Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet."

Transkript

1 Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får de eldre havutsikt og hotellstandard. Side 4 og 5 Lørdag 1. mars Nr årgang Vil ha rabatt Regjeringen har fremmet forslag om at eldre som må dele rom på sykehjem skal få reduserte priser. Økte tilskudd for bygging av sykehjemsplasser og økonomiske sanksjoner, skal redusere kommunenes bruk av dobbeltrom, mener FrP. Side 2 og 3 Skryter av fylkeskommunen I Akershus har de private videregående skolene bare lovord om fylkeskommunen. Side 16 Fylkesårsmøtene i havn Fyldig dekning av flere fylkesårsmøter i denne utgaven. Side 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fremskritt mener Side 2

2 2 Leder Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Telefon redaksjonen: Faks: Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Redaktør:, Journalist: Arne Rune Gjelsvik Følg oss i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 350, Halvår kr 225, Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS 1800 på møter Årets første to måneder er gjennomført og paritet har allerede markert de første 100 dagene i regjering. Det pågår mye godt politisk arbeid i både lokal-, fylkeslag, stortingsgruppen og i regjering. Fokuset på å gjennomføre politikk for en enklere hverdag for folk flest i alle sammenhenger hvor partiet er representert er viktig. Vinteren har så langt vært preget av at alle landets 19 fylkeslag har gjennomført fylkesårsmøter. Dette har vært gode og viktige arenaer for å diskutere partiets fokus på alle arbeidsområder. Ikke minst har det vært viktig også i forhold til partiets regjeringsdeltakelse å få innspill til både det løpende arbeidet, men også til prosessen for statsbudsjett 2015 som Fremskritt har skrevet om tidligere. Godt over 1800 av partiets tillits- og folkevalgte har deltatt på et fylkesårsmøte. De som leser Fremskritt vil se at det har vært møter med god stemning og aktive debatter. Fremskritt har dekket alle fylkesårsmøtene og vil også i neste nummer omtale enkelte fylkesårsmøter som er avholdt. Fylkesårsmøtene er også en viktig arena for å diskutere hvordan vi skal bygge organisasjonen videre er et mellomvalgår hvor det er viktig å ha fokus på medlemspleie og rekruttering. Vi skal i tiden som kommer ha stort fokus i hele organisasjonen på å aktivisere medlemmer. I den tiden vi nå går inn i med nominasjon til kommuneog fylkesvalget i 2015 er det viktig at alle gode krefter i partiet samles for å skape gode valglister som representerer partiet på en god måte, og at vi har gode kandidater til å fremme partiets politikk. Fremskrittspartiet skal fortsette arbeidet med å bidra til å utvikle en verdig eldreomsorg, ha fokus på lavere skatter og avgifter, mindre regulering og mer frihet til enkeltmennesket. Dette er også viktige fokusområder i det kommunalpolitiske arbeidet. I sum skaper dette en enklere hverdag for folk flest. Det er avgjørende at alle medlemmer har anledning til å delta i arbeidet, noe som også strategiprosessen før valgkampen 2013 viste var viktig. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Vil ha enkeltrom H/FrP-regjeringen ønsker å kompensere for pasienter som over en periode må plasseres på dobbeltrom gjennom reduserte priser. Helse- og omsorgsdepartementet sender i disse dager ut et høringsbrev der de blant annet foreslår endringer i egenadelsbetaling for de som mot sin vilje blir plassert på dobbeltrom ved langtidsopphold på sykehjem. Forslaget er i tråd med det regjeringen foreslår i sin plattform. Dette faller ikke i god jord hos pensjonistforbundet. Feil retning I forskrift om en verdig eldreomsorg som kom i fjor, gikk det tydelig fram at tjenestetilbudet skal legge til rette for at eldre som bor på helseinstitusjon skal tilbys enerom. Det samme finner vi også i kvalitetsforskriften. Om vi innfører redusert egenandel for dobbeltrom nå, vil vi med det samme tillate at dette er greit i kommunene, sier Pensjonistforbundets generalsekretær, Harald O. Norman, og kaller forslaget et steg i feil retning. Parlamentarisk leder for FrP på Stortinget, og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Harald Tom Nesvik (bildet), har problemer med å forstå kritikken, men deler Normans frustrasjon. Jeg har vanskelig for å forstå at Pensjonistforbundet synes det er negativt at pasientene slipper å betale full pris, når enkelte kommuner gir dem et redusert tilbud. Vi er ikke fornøyde med at pleietrengende pasienter og eldre må dele rom med fremmede. Derfor skal det svi for de kommunene som praktiserer dette, mener Nesvik. Kritikken fra pensjonistforbundet føyer seg inn i rekken av at forbundet ikke ønsker å spille på lag. Også i valgkampen så vi negative holdninger fra dem når FrP ønsket å annonser i medlemsbladet deres. De ønsker tydeligvis heller å kritisere FrP, enn å være med på å skape bedre eldrepolitikk. Tap Regjeringens høringsforslag til endringen i forskrift om egenandel for kommunale hele- og omsorgstjenester, vil kunne bety et tap for kommunene på mellom 30 og 60 millioner kroner. Dette vil sammen med økt tilskudd for bygging av sykehjemsplasser motivere kommunene til å bygge enerom, mener Nesvik videre. Man må altså se helheten i at regjeringen øker tilskuddet for bygging av sykehjemsplasser, samtidig

3 Besøkte reindriftsnæringen Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøkte Finnmarkssamlingen Kongsvingerbanen oppgradert Statssekretær Bård Hoksrud åpnet i dag Kongsvinger hensetting - et parkeringsanlegg for tog på Kongsvingerbanen. Ett av hovedmålene for FrP og Høyre er å løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands- Norge, sa finansminister Siv Jensen hos NTNU, Trondheim. 3 Nå får endelig politistudentene jobb som man straffer de som likevel velger å benytte seg av dobbeltrom. Nesvik minner også om at regjeringen er godt i gang med forarbeidet om en lovfestet rett til og statlig finansiering av eldreomsorgen. I følge tall fra Kostra (Kommune-Stat-Rapportering) og Helse- og omsorgsdepartementet bor om lag 2000 personer på dobbeltrom ved kommunale helseog omsorgsinstitusjoner, dette er tall som Nesvik ikke er fornøyd med. Det vi har sett gjennom alt for lang tid, er skandalehistorier hvor eldre ikke får sykehjemsplass og hvor de som får det blir plassert på dobbeltrom mot sin vilje. Det vi nå ønsker å gjøre, er at de kommunene som ikke sikrer enkeltrom, får faktisk mindre penger i kassen sin. Dette burde motivere kommunene til å gi pasientene nettopp tilbud om enkeltrom. VERDIGHET: Regjeringen har påbegynt arbeidet med å sikre at flest mulig eldre skal få enkeltrom. Et av tiltakene som er foreslått av regjeringen, er å straffe kommuner som ikke prioriterer å gi sine pasienter enkeltrom. (Illustrasjonsfoto: Colourbox). Forståelse Hvorfor mener Pensjonistforbundet at pasienter som ikke mottar et fullverdig tilbud, skal betale full pris? Jeg har full forståelse for at pengene ikke er det viktigste for pensjonistene, men så lenge noen må dele rom, burde det være en selvfølgelighet at man slipper å betale full pris for en vare man ikke får fullt ut levert, avslutter Nesvik. H/FrP-regjeringen oppretter 350 nye politistillinger. Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Ulf Leirstein mener dette markerer et linjeskift i norsk justispolitikk. Nedgang Vi så at politidekningen gikk ned under de rødgrønne fra 1,8 per 1000 innbyggere i 2008, til 1,6 per 1000 i Helt siden valgnatten har den blå-blå regjeringen arbeidet på spreng for å snu denne utviklingen. Fremskrittspartiet vil nå målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere så raskt det lar seg gjøre, sier Leirstein og legger til at innbyggerne nå merker at vi har en ny og handlekraftig regjering. I tillegg til de 350 nyopprettede politistillingene varsler justispolitikeren en rekke andre tiltak for å gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig for folk flest: Politiet har fått 35 millioner til ansettelse av sivile arrestforvarere. Politiet skal være i gatene og forebygge kriminalitet, ikke være drosjetjeneste for kriminelle som skal til og fra fengsel, sier Leirstein, og legger til: Det kommer også 70 nye sivile stillinger som blant annet skal hjelpe politiet med å forebygge datakriminalitet. Skal vi stoppe alvorlig datakriminalitet må vi ansette eksperter, ikke sende politifolk på datakurs. Justisministeren arbeider for tiden med en stor politireform som vil gi oss et langt mer synlig politi. Befolkningen kan allikevel føle seg trygg på at også på kort sikt gjør vi i FrP alt vi kan for å ta tryggheten tilbake, blant annet gjennom opprettelsen av disse 350 nye politistillingene. Overrasket Jeg er rett og slett overasket over at disse enkle grepene, som vil frigjøre store mengder politikraft ikke er gjennomført tidligere, fortsetter Leirstein. Leirstein mener politistudentene endelig har en anledning til å feire, og varsler at han vil følge opp regjeringens tiltak som sørger for at årets politikull kommer i jobb. Politidirektoratet har uttalt at alle som har bestått eksamen fra Politihøgskolen skal kunne tilbys jobb så raskt som mulig i løpet av Med 350 nye stillinger er ressursene endelig til stede for at dette kan gjennomføres. Jeg vil allikevel følge situasjonen tett og gjøre det vi kan for at FrPs jobbgaranti for politistudenter blir reell også i praksis. Jeg tror stemningen er god på Politihøgskolen for tiden, avslutter en strålende fornøyd Leirstein. Glenn Simon Nerdal UT I JOBB: Politistudenter har ifølge justispolitiker Ulf Leirstein grunn til å feire. (Illustrasjonsfoto: ).

4 4 Rekordmange kontrollert - Vi må bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske veger. Å styrke kontroll av tunge kjøretøy er ett av flere tiltak som virker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Statens vegvesen har hittil i denne vintersesongen kontrollert tunge kjøretøy - mer enn tre ganger så mange kontroller som for hele vintersesongen 2012/2013. Eriksson kom uanmeldt Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson var onsdag denne uken i Bergen for å være observatør på sitt første tilsyn for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet. Tilsynet er uanmeldt og skjer i regi av Arbeidstilsynet i Hordaland, Skatt Vest og Kemneren i Bergen. - Samarbeidsprosjektet er et nybrottsarbeid for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet. Jeg vil ha flere slike rundt omkring i landet, sier Eriksson. De eldre blir prioritert i Austevoll Austevoll kommune prioriterer de eldste høyest, noe som ble ettertrykkelig slått fast da kommunen sammen med næringslivet gjennomførte sitt sentrumsutviklingsprosjekt. Da nytt handlesenter og sentrumsutvikling skulle planlegges på tettstedet Bekkjarvik i FrP-styrte Austevoll kommune, var det de eldre som fikk indrefileten. FrP-prosjekt Vi stilte som vilkår at de eldre skulle ha den beste tomten, forteller ordfører Renate Møgster Klepsvik. Lørdag 15. februar hadde ordføreren æren av å klippe snoren og erklære de 15 nye omsorgsboligene for offisielt åpnet. Dette har ifølge henne vært et FrP-prosjekt fra start til slutt, og gir eldreomsorgen i øykommunen nok et løft. Det var når grunneieren av handlesenteret Bekkjarvik Torg kom til Austevoll kommune med ønske om å bygge ut på senteret, samt leiligheter for salg at kommunen tok initiativ for å sikre de eldre, forteller Møgster Klepsvik. Som JA-kommune var vi selvsagt positiv til skissen, som omfattet fire etasjer med handel og leiligheter i strandsonen. Vi la fram ideen om at det skulle bygges en etasje til slik at de eldre skulle få en etasje med omsorgsboliger, forklarer Møgster Klepsvik. I følge henne ble et godt prosjekt, gjennom kommunen sin kreativitet ennå bedre. En vinn-vinn situasjon for alle, slår hun fast. Midt i sentrum Vi sikrer at prosjektet blir mer robust når kommunen er inne og kjøper en hel etasje. I tillegg sikrer det at utbyggeren kan bygge et stort og flott handlesenter for befolkningen i Austevoll, legger hun til. Hun legger til at ved å plassere omsorgsboligene som en del av senteret, oppnår kommunen at de eldre ikke blir gjemt vekk, men får plass midt i sentrum i bygda. Selvsagt øker det deres livskvalitet når de kan ta heisen ned på kafe, butikker eller besøke det nye vinmonopolet som også FrP i Austevoll kjempet for å på plass. De får også mer besøk, da det vil bli lettere for barn og barnebarn å stikke innom når omsorgsboligen er i butikksenteret der folk flest ferdes, reklamerer ordføreren. Sist men ikke minst så får de eldre en fantastisk utsikt utover sjøen hvor båter ferdes forbi. Det er nesten en menneskerett i en øykommune å få se sjøen. Spesielt viktig er det for mange av våre eldre som har arbeidet på havet hele livet, legger hun til. HOTELLSTANDARD: Rommene som de eldre får i Austevoll, kan selv en kresen hotellgjest misunne. Høy standard og alt av fasiliteter kan de eldre nyte godt av. (Foto: Austevoll FrP). Fest Da bygda var samlet til fest, la ordføreren vekt i sin tale om at kommunen gjorde dette fordi de eldre er viktig for Austevoll. Initiativet tok Austevoll FrP i et formannskapsmøte i 2010, så tre og et halvt år senere kan de første flytte inn i topp moderne leiligheter. Vår ambisjon er å tilby verdens beste eldresomsorg. Med disse byggene og dyktige ansatte gjennom Aleris, som driver tilbudet er vi i verdensklasse innenfor eldreomsorg, skrøt ordføreren. Leilighetene som de eldre kan få er utstyrt med et soverom, i tillegg til oppholdsrom og kjøkken med sjøutsikt. Vi har valgt å utstyre dem med høy standard, forteller hun. Sparer penger Omsorgsboligene har et felles oppholdsrom og kort vei til mange funksjoner. Det er kommunen som står som eier, og dermed tildeler etter ordinære tildelingsregler for omsorgsboliger. Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Husbanken, slik at dette er noe flere kommuner kan gjøre uten at det påvirker kommuneøkonomien negativt. Faktisk er vårt mål å spare penger på å tenke slik, når vi sørger for godt tilrettelagte leiligheter, vil vi utsette behovet for sykehjemsplasser. På den måten holdes kostnadene til kommunen nede, konkluderer Møgster Klepsvik. UTSIKT: Ordfører Renate Møgster Klepsvik viser stolt frem den fantastiske utsikten ut Har tenkt på alt FrPs helsepolitiske talskvinne på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos er imponert over Austevolls initiativ. Jeg håper tankene og ideene til Austevoll kan inspirere andre FrP-politikere når eldreomsorgen i deres kommuner diskuteres. Her har man tenkt på alt, skryter fraksjonslederen i helse- og omsorgskomiteen. Passivitet svekker Hun trekker frem beliggenheten som et viktig moment for de eldre. Det er sentrumsnært, hvor liv og røre er en del av

5 5 Evaluerer fylkesnemndene Fylkesnemndene har ikke vært helhetlig evaluert siden starten i Det gjør barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) nå noe med. Evalueringen skal ta for seg ressursbruk, produktivitet, kvalitet, effektivitet og organisering. Riksrevisjonen har gjentatte ganger vært kritisk til at fylkesnemndene i nærmere 90 prosent av sakene har en behandlingstid som overstiger barnevernlovens mål om fire uker, sier statsråden. Åpnet forskningssenter Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag denne uken det nye forskningsog kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis (ARCEx), i Tromsø. Vi må sørge for at den beste teknologien som er tilgjengelig blir brukt. Teknologi og arbeidsrutiner må videreutvikles, slik at konsekvenser og risiko knyttet til petroleumsvirksomhet i nordlige områder minimeres, sa Lien. Mer makt til lokalpolitikerne FrPs Helge André Njåstad jubler over at regjeringen strammer opp landets fylkesmenn og ber dem ta større hensyn til det lokale selvstyret. Som ordfører i ti år, vet jeg godt hvordan det føltes at Fylkesmannen overprøvde oss folkevalgte i kommunen. Alle signal fra den rødgrønne regjeringen i åtte av de ti årene var i retning av at de måtte stramme inn og bli strengere. Derfor er det kjekt å være en del av et nytt flertall på Stortinget som gir et motsatt signal: La det lokale selvstyret få større hensyn, sier Njåstad som leder kommunalkomiteen på Stortinget. Større hensyn Mandag sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner brev til samtlige fylkesmenn hvor han ber dem ta større hensyn til lokaldemokratiet. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og det lokale selvstyret, og sikre en enklere hverdag for folk flest gjennom færre innsigelser. Regjeringens holdning er at lokalpolitikere kjenner kommunen og bygda, og vet hvordan forholdene er. Glad for brevet. Det er feil at en byråkrat hos fylkesmannen skal MINDRE MAKT: En presisering fra H/FrP-regjeringen skal stramme inn fylkesmennenes inngripen i lokaldemokratiet. La det lokale selvstyret få større hensyn, sier Njåstad som leder kommunalkomiteen på Stortinget. (Illustrasjonsfoto: ). kunne ha mer makt enn et kommunestyre. Derfor er jeg svært gled for signalene som nå kommer. Hjemme i Hordaland har vi lange tradisjoner for å skape næring i strandsonen. Njåstad forklarer at loven og praksis vi har i dag er laget med basis i Oslofjordens utfordringer, noe som har skapt problem for fylkene. Med denne presiseringen forventer jeg at lokalpolitikerne i Hordaland skal få lov å legge til rette for enda mer næring, også i strandsonen, sier Njåstad, som mener brevet i klartekst viser holdningsendringen Høyre og FrPregjeringen har tatt inn i regjeringskontorene. Ja-kommunen Vi er opptatt av JA-kommuner med en positiv holdning til initiativ fra innbyggere og næringsliv. Alt for ofte har fylkesmannen snudd JA-vedtak til NEIvedtak. Nå skal det lokale selvstyret langt oftere få siste ordet, og det er godt nytt for alle JA-kommuner, avslutter han. Ida Krag > mot havet fra rommene. (Foto: Austevoll FrP). hverdagen og det å delta blir enkelt og naturlig. Passivitet og ensomhet svekker mennesker både psykisk og fysisk, det vet vi mye om, sier Kjos. Hun forklarer at på mange sykehjem er det en kjent ting at mange sitter i nærheten av en heis, fordi det er der det er mest aktivitet. Gratulerer En slik hverdag ønsker ikke en ekte FrP-er for de eldre. Når man får gleden av å bo i sentrum og i tillegg med nærhet til havet, sier det seg selv at det ligger mye god helse i å følge med på fugleliv, båtliv, mennesker som kommer og går, samtidig som det er kort vei til å være en del av det hele, forklarer Kjos. Gratulerer Austevoll med jobben for å skape «verdens beste» eldreomsorg, avslutter FrPs fremste helsepolitiker. Sarpsborg FrP inviterer til Israelkonferanse Mandag 7. april kl i Sarpsborg Rådhus Israels viseambassadør, George Deek: Israels forhold til Norge. Situasjonen med den nye regjeringen. Daglig leder i MIFF, Conrad Myrland: Det falske bildet av Israel. Stortingsrepresentant for Oslo FrP, Christian Tybring-Gjedde: Norges forhold til Israel. Alle er velkommen. Det blir enkel servering. Gratis inngang

6 6 I vår presentasjon av FrP-STYRTE DEPARTEMENT er turen kommet til Samferdselsdepartementet FULL FART I Samferdselsdepartementet Det er et enormt behov for ny infrastruktur og ikke minst vedlikehold. Oppgavene er mange. Vei, jernbane, kyst, luftfart, kollektivtrafikk, telekom og post er områder Ketil Solvik-Olsen nå har ansvar for i den nye regjeringen. Solvik-Olsen har med seg tre statssekretærer og en politisk rådgiver, hvorav en av statssekretærene er fra Høyre og resten fra FrP. Det har vært intense uker med å bli kjent med embetsverket, og sette oss inn i saker som vi arver etter de rødgrønne. I tillegg har vi startet arbeidet med mange egne initiativ, sier Solvik-Olsen om de første ukene i departementet. Samtidig opplever den ferske statsråden at han har en politisk ledelse som jobber godt sammen og et effektivt og engasjert embetsverk. Resultatene Allerede i løpet av få måneder har regjeringen levert, og økt bevilgninger til vei og jernbaneformål. Herunder er det bevilget 30 milliarder kroner til oppbygging av et infrastrukturfond, fremskyndet bygging av ny E18 inn til Oslo, tatt rask beslutning om trasevalg for E39 i Sør Hordaland, iverksatt arbeid med at Ringeriksbanen blir del av Intercity satsingen rundt Oslo. I tillegg er det iverksatt arbeid for økt frekvens på tog Kristiansand Oslo, opprettet arbeidsgruppe med Sverige for å se på grensekryssende jernbaneprosjekter, fulgt opp arbeidet med godstransport på Raumabanen, tredoblet antall kontroller av tunge kjøretøy, igangsatt test av økt fartsgrense på deler av E18 i Vestfold (110 km/t) og så videre. Vi gjennomfører mye, men mange i partiet, meg inkludert, er utålmodige. Det er veldig mange uløste oppgaver, som landet burde grepet bedre fatt i for lenge siden. Jeg er glad for å ha fått ansvaret og muligheten til faktisk å gjøre noe med på problemene. Man bygger ikke vei og jernbane over natten, men nettopp derfor bør vi i det minste sikre at politiske beslutninger ikke drar arbeidet ut i tid, sier Solvik- Olsen. Solvik-Olsen forteller engasjert om det partiet nå leverer av politisk resultater i Samferdselsdepartementet. Han trekker frem eksempler på saker som har ligget i departementet i lang tid. For eksempel en parkeringsforskrift som har ligget der i syv - åtte år. I tillegg viser han til veisaker hvor departementet ofte var offensive, men måtte krangle med AP om hvor veiene skulle gå og med SV om man egentlig trengte veiene. Bergens Tidende viste hvordan de tre rødgrønne hadde tre helt ulike tilnærminger til ny E39 i Hordaland. Mer vei, mindre bompenger Det er en del diskusjon om FrP ikke har fått nok gjennomslag i kampen mot bompenger. Solvik-Olsen er derimot klokkeklar på at den debatten vil snu når etterhvert som folk ser hvor stor forskjell det utgjør at det er nettopp FrP som sitter i regjering. FrPs regjeringsdeltakelse gir mer vei og færre bomstasjoner enn om partiet var i opposisjon. Det burde være et synlig tegn på at FrP har kjempet hardt for vårt standpunkt. Velgere som mener bompenger er urimelig vet derfor at om de vil at kampen skal fortsette så trenger FrP større oppslutning ved neste valg det gir oss større innflytelse i regjeringsforhandlinger, sier han. FrP har vært omtalt som det eneste systemkritiske partiet i Stortinget. Nå jobber partiet i regjeringskontorene med å endre systemene. Bompengesystemene vil bli endret betydelig om ikke lenge. Det betyr ikke at vi har klart å fjerne alle bomstasjonene, men vi skal i det minste sørge for at større andeler av innbetalingene går til selve veibyggingen og ikke renter og administrasjon, avslutter den nye samferdselsministeren.

7 7 Støtteapparatet Jon Georg Dale, statssekretær (FrP) Lokalpolitiker i Møre og Romsdal og fra 2010 var han helsepolitisk rådgiver for stortingsgruppen. Bård Hoksrud, statssekretær (FrP) Butikksjefen fra Telemark som ble politiker lokalt i Bamble, og stortingsrepresentant fra 2005 til Lidenskaplig opptatt av samferdselspolitikk. John-Ragnar Aarseth, statssekretær (H) Tidligere leder i Unge Høyre og politisk rådgiver for Erna Solberg når hun var kommunalminister. Stort sett alltid jobbet med enten politikk eller informasjonsarbeid. Frem til regjeringsskiftet var han daglig leder i forum Nye Bergensbanen. Reynir Johannesson, politisk rådgiver (FrP) Født og oppvokst på Island. Ble lokalpolitiker for FrP i Sandefjord, var lenge aktiv i FpU og jobbet frem til 2013 som rådgiver for stortingsgruppen. Ministerens HJØRNE Overgangen fra opposisjon til posisjon var på mange måter brutal, men brutal på en positiv måte. For undertegnede som har sittet to perioder på Stortinget, er statsrådgjerningen et utrolig verktøy for å gjennomføre gode Fremskrittspartiløsninger. På Stortinget besto mye av jobben i å foreslå gode løsninger som mer eller mindre konsekvent ble nedstemt av et rødgrønt flertall. I regjeringserklæringen ser vi derimot tydelige fotavtrykk med FrP-stempel, som bygger på jobben som ble gjort i opposisjon. Gode FrP-løsninger krever imidlertid noe tid etter åtte rødgrønne år. Som statsråd i en FrP-regjering, er det min jobb å sørge for at ting ikke tar lengre tid enn høyst nødvendig. Vi skal likevel tillate oss å ta tiden som er nødvendig for å lykkes med å skape en enklere hverdag for folk flest. Vår jobb skal ikke være å fylle departementsskuffene med nye utredninger og rapporter. Da må vi være tydelige på våre tanker og visjoner. Klarer vi dette, står apparatet parate til å gjennomføre. Derfor tydeliggjorde jeg våre visjoner nær sagt allerede på tur til nøkkeloverrekkelsen. Noe av det viktigste som står foran oss, er en kraftig forbedring av NAV. Dette skal ikke resultere i noen ny NAV-reform, men derimot sikre at NAV fungerer bedre som serviceinstitusjon for sine brukere. Vi må gjøre det som er nødvendig for at NAV på en enda bedre måte kan lykkes med å få flere i jobb og færre på trygd. Da må vi ta grep i NAV som den forrige regjeringen ikke våget. En av måtene vi skal klare det på, er å lytte til vanlige folk som har erfaringer med NAV om hvor de mener skoen trykker. Vi skal også jobbe hardt for å modernisere arbeidslivspolitikken. Visjonen er et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass for alle! Det betyr at vi skal sikre trygge og stabile rammer rundt arbeidslivet, samtidig som vi vil gjennomføre forenklinger og oppmykninger av lovverket som hensyntar ikke bare det moderne arbeidslivet men også det moderne familielivet. I begge tilfellene er det et behov for mer fleksibilitet. Som regjeringsparti uten flertall på Stortinget, er det noen kamper som må gis tapt. Som eksempel nevnes avkortning i pensjonen til gifte og samboende pensjonister. La det likevel være klart; Fremskrittspartiets politikk og partiprogram fastslår at hele avkortningen skal fjernes. Med Stortingets og regjeringens sammensetning måtte vi likevel akseptere kun en reduksjon fra 15 til 10 prosent avkortning til gifte og samboende pensjonister. Det betyr ikke at vi som parti er i mål, men vi har kommet ut av startblokken. Og vi har fått gjennomslag for at noen av urimelighetene i pensjonssystemet skal rettes opp. Regjeringspartiet FrP skal uansett utvise den handlekraft vi er kjent for. Min instruksjon til NAV om å endre praksis for dagpenger under permittering, er handlekraft. Vi skar også gjennom slik at etterlatte pensjonister som tapte flere ti tusener i pensjon på grunn av mangelfull informasjon fra NAV, nå får etterbetalt sin rettmessige pensjon. I tillegg gjennomfører vi hver dag modernisering og forenkling innenfor vårt området som har blitt satt på vent eller lagt bort av de rødgrønne. Det vil komme flere prosjekter fra denne kanten, og mange er allerede i gang. Blant annet vil det bli lagt frem et lovforslag innen kort tid om å stoppe bidrag til foreldre som bortfører barn og stramme inn utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold i landet. Resultatene av dette arbeidet er nå rett rundt hjørnet. I sum viser dette at det betyr noe at FrP er i regjering. Vi må i det videre arbeidet spille hverandre gode. Dette vet jeg at vi vil få mange muligheter til i tiden som kommer. Utålmodige medlemmer og tillitsvalgte er det som driver arbeidet fremover, men konstruktivitet er vel så viktig. Vi er alle med på å utgjøre en forskjell. Til beste for folk flest. ARBEIDS- OG SOSIALMINISTER ROBERT ERIKSSON

8 8 Portrettet En skulle ikke tro at det gikk å la seg kombinere, men FpUs generalsekretær er både selverklært byråkrat og frihetselskende USA-entusiast. Fremskritt entrer kontoret til generalsekretæren i Fremskrittspartiets Ungdom som praktisk nok ligger bare ti meter unna Fremskritt sine kontorer, gjennom en dør. Det er rimelig åpenbart at man har med en politisk engasjert ungdom å gjøre i det man kommer inn på kontoret. Det er dekorert med gamle kampanjer og plakater fra FpUs radikale år på 80- og 90-tallet, i tillegg til diverse figurer av tidligere amerikanske presidenter. Kanskje det er litt harry, men jeg har en sterk forkjærlighet for USA, sier Teigen i det vi peker på figurene. Espen Teigen er 21 år og har vært ansatt i FpU i tre år. Det er krevende, men det har vært noen utrolig lærerike år, både på godt og vondt. han valgt til politisk nestformann. Det stemmer, noen måneder etterpå skulle jeg forsvare viktige politiske ungdomssaker på årsmøtet til Nord- Trøndelag FrP. I det jeg gikk opp på talerstolen var jeg vanvittig nervøs. Det har heldigvis bedret seg med årene, men jeg tror de fleste er litt «shaky» når de skal opp på talerstolen når de er år, minnes Teigen. I januar 2009 ble han valgt til fylkesformann i Nord-Trøndelag FpU. Samme dag preget brødrene Teigen forsiden av Stjørdalens Blad med over- gene de holdt, kastet det i bakken og trampet på flaggene. Dette var lite hyggelig. Når vi sto og hørte på Siv Jensen tale begynte motdemonstrantene å kaste både egg, steiner og flasker. Det var flere som ble truffet, og jeg fikk både en flaske kastet på meg og en haug med egg. Dette var en type oppførsel som var skremmende, jeg husker jeg tenkte hva har skjedd med ytringsfriheten i Norge? Det så rett og slett ut som en krigssone i Oslo sentrum, forteller han. Senere samme år ble Teigen kastet inn i en tøff valgkamp var i ekstase og det kriblet i hele meg etter å starte på jobben, forteller Teigen. Blod på byråkrattanna Daværende generalsekretær skulle slutte den 1. juli samme år, og Teigen søkte også på denne stillingen. Jeg var helt sikker på at dette ville jeg gjøre. Det å jobbe som valgkampsekretær ga blod på tann, og jeg ville absolutt kjempe videre for partiet. Jeg har aldri angret en dag siden det, det har rett og slett nesten utelukkende vært utrolig spennende, men krevende dager. Etter hvert har unge Teigens interesse for USA bare blitt sterkere og sterkere. Jeg ble nok litt påvirket av at både min far og min storebror hadde et sterkt forhold til countrymusikken. «Nå snakker vi!» Fremskritts journalist er selv stor countryfan, og utfordrer Teigen videre på det sporet. Jeg husker at på våre bilferier var det ofte Burl Ives, Bellamy Brothers og ikke minst Johnny Cash som ble spilt på musikkanlegget i bilen. «Kramgoda låter, som dem sier på svensk». Partibyråkrat og -entusiast Arvelig belastet Espen Teigens første møte med FpU startet rundt middagsbordet hjemme hos familien Teigen i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelags største, som Espen påpeker med en gang. Mor, Berit Teigen, har vært kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i perioden , og storebror Ola Morten Teigen er fulltidspolitiker for partiet. Det er nok ikke tilfeldig at det ble Fremskrittspartiet, men det var ikke slik at jeg ble hjernevasket ved at min bror hvisket «skattelette» i øret mitt fra jeg var bitteliten, humrer Teigen. Den politiske aktive familien var kjappe med å utfordre minstemann på politiske spørsmål, og allerede i november 2006 som 14-åring meldte han seg inn i partiet etter en medlemskveld med nåværende arbeidsminister Robert Eriksson. Jeg ble veldig engasjert under møtet med Eriksson, han snakket om en praktisk rettet politikk som ga mer frihet til innbyggerne og mer valgfrihet for folk flest, det likte jeg, og jeg meldte meg inn. Teigen FpU Siden den tid har det gått syv år, og han sitter nå som generalsekretær i en av Norges største ungdomsorganisasjoner. På veien dit har det vært mange verv, medieutspill, politiske kamper, og utfordringer. Allerede på sitt første fylkesårsmøte i Nord- Trøndelag FpU i 2007 ble skriften «FrP-verv fra bror til bror». Når jeg gikk av som fylkesformann for å jobbe i FpU hadde vel jeg og min bror hatt vervet sammenhengende i 12 år. Når jeg kom på landsstyremøter i Oslo fikk jeg ofte høre at «Teigen FpU» hadde ankommet. Israel En av de sterkeste opplevelsene Teigen hadde som fylkesformann var i januar Jeg og noen andre FpUere reiste nedover til Oslo for å delta på en støttemarkering for Israel. På det tidspunktet var det mer eller mindre krig mellom terrororganisasjonen Hamas og Israelske myndigheter. Jeg mente det var en selvfølge at Israel måtte få forsvare seg mot terrorister som forsøker å ødelegge landet deres. Når vi dro nedover dit forventet jeg en støttemarkering hvor vi hørte på taler og fikk møte en del folk, også skulle vi dra hjem igjen på kvelden. Det ble ikke helt slik. Det ble store gatekamper etter et voldsomt antall motdemonstranter møtte opp, bestående av både Blitz og andre sosialistorganisasjoner. Hele Oslo sentrum var dekket av en sky av tåregass som politiet måtte bruke for å kontrollere motdemonstrantene. Jeg husker veldig godt at det var mange dypt kristne, ofte litt eldre folk, som sto med Israelflagg i sentrum for å vise sin støtte. Disse ble angrepet av flere av motdemonstrantene, de rev fra de flag- som valgkampsekretær i Nord-Trøndelag FrP. Vi hadde lagt opp et ambisiøst opplegg for å satse sterkt på sosiale medier, blogg og å nå velgere på en mer personlig måte enn før. Vi var nok på ballen før mange andre var det, og jeg vil påstå at det lyktes. Vi gjennomførte et veldig solid valg, og fikk gjenvalgt Robert Eriksson til Stortinget, sier Teigen fornøyd. Drop-out politiker I 2010 hadde Teigen begynt å fått litt fartstid i ungdomspartiet og var en aktiv del av landsstyret, med et fylkeslag i vekst. På kommunalpolitisk konferanse i Bergen høsten 2010 ble han gjort kjent med at det ble utlyst en stilling som valgkampsekretær i FpU sentralt. Stillingen skulle vare fra starten på året til og med valgkampens slutt. Jeg synes det virket utrolig spennende, og etter godkjennelse fra familien søkte jeg på stillingen. Det var en vanskelig beslutning, for jeg måtte avslutte videregående opplæring hvis jeg fikk jobben. Det innebar mange vurderinger, men som familien var enig med meg i, var dette en for stor mulighet å takke nei til. Jeg har fullført alle fag for en god stund siden, men det er selvsagt veldig utfordrende og ikke noe jeg vil anbefale alle sammen å gjøre. Jeg ble ringt opp av daværende formann, Ove Vanebo, en ukes tid etter jobbintervjuet, som kunne gratulerer meg med at jeg fikk stillingen. Jeg På manges språk vil nok Teigen bli kalt «politisk broiler». Han er nok ikke helt enig i den vurderingen. Jeg vil hevde at det er nødvendig å ha unge mennesker i en ungdomsorganisasjon som dette. Å ansette folk med lang arbeidserfaring utenfor politikken blir nok litt unaturlig i en såpass ung organisasjon. I tillegg trenger vi idealister som er villige til å stå på ekstra. Jeg ser ikke på meg selv som en broiler, da jeg jobber lite med politiske vedtak og diskusjoner, men veldig mye organisasjonsarbeid. Jeg er nok kanskje litt mer byråkrat enn politiker, smiler Teigen. USA-drømmen Presidentvalget i USA i 2004 skapte nok noe av den politiske interessen. Dagen etter valgdagen var Teigen hjemme hos sin far, som ikke var noe særlig positiv til George Bush. Som journalist og sosialist hadde nok ikke min far noe særlig til overs for det republikanske partiet. Jeg husker så vidt at nyhetene kom på, og vi fikk se bilder med masse ballonger og en fornøyd Bush som takket for tilliten. Allerede da skapte det en tanke om at USA var veldig stort, interessant og kult. Etter det har jeg alltid stilt mye spørsmål om landet, og hadde stor fascinasjon for bildene og historiene min far hadde fra tiden han var sjømann og reiste ofte til Houston, Texas og New Orleans i Louisiana, erindrer Teigen. Ja, musikken representerer frihet og en spesiell type kultur som jeg finner utrolig interessant, og jeg har fått en sterk forkjærlighet for. Small town America I 2013 fikk han endelig anledning til å reise til landet han lenge hadde drømt om. Sammen med sin samboer dro de tre uker til USA, og fikk oppleve mye av det landet har å by på. Det er nok mange som bare drar til New York, eller kanskje Miami, men det råeste i USA finner du i småbyene i Sørstatene og de delstatene veldig mange glemmer. Det er der du finner det virkelige amerikanske, sier Teigen med patos, og fremskritts journalist kan ikke være mer enig. Turen ble mye en reise gjennom musikkulturen i USA, og kulminerte i Nashville, Tennessee. Dette var nok den mest spesielle byen jeg har noen sinne vært i. Her hadde vi både Country Music Hall of Fame, og en by som ser ut som den kommer rett ut av en gammel western film.

9 Portrettet 9 Yeehaaw! I Nashville finner man en av countrymusikkens meste kjente ikoner, nemlig The Grand Ole Opry. Det er et ukentlig radioprogram som spilles inn som en live konsert. Her kombinerer man nye navn og gamle artister som spiller sine slagere. Teigen og hans samboer måtte selvfølgelig oppleve det. I det vi ankom konserten var det første som skjedde at alle måtte reise seg og synge nasjonalsangen, og deretter måtte de selvsagt vise sin respekt for alle militærveteranene som har kjempet for deres frihet. Det er noe eget med den sterke patriotismen som rørte meg litt. Det er liten tvil om at de er veldig glad i landet sitt, på en litt annen måte enn det vi er i Norge. Det som gjorde det ekstra morsomt var at en ropte «Yeeehaaw» og kastet cowboyhatten sin utover til publikum. Jeg er nok litt harry ja, sier Teigen mens han smiler bredt. Generalsekretær Som generalsekretær har Espen Teigen en krevende jobb som ofte fører til lange dager. I FpU har de to ansatte og en frikjøpt formann. Vi har begrensede ressurser i FpU, men hvis man skal jobbe for et politisk ungdomsparti må man være forberedt på å stå på ekstra og jobbe hardt, det er en forutsetning at man er sterkt engasjert, slår han fast. FpU har 3000 medlemmer, 19 fylkeslag, 60 lokallag og omtrent 250 tillitsvalgte. Det er mye sekretariatet skal rekke over. Vi må huske at vi er til for medlemmene og de tillitsvalgte, ikke motsatt. Jeg er utrolig takknemlig for hver enkelt som møter opp på skolebesøk, medlemskvelder og gir av sin fritid for å hjelpe og støtte FpU. Våre tillitsvalgte gjør en helt fantastisk jobb, konkluderer Teigen. På fritiden Når man jobber som generalsekretær kan det fort bli vanskelig å finne mye fritid til å drive med det man interesserer seg for utenfor. Likevel prøver Espen Teigen å finne tid til andre ting også. Jeg er veldig glad i å reise. Selv om jeg liker countrymusikk og er veldig trøndersk, er jeg overraskende bereist. Jeg har også en fantastisk samboer som heter Camilla, som er utrolig glad i å reise. I fjor hadde vi syv utenlandsreiser, selv om de fleste var korte langhelger får man opplevd utrolig mye. I påsken skal vi til Venezia, og vi må bare rett og slett komme oss en tur over Atlanteren i løpet av året. Familien og de nærmeste kompisene befinner seg fortsatt i Trøndelag. Mange av de studerer eller er i jobb i Trondheim eller på Stjørdal. «Frister det å dra tilbake»? Jeg har nok noe i meg som sier at jeg må flytte tilbake, likevel må jeg nesten si at Oslo ikke er så aller verst likevel, innrømmer han. Arne-Rune Gjelsvik > Navn: Espen Teigen Alder: 21 år Bor: Oslo Fra: Stjørdal, Nord-Trøndelag Sivil status: Samboer Favorittbok: The Road to Serfdom, Friedrich Hayek Politisk forbilde: George Bush Favorittmusikk: Hank Williams, Alabama og Jim Reeves

10 10 Vold i nære relasjoner på dagsorden De ikke-sosialistiske partiene avholdt konferanse for å sette vold i nære relasjoner på dagsorden. Nå må vi sørge for at vold i nære relasjoner holder seg på dagsorden. Tiltak og forebygging er viktig, men det alene kommer ikke til å ta bort tabuene om vold i nære relasjoner, sa partileder Siv Jensen, ved åpningen av kvinnekonferanse på Håndtverkeren sist onsdag. Rapport FrP, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti satte onsdag vold i nære relasjoner på dagsorden og avholdt «Kvinnekonferansen», med fokus på dette temaet. Blant talerne var justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som tidligere på dagen mottok en rapport fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) om vold og voldtekt i Norge: Dette er et område hvor det er viktig, men også vanskelig, å være faktabasert. Dette tallgrunnlaget gjør oss bedre i stand til å treffe tiltak, sa han om funnene i rapporten. Justis- og beredskapsministeren viste videre til at mye tyder på at barn som utsettes for overgrep, har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep som voksen. Han var klar på at vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder forebygging. Han uttrykte tydelig bekymring over det som ser ut til å BEKYMRINGSFULLT: Justisminister Anders Anundsen mottar rapporten fra NKVTS som avdekker illevarslende statistikk av forsker Siri Thoresen. (Foto: Regjeringen). Ta i bruk Aker ERFAREN POLITIKER: Camilla Wilhelmsen har mange år i Oslo politikken bak seg. Nå tar hun over styringen av Oslo FrP. (Foto: Børge Sandnes). Camilla Wilhelmsen tar over som leder av Oslo FrP etter Christian Tybring- Gjedde. Det ble klart etter Oslo FrPs fylkesårsmøte. Håndverkerens konferansesal var fylt til randen, da Oslo FrP gjennomførte sitt årsmøte forleden helg. Med to statsråder sittende på første rad, ble møtet avviklet med valg av nye tillitsvalgte og drøftet viktige politiske standpunkter. Krevende verv Jeg har jo jobbet for Frp i mange år, jeg er veldig glad i dette i partiet. Det er et krevende verv, men jeg er klar, uttalte Wilhelmsen før valgene. Den nye lederen har bred erfaring fra politisk arbeid og organisasjonsliv. Hun har gjennom en årrekke vært politisk rådgiver for FrPs bystyregruppe i Oslo, arbeidet som byrådssekretær, daglig leder i Kulturvernforbundet og administrativ leder for Kvinneog familieforbundet. Hun rykket opp fra å være politisk nestleder, etter at det ble klart at Tybring-Gjedde ikke tok gjenvalg som leder. Jeg har alltid vært særlig opptatt av skole- og idrettssaker. Det er viktig for barn og ungdom at vi får flere fotballbaner og idrettshaller, særlig i sentrumsbydelene. Oslo har dårligere halldekning enn resten av landet, sa Camilla Wilhelmsen til NRK. Jeg er klar Camilla Wilhelmsen Nå varsler hun og Oslo FrP at partiet nå går inn i et viktig arbeid med blikket på kommunevalget i Sykehussaken i Oslo har engasjert fylkeslaget og lokalpolitikerne de senere årene. Under årsmøtet fremmet Bjerke og Nordstrand et resolusjonsforslag, hvor de ber Helse Sør-Øst ta i bruk en større del av Aker sykehus. Smertekø Det står over mennesker i helsekø, men jeg vil heller kalle det en smertekø, uttalte Elin Risåsen fra Bjerke FrP. Resolusjonen fikk enstemmig flertall for resolusjonen, som tilsier at de skal arbeide for at Aker skal brukes som et lokalsykehus, og at den nyetablerte storbylegevakten består. I tillegg ønskes det at Groruddalen igjen skal sokne til Aker og at kommunens samhandlingstiltak ikke må ødelegge for nødvendig sykehusdrift. FrPs stortingsgruppe skal nå ta stilling til resolusjonen. Nå kan vi ikke gjøre annet enn å tro og håpe på at dette kan føre til en forskjell. Vi må jage på alle fronter slik at Aker kan brukes til befolkningens beste, uttaler leder av Bjerke FrP, Tom H. Larsen. Nytt styre i Oslo FrP ble som følger: Leder: Camilla Wilhelmsen Politisk nestleder: Peter N. Myhre Organisatorisk nestleder: Jan Arild Linja Studieleder: Karoline Aspli Medlemsansvarlig: Nina Pauline Sjøli Laurtitzen Styremedlemmer: Brage Baklien, Endre Bodahl, Henrik N. Gjerding, Tone E. Ims Larssen, Lisbet Natland og Ombir Upadhyay

11 11 Gjenvalg av sittende fylkesleder og organisasjonsbygging stod i sentrum under Buskerud FrPs fylkesårsmøte. Gjenvalgt leder, Morgan Langfeldt sitter tilbake strålende fornøyd, og gleder seg til å ta fatt på en ny runde som leder. Vi hadde et feiende flott arrangement på Sundvolden i historiske omgivelser. Årsmøtet dro i gang mange gode debatter og viktige resolusjoner, som sykehus på Brakerøya, Buskerudbyen og masse mer. Strålte Fylkesårsmøtet ble gjenstand for massiv mediedekning, kanskje spesielt fordi landets finansminister, Siv Jensen besøkte Buskerud FrP og Sundvolden. Siv Jensen strålte og holdt fantastisk tale til årsmøtet i Buskerud. Både NRK og TV2 gjestet møtet under Siv sitt besøk og vi fikk for øvrig god dekning i lokale og regionale medier, sier en tydelig fornøyd Langfeldt. Langfeldt legger til at Buskerud er fornøyd med regjeringens arbeid, og ser frem til ytterligere FrP-politikk som settes ut i livet. Buskerud FrP vil i 2014 ta initiativ ovenfor regjeringen i flere viktige saker for Buskerud sine innbyggere, varsler han. Erfarne politikere Det var lite spenning knyttet til gjenvalget av ham, og de øvrige plassene ble fylt av erfarne ringrever fra fylkeslaget. Jon Engen Helgheim fra Drammen støtter opp som politisk nestleder og Knut Gjerde fra Nedre Eiker ble valgt som organisatorisk nestleder. Nå skal fylkeslaget brette opp ermene og legge til rette være manglende tillit til det offentlige hjelpesystemet. NKVTS-rapporte viste at kun én av ti voldtektssaker blir anmeldt til politiet. Andelen er noe høyere for alvorlig fysisk vold, der en av fire saker blir anmeldt. Bekymringsfullt Jeg syns det er bekymringsfullt at så mange lar være å gå til politiet og at så få benytter seg av helsetilbudet etterpå, sa Anundsen. Det har vært laget flere handlingsplaner om bekjempelse av vold og vold i nære relasjoner i løpet av de siste årene. Likevel viste NKVTS-rapporten at voldtekt av barn under 15 år er like utbredt nå som i Tove Smaadahl, daglig leder i Krisesentersekretariatet, var tydelig på at arbeidet mot vold i nære relasjoner har gått for sakte. Til dette var statsråden klar: Dette er et område vi har pratet om og hatt handlingsplaner på, men vi må ha mer fokus på hva som kan bety noe og bli mer konkrete. Toril Reynolds Langfeldt gjenvalgt NY TILLIT: Morgan Langfeldt skal lede Buskerud FrP en ny periode. Planene er allerede klare for aktivitetene. (Foto: Børge Sandnes). for å åpne dørene for nye medlemmer. Fokus i år vil være å rekruttere nye medlemmer og gjennomføre flere kurs. Vi starter allerede opp med talentutvikling i midten av mars og superweekend i mai. Forøvrig blir det et hektisk mellomvalgsår med mange prosjekter og spennende aktiviteter, lover fylkeslederen. Hedret Under fylkesårsmøtets festmiddag, ble nyvalgt stortingsrepresentant Morten Wold hedret som årets FrP-er, og Røyken FrP kunne smykke seg med den gjeve prisen som årets lokallag. Nytt fylkesstyre for Buskerud FrP: Leder: Morgan Langfeldt Politisk Nestleder: Jon Engen Helgheim Organisatorisk Nestleder: Knut Gjerde Studieleder: Ketil Glimsjø Medlemsansvarlig: Knut Myrvold Styremedlem: Jørn Øverby, Tone Heimdal Brataas, Karsten Ekeren, Arne Haga Ikke se svart på livet AP spådde kaos og krise. FrP i regjering ville medføre slutten på nasjonen. I fullt alvor hevdet fagbevegelsen at rosene i Frognerparken ville dø (!). I valgkampen tegnet Ap et svart bilde av fremtiden. Men fire måneder med H/FrP-regjering viser at FrP er modent for makt. Vår partiorganisasjon diskuterer fortsatt politikk, men vi tar også ansvar og styrer landet. Vi følger opp regjeringsplattformen, fordi den gir mange og store gjennomslag for FrP. En del journalister har vanskelig for å svelge det faktum at FrP er i regjering. De forsøker til stadighet å skape misnøye i vårt parti, og påpeker at FrP ikke har fått gjennomslag for alle våre valgløfter. Det er riktig, men jeg kan garantere at i denne stortingsperioden får FrPs velgere mer innflytelse og gjennomslag enn Aps velgere. Det perspektivet skal vi ha med oss når Ap forsøker svartmale verden rundt oss. Uken som gikk var unektelig avslørende for Aps tilnærming i den politiske debatten. Utad hevder AP de er et konstruktivt opposisjonsparti. Internt oppfordres derimot Aps medlemmer til å sverte regjeringen mest mulig. Ikke å utfordre oss på problemstillinger eller diskutere løsninger. Nei oppgaven er å sverte motstanderen. Aps Martin Kolberg fikk to sider i Dagbladet til å svartmalte FrP. Det minner sterkt om Aps strategiarbeid for noen valgkamper siden, da et internt Ap notat anbefalte en strategi hvor man skulle gjøre Siv Jensen sur. Det Ketil sier mye om kulturen i Ap, og det minner i alle fall ikke om noen konstruktiv tilnærming. Men mens AP klager, så kan vi se med stolthet på det arbeidet FrP er i gang med i regjering. I sak etter sak påvirker vi landet i vår retning. I opposisjon tapte vi nærmest samtlige saker. Vi måtte høre «nei, nei, og nei» i Stortingets spørretime. Nå kan vi si «ja, ja, ja», og starter viktige reformer. Innen samferdsel har H/ FrP-regjeringen opprettet et infrastrukturfond, økt bevilgningene til vei og jernbane, satt i gang oppstart av et investeringsselskap for vei og vurderer det samme for jernbane, fjernet bomstasjoner og jobber med en bompengereform. Vi kutter tiden det tar å planlegge nye veiprosjekt, og vi forenkler lover og regler. I opposisjon fremmet vi forslag om dette, og ble nedstemt. I regjering er vi i gang med å gjennomføre vår politikk. Se ikke mørkt på livet, slik Ap forsøker. Bruk heller tiden på politiske saker, og våre mange gjennomslag. Svertingen preller av. Det er politikken som teller. Og tenk da over hvilken rolle vi har. I fjor diskuterte vi hvilke spørsmål vi skulle stille i Stortingets spørretime. I år har vi diskutert hvilke svar vi skal gi. solvikolsen ketilso BLOGG: solvikolsen.com

12 12 Stor utskifting i Vestfold Frode Hestnes ble forrige helg valgt inn som ny leder i Vestfold FrP. Etter et vellykket fylkesårsmøte i Larvik, rykket politisk nestleder Frode Hestnes opp som ny leder av fylkeslaget. Hestnes tar over stafettpinnen etter at Tom E. B. Holthe, kom inn på Stortinget i høst. Ingar Eikbråten erstatter Hestnes som ny politisk nestleder. Jeg tror det blir en spennende periode. Vi har fått inn noen helt nye mennesker i styret, og FULL FART: Nyvalgt fylkesleder sitter godt i stolen som fylkesleder, og ser frem til å ta fatt på jobben som medførte opprykk. (Foto: Børge Sandnes). flere som har tatt gjenvalg. Dette vil gi en bra miks. Jeg håper vi klarer å skape et godt utviklingsmiljø med god takhøyde for diskusjoner av politisk og organisatorisk art, forteller den nyvalgte fylkeslederen. Hestnes lover fullt trykk fremover mot valget i Vi skal jobbe med fokus på det organisatoriske for å bygge videre på alt det gode arbeidet som gjøres i fylket. Vi kommer også til å ha fokus på en god nominasjonsprosess frem mot kommune/ fylkestingsvalget, lover han. Til tross for at Vestfold er et arealmessig lite fylke, er samferdsel noe som opptar innbyggerne. Mange av de store politiske sakene i Vestfold handler om samferdsel og går på tvers av kommunegrensene, dette gir oss noen interessante utfordringer i å samle oss om valg av traseer og løsninger. Men selv om vi ikke skulle klare å samle oss som fylke i alle spørsmål, er jeg opptatt av at prosessen frem til beslutning oppleves som god, avslutter Hestnes. Fakta: Vestfold FrPs nye fylkesstyre Leder: Frode Hestnes Politisk nestleder: Ingar Eikbråten Organisatorisk nestleder: Ole T. Hoelseth Studieleder: Per Øivind Næss Styremedlemmer Elise Andersen Øystein Lauritzen Marianne Negård Ole Martin Manvik Politikken i sentrum Nord-Trøndelag FrP var samlet til årsmøte januar på Inderøy, og sjelden har fylkeslaget hatt en så positiv og engasjert gjeng samlet. Mange uttrykte stor glede over å endelig ha kommet i regjering, og spesielt fylkets egen minister Robert Eriksson, ble hyllet for en svært god start på statsrådsgjerningen. Fylkesleder Einar Skaper stor troverdighet Einar Almaas Almaas åpnet møtet med å gratulere forsamlingen med å ha «kommet i mål» etter over 40 års ørkenvandring utenfor maktens korridorer. Han påpekte videre at partiet har maktet denne overgangen langt bedre enn mange fryktet, ikke minst med SVs protester imot egen regjering friskt i minne. Det har vært enkelte medlemmer som har uttrykt skepsis, men det har allikevel ikke vært flere enn man må kunne forvente. Nå har også alle våre statsråder fremstått på en bra måte og det har skapt en stor troverdighet for den nye regjeringen, slo Almaas fast. Omdiskutert Flere representanter tok til orde for at kompromisset i bompengesaken var det vanskeligste med å sitte i regjering, men årsmøtet syntes allikevel å være tydelig på at kompromisser er nødvendig når man skal være en mindre del av et flertall. Gleden var uansett stor i Nord-Trøndelag over at partiet med et SKAL STYRE: Nyvalgt fylkesstyre i Nord-Trøndelag FrP har en rekke politiske og organisatoriske saker å jobbe med fremover, skal man tro den lange politiske debatten under årsmøtet. (Foto: Inge Bjørbekk). valgresultat på kun 16 prosent klarer å starte jobben med å rive bommer. Krekar og bønder Den politiske debatten var trolig den lengste noen gang, med langt over 20 resolusjoner til behandling. Alt fra Mullah Krekar til landbruk og samferdsel ble diskutert, og årsmøtet fikk fremmet mye ny og god politikk som Fakta: kan være et bidrag til å føre partier fremover i årene som kommer. Utover bompenger ble også betydningen av et nytt logistikk-knutepunkt i Midt-Norge debattert, og alle var enige om at man må få dette på plass snarest mulig med Muruvik/Hell som den åpenbart beste lokasjon. Her har fylkeslaget funnet den eneste plasseringen som gir en kombinert løsning med Nord-Trøndelag FrPs nye fylkesstyre Leder: Einar Almaas Politisk nestleder: Leif Arne Hafstad Organisatorisk nestleder: Stein Arve Torgnesøy Studieleder: Christen A. O. Sverkmo Medlemsansvarlig: Lill-Mari Sormul alle transportformer på et sted, inkludert flyplass. Einar Almaas ble under valgene gjenvalgt som leder og avsluttet årsmøtet med å takke for det han mente var det beste årsmøtet så langt. Arne-Rune Gjelsvik > Styremedlemmer Bjørn Ole Håve Arne Leonhardsen Kristoffer Vikan Stein Tore Wolff

13 13 Vil ha fengsel til Aust-Agder FORTSETTER: Geir Are Winther fortsetter som fylkesleder i Troms. (Foto: Børge Sandnes). Aktiv politisk debatt Troms FrP hadde blant annet fokus på forebygging av overgrep mot barn på sitt fylkesårsmøte. Mange temaer ble diskutert når tillitsvalgte i Troms FrP var samlet til årets fylkesårsmøte. Mange gode resolusjoner tok opp viktige store og små saker for befolkningen. Jeg synes vi har meget oppegående politikere i fylkeslaget, og debatten vi har hatt disse to dagene lover godt for den kommende lokalvalgkampen neste år, sier fylkesleder Geir Are Winther fornøyd. Kjemisk kastrering De 72 delegatene samlet på Scandic hotell i Tromsø var opptatt av politikkens mange fasetter. Både økningen i dieselavgiften og regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) ville årsmøtet fjerne, i tillegg til fokus på å beskytte barn mot overgrep. Troms FpU fremmet forslag til resolusjon om kjemisk kastrering av kjente overgriper for å forhindre tilbakefall. Seksuell overgrep mot barn er et økende problem, og Troms FrP støttet sitt ungdomslag i å arbeide for at kjemisk kastrering kan innføres som straff for grove seksuelle overgrep mot barn. Etter årsmøtet ser fylkesstyret i Troms slik ut: Fylkesleder: Geir Are Winther Politisk nestleder: John Karlsen Organisatorisk nestleder: Rikke Gausdal Larsen Studieleder: Louis S. Edvardsen Medlemsansvarlig: Charlotte U. Larsen Styremedlem: Tom Erik Forså og Jostein A. Rasmussen Arne-Rune Gjelsvik > Nytt fengsel til Aust-Agder var den store kampsaken da fylkeslaget avholdt årsmøte i Kragerø nylig. Gjenvalgt fylkesleder Anders Kylland oppsummerer årsmøtet på Kragerø Resort hotell som rolig og harmonisk. Stortingsrepresentant Ingebjørg A.Godskesen oppsummerer årsmøtet på Kragerø Resort hotell som rolig og harmonisk. Engasjert Fra Aust-Agder knytter det seg store forventninger til regjeringens arbeid, noe som ble gjenspeilet under møte. Hele landsdelen vår er svært blå, så tiltak som blir gjennomført hos oss, blir lagt merke til, forklarer Kylland. Mange saker engasjerte forsamlingen. I tillegg til nytt fengsel, var eksamen og russetid, veiselskap og en rekke forhold innen samferdsel for øvrig, og helsetilbudet i regionen saker det ble vedtatt resolusjoner på. Det var hyggelig å se at flere og flere engasjerte seg på talerstolen. Det lover godt for fremtiden for FrP i Aust-Agder, at vi får flere stemmer i den politiske debatten lokalt, sier Kylland. Etter årsmøtet ser fylkesstyret i Aust-Agder slik ut: Leder: Anders Kylland Politisk nestleder: Chim A. Kjølner Organisatorisk nestleder: Niels-Arild Myrdal Studieleder: Stig Olaf Olsen Medlemsansvarlig: Liv Heidi Arnesen Styremedlem: Jan Erik Buarøy, Peter André Busch, Jan Fred Pedersen, Edward Terjesen. Arne-Rune Gjelsvik > SOMMERTRAINEER 2014 FrP er nå ett av regjeringens to partier. Etter at H/FrP-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013 har partiet og stortingsgruppen bidratt til å gjennomføre en rekke store og små saker som medvirker til å skape en enklere hverdag for folk flest. Stortingsgruppen består av 29 stortingsrepresentanter og ca 20 ansatte. Å være sommertrainee i FrPs stortingsgruppe gir politiske talenter muligheter for å få innsikt i, og erfaring med politikk og mediehåndtering pånasjonalt nivå. Som sommertrainee vil du få jobbe med politikk og media på et nivå som ellers er forbeholdt erfarne rådgivere. Arbeidsoppgavene spenner fra politisk research til mediehåndtering for FrPs stortingsgruppe, under ledelse av en av våre erfarne kommunikasjonsrådgivere. Vår sommertrainee-ordning er ett av leddene i vårt talentutviklingsprogram for unge i politikken. Vi søker etter kandidater som allerede har god kjennskap til partiet og norsk politikk og som brenner for å lære mer. De fleste vi har ansatt tidligere er i gang med høyere utdanning, men det er ikke et krav. Politisk engasjement, vurderingsevne og skriftlig fremføringsevne veier tyngst. Kandidater blir valgt ut etter søknad, intervjuer og praktiske prøver. Traineeperioden er planlagt å vare fra 24. juni til 15. august, og det er en forutsetning at søkeren kan delta sammenhengende i hele perioden. Les mer om FrPs traineeprogrammer på: For nærmere opplysninger kan du kontakte kommunikasjonssjef Andre M. Larssen, tlf , eller informasjonsleder Ida Krag tlf Søknad og CV må være mottatt: Søndag 16. mars, og sendes til sekretariatsleder Per Kristian Solbak på e-post: FREMSKRITTSPARTIETS STORTINGSGRUPPE

14 14 Lederskifte i Nordland NY: Jonny Gulbrandsen tar over ledervervet i Nordland FrP. (Foto: ). Jonny Gulbrandsen fra Bodø er ny leder i Nordland. Modum-mannen Jonny Gulbrandsen skulle bare bli i Bodø én uke. Nå har han bodd i Nordlands-hovedstaden rundt 21 år og skal lede Nordland FrP frem mot lokalvalget i Tyvstarter Nå skal vi få med oss grasrota og gjennom en god dialog med lokallagene, skal vi ruste oss til valgkamp, forklarer den nyvalgte fylkeslederen. Gulbrandsen har satt seg som mål å tyvstarte forberedelsen til nettopp kommune- og fylkesvalget i Når valgkampen sparkes i gang, skal det bare være å trykke på knappen så er alle klare. Vi skal benytte mellomvalgåret til å forberede oss godt gjennom kursing og motivasjon. Det nytter ikke å begynne med dette når valgkampen er i gang, forklarer han. Ydmyk Gulbrandsen er ydmyk i forhold til oppgaven han har tatt på seg. Da jeg ble forespurt om å stille til valg, ba jeg om litt betenkningstid. Det var store sko å fylle etter Kenneth Svendsen, som hadde jobben før meg. Etter hvert kom jeg frem til at de eneste skoene jeg må fylle, er mine egne og gjøre jobben på min måte. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene sammen med resten av styret og fylket. Gulbrandsen jobber til daglig som markedssjef i Radio FM 8000, og til tider er han også kommentator Fakta: når Bodø Glimt spiller sine kamper. Glimt Man blir fort Glimtsupporter etter 21 år i Bodø. Jeg kommer fra en relativt sportsinteressert familie, hvor min bror Tom Gulbrandsen har spilt for blant annet Lillestrøm og har 17 A-landskamper. I tillegg spiller en nevø, Fredrik Gulbrandsen, for Molde fotballklubb. Jonny Gulbrandsen sitter også som representant i Bodø bystyre og i levekårskomiteen. Han ble valgt uten motkandidater med akklamasjon. Nordland FrPs nye fylkesstyre Leder: Jonny Gulbrandsen. Politisk nestleder: Tom Cato Karlsen Organisatorisk nestleder: Dagfinn Olsen Studieleder: Lars Hannevold Medlemsansvarlig: Berhild Nilsen Rønning Styremedlemmer: Kjell Børge Freiberg, Jorunn Heidi Olsen Ubetinget suksess Siste helgen i januar var det duket for årsmøte i Akershus FrP. Akershus FrP gjennomførte sitt fylkesårsmøte på Klækken hotell ved Hønefoss. Rundt 140 begeistrede og engasjerte tillitsvalgte deltok på fylkesårsmøtet som i år hadde sterkt fokus på organisasjonsbygging og politikk. Engasjement Det var ingenting å si på det politiske engasjementet. Hele 29 forslag til resolusjoner ble behandlet under årsmøtets forhandlinger. Fylkesårsmøtet ble en ubetinget suksess, sier gjenvalgt fylkesleder Hans Andreas Limi og fortsetter: Antallet resolusjoner og det høye faglige nivået i den politiske debatten viser at Akershus FrP har mange gode ambassadører for FrPs politikk og vi gleder oss til fortsettelsen frem mot valget i Limi mener at partiets posisjon og regjeringsdel- takelse har vitalisert den politiske debatten i partiorganisasjonen. Organisasjonsbygging Akershus FrP vil i år ha fokus på organisasjonsbygging, noe som startet allerede på selve årsmøtet med å videreutvikle regionsamarbeidet som begynte for ett år siden. Fylket er delt inn i trefire naturlige regioner med ulike utfordringer, Asker og Bærum med E18 inn til Oslo, Folloregionen med E18, E6 og dobbeltspor fra Ski og Romerike med E6 nordfra, A-hus og Gardermoen, forklarer Limi. Han legger til at fylkets mål frem mot valget 2015 er å etablere enda bedre samarbeid om utfordringene i fylket for å få bedre politisk gjennomslag og profilering av FrPs løsninger. Videre vil vi prioritere medlemsutvikling og kompetanseheving for å bli best mulig rustet til å møte våre politiske motstandere med saklig og overbevisende argumentasjon frem mot valget i Fra venstre bak: Styremedlem Mariann Saugerud (ny), Styremedlem Ronald Smistad (ny), politisk nestleder Ole Jacob Johansen (ny), styremedlem Lone Kjølsrud (ny), styremedlem Liv Gustavsen (ny), styremedlem Jan-Erik Berg (ny), organisatorisk nestleder Dag Bjerke, fylkestingsgruppens representant Vibeke Limi, Medlemsansvarlig Ida O Pedersen. Foran fra venstre: Studieleder Cecilie Løvset, fylkesleder Hans Andreas Limi (gjenvalg), Akershus FpUs representant Petter Melsom.

15 15 Fylkesårsmøte i Østfold FrP Østfold FrP avholdt sitt fylkesårsmøte på idylliske Hankø fjordhotell forleden helg. For første gang kunne Østfold FrP avvikle sitt fylkesårsmøte som regjeringsparti. Leif Eriksen Regjeringen Høyre-FrP var representert ved landbruksog matminister Sylvi Listhaug samt statssekretær ved Finansdepartementet Paal Bjørnestad. Stående applaus Østfold FrP ønsker å rette en stor takk til dem for at de prioriterte å besøke Østfold FrP i en ellers hektisk regjeringshverdag, skriver fylkeslaget i en pressemelding. I tillegg kunne fylkeslaget notere et stort oppmøte i form av NRK og lokalaviser, som viste interesse for fylkesårsmøtet. Statsråden ble vel mottatt med stående applaus fra fylkesårsmøtet, da hun entret talerstolen. Hun advarte i sitt innlegg mot det som har blitt kalt «SV-fellen». Her viste hun til hvordan det gikk med SV som fikk fokuset på alle de sakene de ikke fikk gjennomslag i, og vektla hvor viktig det er at FrP nå dyrker alle de seirene som kommer regjering. I forkant av valget var det mange som spådde kaos dersom FrP kom i regjering. Etter 100 dager har vi bevist det motsatte sa Listhaug, og dro status for alle syv statsrådene til FrP. Støtteordninger Som mat- og landbruksminister pekte hun på alle støtteordningene i landbruket. Mange av ordningene fører til en produksjon som ikke er tilpasset det forbrukerne etterspør, så her er det helt klart behov for endringer. Dette må gjøres på en slik måte at de som lever av å være bønder også må få mer igjen for den jobben de gjør understreket Listhaug. Videre snakket hun varmt for en kommunereform. Vi må få til mer helhetlig tenking rundt nåværende kommunegrenser, samt jordvern og arealutnyttelse. Det vil alltid være interessekonflikter. IKEAs etablering på Vestby betyr tap av dyrkbar mark, men også en investering på to milliarder i kommunen. Det må veies opp mot nedbygging av dyrket mark fortsatte hun, som høstet stående applaus etter talen. I følge fylkeslaget, ble det også satt ny rekord når det gjelder resolusjoner til fylkesårsmøtet. Hele 32 resolusjoner ble behandlet, og det meldes at engasjementet var stort under resolusjonsdebatten. Også under den politiske debatten søndag ble talerstolen flittig brukt. Prisutdelinger Årets lokallag ble kåret for andre gang i Østfold FrP sin historie, og det var Moss FrP som ble tildelt den prisen. For første gang i Østfold FrPs historie ble prisen for årets FrP-er utdelt. Prisen gikk til Joacim Grønberg fra Rygge FrP. Nytt fylkesstyre ble også GRATULANT: Rygge FrPs Joacim Grønberg kunne smykke seg som fylkets første mottaker av «Årets FrP-er» pris. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gratulerte Grønberg. (Foto: Østfold FrP). valgt. Leif Eriksen som har ledet Østfold FrP siden 2006 ble gjenvalgt som fylkesleder, og det var en tydelig rørt fylkesleder som tok fatt på to Fakta: nye år til stående applaus fra hele salen. Ole Johan Lakselv Østfold FrPs nye fylkesstyre Fylkesleder: Leif Eriksen. Politisk nestleder: Erlend Wiborg Organisatorisk nestleder: Ole Johan Lakselv Studieleder: Anita Vik. Medlemsansvarlig: Michael Torp Styremedlemmer: Eva K. Andersen, Johnny Ramsvik, Geir Gravdahl, Per Egil Evensen, Julia Brännström, Rowena Von Ohle 2014 John Ingolf Alvheims ærespris John I. Alvheims ærespris utdeles for tiende gang på Fremskrittspartiets landsmøte i Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort eller gjør en ekstraordinær innsats for å bedre livskvaliteten til sine mennesker. Som leser av Fremskritt kan du foreslå kandidater til John I. Alvheims ærespris. Følgende kriterier legges til grunn for potensielle kandidater:» Politisk aktive personer i Fremskrittspartiet kan ikke motta prisen.» Kandidater som tidligere har vært aktive i FrP må ha vært ute av aktiv partipolitikk i minst 5 år før de kan vurderes som mottagere av prisen.» Kandidater skal ikke være tilknyttet ett bestemt politisk parti.» Kandidater skal ha sin hovedvirksomhet i Norge.» Kandidater skal ha gjort en ekstraordinær innsats for sine medmennesker ut over det som normalt kan forventes. Grupper og organisasjoner skal gjennom sitt virke har bidratt til å sette søkelyset på forhold som ellers ville vært oversett av storsamfunnet og medier. Disse forhold må ha vært av en slik karakter at de i vesentlig grad har bidratt til å forverre livskvaliteten til de som har vært utsatt for det. Dersom du har forslag til hvem som skal tildeles John I. Alvheims ærespris, kan du sende inn forslag til: Fremskrittspartiet v/ Generalsekretær Finn Egil Holm Karl Johans gt OSLO Konvolutten merkes: John I. Alvheims ærespris eller e-post: Forslaget skal inneholde navn på forslagsstiller, navn på hvem forslagsstilleren mener bør motta prisen, samt en begrunnelse i tråd med hovedkriteriene for prisen som nevnt ovenfor. Frist for innsendelse: 24. mars 2014 Les mer på

16 16 I neste nummer portretterer vi: Erlend Wiborg Ny på Stortinget Lørdag 15. mars 2014 GI BORT SOM GAVEABONNEMENT kr 350, pr år Interesse for privatskoler I Akershus samarbeider fylkeskommunen tett med de private videregående skolene. Nylig ble det avholdt dialogkonferanse. I begynnelsen av februar ble det avholdt dialogkonferanse på Otto Treider Private Gymnas i Oslo. Akershus fylkeskommune sto som arrangør av dialogmøtet, som er en årlig konferanse for folkevalgte politikere i Akershus, avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune og de private videregående skolene i hovedstadsområdet. Hensikten er å opprette en arena for dialog, samt å diskutere felles utfordringer. Viktig Vi setter stor pris på Akershus fylkeskommunes interesse for privatskolene. Det at dere arrangerer denne årlige konferansen, og bistår med tilskudd, betyr mye for oss. Vi anser Akershus fylkeskommune for å være en tung politisk aktør på Østlandet, og det er viktig for oss å ha en tett og god dialog med dere, sa rektor ved Otto Treider Private Gymnas, Inge Johnsen. Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus, Arne-Rune Gjelsvik (FrP), innledet konferansen med å snakke om skolepolitiske utfordringer i Akershus. Han poengterte at befolkningen i hovedstadsregionen kommer til å vokse kraftig i årene som kommer, noe som vil kreve en felles ROSET: Rektor ved Otto Treider Private Gymnas, Inge Johnsen, roset samarbeidet med Akershus fylkeskommune under dialogmøtet. - Vi har om lag 280 elever på skolen, og 100 av disse kommer fra Akershus. Det er viktig for oss å ha en god dialog med dere, sa Johnsen. Her sammen med leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus, Rune Arne Gjelsvik (FrP) (t.h.). (Foto: Ann Kristin Odden/Akershus fylkeskommune). innsats fra private og offentlige videregående skoler. Må jobbe sammen Ifølge prognosene skal Akershus og Oslo vokse med innbyggere frem mot Dette innebærer nærmere 6000 nye elever og flere nye videregående skoler. Vi er nødt til å jobbe sammen for å løse denne befolkningskabalen, og for å gi elevene våre best mulig utdanningstilbud, understreket Gjelsvik. Strekker seg ikke lenger Det er viktig for oss å beskytte merkevarene våre, skriver Orkla, og krever at ordet «seigmann» skal fjernes fra ordboka. Alle skal med Det er viktig at alle bidrar til å sverte den nye regjeringen. Helga Pedersen (Ap) oppklarer sine uttalelser. - Jeg har selvfølgelig aldri ment at vi skal gå ut og sverte den nye regjeringen. Hun begrunner det med at det ble brukt hermetegn når hun uttalte dette. siv.jensen.frp siv_jensen_frp per.sandberg.frp solvikolsen ketilso facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7

MANIPULERER. politikere og myndigheter. for å skaffe seg rettigheter Side 6 og 7 Banens helt Gjennom et oppsiktsvekkende og tverrpolitisk samarbeid, slo KrF, SV og FrP gamle fotballhelter. Per Sandberg ble banens beste. Side 3 Vant kampen om eiendomsskatt Folk i Sandnes kan takke FrP

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer