Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4"

Transkript

1 Møbelsnekkerne side 8 Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene hete side 4 1

2 LEDER Høy produktivitet fører til trivsel og lavt sykefravær. Leder: Ken Gordon Solfjell Det har i den siste tiden vært fokus i media på det store sykefraværet i det norske arbeidslivet. Dersom leserne ut fra medias vinkling og dekning har fått inntrykk av at dette er et nytt fenomen, kan jeg nevne at jeg på slutten av 1990 lå på sykehus og hørte på radio at daværende arbeidsminister Gunnar Berge ga utrykk for den samme bekymringen. Hans uttalelser var for meg prikk lik en del av uttalelsene som har kommet fra en del miljøer i dagens debatt der hovedbudskapet er at arbeidstakerne i Norge har en dårlig arbeidsmoral. Grunnen til at jeg husker den episoden så godt var at jeg ikke har sett maken til arbeidsinnsats som det de pleierne på sykehuset utførte. Det må bemerkes at de fleste, om ikke alle sykehus var underbemannet allerede så tidlig som tallet. Det er sikkert mange årsaker til at sykefraværet er der det er i dag, men det er to årsaker som jeg mener har størst betydning. Først er det den negative fokuseringen fra media, som jeg vil hevde faktisk kan være med på å øke sykefraværet. Dette er med på å tvinge folk på jobb før de blir friske med det resultat at de ofte blir langtidssyke, - det gjelder både folk med fysisk arbeid og folk med akademisk arbeid. Ved siden av de fysiske belastningsskader som dette kan medføre har vi de psykososiale belastninger som jeg forøvrig mistenker har større omfang en vi tror. For det andre, og dette mener jeg er den viktigste årsaken, er det er for lite fokus på produktivitet og dermed trivsel. For ikke-bygningsarbeidere som leser dette gjelder mine påstander ikke bare for byggebransjen. Får du ikke til å gjøre jobben din så fort og bra som du vil, mistrives du uansett hva du driver med og det igjen kan føre til at du blir syk. Her hevder jeg at dette gjelder for alle yrker i alle samfunnslag, til og med statsministere kan jo bli syke av at jobben ikke gjøres bra nok En av de største utfordringene for foreningene i byggebransjen ved siden av å få medlemmenes fokus på produktivitet, blir å få arbeidsgiverne til å forstå viktigheten av dette. Når vi trekker frem akkordtariffen som et produktivitetsapparat, er det flere arbeidsgivere som blir skremt av timelønna til håndverkerne fremfor å glede seg over fortjenesten bedriften får. Utfordringen blir ikke mindre av at forhandlingene mellom Fellesforbundet og BNL om å få til en ny Tømrertariff strandet for n te gang. Forhandlingene om ny tømrertariff har pågått i ca 15 år uten at partene har blitt enige. Mye av årsaken til bruddet hevder jeg er bl.a. trenering av BNL. Dette belyser enda sterkere arbeidsgivernes lite forståelse av betydningen av å bruke akkordtariffen som et middel til økning av produktiviteten og dermed en senkning av sykefraværet. Avslutningsvis oppfordrer jeg medlemmene til å stille krav til foreningen om skolering på akkordtariffen og jeg lover at foreningen vil gjøre alt de kan for å tilpasse skoleringen til medlemmenes behov Korte hopp øker fraværet. (Gammelt kenguru ordtak) God vår Ken.G Byggfagbladet utgis av Stiftelsen Byggfag Redaktør: Egil Mongstad Adresse: Grønland 12, 0188 Oslo - Telefon: Telefaks: E-post: - web-adr.: Åpningstider: Mandag - torsdag kl , 15. mai sept. kl Fredag kl Redaksjonskomité: Egil Mongstad (ansv. red.), Ken Gordon Solfjeld, Bård Sogge, Pål Austad Solfjeld, Per E. Aurland, Svein-Dagfinn Vestheim, Bjørn Larsen, Mikal Olechnowicz, Thomas Rustestuen Grafisk produksjon: Gjerholm Design AS, Telefon: Forsidefoto: Lina Winge ISSN Styret i Tømrer og Byggfagforeningen: Leder: Ken Gordon Solfjeld Sekretær: Jan Åke Persson Styremedlem: Per O. Grönlund Styremedlem: Bård Sogge Styremedlem: Svein D. Vestheim Styremedlem: Thomas Rustestuen Styremedlem: Bjørn Larsen (syk) Styremedlem: Pawel Motyka (i Polen) Studieleder: Ivar D. Hansen Ungdomsleder: Martin Myhre 1. vararepr.: Mikal Olechnowicz 2. vararepr.: Leif Ivar Johansen 3. vararepr.: Pål Austad Solfjeld 4. vararepr.: Kristinn Sigurjonsson

3 Dikt Fellesskapet Du går foran meg Du går bak meg Alene vil jeg ikke gå Deg vil jeg gjerne forstå Diktet, eller de vise ord, er skrevet av Kristinn Sigurjonsson. Jeg utfordrer Bård Sogge Styremedlem i foreningen! Veien vil vi skape sammen i et fellesskap skapt av samfunnet og de gode mennesker i mellom Vi ønsker å ivareta alle sin rett til å bekjempe urett Uten fellesskap og hverandre er vi bare et skall uten følelser, uten bedømmelse et tomt skall Ord er uten mening uten handlekraft De betyr ingenting så listig fortalt Søk for det gode inni deg selv så vil jeg fortelle deg at vi hadde rett Flertallet har størst vett! 23

4 fagforeningskamerater Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenia: Co robić, jeżeli nidostajesz wynagrodzenia? Ty Masz prawo do minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 133,50 kr za 1 godzinę oraz dodatki za nadgodziny. Główny wykonawca To ten, który ma kontrakt z klientem. On, wspólnie z podwykonawcami, ponosi solidarną odpowiedzialność za wyplatę należnego minimalnego wynagrodzenia pracownikom. Pacodawca Jeśli pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia, możesz zadać wypłaty od zleceniodawcy lub wykonawcy głównego.. Związek zawodowy Jeśli nie dostałeś należnego wynagrodzenia,możemy Ci pomóc w domaganiu się należnej wypłaty. Jeśli jesteś członkiem naszego związku. Zleceniodawca To ten, który dał zlecenie Twojemu dawcowi. On, wspólnie z pracodawcą, pracoponosi solidarną odpowiedzialność za wypłatę należnego minimalnego wynagrodzenia. Związek zawodowy Nie wierz w obietnice, że dostaniesz wynagrodzenie «jutro» albo «za tydzień». Możesz żądać wypłaty jedynie za trzy ostatnie miesiące. Jeśli będziesz zwlekał, Twoje żądanie może ulec przedawnieniu. Uporządkuj Swoje dokumenty. Jeśli nie możesz czegoś udokumentować, nie masz też prawa do żądania. Zadbaj o to, byś miał umowę o pracę, rozliczenia miesięczne ilisty godzin pracy. 4

5 Hvem tar ansvar for tømrernes akkordtariff? R F & Redaktør og Frifant Egil Mongstad De av dere som har levd en stund vet at tømrertariffen har vært i spill mellom FF og BNL siden slutten av 80-tallet. Dere vet og at Tidtariffen var prøvetariff i mange år, og at vi til slutt brukte korrekturlakk på dette ordet, uten at partene hadde gjort jobben sin. Dere husker sikkert også tariffoppgjøret i 2006 da byggfagene var i streik med tømrertariffen som angitt årsak (sic). Riksmeklingsmannen påla partene å bli enig om denne tømrertariffen. Nåværende forbundsleder, Arve Bakke, roste avtalen, og trodde at tvisten skulle bli løst. Det ble den ikke! Jeg skal ikke trøtte dere, kjære lesere, med alle de traurighetene som BNL har bedrevet i forhandlingene, det forteller Rune og Trond om på side 18 og 19 i dette bladet. Men hvem tar nå ansvar for å stoppe denne farsen? Det ser ut som om FF har sluppet opp for ideer, etter mange runder med BNL. Ingen forbannelse? Da jeg for noen uker siden spurte byggfagsekretær Halvor Langseth i FF om hvordan folk ute reagerte på den uholdbare situasjonen rundt tømrertariffen, svarte han at han ikke hadde inntrykk av at det var så mange som ga uttrykk for forbannelse. Det har han sikkert rett i, men hvorfor er det slik? -De rene byggfagforeningene i FF forsvinner som snø for vårsol, og de få som er igjen har liten kontakt med hverandre. -Regionene som kunne ha koordinert aktivitet rundt fag og tariff er lagt ned -DKene tar ikke ansvar for slike saker. De rene byggfagforeningene i FF forsvinner som snø for vårsol, og de som er igjen har liten kontakt med hverandre -Bedriftsklubbene tar altfor lite an svar, og har for liten kunnskap om akkord og oppmåling. Tilbake står noen gjenstridige fagforeninger og noen tilhørende Målekontor. Det trengs organisering rundt fag og lønnssystem! De sentrale bymiljøene, særlig østlandsområdet må ta et større ansvar for tariffens utvikling. -Vi har en akkordtariff; Tidtariffen! Denne gjelder og må brukes. -Brukerne i fagforeninger, målekontor og akkordlag må snarest samle seg og drøfte hvilke problemer som finnes med denne tariffen. Hvor er det den ikke fungerer. -Østlandssamarbeidet må revitaliseres! -De sentrale målemiljøene må så komme med forslag til løsninger på disse problemene. Disse kan ikke sendes opp til forhandlingsutvalget, for der dør de! Fagforeningsmiljøer, målekontor og akkordlag må sjøl sørge for å få slike løsninger inn i de akkordsedlene der det er nødvendig. For å få dette til kreves planlegging og organisering. Og det må starte nå! Så får vi se hvordan filibusterne i BNL og rævadilterne i Fellesforbundet reagerer når Carpenters United stiller felles krav til felles problemer ute på byggeplassene. Det er verdt et forsøk!! 5

6 ARTIKKEL Basdumping i AF I mai 09 blei Roy Håkonsen spurt om han ville være bas på AF Byggfornyelses prosjekt Sogn Studentboliger. Bakgrunnen for henvendelsen var at prosjektledelsen på Sogn var uerfarne på denne typen bygg, og at Roy er en erfaren Tømrerbas med lang fartstid i AF og Ragnar Evensen. AV: Pål Austad Solfjeld Foto: Bård Sogge Jeg møtte opp med en innstilling på at jeg skulle gi 110%. Jeg hadde med tegninger hjem, og brukte fritida mi på å planlegge. Jobben i seg sjøl var fin den. Hadde den vært tilrettelagt, så hadde vi klart jobben med åtte mann, istedenfor tretten, i alle fall om ikke halvparten av timene hadde gått til oppretting og drit etter andre. Det viste seg fort at ledelsen mangla erfaring, og Roy merket at underentreprenørene fikk bestemme framdriften. I tillegg til dette så hadde de ikke tømrerformann før ferien, så Roy måtte da også ta seg av mye av den jobben. - Framdrifta var elendig, det var alltid masse rot og drit overalt, vi dreiv med brannslukking hele tida, og vi blei aldri hørt. Et eksempel på å ikke bli hørt, var når kjerneborreren skulle inn, så ba vi om å utsette oppstart på innervegger med en uke. Det kom ikke på tale, og enden på visa blei at vi måtte bytte ut nesten alt stålet. Problemene på denne plassen var såpass tydelige at målekontoret oppfordra tømrerlaget til å lage en alternativ avtale. Det gjorde de, og Roy leverte inn forslaget før han dro på ferie. Framdrifta var elendig, det var alltid masse rot og drit overalt, vi dreiv med brannslukking hele tida, og vi blei aldri hørt. Da han kom tilbake igjen slutta ledelsen å kalle han inn på basmøter, og de fikk aldri noe svar på forslaget uansett hvor mye Roy etterlyste det. Ute på bygget opererte Roy fortsatt som bas, og blei behandla som det når det var branner som måtte slukkes. Inne på kontoret talte Roy for døve ører. Stress- og kaosnivået var høyt på bygget, så høyt at i desperasjon avlyste anleggsleder en legetime for Roy, med forbehold at han skulle få en ny time. Det fikk han ikke. - Når vi bestilte seks batteridriller, fikk vi to. Vi hadde ikke tegninger, det var aldri klart noe sted. Vi måtte dele containere med UEene, og når vårt personlige verktøy blei stjålet fikk vi ikke erstatta det, isteden fikk vi en påminnelse om verktøygodtgjørelsen. I oktober fikk de endelig til et møte med prosjektledelsen for å ta opp frustrasjonen over å aldri bli hørt. Under dette møtet fikk han høre at Vi trenger egentlig ikke bas her. Noen uker etter dette møtet starta nedbemanningen, i form av permittering. Og de som sto øverst på lista var de med lengst ansiennitet, inkludert basen. - Jeg er drittlei av å få beskjed om at tømrerne i Byggfornyelse er dårlige. Vi følte oss motarbeida fra første stund, og skvisa ut mot slutten. Jeg har mista helt lysta til å være bas igjen, jeg vil bare være en brikke i puslespillet, avslutter Roy Håkonsen. 6

7 Årsmøte i AF-klubben. Foto: Bård Sogge Hovedtillitsvalgt i AF - Arne Sveen Gapskratten Dannede små gutter er gode...:) Mamma sa til lille Per: - Per, mens jeg lager middag, tror du at du kan stikke ned på apoteket å kjøpe en pakke tamponger til meg? - Patonger? Hva er det for noe? - Det heter tamponger, vennen min. Du vet, sånn som mamma stikker inn mellom bena. - Åh, sånn der musebleie? - Per, jeg forventer at du husker ordet tamponger, og hvis du skulle glemme det så må du forklare på en dannet måte hva du skal ha! Litt senere ringte de fra apoteket og sa: - Det står en liten gutt her og sier at han skal ha innvendig isolasjon til pappas hobbyrom..!?! 7

8 SOLIDARANSVAR 20 spørsmål om solidaransvar Fra 1. januar 2010 innføres solidaransvar for lønn på byggeplasser, verft og petroleumsanlegg på land. AV: Kjell Skjærvø Solidaransvar er innført av hensyn til utenlandske arbeidere som ikke får den lønna de har krav på. Det gir dem mulighet til å drive inn kravet sitt overfor en skyldner som er mer betalingsdyktig eller betalingsvillig enn arbeidsgiveren deres kanskje er. Men ordninga gjelder både innenlandske og utenlandske arbeidere. Solidaransvar er også for fagforeninger som bistår arbeidstakere med lønnskrav. Det gir dem en enklere og raskere måte å drive inn krav på, enn om de må gå veien om konkursbegjæring og/eller rettens vei. Men hva er egentlig solidaransvar? Hva går det ut på? Og hvordan går vi fram. Her er 20 vanlige spørsmål om solidaransvar. Med svar. Hva er solidaransvar? Solidaransvar betyr at flere skyldnere svarer sammen for et krav. De kan bare bli kvitt ansvaret ved at en eller flere av dem betaler. De kan ikke avtale seg bort fra ansvaret. Hvor gjelder det solidaransvar? Solidaransvar gjelder bare der tariffavtalen er allmenngjort. Om arbeiderne ikke er omfattet av allmenngjøring, kan de heller ikke gjøre gjeldende solidaransvar. Hvem kan kravet rettes mot? Kravet kan rettes mot en hvilken som helst oppdragsgiver oppover i kontraktskjeden, helt opp til hovedentreprenøren, eller den som har kontrakt med bestiller. Kan det rettes krav mot bestilleren eller byggherren? Nei. Byggherrer er ikke omfatta. En reder som bestiller et skip eller et utbyggingsselskap som bestiller en offshoreinnretning, er heller ikke omfatta. Arbeidere som er ansatt hos den som har kontrakten med bestiller, har ingen de kan gjøre gjeldende solidaransvar overfor. Hva gjelder det solidaransvar for? Det gjelder solidaransvar for minstelønn og overtidsbetaling etter allmenngjøringsforskriften og feriepenger etter ferieloven. Det gjelder ikke solidaransvar for den avtalte lønna, om den er høyere enn allmenngjort minstelønn. Det samme med overtidstillegg og feriepenger: Det kan bare gjøres gjeldende solidaransvar for overtids- og feriepengekrav som er beregnet på grunnlag av allmenngjort minstelønn. Om oppdragsgiver utbetaler lønn til arbeidstaker han er solidarisk ansvarlig overfor, utbetales feriepenger samtidig. Kan en kreve all lønn som arbeidsgiveren skylder? Nei. Det kan bare gjøres gjeldende solidaransvar for lønn og feriepenger som er opptjent i arbeid for den oppdragsgiveren kravet rettes mot. Men det kan godt være opptjent på forskjellige oppdrag eller byggeplasser, om oppdragsgiver er den samme. Kan en kreve bare overtidstillegg? Ja. Om arbeidsgiver betaler ei flat timelønn, kan en kreve manglende overtidsbetaling, sjøl om timelønna ikke er lavere enn allmenngjort minstelønn. Kan en kreve alle feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiveren? Nei. Om det gjøres gjeldende solidaransvar, regnes feriepenger som forfalt til betaling. Om en oppdragsgiver som har havnet i solidaransvar, betaler ut lønn, skal feriepenger utbetales samtidig. Men det kan bare kreves feriepenger av lønn som er opptjent i arbeid for den oppdragsgiveren kravet rettes mot. Kan en kreve bare feriepenger? Nei. Det er bare om arbeideren framsetter et lønnskrav at feriepengene forfaller til betaling. Det er bare om lønnsplikten, eller plikten til å betale allmenngjort minstelønn, er misligholdt, at det kan kreves feriepenger. Kan en kreve ventelønn? Nei. Sjøl om arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, så kan det ikke gjøres gjeldende solidaransvar for perioder det ikke har vært arbeidet. Solidaransvar kan bare gjøres gjeldende for vederlag for faktisk utført arbeid. 8

9 Illustrasjonsfoto: Colourbox Når kan det gjøres gjeldende solidaransvar? Når lønna har forfalt til betaling og ikke er betalt. Lønna forfaller til betaling på lønningsdagen. Den kan være avtalt skriftlig eller muntlig. Om lønn fra arbeidsgiver ikke kommer som den skal på torsdag, kan det rettes krav mot oppdragsgiver på fredag. Om det har pågått underbetaling over flere lønningsperioder, kan solidaransvar gjøres gjeldende når som helst. Det er ikke nødvendig at en har krevd arbeidsgiver først. Ordninga gjelder underentrepriseog utleieavtaler som inngås etter 1. januar Enn om det ikke er avtalt noen bestemt lønningsdag? Da må en se på om det er avtalt noe muntlig, eller om det i praksis er etablert en bestemt dag i måneden når lønna vanligvis blir utbetalt. Hvis det ikke fins noe sånt heller, gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelse om at hvis ikke annet er avtalt, skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Men loven sier ikke noe om hvor lang tid det kan gå fra lønna er opptjent og til den blir avregna og utbetalt. Det kan som tommelfingerregel antas at lønn som er opptjent i en fjortendagersperiode, forfaller til betaling innen utløpet av påfølgende fjortendagersperiode. Om arbeidsgiver er et utenlandsk selskap, gjelder reglene i det landet selskapet er etablert. Hvordan skal kravet framsettes? Kravet må framsettes skriftlig. Det må vedlegges den dokumentasjon som fins om ansettelsesforholdet og som er benyttet ved beregninga av kravet: arbeidsavtaler, lønnsslipper, timelister eller andre opplysninger om timer, utbetalingsbilag. Skattekort må også vedlegges, eller ettersendes. Hva med forskuddstrekk? Oppdragsgiver som løser ut et krav, skal beregne, foreta, innberette og innbetale forskuddstrekk av den lønna som utbetales. Hva om det blir åpnet konkurs hos arbeidsgiver etter at kravet er framsatt? Om kravet er mottatt av solidaransvarlig, gjelder det uansett solidaransvar. Hva om kravet er større enn det kan gjøres gjeldende solidaransvar for? Da kan kravet fortsatt rettes mot arbeidsgiver. Det kan gjøres i form av rekommandert påkrav, med påfølgende konkursvarsel og konkursbegjæring, eventuelt med sikte på lønnsgaranti. Om det i mellomtida er utbetalt lønn fra solidaransvarlig, kommer det til fratrekk. Hva om oppdragsgiver ikke betaler? I så fall må en gå rettens vei. Men vanligvis vil det være fornuftig å forsøke å få i stand ei forhandlingsløsning først. Hva om arbeiderne er med på leken? Om den som havner i solidaransvar kan vise at det har vært avtalt spill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at hele eller deler av lønna skal dekkes ved solidaransvar, kan oppdragsgiver nekte å betale. Vi bør uansett ikke ta i sånne saker. Når må kravet være framsatt? Kravet må være framsatt seinest tre måneder etter at lønna har forfalt til betaling. Det kan ikke gjøres gjeldende solidaransvar for lønn som har forfalt til betaling lenger tilbake enn tre måneder fra skriftlig krav er framsatt. Tremånedersfristen brytes når kravet er mottatt. Er det nødvendig å sette en betalingsfrist? Nei. Den solidaransvarlige skal uansett betale innen tre uker etter at kravet er mottatt. 89

10 Foreningssammenslåing I forbindelse med forhandlingene om sammenslåing mellom våre to foreninger, har Oslo Bygningsarbeiderforening presisert sine standpunkter. Byggfagbladet følger opp forhandlingene. Oslo Bygningsarbeiderforening og Tømrer og Byggfagforeningen. Oslo Bygningsarbeiderforening (OBF) Våre standpunkter ved en eventuell sammenslåing med andre avdelinger vedtatt på styrekonferansen OBF driver systematisk arbeid med å oppsøke og organisere bygningsarbeidere, tegne trekkavtaler og tariffavtaler og bygge opp klubb-/tillitsmansapparat. Til dette arbeidet har OBF i dag 4 ombud ansatt på heltid og 3 ombud ansatt på deltid. Etter avtale med Fellesforbundet har vi lagt ekstra innsats i arbeidet mot baltiske arbeidere. Styrets standpunkt: OBF vil fortsette dette arbeidet som før. Utvidet virksomhet rettet mot baltisk arbeidskraft drives med økonomisk støtte fra Fellesforbundet og må evalueres fortløpende. OBF er innstilt på om nødvendig å bruke av foreningens kapital for å opprettholde stillinger rettet mot oppsøkende virksomhet. Medlemshåndteringen (fane 2) opprettholdes i foreningen. 2. Medlemskontingenten utgjør 2 % av den enkeltes brutto fortjeneste, hvorav foreningens administrasjonskontingent er på 0,5 %. Administrasjonskontingenten fastsettes av årsmøtet. Av foreningens årlige kontingentandel avsettes 5 % til kampfondet (streikefondet). Styrets standpunkt: Medlemskontingenten er et politisk vedtak på årsmøte, og må ses i forhold til det totale medlemstilbudet. Styrets erfaring er at det har vært lite protester på foreningens kontingent. En harmonisering av lønninger ved sammenslåing vil sannsynligvis føre til økte lønnsutgifter i OBF. Kontingenten må hele tiden vurderes i forhold til planlagt aktivitet, arbeidsoppgaver, bemanning og lønnsutgifter. 3. Målekontoret er en del av foreningens virksomhet, og tilbud om oppmåling må ses som en del av det totale medlemstilbudet. Lønnskostnadene på målekontoret må ses i denne sammenheng. Foreningens oppmålere anses som tillitsvalgte ansatt i foreningen og har differensierte arbeidsoppgaver. Målegebyret bestemmes av årsmøtet og utgjør i dag 3,5 % av brutto lønn. Styrets standpunkt: Målegebyret er et politisk vedtak på årsmøte. Måling skal fortsatt være en del av det totale medlemstilbudet. Styrets erfaring er at det har vært lite protester på foreningens målegebyr og lønnsutgiftene på målekontoret. En harmonisering av lønninger ved sammenslåing vil sannsynligvis føre til økte lønnsutgifter i OBF. Målekontoret skal være en del av foreningens virksomhet, og oppmålerne kan ha differensierte arbeidsoppgaver. De skal derfor være lokalisert på foreningskontoret. 4. Styret leder foreningen i samsvar med vedtatt handlingsplan og budsjett, i samsvar med foreningens vedtekter og vedtak i årsmøte eller medlemsmøte. Styret har det økonomiske ansvaret for driften i foreningen, herunder arbeidsgiveransvar for ansatte i foreningen. Eiendommer og kapital er underlagt foreningens styre og årsmøte. Styrets standpunkt: Det er en forutsetning at dette fortsetter som i dag. 5. Feriehjemmene eies og drives under ett av OBF med et eget feriehjemstyre. Dagens drift av feriehjemmene med åremålsleie er vedtatt avviklet. Ved salg av eiendom skal årsmøte bestemme hva midlene skal brukes til. AS Storheimen eies 100 % av OBF, har eget styre og drives av ekstern forretningsfører. Foreningens kapitalstyring er underlagt foreningsstyre og årsmøte. Styrets standpunkt: Det er en forutsetning at dette fortsetter som i dag. Stiftelse er etter vår mening et prinsipp som bryter med styrets myndighet/ansvar og medlemsstyring, og stiftelsens rolle og betydning i en sammenslått forening må avklares. 6. Lokalisering av foreningens kontorlokaler er i dag i Oslo sentrum. Styrets standpunkt: En eventuell samlokalisering med andre forutsettes beliggende i Oslo sentrum. For OBF har det vært nyttig/praktisk å være lokalisert sammen med Fellesforbundets distriktskontor. 10

11 Heldigvis vant vi budrunden smiler hun. I selve oppdraget lå også å følge 100års tradisjonen med å lage 6 nye kopier, og slik ble hele etasjen involvert i prosessen. Møbelsnekkerne 10 11

12 REPOrTASJE En av de uendelig fargevariasjoner Skjellak byr på et organsk materiale til farging av tre, fra biller i India. Detalj av en forgylt ramme i Emilie Lefevres forgyllingsprosess. Møbelverkstedet TEKST og foto: lina winge Sett en fot inn på gårdsplassen til Københavngata 2, og tråkk rett inn i Oslos historie, mens duften av italiensk importerte bakevarer følger deg fra gata utenfor. Bygården fra 1896 er i følge Byantikvaren bevaringsverdig passende, ettersom det er hit man kommer hvis man har historiske møbler man vil restaurere. Tre ståltrapper opp fra bakkenivå, forbi døren merket Mester og inn i varmen, og mer historie: stoler, skap, sofaer, speil, bord, hester, alt du kan tenke deg laget av tre, gjester rommet tidvis. Fem jenter driver denne travle sykestua, godt utrustet med fagkompetanse. De tre ansatte er alle utdannet i utlandet: Mari Boisen i Danmark, Emilie Lefevre i Frankrike, Juliane Derry i USA og Italia. Slike internasjonale, varierte erfaringer gjør det mulig å kombinere forskjellige teknikker og erfaringer, for å utføre best mulig pleie på skadete møbler. Samarbeid Møbelverkstedet er en av syv bedrifter som utgjør hele bygården, og verdt å vite fire av disse er snekkerverksted. Mange om beinet kan tenkes, hard konkurranse, og overfall av intetanende kunder som tar seg en tur innom med sine antikke eiendeler? Men, nei, stedet omgir seg med en aura av respekt for hverandre, og samarbeid. Likt oppdelingen av selve verkstedet i 3.etasje: Møbelrestaurererne Hanne Bjørk, Anne Cathrine Hagen og møbelsnekkerne/brødrene Mikkel og Pål Hald eier hver ¼ del av etasjen, og sammen leier de 4.etasje. Damene har det første rommet du entrer, et noe mindre ett enn Hald-guttas produksjonsrom innenfor, men til gjengjeld har de tilgang til de store maskinene. Pål jobbet sammen med Hanne og Anne Cathrine i samme lokalet som de nå har kjøpt hvor de samarbeider om verkstedrift. Er det ikke en samtidsmessig noe uortodoks og upraktisk plass? Da vi kjøpte her hadde vi noen konsulenter inne som ikke akkurat anbefalte oss å etablere et snekkerverksted i 3.etasje, forteller Pål Hald, og forklarer at tidens utvikling har ført de fleste snekkerivirksomheter ut av bykjernen, til drabantbyer med innkjøring fra bakkenivå, men han mener at Oslo også trenger sentrumsbaserte håndverkere, og gården har lang tradisjon for det. Originaler og kopier Møbelverkstedet har oppdrag for både offentlige og private kontorer som eier historiske møbler. Fra tid til annen får de forespørsler om å supplere med kopier. Mahognistolen som vi kopierer for tiden, er et eksempel. Denne originalen er en av 12 stoler laget i 1810, og står mal for 6 kopier som produksjonsavdelingen har i oppdrag å lage. Slik oppstår samarbeid mellom de to avdelingene. Hanne forklarer: Opprinnelig var oppdraget å restaurere et av stol-benene, men når jeg dro for å vurdere jobben oppdaget jeg at tidens tann, eller lysets effekt, hadde gjort sitt. De blekgule stolene som møtte Hanne gjorde langt fra œre på deres opprinnelige prakt, og 12

13 hun opplyste sin oppdragsgiver om dette. Det ble et noe mer kostbart arbeid som derfor ble lagt ut på offentlig anbud: I selve oppdraget lå også å følge 100års tradisjonen med å lage 6 nye kopier, og slik ble hele etasjen involvert i prosessen. Fag og organisering Juliane pusser et stolbein et mindre celebert ett, som har fått kjœrlig medfart av en valp. Rommet er fylt av stoler for tiden. Det virker til å vœre smittsomt det som feiler møblene. Det går ofte i bølger, og i forrige uke var det bord. Mari titter fram fra arbeidsstasjonen sin i andre hjørnet av rommet. Bak en av mange deler tilhørende en fredet sofaseksjon fra Blindern studenthjem lurer hun: hvilket blad var det du kom fra? nå er vi industri og energi. Sammen med oljearbeiderne. Jeg syns det er litt barskt jeg (Hun har aldri følt at hun trengte å vœre noe barsk. Det er kanskje bare fordommene man har, stakkars kvinne i et slikt mannsdominert miljø?) Men det er nå litt underlig med dette snekkerfaget som synes å være organisert i flere forbund og en drøss med foreninger. Hadde ikke snekkerfaget, med sine ulike avskygninger, blitt sterkere av å være organisert sammen i en felles fagforening? Men Hanne bryter inn med en bekymring for rekrutteringen til faget. - Du vet det er ikke lett å rekruttere standard rettighetslærlinger til det arbeidet vi driver med. Vi er avhengig av å få tak i spesielt interesserte. Avslutning Mari fyller en sprøyte med hornlim, det gjelder å vœre kreativ med redskaper smarte løsninger for best mulig resultat. Limet sprøytes inn i en sprekk på sofaen fra Blindern, før en tvinge festes og presser det hele sammen. Det antikke møbelet må vœre ferdig til 6. mars, da er det studentfest. Her spør møblene hvordan REPORTASJE de vil ha det sier Mari, og forklarer at hvert møbel har sin historie og funksjon, og restaurering består helst ikke av å fjerne alle rynkene, men gjerne beholde møbelets personlighet. Juliane roper meg til seg. Hun har pusset ferdig stolbenet og overflatebehandlet det med skjellakk: Nå kan du se forskjellen. Den har en mye varmere farge. Glansen er tatt opp uten å vœre for glossy, slik det ofte kan bli med plastbaserte lakker. Emilie har kommet ned fra 4.etasje hvor hun vanligvis jobber med forgylling. Hun gjør siste finishen på et antikt skap. Anne Cathrine tar fram kameraet for å dokumentere skapet, Hanne har forduftet sannsynligvis for å vurdere en ny jobb. Radioen er av, noen nynner, en julesang blir lattermildt avfeid av spørsmålet om noen har noe sladder å komme med, og i det jeg forlater rommet hører jeg en av jentene svare: Ikke før i morgen. Hanne Bjørk og Anne Cathrine Hagen, møbelrestaurerere og eiere av bedriften. Anne Marie Skartum (t.v) driver sitt eget verksted i 2.etasjen, med norske bondemøbler som spesialitet, men blir leid inn av Møbelverkstedet. Anne C. Hagen jobber tålmodig med en Tine. Mahognistoelene. I bakgrunn: Pål Hald

14 Unnlate å fortelle sannheten er vel ikke å juge, er det vel? Sigurd spekulerer Bruktbilselgere har fra gammelt av vært så som så til å levere det de sier. Det er nærmest akseptert at de ikke er helt til å stole på, og kanskje det hadde en sammenheng med at de greide seg med «skraphandlerbevilling» for å drive butikken sin. Det er de såkalte seriøse merkeforhandlerne, og ja de andre. I disse miljøtider er det blitt mer krevende å være skraphandler, så da er det vel blitt tryggere å kjøpe bruktbil også? Min erfaring er at av alle de bruktbilene jeg har hatt de siste 40 åra, så har jeg bare vært fornøyd en eneste gang. Skyld ikke på selgern, han gjør bare jobben sin sier noen, men gjør han egentlig det da? Jeg satt igjen med en følelse av at her er det best å styre unna. Ikke bare på grunn av det som ble sagt, men vel så mye det som ikke ble sagt. Og at det var feil informasjon som han var nøtt til å vite om gjorde vel sitt til at jeg ikke tok kontakt for den visningen jeg var ønsket velkommen til. Det var igrunnen litt synd, for det var fine leiligheter med en plassering som passet meg bra. Men med mistillit som start, blir det sjelden bra. Eller for å si det med andre ord, det ble ikke noe av! En av de seriøse ferdighusprodusentene satte opp et hus på Nesodden for noen år siden. Det eneste som var rett på huset var kloakken. Ikke skyld på snekkern, han gjorde bare jobben sin... Vel vel, jeg skal ikke dra den noe lenger nå, men siden jeg er i det negative hjørnet i dag, så kan jeg jo finne noen andre å rakke litt ned på. Hva med eindomsmeglerne, de fortjener vel et spark? Ikke alle, ånei! De reklamerer jo med at de er så seriøse og trygge å benytte seg av, så da er de vel det da. Alle de misfornøyde brukerne av tjenestene deres har vel feil som vanlig. Unnlate å fortelle sannheten er vel ikke å juge, er det vel? Ikke svare på spærsmål som er ubehaglige, det er heller ikke jug! Jeg prøvde meg med en henvendelse til en eindomsmegler for en tid tilbake. Det var noen leiligheter til salgs i et nybygg som gjorde meg nysjerrig. På Finndottenno var det en fin presentasjon av boligene som ved første øyekast så bra ut. Det pirret nysgjerrigheten min, så jeg prøvde å få bedre oversikt. Det var nærmest en umulighet. Det meste av det jeg lurte på fant jeg ikke ut av. Jeg stilte en del spørsmål, for om mulig å bli mer interessert. Det fikk vel egentlig helt motsatt virkning. 14

15 Visste du at... AV: Per AurlAnd Foreninga og målekontoret arrangerer kurs i bruk av fellesoverenskomsten for byggfag (fob)? Disse kursene er åpne for alle medlemmer å holdes flere ganger i året. Kursene har en gjennomgang av bestemmelsene i fob. med fokus på 4 som omhandler akkord. Kursene er en blanding av teori, gruppeoppgaver og rollespill. Deltakere fra mange bedrifter gir også en fin mulighet for erfaringsoverføring. I kapittel 4 i fob. og i akkordtariffene finner vi reglene for akkordarbeid. Kronefaktoren Kronefaktoren for tømrerfaget og betongfagene skal kunne avtales fritt på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver skal i samarbeid med akkordlaget organisere arbeidsplassen slik at akkordarbeidets framdrift går rasjonelt. Dette innebærer god framkomst og at de nødvendige materialer i tide leveres så nært arbeidsstedet som mulig. Arbeidstakers plikter Det påhviler arbeidstakerne å utføre arbeidene fagmessig og i henhold til tegninger og beskrivelser. Unnlatt eller mangelfullt utført arbeide som skyldes akkordlaget, rettes av laget uten ekstra betaling etter konferanse mellom akkordlaget og arbeidsgiver. Dette var kun et lite utdrag av teksten til kapittel 4. Ved fastsettelse av kronefaktorens størrelse skal det legges vekt på de tekniske forutsetninger, det stedlige lønnsnivå, samt andre forhold av betydning for arbeidsplassen. Basen Laget skal ledes av en bas, han skal i samråd med laget føre forhandlinger med arbeidsgiver eller dennes representant om akkordavtalen og arbeidets rasjonelle fremdrift. Akkordsedler Det skal skrives akkordseddel før arbeidet påbegynnes. På akkordseddelen skal det stå hva arbeidet består i, priser på utarifferte arbeider, lagets maksimale størrelse og akkordarbeidets omfang. Utarifferte arbeider Hvis deler av arbeidet faller helt eller delvis utenfor akkordtariffen, skal akkordtiden/prisen fastsettes ved fri forhandling mellom arbeidsgiver og akkordlaget

16 Veien videre!!! I disse nedgangstider har vi lært at arbeidsplassen ikke er så trygg lenger som vi ønsker. Vi har også lært at grådighet fører oss alle ut i elendighet. Når skal vi lære at fellesskapet er det beste for alle? AV: Kristinn sigurjonsson Illustrasjonsfoto: Colourbox I alle tider har grådighet og egoisme ført oss ut i elendighet og kriger allikevel så er den vei vi følger. Egoisme krever ingenting! Når enkelte talerør får uttale seg i media om hva som er best for samfunnet kun fordi de er på toppen av såkalte samfunnsstigen så kan man lure. Vil vi ha et liv omgitt med Meg som førstevalg eller vil vi ha ett fellesskap? Ved ett veivalg er det kanskje for sent! Vil vi ha et liv omgitt med Meg som førstevalg eller vil vi ha ett fellesskap? Miljø som går under, kapital som ikke eksisterer, medier som bidrar til undergang ved sin egen grådighet. Salg er alt! Dessverre er dette en vei vi går uten kontroll. Vi følger penger ikke hva vi vil samfunnet skal være. Vi ønsker store tanker som Fred på jord og Harmoni Samtidig så selger landet vårt våpen som undergraver alle fredlige tanker. Vann og Brød i ene Hånda, - Kuler og Død i Andre. Vi gir oss selv god samvittighet med giverglede. Penger som aldri når frem eller mesteparten i lommene på svarte sjeler. Så naiv kan man være. Uansett så må vi ikke grave vår egen grav kun p.g.a. vår egen fortreffelighet og den tro at verden går sin vante gang. Arbeid er ett bidrag til fellesskapet, ikke så enkelte skal skape seg kontroll over samfunnet. Alle har ansvar over samfunnet rik eller fattig. Mektige, rike har et særskilt ansvar da de er i sin rolle p.g.a. andre i samfunnet og ikke seg selv (som de tror). Uten andre mennesker er vi ingenting, bare enkeltindivid. Fremskrittspartiet som stadig får flere på sin side gjenspeiler egoismen i samfunnet. De kaller det valgfrihet! Jeg kaller det menneskeheten på billigsalg! Egoismen i oss selv er den sterkeste drift som vi gjerne bruker for å få andre via dems ego over til vår side. Kort vei til undergang og elendighet men allikevel så kjører vi på denne vei. Store mennesker bidrar til samfunnet som helhet ikke ved kun egen vinning skyld! Kampen vinner du aldri alene, kun som en del av samfunnet som en helhet! 16

17 Navnekonkurranse Hva skal Fagerfjellhyttene hete? Stiftelsen Byggfag eier to hytter på Fagerfjell som leies ut til medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen for en rimelig penge. tekst: egil MongstAd, leder Av stiftelsen BYggfAg 3 5b 3 5b Hyttene er oppgraderte med dusj og vannklosett og har god standard. Det er økende interesse for hyttene, og i de viktigste høytidene kan det påregnes loddtrekning, - sånn som f. eks. nå i påsken. Begge hyttene ligger i nærheten av skitrekket på Fagerfjell, med tilhørende Skistua. Flotte skiløyper, både for bortover- og nedoverski. Flott turterreng om vår, sommer og høst. Ytterligere informasjon kan dere finne på under Stiftelsen Byggfag. I dag heter hyttene noe så kjedelig som Hytte 3 og Hytte 5b. Vi synes at våre flotte hytter fortjener vakrere navn enn dette! Vi appellerer derfor til Byggfagbladets lesere, kanskje særlig de som har brukt hyttene, om å komme med forslag til navn på hyttene. For de som kommer med forslag som blir antatt, kan vi tilby en gratis helg på fjellet på et tidspunkt etter eget valg (utenom påskeferien). Av hensyn til de som ennå ikke har besøkt hyttene, skal jeg prøve å gi en enkel beskrivelse for å gi dere noen stikkord. Hytte 3: Kalles noen ganger pensjonisthytta, fordi den er tenkt som et tilbud som kunne brukes også av foreningens eldre medlemmer. Lett adkomst, behagelig møblering, ikke køyesenger. Kort vei fra parkering på egen parkeringsplass til hytta. - Sengeplass til 6. - Ligger nede på en flate, med gangsti ned til vannet. - Ca 200m til skitrekket. - Kjøpt av klubben ved Akers Mek. Hytte 5b: - Foreningens opprinnelig hytte. - Ligger usjenert oppe på en knaus med god utsikt over vannet. - Sengeplass til inntil 11 personer (inkl. sovesofa i peisestua). - Ca 50m til skitrekket (du kan skli ned til trekket fra hytta)

18 INNLEGG Tømrertariffen en saga blott? 23. august det herrens år 2002 ble det avholdt et møte med målsetting om å utvikle en tariff for tømrerfaget som skulle i større grad en den eksisterende tariffen ta hensyn til entreprenørenes behov etter dagens byggemetoder. Tekst: Rune Ask, Trond Gundersen foto: Arkivbilder Rune Ask Trond Gundersen Det ble satt ned et arbeidsutvalg bestående av personer fra fellesforbundet og BNL, som fikk som mandat til å utvikle en slik tariff. På dette tidspunkt var det bred enighet om behovet for en slik tariff og de som jobbet med dette startet med stor iver på dette arbeidet. Det ble i perioden høsten 2002 til sommeren 2004 lagt ned et stort arbeid fra arbeidsgruppene og det ble avholdt mange møter underveis hvor det arbeidet som ble fremlagt fortløpende ble bifalt av begge parter. Alt så tilsynelatende positivt ut. Vi trodde faktisk på dette tidspunkt at vi ville greie å utvikle en tariff som mandatet omhandlet. Inntil våren 2004 var det representanter fra ulike entreprenører som satt i forhandlingsutvalget til BNL. 22. april 2004 ble det avholdt et møte med BNL hvor vi skulle legge fram forslaget til ny tariff. På dette møtet stilte BNL med et helt nytt forhandlingsutvalg som etter sigende måtte få tid til å gå igjennom det framlagte materialet for dette hadde de aldri sett før. Etter dette ble det mye frem og tilbake men enden på visa blei at BNLs strategi om å styre tariffpolitikken i sin helhet, uten å ta hensyn til de åpenbare behovene for endringer som vi mener må til, har fungert helt utmerket BNL forkastet det fremlagte forslaget i sin helhet. De skulle ta på seg å utvikle en ny tariff og ville komme tilbake med denne når den var klar. Da de kom med sitt utkast til ny tariff så var den i all hovedsak bygget over den eksisterende tariffen men det var gjort en god del endringer i de forskjellige kappitlene, altså en teknisk revisjon. Vi syntes i stor grad forslaget så greit 18

19 ut, men de tingene vi hadde påpekt var svakhetene i den eksisterende tariffen bl.a. generell økonomiheving og de ulike skjevhetene i tariffen var ikke tatt hensyn til i det hele tatt. Derfor så sa vi at dette forslaget var uinteressant. Dette skjedde sommeren Vi gjorde deretter en del endringsforslag som vi mente var nødvendig ut i fra de opprinnelige behovene som var utgangspunktet for at vi startet arbeidene med en ny tariff. Altså tilpasse behovene for all annen byggevirksomhet en boligproduksjon. Det er en kjent sak at yrkesbygg, kontorbygg, hoteller osv har mye konstruksjoner av typen skjørt, brystninger, kjerne og sjaktvegger, disse tingene er områder vi vet det er vanskelig å ha en grei fortjeneste på. Dette er ting som vi i vårt forslag mener å ha ivaretatt men når motparten mener at dette ikke er noe problem i det hele tatt så blir det helt umulig å komme fram i forhandlinger. Vi hadde et møte med BNL rett før jul 2009 hvor vi la frem de forslagene vi mente var nødvendig for at tariffen kunne være mer riktig. Dette ble i korte trekk avvist i sin helhet og resultatet ble da at vi skiltes uten å komme frem til noen enighet, så der står vi i dag 8 år etter at arbeidet startet med å få til en ny tariff så har vi ingenting. BNLs strategi om å styre tariffpolitikken i sin helhet uten INNLEGG å ta hensyn til de åpenbare behovene for endringer som vi mener må til, har fungert helt utmerket. Da boligprodusentene og byggmesterforbundet kom inn i forhandlingsutvalget uttalte de at det ikke var noe behov for noen ny tariff stikk i strid med det som ble sagt var behov i Siden det, så har all utvikling av tariffen vært styrt av disse og deres interesser. Den eksisterende tariffen er tilpasset, i all hovedsak, eneboligproduksjon satt i system, og det er det vi nå sitter med på nytt, en tariff som er nøye tilpasset den type produksjon. All annen byggevirksomhet som utføres i dag er ikke hensyntatt. Men for boligprodusentene vil nok tariffen passe i all hovedsak. Leder av Byggfag Drammen-Bærum, Helge Breistein, fremmet dette forslaget i Seksjonsråd Bygning i FF. Det ble enstemmig vedtatt! Uttalelse fra styret i Tømrer og Byggfagforeningen: Akkordtariff for Tømrerfaget. Som forbundsleder er godt kjent med, har arbeidet med en ny akkordtariff vært forsøkt å få til over flere år uten at det har lykkes. Vårt inntrykk er at BNL har trenert forhandlingene og at forhandlingsutvalget i forbundet er frustrert av dette, derfor det manglende resultatet. Dette kan ikke forbundets medlemmer godta i fremtiden. Tømrer og Byggfagforeningen krever at Forbundets ledelse nå engasjerer seg i saken og utarbeider en strategi, som med hjelp av brukerne kan tvinge frem et resultat. Medlemmene vil ikke godta at BNL får trenere forhandlingene i fremtiden. Tømrer og Byggfagforeningen vil fortsatt engasjere brukerne til økt bruk av den tariffen vi tross alt har. Det må ikke skapes tvil om at tømrerfaget har en gjeldende akkordtariff! Fellesforbundet må støtte opp om konkrete, lokale tiltak for å rette opp mangler ved akkordtariffen. For styret, Ken Gordon Solfjeld, leder 18 19

20 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 2. KV År Ole J. Karlsen Norvald Strømmen År Egil Johannessen Kristoffer Kvam Kjell Arne Lund MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT Edgar G. Flatner Sigvart Korsbakken År Bjørn Engen Thonny Thoresen Rolf Utsigt År Hans Martin Haug År Bjørn Geir Opdahl Håvard Tomter År Jan Hugo Kvitle År Leif Anderssom Finn Arnesen Roman Cudak Trond Gundersen Axel Heinicke Bienes Acosta Nestor Tom Pettersen Stanislaw Slamczyk Børge O. Westring STYREMØTER 1. HALVÅR 2010 Torsdag 11. mars Torsdag 8. april Torsdag 29. april Torsdag 20. mai Torsdag 10. juni Torsdag 1. juli ÅRSMØTE TORSDAG 15. APRIL Byggfagbladet ønsker alle en riktig fin påske! 20

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN - 1 - STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN 2013 NB: Alle timefortjenester er før eventuelt trekk av målegebyr Passord dokumentbeskyttelse: MÅLESTATISTIKK ALLE BYGGFAG - 1. HALVÅR 2013 Målesum i kroner

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID. Produktivitet Effektivitet. Hva er akkord?

Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID. Produktivitet Effektivitet. Hva er akkord? Bygningsarbeidernes Målekontor, Nordland AKKORDARBEID Produktivitet Effektivitet Hva er akkord? Akkordtariffene er et rettferdig system. Det bygger på enhetstider som er fremforhandlet og justert gjennom

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på.

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. SKIENS- MODELLEN Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd.

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd. Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen Konferanse MLF 11. 09.2012 Siri Bergh, dir. for arbeidsgiverpolijkk og HMS i BNL Hva er nyl? NyL lønnssystem i Fellesoverenskomsten

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer