På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG"

Transkript

1 På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid markeringen. Jeg synes arbeidet rundt Prestegården og 200-årsjubileet har vært imponerende, selv om kommunen kanskje bare har hatt en underordnet rolle Boligutbygging Etablering av Småbyen (småbygden) kan bli et vellykket prosjekt? Sykkel- gangvegen til Lyseren. Ved og foreløbig beholde to barneskoler framfor en storskole. Utbedring av jernbane/stasjonsområdet. Bedret kommunikkasjon ut av kommunen-. Stasjonsgata er blitt pen, med blomsterkurver/juletrær/flagg i lysstolpene og fortau på begge sider. Søppelsortering fungerer godt, + henting av hageavfall. Bedret tilgang til biblioteket er bra, men dårlig utvalg av annet enn skjønnlitteratur. Frivilligsentralen er utmerket, bra aktiviteter for alle. Jeg er fornøyd med at en av avdelingene på Blomsterenga barnehage er reåpnet. kunstski anlegget og det er hyggelig å bo i kommunen.. det er også mange bra naturstier! Bevaring av nåværende skolestruktur, gjennomført strategimøte og kommet med en øko. - strategiplan plan som er faktisk og ikke full av visjoner. Ansatt en dyktig rådmann. Gjennomført trykkavløpet. Leiligheter,Tomteutleggelse Det er veldig greit å finne parkeringsplass overalt i Spydeberg -( selv om ikke det er gjort så mye med de 2 siste årene) Trygt oppvekststed for barn og unge. Brukervennlig bibliotek. Tilrettelagt tomteareal for industri Anti mobbing i skole og barnehage Idrettsanlegg, kunstgress, ski/snøproduksjon, Rockefestival. Hvor sterkt selve kommunen i form av administrasjon har bidratt er jeg usikker på Fått plass i barnehagene til alle de barne som ønsket plass, selv om de var under ett år, og født etter 1.september. Spydeberg Rockfestival og arrangementene rundt dette har vist at både næringsliv, kommune og frivillige kan dra dette sammen. Ungdomsskolen og Huset er gode arenaer for ungdom. Barnehagetilbudet er 100% Jernbaneutbygging Økt kvalitet i skolen Godt kulturtilbud Fantastisk med selvbetjening bibliotek!!!!! Utrolig innsats av Spydeberg rock guttene og jentene. Løfter hele bygda. Leilighetsutbyggingen Ingen områder, her er det MYE å ta tak i. Det er skuffende å se at folkevalget kan se dette. Sentrum har overlevd til tross for bortfall av e18. Generelt god og stabil helsetjeneste, hjemmesykepleietjeneste. Spm i fht. eiendomsskatt, som ikke er innført. Støtte til kulturarrangementer. Ny ungdomsskole/basseng. Skole / barnehage

2 Aner ikke x Med å øke innbyggertallet UNGDOMSSKOLEN Ungdomsklubben. Ungdomsskolen. Det er en veldig fredlig, nabovennlig kommune, uten mye støy og tull. vann og kloakk i forbindelse med lyseren Full barnehagedekning. Åpen fritidsklubb. Legge til rette for Spydeberg Rock. Selvbetjent bibliotek. Vi har kun bodd i kommunen i ett år, men opplever kommunen som en veldig god kommune å bo i, å gå på skole i og å delta på aktiviteter i. Utvikling og forbedring av Ute-arealet og Parkering ved TeBo-senteret! Gode turstier og rom for frivillig innsats for å bedre innbyggernes tilgang til natur og merkede stier. Fordi jeg fått udaninghjrlp fleksibilitet med kontantstøtte sykkel gang veier Spydeberg Rock Mye positivt i forbindelse med grunnlovsjubileet osv. Ingen, så vidt jeg vet. Eldreomsorg, vann, kloakk. Utvidelse av helsetilbudet (helsehuset i Askim) Det har vært lite informasjon om prosjekter, så det vet jeg egentlig ikke. Kontantstøtte, veldig gode Ordføre Det er jeg litt usikker på!! Synes kommunen gjør en god jobb, alt i alt. Blomster som henger i stolpene langs Stasjonsgata. Vann og avløp Lyseren Restart av ungdoms klubben er veldig bra. Stabilt vannverk, merker skjelden til ledningsbrudd etter nytt høydebasseng kom på plass. Utviklingen av sentrum. Bidro til et fantastisk grunnlovsspill. De er i gang med utbedring av ny barneskole, syntes det er på høy tid. slå sammen brannvesenet og nav med Hobøl. Eldreomsorgen har vært bra! Bra omsorg for mennesker med bistandsbehov. utbedring av enkelte barnehager, tilbud til barn, ungdomsprest, Service og tjeneste områdene lyktes synes jeg. Borgelig flertall bra kommune Brukerundersøkelse Har de lykkes i noe da -flott ny ungdomsskole Ved å ansette en rådmann som vi har tro på. Satsing på idrettsanlegg Teknisk etat, spesielt uteseksjon. Tog satsing Fått ny og fin barnehage. Bedre avtale i forbindelse med henting og sortering av avfall. Sykkelsti langs Lyserenveien.

3 Samarbeidet med/om Spydeberg rock festival. Dette arrangementet er et viktig bidrag innen kultur, som samler innbyggerene og trekker til seg folk, og som man bør støtte offentlig hvis nødvendig. Dette er med på å gi Spydeberg et godt omdømme og sette stedet på kartet. Kommunen kan være stolte av et flott og moderne bibliotek. Småbyen Spydeberg er starten på noe bra. Tilbudet til ungdommen med den nye ungdomsklubben. nær Nærhet vann og kloakk rundt Lyseren Teknisk etat er flinke til: å brøyte og strø i boligområdene i sentrum Flinke til å sprøyte skøytebaner i boligområder. å klippe grøntområdene Selvbetjent bibliotek. Full barnehagedekning, kunstsnøanlegg med skileikområde og preppeutstyr Gratis trimaktivitet med fysioterapeut på Fjellheim Det er alle lyktes!!!! Vi har ikke bodd her så lenge - så vi har ingen sammenligningsgrunnlag med forhenværende år. Barnehagetilbudet, ungdomsskolen, grunnlovsjubileet og Spydeberg prestegård, Spydeberg rockefestival, deltagelse ved etableringen av Småbyen Spydeberg, kunstgressbanen Det vet jeg dessverre ikke, men jeg er glad at det er mange innflyttere til Spydeberg, og at dere tilrettelegger for det. (Det er viktig å få mange pendlere til Oslo, men også folk som vil jobbe her) Nyetablering av stasjonsgata - sentrum. Skoler og barnehager. servicetorget fungerer greit. sentrum fungerer godt noen saksbehandlere briljerer med kompetanse og får saker unna på god måte Kan ikke komme på noe som er viktig. Fortetting av sentrum, stå på for næringsdrivende Hytteområder ved Lyseren vann og kloakk flott miljøtiltak Oppvekst med tanke på Vollene gård Å legge til rette for en god barnehagedekning Fått i gang dialog på et tidlig tidspunkt om videre utvikling av skolestrukturen Fin pynting av Stasjonsgata både sommer og vinter Mye positiv omtale i media om ulikt som skjer Større prestedekning Supert bibliotek Snakker stadig med nyinnflyttere som trives og opplever at folk hilser og er vennlige Syns Spydeberg alltid har vært ett godt sted å bo. Syns kommunen vår utvikler seg og blir bedre og bedre for hver år. Jeg har bodd i denne bygda siden jeg var fire, og jeg vil at mine barn (når den tid kommer) skal få vokse opp her og. Vet ikke Stasjonsgata har blitt fin Øke tilflyttingen ved å øke byggeaktiviteten i kommunen Bibliotek elektroniske løsninger. Nye sentrumsnære boligfelt og barnehagedekning.

4 a) Utbygging av boligområder. b) Vann og avløp fra hytteområde rundt drikkevannskilder (Lyseren). c) Forsøk på å bidra til å utvikle/forbedre eksisterende offentlige personbefordring til/fra kommunen. Svært viktig for innbyggere som jobber utenfor egen kommune. e) Bidratt til kunstsnø-anlegg for vinteridrett på Stegen. Stort potensiale for alle innbyggere i hele vårt nærmiljø, inklusive våre nabokommuner og region. Folkehelse gevinsten her er betydelig og svært viktig. Vil også bidra til å skape topp idretts utøvere. f) Velvillig og positiv innstilling til å samarbeide med frivillige organisasjoner, og lytte. Blitt litt bedre på et hyggeligere utemiljø langs Stasjonsgata. Krakker, blomster osv. Barnehager Gjenomført mange gode prosjekter. Lettere å komme i personlig kontakt med administrativ personal. Grååasen og vollene Fotballbanen/ kunstgress Ordføreren er flink til å synes i avisen, synd det er bare store ord. Voksende og pen kommune. Oppussing av ungdomsskole og idrettsanlegg Jeg vet faktisk ikke. Jeg kan bare huske alle ildsjelene som gjør en fantastisk og frivillig innsats. Kommeunen har lykkes med å fjerne parker og naturlige samlingstteder ved å gi det bort til parkeringsplasser ol. Servicetorget og ansettelse av rådmann Trykktankprosjektet fra Lyseren. Prosjektering av gang og sykkelvei til Lyseren.??? vet ikke Ungdomsskolen er blitt veldig fin, syns det er flott med rehabilitering av eksisterende bygg, istedet for å bare bygge nytt!! Fin Stasjonsgate Selvbetjent Bibliotek Idrettshallen Trykkavløp til Lyseren Bruk av idrettsplass Jeg jobber og pendler og er da ikke veldig aktiv i kommunen. Miljø Det har vært en god start på sentrumsutviklingen. Skjer mye spennende i forbindelse med merkdager, miljøuke, SpydebergRock osv. Fin stasjonsgate. Kommunen er veldig gode på idrett og kultur. Det er viktig for god livskvalitet og trivsel. Eks. kunstsnøanlegg, spelet om 1814 mm - fantastisk! VET IKKE Opplever en inkluderende kommune. Tar seg tid til å lytte til oss som bor her, når en måtte ha noe på hjertet av stort eller smått! Støtte til Rocke gutta som gir mye positivt til kommunen. Selvbetjent bibliotek Kommunen er en trygg og oversiktlig kommune som gir flotte oppvekstkår til barna våre. På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? psykiatri administrasjonens evne til å være er mer imøtekommende overfor innbyggerne ivareta elever lese og skrivevansker

5 Et boligfelt sentralt i kommunen opplever stadige oversvømmelser, noe som burde kunne unngås ved kommunens aktive bistand Vedlikehold av kommunale hus og eiendommer. Problematikk rundt oversvøvmmelser i boligområde Komme i gang med gang og sykkelvei til Lyseren. Ny barnehage som ikke er helt i bruk på alle avdelingene. Virker som kommunen ikke har så god økonomi. Nedleggelse av flere butikker. Ved å bygge ned for mye dyrket mark. handtering og informasjon til befolkning i sammenheng med trykkavløpssystem rund Lyseren, dårlig holdning av kommuneansatte til å holder avtaler, for mye-husker ikke, vet ikke, ikke ansvarlig, har fri, er på ferie, vi kommer tilbake til saken og til slutten skjedde ingenting..., informasjoner for å melde seg på viste seg etter et år som er ikke lenger holdbar men kommuneansatte tuk ikke ansvar for feiler som kommune har gjort. Nedlagte butikker og handelslekkasje ut til nabokommuner. Butikkdød - her er fire større matbutikker, men dårlig utvalg av ferskvarer, og alle andre slags butikker legges ned i tur og orden. Om dette ikke er kommunens ønske, bør politikerne ta grep og tenke nytt. Fotgjengerundergangene under gamle E18 og deler av gangvegen Lund - Myra er totalt oversvømmet og ubrukbare i dagevis hvert år, og lys mangler også i en av undergangene nå. Dette er eneste krysningspunkter for fotgjengere som skal fra sydsiden til nordsiden av gml E18 og omvendt, til/fra alle butikker og de fleste bussholdeplasser og togstasjonen. Vedlikehold etterlyses. Kommunen påtar seg ikke ansvar for at info når ut til alle innbyggere om nødvendige tiltak ved f.eks. mulig forurensning av drikkevannet, mulighet for få satt influensavaksine, osv. Man må selv oppsøke slik info på kommunens hjemmeside (hva med dem som ikke er så datakyndige) eller evt lese i lokalavisen (abonnement på denne er ikke obligatorisk og slett ikke gratis). Ansvarsfraskrivelse, heter det. En lapp i postkassen ville løst dette, slik som ved denne undersøkelsen. Å regulere Hyllibekken slik at utsatte innbyggere ikke får flomskader år etter år. synes stadion i kommunen er tragisk, den er ikke i nærheten av å fungerere slik den burde for andre idretter enn fotball, og sykkelsti til lyseren.. En boligsosial handlingsplan som ikke holder mål. Ikke fått landet hvor ny barneskole skal ligge samt en plan for oppgardering av spydeberg skole. Fortetting av sentrum med blokker hvor flere er på vei. Forbedring av veinettet. Bevaring av Spydeberg som bygd. Vedlikehold/utbedring av sideveier/bygdeveier. Mange "stygge" svinger og bakker - verst på vinteren. Flere gatelykter "her og der". Utbedre, igangsette og sluttføre gang/sykkelvei til Lysern. Generelt vedlikehold av veier. Oppgradering av grunnskolen, beslutning om skole frem i tid. Samling av ett sentrum i Spydeberg skole. Sluttføre områdene rundt kunstgressbanen. Utbygging av skole og svømmehall for barneskolen (svømmeopplæring) Sløste bort penger på å restaurere U- skole som kunne blitt ny barneskole med svømmebasseng.

6 Veivedlikeholdet på boligfeltene bør bli bedre. Det er veldig mye hull og dumper. Byttet rådmann igjen Skolesatsning, uløste debatter, Miljø på ungdomsskolen, litt tafatt og mye prat, men lite gjøres. Kontanstøtteordningen. Det var altfor mange barn som ble tatt ut av barnehagene. De har godt av å være med andre barn. Dessuten mistet flere ansatte i den nye barnehagen jobben, og avdelinger ble stengt. Ikke bra. Lekeområder for barn - se til parkene i Askim. Vedlikehold av veiene i kommunen. Oversvømmelser av Hyllibekken. Vedlikehold av veier og sykkelstier/fortau, sommer som vinter. Det er store huller i veiene, som det tar lang tid å få rettet opp. Ser ut som sykkelstier/fortau blir nedprioritert med resultat at barn har skadet seg i flere tilfeller. Manglende rehabilitering av barneskolene Nei til kontantstøtte Bevaring av gammel bebyggelse i forhold til nybygg.(planlagte og ferdige) Helhetlig tenking. behandling av saker går fortere for folk som kjenner noen innen for div avdelinger i kommunen enn for innflyttere...ikke bra ukjent med om det finnes en strategi for kommunen - Hva skal Spydeberg være om 20 år Ikke lyktes med å holde en akseptabel standard på gater og veier (mye huller i asfalten). Miljøsatsing er ikkeeksisterende Skolestrukturen utsettes unødvendig lenge Satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak Hyllibekken Utrolig vanskelig å få time hos lege her I kommunen, flere ukers ventetid er helt uforsvarlig og uakseptabelt. Kommunens innføring av en uvettig kontantstøtteordning - med påfølgende nedleggelse av avdelinger I helt ny barnehage. Skandaløst uansvarlig. Informasjonsplikten til innbyggerne De fleste steder. Alt for dårlig bh, SFO og andre tjenester. Mener at innføring av den kommunale kontantstøtten var feil Veivedlikehold: Gangvei/sykkelsti langs Glendeveien er full av dumper og et stort hull som er svært farlig for syklister. Veistandard på Rollsvei mellom Arnholds vei og Wilsesvei er svært dumpete og dårlig. I krysset ved Skoleveien er det svært uoversiktlig. 1. Samferdsel 2. Helse 3. Økonomi 4. Vann og avløp 5. Helse og sosial 6. Barnehage og skole 7. Til rette legge for pendlere Skole- og barnehagestruktur - usikkerhet for de ansatte.

7 Utbedring av veier, vann, kloakk går for langsomt. Utbygging av sentrumsnære muligheter for fritidsaktivieter. Utbygging av lagerbygninger/næringsbygg, som ligger for sentrumsnært, bygges for høyt og ikke tilfører noe som helst i fht. til et levende bomiljø/sentrumsmiljø. Kontantstøtteordningen og barnehagedekning. Det å uttale at kommunen har trang økonomi, og samtidig tale varmt for en hinsides kontantstøtteordning, samtidig som folk ikke får barnehageplass virker lite fornuftig. Politikere og administrasjonen lar seg påvirke av enkeltpersoner i for stor grad. Lytte til fagfolk, de ansatte i kommune/skole og innbyggerne. Avtaler for kommunale innkjøp av rekv./kontor/tjenester. IT/IKT i kommune og skoleverket for ansatte og elever. Stasjonsområdets nordre del er et trist syn for de som ankommer bygda. Innvandring. Kommunen bidrar med for lite pengestøtte i fht. etablering av nye anlegg/tilrettelegging av fritidsaktiviteter. ALT STYRET RUNDT KONTANTSTØTTEN HAR VÆRT DUMT FOR KOMMUNEN. IKKE BRA REKLAME. Teknisk uteservice, drift og vedlikehold,holder ikke hva de lover Opprustning av Hyllibekken. Ingen ting har skjedd av vesentlig betydning som er kommunisert ut til meg som innbygger - antar med det at lite eller ingenting skjer. x De lykkes ikke med sentrumsutviklingen, alle butikker forsvinner, unntatt matbutikkene. GANG OG SYKKELVEI TIL LYSEREN Eldreomsorgen må prioriteres! Bygg ut Grinitun med flere bomuligheter. Både omsorgsplasser og omsorgsboliger!! Dette haster!! Flere fartsdumper og tydelig oppmerking av gangfelt!! hylli bekken. bare snakk Skolestruktur. Næringsutvikling i sentrum. Kontantstøtte. Kommunen må gjerne bli mer oppmerksom på nye tilflyttere, og tilby tilpasset informasjon tidlig i flytteprosessen. Har kommunen for eks en tilflytterkoordinator slik enkelte andre kommuner har? Barn og unges oppvekstvilkår. Legge tilrette for et godt miljø i kommunen med innbydene og spennende fasisliteter der folk vil møtes og ha det gøy. Få befolkingen i form, som vil føre til reduserte kostnader innenfor helse. Utbedring av veidekke i Wilses vei fra Arnoidts vei ned til Rolls vei!!!!! Riktig utformede fartsdumper og skilting av nedsatt hastighet i Glendeveien opp til Glende! Planlagt utbygging i skog ved Grååsen. Skamhogst i friluftsområder.80 sone på langs skoleveien til Spydeberg skole er uholdbart. Innføring av kommunal kontantstøtte er svært lite gjennomtenkt. Dårlig løsning for de barna som trenger barnehage mest. Viser også at en del politikere ikke er istand til å regne. Fører til reduserte skatteinntekter nå en (mor) er hjemme og kan på sikt tiltrekke seg familier hvor mor er hjemmeværende på bekostning av familier med to inntekter. Sentrale områder i kommunen er ødelagt av stygge (dekklageret), til dels farlige bygg (Melkestasjonen). Barneskolene er nedslitte. Gangstien til Lyseren treneres i det uendelige.

8 Rydding og utforming av stien langs Hyllibekken. Flomsikring av bekken, Riving av "Melkestasjonen", Flytting av biblioteket ned på bakkeplan. Tungtrafikk vekk fra Stasjonsgata, 1000 års merket ikke satt på plass, Utbedring av krysset Stasjonsgata og Askimveien, Endelig godkjenning av byggene i Stasjonsgata 34 og 36. Miljø. spredt boligbygging og offentlig transport utenfor sentrum. Påtrykk for bedre bredbånds/internetttilgang utenfor sentrum, den er pr. dato helt katastrofal Vedlikehold av veier, gang- og sykkelveier i gamle boområder. Sikring av ras/flomfare i boområde. Konsentrasjon og fortetting av boområder. Optimal bruk av barnehager. Det vet jeg heller ikke, i og med at jeg ikke har noen mål å stille det opp mot. Dårlig informasjon av kommune/servicetorget, ingen hjelp av kommune, dårlig jobb mulighet, forselle behandling i kommunehuse og i Grinitun, Noen dame veldig frekke og uhøflig i servicetorget,hilser ikke mennesker hvem kommer inn, sp.har ikke EU godjent/direktive leke plass til barna, vi kan sier at Sp.har ikke leke plass til barna, mange ufaglærte folk i Helse område, dårlig informasjon og sammarbeid med Nav, Dårlig hjelp av fagforbund. Dårlig erfaring med teknisk etat i kommunen. De har ikke klart å slukke lysene på grusbanen i folkeparken. De står å lyser om kapp med sola. Jeg har personlig vært på servicetorget to ganger å gitt beskjed, men til liten nytte. Hvem betaler strømmen? Har de ansvarlige i kommunen hørt om fotoceller? Kom.har ikke lykkes med å renske bekken, og det er en skandale.hvorfor blir ikke det prioritert? Når hus blir oversvømt gang på gang, så bør noen ta ansvar og sørge for at man gjør det som er mulig for å unngå dette. Hyllibekken Veivedlikehold på komm veier. Har ikke lykkes i å ivareta behovene til sine eldre innbyggere. Kunne ønske de to raskere tak i utbedring av veier, ofte store hull og dumper som tar svært lang tid før blir tatt hånd om. At Hyllibekken flommer over gang på gang over en periode på syv år er helt horibelt. En psykisk belastning for de som bor i de berørte husene hver gang det begynner å regne. Nedbygging av matjord (eks. Vollene, Lund, Løvstad) Bedre tilltak mot oversvømmelser Vann og kloakk Dårlig løsning for reisende ved tog stasjonen, tenker da på fremtidig bru til spor 2. Alt for dårlig vedlikehold av veiene, asfalt hull blir for skjelden ordnet med. For bratte rartsdumper, eks: Nedre del av Glendeveien/hele Grinijordet Og ikke minst når det står om minutter ved sykdom eller brann vil fartsdumpene føre til senere hjelp, eventuelt dødsfal. Hyllibekken: Det har vært kjent i all tid at det blir flom i bekken ved mye nedbør, smeltevann. Helt utrolig at kommunen tillater bygging i nærheten av denne, Her må det faktisk ta tak og få rensket bekken, fra glomma og opp, er for dumt å lese i avisa at dere venter på andre instanser ang rør under gamle e-18, Dette er jo vært kjent i en mannsalder. Husker at på slutten av 1980 tallet at vannet rant over e-18. Så dette er et godt kjent problem for kommunen

9 Kontantstøtte. Imponerende at Spydeberg er den "eneste" kommunen i landet som har forstått vitsen ved denne ordningen og samtidig stenge avdelinger ved barnehaver. Hva med Kommunens ansvar ved eventuelle konsekvenser av punktene angitt nedenfor under konkrete forslag. Det er for stor innflytting til kommunen i forhold til hva skoler og fritidstilbud kan tilby. Hyllibekken, veldig dårlig internett-og mobildekning,gang og sykkelsti til Lyseren. Universell utforming av veier og bygg. Generelt dårlig vei-standard. skolene i bygda får mye klager, for dårlig på tilrettelegging i undervisningssituasjon og å følge opp vedtak. Trenger mer gangvei. Bedre busstilbud utenfor sentrum. Bygda trenger et lokale der aktivitet kan foregå. Så for eksempel div aktiviteter blir avlyst eller flyttet. man vet at det med kontiniutet i tilbudet er veldig viktig for mange og for at de føler seg som en del av samfunnet. Ttilhørighjet gir mestringsfølelse som igjen gir bedre helse. Dette igjen gir inbyggere som bidrar mer og krever mindre av oppfølging fra kommunens side. Og man må begynne nå for å få effekt om noen år. Viktig med mangfold, har vi gode tilbud her er vi mer rustet til å ta nedgangstider.hvis kommunen har et slikt tilbud/blir styr på at innbyggerne føler seg innkludert, sett og hørt, blir ikke utgiftene. Hva med frivillighetskordinator og folkehelsekordinator? Kontantstøttordning - permetering av barnehageansatte. Mye utbygging grååsen/ vollene, ingen tiltak for å bedre skolevei/ trafikksikkerthet i dette området. Ingen fartsdempere på boligfelt som er blitt forespurt flere ganger. Ingen tiltak rundt lekeplasser på enkelte boligfelt i kommunen. Ikke godt nok tilrettelagt for rullestolbrukere. Ingen bedring på pleie og omsorgsentret. Kommunen har stått stille mht funksjonshemmede. Utfordringer vedr vei, fotgjengeroverganger og parkeringsplasser er ikke håndtert skikkelig. Kun i festtaler. Veibelysning. Små veier kunne blitt bedre For lite FrP-politikk Lav integritet hos politikerne, personfokusering, ingen visjoner eller langtidsplanlegging Dårlig prosjektering, økonomistyring, Ikke svar på skriftlige henvendelser Av kulturelle tilbud er det stiftelser, eller andre private initiativ som bidrar, lite kommunal initiativ. alt -igangsette arbeidet med gang- og sykkelsti langs Lyserenveien Lovede og prosjekterte ting skjer ikke. Politikerne lover mange ting, men ingen ting skjer. Tilgjengelighet og profesjonalitet innenfor service/behandling av henv fra innbyggerne. Eks byggesaker.for lenge å vente på svar. Grunnskolen har blitt dårligere. Mindre synlige voksne og mindre oppfølging av elevene. Barnehagedrift Eldreomsorg/eldreboliger Kommunen klarer ikke å holde på forretninger uten dagligvarer. Skolebruksplanen, ingen god løsning og altfor tregt behandling. Kontantstøtten, ingen god pedagogisk løsning, og ny barnehagen kommer lite til nytte.

10 Kommunen har ikke vært aktiv nok når plassering av gangbru for jernbanen ble bestemt. Problemene med Hyllibekken og alle husene som får vann inn en til to ganger i året. Kommunen må forbedre og utbedre bekken og overvannsproblematikken. Barnehagen har blitt så full at barna ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alt for mange barn på hver avdeling og altfor mange barn pr ansatt. De bruker for mye penger på ufornuftige ting slik som kommunal kontantstøtte. Dette gjør at den kommunale barnehagen har fått et dårlig rykte. Å bygge en barnehage for så mye penger, og så må man stenge avdelinger på grunn av denne støtten. Det er å sløse med våres skattepenger. Vedlikehold av grønne lunger. Å gjøre noe fornuftig ut av de premissene som er gitt fra regjeringen. å øke det kommunale selvstyre Søplete og ustelt rundt kommunehuset, Fjellheim og på Tebo. Forfall av den fine stien og bruene som var ved Hyllibekken. At kommunen ikke får fjernet "Melkestasjonen". Alt for få parkeringsplasser ved Fjellheim og kommunehuset. Vedlikehold av kommunale bygninger. Gangvei fra sentrum til Hallerud badeplass, forlenging av 50 km/t sone fra Grååsen og forbi Vollene og Spydeberg skole. sikring av Hyllibekken, treg behandling av sentrumsplan. Riving av Melkestasjonen Det ser lovende ut med Småbyen Spydeberg Veier. Altfor mange veier som ikke holder mål. I tillegg skulle det vært avkjøring fra nye E18. Dårlig løsning for fotgjengere over jernbanen. Burde vært løst samtidig som stasjonen ble utbewdret. Elendig at vannledning og gangsti til Lyseren ikke ble samkjørt. Mye tid og penger å spare på å samkjøre dette. Veiene er for dårlige i kommunen. Så å si ingen informasjon fra kommunen er mottatt - annet enn at man selv må gå på websidene deres og finne den. Jeg savner mer digital dialog med innbyggerne. ved å innføre økt kontantstøtte utvikling og oppgradering av sentrum, som Myraområdet med bussholdeplassen, mangel på overnattingsstilbud, vinmonopolbutikk og mer varierte servicetilbud, ladestasjoner for elbiler, sykkelparkeringsplasser De har ikke lyktes med kontantstøtten! Overgangen på jernbanen blir plassert, slik at man like godt kan gå rundt. Det er alt for langt og gå, så lag en overgang nærmere der toget stopper! Nye tomter etableres langt fra sentrum i de minst attraktive områdene. Svært dårlig på kommunal boligtjenester, formidling av husbanktjenester og støtte. Ikke mulig i Spydeberg å få tilgang på Husbankens tjenester, støtter og lån selv om man er i prioritert målgruppe fordi kommunen motarbeider/ikke har personer som kan formidle kontakt/være bindeleddet Husbanken krever for privatpersoner. Midlene tildelt kommunen i rammer er ikke vidreformidlet til de gruppene som de er tiltenkt i kommunen. miljøtiltak i lyseren: det er fremdeles tillatt med motorisert ferdsel i drikkevannskilden og Hallerud badeplass er bygd ut tett innpå vanninntak til Høbol vannverk. Hvor er kravet om elektriske båtmotorer...

11 To falleferdige barneskoler, for mye papir inn til en kommune som kaller seg miljøkommune. Barn i Spydeberg får ikke brukt friidrettsbanen. Vedlikehold av arenaer, stier og økonomi blir bare basert på frivillighet. Gang/sykkelsti til Lysern. Bygger ny barnehage, men må si opp stillinger, da det blir godkjent en hårreisende sum til de som velger kontantstøtte. Dårlig internett til utkanten av Spydeberg. Utvikle nye boligområder for enebolig rekkehus m.m er mangelvare. barnehage og kontantstøtte slo feil ut Fortetting i eks. Boligområder jfr Helge Ingstadsvei. Profitt før godt bomiljø for innbyggerne Å motarbeide bruk av barnehage ved å utbetale penger til foresatte for å la være å bruke barnehagetilbudet. Infrasturktur utenfor sentrum (vann, avløp, henting av husholdsavfall, mobildekning og bredbåndsforbindelse) Bevare og utvikle Tebosenteret, trist når butikker legges ned Informasjon fra teknisk etat som påvirker dagliglivet/fremkommeligheten til berørte naboer Selvom det er mest positivt syns jeg det med overgangen på vår nye togstasjon er veldig tuklete. Er man sent ute er sjansen for å rekke toget minimal pga den lange gangeavstanden fra spor 1 og 2. Må få orden på vann og kloakk Kollektivtilbudet er for dårlig Nye næringstomter er ikke etablert Sykkelvei mot Lyseren, graver kloakkledning der sykkelveien skal ligge men klarer ikke og lage sykkelvei samtidig????? Har tomteområde som ikke er tenkt på hvorfor ikke regulere det selv og selge til selvkost.kaller seg miljøkommune men har ikke elektriske biler?? Kommunen har ikke greid å tilpasse størrelse på skoler, i takt med antallet barn som vokser opp. Stadig klatting på gammel bygningsmasse. Det er et alt for dårlig tilbud til barn, ungdom og voksne med funksjonshemning. Det er ikke et godt nok avlastningstilbud for funksjonshemede barn, syke og eldre. Utviklingen på ungdomsskolen går i gal retning. Lærere som i for liten grad samhandler og teamjobbing/utvikling lykkes man i for liten grad med. Orden, klare beskjeder og tydeligere ledelse ville vært å foretrekke. Hyllibekken er fremdeles et problem. Gangveien til Lyseren er ikke fullført. Mange dårlige/hullete veier i sentrum. a) Rydde opp i trafikkfellene rundt om i kommunen. Se kommunens egen trafikkplan, som er veldig bra og konkret, men som IKKE er fulgt opp. Kommunen har her mistet mellom 0,6 og 1,0 mill. i tapte midler som er/var bevilget av Statens vegvesen. b) Gjenstår å systematisere samt følge opp planlagte og igangsatte prosjekter. c) Forebygge mot ulykker og sikre barns skole og gangveier. d) Opplæring og informasjon til nye Innvandrere om avfallshåndtering, vedlikehold og ivaretagelse av kommunens eiendom. Alt som skaper god, daglig trivsel i sentrum forsvinner til fordel for lite trivelige "sentre",som forringer et godt miljø. Tar for lite vare på de siste grønne lungene med gamle trær,parkeringsplassene får overta! For mange støyende aktiviteter tett på bolig og hage. Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av gatebelysning Barneskoler Utbygging av sykehjem/ avlastningsplasser og avd for demente. Forbedring av veier. Regulerer flere tomter

12 For rask vekst på kort tid. Ingen helhetlig planlegging. Nødvendig med større skoler og gamlehjem innen kort tid. Arrogante ansatte. Svarer ikke på henvendelser, lover å undersøke saker, kommer ikke med tilbakemeldinger. Følge ikke lover regler og behandler ikke brukere likt. For lite nye boligfelter, dyrt for førstegangskjøpere ellers i kommunen. Utbedring av gang og sykkelvei Henting av søppel, blir fort full med en husstand på fire. Økonomiske overskridelser på store byggeprosjekter, f.eks ungdomsskolen og kunstgressbanen. Få orden i sentrum og planer der. NAV Litt for mye vedtaksvegring hos sentrale politikere Innføring av kommunal kontantstøtte, reduserer avdelinger i den kommunale barnehagen. Tendenser til ulik behandling av enkeltpersoner i forhold til utbygging/veier osv. Dårlig utbedring av veier i boligområder. Gi hjelp til ungdom som trenger det Syns ikke noe om den nye store barnehagen, Blomsterenga. Alt for stor, vi har heller valgt en mindre privat barnehage. Kontantstøtten slik den var i fjor! Kommunen har i mange år kalt seg for miljøkommune. Kan ikke se at dette speiles i særlig grad i forhold til hva også nabokommunene gjør. Enten bør vi bli en skikkelig miljøkommune, ellers bør slagordet kuttes ut. Bedre vann/avløp Snømåking i hovedgate Få på plass tusenårsmerket Bortsett fra matbutikker er det utrolig dårlig tilbud og mange fine butikker har måtte flytte eller slutte. Sosiale møtesteder har forsvunnet også. Det at Spydeberg ikke fikk påkjørsel til nye E18 er tragisk og kanskje grunnen til at det går dårlig med mye av næringene. Planene for fortetting av sentrum ivaretar ikke bygdas identitet godt nok. Opprettelsen av uttrykket Småbyen Spydeberg, som er fjernt fra identiteten. skole, kontatstøtte, barnehage. Kontantstøtten var en så gedigen flopp at jeg håper og tror at sittende kommunestyre byttes ut ved neste valg Har utfordringer med å verve dyktige lokalpolitikere. Interesserte skremmes av et tilsynelatende tungrodd system hvor man bruker lang tid bare på å forstå det politiske spillet.. Det tar alt for lang tid å få gang/sykkelvei til Lyseren. VET IKKE Kommunal kontantstøtte - nedlegging av avdelinger i barnehage. Større mulighet for vanskeligstilte til å få fullt startlån til egen bolig. Vanskelig leiemarked (få leieleiligheter) og det som er tilgjengelig er veldig dyrt. Dyrt å kjøpe egen bolig/leilighet Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Grav opp Hyllibekken så vannet renner fritt, og pynt opp på kantene. send lærere på opplæring ang lese og skrivevansker politikere bør ut til folket og se hva virksomhetene leverer bygg ut Grinitun (eldrebølgen) Utvikle de fysiske møteplassene i sentrum (for store anledninger). Gang- og sykkelveinettet må utbygges raskere.

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk: Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16.

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16. Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen 16. mars 2016 2 Ny kommune i ringeriksregionen? Innledning Hole, Ringerike og

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM

RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM Dato: 14.01.2013 Sted: Fjellheim: kl. 18.00 til kl 21.00 Antall besøkere: Omtrent 70 Representanter fra: Ungdomsråd, Elevråd, Villheia, Guds Menighet

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom 1 kommunereformen

Rapport. Involvering av ungdom 1 kommunereformen Rapport Involvering av ungdom 1 kommunereformen Flatanger kommune 25.9.2015 UNGT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-TrOOndelagen fylhkenålma Nord-Trøndelag fylkeskommune striktss(;,,neret A gk A member

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Leka kommune 7994 19. feb. 2015

Leka kommune 7994 19. feb. 2015 Tema-gruppearbeid før kommunestyremøtet 21.1.2015 presentert fra kl.1300 GRUPPE 1: PER HELGE JOHANSEN TORE HAGEN ÅSMUND NILSEN SINDRE HELMERSEN Kommunestyret legger rammene i sine vedtak, og skoleledelsen

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013 2013 Ideer til innhold og aktiviteter for satsingsområdet? Helsefremmende barnehage Foreldrenes tilbakemeldinger: 5 om dagen Sunn /usunn mat og ulike mattyper laget ute over bål Utetid/ aktivitet, mat

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Rapport fra folkemøte på Grua 22. mai 2017

Rapport fra folkemøte på Grua 22. mai 2017 Lunner kommune arrangerte i samarbeid med lokale initiativtagere folkemøte på Grua skole 22. mai 2017 fra kl 18-21. Oppmøtet var over all forventning med rundt 130 personer til stede en aktiv, kreativ

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer