På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG"

Transkript

1 På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid markeringen. Jeg synes arbeidet rundt Prestegården og 200-årsjubileet har vært imponerende, selv om kommunen kanskje bare har hatt en underordnet rolle Boligutbygging Etablering av Småbyen (småbygden) kan bli et vellykket prosjekt? Sykkel- gangvegen til Lyseren. Ved og foreløbig beholde to barneskoler framfor en storskole. Utbedring av jernbane/stasjonsområdet. Bedret kommunikkasjon ut av kommunen-. Stasjonsgata er blitt pen, med blomsterkurver/juletrær/flagg i lysstolpene og fortau på begge sider. Søppelsortering fungerer godt, + henting av hageavfall. Bedret tilgang til biblioteket er bra, men dårlig utvalg av annet enn skjønnlitteratur. Frivilligsentralen er utmerket, bra aktiviteter for alle. Jeg er fornøyd med at en av avdelingene på Blomsterenga barnehage er reåpnet. kunstski anlegget og det er hyggelig å bo i kommunen.. det er også mange bra naturstier! Bevaring av nåværende skolestruktur, gjennomført strategimøte og kommet med en øko. - strategiplan plan som er faktisk og ikke full av visjoner. Ansatt en dyktig rådmann. Gjennomført trykkavløpet. Leiligheter,Tomteutleggelse Det er veldig greit å finne parkeringsplass overalt i Spydeberg -( selv om ikke det er gjort så mye med de 2 siste årene) Trygt oppvekststed for barn og unge. Brukervennlig bibliotek. Tilrettelagt tomteareal for industri Anti mobbing i skole og barnehage Idrettsanlegg, kunstgress, ski/snøproduksjon, Rockefestival. Hvor sterkt selve kommunen i form av administrasjon har bidratt er jeg usikker på Fått plass i barnehagene til alle de barne som ønsket plass, selv om de var under ett år, og født etter 1.september. Spydeberg Rockfestival og arrangementene rundt dette har vist at både næringsliv, kommune og frivillige kan dra dette sammen. Ungdomsskolen og Huset er gode arenaer for ungdom. Barnehagetilbudet er 100% Jernbaneutbygging Økt kvalitet i skolen Godt kulturtilbud Fantastisk med selvbetjening bibliotek!!!!! Utrolig innsats av Spydeberg rock guttene og jentene. Løfter hele bygda. Leilighetsutbyggingen Ingen områder, her er det MYE å ta tak i. Det er skuffende å se at folkevalget kan se dette. Sentrum har overlevd til tross for bortfall av e18. Generelt god og stabil helsetjeneste, hjemmesykepleietjeneste. Spm i fht. eiendomsskatt, som ikke er innført. Støtte til kulturarrangementer. Ny ungdomsskole/basseng. Skole / barnehage

2 Aner ikke x Med å øke innbyggertallet UNGDOMSSKOLEN Ungdomsklubben. Ungdomsskolen. Det er en veldig fredlig, nabovennlig kommune, uten mye støy og tull. vann og kloakk i forbindelse med lyseren Full barnehagedekning. Åpen fritidsklubb. Legge til rette for Spydeberg Rock. Selvbetjent bibliotek. Vi har kun bodd i kommunen i ett år, men opplever kommunen som en veldig god kommune å bo i, å gå på skole i og å delta på aktiviteter i. Utvikling og forbedring av Ute-arealet og Parkering ved TeBo-senteret! Gode turstier og rom for frivillig innsats for å bedre innbyggernes tilgang til natur og merkede stier. Fordi jeg fått udaninghjrlp fleksibilitet med kontantstøtte sykkel gang veier Spydeberg Rock Mye positivt i forbindelse med grunnlovsjubileet osv. Ingen, så vidt jeg vet. Eldreomsorg, vann, kloakk. Utvidelse av helsetilbudet (helsehuset i Askim) Det har vært lite informasjon om prosjekter, så det vet jeg egentlig ikke. Kontantstøtte, veldig gode Ordføre Det er jeg litt usikker på!! Synes kommunen gjør en god jobb, alt i alt. Blomster som henger i stolpene langs Stasjonsgata. Vann og avløp Lyseren Restart av ungdoms klubben er veldig bra. Stabilt vannverk, merker skjelden til ledningsbrudd etter nytt høydebasseng kom på plass. Utviklingen av sentrum. Bidro til et fantastisk grunnlovsspill. De er i gang med utbedring av ny barneskole, syntes det er på høy tid. slå sammen brannvesenet og nav med Hobøl. Eldreomsorgen har vært bra! Bra omsorg for mennesker med bistandsbehov. utbedring av enkelte barnehager, tilbud til barn, ungdomsprest, Service og tjeneste områdene lyktes synes jeg. Borgelig flertall bra kommune Brukerundersøkelse Har de lykkes i noe da -flott ny ungdomsskole Ved å ansette en rådmann som vi har tro på. Satsing på idrettsanlegg Teknisk etat, spesielt uteseksjon. Tog satsing Fått ny og fin barnehage. Bedre avtale i forbindelse med henting og sortering av avfall. Sykkelsti langs Lyserenveien.

3 Samarbeidet med/om Spydeberg rock festival. Dette arrangementet er et viktig bidrag innen kultur, som samler innbyggerene og trekker til seg folk, og som man bør støtte offentlig hvis nødvendig. Dette er med på å gi Spydeberg et godt omdømme og sette stedet på kartet. Kommunen kan være stolte av et flott og moderne bibliotek. Småbyen Spydeberg er starten på noe bra. Tilbudet til ungdommen med den nye ungdomsklubben. nær Nærhet vann og kloakk rundt Lyseren Teknisk etat er flinke til: å brøyte og strø i boligområdene i sentrum Flinke til å sprøyte skøytebaner i boligområder. å klippe grøntområdene Selvbetjent bibliotek. Full barnehagedekning, kunstsnøanlegg med skileikområde og preppeutstyr Gratis trimaktivitet med fysioterapeut på Fjellheim Det er alle lyktes!!!! Vi har ikke bodd her så lenge - så vi har ingen sammenligningsgrunnlag med forhenværende år. Barnehagetilbudet, ungdomsskolen, grunnlovsjubileet og Spydeberg prestegård, Spydeberg rockefestival, deltagelse ved etableringen av Småbyen Spydeberg, kunstgressbanen Det vet jeg dessverre ikke, men jeg er glad at det er mange innflyttere til Spydeberg, og at dere tilrettelegger for det. (Det er viktig å få mange pendlere til Oslo, men også folk som vil jobbe her) Nyetablering av stasjonsgata - sentrum. Skoler og barnehager. servicetorget fungerer greit. sentrum fungerer godt noen saksbehandlere briljerer med kompetanse og får saker unna på god måte Kan ikke komme på noe som er viktig. Fortetting av sentrum, stå på for næringsdrivende Hytteområder ved Lyseren vann og kloakk flott miljøtiltak Oppvekst med tanke på Vollene gård Å legge til rette for en god barnehagedekning Fått i gang dialog på et tidlig tidspunkt om videre utvikling av skolestrukturen Fin pynting av Stasjonsgata både sommer og vinter Mye positiv omtale i media om ulikt som skjer Større prestedekning Supert bibliotek Snakker stadig med nyinnflyttere som trives og opplever at folk hilser og er vennlige Syns Spydeberg alltid har vært ett godt sted å bo. Syns kommunen vår utvikler seg og blir bedre og bedre for hver år. Jeg har bodd i denne bygda siden jeg var fire, og jeg vil at mine barn (når den tid kommer) skal få vokse opp her og. Vet ikke Stasjonsgata har blitt fin Øke tilflyttingen ved å øke byggeaktiviteten i kommunen Bibliotek elektroniske løsninger. Nye sentrumsnære boligfelt og barnehagedekning.

4 a) Utbygging av boligområder. b) Vann og avløp fra hytteområde rundt drikkevannskilder (Lyseren). c) Forsøk på å bidra til å utvikle/forbedre eksisterende offentlige personbefordring til/fra kommunen. Svært viktig for innbyggere som jobber utenfor egen kommune. e) Bidratt til kunstsnø-anlegg for vinteridrett på Stegen. Stort potensiale for alle innbyggere i hele vårt nærmiljø, inklusive våre nabokommuner og region. Folkehelse gevinsten her er betydelig og svært viktig. Vil også bidra til å skape topp idretts utøvere. f) Velvillig og positiv innstilling til å samarbeide med frivillige organisasjoner, og lytte. Blitt litt bedre på et hyggeligere utemiljø langs Stasjonsgata. Krakker, blomster osv. Barnehager Gjenomført mange gode prosjekter. Lettere å komme i personlig kontakt med administrativ personal. Grååasen og vollene Fotballbanen/ kunstgress Ordføreren er flink til å synes i avisen, synd det er bare store ord. Voksende og pen kommune. Oppussing av ungdomsskole og idrettsanlegg Jeg vet faktisk ikke. Jeg kan bare huske alle ildsjelene som gjør en fantastisk og frivillig innsats. Kommeunen har lykkes med å fjerne parker og naturlige samlingstteder ved å gi det bort til parkeringsplasser ol. Servicetorget og ansettelse av rådmann Trykktankprosjektet fra Lyseren. Prosjektering av gang og sykkelvei til Lyseren.??? vet ikke Ungdomsskolen er blitt veldig fin, syns det er flott med rehabilitering av eksisterende bygg, istedet for å bare bygge nytt!! Fin Stasjonsgate Selvbetjent Bibliotek Idrettshallen Trykkavløp til Lyseren Bruk av idrettsplass Jeg jobber og pendler og er da ikke veldig aktiv i kommunen. Miljø Det har vært en god start på sentrumsutviklingen. Skjer mye spennende i forbindelse med merkdager, miljøuke, SpydebergRock osv. Fin stasjonsgate. Kommunen er veldig gode på idrett og kultur. Det er viktig for god livskvalitet og trivsel. Eks. kunstsnøanlegg, spelet om 1814 mm - fantastisk! VET IKKE Opplever en inkluderende kommune. Tar seg tid til å lytte til oss som bor her, når en måtte ha noe på hjertet av stort eller smått! Støtte til Rocke gutta som gir mye positivt til kommunen. Selvbetjent bibliotek Kommunen er en trygg og oversiktlig kommune som gir flotte oppvekstkår til barna våre. På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? psykiatri administrasjonens evne til å være er mer imøtekommende overfor innbyggerne ivareta elever lese og skrivevansker

5 Et boligfelt sentralt i kommunen opplever stadige oversvømmelser, noe som burde kunne unngås ved kommunens aktive bistand Vedlikehold av kommunale hus og eiendommer. Problematikk rundt oversvøvmmelser i boligområde Komme i gang med gang og sykkelvei til Lyseren. Ny barnehage som ikke er helt i bruk på alle avdelingene. Virker som kommunen ikke har så god økonomi. Nedleggelse av flere butikker. Ved å bygge ned for mye dyrket mark. handtering og informasjon til befolkning i sammenheng med trykkavløpssystem rund Lyseren, dårlig holdning av kommuneansatte til å holder avtaler, for mye-husker ikke, vet ikke, ikke ansvarlig, har fri, er på ferie, vi kommer tilbake til saken og til slutten skjedde ingenting..., informasjoner for å melde seg på viste seg etter et år som er ikke lenger holdbar men kommuneansatte tuk ikke ansvar for feiler som kommune har gjort. Nedlagte butikker og handelslekkasje ut til nabokommuner. Butikkdød - her er fire større matbutikker, men dårlig utvalg av ferskvarer, og alle andre slags butikker legges ned i tur og orden. Om dette ikke er kommunens ønske, bør politikerne ta grep og tenke nytt. Fotgjengerundergangene under gamle E18 og deler av gangvegen Lund - Myra er totalt oversvømmet og ubrukbare i dagevis hvert år, og lys mangler også i en av undergangene nå. Dette er eneste krysningspunkter for fotgjengere som skal fra sydsiden til nordsiden av gml E18 og omvendt, til/fra alle butikker og de fleste bussholdeplasser og togstasjonen. Vedlikehold etterlyses. Kommunen påtar seg ikke ansvar for at info når ut til alle innbyggere om nødvendige tiltak ved f.eks. mulig forurensning av drikkevannet, mulighet for få satt influensavaksine, osv. Man må selv oppsøke slik info på kommunens hjemmeside (hva med dem som ikke er så datakyndige) eller evt lese i lokalavisen (abonnement på denne er ikke obligatorisk og slett ikke gratis). Ansvarsfraskrivelse, heter det. En lapp i postkassen ville løst dette, slik som ved denne undersøkelsen. Å regulere Hyllibekken slik at utsatte innbyggere ikke får flomskader år etter år. synes stadion i kommunen er tragisk, den er ikke i nærheten av å fungerere slik den burde for andre idretter enn fotball, og sykkelsti til lyseren.. En boligsosial handlingsplan som ikke holder mål. Ikke fått landet hvor ny barneskole skal ligge samt en plan for oppgardering av spydeberg skole. Fortetting av sentrum med blokker hvor flere er på vei. Forbedring av veinettet. Bevaring av Spydeberg som bygd. Vedlikehold/utbedring av sideveier/bygdeveier. Mange "stygge" svinger og bakker - verst på vinteren. Flere gatelykter "her og der". Utbedre, igangsette og sluttføre gang/sykkelvei til Lysern. Generelt vedlikehold av veier. Oppgradering av grunnskolen, beslutning om skole frem i tid. Samling av ett sentrum i Spydeberg skole. Sluttføre områdene rundt kunstgressbanen. Utbygging av skole og svømmehall for barneskolen (svømmeopplæring) Sløste bort penger på å restaurere U- skole som kunne blitt ny barneskole med svømmebasseng.

6 Veivedlikeholdet på boligfeltene bør bli bedre. Det er veldig mye hull og dumper. Byttet rådmann igjen Skolesatsning, uløste debatter, Miljø på ungdomsskolen, litt tafatt og mye prat, men lite gjøres. Kontanstøtteordningen. Det var altfor mange barn som ble tatt ut av barnehagene. De har godt av å være med andre barn. Dessuten mistet flere ansatte i den nye barnehagen jobben, og avdelinger ble stengt. Ikke bra. Lekeområder for barn - se til parkene i Askim. Vedlikehold av veiene i kommunen. Oversvømmelser av Hyllibekken. Vedlikehold av veier og sykkelstier/fortau, sommer som vinter. Det er store huller i veiene, som det tar lang tid å få rettet opp. Ser ut som sykkelstier/fortau blir nedprioritert med resultat at barn har skadet seg i flere tilfeller. Manglende rehabilitering av barneskolene Nei til kontantstøtte Bevaring av gammel bebyggelse i forhold til nybygg.(planlagte og ferdige) Helhetlig tenking. behandling av saker går fortere for folk som kjenner noen innen for div avdelinger i kommunen enn for innflyttere...ikke bra ukjent med om det finnes en strategi for kommunen - Hva skal Spydeberg være om 20 år Ikke lyktes med å holde en akseptabel standard på gater og veier (mye huller i asfalten). Miljøsatsing er ikkeeksisterende Skolestrukturen utsettes unødvendig lenge Satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak Hyllibekken Utrolig vanskelig å få time hos lege her I kommunen, flere ukers ventetid er helt uforsvarlig og uakseptabelt. Kommunens innføring av en uvettig kontantstøtteordning - med påfølgende nedleggelse av avdelinger I helt ny barnehage. Skandaløst uansvarlig. Informasjonsplikten til innbyggerne De fleste steder. Alt for dårlig bh, SFO og andre tjenester. Mener at innføring av den kommunale kontantstøtten var feil Veivedlikehold: Gangvei/sykkelsti langs Glendeveien er full av dumper og et stort hull som er svært farlig for syklister. Veistandard på Rollsvei mellom Arnholds vei og Wilsesvei er svært dumpete og dårlig. I krysset ved Skoleveien er det svært uoversiktlig. 1. Samferdsel 2. Helse 3. Økonomi 4. Vann og avløp 5. Helse og sosial 6. Barnehage og skole 7. Til rette legge for pendlere Skole- og barnehagestruktur - usikkerhet for de ansatte.

7 Utbedring av veier, vann, kloakk går for langsomt. Utbygging av sentrumsnære muligheter for fritidsaktivieter. Utbygging av lagerbygninger/næringsbygg, som ligger for sentrumsnært, bygges for høyt og ikke tilfører noe som helst i fht. til et levende bomiljø/sentrumsmiljø. Kontantstøtteordningen og barnehagedekning. Det å uttale at kommunen har trang økonomi, og samtidig tale varmt for en hinsides kontantstøtteordning, samtidig som folk ikke får barnehageplass virker lite fornuftig. Politikere og administrasjonen lar seg påvirke av enkeltpersoner i for stor grad. Lytte til fagfolk, de ansatte i kommune/skole og innbyggerne. Avtaler for kommunale innkjøp av rekv./kontor/tjenester. IT/IKT i kommune og skoleverket for ansatte og elever. Stasjonsområdets nordre del er et trist syn for de som ankommer bygda. Innvandring. Kommunen bidrar med for lite pengestøtte i fht. etablering av nye anlegg/tilrettelegging av fritidsaktiviteter. ALT STYRET RUNDT KONTANTSTØTTEN HAR VÆRT DUMT FOR KOMMUNEN. IKKE BRA REKLAME. Teknisk uteservice, drift og vedlikehold,holder ikke hva de lover Opprustning av Hyllibekken. Ingen ting har skjedd av vesentlig betydning som er kommunisert ut til meg som innbygger - antar med det at lite eller ingenting skjer. x De lykkes ikke med sentrumsutviklingen, alle butikker forsvinner, unntatt matbutikkene. GANG OG SYKKELVEI TIL LYSEREN Eldreomsorgen må prioriteres! Bygg ut Grinitun med flere bomuligheter. Både omsorgsplasser og omsorgsboliger!! Dette haster!! Flere fartsdumper og tydelig oppmerking av gangfelt!! hylli bekken. bare snakk Skolestruktur. Næringsutvikling i sentrum. Kontantstøtte. Kommunen må gjerne bli mer oppmerksom på nye tilflyttere, og tilby tilpasset informasjon tidlig i flytteprosessen. Har kommunen for eks en tilflytterkoordinator slik enkelte andre kommuner har? Barn og unges oppvekstvilkår. Legge tilrette for et godt miljø i kommunen med innbydene og spennende fasisliteter der folk vil møtes og ha det gøy. Få befolkingen i form, som vil føre til reduserte kostnader innenfor helse. Utbedring av veidekke i Wilses vei fra Arnoidts vei ned til Rolls vei!!!!! Riktig utformede fartsdumper og skilting av nedsatt hastighet i Glendeveien opp til Glende! Planlagt utbygging i skog ved Grååsen. Skamhogst i friluftsområder.80 sone på langs skoleveien til Spydeberg skole er uholdbart. Innføring av kommunal kontantstøtte er svært lite gjennomtenkt. Dårlig løsning for de barna som trenger barnehage mest. Viser også at en del politikere ikke er istand til å regne. Fører til reduserte skatteinntekter nå en (mor) er hjemme og kan på sikt tiltrekke seg familier hvor mor er hjemmeværende på bekostning av familier med to inntekter. Sentrale områder i kommunen er ødelagt av stygge (dekklageret), til dels farlige bygg (Melkestasjonen). Barneskolene er nedslitte. Gangstien til Lyseren treneres i det uendelige.

8 Rydding og utforming av stien langs Hyllibekken. Flomsikring av bekken, Riving av "Melkestasjonen", Flytting av biblioteket ned på bakkeplan. Tungtrafikk vekk fra Stasjonsgata, 1000 års merket ikke satt på plass, Utbedring av krysset Stasjonsgata og Askimveien, Endelig godkjenning av byggene i Stasjonsgata 34 og 36. Miljø. spredt boligbygging og offentlig transport utenfor sentrum. Påtrykk for bedre bredbånds/internetttilgang utenfor sentrum, den er pr. dato helt katastrofal Vedlikehold av veier, gang- og sykkelveier i gamle boområder. Sikring av ras/flomfare i boområde. Konsentrasjon og fortetting av boområder. Optimal bruk av barnehager. Det vet jeg heller ikke, i og med at jeg ikke har noen mål å stille det opp mot. Dårlig informasjon av kommune/servicetorget, ingen hjelp av kommune, dårlig jobb mulighet, forselle behandling i kommunehuse og i Grinitun, Noen dame veldig frekke og uhøflig i servicetorget,hilser ikke mennesker hvem kommer inn, sp.har ikke EU godjent/direktive leke plass til barna, vi kan sier at Sp.har ikke leke plass til barna, mange ufaglærte folk i Helse område, dårlig informasjon og sammarbeid med Nav, Dårlig hjelp av fagforbund. Dårlig erfaring med teknisk etat i kommunen. De har ikke klart å slukke lysene på grusbanen i folkeparken. De står å lyser om kapp med sola. Jeg har personlig vært på servicetorget to ganger å gitt beskjed, men til liten nytte. Hvem betaler strømmen? Har de ansvarlige i kommunen hørt om fotoceller? Kom.har ikke lykkes med å renske bekken, og det er en skandale.hvorfor blir ikke det prioritert? Når hus blir oversvømt gang på gang, så bør noen ta ansvar og sørge for at man gjør det som er mulig for å unngå dette. Hyllibekken Veivedlikehold på komm veier. Har ikke lykkes i å ivareta behovene til sine eldre innbyggere. Kunne ønske de to raskere tak i utbedring av veier, ofte store hull og dumper som tar svært lang tid før blir tatt hånd om. At Hyllibekken flommer over gang på gang over en periode på syv år er helt horibelt. En psykisk belastning for de som bor i de berørte husene hver gang det begynner å regne. Nedbygging av matjord (eks. Vollene, Lund, Løvstad) Bedre tilltak mot oversvømmelser Vann og kloakk Dårlig løsning for reisende ved tog stasjonen, tenker da på fremtidig bru til spor 2. Alt for dårlig vedlikehold av veiene, asfalt hull blir for skjelden ordnet med. For bratte rartsdumper, eks: Nedre del av Glendeveien/hele Grinijordet Og ikke minst når det står om minutter ved sykdom eller brann vil fartsdumpene føre til senere hjelp, eventuelt dødsfal. Hyllibekken: Det har vært kjent i all tid at det blir flom i bekken ved mye nedbør, smeltevann. Helt utrolig at kommunen tillater bygging i nærheten av denne, Her må det faktisk ta tak og få rensket bekken, fra glomma og opp, er for dumt å lese i avisa at dere venter på andre instanser ang rør under gamle e-18, Dette er jo vært kjent i en mannsalder. Husker at på slutten av 1980 tallet at vannet rant over e-18. Så dette er et godt kjent problem for kommunen

9 Kontantstøtte. Imponerende at Spydeberg er den "eneste" kommunen i landet som har forstått vitsen ved denne ordningen og samtidig stenge avdelinger ved barnehaver. Hva med Kommunens ansvar ved eventuelle konsekvenser av punktene angitt nedenfor under konkrete forslag. Det er for stor innflytting til kommunen i forhold til hva skoler og fritidstilbud kan tilby. Hyllibekken, veldig dårlig internett-og mobildekning,gang og sykkelsti til Lyseren. Universell utforming av veier og bygg. Generelt dårlig vei-standard. skolene i bygda får mye klager, for dårlig på tilrettelegging i undervisningssituasjon og å følge opp vedtak. Trenger mer gangvei. Bedre busstilbud utenfor sentrum. Bygda trenger et lokale der aktivitet kan foregå. Så for eksempel div aktiviteter blir avlyst eller flyttet. man vet at det med kontiniutet i tilbudet er veldig viktig for mange og for at de føler seg som en del av samfunnet. Ttilhørighjet gir mestringsfølelse som igjen gir bedre helse. Dette igjen gir inbyggere som bidrar mer og krever mindre av oppfølging fra kommunens side. Og man må begynne nå for å få effekt om noen år. Viktig med mangfold, har vi gode tilbud her er vi mer rustet til å ta nedgangstider.hvis kommunen har et slikt tilbud/blir styr på at innbyggerne føler seg innkludert, sett og hørt, blir ikke utgiftene. Hva med frivillighetskordinator og folkehelsekordinator? Kontantstøttordning - permetering av barnehageansatte. Mye utbygging grååsen/ vollene, ingen tiltak for å bedre skolevei/ trafikksikkerthet i dette området. Ingen fartsdempere på boligfelt som er blitt forespurt flere ganger. Ingen tiltak rundt lekeplasser på enkelte boligfelt i kommunen. Ikke godt nok tilrettelagt for rullestolbrukere. Ingen bedring på pleie og omsorgsentret. Kommunen har stått stille mht funksjonshemmede. Utfordringer vedr vei, fotgjengeroverganger og parkeringsplasser er ikke håndtert skikkelig. Kun i festtaler. Veibelysning. Små veier kunne blitt bedre For lite FrP-politikk Lav integritet hos politikerne, personfokusering, ingen visjoner eller langtidsplanlegging Dårlig prosjektering, økonomistyring, Ikke svar på skriftlige henvendelser Av kulturelle tilbud er det stiftelser, eller andre private initiativ som bidrar, lite kommunal initiativ. alt -igangsette arbeidet med gang- og sykkelsti langs Lyserenveien Lovede og prosjekterte ting skjer ikke. Politikerne lover mange ting, men ingen ting skjer. Tilgjengelighet og profesjonalitet innenfor service/behandling av henv fra innbyggerne. Eks byggesaker.for lenge å vente på svar. Grunnskolen har blitt dårligere. Mindre synlige voksne og mindre oppfølging av elevene. Barnehagedrift Eldreomsorg/eldreboliger Kommunen klarer ikke å holde på forretninger uten dagligvarer. Skolebruksplanen, ingen god løsning og altfor tregt behandling. Kontantstøtten, ingen god pedagogisk løsning, og ny barnehagen kommer lite til nytte.

10 Kommunen har ikke vært aktiv nok når plassering av gangbru for jernbanen ble bestemt. Problemene med Hyllibekken og alle husene som får vann inn en til to ganger i året. Kommunen må forbedre og utbedre bekken og overvannsproblematikken. Barnehagen har blitt så full at barna ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alt for mange barn på hver avdeling og altfor mange barn pr ansatt. De bruker for mye penger på ufornuftige ting slik som kommunal kontantstøtte. Dette gjør at den kommunale barnehagen har fått et dårlig rykte. Å bygge en barnehage for så mye penger, og så må man stenge avdelinger på grunn av denne støtten. Det er å sløse med våres skattepenger. Vedlikehold av grønne lunger. Å gjøre noe fornuftig ut av de premissene som er gitt fra regjeringen. å øke det kommunale selvstyre Søplete og ustelt rundt kommunehuset, Fjellheim og på Tebo. Forfall av den fine stien og bruene som var ved Hyllibekken. At kommunen ikke får fjernet "Melkestasjonen". Alt for få parkeringsplasser ved Fjellheim og kommunehuset. Vedlikehold av kommunale bygninger. Gangvei fra sentrum til Hallerud badeplass, forlenging av 50 km/t sone fra Grååsen og forbi Vollene og Spydeberg skole. sikring av Hyllibekken, treg behandling av sentrumsplan. Riving av Melkestasjonen Det ser lovende ut med Småbyen Spydeberg Veier. Altfor mange veier som ikke holder mål. I tillegg skulle det vært avkjøring fra nye E18. Dårlig løsning for fotgjengere over jernbanen. Burde vært løst samtidig som stasjonen ble utbewdret. Elendig at vannledning og gangsti til Lyseren ikke ble samkjørt. Mye tid og penger å spare på å samkjøre dette. Veiene er for dårlige i kommunen. Så å si ingen informasjon fra kommunen er mottatt - annet enn at man selv må gå på websidene deres og finne den. Jeg savner mer digital dialog med innbyggerne. ved å innføre økt kontantstøtte utvikling og oppgradering av sentrum, som Myraområdet med bussholdeplassen, mangel på overnattingsstilbud, vinmonopolbutikk og mer varierte servicetilbud, ladestasjoner for elbiler, sykkelparkeringsplasser De har ikke lyktes med kontantstøtten! Overgangen på jernbanen blir plassert, slik at man like godt kan gå rundt. Det er alt for langt og gå, så lag en overgang nærmere der toget stopper! Nye tomter etableres langt fra sentrum i de minst attraktive områdene. Svært dårlig på kommunal boligtjenester, formidling av husbanktjenester og støtte. Ikke mulig i Spydeberg å få tilgang på Husbankens tjenester, støtter og lån selv om man er i prioritert målgruppe fordi kommunen motarbeider/ikke har personer som kan formidle kontakt/være bindeleddet Husbanken krever for privatpersoner. Midlene tildelt kommunen i rammer er ikke vidreformidlet til de gruppene som de er tiltenkt i kommunen. miljøtiltak i lyseren: det er fremdeles tillatt med motorisert ferdsel i drikkevannskilden og Hallerud badeplass er bygd ut tett innpå vanninntak til Høbol vannverk. Hvor er kravet om elektriske båtmotorer...

11 To falleferdige barneskoler, for mye papir inn til en kommune som kaller seg miljøkommune. Barn i Spydeberg får ikke brukt friidrettsbanen. Vedlikehold av arenaer, stier og økonomi blir bare basert på frivillighet. Gang/sykkelsti til Lysern. Bygger ny barnehage, men må si opp stillinger, da det blir godkjent en hårreisende sum til de som velger kontantstøtte. Dårlig internett til utkanten av Spydeberg. Utvikle nye boligområder for enebolig rekkehus m.m er mangelvare. barnehage og kontantstøtte slo feil ut Fortetting i eks. Boligområder jfr Helge Ingstadsvei. Profitt før godt bomiljø for innbyggerne Å motarbeide bruk av barnehage ved å utbetale penger til foresatte for å la være å bruke barnehagetilbudet. Infrasturktur utenfor sentrum (vann, avløp, henting av husholdsavfall, mobildekning og bredbåndsforbindelse) Bevare og utvikle Tebosenteret, trist når butikker legges ned Informasjon fra teknisk etat som påvirker dagliglivet/fremkommeligheten til berørte naboer Selvom det er mest positivt syns jeg det med overgangen på vår nye togstasjon er veldig tuklete. Er man sent ute er sjansen for å rekke toget minimal pga den lange gangeavstanden fra spor 1 og 2. Må få orden på vann og kloakk Kollektivtilbudet er for dårlig Nye næringstomter er ikke etablert Sykkelvei mot Lyseren, graver kloakkledning der sykkelveien skal ligge men klarer ikke og lage sykkelvei samtidig????? Har tomteområde som ikke er tenkt på hvorfor ikke regulere det selv og selge til selvkost.kaller seg miljøkommune men har ikke elektriske biler?? Kommunen har ikke greid å tilpasse størrelse på skoler, i takt med antallet barn som vokser opp. Stadig klatting på gammel bygningsmasse. Det er et alt for dårlig tilbud til barn, ungdom og voksne med funksjonshemning. Det er ikke et godt nok avlastningstilbud for funksjonshemede barn, syke og eldre. Utviklingen på ungdomsskolen går i gal retning. Lærere som i for liten grad samhandler og teamjobbing/utvikling lykkes man i for liten grad med. Orden, klare beskjeder og tydeligere ledelse ville vært å foretrekke. Hyllibekken er fremdeles et problem. Gangveien til Lyseren er ikke fullført. Mange dårlige/hullete veier i sentrum. a) Rydde opp i trafikkfellene rundt om i kommunen. Se kommunens egen trafikkplan, som er veldig bra og konkret, men som IKKE er fulgt opp. Kommunen har her mistet mellom 0,6 og 1,0 mill. i tapte midler som er/var bevilget av Statens vegvesen. b) Gjenstår å systematisere samt følge opp planlagte og igangsatte prosjekter. c) Forebygge mot ulykker og sikre barns skole og gangveier. d) Opplæring og informasjon til nye Innvandrere om avfallshåndtering, vedlikehold og ivaretagelse av kommunens eiendom. Alt som skaper god, daglig trivsel i sentrum forsvinner til fordel for lite trivelige "sentre",som forringer et godt miljø. Tar for lite vare på de siste grønne lungene med gamle trær,parkeringsplassene får overta! For mange støyende aktiviteter tett på bolig og hage. Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av gatebelysning Barneskoler Utbygging av sykehjem/ avlastningsplasser og avd for demente. Forbedring av veier. Regulerer flere tomter

12 For rask vekst på kort tid. Ingen helhetlig planlegging. Nødvendig med større skoler og gamlehjem innen kort tid. Arrogante ansatte. Svarer ikke på henvendelser, lover å undersøke saker, kommer ikke med tilbakemeldinger. Følge ikke lover regler og behandler ikke brukere likt. For lite nye boligfelter, dyrt for førstegangskjøpere ellers i kommunen. Utbedring av gang og sykkelvei Henting av søppel, blir fort full med en husstand på fire. Økonomiske overskridelser på store byggeprosjekter, f.eks ungdomsskolen og kunstgressbanen. Få orden i sentrum og planer der. NAV Litt for mye vedtaksvegring hos sentrale politikere Innføring av kommunal kontantstøtte, reduserer avdelinger i den kommunale barnehagen. Tendenser til ulik behandling av enkeltpersoner i forhold til utbygging/veier osv. Dårlig utbedring av veier i boligområder. Gi hjelp til ungdom som trenger det Syns ikke noe om den nye store barnehagen, Blomsterenga. Alt for stor, vi har heller valgt en mindre privat barnehage. Kontantstøtten slik den var i fjor! Kommunen har i mange år kalt seg for miljøkommune. Kan ikke se at dette speiles i særlig grad i forhold til hva også nabokommunene gjør. Enten bør vi bli en skikkelig miljøkommune, ellers bør slagordet kuttes ut. Bedre vann/avløp Snømåking i hovedgate Få på plass tusenårsmerket Bortsett fra matbutikker er det utrolig dårlig tilbud og mange fine butikker har måtte flytte eller slutte. Sosiale møtesteder har forsvunnet også. Det at Spydeberg ikke fikk påkjørsel til nye E18 er tragisk og kanskje grunnen til at det går dårlig med mye av næringene. Planene for fortetting av sentrum ivaretar ikke bygdas identitet godt nok. Opprettelsen av uttrykket Småbyen Spydeberg, som er fjernt fra identiteten. skole, kontatstøtte, barnehage. Kontantstøtten var en så gedigen flopp at jeg håper og tror at sittende kommunestyre byttes ut ved neste valg Har utfordringer med å verve dyktige lokalpolitikere. Interesserte skremmes av et tilsynelatende tungrodd system hvor man bruker lang tid bare på å forstå det politiske spillet.. Det tar alt for lang tid å få gang/sykkelvei til Lyseren. VET IKKE Kommunal kontantstøtte - nedlegging av avdelinger i barnehage. Større mulighet for vanskeligstilte til å få fullt startlån til egen bolig. Vanskelig leiemarked (få leieleiligheter) og det som er tilgjengelig er veldig dyrt. Dyrt å kjøpe egen bolig/leilighet Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer? Grav opp Hyllibekken så vannet renner fritt, og pynt opp på kantene. send lærere på opplæring ang lese og skrivevansker politikere bør ut til folket og se hva virksomhetene leverer bygg ut Grinitun (eldrebølgen) Utvikle de fysiske møteplassene i sentrum (for store anledninger). Gang- og sykkelveinettet må utbygges raskere.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Stille dager i sentrum

Stille dager i sentrum INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Januar, 2014 Årgang 18 Herstad-Vel 20år Stille dager i sentrum Det var ikke noe Vel på Herstad da jeg var liten, det nærmeste vi kom, var farvel. Og mange fór langt.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer