Eldre i sentrum. bedre omsorgsboliger for de nye gamle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldre i sentrum. bedre omsorgsboliger for de nye gamle"

Transkript

1 Eldre i sentru bedre osorgsboliger for de nye gale

2 Side s. 3 Innledning Eldre i sentru bedre osorgsboliger for de nye gale s. 5 Tenk saarbeid på tvers av sektorer s. 7 Kart s. 9 Bugøynes pleie- og osorgssenter s. 1 Tverlandet bo- og servicesenter s. 14 Meråker helsetun s. 16 Osorgssentre i Trondhei koune s. 17 Munkvoll helse- og velferdssenter s. 4 Tepe helse- og velferdssenter s. 30 Valentinlyst helse- og velferdssenter s. 35 Hitra helsetun s. 38 Hara osorgssenter s. 46 Tysværtunet s. 48 Ål bu- og behandlings senter s. 50 Vikstunet Osorgsboliger s. 5 Skedsotun bo- og behandlingssenter s. 58 Aerudhjeet bo- og kultursenter s. 61 Bråta bo- og behandlingssenter s. 66 Nøstehagen bo- og osorgssenter s. 70 Nyoensenteret s. 7 Brår osorgsboliger og Brårsenteret s. 73 Forsannsenteret s. 75 Thranesgate Bofellesskap s. 78 Brygga osorgs boliger s. 8 Venneslatunet s. 84 Feviktun bo- og osorgssenter s. 88 Kolofon

3 Side 3 Innledning Eldre i sentru bedre osorgsboliger for de nye gale For å iøtekoe behovet for osorgstilbud, å kounene øke kapasiteten innen Osorgssektoren. Den store økning i antall eldre vil koe etter 00. Kounene har en liten «Pustepause», so å brukes til å planlegge og bygge gode og fretidsrettede osorgstiltak. Dette arbeidet å starte nå. St.eld.nr 5 ( ), Osorgseldingen, understreker betydningen av estring og egenverd i osorgssektoren. Meldingen legger også vekt på hvordan de fysiske raene kan bidra til å utvikle det kvalitative innholdet. Også St.eld.nr. 47 ( ), Sahandlingsreforen, vektlegger for en helhetlig helse- og osorgspolitikk. Meldingen understreker også at osorgsutfordringene ikke kan løses av det offentlige alene, og at det å saarbeides ed ulike private aktører. Forskning viser at orgendagens eldre vil ha andre behov og krav enn dagens generasjon. De vil bo sentrusnært og være en del av et pulserende liv. Kounenes ansvar er å ivareta både for geografisk plassering og fysisk utforing av nye bygg. Et osorgssenter so plasseres langt fra andre boliger, butikker kafeer, virksoheter so skole, bibliotek og kulturhus, innebærer isolering og ikke integrering so de eldre selv ønsker. Et osorgssenter so ikke er lagt til rette for sosial kontakt og kulturforidling, gir ikke de ipulser so også eldre har behov for. Et osorgssenter so fungerer so et lokalt øtested, kan også innebære et godt og spennende arbeidsiljø for de ansatte. En forutsetning for utvikling av en slik odell er, at osorgsarbeidet integreres i Kouneplanen, at det etableres tverretatlig saarbeid og at ressursene ses på tvers av sektorene.

4 Side 4 For å gå nye veier i arbeidet ed å iøtekoe orgendagens eldre, er det nyttig å kjenne til andre kouner so har utviklet nye og utradisjonelle løsninger i forhold til geografisk plassering og utforing av bygget. Norsk For har fått støtte fra Husbanken og Helsedirektoratet til å utarbeide en oversikt over osorgsboliger so bryter ed eksisterende praksis. Ekseplene er hentet inn gjenno Fylkesennene og tips fra ulike instanser. Vi vet at det finnes ange gode eksepler og spennende planer so ikke er fanget opp i denne saenheng. Ekseplene er forskjellige, og er plukket fordi de ivaretar et eller flere av følgende kriterier; de ligger sentrusnært, er salokalisert eller har naboskap til andre virksoheter og fungerer so lokalt øtested. Presentasjonene er skrevet på grunnlag av skriftlig inforasjon, so er bearbeidet og sendt tilbake for godkjenning. Vi håper at salingen kan være nyttig i arbeidet ed å utvikle osorgsboliger so kan iøtekoe krav og forventninger fra orgendagens eldre. Oslo, Andreas Vaa Berann Direktør Norsk For Annichen Hauan Seniorrådgiver Norsk For

5 Side 5 Tenk saarbeid på tvers av sektorer Velg sentral beliggenhet Osorg for eldre handler ikke bare o osorg for fysisk helse. Osorg bør også gi ulighet for sosial kontakt, ulighet for deltakelse i kulturelle og sosiale aktiviteter og deltakelse i safunnet for øvrig. I dag blir det tatt for lite hensyn til dette når kounen planlegger fratidas osorgsboliger. I arbeidet ed arealplanlegging er det viktig å inkludere flere deler av den kounale forvaltningen, so osorgs-, kultur-, skoleog barnehagesek toren, idrett og fritid, i tillegg til lag og brukerorganisasjoner. Det vil gi ulighet for en er helhetlig og rasjonell bruk av kounens ressurser. Det skaper synergieffekter både når det skal investeres i nybygg og når tjenestene skal drives i etterkant. Sadrift og en er helhetlig osorg so tar vare på hele ennesket, kan bidra til en er effektiv utnytting av kounens ressurser. Ingen bør bli avskåret fra å føre et aktivt liv selv o de blir gale. Ensohet og isolasjon kan føre til dårligere helse. Tilhørighet, nærhet til et kjent iljø, sosiale nettverk og ulighet til å koe seg ut, bidrar til å forhindre ensohet. Fratidens eldre ønsker å delta i safun net på sae åte so de gjorde da de var unge. Å legge til rette for osorg so tar vare på hele ennesket, vil gi en helseessig gevinst so kan gjøre kounens eldre i stand til å ta vare på seg selv, lenger. Morgendagens eldre ønsker å bo i nærheten av ennesker de kjenner og i kjente ogivelser. For kounen vil sentral beliggenhet av osorgssentrene også bety økt ulighet til sabruk av kounale tjenester og lokaler.

6 Side 6 La osorgssenteret bli et lokalt øtested Et osorgssenter ed sentral beliggenhet skaper ulighet for at flere kan bruke det. Skal kounen bygge et osorgssenter ed kafeteria og lokaler til felles sosiale og kulturelle ak tiviteter, er det ulig å gjøre dette tilgjengelig for flere. Mange næriljø angler et lokalt øtested. Satidig ønsker eldre ennesker å delta og være tilskuer til andre so driver ed aktiviteter. Ved å åpne osorgssenterets tilbud, også for andre, gir det et rikere liv for de so bor der og et bedre tilbud til kounens befolkning for øvrig. Kouner so har laget slike fellesskapsløsninger, har også erfart at sykefraværet blant de ansatte har gått ned. Satidig fikk de etablert flere kounale tilbud.

7 Side 7 1 Bugøynes pleie- og osorgssenter Sør-Varanger 15 Brår osorgsboliger og Brårsenteret Re 1 Tverlandet bo- og servicesenter Bodø 3 Meråker helsetun Meråker 4 Munkvoll helse- og velferdssenter Trondhei 16 Forsannsenteret Sandefjord 17 Thranesgate Bofellesskap Sarpsborg 18 Brygga osorgs boliger Halden Tepe helse- og velferdssenter Trondhei Valentinlyst helse- og velferdssenter Trondhei 5 Hitra helsetun Hitra 6 Hara osorgs senter Hara 7 Tysværtunet Tysvær 19 Venneslatunet Vennesla 0 Feviktun bo- og osorgssenter Gristad Ål bu- og behandlingssenter Ål 6 9 Vikstunet Osorgsboliger Hole 10 Skedsotun bo- og behandlingssenter Skedso Aerudhjeet bo- og kultursenter Oslo 1 Bråta bo- og behandlingssenter Nedre Eiker 13 Nøstehagen bo- og osorgssenter Lier 14 Nyoensenteret Kongsberg

8 Side 8

9 Side 9 Adresse Pipolaveien 1, 9935 Bugøynes Tettsted Bugøynes Koune Sør-Varanger Fylke Finnark Kontaktopplysninger Ann Iren Karlsen, Byggeeier Sør-Varanger koune Arkitekter Selberg arkitektkontor AS, v/ Karen Raslo Sivilarkitekt MNAL Drifter/leietager Sør-Varanger koune Byggeår 007 og 010 Antall beboere 8 i osorgsleiligheter/ro ed tilgang til fellesarealer Bugøynes pleie- og osorgssenter Bugøynes osorgssenter ligger sentralt i det finskspråklige fiskersafunnet Bugøynes 105 k til kounesenteret i Kirkenes. Plasseringen av osorgssenteret i bygda har bidratt til at eldre ed behov for osorg kan bo i kjente ogivelser. Det er bygd opp so osorgsboliger/ bokollektiv ed heldøgns pleie. Bygget har fellesareal so brukes til sosiale og fysiske aktiviteter. Fellesarealene benyttes av beboere og personer so bruker dagsenteret. I tillegg brukes det av besøkende, lokale lag og foreninger i forbindelse ed arrangeenter. Tettstedet Bugøynes

10 Side 10 Bugøynes pleie- og osorgssenter Plan 1. etasje Sengero 0.9 ² Sengero 0.9 ² Sengero 0.9 ² Sengero 0.9 ² Sengero 0.7 ² 5.1 ² 5.1 ² 5.1 ² 5.1 ² 5. ² Biro 6.8 ² Lager kjøkken 7.1 ² Lager lintøy 5.0 ² Vaskero 9.6 ² Disp. 4. ² Kontor 11.5 ² Felles 43.7 ² Lager 6.6 ² Felles 39.6 ² Medisinro 4.7 ² VV 00

11 Side 11 Bugøynes pleie- og osorgssenter G F E Øst D 1 : 100 C B A A-301 A D A-303 Fasade sør Loft Nord 1 : 100 Aktivitetsro/ spisero Sengero Snitt A/Fasade sør 1 : 100 No. Revisjon Dato Fasade vest Sør-varanger koune Bugøynes pleie- og osorgssenter Vest 1 : 100 No. Revisjon Dato Sør-varanger koune Bugøynes pleie- og Fasader nord og vest Project nuber

12 Side 1 Adresse Mølnbakken 40 48, 8050 Tverlandet Koune Bodø koune Fylke Nordland Kontaktperson Virksohetsleder Åse Nygård, bodo.koune.no Byggeier Bodø koune/bbl Arkitekt Arkitektskap AS Oslo Byggeår 1993, påbygd i 001 Drifter/leietager Bodø koune/ BBL (Bodø boligbyggelag) Antall boenheter Kounen har 40 utleieleiligheter og 19 selveierleiligheter (BBL) Senteret har bokollektiv bestående av 8 boenheter i hvert kollektiv. Areal 7500 Tverlandet bo- og servicesenter Tverlandet bo- og servicesenter er plassert i et booråde på Tverlandet i nærheten av butikker, postkontor, kiosk og frisør. Bygget består av osorgsleiligheter, bokollektiv, kafé, resepsjon, ulike aktivitetsro og øtero, kontorer til dagsenter og hjeetjeneste. Senteret ønsker å ha en åpen dør til næriljøet og saarbeider ed skoler, frivillige organisasjoner, kounale foretak, næringsliv og private personer. Senteret blir brukt so et servicesenter, inforasjonssenter (sosiale tjenester og inforasjon fra kounen og andre instanser), aktivitetssenter og næriljøsenter. Fellesarealene, so består av tre øtero og kafé, gjør at servicesenteret brukes til flere ulike forål. Tverlandet bo- og servicesenter legger vekt på å trekke inn frivillige til å lede og legge til rette for aktiviteter. De inviterer både brukere so bor på senteret og andre interesserte til å delta. Kafeen blir brukt so et salingssted for næriljøet. Av aktiviteter på senteret kan beboere og besøkende delta på foredrag, kurs, håndarbeid, dans, tri, foreningsliv og arrangerte turer. Ved hjelp av 3 aktivitører og frivillige, blir det arrangert faste og ulike aktiviteter hver uke. I tillegg leies lokalene ut til ulike selskaper, organisasjoner, kor, korps og skoleklasser. Osorgsboliger

13 Side 13 Servicesenter og osorgsboliger Tverlandet bo- og servicesenter

14 Side 14 Adresse 7530 Meråker Koune Meråker koune Fylke Nord-Trøndelag Kontaktperson Elisabeth Johansen, koune.no Arkitekt Arkideco Byggeier Meråker koune Drifter Meråker koune Byggeår 001 og 009 Antall beboere på osorgssenteret 40 Meråker helsetun Meråker helsetun har salokalisert osorgssenter ed rådhus, trygdeleiligheter, NAV, ligningskontor, barne- og failiesenter ed helsestasjon, PP-tjeneste, barnevernskontor og jordor. I bygget er det dessuten et kapell so er åpent for ulike trosretninger. Helsetunet ligger sentralt i Meråker, og har en kafé so er åpen for alle. Fasade ot rådhusplassen

15 Side 15 Meråker helsetun Aksonoetri fra sør Tegn. Nr. Type tegning REV. NR: Rådhus Helsetun/sykehje Dagsenter N Aldershje Prosjekteringsgruppen: A R K :Arkideco as Lokaliseringsfigur: Innherredsveien 57B 7500 Stjørdal Tlf Fax

16 Side 16 Osorgssentre i Trondhei koune I Eldreplan for Trondhei koune står det at bydeler skal ha senter for beboere ed hjelpebehov. På senteret skal det være et tilbud ed sykehje og osorgsboliger. Senteret skal ha et tilbud ed fotpleie, frisør og dagsenter. De siste ti årene har det blitt bygget flere slike sentre i henhold til planen i Trondhei. Blant de er Munkvoll helse- og osorgssenter, Valentinlyst helse- og velferdssener og Tepe helse- og velferdssenter. Flere av helse- og velferdssentrene i Trondhei har tilsvarende ordninger. Hvor tett og godt utviklet et slikt saarbeid er, henger både saen ed geografisk nærhet og personlig initiativ og interessesaarbeid.

17 Side 17 Adresse Selsbakkvegen 8, 7004 Trondhei Koune Trondhei Fylke Sør Trøndelag Kontaktperson Enhetsleder Morten Sago, trondhei. koune.no Byggeier Trondhei koune Arkitekt HRTB Arkitekter AS v/ Ola Mové Sivilarkitekt MNAL Byggeår 004 Antall sykehjesplasser 4 og 3 bofellesskap ed 6 personer i hver Antall osorgsleiligheter 66 Munkvoll helse- og velferdssenter Munkvoll helse- og velferdssenter ligger på Byåsen i Trondhei. Sentret består av tre bygningskropper bundet saen ed glassoverganger, og to av bygningene har innebygd atriu. Et stort aktivitetsareal ed bydelskafé, hår- og fotpleie er åpent hver dag for beboere og næriljø. I sae del av bygget ligger også dagsenter og kontorer for hjeetjenester og annet personale. Sykehjeet har 4 beboere so bor i hvert sitt lille bofellesskap ed stue og kjøkken. Alle osorgsleilighetene er tilknyttet et felles oppholdsro og en vinterhage ed stoler og bord for sosiale saenkoster. På nabototen ligger Byåsen videregående skole, so ble bygget på sae tid. Det er inngått en partnerskapsavtale ello skolen og helse- og velferdssentret, so innebærer et fast saarbeid i den hensikt å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringsliv, en god opplæring og forståelse av næringslivets rolle i safunnet og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg. Det har utviklet seg et tett saarbeid ello ansatte ved skolen og sentret ed felles planleggingsøter og utveksling av planer. Utplasseringsordning for elever er nedfelt i skolens årsplan. Brukere og beboere inviteres til kafé og underholdning på skolen i regi av elevene. Munkvoll og Byåsen har et gjensidig utlån og bruk av hverandres lokaler. Blant annet har Byåsen et bibliotek so blir brukt av beboere på Munkvoll. Det nære saarbeidet har hatt flere tilleggseffekter so at elevene besøker sentret spontant og skaper liv og glede blant beboerne. Glassgang ello osorgsboliger og aktivitetssenter

18 Side 18 Fasade øst Munkvoll helse- og velferdssenter

19 Side 19 Kafé og fellesarealer Munkvoll helse- og velferdssenter

20 Side 0 Vinterhage Munkvoll helse- og velferdssenter

21 Side 1 Det er ikke bare helsepersonell so kan bidra til å gi eldre bedre helse. Å involvere andre yrkesgrupper, frivillige og ungdo, kan bidra til å gjøre tilværelsen på osorgssenteret rikere for både ansatte og beboere.

22 Side Munkvoll helse- og velferdssenter Fasade øst Aktivitetssenter Osorgsboliger Osorgsboliger

23 Side 3 Munkvoll helse- og velferdssenter Plan 1/utohus Øvre del torg/kafé Hjeetjeneste/adin. Vinterhage Vinterhage Bokollektiv Kjøk. Osorgsboliger Osorgsboliger Sykehje

24 Side 4 Adresse Valøyvegen 1, 7004 Trondhei Koune Trondhei Fylke Sør-Trøndelag Kontaktperson Enhetsleder Guro Kuvås, trondhei. koune.no Byggeier Trondhei Eiendo Arkitekt HRTB Arkitekter AS v/ Ola Mowé Sivilarkitekt MNAL Byggeår 003 Drifter/leietager Trondhei koune Antall sykehjesbeboere 6 Antall osorgsleiligheter 61 private leiligheter so tilhører Tepesletta Borettslag. Valøyveien 6, 8 og av disse leilighetene er forbeholdt psykisk utviklingsheede. Totalt er bygget Tepe helse- og velferdssenter Tepe helse- og velferdssenter inneholder sykehje, osorgsboliger, dagsenter for hjeeboende eldre, hjeebaserte tjenester, driftsenhet, osorgsenhet, helseenhet og aktivitetshus. Det første so øter beboerne og besøkende er kafeen, so er åpen for næriljøet. Kafeen er ye brukt av beboere so bor i osorgsboligene tilknyttet senteret, og besøkende. Kafeen er plassert i krysningspunktet ello de ulike fløyene i bygget. Det gjør det til et naturlig salingspunkt på huset. I kafeen arrangeres blant annet Den kulturelle spaserstokken og andre sosiale tilstelninger so dans og tri. Bak kafeen er et stort avskjeret forsalingslokale so leies ut til ulike arrangeenter. Åpenheten ot næriljø og lokaler so kan brukes til ye, gjør at ange ennesker koer inno huset. På sae grunnplan so kafeen, finnes et kunstatelier so leies ut av kounen til en kunstner. Atelieret har et vindu ot kafeen, slik at an kan se inn i verkstedet. Litt bortenfor ligger frisørsalong og fotterapeut, so er åpen for beboere og næriljø. Rundt bygget er en gangsti og et opparbeidet hageanlegg, so gjør det enkelt for beboere å gå kortere turer. Næreste nabo til senteret er en barnehage. Flere ganger i året er også barnehagebarna inno senteret. En av aktivitetene de eldre gjør ed barna er tri. Uteplass

25 Side 5 Fasade sør Tepe helse- og velferdssenter

26 Side 6 Kafé Tepe helse- og velferdssenter

27 Side 7 Gangvei utenfor osorgssenteret Stabilitet, trygghet og tilknytning bidrar til bedre helsetilstand for de eldre. Å få bo på sae sted, uavhengig av endrede osorgsbehov, vil gi bedre livskvalitet. Tepe helse- og velferdssenter

28 Side 8 Tepe helse- og velferdssenter Tepe helse- og velferdssenter ligger idt i et allerede eksisterende boligoråde. Bygget er plassert i overgangen ello eksisterende høyhus-, såhusbebyggelse og blokker på naturtot ot Nidelva. Totens lange og sale for påvirker tettstedsutforingen. Bebyggelsen er løst so en lang struktur ed paviljonger koblet saen til en salende linje fra syd til nord. Der treffer adkostveien denne linjen og stanser bilene, ens gangveier og siktlinje leder den besøkende videre inn i et opparbeidet hage/parkanlegg. Bygget har utsikt over Nidelva ot vest, ens det snur ryggen ot trafikk i øst. Fasade øst hovedankost Osorgsboliger Osorgsboliger Forplass Inngang Ad./dagsenter. (sykehje bak) Kafé Festsal Hage Parkering/abulanse Forplass Osorgsboliger Osorgsboliger

29 Side 9 Tepe helse- og velferdssenter Plan 1/utohus Fysioterapi Dagsenter (Prosjektert svøehall) Vestibyle Hovedinngang Hage Bibl. Kafé Kjøk. Festsal Torg Atelier Hage Osorgsboliger Osorgsboliger Kjøk. Sykehje Hage Osorgsboliger

30 Side 30 Adresse Anders Estenstads veg 7, 7004 Trondhei Koune Trondhei Fylke Sør-Trøndelag Kontaktperson Solveig Dybvik, solveig-arie. koune.no Byggeier Trondhei koune Arkitekt Per Sole arkitektkontor AS, v/ Erik Vestgaard Sivilarkitekt MNAL Byggeår 005 Drifter/leietager Trondhei koune Antall beboere i osorgssenteret 7 Antall osorgsleiligheter 19 Valentinlyst helse- og velferdssenter Valentinlyst helse- og velferdssenter er plassert i nærhet til booråder, næringsbygg og kjøpesenter. Senteret har kort avstand til offentlig kounikasjon. Bygget innehar osorgssenter og osorgsboliger. Senteret har tre dagsentre ed til saen 4 plasser. Osorgssenteret er delt inn i fire så avdelinger og bogrupper. Osorgsleilighetene er i den ene fløyen av bygget. Beboerne i osorgsleilighetene kan benytte alle fellesareal på senteret, og kan benytte seg av alle de ulike kulturelle tilbudene. Ved behov for tilsyn eller hjeepleie er det en trygghet for beboere i osorgsleilighetene at de er tilknyttet sykehjeet. For de ansatte betyr det er tid og oversikt når de er på hjeebesøk. I inngangen til senteret er en ekspedisjon so blant annet gir inforasjon o bolig, sosialtjenester til eldre, beboere, pårørende og lokalbefolkningen. Et huskero for eldre ed deens og en stue er alltid åpent for beboere, pårørende og besøkende. Salingspunktet i senteret er bydelskaféen so holder åpent hver dag og so blir brukt av beboere og folk i næriljøet. Ved kaféen ligger et ro so brukes til ulike arrangeenter. Lettvegger ed skyveulighet ello kafé og øtero gjør at det går an å ha større arrangeenter på huset. Hovedinngang

31 Side 31 Uteplass utenfor osorgssenter Valentinlyst helse- og velferdssenter

32 Side 3 Inngangsparti, utsykking Brit Dyrnes Valentinlyst helse- og velferdssenter

33 Side 33 Valentinlyst helse- og velferdssenter Plan 1. etasje P1 / 1. etasje Sykehje Dagsenter Adinistrasjon Aktivitetssenter Dagsenter i aktivitetssenter Osorgsboliger -ros Osorgsboliger 3-ros Bofellesskap Sykehje Dagsenter Adinistrasjon SOV 7, KJØK/STUE 17,8 SOV 7, KJØK/STUE 17,8 SOV 7, KJØK/STUE 17,8 Aktivitetssenter 6,3 6,3 6, Dagsenter i aktivitetssenter Osorgsboliger -ros/3-ros Bofellesskap

34 Side 34 Valentinlyst helse- og velferdssenter Situasjonsplan Sansehage Frukttrær Sansehage Terrengur Frukttrær Lukket hage «Deenshage» Sansehage Hc-parkering Mulig containerplass 4 p-plasser Nedkjøring parkeringskjeller 6 p-plasser 8 p-plasser gressarering Hc-parkering Kjøkkenhage Frukttrær

35 Side 35 Adresse Hitra Helsetun, 740 Hitra Tettsted Fillan Koune Hitra koune Fylke Sør-Trøndelag Kontaktperson Harald Martin Hatle, hitra.koune.no Byggeier Hitra koune Arkitekter Eggen Arkitekter AS Byggeår 003 Drifter/leietager Hitra koune Leietagere Kiropraktor og Legekontor Antall sykehjesplasser 54 Hitra Helsetun Hitra koune skulle bygge nytt sykehje so erstatning for det gale. Målsettingen for det nye osorgssenteret var sentrusnært og at det skulle dekke flere funksjoner i kounen. Resultatet ble et bygg i sentru av Fillan. I tillegg til osorgssenter, inneholder bygget kounens helse- og sosialtjenester og Hitra idrettshall ed svøehall. I svøehallen kan de eldre delta i treningsgrupper. Beboerne på Hitra Helsetun har også kort vei til helse- og sosialtjenester, butikker, kaféer og bibliotek. I bygget er forholdsvis store fellesarealer so benyttes av lokale lag til tri, bridge og arrangeenter i regi av Den kulturelle spaserstokken. At hjeesykepleien og kounale kontorer er salokalisert på sae sted, gjør at det er enklere å saarbeide på tvers i kounen. Osorgsleilighetene

36 Side 36 Hitrahallene salokalisert ed osorgssenteret Hitra helsetun

37 Fellesro Fellesro ID9 Åpent ned ID14 Beboerro ID6 Fellesro < Forrige side Neste side > Side 37 Hitra helsetun Plan. etasje Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Fellesro Beboerro Beboerro Beboerro Vakt Beboerro Beboerro Skyllero Beboerro V1 V1 V1 V1 V8 Beboerro Wc Lager Bk Medisin Skyllero Wc Vakt Kontor Bk Arkiv Lager Gjestero Møtero V9 V3 V3 V3 Vent Åpent ned Åpent ned Beboerro Beboerro Beboerro Treningskjøkken Lager Hår/ fot Beboerro Beboer- Ro Bk Beboerro Beboerro Aktiv. Hc/wc Vent Hvile Grov aktiv. Aktivitør Lager Ergo Hj.tj. Lager Sone 1-3 Leder Leder Leder Leder Gruppe Koord. Fysio. Fysio. Pause Ped. Wc Psyk. Satale Møtero Tekn. Ro Psyk. Svøehall Øvre del

38 Side 38 Byggets navn Harasenteret Adresse Bernt Hildrevegen, 670 Hara Tettsted Brattvåg Koune Hara koune Fylke Møre og Rosdal Kontaktperson Kåre Beite, koune.no Byggeier Hara koune eier osorgssenter, osorgsboliger og kulturhus. Næringsarealet eies av FG-Eiendo AS Arkitekter Link-signatur AS (vinnere av konkurranse), Rolf Olset AS (totalentreprenør), Øyvind Drageseth Sivilarkitekt MNAL (prosjektleder) Byggeår Ferdigstilt i 006 Drifter/leietager Hara koune v/eiendo og teknisk drift står for drift og vedlikehold av bygget, sat vaktestertjenester og renhold i kounens lokaler. Hara koune drifter sykehjeet og osorgsboligene. For Ingebrigt Davikhuset (kulturhuset) er det opprettet et eget kounalt foretak. FG-Eiendo leier ut næringsarealet til butikker, frisør, kulturkafé, sentralkjøkken og eldresenter. Antall beboere i osorgsenteret 50 beboere fordelt på 6 bogrupper. Antall osorgsboliger 4 osorgsboliger Hara osorgssenter Hara osorgssenter ligger i et flerbrukshus ed butikker, kino, kulturhus, ungdosarena ed aktiviteter og parkeringsanlegg. Hara koune hadde bruk for osorgsboliger og bygg til andre offentlige tjenester. Butikkonsernet COOP hadde behov for butikklokaler. Resultatet ble et funksjonelt flerbrukshus sentralt i Brattvåg. Å bygge for flere funksjoner har vært en vinn-vinn-situasjon for alle og gjorde prosjektet økonoisk realiserbart. Kobinasjonen ed base for hjeebasert osorg, osorgsboliger og osorgssenter, gir trygghet for beboerne, og gir gunstig drift for osorgstjenestene. Senteret har blitt en attraktiv øteplass for alle generasjoner, og for de eldre so bor på osorgssenteret, betyr dette at de kan ta del i et pulserende liv ed tilgjenglighet til servicetilbud og sosiale aktiviteter. Hara osorgssenter ligger i 6. og 7. etasje. Næringsarealet er i 5. etasje, osorgsboligene i. og 4. etasje, og Ingebrigt Davik-huset i etasje. Sentralt plassert i bygget er en felles trappe- og heisforbindelse ello gatenivåene. Osorgssenteret. Hver av de 6 bogruppene har egen veranda, kjøkken og oppholdsareal. I tilknytning til bogrupper i 7. etasje for rehabilitering/korttidsopphold er det fysioterapiavdeling ed treningssal og treningskjøkken. I 6. etasje er det bogrupper for deente ed egen takterrasse/sansehage på ca 350. Dag- og aktivitetssenteret for eldre ligger i 5. etasje i tilknytning til kulturkafeen og næringsarealet. Hjeetjenesten har kontor og base i 4. etasje. Osorgsboligene. Bygget har 4 osorgsboliger so er leiligheter på ca 50 ed stue /kjøkken, bad, sovero og veranda. Boligene har ingen beanning, en nærhet og forbindelse til hjeebasert osorg og osorgssenteret.

39 Side 39 Sentrets innhold Osorgssenteret inneholder osorgssenter, base for hjeetjenesten, osorgsboliger og takterrasse ed sansehage Kulturhuset heter Ingbrigt Davik-huset og har en konsertsal, kino og ungdosarena I forretningsdelen er det et produksjonskjøkken, en kulturkafé, butikker, parkeringshus og skysstasjon. Dagtilbudet tildeles enkeltpersoner ved behov et par dager i uken. I saarbeid ed kulturkafeen og frivillige aktører har dagsenteret et åpent tilbud 4 dager per uke. Ingebrigt Davik-huset ofatter storsal ed plass til 35 personer i uttrekkbart afi, kinosal ed 101 plasser og ungdosarenaen UFO (ungdosfritidsordningen). I tillegg er det et kobinert lobby-/konferanseareal ed plass til ca 60 personer i tilknytning til kjøkken/grøntro. Næringsarealet er på ca 500 og ligger i tilknytning til hovedankosten for osorgssenteret og kulturhuset. Virksoheten er dagligvare, jernvare, frisør, eldresenter, fotog hårpleie, produksjonskjøkken og kafé. Hara osorgssenter

40 Side 40 Takterrasse ed sansehage Tidlig planlegging ed flere involverte etater, gir ulighet for sentral plassering av osorgsboligene. For ange eldre betyr dette større nærhet til failie og kjente ogivelser. Hara osorgssenter

41 Side 41 Hara osorgssenter Plan. etasje Osorgsboliger Åpent ned Ungdoskafé 101,5 Kontor 14, Aktivitet/foring 6,1 Kjøkken/ lager 7,5 Hc 5,6 Bk,9 WC,7 bod Fellesbod sykehje 54,5 Fellesbod sykehje 16,0 Tavlero 7,8 Sal øvre del Ventilasjon 5,5 Lager 41,6 bod Sprinklersentral 9,6 Ventilasjon 57,0 Lager 15,1 Rock 3,0 Studio 18,3 Video 4,

42 Side 4 Hara osorgssenter Plan 5. etasje Dagsenter Spisero Opph./Stue 0,5 0,5 Akt./Gruppe/Møte 3,5 Hovedkjøkken 190 Gard. Lager 3,7 Kontor 1 Hår- og fotpleie 14,8 Kontor 1 Tavlero 5,6 Hcwc/ Næring stellero Næring ,1 577 Anretning 1 Kafé 116 Kiosk 36,0 Vindfang

43 Side 43 Hara osorgssenter Plan 6. etasje Osorgssenterdel Rehabilitering 7 pl. Balkong TV-stue, allro 1, Dagligstue 8, Arbeid, rapport 7, Soatisk 10 pl. wc 3,3 Korttidsopphold Spisekjøkken, akt.ro 8 pl. 35,7 Balkong Balkong Stell/tøy 9,1 Allro/TV 1, Vaskero 7,1 Skyllero Lager 6,0 4,3 Søppel 4,8 Tekn. hj.. 4,5 Tavlero 3,6 Skyllero 9,0 Vask, tørk 7,8 Stell 6,0 Spisekjøkken 6,7 Dagligstue 41, Arb. 6,3 4,7 Lintøy 4, Medisinro 1,4 wc 4,0 Tekstil 4,8 Arb.ro 6,0 Spisekjøkken 35,9 Opphold/sov 1, Pleierekv. 3,6 Tekn.hj.. 6,1 Møtero,0 Pleierekv. 15,8 Legevakt 11,4 Pårørende Behandling 10,7 13,5 Arb./ vaktro 17,8 Pleierekv. 3,5 Tekn.hj.. 6,8 Opphold/sov 1, 4,7 Dagligstue 5,6 Allro/TV 1,0

44 Side 44 Hara osorgssenter Situasjonsplan

45 Side 45 Hara osorgssenter Perspektiv fra nord-vest

46 Side 46 Adresse Aksdalsvegen 157, 5570 Aksdal Koune Tysvær Fylke Rogaland Kontaktperson Osorgssjef Anne Grethe Lauknes, Anne-Grethe. koune.no Byggeier Tysvær koune Arkitekter Byggetrinn 1: Staveland og Lyslo, Byggtrinn : Vikanes AS, Byggetrinn 3: Vikanes Bungu Byggeår Byggtrinn 1: 199, Byggtrinn : 1996, Byggtrinn 3: 005 Drifter/leietager Tysvær koune Antall beboere osorgssenter 1 Antall osorgsleiligheter 3 Tysværtunet aktivitets- og osorgssenter Tysværtunet aktivitets- og osorgssenter ligger i sae bygning so kulturhuset, so inneholder bibliotek, konsert/kinosaler, kulturskolen, idrettshall, svøehall, klatrevegg, treningssenter, foajé ed plass til utstillinger og kulturkafé. Osorgsdelen av Tysværtunet inneholder osorgssenter, osorgsleiligheter og sansehage. Osorgssenteret og kulturhuset har felles hovedinngang. Beboerne på Tysværtunet kan gå tørrskodd inno kinoen, biblioteket, svøehallen, eller få ed seg en utstilling så ofte de vil. Helse- og sosialsjefen og kultursjefen i kounen planla å bygge hvert sitt nye bygg. I stedet for å bygge to bygg bestete de seg for å saarbeide o å bygge et felles flerbrukshus. Både kultur- og osorgsetaten deltok i ledergruppen. Saarbeidet ello osorgs- og kultursektoren har også ført til saarbeid sentralt ved koune- og kultursenteret i Tysvær. Osorgstjenesten i kounen er organisert so en fullintegrert tjeneste ed felles personell for institusjon og hjeetjenester. Byggets utforing og beliggenhet gir aksiale uligheter for å drive integrert også i forhold til kultur og idrett. Osorgsboligene

47 Side 47 Inngang kulturhus og osorgssenter Tysværtunet sett ovenfra Tysværtunet aktivitets- og osorgssenter

48 Side 48 Adresse Helsetunvegen 17, 3570 Ål Koune Ål koune Fylke Buskerud Kontaktperson Karsten Dideriksen, aal.koune.no Byggeier Ål koune Arkitekt Siste utbygging ved Arkitektkontoret Nils Tveit AS Byggeår Påbygd 005 Drifter/leietager Ål koune Antall sykehjesplasser 5 Antall osorgsboliger 13 Ål bu- og behandlingssenter Ål bu- og behandlingssenter er plassert idt i Ål. Da senteret skulle obygges og utvides, valgte kounen å bygge videre på den sae bygningsassen. Valget ble gjort, fordi kounen var overbevist o at salokalisering av alle tjenester gir best tilbud til brukerne, best fagiljø for de ansatte og bedre driftsøkonoi for kounen. Kounen lager for tiden en helhetlig arealplan fre ot 053, so skal sikre en salokalisering av kounale tjenester i sentru av Ål. I bygget er for tiden alle kounens helsetjenester salet, inklusive Distriktsedisinsk senter, Hallingdal sykestue og en del av Vestre Viken Helseforetak. Senteret har fe dagsentre, og dagtrening for hjeeboende. Kantinen er åpen for hele næriljøet sju dager i uken. Fasade bygg og gårdsplass

49 Side 49 < Forrige side Neste side > Ål bu- og behandlingssenter Plan. etasje

50 Side 50 Adresse Viksveien 9, 3530 Røyse Koune Hole Fylke Buskerud Kontaktperson Ingeborg Høy, koune.no Byggeier Bygget har delt eierskap ello Olav Reistad og Hole koune Arkitekter Eldre del av bygget ukjent, påbygg er tegnet av Seter & Gythfeldt Byggeår 1965, obygd i 1995 og 1997 Drifter/leietager Hole koune drifter lokalene so leies ut til barnehage, bibliotek og frivillighetssentral. Antall beboerplasser og boenheter 0 beboere og 19 osorgsleiligheter. Vikstunet Osorgsboliger Vikstunet ligger plassert idt i Vik, so er kounesenteret i Hole koune. Vikstunet er døgnbeannet og beboerne får praktisk bistand etter behov. Alle leilighetene er -ros ed tilgang til fellesstue. Beboerne i osorgsleilighetene har gangavstand til butikker, lege, tannlege og andre servicetilbud. Osorgsboliger er salokalisert ed bibliotek, frivillighetssentral og barnehage. Kulturskolen og Vik barneskole er naboer til osorgsboligene. Personalet saarbeider nært ed Frivillighetssentralen, hvor det er daglig aktivitet for de eldre. Flere av beboerne er selv aktive i Frivillighetssentralen. I Biblioteket kan beboerne lese aviser og benytte seg av PC. Biblioteket blir også brukt til utstillinger, nettkurs, foredrag og lignende. Lag og foreninger har sine edlesøter i lokalene til Frivillighetssentralen noe so gjør det enkelt for beboerne på Vikstunet å delta i foreningslivet. At barnehagen er i sae bygg, gjør at barna og de eldre har ye ed hverandre å gjøre. Barnehagebarna har blant annet fortellerstunder ed de eldre, og noen ganger spiser de saen. For beboerne i osorgsboligene har salokaliseringen stor betydning for beboernes deltagelse i det sivile liv. Salokaliseringen fører også til at de ansatte treffes på tvers av de ulike enhetene i kounen. For Vikstunet har dette hatt positiv betydning for andre tverrfaglige prosjekter innad i kounen.

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd

Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd Norsk Form i samarbeid med tverretatlig nettverk fra 13 kommuner. Omsorgspolitikk for morgendagens eldre Tverretatlig kommunenettverk Innhold Omsorgspolitikk

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

drivkraft for nyskaping og vekst

drivkraft for nyskaping og vekst drivkraft for nyskaping og vekst årsrapport 2012 1 Solid saarbeid for å nå toppen! Fra Kvinnovasjons-saling i Haltdalen, oktober 2012 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 Forål, visjon og verdier...side 5 Overordna

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Hvordan er det å bli gammel i Bergen?

Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 3 www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2006 Unge entreprenører. 11 12 Flyktninger klarer seg uten sosialstøtte. Hvordan er det å bli gammel i Bergen? 15 Har funnet roen i Bergen.

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer