Eldre i sentrum. bedre omsorgsboliger for de nye gamle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldre i sentrum. bedre omsorgsboliger for de nye gamle"

Transkript

1 Eldre i sentru bedre osorgsboliger for de nye gale

2 Side s. 3 Innledning Eldre i sentru bedre osorgsboliger for de nye gale s. 5 Tenk saarbeid på tvers av sektorer s. 7 Kart s. 9 Bugøynes pleie- og osorgssenter s. 1 Tverlandet bo- og servicesenter s. 14 Meråker helsetun s. 16 Osorgssentre i Trondhei koune s. 17 Munkvoll helse- og velferdssenter s. 4 Tepe helse- og velferdssenter s. 30 Valentinlyst helse- og velferdssenter s. 35 Hitra helsetun s. 38 Hara osorgssenter s. 46 Tysværtunet s. 48 Ål bu- og behandlings senter s. 50 Vikstunet Osorgsboliger s. 5 Skedsotun bo- og behandlingssenter s. 58 Aerudhjeet bo- og kultursenter s. 61 Bråta bo- og behandlingssenter s. 66 Nøstehagen bo- og osorgssenter s. 70 Nyoensenteret s. 7 Brår osorgsboliger og Brårsenteret s. 73 Forsannsenteret s. 75 Thranesgate Bofellesskap s. 78 Brygga osorgs boliger s. 8 Venneslatunet s. 84 Feviktun bo- og osorgssenter s. 88 Kolofon

3 Side 3 Innledning Eldre i sentru bedre osorgsboliger for de nye gale For å iøtekoe behovet for osorgstilbud, å kounene øke kapasiteten innen Osorgssektoren. Den store økning i antall eldre vil koe etter 00. Kounene har en liten «Pustepause», so å brukes til å planlegge og bygge gode og fretidsrettede osorgstiltak. Dette arbeidet å starte nå. St.eld.nr 5 ( ), Osorgseldingen, understreker betydningen av estring og egenverd i osorgssektoren. Meldingen legger også vekt på hvordan de fysiske raene kan bidra til å utvikle det kvalitative innholdet. Også St.eld.nr. 47 ( ), Sahandlingsreforen, vektlegger for en helhetlig helse- og osorgspolitikk. Meldingen understreker også at osorgsutfordringene ikke kan løses av det offentlige alene, og at det å saarbeides ed ulike private aktører. Forskning viser at orgendagens eldre vil ha andre behov og krav enn dagens generasjon. De vil bo sentrusnært og være en del av et pulserende liv. Kounenes ansvar er å ivareta både for geografisk plassering og fysisk utforing av nye bygg. Et osorgssenter so plasseres langt fra andre boliger, butikker kafeer, virksoheter so skole, bibliotek og kulturhus, innebærer isolering og ikke integrering so de eldre selv ønsker. Et osorgssenter so ikke er lagt til rette for sosial kontakt og kulturforidling, gir ikke de ipulser so også eldre har behov for. Et osorgssenter so fungerer so et lokalt øtested, kan også innebære et godt og spennende arbeidsiljø for de ansatte. En forutsetning for utvikling av en slik odell er, at osorgsarbeidet integreres i Kouneplanen, at det etableres tverretatlig saarbeid og at ressursene ses på tvers av sektorene.

4 Side 4 For å gå nye veier i arbeidet ed å iøtekoe orgendagens eldre, er det nyttig å kjenne til andre kouner so har utviklet nye og utradisjonelle løsninger i forhold til geografisk plassering og utforing av bygget. Norsk For har fått støtte fra Husbanken og Helsedirektoratet til å utarbeide en oversikt over osorgsboliger so bryter ed eksisterende praksis. Ekseplene er hentet inn gjenno Fylkesennene og tips fra ulike instanser. Vi vet at det finnes ange gode eksepler og spennende planer so ikke er fanget opp i denne saenheng. Ekseplene er forskjellige, og er plukket fordi de ivaretar et eller flere av følgende kriterier; de ligger sentrusnært, er salokalisert eller har naboskap til andre virksoheter og fungerer so lokalt øtested. Presentasjonene er skrevet på grunnlag av skriftlig inforasjon, so er bearbeidet og sendt tilbake for godkjenning. Vi håper at salingen kan være nyttig i arbeidet ed å utvikle osorgsboliger so kan iøtekoe krav og forventninger fra orgendagens eldre. Oslo, Andreas Vaa Berann Direktør Norsk For Annichen Hauan Seniorrådgiver Norsk For

5 Side 5 Tenk saarbeid på tvers av sektorer Velg sentral beliggenhet Osorg for eldre handler ikke bare o osorg for fysisk helse. Osorg bør også gi ulighet for sosial kontakt, ulighet for deltakelse i kulturelle og sosiale aktiviteter og deltakelse i safunnet for øvrig. I dag blir det tatt for lite hensyn til dette når kounen planlegger fratidas osorgsboliger. I arbeidet ed arealplanlegging er det viktig å inkludere flere deler av den kounale forvaltningen, so osorgs-, kultur-, skoleog barnehagesek toren, idrett og fritid, i tillegg til lag og brukerorganisasjoner. Det vil gi ulighet for en er helhetlig og rasjonell bruk av kounens ressurser. Det skaper synergieffekter både når det skal investeres i nybygg og når tjenestene skal drives i etterkant. Sadrift og en er helhetlig osorg so tar vare på hele ennesket, kan bidra til en er effektiv utnytting av kounens ressurser. Ingen bør bli avskåret fra å føre et aktivt liv selv o de blir gale. Ensohet og isolasjon kan føre til dårligere helse. Tilhørighet, nærhet til et kjent iljø, sosiale nettverk og ulighet til å koe seg ut, bidrar til å forhindre ensohet. Fratidens eldre ønsker å delta i safun net på sae åte so de gjorde da de var unge. Å legge til rette for osorg so tar vare på hele ennesket, vil gi en helseessig gevinst so kan gjøre kounens eldre i stand til å ta vare på seg selv, lenger. Morgendagens eldre ønsker å bo i nærheten av ennesker de kjenner og i kjente ogivelser. For kounen vil sentral beliggenhet av osorgssentrene også bety økt ulighet til sabruk av kounale tjenester og lokaler.

6 Side 6 La osorgssenteret bli et lokalt øtested Et osorgssenter ed sentral beliggenhet skaper ulighet for at flere kan bruke det. Skal kounen bygge et osorgssenter ed kafeteria og lokaler til felles sosiale og kulturelle ak tiviteter, er det ulig å gjøre dette tilgjengelig for flere. Mange næriljø angler et lokalt øtested. Satidig ønsker eldre ennesker å delta og være tilskuer til andre so driver ed aktiviteter. Ved å åpne osorgssenterets tilbud, også for andre, gir det et rikere liv for de so bor der og et bedre tilbud til kounens befolkning for øvrig. Kouner so har laget slike fellesskapsløsninger, har også erfart at sykefraværet blant de ansatte har gått ned. Satidig fikk de etablert flere kounale tilbud.

7 Side 7 1 Bugøynes pleie- og osorgssenter Sør-Varanger 15 Brår osorgsboliger og Brårsenteret Re 1 Tverlandet bo- og servicesenter Bodø 3 Meråker helsetun Meråker 4 Munkvoll helse- og velferdssenter Trondhei 16 Forsannsenteret Sandefjord 17 Thranesgate Bofellesskap Sarpsborg 18 Brygga osorgs boliger Halden Tepe helse- og velferdssenter Trondhei Valentinlyst helse- og velferdssenter Trondhei 5 Hitra helsetun Hitra 6 Hara osorgs senter Hara 7 Tysværtunet Tysvær 19 Venneslatunet Vennesla 0 Feviktun bo- og osorgssenter Gristad Ål bu- og behandlingssenter Ål 6 9 Vikstunet Osorgsboliger Hole 10 Skedsotun bo- og behandlingssenter Skedso Aerudhjeet bo- og kultursenter Oslo 1 Bråta bo- og behandlingssenter Nedre Eiker 13 Nøstehagen bo- og osorgssenter Lier 14 Nyoensenteret Kongsberg

8 Side 8

9 Side 9 Adresse Pipolaveien 1, 9935 Bugøynes Tettsted Bugøynes Koune Sør-Varanger Fylke Finnark Kontaktopplysninger Ann Iren Karlsen, Byggeeier Sør-Varanger koune Arkitekter Selberg arkitektkontor AS, v/ Karen Raslo Sivilarkitekt MNAL Drifter/leietager Sør-Varanger koune Byggeår 007 og 010 Antall beboere 8 i osorgsleiligheter/ro ed tilgang til fellesarealer Bugøynes pleie- og osorgssenter Bugøynes osorgssenter ligger sentralt i det finskspråklige fiskersafunnet Bugøynes 105 k til kounesenteret i Kirkenes. Plasseringen av osorgssenteret i bygda har bidratt til at eldre ed behov for osorg kan bo i kjente ogivelser. Det er bygd opp so osorgsboliger/ bokollektiv ed heldøgns pleie. Bygget har fellesareal so brukes til sosiale og fysiske aktiviteter. Fellesarealene benyttes av beboere og personer so bruker dagsenteret. I tillegg brukes det av besøkende, lokale lag og foreninger i forbindelse ed arrangeenter. Tettstedet Bugøynes

10 Side 10 Bugøynes pleie- og osorgssenter Plan 1. etasje Sengero 0.9 ² Sengero 0.9 ² Sengero 0.9 ² Sengero 0.9 ² Sengero 0.7 ² 5.1 ² 5.1 ² 5.1 ² 5.1 ² 5. ² Biro 6.8 ² Lager kjøkken 7.1 ² Lager lintøy 5.0 ² Vaskero 9.6 ² Disp. 4. ² Kontor 11.5 ² Felles 43.7 ² Lager 6.6 ² Felles 39.6 ² Medisinro 4.7 ² VV 00

11 Side 11 Bugøynes pleie- og osorgssenter G F E Øst D 1 : 100 C B A A-301 A D A-303 Fasade sør Loft Nord 1 : 100 Aktivitetsro/ spisero Sengero Snitt A/Fasade sør 1 : 100 No. Revisjon Dato Fasade vest Sør-varanger koune Bugøynes pleie- og osorgssenter Vest 1 : 100 No. Revisjon Dato Sør-varanger koune Bugøynes pleie- og Fasader nord og vest Project nuber

12 Side 1 Adresse Mølnbakken 40 48, 8050 Tverlandet Koune Bodø koune Fylke Nordland Kontaktperson Virksohetsleder Åse Nygård, bodo.koune.no Byggeier Bodø koune/bbl Arkitekt Arkitektskap AS Oslo Byggeår 1993, påbygd i 001 Drifter/leietager Bodø koune/ BBL (Bodø boligbyggelag) Antall boenheter Kounen har 40 utleieleiligheter og 19 selveierleiligheter (BBL) Senteret har bokollektiv bestående av 8 boenheter i hvert kollektiv. Areal 7500 Tverlandet bo- og servicesenter Tverlandet bo- og servicesenter er plassert i et booråde på Tverlandet i nærheten av butikker, postkontor, kiosk og frisør. Bygget består av osorgsleiligheter, bokollektiv, kafé, resepsjon, ulike aktivitetsro og øtero, kontorer til dagsenter og hjeetjeneste. Senteret ønsker å ha en åpen dør til næriljøet og saarbeider ed skoler, frivillige organisasjoner, kounale foretak, næringsliv og private personer. Senteret blir brukt so et servicesenter, inforasjonssenter (sosiale tjenester og inforasjon fra kounen og andre instanser), aktivitetssenter og næriljøsenter. Fellesarealene, so består av tre øtero og kafé, gjør at servicesenteret brukes til flere ulike forål. Tverlandet bo- og servicesenter legger vekt på å trekke inn frivillige til å lede og legge til rette for aktiviteter. De inviterer både brukere so bor på senteret og andre interesserte til å delta. Kafeen blir brukt so et salingssted for næriljøet. Av aktiviteter på senteret kan beboere og besøkende delta på foredrag, kurs, håndarbeid, dans, tri, foreningsliv og arrangerte turer. Ved hjelp av 3 aktivitører og frivillige, blir det arrangert faste og ulike aktiviteter hver uke. I tillegg leies lokalene ut til ulike selskaper, organisasjoner, kor, korps og skoleklasser. Osorgsboliger

13 Side 13 Servicesenter og osorgsboliger Tverlandet bo- og servicesenter

14 Side 14 Adresse 7530 Meråker Koune Meråker koune Fylke Nord-Trøndelag Kontaktperson Elisabeth Johansen, koune.no Arkitekt Arkideco Byggeier Meråker koune Drifter Meråker koune Byggeår 001 og 009 Antall beboere på osorgssenteret 40 Meråker helsetun Meråker helsetun har salokalisert osorgssenter ed rådhus, trygdeleiligheter, NAV, ligningskontor, barne- og failiesenter ed helsestasjon, PP-tjeneste, barnevernskontor og jordor. I bygget er det dessuten et kapell so er åpent for ulike trosretninger. Helsetunet ligger sentralt i Meråker, og har en kafé so er åpen for alle. Fasade ot rådhusplassen

15 Side 15 Meråker helsetun Aksonoetri fra sør Tegn. Nr. Type tegning REV. NR: Rådhus Helsetun/sykehje Dagsenter N Aldershje Prosjekteringsgruppen: A R K :Arkideco as Lokaliseringsfigur: Innherredsveien 57B 7500 Stjørdal Tlf Fax

16 Side 16 Osorgssentre i Trondhei koune I Eldreplan for Trondhei koune står det at bydeler skal ha senter for beboere ed hjelpebehov. På senteret skal det være et tilbud ed sykehje og osorgsboliger. Senteret skal ha et tilbud ed fotpleie, frisør og dagsenter. De siste ti årene har det blitt bygget flere slike sentre i henhold til planen i Trondhei. Blant de er Munkvoll helse- og osorgssenter, Valentinlyst helse- og velferdssener og Tepe helse- og velferdssenter. Flere av helse- og velferdssentrene i Trondhei har tilsvarende ordninger. Hvor tett og godt utviklet et slikt saarbeid er, henger både saen ed geografisk nærhet og personlig initiativ og interessesaarbeid.

17 Side 17 Adresse Selsbakkvegen 8, 7004 Trondhei Koune Trondhei Fylke Sør Trøndelag Kontaktperson Enhetsleder Morten Sago, trondhei. koune.no Byggeier Trondhei koune Arkitekt HRTB Arkitekter AS v/ Ola Mové Sivilarkitekt MNAL Byggeår 004 Antall sykehjesplasser 4 og 3 bofellesskap ed 6 personer i hver Antall osorgsleiligheter 66 Munkvoll helse- og velferdssenter Munkvoll helse- og velferdssenter ligger på Byåsen i Trondhei. Sentret består av tre bygningskropper bundet saen ed glassoverganger, og to av bygningene har innebygd atriu. Et stort aktivitetsareal ed bydelskafé, hår- og fotpleie er åpent hver dag for beboere og næriljø. I sae del av bygget ligger også dagsenter og kontorer for hjeetjenester og annet personale. Sykehjeet har 4 beboere so bor i hvert sitt lille bofellesskap ed stue og kjøkken. Alle osorgsleilighetene er tilknyttet et felles oppholdsro og en vinterhage ed stoler og bord for sosiale saenkoster. På nabototen ligger Byåsen videregående skole, so ble bygget på sae tid. Det er inngått en partnerskapsavtale ello skolen og helse- og velferdssentret, so innebærer et fast saarbeid i den hensikt å gi elevene større innsikt i arbeids- og næringsliv, en god opplæring og forståelse av næringslivets rolle i safunnet og et bedre grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg. Det har utviklet seg et tett saarbeid ello ansatte ved skolen og sentret ed felles planleggingsøter og utveksling av planer. Utplasseringsordning for elever er nedfelt i skolens årsplan. Brukere og beboere inviteres til kafé og underholdning på skolen i regi av elevene. Munkvoll og Byåsen har et gjensidig utlån og bruk av hverandres lokaler. Blant annet har Byåsen et bibliotek so blir brukt av beboere på Munkvoll. Det nære saarbeidet har hatt flere tilleggseffekter so at elevene besøker sentret spontant og skaper liv og glede blant beboerne. Glassgang ello osorgsboliger og aktivitetssenter

18 Side 18 Fasade øst Munkvoll helse- og velferdssenter

19 Side 19 Kafé og fellesarealer Munkvoll helse- og velferdssenter

20 Side 0 Vinterhage Munkvoll helse- og velferdssenter

21 Side 1 Det er ikke bare helsepersonell so kan bidra til å gi eldre bedre helse. Å involvere andre yrkesgrupper, frivillige og ungdo, kan bidra til å gjøre tilværelsen på osorgssenteret rikere for både ansatte og beboere.

22 Side Munkvoll helse- og velferdssenter Fasade øst Aktivitetssenter Osorgsboliger Osorgsboliger

23 Side 3 Munkvoll helse- og velferdssenter Plan 1/utohus Øvre del torg/kafé Hjeetjeneste/adin. Vinterhage Vinterhage Bokollektiv Kjøk. Osorgsboliger Osorgsboliger Sykehje

24 Side 4 Adresse Valøyvegen 1, 7004 Trondhei Koune Trondhei Fylke Sør-Trøndelag Kontaktperson Enhetsleder Guro Kuvås, trondhei. koune.no Byggeier Trondhei Eiendo Arkitekt HRTB Arkitekter AS v/ Ola Mowé Sivilarkitekt MNAL Byggeår 003 Drifter/leietager Trondhei koune Antall sykehjesbeboere 6 Antall osorgsleiligheter 61 private leiligheter so tilhører Tepesletta Borettslag. Valøyveien 6, 8 og av disse leilighetene er forbeholdt psykisk utviklingsheede. Totalt er bygget Tepe helse- og velferdssenter Tepe helse- og velferdssenter inneholder sykehje, osorgsboliger, dagsenter for hjeeboende eldre, hjeebaserte tjenester, driftsenhet, osorgsenhet, helseenhet og aktivitetshus. Det første so øter beboerne og besøkende er kafeen, so er åpen for næriljøet. Kafeen er ye brukt av beboere so bor i osorgsboligene tilknyttet senteret, og besøkende. Kafeen er plassert i krysningspunktet ello de ulike fløyene i bygget. Det gjør det til et naturlig salingspunkt på huset. I kafeen arrangeres blant annet Den kulturelle spaserstokken og andre sosiale tilstelninger so dans og tri. Bak kafeen er et stort avskjeret forsalingslokale so leies ut til ulike arrangeenter. Åpenheten ot næriljø og lokaler so kan brukes til ye, gjør at ange ennesker koer inno huset. På sae grunnplan so kafeen, finnes et kunstatelier so leies ut av kounen til en kunstner. Atelieret har et vindu ot kafeen, slik at an kan se inn i verkstedet. Litt bortenfor ligger frisørsalong og fotterapeut, so er åpen for beboere og næriljø. Rundt bygget er en gangsti og et opparbeidet hageanlegg, so gjør det enkelt for beboere å gå kortere turer. Næreste nabo til senteret er en barnehage. Flere ganger i året er også barnehagebarna inno senteret. En av aktivitetene de eldre gjør ed barna er tri. Uteplass

25 Side 5 Fasade sør Tepe helse- og velferdssenter

26 Side 6 Kafé Tepe helse- og velferdssenter

27 Side 7 Gangvei utenfor osorgssenteret Stabilitet, trygghet og tilknytning bidrar til bedre helsetilstand for de eldre. Å få bo på sae sted, uavhengig av endrede osorgsbehov, vil gi bedre livskvalitet. Tepe helse- og velferdssenter

28 Side 8 Tepe helse- og velferdssenter Tepe helse- og velferdssenter ligger idt i et allerede eksisterende boligoråde. Bygget er plassert i overgangen ello eksisterende høyhus-, såhusbebyggelse og blokker på naturtot ot Nidelva. Totens lange og sale for påvirker tettstedsutforingen. Bebyggelsen er løst so en lang struktur ed paviljonger koblet saen til en salende linje fra syd til nord. Der treffer adkostveien denne linjen og stanser bilene, ens gangveier og siktlinje leder den besøkende videre inn i et opparbeidet hage/parkanlegg. Bygget har utsikt over Nidelva ot vest, ens det snur ryggen ot trafikk i øst. Fasade øst hovedankost Osorgsboliger Osorgsboliger Forplass Inngang Ad./dagsenter. (sykehje bak) Kafé Festsal Hage Parkering/abulanse Forplass Osorgsboliger Osorgsboliger

29 Side 9 Tepe helse- og velferdssenter Plan 1/utohus Fysioterapi Dagsenter (Prosjektert svøehall) Vestibyle Hovedinngang Hage Bibl. Kafé Kjøk. Festsal Torg Atelier Hage Osorgsboliger Osorgsboliger Kjøk. Sykehje Hage Osorgsboliger

30 Side 30 Adresse Anders Estenstads veg 7, 7004 Trondhei Koune Trondhei Fylke Sør-Trøndelag Kontaktperson Solveig Dybvik, solveig-arie. koune.no Byggeier Trondhei koune Arkitekt Per Sole arkitektkontor AS, v/ Erik Vestgaard Sivilarkitekt MNAL Byggeår 005 Drifter/leietager Trondhei koune Antall beboere i osorgssenteret 7 Antall osorgsleiligheter 19 Valentinlyst helse- og velferdssenter Valentinlyst helse- og velferdssenter er plassert i nærhet til booråder, næringsbygg og kjøpesenter. Senteret har kort avstand til offentlig kounikasjon. Bygget innehar osorgssenter og osorgsboliger. Senteret har tre dagsentre ed til saen 4 plasser. Osorgssenteret er delt inn i fire så avdelinger og bogrupper. Osorgsleilighetene er i den ene fløyen av bygget. Beboerne i osorgsleilighetene kan benytte alle fellesareal på senteret, og kan benytte seg av alle de ulike kulturelle tilbudene. Ved behov for tilsyn eller hjeepleie er det en trygghet for beboere i osorgsleilighetene at de er tilknyttet sykehjeet. For de ansatte betyr det er tid og oversikt når de er på hjeebesøk. I inngangen til senteret er en ekspedisjon so blant annet gir inforasjon o bolig, sosialtjenester til eldre, beboere, pårørende og lokalbefolkningen. Et huskero for eldre ed deens og en stue er alltid åpent for beboere, pårørende og besøkende. Salingspunktet i senteret er bydelskaféen so holder åpent hver dag og so blir brukt av beboere og folk i næriljøet. Ved kaféen ligger et ro so brukes til ulike arrangeenter. Lettvegger ed skyveulighet ello kafé og øtero gjør at det går an å ha større arrangeenter på huset. Hovedinngang

31 Side 31 Uteplass utenfor osorgssenter Valentinlyst helse- og velferdssenter

32 Side 3 Inngangsparti, utsykking Brit Dyrnes Valentinlyst helse- og velferdssenter

33 Side 33 Valentinlyst helse- og velferdssenter Plan 1. etasje P1 / 1. etasje Sykehje Dagsenter Adinistrasjon Aktivitetssenter Dagsenter i aktivitetssenter Osorgsboliger -ros Osorgsboliger 3-ros Bofellesskap Sykehje Dagsenter Adinistrasjon SOV 7, KJØK/STUE 17,8 SOV 7, KJØK/STUE 17,8 SOV 7, KJØK/STUE 17,8 Aktivitetssenter 6,3 6,3 6, Dagsenter i aktivitetssenter Osorgsboliger -ros/3-ros Bofellesskap

34 Side 34 Valentinlyst helse- og velferdssenter Situasjonsplan Sansehage Frukttrær Sansehage Terrengur Frukttrær Lukket hage «Deenshage» Sansehage Hc-parkering Mulig containerplass 4 p-plasser Nedkjøring parkeringskjeller 6 p-plasser 8 p-plasser gressarering Hc-parkering Kjøkkenhage Frukttrær

35 Side 35 Adresse Hitra Helsetun, 740 Hitra Tettsted Fillan Koune Hitra koune Fylke Sør-Trøndelag Kontaktperson Harald Martin Hatle, hitra.koune.no Byggeier Hitra koune Arkitekter Eggen Arkitekter AS Byggeår 003 Drifter/leietager Hitra koune Leietagere Kiropraktor og Legekontor Antall sykehjesplasser 54 Hitra Helsetun Hitra koune skulle bygge nytt sykehje so erstatning for det gale. Målsettingen for det nye osorgssenteret var sentrusnært og at det skulle dekke flere funksjoner i kounen. Resultatet ble et bygg i sentru av Fillan. I tillegg til osorgssenter, inneholder bygget kounens helse- og sosialtjenester og Hitra idrettshall ed svøehall. I svøehallen kan de eldre delta i treningsgrupper. Beboerne på Hitra Helsetun har også kort vei til helse- og sosialtjenester, butikker, kaféer og bibliotek. I bygget er forholdsvis store fellesarealer so benyttes av lokale lag til tri, bridge og arrangeenter i regi av Den kulturelle spaserstokken. At hjeesykepleien og kounale kontorer er salokalisert på sae sted, gjør at det er enklere å saarbeide på tvers i kounen. Osorgsleilighetene

36 Side 36 Hitrahallene salokalisert ed osorgssenteret Hitra helsetun

37 Fellesro Fellesro ID9 Åpent ned ID14 Beboerro ID6 Fellesro < Forrige side Neste side > Side 37 Hitra helsetun Plan. etasje Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Beboerro Fellesro Beboerro Beboerro Beboerro Vakt Beboerro Beboerro Skyllero Beboerro V1 V1 V1 V1 V8 Beboerro Wc Lager Bk Medisin Skyllero Wc Vakt Kontor Bk Arkiv Lager Gjestero Møtero V9 V3 V3 V3 Vent Åpent ned Åpent ned Beboerro Beboerro Beboerro Treningskjøkken Lager Hår/ fot Beboerro Beboer- Ro Bk Beboerro Beboerro Aktiv. Hc/wc Vent Hvile Grov aktiv. Aktivitør Lager Ergo Hj.tj. Lager Sone 1-3 Leder Leder Leder Leder Gruppe Koord. Fysio. Fysio. Pause Ped. Wc Psyk. Satale Møtero Tekn. Ro Psyk. Svøehall Øvre del

38 Side 38 Byggets navn Harasenteret Adresse Bernt Hildrevegen, 670 Hara Tettsted Brattvåg Koune Hara koune Fylke Møre og Rosdal Kontaktperson Kåre Beite, koune.no Byggeier Hara koune eier osorgssenter, osorgsboliger og kulturhus. Næringsarealet eies av FG-Eiendo AS Arkitekter Link-signatur AS (vinnere av konkurranse), Rolf Olset AS (totalentreprenør), Øyvind Drageseth Sivilarkitekt MNAL (prosjektleder) Byggeår Ferdigstilt i 006 Drifter/leietager Hara koune v/eiendo og teknisk drift står for drift og vedlikehold av bygget, sat vaktestertjenester og renhold i kounens lokaler. Hara koune drifter sykehjeet og osorgsboligene. For Ingebrigt Davikhuset (kulturhuset) er det opprettet et eget kounalt foretak. FG-Eiendo leier ut næringsarealet til butikker, frisør, kulturkafé, sentralkjøkken og eldresenter. Antall beboere i osorgsenteret 50 beboere fordelt på 6 bogrupper. Antall osorgsboliger 4 osorgsboliger Hara osorgssenter Hara osorgssenter ligger i et flerbrukshus ed butikker, kino, kulturhus, ungdosarena ed aktiviteter og parkeringsanlegg. Hara koune hadde bruk for osorgsboliger og bygg til andre offentlige tjenester. Butikkonsernet COOP hadde behov for butikklokaler. Resultatet ble et funksjonelt flerbrukshus sentralt i Brattvåg. Å bygge for flere funksjoner har vært en vinn-vinn-situasjon for alle og gjorde prosjektet økonoisk realiserbart. Kobinasjonen ed base for hjeebasert osorg, osorgsboliger og osorgssenter, gir trygghet for beboerne, og gir gunstig drift for osorgstjenestene. Senteret har blitt en attraktiv øteplass for alle generasjoner, og for de eldre so bor på osorgssenteret, betyr dette at de kan ta del i et pulserende liv ed tilgjenglighet til servicetilbud og sosiale aktiviteter. Hara osorgssenter ligger i 6. og 7. etasje. Næringsarealet er i 5. etasje, osorgsboligene i. og 4. etasje, og Ingebrigt Davik-huset i etasje. Sentralt plassert i bygget er en felles trappe- og heisforbindelse ello gatenivåene. Osorgssenteret. Hver av de 6 bogruppene har egen veranda, kjøkken og oppholdsareal. I tilknytning til bogrupper i 7. etasje for rehabilitering/korttidsopphold er det fysioterapiavdeling ed treningssal og treningskjøkken. I 6. etasje er det bogrupper for deente ed egen takterrasse/sansehage på ca 350. Dag- og aktivitetssenteret for eldre ligger i 5. etasje i tilknytning til kulturkafeen og næringsarealet. Hjeetjenesten har kontor og base i 4. etasje. Osorgsboligene. Bygget har 4 osorgsboliger so er leiligheter på ca 50 ed stue /kjøkken, bad, sovero og veranda. Boligene har ingen beanning, en nærhet og forbindelse til hjeebasert osorg og osorgssenteret.

39 Side 39 Sentrets innhold Osorgssenteret inneholder osorgssenter, base for hjeetjenesten, osorgsboliger og takterrasse ed sansehage Kulturhuset heter Ingbrigt Davik-huset og har en konsertsal, kino og ungdosarena I forretningsdelen er det et produksjonskjøkken, en kulturkafé, butikker, parkeringshus og skysstasjon. Dagtilbudet tildeles enkeltpersoner ved behov et par dager i uken. I saarbeid ed kulturkafeen og frivillige aktører har dagsenteret et åpent tilbud 4 dager per uke. Ingebrigt Davik-huset ofatter storsal ed plass til 35 personer i uttrekkbart afi, kinosal ed 101 plasser og ungdosarenaen UFO (ungdosfritidsordningen). I tillegg er det et kobinert lobby-/konferanseareal ed plass til ca 60 personer i tilknytning til kjøkken/grøntro. Næringsarealet er på ca 500 og ligger i tilknytning til hovedankosten for osorgssenteret og kulturhuset. Virksoheten er dagligvare, jernvare, frisør, eldresenter, fotog hårpleie, produksjonskjøkken og kafé. Hara osorgssenter

40 Side 40 Takterrasse ed sansehage Tidlig planlegging ed flere involverte etater, gir ulighet for sentral plassering av osorgsboligene. For ange eldre betyr dette større nærhet til failie og kjente ogivelser. Hara osorgssenter

41 Side 41 Hara osorgssenter Plan. etasje Osorgsboliger Åpent ned Ungdoskafé 101,5 Kontor 14, Aktivitet/foring 6,1 Kjøkken/ lager 7,5 Hc 5,6 Bk,9 WC,7 bod Fellesbod sykehje 54,5 Fellesbod sykehje 16,0 Tavlero 7,8 Sal øvre del Ventilasjon 5,5 Lager 41,6 bod Sprinklersentral 9,6 Ventilasjon 57,0 Lager 15,1 Rock 3,0 Studio 18,3 Video 4,

42 Side 4 Hara osorgssenter Plan 5. etasje Dagsenter Spisero Opph./Stue 0,5 0,5 Akt./Gruppe/Møte 3,5 Hovedkjøkken 190 Gard. Lager 3,7 Kontor 1 Hår- og fotpleie 14,8 Kontor 1 Tavlero 5,6 Hcwc/ Næring stellero Næring ,1 577 Anretning 1 Kafé 116 Kiosk 36,0 Vindfang

43 Side 43 Hara osorgssenter Plan 6. etasje Osorgssenterdel Rehabilitering 7 pl. Balkong TV-stue, allro 1, Dagligstue 8, Arbeid, rapport 7, Soatisk 10 pl. wc 3,3 Korttidsopphold Spisekjøkken, akt.ro 8 pl. 35,7 Balkong Balkong Stell/tøy 9,1 Allro/TV 1, Vaskero 7,1 Skyllero Lager 6,0 4,3 Søppel 4,8 Tekn. hj.. 4,5 Tavlero 3,6 Skyllero 9,0 Vask, tørk 7,8 Stell 6,0 Spisekjøkken 6,7 Dagligstue 41, Arb. 6,3 4,7 Lintøy 4, Medisinro 1,4 wc 4,0 Tekstil 4,8 Arb.ro 6,0 Spisekjøkken 35,9 Opphold/sov 1, Pleierekv. 3,6 Tekn.hj.. 6,1 Møtero,0 Pleierekv. 15,8 Legevakt 11,4 Pårørende Behandling 10,7 13,5 Arb./ vaktro 17,8 Pleierekv. 3,5 Tekn.hj.. 6,8 Opphold/sov 1, 4,7 Dagligstue 5,6 Allro/TV 1,0

44 Side 44 Hara osorgssenter Situasjonsplan

45 Side 45 Hara osorgssenter Perspektiv fra nord-vest

46 Side 46 Adresse Aksdalsvegen 157, 5570 Aksdal Koune Tysvær Fylke Rogaland Kontaktperson Osorgssjef Anne Grethe Lauknes, Anne-Grethe. koune.no Byggeier Tysvær koune Arkitekter Byggetrinn 1: Staveland og Lyslo, Byggtrinn : Vikanes AS, Byggetrinn 3: Vikanes Bungu Byggeår Byggtrinn 1: 199, Byggtrinn : 1996, Byggtrinn 3: 005 Drifter/leietager Tysvær koune Antall beboere osorgssenter 1 Antall osorgsleiligheter 3 Tysværtunet aktivitets- og osorgssenter Tysværtunet aktivitets- og osorgssenter ligger i sae bygning so kulturhuset, so inneholder bibliotek, konsert/kinosaler, kulturskolen, idrettshall, svøehall, klatrevegg, treningssenter, foajé ed plass til utstillinger og kulturkafé. Osorgsdelen av Tysværtunet inneholder osorgssenter, osorgsleiligheter og sansehage. Osorgssenteret og kulturhuset har felles hovedinngang. Beboerne på Tysværtunet kan gå tørrskodd inno kinoen, biblioteket, svøehallen, eller få ed seg en utstilling så ofte de vil. Helse- og sosialsjefen og kultursjefen i kounen planla å bygge hvert sitt nye bygg. I stedet for å bygge to bygg bestete de seg for å saarbeide o å bygge et felles flerbrukshus. Både kultur- og osorgsetaten deltok i ledergruppen. Saarbeidet ello osorgs- og kultursektoren har også ført til saarbeid sentralt ved koune- og kultursenteret i Tysvær. Osorgstjenesten i kounen er organisert so en fullintegrert tjeneste ed felles personell for institusjon og hjeetjenester. Byggets utforing og beliggenhet gir aksiale uligheter for å drive integrert også i forhold til kultur og idrett. Osorgsboligene

47 Side 47 Inngang kulturhus og osorgssenter Tysværtunet sett ovenfra Tysværtunet aktivitets- og osorgssenter

48 Side 48 Adresse Helsetunvegen 17, 3570 Ål Koune Ål koune Fylke Buskerud Kontaktperson Karsten Dideriksen, aal.koune.no Byggeier Ål koune Arkitekt Siste utbygging ved Arkitektkontoret Nils Tveit AS Byggeår Påbygd 005 Drifter/leietager Ål koune Antall sykehjesplasser 5 Antall osorgsboliger 13 Ål bu- og behandlingssenter Ål bu- og behandlingssenter er plassert idt i Ål. Da senteret skulle obygges og utvides, valgte kounen å bygge videre på den sae bygningsassen. Valget ble gjort, fordi kounen var overbevist o at salokalisering av alle tjenester gir best tilbud til brukerne, best fagiljø for de ansatte og bedre driftsøkonoi for kounen. Kounen lager for tiden en helhetlig arealplan fre ot 053, so skal sikre en salokalisering av kounale tjenester i sentru av Ål. I bygget er for tiden alle kounens helsetjenester salet, inklusive Distriktsedisinsk senter, Hallingdal sykestue og en del av Vestre Viken Helseforetak. Senteret har fe dagsentre, og dagtrening for hjeeboende. Kantinen er åpen for hele næriljøet sju dager i uken. Fasade bygg og gårdsplass

49 Side 49 < Forrige side Neste side > Ål bu- og behandlingssenter Plan. etasje

50 Side 50 Adresse Viksveien 9, 3530 Røyse Koune Hole Fylke Buskerud Kontaktperson Ingeborg Høy, koune.no Byggeier Bygget har delt eierskap ello Olav Reistad og Hole koune Arkitekter Eldre del av bygget ukjent, påbygg er tegnet av Seter & Gythfeldt Byggeår 1965, obygd i 1995 og 1997 Drifter/leietager Hole koune drifter lokalene so leies ut til barnehage, bibliotek og frivillighetssentral. Antall beboerplasser og boenheter 0 beboere og 19 osorgsleiligheter. Vikstunet Osorgsboliger Vikstunet ligger plassert idt i Vik, so er kounesenteret i Hole koune. Vikstunet er døgnbeannet og beboerne får praktisk bistand etter behov. Alle leilighetene er -ros ed tilgang til fellesstue. Beboerne i osorgsleilighetene har gangavstand til butikker, lege, tannlege og andre servicetilbud. Osorgsboliger er salokalisert ed bibliotek, frivillighetssentral og barnehage. Kulturskolen og Vik barneskole er naboer til osorgsboligene. Personalet saarbeider nært ed Frivillighetssentralen, hvor det er daglig aktivitet for de eldre. Flere av beboerne er selv aktive i Frivillighetssentralen. I Biblioteket kan beboerne lese aviser og benytte seg av PC. Biblioteket blir også brukt til utstillinger, nettkurs, foredrag og lignende. Lag og foreninger har sine edlesøter i lokalene til Frivillighetssentralen noe so gjør det enkelt for beboerne på Vikstunet å delta i foreningslivet. At barnehagen er i sae bygg, gjør at barna og de eldre har ye ed hverandre å gjøre. Barnehagebarna har blant annet fortellerstunder ed de eldre, og noen ganger spiser de saen. For beboerne i osorgsboligene har salokaliseringen stor betydning for beboernes deltagelse i det sivile liv. Salokaliseringen fører også til at de ansatte treffes på tvers av de ulike enhetene i kounen. For Vikstunet har dette hatt positiv betydning for andre tverrfaglige prosjekter innad i kounen.

6 398 296 3 347 120 6 650 B. Kopi, skriver og plotter-rom 212 8,5 m 2. Møterom 211 28,5 m 2. Gang 216. Spiserom 210. 2,9 m 2. Heis. Kjøkken.

6 398 296 3 347 120 6 650 B. Kopi, skriver og plotter-rom 212 8,5 m 2. Møterom 211 28,5 m 2. Gang 216. Spiserom 210. 2,9 m 2. Heis. Kjøkken. 3 640 300 3 310 200 3 740 1 780 80 1 780 300 1 613 80 1 617 6 700 3 815 120 2 765 bod bod bod bod 5,8 m 2 fellesbod/ sykkelbod 13,9 m 2 3 990 bod bod 7,4 m 2 Heis Disp. lokale 82,8 m 2 Trapperom 100 Håp

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan YBYGG ny g ang vei eksisterende vei "sansehage" BOS OPPDL KOMMUE OPPDL KOMMUE TEGIGE VISER Situasjonsplan TEGIGES STTUS FORELØPIG TEGIG FG LIG LEDER/KOTROLL KOTROLLSIG. SODRE. DVIK S SVRSOMRÅDE R. ITEKTUR

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET SKRÅFOTO FRA SYD SKRÅFOTO FRA VEST SKRÅFOTO FRA NORD AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDSVEI 23 4614 KRISTIANSAND T: 38 14 01 50 post@ah-ark.no SKRÅFOTO FRA ØST KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING

Detaljer

SALGSTRINN 2. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Et nytt boligkonsept i Hamar. Trivsel, trygghet og fellesskap

SALGSTRINN 2. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Et nytt boligkonsept i Hamar. Trivsel, trygghet og fellesskap SALGSTRI Et nytt boligkonsept i Haar Moderne ros eierleiligheter Trivsel, trygghet og fellesskap Salgstrinn Velkoen til Sentrushagen Salgstrinn Meglers opplysninger Salgstrinn I dette prospektet finner

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø Eldre 10 år etter 9. 10. september 2008 Solvår I. Wågø Eldre -10 år etter Et forskningsprosjekt om bokvalitet og hverdagsliv for eldre NBBL Husbanken Statens seniorråd: Eldre og bolig Trondheim 09. og

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord 9/176 9/185 9/186 9/180 6.00 2.00 9/176 9/136 4m 61 32/126 R 8.0 6.5 10/2 1.8 1.9 N allplass 9/21 2.8 daa Kulturhus 1.8 drettsplass 11.6 daa 1.9 Y=50.00% 1.8 all 2 4 3 5 7 0.4 daa Parkerin 7.6 50m x 4m

Detaljer

Svelvik. moderne leiligheter. Midt i byen. Rett ved sjøen.

Svelvik. moderne leiligheter. Midt i byen. Rett ved sjøen. Svelvik moderne leiligheter Midt i byen. Rett ved sjøen. HISTORIEN Drammensfjorden var kjent som en viktig ferdselsåre allerede i vikingtiden. På 1500-tallet ble det fart i skipstrafikken. Trelasthandelen

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

BRÅTA BO- OG AKTIVITETSSENTER

BRÅTA BO- OG AKTIVITETSSENTER BRÅTA BO- OG AKTIVITETSSENTER Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen. Tlf: 32 23 64 00. Åpningstider: Resepsjonen på Bråta er betjent 08.00 til 15.30 mandag til fredag (07.30 15.00 fredager) Bråta Kafé er åpen 08.30

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

P Å NYE BOLIGER I HISTORISKE OMGIVELSER VELKOMMEN TIL SOLTUNET 28 NYE BOLIGER. REKKEHUS OG LEILIGHETER

P Å NYE BOLIGER I HISTORISKE OMGIVELSER VELKOMMEN TIL SOLTUNET 28 NYE BOLIGER. REKKEHUS OG LEILIGHETER Et kvalitetsprosjekt fra Illustrasjon. Endringer kan forekomme. Soltunet Munkvold Å NYE BOLIGER I HISTORISKE OMGIVELSER VELKOMMEN TIL SOLTUNET NYE BOLIGER. REKKEHUS OG LEILIGHETER DE FLESTE MED HEIS. ALLE

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 1 O G 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 15/301 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE OPPGAVER - ORIENTERINGSSAK Rådannens innstilling: Organisering av adinistrative oppgaver

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN PLANTEGNINGER SALGSTEGNINGER

KROHNVIKEN KROHNVIKEN PLANTEGNINGER SALGSTEGNINGER KROHNVIKEN KROHNVIKEN TEGNINGER FASADER PLANTEGNINGER SALGSTEGNINGER KROHNVIKEN KROHNVIKEN FASADER OG PLANTEGNINGER (M.Krohns gt.) (gjennogang til M.Krohns gt.) (gangbru til felt 6) (M.Krohns gt.) (FRI

Detaljer

OSLO RODELØKKA. PLANTEGNINGER Kavaleren

OSLO RODELØKKA. PLANTEGNINGER Kavaleren OSLO RODELØKKA PLATEGIGER Kavaleren DI GRØE STUE En kort spasertur unna Kavaleren ligger Sofienbergsparken, den største parken i Grünerløkkaorådet. Parken er et ye brukt friareal ed lekeplass, bordtennisbord,

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Side 1 av 11 Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 leiligheter. 7 brukes til bokollektiv for

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

TIPPETUE. Storebø Marina ARKITEKTER AS. Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina

TIPPETUE. Storebø Marina ARKITEKTER AS. Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina Storebø Marina Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina - Parkeringsdekning:. Etasje - Parkering på bakkeplan - Etasje - Parkeringskjeller Utregning parkeringsdekning - Situasjonsplan Byggetrinn : Bygg

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større utbygging

Detaljer

J k^= N BBL. ria Husbanken. Statens seniorrad. C re og bolig

J k^= N BBL. ria Husbanken. Statens seniorrad. C re og bolig J k= BBL Statens seniorrad ria Husbanken re og bolig BBL og våre saarbeidspartnere, Husbanken og Statens seniorråd, ønsker riktig utforing av boliger, boiljo og tjenester for eldre. Dette vil redusere

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

ILLUSTRASJON TIL REGULERING. Situasjonsplan 67,21 1,97 PARKERING/GRØNT NIVÅ MED OLE TJØTTAS VEI MEIERIGATA 22 Dato:

ILLUSTRASJON TIL REGULERING. Situasjonsplan 67,21 1,97 PARKERING/GRØNT NIVÅ MED OLE TJØTTAS VEI MEIERIGATA 22 Dato: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x 164 = 3,600 m 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A 67,21 +53,50 2,21 1,97 B 52,30 PARKERING TAKTERRASSE EKSISTERENDE NÆRING +50,70 PARKERING/GRØNT NIVÅ MED OLE TJØTTAS VEI +41,55 +53,20

Detaljer

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Bokvalitet Sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og brukere av sykehjemmet har hatt fokus på punkter som blant annet er omtalt i Husbankens

Detaljer

Plan- og leilighetsoversikt

Plan- og leilighetsoversikt Plan- og leilighetsoversikt MELDING: H0604 og i 7. etasje er nytegnet. Bygget er plassert og utformet for å gi optimale sol- og utsiktskvaliteter. Bygningskroppen er på 4-7 etasjer, hvor det underliggende

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS Konkurransepreget dialog - Fase 3: Prosjektforslag med pris SKANSKA / RAMBØLL / KHR MAI 2015 I L U STR ASJ O N E R F R A K O N K U R AN SE N, M AI 2015 Konkurransen

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

HUS A HUS A. Viken Amfi. Fasade Nord og Vest (Hus A) BOB. Prospekt. Tegn.status : Gnr./bnr. 158/62 og 158/847, Damsgårdsveien 35-37 SM / AS 22.01.

HUS A HUS A. Viken Amfi. Fasade Nord og Vest (Hus A) BOB. Prospekt. Tegn.status : Gnr./bnr. 158/62 og 158/847, Damsgårdsveien 35-37 SM / AS 22.01. Plantegninger Rev.: rev C HUS A GANGVEI 5 (/"almenning 4") HUS A BOB Viken Amfi Gnr./bnr. 158/62 og 158/847, Damsgårdsveien 35-37 Fasade Nord og Vest (Hus A) Hamnevegen 53 Postboks 291,5203 Os Telefon:

Detaljer

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK FORPROSJEKT TEGNINGSHEFTE ILLUSTRASJON FRA SKISSEFASE SOM VISER IDRETTRKEN OG SAMMENHENGEN MED DEN NYE VIDEREGÅENDE SKOLEN OG BYEN. ILLUSTRASJON FRA FORPROSJEKTET, NY STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE. KONTEKST

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Trondheim, eldre og bolig

Trondheim, eldre og bolig Trondheim, eldre og bolig 9. 10. september 2008 Tor Åm Trondheim; Eldre og bolig Kommunaldirektør Tor Åm, 9. september 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenestetilbudet Udekkede

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

BEHANDLINGSROM 5 18,3 BEHANDLINGSROM 4 129 KONTOR 7,1 17,0. Skrivebord 1200x800. Arbeidsbenk h=730mm 124 LAB. 13,2 125 RØNTGEN 4,0 BEHANDLINGSROM 6

BEHANDLINGSROM 5 18,3 BEHANDLINGSROM 4 129 KONTOR 7,1 17,0. Skrivebord 1200x800. Arbeidsbenk h=730mm 124 LAB. 13,2 125 RØNTGEN 4,0 BEHANDLINGSROM 6 Sugemotor Sluk Sluk BH BH REV. KONTROLL / REVISJONSLISTE KTR. E.KTR. 127 BEHNDLINGSROM 5 18,3 126 BEHNDLINGSROM 4 17,0 Skrivebord 1200x800 129 KONTOR 7,1 gangvei idag 120 BEHNDLINGSROM 1 121 122 BEHNDLINGSROM

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka.

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. Fra: Tanja Vardund Sendt: 26. september 2013 11:57 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Bjarne Samuelsen; pe@mesna.as Emne: Thorvald Meyers gate 89 Vedlegg: 008 E-06 kjeller.pdf; 008 E-07 1-etg.pdf; 008 E-08 2-etg.pdf;

Detaljer

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert Hjelpesummeringer Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Speil rektangulært 600x950 mm Innkassing for HC WC Dusjforheng rett Dusjforheng vinkel Klappsete veggmontert, sammenleggbar håndstøtte vertikal,

Detaljer

BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2. Boenheter. Bemanningsenhet. Hage Boenheter.

BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2. Boenheter. Bemanningsenhet. Hage Boenheter. BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2 61/146 19 200 61/248 Boenheter 61/134 Elveveien 61/195 Bemanningsenhet 5 700 19 200 61/133 Hage Boenheter Fellesrom

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Staup Helsehus. Totalentreprise med løsningsforslag HRTB Arkitekter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter SKANSKA

Staup Helsehus. Totalentreprise med løsningsforslag HRTB Arkitekter Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter SKANSKA Staup Helsehus Vi er inspirert av Levangers Kommunes visjon om å skape et moderne og fremtidsrettet helsehus på Staup - et attraktivt og forbilledlig sted tuftet på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og

Detaljer

Fra institusjonsplass til egen bolig

Fra institusjonsplass til egen bolig Fra institusjonsplass til egen bolig Sykehjemsutbygging i Bergen kommune 1999 2008 2 Innhold Forord 4 Handlingsplan for eldreomsorgen 6 Åsane Ulset sykehjem 8 Åsteveit sykehjem 9 Bergenhus Røde Kors sykehjem

Detaljer

32 BORETTSLAGSLEILIGHETER MELLOM GÅGATENE I DRAMMEN SENTRUM BORETTSLAG

32 BORETTSLAGSLEILIGHETER MELLOM GÅGATENE I DRAMMEN SENTRUM BORETTSLAG 32 BORETTSLAGSLEILIGHETER MELLOM GÅGATENE I DRAMMEN SENTRUM BORETTSLAG Bragernes AtriuM. Idéen er nesten like gael som sivilisasjonen. Idéen o et atriu et åpent, usjenert oppholdsro i idten av huset -

Detaljer

SKISSEPROSJEKT MAI 2008

SKISSEPROSJEKT MAI 2008 ALTERNATIV 1 DYRVIK ARKITEKTER AS GRINDAKER AS LANDSKAPSARKITEKTER Alternativ 1 Utomhusplan 1:1000 Grindaker as Landskapsarkitekter 73 mý E Inng Storgata c+ 4,0 D C A c+ 4,0 wc dusj 4 mý wc dusj 4 mý wc

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR BUSSHOLDEPLASS Notater: MØTEPLASS SOGNEFJORDVEGEN GANG OG SYKKELVEG SOVEROM 13.0 M2 OVERDEKT INNGANGSPARTI 4.4 M2 OPPBEVARING GANG SOVEROM 13.0 M2 / KJØKKEN 11.5 M2 BAD 4.5 M2 6.7 M2 4.4 M2 OPPBEVARING

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

312 KORRIDOR 72,1 333 329 325 321 335 Svalgang 332 328 324 320 316 20,1 180 296 16,6 286 KJØKKEN 13,8 301 DAGTILBOD 54 285 KJØKKEN HOVED 58,8 288 GANG 16,6 287 HEIS 2,2 280 KJØKKEN GROV 41,7 283 FRYSEROM

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Side 2 Ryensvingen 5-7

Side 2 Ryensvingen 5-7 MIN.. 15.00 STED. oslo sentrum. 05.00. natur. 08.00. Kafè.. 05.00 RYENSVINGEN 5-7 Unik eksponering.00.10. 08.00........ T-bane. dagligvarer. treningssenter. bank. post. 15.00. natur Side 2 Ryensvingen

Detaljer

På vegne av Konnerud Nærsenter KS søkes med dette om en mindre endring til gjeldende reguleringsbestemmelse: 5.2. Torg (Ta.1 Ta.2).

På vegne av Konnerud Nærsenter KS søkes med dette om en mindre endring til gjeldende reguleringsbestemmelse: 5.2. Torg (Ta.1 Ta.2). Drammen kommune Byplan v/ Arne Enger Engene 00 Drammen Sivilarkitektene MNAL Jan Øyvind Berntzen Bjørn Pettersen Knoffs gate 0 Drammen Tlf. Fax 0 Post@ark.no Drammen..0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PLANOMRÅDET

Detaljer

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE Ekelyveien 14 0374 Oslo Kontakt for samtale og privat visning Katinka von der Lippe katinka@eker.no / telefon: 91372172 Utleie for kunstnere

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

Kleppetunet sykehjem, Jæren, Rogaland

Kleppetunet sykehjem, Jæren, Rogaland Sirkelen sluttet Kleppetunet sykehjem, Jæren, Rogaland Hvidt arkitekter Tekst: Syreen Louise Kihm, HVIDT ARKITEKTER Foto: Hrund Winckler, HVIDT ARKITEKTER Kleppetunet sykehjem ligger i lett kupert landskap

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO ST. OLAVS GATE 27 UNIKT BYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO SO ST.OLAVS GATE 27 SO27 3 INNHOLD 03 INNLEDNING 04 BELIGGENHET 08 KART 10 BYGGET 14 HISTORIEN 18 PLANTEGNINGER 22 STANDARD Unikt kontorbygg ADRESSE:

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt -

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Økonomi Rådmannen anbefaler at investeringene strekkes ut i tid. 150 mill lagt inn i økonomiplanen for 2014-2017; 115 mill for sykehjem og bofellesskap

Detaljer