ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet

2 Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god oppvekst. Rundt 400 engasjerte og dyktige frivillige driver inkluderende aktiviteter for og med kvinner, hovedsakelig kvinner med minoritetsbakgrunn, barn og menn, i sårbare livssituasjoner. I løpet av 2014 har prosjektene i Kvinnefeltet økt sin aktivitet, både i antall aktivitetstimer, antall registrerte deltakere på aktivitetene, og antall frivillige arbeidstimer. Vi ser også at mange deltakere i tillegg har blitt frivillige, eller gått fra å være deltaker til å bli frivillig. Røde Kors har i 2014 satt søkelys på deltakelse, men også frivillighet som en viktig integreringsarena for mange som faller utenfor arbeidslivet. 10 år etter at Kvinnehelsestrategien ble skrevet, har Kvinnefeltet i 2014 hatt et helsefokus og sammen med hovedkontoret i Røde Kors gjennomført et kvinnehelsekonferanse på slutten av året. Det er gjennom samarbeid vi blir gode, både internt i Røde Kors og sammen med våre samarbeidspartnere. Aleris, Bufdir, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, NAV og ExtraStiftelsen har vært noen av våre viktigste støttespillere dette året har også vært året da FNs barnekonvensjon har hatt sin 25-års markering. I lys av dette har Kvinnefeltet tilbudt aleneforsørgere med barn enda flere ferie- og fritidsaktiviteter gjennom hele året. Dette har gitt uforglemmelige minner, både for deltakere, frivillige og ansatte. Hver dag møter vi kvinner og barn med stort engasjement og mot, og vi håper du vil la deg inspirere av denne årsrapporten for 2014! Innhold 3 Aktiviteter i Kvinnefeltet 4 Høydepunkter Deltakelse 8 Oppvekst 10 Helse 12 Helse på agendaen 14 Innblikk i aktivitet: Rett til å bli sett 16 Deltakelse i Frivillighet i Samarbeidspartnere i Innblikk i samarbeid: Aleris 20 Tilbud i Kvinnefeltets aktiviteter Fotograf forside: Kristin Skjetne Grafisk design: Thea Fischer Norstrøm 2

3 Første gang jeg kom på MARTE gav det meg en varm følelse, som å komme til en ekstra familie her i Norge. Barna mine var veldig glad ved å oppleve alle de hyggelige og koselige aktivitetene de fikk, fordi man har selv ikke råd til å betale alt. Det gir meg energi å bli sterk i alle livets situasjoner. Jeg stoler da mer på meg selv, blir sterkere i livet. ( ) I dag setter jeg stor pris på å ha frivillig jobb på Stella kvinnesenter og MARTE. Jeg hadde ikke stor sjanse for å få ordinær jobb. Jeg håper jeg kan fortsette å gi og hjelpe folk gjennom frivillig jobb. Jeg vil gjøre det av hele mitt hjerte. Deltaker og frivillig Aktiviteter i Kvinnefeltet Stella Røde Kors kvinnesenter er en arena for få nye venner, bygge nettverk og få muligheten til å bli bedre kjent med - og delta i - det norske samfunnet. Stella fokuserer på kompetanseheving og selvutvikling gjennom et bredt kurstilbud, prosjekter som Praktikantprogrammet, Stella Kafé og Stella Mentor og deltakelse i frivillig arbeid. MARTE nettverksenter er et tilbud til aleneforsørgere og barna deres. Aktivitetstilbudet er inkluderende og innholdsrikt og er en sosial møteplass drevet av frivillige. Aktiviteter for barn på krisesenter tar med barn som bor på krisesenter ut på aktiviteter; alt fra turer til skøytebanen, bowling, kino, lekeland eller bibliotek. Kvinnekafeene er åpne møteplasser i Oslo sentrum, i Groruddalen og på Mortensrud der kvinner ukentlig møtes til sosialt samvær og fysisk aktivitet. Det tilbys ulike kurs som språktrening og datahjelp eller utflukter med prosjekt Uterom. Rett til å bli sett Røde Kors består av tre tiltak for personer utsatt for menneskehandel; leksehjelp, nettverk, og et drop in samtaletilbud hvor frivillige tilbyr veiledning og informasjon om rettigheter og mulighet for bistand og beskyttelse til mulige ofre for menneskehandel. Aktiviteten byttet navn fra Når mennesker blir handelsvare til Rett til å bli sett Røde Kors i desember

4 Høydepunkter 2014 Flere milepæler for Stella Det har vært et spennende og stort år for Stella. Vi har igjen toppet fjorårets besøkstall, med 8000 besøk i I august ble vår deltaker nr registrert. Maria var jobbsøker, og ønsket å benytte Stellas tilbud for å lære mer norsk og utvide vokabularet sitt. Uken etter kom Maria innom for å fortelle at hun hadde fått jobb i Narvik! I september fikk Stella en gladnyhet, da distriktsstyret i Oslo Røde Kors har vedtatt at Stella fra 2015 skal videreføres som fast aktivitet. MARTE på Merket I høstferien gikk turen til Røde Kors-senteret Heia Merket i Valdres. Med støtte fra Bufdir fikk vi anledning til å ta med 23 voksne og 40 barn på en helgetur. Syv engasjerte frivillige var med, og det ble en actionfylt helg med pil og bue-konkurranse, lange turer, disko og rebusløp. For mange var dette deres første tur på fjellet, og gleden var stor over å få kjenne på frisk fjelluft sammen med familie og gode venner. Til Topps 2014 I juli deltok vi på integreringsarrangementet Til Topps. 18 deltakere fra 13 forskjellige land koste seg og gikk på fjelltur sammen. Vi gleder oss til å dra tilbake i 2015! Prosjektet «Jeg deltar» Kvinnefeltet har fått støtte fra Den norske UNESCOkommisjonen til to prosjektperioder med «Jeg deltar», som fokuserer på deltakelse i demokratiet, norsktrening og synliggjøring av kvinner med innvandrerbakgrunn i samfunnsdebatten. Som en del av prosjektet har deltakere fra kurset «Deg i det norske samfunnet» har i 2014 blant annet vært på Nobel Fredssenter og utstillingen «Be Democracy». 4

5 Hyttetur I september dro vi på hyttetur med over 50 kvinner og barn fra Kvinnekafeene i Oslo Røde Kors. Turen hadde tema «Ekteskap og ekteskapstradisjoner» og var et samarbeidsprosjekt mellom kvinnekafeene og Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og var finansiert av IMDi. Pris til Rett til å bli sett På Røde Kors-dagen 8.mai ble Rett til å bli sett Røde Kors og alle de frivillige i prosjektet tildelt Norges Røde Kors pris til minne om Torstein Dale. Prisen tildeles mennesker som har gjort en betydelig personlig innsats i humanitært eller sosialt arbeid, nasjonalt eller internasjonalt i samsvar med Røde Kors sine grunnleggende ideer, prinsipper, verdier og mandat. Vi feiret våre frivillige på Kvinnedagen 8. mars arrangerte vi workshop for alle våre fantastiske frivillige. Dagen startet med faglig innlegg av Arild Aambø; seniorrådgiver ved NAKMI, før vi fortsatt med idémyldring og gruppearbeid basert på fokusområdene til Kvinnefeltet: Deltakelse, helse og oppvekst. Julefeiring med MARTE I år var vi nærmere 90 personer over 50 av disse barn som feiret julen sammen med MARTE. Vi fikk låne Årvoll gård av Bydel Bjerke, og dette ga oss muligheten til å invitere alle som ønsket å være med. Det var god middag, besøk av nissen, minikonsert med julesanger og besøk av tryllekunstner. Tryllekunstneren var veldig populær blant barna, og både foreldre og barn har uttrykt glede over å få feire jul i fellesskap. 5

6 Deltakelse Gjennom aktiviteter som fremmer og opprettholder deltakelse, bidrar Kvinnefeltet til økt integrering og mindre sosial isolasjon. Fotograf: Gry Monica Hellevik Det store flertallet av kvinnene vi møter uttrykker et ønske om å delta. De vil bli sett som en del av felleskapet, hørt i samfunnsdebatten, og få bidra i arbeidslivet. Kvinnene vi møter uttrykker stolthet over å bo i Norge, og setter pris på norske verdier som likestilling, inkludering, demokrati og ytringsfrihet. Deltakelse gir dem en bekreftelse på at de er verdsatt i det samfunnet de bor i. Vi jobber aktivt i Kvinnefeltet med å «viske ut» grensene mellom frivillige og deltakere. Frivillige kan delta i aktiviteter, og deltakere kan bidra som frivillige. En økende andel av Kvinnefeltets frivillige kommer nå fra deltakerleddet. I 2014 har vi fokusert spesielt på frivilligheten, både som innsatsmiddel for å drive gode aktiviteter, men også som en ypperlig inngangsport til økt deltakelse. Vi har videreført og videreutviklet prosjektet «Mat med mål og mening», der vi gjennom driften av Stella Kafé vektlegger frivillig 6 arbeid som en arena for arbeids- og norsktrening, deltakelse og mestring, fremfor levering og resultater. Forskningsprosjektet «Frivilligheten som treningsarena for arbeidslivet», er et NAV Farve finansiert samarbeid mellom Norges Røde Kors, Tromsø Røde Kors og Stella i Oslo Røde Kors. Dette prosjektet gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi i større grad kan tilpasse det frivillige arbeidet for å gi våre frivillige et gjensidig utbytte av innsatsen. Frivillig arbeid bidrar til å bygge det sivile samfunnet og skaper tilhørighet, i tillegg til personlig gevinst hos den enkelte. Vi opplever at stadig flere bruker det frivillige arbeidet som et ledd i egen selvrealisering og for å øke egne kvalifikasjoner. Deltakelse i frivillig arbeid gir nye nettverk, meningsfull erfaring, mulighet for læring og egenutvikling, og opplevelse av mestring. Utgangpunktet for en vellykket folkehelsepolitikk er at alle skal få benyttet sine ressurser, og for å lykkes

7 med folkehelsearbeidet er det viktig å legge til rette for sosial mobilitet. En mer åpen frivillighetspolitikk, der frivilligheten både er en strategi for og et bidrag til sosial inkludering og større deltakelse i samfunnet, ser vi på som en fantastisk vinn-vinn-mulighet. Med økt deltakelse kan vi redusere ensomhet og isolasjon. Deltakelse betyr en meningsfull hverdag. Deltakelse betyr å få brukt ressursene sine og å stemme når det er valg. Deltakelse betyr å være trygg i sitt eget hjem, i nærmiljøet, på foreldremøter og i storsamfunnet for øvrig. Språk og arbeid er to av de viktigste nøklene for å oppnå dette, og har derfor et spesielt fokus i Kvinnefeltets aktiviteter: «Du får praktisere norsk, du får kunnskap om samfunnet, du blir mer bevisst og du får veiledning så du kan nå målene dine.» (Deltaker på Stella). Vi har i 2014 fortsatt arbeidet med å styrke norsktreningstilbudet, både ved å utvikle nye tilbud som Stella-kursene «Nyheter på norsk», «Kultur på norsk» og «Norsk på kjøkkenet», men også ved å ha større fokus på språk i alle aktiviteter. Kombinert med et generelt større aktivitetsnivå, har dette ført til at besøkstallene våre i 2014 er høyere enn noensinne. For eksempel har over 1200 kvinner og barn deltatt på fredagsaktivitet, svømming og søndagsturer på Groruddalen kvinnekafé. De fleste kvinnene vi møter ønsker seg arbeid, men opplever vanskeligheter med å få innpass. Vi har mange ulike tilbud som gir praktisk hjelp og støtte i den vanskelige søknadsprosessen, kunnskap om norsk arbeidsliv og nyttige nettverk. Nytt av året er tilbudet om spisset intervjutrening, og aktivt bruk av sosiale medier under jobbsøking. Vi har i 2014 merket effekten av en ustabil økonomisk situasjon i næringslivet, ved at rekrutteringen av nye bedriftspartnere til Praktikantprogrammet er mer krevende. Det tar lengere tid enn forventet fra første kontakt til ferdig Deltakelse i arbeidsmarkedet Hver femte kvinne i Oslo har minoritetsbakgrunn. Blant arbeidsløse kvinner i Oslos har 3 av 4 minoritetsbakgrunn. Arbeidsledigheten blant minoritetskvinner er 300 % større enn blant deres etnisk norske medsøstre. (SSB Kvinner i yrkesaktiv alder: år) opprettet praktikantstilling. Programmet har derfor bare tre praktikanter i 2014/2015, men mange nye bedrifter er på vei inn i Resultatene vi kan vise til hittil er «Mitt frivillige arbeid har hjulpet meg til å få drømmejobben. Jeg er overbevist om at det gjorde meg til en mer attraktiv kandidat ( ). På intervju kunne jeg vise til konkrete eksempler på at jeg er samfunnsengasjert, har lederegenskaper, tar initiativ og får ting til å skje.» «Jeg begynte som frivillig på Stella for å få en anledning til å benytte min kompetanse. ( )Takket være mitt engasjement står jeg sterkere på arbeidsmarkedet og kan vise til spisskompetanse innenfor flere fagfelt. I dag jobber jeg med min drøm; jeg underviser voksne, og jobben fikk jeg gjennom mitt nettverk på Stella og min erfaring som veileder.» Frivillige formidable: 12 av de 14 praktikantene som har fullført programmet har nå fått relevant jobb. Kvinner med minoritetsbakgrunn, særlig de som står utenfor arbeidslivet, blir ofte stigmatisert i samfunnsdebatten. Siden vi jobber så tett med denne mangfoldige gruppen er vi i en unik posisjon til å fronte kvinnenes ressurser og behov, ovenfor beslutningstakere og gjennom media. Aller helst vil vi at kvinnene selv skal delta i debatten, og kurs som «Demokrati og samfunn» gir deltakerne en arena for å diskutere samfunnsspørsmål og øve seg på å fremme egne synspunkter. 7

8 Oppvekst Fotograf: Thor Haakon Ulstad Alle barn har like rettigheter. Dette ble nedfelt i FNs Barnekonvensjon for 25 år siden. Likevel erfarer vi i Kvinnefeltet at ikke alle barn har like muligheter. Både vår erfaring og forskning viser at barn som lever i familier med enslige forsørgere er mer utsatt for fattigdom enn barn som lever i familier der foreldrene er samboere eller gift. Fattige barn bor i husholdninger som har begrenset tilgang til forbruksgoder, fritidsboliger, organisert aktivitet og ulike kulturtilbud. Flere dager i uken tilrettelegger vi derfor for gode møteplasser og opplevelser for mange barn. I 2014 har vi hatt stor vekt på felles familieaktiviteter, både på MARTE nettverksenter og i Rett til å bli sett. Aktivitetene er 8 veldig populære, og gir både voksne og barn positive opplevelser og styrkede nettverk. Støtte fra blant annet Justisdepartement sin tilskuddsordning mot vold i nære relasjoner og Barne- ungdoms- og familiedirektoratets midler mot barnefattigdom har bidratt til et veldig høyt aktivitetsnivå på oppvekstfeltet gjennom hele året. Vi har sett en markant økning i antall besøk på våre aktiviteter, og har gått fra å være 80 registrerte familier i begynnelsen av året, til 150 ved årsskiftet.

9 I 2014 har vi også fått mulighet til å sette fokus på utfordringer våre deltakere opplever, i ulike medier. Våre deltakere og frivillige har vært på TV 2 Nyhetene og snakket om press for å kjøpe dyre julegaver, og en deltaker og en ansatt på MARTE har vært på TV 2 Nyhetskanalen og snakket om behovet for felles julefeiring for familier med begrenset nettverk. Vi har også holdt flere foredrag, blant annet på årets OXLOkonferanse. Når foreldre har det bra, påvirker det et barns oppvekst på en positiv måte. Vi arbeider for å øke livskvaliteten og overskuddet til foreldre, blant annet ved å stimulere til vekst og egenutvikling gjennom aktiviteter som yoga, stressmestring og mindfulness. Vi vet at høytider kan være ekstra såre hvis du er alene, eller ikke har råd til julegaver og festmat. På MARTE skaper vi gode minner sammen i høytider og på merkedager. I 2014 var det 90 deltakere med barn og voksne som feiret jul med MARTE, med god støtte «I dag var en veldig fin dag. Datteren min og jeg var veldig glade. Vi har ingen familie her, men dere gjør oss glade med deres smil og vennlighet.» Mor til jente 9 år Mange av familiene vi er i kontakt med har ikke mulighet til å reise på turer i skolens ferier. Uten ferieplaner kan sommeren kan bli lang, og på MARTE nettverkssenter har vi derfor hatt et fokus på ferietilbud for våre deltakere. Det kan være av stor betydning for barn å ha gode opplevelser å fortelle om når ferien er over. I 2014 har MARTE hatt mulighet til å tilby mange flotte aktiviteter. Vi har vært på turer til Tusenfryd, badeland, Hunderfossen og helgetur til Røde Korssenteret Heia Merket i Valdres, for å nevne noe. «Jeg vet ikke hvilke ord jeg skal skrive ned. Gavene dere kom med var helt utrolige. Så fine og perfekte. Jeg begynte å gråte av glede. Av å vite at det virkelig finnes en nisse et sted som klarer å få til gaver til de som sliter! Sønnen min var så glad med gavene sine. Togbanen falt i kjempe smak!» fra Gjensidigestiftelsens Juleaksjon og Bydel Bjerke. 14 frivillige var med, og skapte god julestemning på arrangementet på Årvoll gård. Barnefattigdom Særlig barn med foreldre utenfor arbeidslivet, barn av enslige forsørgere og barn i barnerike innvandrerfamilier som lever i lavinntektshushold i Norge. Nærmere åtte prosent av barna som bor i Norge opplevde vedvarende lavinntekt i perioden 2008 til 2010 i følge EUs lavinnteksmål. Innvandrerbarn er klart overrepresentert. (Fattigdom og levekår i Norge - Status 2012, NAV) Mor til gutt 5 år Et pusterom i hverdagen er spesielt viktig for barn som bor på krisesenter. De er en av de mest sårbare gruppene i byen vår, og vi ser at aktivitetstilbudet vårt er med på å gi dem positive opplevelser og kontinuitet i en veldig uforutsigbar hverdag. I 2014 har frivillige på krisesenteret tatt med nærmere 1000 barn ut på ulike opplevelser, som for eksempel bowling, kino og teater. Aktiviteten gir også mødrene et svært nødvendig avbrekk og verdifull voksentid. Barnefattigdom er mer utbredt i store byer. Gjennom vår satsning på oppvekstaktiviteter får barn like muligheter og tilgang til opplevelser, uavhengig av livssituasjon. Forskjellene i hovedstaden øker, og vår innsats blir derfor desto viktigere. 9

10 Helse Foto: Privat Vi møter daglig deltakere i sårbare livssituasjoner og ser at utenforskap og ensomhet ofte forverrer den enkeltes psykiske og fysiske helsesituasjon. Røde Kors vektlegger betydningen av sosial inkludering og forebygging av ensomhet i et folkehelseperspektiv. Vår erfaring tilsier at det er manglende kunnskap i det offentlige helsetilbudet om psykisk helse blant innvandrergrupper, og behov for større kompetanse på området. Gjennom våre lavterskeltilbud med åpne møteplasser når vi ut til et mangfold av kvinner, og forebygger ensomhet og sosial isolasjon. I 2014 har vi tilbudt aktiviteter som både har fokus på psykisk og fysisk helse. Vi ser at mangel på språkkunnskaper kan være et hinder for å få tilgang til relevant helseinformasjon. Deltakerne på kvinnekafeene har derfor fått informasjon om blant annet øyehelse, diabetes og ernæring. En psykolog har også vært til stede og tatt opp temaer rundt psykiske lidelser med fokus på å skape åpenhet og gjøre informasjon tilgjengelig for våre deltakere. 10 I samtalegruppene vi arrangerer og fasiliterer, får deltakerne våre praktisert norsk, de blir sett og hørt og får snakke med andre om temaer som opptar dem. Dette bidrar til at de opplever mestring og økt selvtillit. Alle disse gruppene har hatt veldig stor pågang, særlig «Stella-Snakk» på Stella Røde Kors kvinnesenter. Det å kommunisere og gjøre seg forstått på norsk er for mange av deltakerne et stort steg ut i samfunnet og gir en viktig opplevelse av mestring i hverdagen. I høst gjennomførte den frivillige helse, trening og kostholdsgruppa ved Stella en workshop med tittelen «Forbered deg til vinteren bli inspirert av helsegruppa». Gjennom informasjon om kosthold, helse og trening ønsket de frivillige å lære deltakerne noe om hvordan

11 man kan holde seg frisk i vinterhalvåret. Temaer inkluderte generelle kostholdsråd, diabetes, stressmestring og angst. Deltakerne fikk også mulighet til å praktisere yoga. Sistnevnte er en veldig populær treningsform som blir tilbudt i flere av prosjektene våre. Prosjekt Uterom har som hensikt å tilby engasjerende og tilgjengelige uteaktiviteter for deltakere tilknyttet Kvinnefeltets ulike aktiviteter. Prosjektet ønsker å skape turglede og å motivere til mosjon, samtidig som vi har et fokus på det sosiale og nettverksbyggende aspektet ved turene. Gjennom Uterom ønsker vi å bidra til at deltakerne våre skal skape aktive liv for seg selv og sine barn. Turer i friluft, fysisk aktivitet og sosial omgang ute i naturen er svært ettertraktede aktiviteter, og vi har utvidet tilbudet vårt i Vi har etablert en egen frivilliggruppe for prosjektet, som i løpet av året jobbet godt og effektivt med planlegging av turer og rekruttering av deltakere. «Jeg følte meg bra i fin natur og frisk luft. Det hjalp meg å komme ut av depresjonen. Det er første gang jeg ble med på hyttetur etter 40 års botid i Norge.» Deltaker Kvinnekafeene har vært på to større turer dette året. Sammen med frivillige på Stella Kafé meldte flere deltakere seg på det nasjonale integreringsarrangementet «Til Topps», som fant sted på Galdhøpiggen i juli. Flere av kvinnene startet opp egne turgrupper i forkant, for å komme i form til fjellturen. Helse blant innvandrerbefolkningen Innvandrere har gjennomgående dårligere psykisk helse enn majoritetsbefolkningen og er i større grad utsatt for «utenforskap» og manglende sosiale nettverk. Flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn oppgir å ha psykosomatiske plager. Også når det gjelder psykisk helse ser man en relativt stor forskjell mellom kjønnene. Stortingsmelding nr. 6 «En helhetlig integreringspolitikk» :65,70 «Jeg ble kjent med ORKIS kvinnekafé for 8 år siden og jeg husker at jeg ble møtt der av veldig mange hyggelige damer. Jeg begynte å komme på kafeen og snakket mye om helse og mat der. Vi eldre kvinner sliter med dårlig helse og det som ofte skjer på kafeen er at frivillige og andre kvinner hjelper hverandre med tips om hvordan vi kan hjelpe oss selv. Ofte er jeg alene hjemme og gleder meg til å komme på kaféen hver gang fordi jeg får hjelp med språk og jeg lærer om min helse. Jeg føler at det er mitt andre hjem. Når jeg kommer hit tenker jeg at jeg kommer til mitt hjem og min nære familie. Man kan føle seg ensom hjemme, og her tenker man ikke sånn, man blir glad i alle kvinnene.» Foroogh Esmaeili, deltaker på ORKIS kvinnekafé I selve arrangementshelga deltok 18 kvinner fra til sammen 13 forskjellige land. Kvinnekafeene har også vært på hyttetur sammen med Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet for turen var både gode opplevelser og bygging og styrking av nettverk, samt å kunne sette fokus på ekteskap og ekteskapstradisjoner i de landene kvinnene kommer fra. Folkehelserapporten 2014 viser at det er store sosiale ulikheter i helse. Skal disse reduseres er det helt avgjørende å sikre like muligheter til deltakelse, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Ved å bedre levekår, som arbeid og utdanning, kan man jevne sosiale helseforskjeller. Gjennom våre aktiviteter bidrar Kvinnefeltet i dette arbeidet. 11

12 «Kvinners helse er et tema jeg er personlig engasjert i. Når det gjelder innvandrerkvinners helse ser vi til dels store humanitære utfordringer. Da er det Røde Kors' plikt å peke på behovene. Vi mener at det må jobbes særlig for å nå innvandrerkvinner med forebyggende helsearbeid og helsefremmende aktiviteter,» Generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid. Leder for Kvinnefeltet Elisabeth Dahl Hansen, deltaker på Stella - Røde Kors kvinnesenter Tamara og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann. Fotograf: Sarah Afeef. Helse på agendaen Høsten 2014 ønsket Røde Kors å sette helse på agendaen ved å lage en ønskeliste om helse og arrangere en kvinnehelsekonferanse. Mange av kvinnene vi møter har store helseutfordringer, samtidig som vi erfarer at det er mangel på kunnskap på dette feltet i det offentlige helsetilbudet. I forkant av kvinnehelsekonferansen la vi til rette for en høy grad av involvering av våre deltakere for så å komme frem til et samlet budskap. Over 100 deltakere fra Kvinnefeltet står bak det endelige resultatet: En ønskeliste over tiltak som skal gjøre det lettere for innvandrerkvinner å bedre helsen i Oslo og Norge. Tamara, en deltaker fra kurset «Deg i det norske samfunnet», overrakte ønskelisten til statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann under konferansen. Tamara har bodd i Norge i to år, og det var første gang hun holdt et innlegg på en stor konferanse her. Dette er et utdrag fra innledningen hennes: «Da jeg kom til Norge følte jeg meg ensom, og jeg synes fortsatt det er vanskelig å få seg venner og bli kjent med andre. Selv om jeg er i jobb. Jeg kjente Røde Kors først fra hjemlandet og derfor så fikk jeg vite om Stella Røde Kors kvinnesenter. Der blir jeg kjent med andre og lærer om politikk og samfunnet. Jeg er veldig fornøyd og neste år har jeg lyst til å begynne å jobbe som frivillig.» På konferansen snakket også Bernadette Kumar, leder for Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og medlem av landsstyret i Røde Kors, om helse-norges utfordringer med innvandrerhelse. Hun fokuserte særlig på språk og bruken av tolk i helsevesenet, samt viktigheten av at kvinnene selv må bli hørt. TINE var også til stede og påpekte at vi sammen kan gjøre en forskjell. Dersom det offentlige, næringslivet og frivillig sektor samarbeider tettere kan dette styrke kvinnene og folkehelsearbeidet. 12

13 ØNSKELISTE om KVINNEHELSE fra deltakere i Kvinnefeltet, Oslo Røde Kors - Vi syntes det er vanskelig å forklare oss til legen uten tolk og ønsker oss at helsearbeidere kan flere språk. - Språkmisforståelser og mangel på norsk språk opplever vi som stressende. - Vi ønsker å lære mer om våre rettigheter innenfor helsevesenet. - Vi ønsker at fastlegen ser på kvinners helhetlige helsesituasjon og ser en sammenheng mellom psykisk og fysisk helse. - Vi ønsker støtte til behandling hos tannleger. - Vi trenger flere gratis kurs og helseråd om diabetes, kosthold, tur og aktivitet. - Vi ønsker oss et eget tilbud for de som er aleneforeldre, eller som har ekstra store omsorgsoppgaver. - Vi ønsker oss bedre informasjon når vi skal inn til en helseundersøkelse; hva skal undersøkes og hvorfor? Det er også viktig å informere om at resultatene er konfidensielle. - Vi ønsker oss mer fokus på psykisk helse, blant annet for å forebygge depresjoner. Det er et stort behov for tilbud om psykologhjelp og ikke bare møter med fastlege. - Vi ønsker et fokus på å forebygge ensomhet, og hvordan man kan skape gode, trygge nettverk rundt seg. Dette er nr. 1 for å forebygge psykisk sykdom. - Mange innvandrerkvinner føler seg isolerte og usikre. Ensomhet er den største utfordringen. Vi ønsker at hver bydel har en støttekontakt for nye innvandrere. - Nybakte mødre føler seg ofte ensomme hjemme på hverdager. Vi ønsker at denne gruppen får mer oppfølging og hjelp. - Vi ønsker at kvinner med små barn får flere møteplasser. 13

14 Innblikk i aktivitet: Rett til å bli sett Røde Kors Rett til å bli sett består av tre tiltak for personer utsatt for menneskehandel; leksehjelp, nettverk gjennom en-tilen kontakt og fellesaktiviteter, og et drop-in samtaletilbud der frivillige tilbyr veiledning og informasjon om rettigheter, samt mulighet for bistand og beskyttelse. Fotograf: Cecilia Monssån Menneskehandel Menneskehandel er definert i FNs Palermoprotokoll, og er i Norge nedfelt i Straffelovens 224. Ofre for menneskehandel er personer som er utsatt for vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd, og er utnyttet til tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging prostitusjon eller andre seksuelle formål krigstjeneste i fremmed land organhandel Mindreårige er per definisjon i en sårbar situasjon. All utnytting av personer under 18 år er derfor å anse som menneskehandel, uavhengig av om vold, trusler eller annen utilbørlig atferd er brukt. Betydningen av nettverk Personer som identifiseres som mulig offer for menneskehandel har krav på en seks måneder lang midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse, kalt «refleksjonsperiode». I denne perioden har personene krav på blant annet oppfølging, arbeidsrettede tiltak og tilpassede aktiviteter. Per i dag finnes det kun få og sporadiske tilbud, noe som gjør at refleksjonsperioden føles som et vakuum for mange, og dagene blir svært lange og ensomme («Pusterom eller ny start?» Fafo, 2010). Personer utsatt for menneskehandel opplever spesielt store utfordringer både hverdagen og fremtiden er usikker, og fylt med vanskelige avgjørelser og tanker. Manglende fremtidsutsikter skaper og forsterker fysiske og psykiske helseplager. Det å ha noe å fylle dagene med, et nettverk, og noe å glede seg til, er svært viktig for den enkeltes psykiske helse. Vi erfarer at lavterskeltilbud er helt nødvendig for denne gruppen. Gjennom våre tiltak jobber vi med å styrke mestringsfølelsen og selvtilliten, samt skape sosiale nettverk og positive opplevelser. Etter fem år med nettverk og leksehjelp opplever vi at 14

15 «Takk for gaven, men det er dette som er den virkelige gaven. At dere har stelt i stand juleavslutning for meg, at jeg har fått nye venner, har et sted å være, og for den frivillige.» Deltaker etter å ha fått julegave 300 personer fikk i 2013 oppfølging som mulige ofre for menneskehandel i Norge (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel). Av disse var 201 utnyttet til prostitusjon, 79 til tvangsarbeid- og tjenester, og 20 i en kombinasjon eller uklart. våre tilbud betyr mye for mange. Å lære seg norsk eller å lese og skrive, å kunne fullføre grunnskolen, eller å skaffe seg et nettverk har svært stor betydning for den enkelte. Det kan også være av stor betydning for den enkelte å klare å delta på en aktivitet, ha noen å snakke med, og en grunn til å komme seg ut døra. «Jeg liker leksehjelpen. De frivillige er lette og snakke med, jeg kan snakke med dem om alt. De er gode mennesker. Vi kan spise normal mat sammen.» Deltaker på leksehjelpen Foruten ukentlige tilbud har vi i 2014 arrangert hyttetur, månedlige fellesaktiviteter og sommer- og juleavslutninger. Imøtekomme behovene I lang tid har fokus og hjelpetiltak i stor grad vært rettet mot menneskehandel til prostitusjon, som har medført at personer utsatt for andre utnyttelsesformer i praksis ikke har hatt tilgang til den bistanden de har krav på. Røde Kors opprettet derfor i 2012 et drop-in samtaletilbud rettet spesielt, men ikke eksklusivt, mot personer utsatt for tvangsarbeid og andre utnyttelsesformer. Dette er et lavterskeltilbud med fokus på å gi informasjon om hvilke rettigheter mulige ofre for menneskehandel har, samt kartlegging av målgruppa. Tiltaket var frem til høsten 2014 plassert på Helsesenteret for papirløse migranter. I desember flyttet vi tiltaket til vårt eget lokale, ORKIS ressurssenter, som ligger sentrumsnært og er godt merket. I forbindelse med flyttingen oversatte vi brosjyren vår til flere språk, og har nå oversatt til 20 ulike språk. Vi håper med dette å nå ut til flere. Vi opplever at det er et stort behov for større kunnskap om tvangsarbeid spesielt i samfunnet for øvrig. Utfordringen med å definere hva som er tvangsarbeid og hva som er sosial dumping skaper vanskeligheter med å nå de som er utsatt for denne utnyttelsen og kan ha krav på rettigheter som mulige ofre for menneskehandel. Vi ser et stort gap i den akutte ivaretagelsen av mulige ofre. Det finnes per i dag ingen tiltak som tilbyr koordinerende oppfølging til personer utsatt for andre typer utnyttelse enn prostitusjon, men behovet for dette er stort. Rett til å bli sett inngikk derfor flere samarbeid med aktører som enten jobber med menneskehandel til tvangsarbeid eller som møter arbeidsmigranter på ulike måter, for å nå ut til flere og forsøke å imøtekomme dette behovet. Prosjektet er stadig i utvikling for å dekke behovene vi ser i vår målgruppe, der hvor det er naturlig at vi følger opp. Betydningen av frivillighet «Han har jo blitt en ny mann etter at han fikk den frivillige vennen!» Ansatt ved NAV Grünerløkka Frivilligheten er uvurderlig for vår innsats for personer utsatt for menneskehandel, og vi har svært kompetente frivillige i våre tiltak. Vi arrangerer jevnlig kurs og temakvelder for de frivillige, og arrangerte i 2014 en fagdag hvor fokus var på psykisk helsevern og opplæring i samtalemetode. I mai mottok prosjektet og våre frivillige den prestisjefylte prisen Norges Røde Kors pris til minne om Torstein Dale, som tildeles mennesker som har gjort en betydelig personlig innsats i humanitært eller sosialt arbeid, nasjonalt eller internasjonalt. Dette er vi veldig stolte av! 15

16 Deltakelse i 2014 Fotograf: Hedda Lunder Bredvold «Stella er for meg et sted for integrering. Det er et sted hvor alle kvinner uavhengig av alder, kultur, utdannelse eller bakgrunn er likeverdige og har muligheter. Man kan delta på en rekke kurs og det er helt gratis. Jeg ønsker å jobbe med mennesker innen sosialt arbeid, og Stellas tilbud forbereder meg på deltakelse i arbeidslivet og det norske samfunnet. På Stella er det alltid noen som har tid til meg, som lytter og hjelper. Er du ensom, så forsvinner den følelsen på Stella. Innenfor veggene på Stella er det mye varme. Vi er alle en familie.» Angela O. Grinan, deltaker Bak tallene har hver enkelt deltaker sin unike historie og et mangfold av ressurser. I vårt arbeid er det sentralt at hver enkelt blir sett og hørt i hverdagen, at deres stemme teller og blir synliggjort. Dette året har vi økt deltakelsen i mange av våre aktiviteter. Tabellen viser en oversikt over registrerte voksne og barn og antall besøkende. Aktivitet Registrerte deltakere voksne Registrerte deltakere barn Registrerte besøk voksne Registrerte besøk barn Kvinnekafé 1083 * 182 * Stella 1155 ** Rett til å bli sett 44 *** 4 *** Prosjekt Uterom Aktiviteter for barn på krisesenter 830 MARTE 150 **** 250 **** Totalt * Estimerte tall, vi registrerer ikke deltakerne på kvinnekafé, kun antall besøkende. ** Antall registrerte deltakere fra åpningen i I 2014 har 370 nye kvinner registrert seg som deltakere på Stella. *** Antall deltakere som benytter seg av våre tilbud i 2014, både nye og deltakere som har benyttet seg av våre tilbud over flere år. **** Antall registrerte som mottar informasjon og kan delta på MARTE sine aktiviteter. 16

17 Frivillighet i 2014 «Som frivillig treffer jeg mange spennende mennesker med en helt annen livsbakgrunn enn meg selv. Det overrasker meg hvor modige kvinnene er, hvordan de har evnen til å fokusere på det positive, lytte til hverandre og dele sine erfaringer. Dette er med på å bygge opp selvbildet, gi selvtillit og mestringsfølelse. Imponerende er også ledelsens evne til å lytte og se frivillige og deltakere. Jeg blir glad og inspirert av å være frivillig.» Tove Lindqvist, frivillig Fotograf: Hedda Lunder Bredvold Frivilligheten har en spesiell rolle i samfunnet gjennom å skape ekte og gode møter mellom mennesker. Den frivillige innsatsen er viktig i hverdagen, både for de som mottar omsorgen og for den frivillige selv. I 2014 ser vi at den frivillige staben stadig legger ned flere antall timer i aktivitetene og vi er utrolig stolte av det betydningsfulle arbeidet de gjør hver dag. Ved utgangen av 2014 hadde vi totalt 367 frivillige i Kvinnefeltet. Til sammen utgjorde våre frivillige 26,9 årsverk, og bidro til et gjennomsnitt på 169 aktivitetstimer i uken Aktivitet Antall frivillige pr Antall frivillighetstimer totalt i 2014 Antall årsverk frivillig arbeid Gjennomsnitt aktivitetstimer per uke* Kvinnekafé ,7 26 Stella ,7 +/- 90 Rett til å bli sett ,4 +/- 20 Prosjekt Uterom ,2 2 Aktiviteter for barn på krisesenter ,3 7 MARTE ,3 27 Totalt ,9 169 *Aktivitetstimene er beregnet fra et gjennomsnitt av de tilbudene/kursene som finnes i løpet av åpningstimene til hver aktivitet. Antall meter med kø da påmeldingen til høstens engelskkurs på Stella startet Antall smoothies solgt av frivillige i Stella Kafé Antall bokser med makrell i tomat spist på kvinnekafeene 17

18 Samarbeidspartnere i 2014 Kvinnefeltet er i stadig utvikling og vekst. Den uvurderlige drahjelpen fra våre samarbeidspartnere muliggjør videreføring og videreutvikling av Kvinnefeltets tilbud. Samarbeidspartnerne våre støtter oss på ulike måter; økonomiske bidrag, utstyr, ved å gi av sin tid og kompetanse gjennom frivillig arbeid, eller ved å opprette praktikantstillinger i egen bedrift. Vi vil benytte anledningen til å takke alle de flotte samarbeidspartnerne våre, som har tatt samfunnsansvar og bidratt til de fine resultatene denne årsrapporten kan vise til. Tusen takk til våre samarbeidspartnere i 2014! Aleris Adecco Adora prosjektet Amathea Amazone network Barnehjelpen Barne, ungdoms- og familiedirektoratet Dell DFDS Seaways Diabetesforbundet DNB Enhet for Mangfold og Integrering ExtraStiftelsen GE Oil & Gas Gjensidigestiftelsen Helsedirektoratet Helse og velferdsetaten IMDi Institutt for samfunnsforskning Justisdepartementet Likestillingssenteret Liv Ulven Stiftelsen Maxus Microsoft Norge MiRA-Senteret Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design NAVDir NAV Farve NAV Grünerløkka Nordic Choice Hotels Oslo Krisesenter Oslo Kommune Bli med-billetten v/oslo Nye Teater Oslo Røde Kors Vestre Reitangruppen SAFIR v/kirkens Bymisjon SEB TINE UNESCO UPS Velferdsetaten 18

19 Innblikk i samarbeid: Aleris Fotograf: Anders Bøe Aleris har støttet Røde Kors sitt arbeid i mange år, og har fra oppstart vært Stellas viktigste næringslivspartner. Deres økonomiske støtte ble i 2014 doblet, og gir oss forutsigbarhet og økonomisk stabilitet. Gjennom deltakelse i Praktikantprogrammet bidrar Aleris til et mer inkluderende arbeidsliv. For praktikantene er opplæringen de får hos Aleris en døråpner inn i ordinært arbeid, og gir nettverk, kompetanse og nye perspektiver. For Stella er samarbeidet med Aleris større en de enkelte delene: Gjensidig tillit, felles mål og visjon gir økt kompetanse på mangfoldsarbeid, styrke og læring for begge parter. «Jeg brenner virkelig for Stella. Som en stor bedrift har vi mulighet til å gi personer som ikke stiller fremst i jobbsøkerkøen drahjelp inn i arbeidslivet. Samtidig får vi glede og nytte av deres kompetanse. Så dette er vinn-vinn på alle måter.» Konsernsjef i Aleris, Lise Lott Kilaas 19

20 Tilbud i Kvinnefeltets aktiviteter Rett til å bli sett Røde Kors Drop in samtaletilbud Leksehjelp Nettverk, herunder fellesaktivitet hver måned og en-til-en kontakt Stella Røde Kors kvinnesenter Aktiviteter for barn på krisesenter Lek og moro tre ganger i uka Åpen møteplass Veiledningstjeneste Jobbrettet veiledning Kultur på norsk Nyheter på norsk Deg i det norske samfunnet Engelskkurs på tre nivåer Stella-Snakk Personlighetstyper NLP Stella Forteller Datakurs, ulike temaer og nivåer Yoga Dansemeditasjon Presentasjonsteknikk Slik finner du drømmejobben Ulike workshops og foredrag Praktikantprogrammet Stella Mentor Stella Kafé 20

ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet Innhold Aktivitetene i Kvinnefeltet 2 Forord 3 Høydepunkter 2013 4 Deltakelse 6 Helse 8 Oppvekst 10 Samarbeidspartnere 12 Året i tall 14 Aktivitetene i Kvinnefeltet Stella

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 UTSATTE MIGRANTGRUPPER Enkelte innvandrergrupper kan være i mer

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Migrasjon og helse. Innføringskurs i migrasjon og helse. Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI a.aa@nakmi.no

Migrasjon og helse. Innføringskurs i migrasjon og helse. Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI a.aa@nakmi.no Migrasjon og helse Innføringskurs i migrasjon og helse Arild Aambø, Seniorrådvier, NAKMI a.aa@nakmi.no OVERSIKT OVER PRESENTASJONEN Helsetilstanden i innvandrerbefolkningen Helsetilstanden generelt Psykisk

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Mangfold og integrering i Posten og Bring

Mangfold og integrering i Posten og Bring Mangfold og integrering i Posten og Bring FARVE Konferansen 29 oktober 2015 Fra postdistributør 2 til nordisk post- og logistikkonsern 3 Posten og Bring - to sider av samme sak Posten mot privatmarkedet

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. oktober 2015 Hvordan gjøre barnekonvensjonen til et aktivt redskap for

Detaljer

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Hanne-Guri Arnesen Svømmeskoleansvarlig Bergens Svømme Club Bakgrunn Bergens Svømme Club har svømmeopplæring og konkurransesvømming som hovedsatsingsområder.

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Frivillig & idealistisk org

Frivillig & idealistisk org Frivillig & idealistisk org Nettside: www.abloom.no Medlemsorganisasjon Abloom studios Abloom filmfestival Visjon: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! Hvem er vi?

Detaljer

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2014 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Menneskehandel i Norge

Menneskehandel i Norge Menneskehandel i Norge Tove IR. Eriksen Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel Disposisjon: Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM) Hva er menneskehandel? (Juridisk rammeverk)

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

ER DET RART DET KAN VÆRE

ER DET RART DET KAN VÆRE ER DET RART DET KAN VÆRE UTFORDRENDE? 1 Foreldre med tidligere problematisk forhold til rusmidler, og erfaringer med foreldrerollen Konferansen Leva livet, Trondheim 5. juni 2013 Unni.kristiansen@hint.no

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Kar Johans gate 23 B 0159 Oslo Kandidater til ExtraStiftelsens hederspris GULLEGGET 2011 Fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. Treningskontakt-Oslo

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i Migrasjon og helse 16. og 17. september 2014

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i Migrasjon og helse 16. og 17. september 2014 Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i Migrasjon og helse 16. og 17. september 2014 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Tvangsekteskap og psykisk helse. Ota Ogie. Mental Helse Sør-Trøndelag

Tvangsekteskap og psykisk helse. Ota Ogie. Mental Helse Sør-Trøndelag Hva er Tvang? Det å tvinge; ufrihet, press, mot ens vilje Tvangsekteskap og psykisk helse Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2009 Hva er Tvangekteskap Arrangert marriage er vanlig i mange kulturer og

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Kommunalpolitisk toppmøte/ks Landsting Kristiansand, 15.-17. februar 2016

Kommunalpolitisk toppmøte/ks Landsting Kristiansand, 15.-17. februar 2016 Kommunalpolitisk toppmøte/ks Landsting Kristiansand, 15.-17. februar 2016 «Nøkler til fellesskap» - Med grunnlag i FOU-støttet faglig og politisk medlemsdialog En medlemsdialog for å forebygge utenforskap

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Har diagnosen Paranoid Schizofreni Innlagt 3 ganger, 2 ganger på tvang og en gang frivillig Gikk i terapi etter første innleggelse samt kognitiv terapi Behandler

Detaljer