ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet

2 Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god oppvekst. Rundt 400 engasjerte og dyktige frivillige driver inkluderende aktiviteter for og med kvinner, hovedsakelig kvinner med minoritetsbakgrunn, barn og menn, i sårbare livssituasjoner. I løpet av 2014 har prosjektene i Kvinnefeltet økt sin aktivitet, både i antall aktivitetstimer, antall registrerte deltakere på aktivitetene, og antall frivillige arbeidstimer. Vi ser også at mange deltakere i tillegg har blitt frivillige, eller gått fra å være deltaker til å bli frivillig. Røde Kors har i 2014 satt søkelys på deltakelse, men også frivillighet som en viktig integreringsarena for mange som faller utenfor arbeidslivet. 10 år etter at Kvinnehelsestrategien ble skrevet, har Kvinnefeltet i 2014 hatt et helsefokus og sammen med hovedkontoret i Røde Kors gjennomført et kvinnehelsekonferanse på slutten av året. Det er gjennom samarbeid vi blir gode, både internt i Røde Kors og sammen med våre samarbeidspartnere. Aleris, Bufdir, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, NAV og ExtraStiftelsen har vært noen av våre viktigste støttespillere dette året har også vært året da FNs barnekonvensjon har hatt sin 25-års markering. I lys av dette har Kvinnefeltet tilbudt aleneforsørgere med barn enda flere ferie- og fritidsaktiviteter gjennom hele året. Dette har gitt uforglemmelige minner, både for deltakere, frivillige og ansatte. Hver dag møter vi kvinner og barn med stort engasjement og mot, og vi håper du vil la deg inspirere av denne årsrapporten for 2014! Innhold 3 Aktiviteter i Kvinnefeltet 4 Høydepunkter Deltakelse 8 Oppvekst 10 Helse 12 Helse på agendaen 14 Innblikk i aktivitet: Rett til å bli sett 16 Deltakelse i Frivillighet i Samarbeidspartnere i Innblikk i samarbeid: Aleris 20 Tilbud i Kvinnefeltets aktiviteter Fotograf forside: Kristin Skjetne Grafisk design: Thea Fischer Norstrøm 2

3 Første gang jeg kom på MARTE gav det meg en varm følelse, som å komme til en ekstra familie her i Norge. Barna mine var veldig glad ved å oppleve alle de hyggelige og koselige aktivitetene de fikk, fordi man har selv ikke råd til å betale alt. Det gir meg energi å bli sterk i alle livets situasjoner. Jeg stoler da mer på meg selv, blir sterkere i livet. ( ) I dag setter jeg stor pris på å ha frivillig jobb på Stella kvinnesenter og MARTE. Jeg hadde ikke stor sjanse for å få ordinær jobb. Jeg håper jeg kan fortsette å gi og hjelpe folk gjennom frivillig jobb. Jeg vil gjøre det av hele mitt hjerte. Deltaker og frivillig Aktiviteter i Kvinnefeltet Stella Røde Kors kvinnesenter er en arena for få nye venner, bygge nettverk og få muligheten til å bli bedre kjent med - og delta i - det norske samfunnet. Stella fokuserer på kompetanseheving og selvutvikling gjennom et bredt kurstilbud, prosjekter som Praktikantprogrammet, Stella Kafé og Stella Mentor og deltakelse i frivillig arbeid. MARTE nettverksenter er et tilbud til aleneforsørgere og barna deres. Aktivitetstilbudet er inkluderende og innholdsrikt og er en sosial møteplass drevet av frivillige. Aktiviteter for barn på krisesenter tar med barn som bor på krisesenter ut på aktiviteter; alt fra turer til skøytebanen, bowling, kino, lekeland eller bibliotek. Kvinnekafeene er åpne møteplasser i Oslo sentrum, i Groruddalen og på Mortensrud der kvinner ukentlig møtes til sosialt samvær og fysisk aktivitet. Det tilbys ulike kurs som språktrening og datahjelp eller utflukter med prosjekt Uterom. Rett til å bli sett Røde Kors består av tre tiltak for personer utsatt for menneskehandel; leksehjelp, nettverk, og et drop in samtaletilbud hvor frivillige tilbyr veiledning og informasjon om rettigheter og mulighet for bistand og beskyttelse til mulige ofre for menneskehandel. Aktiviteten byttet navn fra Når mennesker blir handelsvare til Rett til å bli sett Røde Kors i desember

4 Høydepunkter 2014 Flere milepæler for Stella Det har vært et spennende og stort år for Stella. Vi har igjen toppet fjorårets besøkstall, med 8000 besøk i I august ble vår deltaker nr registrert. Maria var jobbsøker, og ønsket å benytte Stellas tilbud for å lære mer norsk og utvide vokabularet sitt. Uken etter kom Maria innom for å fortelle at hun hadde fått jobb i Narvik! I september fikk Stella en gladnyhet, da distriktsstyret i Oslo Røde Kors har vedtatt at Stella fra 2015 skal videreføres som fast aktivitet. MARTE på Merket I høstferien gikk turen til Røde Kors-senteret Heia Merket i Valdres. Med støtte fra Bufdir fikk vi anledning til å ta med 23 voksne og 40 barn på en helgetur. Syv engasjerte frivillige var med, og det ble en actionfylt helg med pil og bue-konkurranse, lange turer, disko og rebusløp. For mange var dette deres første tur på fjellet, og gleden var stor over å få kjenne på frisk fjelluft sammen med familie og gode venner. Til Topps 2014 I juli deltok vi på integreringsarrangementet Til Topps. 18 deltakere fra 13 forskjellige land koste seg og gikk på fjelltur sammen. Vi gleder oss til å dra tilbake i 2015! Prosjektet «Jeg deltar» Kvinnefeltet har fått støtte fra Den norske UNESCOkommisjonen til to prosjektperioder med «Jeg deltar», som fokuserer på deltakelse i demokratiet, norsktrening og synliggjøring av kvinner med innvandrerbakgrunn i samfunnsdebatten. Som en del av prosjektet har deltakere fra kurset «Deg i det norske samfunnet» har i 2014 blant annet vært på Nobel Fredssenter og utstillingen «Be Democracy». 4

5 Hyttetur I september dro vi på hyttetur med over 50 kvinner og barn fra Kvinnekafeene i Oslo Røde Kors. Turen hadde tema «Ekteskap og ekteskapstradisjoner» og var et samarbeidsprosjekt mellom kvinnekafeene og Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og var finansiert av IMDi. Pris til Rett til å bli sett På Røde Kors-dagen 8.mai ble Rett til å bli sett Røde Kors og alle de frivillige i prosjektet tildelt Norges Røde Kors pris til minne om Torstein Dale. Prisen tildeles mennesker som har gjort en betydelig personlig innsats i humanitært eller sosialt arbeid, nasjonalt eller internasjonalt i samsvar med Røde Kors sine grunnleggende ideer, prinsipper, verdier og mandat. Vi feiret våre frivillige på Kvinnedagen 8. mars arrangerte vi workshop for alle våre fantastiske frivillige. Dagen startet med faglig innlegg av Arild Aambø; seniorrådgiver ved NAKMI, før vi fortsatt med idémyldring og gruppearbeid basert på fokusområdene til Kvinnefeltet: Deltakelse, helse og oppvekst. Julefeiring med MARTE I år var vi nærmere 90 personer over 50 av disse barn som feiret julen sammen med MARTE. Vi fikk låne Årvoll gård av Bydel Bjerke, og dette ga oss muligheten til å invitere alle som ønsket å være med. Det var god middag, besøk av nissen, minikonsert med julesanger og besøk av tryllekunstner. Tryllekunstneren var veldig populær blant barna, og både foreldre og barn har uttrykt glede over å få feire jul i fellesskap. 5

6 Deltakelse Gjennom aktiviteter som fremmer og opprettholder deltakelse, bidrar Kvinnefeltet til økt integrering og mindre sosial isolasjon. Fotograf: Gry Monica Hellevik Det store flertallet av kvinnene vi møter uttrykker et ønske om å delta. De vil bli sett som en del av felleskapet, hørt i samfunnsdebatten, og få bidra i arbeidslivet. Kvinnene vi møter uttrykker stolthet over å bo i Norge, og setter pris på norske verdier som likestilling, inkludering, demokrati og ytringsfrihet. Deltakelse gir dem en bekreftelse på at de er verdsatt i det samfunnet de bor i. Vi jobber aktivt i Kvinnefeltet med å «viske ut» grensene mellom frivillige og deltakere. Frivillige kan delta i aktiviteter, og deltakere kan bidra som frivillige. En økende andel av Kvinnefeltets frivillige kommer nå fra deltakerleddet. I 2014 har vi fokusert spesielt på frivilligheten, både som innsatsmiddel for å drive gode aktiviteter, men også som en ypperlig inngangsport til økt deltakelse. Vi har videreført og videreutviklet prosjektet «Mat med mål og mening», der vi gjennom driften av Stella Kafé vektlegger frivillig 6 arbeid som en arena for arbeids- og norsktrening, deltakelse og mestring, fremfor levering og resultater. Forskningsprosjektet «Frivilligheten som treningsarena for arbeidslivet», er et NAV Farve finansiert samarbeid mellom Norges Røde Kors, Tromsø Røde Kors og Stella i Oslo Røde Kors. Dette prosjektet gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi i større grad kan tilpasse det frivillige arbeidet for å gi våre frivillige et gjensidig utbytte av innsatsen. Frivillig arbeid bidrar til å bygge det sivile samfunnet og skaper tilhørighet, i tillegg til personlig gevinst hos den enkelte. Vi opplever at stadig flere bruker det frivillige arbeidet som et ledd i egen selvrealisering og for å øke egne kvalifikasjoner. Deltakelse i frivillig arbeid gir nye nettverk, meningsfull erfaring, mulighet for læring og egenutvikling, og opplevelse av mestring. Utgangpunktet for en vellykket folkehelsepolitikk er at alle skal få benyttet sine ressurser, og for å lykkes

7 med folkehelsearbeidet er det viktig å legge til rette for sosial mobilitet. En mer åpen frivillighetspolitikk, der frivilligheten både er en strategi for og et bidrag til sosial inkludering og større deltakelse i samfunnet, ser vi på som en fantastisk vinn-vinn-mulighet. Med økt deltakelse kan vi redusere ensomhet og isolasjon. Deltakelse betyr en meningsfull hverdag. Deltakelse betyr å få brukt ressursene sine og å stemme når det er valg. Deltakelse betyr å være trygg i sitt eget hjem, i nærmiljøet, på foreldremøter og i storsamfunnet for øvrig. Språk og arbeid er to av de viktigste nøklene for å oppnå dette, og har derfor et spesielt fokus i Kvinnefeltets aktiviteter: «Du får praktisere norsk, du får kunnskap om samfunnet, du blir mer bevisst og du får veiledning så du kan nå målene dine.» (Deltaker på Stella). Vi har i 2014 fortsatt arbeidet med å styrke norsktreningstilbudet, både ved å utvikle nye tilbud som Stella-kursene «Nyheter på norsk», «Kultur på norsk» og «Norsk på kjøkkenet», men også ved å ha større fokus på språk i alle aktiviteter. Kombinert med et generelt større aktivitetsnivå, har dette ført til at besøkstallene våre i 2014 er høyere enn noensinne. For eksempel har over 1200 kvinner og barn deltatt på fredagsaktivitet, svømming og søndagsturer på Groruddalen kvinnekafé. De fleste kvinnene vi møter ønsker seg arbeid, men opplever vanskeligheter med å få innpass. Vi har mange ulike tilbud som gir praktisk hjelp og støtte i den vanskelige søknadsprosessen, kunnskap om norsk arbeidsliv og nyttige nettverk. Nytt av året er tilbudet om spisset intervjutrening, og aktivt bruk av sosiale medier under jobbsøking. Vi har i 2014 merket effekten av en ustabil økonomisk situasjon i næringslivet, ved at rekrutteringen av nye bedriftspartnere til Praktikantprogrammet er mer krevende. Det tar lengere tid enn forventet fra første kontakt til ferdig Deltakelse i arbeidsmarkedet Hver femte kvinne i Oslo har minoritetsbakgrunn. Blant arbeidsløse kvinner i Oslos har 3 av 4 minoritetsbakgrunn. Arbeidsledigheten blant minoritetskvinner er 300 % større enn blant deres etnisk norske medsøstre. (SSB Kvinner i yrkesaktiv alder: år) opprettet praktikantstilling. Programmet har derfor bare tre praktikanter i 2014/2015, men mange nye bedrifter er på vei inn i Resultatene vi kan vise til hittil er «Mitt frivillige arbeid har hjulpet meg til å få drømmejobben. Jeg er overbevist om at det gjorde meg til en mer attraktiv kandidat ( ). På intervju kunne jeg vise til konkrete eksempler på at jeg er samfunnsengasjert, har lederegenskaper, tar initiativ og får ting til å skje.» «Jeg begynte som frivillig på Stella for å få en anledning til å benytte min kompetanse. ( )Takket være mitt engasjement står jeg sterkere på arbeidsmarkedet og kan vise til spisskompetanse innenfor flere fagfelt. I dag jobber jeg med min drøm; jeg underviser voksne, og jobben fikk jeg gjennom mitt nettverk på Stella og min erfaring som veileder.» Frivillige formidable: 12 av de 14 praktikantene som har fullført programmet har nå fått relevant jobb. Kvinner med minoritetsbakgrunn, særlig de som står utenfor arbeidslivet, blir ofte stigmatisert i samfunnsdebatten. Siden vi jobber så tett med denne mangfoldige gruppen er vi i en unik posisjon til å fronte kvinnenes ressurser og behov, ovenfor beslutningstakere og gjennom media. Aller helst vil vi at kvinnene selv skal delta i debatten, og kurs som «Demokrati og samfunn» gir deltakerne en arena for å diskutere samfunnsspørsmål og øve seg på å fremme egne synspunkter. 7

8 Oppvekst Fotograf: Thor Haakon Ulstad Alle barn har like rettigheter. Dette ble nedfelt i FNs Barnekonvensjon for 25 år siden. Likevel erfarer vi i Kvinnefeltet at ikke alle barn har like muligheter. Både vår erfaring og forskning viser at barn som lever i familier med enslige forsørgere er mer utsatt for fattigdom enn barn som lever i familier der foreldrene er samboere eller gift. Fattige barn bor i husholdninger som har begrenset tilgang til forbruksgoder, fritidsboliger, organisert aktivitet og ulike kulturtilbud. Flere dager i uken tilrettelegger vi derfor for gode møteplasser og opplevelser for mange barn. I 2014 har vi hatt stor vekt på felles familieaktiviteter, både på MARTE nettverksenter og i Rett til å bli sett. Aktivitetene er 8 veldig populære, og gir både voksne og barn positive opplevelser og styrkede nettverk. Støtte fra blant annet Justisdepartement sin tilskuddsordning mot vold i nære relasjoner og Barne- ungdoms- og familiedirektoratets midler mot barnefattigdom har bidratt til et veldig høyt aktivitetsnivå på oppvekstfeltet gjennom hele året. Vi har sett en markant økning i antall besøk på våre aktiviteter, og har gått fra å være 80 registrerte familier i begynnelsen av året, til 150 ved årsskiftet.

9 I 2014 har vi også fått mulighet til å sette fokus på utfordringer våre deltakere opplever, i ulike medier. Våre deltakere og frivillige har vært på TV 2 Nyhetene og snakket om press for å kjøpe dyre julegaver, og en deltaker og en ansatt på MARTE har vært på TV 2 Nyhetskanalen og snakket om behovet for felles julefeiring for familier med begrenset nettverk. Vi har også holdt flere foredrag, blant annet på årets OXLOkonferanse. Når foreldre har det bra, påvirker det et barns oppvekst på en positiv måte. Vi arbeider for å øke livskvaliteten og overskuddet til foreldre, blant annet ved å stimulere til vekst og egenutvikling gjennom aktiviteter som yoga, stressmestring og mindfulness. Vi vet at høytider kan være ekstra såre hvis du er alene, eller ikke har råd til julegaver og festmat. På MARTE skaper vi gode minner sammen i høytider og på merkedager. I 2014 var det 90 deltakere med barn og voksne som feiret jul med MARTE, med god støtte «I dag var en veldig fin dag. Datteren min og jeg var veldig glade. Vi har ingen familie her, men dere gjør oss glade med deres smil og vennlighet.» Mor til jente 9 år Mange av familiene vi er i kontakt med har ikke mulighet til å reise på turer i skolens ferier. Uten ferieplaner kan sommeren kan bli lang, og på MARTE nettverkssenter har vi derfor hatt et fokus på ferietilbud for våre deltakere. Det kan være av stor betydning for barn å ha gode opplevelser å fortelle om når ferien er over. I 2014 har MARTE hatt mulighet til å tilby mange flotte aktiviteter. Vi har vært på turer til Tusenfryd, badeland, Hunderfossen og helgetur til Røde Korssenteret Heia Merket i Valdres, for å nevne noe. «Jeg vet ikke hvilke ord jeg skal skrive ned. Gavene dere kom med var helt utrolige. Så fine og perfekte. Jeg begynte å gråte av glede. Av å vite at det virkelig finnes en nisse et sted som klarer å få til gaver til de som sliter! Sønnen min var så glad med gavene sine. Togbanen falt i kjempe smak!» fra Gjensidigestiftelsens Juleaksjon og Bydel Bjerke. 14 frivillige var med, og skapte god julestemning på arrangementet på Årvoll gård. Barnefattigdom Særlig barn med foreldre utenfor arbeidslivet, barn av enslige forsørgere og barn i barnerike innvandrerfamilier som lever i lavinntektshushold i Norge. Nærmere åtte prosent av barna som bor i Norge opplevde vedvarende lavinntekt i perioden 2008 til 2010 i følge EUs lavinnteksmål. Innvandrerbarn er klart overrepresentert. (Fattigdom og levekår i Norge - Status 2012, NAV) Mor til gutt 5 år Et pusterom i hverdagen er spesielt viktig for barn som bor på krisesenter. De er en av de mest sårbare gruppene i byen vår, og vi ser at aktivitetstilbudet vårt er med på å gi dem positive opplevelser og kontinuitet i en veldig uforutsigbar hverdag. I 2014 har frivillige på krisesenteret tatt med nærmere 1000 barn ut på ulike opplevelser, som for eksempel bowling, kino og teater. Aktiviteten gir også mødrene et svært nødvendig avbrekk og verdifull voksentid. Barnefattigdom er mer utbredt i store byer. Gjennom vår satsning på oppvekstaktiviteter får barn like muligheter og tilgang til opplevelser, uavhengig av livssituasjon. Forskjellene i hovedstaden øker, og vår innsats blir derfor desto viktigere. 9

10 Helse Foto: Privat Vi møter daglig deltakere i sårbare livssituasjoner og ser at utenforskap og ensomhet ofte forverrer den enkeltes psykiske og fysiske helsesituasjon. Røde Kors vektlegger betydningen av sosial inkludering og forebygging av ensomhet i et folkehelseperspektiv. Vår erfaring tilsier at det er manglende kunnskap i det offentlige helsetilbudet om psykisk helse blant innvandrergrupper, og behov for større kompetanse på området. Gjennom våre lavterskeltilbud med åpne møteplasser når vi ut til et mangfold av kvinner, og forebygger ensomhet og sosial isolasjon. I 2014 har vi tilbudt aktiviteter som både har fokus på psykisk og fysisk helse. Vi ser at mangel på språkkunnskaper kan være et hinder for å få tilgang til relevant helseinformasjon. Deltakerne på kvinnekafeene har derfor fått informasjon om blant annet øyehelse, diabetes og ernæring. En psykolog har også vært til stede og tatt opp temaer rundt psykiske lidelser med fokus på å skape åpenhet og gjøre informasjon tilgjengelig for våre deltakere. 10 I samtalegruppene vi arrangerer og fasiliterer, får deltakerne våre praktisert norsk, de blir sett og hørt og får snakke med andre om temaer som opptar dem. Dette bidrar til at de opplever mestring og økt selvtillit. Alle disse gruppene har hatt veldig stor pågang, særlig «Stella-Snakk» på Stella Røde Kors kvinnesenter. Det å kommunisere og gjøre seg forstått på norsk er for mange av deltakerne et stort steg ut i samfunnet og gir en viktig opplevelse av mestring i hverdagen. I høst gjennomførte den frivillige helse, trening og kostholdsgruppa ved Stella en workshop med tittelen «Forbered deg til vinteren bli inspirert av helsegruppa». Gjennom informasjon om kosthold, helse og trening ønsket de frivillige å lære deltakerne noe om hvordan

11 man kan holde seg frisk i vinterhalvåret. Temaer inkluderte generelle kostholdsråd, diabetes, stressmestring og angst. Deltakerne fikk også mulighet til å praktisere yoga. Sistnevnte er en veldig populær treningsform som blir tilbudt i flere av prosjektene våre. Prosjekt Uterom har som hensikt å tilby engasjerende og tilgjengelige uteaktiviteter for deltakere tilknyttet Kvinnefeltets ulike aktiviteter. Prosjektet ønsker å skape turglede og å motivere til mosjon, samtidig som vi har et fokus på det sosiale og nettverksbyggende aspektet ved turene. Gjennom Uterom ønsker vi å bidra til at deltakerne våre skal skape aktive liv for seg selv og sine barn. Turer i friluft, fysisk aktivitet og sosial omgang ute i naturen er svært ettertraktede aktiviteter, og vi har utvidet tilbudet vårt i Vi har etablert en egen frivilliggruppe for prosjektet, som i løpet av året jobbet godt og effektivt med planlegging av turer og rekruttering av deltakere. «Jeg følte meg bra i fin natur og frisk luft. Det hjalp meg å komme ut av depresjonen. Det er første gang jeg ble med på hyttetur etter 40 års botid i Norge.» Deltaker Kvinnekafeene har vært på to større turer dette året. Sammen med frivillige på Stella Kafé meldte flere deltakere seg på det nasjonale integreringsarrangementet «Til Topps», som fant sted på Galdhøpiggen i juli. Flere av kvinnene startet opp egne turgrupper i forkant, for å komme i form til fjellturen. Helse blant innvandrerbefolkningen Innvandrere har gjennomgående dårligere psykisk helse enn majoritetsbefolkningen og er i større grad utsatt for «utenforskap» og manglende sosiale nettverk. Flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn oppgir å ha psykosomatiske plager. Også når det gjelder psykisk helse ser man en relativt stor forskjell mellom kjønnene. Stortingsmelding nr. 6 «En helhetlig integreringspolitikk» :65,70 «Jeg ble kjent med ORKIS kvinnekafé for 8 år siden og jeg husker at jeg ble møtt der av veldig mange hyggelige damer. Jeg begynte å komme på kafeen og snakket mye om helse og mat der. Vi eldre kvinner sliter med dårlig helse og det som ofte skjer på kafeen er at frivillige og andre kvinner hjelper hverandre med tips om hvordan vi kan hjelpe oss selv. Ofte er jeg alene hjemme og gleder meg til å komme på kaféen hver gang fordi jeg får hjelp med språk og jeg lærer om min helse. Jeg føler at det er mitt andre hjem. Når jeg kommer hit tenker jeg at jeg kommer til mitt hjem og min nære familie. Man kan føle seg ensom hjemme, og her tenker man ikke sånn, man blir glad i alle kvinnene.» Foroogh Esmaeili, deltaker på ORKIS kvinnekafé I selve arrangementshelga deltok 18 kvinner fra til sammen 13 forskjellige land. Kvinnekafeene har også vært på hyttetur sammen med Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet for turen var både gode opplevelser og bygging og styrking av nettverk, samt å kunne sette fokus på ekteskap og ekteskapstradisjoner i de landene kvinnene kommer fra. Folkehelserapporten 2014 viser at det er store sosiale ulikheter i helse. Skal disse reduseres er det helt avgjørende å sikre like muligheter til deltakelse, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Ved å bedre levekår, som arbeid og utdanning, kan man jevne sosiale helseforskjeller. Gjennom våre aktiviteter bidrar Kvinnefeltet i dette arbeidet. 11

12 «Kvinners helse er et tema jeg er personlig engasjert i. Når det gjelder innvandrerkvinners helse ser vi til dels store humanitære utfordringer. Da er det Røde Kors' plikt å peke på behovene. Vi mener at det må jobbes særlig for å nå innvandrerkvinner med forebyggende helsearbeid og helsefremmende aktiviteter,» Generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid. Leder for Kvinnefeltet Elisabeth Dahl Hansen, deltaker på Stella - Røde Kors kvinnesenter Tamara og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann. Fotograf: Sarah Afeef. Helse på agendaen Høsten 2014 ønsket Røde Kors å sette helse på agendaen ved å lage en ønskeliste om helse og arrangere en kvinnehelsekonferanse. Mange av kvinnene vi møter har store helseutfordringer, samtidig som vi erfarer at det er mangel på kunnskap på dette feltet i det offentlige helsetilbudet. I forkant av kvinnehelsekonferansen la vi til rette for en høy grad av involvering av våre deltakere for så å komme frem til et samlet budskap. Over 100 deltakere fra Kvinnefeltet står bak det endelige resultatet: En ønskeliste over tiltak som skal gjøre det lettere for innvandrerkvinner å bedre helsen i Oslo og Norge. Tamara, en deltaker fra kurset «Deg i det norske samfunnet», overrakte ønskelisten til statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann under konferansen. Tamara har bodd i Norge i to år, og det var første gang hun holdt et innlegg på en stor konferanse her. Dette er et utdrag fra innledningen hennes: «Da jeg kom til Norge følte jeg meg ensom, og jeg synes fortsatt det er vanskelig å få seg venner og bli kjent med andre. Selv om jeg er i jobb. Jeg kjente Røde Kors først fra hjemlandet og derfor så fikk jeg vite om Stella Røde Kors kvinnesenter. Der blir jeg kjent med andre og lærer om politikk og samfunnet. Jeg er veldig fornøyd og neste år har jeg lyst til å begynne å jobbe som frivillig.» På konferansen snakket også Bernadette Kumar, leder for Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og medlem av landsstyret i Røde Kors, om helse-norges utfordringer med innvandrerhelse. Hun fokuserte særlig på språk og bruken av tolk i helsevesenet, samt viktigheten av at kvinnene selv må bli hørt. TINE var også til stede og påpekte at vi sammen kan gjøre en forskjell. Dersom det offentlige, næringslivet og frivillig sektor samarbeider tettere kan dette styrke kvinnene og folkehelsearbeidet. 12

13 ØNSKELISTE om KVINNEHELSE fra deltakere i Kvinnefeltet, Oslo Røde Kors - Vi syntes det er vanskelig å forklare oss til legen uten tolk og ønsker oss at helsearbeidere kan flere språk. - Språkmisforståelser og mangel på norsk språk opplever vi som stressende. - Vi ønsker å lære mer om våre rettigheter innenfor helsevesenet. - Vi ønsker at fastlegen ser på kvinners helhetlige helsesituasjon og ser en sammenheng mellom psykisk og fysisk helse. - Vi ønsker støtte til behandling hos tannleger. - Vi trenger flere gratis kurs og helseråd om diabetes, kosthold, tur og aktivitet. - Vi ønsker oss et eget tilbud for de som er aleneforeldre, eller som har ekstra store omsorgsoppgaver. - Vi ønsker oss bedre informasjon når vi skal inn til en helseundersøkelse; hva skal undersøkes og hvorfor? Det er også viktig å informere om at resultatene er konfidensielle. - Vi ønsker oss mer fokus på psykisk helse, blant annet for å forebygge depresjoner. Det er et stort behov for tilbud om psykologhjelp og ikke bare møter med fastlege. - Vi ønsker et fokus på å forebygge ensomhet, og hvordan man kan skape gode, trygge nettverk rundt seg. Dette er nr. 1 for å forebygge psykisk sykdom. - Mange innvandrerkvinner føler seg isolerte og usikre. Ensomhet er den største utfordringen. Vi ønsker at hver bydel har en støttekontakt for nye innvandrere. - Nybakte mødre føler seg ofte ensomme hjemme på hverdager. Vi ønsker at denne gruppen får mer oppfølging og hjelp. - Vi ønsker at kvinner med små barn får flere møteplasser. 13

14 Innblikk i aktivitet: Rett til å bli sett Røde Kors Rett til å bli sett består av tre tiltak for personer utsatt for menneskehandel; leksehjelp, nettverk gjennom en-tilen kontakt og fellesaktiviteter, og et drop-in samtaletilbud der frivillige tilbyr veiledning og informasjon om rettigheter, samt mulighet for bistand og beskyttelse. Fotograf: Cecilia Monssån Menneskehandel Menneskehandel er definert i FNs Palermoprotokoll, og er i Norge nedfelt i Straffelovens 224. Ofre for menneskehandel er personer som er utsatt for vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd, og er utnyttet til tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging prostitusjon eller andre seksuelle formål krigstjeneste i fremmed land organhandel Mindreårige er per definisjon i en sårbar situasjon. All utnytting av personer under 18 år er derfor å anse som menneskehandel, uavhengig av om vold, trusler eller annen utilbørlig atferd er brukt. Betydningen av nettverk Personer som identifiseres som mulig offer for menneskehandel har krav på en seks måneder lang midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse, kalt «refleksjonsperiode». I denne perioden har personene krav på blant annet oppfølging, arbeidsrettede tiltak og tilpassede aktiviteter. Per i dag finnes det kun få og sporadiske tilbud, noe som gjør at refleksjonsperioden føles som et vakuum for mange, og dagene blir svært lange og ensomme («Pusterom eller ny start?» Fafo, 2010). Personer utsatt for menneskehandel opplever spesielt store utfordringer både hverdagen og fremtiden er usikker, og fylt med vanskelige avgjørelser og tanker. Manglende fremtidsutsikter skaper og forsterker fysiske og psykiske helseplager. Det å ha noe å fylle dagene med, et nettverk, og noe å glede seg til, er svært viktig for den enkeltes psykiske helse. Vi erfarer at lavterskeltilbud er helt nødvendig for denne gruppen. Gjennom våre tiltak jobber vi med å styrke mestringsfølelsen og selvtilliten, samt skape sosiale nettverk og positive opplevelser. Etter fem år med nettverk og leksehjelp opplever vi at 14

15 «Takk for gaven, men det er dette som er den virkelige gaven. At dere har stelt i stand juleavslutning for meg, at jeg har fått nye venner, har et sted å være, og for den frivillige.» Deltaker etter å ha fått julegave 300 personer fikk i 2013 oppfølging som mulige ofre for menneskehandel i Norge (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel). Av disse var 201 utnyttet til prostitusjon, 79 til tvangsarbeid- og tjenester, og 20 i en kombinasjon eller uklart. våre tilbud betyr mye for mange. Å lære seg norsk eller å lese og skrive, å kunne fullføre grunnskolen, eller å skaffe seg et nettverk har svært stor betydning for den enkelte. Det kan også være av stor betydning for den enkelte å klare å delta på en aktivitet, ha noen å snakke med, og en grunn til å komme seg ut døra. «Jeg liker leksehjelpen. De frivillige er lette og snakke med, jeg kan snakke med dem om alt. De er gode mennesker. Vi kan spise normal mat sammen.» Deltaker på leksehjelpen Foruten ukentlige tilbud har vi i 2014 arrangert hyttetur, månedlige fellesaktiviteter og sommer- og juleavslutninger. Imøtekomme behovene I lang tid har fokus og hjelpetiltak i stor grad vært rettet mot menneskehandel til prostitusjon, som har medført at personer utsatt for andre utnyttelsesformer i praksis ikke har hatt tilgang til den bistanden de har krav på. Røde Kors opprettet derfor i 2012 et drop-in samtaletilbud rettet spesielt, men ikke eksklusivt, mot personer utsatt for tvangsarbeid og andre utnyttelsesformer. Dette er et lavterskeltilbud med fokus på å gi informasjon om hvilke rettigheter mulige ofre for menneskehandel har, samt kartlegging av målgruppa. Tiltaket var frem til høsten 2014 plassert på Helsesenteret for papirløse migranter. I desember flyttet vi tiltaket til vårt eget lokale, ORKIS ressurssenter, som ligger sentrumsnært og er godt merket. I forbindelse med flyttingen oversatte vi brosjyren vår til flere språk, og har nå oversatt til 20 ulike språk. Vi håper med dette å nå ut til flere. Vi opplever at det er et stort behov for større kunnskap om tvangsarbeid spesielt i samfunnet for øvrig. Utfordringen med å definere hva som er tvangsarbeid og hva som er sosial dumping skaper vanskeligheter med å nå de som er utsatt for denne utnyttelsen og kan ha krav på rettigheter som mulige ofre for menneskehandel. Vi ser et stort gap i den akutte ivaretagelsen av mulige ofre. Det finnes per i dag ingen tiltak som tilbyr koordinerende oppfølging til personer utsatt for andre typer utnyttelse enn prostitusjon, men behovet for dette er stort. Rett til å bli sett inngikk derfor flere samarbeid med aktører som enten jobber med menneskehandel til tvangsarbeid eller som møter arbeidsmigranter på ulike måter, for å nå ut til flere og forsøke å imøtekomme dette behovet. Prosjektet er stadig i utvikling for å dekke behovene vi ser i vår målgruppe, der hvor det er naturlig at vi følger opp. Betydningen av frivillighet «Han har jo blitt en ny mann etter at han fikk den frivillige vennen!» Ansatt ved NAV Grünerløkka Frivilligheten er uvurderlig for vår innsats for personer utsatt for menneskehandel, og vi har svært kompetente frivillige i våre tiltak. Vi arrangerer jevnlig kurs og temakvelder for de frivillige, og arrangerte i 2014 en fagdag hvor fokus var på psykisk helsevern og opplæring i samtalemetode. I mai mottok prosjektet og våre frivillige den prestisjefylte prisen Norges Røde Kors pris til minne om Torstein Dale, som tildeles mennesker som har gjort en betydelig personlig innsats i humanitært eller sosialt arbeid, nasjonalt eller internasjonalt. Dette er vi veldig stolte av! 15

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer