HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 38 47 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke Ingvar Svendsen Anne Grete Sevlejordet Elsi Haug Arild Hellekleiv Ola Grøvdal Ole Jørgen Hallingstad Lars Egedahl Arnt Jacobsen Eirik Solheim Magne Berg Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus Lars Fullu Guri I. Sørlie Torill Karlsrud Nils Halvor Loftsgård Jon Brun Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Laila Levorsen Tor Olav Røisgaard Halvard Glesne Ronny Andersen Følgende varamedlemmer møtte: Lars Borgar Rudi Håvard Kjøntvedt Lars Inge Enerstvedt

2 Thov Livrud Tobiesen Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmannen og fagsjefene. Merknader: Møtet var kunngjort som pålagt i Kommunelovens 6. Rådmannen foretok opprop, kommunestyret møtte med 23 representanter. Møtet åpnet med en orientering Trillemarka / Rollagsfjell v/forvalter Hege Jaren og styremedlem i forvaltningsstyret Tore Kravik. Hans Beltesbrekke (Ap) etterlyste orientering fra prosessen om evt salg av Geilo Lufthavn Dagali. Ordføreren svarte på dette, og ville gi orientering. Følgende ble delt ut på gruppemøtene: Vedlegg til sak 38/ underskrifter. Sak 40/11 med innstilling fra Hovedutvalget for HSO Notat til sak 42/11 Kommunale husleiepriser. Sak 44/11 med innstilling fra Hovedutvalget for NMK Sak 45/11 med innstilling fra Hovedutvalget for NMK Vedlegg til sak 46/11 brev fra kommuneadvokaten. Sak: Framføring av vann og avløp til nytt næringsareal på sydsiden av Rødbergdammen. Fyringsutgifter Bergtun, Rødberghall og Rødberg skole Det ble delt ut en sak på møtet: Framføring av vann og avløp til nytt næringsareal på sydsiden av Rødbergdammen Rådmannen orienterte til dette. Ordfører tok opp om denne skulle behandles samme dag. 4 stemmer mot 18 stemte for å realitetsbehandle saken samme dag. Se protokoll for behandlingen. Protokollen godkjent : Arnt Jacobsen Elsi Haug Kirsten Gjestemoen Hovda ordfører Unni Wetlesen politisk sekretær

3 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 38/11 Disponering av konsesjonskraft fra PS 39/11 Nedsatt konsesjonsgrense PS 40/11 Kommunestyrets vedtak K-sak 94/2010 PS 41/11 Tertialrapport Budsjettreguleringer. PS 42/11 Kommunale husleiepriser. PS 43/11 Utredning av energikilder til oppvarming PS 44/11 Fastsettelse av planprogram for detaljregulering - Torsetlia Fjellstue og hyttegrend PS 45/11 Vedlikeholdsplan kommunale bygg. PS 46/11 Meldingssaker til kommunestyret PS 47/11 Framføring av vann og avløp til nytt næringsareal på sydsiden av Rødbergdammen Lukket/åpent PS 38/11 Disponering av konsesjonskraft fra Rådmannens forslag til innstilling: 1. Konsesjonskraften for 2012 selges på fastprisvilkår til høystbydende 2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for videre disponering i sin funksjonsperiode. Behandling Formannskap : Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak. Den del av konsesjonskrafta som tilsvarer et års alminnelig forbruk i Nore og Uvdal kommune selges til egne innbyggere og næringsliv via de lokale e-verkene til en fast pris som årlig fastsettes av kommunestyret. Den overskytende konsesjonskrafta som kommunen har rettmessig krav på selges på det åpne markedet til høystbydende. Kontraktstid 1 år.

4 Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Formannskapet i samråd med administrasjonen får mandat til å gjennomføre forhandlinger. Det åpnes for bruk av ekstern bistand. Saken legges fram for formannskapet 22.august og til sluttbehandling i kommunestyret 5.september Senterpartiet fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg Alle kundegrupper behandles likt Det inngås en avtale med Nore Energi og Uvdal kraftforsyning for videresalg til egne kunder Kraften leveres med et påslag på 15,00 øre Kontraktstid 1 år Resterende konsesjonskraftmengde selges på det åpne marked Formannskapet, i samråd med administrasjonen, gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med e-verkene som behandles 22. august i formannskap med sluttbehandling i kommunestyret 5. september Inntektene av salget settes på fond som disponeres av kommunestyret En gjennomgang av praktiske og økonomiske erfaringer fra 2012 med tanke på ny innmelding og nytt salg for 2013 må gjennomføres: Ordføreren tok først Energiutvalgets innstilling opp til votering, det fikk 0 stemmer. Deretter satte hun Senterpartiets og Arbeiderpartiets forslag opp mot hverandre, hvor Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer og Senterpartiet fikk 2 stemmer. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak. Den del av konsesjonskrafta som tilsvarer et års alminnelig forbruk i Nore og Uvdal kommune selges til egne innbyggere og næringsliv via de lokale e-verkene til en fast pris som årlig fastsettes av kommunestyret. Den overskytende konsesjonskrafta som kommunen har rettmessig krav på selges på det åpne markedet til høystbydende. Kontraktstid 1 år. Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Formannskapet i samråd med administrasjonen får mandat til å gjennomføre forhandlinger. Det åpnes for bruk av ekstern bistand.

5 Saken legges fram for formannskapet 22.august og til sluttbehandling i kommunestyret 5.september Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Jon Brun (Sp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Hans Beltesbrekke (Ap) Eirik Solheim (Frp) Ola Grøvdal (Sv) Ingvar Svendsen (Ap) Eli Hovd Prestegården (Sp) Senterpartiet fremmet følgende forslag: Formannskapet, i samråd med administrasjonen, gir fullmakt til å fremforhandle en avtale som skal behandles i formannskapet 22. august, med sluttbehandling i kommunestyret 5. september. Kriteriene for forhandlingene skal inneha føringer som ivaretar at: Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert rett til uttak. Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil. Kraftrettighetene fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Kraften som skal gå til egne innbyggere og næringsliv leveres fra kommunen til en pris som er OED pris på konsesjonskraft, innmatingsavgift og et påslag på max øre. Nore Energi AS og Uvdal kraftforsyning SA skal ha fortrinnsrett til å inngå denne avtalen. Kontraktstid er ut året Resterende konsesjonskraftmengde selges til fastpris (markedspris) For fritidsboliger skal differansen mellom forbrukerpris til egne innbyggere og næringsliv og oppnådd fastpris (markedspris) gå inn på et fond øremerket reiselivsbasert infrastruktur. Inntektene fra salget til egne innbyggere, næringsliv og restkraft solgt til markedspris settes på eget fond som disponeres av kommunestyret. Det legges føringer for fremtidig behandling av uttak og forvaltning av konsesjonskraften. Høyre fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak. Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil. Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Alle kundegrupper behandles likt. Det inngås en avtale med Nore energi og Uvdal kraftforsyning for videresalg til kunder i eget distribusjonsområde.

6 Kraften leveres med påslag på 15,00 øre. Kontraktstid 1 år. Formannskapet i samråd med administrasjonen, gir fullmakt til å fremforhandle en avtale med e-verkene som behandles 22. august i formannskapet med sluttbehandling i kommunestyret 5. september. Overskudd på dette kan benyttes i driftsbudsjettet. Den overskytende konsesjonskrafta som kommunen har krav på, selges på det åpne markedet til høystbydende. Inntektene av salget settes av på disposisjonsfond. SV fremmet rådmannens forslag til vedtak: 1. Konsesjonskraften for 2012 selges på fastprisvilkår til høystbydende 2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for videre disponering i sin funksjonsperiode. Det ble avholdt gruppemøte. Etter gruppemøtet la Arbeiderpartiet/Høyre/Fremskrittspartiet frem følgende fellesforslag: Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil (nytt pkt 2) Den delen av konsesjonskrafta som tilsvarer et års alminnelig forbruk i Nore og Uvdal kommune selges til egne innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere via de lokale e- verkene med et påslag på 15 øre. Den overskytende konsesjonskrafta som kommunen har rettmessig krav på selges på det åpne markedet til høystbydende. Kontraktstid 1 år. Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Inntektene utover 5 millioner av salget settes på disposisjonsfond. Formannskapet i samråd med administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre forhandlinger. Det åpnes for ekstern bistand. Saken legges frem for formannskapet 22. august og til sluttbehandling i kommunestyret 5. september En gjennomgang av praktiske og økonomiske erfaringer fra 2012 med tanke på ny innmelding og nytt salg for 2013 må gjennomføres. Rådmannens forslag ble tatt opp til avstemning først. Forslaget fikk to mot 21 stemmer og falt. Deretter ble Sp sitt forslag satt opp mot fellesforslaget fra AP/H/Frp hvor 9 stemte for forslaget fra Senterpartiet og 14 stemte for fellesforslaget.

7 Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune bestiller og får aksept for volum etter oppdatert uttak Volumet tas ut etter faktisk uttaksprofil (nytt pkt 2) Den delen av konsesjonskrafta som tilsvarer et års alminnelig forbruk i Nore og Uvdal kommune selges til egne innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere via de lokale e- verkene med et påslag på 15 øre. Den overskytende konsesjonskrafta som kommunen har rettmessig krav på selges på det åpne markedet til høystbydende. Kontraktstid 1 år. Kraftrettigheter fra Mykstufoss benyttes i sin helhet i kommunale bygg og anlegg. Inntektene utover 5 millioner av salget settes på disposisjonsfond. Formannskapet i samråd med administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre forhandlinger. Det åpnes for ekstern bistand. Saken legges frem for formannskapet 22. august og til sluttbehandling i kommunestyret 5. september En gjennomgang av praktiske og økonomiske erfaringer fra 2012 med tanke på ny innmelding og nytt salg for 2013 må gjennomføres. PS 39/11 Nedsatt konsesjonsgrense Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å legge forskrift etter konsesjonslovens 7 ut på høring. Høringsfristen er seks uker. Behandling i Formannskap : Rådmannen endret sin innstilling til: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å legge forslag til forskrift etter konsesjonslovens 7 ut på høring. Høringsfristen er seks uker.

8 Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å legge forslag til forskrift etter konsesjonslovens 7 ut på høring. Høringsfristen er seks uker. Behandling i Hovedutvalget for NMK : Lars Egedahl (H) fremmet forslag om at høringsfristen settes til , for øvrig som rådmannens forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalget for NMK : Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å legge forslag til forskrift etter konsesjonslovens 7 ut på høring. Høringsfristen er satt til Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Lars Fullu (Sp) Lars Egedahl (H) Senterpartiet fremmet følgende forslag: Høringsfristen er Først ble det votert om saken skulle legges på høring, det ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det en votering på høringsfristen. Senterpartiets forslag om høringsfrist falt med en mot 22 stemmer. Deretter ble Hovedutvalget for NMK sitt forslag om høringsfrist den enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å legge forslag til forskrift etter konsesjonslovens 7 ut på høring. Høringsfristen er satt til

9 PS 40/11 Kommunestyrets vedtak K-sak 94/2010 Rådmannens forslag til innstilling: Evalueringsrapport K-sak 94/ desember 2010 tas til orientering Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 1, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 2, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 3, vedtas. 10 sjukeheimsplassene i Avdeling A i 2. etasje ved Bergtun får en mer fleksibel bruk, dvs bruk av korttids eller langtidsplass avhengig av brukernes behov. Denne ordningen forutsettes gjennomført umiddelbart. Organisatoriske endringer delegeres rådmannen. Finansiering 2011: kr finansieres av disposisjonsfond. Finansiering i budsjett/økonomiplan : kr innarbeides på nytt i budsjett/økonomiplan Behandling i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. Innstilling i Administrasjonsutvalget: Evalueringsrapport K-sak 94/ desember 2010 tas til orientering Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 1, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 2, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 3, vedtas. 10 sjukeheimsplassene i Avdeling A i 2. etasje ved Bergtun får en mer fleksibel bruk, dvs bruk av korttids eller langtidsplass avhengig av brukernes behov. Denne ordningen forutsettes gjennomført umiddelbart. Organisatoriske endringer delegeres rådmannen. Finansiering 2011: kr finansieres av disposisjonsfond. Finansiering i budsjett/økonomiplan : kr innarbeides på nytt i budsjett/økonomiplan Behandling i Hovedutvalget for HSO : Innstillingen fra Administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.

10 Innstilling i Hovedutvalget for HSO: Evalueringsrapport K-sak 94/ desember 2010 tas til orientering Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 1, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 2, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 3, vedtas. 10 sjukeheimsplassene i Avdeling A i 2. etasje ved Bergtun får en mer fleksibel bruk, dvs bruk av korttids eller langtidsplass avhengig av brukernes behov. Denne ordningen forutsettes gjennomført umiddelbart. Organisatoriske endringer delegeres rådmannen. Finansiering 2011: kr finansieres av disposisjonsfond. Finansiering i budsjett/økonomiplan : kr innarbeides på nytt i budsjett/økonomiplan Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Torkel Wetterhus (Sp) Ola Grøvdal (Sv) Ole Jørgen Hallingstad (H) Høyre v/ole Jørgen Hallingstad fremmet følgende tilleggsforslag: De 5 omsorgsenheter må kunne omgjøres til sykehjemsplasser på kort varsel. Innstillingen fra Hovedutvalget for HSO ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Ole Jørgen Hallingstad (H) falt med 6 mot 17 stemmer. Vedtak Kommunestyret : Evalueringsrapport K-sak 94/ desember 2010 tas til orientering Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 1, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 2, vedtas. Konklusjon i saksbehandlers vurdering, punkt 3, vedtas. 10 sjukeheimsplassene i Avdeling A i 2. etasje ved Bergtun får en mer fleksibel bruk, dvs bruk av korttids eller langtidsplass avhengig av brukernes behov. Denne ordningen forutsettes gjennomført umiddelbart. Organisatoriske endringer delegeres rådmannen. Finansiering 2011: kr finansieres av disposisjonsfond. Finansiering i budsjett/økonomiplan : kr innarbeides på nytt i budsjett/økonomiplan

11 PS 41/11 Tertialrapport Budsjettreguleringer. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rapporten tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Endring Skatteanslaget redusere Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Inntekter ved salg av konsesjonskraft økes Konsesjonsavgifter økes Avsetning til næringsfond økes Netto renteutgifter reduseres Avsetning til disposisjonsfond reduseres Ramme Fellestjenesten Ramme Helse og barnevern reduseres Ramme Pleie, rehabilitering og omsorg økes Ramme Skole, barnehage og kultur økes 3. Følgende Overføring av midler mellom investeringsprosjekter gjennomføres: Prosjekt 8557 Lager Bygdetun, rest midler på kroner overføres til prosjekt 8555 Parkerings/trafikksikkerhetsplan Bygdetun. Prosjekt 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal, rest midler på kroner overføres til prosjekt 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal Dagalifjell Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

12 Innstilling Formannskap : 1. Rapporten tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Endring Skatteanslaget redusere Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Inntekter ved salg av konsesjonskraft økes Konsesjonsavgifter økes Avsetning til næringsfond økes Netto renteutgifter reduseres Avsetning til disposisjonsfond reduseres Ramme Fellestjenesten Ramme Helse og barnevern reduseres Ramme Pleie, rehabilitering og omsorg økes Ramme Skole, barnehage og kultur økes Følgende Overføring av midler mellom investeringsprosjekter gjennomføres: Prosjekt 8557 Lager Bygdetun, rest midler på kroner overføres til prosjekt 8555 Parkerings/trafikksikkerhetsplan Bygdetun. Prosjekt 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal, rest midler på kroner overføres til prosjekt 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal Dagalifjell Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Elsi Haug (Ap) Ola Grøvdal (Sv) Magne Berg (Frp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Eli Hovd Prestegården (Sp) Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Ramme for sommerjobb for ungdom økes med ,- kr til ,- kr. Avsetning til disposisjonsfond reduseres med ,- til ,- kr. Sosialistisk Venstre fremmet følgende forslag:

13 Som rådmannens forslag med følgende endringer: - ramme helse og barnevern opprettholdes - ramme skole, barnehage og kultur økes kr ,-. Ole Jørgen Hallingstad (H) fremmet følgende forslag: Økning i ramme til skole, barnehage og kultur videreføres i budsjett Rådmannen v/fagsjef Lis Berit Nerli svarte på spørsmål. Arbeiderpartiets forslag ble tatt opp til votering først. Det fikk 21 stemmer og ble vedtatt. Deretter ble forslaget fra SV tatt opp til votering hvor det falt med 11 mot 12 stemmer. Rådmannens forslag med nevnte endring tatt opp til votering hvor det ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble forslaget fra H v/ole Jørgen Hallingstad votert hvor det falt med 3 mot 20 stemmer. Vedtak Kommunestyret : 1. Rapporten tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Endring Skatteanslaget redusere Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Inntekter ved salg av konsesjonskraft økes Konsesjonsavgifter økes Avsetning til næringsfond økes Netto renteutgifter reduseres Avsetning til disposisjonsfond reduseres Ramme Fellestjenesten Ramme Helse og barnevern reduseres Ramme Pleie, rehabilitering og omsorg økes Ramme Skole, barnehage og kultur økes Ramme sommerjobb ungdom økes Følgende Overføring av midler mellom investeringsprosjekter gjennomføres: Prosjekt 8557 Lager Bygdetun, rest midler på kroner overføres til prosjekt 8555 Parkerings/trafikksikkerhetsplan Bygdetun.

14 Prosjekt 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal, rest midler på kroner overføres til prosjekt 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal Dagalifjell PS 42/11 Kommunale husleiepriser. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Husleieprisene korrigeres slik at alle utleieenheter beregnes etter lik pris innenfor samme tilstandsklasse og pris pr. m 2 som vist i tabell 1. Reguleringen trår i kraft for alle nye kontrakter. Husleie som leietakere i dag betaler for mye, reguleres i henhold til tabellen. Det innføres prisdifferensiert husleie, slik at pris pr. m 2 for ordinære utleieenheter på Rødberg tillegges 10% som vist i tabell 1. Tabell 1. Sted Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Trygde- og omsorgsenheter ved Bergtun, kr pr m Omsorgsenheter ved Bergtun fløy C, kr pr m Trygde- og omsorgsenheter Norefjord og Uvdal, kr pr m Ordinære utleieenheter unntatt Rødberg, kr pr m Ordinære utleieenheter på Rødberg, kr pr m Hybelhuset Messa, kr pr m 2 99 Det skal ikke beregnes leie for arealer utover 115 m Leietakere i omsorgsenhetene på Bergtun faktureres for anslått forbruk av strøm og fyringsutgifter som vist i tabellen under. Beløpene anslås hvert år med grunnlag i regnskapstall foregående år. Tabell 2. Omsorgsenheter i bygg C-bygg Strøm kr (anslått strømforbruk) + kr. 230 (andel fellesareal) Fyring kr. 350 (1 radiator) D-bygg kr. 230 (andel fellesareal) kr. 450 (2 radiatorer) Behandling Formannskap : Administrasjonen svarte på spørsmål. Tre spørsmål besvares til kommunestyret Kirsten G. Hovda (AP) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag:

15 Beboere på Bergtun skal ikke dekke strøm og fyring for fellesareal. Rådmannens forslag ble satt opp mot endringsforslaget til Kirsten G. Hovda, hvor sistnente ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Husleieprisene korrigeres slik at alle utleieenheter beregnes etter lik pris innenfor samme tilstandsklasse og pris pr. m 2 som vist i tabell 1. Reguleringen trår i kraft for alle nye kontrakter. Husleie som leietakere i dag betaler for mye, reguleres i henhold til tabellen. Det innføres prisdifferensiert husleie, slik at pris pr. m 2 for ordinære utleieenheter på Rødberg tillegges 10% som vist i tabell 1. Tabell 1. Sted Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Trygde- og omsorgsenheter ved Bergtun, kr pr m Omsorgsenheter ved Bergtun fløy C, kr pr m Trygde- og omsorgsenheter Norefjord og Uvdal, kr pr m Ordinære utleieenheter unntatt Rødberg, kr pr m Ordinære utleieenheter på Rødberg, kr pr m Hybelhuset Messa, kr pr m 2 99 Det skal ikke beregnes leie for arealer utover 115 m Leietakere i omsorgsenhetene på Bergtun faktureres for anslått forbruk av strøm og fyringsutgifter som vist i tabellen under. Beløpene anslås hvert år med grunnlag i regnskapstall foregående år. Tabell 2. Omsorgsenhet Strøm Fyring er i bygg C-bygg kr (anslått strømforbruk) kr. 350 (1 radiator) D-bygg kr. 450 (2 radiatorer) Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ingvar Svendsen (Ap) Eli Hovd Prestegården (Sp)

16 Senterpartiet fremmet forslag: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble votert: Følgende representanter hadde innlegg til utsettelsesforslaget: Hans Beltesbrekke (Ap) 22 representanter stemte for utsettelse, 1 stemte imot. Vedtak Kommunestyret : Saken utsettes til neste kommunestyremøte. PS 43/11 Utredning av energikilder til oppvarming Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune er forpliktet til å følge de nasjonale retningslinjene som er gitt for å dekke varmebehovet. Topplasten av varmebehovet dekkes med det rimeligste alternativet vurdert utfra drifts- og investeringskostnader. Behandling Formannskap : Eirik Solheim (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Det innhentes tilbud fra Nore Energi AS på elektrokjele ferdig oppsatt og montert. Ved alternativ votering falt forslaget fra Solheim med 1 mot 4 stemmer. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune er forpliktet til å følge de nasjonale retningslinjene som er gitt for å dekke varmebehovet. Topplasten av varmebehovet dekkes med det rimeligste alternativet vurdert utfra drifts- og investeringskostnader. Behandling Kommunestyret : Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert habil til å delta i behandlingen.

17 Følgende representanter hadde innlegg i saken: Arnt Jacobsen (Frp) Ingvar Svendsen (Ap) Frp fremmet følgende forslag: Det innhentes tilbud fra Nore Energi AS på elektrokjele ferdig oppsatt og montert. Ap v/ingvar Svendsen fremmet følgende tilleggsforslag: Ny sak legges frem basert på opplysninger gitt gruppemøtene 20.06, samt enøkplan med forventet behandling tidlig i høst Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering hvor det ble enstemmig vedtatt. Deretter ble tilleggsforslaget fra Frp opp til votering, hvor det falt med 6 mot 17 stemmer. Til slutt ble tilleggsforslaget fra Ap tatt opp til votering hvor det ble vedtatt med 19 mot 4 stemmer. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune er forpliktet til å følge de nasjonale retningslinjene som er gitt for å dekke varmebehovet. Topplasten av varmebehovet dekkes med det rimeligste alternativet vurdert utfra drifts- og investeringskostnader. Ny sak legges frem basert på opplysninger gitt gruppemøtene 20.06, samt enøkplan med forventet behandling tidlig i høst PS 44/11 Fastsettelse av planprogram for detaljregulering - Torsetlia Fjellstue og hyttegrend Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune fastsetter med hjemmel i Plan- og bygningslovens 12-9, tredje ledd planprogram for detaljregulering for Torsetlia Fjellstue og hyttegrend, datert , med følgende endringer: Tiltakets effekt på landskapet må belyses gjennom nødvendige illustrasjoner Det skal gjennomføres en konsekvensvurdering jfr. Forskrift om konsekvensutredninger 4 Behandling i Hovedutvalget for NMK :

18 Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalget for NMK: Nore og Uvdal kommune fastsetter med hjemmel i Plan- og bygningslovens 12-9, tredje ledd planprogram for detaljregulering for Torsetlia Fjellstue og hyttegrend, datert , med følgende endringer: Tiltakets effekt på landskapet må belyses gjennom nødvendige illustrasjoner Det skal gjennomføres en konsekvensvurdering jfr. Forskrift om konsekvensutredninger 4 Behandling Kommunestyret : Hans Beltesbrekke ville ha sin habilitet vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet ble behandlet med 22 stemmer. Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune fastsetter med hjemmel i Plan- og bygningslovens 12-9, tredje ledd planprogram for detaljregulering for Torsetlia Fjellstue og hyttegrend, datert , med følgende endringer: Tiltakets effekt på landskapet må belyses gjennom nødvendige illustrasjoner Det skal gjennomføres en konsekvensvurdering jfr. Forskrift om konsekvensutredninger 4 PS 45/11 Vedlikeholdsplan kommunale bygg. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar fremlagte vedlikeholdsplan for kommunale bygg til etterretning. Gjennomføring av planen skjer i tidsrommet Kostnader innarbeides i fremtidige årsbudsjett/økonomiplaner. Behandling i Hovedutvalget fro NMK : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalget for NMK: Kommunestyret tar fremlagte vedlikeholdsplan for kommunale bygg til etterretning. Gjennomføring av planen skjer i tidsrommet Kostnader innarbeides i fremtidige årsbudsjett/økonomiplaner.

19 Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Torkel Wetterhus (Sp) Lars Egedahl (H) Jon Brun (Sp) Hans Beltesbrekke (Ap) Eli Hovd Prestegården (Sp) Magne Berg (Frp) Høyre fremmet følgende forslag: Ny setning etter tidsrommet : Prioritert vedlikeholdsliste legges fram ved behandlingen av første økonomiplan. Innstillingen fra NMK ble satt opp mot innstillingen fra NMK med tilleggsforslaget fra Høyre som ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Kommunestyret tar fremlagte vedlikeholdsplan for kommunale bygg til etterretning. Gjennomføring av planen skjer i tidsrommet Prioritert vedlikeholdsliste legges fram ved behandlingen av første økonomiplan. Kostnader innarbeides i fremtidige årsbudsjett/økonomiplaner. PS 46/11 Meldingssaker til kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene taes til orientering. Behandling Kommunestyret : Følgende representanter stilte spørsmål og hadde innlegg i saken: Arnt Jacobsen (Frp)

20 Jon Brun (Sp) Ole Jørgen Hallingstad (H) Eli Hovd Prestegården (Sp) Rådmannen svarte på dette. Vedtak Kommunestyret : Meldingene taes til orientering med kommentarer som fremkom i møtet. PS 47/11 Framføring av vann og avløp til nytt næringsareal på sydsiden av Rødbergdammen Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen konstaterer at kommunen ikke har forberedt en situasjon som imøtekommer forespørselen, og at det haster med igangsetting. Bortsett fra tilrettelegging for boligfelt, har kommunen ikke deltatt i lignende utvikling tidligere. Etter vurdering av alternativene til kostnadsdekning vedtar kommunen å bekoste utbygging av vann/avløp over dammen og pumpestasjon for avløp her, mot at utbygger bekoster boring under fylkesveg 40 og vann/avløp over egen eiendom slik at andre abonnenter kan tilknytte seg i eiendomsgrensen. Kommunens kostnader på inntil kr ,- ekskl. mva dekkes av prosjekt 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplan, og tilsvarende beløp søkes innarbeidet i kommende økonomiplan for Behandling Kommunestyret : Saken ble lagt fram samme dag, og kommunestyret vedtok med 4 mot og 18 stemmer for å behandle saken. Hans Beltesbrekke ville ha sin habilitet vurdert, han ble enstemmig vurdert inhabil og forlot behandlingen. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet med 22 representanter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ingvar Svendsen (Ap) Lars Egedahl (H) Jon Brun (Sp) Eli Hovd Prestegården (Sp)

21 Eli Hovd Prestegården (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Før tiltaket realiseres skal det fra utbygger foreligge en skriftlig søknad med beskrivelse av de totale utbyggingsplaner. Først ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, deretter ble tilleggsforslaget fra Prestegården votert og enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Rådmannen konstaterer at kommunen ikke har forberedt en situasjon som imøtekommer forespørselen, og at det haster med igangsetting. Bortsett fra tilrettelegging for boligfelt, har kommunen ikke deltatt i lignende utvikling tidligere. Etter vurdering av alternativene til kostnadsdekning vedtar kommunen å bekoste utbygging av vann/avløp over dammen og pumpestasjon for avløp her, mot at utbygger bekoster boring under fylkesveg 40 og vann/avløp over egen eiendom slik at andre abonnenter kan tilknytte seg i eiendomsgrensen. Kommunens kostnader på inntil kr ,- ekskl. mva dekkes av prosjekt 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplan, og tilsvarende beløp søkes innarbeidet i kommende økonomiplan for Før tiltaket realiseres skal det fra utbygger foreligge en skriftlig søknad med beskrivelse av de totale utbyggingsplaner.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25 31 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Møtet ble avholdt på Brøstrud Gård og Pensjonat. I forkant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 49-52 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 44-50 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien Viola

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10 13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12 17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: 25.05.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15:40 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 32-37 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 32-37 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-37 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 09-17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:15 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 72-76 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19.20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. De tillitsvalgte ville ha som protokolltilførsel at innkallingen til administrasjonsutvalget var sendt ut sent.

HOVEDUTSKRIFT. De tillitsvalgte ville ha som protokolltilførsel at innkallingen til administrasjonsutvalget var sendt ut sent. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 2-5 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16. ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 13:00-16.00 Orienteringer Notat fra ordfører samt notat om planlegging

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-37 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-26 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-11 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom på helseavdelingen, Rødberg Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 22-24 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 22-24 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-24 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 13:00 16:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe samme dag,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 16:40 Følgende medlemmer møtte: Erik Hauge Solveig Vagstein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 27-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.04.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 27-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.04.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 27-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.04.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Anne Grete Svendsen Sigrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-28 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Viola Bergerud Ingvar Svendsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4-15 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 51-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 40-51 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 62-64 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling.

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 11:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-23 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.03.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-20 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl.

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 50-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 50-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 50-59 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Konsesjonskraft 2012. Innkalling av 16.5.2011, jfr tekst bakerst i dokumentet. Til behandling forelå:

Konsesjonskraft 2012. Innkalling av 16.5.2011, jfr tekst bakerst i dokumentet. Til behandling forelå: PROTOKOLL ENERGIUTVALGET 24.5.2011 Til stede: Ole Jørgen Hallingstad (leder), Karl Kleiv Redalen, Svein Sporan, Tord Fullu, Synnøve Hjalland, Lar Erik Thorsrud. Forfall: Asbjørn Sevlejordet. Innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Møtet startet med TEMA: Kongsbergregionen v/regional koordinator Jan Erik Innvær fra kl. 13:00 14:00.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Møtet startet med TEMA: Kongsbergregionen v/regional koordinator Jan Erik Innvær fra kl. 13:00 14:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-27 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 Møtet startet med TEMA: Kongsbergregionen v/regional

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31-33 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Viola Bergerud

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag fra kl. 13:00 13:15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende ble delt ut i møtet: Prinsipper for god ledelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 23-29 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-17 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat, Uvdal Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 14:00 14:30 Dette var et ekstraordinært møte.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt temamøte med næringsdrivende vedr. planlagt næringsareal på Nordskogen i forkant av møtet. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-53 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 20.05.2009 Tidspunkt: 14:00 15.50 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.02.2010 Tidspunkt: 14:45 19:00 Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt:

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 15.30 17.30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda, ordfører Dagfinn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:30 18:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 12:30 18:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48-62 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 12:30 18:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 91-96 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-68 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 17:15 Det ble avholdt temamøte: Hovedutvalgene

Detaljer