Destinasjon Geirangerfjord T-info: / NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20"

Transkript

1 Astandstabell Oslo Geiranger Oslo Åndalsnes Oslo Stryn Hellesylt Bergen Geiranger Ålesund Valldal Ålesund Stranda Hellesylt Ålesund Geiranger Molde Trollstigen Valldal Molde Trollstigen Geiranger Molde Sjøholt Hellesylt Trondheim Åndalsnes Trondheim Valldal Trondheim Geiranger Dombås Valldal Dombås Geiranger Loen Geiranger Balestrand Geiranger Flåm Geiranger Lillehammer Geiranger Lillehammer Åndalsnes Geiranger Trollstigen Geiranger Valldal Geiranger Tafjord Geiranger Norddal Geiranger Herdalsseter Geiranger Linge Stranda Geiranger Hellesylt Stranda Geiranger Hellesylt Stryn Geiranger Eidsdal Geiranger Stryn Geiranger Grotli Valldal Stryn Valldal Stranda Valldal Hellesylt Valldal Åndalsnes Valldal Geiranger Grotli 430 km 430 km 490 km 345 km 80 km 89 km 110 km 111 km 143 km 109 km 304 km 372 km 378 km 148 km 184 km 100 km 278 km 296 km 278 km 268 km 62 km 32 km 46 km 31 km 41 km 39 km 29 km 43 km 25 km 76 km 39 km 99 km 16 km 50 km 56 km 78 km Ålesund Geiranger Hellesylt Stranda Liabygda Fjørå Valldal Tafjord Eidsdal Norddal Guide 2010 UNESCO Verdsar Reinheimen Nasjonalpark Nasjonal turisteg Destinasjon Geirangerfjord T-info: / NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel Fax Grafisk design og produksjon: NO Foto: Arne Aasheim, Jon Slyngstad, Per Eide, Christer Granberg, Arne Inge Tryggestad, Terje Rakke/Nordic Life As, Max Scmid, Lars Wara, C H/Innoasjon Norge, Fred Jonny, John H. Fylling

2 Velkomen! Blomberg, Geirangerfjorden Geirangerfjord Gjennom denne trykksaka håper i å kunne gi dykk nyttig informasjon for opphaldet i området årt, som strekkjer seg frå Hellesylt i sør til toppen a Trollstigen i nord. Samtidig tillèt i oss eit lite atterhald med omsyn til at rutetider, opningstider etc. kan bli endra i turistsesongen. Turistinformasjonane åre er heile tida best oppdaterte. Vi rår difor til at de bruker desse for meir utfyllande assistanse. Kontaktinformasjon til turistinformasjonane finn de på s. 9. Vi ønskjer dykk hjarteleg elkomne, og håper at de får oppleingsrike dagar i år fantastiske natur. Med ennleg helsing DESTINASJON GEIRANGERFJORD Denne informasjonsbrosjyren er laga og distribuert a Destinasjon Geirangerfjord Innhald Velkomen 2 UNESCO Verdsar 6 Reinheim nasjonalpark 7 Nasjonal turisteg 8 Turistinformasjonar 9 Attraksjonar 10 Aktiitetar 16 * Rafting/breandring/juing m.m. 16 * Bading 18 * Fiske 20 * Fotturar 22 * Andre aktiitetar/utleige 24 * Vinter 26 Serice 27 Shoppingguide 29 Sightseeing/båttransport/fisketurar på fjorden 30 Sommararrangement 31 Sereringsstader 32 Oernatting 34 Kommunikasjonar 48 Cruiseskipanløp 52 Rundturar med bil/motorsykkel 56 Kart 59 Astandstabell

3 Båttur på Geirangerfjorden Velkomen til destinasjonen med to a dei mest kjende og spektakulære attraksjonane i Noreg; Geirangerfjorden og Trollstigen. I dette området er reisa i seg sjøl ei stor oppleing. Her kan du opplee den erdskjende Geirangerfjorden med sightseeingbåt, ferje, liten leigebåt eller kajakk, og nokre fantastiske bilegar som Geirangeregen, Nibbeegen, Ørneegen, Trollstigen og Norangsdalen. Det er ikkje utan grunn at rikseg 63, strekninga Strynefjellet til Romsdalen, får status som Nasjonal turisteg i Geirangerfjorden har kar sommar om lag 160 anløp a flotte cruiseskip, og dessutan daglege anløp a Hurtigruta på nordgåande seglas. Fleire aktuelle attraksjonar og utfluktsmål er Dalsnibba, Stryn sommerski, Briksdalsbreen, Zakariasdammen og jugendstilbyen Ålesund. Viktigast for deg er det sjølsagt å opplee den fantastiske naturen på din eigen måte. Det er mykje du kan gjere, og aktiitetstilboda er mange. Destinasjon Geirangerfjord har mange og arierte innkarteringsalternati. Her finst heile spekteret frå enkle camping- og utleigehytter til det ypparste a hotell. Vidare finst det mange og gode sereringstilbod og mange gode høe for dei som er kjøpelystne. Fleire a bygdene har rike tradisjonar for lokalsal a landbruksprodukt. I høgsesongen er sericetilbodet godt med blant anna utida opningstider. Houdsesongen er mai september, men år og haust kan ofte by på dei aller beste naturoppleingane i eit område der naturen erkeleg kjem heilt innpå deg. I tillegg finst her glimrande intersportsområde, særleg i og omkring Strandafjellet Skisenter. Velkomen til det ypparste a Fjord Norge! 4 5

4 UNESCO Verdsar Reinheimen nasjonalpark Vestnorsk Fjordlandskap Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland Tafjordfjella Vestnorsk Fjordlandskap - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland Vi er omkransa a undererk, nokre finst i naturen, medan andre er skapte a menneske. Desse stadene seier noko om korleis det har ore å ere menneske gjennom historia. Dei gir oss ein identitet. Pyramidane i Egypt, Viktoriafalla i det sørlege Afrika, Den kinesiske muren, det truga Venezia eller den spektakulære Grand Canyon Alle desse attraksjonane står på UNESCO si liste oer kultur- og naturar a eineståande erdi. Vestnorsk Fjordlandskap representert ed Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland art den 14. juli 2005 innskrie som første norske naturarområde på denne prestisjetunge lista. Lenge har Geirangerfjorden orte omtala som «Perla mellom dei norske fjordane». Ein plass på lista oer erdas største attraksjonar gir fjordlandskapa eit ekstra kalitetsstempel og ein eksklusi internasjonal status. Områda har fått ein internasjonal aksept for sine natur- og kulturerdiar. Opple åre natur- og kulturskattar i områda kring Geirangerfjorden, så skjønar du ka i meiner! Reinheimen Nasjonalpark er eit stort og sært ariert fjellområde. Det strekkjer seg frå kasse tindar og tronge dalar i est, til slakare idder i aust. Nasjonalparken art oppretta i 2006, og er med sine 1969 km 2 den tredje største nasjonalparken i Noreg. I tillegg til sjøle nasjonalparken inkluderer det erna området seks omkringliggjande landskapsernområde og eit naturreserat. Nasjonalparken har ein rik flora og fauna, og er leeområdet til illreinstammen nord i Ottadalen. I tillegg finn ein i dette området mange spanande kulturminne knytt til gamal fangstradisjon. Mellom anna er det funne fangstgroper, bogestelle, massefangstanlegg og restar a buplassar etter reinjegerar frå jernalderen, middelalderen og a nyare dato. Det er gode moglegheiter for fantastiske naturoppleingar i nasjonalparken. Området har i lang tid orte nytta som beite- og seterdrift, og til jakt og fiske. Men med unntak a netterket a merka stiar og turisthytter i Tafjordfjella og i Skjåk, er derimot området lite tilrettelagt for ferdsel. Jakt og fiske er det fine høe til i Reinheimen, men er merksam på at ein treng løye/kort for desse aktiitetane. Nettopp den urøyde naturen gjer ein tur inn i nasjonalparkområdet til ei heilt spesiell oppleing. Du er sjølsagt hjarteleg elkomen til å nytte naturen, så lenge du syner omsyn til omgjenadene. 6 7

5 Nasjonal turisteg Turistinformasjonar Destinasjonen Destinasjon Geirangerfjord er reisemålselskapet som dekkjer heile det attraktie området frå Geirangerfjorden til Trollstigen. Men mest a alt: mykje, eldig mykje natur og akre oppleingar. Destinasjonen ligg nord i Fjord Norge, inst i Storfjorden, der han deler seg i Sunnylsfjorden, som ender opp i den erdsberømte Geirangerfjorden, og Norddalsfjorden, som fører inn til Tafjorden. Geiranger-Trollstigen Nasjonal turisteg 2010 «Ta turen mellom Langatn på Strynefjellet og Soggebrua nær Åndalsnes langs ein eg som slynjger seg dristig med simlande utsikt, frå stupbratte fjell til djupe fjordar». I 2010 får strekninga Geiranger Trollstigen (mellom Langatn og Sogge bru ed Åndalsnes) formelt status som Nasjonal turisteg. Statens egesen står bak turistegprosjektet, som set spesiell fokus på «unike køyreturar langs egar i det beste a norsk natur». Innan år 2015 il 18 egstrekningar oer heile Noreg ha fått denne statusen. Langs desse akre rutene ert det tilrettelagt med nye utsiktspunkt og ekstra fine rasteplassar utforma i samarbeid med unge og nyskapande norske arkitektar. Allereie i 2006 stod det nye utsiktspunktet på Flydalsjuet i Geiranger klart. Der finn du også offentlege toalett utførte i ein interessant kombinasjon a gamal tradisjonell byggjestil og nye element. Også utsiktsplatået i Ørnesingen på toppen a Ørneegen har fått ny ut forming herifrå kan du nyte utsikta oer erdsarfjorden og bygda Geiranger. Naturattraksjonen Gudbrandsjuet har fått ei oppgradering med nye gangbruer og utsiktsplattformar i moderne design. På toppen a Trollstigen opnar nye lettilgjengelege gangegar, spektakulære ut siktspunkt og sericebygg i Fornyinga a dei fire stoppestadane, Flydalsjuet, Ørnesingen, Gudbrandsjuet og Trollstigen har gjee dei eit felles uttrykk tanken er at den spanande nye arkitekturen skal gje dei reisande ei ekstra oppleing utoer den akre naturen på strekninga. Gudbrandsjuet, Valldal Destinasjon Geirangerfjord NO-6216 Geiranger Ope heile året Tel.: Fax: Adelingskontor, Valldal Pb. 173, NO-6210 Valldal Ope heile året Tel.: Fax: Turistinformasjonskontor: I sommarsesongen mai september. Geiranger Turistinformasjon Gamle fergekai, NO-6216 Geiranger Tel.: Fax: Valldal Turistinformasjon Sylte, NO-6210 Valldal Ope heile året Tel.: Fax: Eidsdal Turistinformasjon Tel.: Hellesylt Turistinformasjon Peer Gynt Galleriet, NO-6218 Hellesylt Tel.: Stranda Turistinformasjon Kaihuset, NO-6200 Stranda Tel.:

6 Attraksjonar Geiranger kyrkje Geiranger kyrkje (1842), Sunnylen kyrkje (1859) og Stranda kyrkje (1838) Opne kar dag kl Norddal kyrkje (1782) og Sylte kyrkje (1863) Opne kar dag kl Peer Gynt Galleriet AS, Hellesylt Peer Gynt Galleriet AS, Hellesylt Tel.: Fax: Ope: : Alle dagar kl Ellers etter atale Pris: Indiiduelle kr 50,- (barn under 12 år gratis) Gruppe kr 35,- (min. 10 stk.) Geiranger Fjordsenter / Verdsarsenter Geiranger Fjordsenter / Verdsarsenter Tel.: Fax: Ope: Mai desember Prisar: Vaksne kr 95, ; barn kr 50, (5 15 år); familie kr 220, Eit unikt kunstsenter som iser Oddin Parrs kunsterk i tre a den erdskjende forteljinga om Peer Gynt a Henrik Ibsen. I tillegg blir det kunstutstilling a andre kunstnarar gjennom heile sesongen. Restaurant Hellesylt sererer middag og smårettar i same hus. Hellesylt Bygdetun Ei unik samling a gamle gjenstandar i 200 år gamle bygningar, omising i tida april oktober etter atale. Tel Geiranger Fjordsenter initerer til ei andring gjennom historia til fjordfolket. Her blir du gjennom effektfulle tablå og autentiske bygningsmiljø ført langt tilbake i tid, og du kan lee deg inn i den kardagen som rådde. Senteret iser også eit fengslande biletspel som presenterer erdsarområdet med akre naturbilete. Senteret har eigen kafé og gåebutikk

7 Herdalssetra, Norddal Krafterkmuseet i Tafjord Herdalssetra / Norsk Setermuseum Tel.: / / Fax: Sesong: Mai september Med geiter og meir enn 30 gamle seterhus er Herdalssetra den største fellessetra for geit i landet. I tillegg er her sauer og fjordhestar. Ysting, utstillingar og omising etter atale. Setra ligg i Geiranger-Herdal landskapsernområde og erdsarområdet. Varig erna assdrag. Seterkafé (open frå primo juli til medio august) og mogleg med oernatting i gamle seterhus. Bomeg. Krafterkmuseet i Tafjord Tel.: Ope: 12. juni 8. august Ope for grupper etter atale heile året Pris: Gratis inngang. Den esle bygda Tafjord, inst i Storfjorden, blei ein iktig leerandør a elektrisk kraft til det moderne industrieentyret på Sunnmøre. I 1923 blei den første kraftstasjonen i Tafjord sett i gang, og han ar i bruk heilt fram til I 1991 opna han som krafterksmuseum, og eit erdifullt stykke kulturhistorie blei dermed sikra for ettertida. Produksjonshallen med sine balkongar syd a stemning, og utstillingar fortel om utbygging og bruk a asskrafta

8 Geirangeregen (opna 1889) Sommaropen høgfjellseg mellom Grotli og Geiranger. Vegen slyngjer seg i 38 hårnål s ingar frå Geirangerfjorden og opp mot 1000 m.o.h. Trollstigen (opna 1936) Den mest besøkte turistegen i Norge. Slyngjer seg i 11 singar oppetter steile fjellsida til 858 m.o.h. Omkransa a fjelltoppane Bispen, Kongen og Dronninga. Trollstigen Hellesyltfossen Knuten (opna 1882) Spesiell egløysing ed Geirangeregen som m.a. gjorde at egen fekk gullmedalje på erdsutstillinga i Paris. «Trafikkmaskina» kan brukast den dag i dag. Geirangerfjorden Landets mest berømte fjord, 20 km lang med fleire akre fossefall, som «Dei sju systrer», «Brudesløret» og «Friaren». Dramatisk kulturlandskap med fjellgardar på berghyller oer steile fjellsider høgt oer fjorden gjer ein båttur på fjorden til ei minnerik oppleing. Fjorden blir trafikkert a ferjer, hurtig båtar, hurtigruta, sightseeingbåtar og cruiseskip. Hellesyltfossen Ein a dei mest fotograferte fossane i om rådet. Fossen deler Hellesylt sentrum i to, og gir tettstaden ei spesiell atmosfære. Fossen er lyssatt om natta. Zakariasdemninga i Tafjord Ei a dei høgste magasindemningane i Europa, 96 meter høg, bygd i Samlar atn for elektrisitetsproduksjon i Tafjord. Ein kan gå på toppen a demninga. A og til oerløp som danner eit flott fossefall. Lett tilkomst frå bileg. Ljøen Ved r 60 mellom tunnellane Stranda- Hellesylt. Flott utsiktspunkt mot Geirangerfjorden og Sunnylfjorden. Storhjellen Utsiktpunkt ed r 650 i Liabygda. Storslagen utsikt mot fjellgarden Skrednakken, Sunnylsfjorden, Norddalsfjorden, Storfjorden og tettstaden Stranda. Flydalsjuet Den mest idkjende, og tilrettelagde, utsiktsstaden på Geirangeregen. Storslått utsikt oer Geiranger og Geirangerfjorden. På eit nedre platå finn ein Dronningstolen. Området er tilrettelagt med offentleg toalett, 4 km frå Geiranger sentrum, rett ed r 63. Dalsnibba, ed RV-63 mellom Geiranger og Grotli/Stryn 5 km bileg (bomeg) frå Djupasshytta på RV-63 opp til fjelltoppen Dalsnibba 1500 m.o.h. Her har ein ei fantastisk utsikt oer fjell og dalar i området og Geirangeregen som slyngjer seg nedoer fjellsidene til fjorden langt der nede. Bomagift er kr 85, for personbil/bubil/mc. Buss (oer 7 pers.) kr 900,- Flydalsjuet Muldalsfossen Muldalsfossen, også kalla Keisar Wilhelmfossen, er med sine 200 m ein a dei høgste fossane i landet. P.g.a kraftutbygging er assføringa i fossen redusert. Tilkomst etter god gangeg, 3 km, frå Tafjordegen. Gudbrandsjuet i Valldal Ved RV63, 15 km nord for Valldal sentrum, imponerande system a jettegryter som dannar eit 5 m breitt og ca. 20 m djupt ju som ela passerer gjennom. Attraksjonen har no fått ny, spennande design som eit tilretteleggingstiltak langs den nasjonale turistegen. Ørneegen/Ørnesingen (opna 1955) Heilårseg mellom Geiranger og Eidsdal. Vegen kli i 11 hårnålsingar oppetter bratte lia til om lag 620 m.o.h. Beste tilrettelagde utsikts punktet finn ein i Ørnesingen, ein a dei øste singane. Her har ein glimrande utsikt oer Geiranger og Geirangerfjorden med fossane «Dei sju systrer». Kilsti Frå RV 60 mellom Geiranger og Eidsdal går det ein sideeg til Kilsti, 4 km. Godt utsiktspunkt oer Norddalsfjorden og kringliggjande bygder. Dalsnibba Gudbrandsjuet 14 15

9 Aktiitetar Rafting / juing / breandring / padling m.m. Aktiitet Sesong Varer i Utstyr Min maks Pris pr. pers. pers. Rafting, aldersgrense Mai-sep. 4 timar Ullgenser, ,- 15 år. Grad 2 til 3+ Kar dag kl regnjakke og sko Standardtur (15.00) timar 490,- Familierafting, aldersgrense Juni-okt. 3 timar Ullgenser, ,- 10 år. Grad 1 til 2+ Kar dag regnjakke og sko kl Nybegynnerkurs i elepadling, Juni-aug. 3 dagar Ulltøy/sokkar ,- aldersgrense 15 år, joggesko, jakke oernatting i lao, felles og soepose innkjøp og tillaging a mat i det fri. Villmarksleir m/aktiitetar Mars-des. 3-6 timar Turklede etter ,- eret Oernatting April-des. Soepose, ,- illmarksleir liggjeunderlag Klatring / Grottetur Mars-des. 4 timar Turklede, ,- joggesko Gudbrandsjuing Juli-aug 4 timar Ulljakke, ,- regnjakke og sko Guida kajakkturar i Geirangerfjorden Opple den imponerande Geirangerfjorden i lag med internasjonalt sertifiserte kajakkguidar. Daglege agangar frå Geiranger Camping kl (mai-sept). Også kombinerte padle/fotturar med besøk på fjellgardar. Varigheit 5 7 timar. Passar også for familiar. Pris: Vaksne (f.o.m 14 år) kr 700,- pr. pers. Born (13 år og yngre) kr 560,- pr. pers. Info.: Coastal Odyssey Tel.: Rafting, Valldal Alle aktiitetar oer har utgangspunkt frå Valldal. For påmelding/info kontakt: Valldal Naturoppleingar NO-6210 Valldal Booking: tel Juandring, fjellandring og aktiitets løype på Hellesylt Info.: Cinclus Park Tel.: For leige a kajakk utan guide sjå kajakkutleige s. 24. Kajakk, Geirangerfjorden Aktiitetsløype, Hellesylt 17

10 Hotel Union, Geiranger Hellesylt Badehus, Hellesylt Bading Symjehall Muritunet, Valldal Innandørs symjebasseng og boblebad. Ope: Onsdag kl Laurdag kl Pris: Vaksne kr 50,- Barn kr 25,- Stranda hotell, Stranda Innandørs symjebasseng og badstue. Ope: kl måndag fredag og sundag kl fredag og laurdag Pris: Vaksne kr 100,- Barn/honnør/student i studietida: kr 50,- Friluftsbad Tafjord Friluftsbad Tel.: Ope: Ope berre laurdag og sundag kl Ope dagleg kl Ope berre laurdag og sundag kl Pris: Vaksne kr 70,- Barn kr 40,- Sesongkort famile 975,- Sesongkort enkeltperson kr 375,- Utandørs opparma symjebasseng (24 28ºC). Også plaskebasseng, assklier og leikeapparat. Stort område, garderobar med dusj, idyllisk plassert ed fjorden. Spa/bad Union Bad og Spa, Hotel Union, Geiranger. Eiga badeadeling med symjefasilitetar både ute og inne. Sauna. Også badeadeling med sklie, grotte og leiker for barn. Unn deg ei stund a lykke med ekte, reine og annleis atnoppleingar. Tel.: Ope: På førespurnad Pris bad: Høgsesong ( ): Vaksne kr 200,-. Barn kr 100,- Familie kr 480,- Lasesong: Vaksne kr 120,- Barn kr 60,- Familie kr 350,- Badestrender På arme sommardagar kan badetemperaturen i fjorden kome opp mot 20 C. På slike dagar er det eit yrande li på badestrendene langs fjorden. Hellesylt: Fin badestrand med eige badehus med omkledningsrom og stupebrett. (erna kulturminne) Valldal: Muribugen (ed nausta) Stranda: Helsemika Norddal: Brunsteinane Eidsdal: Ved Ytterdal Camping Tafjord Friluftsbad, Tafjord 18 19

11 Laks frå Korsbrekkeela, Hellesylt Eidsatnet, Eidsdal Fiske Fiskehøa i området er fantastiske og spenner frå fiske i fjorden til lett tilgjengelege elar og atn i låglandet eller fleire dagars andring i høgfjellet med fiskestonga som følgjesein. Turistinformasjonen gir meir informasjon om fiskehøa og sal a fiskekort. Fiske i fjorden er gratis. Eidsatnet Eit sært lett tilgjengeleg fiskeatn rett ed r 60 mellom Eidsdal og Geiranger. Båtutleige (robåtar, kr 20,-/pr. time), sal a fiskekort (kr 50,-/døgn). Godt utgangspunkt for turar til andre fiskeatn på fjellet (Oaldsatnet og Sarteatnet). Laksefiske Det er fem tilgjengelege lakseelar i området der enkeltpersonar kan få kjøpe kort. Det er Strandaela, Korsbrekke-ela (Hellesylt), Valldøla, Eidsdalsela og Norddalsela. Fiskeperioden for laksefiske i årt område er fastsett etter forskrift f.o.m 20.juni t.o.m 31. august. Lokale innskrenkningar kan førekome. Strandaela G-Sport: Tel (kortsal) Ela er delt inn i 8 soner med seks stenger per sone. Lakseførande strekning er ca. 10 km. Pris: Nedste soner kr 150, (7 timar) inkl. kr 50, i depositum som blir betalt tilbake når fangstrapporten blir leert. Dei andre sonene kr 120, (7 timar) inkl. kr 50, i depositum som blir betalt tilbake når fangstrapporten blir leert. Ela er nattefreda frå Bestilling a kort maks 3 dagar i føreegen. Valldøla Kortsal: Valldal Turistinformasjon: Tel Ela er delt inn i 13 soner med 2 stenger per sone. Lakseførande strekning ca. 10 km. Pris: Kr 175, (frå kl ), kr 175, (frå kl ). Fiskeutstyr, flåtar, kajakkar etc. som skal brukast på ela, må desinfiserast. Dette kan gjerast ed Turistinformasjonen i Valldal. Eidsdalsela Kortsal: Ytterdal Camping: Tel (Eidsdal sentrum) Ela er delt inn i 3 soner med 4 stenger per sone. Lakseførande strekning ca. 6 km. Pris: kr 200,- (kl ) inkl. kr 50,- i depositum som blir betalt tilbake ed innleering a fangstrapport. Måndagar er ela stengt. Norddalsela (Storela) Kortsal: Roar Hjelle (tel ), Tryge Dahlen (tel ) og Jon Ytredal (tel ). Ela er delt inn i 3 soner med 2 stenger per sone. Lakseførande strekning ca. 2,5 km. Pris: Kr 100, for sekstimarskort. Ela er open for dagleg fiske kl og kl Tysdagar berre kl Måndagar stengd (grunneigardagar). Korsbrekke-ela, Hellesylt Øre sone. Kortsal: Stadheimfossen Camp. & Hytter. Tel Fiskeperiode: juli-august. Lakseførande strekning ca 1 km. Ela er delt i 2 soner med 2 stenger i kar. Pris: Kr Ela er nattefreda frå kl

12 Valldal Lingås-Kloset-Åsesetra. Køyreeg til Lingås. Etter gruseg til Kloset (seter) idare til Åsesetra bratt retur ned til Lingås. Ca 3 t totalt. Vakker utsikt. Gjerdsegga. Utgangspunkt Gjerde Camping, gruseg gjennom hyttefelt og sti i skogen som fører opp til Gjerdsegga. Utsiktspunkt. Ca 4 1/2 t tur/retur. Fjørå Hauge («Ruggå») Høgsetra. Start frå P-plass på Hauge, langs traktoreg, og sti til «Ruggå», idare til Høgsetra og på traktoreg tilbake til Hauge. Turen gir fin utsikt oer Tafjorden og Valldal. Ca 1 1/2 t totalt. Utsikt frå Vesteråsfjellet, Geiranger Vika-Ytterli. Langs gammal eg opp gjennom lia, skilta til garden Ytterli. (1 t.) Mogleg å gå oer til Valldal ia Syltefjellet. (2 1/2 t.) Fotturar Området byr på mange fine turhøe; frå korte turar til fleirdagsturar i for eksempel Tafjordfjella, der det er lagt godt til rette med merkte stiar og hytter med kost og losji. Turistinformasjonane hjelper til med turforslag og turkart. «For fotturar med guide sjå s. 24». Vi tek med nokre turforslag her: Geiranger Vesterås Storseterfossen. Turen tek til frå Vesterås gard og går på god sti inn til Storseterfossen; ein foss du faktisk kan gå inn under. Turen arer ca. 1 time ein eg. Skageflå Homlong Transport med sightseeingbåten MS «Geirangerfjord» til Skagehola, bratt oppstiging til garden Skageflå. Nydeleg utsikt! Vidare oer til Homlongsetra og ned til Homlong. Turen arer ca. 4 timar (dagstur). Det er også mogleg å bruke priat båtskyss til Skageflå. Sjå under båtutleige. Eidsdal Kilsti Verpesdalen Flåna Kilsti. Fin rundtur på ca. 3 timar. Folkesti øst i bygda, ca 1 1/2 time. Tek til frå rasteplassen ed Eidsatnet, går langs eg mot Kleia og følgjer lysløype i Hauane tilbake. Norddal Storåsnakken. Utgangspunkt frå Lilleås (skibakken). Ca. 1 time t/r. Fin utsikt oer fjord og fjell. Tafjord Kaldhussetra-Flyene. Start ed Kaldhusseter Turisthytte langs oppmerkt sti til Flyene. Nydeleg utsiktspunkt! (Ca 1 1/2 t. ein eg.) Stien fører idare mot Reindalssetra. Muldal. Fin tureg som slyngjer seg opp lia frå sjøen til Muldalsgardane 370 m.o.h. Sti mellom husa som fører ned til Muldalsfossen, ein a dei høgaste fossane i landet (ca. 200 m fall). Ca 1 t ein eg. Stranda Engeset-Habostaddalen-Patchellhytta. Bomeg frå Engeset til Liasetra. Merkt sti idare langs Habbostaddalen til Patchellhytta. Ca. 2 t. ein eg. Fint utgangspunkt for ein tur til fjellet Slogen. Postegen mellom Stranda og Hellesylt oer Ljøbrekka. Skilta start frå RV 60 Herdalen (Stranda) rett før tunnelen eller frå Ljøen (mellom tunnelane). Fin tureg som er ein del a «Den Trondhjemske Postei» mellom Bergen og Trondheim. Ca. 3 t. Hellesylt Flofjelleien, 10 km lang tureg frå Vollset til Flo. Høer også for sykkel. Ca 3 t tur/retur. Hellesylt sentrum-sarthammaren. Kort skogstur til fint utsiktspunkt oer Hellesylt. Rundtur 1 time. Ver forsiktig!! Kallskaret Naturreserat. Bileg til Herdalsatnet. Bru oer ela litt Hugs at la og mose kan gje eit sært nedanfor osen, sti idare til Kallskarsetra og Kallskaret. Freda geologisk glatt underlag når dei blir fuktige, så område. Forekomstar a oliin og eklogitt. er spesielt arsam når du ferdast ed Ca. 5 t tur/retur. elar, fossar og skrentar der eit fall kan få 22 fatale følgjer. 23

13 Guida toppturar og Nordic Walking Geiranger Fjordserice arrangerer turar med guide til nokre a dei flotte fjelltoppane rundt Geiranger i sommarsesongen. Sjekk program hos turistinformasjonane eller på Hurtiggåande RIB-båtar, Hellesylt (bestill min. 2 timer før) Prisar: 2500,- pr time Ant. passasjerar pr båt: 21 Hellesylt Vekst AS / Inge Hole tel Hellesylt Turistinformasjon tel Nordic Walking-turar med instruksjon/innføring i teknikken blir arrangert fleire gongar i eka gjennom sommaren. Flotte løyper og traséar i erdsarområdet. Meir info hos turistinformasjonane elller og Andre aktiitetar Guida turar og aktiitetar Turskreddaren Personal Tours tilbyr guida turar og aktiitetar basert på lokal historie, tradisjon og kortreist mat. Skreddarsyr pakkeløysingar for både grupper og enkeltpersonar. Tel Adenture Stranda oppleelsesprodusent som tilbyr m.a. fjellturar sommar, skiguide, mc-turar, eents for bedrifter. Legg ekt på tradisjonar og oppleingar i nærmiljøet. Tel Cinclus Park turar til fjellgardar, fjellturar/toppturar, aktiitetsløype på Hellesylt. Tel Båtutleige Geirangerfjorden Feriesenter, Geiranger tel Actie Geiranger, Geiranger tel Turistinformasjonen i Valldal tel Aaasen Gard, Hellesylt tel Helset Hytteutleige, Hellesylt tel Grand Hotel Hellesylt tel Fleire campingplassar leiger ut båt til gjestene sine. Pedalbåt Hellesylt Turistinformasjon tel Kajakkutleige Coastal Odyssey, Geiranger tel Valldal Naturoppleingar, Valldal tel Actie Geiranger, Geiranger tel Hellesylt Vekst AS /Inge Hole tel Grand Hotel Hellesylt tel Aasen Oppleingar AS, Hellesylt tel Bowling Kulå i Valldal sentrum tel Sykkelutleige Turistinformasjonen i Valldal tel Geiranger Fjordserice tel Hellesylt Turistinformasjon tel Grand Hotel Hellesylt tel Golf Ved RV 60 på Oeroll i Strandadalen, 6 hol. tel Minigolf Ved Muritunet (Kafé Lupinen) i Valldal, tel utleige a køller og ballar. Minigolf kr 30,- pr. time pr. person Tennis Ved Muritunet (Kafé Lupinen) i Valldal tel Leige a bane og utstyr. Tennis kr 80,- pr. time + kr 10,- pr. racket. Sandolleyball Ved Muritunet i Valldal sentrum ligg 3 sandolleyball-baner. Gratis bruk, men ta med ball. Utesjakk Muritunet i Valldal, gratis bruk Sykling Fasinerande sykkelturar entar på deg enten du il sykle langs landeegen eller elje meir kreande ruter i terrenget. Guida sykkelturar; Mountain Biking og landeegssykling. Kontakt tel Rundtur på eiga hand: Hellesylt-Flofjellet-Stryn (42 km) (buss tilbake frå Stryn). 4-6 timars rundtur oer Flofjellet (bilfri strekning 10 km). Storslått utsikt, flott natur, ille fossar og fredelege atn. Leige a sykkel og frakt a sykkel tilbake frå Stryn kr. 290,-. Kontakt: Hellesylt turistinformasjon tel Prø også «unnabakketur» frå Dalsnibba, Ørneegen, Trollstigen m.fl. kobinert med offentleg buss eller taxi til toppen

14 Vinter Geirangerfjord-området er ikkje akkert berre om sommaren om interen gje det snødekte fjordlandskapet ei trolsk og annleis stemning det er erdt å opplee. Her ligg Strandafjellet Skisenter (www.strandafjellet.no), eit a dei største og beste alpinanlegga i distriktet. Det er godt tilrettelagt også for snøbrett og telemarkskøyring, og har kanskje Skandinaias beste fri køyringsforhold. Nytt i år: Stolheis og pailjong med serering aukar kapasiteten og kaliteten. Gjennom felles heiskort «Alpepass» får du tilgang til seks arierte skisenter med kort astand (www.alpepass.no). Vil du trakke dine eigne spor, så finst det ei mengd akre toppturar der du irkeleg kan leike deg frå fjell til fjord i herleg puddersnø. Preparerte langrenns-/ turløyper står også til fri bruk i dei fleste bygdene. I fleire a bygdene (Geiranger, Fjørå, Norddal) finst det lange aketradisjonar: interkeldar med akeføre stengjer ein bygdeegen for biltrafikk, medan barn og aksne fyk forbi på rattkjelkar så det gnistrar rundt meiane. Det årlege fjelltelemark- og snøbrettrennet «Alperittet» startar frå toppen a Roaldshornet, 1230 moh., med mål heilt nede ed fjorden i Stranda sentrum. I år går starten 27. februar. Sjøl om Trollstigen og Geirangeregen mot Austlandet blir interstengt, kan alle bygdene lett nåast året rundt. Fleire hotell og hytter har ope heile året, så du kan godt nyte elære i symjebasseng, sauna og spa etter ein akti dag. Velkomen til interdraumen! Strandafjellet Skisenter Serice Telefon (+47) Apotek: Stranda Storfjord Apotek Bankar: Sparebanken Møre Hellesylt, Stranda, Valldal og Eidsdal. Minibankar: Geiranger, Hellesylt, Stranda og Valldal Bensin/diesel: Geiranger Yx Geiranger Eidsdal Bunker Oil Hellesylt Yx Hellesylt Stranda Esso, Statoil Tafjord Bunker Oil Valldal Yx Valldal Bensin/diesel småbåt: Hellesylt Yx Hellesylt Valldal Valldal Kai, Shell Bilerkstad: Hellesylt Hellesylt Bilserice/Yx Hellesylt Valldal Valldal Bilsenter/Shell Dyrlege: Hellesylt/Stranda Veterinærakt Geiranger/Eidsdal, Norddal, Valldal, Fjørå og Tafjord Veterinærakt Handerkarar: Valldal Hytteserice Internett: Valldal Turistinformasjonen og biblioteket Geiranger Turistinformasjonen, Laizas, Café Ole, Hotel Union Hellesylt Turistinformasjonen Lege: Geiranger, Eidsdal, Norddal, Valldal, Fjørå og Tafjord Vakttelefon Hellesylt og Stranda Vakttelefon Alarmtelefon ambulanse 113 Medisinutsal: Geiranger Joker Geiranger Hellesylt Spar Hellesylt-Ringdal & Co Eidsdal Coop Eidsdal Valldal Spar Valldal H.L.Muri As Politi: Lensmannen i Stranda og Norddal, adr. Stranda Alarmtelefon 112 Post: Posten har tenesta «Post-i-butikk» på følgjande stader: Geiranger Joker Geiranger Hellesylt Spar Hellesylt Eidsdal Coop Eidsdal Norddal Joker Storås Handel Valldal Spar Valldal Postkontor Stranda sentrum, Øyna Tannlege: Valldal Distriktstannklinikken Stranda Distriktstannklinikken Stranda Claus Ryste Taxi: Geiranger Geiranger Taxi

15 Shopping-guide Limousine serice: Limousine West Tømmestasjonar bubil/ogn: Hellesylt Yx / Hellesylt Bilsenter Valldal Grandane, like ed Yx Valldal Geiranger ed busstasjonen Vinmonopol: Stranda På eg til Skageflå Blomster Telefon (+47) Viken Gartneri, Valldal Klede Geirangerfjord Design, Geiranger Deold fabrikkutsalg, Hellesylt Leiker YES! H.L.Muri As, Valldal Mat, daglegarer SPAR Valldal H.L.Muri As, Valldal SPAR Hellesylt, Hellesylt Coop Sunnylen BA, Hellesylt Joker Geiranger Lokale matareprodusentar Ole Ringdal AS, Hellesylt Mørkrullen, Geiranger The Happy End, Norddal Møblar hagemøblar H.L. Muri As Suenirar, gåer Søm-Serice, Hellesylt H.L. Muri As, Valldal Burgerhjørnet/Ian Rush-pub, Hellesylt Souenirbutikken, Hotel Union, Geiranger Geiranger Galleri, Geiranger Audhild Vikens estoe, Geiranger Vinjenaustet, Geiranger Geirangerfjord Design, Geiranger E. Merok Turistforretning, Geiranger Fjordbuda/Yx, Geiranger Sommarbutikken, i lokala til Cafe Ole, Geiranger Geiranger Fjordsenter Yx Hellesylt Sport/fritid Fjordbuda/Yx Geiranger, Geiranger

16 Sightseeing/båttransport/ fisketurar på fjorden Sightseeingbåten MS «Geirangerfjord» går daglege rundturar ut heile Geirangerfjorden og tilbake etter følgjande tabell. Agang frå Geiranger gamle kai ed Turistinformasjonen Kl , Kl , 11.30, 14.30, Kl , Sightseeingturen tek 1½ time. Prisar: Vaksen kr 155,-. Barn (5 15 år) kr 80,- Grupper (15 pax eller meir) kr 130,- pr. pers. Billettar kan kjøpast online på eller ed på turistinformasjonen før agang. Bookingtelefon: Serice: Fleirspråkleg guideserice, sal a forfriskingar m.m. Mogleg med turar til forlatne fjord- og fjellgardar. Etter atale kan passasjerar gå i land, spesialpris inkl. leering og henting kr 205, (aksne), kr 80, (barn 5-15 år). Bilferjene mellom Geiranger og Hellesylt i perioden Turen tek 65 min ein eg. Sjå agangstider og prisar s. 55. Serice: Fleirspråkleg guideserice, sal a forfriskingar, arm og kald mat. Fjordturar/Fisketurar Ny, moderne hurtiggåande båt med plass til 12 personar tilbyr fisketurar, sightseeingturar eller andre transportoppdrag på førespurnad. Info: Vidar Hareide, tel / Sightseeing på Geirangerfjorden med hurtiggåande RIB-båtar. Opple fjorden på ein ny måte. Daglege turar, 1 times rundtur på fjorden. Billettar kjøpast i eiga billettbu ed småbåthamna i Geiranger sentrum, eller på billettkontoret til Geiranger Fjordserice på turistinformasjonen. Pris: kr 395,- (aksne), kr 195,- (born). Båtane kan også leigast på forespurnad. Sesong: Kontakt: FjordGuiding, bookingtel Taxibåt/Båttransport For transport til fjordgardar i Geirangerfjorden, m.m. Kontakt: Geiranger Feriesenter tel Actie Geiranger, Geiranger tel Fjordturar, Eidsdal tel Frøysa Båtskyss, Hellesylt tel Båtcharter - Sightseeing - Eents Tilbyr eit stor utal i båtar og fjordturar. Tide Sjø Ålesund Sommararrangement Omenås Musikkfestial, Valldal Sommarstemne i Storfjordens Venner, Røneset, Sykkylen Deold Geiranger Halmaraton, løp frå fjorden opp til Dalsnibba, 1500 m.o.h., Geiranger Nibberittet, sykkelritt frå Geiranger sentrum og opp på Dalsnibba, Geiranger Flydalsjuet Miniton, 4,1 km løp frå Geiranger sentrum opp til Flydalsjuet, Geiranger Geirangermarsjen 21 km, turmarsj frå Geiranger sentrum til Dalsnibba, Geiranger Midtsommardagar med marknad og underhaldning, Norddal «Sommardagar på Hellesylt». Tioli og underhaldning, Hellesylt World Cup i Base Race frå Helsetkopen (1246 m.o.h), Hellesylt Jordbærdilten, løp og turmarsj, Valldal Olsokarrangement. Rulleskistafett og familieunderhaldning, Valldal Jordmormarsjen, turmarsj Eidsdal 4.9. Alperittet, terrengsykkelløp, Stranda Strandadagane, tioli og underhaldning, Stranda VikingSafari For heile familien. Inkludert ribtur, lao, tradisjonsrik mat, øksekasting, pil & boge, grilling, paintball, holmgang med meir. Agang frå Geiranger laurdagar kl Pris: kr 750,- (aksne), kr 350,- (born). Agang frå Hellesylt etter atale. Kontakt: FjordGuiding, bookingtel

17 Sereringsstader Oersikt oer kafear, restaurantar og gatekjøkken Namn Tel. (+47) Stad Annonse side Restaurant Utsikten Restaurant i Hotel Utsikten, à la carte meny Geiranger Hole Kafé Enkle småretter flott panoramautsikt Geiranger Westerås Restaurant Gammal løe med minimuseum norsk tradisjonsmat Geiranger Hotel Union Buffét og à la carte meny alle alkoholrettar Geiranger Geiranger Fjordsenter Kunstkafé galleri med enkel serering Geiranger Hotell Geiranger Buffét alle alkoholrettar Geiranger Naustkroa Pizza middag og småretter i sentrum Geiranger Café Olé Kaffibar med Internett småretter i sentrum Geiranger Laizas Kaffibar med Internett småretter i sentrum Geiranger Friaren Pizza Pub Pizza i sentrum Geiranger Restaurant Olebuda Middag og småretter i sentrum Geiranger Br. Maraak / Joker Supermarknad kafé i sentrum Geiranger Grande Fjord Hotel Buffét alle alkoholrettar Geiranger Isakkjellaren Kafè ed Homlong Gjestetun, dagens middag, lokale rettar Geiranger Geiranger Gatekjøkken Hamburgar småretter i sentrum Geiranger Burgerhjørnet/Ian Rush-pub Gatekjøkken/pub Hellesylt Villa Norangdal Berre for grupper etter førehandsbest. maks 30 pers Hellesylt Restaurant Hellesylt Middag og smårettar i Peer Gynt Galleriet Hellesylt Øcal Pizzabar/restaurant/pub Hellesylt Hesthaug Gard Kafe med middagsserering, astikker frå RV 63 mot Kilsti Eidsdal Stranda Hotel Restaurant alle alkoholrettar i sentrum Stranda Storfjord Kulturhus Kafé småretter i sentrum Stranda Olien Restaurant i Stranda sentrum Stranda Fjellro Turisthotell Kafé og restaurant i Valldal sentrum, alle alkoholrettar Valldal Kafe Lupinen Buffét i Valldal sentrum Valldal Jordbærstoa Lunsjbuffét, middag RV 63, 6 km frå Valldal sentrum Valldal Berits Gategrill Gatekjøkken Smårettar i sentrum Valldal Kaldhusseter Turisthytte Kafé 600 m.o.h Tafjord Petrines Gjestgieri À la carte meny alle alkoholrettar Norddal Kaffistoa Seterkafé rømmegraut, enkel serering. Herdalssetra Norddal Trollstigen Gjestegård Kafé, restaurant norsk tradisjonsmat Trollstigen (ed foten a) Din stoppestad i Valldal Stor kafe m/100 plassar ute Open alle dagar Leikeplass - Minigolf - Tennis Telefon: Muritunet AS, NO-6210 Valldal Tel Fax Bed & Breakfast Prø år gode søndags/ lunsjbuffet med hjemmelaget, tradisjonell norsk mat. Mob NO-6210 Valldal Tel / Fax

18 Oernatting r p Oernatting Tel.: (+47) Fax: (+47) Tal på rom Sesong Internett Annonse side NO-6216 Geiranger Hotel Union Y 43 Hotell Geiranger Hotell Utsikten Grande Fjord Hotel Geirangerfjorden Feriesenter HH x Homlong Gjestetun L/4H Hole Hytteutleige H/8HH Fjorden Campinghytter H/4HH www. fjordencamping.no Fossen Camping HH Grande Hytteutl.og Camping H/11HH x Solhaug Camping H/5HH x Dalen Gaard Familiecamping H/3HH x Maråk Hytteutleige HH Edith Ørjasæter L/1HH Vinje Camping HH x Geiranger Camping x Solbakken Campinghytter H Westerås Hytteutleige L/5HH Gjøra Hytteutleige HH Bjørnstad Utleie L Y Homlong Camping Hytter H/3HH NO-6218 Hellesylt Grand Hotel Hellesylt Stadheimfossen Camp. & Hytter H/3HH x Hellesylt Camping x 41 Helset Hytteutleige HH Hellesylt Feriehytter H/4HH Villa Norangdal Y 41 Hellesylt Vandrerhjem og Camping H x 41, 58 Aasengarden L Y roar NO-6200 Stranda Stranda Hotell Y 43 Osen Camping H/2HH x Y Sætra Hytter HH Y Stranda Booking HH Y NO-6215 Eidsdal Gjereløneset Hytteutleige HH Eide Camping HH Hesthaug Gard H/2HH/2L Y Solang Camping H/2HH x Ytterdal Camping H x Eidsdal Camping H/5HH x Y NO-6214 Norddal Petrines Gjestgieri HH Y Relling Camping x Herdalssetra/Kaffistoa DA H Gudmund Relling L/1HH Y Melchiorgarden NO-6213 Tafjord Kaldhusseter Turisthytte NO-6210 Valldal Fjellro Turisthotell Y 37 Gjerde Camping H/3HH x Y Jemtegård Feriesenter HH x Y Døing Gjestehus H/1HH Skoglund Camping H x Lingestoa HH Y Valldal Hytter & Fritid HH Y 36 Vika Ferie og Fritid x Lingebakken L Y Trollstigen Camping og Gjestegård H/9HH x Jordbærstoa Y 33 H = Campinghytter HH = Høgstandard hytter m/dusj & WC L = Leilegheit Y = Heile året Med atterhald om endringar

19 Your local bank 1,5 hour exploration of the Fjord and its waterfalls in open safari boats. Skageflå/Knisflå eery ½ hour. Departures: 10:00-11:00-12:00-13:00 14:00-15:00-16:00-17:00 Adults Nok 395,- Children Nok 195,- Tickets and boarding from the marina Minibank ATM (VISA/Eufiser) Valldal, Geiranger, Hellesylt and Stranda Trollstigen Gjestegård Vi ligger i foten a Trollstigen med panoramautsikt. Serering/oernatting/camping. Rom/hytter/leiligheter/rasteplass. Kafe/restaurant/souernirbutikk. NO-6300 Åndalsnes Tel. (+47) Mob (+47) Fax (+47) Nye hytter i Valldal Høy standard I Valldal sentrum, like ed fjorden. 24 rom, dusj/ WC/TV. Restaurant. Pub/kafe. Sjarmerande hage, utescene og uteserering med grill og bar. Fine turmulegheiter i nærområdet og Trollstigen, Geiranger, Ålesund. Barneennleg. Motorsykkelennleg. Trådlaust internett. Fjellro Turisthotell NO-6210 Valldal Tel Fax hytter med 3 soerom, kjøkken, TV og Internett Allergiennlige (røyk og dyrefrie) Ring (+47) / Valldal Opple rafting på ei a Norges beste rafteelar Tel

20 Alltid en oppleelse Båter i fl ere størrelser, opptil 296 pax Tide Sjø Ålesund Tlf tide.no Krafterkmuseet i Tafjord Besøk krafterkmuseet og se en unik del a norsk industrihistorie. Åpent her dag i tidrommet 12. juni 8. august

Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20

Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20 Astandstabell Oslo Geiranger Oslo Åndalsnes Oslo Stryn Hellesylt Bergen Geiranger Ålesund Valldal Ålesund Stranda Hellesylt Ålesund Geiranger Molde Trollstigen Valldal Molde Trollstigen Geiranger Molde

Detaljer

15-30 personar i enkle og doble rom Vi har pr. dato ikkje reservert rom for gruppa dykkar.

15-30 personar i enkle og doble rom Vi har pr. dato ikkje reservert rom for gruppa dykkar. Nordfjord Motorhistoriske klubb Att: Frode Naustdal frodenaust@yahoo.no Dato: Geiranger 30.01.08 Tilbod på helgeopphald våren 2008 Vi viser til mail, og har gleda av å kunne presentere følgjande tilbod:

Detaljer

Roleg fjordvandring i UNESCO verdsarvområdet. Vandring, sightseeing på Geirangerfjorden og ein smak av lokal produsert mat!

Roleg fjordvandring i UNESCO verdsarvområdet. Vandring, sightseeing på Geirangerfjorden og ein smak av lokal produsert mat! Roleg fjordvandring i UNESCO verdsarvområdet Vandring, sightseeing på Geirangerfjorden og ein smak av lokal produsert mat! Dag 1: 15.00: Innsjekk på Petrines Gjestgiveri. Gjestgiveriet ligg i bygda Norddal,

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste. Spesialpris overnatting. Organisering av transport

Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste. Spesialpris overnatting. Organisering av transport Opplev fjordane og norsk natur på sitt beste Kviknes Hotel ønskjer å vere ein tilbydar av unike opplevingar. Produktet vårt kan ein skreddarsy til både individuelle og store- og små grupper. Hotellet består

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Velkommen til nye motbakkeopplevingar i verdsarvområdet Geiranger! 0-1500 m.o.h

Velkommen til nye motbakkeopplevingar i verdsarvområdet Geiranger! 0-1500 m.o.h Laurdag 17.juni 2006 Velkommen til nye motbakkeopplevingar i verdsarvområdet Geiranger! 0-1500 m.o.h > Nibberittet > Geiranger Halvmaraton > Flydalsjuvet Miniton > Geirangermarsjen www.frafjordtilfjell.com

Detaljer

CRUISEANLØP I STAVANGER ETTER 9. MAI 2012

CRUISEANLØP I STAVANGER ETTER 9. MAI 2012 CRUISEANLØP I STAVANGER ETTER 9. MAI 2012 SKIP DAG DATO LIGGETID KAI PAX m REDERI AGENT FRA TIL Ryndam 10 05 12 0800-1700 Strandk 1258 219 HAL ECS Kristiansand Ulvik via Lysefjorden Marco Polo fre 11 05

Detaljer

Forord% DennemasteroppgavenerskrevetvedinstituttfornaturforvaltningvedNorgesmiljø8 ogbiovitenskapeligeuniversitet.oppgavenmarkerersluttenpåmastergradsstudietmitt inaturbasertreiseliv. Bakgrunnenforvalgavtemaogproblemstillingforoppgaven,ermininteressefor

Detaljer

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN STØLSUTLEIGE I GLOPPEN Opplev stølslivet i Gloppen Her kan du finne ro og fred, og moglegheiter for ulike aktivitetar som vandring, fiske i fjellvatn, båtutleige og smaking av geitemjølk. Stølslivet gjev

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Opplev toppen av Fjord Norge!

Opplev toppen av Fjord Norge! Opplev toppen av Fjord Norge! 2 Den kontrastfylte naturen i Møre og Romsdal kan ta pusten fra noen og enhver med fjell og fjorder som er blant de vakreste i verden. Med kort avstand mellom attraksjonene

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 17.-18. mars 2012

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 17.-18. mars 2012 NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 17.-18. mars 2012 Arrangørar: FIL AKS-77 IL Fri Laksevåg T&IL Osterøy IL FIL AKS-77, IL Fri, Laksevåg T&IL og Osterøy IL inviterer med dette

Detaljer

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk 3 veker overnatting med israelsk frukost: 30/8-20/9-2015: 2 rom igjen 2 veker overnatting

Detaljer

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk

Beit Shalom Zion. Herzliya, Israel. Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya. Du kan også læra hebraisk Beit Shalom Zion Herzliya, Israel Bu rimeleg og komfortabelt i nærleiken av stranda i Herzliya Du kan også læra hebraisk Nytt! Ulpan i Israel. Spesialtilbod. 5veker. Spør etter program og tilbod. 2 veker

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

camping hytter butikk kafé

camping hytter butikk kafé Fjellets knutepunkt og porten til Jotunheimen andsverk camping hytter butikk kafé JOTUNHEIMEN NASJONALPARK Skandinavias høyeste fjell BESSEGGEN GLITTERTINDEN Nasjonalsymboler i særklasse MASSEVIS AV AKTIVITETER

Detaljer

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Fra tare til tind m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Trondheim Fivelstadhaugen Dato Klokkeslett Aktivitet Onsdag 18. april 13.00 19.00 Bil Trondheim Fivelstadhaugen 20.00 Middag på Villa Norangdal Fivelstadhaugen

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling. Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes

Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling. Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes Kva er verdsarv? Konvensjonen for vern av verdas kultur- og naturarv blei vedteken i 1972 av UNESCO

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Tur til det vakre. DUBROVNIK-området. Ver med oss til ei av dei vakraste perlene i Europa landsbyen. Cavtat i Kroatia

Tur til det vakre. DUBROVNIK-området. Ver med oss til ei av dei vakraste perlene i Europa landsbyen. Cavtat i Kroatia Tur til det vakre DUBROVNIK-området Ver med oss til ei av dei vakraste perlene i Europa landsbyen Cavtat i Kroatia 8-dagars tur med fly frå Bergen. Avreise 3.mai 2014 PROGRAM Berre 5 km. frå Dubrovnik

Detaljer

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh)

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh) 1 Kvithøvd (1001 moh) Parkerer ned for Finneberg, følg stølsvegen opp til Slidrestøladn. Vidare følgjer du traktorvegen som går over til Volbu til denne flatar ut. Her står det skilta til Kvithøvd inn

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015

Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015 Sykkel og vandring på Mallorca i påsken 2-9 April 2015 Port de pollenca er en perle som ligger i en bukt helt nord på øya Mallorca. Stedet byr på flott natur og har et fantastisk terreng både for vandring

Detaljer

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015

NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015 NM veteran innandørs Leikvang Friidrettshall Åsane bydel Bergen 7.-8. mars 2015 Arrangørar: FIL AKS-77 IL Fri Osterøy IL FIL AKS-77, IL Fri og Osterøy IL inviterer med dette til NM veteran innadørs i Leikvang

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Vår felles fjordarv vår grøne framtid

Vår felles fjordarv vår grøne framtid Vår felles fjordarv vår grøne framtid Kven er vi? Geirangerfjorden Verdsarv er ei ideell stifting oppretta av kommunane Norddal og Stranda saman med Møre og Romsdal fylkeskommune. Sentrale arbeidsområde:

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Infinity. Bad 3

Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Infinity. Bad 3 Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Villa Infinity 9+1 Personer Bad 3 5 Soverom HØYDEPUNKTER Villa Infinity er en moderne villa som du vil legge merke til med gulv-til-tak-vinduer

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Valldal Kailag. Gamle bilete samla inn i høve gjennopninga av ferjeruta Valldal Geiranger

Valldal Kailag. Gamle bilete samla inn i høve gjennopninga av ferjeruta Valldal Geiranger Valldal Kailag Gamle bilete samla inn i høve gjennopninga av ferjeruta Valldal Geiranger Syltevika i Geirangerfjorden (ca. 1900). Valldal Kaillag side 2 Sylte før ferjedrifta (ca. 1900). Valldal Kaillag

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

DEN GODE HARDANGERKJENSLA

DEN GODE HARDANGERKJENSLA DEN GODE HARDANGERKJENSLA Drøymer du om å bu ved bryggekanten i nærleiken av eit yrande bygdeliv? 33 nye leilegheiter med høg standard midt i Norheimsund sentrum gjev deg mogelegheita. Den flottaste plasseringa

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Fra tare til tind. -HEMO Travels vender tilbake til røttene. Vårskitur 2015 15. 19. april

Fra tare til tind. -HEMO Travels vender tilbake til røttene. Vårskitur 2015 15. 19. april Fra tare til tind -HEMO Travels vender tilbake til røttene Vårskitur 2015 15. 19. april Trondheim Standal Alpesenter Dato Klokkeslett Aktivitet Onsdag 15. april 12.00 18.30 Bil Trondheim Standal 20.00

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng Her har du og mange startmulegheiter. Dersom du parkerer nedanfor Finneberg, fylgjer du stølsvegen opp til Slidrestølane, vidare traktorvegen som går over til Volbu. NB! Sjå

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Sporty vandringstur på Kreta 30 mai-6 juni 2015

Sporty vandringstur på Kreta 30 mai-6 juni 2015 Sporty vandringstur på Kreta 30 mai-6 juni 2015 Kreta er en fantastisk øy spekket med raviner, daler, fjell, bekker, elver, strender, stier, kjerreveier, bergarter, frodig natur med unik planterike og

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

det ordinære Velkommen til et minnerikt opphold. Vi arrangerer konferanser, banketter og events for opptil 150

det ordinære Velkommen til et minnerikt opphold. Vi arrangerer konferanser, banketter og events for opptil 150 I N S P I R A S J O N E N G A S J E M E N T O P P L E V E L S E F E L L E S S K A P Velkommen til et minnerikt opphold. Vi arrangerer konferanser, banketter og events for opptil 150 personer. Fra våre

Detaljer

GUDBRANDSDALEN: ØYER-DOVRE-HJERKINN

GUDBRANDSDALEN: ØYER-DOVRE-HJERKINN GUDBRANDSDALEN: ØYER-DOVRE-HJERKINN NERMO HOTELL & APARTMENTS Kontakt, tel: +47 61275580 Adresse: Nermosvingen 56 2636 Øyer Avstand: 400 km. 0.5 km fra leden Nett www.nermohotell.no booking@nermohotell.no

Detaljer

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din!

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! 1 av 10 Lokalisering Einhaugen hyttefelt ligg 4 km aust for Liabø, kommunesenteret i Halsa. Frå feltet er det ca 1,5 t i bil til Trondheim (Tiller), Kristiansund

Detaljer

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 1 / 5 Bad: 3 Pool: Nei Sea avstand: 250 m Starter på: 7,000 {gallery}vfr/dubrovnik5{/gallery}

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Baroniet Rosendal er vertskap for den 7. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap.

Detaljer

Jotunheimen. Otta - Bismo. Bismo - Otta

Jotunheimen. Otta - Bismo. Bismo - Otta Jotunheimen Jotunheimen Fra grønne dalbunner til høye, hvite fjell i Jotunheimen tilbyr Ottadalen et av Norges flotteste fotturmuligheter. Alt fra kjente turer som Galdhøpiggen eller Besseggen, til å bestige

Detaljer

VAKKER TRENING I NORDFJORD

VAKKER TRENING I NORDFJORD VAKKER TRENING I NORDFJORD Nordfjord Foto: Audun Indrehus Det kommer alltid en utforkjøring etter en motbakke. Slik er det også på Vestlandet. Vi viser deg hvor vakkert det kan bli på din neste ferie.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Luster hundeklubb sine trimpostar 2010

Luster hundeklubb sine trimpostar 2010 Luster hundeklubb sine trimpostar 2010 1: Molden Fjelltopp, utsiktspunkt 2: "Spegelen" på Indre-Hafslo Fjelltopp, utsiktspunkt 3: Vardanosi i Fortun Fjelltopp, utsiktspunkt 4: Gamle kongevegen ned Årøyane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

kulturmix CUBA!!!!!!!!! 27. sept - 10. okt 2014

kulturmix CUBA!!!!!!!!! 27. sept - 10. okt 2014 kulturmix CUBA 27. sept - 10. okt 2014 Havana Laurdag 27 September 1450 Ankomst Havana 1630 Innsjekk på «mafia hotellet» Hotel Nacional - middag på hotellet ( 1 drikke inkludert ) opplegg til byen for

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Longyearbyen Havnestyre Tidspunkt: 07.06.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Onsdag 10. august 18:30-20:30 Fleirbrukshallen ÅIL: Fotball (frå 16 år)

Onsdag 10. august 18:30-20:30 Fleirbrukshallen ÅIL: Fotball (frå 16 år) infosida 29. juni 10. august 2011 Neste infoside: onsdag 10. august 2011 ( 10.08. 21.08.2011) Innle9eringsfrist: måndag 08. august kl. 09:00. E-post: infosida@aseral.kommune.no Pris: linje: Gratis (ei

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Historikk cruise i Nordfjord

Historikk cruise i Nordfjord Nordfjord Havn IKS Kontoradresse Måløy, Vågsøy kommune Eigarkommunar: Vågsøy (48%), Selje (13%), Eid (13%), Gloppen (13%) og Stryn (13%). Oppretta 01. januar 2002. Hovudaktivitetar i hamnedistriktet rangert

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger Europas ukjente pe Mat & vintur til Budapest og Eger 20. 24. september 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for

Detaljer

LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR

LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR LISBOAKYSTEN: VANDRING OG KULTUR Bli med på en kombinasjon av vandringer og kulturelle gåturer, hvor vi lærer å kjenne dette vakre området og dets vell av historiske kulturskatter. Vi bor i Estoril, en

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

SOMMERPROGRAM. Fra 1. juli til 4. august kan vi tilby et variert program med mange spennende aktiviteter for liten og stor.

SOMMERPROGRAM. Fra 1. juli til 4. august kan vi tilby et variert program med mange spennende aktiviteter for liten og stor. SOMMERPROGRAM Fra 1. juli til 4. august kan vi tilby et variert program med mange spennende aktiviteter for liten og stor. PRAKTISK INFORMASJON Utsjekk: Kl. 11. Sen utsjekk: Vi tilbyr sen utsjekk til kl.

Detaljer