Destinasjon Geirangerfjord T-info: / NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel Fax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20"

Transkript

1 Astandstabell Oslo Geiranger Oslo Åndalsnes Oslo Stryn Hellesylt Bergen Geiranger Ålesund Valldal Ålesund Stranda Hellesylt Ålesund Geiranger Molde Trollstigen Valldal Molde Trollstigen Geiranger Molde Sjøholt Hellesylt Trondheim Åndalsnes Trondheim Valldal Trondheim Geiranger Dombås Valldal Dombås Geiranger Loen Geiranger Balestrand Geiranger Flåm Geiranger Lillehammer Geiranger Lillehammer Åndalsnes Geiranger Trollstigen Geiranger Valldal Geiranger Tafjord Geiranger Norddal Geiranger Herdalsseter Geiranger Linge Stranda Geiranger Hellesylt Stranda Geiranger Hellesylt Stryn Geiranger Eidsdal Geiranger Stryn Geiranger Grotli Valldal Stryn Valldal Stranda Valldal Hellesylt Valldal Åndalsnes Valldal Geiranger Grotli 430 km 430 km 490 km 345 km 80 km 89 km 110 km 111 km 143 km 109 km 304 km 372 km 378 km 148 km 184 km 100 km 278 km 296 km 278 km 268 km 62 km 32 km 46 km 31 km 41 km 39 km 29 km 43 km 25 km 76 km 39 km 99 km 16 km 50 km 56 km 78 km Ålesund Geiranger Hellesylt Stranda Liabygda Fjørå Valldal Tafjord Eidsdal Norddal Guide 2010 UNESCO Verdsar Reinheimen Nasjonalpark Nasjonal turisteg Destinasjon Geirangerfjord T-info: / NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel Fax Grafisk design og produksjon: NO Foto: Arne Aasheim, Jon Slyngstad, Per Eide, Christer Granberg, Arne Inge Tryggestad, Terje Rakke/Nordic Life As, Max Scmid, Lars Wara, C H/Innoasjon Norge, Fred Jonny, John H. Fylling

2 Velkomen! Blomberg, Geirangerfjorden Geirangerfjord Gjennom denne trykksaka håper i å kunne gi dykk nyttig informasjon for opphaldet i området årt, som strekkjer seg frå Hellesylt i sør til toppen a Trollstigen i nord. Samtidig tillèt i oss eit lite atterhald med omsyn til at rutetider, opningstider etc. kan bli endra i turistsesongen. Turistinformasjonane åre er heile tida best oppdaterte. Vi rår difor til at de bruker desse for meir utfyllande assistanse. Kontaktinformasjon til turistinformasjonane finn de på s. 9. Vi ønskjer dykk hjarteleg elkomne, og håper at de får oppleingsrike dagar i år fantastiske natur. Med ennleg helsing DESTINASJON GEIRANGERFJORD Denne informasjonsbrosjyren er laga og distribuert a Destinasjon Geirangerfjord Innhald Velkomen 2 UNESCO Verdsar 6 Reinheim nasjonalpark 7 Nasjonal turisteg 8 Turistinformasjonar 9 Attraksjonar 10 Aktiitetar 16 * Rafting/breandring/juing m.m. 16 * Bading 18 * Fiske 20 * Fotturar 22 * Andre aktiitetar/utleige 24 * Vinter 26 Serice 27 Shoppingguide 29 Sightseeing/båttransport/fisketurar på fjorden 30 Sommararrangement 31 Sereringsstader 32 Oernatting 34 Kommunikasjonar 48 Cruiseskipanløp 52 Rundturar med bil/motorsykkel 56 Kart 59 Astandstabell

3 Båttur på Geirangerfjorden Velkomen til destinasjonen med to a dei mest kjende og spektakulære attraksjonane i Noreg; Geirangerfjorden og Trollstigen. I dette området er reisa i seg sjøl ei stor oppleing. Her kan du opplee den erdskjende Geirangerfjorden med sightseeingbåt, ferje, liten leigebåt eller kajakk, og nokre fantastiske bilegar som Geirangeregen, Nibbeegen, Ørneegen, Trollstigen og Norangsdalen. Det er ikkje utan grunn at rikseg 63, strekninga Strynefjellet til Romsdalen, får status som Nasjonal turisteg i Geirangerfjorden har kar sommar om lag 160 anløp a flotte cruiseskip, og dessutan daglege anløp a Hurtigruta på nordgåande seglas. Fleire aktuelle attraksjonar og utfluktsmål er Dalsnibba, Stryn sommerski, Briksdalsbreen, Zakariasdammen og jugendstilbyen Ålesund. Viktigast for deg er det sjølsagt å opplee den fantastiske naturen på din eigen måte. Det er mykje du kan gjere, og aktiitetstilboda er mange. Destinasjon Geirangerfjord har mange og arierte innkarteringsalternati. Her finst heile spekteret frå enkle camping- og utleigehytter til det ypparste a hotell. Vidare finst det mange og gode sereringstilbod og mange gode høe for dei som er kjøpelystne. Fleire a bygdene har rike tradisjonar for lokalsal a landbruksprodukt. I høgsesongen er sericetilbodet godt med blant anna utida opningstider. Houdsesongen er mai september, men år og haust kan ofte by på dei aller beste naturoppleingane i eit område der naturen erkeleg kjem heilt innpå deg. I tillegg finst her glimrande intersportsområde, særleg i og omkring Strandafjellet Skisenter. Velkomen til det ypparste a Fjord Norge! 4 5

4 UNESCO Verdsar Reinheimen nasjonalpark Vestnorsk Fjordlandskap Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland Tafjordfjella Vestnorsk Fjordlandskap - Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland Vi er omkransa a undererk, nokre finst i naturen, medan andre er skapte a menneske. Desse stadene seier noko om korleis det har ore å ere menneske gjennom historia. Dei gir oss ein identitet. Pyramidane i Egypt, Viktoriafalla i det sørlege Afrika, Den kinesiske muren, det truga Venezia eller den spektakulære Grand Canyon Alle desse attraksjonane står på UNESCO si liste oer kultur- og naturar a eineståande erdi. Vestnorsk Fjordlandskap representert ed Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland art den 14. juli 2005 innskrie som første norske naturarområde på denne prestisjetunge lista. Lenge har Geirangerfjorden orte omtala som «Perla mellom dei norske fjordane». Ein plass på lista oer erdas største attraksjonar gir fjordlandskapa eit ekstra kalitetsstempel og ein eksklusi internasjonal status. Områda har fått ein internasjonal aksept for sine natur- og kulturerdiar. Opple åre natur- og kulturskattar i områda kring Geirangerfjorden, så skjønar du ka i meiner! Reinheimen Nasjonalpark er eit stort og sært ariert fjellområde. Det strekkjer seg frå kasse tindar og tronge dalar i est, til slakare idder i aust. Nasjonalparken art oppretta i 2006, og er med sine 1969 km 2 den tredje største nasjonalparken i Noreg. I tillegg til sjøle nasjonalparken inkluderer det erna området seks omkringliggjande landskapsernområde og eit naturreserat. Nasjonalparken har ein rik flora og fauna, og er leeområdet til illreinstammen nord i Ottadalen. I tillegg finn ein i dette området mange spanande kulturminne knytt til gamal fangstradisjon. Mellom anna er det funne fangstgroper, bogestelle, massefangstanlegg og restar a buplassar etter reinjegerar frå jernalderen, middelalderen og a nyare dato. Det er gode moglegheiter for fantastiske naturoppleingar i nasjonalparken. Området har i lang tid orte nytta som beite- og seterdrift, og til jakt og fiske. Men med unntak a netterket a merka stiar og turisthytter i Tafjordfjella og i Skjåk, er derimot området lite tilrettelagt for ferdsel. Jakt og fiske er det fine høe til i Reinheimen, men er merksam på at ein treng løye/kort for desse aktiitetane. Nettopp den urøyde naturen gjer ein tur inn i nasjonalparkområdet til ei heilt spesiell oppleing. Du er sjølsagt hjarteleg elkomen til å nytte naturen, så lenge du syner omsyn til omgjenadene. 6 7

5 Nasjonal turisteg Turistinformasjonar Destinasjonen Destinasjon Geirangerfjord er reisemålselskapet som dekkjer heile det attraktie området frå Geirangerfjorden til Trollstigen. Men mest a alt: mykje, eldig mykje natur og akre oppleingar. Destinasjonen ligg nord i Fjord Norge, inst i Storfjorden, der han deler seg i Sunnylsfjorden, som ender opp i den erdsberømte Geirangerfjorden, og Norddalsfjorden, som fører inn til Tafjorden. Geiranger-Trollstigen Nasjonal turisteg 2010 «Ta turen mellom Langatn på Strynefjellet og Soggebrua nær Åndalsnes langs ein eg som slynjger seg dristig med simlande utsikt, frå stupbratte fjell til djupe fjordar». I 2010 får strekninga Geiranger Trollstigen (mellom Langatn og Sogge bru ed Åndalsnes) formelt status som Nasjonal turisteg. Statens egesen står bak turistegprosjektet, som set spesiell fokus på «unike køyreturar langs egar i det beste a norsk natur». Innan år 2015 il 18 egstrekningar oer heile Noreg ha fått denne statusen. Langs desse akre rutene ert det tilrettelagt med nye utsiktspunkt og ekstra fine rasteplassar utforma i samarbeid med unge og nyskapande norske arkitektar. Allereie i 2006 stod det nye utsiktspunktet på Flydalsjuet i Geiranger klart. Der finn du også offentlege toalett utførte i ein interessant kombinasjon a gamal tradisjonell byggjestil og nye element. Også utsiktsplatået i Ørnesingen på toppen a Ørneegen har fått ny ut forming herifrå kan du nyte utsikta oer erdsarfjorden og bygda Geiranger. Naturattraksjonen Gudbrandsjuet har fått ei oppgradering med nye gangbruer og utsiktsplattformar i moderne design. På toppen a Trollstigen opnar nye lettilgjengelege gangegar, spektakulære ut siktspunkt og sericebygg i Fornyinga a dei fire stoppestadane, Flydalsjuet, Ørnesingen, Gudbrandsjuet og Trollstigen har gjee dei eit felles uttrykk tanken er at den spanande nye arkitekturen skal gje dei reisande ei ekstra oppleing utoer den akre naturen på strekninga. Gudbrandsjuet, Valldal Destinasjon Geirangerfjord NO-6216 Geiranger Ope heile året Tel.: Fax: Adelingskontor, Valldal Pb. 173, NO-6210 Valldal Ope heile året Tel.: Fax: Turistinformasjonskontor: I sommarsesongen mai september. Geiranger Turistinformasjon Gamle fergekai, NO-6216 Geiranger Tel.: Fax: Valldal Turistinformasjon Sylte, NO-6210 Valldal Ope heile året Tel.: Fax: Eidsdal Turistinformasjon Tel.: Hellesylt Turistinformasjon Peer Gynt Galleriet, NO-6218 Hellesylt Tel.: Stranda Turistinformasjon Kaihuset, NO-6200 Stranda Tel.:

6 Attraksjonar Geiranger kyrkje Geiranger kyrkje (1842), Sunnylen kyrkje (1859) og Stranda kyrkje (1838) Opne kar dag kl Norddal kyrkje (1782) og Sylte kyrkje (1863) Opne kar dag kl Peer Gynt Galleriet AS, Hellesylt Peer Gynt Galleriet AS, Hellesylt Tel.: Fax: Ope: : Alle dagar kl Ellers etter atale Pris: Indiiduelle kr 50,- (barn under 12 år gratis) Gruppe kr 35,- (min. 10 stk.) Geiranger Fjordsenter / Verdsarsenter Geiranger Fjordsenter / Verdsarsenter Tel.: Fax: Ope: Mai desember Prisar: Vaksne kr 95, ; barn kr 50, (5 15 år); familie kr 220, Eit unikt kunstsenter som iser Oddin Parrs kunsterk i tre a den erdskjende forteljinga om Peer Gynt a Henrik Ibsen. I tillegg blir det kunstutstilling a andre kunstnarar gjennom heile sesongen. Restaurant Hellesylt sererer middag og smårettar i same hus. Hellesylt Bygdetun Ei unik samling a gamle gjenstandar i 200 år gamle bygningar, omising i tida april oktober etter atale. Tel Geiranger Fjordsenter initerer til ei andring gjennom historia til fjordfolket. Her blir du gjennom effektfulle tablå og autentiske bygningsmiljø ført langt tilbake i tid, og du kan lee deg inn i den kardagen som rådde. Senteret iser også eit fengslande biletspel som presenterer erdsarområdet med akre naturbilete. Senteret har eigen kafé og gåebutikk

7 Herdalssetra, Norddal Krafterkmuseet i Tafjord Herdalssetra / Norsk Setermuseum Tel.: / / Fax: Sesong: Mai september Med geiter og meir enn 30 gamle seterhus er Herdalssetra den største fellessetra for geit i landet. I tillegg er her sauer og fjordhestar. Ysting, utstillingar og omising etter atale. Setra ligg i Geiranger-Herdal landskapsernområde og erdsarområdet. Varig erna assdrag. Seterkafé (open frå primo juli til medio august) og mogleg med oernatting i gamle seterhus. Bomeg. Krafterkmuseet i Tafjord Tel.: Ope: 12. juni 8. august Ope for grupper etter atale heile året Pris: Gratis inngang. Den esle bygda Tafjord, inst i Storfjorden, blei ein iktig leerandør a elektrisk kraft til det moderne industrieentyret på Sunnmøre. I 1923 blei den første kraftstasjonen i Tafjord sett i gang, og han ar i bruk heilt fram til I 1991 opna han som krafterksmuseum, og eit erdifullt stykke kulturhistorie blei dermed sikra for ettertida. Produksjonshallen med sine balkongar syd a stemning, og utstillingar fortel om utbygging og bruk a asskrafta

8 Geirangeregen (opna 1889) Sommaropen høgfjellseg mellom Grotli og Geiranger. Vegen slyngjer seg i 38 hårnål s ingar frå Geirangerfjorden og opp mot 1000 m.o.h. Trollstigen (opna 1936) Den mest besøkte turistegen i Norge. Slyngjer seg i 11 singar oppetter steile fjellsida til 858 m.o.h. Omkransa a fjelltoppane Bispen, Kongen og Dronninga. Trollstigen Hellesyltfossen Knuten (opna 1882) Spesiell egløysing ed Geirangeregen som m.a. gjorde at egen fekk gullmedalje på erdsutstillinga i Paris. «Trafikkmaskina» kan brukast den dag i dag. Geirangerfjorden Landets mest berømte fjord, 20 km lang med fleire akre fossefall, som «Dei sju systrer», «Brudesløret» og «Friaren». Dramatisk kulturlandskap med fjellgardar på berghyller oer steile fjellsider høgt oer fjorden gjer ein båttur på fjorden til ei minnerik oppleing. Fjorden blir trafikkert a ferjer, hurtig båtar, hurtigruta, sightseeingbåtar og cruiseskip. Hellesyltfossen Ein a dei mest fotograferte fossane i om rådet. Fossen deler Hellesylt sentrum i to, og gir tettstaden ei spesiell atmosfære. Fossen er lyssatt om natta. Zakariasdemninga i Tafjord Ei a dei høgste magasindemningane i Europa, 96 meter høg, bygd i Samlar atn for elektrisitetsproduksjon i Tafjord. Ein kan gå på toppen a demninga. A og til oerløp som danner eit flott fossefall. Lett tilkomst frå bileg. Ljøen Ved r 60 mellom tunnellane Stranda- Hellesylt. Flott utsiktspunkt mot Geirangerfjorden og Sunnylfjorden. Storhjellen Utsiktpunkt ed r 650 i Liabygda. Storslagen utsikt mot fjellgarden Skrednakken, Sunnylsfjorden, Norddalsfjorden, Storfjorden og tettstaden Stranda. Flydalsjuet Den mest idkjende, og tilrettelagde, utsiktsstaden på Geirangeregen. Storslått utsikt oer Geiranger og Geirangerfjorden. På eit nedre platå finn ein Dronningstolen. Området er tilrettelagt med offentleg toalett, 4 km frå Geiranger sentrum, rett ed r 63. Dalsnibba, ed RV-63 mellom Geiranger og Grotli/Stryn 5 km bileg (bomeg) frå Djupasshytta på RV-63 opp til fjelltoppen Dalsnibba 1500 m.o.h. Her har ein ei fantastisk utsikt oer fjell og dalar i området og Geirangeregen som slyngjer seg nedoer fjellsidene til fjorden langt der nede. Bomagift er kr 85, for personbil/bubil/mc. Buss (oer 7 pers.) kr 900,- Flydalsjuet Muldalsfossen Muldalsfossen, også kalla Keisar Wilhelmfossen, er med sine 200 m ein a dei høgste fossane i landet. P.g.a kraftutbygging er assføringa i fossen redusert. Tilkomst etter god gangeg, 3 km, frå Tafjordegen. Gudbrandsjuet i Valldal Ved RV63, 15 km nord for Valldal sentrum, imponerande system a jettegryter som dannar eit 5 m breitt og ca. 20 m djupt ju som ela passerer gjennom. Attraksjonen har no fått ny, spennande design som eit tilretteleggingstiltak langs den nasjonale turistegen. Ørneegen/Ørnesingen (opna 1955) Heilårseg mellom Geiranger og Eidsdal. Vegen kli i 11 hårnålsingar oppetter bratte lia til om lag 620 m.o.h. Beste tilrettelagde utsikts punktet finn ein i Ørnesingen, ein a dei øste singane. Her har ein glimrande utsikt oer Geiranger og Geirangerfjorden med fossane «Dei sju systrer». Kilsti Frå RV 60 mellom Geiranger og Eidsdal går det ein sideeg til Kilsti, 4 km. Godt utsiktspunkt oer Norddalsfjorden og kringliggjande bygder. Dalsnibba Gudbrandsjuet 14 15

9 Aktiitetar Rafting / juing / breandring / padling m.m. Aktiitet Sesong Varer i Utstyr Min maks Pris pr. pers. pers. Rafting, aldersgrense Mai-sep. 4 timar Ullgenser, ,- 15 år. Grad 2 til 3+ Kar dag kl regnjakke og sko Standardtur (15.00) timar 490,- Familierafting, aldersgrense Juni-okt. 3 timar Ullgenser, ,- 10 år. Grad 1 til 2+ Kar dag regnjakke og sko kl Nybegynnerkurs i elepadling, Juni-aug. 3 dagar Ulltøy/sokkar ,- aldersgrense 15 år, joggesko, jakke oernatting i lao, felles og soepose innkjøp og tillaging a mat i det fri. Villmarksleir m/aktiitetar Mars-des. 3-6 timar Turklede etter ,- eret Oernatting April-des. Soepose, ,- illmarksleir liggjeunderlag Klatring / Grottetur Mars-des. 4 timar Turklede, ,- joggesko Gudbrandsjuing Juli-aug 4 timar Ulljakke, ,- regnjakke og sko Guida kajakkturar i Geirangerfjorden Opple den imponerande Geirangerfjorden i lag med internasjonalt sertifiserte kajakkguidar. Daglege agangar frå Geiranger Camping kl (mai-sept). Også kombinerte padle/fotturar med besøk på fjellgardar. Varigheit 5 7 timar. Passar også for familiar. Pris: Vaksne (f.o.m 14 år) kr 700,- pr. pers. Born (13 år og yngre) kr 560,- pr. pers. Info.: Coastal Odyssey Tel.: Rafting, Valldal Alle aktiitetar oer har utgangspunkt frå Valldal. For påmelding/info kontakt: Valldal Naturoppleingar NO-6210 Valldal Booking: tel Juandring, fjellandring og aktiitets løype på Hellesylt Info.: Cinclus Park Tel.: For leige a kajakk utan guide sjå kajakkutleige s. 24. Kajakk, Geirangerfjorden Aktiitetsløype, Hellesylt 17

10 Hotel Union, Geiranger Hellesylt Badehus, Hellesylt Bading Symjehall Muritunet, Valldal Innandørs symjebasseng og boblebad. Ope: Onsdag kl Laurdag kl Pris: Vaksne kr 50,- Barn kr 25,- Stranda hotell, Stranda Innandørs symjebasseng og badstue. Ope: kl måndag fredag og sundag kl fredag og laurdag Pris: Vaksne kr 100,- Barn/honnør/student i studietida: kr 50,- Friluftsbad Tafjord Friluftsbad Tel.: Ope: Ope berre laurdag og sundag kl Ope dagleg kl Ope berre laurdag og sundag kl Pris: Vaksne kr 70,- Barn kr 40,- Sesongkort famile 975,- Sesongkort enkeltperson kr 375,- Utandørs opparma symjebasseng (24 28ºC). Også plaskebasseng, assklier og leikeapparat. Stort område, garderobar med dusj, idyllisk plassert ed fjorden. Spa/bad Union Bad og Spa, Hotel Union, Geiranger. Eiga badeadeling med symjefasilitetar både ute og inne. Sauna. Også badeadeling med sklie, grotte og leiker for barn. Unn deg ei stund a lykke med ekte, reine og annleis atnoppleingar. Tel.: Ope: På førespurnad Pris bad: Høgsesong ( ): Vaksne kr 200,-. Barn kr 100,- Familie kr 480,- Lasesong: Vaksne kr 120,- Barn kr 60,- Familie kr 350,- Badestrender På arme sommardagar kan badetemperaturen i fjorden kome opp mot 20 C. På slike dagar er det eit yrande li på badestrendene langs fjorden. Hellesylt: Fin badestrand med eige badehus med omkledningsrom og stupebrett. (erna kulturminne) Valldal: Muribugen (ed nausta) Stranda: Helsemika Norddal: Brunsteinane Eidsdal: Ved Ytterdal Camping Tafjord Friluftsbad, Tafjord 18 19

11 Laks frå Korsbrekkeela, Hellesylt Eidsatnet, Eidsdal Fiske Fiskehøa i området er fantastiske og spenner frå fiske i fjorden til lett tilgjengelege elar og atn i låglandet eller fleire dagars andring i høgfjellet med fiskestonga som følgjesein. Turistinformasjonen gir meir informasjon om fiskehøa og sal a fiskekort. Fiske i fjorden er gratis. Eidsatnet Eit sært lett tilgjengeleg fiskeatn rett ed r 60 mellom Eidsdal og Geiranger. Båtutleige (robåtar, kr 20,-/pr. time), sal a fiskekort (kr 50,-/døgn). Godt utgangspunkt for turar til andre fiskeatn på fjellet (Oaldsatnet og Sarteatnet). Laksefiske Det er fem tilgjengelege lakseelar i området der enkeltpersonar kan få kjøpe kort. Det er Strandaela, Korsbrekke-ela (Hellesylt), Valldøla, Eidsdalsela og Norddalsela. Fiskeperioden for laksefiske i årt område er fastsett etter forskrift f.o.m 20.juni t.o.m 31. august. Lokale innskrenkningar kan førekome. Strandaela G-Sport: Tel (kortsal) Ela er delt inn i 8 soner med seks stenger per sone. Lakseførande strekning er ca. 10 km. Pris: Nedste soner kr 150, (7 timar) inkl. kr 50, i depositum som blir betalt tilbake når fangstrapporten blir leert. Dei andre sonene kr 120, (7 timar) inkl. kr 50, i depositum som blir betalt tilbake når fangstrapporten blir leert. Ela er nattefreda frå Bestilling a kort maks 3 dagar i føreegen. Valldøla Kortsal: Valldal Turistinformasjon: Tel Ela er delt inn i 13 soner med 2 stenger per sone. Lakseførande strekning ca. 10 km. Pris: Kr 175, (frå kl ), kr 175, (frå kl ). Fiskeutstyr, flåtar, kajakkar etc. som skal brukast på ela, må desinfiserast. Dette kan gjerast ed Turistinformasjonen i Valldal. Eidsdalsela Kortsal: Ytterdal Camping: Tel (Eidsdal sentrum) Ela er delt inn i 3 soner med 4 stenger per sone. Lakseførande strekning ca. 6 km. Pris: kr 200,- (kl ) inkl. kr 50,- i depositum som blir betalt tilbake ed innleering a fangstrapport. Måndagar er ela stengt. Norddalsela (Storela) Kortsal: Roar Hjelle (tel ), Tryge Dahlen (tel ) og Jon Ytredal (tel ). Ela er delt inn i 3 soner med 2 stenger per sone. Lakseførande strekning ca. 2,5 km. Pris: Kr 100, for sekstimarskort. Ela er open for dagleg fiske kl og kl Tysdagar berre kl Måndagar stengd (grunneigardagar). Korsbrekke-ela, Hellesylt Øre sone. Kortsal: Stadheimfossen Camp. & Hytter. Tel Fiskeperiode: juli-august. Lakseførande strekning ca 1 km. Ela er delt i 2 soner med 2 stenger i kar. Pris: Kr Ela er nattefreda frå kl

12 Valldal Lingås-Kloset-Åsesetra. Køyreeg til Lingås. Etter gruseg til Kloset (seter) idare til Åsesetra bratt retur ned til Lingås. Ca 3 t totalt. Vakker utsikt. Gjerdsegga. Utgangspunkt Gjerde Camping, gruseg gjennom hyttefelt og sti i skogen som fører opp til Gjerdsegga. Utsiktspunkt. Ca 4 1/2 t tur/retur. Fjørå Hauge («Ruggå») Høgsetra. Start frå P-plass på Hauge, langs traktoreg, og sti til «Ruggå», idare til Høgsetra og på traktoreg tilbake til Hauge. Turen gir fin utsikt oer Tafjorden og Valldal. Ca 1 1/2 t totalt. Utsikt frå Vesteråsfjellet, Geiranger Vika-Ytterli. Langs gammal eg opp gjennom lia, skilta til garden Ytterli. (1 t.) Mogleg å gå oer til Valldal ia Syltefjellet. (2 1/2 t.) Fotturar Området byr på mange fine turhøe; frå korte turar til fleirdagsturar i for eksempel Tafjordfjella, der det er lagt godt til rette med merkte stiar og hytter med kost og losji. Turistinformasjonane hjelper til med turforslag og turkart. «For fotturar med guide sjå s. 24». Vi tek med nokre turforslag her: Geiranger Vesterås Storseterfossen. Turen tek til frå Vesterås gard og går på god sti inn til Storseterfossen; ein foss du faktisk kan gå inn under. Turen arer ca. 1 time ein eg. Skageflå Homlong Transport med sightseeingbåten MS «Geirangerfjord» til Skagehola, bratt oppstiging til garden Skageflå. Nydeleg utsikt! Vidare oer til Homlongsetra og ned til Homlong. Turen arer ca. 4 timar (dagstur). Det er også mogleg å bruke priat båtskyss til Skageflå. Sjå under båtutleige. Eidsdal Kilsti Verpesdalen Flåna Kilsti. Fin rundtur på ca. 3 timar. Folkesti øst i bygda, ca 1 1/2 time. Tek til frå rasteplassen ed Eidsatnet, går langs eg mot Kleia og følgjer lysløype i Hauane tilbake. Norddal Storåsnakken. Utgangspunkt frå Lilleås (skibakken). Ca. 1 time t/r. Fin utsikt oer fjord og fjell. Tafjord Kaldhussetra-Flyene. Start ed Kaldhusseter Turisthytte langs oppmerkt sti til Flyene. Nydeleg utsiktspunkt! (Ca 1 1/2 t. ein eg.) Stien fører idare mot Reindalssetra. Muldal. Fin tureg som slyngjer seg opp lia frå sjøen til Muldalsgardane 370 m.o.h. Sti mellom husa som fører ned til Muldalsfossen, ein a dei høgaste fossane i landet (ca. 200 m fall). Ca 1 t ein eg. Stranda Engeset-Habostaddalen-Patchellhytta. Bomeg frå Engeset til Liasetra. Merkt sti idare langs Habbostaddalen til Patchellhytta. Ca. 2 t. ein eg. Fint utgangspunkt for ein tur til fjellet Slogen. Postegen mellom Stranda og Hellesylt oer Ljøbrekka. Skilta start frå RV 60 Herdalen (Stranda) rett før tunnelen eller frå Ljøen (mellom tunnelane). Fin tureg som er ein del a «Den Trondhjemske Postei» mellom Bergen og Trondheim. Ca. 3 t. Hellesylt Flofjelleien, 10 km lang tureg frå Vollset til Flo. Høer også for sykkel. Ca 3 t tur/retur. Hellesylt sentrum-sarthammaren. Kort skogstur til fint utsiktspunkt oer Hellesylt. Rundtur 1 time. Ver forsiktig!! Kallskaret Naturreserat. Bileg til Herdalsatnet. Bru oer ela litt Hugs at la og mose kan gje eit sært nedanfor osen, sti idare til Kallskarsetra og Kallskaret. Freda geologisk glatt underlag når dei blir fuktige, så område. Forekomstar a oliin og eklogitt. er spesielt arsam når du ferdast ed Ca. 5 t tur/retur. elar, fossar og skrentar der eit fall kan få 22 fatale følgjer. 23

13 Guida toppturar og Nordic Walking Geiranger Fjordserice arrangerer turar med guide til nokre a dei flotte fjelltoppane rundt Geiranger i sommarsesongen. Sjekk program hos turistinformasjonane eller på Hurtiggåande RIB-båtar, Hellesylt (bestill min. 2 timer før) Prisar: 2500,- pr time Ant. passasjerar pr båt: 21 Hellesylt Vekst AS / Inge Hole tel Hellesylt Turistinformasjon tel Nordic Walking-turar med instruksjon/innføring i teknikken blir arrangert fleire gongar i eka gjennom sommaren. Flotte løyper og traséar i erdsarområdet. Meir info hos turistinformasjonane elller og Andre aktiitetar Guida turar og aktiitetar Turskreddaren Personal Tours tilbyr guida turar og aktiitetar basert på lokal historie, tradisjon og kortreist mat. Skreddarsyr pakkeløysingar for både grupper og enkeltpersonar. Tel Adenture Stranda oppleelsesprodusent som tilbyr m.a. fjellturar sommar, skiguide, mc-turar, eents for bedrifter. Legg ekt på tradisjonar og oppleingar i nærmiljøet. Tel Cinclus Park turar til fjellgardar, fjellturar/toppturar, aktiitetsløype på Hellesylt. Tel Båtutleige Geirangerfjorden Feriesenter, Geiranger tel Actie Geiranger, Geiranger tel Turistinformasjonen i Valldal tel Aaasen Gard, Hellesylt tel Helset Hytteutleige, Hellesylt tel Grand Hotel Hellesylt tel Fleire campingplassar leiger ut båt til gjestene sine. Pedalbåt Hellesylt Turistinformasjon tel Kajakkutleige Coastal Odyssey, Geiranger tel Valldal Naturoppleingar, Valldal tel Actie Geiranger, Geiranger tel Hellesylt Vekst AS /Inge Hole tel Grand Hotel Hellesylt tel Aasen Oppleingar AS, Hellesylt tel Bowling Kulå i Valldal sentrum tel Sykkelutleige Turistinformasjonen i Valldal tel Geiranger Fjordserice tel Hellesylt Turistinformasjon tel Grand Hotel Hellesylt tel Golf Ved RV 60 på Oeroll i Strandadalen, 6 hol. tel Minigolf Ved Muritunet (Kafé Lupinen) i Valldal, tel utleige a køller og ballar. Minigolf kr 30,- pr. time pr. person Tennis Ved Muritunet (Kafé Lupinen) i Valldal tel Leige a bane og utstyr. Tennis kr 80,- pr. time + kr 10,- pr. racket. Sandolleyball Ved Muritunet i Valldal sentrum ligg 3 sandolleyball-baner. Gratis bruk, men ta med ball. Utesjakk Muritunet i Valldal, gratis bruk Sykling Fasinerande sykkelturar entar på deg enten du il sykle langs landeegen eller elje meir kreande ruter i terrenget. Guida sykkelturar; Mountain Biking og landeegssykling. Kontakt tel Rundtur på eiga hand: Hellesylt-Flofjellet-Stryn (42 km) (buss tilbake frå Stryn). 4-6 timars rundtur oer Flofjellet (bilfri strekning 10 km). Storslått utsikt, flott natur, ille fossar og fredelege atn. Leige a sykkel og frakt a sykkel tilbake frå Stryn kr. 290,-. Kontakt: Hellesylt turistinformasjon tel Prø også «unnabakketur» frå Dalsnibba, Ørneegen, Trollstigen m.fl. kobinert med offentleg buss eller taxi til toppen

14 Vinter Geirangerfjord-området er ikkje akkert berre om sommaren om interen gje det snødekte fjordlandskapet ei trolsk og annleis stemning det er erdt å opplee. Her ligg Strandafjellet Skisenter (www.strandafjellet.no), eit a dei største og beste alpinanlegga i distriktet. Det er godt tilrettelagt også for snøbrett og telemarkskøyring, og har kanskje Skandinaias beste fri køyringsforhold. Nytt i år: Stolheis og pailjong med serering aukar kapasiteten og kaliteten. Gjennom felles heiskort «Alpepass» får du tilgang til seks arierte skisenter med kort astand (www.alpepass.no). Vil du trakke dine eigne spor, så finst det ei mengd akre toppturar der du irkeleg kan leike deg frå fjell til fjord i herleg puddersnø. Preparerte langrenns-/ turløyper står også til fri bruk i dei fleste bygdene. I fleire a bygdene (Geiranger, Fjørå, Norddal) finst det lange aketradisjonar: interkeldar med akeføre stengjer ein bygdeegen for biltrafikk, medan barn og aksne fyk forbi på rattkjelkar så det gnistrar rundt meiane. Det årlege fjelltelemark- og snøbrettrennet «Alperittet» startar frå toppen a Roaldshornet, 1230 moh., med mål heilt nede ed fjorden i Stranda sentrum. I år går starten 27. februar. Sjøl om Trollstigen og Geirangeregen mot Austlandet blir interstengt, kan alle bygdene lett nåast året rundt. Fleire hotell og hytter har ope heile året, så du kan godt nyte elære i symjebasseng, sauna og spa etter ein akti dag. Velkomen til interdraumen! Strandafjellet Skisenter Serice Telefon (+47) Apotek: Stranda Storfjord Apotek Bankar: Sparebanken Møre Hellesylt, Stranda, Valldal og Eidsdal. Minibankar: Geiranger, Hellesylt, Stranda og Valldal Bensin/diesel: Geiranger Yx Geiranger Eidsdal Bunker Oil Hellesylt Yx Hellesylt Stranda Esso, Statoil Tafjord Bunker Oil Valldal Yx Valldal Bensin/diesel småbåt: Hellesylt Yx Hellesylt Valldal Valldal Kai, Shell Bilerkstad: Hellesylt Hellesylt Bilserice/Yx Hellesylt Valldal Valldal Bilsenter/Shell Dyrlege: Hellesylt/Stranda Veterinærakt Geiranger/Eidsdal, Norddal, Valldal, Fjørå og Tafjord Veterinærakt Handerkarar: Valldal Hytteserice Internett: Valldal Turistinformasjonen og biblioteket Geiranger Turistinformasjonen, Laizas, Café Ole, Hotel Union Hellesylt Turistinformasjonen Lege: Geiranger, Eidsdal, Norddal, Valldal, Fjørå og Tafjord Vakttelefon Hellesylt og Stranda Vakttelefon Alarmtelefon ambulanse 113 Medisinutsal: Geiranger Joker Geiranger Hellesylt Spar Hellesylt-Ringdal & Co Eidsdal Coop Eidsdal Valldal Spar Valldal H.L.Muri As Politi: Lensmannen i Stranda og Norddal, adr. Stranda Alarmtelefon 112 Post: Posten har tenesta «Post-i-butikk» på følgjande stader: Geiranger Joker Geiranger Hellesylt Spar Hellesylt Eidsdal Coop Eidsdal Norddal Joker Storås Handel Valldal Spar Valldal Postkontor Stranda sentrum, Øyna Tannlege: Valldal Distriktstannklinikken Stranda Distriktstannklinikken Stranda Claus Ryste Taxi: Geiranger Geiranger Taxi

15 Shopping-guide Limousine serice: Limousine West Tømmestasjonar bubil/ogn: Hellesylt Yx / Hellesylt Bilsenter Valldal Grandane, like ed Yx Valldal Geiranger ed busstasjonen Vinmonopol: Stranda På eg til Skageflå Blomster Telefon (+47) Viken Gartneri, Valldal Klede Geirangerfjord Design, Geiranger Deold fabrikkutsalg, Hellesylt Leiker YES! H.L.Muri As, Valldal Mat, daglegarer SPAR Valldal H.L.Muri As, Valldal SPAR Hellesylt, Hellesylt Coop Sunnylen BA, Hellesylt Joker Geiranger Lokale matareprodusentar Ole Ringdal AS, Hellesylt Mørkrullen, Geiranger The Happy End, Norddal Møblar hagemøblar H.L. Muri As Suenirar, gåer Søm-Serice, Hellesylt H.L. Muri As, Valldal Burgerhjørnet/Ian Rush-pub, Hellesylt Souenirbutikken, Hotel Union, Geiranger Geiranger Galleri, Geiranger Audhild Vikens estoe, Geiranger Vinjenaustet, Geiranger Geirangerfjord Design, Geiranger E. Merok Turistforretning, Geiranger Fjordbuda/Yx, Geiranger Sommarbutikken, i lokala til Cafe Ole, Geiranger Geiranger Fjordsenter Yx Hellesylt Sport/fritid Fjordbuda/Yx Geiranger, Geiranger

16 Sightseeing/båttransport/ fisketurar på fjorden Sightseeingbåten MS «Geirangerfjord» går daglege rundturar ut heile Geirangerfjorden og tilbake etter følgjande tabell. Agang frå Geiranger gamle kai ed Turistinformasjonen Kl , Kl , 11.30, 14.30, Kl , Sightseeingturen tek 1½ time. Prisar: Vaksen kr 155,-. Barn (5 15 år) kr 80,- Grupper (15 pax eller meir) kr 130,- pr. pers. Billettar kan kjøpast online på eller ed på turistinformasjonen før agang. Bookingtelefon: Serice: Fleirspråkleg guideserice, sal a forfriskingar m.m. Mogleg med turar til forlatne fjord- og fjellgardar. Etter atale kan passasjerar gå i land, spesialpris inkl. leering og henting kr 205, (aksne), kr 80, (barn 5-15 år). Bilferjene mellom Geiranger og Hellesylt i perioden Turen tek 65 min ein eg. Sjå agangstider og prisar s. 55. Serice: Fleirspråkleg guideserice, sal a forfriskingar, arm og kald mat. Fjordturar/Fisketurar Ny, moderne hurtiggåande båt med plass til 12 personar tilbyr fisketurar, sightseeingturar eller andre transportoppdrag på førespurnad. Info: Vidar Hareide, tel / Sightseeing på Geirangerfjorden med hurtiggåande RIB-båtar. Opple fjorden på ein ny måte. Daglege turar, 1 times rundtur på fjorden. Billettar kjøpast i eiga billettbu ed småbåthamna i Geiranger sentrum, eller på billettkontoret til Geiranger Fjordserice på turistinformasjonen. Pris: kr 395,- (aksne), kr 195,- (born). Båtane kan også leigast på forespurnad. Sesong: Kontakt: FjordGuiding, bookingtel Taxibåt/Båttransport For transport til fjordgardar i Geirangerfjorden, m.m. Kontakt: Geiranger Feriesenter tel Actie Geiranger, Geiranger tel Fjordturar, Eidsdal tel Frøysa Båtskyss, Hellesylt tel Båtcharter - Sightseeing - Eents Tilbyr eit stor utal i båtar og fjordturar. Tide Sjø Ålesund Sommararrangement Omenås Musikkfestial, Valldal Sommarstemne i Storfjordens Venner, Røneset, Sykkylen Deold Geiranger Halmaraton, løp frå fjorden opp til Dalsnibba, 1500 m.o.h., Geiranger Nibberittet, sykkelritt frå Geiranger sentrum og opp på Dalsnibba, Geiranger Flydalsjuet Miniton, 4,1 km løp frå Geiranger sentrum opp til Flydalsjuet, Geiranger Geirangermarsjen 21 km, turmarsj frå Geiranger sentrum til Dalsnibba, Geiranger Midtsommardagar med marknad og underhaldning, Norddal «Sommardagar på Hellesylt». Tioli og underhaldning, Hellesylt World Cup i Base Race frå Helsetkopen (1246 m.o.h), Hellesylt Jordbærdilten, løp og turmarsj, Valldal Olsokarrangement. Rulleskistafett og familieunderhaldning, Valldal Jordmormarsjen, turmarsj Eidsdal 4.9. Alperittet, terrengsykkelløp, Stranda Strandadagane, tioli og underhaldning, Stranda VikingSafari For heile familien. Inkludert ribtur, lao, tradisjonsrik mat, øksekasting, pil & boge, grilling, paintball, holmgang med meir. Agang frå Geiranger laurdagar kl Pris: kr 750,- (aksne), kr 350,- (born). Agang frå Hellesylt etter atale. Kontakt: FjordGuiding, bookingtel

17 Sereringsstader Oersikt oer kafear, restaurantar og gatekjøkken Namn Tel. (+47) Stad Annonse side Restaurant Utsikten Restaurant i Hotel Utsikten, à la carte meny Geiranger Hole Kafé Enkle småretter flott panoramautsikt Geiranger Westerås Restaurant Gammal løe med minimuseum norsk tradisjonsmat Geiranger Hotel Union Buffét og à la carte meny alle alkoholrettar Geiranger Geiranger Fjordsenter Kunstkafé galleri med enkel serering Geiranger Hotell Geiranger Buffét alle alkoholrettar Geiranger Naustkroa Pizza middag og småretter i sentrum Geiranger Café Olé Kaffibar med Internett småretter i sentrum Geiranger Laizas Kaffibar med Internett småretter i sentrum Geiranger Friaren Pizza Pub Pizza i sentrum Geiranger Restaurant Olebuda Middag og småretter i sentrum Geiranger Br. Maraak / Joker Supermarknad kafé i sentrum Geiranger Grande Fjord Hotel Buffét alle alkoholrettar Geiranger Isakkjellaren Kafè ed Homlong Gjestetun, dagens middag, lokale rettar Geiranger Geiranger Gatekjøkken Hamburgar småretter i sentrum Geiranger Burgerhjørnet/Ian Rush-pub Gatekjøkken/pub Hellesylt Villa Norangdal Berre for grupper etter førehandsbest. maks 30 pers Hellesylt Restaurant Hellesylt Middag og smårettar i Peer Gynt Galleriet Hellesylt Øcal Pizzabar/restaurant/pub Hellesylt Hesthaug Gard Kafe med middagsserering, astikker frå RV 63 mot Kilsti Eidsdal Stranda Hotel Restaurant alle alkoholrettar i sentrum Stranda Storfjord Kulturhus Kafé småretter i sentrum Stranda Olien Restaurant i Stranda sentrum Stranda Fjellro Turisthotell Kafé og restaurant i Valldal sentrum, alle alkoholrettar Valldal Kafe Lupinen Buffét i Valldal sentrum Valldal Jordbærstoa Lunsjbuffét, middag RV 63, 6 km frå Valldal sentrum Valldal Berits Gategrill Gatekjøkken Smårettar i sentrum Valldal Kaldhusseter Turisthytte Kafé 600 m.o.h Tafjord Petrines Gjestgieri À la carte meny alle alkoholrettar Norddal Kaffistoa Seterkafé rømmegraut, enkel serering. Herdalssetra Norddal Trollstigen Gjestegård Kafé, restaurant norsk tradisjonsmat Trollstigen (ed foten a) Din stoppestad i Valldal Stor kafe m/100 plassar ute Open alle dagar Leikeplass - Minigolf - Tennis Telefon: Muritunet AS, NO-6210 Valldal Tel Fax Bed & Breakfast Prø år gode søndags/ lunsjbuffet med hjemmelaget, tradisjonell norsk mat. Mob NO-6210 Valldal Tel / Fax

18 Oernatting r p Oernatting Tel.: (+47) Fax: (+47) Tal på rom Sesong Internett Annonse side NO-6216 Geiranger Hotel Union Y 43 Hotell Geiranger Hotell Utsikten Grande Fjord Hotel Geirangerfjorden Feriesenter HH x Homlong Gjestetun L/4H Hole Hytteutleige H/8HH Fjorden Campinghytter H/4HH www. fjordencamping.no Fossen Camping HH Grande Hytteutl.og Camping H/11HH x Solhaug Camping H/5HH x Dalen Gaard Familiecamping H/3HH x Maråk Hytteutleige HH Edith Ørjasæter L/1HH Vinje Camping HH x Geiranger Camping x Solbakken Campinghytter H Westerås Hytteutleige L/5HH Gjøra Hytteutleige HH Bjørnstad Utleie L Y Homlong Camping Hytter H/3HH NO-6218 Hellesylt Grand Hotel Hellesylt Stadheimfossen Camp. & Hytter H/3HH x Hellesylt Camping x 41 Helset Hytteutleige HH Hellesylt Feriehytter H/4HH Villa Norangdal Y 41 Hellesylt Vandrerhjem og Camping H x 41, 58 Aasengarden L Y roar NO-6200 Stranda Stranda Hotell Y 43 Osen Camping H/2HH x Y Sætra Hytter HH Y Stranda Booking HH Y NO-6215 Eidsdal Gjereløneset Hytteutleige HH Eide Camping HH Hesthaug Gard H/2HH/2L Y Solang Camping H/2HH x Ytterdal Camping H x Eidsdal Camping H/5HH x Y NO-6214 Norddal Petrines Gjestgieri HH Y Relling Camping x Herdalssetra/Kaffistoa DA H Gudmund Relling L/1HH Y Melchiorgarden NO-6213 Tafjord Kaldhusseter Turisthytte NO-6210 Valldal Fjellro Turisthotell Y 37 Gjerde Camping H/3HH x Y Jemtegård Feriesenter HH x Y Døing Gjestehus H/1HH Skoglund Camping H x Lingestoa HH Y Valldal Hytter & Fritid HH Y 36 Vika Ferie og Fritid x Lingebakken L Y Trollstigen Camping og Gjestegård H/9HH x Jordbærstoa Y 33 H = Campinghytter HH = Høgstandard hytter m/dusj & WC L = Leilegheit Y = Heile året Med atterhald om endringar

19 Your local bank 1,5 hour exploration of the Fjord and its waterfalls in open safari boats. Skageflå/Knisflå eery ½ hour. Departures: 10:00-11:00-12:00-13:00 14:00-15:00-16:00-17:00 Adults Nok 395,- Children Nok 195,- Tickets and boarding from the marina Minibank ATM (VISA/Eufiser) Valldal, Geiranger, Hellesylt and Stranda Trollstigen Gjestegård Vi ligger i foten a Trollstigen med panoramautsikt. Serering/oernatting/camping. Rom/hytter/leiligheter/rasteplass. Kafe/restaurant/souernirbutikk. NO-6300 Åndalsnes Tel. (+47) Mob (+47) Fax (+47) Nye hytter i Valldal Høy standard I Valldal sentrum, like ed fjorden. 24 rom, dusj/ WC/TV. Restaurant. Pub/kafe. Sjarmerande hage, utescene og uteserering med grill og bar. Fine turmulegheiter i nærområdet og Trollstigen, Geiranger, Ålesund. Barneennleg. Motorsykkelennleg. Trådlaust internett. Fjellro Turisthotell NO-6210 Valldal Tel Fax hytter med 3 soerom, kjøkken, TV og Internett Allergiennlige (røyk og dyrefrie) Ring (+47) / Valldal Opple rafting på ei a Norges beste rafteelar Tel

20 Alltid en oppleelse Båter i fl ere størrelser, opptil 296 pax Tide Sjø Ålesund Tlf tide.no Krafterkmuseet i Tafjord Besøk krafterkmuseet og se en unik del a norsk industrihistorie. Åpent her dag i tidrommet 12. juni 8. august

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke guide 2007 - Der fjordeventyret tek til Forsand Strand Finnøy Hjelmeland Suldal Sauda www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke ryfylke - oversiktskart Halhjem Odda Bergen Newcastle N O R G E Oslo

Detaljer

Opplev Møre og Romsdal!

Opplev Møre og Romsdal! Ekstra: Opplevingar i Møre og Romsdal Opplev Møre og Romsdal! der fjella breier seg utover, og endar i havet når landet må gi tapt der blå fjordar snor seg mellom mektige alpetindar, som framleis er toppa

Detaljer

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013

AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 AKTIVITETAR / UTFLUKTER FRÅ LOEN 2013 Alle avreisetider er fra Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord i Loen. Rabatter for grupper. ½ dags guide på forespørsel (inntil 5 timar) NOK 3400,- 1 dags guide på forespørsel

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

HARDANGER FERIETIPS 2015

HARDANGER FERIETIPS 2015 HARDANGER FERIETIPS 2015 Kortreist ferie! Bergen 1,5 t. Haugesund 2,5 t. Stavanger 3,5 t. Oslo 5 t. TripAdvisor og National Geographic kårar fjordane til verdas beste reisemål. Folk frå heile verda reiser

Detaljer

REISEGUIDE 2009 AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES LESJA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA SANDØY VESTNES. www.visitmolde.com

REISEGUIDE 2009 AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES LESJA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA SANDØY VESTNES. www.visitmolde.com 1 REISEGUIDE 2009 AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES LESJA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA SANDØY VESTNES www.visitmolde.com 2 Festival Opplev en av Europas viktigste jazzfestivaler 13.-18. juli 2009 www.kunstnersenter.no/kmr

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

NORSK REISEHÅNDBOK 2011. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. reiserute

NORSK REISEHÅNDBOK 2011. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. reiserute NORSK REISEHÅNBOK 2011 Verdens vakreste reiserute Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter Avstandstabell Steinkjer Bodø 20 min Sandnessjøen Side 140 HORN Brønnøysund Side 139 60 min Side 141

Detaljer

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER!

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! 2014 INNHOLD Opplev Norge 3 Opplev fjordene Norge i et nøtteskall 5 Sognefjorden i et nøtteskall 7 Hardangerfjorden i et nøtteskall 9 Preikestolen & Norge i et nøtteskall

Detaljer

Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien

Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien 2015 Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien Velkommen til Telemarkskanalen Ikke noe annet sted har jeg sett sluseanleggene skåret rett inn i hardt fjell som i Telemarkskanalen. Odd Børretzen Fra Telemarkskanalen

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER!

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! 2013 INNHOLD Opplev Norge 3 Opplev fjordene Norge i et nøtteskall 5 Sognefjorden i et nøtteskall 7 Hardangerfjorden i et nøtteskall 9 Preikestolen & Norge i et nøtteskall

Detaljer

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS GRATISAVIS Den løynde smilekulpen Ned eit juv, over eit gjerde og bakom ein stein finn Julia Herault og Siri Tronerud Andersen ei skjult badeperle. Badeguide side 18 & 19 FOTO: VIDAR HERRE 2 Det våte element

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

Fjord Norge reiseguide 2005

Fjord Norge reiseguide 2005 Fjord Norge reiseguide 2005 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway erje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS jør deg klar for Fjord Norge National eographic raveler Magazine har kåret verdens fremste

Detaljer

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! Bestilling: www.fjordtours.no +47 815 68 222

OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! Bestilling: www.fjordtours.no +47 815 68 222 OPPLEV NORGES MEST POPULÆRE RUNDREISER! 2012 Bestilling: www.fjordtours.no +47 815 68 222 1 Opplev norge! Enten du planlegger en lenger ferie eller bare har noen dager til rådighet; her vil du garantert

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2010/2011 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2010/2011 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 26 Juli 2010 Innhaldsrikt program 2010/2011 35 35 1975 2010 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Ein draum frå havet

Detaljer

En eventyrlig opplevelse

En eventyrlig opplevelse En eventyrlig opplevelse 2014 historisk vandre sykle padle sluser stillhet og ro lek og moro kulturlandskap kanalby slusecruise bobil sakte idyll vakker natur Verdens åttende underverk kanalbåter fruktbygda

Detaljer

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard.

14. 16. august 2009. Jorunn Torsheim Ansiktsmaling. Eikefjorddagane 14. 16. august 2009. «Svanhild» Spik Adel. Open gard. 14. 16. august 2009 Jorunn Torsheim Ansiktsmaling «Svanhild» 1 Spik Adel Open gard EM handbak generalsponsor: Hovudsponsorar: 2 GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord

Detaljer

STØLSFERIE I GLOPPEN

STØLSFERIE I GLOPPEN STØLSFERIE I GLOPPEN Minner for livet! Opplev stølslivet i Gloppen Mange drøymer om å slappe av og finne roen i ferien. Hos oss kan du nyte dagane på ein av dei velrestaurerte stølane. Finst det noko meir

Detaljer

Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00

Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00 Bergens Munnspillorkester Foto: Brecht foto Heimalanne Offisiell opning av Norsk Slipsmuseum fredag 15. august. Open gard Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00 Koriander m/solistar «musikalsk Øyhopping»

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer