Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere"

Transkript

1 Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012

2 Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for sjette året på rad fagkonferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Denne gang med Fagakademiet som medarrangør. Dag 1 er felles og dag 2 er sykepleierne for seg selv og det samme er hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Hovedfokus på konferansen er samspill mellom yrkesgruppene, parallelt med at vi er oppmerksomme på særegenheter. INNHOLD Konferansen tar opp følgende sentrale og tidsaktuelle temaer: Status i Samhandlingsreformen Samspill og oppgavefordeling mellom helsepersonell Etiske og kulturelle forhold mellom pasienter og personell Forebyggende tiltak og egenomsorg Hvem er helsetjenestene til for? Holdninger, verdier, utfordrende atferd og flerkulturell kompetanse Tilnærminger til ulike symptomer, omsorg og behandlinger MÅLGRUPPE Påmelding Innen 22. august 2012 Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema, meld deg helst på elektronisk. Husk også å krysse av for hvilket deltakeralternativ du ønsker. KONTAKTinformasjon Henvendelser vedr. spørsmål om konferansen til: Odd Mandal tlf Rune Ramsli tlf Roger Frostad tlf eller via e-post til Målgruppen er primært hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Men konferansen er også aktuell for annet helseog omsorgspersonell. konferanseavgift Det er tre alternativer, du velger det ene: 1. Kr , -, for full pensjon 2 dager 2. Kr ,-, for full pensjon 2 dager og ekstra overnatting ( ) 3. Kr ,-, for dagpakke 2 dager

3 PROGRAM Tirsdag (fellesprogram): Kl Registrering Kl Åpning og velkommen Ved Liv Krossøy, leder for faggruppe for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere i Fagforbundet og Iren Mari Luther, leder av faggruppen sykepleiere i Fagforbundet Kl Kulturopptreden Kl Oppgavefordeling og -glidning mellom helsepersonell Ved Torunn Janbu, prosjektleder, Helse Sør-Øst RHF Kl Samspill i praksis - Meld. St. 13 ( ) om Utdanning i velferd Ved Dagfinn Hertzberg, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet Kl Lunsj Kl Pasientsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Ved Rita Jakobsen, 1.lektor, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo Kl Kaffepause og samsnakk Kl Frisk nok for livet Ved Jørgen Skavland, fastlege Kl Konferansemiddag med kulturopptreden Onsdag (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere): Kl Holdninger, verdier og verdigrunnlag- hvor viktig er det i arbeidet vårt? Ved Elsa Fagervik Kommedahl, virksomhetsleder, Mørkved sykehjem, Bodø kommune Kl Akuttmedisinsk behandling hjelpepleierens rolle i vurdering av pasienten Ved Thomas Green, daglig leder, Gruppen akuttmedisinsk-kompetanse.no Kl Pause Kl Hvordan tolke symptomer og tegn på hjerneslag og hjerteinfarkt? Ved Thomas Green Kl Status om Samhandlingsreformen Ved Tor Åm, samhandlingsdirektør, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim og prosjektdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet Kl Lunsj Kl Helsetjenesten for hvem? Ved Frank Aarebrot, professor, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen Kl Avslutning Ved Liv Krossøy Onsdag (sykepleiere): Kl Omsorg for døende i samhandlingens tid Ved Astrid Rønsen, sykepleier, høgskolelektor og leder av Hospiceforum Norge Kl Utfordrende adferd Ved Else Wilhelmsen, fagansvarlig sykepleier, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askøy Kl Flerkulturell kompetanse Ved Berit Berg, professor, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning Kl Helsetjenesten for hvem? Ved Frank Aarebrot, professor, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen Kl Lunsj Kl Sykepleierne i front Ved Sissel Skoghaug, leder av Sykepleiernettverket i Fagforbundet Kl Avslutning Ved Iren Mari Luther

4 Nærmere presentasjon av innlederne: Torunn Janbu Hun er dr. med. og spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi. Hun har arbeidet som overlege ved Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet og tidligere vært lege ved Diakonhjemmets diakonale sykehus, Aker universitetssykehus, Lovisenberg sykehus og Innherred sykehus i Levanger. I perioden var hun den 40. president i Den norske legeforening som første kvinne. Tidligere har hun vært leder for Oslo legeforening og visepresident i Den norske legeforening. I 2010 ble hun valgt til leder av Verdens legeforenings (WMA) medisinske etikkomite og sitter i ledelsen av WMA. Fra februar 2012 har hun vært prosjektleder for et 2-årig nyoppstartet prosjekt i Helse Sør-Øst Strategisk kompetanseutvikling. Prosjektets overordnede mål er å beskrive kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten på kort og lang sikt og legge frem strategier og tiltak for å møte disse behovene. Dagfinn Hertzberg Han er fagarbeider, tavlemontør med fagbrev fra Siemens i Trondheim for tyve år siden. Han har senere jobbet som ufaglært i noen år som assistent på sykehjem og HVPU-bolig. Han ble etter hvert innrullert i akademia, og endte opp med en doktorgrad om en industriell fusjon innen maritim industri. Han har de siste 10 årene jobbet som arbeidslivsforsker og kompetanseforsker på hhv NTNU og Fafo, før han begynte som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet med fag og yrkesopplæring for ett år siden. Elsa Fagervik Kommedahl Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i helseledelse, pedagogikk, og hun jobber nå med en master i praktisk kunnskap. Hun har i mange år jobbet som leder ved ulike sykehjem, og setter på dagsorden holdninger, verdier og innhold i sykehjemshverdagen. Hun har et stort engasjement for det gamle menneske, og da spesielt de som er rammet av demens. Hun snakker også varmt om lederskapets betydning for å kunne skape den gode dagen. Hun fikk tildelt nasjonalforeningens demenspris i 2009.Hun er nå virksomhetsleder ved Mørkved sykehjem i Bodø. Thomas Green Han er autorisert ambulansearbeider og paramedic. Han har jobbet med akuttmedisin i mange år ved profesjonell. Han er daglig leder ved Gruppen akuttmedisinsk-kompetanse.no, som er et privat foretak. Han har gjennom flere år holdt en rekke foredrag på forskjellige konferanser med gode tilbakemeldinger. Han har også vært med i TV-serien Sykehuset! Gled deg! Rita Jacobsen Hun har erfaring som sykepleier ved kirurgisk avdeling og som avdelingssykepleier i sykehjem, særlig tilknyttet demensomsorgen. Hun er nå ansatt ved Lovisenberg diakonale høgskole som1.lektor og Phd-student, tilknyttet videreutdanningen i aldersdemens og masterstudiet i helsetjenester til eldre. Hun har skrevet flere lærebøker. Hun er opptatt av sykepleietjenestens rettethet mot pasienter og pårørende, der alle aktørene i tjenesten må spille sammen for at omsorgen skal bli god. Jørgen Skavland Han har sin legeutdannelse fra Irland og Norge. I flere år var han kommunelege i Nordland, inntil han ble fastlege i Oslo. Han er forfatter av bøker og har vært lege i programmet Puls på NRK1.Han ble kåret til Årets foredragsholder i I foredraget Frisk nok for livet deler han raust sine erfaringer og betraktninger om livet, helsen og jobben. Foredraget er rett og slett en vaksine mot helsens mistrøsteligheter!

5 Tor Åm Han tiltrådte stillingen som samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Han har i tillegg en bistilling i HOD som prosjektdirektør, der han har ansvar for å lede et nasjonalt nettverk som skal jobbe med implementering av samhandlingsreformen. Han er utdannet lege, og har vært allmennlege ved et legesenter i Trondheim på 80-tallet, samfunnsmedisiner, kommuneoverlege, master i helseadministrasjon på 90-tallet. Han var kommunaldirektør for helse og sosialtjenester i Trondheim kommune fra 1998 og prosjektdirektør, deretter ekspedisjonssjef i Samhandlingsavdelingen i HOD fra Frank Aarebrot Han er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og en av de mest utadvendte universitetslærere i Norge. Gjennom mer enn to tiår har han i høyt tempo holdt forelesninger og foredrag i inn- og utland om politiske tema. Han har også vært en hyppig deltaker i radio- og fjernsynsprogrammer og er en mye brukt kommentator i dagspressen. Han har vært valgkommentator både i NRK og i TV2. Han har skrevet flere bøker og publikasjoner. Berit Berg Hun er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. Hun har forsket på innvandringsrelaterte problemstillinger siden tidlig på 1980-tallet og har ledet en rekke større forskningsprosjekter innenfor området innvandring, integrasjon og mangfold. Hun har gitt ut flere bøker om innvandringsrelaterte tema blant annet Kvinneliv i eksil (Berg, Fladstad og Lauritsen 2006, Eksil og livsløp (Berg og Lauritsen 2009), Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid (Berg og Ask 2011) og Asylsøker i velferdsstatens venterom (Valenta og berg 2012). Sissel M. Skoghaug Hun er utdannet sykepleier med tilleggsfag innen veiledning, kompetanseutvikling, omstilling, ledelse og kommuneøkonomi. Hun har hatt ulike tillitsverv de siste 16 årene, og verv sentralt i Fagforbundet siden Hun bidro til oppstarten av Sykepleiernettverket i Fagforbundet for fem år siden, og er leder av nettverket. Sissel gikk fra stilling som enhetsleder i Tromsø kommune, og har siden 2009 vært frikjøpt til å arbeide innenfor flere av Fagforbundets satsingsområder.. Astrid Rønsen Hun har jobbet som sykepleier i vel 30 år og har nå en deltidsstilling ved Hospice Lovisenberg. Hun er også fagansvarlig for en tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved Høgskolen i Gjøvik, og bidrar med sin erfaring og kompetanse innen feltet som underviser og foredragsholder i ulike sammenhenger. Hun har vært opptatt av hvordan vi kan bedre omsorg for døende og deres nærmeste gjennom flere tiår og er leder av Hospiceforum Norge. Å dø er å fullføre et liv. Det er en viktig hendelse i alle menneskers liv hevder hun, og derfor er hun opptatt av at denne tiden blir så god som mulig for den som skal dø og de som skal leve videre. Else Wilhelmsen Hun er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og veiledningspedagogikk. Hun er også utdannet Marte Meo terapeut. Hun har arbeidet ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus i ca. 11 år, og da i hovedsak med pasienter med utfordrende atferd og demens. Hun har nylig begynt i en stilling om fagansvarlig sykepleier ved Olaviken.

6 PÅMELDINGSSKJEMA samspillkonferansen Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 PÅMELDINGSFRIST: 22. AUGUST 2012 NB! Plasstildeling foretas etter hvert som påmeldingene kommer inn. Det vil bli gitt skriftlig melding etter hvert som deltakerne registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter påmeldingsfristens utløp. Deltagerne vil i etterkant av gjennomføringen motta faktura på konferanseavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse konferansen ved lav påmelding. For elektronisk påmelding: klikk her Ved skriftlig påmelding: (Kun én påmelding per skjema) Navn: Stilling/tittel: E-postadresse: Arbeidssted/adresse/postnr.: Fakturaadresse: (Hvis annen enn over) Ev. bestiller/referansenummer: Mobiltelefon: (evt. arbeid) Kryss av for ønsket deltakeralternativ: Full pensjon 2 dager Full pensjon 2 dager og ekstra overnatting Dagpakke 2 dager Fagakademiet Postboks 8798 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) E-post:

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog 2012

Sluttrapport Helsedialog 2012 Sluttrapport Helsedialog 2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud 1. mai

Detaljer

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009 7. Landskonferanse Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe

Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe NF-rapport nr. 1/2013 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Om arbeid med berørte av hendelsene 22. juli, 2011 Therese Andrews Annelin Gustavsen Ragnhild Holmen Waldahl Ann Kristin Eide

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 FO Buskerud-seminaret 2011 Sundvolden hotell 11 12. MARS I år kommer Reidun Dybsland og Magnus Marsdal Mer info om seminaret og påmelding inne i bladet!

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer