5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE"

Transkript

1 Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg før du setter det igang FOTO: ANDERS AA. HAGEN Fakturering Frigjør kapital og kutt kostnader ved å drive inn fordringene dine enda raskere Kredittvurdering Slik skapte Uno- X Energi ny og effektiv mal for innhenting av kredittinformasjon Kredittscoring 6 råd til deg som vil bygge bedre modeller for riktige beslutninger SLIK TAR DU KONTROLL OVER PENGESTRØMMEN Full oversikt: Med nytt system for Cash Management er Yara enda bedre forberedt på finansiell turbulens. Head of Cash Management Siri-Anne dos Santos forteller deg hvorfor.

2 2 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Politikere har en tendens til å tenke mer på dem som skylder penger, enn dem som sitter og venter på å få betalt for leverte varer eller tjenester. Politikk og næringsliv sjeldent en god kombinasjon Penger brukes til å betale regninger; kreditt benyttes til å utsette betalingen av dem. Credit management, eller det norske ordet kredittadministrasjon, har som hovedmålsetting å minimere risiko for tap ved kredittgivning og binde minst mulig kapital i utestående fordringer. Etter bankkrisen på 80-tallet har vi i Norge utviklet lover, regler og systemer som gjør at vi er best i Europa. Næringslivet har svært lave tap og hadde den korteste effektive kredittiden i Europa i I gjennomsnitt 23 dager avtalt kredittid og 7 dager forsinkelse, til sammen 30 dager. Norsk næringslivet, bank og finans unntatt, yter årlig varekreditt for 6700 mrd. kr. Dette er Norges største finansieringskilde, regjeringens finanskrisepakker blir bare som et pust i sivet, og uten dette ville Norge stoppe opp. Svekket skyldners ansvar Baksiden av medaljen er at norsk næringsliv ved dette binder 18,5 mrd. kr i utestående fordringer pr. kredittdag, noe som må finansieres ved egenkapital eller lån. For å holde kapitalbindingen i utestående fordringer på dagens nivå forutsettes det at vi i Norge har et mest mulig effektivt innfordringsregime. Til det er politikerne premissleverandører, men de er ikke vant til å tenke cash flow når de gir valgløfter. I utgangspunktet har vi et lovbestemt ris bak speilet, hvis skyldner ikke betaler regningen sin i tide: Inkassolovens 17. I fall skyldner betaler for sent, må skyldner dekke de kostnadene fordringshaver har som følge av misligholdet. Dette er et prinsipp de fleste, også politikere, synes er fornuftig. Derfor har vi knesatt prinsippet i lovs form. Men fordi SV i siste valgkampen hadde gjort kampen mot fattigdom til et hovedtema, presset den rødgrønne regjeringen igjennom en reduksjon av skyldners ansvar. Endringen gjorde Storberget i forskrifts form. Det er nemlig bakdøren når man skal gå utenom en diskusjon med vår lovgivende myndighet, Stortinget. Vil flere betal i tide? Nå kan man mene mye om justisministerens hallingkast for å slippe å legge frem en proposisjon for Stortinget. For min egen del vitner det om liten respekt for de parlamentariske spillereglene som gjelder lover endres i Stortinget og ikke av Justisdepartementet. Med et rødgrønt flertall kunne også et lovforslag ha gått igjennom. Forskjellen er imidlertid at da hadde det i så fall skjedd etter en bredere diskusjon enn hva forsøk Bård Sig. Bratsberg Formann, Norske Inkassobyråers Forening 3 4 dager økt kredittid for næringslivet betyr mrd. kr i økt kapitalbinding. Det er forskjellen på politikk og virkelighet. på innfrielse av et valgløfte tilsier. Forskriftendringen som trådte i kraft 1. januar i år, medfører en reduksjon i skyldners ansvar for misligholdskostnadene, en reduksjon som medfører en kostnadsøkning for næringslivet. Det er imidlertid ikke denne kostnadsøkningen som i relasjon til credit management er det viktigste. Det viktigste er at Storberget hevder at når det blir billigere å misligholde vil flere betale i tide. Det har jeg vanskelig for å tro. Øker effektiv kredittid Itillegg forlenges fristen for når tung sats i inkassoforskriften inntrer, fra 28 til 42 dager. Den som skylder penger får mer tid på seg til å betale uten ekstra kostnader. Erfaring tilsier at disse elementene vil medføre at næringslivets effektive kredittid øker. Det er en kjensgjerning at når incentivet for å betale svekkes, svekkes også viljen til å betale i tide for dem som har penger. Det er langt de fleste. 3 4 dager økt kredittid for næringslivet betyr mrd. kr i økt kapitalbinding. Det er forskjellen på politikk og virkelighet. For næringslivet er det forskjellen på himmel og helvete. Politikere har en tendens til å tenke mer på dem som skylder penger, enn dem som sitter og venter på å få betalt for leverte varer eller tjenester. VI ANBEFALER SIDE 14 Arne Frogner Styreleder, Den norske Revisorforening Selv om Norge til nå har kommet seg bra gjennom fi nanskrisen, ser vi at fl ere bransjer og tilhørende selskaper har vanskelige tider. Selg fordringene s Ubetalte regninger er billig for kunden, men kan koste deg dyrt. Factoring kan løse problemet. Ekspertene svarer s Hvorfor er det viktig å ha gode cash forecasting-rutiner? Vi hjelper våre lesere til å lykkes! CREDIT & CASH MANAGEMENT, 3. UTGAVE, FEBRUAR 2010 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Anders Westin Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. VERDEN HAR UTVIKLET SEG det er ingen grunn til å gjøre avstemming manuelt lenger Adra Match Accounts er et avstemmingsprogram som tar hånd om alle typer avstemminger. Alt som i dag gjøres manuelt kan automatiseres gjennom Adra Match Accounts. Henger økonomiavdelingen din med på utviklingen? Hvis ikke, ta kontakt med oss i Adra Match for mer informasjon om automatisk avstemming. Velkommen til nåtiden. // Telefon:

3 For å vinne i konkurransen, må man evne å skape verdier for sine kunder KrediNor er utvilsomt mest kjent som et av Norges ledende selskaper innen betalingsoppfølging - gjennom mer enn 100 år! Vi har i løpet av disse årene opparbeidet oss en unik kompetanse på våre oppdragsgiveres mest kritiske verdier. For å kunne gjøre jobben vår i forhold til innfordring har vi også måttet jobbe mot oppdragsgivernes teknologiske plattformer, prosesser, rutiner og ikke minst ta oss av dialogen med deres kunder. Vi har nå satt alt dette i system og vil i løpet av 2010 lansere en rekke nye produkter og tjenester som bygger på de behovene, vi har erfart, Norske bedrifter har. Det kan være innenfor områder hvor vi er kjente i dag, men også på helt nye arenaer. Vårt mål er å skape verdier for våre oppdragsgivere og deres kunder basert på den informasjonen vi i fellesskap besitter. Så hvis ditt selskap, som de fleste av Europas ledende selskaper, er opptatt av å finne måter å se hele kundebildet på, kan KrediNor faktisk være det beste svaret!

4 4 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER FORUTSI FREMTIDEN, DRIV SIKRERE 1TIPS LAG GODE PROGNOSER Spørsmål: Hva er Cash forecasting? Svar: Det er å forutsi, med for eksempel en prognose eller noen ganger ved å benytte et mer avansert analyseverktøy, et fi rmas økonomiske behov i fremtiden, forklarer Paul Ehling ved Handelshøyskolen BI. Kontantstrømprognoser hjelper deg å bygge en modell for hvordan kontanter beveger seg innenfor et prosjekt eller en organisasjon. Det hjelper deg å forutsi om et salg eller en inntekt, som du får i fremtiden, vil dekke kostnadene for operasjonen. Det er mulig å analysere hvorvidt et prosjekt vil være tilstrekkelig lønnsomt til å rettferdiggjøre innsatsen du legger i det. Cash forecasting vil være nyttig når du skal planlegge et låneopptak og det vil fortelle deg hvor mye overskuddslikviditet du sannsynligvis vil ha på et gitt tidspunkt. Vurder kapitalbehovet Ehling forteller at behovet for kapital vanligvis er avhengig av investeringsplaner, gjeldsstruktur (betjening av gammel gjeld,behov for å etablere nye lån), kontantstrømmer og forventede kostnader. Formålet er å garantere at det til et hvert tidspunkt er likviditet i firmaet, ettersom en bedrift kun kan gå tom for penger én gang, sier han. Ehling mener du kan tenke på likviditetsbeholdningen i et firma som netto, det vil si nødvendig likviditet pluss litt ekstra som sikkerhet for uforutsette situasjoner. Derfor er formålet å forutsi denne netto posisjon nøyaktig, fortsetter han. Paul Ehling Førsteamanuensis, Institutt for fi n a ns i e ll ø ko no m i, Handelshøyskolen BI Planlegg godt Åpenbart er noen elementer i denne listen relativt enkle å forutsi. Et firma kan kjenne til sine korte og langsiktige investeringsplaner ganske bra. De kan også kjenne til sine forventede inntekter, ordre og forventede utgifter, mens andre komponenter ikke er så lette å forutsi, understreker Ehling. Generelt synes han fremtidsprognoser er vanskelige: Det et problem at prognoser virker når det ikke er mye uforutsett som skjer, fordi feilene er små og pent fordelt rundt forutsigelsen. Selvfølgelig er dette når prediksjon er av liten verdi. En prognose kan være av stor verdi, når du trenger mye mer eller mye mindre likviditet enn forventet, men det er akkurat da, når dette inntreffer, at denne type prognoser ikke virker så godt, sier han. Se på reelle tall For at en kontantstrømprognose skal være nyttig som styrings- og kontrollverktøy, må den være basert på reelle data og faktiske forpliktelser. Med historiske data vil du få en basis for en kontantstrøm fremover, men du må se den i sammenheng med informasjonen fra din forretningsstrategi og budsjettet. Først da vil du kunne projisere et realistisk bilde av hva du kan forvente i form av fremtidige kontantstrømmer. Ehling understreker at målet er å ha så lite penger som mulig. Dette er fordi kontanter kan brukes enten til å investere i reell eller finansiell aktiva med høyere avkastning enn kontanter, eller å redusere gjeld og gjeldskostnader. Så jo mindre kontanter som er nødvendig, jo lavere kostnader ved gjeld, eller høyere avkastning på kapital (eller begge). Derfor er det fornuftig å prøve å forutse likviditetsbehov for fremtiden, avslutter han. SILJE RØNNE

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FEBRUAR FORNØYD FINANSSJEF Nå har vi ett system som gir oss en rask og god prognose på våre daglige kontantstrømmer og et likviditetsstyringssystem for våre datterselskaper, sier Anita Hagen, finanssjef i Moelven Industrier ASA FOTO: MOELVEN INDUSTRIER Sparer tid og penger med nytt system Flere virksomheter har dårlig kontroll på innkommende og utgående betalinger, som igjen fører til dårligere likviditetsstyring. Ved å gjøre som Moelven-konsernet kan du spare både tid og penger. EKSEMPEL Moelven-konsernet hadde behov for ett system for likviditetsprognostisering både på konsernnivå og på selskapsnivå for konsernets 43 datterselskaper. Hovedmålet var å redusere finanskostnadene gjennom bedre likviditetsstyring og samtidig redusere ressursbruken ved å automatisere mest mulig av datainnhentingen. Reduser feilmarginene Likviditetsprognostiseringen var på det tidspunktet vanskelig, fordi data fra mange ulike systemer og enheter manuelt måtte legges inn i en Excel-modell. Anita Hagen, finanssjef i Moelven Industrier ASA, forteller at de derfor ønsket et system som kunne oppdateres daglig med den informasjonen som allerede lå tilgjengelig i bank-, finans- og økonomisystemene. Ikke minst ville det å bruke informasjon fra kunde- og leverandørreskontro aktivt være en forbedring. Målet var å samle inn all denne informasjonen automatisk til ett og samme system. Dette ville redusere feilmarginen sammenlignet med manuell input, standardisere og forenkle rapporteringen, minimere manuell input for datterselskapene og gi maksimal output, forklarer hun. Hagen understreker at det er viktig å inkludere den tekniske avdelingen fra prosjektstart. Noe vi heldigvis gjorde, fortsetter hun. Den største utfordringen var kunnskapen om hvor krevende en så høy grad av systemintegrasjon og automatisering var, noe de ikke var godt nok kjent med i forkant. Deres prosjekt har likevel gått veldig bra grunnet godt samarbeid og utveksling av kunnskap mellom systemleverandør, konsernets egen IT-avdeling og prosjektleder. Kutt finanskostnader Det er flere fordeler med det nye systemet, blant annet fører bedre utnyttelse av tilgjengelig likviditet til at finanskostnadene blir lavere. Dessuten unngår vi i større grad enn før å blåse opp balansen gjennom å plassere likviditet noen steder, samtidig som vi trekker i andre systemer, sier hun. Videre forteller hun at datterselskapene har tilgang til samme type rapporter som treasury, men kun for egen enhet. De kan dermed følge opp sin egen konserninterne finansiering sett opp mot forventede likviditetsstrømmer og på den måten minimere finanskostnadene. Rapportering av prognostisert kontantstrøm sett opp mot virkelig utfall gir mulighet til tidlig å fange opp signaler om for eksempel økende reell kredittid til kundene, fortsetter Hagen. Finanssjefen er meget fornøyd med systemet, og hun påpeker at konsernet sparer både tid og penger. Nå har vi ett system som gir oss en rask og god prognose på våre daglige kontantstrømmer, avslutter hun. SILJE RØNNE SLIK FUNGERER DET Info-innhenting Med Moelvens nye løsning innhenter systemet hver natt 16 reskontrofiler fra deres økonomisystemer, et par filer fra deres finanssystem, samt to filer fra deres bankforbindelser. Mottar log pr. e-post Påfølgende morgen sendes en logg pr. e-post til treasury over hvilke filer som ligger klare til innlesing. Etter innlesing mottar både treasury og deres IT-avdeling en logg om at filene er innlest, samt om noen ikke skulle være det. Feilmelding Dersom det oppstår en feil ved en innlest transaksjonsfil, blir teknisk ansvarlig informert og har mulighet til å rette opp feilen. Det er viktig at sluttbruker blir informert om eventuelle feil, eller ikke-innlest fil. Dette kan da rettes opp og leses inn på nytt samme formiddag. Automatisk input Idag går nær sagt alt automatisk med unntagelse av noen få kontanttransaksjoner, som ikke reskontroføres. Dette medfører omkring 30 minutters manuell input hver uke for økonomisjefene i det enkelte selskap. Likviditetsstyring Treasury kan nå utføre likviditetsstyringen basert på konsernets samlede forventede kontantstrømmer fordelt på selskaper, cash pooler, valuta, transaksjonstype, følge opp eksterne kunder pr. valuta og ikke minst bli bedre på å estimere fremtidige kontantstrømmer da systemet kan fryse data og sammenstille mot estimatet.

6 6 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spørsmål: Hvilke tiltak kan du gjøre for å bedre kontantstrømmen og kontrollere fakturaene dine? Svar: Forbedre fakturerings- og innkrevingsrutiner internt, eller outsource denne delen av virksomheten. 2TIPS GOD FAKTURA- KONTROLL OPPNÅ BEST MULIG FAKTURAKONTROLL Høye fordringer er det samme som mye oppbundet kapital. Denne må frigjøres for å ha tilfredsstillende likviditet. Har du ikke nødvendig likviditet, vil selskapet lett få problemer med å betale egne regninger Litt avhengig av hva bedriften driver med, vil en modell, der du har kontroll på hele verdikjeden in house, og kanskje bare outsource deler av kjeden, slik som inkasso, fakturaprint og eventuelle e-handelsløsning, være optimalt, sier Tom Tollefsen, styreleder i Norsk Kredittforum. Fordelen er at du beholde kontrollen med prosessen rundt fakturering, og utnytter ekstern ekspertise på å inndrive fordringer som uteblir. En annen fordel er at du da kommer tettere på reklamasjonsbevegelsen. Dette er veldig viktig fordi du umiddelbart kommer i en dialog med kundene og kan yte god service med én gang, poengterer han. Se an egen størrelse Fordringsadministrasjonen er en meget viktig del av Cash Management, men den har også påvirkning på salgsorganiseringen Ja, å organisere seg slik at både fakturering og salgsorganisasjonen fungerer sammen er svært viktig, for begge avdelinger er det et poeng at pengestrømmen går direkte inn på konti som du ser på, mens reklamasjoner og utestående fordringer blir behandlet raskt og riktig, sier Tollefsen. Ulempene ved å beholde det på egne hender kan være fundert på størrelse. Mindre bedrifter eller bedrifter der det er stort omløp av Å organisere seg slik at både fakturering og salgsorganisasjonen fungerer sammen er svært viktig. Tom Tellefsen Styreleder i Norsk Kredittforum kunder, for eksempel håndverkerbedrifter, vil kunne oppleve utfordringer med å holde kontrollen på alle sider av faktureringen. Da kan outsorcing være et alternativ. Ja, sier Tollefsen. Men det vil ikke hjelpe bare å outsource. Du må fortsatt ha gode rutiner for å følge opp kundene og ha en god kredittpolicy. Du må ha en tett oppfølging av leverandøren, som med alle andre leverandører. Jeg vil understreke er at det er viktig med skarpe rutiner for hva som skal gjøres i ulike scenarier. Følg opp kundene Én av de mest aktuelle tingene slik verden ser ut nå, og som ikke kommer tydelig frem, er banker som skrur igjen kassakreditten, sier Tollefsen. Etter finanskrisen kom staten med pakker som skulle tilføre bankene lånekapital. Det viser seg imidlertid at bankene ble risikoaverse. En konsekvens av dette er at bedriftene går på leverandørene, og tøyer betalingstiden en kreditt som vil være nærmest gratis om man regner det opp i mot kassakreditt fra banken, forklarer han. Det hele blir et spill som går ut på å være tett opp mot leverandørene for å unngå at du blir en kredittbank for kundene. Tid er et nøkkelord, har du for stor slakk i oppfølgingstiden, øker du risken for å tape penger. Her er det store summer som bindes, og som til syvende og sist må finne veien til rette fordringshaver, poengterer han. TOM AMRIATI-LØVÅS KONKURSER Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm Avstemminger - Bedriftsinformasjon og Kredittopplysninger Cash Management - Egeninkasso - Factoring Faktura og Fakturaadministrasjon - IKT - Inkasso og Fordringsadministrasjon - Jus - Kjøp av fordringer Konkurser - Kredittforsikring - Kredittscoring - Kurs og Utdannelse - Leasing - Outsourcing - Valuta Økonomisystemer Motta vårt ukentlige nyhetsbrev! Registering: Jo visst, de aller fleste betaler for seg i tide. Men de som ikke gjør det kan også være gode kunder. I alle fall om du benytter våre tjenester. Vi sørger for at du får dine penger uten å ødelegge kundeforholdet. Det tjener du på siden mange betalingsproblem er forbi gående å skaffe nye kunder er dyrt og tidkrevende. Les mer om fordelene ved å benytte våre arbeidsmetoder på

7 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FEBRUAR Rekordmange gikk konkurs Iløpet av 2009 ble det registrert totalt 4985 konkurser i Norge. Dette er en økning på 38,6 prosent i forhold til Dette er det høyeste antallet konkurser og tvangsavviklinger vi har registrert siden Konkursregisteret ble opprettet, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret KONKURSER Økning i antall konkurser: 38 % FOTO: HENRY HAN Tjen på å sette ut faktureringen til de som kan det Spørsmål: Hvordan øke kontrollen på faktureringen, frigjøre ressurser og få viktig assistanse samtidig? Svar: Sett bort faktureringsrutinene til en profesjonell og dedikert aktør som kjenner din bransje EKSEMPEL Vi valgte å sette bort hele vårt faktureringsløp da vi kom i en situasjon, der vi fikk en person i avgang, sier daglig leder og partner i Vestmar Rør AS, Atle Knutsen. Valget mellom å gå gjennom en lang og tidkrevende ansettelsesprosess for å beholde denne delen av driften i eget hus, eller å sette det bort til et profesjonelt firma som vi hadde fått anbefalt, var enkelt. Vi passet på å legge klare føringer for hvordan vi ønsket at faktureringsrutinene skulle følges opp, og vi har ikke angret en dag, fortsetter han. Spar penger, oppnå kontroll Fordelene er mange, slik vi ser det, sier Knutsen. Én ting er at vi sparer lønnskostnadene til ett årsverk i administrasjonen, én helt annet er all merverdien vi henter ut av samarbeidet med vår leverandør, både innenfor rådgivning og behandling av utestående fordringer, sier Atle Knutsen Daglig leder og partner i Vestmar Rør as han. Et annet resultat er en jevn og forutsigbar likviditetsstrøm. Faktisk tror jeg ikke vi har trukket på kassakreditten siden vi startet med denne løsningen, understreker han. Vi merker også at det er blitt merkbart mindre spørsmål rundt fakturaer etter at vi lot en profesjonell aktør ta seg av faktureringen. Det virker som kundene våre ikke ønsker å debattere fakturaene i etterkant i like stor grad som når vi selv tok oss av dette, sier han ettertenksomt. Fokuser på det du kan Mange små og mellomstore bedrifter, kanskje spesielt innenfor håndverkerbransjen, sliter med å holde fokus på både salg, prosjektering, gjennomføring og fakturering. Ofte blir etterslepet av utestående fordringer farlig stort, og man får problemer fordi mye av kontantstrømmen aldri blir realisert. Ja, det er en helt klar risiko, sier Knutsen. Vi kan si at det er mange svært dyre skrivebord der ute, og med det mener jeg at det ligger urealiserte fordringer for store beløp i mange bedrifter som ikke blir fulgt opp på grunn av manglende rutiner og lite fokus på denne delen av driften. Egentlig er det innlysende at dette burde være et hovedfokus, og vår erfaring er at når vi allierte oss med en profesjonell aktør, frigjorde vi både likvide midler, tid, og ikke minst ressurser som lar oss fokusere på kjernevirksomheten vår, avslutter Knutsen. TOM AMRIATI-LØVÅS 6 KNUTSENS BESTE TIPS Hva er viktig når du setter bort faktureringen til et factoringselskap? Vit hva du går til Det er viktig å ha klart for 1 seg hvilke tjenester selskapet leverer, og hva du må passe på selv. Mange selskaper leverer alle tjenester fra A til Å, mens andre legger opp til en viss del av egeninnsats. Ha en strategi Sørg for å ha en klar strategi 2 i forhold til kreditt og fakturering. Du må fortsatt følge opp leverandøren din. Ha god dialog Sørg for at selgerne er samkjørte, og ikke gir ulike be- 3 tingelser. Det vil eliminere konflikter mellom bedriften, kunden og selgerne. Innfør gode rutiner Etabler en godt innarbeidet 4 kreditt-policy i hele bedriften, fra salgsledd til toppsjef. Man bør også ha en kredittmanual og sørge for at alle kjenner den. Øk verdien Husk at factoring i seg selv 5 kan øke verdien på bedriften. For eksempel ved frigjøring av arbeidskapital, som både vil øke verdien på bedriften direkte, og som også kan brukes til investeringer, oppkjøp og andre tiltak som skaper ytterligere verdi. Forenkle hverdagen For kundeforhold som 6 strekker seg over flere betalingsperioder, er det ofte mye å hente på faste rutiner, her vil factoring bidra til å forenkle hverdagen for bedriften. Maksimer dine muligheter TELEFON

8 8 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 6 SALTHES BESTE TIPS Bedre likviditeten Leasing gir mulighet til å anskaffe nødvendige drifts- 1 midler uten å belaste egenkapitalen eller andre lånekilder. Dermed vil du kunne bedre likviditeten. Når du leaser, har du ofte mulighet til 100 prosent finansiering. Oppnå forutsigbarhet Leasing forenkler bedriftens økonomistyring og 2 selskapets kostnader blir mer forutsigbare. Dette underletter budsjettering og regnskapsførsel. Leasingleien regnskapsføres som en driftskostnad. Bruk kapital til investering 3 Leasing belaster ikke øvrige pantesikkerheter. Dermed kan selskapet bruke kapital til investering som gir avkastning, istedenfor å låse den i anleggsmidler. Blir mer fleksibel Leasing gir fleksibilitet. 4 Man kan tilpasse leien til sesongsvingninger, og det er enkelt å bytte til nytt utstyr eller supplere med tilleggsutstyr. Dermed har man hele tiden topp -moderne utstyr. Dette kan være en vesentlig konkurransefordel. Dette kan leases Alle drifts- og anleggsmaskiner som kan skilles ut 5 som egen enhet og avskrives kan leasingsfinansieres. Du har bruksretten Ved leasing skilles det mellom eierskap og bruksrett. 6 Det er leasingselskapet som eier selve leasingobjektet, mens det er bedriften som har bruksretten. For denne bruksretten betaler bedriften et avtalt beløp pr. periode. Hvorfor skal du lease istedenfor å kjøpe? Når du leaser, får du mulighet til en regelmessig utskiftning av utstyret. Bedrifter får sjansen til å skaffe seg moderne utstyr, som er tilpasset dagens behov. Dette er ikke minst et must innenfor proffsegmentet, og vil være et konkurransefortrinn. Det blir enklere å tilfredsstille sine kunders behov. I tillegg er det mulig å oppgradere utstyret i leieperioden når nye behov eller produkter dukker opp. Dette gir stor fleksibilitet. Hva gjør leasing for likviditeten? En typisk leasingavtale går fra tre til fem år. Istedenfor å betale eksempelvis kr for å kjøpe en multifunksjonsmaskin, fordeler kundene denne summen utover leieperioden. Dette blir mye hyggeligere likviditetsmessig. Når du leaser noe, blir det ikke en investering, men noe bedriften tar over driftsbudsjettet. Er det penger å spare på dette? Det viktigste er at bedriftene får konsentrert seg om sin kjernevirksomhet. Dette gir dem anledning til å bruke pengene der de gir best avkastning. Jeg vil si at ting som stiger LEASING FRIGJØR RESSURSER Det viktigste er at bedriftene får konsentrert seg om sin kjernevirksomhet. Dette gir dem anledning til å bruke pengene der de gir best avkastning, sier Svein Erik Salthe i Canon. FOTO: CANON Dette blir mye hyggeligere likviditetsmessig SPØRSMÅL OG SVAR Svein Erik Salthe Credit Control Manager, Canon 3TIPS LEASING SOM LØSNING i verdi, det kjøper du, mens ting som synker i verdi, det tar du på leie. Hvilke plikter har du når du leaser? Du forplikter deg til en viss betalingsstrøm i leasingsperioden. Hvis du bryter avtalen, må du fremdeles betale gjenstående terminer. Det er gjerne også knyttet visse krav til service- og vedlikeholdstjenester. SJUR A ANDA Leasing av driftsmidler bedrer likviditeten, gir større handlefrihet og frigjør kapital! Velkommen til en prat om alle mulighetene ved leasing. Ta kontakt med leasingansvarlig Eva Austad på tlf: eller sende en e-post til: nanciering.no www. nanciering.no Oscarsgt. 30, 0352 Oslo et datterselkap i Sparebanken Øst

9 LINDBAK e2b FAKTURA Bruker dere mye tid og ressurser på fakturering? Dersom dere bruker Microsoft Dynamics AX kan vi hjelpe dere. Ved hjelp av noen få tastetrykk kan man sende faktura elektronisk til bank for videre distribusjon enten på papir eller elektronisk til kunde. Faktura kan også distribueres direkte til kunde. Velg om du vil kjøre faktura enkeltvis eller alle i en fil. Vi tilbyr elektronisk faktura for Microsoft Dynamics AX. Dersom bedriften deres har lisens for flerfirmaskjøring, støtter Lindbak e2b Faktura dette. Løsningen er parameterstyrt og kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Hvor mye kan din bedrift spare? Ring oss på telefonnummer eller e-post for mer informasjon. Frokostmøte med presentasjon av Lindbak efaktura I samarbeid med Fokus Bank inviterer vi til frokostmøte hvor vi vil presentere vår løsning for efaktura for Dynamics AX. Vi demonstrerer Lindbak efaktura og orienterer om elektronisk fakturering generelt. Program Enkel frokost Presentasjon av Lindbak efaktura i praksis Bankenes efaktura en alle til alle-løsning (presentasjon av Fokus Bank) Sted Tid: Torsdag 11. mars kl Sted: Kantina i Lindbaks lokaler. Adresse: Nordslettveien 1, 7005 Trondheim Påmelding Påmelding på telefon eller e-post innen tirsdag 9. mars. Velkommen!

10 10 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan kan du styre likviditeten bedre, få daglig oversikt over cash-flow og øke sikkerheten på dine inn- og utbetalinger? Svar: Ha gode, moderne systemer for håndtering av arbeidskapitalen. Få full oversikt med sentralisert cash-kontroll LEDER TIL LEDER OSLO Hva har vært viktigst for oss? Full kontroll på alle betalinger både ut og inn, å kunne se alt som skjer og å vite hva som kommer til å skje fordi vi har alle transaksjonene inne i vårt system, Og så sikkerheten, da. Siri-Anne dos Santos, Head of Cash Management i Yara, snakker om økonomiske krisetider og konjunkturnedgang. Og om viktigheten av å ha velfungerende systemer for Cash Management, spesielt under slike omstendigheter. For Yaras del gikk det bra, men det var nok ikke fritt for at dos Santos var ekstra nervøs høsten Dog var det ikke finanskrisen som gav næring til bekymringene: 1. oktober for et og et halvt år siden gikk de nemlig på nett med sitt nye system for cash management. Det var et uheldig tidspunkt å endre et slik system på, innrømmer dos Santos, og legger til at det gikk en uke eller to med manuell oppfølging før det nye systemet var helt oppdatert. PROFIL Siri-Anne dos Santos Fødeår: 1962 Stilling: Head of Cash Management, Yara Utdanning: Diplomøkonom i bankfag, BI Yara: Verdens største leverandør av mineralgjødsel. Over ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. Resultatet etter minoritetsinteresser var på NO K 8228 mill. i Finn ut hva du trenger Yara ble skilt ut av Hydro i 2004, og arvet samtidig Hydros sentraliserte finansløsning. Den fungerte bra, men var dyr å vedlikeholde. Vi satte igang en prosess, der vi så på verdidrivere innenfor hele treasury-området, og hva man kan tjene på å samle tjenester sentralt. I tillegg spilte faktorer som sikkerhet og god oversikt over hva som skjer i systemet, inn, forklarer dos Santos. Konklusjonen ble at de fortsatt ville ha en sentral finansfunksjon, men med en helt ny systemportefølje. Vi vurderte alle systemene, og konkluderte med at vi ville beholde det treasury-systemet vi allerede hadde, men skifte ut payment factory-systemet. Samtidig implementerte vi en ny internbank. Et annet mål for Yara var å redusere antall banker, slik at hver enkelt bank kunne dekke større områder og flere valutaer. Etter å ha sendt ut requests for proposals til 18 globale cash management-banker, endte de til slutt opp med 6 hovedbanker. Kommunikasjonen med bankene foregår i SWIFTnet SCORE, bankenes eget nettverk, noe som har vært en stor forbedring. Tidligere hadde vi mange forskjellige kommunikasjonskanaler med bankene, noe som er tungt i seg selv. Nå har vi bare én type grensesnitt inn til vårt system, samme hvilken bank vi bruker til å gjennomføre betalingen, sier dos Santos. Sikkerheten i SWIFT er lagt helt inn i Yaras betalingssystem, så i det øyeblikket de sender transaksjonene, er de sikret med disse krypteringsnøklene. Gå på nett! En felles betalingsprosess for alle involverte er systemets store pluss. Alle transaksjoner har samme type sikkerhet, og alle kan se hva som skjer. Vi har laget et system som tar både innbetalinger og utbetalinger i samme løsning. Og det har vi sett er en stor fordel, for da har vi ett system som kan brukes av alle, sier hun. Systemet er nettbasert, noe som gjør det veldig enkelt for selskaper rundt omkring i verden å logge seg på. Andre fordeler er bruken av zero balancing, en daglig automatisk avstemming av alle konti, samt at alle transaksjoner kjøres med straight through prosessing, STP. Betalinger oppstår i regnskapssystemene ved at det kommer inn en faktura, som må godkjennes. Når det er gjort, kjøres det ut en betalingsmelding i Yaras system. Fra fakturaen er godkjent i regnskapssystemet, er det ingen hands on før betalingen er hos leverandøren. Og oppstår det noen feil, håndterer systemet det også. Vi driver med avvikshåndtering, forklarer dos Santos. Først når det er noe som ikke er riktig, går vi inn og ser på det. Også alle oppgjør fra Yaras finansielle transaksjoner overføres gjennom samme betalingskanal, noe som tilsier at det alt i alt ligger utrolig mye informasjon i ett og samme system. Vi kan summere alle bevegelser gjennom systemet på konto og på valuta, og vite nøyaktig hvordan det ser ut fremover. Dermed kan vi styre den kortsiktige likviditeten. Det er en del av cluet: Systemet gir svært god likviditetsstyring. Ha planen klar Et godt, effektivt verktøy som alle kan bruke, god kontroll og sikkerhet, at de kan presse prisene på grunn av et stort volum når de setter opp konti, og at de kan trekke ut styringsdata er hovedtrekkene når dos Santos summerer fordelene med det nye systemet. Tipset hennes til andre selskaper som skal sette opp cash managementløsninger, er å starte med å lage en fullstendig plan først. Lag komponenter etterhvert som vil passe inn. Hver enkelt komponent gir en fordel, påpeker hun. Gjør dette steg for steg. Det som er viktig da, er at man har laget hele planen for hvordan man ønsker å gjøre det først. Slik at hver eneste komponent man legger inn kan bygges videre på, og til slutt settes sammen som en totalløsning. ERLEND LANS PEDERSEN Enklere likviditetsstyring på tvers av landegrenser

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FEBRUAR QUEEN OF CASH Når du skal sette opp et Cash Management-system, bør du lage en helhetlig plan først, råder Yaras Siri-Anne dos Santos. FOTO: ANDERS AA. HAGEN DOS SANTOS BESTE TIPS Finn riktig bank 1 Systemet Yara bruker passer best for selskaper som har virksomhet i mange land og handler med mange forskjellige valuta. For et selskap som driver i mindre markeder, for eksempel i Norge eller Skandinavia, vil det være nok å finne én god bank, som kan levere velfungerende løsninger. Bruk SEPA 2 For SMB-er er det viktig å knytte seg til banker som har gode løsninger for SEPA, The Single Euro Payments Area. Dette er en felles betalingsmelding for euro, som brukes for transaksjoner i Europa. Dette er et godt verktøy fordi du kan dra nytte av å ikke knytte deg til mange forskjellige banker. Gå over systemet 3 Virksomheter som driver globalt, må ofte forholde seg til flere forskjellige banker. Problemet da er at man ofte ender opp med forskjellige kommunikasjonskanaler til de forskjellige bankene. Da bør du ta en systemgjennomgang og se på hva som kan forbedres og effektiviseres. Tenk helhetlig 4 Ønsker man å effektivisere, lag en plan for hvilke moduler du ønsker å bruke og hvordan systemet skal fungere til slutt. Start med å ferdigstille en modul, så kan du fylle på etterhvert. Hemmeligheten er å ha alt klart for deg på forhånd, slik at du vet at alt du implementerer i systemet kan fungere godt sammen, og utgjøre et godt sluttprodukt. Våre Cash Management løsninger bidrar til effektiv kontroll av bedriftens likviditet og risiko. Vårt mål er å sørge for en enklere hverdag for våre kunder nasjonalt og globalt. DnB NOR Cash Management enkle, raske og lønnsomme løsninger.

12 12 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Selg fordringene 4TIPS SELG FAKTURA- ENE DINE 3 TIPS Spørsmål: Hvordan realisere kapital, spare renter på kassakreditt og utnytte bedriftens ressurser bedre? Svar: Ved å selge fordringer til et factoringselskap. Factoring, eller å selge fordringer, er et finansielt verktøy som i første omgang sikrer bedre likviditet i bedriften. I utgangspunktet kan alle bedrifter benytte seg av dette. Å selge en faktura er det samme som å selge en fordring. Dersom kunder betaler fakturaene sine sent, fungerer i praksis bedrifter som bank for kundene siden de gir kreditt. Ved å selge fordringer, unngår du å være bank, samtidig som du sikrer egen likviditet. Få inn utestående beløp Der hvor banker tradisjonelt er opptatt av klienten og dennes betalingsevne, er en factoringvirksomhet mer opptatt av kundeporteføljen. Det vil si at de for eksempel kan kjøpe fakturaer til helt nye bedrifter, basert på kundegrunnlaget til bedriften. Det stemmer sier Jan Fredrik Haraldsen, Direktør, Finansieringsselskapenes Forening. I dagens konkurranseutsatte marked har bedriftene større behov for å fokusere på kjernevirksomheten, da blir det en ekstra belastning å måtte styre Jan Fredrik Haraldsen Direktør, Finansieringsselskapenes Forening dine, få bedre likviditet FÅ PENGENE KREVD INN. Ved å la et profesjonelt selskap overta fakturaen, øker betalingsviljen betraktelig, sier Jan Fredrik Haraldsen. FOTO: ISTOCK fakturaer og utestående fordringer, forteller han. En løsning med factoring der du selger porteføljen av fordringer kan være en gunstig løsning, spesielt for små, eller mellomstore bedrifter med mange fordringer til TIPS Hvorfor selge fordringer? Frigjør kapital som kan investeres i kjernevirksomheten. Har man ikke nødvendig likviditet, vil selskapet lett få problemer med å betale egne regninger. I tillegg vil man oppnå lavere administrative kostnader og forebygger tap på krav. Gir høyere avkastning ved investering i kjernevirksomhet kontra bundet kapital i misligholdte fordringer. Oppnår reduserte kostnader. Har man bundet opp mye kapital i kundefordringer, kan det være lurt å se på alle private. For eksempel vil håndverkerbedrifter som får inn utestående beløp, få større forutsigbarhet på likviditetsstrømmen. Slik vil de i mindre grad være avhengig av kassakreditter i den daglige driften. rutiner i dette fra bestilling til betaling -prosessen. Umiddelbar resultateffekt. En dårlig cash flow er en temperaturføler på hvor sunn bedriften er. God likviditet gir handlefrihet, derav uttrykket Cash is king. Forutsigbarhet i alle ledd av faktureringsprosessen. Forutsetningen for å lykkes med dette, er gode systemer når det gjelder kundedata og vedlikeholdsrutiner. Videre bør det være mulig å selektivt behandle kunder, og etablere gode purresystemer. Øk betalingsviljen Selv om fordringen ikke er endelig overdratt før den er betalt, og en fordring som misligholdes i utgangspunktet vil bli returnert, er det stor enighet om at å selge fordringer øker betalingsviljen. Ja, sier Haraldsen, mange bedrifter opplever at mange er trege med å betale regninger fra et firma de ikke kjenner så godt. Vi ser også at bedrifter bevisst utsetter å betale fakturaer og skaffer seg da en rimelig form for kreditt på bekostning av et annet firma. Ved å la et profesjonelt selskap overta fakturaen øker betalingsviljen betraktelig, spesielt fordi fakturaen følges opp av et selskap som har innkreving av fordringer som hovedgesjeft, sier han. Det er ikke bare små bedrifter eller håndverkere som kan ha nytte av factoring. Større virksomheter med store fakturamengder, vil også kunne dra nytte av en slik løsning. Det handler om å skape lønnsomhet for begge parter: Både selger og kjøper skal tjene på løsningen, dette på tross av forskjellig fokus og innfallsvinkel. Kan overdras fritt I utgangspunktet kan fordringer overdras fritt, sier Haraldsen. Unntakene er fordringer på lån, som krever finanskonsesjon eller samtykke fra låntager. Kjøp av fordringer før forfall krever også finanskonsesjon. Innfordring av misligholdte fordringer krever dessuten inkassokonsesjon, forklarer han. TOM AMRIATI-LØVÅS Hvorfor kontantstrømanalyse? Øystein Granheim, prosjektleder hos Siviløkonomene KAN AS, gir deg tipsene: Styr omløpsmidlene Kontantstrømanalysen er 1 grunnlaget for optimal styringen av omløpsmidlene. I de fleste virksomheter utgjør omløpsmidlene store verdier, følgelig er det betydelige gevinster å hente på optimal økonomistyring. Ingen manipulasjonsmulighet Kontantstrømanalysen er 2 fri for skjønnsmessige periodiseringer og avsettinger, og er derfor meget godt egnet for rimelighetsvurderinger av regnskapsanalyser. Dette er sentralt både for interne analyser og for eksterne verdivurderinger. Man bør være bevisst at det er praktisk mulig å ha positiv EBITDA til tross for negativ kontantstrøm. Sponsor Service leverte 30 mill i EBITDA mens de hadde negativ kontantstrøm på 70 mill. Prinsippet er relevant også for selskaper som ikke handler ulovlig. Kontantstrømanalysen gir svar på vesentlige spørsmål om evne til å finansiere drift, vekst og oppkjøp. Likviditetsstyring Kontantstrømanalyser er 3 ikke minst vesentlig for likviditetsstyringen. Kontroll og styring av likviditeten har aktualisert seg i en tøffere markedssituasjon. Ikke minst i møte med banken og eiere er det sentralt å kunne vise til kontroll og troverdige likviditetsbudsjetter. Vi fakturerer for deg! I dagens marked med utfordrende kredittvilkår er det viktig å ta kontroll over egen bedrifts innkreving. Invoicia gir deg muligheten til å fokusere fullt ut på egen kjernevirksomhet og skape trygghet og frigjort tid. Invoicia skal være en ledende utfordrer innenfor faktura- og inkassoadministrasjon, og skal gi din bedrift optimale kredittadministrative løsninger. Invoicia s ulike rapporteringsverktøy gir din bedrift full kontroll 24/7. Ta kontakt med oss så skal vi fortelle deg hvordan du: Reduserer risiko Forbedrer likviditeten Reduserer kostnader Oppnår økt kontroll og oversikt Les mer på INVOICIA Oslo København Mo i Rana Tel: E-post: Web:

13 HVORDAN VET DU HVILKE AV DINE KUNDER SOM FORTSATT ER BETALINGS- DYKTIGE I DISSE TIDER? En kredittsjekk er den rimeligste tryggheten du kan investere i. Det behøver ikke å bety at du skal slutte å levere til kunder som kanskje scorer dårlig, men det gir deg i det minste mulighet til å stille andre krav til sikkerhet/forhåndsbetaling hos de som er i faresonen. Ta kontakt med oss for mer informasjon om en kredittsjekkløsning som passer din bedrift.

14 14 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT 2010 blir et spennende år. Selv om Norge til nå har kommet seg bra gjennom finanskrisen, ser vi at flere bransjer og tilhørende selskaper har vanskelige tider. Globalt ser vi at mange land for tiden sliter tungt. Stor offentlig gjeld ute kan medføre reduserte offentlige investeringer og økte skatter. SAGT OM LEDELSE Styr risiko i turbulente tider Dessuten er både renter og energipriser på vei opp, noe som vil medføre økte kostnader for de fleste virksomheter. Arbeidsledigheten forventes fortsatt å være høy internasjonalt. Når konkurransen i markedet blir større, blir resultatet lavere marginer. Som en konsekvens blir det viktig å redusere kostnadsnivået, samt å sikre seg bedre likviditet. Kontroller riskene Bedriftene er eksponert for motpartsrisiko både i kjernevirksomheten og gjennom finanstrans-aksjoner. Store eksponeringer kan eksistere både mot selskapets kunder og leverandører. Dessuten kan bortfall av leverandører og samarbeidspartnere få konsekvenser for den virksomhet som drives. Det er derfor viktig å ha en velfungerende finansfunksjon med kompetanse på kredittområdet. Gjennom plasseringer av overskuddslikviditet og handler med finansielle instrumenter vil selskapet bli eksponert for kreditt- og motpartsrisiko. Negative hendelser på dette området kan dels påføre selskapet direkte tap (kredittap) og dels svekket likviditet ved at plasseringer ikke lar seg frigjøre like raskt som forutsatt. Volatile finansmarkeder, herunder sterkt svingende valutakurser og rentenivåer, eksponerer også enkelte virksomheter for vesentlig risiko. Bevegelsene i norske kroner vil kunne påvirke konkurransekraften og således være et sentralt strategisk tema. Långivere i form av banker og aktører i fremmedkapitalmarkedet setter normalt lite pris på uforutsigbarhet og negative overraskelser. Jo større usikkerheten er, jo høyere vil normalt risikopremien i bedriftens finansieringskostnader være. En effektiv risikostyring øker stabiliteten og forutsigbarheten i bedriftens inntjening og kontantstrømmer, og dette vil være verdiskapende i form av lavere kapitalkostnader over tid. ORGANISERING Bedre utnyttelse av selskapets likviditet, mer kostnadseffektive prosesser og tettere grep om risikoeksponeringen er helt klart sentrale temaer. Arne Frogner Styreleder, Den norske Revisorforening Prioriter kredittpolicyen Å sikre tilgangen på nødvendig likviditet og finansiering er helt essensielt for enhver virksomhet. Spesielt viktig er det å sikre en god utnyttelse av den likviditeten som selskapet har tilgjengelig, og ikke minst effektiv styring av arbeidskapitalen. Kredittiden som tilbys kundene kan, sett fra salgssiden i virksomheten, være ett av flere parametre det spilles på for å vinne i markedet. På den annen side har økt kredittid flere kostnadskomponenter. Økt kapitalbinding og økte rentekostnader er en åpenbar kostnad. Økt kredittrisiko er en annen. Utformingen av virksomhetens kredittpolicy blir er et viktig element. Effektiv iverksettelse og gjennomføring av den vedtatte policyen er minst like viktig. Finansavdelingen kan spille en vesentlig rolle i dette arbeidet. Både gjennom å synliggjøre kostnadene ved kreditt og lange kredittider og gjennom å være en pådriver for å holde kapitalbindingen i kundefordringer på et lavest mulig nivå. Sjekk lagerkostnadene En optimal varelagerbinding er det tilsvarende viktig å oppnå. Korte leveringstider og kort produksjonstid kan avhenge av et tilstrekkelig stort varelager. Men også varelagerbinding har en kostnadsside, både i form av rentekostnader, lagringskostnad og fare for ukurans. Her bør finansavdelingen være en bidragsyter i arbeidet med å optimalisere varelagerets størrelse. En effektiv utnyttelse av konsernets samlede likviditetsposisjon, herunder likviditetsstrømmene i ulike valutaslag, er et annet område hvor finansfunksjonen kan spille en sentral og verdiskapende rolle. Forskjellige avdelinger og selskaper i et konsern kan ha ulike sesongmessige svingninger i likviditetsbehovet. Noen enheter kan dessuten ha inntekter i valuta, mens andre kan ha netto kostnader i valuta. Å nå dette målet krever imidlertid en hensiktsmessig organisering av finansavdelingen, gode interne systemløsninger og effektive bankløsninger. Konsernkontosystemer og flervalutaløsninger er en del av svaret på slike utfordringer. Markedsurolighetene har satt nye temaer på dagsorden, i tillegg til alt det som stod der fra før. Bedre utnyttelse av selskapets likviditet, mer kostnadseffektive prosesser og tettere grep om risikoeksponeringen er helt klart sentrale temaer. Skaff deg arbeidsrom For å få gjort noe, selv midt i krisen, må du begynne med å sortere og prioritere. I Forsvarsdepartementet begynte vi hver deg kl. 8 med å gjennomgå mediene, legge en plan sortere og fordele arbeidsoppgaver. Du må kunne delegere til medarbeidere du tror på, og ikke alle kan få tilgang til lederen. Tidl. forsvarsminister Kristin Krohn Devold, generalsekretær i Den Norske Turistforening Know your strenghts Checking the results of a decision against its expectations shows executives what their strengths are, where they need to improve, and where they lack knowledge or informatio. Peter F. Drucker, amerikansk forfatter og konsulent, særlig kjent innen forretningsledelse og markedsføring Behersk deg! Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det Theodore Roosevelt, amerikansk politiker og USAs president ØNSKE OM ØKT LØNNSOMHET? AMESTO SOLUTIONS EFFEKTIVISERER ALLE DINE RUTINER MED VISMAS LØSNINGER INNEN ØKONOMI, LOGISTIKK, CRM OG LØNN. TLF.:

15

16 16 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Solveig Lie Leder Cash Management, Handelsbanken Krister Backlund Business Consultant, Opus Capita Grete Branum Sjef Cash Management, DnB NOR Spørsmål 1: Cash Management er et bredt begrep. Finnes det en spesifikk tjeneste som du mener alle bedrifter har behov for? Cash Management er et samlebegrep, men dreier seg i all hovedsak om likviditetsstyring for bedrifter Alle banker tilbyr sine kunder en internettbank hvor man enkelt kan betale leverandører, få oversikt over innkomne betalinger fra kunder, og ikke ke minst håndtere lønninger til de ansatte. Noen banker kan også tilby cash forecasting verktøy. Disse tjenestene kan integreres mellom bankens og bedriftens systemer. Dette gir mer effektiv likviditetsstyring. Det finnes mange Cash Management tjenester som de fleste store bedrifter har nytte av. For likviditetsestimering er min erfaring at slike be- drifter kan ha god nytte av systemstøtte og bedrifter med litt mer VELG RIKTIGE LØSNINGER SOM DEKKER DITT BEHOV omfattende kontantstrøm i mange valutaer har i de fleste fall mye å vinne på god systemstøtte. Uansett bedriftens størrelse og kompleksitet vil tilgang til oppdatert, korrekt informasjon knyttet til bedriftens kapitalflyt være et viktig utgangspunkt for god likviditetsstyring. Det gjelder både ekstern konto- og transaksjonsoppdatering fra banken og bedriftens interne rapporter fra ulike elektroniske hjelpeverktøy. I tillegg til informasjon er cash concentration viktig. For selskap med flere konti både i norsk og utenlandsk valuta, vil det være viktig å benytte et konsernkontosystem for å få nødvendig informasjon, kontroll og å kunne redusere kredittbehov ved saldonetting. Spørsmål 2: Hvorfor er det viktig å ha gode cash forecasting-rutiner, og hvilke type bedrifter vil ha mest igjen for å prioritere dette? Gode cash forecasting rutinerr gir forutsigbarhet. Det å ha kontroll på kontantstrøm, inngående og utgående, bidrar til effektiv likviditetsstyring. Bedrifter som har gode cash forecasting rutiner kan planlegge for kjøp/salg av valuta, plassering av overskuddslikviditet og nedbetaling av gjeld. Alle bedrifter har behov for å planlegge sin likviditet. En bedrift med flere avdelinger/enheter, eller store konsern med mange selskap bør ha gode cash forecasting system og rutiner. Gjennom bedre utnyttelse av den totale likviditeten kan det bidra til en reduksjon av selskapets kassekreditt. En god prognose er en forutsetning for å oppnå god Cash Management. Dette gjelder daglig kassakontroll så som å sikre at likvider ikke blir liggende på konto eller i cash pools som gir dårlig avkastning og at likvider er tilgjengelig på riktig plass når utbetalinger skal utføres. Til og med for å kunne planlegge korte plasseringer og kortsiktige lån er en god likviditetsprognose avgjørende. For risikokontroll ved valutaeksponering er kassaprognosen et viktig verktøy. Den lange likviditetsprognosen er viktig for investerings- og finansieringsstrategier. Bedrifter som gjør mye bedriftskjøp og investeringer må i god tid ha klart for seg hvordan dette skal finansieres. Alle trenger oversikt over sin finansielle situasjon. Bedriftenes evne til å møte sine forpliktelser og ha nødvendig handlingsrom for vekst/investeringer er spesielt viktig i turbulente tider. Det vil kun være bedriftens størrelse og kompleksitet nasjonalt/internasjonalt som avgjør hvor avansert forecasting rutinene må være. De fleste bedrifter (over 60 prosent) benytter fortsatt regnearkmodeller selv om det i markedet finnes ulike likviditets-/forecastingsystemer. Spørsmål 3: Finns det noen utfordringer ved slike system? Det kreves gode rutiner og prosesser for at et cash forecasting system skal fungere optimalt. Likviditetsstyringen kan bli fullstendig feil dersom inn- og utstrømmene er feilaktige. I verste fall kan man risikere å gå i overtrekk på konto, kjøpe/ selge feil valuta eller plassere penger når man har behov for å låne. Med andre ord, feil bruk av systemet kan få store konsekvenser. enser. Det er vanskelig å se noen direkte utfordringer. Det man må tenke på er at en systemstøtte ikke alene kan forbedre en prosess. Man bør se over prosessen samtidlig som man implementerer systemstøtte. Dette gjelder alle typer av systemstøtte. Feilen de fleste gjør er å vente for lang tid før man vurderer en systemstøtte for kontanstrømsanalyser. Når man har mye likvider ser man ikke over sin likviditetshåndtering og venter dermed ofte til likviditeten er et problem. Å implementere et system er relativt enkelt, men å få nye prosesser på plass som fungerer bra, tar tid. Derfor bør man begynne i god tid. En av hovedutfordringene enten bedriften har et avansert system eller benytter en regnearkmodell, er grensesnitt mellom de ulike systemene; spesielt økonomi- og ordre-/salgssystem internt og ulike bankfiler; blant annet konto-, valuta- og låneoversikter. Gode forecasting modeller krever også god kompetanse for å kunne vurdere risiko og å kunne benytte systemet fullt ut. Jo mer kompleks bedriften er med mange divisjoner/ datterselskap, vil kvaliteten på den interne rapportering være helt avgjørende garbage in; garbage out. Kurs Oslo Vår 2010 Verdivurderinger 22. april 2010 Kontantstrømanalyse 28. april 2010 Påmelding på eller ring:

17 NYHETER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ha gode verktøy for kredittvurderinger Spørsmål: Hvordan kan din virksomhet optimalisere sitt system for kredittvurderinger og kundeoppfølginger? Svar: Ved å ha et klart regelverk og en mal som alle i bedriften følger og kjenner til, samtidig som kredittinformasjonen på dine kundene er oppdatert til en hver tid. Kredittsjef i Uno-X Energi Elinn A. Thorsen har gjennom klare mål, og et godt samarbeid med sin leverandør, laget en unik mal for hvordan selskapet skal innhente kreditinformasjon. Malverket deres er laget for internt bruk, og det er spesielt mange parametre som utgjør matrisen i scoremodellen. Ett eksempel kan være nyetablerte selskaper, der de foretar grundige sjekker av personene som står bak. Når det gjelder etablerte selskaper, så er det mye regnskapsinformasjon og beregninger av nøkkeltall, men i kombinasjon med informasjon om personer som står bak, forklarer hun. Ha god informasjonstilgang Thorsen legger stor vekt på at det er regelverket, som de har laget i samarbeid med leverandøren av systemet, som gjør dette til et sterkt verktøy for dem. Hos Uno-X Energi har alle brukere som innhenter kredittinformasjon den samme tilgangen, det vil si at alle får og kan hente den samme informasjonen. Vi har fordelt det slik at kundeservice, selgere, økonomiavdelingen og kredittfunksjoner kan innhente kredittinformasjon igjennom vårt system. De får et svar via en trafikklysløsning med kommentarer og anbefalt kredittgrense, sier hun. Kunder med større fordringer er å regne som storkunder, eller VIP kunder, og har tilknytning til en ansvarlig selger og en ansvarlig saksbehandler i kredittavdelingen. Elinn A. Thorsen, kredittsjef i Uno- X Energi Saksbehandler avslår eller innvilger kreditt i henhold til kundens vurdering av sitt beregnede uttak. Saksbehandler setter kredittgrense og søker om kredittforsikring som samsvarer med ønsket limmit. Dersom kredittforsikring ikke kan innvilges for ønsket uttak, må kunden stille bankgarantier for mellomværendet, noe som også følges opp av saksbehandler. Øk løsningsgraden I dag benytter de to inkassobyråer, 5TIPS INNFØR NFØR GODE RUTINER og sender halvparten av inkassoene til hver av dem, uten noen sortering av kunder. Thorsen forteller at de måler månedlig løsningsgrad på begge byråene. Det er de som sammenstiller tallene og sender dem til byråene med et slags trafikklys på hvordan løsningsgraden ser ut fra måned til måned. Dette benytter inkassobyråene som et arbeidsverktøy, slik at de kan se på hva de kan gjøre annerledes for å øke løsningsgraden. Det blir som en konkurranse mellom dem. Vi har gjort dette i flere år, og det har hatt god innvirkning på løsningsgraden, understreker hun. Kredittsjefen forklarer at saksbehandlere jobber nær selger. De har oppfølgingsmøter pr. telefon og ved personlig kontakt. Itillegg rapporterer de løpende resultater og utestående til salgsavdelingen. SILJE RØNNE FEBRUAR THORSENS BESTE TIPS FORRETNINGSKULTUR Ha gode selskapsverdier, nå målene Uno-X Energi AS, som er en del av Reitangruppen, har en rekke v erdier som etterleves i hele organisasjonen. Slik skal de bli et av Skandinavias mest verdidrevne selskap : De har rendyrket sin forretningsidé. Ved å holde en høy forretningsmoral. Være gjeldfrie. Ved å motivere til en vinnerkultur. Tenke positivt og offensivt De snakker MED hverandre ikke OM hverandre. Kunden er deres øverste sjef. Ved alltid å ha det morsomt og lønnsomt. Oppnå en perfekt balanse i regnskapet. UTNYTT TIDEN MER EFFEKTIVT! Den viktigste grunnen til å ta i bruk automatisk kontoavstemming er at en sparer tid mye tid. Account Control avstemmer i gjennomsnitt 95% av postene automatisk, og frigjør tid som kan brukes til andre arbeidsoppgaver. OPTIMALISERTE AVSTEMMINGSRUTINER Account Control er et kontoavstemmingssystem med høy grad av sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet. Vi kan i dag skryte av å ha det eneste systemet som automatisk generer avstemmingskriterier med bakgrunn i brukernes egne føringsrutiner. Litt enklere, mye smartere. INTUITIVT I BRUK KREVER LITE OPPLÆRING Account Control er svært lett å sette opp og bruke, og er tilpasset alle typer bank- og regnskapssystemer. Generelt trenger våre kunder lite hjelp for å komme i gang. Intuitiv oppbygging og oversiktlige skjermbilder bidrar til å gjøre Account Control til et enkelt og naturlig verktøy for avstemming av alle typer konti og transaksjonsmenger. Bring Logistics er en av våre nye, store kunder. Bli med på suksessen, ta kontakt med oss! Account Control AS / Telefon / /

18 18 FEBRUAR 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Den teknologiske utviklingen de siste 20 årene har vært enorm tenk bare på hvordan datamaskiner, nettbanker, internett og programvare var på begynnelsen av 90-tallet! Til tross for at hjelpemidler og verktøy innen risikostyring og kredittscoring har fulgt den samme raske utviklingen, bruker de fleste banker fortsatt samme metodikk som på 90-tallet. 6 STAIBS BESTE TIPS Slik bygger du gode beslutningsmodeller: Score-verktøyenes utvikling siden 90-tallet Probit-modellen ble brukt for første gang i 1935, og for logistisk regresjon i På den tiden anvendte statistikerne blyant og papir for å gjøre sine beregninger. Nå, 70 år senere, bruker de fleste banker de samme teknikkene til å modellere risiko! Årsaken til at logistisk regresjon har vært, og fortsatt er så populær, er at den er relativt enkel å bruke og forstå. Hvis du holder deg til den enkleste formen (kun hovedeffekter), blir det få parametre å estimere, og du kan fortolke parametrene direkte, samt bruke disse til å forstå hvordan modellen egentlig fungerer. Få parametre gjør det også lettere å hardkode scorekortene inn i en banks søknadsmodul. Grip nye muligheter Ulempen med disse modellene er at de ofte blir for enkle. Det gjør at de ikke klarer å beregne den ofte kompliserte sammenhengen mellom søkers egenskaper og hvilken risiko eller lønnsomhet hver enkelt vil bidra med, på en presis nok måte. Mye har skjedd siden 40-tallet, og du har i dag helt andre muligheter når det gjelder å bygge scorekort. Spesielt har den teknologiske utviklingen vært stor de siste 20 årene. Bankbransjen har på mange måter fulgt med på denne utviklingen, hvor internett og nettbanker er to nyvinninger som har påvirket bank og finanssektoren mye. Samtidig har datamaskinene fått stadig større lagrings- og regnekapasitet, noe som gjør det mulig å utnytte de mer avanserte analyse- og dataminingsverktøyene. Arbeid mer effektivt Ved hjelp av en dataminer (applikasjon til å sammenstille, tilpasse og avdekke sammenhenger i data fra ulike informasjonskilder) kan du i dag raskt samle og systematisere data, for så å bygge modeller. Disse modellene er som regel overlegne dem som er bygget på tradisjonelt vis. Blant annet finnes det en metode kalt Boosting Trees, som har vist seg å fungere meget godt innen kredittscoring. Denne metoden fungerer gjerne best når den benyttes direkte på rådataene, og den håndterer automatisk både manglende verdier og ekstremverdier på en god måte. Du sparer mye tid, fordi du slipper å tilrettelegge dataene, slik du må med mer tradisjonelle teknikker. Metoden kan videre håndtere data både i form av tekst og tall, men dens største fordel er at scorekortene blir mer presise. Det at modellen er vanskeligere DATAANALYSE Mye har skjedd siden 40-tallet, og man har i dag helt andre muligheter når det gjelder å bygge scorekort. Nils Staib Analysesjef i Lindorff Decision å forstå (grunnet dens kompleksitet), er ikke lenger så viktig, siden du nå automatisk laster modellen over på applikasjonen som skal kjøre scorekortet. Dette gjør at metoder som Boosting Trees åpner for helautomatiske låneprosesser, som blant annet egner seg godt til å innvilge kreditt via internett. En slik scoringsløsning kan brukes til alle typer scoring også adferds-, frafalls- og svindelscoring. Øk resultatgraden Når det gjelder kredittscoring kan du enkelt gjennomføre såkalte Return on investment -analyser. Prinsippet er enkelt: Du bruker historiske søknader til en bestemt kundeportefølje, og skaffer deg en oversikt over faktiske kostnader, tap og inntekter med kredittscoremodellen, som har vært brukt den siste tiden. Deretter benyttes de samme dataene til å bygge en ny modell ved hjelp av en dataminer, før forventede kostnader, tap og inntekter beregnes (hvis du hadde benyttet deg av dette scorekortet på disse historiske søknadene). Til slutt sammenlignes faktisk resultat med estimert resultat, og ROI blir beregnet. Vi har sett at man ofte kan øke resultatgraden med 50 prosent ved å implementere en bedre metode. Fremskaff data Fremskaff søknadsdataene 1 dine for den perioden du ønsker å analysere. Det er viktig at de historiske søknadene er representative for de søknadene det nye scorekortet skal behandle. Se på variablene Skaff flest mulig potensielle forklaringsvariable. End- 2 ringer og forholdstall har ofte stor forklaringskraft. Bruk riktig metode Hvis du benytter et klassisk 3 scoreverktøy er logistisk regresjon mest brukte metoden. Da er det viktig å forsøke å lage og teste nye, eller benytte sammenhenger mellom eksisterende variabler i modellen. Dersom du benytter en dataminer vil verktøyet gi deg mulighet til å benytte teknikker som MarSplines og BoostingTree. Kontroller Finn ut hvilke av søkere 4 som har blitt ulønnsomme, samt evt. nøytrale og lønnsomme. Kunder bør minst ha hatt 12 måneders livsløp etter innvilgelse, slik at alle har fått en reell mulighet til å misligholde. Lag en scoremodell Lag en scoremodell for å finne de ulønnsomme søkerne 5 (oftest alvorlig inkassosak). Lag et scorekort Lag i tillegg et scorekort for å 6 finne de mest lønnsomme kundene. Dette er ofte et punkt som blir oversett, men hvor det er mye å ta tak i og det ofte ligger et stort økonomisk potensial. Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm Avstemminger - Bedriftsinformasjon og Kredittopplysninger Cash Management - Egeninkasso - Factoring Faktura og Fakturaadministrasjon - IKT - Inkasso og Fordringsadministrasjon - Jus - Kjøp av fordringer Konkurser - Kredittforsikring - Kredittscoring - Kurs og Utdannelse - Leasing - Outsourcing - Valuta Økonomisystemer Motta vårt ukentlige nyhetsbrev! Registering: På lederkilden.no finner du verktøy og fagstoff som hjelper deg som leder eller rådgiver å arbeide mer effektivt og ta bedre beslutninger i hverdagen -verktøy og læring i ett Budsjettering og finansiering Daglig leders rapportering Drift Eierendringer Grunnleggende ledelse Medarbeider Praktisk styrearbeid Regnskapsanalyse Salg og marked Strategiarbeid Årsreegnskap - tlf

19 Foto: Lars Botten / Palookaville *36 d6 7-()2 +.36() :- )8 &):-778 :%0+ ovw IVJEVMRK JVE HEKPMK OSRXEOX QIH IX XZIVVWRMXX EZ RSVWOI WQo SK QIPPSQWXSVI FIHVMJXIV LEV KMXX SWW IR YRMO OSQTIXERWI FEWIVX To ZoVI OYRHIVW FILSZ *VE J VWXI WXYRH ZEPKXI ZM o JSOYWIVI To WQo SK QIPPSQWXSVI FIHVMJXIV EZ RSVWO R VMRKWPMZ L VIV LNIQQI HIV SK HIV L VIV SKWo ZM LNIQQI 1IH PSOEPI WIPZWXIRHMKI OSRXSVIV R V OYRHIR JSVEROVIX M PSOEPX R VMRKWPMZ (IVJSV ONIRRIV ZM OYRHIRI ZoVI SK LZMPOI FILSZ HI LEV IRXIR HIX IV MRRIRJSV VIZMWNSR IPPIV VoHKMZMRK 3K HIVJSV LEV FIHVMJXIV ZEPKX SWW 0IW QIV To [[[ MRXIVVIZMWNSR RS

20 Komplette tjenester for både mottaker og utsteder Komplette tjenester for både mottakere og utstedere Motta papirfakturaene ferdig skannet og tolket

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash management Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Spar milliarder på nye EU-regler Cash management 1. utgave - august 2007 Kredittinformasjon: Kundesjekking bedrer likviditeten Les mer side 12-13 Cash pooling: Mer tid til verdiskaping Les mer side 20 Leasing: Stadig flere leier fremfor

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer