Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/BED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/ / TN-ADM/BED Mottaker ***** Avsender U TN-KM/JO Ny sensur i emnet MHR280 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** U 2007/ / V-ADM/TOL Mottaker ***** Avsender U V-NH/KL Bekreftelse på mottatt klage på karakterutskrift BHO260 tudentmappe ***** ***** ***** ***** U 2011/ / V-ADM/JGO Mottaker ***** Avsender U V-NH/KL ide: 1 av 48

2 Vedtak om fjerde gangs eksamen BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/CEL V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/JGO V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JGO V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/TOL V-NH/KL ide: 2 av 48

3 Vedtak om utsatt innleveringsfrist BRLBAO tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist BHOBAO tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/MAH V-NH/KL Tilbud om midlertidig ansettelse som førsteamanuensis ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap ersonalmappe ***** ***** ***** ***** U 2/ / TN-ADM/AL Offl Mottaker ***** Avsender U TN-ADM/AL ide: 3 av 48

4 Vedr. søknader om særordning under eksamen - tillatelse til å bruke ordbok under eksamen Dekanvedtak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 2/ / V-ADM/AEL V-ADM/KL HFAU 123/12 Ansettelse i eksternt finansiert stipendiatstilling ved rogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, MD Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/KNO Møteprotokoll TN fakultetsstyre Møteprotokoll TN fakultetsstyre 2/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH Orienteringssaker til møte i fakultetsstyret TN Orienteringssaker fakultetsstyret TN / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 4 av 48

5 nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT aker til behandling i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO DUV 113/12 amtale med ***** ***** angående klagen til ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 114/12 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 5 av 48

6 DUV 115/12 Revidert søknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 116/12 øknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 117/12 øknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 118/12 øknad om oppnevning av medveileder - ***** ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 6 av 48

7 DUV 119/12 Godkjenning av ny mal for endelig prosjektplan Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT Dekanvedtak - Revidering av utfyllende opptaksregler for Master i samfunnssikkerhet Dekanvedtak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 2/ / V-ADM/AEL V-ADM/KL V-ADM/KL Møtets dokumenter Møte i lokalat hovedavtaleutvalg TN / / TN-ADM/HKH 014 TN-ADM/HKH UU 43/12 Orienteringssaker Utdanningsutvalget møte / / TAB-UA/TH TAB-UA/TH ide: 7 av 48

8 HFAR 19/12 Ansettelse i vikariat som rådgiver ved Fakultetsadministrasjonen HF Ansettelsesråd på sirkulasjon ved Det humanistiske fakultet, med svarfrist / / HF-ADM/ELN Offl. 25 HF-ADM/ELN Referat fra møte i Lokalt hovedavtaleutvalg Lokalt hovedavtaleutvalg, HFHA, 2 ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/ELN 014 HF-ADM/ELN DUHUM nnkalling og saksliste DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL DUHUM øknad om godkjenning av kurs og opplæringsdel ***** ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL ide: 8 av 48

9 DUHUM øknad om godkjenning av kurs og opplæringsdel ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL DUHUM øknad om å få avhandlingen bedømt for graden phd - ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL DUHUM Alternativ organisering av doktorgradsutdanningen fra og med høsten 2013 DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL Referat fra møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 30. oktober 2 Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 9 av 48

10 HFAU 113/12 Godkjenning av utlysningstekst for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving/idrett, G Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/ELN Referat fra møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 6. november 2 Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Referat fra møtet i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakutlet 2/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Utsatt: AUTN 140/12 Endring i ansettelsesperiode for stipendiat DE, st id Møte i ansettelsesutvalg og -råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ide: 10 av 48

11 Møtebok fra møte i utdanningsutvalget Utdanningsutvalget møte / / TAB-UA/TH TAB-UA/TH AUTN 148/12 Ansettelse, uten utlysning, som vit.ass. st.id.: Møte i ansettelsesutvalg og -råd TN / / TN-ADM/AKRA Offl. 25 TN-ADM/MOL Utgår AUTN 149/12 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved MN Møte i ansettelsesutvalg og -råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA RF 37/12 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda Rektors fullmakt 2 2/ / TAB-A/MMTO TAB-UA/HFM ide: 11 av 48

12 AU 53/12 Ansettelse i ny periode som professor i statistikk, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA AU 54/12 Ansettelse i ledig stilling som professor i industriell økonomi, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA HA 43/12 nformasjonsplan i forbindelse med etablering av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB HA 46/12 Retningslinjer for emeritusordning - tildeling av pensjonistarbeidsplass entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 12 av 48

13 AMU 51/12: Godkjenning av innkalling og saksliste Arbeidsmiljøutvalget / / AMU /12: Godkjenning av referat fra møtet Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 53/12: Medarbeiderundersøkelsen informasjon om opplegget Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 54/12: Byggesituasjonen på Ui Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 13 av 48

14 AMU 55/12: ykefravær 3. kvartal 2 Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 56/12: Opprettelse av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning - framdrift i prosessen Arbeidsmiljøutvalget / / HFAR 19/12 Ansettelse i fast 50 % stilling som sekretær ved Det humanistiske fakultet, fakultetsadministrasjonen ved Kontor for fag- og studiesaker, st.id Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/KNO Offl. 25 HF-ADM/GMA AMU 57/12: Opprettelse av nytt verneområde - Lillegården kompetansesenter Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 14 av 48

15 Vedr oppretting av stilling ved Enhet for studentservice Lokalt hovedavtaleutvalg tab/fre / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB LHA 07/12 Oppretting av stilling som førstekonsulent ved Enhet for studentservice Lokalt hovedavtaleutvalg tab/fre / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB AMU 58/12: Omorganisering av Felles ressurssenter/e - arbeidsmiljø under omstilling Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 59/12: ikkerhet på Ui Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 15 av 48

16 AMU 60/12: Melding om uønsket hendelse - fall av gjenstander Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 61/12: Melding om uønsket hendelse - aceton sprut Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 62/12: Arbeidsmiljødag - evaluering Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 63/12: tatusrapporter 2, risikovurderinger og handlingsplaner 2013 Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 16 av 48

17 Vernerunder AM-inne 2 AM - HM 2 2/ / Vernerunder AM-ute 2 AM - HM 2 2/ / AMU 64/12: Orienteringssaker Arbeidsmiljøutvalget / / nnkalling til ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ide: 17 av 48

18 HFAU 117/12 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, st.id , AF Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA AU 95/12 Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis i økonomi, st.id , HHUi Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitnskapelige fakultet 2/ / V-ADM/GAK Offl. 25 V-ADM/KB uppleringsvalg vedtatt tidsplan uppleringsvalg 2 2/ / uppleringsvalg informasjon e-poster uppleringsvalg 2 2/ / ide: 18 av 48

19 uppleringsvalg informasjon via valgportal uppleringsvalg 2 2/ / uppleringsvalg protokoll uppleringsvalg 2 2/ / HFAU 118/12 Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i historie, st.id , K Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA RF 38/12 Oppnevning av nytt medlem til sakkyndig komite for vurdering av søkere til midlertidig stilling som professor i naturgassteknologi, st.id Rektors fullmakt 2 2/ / TAB-A/MMTO Offl TN-ADM/MOL ide: 19 av 48

20 HFAU 119/12 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA Referat fra møte i HM-forum AM - HM 2 2/ / HA 50/12 Balansert omstilling for utvikling (Bofu) entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 20 av 48

21 AU 58/12 Kunngjøring av stilling som professor i undervannsteknologi, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA AU 59/12 Kunngjøring av stilling som professor i marin teknologi og marine operasjoner, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA AUTN 136/12 Ny behandling - ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ØR st id Møte i ansettelsesutvalg/ -råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Referat fra møtet i arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 21 av 48

22 Bekreftelse på arbeidsforhold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/ / AM-FORMDL/OLM Mottaker ***** Avsender U nnkalling til møte i fordelingsutvalget MK Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag - 2 2/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK Referat fra møte i Fordelingsutvalget MK Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag - 2 2/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK Referat fra møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 22 av 48

23 AU 60/12 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i informasjonsteknologi, st id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO nnkalling og saksliste Møte i ansettelsesutvalg og - råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Revidert møteplan våren 2013 Fakultetsstyre og instituttstyrene ved TN - Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH AU 61/12 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i risikostyring, st id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA ide: 23 av 48

24 ARTN 157/12 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi og virksomhetsstyring, st id , fakultetsadministrasjonen Møte i ansettelsesutvalg og - råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA aker til behandling i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO AMAU 01 2, ansettelse av doktorgradsstipendiat pionerbosetning, st.id Merknad angående intervju AM - ansettelsesutvalg 2/ / Offl. 25 AM/AJN AMAU 01 2, ansettelse av doktorgradsstipendiat pionerbosetning, st.id Ansettelsesvedtak AM - ansettelsesutvalg 2/ / Offl. 25 AM/AJN ide: 24 av 48

25 AMAU 01 2, ansettelse av doktorgradsstipendiat pionerbosetning, st.id Ansettelsesprotokoll. AM - ansettelsesutvalg 2/ / Offl. 25 AM 01 2, ansettelse avdelingsleder konservering, st.id Ansettelsesvedtak og innstilling AM - Ansettelsesrådet for ansettelse av ledere 2/ / Offl. 25 AM 01 2, ansettelse av avdelingsleder konservering, st.id Ansettelsesprotokoll AM - Ansettelsesrådet for ansettelse av ledere 2/ / Offl. 25 Møteprotokoll fra TN fakultetsstyre Møteprotokoll TN fakultetsstyre 2/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 25 av 48

26 nnkalling til møte i Lokalt hovedavtaleutvalg Lokalt hovedavtaleutvalg, HFHA, 2 ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/ELN 014 HF-ADM/ELN Referat fra lærlingmøte Lærlinger i kontorfag / / TAB-A/GAAT FRE-E/KO nnkalling til ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA HFAU 120/12 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i psykologi, st. id , AF Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA ide: 26 av 48

27 HFAU 121/12 Godkjenning av utlysningstekst - Førsteamanuensis i engelspråklig litteratur og kultur, st. id , K Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA HFAU 122/12 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA HA 54/12 Møteplan for entralt hovedavtaleutvalg våren 2013 entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 27 av 48

28 nnkalling til møte i Museumsstyret onsdag AM - Museumsstyret 2 2/ / AM-ADM/TMV AM/AJN AM-FORMDL/ANK AM-KONERV/ANY AM-ADM/AREL AM-FORMDL/ETB AM-FORN/HE AM-AMLNG/LD AM-FORN/U AM-ADM/TMV Fp. Registrering av ruinfragmenter. AM Ui til RA: Rapport 2 vedr tilskudd til arbeid med løse steiner fra middelalderbygg i Rogaland. Registrering av ruinfragmenter. aken er arkivert under tavanger middelalderby, Domkirken, mappe 5 U 2009/ / AM-AMLNG/MHØ 773 Mottaker Riksantikvaren AM-AMLNG/MHØ Notat fra leder av nternasjonalt kontor ersonalmappe ***** ***** 2/ / TAB-HR/YKV Offl TAB-HR/YKV ide: 28 av 48

29 Referat fra møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene HA entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB AMAR 07 2, forlengelse vikariat paleobotaniker - innstilling og ansettelsesprotokoll AM - ansettelsesråd 2 2/ / Offl. 25 Referat fra møte i HM-forum AM - HM 2 2/ / ide: 29 av 48

30 Endring av valgemne i studieplanen for bachelor i matematikk og fysikk Dekanvedtak 2010 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NY øknad om støtte til seminar mellom arkeologiske friluftsmuseer i Rogaland i 2013 Arkeologiske friluftsmuseer i Rogaland - samarbeid U 2/ / AM-FORMDL/OLM 071 Mottaker Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen AM-FORMDL/OLM Referat fra ansettelsesutvalget ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan- Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** U 2011/ / V-ADM/BMHU Mottaker ***** Avsender U V-H/BMHU ide: 30 av 48

31 Maleri av Frøvig. Faktura for besiktigelse og utarbeidelse av kostnadsoverslag. Ole Frøvig-maleri U 2/ / AM-KONERV/ANY 755 Mottaker Haugesund billedgalleri Avsender U AM-KONERV/HM Referat etter skriftlig behandling av saker til styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO Utlysning av forskningstermin Det humanistiske fakultet HF Forskningstermin / / G ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / ide: 31 av 48

32 G ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / G ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / LF ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / LF ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / ide: 32 av 48

33 FU ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / FU ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / FU ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / ide: 33 av 48

34 K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / Ny innlevering masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/TAB TN-KM/TAB ide: 34 av 48

35 DUHUM øknad om opptak på ph.d. program lesevitenskap ***** ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ /2 HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL øknad om fjerde gangs eksamen i ÅMA110 - annsynlighetsregning med tatistikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO BU 7 Arbeidsavtale med ekstrahjelp ersonalmappe ***** ***** ***** U 2010/ / Offl Mottaker ***** Avsender U Oppsigelse av terminalleie og servicetjenester bax nr Universitetet i tavanger, Arkeologisk museum og AM Butikk Elektronisk betalingsterminal U 2009/ / AM-ADM/TMV 043 Mottaker BB AM-ADM/TMV ide: 35 av 48

36 Returskjema for innsendelse av betalingsterminal Bax nr og Elektronisk betalingsterminal U 2009/ / AM-ADM/TMV 043 Mottaker BB Avsender U AM-ADM/TMV Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** U 2/ /2 AM-FORN/HAA 221 Mottaker ***** Avsender U AM-FORN/HAA nvitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om universell utforming av KT nvitasjoner til møter/seminarer/konferanser osv. 2/ / V-H/KVE 274 FRE-T/MADA Avsender Det kongelige fornyingsadministrasjons- og kirkedepartement ide: 36 av 48

37 Deling av kostnader - Felles brosjyre for de arkeologiske friluftsmuseene i Rogaland Arkeologiske friluftsmuseer i Rogaland - samarbeid U 2/ / AM-FORMDL/OLM 071 Mottaker Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Mottaker Karmøy kulturopplevelser Mottaker Fortidslandsbyen Landa AM-FORMDL/OLM Avslutning av tilsyn med Universitetet i tavanger Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets- og høgskolesektoren 2010/ / FRE-D/B FRE-D/JR Avsender Riksarkivet ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB 221 TAB-HR/AWB TE ide: 37 av 48

38 ignert kontrakt assisterende professor - prosjekt CORE 8700 tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2 2/ /2 TN-ADM/UT TN-ADM/UT TO ignert kontrakt som gjesteforeleser MAT100 Kontrakter om gjesteforelesning ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2 2/ / TN-ADM/UT TN-ADM/UT TO øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner ved Ui tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/OHE TN-MN/OHE øknad om permisjon fra studie ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AM TN-MN/TBRB BU 12 ide: 38 av 48

39 Klage på karaktersetting BHO270 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JGO V-NH/JGO R. ola k. kadberg gnr. 32 kadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av kadberg skoletomt. RFK til AM Ui: Overvåkning, aksept av utvidet kostnadsoverslag ola k. kadberg gnr. 32 kadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av kadberg skoletomt 2/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Klage på avslag på søknad om innpassing av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ BU 0 Håndtering av avsluttede klientmapper skapt av DU-tavanger pørsmål om håndtering av klientmapper - DU tavanger 2/ / FRE-D/JR FRE-D/JR Avsender tatsarkivet i tavanger ide: 39 av 48

40 Høringsoppsummering av endringsforskrift til sensorforskriften Høring - forslag til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. 2010/ / UDR-/ME 008 UDR-/ME TO Avsender tatens vegvesen R. Hå k. Regplan RV 44 parsell nordvest for Brusand. RFK til Hå k.: Bekreftelse på bestilling av ark undersøkelser Hå k. Regplan 1102 RV 44 parsell nordvest for Brusand 2/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Endringsprogrammet for politiet - forespørsel om deltakelse i ressursgruppe Endringsprogrammet for politiet 2/ / U-LEDELE/[Ufordelt] V/[Ufordelt] Avsender olitidirektoratet Fullføring av utdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** U 2/ / TN-ADM/TAB Mottaker ***** Avsender U TN-KM/TAB ide: 40 av 48

41 nternasjonaliseringskonferansen invitasjon til å delta i panel nternasjonaliseringskonferansen / / U-LEDELE/[Ufordelt] TAB-UA/[Ufordelt] Avsender enter for internasjonalisering av utdanning R. Hå k. FV 44 Nordsjøvegen - Grødaland - Brattland. RFK til tatens vegvesen: Bekreftelse på mottatt bestilling av ark undersøkelser Hå k. FV 44 Nordsjøvegen - Grødaland - Brattland 2/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Vedr. biinstrumnet VM100 tudentmappe ***** ***** ***** ***** U 2010/ / HF-ADM/JFJ Mottaker ***** HF-MD/RBA ide: 41 av 48

42 Ekspertgruppen i spesialpedagogikk er i gang med arbeidet - gruppen ønsker dialog med universiteter og høgskoler Ekspertgruppe i spesialpedagogikk 2/ / HF-ADM/ALR HF-ADM/ALR Avsender Kunnskapsdepartementet Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev 2/ /2 002 U-LEDELE/[Ufordelt] FRE/[Ufordelt] Avsender Direktoratet for naturforvaltning Avsender Klima- og forurensningsdirektoratet øknad om utvidelse av ulønnet permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/ELN øknad om ulønnet permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/ELN ide: 42 av 48

43 Tildeling av midler til lærerutdanningsregionenes samarbeid om etter- og videreutdanning for skolesektoren. tatsbudsjettet 2 kap 0226 Midler til tiltak for veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere 2 2/ / HF-ADM/BT 434 HF-ADM/HAL Avsender Utdanningsdirektoratet Referat fra møte Nasjonalt møte om skikkethetsvurdering 2/ / HF-ADM/TRK 003 HF-ADM/TRK Fornyelse av Bilateral avtale 2013/2014 Budapest University of Technology and Economics ( BUTE) 2009/ / TN-ADM/BED 341 TAB-UA-K/BED Avsender ERAMU Office Kommentarer til protokoll tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THAR ide: 43 av 48

44 Tillegg til vurdering om bestått praksis tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THAR Møte tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THAR Høring - Utvikling av de administrative løsningene i uh-sektoren Høring - Utvikling av de administrative løsningene i uh-sektoren 2/ / U-LEDELE/[Ufordelt] 008 TAB-HR/[Ufordelt] Avsender Kunnskapsdepartementet ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/AL 221 TN-ADM/AKRA ide: 44 av 48

45 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/CEL V-NH/JGO øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner ved Ui tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/OHE TN-MN/OHE Klage på karaktersetting BBA180 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/HU V-/HU ide: 45 av 48

46 Klage på karaktersetting BJO120 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2 V-ADM/JL V-MK/ALR BU 6 Klage på karaktersetting B100 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2 V-ADM/THE V-MK/ALR BU 9 Klage på karaktersetting MKK100 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR BU 2 Klage på karaktersetting MEN115 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ V-MK/ALR BU 10 ide: 46 av 48

47 urring: øknad om økonomisk støtte til HFO - Den norske historiske forening HFO - Den Norske Historiske forening - økonomisk støtte 2007/ /2 HF/OFT 153 HF-K/L Avsender HFO Kopinoravtale - prolongering Kopinor 2007/ /2 FRE/RLR FRE/[Ufordelt] Avsender Universitets- og høgskolerådet Vedrørende søknad om midler til prosjekt rosjekt: Endringsstart hos langtids rusavhengige v/ ***** 2/ /2 V-/VFJ 632 V-/VFJ Avsender REK sør-øst øknad om forhåndsgodkjenning av doktorgraadsemne som en del av opplæringsdelen - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/EØT V-ADM/EØT BU 0 ide: 47 av 48

48 Avtale om praksisplass ***** ***** raksisplass for funksjonshemmede 2008/ / TAB-A/YKV 153 FRE/RLR Avsender tavanger Kommune øknad om godkjenning av doktorgradsemner som en del av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/EØT V-ADM/EØT BU 0 ide: 48 av 48

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer