Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/BED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/ / TN-ADM/BED Mottaker ***** Avsender U TN-KM/JO Ny sensur i emnet MHR280 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** U 2007/ / V-ADM/TOL Mottaker ***** Avsender U V-NH/KL Bekreftelse på mottatt klage på karakterutskrift BHO260 tudentmappe ***** ***** ***** ***** U 2011/ / V-ADM/JGO Mottaker ***** Avsender U V-NH/KL ide: 1 av 48

2 Vedtak om fjerde gangs eksamen BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/CEL V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/JGO V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JGO V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/TOL V-NH/KL ide: 2 av 48

3 Vedtak om utsatt innleveringsfrist BRLBAO tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/JGO V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist BHOBAO tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/THE V-NH/KL Vedtak om utsatt innleveringsfrist MHRHOV tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/MAH V-NH/KL Tilbud om midlertidig ansettelse som førsteamanuensis ved nstitutt for matematikk og naturvitenskap ersonalmappe ***** ***** ***** ***** U 2/ / TN-ADM/AL Offl Mottaker ***** Avsender U TN-ADM/AL ide: 3 av 48

4 Vedr. søknader om særordning under eksamen - tillatelse til å bruke ordbok under eksamen Dekanvedtak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 2/ / V-ADM/AEL V-ADM/KL HFAU 123/12 Ansettelse i eksternt finansiert stipendiatstilling ved rogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, MD Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/KNO Møteprotokoll TN fakultetsstyre Møteprotokoll TN fakultetsstyre 2/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH Orienteringssaker til møte i fakultetsstyret TN Orienteringssaker fakultetsstyret TN / / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 4 av 48

5 nnkalling til møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT aker til behandling i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO DUV 113/12 amtale med ***** ***** angående klagen til ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 114/12 øknad om opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 5 av 48

6 DUV 115/12 Revidert søknad om betinget opptak til ph.d. i amfunnsvitenskap med spesialisering i Ledelse - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 116/12 øknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 117/12 øknad om godkjenning av ph.d.-emne - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT DUV 118/12 øknad om oppnevning av medveileder - ***** ***** ***** ***** Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 6 av 48

7 DUV 119/12 Godkjenning av ny mal for endelig prosjektplan Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT Dekanvedtak - Revidering av utfyllende opptaksregler for Master i samfunnssikkerhet Dekanvedtak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 2/ / V-ADM/AEL V-ADM/KL V-ADM/KL Møtets dokumenter Møte i lokalat hovedavtaleutvalg TN / / TN-ADM/HKH 014 TN-ADM/HKH UU 43/12 Orienteringssaker Utdanningsutvalget møte / / TAB-UA/TH TAB-UA/TH ide: 7 av 48

8 HFAR 19/12 Ansettelse i vikariat som rådgiver ved Fakultetsadministrasjonen HF Ansettelsesråd på sirkulasjon ved Det humanistiske fakultet, med svarfrist / / HF-ADM/ELN Offl. 25 HF-ADM/ELN Referat fra møte i Lokalt hovedavtaleutvalg Lokalt hovedavtaleutvalg, HFHA, 2 ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/ELN 014 HF-ADM/ELN DUHUM nnkalling og saksliste DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL DUHUM øknad om godkjenning av kurs og opplæringsdel ***** ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL ide: 8 av 48

9 DUHUM øknad om godkjenning av kurs og opplæringsdel ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL DUHUM øknad om å få avhandlingen bedømt for graden phd - ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL DUHUM Alternativ organisering av doktorgradsutdanningen fra og med høsten 2013 DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL Referat fra møte i Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 30. oktober 2 Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, / / V-ADM/EØT V-ADM/EØT ide: 9 av 48

10 HFAU 113/12 Godkjenning av utlysningstekst for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving/idrett, G Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/ELN Referat fra møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 6. november 2 Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / / TN-ADM/EF TN-ADM/EF Referat fra møtet i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakutlet 2/ / V-ADM/KB V-ADM/KB Utsatt: AUTN 140/12 Endring i ansettelsesperiode for stipendiat DE, st id Møte i ansettelsesutvalg og -råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA ide: 10 av 48

11 Møtebok fra møte i utdanningsutvalget Utdanningsutvalget møte / / TAB-UA/TH TAB-UA/TH AUTN 148/12 Ansettelse, uten utlysning, som vit.ass. st.id.: Møte i ansettelsesutvalg og -råd TN / / TN-ADM/AKRA Offl. 25 TN-ADM/MOL Utgår AUTN 149/12 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved MN Møte i ansettelsesutvalg og -råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA RF 37/12 Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnda Rektors fullmakt 2 2/ / TAB-A/MMTO TAB-UA/HFM ide: 11 av 48

12 AU 53/12 Ansettelse i ny periode som professor i statistikk, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA AU 54/12 Ansettelse i ledig stilling som professor i industriell økonomi, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA HA 43/12 nformasjonsplan i forbindelse med etablering av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB HA 46/12 Retningslinjer for emeritusordning - tildeling av pensjonistarbeidsplass entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 12 av 48

13 AMU 51/12: Godkjenning av innkalling og saksliste Arbeidsmiljøutvalget / / AMU /12: Godkjenning av referat fra møtet Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 53/12: Medarbeiderundersøkelsen informasjon om opplegget Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 54/12: Byggesituasjonen på Ui Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 13 av 48

14 AMU 55/12: ykefravær 3. kvartal 2 Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 56/12: Opprettelse av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning - framdrift i prosessen Arbeidsmiljøutvalget / / HFAR 19/12 Ansettelse i fast 50 % stilling som sekretær ved Det humanistiske fakultet, fakultetsadministrasjonen ved Kontor for fag- og studiesaker, st.id Ansettelsesråd ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/KNO Offl. 25 HF-ADM/GMA AMU 57/12: Opprettelse av nytt verneområde - Lillegården kompetansesenter Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 14 av 48

15 Vedr oppretting av stilling ved Enhet for studentservice Lokalt hovedavtaleutvalg tab/fre / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB LHA 07/12 Oppretting av stilling som førstekonsulent ved Enhet for studentservice Lokalt hovedavtaleutvalg tab/fre / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB AMU 58/12: Omorganisering av Felles ressurssenter/e - arbeidsmiljø under omstilling Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 59/12: ikkerhet på Ui Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 15 av 48

16 AMU 60/12: Melding om uønsket hendelse - fall av gjenstander Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 61/12: Melding om uønsket hendelse - aceton sprut Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 62/12: Arbeidsmiljødag - evaluering Arbeidsmiljøutvalget / / AMU 63/12: tatusrapporter 2, risikovurderinger og handlingsplaner 2013 Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 16 av 48

17 Vernerunder AM-inne 2 AM - HM 2 2/ / Vernerunder AM-ute 2 AM - HM 2 2/ / AMU 64/12: Orienteringssaker Arbeidsmiljøutvalget / / nnkalling til ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ide: 17 av 48

18 HFAU 117/12 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, st.id , AF Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA AU 95/12 Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis i økonomi, st.id , HHUi Ansettelsesutvalget V ved Det samfunnsvitnskapelige fakultet 2/ / V-ADM/GAK Offl. 25 V-ADM/KB uppleringsvalg vedtatt tidsplan uppleringsvalg 2 2/ / uppleringsvalg informasjon e-poster uppleringsvalg 2 2/ / ide: 18 av 48

19 uppleringsvalg informasjon via valgportal uppleringsvalg 2 2/ / uppleringsvalg protokoll uppleringsvalg 2 2/ / HFAU 118/12 Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i historie, st.id , K Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA RF 38/12 Oppnevning av nytt medlem til sakkyndig komite for vurdering av søkere til midlertidig stilling som professor i naturgassteknologi, st.id Rektors fullmakt 2 2/ / TAB-A/MMTO Offl TN-ADM/MOL ide: 19 av 48

20 HFAU 119/12 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA Referat fra møte i HM-forum AM - HM 2 2/ / HA 50/12 Balansert omstilling for utvikling (Bofu) entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 20 av 48

21 AU 58/12 Kunngjøring av stilling som professor i undervannsteknologi, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA AU 59/12 Kunngjøring av stilling som professor i marin teknologi og marine operasjoner, st.id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA AUTN 136/12 Ny behandling - ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ØR st id Møte i ansettelsesutvalg/ -råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Referat fra møtet i arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget / / ide: 21 av 48

22 Bekreftelse på arbeidsforhold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/ / AM-FORMDL/OLM Mottaker ***** Avsender U nnkalling til møte i fordelingsutvalget MK Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag - 2 2/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK Referat fra møte i Fordelingsutvalget MK Fordelingsutvalget ved nstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag - 2 2/ / V-ADM/GAK V-ADM/GAK Referat fra møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 22 av 48

23 AU 60/12 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i informasjonsteknologi, st id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO nnkalling og saksliste Møte i ansettelsesutvalg og - råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Revidert møteplan våren 2013 Fakultetsstyre og instituttstyrene ved TN - Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2011/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH AU 61/12 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor i risikostyring, st id tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TN-ADM/AKRA ide: 23 av 48

24 ARTN 157/12 Ansettelse i ledig stilling som rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi og virksomhetsstyring, st id , fakultetsadministrasjonen Møte i ansettelsesutvalg og - råd TN / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA aker til behandling i styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO AMAU 01 2, ansettelse av doktorgradsstipendiat pionerbosetning, st.id Merknad angående intervju AM - ansettelsesutvalg 2/ / Offl. 25 AM/AJN AMAU 01 2, ansettelse av doktorgradsstipendiat pionerbosetning, st.id Ansettelsesvedtak AM - ansettelsesutvalg 2/ / Offl. 25 AM/AJN ide: 24 av 48

25 AMAU 01 2, ansettelse av doktorgradsstipendiat pionerbosetning, st.id Ansettelsesprotokoll. AM - ansettelsesutvalg 2/ / Offl. 25 AM 01 2, ansettelse avdelingsleder konservering, st.id Ansettelsesvedtak og innstilling AM - Ansettelsesrådet for ansettelse av ledere 2/ / Offl. 25 AM 01 2, ansettelse av avdelingsleder konservering, st.id Ansettelsesprotokoll AM - Ansettelsesrådet for ansettelse av ledere 2/ / Offl. 25 Møteprotokoll fra TN fakultetsstyre Møteprotokoll TN fakultetsstyre 2/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NH ide: 25 av 48

26 nnkalling til møte i Lokalt hovedavtaleutvalg Lokalt hovedavtaleutvalg, HFHA, 2 ved Det humanistiske fakultet 2/ / HF-ADM/ELN 014 HF-ADM/ELN Referat fra lærlingmøte Lærlinger i kontorfag / / TAB-A/GAAT FRE-E/KO nnkalling til ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA HFAU 120/12 Ansettelse i ledig stilling som førsteamanuensis i psykologi, st. id , AF Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA ide: 26 av 48

27 HFAU 121/12 Godkjenning av utlysningstekst - Førsteamanuensis i engelspråklig litteratur og kultur, st. id , K Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA Offl. 25 HF-ADM/GMA HFAU 122/12 Orienteringssaker Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA HA 54/12 Møteplan for entralt hovedavtaleutvalg våren 2013 entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB ide: 27 av 48

28 nnkalling til møte i Museumsstyret onsdag AM - Museumsstyret 2 2/ / AM-ADM/TMV AM/AJN AM-FORMDL/ANK AM-KONERV/ANY AM-ADM/AREL AM-FORMDL/ETB AM-FORN/HE AM-AMLNG/LD AM-FORN/U AM-ADM/TMV Fp. Registrering av ruinfragmenter. AM Ui til RA: Rapport 2 vedr tilskudd til arbeid med løse steiner fra middelalderbygg i Rogaland. Registrering av ruinfragmenter. aken er arkivert under tavanger middelalderby, Domkirken, mappe 5 U 2009/ / AM-AMLNG/MHØ 773 Mottaker Riksantikvaren AM-AMLNG/MHØ Notat fra leder av nternasjonalt kontor ersonalmappe ***** ***** 2/ / TAB-HR/YKV Offl TAB-HR/YKV ide: 28 av 48

29 Referat fra møte i entralt hovedavtaleutvalg entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene HA entralt hovedavtaleutvalg / / TAB-HR/AWB 014 TAB-HR/AWB AMAR 07 2, forlengelse vikariat paleobotaniker - innstilling og ansettelsesprotokoll AM - ansettelsesråd 2 2/ / Offl. 25 Referat fra møte i HM-forum AM - HM 2 2/ / ide: 29 av 48

30 Endring av valgemne i studieplanen for bachelor i matematikk og fysikk Dekanvedtak 2010 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2010/ / TN-ADM/NH TN-ADM/NY øknad om støtte til seminar mellom arkeologiske friluftsmuseer i Rogaland i 2013 Arkeologiske friluftsmuseer i Rogaland - samarbeid U 2/ / AM-FORMDL/OLM 071 Mottaker Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen AM-FORMDL/OLM Referat fra ansettelsesutvalget ved Det humanistiske fakultet Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA nnvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan- Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** U 2011/ / V-ADM/BMHU Mottaker ***** Avsender U V-H/BMHU ide: 30 av 48

31 Maleri av Frøvig. Faktura for besiktigelse og utarbeidelse av kostnadsoverslag. Ole Frøvig-maleri U 2/ / AM-KONERV/ANY 755 Mottaker Haugesund billedgalleri Avsender U AM-KONERV/HM Referat etter skriftlig behandling av saker til styrets ansettelsesutvalg tyrets ansettelsesutvalg / / TAB-HR/MMTO TAB-HR/MMTO Utlysning av forskningstermin Det humanistiske fakultet HF Forskningstermin / / G ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / ide: 31 av 48

32 G ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / G ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / LF ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / LF ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / ide: 32 av 48

33 FU ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / FU ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / FU ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / ide: 33 av 48

34 K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / K ***** ***** søknad HF Forskningstermin / / Ny innlevering masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/TAB TN-KM/TAB ide: 34 av 48

35 DUHUM øknad om opptak på ph.d. program lesevitenskap ***** ***** ***** DUHUM Doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2/ /2 HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL HF-ADM/HAL øknad om fjerde gangs eksamen i ÅMA110 - annsynlighetsregning med tatistikk tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TN-ADM/TAB TN-KM/JO BU 7 Arbeidsavtale med ekstrahjelp ersonalmappe ***** ***** ***** U 2010/ / Offl Mottaker ***** Avsender U Oppsigelse av terminalleie og servicetjenester bax nr Universitetet i tavanger, Arkeologisk museum og AM Butikk Elektronisk betalingsterminal U 2009/ / AM-ADM/TMV 043 Mottaker BB AM-ADM/TMV ide: 35 av 48

36 Returskjema for innsendelse av betalingsterminal Bax nr og Elektronisk betalingsterminal U 2009/ / AM-ADM/TMV 043 Mottaker BB Avsender U AM-ADM/TMV Attest for korttidstilsatt ersonalmappe ***** ***** U 2/ /2 AM-FORN/HAA 221 Mottaker ***** Avsender U AM-FORN/HAA nvitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om universell utforming av KT nvitasjoner til møter/seminarer/konferanser osv. 2/ / V-H/KVE 274 FRE-T/MADA Avsender Det kongelige fornyingsadministrasjons- og kirkedepartement ide: 36 av 48

37 Deling av kostnader - Felles brosjyre for de arkeologiske friluftsmuseene i Rogaland Arkeologiske friluftsmuseer i Rogaland - samarbeid U 2/ / AM-FORMDL/OLM 071 Mottaker Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Mottaker Karmøy kulturopplevelser Mottaker Fortidslandsbyen Landa AM-FORMDL/OLM Avslutning av tilsyn med Universitetet i tavanger Dokumentbasert tilsyn av elektronisk arkivdanning i universitets- og høgskolesektoren 2010/ / FRE-D/B FRE-D/JR Avsender Riksarkivet ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TAB-HR/AWB 221 TAB-HR/AWB TE ide: 37 av 48

38 ignert kontrakt assisterende professor - prosjekt CORE 8700 tudentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2 2/ /2 TN-ADM/UT TN-ADM/UT TO ignert kontrakt som gjesteforeleser MAT100 Kontrakter om gjesteforelesning ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2 2/ / TN-ADM/UT TN-ADM/UT TO øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner ved Ui tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/OHE TN-MN/OHE øknad om permisjon fra studie ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/AM TN-MN/TBRB BU 12 ide: 38 av 48

39 Klage på karaktersetting BHO270 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/JGO V-NH/JGO R. ola k. kadberg gnr. 32 kadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av kadberg skoletomt. RFK til AM Ui: Overvåkning, aksept av utvidet kostnadsoverslag ola k. kadberg gnr. 32 kadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av kadberg skoletomt 2/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Klage på avslag på søknad om innpassing av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / HF-ADM/GNJ HF-G/GNJ BU 0 Håndtering av avsluttede klientmapper skapt av DU-tavanger pørsmål om håndtering av klientmapper - DU tavanger 2/ / FRE-D/JR FRE-D/JR Avsender tatsarkivet i tavanger ide: 39 av 48

40 Høringsoppsummering av endringsforskrift til sensorforskriften Høring - forslag til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. 2010/ / UDR-/ME 008 UDR-/ME TO Avsender tatens vegvesen R. Hå k. Regplan RV 44 parsell nordvest for Brusand. RFK til Hå k.: Bekreftelse på bestilling av ark undersøkelser Hå k. Regplan 1102 RV 44 parsell nordvest for Brusand 2/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Endringsprogrammet for politiet - forespørsel om deltakelse i ressursgruppe Endringsprogrammet for politiet 2/ / U-LEDELE/[Ufordelt] V/[Ufordelt] Avsender olitidirektoratet Fullføring av utdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** U 2/ / TN-ADM/TAB Mottaker ***** Avsender U TN-KM/TAB ide: 40 av 48

41 nternasjonaliseringskonferansen invitasjon til å delta i panel nternasjonaliseringskonferansen / / U-LEDELE/[Ufordelt] TAB-UA/[Ufordelt] Avsender enter for internasjonalisering av utdanning R. Hå k. FV 44 Nordsjøvegen - Grødaland - Brattland. RFK til tatens vegvesen: Bekreftelse på mottatt bestilling av ark undersøkelser Hå k. FV 44 Nordsjøvegen - Grødaland - Brattland 2/ / AM-FORN/HAA 733 AM-FORN/HAA Avsender Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Vedr. biinstrumnet VM100 tudentmappe ***** ***** ***** ***** U 2010/ / HF-ADM/JFJ Mottaker ***** HF-MD/RBA ide: 41 av 48

42 Ekspertgruppen i spesialpedagogikk er i gang med arbeidet - gruppen ønsker dialog med universiteter og høgskoler Ekspertgruppe i spesialpedagogikk 2/ / HF-ADM/ALR HF-ADM/ALR Avsender Kunnskapsdepartementet Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev 2/ /2 002 U-LEDELE/[Ufordelt] FRE/[Ufordelt] Avsender Direktoratet for naturforvaltning Avsender Klima- og forurensningsdirektoratet øknad om utvidelse av ulønnet permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/ELN øknad om ulønnet permisjon ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/ELN ide: 42 av 48

43 Tildeling av midler til lærerutdanningsregionenes samarbeid om etter- og videreutdanning for skolesektoren. tatsbudsjettet 2 kap 0226 Midler til tiltak for veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere 2 2/ / HF-ADM/BT 434 HF-ADM/HAL Avsender Utdanningsdirektoratet Referat fra møte Nasjonalt møte om skikkethetsvurdering 2/ / HF-ADM/TRK 003 HF-ADM/TRK Fornyelse av Bilateral avtale 2013/2014 Budapest University of Technology and Economics ( BUTE) 2009/ / TN-ADM/BED 341 TAB-UA-K/BED Avsender ERAMU Office Kommentarer til protokoll tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THAR ide: 43 av 48

44 Tillegg til vurdering om bestått praksis tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THAR Møte tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR V-/THAR Høring - Utvikling av de administrative løsningene i uh-sektoren Høring - Utvikling av de administrative løsningene i uh-sektoren 2/ / U-LEDELE/[Ufordelt] 008 TAB-HR/[Ufordelt] Avsender Kunnskapsdepartementet ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/AL 221 TN-ADM/AKRA ide: 44 av 48

45 ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2011/ / V-ADM/CEL V-NH/JGO øknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner ved Ui tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / TN-ADM/OHE TN-MN/OHE Klage på karaktersetting BBA180 tudentmappe ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/HU V-/HU ide: 45 av 48

46 Klage på karaktersetting BJO120 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ /2 V-ADM/JL V-MK/ALR BU 6 Klage på karaktersetting B100 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2 V-ADM/THE V-MK/ALR BU 9 Klage på karaktersetting MKK100 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2/ / V-ADM/ALR V-MK/ALR BU 2 Klage på karaktersetting MEN115 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ V-MK/ALR BU 10 ide: 46 av 48

47 urring: øknad om økonomisk støtte til HFO - Den norske historiske forening HFO - Den Norske Historiske forening - økonomisk støtte 2007/ /2 HF/OFT 153 HF-K/L Avsender HFO Kopinoravtale - prolongering Kopinor 2007/ /2 FRE/RLR FRE/[Ufordelt] Avsender Universitets- og høgskolerådet Vedrørende søknad om midler til prosjekt rosjekt: Endringsstart hos langtids rusavhengige v/ ***** 2/ /2 V-/VFJ 632 V-/VFJ Avsender REK sør-øst øknad om forhåndsgodkjenning av doktorgraadsemne som en del av opplæringsdelen - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/EØT V-ADM/EØT BU 0 ide: 47 av 48

48 Avtale om praksisplass ***** ***** raksisplass for funksjonshemmede 2008/ / TAB-A/YKV 153 FRE/RLR Avsender tavanger Kommune øknad om godkjenning av doktorgradsemner som en del av opplæringsdelen - ***** ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2/ /2 V-ADM/EØT V-ADM/EØT BU 0 ide: 48 av 48

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.5.2010, Dokumenttype:,U,n,x, tatus: J,A 02.06.2010 nnhold: Møte i prosjektgruppen for AP-portalen 11.05.2010 AP E X 2009/1978-13 10440/2010 24.05.2010 TAB-PA/TBH

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 04.12.2008. Klassering: FRES-DS/BSS. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: HF-ADM/JAHA. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.12.13, Dokumenttype:,,N,,s, tatus: J,A 03.12.2013 Kvalitetstilstanden innen personalsaker - Rapport Kvalitetssikring av arkiv- og saksbehandlingssystemet

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.04.2014 A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id. 30029732 tyrets ansettelsesutvalg 10.04.2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011.

Dok.dato: 24.08.2010. Klassering: 011.2 UDIR-SS/SME. Dok.dato: 20.04.2011. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 20.04.2011 Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger Bekreftelse på verv ved niversitetet i tavanger 2010/2706-1 167/2010

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til fagreise - ***** ***** ***** Fordelingsutvalget HHUiS 2012 2012/348-9 14330/2012 21.06.2012 15.06.

Offentlig journal. Søknad om støtte til fagreise - ***** ***** ***** Fordelingsutvalget HHUiS 2012 2012/348-9 14330/2012 21.06.2012 15.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 21.06.2012 nnhold: øknad om støtte til fagreise - ***** ***** ***** Fordelingsutvalget HHUi 2012 X Ø 2012/348-9

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014.

Journaldato: 26.8.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 27.08.2014 nnhold: A248 Mariakirken i Bergen - Forespørsel om utsettelse

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2011 Tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/4866-11 18887/2010 17.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008

Offentlig journal. Opptaksbrev. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/4693-3 20402/2008 TN-ADM/ESF 22.04.2009 12.11.2008 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 22.04.2009 nnhold: Opptaksbrev Kandidatmappe 2008/4693-3 20402/2008 12.11.2008 TN-ADM/EF Offl. 25 Mottaker niversitetet i tavanger

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. Opptak til doktorgradsprogram. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/2320-2 13057/2009 TN-ADM/ESF 21.07.2009 18.06.

Offentlig journal. Opptak til doktorgradsprogram. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/2320-2 13057/2009 TN-ADM/ESF 21.07.2009 18.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.07.2009 Opptak til doktorgradsprogram 2009/2320-2 13057/2009 18.06.2009 TN-ADM/EF Avsender niversitetet i tavanger øknad om

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013.

Dok.dato: 28.08.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 04.09.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/OLH. Dok.dato: 30.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.10.2013 Referat fra møte i fornminneutvalget 28.08.2013 Fornminneutvalget 2013 X 2013/8-19 17032/2013 28.08.2013

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 08.04.2011 Frikort ***** katt Vest-TN 2008/4796-40 803/2011 11.01.2011 TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010

Offentlig journal. Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3 11435/2010 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.10.2010 Besøk av Følgegruppen for den nye lærerutdanningen Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningen 2010-20111 2010/1832-3

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09.

Offentlig journal. Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter. Mulighetsstudie TN 13.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.3.2013-24.3.2013, Dokumenttype:,,n,s,x, tatus: J,A 26.03.2013 Oppsummering fra workshop 04.01.2013 - mulighetsstudie for nytt petroleum laboratoriesenter

Detaljer