Årsmelding fra styret for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding fra styret for 2014"

Transkript

1 Årsmelding fr 2014

2 Til årsmøtet i 2015 i Seilfreningen 1928: Årsmelding fra styret fr 2014 Styret i Seilfreningen 1928 har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Havnesjef Regattasjef Kasserer Sekretær Styremedlem Stig Gard Paulsen Magne Fjell Tr Hås Terje Rise Trine Bjørnsen Thale Thmseth Tre Amdal Frde Sjøthun, sm ble valgt til havnesjef ved årsmøtet i 2013, meldte den 31. mai 2014 at han trakk seg fra sitt tillitsverv. Styret anmdet Tr Hås m å ta på seg de aktuelle arbeidsppgavene i frtsettelsen. Han ble knstituert sm havnesjef fram til førstkmmende årsmøte. Representasjn Terje Rise har representert freningen på Seiltinget. Terje Rise har representert freningen i Rgaland seilkrets. Frde Sjøthun har representert freningen i Båtfreningenes fellesråd fram til 31. mai. Tr Hås har representert freningen i Båtfreningenes fellesråd etter 31. mai. Tr Hås har representert freningen i Båtfreningenes fellesråds AU. Møtevirksmhet Styret har hatt 11 frmelt innkalte styremøter, fruten ufrmelle arbeidsmøter, dugnader g e- pstvekslinger. 1

3 Viktige styringstiltak Reglementsendringer Stavanger kmmune har gjennm de avtalene sm er inngått med freningen m leie av grunn g m driften av virksmheten (se internettsiden "Om SF1928"), samt kmmunens Handlingsplan fr småbåthavnene, gitt nye føringer sm freningen må rette seg etter. Orientering m dette ble gitt på årsmøtet i Arbeidet med å freta de tilhørende, nødvendige reglementsendringene viste at det var hensiktsmessig med en full gjennmgang g redigering av hele reglementet. Resultatet av dette arbeidet legges fram sm et frslag til årsmøtet i Sikkerhet g miljø Styret har utført en risik- g sikkerhetsanalyse fr virksmheten etter en veiledning gitt av Båtfreningenes fellesråd. I etterkant har styret vedtatt en Sikkerhetsplan g en Miljøplan. Disse er lagt ut på freningens Internett-hjemmesider. Det er ikke kjent at det har frekmmet persnskade eller ulykke på mrådet sm følge av freningens virksmhet i periden. Kllektivt bladabnnement På årsmøtet i 2014 ble det vedtatt at freningen skulle inngå avtale m kllektivt abnnement på bladet Seilmagasinet eller Seilas til en gunstig pris. Seilmagasinet er ffisielt samarbeidsrgan fr Nrges seilfrbund. Ordningen vakte mye ur blant medlemmene g innkjøringen av rdningen medførte et strt administrativt arbeid. På denne bakgrunnen vurderer styret å avslutte rdningen g vil ta dette pp på årsmøtet. Ekstern bkføring Styret har gjennmført en prøverdning med ekstern bkføring av regnskapet. Det vises til kassererens rapprt. 2

4 Medlemmer/medlemsregister Styret har utført en pprydding i medlemsregisteret. Frdi medlemsansiennitet nå skal være det avgjørende prinsipp fr priritering av rettigheter i freningen, g ikke ventelister, har det vært viktig å fastsette innmeldingsdatene fr medlemskap best mulig. Pr. 31. desember 2014 hadde freningen ttalt: 102 rdinære medlemmer 15 senirmedlemmer 1 junirmedlem 3 ektefellemedlemmer 1 æresmedlem Idrettsaktiviteter Regattakmiteen Kmiteleder: Terje Rise Regattaledere: Espen Reiss Mathiessen, Arne Liebich Rise g Ogve Stangeland, Kmitemedlemmer: Reidar Njerve Lhne, Tre Lerang, Erling Mng, Jan Inge Hellesmark, Peter Brck g Frank Ingve Huth. Året 2014 fulgte samme mal sm ble lagt fr fjråret. Vi gjennmførte våre tre egne regattaer. Dette året var vi med å arrangere Str-NM fr jller. Takk til alle sm bidr i startbåt, målbåt g t bøyebåter. Vår frening hadde ansvar fr en bane på Åmøyfjrden. Dette ble vellykkede arrangement. Vår frening viser fremdeles svært gdt igjen på resultatlistene der vi deltar. 11 båter fra vår frening har vært aktive i regattadeltagelse denne sesngen. Det er samme antall sm i Våre arrangementer: 1. Arsgrunnen Shrthanded Antall påmeldte: 9. Det er 10 færre enn året før. 4 båter deltk fra SF De havnet på 1, 2, 4, g 5. plass. 3

5 2. Maritim Ryfylke Rundt Dette året gikk vi tilbake til rdningen med start g målgang utenfr Breivik. Det var 13 båter påmeldt, 5 færre enn året før. De frdelte seg på tre klasser: Express, Shrthanded g vanlig NOR-rating med fullt mannskap. 3. Skudeseilasen 12 båter var påmeldt. Det var 10 færre enn året før. 3 båter fra SF 1928 deltk. Mt nrmalt ble det ingen premier til våre denne gangen. Resultater i øvrige regattaer: 2,4mR-klassen: Denne sesngen ble klassen sterkt preget av brødrene Huth. I Nrgescupen la de sammenlagt beslag på de t første plassene med Trnd Atle på første g Frank Ingve på andre plass. I NM ble Frank nr 4 g Trnd nr 5. Gratulerer. Expressklassen: De sm deltk i Nrsk g Nrdisk Mesterskap i Expressklassen i 2014 fikk prøve seg i tett felt g vanskelige frhld med lite vind. Arne Liebich Rise deltk med sitt team. Han havnet på 39. plass i NM av i alt 85 båter. Videre nevnes de sm km på premiert plassering: Onsdagsseilas vårserie: Express: Team X-ray med skipper Reidar Njerve Lhne 3. plass Trekantbane Fleet 1 Marild med skipper Stig Gard Paulsen 1. plass Trekantbane Fleet 2 Sitaren med skipper Terje Rise 1. plass Onsdagsseilas høstserie: Express: Placeb m/arne Liebich Rise 3.plass 4

6 Team x-ray m/reidar Njerve Lhne Trekantbane Fleet 1 Marild med skipper Stig Gard Paulsen Trekantbane Fleet 2 Sitaren med skipper Terje Rise 5. plass 1. plass 1. Plass Shrthand weekend: Løpet gikk i år fra Breivig til Skartveit på Halsne med retur-løp neste dag. Terje Rise i Sitaren tk 2. plass i single-hand klassen, Stig Gard Paulsen g Matt Kallenberg tk 2. plass i dublehand klassen. Ttalt deltk 22 båter. Seilmakeren Dublehanded: Regattaen har byttet navn til Askøy shrthanded g gikk gså i år tur retur Askøy Flrø. T båter fra SF 1928 deltk. Sitaren g Marild havnet på 3. plass i hver sin klasse. Ssiale aktiviteter Vi har frtsatt tradisjnen med skrytetime g vaffelservering i klubbhuset etter nsdagsregattaene. Skippermøter før g premieutdeling rett etter regattaene har vært gdt besøkt. Havnen Det er gjennm periden gjrt varierende erfaring med å ha en egen havnekmite, slik dette ble vedtatt på årsmøtet i Styret vil derfr ta pp denne rdningen til ny behandling på årsmøtet i Båter i Havnen Båter i ytre havn, 24 båter > 30 ft, av disse er 9 båter >= 39 ft (11.70) Båter i indre havn, 24 båter < 30 ft, av disse er 6 båter >= 28 ft (8.40) Båter i indre havn på grunt vann, 6 båter <= 18 ft (5.40) Båter i pplag på leieplasser på sjø, 2 båter Båter i pplag på pplagsplassen, 0 båter 5

7 Tildelinger Ytre havn i periden, -1 plasser (reduksjn av antall plasser på B-ryggen) Indre havn i periden, 2 plasser, herav mplassering (indre havn): 2 plasser Venteliste Båter > 30 ft, ytre havn, 33 søknader, herav: 2 med uegnede båter 3 fr bedre plass, 5 fr bytte fra indre til ytre basseng Båter < 30 ft, indre havn, 18 søknader, herav: 3 fr bedre plass 1 med uegnet båt 9 med avslag på frelagt mulig plass Jlleskur Fullt belagt med 15 tildelte plasser T nye tildelinger i hht. medlemsansiennitet i periden Slipping g pplag Vårpuss 2014 på pplagsplassen: 11 båter, herav båter med tilhld utenfr havnen: 2 båter Båter på slipp: (3 dager eller vask) i smmerperiden 2014: 42 pptak (samme båt kan ha vært pp flere ganger), herav båter med tilhld utenfr havnen: 2 båter Vinterpplag på land vinteren 2014 / 2015: 16 båter, herav båter med tilhld utenfr havnen: 6 båter. Vinterpplag på sjø vinteren 2014 / 2015: 5 båter, herav båter med tilhld utenfr havnen: 5 båter. Kmmunale føringer mm. Det har vært arbeidet med å implementere de nye avtalene med kmmunen g andre bestemmelser i driften av havnen. 6

8 Krav m «Søknad m båtplass må bekreftes hvert år» innføres, jf. krav i Handlingsplan fr kmmunale småbåthavner i Stavanger kmmune. Kart ver mrådet sm freningen dispnerer, er lagt ut i klubbhuset g på freningens hjemmeside. Tilstandsrapprt fr havnen er utarbeidet (fr innsendelse til Stavanger kmmune). Avfallsrdning med ØMF erstattes med egen miljøplan / miljøaktiviteter, hvilket er et krav i Handlingsplan fr kmmunale småbåthavner i Stavanger kmmune. Miljøplanen er lagt ut på freningens hjemmeside. Vedlikehldsaktiviteter i havnen Installasjn av ny flytebrygge, D-brygge Avtale med ØMF m psisjn på brygge 29,7 m mellm kant C-brygge, kant D-brygge Kstnadsfrdeling: 50% SF28-50% ØMF ØMF har kblet vann til SF28 sitt uttak, avtale m bruk av ØMF vannuttak SF28 mangler tilbakekbling av strøm, t strømpåler planlegges installert Utskifting av utriggere ytre havn, 0 nye Utskifting av frtøyningsbmmer ytre havn, 0 nye Utskifting av utriggere indre havn, 0 nye Utskifting av frtøyningsbmmer indre havn, 4 nye Utlegg erstatning av frtøyninger 16 nye akterfrtøyninger i ytre havn 2 nye frtøyninger fr flytebrygge Oppgradering av tilkmstvei g parkering Fjernet stein / fjell, tilført grus g nedlagt fringsrør Tilrettelagt tilkjøringsrampe til servicebrygge Fundamentert g utført asfaltering Oppgradering av slippvgn Installasjn av t nye sidestøtter Sandblåsing g maling Initierte g definerte ttalt 26 aktive prsjekter / ppgaver Planlagte, men ikke gjennmførte prsjekter: 5 prsjekter Gjennmførte dugnadstimer fellesaktiviteter: 1 dugnad 7

9 Gjennmførte dugnadsaktiviteter: Ttalt 12 dugnadsaktiviteter Gjennmførte dugnadstimer. Ttalt 773 timer, herav 367 timer Nrgesmesterskap fr jller Anskaffelser g mdispnering Frtøyningsbmmer 6 m, 4 stk nye installert Utriggere 8 m, 0 stk installert / mplassert Frtøyningsbmmer 10 m, 0 stk installert / mplassert Utriggere 10 m, 0 stk nye installert / mplassert Sertifiserte heisestrpper 3 nye (3t / gule) innkjøpt Frtøyningsmateriell, tauverk, kauser (rustfrie) g sjakler Vedlikehld g status fr innretninger g utstyr Klubbhus Slippvgn Slipphus Mastekran Mangler fast / helårlig vanntilførsel g avløp Mangler pplegg fr renhld g bss Teknisk tilstand er tilfredsstillende Mdifisert med t nye støttearmer Sandblåst g malt Uønsket hensetting av privat utstyr g søppel frekmmer Fundament fr winch mdifisert g ny winch (rustfri) installert Jlleskur / hus Uønsket lagring av utsyr sm ikke er jller, sm fr eksempel talett g kjemikalier frekmmer i jlleskur/hus Teknisk tilstand er tilfredsstillende Slippverksted Uønsket lagring av privat utstyr g søppel frekmmer. Cntainer (1) fr Freningens pplagsmateriell. Defekt pplagsutstyr tatt ut av drift 8

10 Cntainer (2) fr Privat båtutstyr. Det er middelmådig rden i privat utstyr g det frekmmer uønsket lagring av ikkebåtrelatert utstyr Cntainer (3) fr Regattautstyr. Gd rden, men det frekmmer at ne ikke-regattarelatert utstyr lagres Cntainer verfylt, behv fr mer plass Planlagte større ppgaver fr driftsåret 2015 / 2016 D-brygge: Fullføre installasjn Installere t nye kjettinger i.h.h.t. frankringsplan Frankring i 2 nye ldd g frankringsldd utlagt av SF28 i 2012 Psisjnering, avtale med ØMF styre, 29,85 m mellm bryggekant C-brygge bryggekant D-bygge Installere t strømpåler Installere nye vannpster eller alternativt ppretthlde avtale med ØMF (?) C-brygge: B-brygge: A-brygge: Sikre fundamenteringspåler Omfrdele båtplasser etter uttak av båtplass B13 Sikre utgliding på ml Opplagsplass: Vgnslipp: Installere t nye strømpåler fra driftsbudsjettet Installere cntainer 4, sm eget prsjekt dersm gdkjenning Overbygg cntainere 1 t..m. 4, sm eget prsjekt dersm gdkjenning Strøm, vann g anlegg Flytte luftspenn til kabelrør Flytte vannrør mellm Klubbhus g Jlleskur Oppdatere Driftshåndbk, Prsedyrer g Vedlikehldsplaner. Se separat tilstandsrapprt fr 2014, utlagt i klubbhus. 9

11 Øknmi Inntrekter g utgifter Freningens hvedinntekt fr året er bryggeavgift, altså rdinær betaling fr båtplass. Innbetaling til dekning av strømfrbruk er lavere enn i 2013, siden prisen ble justert ned til kr 1,00 pr kwt. Det er i år tilbakebetalt frhåndsbetalte dugnadspenger til medlemmene med kr, etter vedtak i årsmøte Dette var ikke tatt med i budsjettet, tvert imt var det beregnet kr i innbetalte dugnadspenger. Ttalt blir dette kr i minus i frhld til hva sm pprinnelig var frventet. Det er i år gjrt betydelige ppgraderinger i havnen. Hvedfrbedringene har vært ny flytebrygge, ppgradering av slippvgnen samt asfaltarbeid. Frnyelsen av flytebryggen km på ca kr g var klart den største utgiftspsten vi hadde. Fr ppgradering g vedlikehld av slippvgnen har freningen betalt ca kr, g fr asfaltering g relatert arbeid har det gått med ca kr. I budsjettet fr 2014 var det satt av kr til prsjekter/nyanskaffelser, mens ca kr ble brukt. Altså er det brukt kr mer enn planlagt. Øvrige utgifter, dvs. utgifter til vanlig drift, har vært i rimelig samsvar med budsjett. Behldning Regnskapet er gjrt pp med et underskudd på kr fr Dette er dekket av ppsparte midler. Ved utgangen av året har freningen ttalt kr på sine bankknti. Bkføring Regnskapet er ført etter kntantprinsippet g er avsluttet ved årsskiftet. Det meste av fakturaer fra 2014 er allikevel tatt med i regnskapet på dette tidspunktet. Regnskapet i år har vært bkført eksternt av, T. Gjestland Regnskap, g denne rdningen har fungert veldig bra. Kasserer har frtsatt satt pp alle versikter, stått fr all fakturering, alle utbetalinger, kntering med registrering av bilag sv. mens regnskapsfører har gitt halvårlige regnskapsrapprter g verifisert at alt er i frhld til gd regnskapsskikk. Kasserer anbefaler at denne rdningen føres videre. Regnskapet er revidert. 10

12

13

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde Årsmøte 8. mars 2012, Hansons Minde Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne sakliste og forretningsorden. 4. Velge: a. Dirigent b. Sekretær c. Representanter

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer