Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor"

Transkript

1 Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Utdrag fra Presentasjon for NSP Lysaker 14 desember Ragna Brekke Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen Prosessen for prosjektprioritering Strategiske prosjektporteføljevurderinger Gevinstrealisering fra leverte prosjekter 2 1

2 Stort prosjektomfang i Telenor Bedriftsmarked Ca 10 MrD i omsetning Alle større utviklings og endringsprosesser gjennomføres ved hjelp av prosjekter Telenors prosjektmodell Sentralisert opplæring om prosjektmetoder Prosjektprioritering for sikre strategisk riktig retning Fokus på de riktige tiltakene for å nå målene Riktig bruk av ressurser Balansering av investeringsrisiko mot dristighet i markedet 3 Analyse (konsept) Design Utvikling (implementering) Avslutning B1 B2 B3 B4 B5 Strategiforankring og markedsvurdering IS-foranalyse Budsjett for analysefasen B1 Prosjektforslag inkludert ressursallokering Markeds- og forretningsanalyser Produktdefinisjoner, teknologvurdering og IS-analyse/kravspek Business Case Investeringsbeslutning B2 Prosjektmandat inkludert ressursallokering Detaljere kundebehov og forretningsmessige forhold IS-arkitektur/design Teknisk arkitektur/ design Verdikjededesign B3 Prosjektmandat Markedskommunikasjon Gevinstavtale Verdikjedeprosesser impl. IS-implementering Teknisk impl. Produktdok. Teknisk dok. IS-dok Verdikjedetest/ pilotering B4 dokumentasjon Lansere løsning Overlevere sluttrapport inkludert gevinstmål Gevinst rapportering 4 2

3 Skåringsmodell Alle prosjekter i Telenor bedriftsmarked skal scores i forhold til en felles metode Strategisk betydning av prosjektet Business case og NVP over 4 år Utsjekk av andre kriterier, for eksempel match med målbilde for IS arkitektur i Telenor Prosjektene støttes av prosjekt-controller i utformingen av Business Case for å sikre like og kvalitative analyser Scoringen gjennomgås og korrigeres av styringsgruppe 5 Tema 5: Oppsummert i scoremodell Scoremodell oversikt Med link til regneark Enhet Sist oppdatert Rating Prioritering Single Weighted NPV Andre sentrale momenter Kort beskrivelse Ansvarlig enhet/person Pågående leveranser Prosjektnavn 1 1 Prosjektnavn 2 2 Prosjektnavn 3 3 Nye leveranser Prosjektnavn 1 4 Prosjektnavn 2 5 Prosjektnavn 3 6 Pågående analyser Prosjektnavn 1 7 Prosjektnavn 2 8 Prosjektnavn 3 9 Nye analyser Prosjektnavn 1 10 Prosjektnavn 2 11 Prosjektnavn

4 VoIA - Voice over Internett Aksess Prosjekteier Divisjon: Bedriftsmarked Enhet: IDK Prosjektansvarlig Prosjekteier: Rolv-Erik Spilling Prosjektleder: Sigbjørn Isene Prioritering Norge: 22 Divisjon: 15 Enhet: 3 Tidplan Forventet startdato: 1/12-04 Ønsket leveringstid/lanseringsdato: 1/4-05 Prosjektfase Foranalyse: Ferdig Analyse: Ferdig Utvikling: Ja Dokumentasjon Foranalyserapport: Mandat/BC: IS kravspesifikasjon: Investeringsgodkjent 3PI behandlet Ja Ja (Ja) Nei Nei Beskrivelse av prosjektet X Y Z Leveranser (hva ønsker oppdragsgiver levert) X Y Z Kvantifisering av gevinster X Y Z Nåverdi (MNOK) Xxx MNOK Prosjektkostnader (MNOK) Totalt: xxx IS: x% 7 Resultat scoring 76 Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen Prosessen for prosjektprioritering Strategiske prosjektporteføljevurderinger Gevinstrealisering fra leverte prosjekter 8 4

5 Fremgangsmåte for prosjektprioritering i BM 1. Hver enhet sørger for at nødvendig dokumentasjon finnes for alle prosjekter 1. Tilstrekkelig utfylte B1, B2, B3, B4 og B5 maler 2. Vurdering av alle prosjekter ift scoremodell 3. Oppdatert Forside (oppsummering) 2. Hver enhet sammenstiller sin egen prioritering 1. Score oversikt sammenstilling for egne prosjekter 3. SPF samles for å gi forslag til sammenstilling av liste for BM 1. Scorevurderinger legges som hovedprinsipp (høyest score øverst) Prio 1: Iverksatte Leveranser (B2 prosjekter) Prio 2: Nye Leveranser (B2 prosjekter ) Prio 3: Pågående analyser (B1) Prio 4: Nye analyser (B1) 4. Ledermøtet i Bedriftsmarked behandler og vedtar BM prioritering per kvartal 9 Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen Prosessen for prosjektprioritering Strategiske prosjektporteføljevurderinger Gevinstrealisering fra leverte prosjekter 10 5

6 Tema 1: Prosjekter i faser Totalt antall prosjekter i ulike prosjektfaser per Q Foranalyser Analyser Design/ utvikling Impl Avslutning Gevinstoppfølging 10 stk 6 stk 4 stk 3 stk 7 stk RØD: Antall innmeldte prosjekter fra Bedriftsmarked GRØNN: Totalt antall prioriterte prosjekter Norge Kategori Leveranse (B2+B3) Ny leveranse Q Q Q Q BLÅ: Antall prioriterte prosjekter fra Bedriftsmarked Analyse (B1) Ny analyse 11 Konsernfelles prosessmodell med nivå 2 Støtter prosjektene kontinuerlig forbedring av prosessene? Utarbeide markedsplaner Strategi for kundeledelse Håndtere ideer Utvikle produkter Forvalte produkter Sanere produkter Salg og kundeledelse Operativ planlegging Bearbeide kunder, salg- og distr.kanaler Gi tilbud og inngå avtale Pleie og følge opp kunder Leveranse Håndtere bestilling og ordre Finne løsning Produsere løsning Teste og sluttføre leveranse Markedsstyring Produktstyring Tjenesteproduksjon og drift Håndtere kundehenv. og kundemeldte feil Overvåke infrastruktur og tjenester Håndtere driftshenv. og driftsmeldte feil Håndtere Fakturahenvendelser Markedsanalyse kundeforståelse og segmentering Produktporteføljestyring Systemvedlikehold Fakturering og innkreving Innhente fakturagrunnlag Avstemme fakturagrunnlag Produsere faktura Innkreve Styring og utbygging av infrastruktur Utvikle infrastruktur Styre infrastruktur Bygge infrastruktur Sanere infrastruktur 12 6

7 Tema 6: Status ift fremdrift (BR rapportering) Status for pågående prosjekter (BR mal) (Hver enhet fyller inn navn på sine viktigste prosjekter som skal rapportere om) Prosjektnavn Beskrivelse Status Tiltak Frist/ansvar Prosjekt nn Prosjekt yy 13 Tema 2: Prosjekter ift strategimål Styrker prosjektporteføljen våre 4 strategiske mål? Mål 1 A B C Mål 2 A B C Mål 3 A B C Mål 4 A B C GAP A B C 14 7

8 Forslag til prioritering for Q1 - Leveranser Prioritet Prosjekt navn Beskrivelse Scoring Ansvarlig enhet aa bb cc 15 Forslag til prioritering for Q1 Analyser Prioritet Prosjekt navn Beskrivelse Scoring Ansvarlig enhet aa bb cc 16 8

9 Prosjekter som ikke er prioritert Q1 Prioritet Prosjekt navn Beskrivelse Scoring Ansvarlig enhet aa bb cc 17 Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen Prosessen for prosjektprioritering Strategiske prosjektporteføljevurderinger Gevinstrealisering fra leverte prosjekter 18 9

10 Tema 6: Gevinstrealisering (BR rapportering) Status for gevinstrealisering av leverte prosjekter Hver enhet rapporterer gevinstrealisering for gjennomførte prosjekter som er overlevert til linjen Prosjektnavn Beskrivelse Gevinstmål Status Tiltak/Frist/ansvar Prosjekt nn Prosjekt yy 19 10

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Vellykket anskaffelse og implementering

Vellykket anskaffelse og implementering Vellykket anskaffelse og implementering Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo 28.- 29. oktober 2014 1 OptioFM hjelper kundene å utvikle enkle og håndterbare konsepter som: sikrer kommunikasjonen mellom de

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje.

MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje. www.pwc.no MPS som styringsverktøy for både økt topp- og bunnlinje., Vidar A. Løken 21. september 2011 Innhold 1. Innledning 2. Virksomhetsstyring 3. MPS-systemets rolle 4. Skifte av system, hva innebærer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer