(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AT BE CH CZ DE DK ES FR GB IT LI NL NO PL PT SE (73) Innehaver Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Strasse 21-27, 732 Kirchheim/Teck, Tyskland (72) Oppfinner SCHAAF, Gerd, Birkhahnweg 3, 732 Kirchheim/Teck, Tyskland (74) Fullmektig Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Benevnelse Dør omfattende et drivsystem (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-B US-A US-A

2 1 Dør omfattende et drivsystem Beskrivelse Oppfinnelsen er relatert til en dør med et drivsystem i samsvar med innledende del av patentkrav 1. 1 En dør av denne typen er kjent fra EP B1. Døren som er beskrevet der omfatter et dørblad, som er sideveis styrt i styringsskinner og bevegelig over hodet og som er bevegelig ved hjelp av et drivsystem, mellom en lukket og en åpen stilling. Det er anordnet en vekt-kompensasjons-anordning for å kompensere for vekten av dørbladet som sikrer at dørbladet forblir i hver posisjon slik at det, for eksempel i tilfellet for et brudd i drivsystemet, unngås en ukontrollert nedoverrettet bevegelse av dørbladet. Vekt-kompensasjons-anordningen omfatter en kabel-enhet på hver side av dørbladet, som strekker seg i området av de respektive styringsskinnene, med en fjærenhet i den horisontale seksjonen av styringsskinnen. Hver kabel-enhet omfatter i det tilfellet to parallelle kabler som er ført til fjærenheten. Den første frie enden er festet til dørbladet og den andre frie enden er montert i en fast posisjon. I det tilfellet, blir den fast posisjonerte monteringen utført, blant annet ved komponenter som danner en kabelstrekk-kompenserings-anordning, i form av en vippe (ty. Wippe). Strekket i kablene er uniformt fordelt ved kabelstrekk-kompenserings-anordningen. 2 3 Prinsipielt blir beskyttelse mot kabelbrudd oppnådd for kabel-enheter av den typen ved at hver kabel-enhet består av to separate kabler som derved danner et redundant system. Dersom, særlig, det oppstår brudd i en av kablene i kabelenhetene, så kan den andre fremdeles intakte kabelen opprettholde funksjonen av kabel-enheten og derved anordningen for å kompensere vekten. I så henseende, er det imidlertid en ulempe at de separate kablene av kabel-enheten har en uønsket høy produksjonskostnad (ty. einen unterwünscht hohen konstruktiven Aufwand). Særlig er det en ulempe at separate festemidler må benyttes for hver kabel ved de frie endene.

3 2 Formålet med oppfinnelsen er å framskaffe en dør av den typen som er omtalt i introduksjonen, hvor høyest mulig funksjons-sikkerhet er garantert med minst mulig produksjons-kostnad. Trekkene i krav 1 er framskaffet for å oppnå dette formålet. Fordelaktige utførelser og hensiktsmessige videreutviklinger av oppfinnelsen er beskrevet i de uselvstendige krav Døren i samsvar med oppfinnelsen omfatter et drivsystem, ved hjelp av dette er et dørblad som er sideveis styrt i styringsskinner, flyttbar mellom en åpen og en lukket posisjon. Dessuten omfatter døren en vekt-kompenserende anordning, en kabelenhet og en fjærenhet ved en eller begge sidene av dørbladet samt en kabelstrekkkompenserings-anordning, forbundet med kabel-enheten. Den eller hver kabelstrekk-kompenserings-anordning er beskyttet mot kabelbrudd og den eller hver kabel-enhet består av en kabel som blir snudd ved kabelstrekk-kompenseringsanordningen montert i fast posisjon, slik at det oppnås to kabelstrenger som strekker seg i en avstand fra hverandre. De frie endene av kabelen er ført sammen og festet til dørbladet. Alternativt kan kabelstrekk-kompenserings-anordningen festes til dørbladet. De frie endene av kabelen blir deretter montert i fast posisjon. Vektkompensasjons-anordningen for døren i samsvar med oppfinnelsen kan realiseres med lave produksjonskostnader. Samtidig har dette et høyt nivå av funksjonell pålitelighet, ettersom dette forblir funksjonelt selv i tilfellet for kabelbrudd i en kabel-enhet på vekt-kompenserings-anordningen. Produksjonskostnadene for vekt-kompensasjons-anordningen blir holdt lave ved at hver kabel-enhet består av bare en enkelt kabel. Antallet kabel-ender per kabelenhet, som må være festet til dørbladet eller til fast posisjonerte braketter, blir derved vesentlig redusert i sammenligning med kabel-enheter med flere kabler. I samsvar med oppfinnelsen er det framskaffet en kabelstrekk-kompenseringsanordning for hver kabel-enhet, som sikrer kompensasjon for kabelstrekk i de to kabelstrengene i den respektive kabel-enheten. I det tilfellet er sikkerhet mot kabelbrudd garantert ved selve kabelstrekk-kompenserings-anordningen. Det blir derfor oppnådd, selv om kabel-enheten bare består av en innesluttet kabel, at selv i tilfeller ved brudd på kabelstrengen i en kabel, vil den gjenværende kabelstrengen forbli funksjonell og derved opprettholde funksjonen av vekt-kompensasjons-anordningen.

4 3 I samsvar med oppfinnelsen forbundet med kabelstrekk-kompenseringsanordningen, er det en sikkerhetsanordning ved hjelp av hvilken, den andre kabelstrengen av kabelen blir holdt fast, i tilfellet for brudd i en kabelstreng. I en fordelaktig utførelse av oppfinnelsen, omfatter kabelstrekk-kompenseringsanordningen et pinne-formet (ty. stiftförmig) segment hvor kabelen blir snudd og ved hjelp av hvilket kabelen blir i fast posisjon, idet det er særlig fordelaktig at det pinneformete segmentet er en skrue. Det pinne-formete segmentet kan innføres i ulike fordypninger i en brakett (ty.halterung) plassert i en fast posisjon, og kan holdes fast der. 1 Anordningen som derfor er konstruert på denne måten, for å kompensere for strekk i kabelen har en ekstremt enkel konstruksjon, og kan, i tillegg driftes enkelt og raskt. Sikkerhetsanordningen forbundet med denne kabelstrekk-kompenseringsanordningen, omfatter som sikkerhetsanordning, et panel, som er montert fast posisjonert, med to borehull. En respektiv kabel-streng blir ført gjennom hvert borehull. Som en ytterligere komponent av sikkerhetsanordningen er det framskaffet, ved hver kabelstreng i området mellom det pinne-formete segmentet og panelet, en fortykning som er fast forbundet dertil, og diameteren av den er større enn diameteren av borehullet som er forbundet med kabelstrengen. 2 Dersom det er et kabelbrudd i en av kabelstrengene, så kan kabelen bare beveges inntil en av fortykningene ligger an mot panelet, i hvilket tilfelle dimensjoneringen av fortykningen på forsvarlig måte forhindrer at den kan passere gjennom borehullet av panelet. På denne måten er det sikret at den kabelstrengen som fremdeles er intakt blir holdt i sikkerhetsanordningen i kabelstrekk-kompenserings-anordningen, strekket i den kabelstrengen som fremdeles er intakt blir derfor opprettholdt. 3 Sikkerhetsanordningen som er konstruert på denne måten har en ekstremt enkel konstruksjon, hvorved en høy funksjonabel pålitelighet er garantert. I et slikt tilfelle er det særlig fordelaktig å konstruere panelet integrert med braketten av kabelstrekkkompenserings-anordningen, hvorved sikkerhetsanordningen danner en konstruksjons-enhet med kabelstrekk-kompenserings-anordningen.

5 4 Vekt-kompensasjons-anordningen i samsvar med oppfinnelsen kan benyttes med dører av ulike produksjonsformer. Døren kan i det tilfellet særlig være en seksjonsdør, heveport, tak-seksjons-dør, rulleport, vippeport eller svingdør. Oppfinnelsen blir forklart i det følgende med figurer, hvor: Figur 1viser en utførelsesform med en vekt-kompenserende anordning, Figur 2 viser en del av døren med komponentene av vekt-kompensasjonsanordningen, 1 Figur 3 viser et plansnitt av en kabelstrekk-kompenserings-anordning med tilhørende sikkerhetsanordning for vekt-kompensasjons-anordningen i samsvar med figurene 1 og 2, og Figur 4 viser et tverrsnitt av kabelstrekk-kompenserings-anordningen i samsvar med figur 3. Figur 1 viser en utførelse av en dør 1, særlig en tak-seksjons-dør, med et dørblad 2 omfattende et arrangement av multiple innbyrdes forbundet dreibare paneler 3. Dørbladet 2 av døren 1 er sideveis styrt i styringsskinner, som er montert i en bygning, i det foreliggende tilfellet, en garasje. 2 Som vist i figur 1, kan åpningen av garasjen lukkes med dørbladet 2 av døren 1. I den lukkete posisjonen av døren 1, er dørbladet 2 plassert i området av segmentene som strekker seg i vertikal retning, av styringsskinnene 4. I åpen posisjon av døren 1 er dørbladet 2 plassert i området av segmentene, som strekker seg i horisontal retning, av styringsskinnen 4 under garasje-taket. Det er framskaffet styringshjul ved begge side-kanter på dørbladet 2, idet hjulene er styrt i styringsskinnene 4. 3 Et drivsystem (ikke vist) er framskaffet for å åpne og lukke døren 1. Drivsystemet omfatter på kjent måte, en motordrevet vogn som er styrt i en av styringsskinnene 4 eller i en separat skinne. Vognen er dreibart forbundet til den øvre kanten av dørbladet 2 ved hjelp av et forbindende stag, som heller ikke er vist. Døren kan åpnes eller lukkes ved å bevege vognen i området for det horisontale segmentet av styringsskinnen 4.

6 Døren 1 omfatter en vekt-kompenserende anordning, komponentene av den er vist i detalj i figur 2. Dørbladet 2 er der plassert i dens lukkete posisjon. Figur 2 viser et sidesnitt av en styringsskinne 4. Som det videre framgår av figur 2, strekker den horisontale delen av styringsskinnen 4 seg i en avstand fra taket 6 av garasjen. Som det framgår fra figur 1, er det montert profildeler 7 av et hus, i form av firkantete profildeler, hvori vekt-kompensasjons-anordningen er integrert, ved undersidene av de horisontale seksjonene av styringsskinnen 4. Disse komponentene er vist i figur 2 uten profildelene 7 av huset. 1 Vekt-kompensasjons-anordningen, hvor komponentene er identisk produsert for venstre og høyre siden av dørbladet, omfatter ved hver side av dørbladet 2 en kabelenhet 8 og en tilhørende fjærenhet 9. Hver kabel-enhet 8 har bare en kabel, som er styrt ved styreruller 11a, 11b, 11c. Med hver kabel-enhet 8 er det dessuten forbundet en kabelstrekk-kompenserings-anordning 12, som er montert i en fast posisjon og er bare illustrert skjematisk i figur 2 og komponentene av det er vist i mer detalj i figur 3 og 4. Kabelen av kabel-enheten 8 blir snudd i kabelstrekk-kompenserings-anordningen 12, slik at det med start derfra, oppnås to kabelstrenger, som er ledet over styrerullene 11a, 11b, 11c, som strekker seg parallelt med hverandre i en avstand. 2 En første styrerulle 11a er plassert i området av taket 6 av garasjen. I det tilfellet er styrerullen 11a arrangert i det bøyde området av styringsskinnene 4, som danner overgangen mellom det segmentet som strekker seg vertikalt og det som strekker seg horisontalt av styringsskinnen 4. Den andre styrerullen 11b er plassert ved enden av det horisontale segmentet av styringsskinnen 4. 3 En ende i lengderetning av fjærenheten 9 er festet til den tredje styrerullen 11c. Den andre enden i lengderetning av fjærenheten 9 er montert i en fast posisjon ved et monteringselement 13. Fjærenheten 9 omfatter et spennfjær-arrangement. De individuelle spennfjærene kan strekke seg parallelt med hverandre, eller arrangeres horisontalt.

7 6 De frie endene av kabelstrengene er fast forbundet med hverandre ved en krympestrømpe (ty. crimpung) 14. Et øye 1, som kan dannes av de frie endene av selve kabelstrengene eller ved en separat komponent, er framskaffet der. De frie endene av kabelstrengene er fast forbundet med den nedre enden av dørbladet 2 ved dette øyet 1. Funksjonsmåten for vekt-kompensasjons-anordningen er slik at fjærkrefter utøves av fjærenheten 9 og motsetter seg vektkraften av dørbladet 2 slik at dørbladet blir holdt sikkert i enhver høydeposisjon, dvs. det er sikret mot å falle ned. Kabelstrekk-kompenserings-anordningen 12 sikrer at kabelstrekkene blir jevnt fordelt til de to kabelstrengene. 1 Som det framgår fra figur 3 og 4, omfatter kabelstrekk-kompenserings-anordningen 12 en brakett 16 som er montert i en fast posisjon og som hovedsakelig omfatter en L-formet metallisk del. Braketten 16 omfatter en baseplate 16a som strekker seg i et plan og hvor braketten 16 er festet til et fast posisjonert substrat. Det er framskaffet et antall borehull 17 langs en rett linje i en avstand fra hverandre, i lengderetningen av baseplaten 16a. En skrue 18 som danner et pinne-formet segment kan føres inn i og gjøres fast i et av disse borehullene Før innføring inn i et av borehullene 17, blir to stoppskiver 19 festet til skruen 18. Kabelen av kabel-enheten 8 blir ført mellom disse stoppskivene 19 slik at den snus ved skruen 18. Avhengig av det ønskete strekket på den aktuelle kabelen, føres skruen 18 sammen med stoppskivene 19 og kabelen inn i et borehull 17. I dette tilfellet ligger kabelen mellom stoppskivene. Kabelen blir slik snudd ved skruen 18 og særlig på en slik måte at en strekkbalanse er tilstede ved de to kabelstrengene som går ut fra vendepunktet. Kabelen blir deretter fastklemt i den ønskete posisjonen ved å stramme skruen Kabelstrekk-kompenserings-anordningen 12 som er konstruert på denne måten er reversibel, ettersom skruen 18 kan løsnes ved enhver tid for deretter å tilbakestille kabelstrekket i de to kabelstrengene. En sikkerhetsanordning er forbundet med anordning 12 som er konstruert slik, for å kompensere for strekk i kabelen. Som første komponent av sikkerhetsanordningen

8 7 er det framskaffet et panel 16b som er dannet av segmentet, som er orientert vinkelrett med hensyn til baseplaten 16a, av braketten 16. Det er framskaffet to identiske borehull, arrangert i en avstand fra hverandre, med sirkulært tverrsnitt, i dette panelet 16b. Som ytterligere komponenter av sikkerhetsanordningen, er det framskaffet en fortykning i form av en krympestrømpe 21 ved hver av kabelstrengene av kabelen. Alternativt kan fortykningen være produsert i form av en støpt del av metall eller i form av en påklemt del. Som det framgår fra figurene 3 og 4, er krympestrømpene 21 plassert i de segmentene av kabelstrengene som ligger mellom skruen 18 og panelet 16b. Diameterne av de identisk produserte krympestrømpene 21 er større enn diameterne av borehullene av panelet 16b. I det tilfellet er diameterne av borehullene dimensjonert slik at kabelen blir ført gjennom med lite klaring. 1 En effektiv sikkerhetsforanstaltning mot kabelbrudd i en av kabelstrengene oppnås ved sikkerhetsanordningen som er produsert på denne måten. 2 Dersom et kabelbrudd er tilstede i en av kabelstrengene, vil kabelstrekket plutselig avta der. Kabelen kan imidlertid ikke unnslippe fra området av kabelstrekkkompenserings-anordningen 12 ettersom den fremdeles intakte kabelstreng-krympestrømpen 21 ligger an mot borehullet og kan ikke passere gjennom det. Gjennom montering av de nå frie endene av den fremdeles intakte kabelstrengen med krympestrømpen 21 som ligger an mot borehullet, er kabelstrengen holdt sikkert i strekk slik at vekt-kompensasjons-anordningen fremdeles kan fungere. I det foreliggende tilfellet er panelet 16b formet integrert med baseplaten 16a. I en alternativ utførelse kan panelet 16b og baseplaten 16a dannes fra to separate deler som kan festes sammen. Panelet 16b kan deretter, i stedet for borehull, ha spalter hvor kabelstrengene lett kan innføres ved krympestrømpene 21. Dersom panelet 16b deretter blir festet til baseplaten 16a vil spaltene i panelet 16b bli dekt av baseplaten 16a slik at de da fremdeles eksponerte delene av spaltene danner borehull hvor krympestrømpene 21 blir holdt sikkert fast. 3

9 8 1 2 Referansenummer-liste 1 dør 2 dørblad 3 panel 4 styringsskinne styringshjul 6 tak 7 hus-profildel 8 kabel-enhet 9 fjærenhet kabel 11a styrerulle 11b styrerulle 11c styrerulle 12 kabelstrekk-kompenserings-anordning 13 monteringselement 14 krympestrømpe 1 øye 16 brakett 16a baseplate 16b panel 17 borehull 18 skrue 19 stoppskive borehull 21 krympestrømpe

10 9 Patentkrav 1 1. Dør (1) med et drivsystem, hvorved et dørblad (2) som er sideveis styrt i styringsskinner (4) er bevegelig mellom en åpen og en lukket posisjon, og hvor en vekt-kompenserende anordning omfatter en kabel-enhet (8) og en fjærenhet (9) ved en eller hver dørblad-side samt en kabelstrekk-kompenserings-anordning (12) forbundet med kabel-enheten (8), karakterisert ved at den eller hver kabel-enhet (8) omfatter en kabel (), som blir snudd ved kabelstrekk-kompenserings-anordningen (12), idet anordningen er montert i fast posisjon eller festet til dørbladet (2), slik at det oppnås to kabelstrenger som løper i en avstand fra hverandre, hvor de frie endene av kabelen () er ført sammen og festet til dørbladet (2) eller montert fast på et sted, og at forbundet med kabelstrekk-kompenserings-anordningen (12), er det en sikkerhetsanordning, idet en av kabelstrengene i kabelen () er festet ved hjelp av den, i tilfellet brudd på den andre av kabelstrengene, hvorved sikkerhetsanordningen omfatter et panel (16b), som er montert i fast posisjon, med to borehull (), hvor en kabelstreng er ført gjennom hvert sitt borehull (), og at det som ytterligere komponenter av sikkerhetsanordningen ved hver kabelstreng i området mellom et pinne-formet segment av kabelstrekk-kompenserings-anordningen og panelet (16b), er framskaffet en fortykning som er fast forbundet dermed, og at diameteren av den er større enn diameteren av borehullet () tilknyttet kabelstrengen Dør i samsvar med krav 1, karakterisert ved at kabelen () blir snudd ved det pinne-formete segmentet og at kabelen () er fast festet ved hjelp av dette. 3. Dør i samsvar med krav 2, karakterisert ved at det pinne-formete segmentet er en skrue (18). 4. Dør i samsvar med krav 1, karakterisert ved at det pinne-formete segmentet kan føres inn i og festes fast i ulike uttak i en brakett (16), som er montert fast. 3. Dør i samsvar med krav 1, karakterisert ved at borehullene () i panelet (16b) er utformet for å være identiske, hvorved diameterne derav er så tilpasset den ytre diameteren av kabelen () at kabelstrengene blir ført inn i borehullene () med liten klaring.

11 6. Dør i samsvar med et av kravene 1 og, karakterisert ved at fortykningene på kabelstrengene er dannet av krympestrømper (21). 7. Dør i samsvar med krav 1 eller 6, karakterisert ved at fortykningene er dannet av støpte deler eller påklemte deler Dør i samsvar med et av kravene 1 til 7, karakterisert ved at panelet (16b) er dannet integrert med braketten (16) i anordningen (12) som kompenserer strekk i kabelen (12). 9. Dør i samsvar med et av kravene 1 til 7, karakterisert ved at panelet (16b) danner en separat del som kan festes til braketten (16), idet panelet (16b) har spalter hvor kabelstrengene med fortykningene kan føres inn, og ved at etter festing av panelet (16b) til braketten (16) er spaltene delvis lukket slik at de delene av spaltene som er åpne danner borehull ().. Dør i samsvar med et av kravene 1 til 9, karakterisert ved at den eller hver fjærenhet (9) omfatter et spennings-fjær arrangement. 11. Dør i samsvar med krav, karakterisert ved at fjærenheten (9) er fast montert i en ende, og at den andre enden av fjærenheten (9) er festet til en styrerulle (11c), idet kabelstrengene av kabel () blir ført over denne Dør i samsvar med et av kravene 1 til 11, karakterisert ved at dette er en seksjonsdør, heveport, tak-seksjonsdør, rulleport, vippeport eller svingdør.

12 1/3

13 2/3

14 3/3

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 227446 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 1/ (06.01) E21B 19/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2240687 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 3/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28296 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47K 3/34 (06.01) E0D 1/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer