Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7"

Transkript

1

2 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget 11 9 Nasjonale medarbeidersamlinger Interessepolitisk arbeid 12 Prosjekter Grenser for lyd Lokaler til musikkformål Lokale musikkråd 17 Forvaltning Driftstilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner KOMP Momskompensasjon Frifond 23 Økonomi, regnskap og styrets beretning Regnskap og revisjonsberetning 2011 (til orientering) 27 Styrets beretning Regnskap og revisjonsberetning Styrets beretning

3 NORSK MUSIKKRÅD Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk - ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet, og mellomkulturell forståelse mellom mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Norsk musikkråds tre hovedarbeidsområder er: Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet. Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet.

4 Kjære musikkvenner To år er gått siden sist vi var samlet på Oscarsborg. Den gang var min hilsen preget av de utfordringer vi da sto overfor; rydding i økonomi, omdømmeproblematikk og det å skape stabilitet i organisasjonen. I dag kan jeg glede meg over at NMR er friskmeldt på de fleste områder. Vi har en sunn økonomi, jfr. regnskapet som er lagt frem til behandling, vi har etablert gode rutiner og regler for de ressurser vi er satt til å forvalte og vi er i ferd med å få fasong på organisasjonsarbeidet. Ikke minst gleder det meg at NMR og MSF nå kan presentere en samordnet handlingsplan. Det har vært en glede å arbeide sammen med det sittende styre. Et arbeid som har vært preget av entusiasme og kreativitet. Vi har evnet å samarbeide og fordele oppgaver på en forbilledlig måte. Særlig vil jeg nevne Brittas innsats med handlingsplanen som skal behandles av tinget. Norsk musikkråd skal være den overordnede og samlende organisasjonen for musikklivet i Norge. Det er en rimelig krevende ambisjon, men jeg tror vi kan lykkes dersom vi evner å jobbe sammen om oppgavene og få våre medlemmer til å tale med en stemme i de viktigste musikkpolitiske sakene. Det klarte vi bl.a. da forvaltningen av frifondsmidlene ble satt under press. Den kampen er ikke vunnet enda, men det at samtlige musikkorganisasjoner gav sin støtte til NMR gjør at vi står godt rustet i den videre prosessen. Tippenøkkelaksjonen er et annet eksempel på at sammen er vi sterke. Kulturutredningen er en av de viktigste offentlige tiltak som er gjennomført i denne perioden. Her er lagt flere premisser for vår virksomhet. Styret leverte et omfattende innspill til utredningen og flere av våre forslag er tatt med i utredningen. Vi har spilt inn våre prioriteringer til de politiske partier i forbindelse med valget, og vårt initiativ «Rom for spilleglede» er blitt et omfattende samspill der mange støtter opp om et sterkere fokus på lokaler til musikkformål. Selv om mye er gjort, er det sikkert områder vi kunne levert bedre på. Personlig hadde jeg en ambisjon om at NMR skulle møte alle medlemsorganisasjonene på dere egen «hjemmebane». Det er et arbeid som er startet opp nå helt på tampen av perioden og vil bli gitt prioritet. Det er viktig med en regelmessig og god dialog med våre medlemmer. Det samme gjelder informasjonsarbeidet internt og eksternt. Til slutt; takk for den entusiasme og innsats som dere viser. Den gjør at Norge har et blomstrende frivillig musikk liv som få kan vise maken til. Takk også til daglig leder og administrasjonen for det arbeid som er gjort med å «friskmelde» NMR slik at vi nå er i stand til ta fatt på de utfordringer og oppgaver som møter oss i den neste to-års perioden. Oslo, april 2013 Halvard Kausland Styreleder

5 2 Status handlingsprogram Norsk musikkråds handlingsprogram går fra Musikkting til Musikkting, neste Musikkting er i Vi finner at vi ligger godt an i forhold til Musikktingets prioriteringer. Nedenfor kommenteres de største og viktigste sakene og områdene det har blitt jobbet med i perioden. 1. Frivillighetspolitikk Norsk musikkråd har gjennom hele perioden jobbet med å styrke vilkårene for frivilligheten generelt og det frivillige musikklivet spesielt. Forenkling, tippemidler og at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur har vært noen av hovedsakene. Musikkrådet har også deltatt på ulike møteplasser i regi av Frivillighet Norge og samarbeidet med Norsk teaterråd og LNU om Frifond. 2. Musikk- og kulturpolitikk Norsk musikkråd er representert i en arbeidsgruppe i Standard Norge som jobber med å inkludere Norsk musikkråds normer for romakustikk i musikklokaler i NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger). Samarbeid med for eksempel Teaterrådet og Norsk kulturforum om kulturpolitikk, oppfølging av kulturloven har vært viktig. Supperådene er viktige kulturpolitiske møteplasser. I tillegg har vi levert innspill til Enger-utvalget og opprettet kåringen av Norges musikkommune. 3. Organisasjonsutvikling Norsk musikkråd har økt antall regelmessige møteplasser blant annet gjennom opprettelsen av Supperådet, en faglig og sosial møteplass for medlemsorganisasjoner, fylkesledd og andre kulturorganisasjoner. Gjennom opprettelsen av Musikklunsj treffes Norsk musikkråd og medlemsorganisasjonene Supperåd med Olemic Thommesen på tomannshånd to ganger i året. Samhandlingen med Musikkens studieforbund er styrket, blant annet gjennom utarbeidelse av felles strategi- og handlingsplan og felles AU-møter. 5

6 4. Forvaltning Norsk musikkråd har styrket sin forvalterrolle ved å øke bemanningen med fokus på forvaltningskompetanse. Arbeidet med å gjennomgå og revidere retningslinjer for tilskuddsordningene har startet. Norsk musikkråd har tatt initiativ overfor KUD om forenkling og samordning av de ulike tilskuddsordningene innenfor musikkfeltet. 3 Medlemsservice Norsk musikkråd har i perioden bedrevet utstrakt medlemsservice i form av blant annet søknadshjelp, veiledning, opplæring av nyansatte i organisasjonene og regionleddene og annen bistand til våre medlemmer. Prosjektet Lokaler til musikkformål fokuserer på bedre lokaler til både øving og framføring for alle sjangre, og gir veiledning og opplæring i akustikk og lydnivå i musikklokaler. Norsk musikkråd har i perioden veiledet medlemsorganisasjoner og fylkesledd i prosessen rundt søknad om momskompensasjon og registrering i frivillighetsregisteret. Gjennom prosjektet Grenser for lyd har medlemmene fått veiledning i hvordan man tar vare på hørselen til ansatte, artister og publikum. Fylkesmusikkrådene er også en aktiv del av medlemsservicen til NMR og blir aktivt brukt av våre medlemsorganisasjoner. Norsk musikkråd har videreført TONO-avtalen for våre medlemmer, og et par andre organisasjoner. 6

7 ORGANISASJON 4 Medlemsorganisasjoner I henhold til vedtektene må følgende kriterier oppfylles: Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene. Per hadde Norsk musikkråd 33 medlemsorganisasjoner i alle størrelser og genre. Til sammen har disse landsomfattende organisasjonene nærmere enkeltmedlemmer. AKKS (tidligere AKKS Norge) bandorg De Unges Orkesterforbund Dissimilis Norge FolkOrg Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen norske kordirigenter, Fonoko KLASSISK (tidligere Musikkens Venners Landsforbund) Korpsnett Norge Kulturforbundet Musikernes fellesorganisasjon Musikk i Skolen Norges kirkesangforbund Norsk Countrymusikk Forbund Norsk festivalsangerforbund Norsk Forening For Musikkterapi Norsk jazzforum Norsk Kammermusikkforbund Norsk Kulturhus Nettverk Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund Norsk Munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk Sangerforbund Norsk sangerforum Norsk Suzukiforbund Norsk Viseforum Norske Musikklæreres Landsforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norske Trekkspilleres Landsforbund Pascal Norge Ung i Kor Ung kirkesang

8 5 Fylkesledd Norsk musikkråd har felles fylkesledd med Musikkens studieforbund. De 18 fylkesleddene, som dekker alle fylker, er: Østfold musikkråd Akershus musikkråd Oslo musikkråd Hedmark og Oppland musikkråd Buskerud musikkråd Vestfold kulturnettverk Telemark kulturnettverk Aust-Agder musikkråd Vest-Agder musikkråd Rogaland musikkråd Hordaland musikkråd Sogn og Fjordane musikkråd Møre og Romsdal musikkråd Sør-Trøndelag musikkråd Nord-Trøndelag musikkråd Nordland musikkråd Troms musikkråd Finnmark musikkråd I perioden har Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i samarbeid gjennomført en kartlegging av fylkesleddenes rammebetingelser, herunder inntekter fra ulike fylkeskommunale tilskuddsordninger. Det ble også undersøkt hvilke samarbeidsavtaler og kontaktformer som er etablert i fylkene. Foreløpige tall fra undersøkelsen ble presentert på medarbeidersamlinga i Bergen i oktober Undersøkelsen vil bli fulgt opp og kvalitetssikret som underlag for videre arbeid med bl a å sikre stabile regionale rammebetingelser. 8

9 6 Styret Styret i Norsk musikkråd har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Halvard Kausland, Norsk jazzforum Britta Strømberg Samuelsen, Buskerud musikkråd Styremedlemmer: Elisabeth Weisser-Svendsen, Norsk Rockforbund Kristine Drake, Hordaland musikkråd Per Ivar Tamnes, FolkOrg Varamedlemmer: 1. Kjell Johansen, Norsk sangerforum 2. Ivar Sveen, KLASSISK Det ble avholdt åtte styremøter i 2011 og seks i Valgkomiteen har bestått av følgende personer Leder: Medlemmer: Hilde Killingdalen, Norsk Rockforbund Hilde Hammer, AKKS Norge Nils Petter Pedersen, Norsk sangerforum Jon Sandvik, Sør-Trøndelag MR (vara) Norsk musikkråds styre F.v: Per Ivar Tamnes, Britta Strømberg Samuelsen, Halvard Kausland, Ivar Sveen, Elisabeth Weisser-Svendsen, Kristine Drake, Ole-Jacob Thorkildsen (ansattes representant) og Kjell Johansen. 9

10 7 Administrasjonen Norsk musikkråds nasjonale sekretariat har i hatt følgende bemanning: Magnar Bergo Erlend Rasmussen Britt Lillehagen Daglig leder 8. januarkomiteen, medlem Frivillighet Norge, arbeidsgruppe tippenøkkel/spillemidler Kulturdepartementet, arb. gruppe Forenklingsprosjektet Seniorrådgiver Utvalg for musikklokaler Utviklingsprosjekt for lokale musikkråd KOMP Rådgiver Frifond Arkiv Erica Berthelsen Rådgiver, frem til januar 2012 Grenser for lyd, prosjektleder Heidie Westerblom Organisasjonssekretær, frem til november 2011 Anders K. Jensen Yakob Tekle Argan Rådgiver Informasjonsarbeid Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner Kontorfellesskap Frifond organisasjon Regnskapskonsulent Fører i tillegg regnskap for MSF, NTL, Ung i Kor, NASOL og Oslo musikkråd Christin Sund Spesialrådgiver, fra januar 2013 Politikk Frifond organisasjon og tilskuddsordninger Årets musikkommune 10

11 8 Musikktinget Norsk musikkråd avholdt Musikkting 2011 på Oscarsborg med Akershus musikkråd som lokal arrangør. 22 organisasjoner og 17 fylkesledd var til stede på Musikktinget. Musikktinget vedtok Norsk musikkråds handlingsprogram for perioden Musikktinget vedtok i tillegg følgende resolusjoner: 1. Musikktinget ønsker å bevare kulturens andel av dagens tippenøkkel. Vi unner norsk idrett et løft. Men vi aksepterer ikke at dette løftet skal gå på bekostning av kulturlivets andel av tippemidlene. Idrettsorganisasjoner opplever et etterslep i bygging av idrettsanlegg. På samme måte opplever musikklivet et etterslep i overføringene. Musikklivet forventer og fortjener den samme tillit som idrettslivet. Vi stoler på at den sittende regjeringa vil oppfylle sine forpliktelser med kulturløftet. Samtidig ønsker vi å beholde den forutsigbarheten som ligger i tippemidlene. 36,5 % av overskuddet fra pengespillene må føres direkte til kultur. Vi vil derfor fortsette å arbeide for å beholde dagens tippenøkkel inntil saken er endelig vedtatt av Stortinget. 62 kulturorganisasjoner har tidligere markert sin uenighet med Arbeiderpartiets landsmøtevedtak. Musikkorganisasjoner og regionale musikkråd står nå samlet om en fortsatt kamp for å bevare kulturlivets del av tippenøkkelen. 2. Musikktinget mener at kulturlivet bør sikres tilgang på gode tilpassede lokaler til øving og framføring Mangel på kunnskap og midler har gjennom årene bidratt til å akkumulere et betydelig etterslep på tilpassede lokaler til kulturformål. Gode tilpassede lokaler gir mer effektive øvelser, større trivsel og bedre framføringer. Tilpassede lokaler ivaretar dessuten krav til helse, miljø og sikkerhet. Musikktinget mener at kulturlokaler, på linje med idrettsanlegg, skal sikres prioritet og kvalitet i offentlige planer og budsjetter. Musikktinget valgte følgende styre: Halvard Kausland (styreleder), Britta Strømberg Samuelsen (nestleder), Elisabeth Weisser-Svendsen, Kristine Drake, Per Ivar Tamnes, Kjell Johansen (1. vara), Ivar Sveen (2. vara). 11

12 9 Nasjonale medarbeidersamlinger I samarbeid med Musikkens studieforbund arrangerer Norsk musikkråd medarbeidersamlinger hvor de to nasjonale administrasjonene og ansatte i fylkesleddene møtes. Det er fokus både på fag, kulturelle innslag og sosiale aktiviteter. I 2012 ble det arrangert medarbeidersamling i Bergen, med 42 deltakere. Blant disse var også NMRs styreleder Halvard Kausland. Samlinga strakk seg over tre dager i slutten av oktober. Hovedtemaene var kartlegging av fylkesleddene, ny webdesign, KursAdmin (studieforbundenes nye kursog administrasjonsprogram), MIFF (Musikk i fengsel og frihet), VO-kampanje, lokale musikkråd, internasjonalt arbeid i fylkesleddene, musikklokaler og kartlegginger. Kjell Magne Stålsett fra Finnmark musikkråd presenterer internasjonalt samarbeid på Nordkalotten. Foto: Mari Tangen, Musikkens studieforbund. 10 Interessepolitisk arbeid Norsk musikkråd er opptatt av sjangeruavhengig samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsk musikkråd har i 2011 og 2012 hatt representanter i følgende samarbeidsorganer og utvalg (blant annet): Frikanalen, 8.januarkomiteen, Arbeidsgruppe Musikk og helse (Helsedirektoratet), Syng for livet, Frivillighet Norge, samarbeidsgruppe om kulturmoms, Arbeidsgruppe for endring av tippenøkkel (Frivillighet Norge), referansegruppe for Forenklingsprosjektet. En politisk kampanje for gode musikklokaler som valgkampsak til kommune- og fylkestingsvalget 2011 ble høsten 2010 lansert nasjonalt, regionalt og lokalt. Det ble jobbet gjennom både partiorganisasjonene og musikkorganisasjonene. Initiativet var et samarbeid mellom Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Høsten 2012 initierte Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund et felles valgkamputspill i forbindelse med valgkampen til Stortingsvalget Fokuset på lokaler ble videreført fra kommune- og Stortingsvalget i Dessuten ble behovet 12

13 for stabilitet i frivillighetens øvrige rammevilkår løftet fram. Budskapet ble også denne gang spredt gjennom både partisøylene og musikkorganisasjonssystemet. Norsk musikkråd var i 2011 en av initiativtakerne og pådriverne bak Tippenøkkelaksjonen som hadde som mål å beholde kulturens andel av Tippenøkkelen. Aksjonen fikk tilslutning fra 63 landsomfattende kulturorganisasjoner, og samlet underskrifter på noen uker. Aksjonen har resultert i etableringen av Nettverk for kultur, - en ubyråkratisk geriljaorganisasjon for å ivareta kulturens interesser på tvers av sjangere. Norsk musikkråd lanserte kampanjen Rom for spilleglede våren Kampanjens mål er flere og bedre øvelokaler for musikklivet. Norsk musikkråd har i perioden levert innspill til Kulturløftet 3 og Enger-utvalget. PROSJEKTER 11 Grenser for lyd Grenser for lyd er musikkbransjens eget prosjekt for forebygging av og informering om hørselsproblematikk. 18 organisasjoner/firmaer og en rekke enkeltpersoner står bak prosjektet, som administreres av Norsk musikkråd. Prosjektet har en omfattende informasjonsnettside: Prosjektet var til stede på flere musikkfestivaler i 2011 og 2012, blant annet Slottsfjell og Øyafestivalen, med en omfattende informasjonskampanje og utdeling av gratis ørepropper utviklet for konsertbruk til artister og publikum, samt tilbud om formstøping av ørepropper. I 2012 benyttet over 100 personer på Slottsfjell og Øya seg av festivaltilbudet om formstøpte ørepropper. Dette er en vesentlig økning fra 2011 og viser at festivalpublikummet har mer bevisst på å ta vare på sin egen hørsel. Grenser for lyd har og vært en aktiv part i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeiding av veilederen Musikk og Helse. Veilederen til landets kommuner og konsertarrangører ble ferdigstilt våren Det var også oppstart av et omfattende forskningsprosjekt på hørselsskader hos rockemusikere i august 2012, i samarbeid med doktorgradstipendiat Carl Christian Lein Størmer ved Universitetet i Tromsø. Det ble foretatt avanserte hørselstester av 120 rockemusikere og en kontrollgruppe. Lein Størmer jobber nå med å analysere resultatene, og en forskningsrapport vil forhåpentlig kunne bli presentert innen utgangen av Forskningsprosjektet vil bli den største undersøkelsen på feltet i internasjonal sammenheng. Det er liten kunnskap om lydnivået på konserter og virkningen nivået har på publikum og artister. Norsk musikkråd ser derfor på Grenser for lyd som et viktig prosjekt også i tiden framover. Det er behov for mer tallmateriale både på lydnivå og hørsel og vi har håp om å få i stand en større undersøkelse på musikeres hørsel i nær framtid. 13

14 12 Lokaler til musikkformål Innledning Lokaler til musikkformål er det største og viktigste musikkfaglige innsatsområdet for Norsk musikkråd, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Våre medlemmer er storforbrukere av musikklokaler, og det er viktig både for rekruttering, kvalitet og bredde at det finnes hensiktsmessige lokaler både til øving og framføring av alle typer musikk. Haugjordet skole, Ski bandrommet. Foto: Jon G. Olsen, Akershus musikkråd. Gode og tilpassede lokaler gir bedre musikkaktivitet i form av mer effektive øvelser, større trivsel, bedre konserter osv, og ivaretar også helse, miljø og sikkerhet. Innsatsområdet berører alle sjangre, både barn, unge og voksne, amatører og profesjonelle, utøvere og publikum, og omfatter både lokaler til øving og konserter Det har vært liten oppmerksomhet om lokalets betydning for musikkutøvelse. Også i det offentlige er det beskjedent med kunnskap, noe som har medført at området er lite prioritert i offentlige planer og budsjetter. Kunnskapen er stor om idrettsanlegg, men beskjeden når det gjelder musikklokaler. Det er et betydelig etterslep vedrørende hensiktsmessige lokaler, både til øving og konserter. Og det mangler offentlige, nasjonalt vedtatte kjøreregler for bygging og tilrettelegging av musikklokaler. Dette er like relevant for skolebygg som for kulturbygg, for skolenes klasserom, samlingssaler, aulaer og gymsaler brukes i betydelig grad både til opplæring, øving og framføring. Bakgrunn Norsk musikkråd har siden siste halvdel av 80-tallet hatt et betydelig fokus på lokaler til musikkformål. Til tross for svært beskjedne ressurser er mye oppnådd vedrørende akustikk og lokaler i vårt totale akustikkprosjekt: Utgitt diverse bøker og skrifter. Utviklet eget nettsted: 14

15 Opprettet eget nasjonalt utvalg for musikklokaler, med referansegrupper. Utviklet normer for romakustikk for forskjellige typer musikk. Etablert samarbeid med akustikkomiteen i Standard Norge vedrørende revisjon av NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger) til også å inkludere normer for lokaler til musikkformål. Utviklet veileder for lokalt arbeid, med delveiledere. Sju fylkesledd har så langt skaffet seg akustikkmåleutstyr av profesjonell standard. Over hundre musikklokaler er målt. Utviklet en opplæringsplan for akustikkmåling for fylkesleddene. Gjennomført grunnopplæring i måling av romakustikk for vel halvparten av fylkesleddene. Gjennomført videregående opplæring for fylkesledd med eget akustikkmåleutstyr. En politisk kampanje for gode musikklokaler som felles valgkampsak 2011 ble høsten 2010 lansert nasjonalt, regionalt og lokalt. Det ble jobbet gjennom både partiorganisasjonene og musikkorganisasjonene. Musikklokaler hadde også en betydelig plass i et tilsvarende innspill til Stortingsvalget Alle landskonferansene for lokale musikkråd har hatt et betydelig fokus på lokaler. Norsk musikkråd har så langt stort sett ivaretatt kunnskaps- og kompetanseutvikling på området gjennom vår beskjedne driftsstøtte. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har som hovedoppgave å jobbe både politisk og faglig med musikklokaler. Utvalget skal arbeide for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving og konserter. Utvalget skal også bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå. Også skolelokaler er viktige arenaer i denne sammenheng. Utvalget skal samarbeide med fylkesleddene og medlemsorganisasjonene, herunder bidra til økt bevissthet og kompetanseheving når det gjelder musikklokaler. Utvalget har følgende sammensetning i perioden : Jon G. Olsen (leder), Akershus musikkråd Britta Strømberg Samuelsen, Norsk musikkråds styre Trond Eklund Johansen, Musikkens studieforbund Inger Anne Westby, Norsk kulturskoleråd Inger Haugan Aasland, Aust-Agder musikkråd Tonje Johansson, Norsk jazzforum Jan Ola Amundsen, NASOL Lars Tefre Baade, Norsk Rockforbund Rhiannon Hovden Edwards, Musikkutstyrsordningen Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd, utvalgets sekretær Utvalget møtes ca fire ganger pr år. 15

16 Utvalget jobber med å etablere faggrupper innen de tre hovedområdene: Lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk. Faggruppene åpner for ytterligere spesialisering innen de forskjellige musikksjangrene. Faggruppa for lydsterke grupper er godt i gjenge. Gruppas viktigste initiativ så langt er konkurransen "Mitt øvelokale". Alle korps, storband og orkestre kan sende inn data om sitt øvingslokale. Målet er å få en god oversikt over hvordan øvesituasjonen er rundt om i landet, og på den måten kunne arbeide for å forbedre forholdene i øverommene til det frivillige musikklivet. Premien er en måling av romakustikken og lydnivået i øvelokalet. Hittil er sju innsendere trukket ut til å få en måling til en verdi av kr pr måling. Faggruppa for lydsvake grupper skal revitaliseres, og ei faggruppe for forsterket musikk skal etableres. Utvalgets viktigste prioriteringer og aktiviteter i 2012 og 2013: Revisjon av NS 8175 Gjennomføre flere målinger Publisere målinger Informasjon/markedsføring, finne egnete arenaer for stands og presentasjoner Samarbeid med fylkesleddene, kulturskolene og rytmiske kompetansesentre Arbeidet i faggruppene Fylkesleddene og akustikkprosjektet Fylkesleddene er viktige aktører i arbeidet med musikklokaler. Sju fylkesledd har på eget initiativ skaffet seg måleutstyr av profesjonell standard. Disse er Østfold, Akershus, Hedmark/Oppland, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal og Troms. Rogaland musikkråd kjøper utstyr i Det jobbes også med etablering av en stasjon i Trøndelag. På lang sikt er målet at utstyr og metodikk skal være tilgjengelig i alle fylker. (Men vurdering av tiltak må fremdeles gjøres av fagakustikere!) Vel 100 musikklokaler er så langt målt. Eksempel på gjennomsnittskurve ved måling av etterklang i et lokale (sekunder/frekvens). 16

17 Standard Norge og NS 8175 Norsk musikkråd har, i samarbeid med fagakustikere, utviklet veiledende normer for romakustikk i musikklokaler. Norsk musikkråd presenterte normene for akustikkomiteen i Standard Norge. Komiteen gikk inn for å inkludere normer for romakustikk i musikklokaler i NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger). Standard Norges sektorstyre besluttet igangsetting av arbeidet med standardisering av lydforhold i musikkrom. Det er opprettet en arbeidsgruppe for standardisering av lydforhold i musikkrom. Gruppa har representanter for ulike bransjer som berøres av arbeidet, eksempelvis representanter for musikkbransjens organisasjoner, akustiske konsulenter, byggherrer, undervisningsetater og kommuner. Standard Norge har erfart at det er stor interesse for prosjektet, og pågangen for å delta fra ulike deler av bransjen var stor. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er representert i arbeidsgruppa. Norsk musikkråds normer for lokaler til musikkformål brukes som grunnlag for arbeidet med den nye standarden. Hele arbeidet forventes å ta to og et halvt år. I henhold til Standard Norges forventede ressursbruk er det samlete behovet for ekstern finansiering kr For å sikre igangsetting av arbeidet garanterte Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd i fellesskap for eksternfinansieringa, i henhold til Standard Norges finansieringsplan. Til NS 8175-revisjonen er sluttført høsten 2014 er musikkrådets normer de eneste nasjonale kjørereglene som utbyggere kan forholde seg til. Kun en av fylkeskommunene stiller krav til akustikk i sine retningslinjer, nemlig Hedmark. Det er derfor viktig at det jobbes systematisk videre med implementering av musikkrådets normer i fylkeskommunene. 13 Lokale musikkråd Det lokale musikkrådet er musikklagenes felles sjangerroverskridende samarbeidsarena for lokale musikkaktiviteter. Det lokale musikkrådet er også det lokale musikklivets talerør overfor kommunepolitikere og kommuneadministrasjon, og naturlig høringsorgan i saker som angår musikklivet. Mange lokale musikkråd bidrar også til kompetanseheving ved å arrangere kurs, og arrangerer diverse sjangeroverskridende musikkarrangementer. I dag er det mer eller mindre aktive lokale musikkråd i nær halvparten av landets kommuner. De fleste musikkrådene har stabil drift, men en god del sover, legges ned, gjenoppstår etc. 17

18 Arbeidet med lokale musikkråd er forankret i Norsk musikkråds nasjonale sekretariat, og det settes av prosjektmidler til løpende kostnader. Det er etablert ei arbeidsgruppe som skal sikre framdrift i arbeidet. I 2012 besto arbeidsgruppa av Trond Eklund Johansen (Hedmark og Oppland musikkråd, leder), Else Marie Outzen (Møre og Romsdal musikkråd), Unni Walan (Hordaland musikkråd) og Erlend Rasmussen (Norsk musikkråd). I 2013 har Kari Anne Drangsland (Hordaland musikkråd) erstattet Unni Walan. For øvrig er gruppa den samme. Arbeid med å sikre gode lokaler til øving og konserter er en av det lokale musikkrådets viktigste oppgaver. Norsk musikkråd har utarbeidet en betydelig manual for hvordan man lokalt kan arbeide systematisk med lokaler. Manualen kan lastes ned fra På nettplattformen musikk.no er det etablert en egen nettportal for lokale musikkråd, Her er det bl a lagt ut mange spesielt utviklede hjelperessurser for etablering og drift av lokale musikkråd (mønstervedtekter, felles mal for handlingsplan og arbeidsplan mm). En årlig landskonferanse for lokale musikkråd er høyt prioritert i arbeidsgruppa deltakere har årlig funnet veien til konferansen. I 2012 ble konferansen avviklet i Bergen, med Hordaland musikkråd som vertskap. Lokal arrangør for konferansen i 2013, som er lagt til Ålesund i september, er Møre og Romsdal musikkråd. Arild Axelsen, plan- og bygningssjef i Frosta kommune og leder i Frosta musikkråd, presenterer den nye Plan og bygningsloven på LokMR-konferansen i Foto: Akershus musikkråd. Konferansene er en viktig arena for utvikling av musikkrådssøylens lokale ledd. Programmet fokuserer både på organisasjonsutvikling, lokalpolitisk arbeid og musikkfaglige temaer. Program, presentasjoner, oppsummeringer mm fra de gjennomførte konferansene er gjort tilgjengelig på Høsten 2012 samlet arbeidsgruppa en håndfull velfungerende lokale musikkråd fra ulike steder i landet, til erfaringsutveksling. Dette fungerte svært godt, både for de deltagende lokale musikkrådene og for arbeidsgruppa. I 2012 har arbeidsgruppa bl a også jobbet med en serie kortinfo/småskrifter for lokale musikkråd. Disse lanseres i løpet av Arbeidsgruppa bistår også fylkesmusikkrådene i deres arbeid med lokale musikkråd. 18

19 FORVALTNING 14 driftstilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner Norsk musikkråd forvalter Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner på vegne av Norsk kulturråd. Et nytt regelverk for ordningen ble vedtatt av musikktinget i 2011, administrasjonen og fordelingsutvalget mener at regelverket fungerer godt. Et nytt fordelingsutvalg for to år ble valgt av mottakerorganisasjonene høsten 2011 og består av Erik Bjørhei fra Ung i Kor (leder og uavhengig representant) Tore Flesjø fra Norsk jazzforum Alise Thue fra Norges kirkesangforbund Holger Gulbrandsen fra Norges Musikkorps Forbund Ivar Sveen fra KLASSISK Hilde Hammer fra AKKS Norge Otto Graf fra Norske Musikklæreres Landsforbund. Daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo, fungerer som utvalgets sekretær. Tilskuddet har ikke hatt noen reell økning på flere år, bortsett fra lønns- og prisindeks. Utviklingen i organisasjonene er stor og mange har et veldig lavt tilskudd i forhold til aktivitet. Tilskuddet trenger en kraftig økning for å kunne løfte de organisasjonene som sliter med lavt tilskudd i forhold til aktivitet. Norsk musikkråd er i dialog med og understreker i ulike sammenhenger behovet for å øke tilskuddet overfor Norsk kulturråd og Kulturdepartementet. Tildelinger 2012 Tildelinger 2013 Norsk munnspillforum ,00 AKKS Norge ,00 Norsk Viseforum ,00 bandorg ,00 Norsk kvedarforum ,00 De Unges Orkesterforbund ,00 Norsk Suzukiforbund ,00 Dissimilis Norge ,00 Norsk mandolin- og balalaika orkester forbund ,00 FolkOrg ,00 Norges Musikkorps Forbund ,00 FONOKO ,00 19

20 Norsk Country Musikk Forbund ,00 Foreningen Musikkk Fra Livets Begynnelse ,00 Norges kirkesangforbund ,00 Korpsnett Norge ,00 bandorg ,00 Klassisk ,00 AKKS Norge ,00 NASOL ,00 Norsk jazzforum ,00 NMBOF ,00 Norsk forening for musikkterapi ,00 Norges kirkesangforbund ,00 Norsk Blues Union ,00 Norges Korforbund ,00 Norsk Americana Forum ,00 Norges Musikkorps Forbund ,00 NASOL ,00 Norsk Americana Forum ,00 De Unges Orkesterforbund ,00 Norsk Bluesunion ,00 Norsk Rockforbund ,00 Norsk Countrymusikk Forbund ,00 Norsk Musikklæreres Landsforbund ,00 Norsk Forening for Musikkterapi ,00 Musikkens Venners Landsforbund ,00 Norsk jazzforum ,00 Foreningen Musikk fra livets begynnelse ,00 Norsk Kammermusikkforbund ,00 Norsk Munnharpeforum ,00 Norsk Kvedarforum ,00 Norske Trekkspilleres Landsforbund ,00 Norsk langeleikforum ,00 FolkOrg ,00 Norsk Munnharpeforum ,00 Dissimilis Norge ,00 Norsk Munnspillforum ,00 Norges korforbund ,00 Norsk musikklæreres landsforbund ,00 Pascal Norge ,00 Norsk Rockforbund ,00 Norsk Sangerforbund ,00 Norsk Sangerforbund ,00 Norsk Kammermusikkforbund ,00 Norsk sangerforum ,00 Norsk sangerforum ,00 Norsk suzukiforbund ,00 20

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Frivillighetsplan 2014-2017

Frivillighetsplan 2014-2017 Frivillighetsplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 MANDAT 3 1.2 HVORFOR FRIVILLIGHETSPLAN 4 2 FRIVILLIGHETENS ROLLE I BAMBLE 5 2.1 FOLKEHELSE 5 2.2 ATTRAKTIVITET, MUSIKK OG FESTIVALER 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer