Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7"

Transkript

1

2 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget 11 9 Nasjonale medarbeidersamlinger Interessepolitisk arbeid 12 Prosjekter Grenser for lyd Lokaler til musikkformål Lokale musikkråd 17 Forvaltning Driftstilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner KOMP Momskompensasjon Frifond 23 Økonomi, regnskap og styrets beretning Regnskap og revisjonsberetning 2011 (til orientering) 27 Styrets beretning Regnskap og revisjonsberetning Styrets beretning

3 NORSK MUSIKKRÅD Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk - ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet, og mellomkulturell forståelse mellom mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Norsk musikkråds tre hovedarbeidsområder er: Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet. Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet.

4 Kjære musikkvenner To år er gått siden sist vi var samlet på Oscarsborg. Den gang var min hilsen preget av de utfordringer vi da sto overfor; rydding i økonomi, omdømmeproblematikk og det å skape stabilitet i organisasjonen. I dag kan jeg glede meg over at NMR er friskmeldt på de fleste områder. Vi har en sunn økonomi, jfr. regnskapet som er lagt frem til behandling, vi har etablert gode rutiner og regler for de ressurser vi er satt til å forvalte og vi er i ferd med å få fasong på organisasjonsarbeidet. Ikke minst gleder det meg at NMR og MSF nå kan presentere en samordnet handlingsplan. Det har vært en glede å arbeide sammen med det sittende styre. Et arbeid som har vært preget av entusiasme og kreativitet. Vi har evnet å samarbeide og fordele oppgaver på en forbilledlig måte. Særlig vil jeg nevne Brittas innsats med handlingsplanen som skal behandles av tinget. Norsk musikkråd skal være den overordnede og samlende organisasjonen for musikklivet i Norge. Det er en rimelig krevende ambisjon, men jeg tror vi kan lykkes dersom vi evner å jobbe sammen om oppgavene og få våre medlemmer til å tale med en stemme i de viktigste musikkpolitiske sakene. Det klarte vi bl.a. da forvaltningen av frifondsmidlene ble satt under press. Den kampen er ikke vunnet enda, men det at samtlige musikkorganisasjoner gav sin støtte til NMR gjør at vi står godt rustet i den videre prosessen. Tippenøkkelaksjonen er et annet eksempel på at sammen er vi sterke. Kulturutredningen er en av de viktigste offentlige tiltak som er gjennomført i denne perioden. Her er lagt flere premisser for vår virksomhet. Styret leverte et omfattende innspill til utredningen og flere av våre forslag er tatt med i utredningen. Vi har spilt inn våre prioriteringer til de politiske partier i forbindelse med valget, og vårt initiativ «Rom for spilleglede» er blitt et omfattende samspill der mange støtter opp om et sterkere fokus på lokaler til musikkformål. Selv om mye er gjort, er det sikkert områder vi kunne levert bedre på. Personlig hadde jeg en ambisjon om at NMR skulle møte alle medlemsorganisasjonene på dere egen «hjemmebane». Det er et arbeid som er startet opp nå helt på tampen av perioden og vil bli gitt prioritet. Det er viktig med en regelmessig og god dialog med våre medlemmer. Det samme gjelder informasjonsarbeidet internt og eksternt. Til slutt; takk for den entusiasme og innsats som dere viser. Den gjør at Norge har et blomstrende frivillig musikk liv som få kan vise maken til. Takk også til daglig leder og administrasjonen for det arbeid som er gjort med å «friskmelde» NMR slik at vi nå er i stand til ta fatt på de utfordringer og oppgaver som møter oss i den neste to-års perioden. Oslo, april 2013 Halvard Kausland Styreleder

5 2 Status handlingsprogram Norsk musikkråds handlingsprogram går fra Musikkting til Musikkting, neste Musikkting er i Vi finner at vi ligger godt an i forhold til Musikktingets prioriteringer. Nedenfor kommenteres de største og viktigste sakene og områdene det har blitt jobbet med i perioden. 1. Frivillighetspolitikk Norsk musikkråd har gjennom hele perioden jobbet med å styrke vilkårene for frivilligheten generelt og det frivillige musikklivet spesielt. Forenkling, tippemidler og at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur har vært noen av hovedsakene. Musikkrådet har også deltatt på ulike møteplasser i regi av Frivillighet Norge og samarbeidet med Norsk teaterråd og LNU om Frifond. 2. Musikk- og kulturpolitikk Norsk musikkråd er representert i en arbeidsgruppe i Standard Norge som jobber med å inkludere Norsk musikkråds normer for romakustikk i musikklokaler i NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger). Samarbeid med for eksempel Teaterrådet og Norsk kulturforum om kulturpolitikk, oppfølging av kulturloven har vært viktig. Supperådene er viktige kulturpolitiske møteplasser. I tillegg har vi levert innspill til Enger-utvalget og opprettet kåringen av Norges musikkommune. 3. Organisasjonsutvikling Norsk musikkråd har økt antall regelmessige møteplasser blant annet gjennom opprettelsen av Supperådet, en faglig og sosial møteplass for medlemsorganisasjoner, fylkesledd og andre kulturorganisasjoner. Gjennom opprettelsen av Musikklunsj treffes Norsk musikkråd og medlemsorganisasjonene Supperåd med Olemic Thommesen på tomannshånd to ganger i året. Samhandlingen med Musikkens studieforbund er styrket, blant annet gjennom utarbeidelse av felles strategi- og handlingsplan og felles AU-møter. 5

6 4. Forvaltning Norsk musikkråd har styrket sin forvalterrolle ved å øke bemanningen med fokus på forvaltningskompetanse. Arbeidet med å gjennomgå og revidere retningslinjer for tilskuddsordningene har startet. Norsk musikkråd har tatt initiativ overfor KUD om forenkling og samordning av de ulike tilskuddsordningene innenfor musikkfeltet. 3 Medlemsservice Norsk musikkråd har i perioden bedrevet utstrakt medlemsservice i form av blant annet søknadshjelp, veiledning, opplæring av nyansatte i organisasjonene og regionleddene og annen bistand til våre medlemmer. Prosjektet Lokaler til musikkformål fokuserer på bedre lokaler til både øving og framføring for alle sjangre, og gir veiledning og opplæring i akustikk og lydnivå i musikklokaler. Norsk musikkråd har i perioden veiledet medlemsorganisasjoner og fylkesledd i prosessen rundt søknad om momskompensasjon og registrering i frivillighetsregisteret. Gjennom prosjektet Grenser for lyd har medlemmene fått veiledning i hvordan man tar vare på hørselen til ansatte, artister og publikum. Fylkesmusikkrådene er også en aktiv del av medlemsservicen til NMR og blir aktivt brukt av våre medlemsorganisasjoner. Norsk musikkråd har videreført TONO-avtalen for våre medlemmer, og et par andre organisasjoner. 6

7 ORGANISASJON 4 Medlemsorganisasjoner I henhold til vedtektene må følgende kriterier oppfylles: Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene. Per hadde Norsk musikkråd 33 medlemsorganisasjoner i alle størrelser og genre. Til sammen har disse landsomfattende organisasjonene nærmere enkeltmedlemmer. AKKS (tidligere AKKS Norge) bandorg De Unges Orkesterforbund Dissimilis Norge FolkOrg Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen norske kordirigenter, Fonoko KLASSISK (tidligere Musikkens Venners Landsforbund) Korpsnett Norge Kulturforbundet Musikernes fellesorganisasjon Musikk i Skolen Norges kirkesangforbund Norsk Countrymusikk Forbund Norsk festivalsangerforbund Norsk Forening For Musikkterapi Norsk jazzforum Norsk Kammermusikkforbund Norsk Kulturhus Nettverk Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund Norsk Munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk Sangerforbund Norsk sangerforum Norsk Suzukiforbund Norsk Viseforum Norske Musikklæreres Landsforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norske Trekkspilleres Landsforbund Pascal Norge Ung i Kor Ung kirkesang

8 5 Fylkesledd Norsk musikkråd har felles fylkesledd med Musikkens studieforbund. De 18 fylkesleddene, som dekker alle fylker, er: Østfold musikkråd Akershus musikkråd Oslo musikkråd Hedmark og Oppland musikkråd Buskerud musikkråd Vestfold kulturnettverk Telemark kulturnettverk Aust-Agder musikkråd Vest-Agder musikkråd Rogaland musikkråd Hordaland musikkråd Sogn og Fjordane musikkråd Møre og Romsdal musikkråd Sør-Trøndelag musikkråd Nord-Trøndelag musikkråd Nordland musikkråd Troms musikkråd Finnmark musikkråd I perioden har Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i samarbeid gjennomført en kartlegging av fylkesleddenes rammebetingelser, herunder inntekter fra ulike fylkeskommunale tilskuddsordninger. Det ble også undersøkt hvilke samarbeidsavtaler og kontaktformer som er etablert i fylkene. Foreløpige tall fra undersøkelsen ble presentert på medarbeidersamlinga i Bergen i oktober Undersøkelsen vil bli fulgt opp og kvalitetssikret som underlag for videre arbeid med bl a å sikre stabile regionale rammebetingelser. 8

9 6 Styret Styret i Norsk musikkråd har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Halvard Kausland, Norsk jazzforum Britta Strømberg Samuelsen, Buskerud musikkråd Styremedlemmer: Elisabeth Weisser-Svendsen, Norsk Rockforbund Kristine Drake, Hordaland musikkråd Per Ivar Tamnes, FolkOrg Varamedlemmer: 1. Kjell Johansen, Norsk sangerforum 2. Ivar Sveen, KLASSISK Det ble avholdt åtte styremøter i 2011 og seks i Valgkomiteen har bestått av følgende personer Leder: Medlemmer: Hilde Killingdalen, Norsk Rockforbund Hilde Hammer, AKKS Norge Nils Petter Pedersen, Norsk sangerforum Jon Sandvik, Sør-Trøndelag MR (vara) Norsk musikkråds styre F.v: Per Ivar Tamnes, Britta Strømberg Samuelsen, Halvard Kausland, Ivar Sveen, Elisabeth Weisser-Svendsen, Kristine Drake, Ole-Jacob Thorkildsen (ansattes representant) og Kjell Johansen. 9

10 7 Administrasjonen Norsk musikkråds nasjonale sekretariat har i hatt følgende bemanning: Magnar Bergo Erlend Rasmussen Britt Lillehagen Daglig leder 8. januarkomiteen, medlem Frivillighet Norge, arbeidsgruppe tippenøkkel/spillemidler Kulturdepartementet, arb. gruppe Forenklingsprosjektet Seniorrådgiver Utvalg for musikklokaler Utviklingsprosjekt for lokale musikkråd KOMP Rådgiver Frifond Arkiv Erica Berthelsen Rådgiver, frem til januar 2012 Grenser for lyd, prosjektleder Heidie Westerblom Organisasjonssekretær, frem til november 2011 Anders K. Jensen Yakob Tekle Argan Rådgiver Informasjonsarbeid Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner Kontorfellesskap Frifond organisasjon Regnskapskonsulent Fører i tillegg regnskap for MSF, NTL, Ung i Kor, NASOL og Oslo musikkråd Christin Sund Spesialrådgiver, fra januar 2013 Politikk Frifond organisasjon og tilskuddsordninger Årets musikkommune 10

11 8 Musikktinget Norsk musikkråd avholdt Musikkting 2011 på Oscarsborg med Akershus musikkråd som lokal arrangør. 22 organisasjoner og 17 fylkesledd var til stede på Musikktinget. Musikktinget vedtok Norsk musikkråds handlingsprogram for perioden Musikktinget vedtok i tillegg følgende resolusjoner: 1. Musikktinget ønsker å bevare kulturens andel av dagens tippenøkkel. Vi unner norsk idrett et løft. Men vi aksepterer ikke at dette løftet skal gå på bekostning av kulturlivets andel av tippemidlene. Idrettsorganisasjoner opplever et etterslep i bygging av idrettsanlegg. På samme måte opplever musikklivet et etterslep i overføringene. Musikklivet forventer og fortjener den samme tillit som idrettslivet. Vi stoler på at den sittende regjeringa vil oppfylle sine forpliktelser med kulturløftet. Samtidig ønsker vi å beholde den forutsigbarheten som ligger i tippemidlene. 36,5 % av overskuddet fra pengespillene må føres direkte til kultur. Vi vil derfor fortsette å arbeide for å beholde dagens tippenøkkel inntil saken er endelig vedtatt av Stortinget. 62 kulturorganisasjoner har tidligere markert sin uenighet med Arbeiderpartiets landsmøtevedtak. Musikkorganisasjoner og regionale musikkråd står nå samlet om en fortsatt kamp for å bevare kulturlivets del av tippenøkkelen. 2. Musikktinget mener at kulturlivet bør sikres tilgang på gode tilpassede lokaler til øving og framføring Mangel på kunnskap og midler har gjennom årene bidratt til å akkumulere et betydelig etterslep på tilpassede lokaler til kulturformål. Gode tilpassede lokaler gir mer effektive øvelser, større trivsel og bedre framføringer. Tilpassede lokaler ivaretar dessuten krav til helse, miljø og sikkerhet. Musikktinget mener at kulturlokaler, på linje med idrettsanlegg, skal sikres prioritet og kvalitet i offentlige planer og budsjetter. Musikktinget valgte følgende styre: Halvard Kausland (styreleder), Britta Strømberg Samuelsen (nestleder), Elisabeth Weisser-Svendsen, Kristine Drake, Per Ivar Tamnes, Kjell Johansen (1. vara), Ivar Sveen (2. vara). 11

12 9 Nasjonale medarbeidersamlinger I samarbeid med Musikkens studieforbund arrangerer Norsk musikkråd medarbeidersamlinger hvor de to nasjonale administrasjonene og ansatte i fylkesleddene møtes. Det er fokus både på fag, kulturelle innslag og sosiale aktiviteter. I 2012 ble det arrangert medarbeidersamling i Bergen, med 42 deltakere. Blant disse var også NMRs styreleder Halvard Kausland. Samlinga strakk seg over tre dager i slutten av oktober. Hovedtemaene var kartlegging av fylkesleddene, ny webdesign, KursAdmin (studieforbundenes nye kursog administrasjonsprogram), MIFF (Musikk i fengsel og frihet), VO-kampanje, lokale musikkråd, internasjonalt arbeid i fylkesleddene, musikklokaler og kartlegginger. Kjell Magne Stålsett fra Finnmark musikkråd presenterer internasjonalt samarbeid på Nordkalotten. Foto: Mari Tangen, Musikkens studieforbund. 10 Interessepolitisk arbeid Norsk musikkråd er opptatt av sjangeruavhengig samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsk musikkråd har i 2011 og 2012 hatt representanter i følgende samarbeidsorganer og utvalg (blant annet): Frikanalen, 8.januarkomiteen, Arbeidsgruppe Musikk og helse (Helsedirektoratet), Syng for livet, Frivillighet Norge, samarbeidsgruppe om kulturmoms, Arbeidsgruppe for endring av tippenøkkel (Frivillighet Norge), referansegruppe for Forenklingsprosjektet. En politisk kampanje for gode musikklokaler som valgkampsak til kommune- og fylkestingsvalget 2011 ble høsten 2010 lansert nasjonalt, regionalt og lokalt. Det ble jobbet gjennom både partiorganisasjonene og musikkorganisasjonene. Initiativet var et samarbeid mellom Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Høsten 2012 initierte Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund et felles valgkamputspill i forbindelse med valgkampen til Stortingsvalget Fokuset på lokaler ble videreført fra kommune- og Stortingsvalget i Dessuten ble behovet 12

13 for stabilitet i frivillighetens øvrige rammevilkår løftet fram. Budskapet ble også denne gang spredt gjennom både partisøylene og musikkorganisasjonssystemet. Norsk musikkråd var i 2011 en av initiativtakerne og pådriverne bak Tippenøkkelaksjonen som hadde som mål å beholde kulturens andel av Tippenøkkelen. Aksjonen fikk tilslutning fra 63 landsomfattende kulturorganisasjoner, og samlet underskrifter på noen uker. Aksjonen har resultert i etableringen av Nettverk for kultur, - en ubyråkratisk geriljaorganisasjon for å ivareta kulturens interesser på tvers av sjangere. Norsk musikkråd lanserte kampanjen Rom for spilleglede våren Kampanjens mål er flere og bedre øvelokaler for musikklivet. Norsk musikkråd har i perioden levert innspill til Kulturløftet 3 og Enger-utvalget. PROSJEKTER 11 Grenser for lyd Grenser for lyd er musikkbransjens eget prosjekt for forebygging av og informering om hørselsproblematikk. 18 organisasjoner/firmaer og en rekke enkeltpersoner står bak prosjektet, som administreres av Norsk musikkråd. Prosjektet har en omfattende informasjonsnettside: Prosjektet var til stede på flere musikkfestivaler i 2011 og 2012, blant annet Slottsfjell og Øyafestivalen, med en omfattende informasjonskampanje og utdeling av gratis ørepropper utviklet for konsertbruk til artister og publikum, samt tilbud om formstøping av ørepropper. I 2012 benyttet over 100 personer på Slottsfjell og Øya seg av festivaltilbudet om formstøpte ørepropper. Dette er en vesentlig økning fra 2011 og viser at festivalpublikummet har mer bevisst på å ta vare på sin egen hørsel. Grenser for lyd har og vært en aktiv part i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeiding av veilederen Musikk og Helse. Veilederen til landets kommuner og konsertarrangører ble ferdigstilt våren Det var også oppstart av et omfattende forskningsprosjekt på hørselsskader hos rockemusikere i august 2012, i samarbeid med doktorgradstipendiat Carl Christian Lein Størmer ved Universitetet i Tromsø. Det ble foretatt avanserte hørselstester av 120 rockemusikere og en kontrollgruppe. Lein Størmer jobber nå med å analysere resultatene, og en forskningsrapport vil forhåpentlig kunne bli presentert innen utgangen av Forskningsprosjektet vil bli den største undersøkelsen på feltet i internasjonal sammenheng. Det er liten kunnskap om lydnivået på konserter og virkningen nivået har på publikum og artister. Norsk musikkråd ser derfor på Grenser for lyd som et viktig prosjekt også i tiden framover. Det er behov for mer tallmateriale både på lydnivå og hørsel og vi har håp om å få i stand en større undersøkelse på musikeres hørsel i nær framtid. 13

14 12 Lokaler til musikkformål Innledning Lokaler til musikkformål er det største og viktigste musikkfaglige innsatsområdet for Norsk musikkråd, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Våre medlemmer er storforbrukere av musikklokaler, og det er viktig både for rekruttering, kvalitet og bredde at det finnes hensiktsmessige lokaler både til øving og framføring av alle typer musikk. Haugjordet skole, Ski bandrommet. Foto: Jon G. Olsen, Akershus musikkråd. Gode og tilpassede lokaler gir bedre musikkaktivitet i form av mer effektive øvelser, større trivsel, bedre konserter osv, og ivaretar også helse, miljø og sikkerhet. Innsatsområdet berører alle sjangre, både barn, unge og voksne, amatører og profesjonelle, utøvere og publikum, og omfatter både lokaler til øving og konserter Det har vært liten oppmerksomhet om lokalets betydning for musikkutøvelse. Også i det offentlige er det beskjedent med kunnskap, noe som har medført at området er lite prioritert i offentlige planer og budsjetter. Kunnskapen er stor om idrettsanlegg, men beskjeden når det gjelder musikklokaler. Det er et betydelig etterslep vedrørende hensiktsmessige lokaler, både til øving og konserter. Og det mangler offentlige, nasjonalt vedtatte kjøreregler for bygging og tilrettelegging av musikklokaler. Dette er like relevant for skolebygg som for kulturbygg, for skolenes klasserom, samlingssaler, aulaer og gymsaler brukes i betydelig grad både til opplæring, øving og framføring. Bakgrunn Norsk musikkråd har siden siste halvdel av 80-tallet hatt et betydelig fokus på lokaler til musikkformål. Til tross for svært beskjedne ressurser er mye oppnådd vedrørende akustikk og lokaler i vårt totale akustikkprosjekt: Utgitt diverse bøker og skrifter. Utviklet eget nettsted: 14

15 Opprettet eget nasjonalt utvalg for musikklokaler, med referansegrupper. Utviklet normer for romakustikk for forskjellige typer musikk. Etablert samarbeid med akustikkomiteen i Standard Norge vedrørende revisjon av NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger) til også å inkludere normer for lokaler til musikkformål. Utviklet veileder for lokalt arbeid, med delveiledere. Sju fylkesledd har så langt skaffet seg akustikkmåleutstyr av profesjonell standard. Over hundre musikklokaler er målt. Utviklet en opplæringsplan for akustikkmåling for fylkesleddene. Gjennomført grunnopplæring i måling av romakustikk for vel halvparten av fylkesleddene. Gjennomført videregående opplæring for fylkesledd med eget akustikkmåleutstyr. En politisk kampanje for gode musikklokaler som felles valgkampsak 2011 ble høsten 2010 lansert nasjonalt, regionalt og lokalt. Det ble jobbet gjennom både partiorganisasjonene og musikkorganisasjonene. Musikklokaler hadde også en betydelig plass i et tilsvarende innspill til Stortingsvalget Alle landskonferansene for lokale musikkråd har hatt et betydelig fokus på lokaler. Norsk musikkråd har så langt stort sett ivaretatt kunnskaps- og kompetanseutvikling på området gjennom vår beskjedne driftsstøtte. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har som hovedoppgave å jobbe både politisk og faglig med musikklokaler. Utvalget skal arbeide for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving og konserter. Utvalget skal også bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå. Også skolelokaler er viktige arenaer i denne sammenheng. Utvalget skal samarbeide med fylkesleddene og medlemsorganisasjonene, herunder bidra til økt bevissthet og kompetanseheving når det gjelder musikklokaler. Utvalget har følgende sammensetning i perioden : Jon G. Olsen (leder), Akershus musikkråd Britta Strømberg Samuelsen, Norsk musikkråds styre Trond Eklund Johansen, Musikkens studieforbund Inger Anne Westby, Norsk kulturskoleråd Inger Haugan Aasland, Aust-Agder musikkråd Tonje Johansson, Norsk jazzforum Jan Ola Amundsen, NASOL Lars Tefre Baade, Norsk Rockforbund Rhiannon Hovden Edwards, Musikkutstyrsordningen Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd, utvalgets sekretær Utvalget møtes ca fire ganger pr år. 15

16 Utvalget jobber med å etablere faggrupper innen de tre hovedområdene: Lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk. Faggruppene åpner for ytterligere spesialisering innen de forskjellige musikksjangrene. Faggruppa for lydsterke grupper er godt i gjenge. Gruppas viktigste initiativ så langt er konkurransen "Mitt øvelokale". Alle korps, storband og orkestre kan sende inn data om sitt øvingslokale. Målet er å få en god oversikt over hvordan øvesituasjonen er rundt om i landet, og på den måten kunne arbeide for å forbedre forholdene i øverommene til det frivillige musikklivet. Premien er en måling av romakustikken og lydnivået i øvelokalet. Hittil er sju innsendere trukket ut til å få en måling til en verdi av kr pr måling. Faggruppa for lydsvake grupper skal revitaliseres, og ei faggruppe for forsterket musikk skal etableres. Utvalgets viktigste prioriteringer og aktiviteter i 2012 og 2013: Revisjon av NS 8175 Gjennomføre flere målinger Publisere målinger Informasjon/markedsføring, finne egnete arenaer for stands og presentasjoner Samarbeid med fylkesleddene, kulturskolene og rytmiske kompetansesentre Arbeidet i faggruppene Fylkesleddene og akustikkprosjektet Fylkesleddene er viktige aktører i arbeidet med musikklokaler. Sju fylkesledd har på eget initiativ skaffet seg måleutstyr av profesjonell standard. Disse er Østfold, Akershus, Hedmark/Oppland, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal og Troms. Rogaland musikkråd kjøper utstyr i Det jobbes også med etablering av en stasjon i Trøndelag. På lang sikt er målet at utstyr og metodikk skal være tilgjengelig i alle fylker. (Men vurdering av tiltak må fremdeles gjøres av fagakustikere!) Vel 100 musikklokaler er så langt målt. Eksempel på gjennomsnittskurve ved måling av etterklang i et lokale (sekunder/frekvens). 16

17 Standard Norge og NS 8175 Norsk musikkråd har, i samarbeid med fagakustikere, utviklet veiledende normer for romakustikk i musikklokaler. Norsk musikkråd presenterte normene for akustikkomiteen i Standard Norge. Komiteen gikk inn for å inkludere normer for romakustikk i musikklokaler i NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger). Standard Norges sektorstyre besluttet igangsetting av arbeidet med standardisering av lydforhold i musikkrom. Det er opprettet en arbeidsgruppe for standardisering av lydforhold i musikkrom. Gruppa har representanter for ulike bransjer som berøres av arbeidet, eksempelvis representanter for musikkbransjens organisasjoner, akustiske konsulenter, byggherrer, undervisningsetater og kommuner. Standard Norge har erfart at det er stor interesse for prosjektet, og pågangen for å delta fra ulike deler av bransjen var stor. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er representert i arbeidsgruppa. Norsk musikkråds normer for lokaler til musikkformål brukes som grunnlag for arbeidet med den nye standarden. Hele arbeidet forventes å ta to og et halvt år. I henhold til Standard Norges forventede ressursbruk er det samlete behovet for ekstern finansiering kr For å sikre igangsetting av arbeidet garanterte Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd i fellesskap for eksternfinansieringa, i henhold til Standard Norges finansieringsplan. Til NS 8175-revisjonen er sluttført høsten 2014 er musikkrådets normer de eneste nasjonale kjørereglene som utbyggere kan forholde seg til. Kun en av fylkeskommunene stiller krav til akustikk i sine retningslinjer, nemlig Hedmark. Det er derfor viktig at det jobbes systematisk videre med implementering av musikkrådets normer i fylkeskommunene. 13 Lokale musikkråd Det lokale musikkrådet er musikklagenes felles sjangerroverskridende samarbeidsarena for lokale musikkaktiviteter. Det lokale musikkrådet er også det lokale musikklivets talerør overfor kommunepolitikere og kommuneadministrasjon, og naturlig høringsorgan i saker som angår musikklivet. Mange lokale musikkråd bidrar også til kompetanseheving ved å arrangere kurs, og arrangerer diverse sjangeroverskridende musikkarrangementer. I dag er det mer eller mindre aktive lokale musikkråd i nær halvparten av landets kommuner. De fleste musikkrådene har stabil drift, men en god del sover, legges ned, gjenoppstår etc. 17

18 Arbeidet med lokale musikkråd er forankret i Norsk musikkråds nasjonale sekretariat, og det settes av prosjektmidler til løpende kostnader. Det er etablert ei arbeidsgruppe som skal sikre framdrift i arbeidet. I 2012 besto arbeidsgruppa av Trond Eklund Johansen (Hedmark og Oppland musikkråd, leder), Else Marie Outzen (Møre og Romsdal musikkråd), Unni Walan (Hordaland musikkråd) og Erlend Rasmussen (Norsk musikkråd). I 2013 har Kari Anne Drangsland (Hordaland musikkråd) erstattet Unni Walan. For øvrig er gruppa den samme. Arbeid med å sikre gode lokaler til øving og konserter er en av det lokale musikkrådets viktigste oppgaver. Norsk musikkråd har utarbeidet en betydelig manual for hvordan man lokalt kan arbeide systematisk med lokaler. Manualen kan lastes ned fra På nettplattformen musikk.no er det etablert en egen nettportal for lokale musikkråd, Her er det bl a lagt ut mange spesielt utviklede hjelperessurser for etablering og drift av lokale musikkråd (mønstervedtekter, felles mal for handlingsplan og arbeidsplan mm). En årlig landskonferanse for lokale musikkråd er høyt prioritert i arbeidsgruppa deltakere har årlig funnet veien til konferansen. I 2012 ble konferansen avviklet i Bergen, med Hordaland musikkråd som vertskap. Lokal arrangør for konferansen i 2013, som er lagt til Ålesund i september, er Møre og Romsdal musikkråd. Arild Axelsen, plan- og bygningssjef i Frosta kommune og leder i Frosta musikkråd, presenterer den nye Plan og bygningsloven på LokMR-konferansen i Foto: Akershus musikkråd. Konferansene er en viktig arena for utvikling av musikkrådssøylens lokale ledd. Programmet fokuserer både på organisasjonsutvikling, lokalpolitisk arbeid og musikkfaglige temaer. Program, presentasjoner, oppsummeringer mm fra de gjennomførte konferansene er gjort tilgjengelig på Høsten 2012 samlet arbeidsgruppa en håndfull velfungerende lokale musikkråd fra ulike steder i landet, til erfaringsutveksling. Dette fungerte svært godt, både for de deltagende lokale musikkrådene og for arbeidsgruppa. I 2012 har arbeidsgruppa bl a også jobbet med en serie kortinfo/småskrifter for lokale musikkråd. Disse lanseres i løpet av Arbeidsgruppa bistår også fylkesmusikkrådene i deres arbeid med lokale musikkråd. 18

19 FORVALTNING 14 driftstilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner Norsk musikkråd forvalter Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner på vegne av Norsk kulturråd. Et nytt regelverk for ordningen ble vedtatt av musikktinget i 2011, administrasjonen og fordelingsutvalget mener at regelverket fungerer godt. Et nytt fordelingsutvalg for to år ble valgt av mottakerorganisasjonene høsten 2011 og består av Erik Bjørhei fra Ung i Kor (leder og uavhengig representant) Tore Flesjø fra Norsk jazzforum Alise Thue fra Norges kirkesangforbund Holger Gulbrandsen fra Norges Musikkorps Forbund Ivar Sveen fra KLASSISK Hilde Hammer fra AKKS Norge Otto Graf fra Norske Musikklæreres Landsforbund. Daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo, fungerer som utvalgets sekretær. Tilskuddet har ikke hatt noen reell økning på flere år, bortsett fra lønns- og prisindeks. Utviklingen i organisasjonene er stor og mange har et veldig lavt tilskudd i forhold til aktivitet. Tilskuddet trenger en kraftig økning for å kunne løfte de organisasjonene som sliter med lavt tilskudd i forhold til aktivitet. Norsk musikkråd er i dialog med og understreker i ulike sammenhenger behovet for å øke tilskuddet overfor Norsk kulturråd og Kulturdepartementet. Tildelinger 2012 Tildelinger 2013 Norsk munnspillforum ,00 AKKS Norge ,00 Norsk Viseforum ,00 bandorg ,00 Norsk kvedarforum ,00 De Unges Orkesterforbund ,00 Norsk Suzukiforbund ,00 Dissimilis Norge ,00 Norsk mandolin- og balalaika orkester forbund ,00 FolkOrg ,00 Norges Musikkorps Forbund ,00 FONOKO ,00 19

20 Norsk Country Musikk Forbund ,00 Foreningen Musikkk Fra Livets Begynnelse ,00 Norges kirkesangforbund ,00 Korpsnett Norge ,00 bandorg ,00 Klassisk ,00 AKKS Norge ,00 NASOL ,00 Norsk jazzforum ,00 NMBOF ,00 Norsk forening for musikkterapi ,00 Norges kirkesangforbund ,00 Norsk Blues Union ,00 Norges Korforbund ,00 Norsk Americana Forum ,00 Norges Musikkorps Forbund ,00 NASOL ,00 Norsk Americana Forum ,00 De Unges Orkesterforbund ,00 Norsk Bluesunion ,00 Norsk Rockforbund ,00 Norsk Countrymusikk Forbund ,00 Norsk Musikklæreres Landsforbund ,00 Norsk Forening for Musikkterapi ,00 Musikkens Venners Landsforbund ,00 Norsk jazzforum ,00 Foreningen Musikk fra livets begynnelse ,00 Norsk Kammermusikkforbund ,00 Norsk Munnharpeforum ,00 Norsk Kvedarforum ,00 Norske Trekkspilleres Landsforbund ,00 Norsk langeleikforum ,00 FolkOrg ,00 Norsk Munnharpeforum ,00 Dissimilis Norge ,00 Norsk Munnspillforum ,00 Norges korforbund ,00 Norsk musikklæreres landsforbund ,00 Pascal Norge ,00 Norsk Rockforbund ,00 Norsk Sangerforbund ,00 Norsk Sangerforbund ,00 Norsk Kammermusikkforbund ,00 Norsk sangerforum ,00 Norsk sangerforum ,00 Norsk suzukiforbund ,00 20

prosjekter virkemidler

prosjekter virkemidler 2009-2011 InNledninG 1 hilsen fra styreleder 4 2 status handlingsprogram 5 3 medlemsservice 5 Organisasjon 4 medlemsorganisasjoner 6 5 fylkesledd 7 6 styret 8 7 administrasjonen 9 8 musikktinget 10 9 musikktorget

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Innledning 5. 1 Hilsen fra styreleder 5 2 Status strategi- og handlingsplan 2013-2015 6 3 Oppfølging av medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd 11

Innledning 5. 1 Hilsen fra styreleder 5 2 Status strategi- og handlingsplan 2013-2015 6 3 Oppfølging av medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd 11 2013-2015 INNHOLD Innledning 5 1 Hilsen fra styreleder 5 2 Status strategi- og handlingsplan 2013-2015 6 3 Oppfølging av medlemsorganisasjoner og fylkesmusikkråd 11 Organisasjon 12 4 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( )

MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE ( ) MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS OG NORSK MUSIKKRÅDS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR KOMMENDE TO-ÅRSPERIODE (2015-2017) Innledning Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet

Detaljer

Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G.

Arbeidet med ny norsk standard Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. SVART BILDE Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2013 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 19. april 2012. 1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Oscarsborg 28. og 29. mai 2011 Velkommen til Oscarsborg og Musikktinget 2011! På Musikktinget i Drammen i 2009 inviterte Akershus musikkråd til Musikkting i Akershus i 2011.

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette betyr

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009 OG 2010 Akershus musikkråd har lagt en meget aktiv 2-årsperiode bak seg. For rådet har det også denne perioden

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Gymsal Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Gymsal Skedsmo kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Gymsal Skedsmo kommune i Akershus Akershus musikkråd, 11.12.2012 Gjellerås skole er en barneskole med ca. 510 elever, fordelt på 22 klasser fra 1.- 7. trinn,

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Norsk musikkråd 2007-2009. Side 1

Norsk musikkråd 2007-2009. Side 1 Side 1 Kjære musikkvenner! Så har det gått to nye år for musikklivet i Norge. Norsk musikkliv og Norsk musikkråd (NMR) som felles talerør for musikklivet, har hatt en rivende utvikling. NMR skal sørge

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013-2014 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2013 OG 2014 Perioden 2013-14 har vært en meget aktiv periode for Akershus musikkråd. I tillegg til en omfattende og

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Rica Nidelven Hotel, Trondheim 31. mai 2013 2 Velkommen til representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2011 2013 har blant annet vært preget av arbeidet

Detaljer

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråds norm og anbefalinger musikklokaler Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler En lang historie Startet i midten av 90-årene, utviklet i samarbeid

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. og 2. juni 2013 Velkommen til Trondheim og Musikktinget 2013! På Musikktinget på Oscarsborg i 2011 inviterte Sør-Trøndelag musikkråd til Musikkting

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015 Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd GLADE NYHETER fra ÅRSRAPPORTEN NY REKORD I VOKSENOPPLÆRINGSSTØTTE TIL HORDALAND Hordaland

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 01.09.2010 Haugjordet ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 2004. Skolen ligger sentralt på Langhus like ved

Detaljer

Melding om virksomhetene 2012 2013

Melding om virksomhetene 2012 2013 Melding om virksomhetene 2012 2013 Styret 2012/13 UKM - 4 Crew fra Herøy UKM - 4 Crew fra Herøy 1 Multikulturelt kor Fra nettredaksjonen Korsang på fotballbanen Magnar Bergo, daglig leder NMR Vår organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1, Teater Innlandet Tid: 1000-1410 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Buskerud musikkråd, fagseminar Drammen, 22. november 2013. Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd

Buskerud musikkråd, fagseminar Drammen, 22. november 2013. Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd Buskerud musikkråd, fagseminar Drammen, 22. november 2013 Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd Disposisjon: 1 musikkorganisasjonssystemet 2 lokalt samarbeidsorgan 3 akustikk, lokaler og ny nasjonal standard

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ski ungdomsskole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Rom til musikkundervisning på Ski ungdomsskole. NORSK

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, rapport dato: 23.05.2013 Drammens Jerns Musikkorps ble etablert

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET Hamar 29. mai 2015 Representantskapsmøte Hamar kulturhus, Hamar 29.mai 2015 PROTOKOLL ÅPNING Kåre Haugli, styreleder i Hedmark og Oppland musikkråd, ønsket velkommen

Detaljer

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen 09-10 Årsmelding Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010 4. Styret og administrasjonen 04 04 05 08 10 14 19 Årsmelding /09-10

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler

All musikk blir bedre i egnede lokaler All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler NOKUs fagseminar Hamar kulturhus 10. juni 2014 Musikklivet trenger lokaler

Detaljer

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Black Box Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Black Box Drammen kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Black Box Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 10.03.2011 Union Scene er et kulturhus med flere saler i forskjellige størrelser. Black Box brukes primært

Detaljer

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Vi er brukerne Musikklivet har et eget utvalg

Detaljer

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR ROM OG LOKALER TIL MUSIKKUTØVELSE Jon G. Olsen, Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsmøter 27.-29. september,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET

VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET VELKOMMEN TIL MUSIKKTINGET Hamar kulturhus, Hamar 30. og 31. mai 2015 Hamar kulturhus (Foto: Mads Frederik, Tegnestuen Vandkunsten) Velkommen til Hamar og Musikktinget 2015! Det nye kulturhuset på Hamar

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Jakten på det gode øverommet. Desember 2012 Trond Eklund Johansen Hedmark og Oppland musikkråd

Jakten på det gode øverommet. Desember 2012 Trond Eklund Johansen Hedmark og Oppland musikkråd Jakten på det gode øverommet hva skal vi se etter? Desember 2012 Trond Eklund Johansen Hedmark og Oppland musikkråd UTGANGSPUNKT: HVA HØRER VI? Hørselen forandres gjennom hele livet men noen generelle

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Sted: Kapp næringshage, Kapp (Østre Toten) Tid: 1000-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Monica Korsli Solberg, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning

Detaljer

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar Postadr: Boks 4404, 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/ho NO 971 292 385 ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Årsmøtet for Hedmark og Oppland musikkråd ble arrangert

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset åpnet første gang i 1995, og har

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten Melding om virksomheten 2006-2008 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. KURS OG PROSJEKTER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. OPPSUMMERING Ella Eira under landsmøtehelga

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Vilberg skole, Gymnastikksal Eidsvoll kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Vilberg skole, Gymnastikksal Eidsvoll kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Vilberg skole, Gymnastikksal Eidsvoll kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.02.2012 Vilberg skole har 330 elever på 1-7 trinn. Gymsal ble bygget på midten av 80- tallet,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Oscarsborg 27. mai 2011 2 Velkommen til Representantskapsmøte i Musikkens studieforbund! Perioden 2009 2011 har vært preget av implementering av ny lov om voksenopplæring

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Førde Barneskole, gymsal Førde kommune i Sogn og Fjordane

Rapport fra Akustikk-måling Førde Barneskole, gymsal Førde kommune i Sogn og Fjordane Rapport fra Akustikk-måling Førde Barneskole, gymsal Førde kommune i Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Musikkråd 05.09.2011 Gymsalen i Førde barneskole benyttes til skoleforestillinger, konserter og korpsøving

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Nybygget øvingsrom og innspillingsrom for Kontra

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.09.2010 Nybygget skole i 2010 for første til syvende trinn elever. Musikkrommet på skolen brukes som øverom

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Teglverket Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Teglverket Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Teglverket Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset åpnet første gang i 1995, og

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Myra Kulturbygg, Helland Vestnes kommune i Møre og Romsdal

Rapport fra Akustikk-måling Myra Kulturbygg, Helland Vestnes kommune i Møre og Romsdal Rapport fra Akustikk-måling Myra Kulturbygg, Helland Vestnes kommune i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Musikkråd 12.11.2012 Myra Kulturbygg huser mye aktivitet i forskjellige sjangere. Myra skal være en

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Åssiden videregående skole, Kantina Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Åssiden videregående skole, Kantina Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Åssiden videregående skole, Kantina Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 28.06.2013 Åssiden videregående skole er en yrkesfaglig skole med

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Harmonien, Aulaen Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Harmonien, Aulaen Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Harmonien, Aulaen Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 28.06.2013 NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER Norsk musikkråd Pb 4651 Sofienberg

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer