Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/11 AMU's oppgaver - Dyrøy kommune /39 RS 2/11 RS 3/11 Gjennomføring / oppfyllelse av pålegg - Dyrøy barnehage versikt over oppnevnte verneombud, hovedverneombud og vara for perioden / /370 RS 4/11 Årsrapport /39 Saker til behandling PS 2/11 Valg av leder og nestleder i AMU for /8 PS 3/11 PS 4/11 Årsrapport for 2010 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2010 og hele året / /25 PS 5/11 Fordeling av AMU's kurspost for /27 Sigfrid Ystmark utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/11 Referatsaker

6 FINNSNES G MEGN BEDRIFTSHELSETJENESTE AMUs oppgaver, Dyrøy kommune Arbeidsmiljøloven sier (8 7-2 (1)) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsm$l som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. AMU er et besluttende og rådgivende organ Rådgiving Behandle helse- og velferdsmessige forhold til arbeidstidsordninger (overtid, turnus, skift tnv) 5kal gi rød hvordan ledelsen skal prioritere arbeidsmal jøsaker Personalsaker; Ø et overordnet og faglig nivå (ikke enkeltsaker) Besluttende Undersøkelser og målinger (eksterne) Konkrete tiltak for å verne ansatte fra en helsefarlig situasjon (kortsiktig fare eller for eksempel mange konflikter, nesten ulykker/avvik) Skal gjennomgå alle rapporter om sykdom, skader og tilløp til skader, finne årsak og forhindre gjentakelse (vedta konkrete tiltak dersom ikkearbeidsgiver gjør dette) pprette granskningsgrupper i forbindelse med skader og ulykker Boks 255, 9305 Finnsnes E- post: no rganisasjonsnummer : Tlf: Hjemmeside : no Besøks adresse: Rådhusveien 1, Finnsnes Faks:

7 "FINNSNES G MEGN` ' BEDRIFTSHELSETJENESTE Kontrbllere at det gjennomføres kartlegginger, utarbeides handlingsplaner; melding av avvik mv - er bedriftens måil'nådd? Byggesaker AMU skal delta i planleggingen, stille krav. AMUs uttalelse skal følge med søknaden. AMU skal holdes løpende orientert gjennom hele byggeprosessen og hvilke endringer som blir gjort. Ved innkjøp av utstyr, maskiner, redskaper osv Skal behandle saker som gjelder vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (samarbeidsplener, rapporter mv, eventuelt oppfølging av disse) Fastsette retningslinjer for nyansatte Vedlikehold av internkontrollsystemet; sykefravørsarbeid Underutvalg: AKAN utvalg Attføringsutvalg pplæring (samme som for verneombud) Arbeidsmiljøutvalget i det forebyggende HMS-arbeidet? Boks 255, 9305 Finnsnes E-post : rganisasjonsnummer : Tlf: Hjemmeside : Besøks adresse : Rndhusveien 1, Finnsnes Faks :

8 DERES DAT VAR SAKSBEHANDLER laug Iren Fossbakk tlf VAR REFERANSE' DERES REFERANSE Dyrøy kommune v/rådmann Dyrøytunet BRØSTADBTN GJENNMFØRING/PPFYLLELSE AV PÅLEGG DYRØY BARNEHAGE Vi viser til pålegg av Vi viser videre til tilbakemelding fra virksomheten av Tilbakemeldingen beskriver hvordan Dyrøy barnehage har arbeidet for å oppfylle påleggene. Den viser at barnehagen, sammen med bedriftshelsetjenesten, har gjort et grundig og solid arbeid. Vi anser således påleggene som oppfylt. Vi ønsker dere lykke til videre med HMS-arbeidet! Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Angela Westphal ` tilsynsleder (sign.) laug Iren Fossbakk rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Dyrøy barnehage v/styrer Dyrøy kommune v/verneombud Hovedverneombudet 9311 BRØSTADBTN 9311 BRØSTADBTN D FFd $C7'f KU'i! SakSn=.: Qok.nr.: ØPrr.: S.b 1f 0 7 JAN Ark, kode P: Ark lode 5: PSTADRESSE E-PST TELEFN Postboks 4720 Sluppen TRNDHEIM internett TELEFAKS Norge RGANISASJNSNR

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune enhetene, verneombudene, fagforeningene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/370 Elin Meleng Blomseth, tlf.: versikt over oppnevnte verneombud, hovedverneombud og vara for perioden versikt over valgte verneombud for perioden : Pleie- og omsorg (sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken): Emilia Agersborg Vara: Grete Moan Merkantilt personale (på enhetene, bibliotek): Aud Moan Kastnes Teknisk personale (uteseksjonen, renholdere): Leif Hermod Jenssen Pedagogisk personale (Elvetun skole, SF, musikkskolen): Tone Krogh Vara Geir Skoglund Barnehagepersonale: Åshild Chruickshank Vara Marit Espejord Deltidskorps brann: Per Inge Rask Krogh Hovedverneombud: Emilia Agersborg Vara hovedverneombud: Leif Hermod Jenssen Hovedverneombudet er også AKAN-kontakt, og medlem i AMU. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal og servicetorg Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: rg.nr.: E-post:

10 Intern kopi til: Øystein Rørslett, Geir Fjellberg, Eli K. Pedersen, Viktor K. lsen, Sissel Stokland Jørgensen, Gunn Tove lsen, Rosmari Forsberg, Lotte Ingvardsen, Håkon Einar Haug Fysisk kopi: Ragnvald Storvoll Side 2 av 2

11 ..; =IØY._.... _ Seksnr ' j -: ' pak.:nr.. --_ ,_ _. 0 7 JAN z011 '" Til medlemsbedrifter og kunder av Bedriftshelse Nord ÅRSRAPPRT 2010 Ark. kaie 3 Januar 2011 I denne årsrapporten vil du finne en oppsummering av de aktiviteter som Bedriftshelse Nord har bistått deres bedrift/avdeling med når det gjelder Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i versikten er inndelt slik: 1. Dette følgeskriv 2. Utskrift/kopi av samarbeidsplanen der alle aktivitetene som vi har utført er kvittert for, se kolonne for utført (ingen kvittering kan bety ingen behov denne periode) 3. versikt over alle kontakter som har funnet' sted i perioden (utskrift fra Profdoc Visjon med timeforbruk) 4. Utskrift`fra bedriftsjournalen til den respektive enhet/bedrift eller avdeling Hvert år har Bedriftshelse Nord hatt kontakt med alle våre kunder med ønske om `å utarbeide en samarbeidsplan. Samarbeidsplanen -skal fungere som dokumentasjon på bedriftens HMS-aktivitet opp mot lover og forskrifter (arbeidsgivers ansvar) og den bistand som bedriftshelsetjenesten yter. Rapporter på utført bistand/aktivitet som kortlegginger og `undersøkelser sendes alltid bedriften i egen forsendelse (utenom årsrapporten). Slike rapporter som alltid sendes virksomhetene vil også være bedriftens dokumentasjon opp mot lov eller forskrift og inneholder forslag til tiltak. Vi vil anbefale at denne årsrapporten gjøres kjent i bedriften, med kopi til verneombud,,arbeidsmiljøutvalg og andre berørte som kan ha interesse av rapporte om at også denne rapporten er bedriftens dokumentasjon opp mot internkontrollforskriften og forskrift 600 (ny forskrift fra ). Med hilsen Daglig leder Bedriftshelse Nord Postboks 255, 9305 Finnsnes Besøksadresser: Sentralbord (Finnsnes) Finnsnes : Rådhusveien 1 Telefon (Målselv, ) M&lselv: Andselv e-post: Ballangen: Kommunehuset

12 04/01/ Side 1 Totaloversikt kontaktregistrering pr. bedrift Bedrift : DYRØY KMMUNE m/underavdelinger Bransje : Alle Søkeord bedrift Alle søkeord på bedrift Tidsrom : 01/01/ /12/2010 Avdeling : Bedriftshelse Nord Klienttype Bedrifts ansatt- og pasientkontakter Bedrift Kontakt ntall imer in DYRØY KMMUNE DYRØY KMMUNE Bedriftkontakter Arbeidsplassbesøk/kartlegging Møtedeltakelse Vernerunde Samarbeidsplan Administrativt arbeid ppdatering personallister Arbeidsmiljøutvalg Årsrapporten Korrespondanse/e-post Bedriftsintern undervisning HMS-opplæring for arbeidsgiver HMS-rapport ' 5 _ 0 Sum: t 45 min Sum avdeling: t 45 min DYRØY KMMUNE/Barnehage Bedriftkontakter Arbeidsplassbesøk/kartlegging 6 _ 30 Sum: 1 6 t 30 min Sum avdeling: 6 t 30 min DYRØY KMMUNE/Brannvesenet Pasientkontakter Journalføring 0 20 Målrettet helseundersøkelse ikke møtt Audiometri og spirometri 6 _3-0 _ Sum: t 45 min Sum avdeling: t 45 min DYRØY KMMUNE/DYRØY MENIGHET Pasientkontakter' Målrettet helseundersøkelse 0 50 Audiometri og spirometri Ikke møtt l 0 30 Sum: 3 1 t 50 min Sum avdeling: 1 t 50 min DYRØY KMMUNE/DYRØY MENIGHET/Vaktmester Pasientkontakter Målrettet helseundersøkelse 0 45 Audiometri og spirometri Sum: 2 1 t 15 min Sum avdeling: 1 t 15 min DYRØY KMMUNE/PL Hjemmetjenesten Pasientkontakter Målrettet helseundersøkelse 0' 45 Audiometri og spirometri Sum: 2 1 t 15 min Sum avdeling: 1t 15min- DYRØY KMMUNE/Skole/SF Bedriftkontakter Telefon 0 15 Sum: 0 t 15 min

13 04/ Bedrift Kontakt Antall Timer Min Side 2 Sum avdeling: 1 0 t 15 min DYRØY KMMUNE/Teknisk Bedriftkontakter Korrespondanse/e-post Sum: 2-0 t 50 min Sum avdeling: 2 0 t 50 min DYRØY KMMUNE/Teknisk/UTESEKSJNEN Pasientkontakter Nyansatt-undersøkelse Vaksine Ikke møtt Målrettet helseundersøkelse Audiometri og spirometri Sum: 11 7 t 10 min Sum avdeling` 11 7 t 10 min Sum bedriften: t 35 min Totalsum: t 35 min

14 DYRØY KMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side l av 2 23/11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [ le/le] Notat: le/le Vernerunde gjennomført den ,Dyrøy sykehjem, deltagelse av stedlig verneombud og styrer. Fra bedriftshelse Nord, ergoterapeut. le/le Vernerunde Dyrøy barnehage, den Deltagelse stedlig verneombud, vaktmester og styrer. Fra Bedriftshelse Nord, ergoterapeut og verneingeniør. 22/11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartlegging/Vernerunde [sjo/sjo] Notat: jsjo/siol Deltatt på vernerunde ved teknisk uteseksjon'iht. samarbeidsplan /11/2010 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: [sjo/sio] Deltatt på AMU iht. samarbeidsplan Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: [sio/sjql Deltatt på vernerunde i barnehagen i iht. samarbeidsplan Leder oversender handlingsplan til BI-IN /2010 Målrettet helseundersøkelse /HMS-rapport [RUZ/RUZ] Notat: [RUZ/RUZ] Det ble skrevet Rapport og sendt til bedriften med vannlig post (2 kopi, 1 til verneombud og 1 til ledelsen ). Fra til møte 13 ansatte her på Bedriftshelse Nord kontor til helseundersøkelse grunnet jobb i brannvesen og uteseksjon. 11/11/2010 Arbeidsplassbesøk /kartleggingnernerunde [sjo/sjo] Notat : sio/sio Utarbeidet og oversendt forslag til handlingsplan etter vernerunde på brannstasjon til verneombud og brannsjef. 10/11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [ le/le] Notat: le/le Arbeidsplassbesøk,vernerunde i hjemmetjenesten og `kjøkken på sykehjem. Gjennomført den /11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: 10/11/2010 jsjo/sjo] Deltatt på vernerunde på brannstasjon Dyrøy kommune iht. samarbeidsplan 'BI-IN oversender notat med punkter som bør følges opp til brannmester og verneombud Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat : 10/11/2010 [sjo/sjo] Deltatt på vernerunde for skole, sfo og kultur iht. samarbeidsplan / Kurs/HMS-opplæring for arbeidsgiver [sa/sa] Notat: [sa/sa] Dyrøy kommune haihatt en deltaker på"hms -kurs for arbeidsgiver. 18/10/2010 Arbeidsplassbesøk/kartlegging [ le/le] Notat: le/le Bistand til lukking av pålegg Dyrøy barnehage. Vært i barnehagen den den 11 og 12 ktober /2010 Bedriftsintern undervisning [sjo/sjo] Notat' s'ols'o versendt dokumentasjon vedrørende interundervisning ti1 Elin Meleng pr. epost. 06/ Administrativt arbeid [le/le] Notat: Lee] Forberedelser til undervisning. res://pvhtml.dll/htmljournal.htm

15 KMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side 2 av 2 06/ Bedriftsintern undervisning [lelle] Notat: "elle Internundervisning i ergonomi forfedre, ansatte i teknisk, barnehage,skole og verneombud 03/ ` Bedriftsintem undervisning [sjo/sjo] Notat: Gsjo/sjol Avholt bedriftsintern undervisning i risikovurdering, vernerunde og' aviksbehandling for ledere og verneombud i virksomhetene. I timeforbruk inngår forberedelser Administrativt arbeid/ppdatering personallister [khv/khv] Notat: khv/khv Registrert alle ansatte og kontaktpersoner Møtedeltakelse /Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat : s'o/s'o Utarbeidet og oversent samarbeidsplan i dag 19 april Administrativt arbeid/korrespondanse/e-post [sjo/sjo] Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat: isjo/sjo] Forberedelse, korrespondanse samt deltatt på møte 14 april der det ble utarbeidet et grunnlag til samarbeidsplan for Møtedeltakelse [sjo/sjo] Notat` s'o/s'ol Informasjonsmøte om Bedriftshelse Nord sine'tjenester.avklaring og planlegging av innhold til neste møte der grunnlag for samarbeidsplan skal utarbeides Møtedeltakelse [le/le] Notat: le/le Møtedeltagelse den , informasjon i forhold til planarbeid. 10/ Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [tvm/tvm] Notat: tvm/tvm Deltatt på møte i AMU den Administrativt arbeid/korrespondanse/e=post [sjo/sjo] Notat: [siols'o Utsendelse av kontaktinfo og kurskatalog Administrativt arbeid/årsrapporten [sjo/sjo] Administrativt arbeid/ppdatering personallister [khv/khv] Notat: khv/khv En person er meldt ut og en nyansatt er registrert. res://pvhtml.dll/htmljournal.htm

16 ... } L.... Ø 4- } C3.-4 L. 'p ti N r_ N. Z LC3 0 C a. S ~ N H N R4)..0 l, 01 A:ẕ xn - L ' L Y ' Y L d N " pj N m > N Y V1 d \ C3 NS N > d Y 0 N N '. 4- } d C L N d > L. S N 0 0 : 7 S -1 Q S m Z C3 d L Y Z d o - N : N o vai I 0 W L.} _ - M W vi d C3 \ 01 r d S Y L } `" '.;. i ' N Q1 Y Q L tn w "a -d dl m a cp C -0 L 0 d 0 > C3 01 N Y L tdil Z N C N +- "C Ø } ' 41 %n L ø d.0 rå) E. 01 C d 4dj z 4} C3 S C ' L d 01 N } L N '0 01 V1 ' "d 7 N m.-i t N M LL7 \ Y w, m ' d, cn L C3 Z- d Vl Vq L 8 ; C3 L v 0 Y } ti C > d L ua a Q' y ø N Q > d t3 Y d d ` C31 ' C3 in d } ` '0 Q II. d C Y C3 d N d a 0+-- p LL

17 . } LØ '_" f'7 d -o N N N N `a 'a -0 ' L L.. L. L- Q rl L fl. r_ c r_ c C3 Q C7 0 rl.a H H H H L f - Z. Z... }.,.., }.. r_ C cn w c i V1 =i C y N p C- -a 2 e- N Ns > E N + _ v-, sn E - Y } Y Y } N Y L } m =i Y tå) Vi L C3 L Q L 4- L- Ø Ci C3 m Y m > m Z 7 L cn w. N s a Q c a- > r- m Q -0 "Y 0 Y - Y } N fl Z an_ L. rå) L: > Y L > 01, ei ta N YY V1 Q 3 å p Y:6 L Ø c l s C3 Y tn l +_ L ø } ; 4- Q - N - G } N N N.c N L!F_ Y Q Q, Z} } dl Ln Ø 4- L ta Y }, C3 E L } 01 7 L Q _d t/1 L co L,f/f t " >. L 01!- N S CS w -p g- t y ca N d1 V1 } L C N - Q -0-0 N N d } L Q L L N ø C7 :3 L Z vi N in Q 4- C in xn.a d u N d." N Z a N 4- m Cf > Z F-,b m _x m..0 L r_ o Q) :- o Q +' L. L. 4- w Y 4-0 S Q, i +_ Cf l Q +- 2 i- N C > on i L y L } -p - Vi oq Ø o 01 0 Ø L d } o } v N > - x +w - N N C å n Q w }M -0 ]L åc Q F- s c } L N N M t å N L6 rn Q. a a L > /\ oi c c _ Q m,1 L Ln ln 01` > N y Z Ln o N N 1-, s ; V> 4 }- M -p pp m

18 . 0. : _ N CM D ra N d... N i N -p N C3 Cl H C3 JCL H Q fl F-1 L.L... L..;...L C n -o E- E V) Y N N Y N M y cn w :Y <M W i Y d > N 5 4- L fl. C Q fl i- m } J_ C7 co Z 7 d w i c} Q Q j 0 4 Y Y r_ t C31 N N 0 > 4- L C31 - : } = S1 w r_ Q) m +_ "a L Y V j L Y Y - c d _Y L. Y N å in Y in CA) L N V1 1 N -a C- ei }. 01 > C Ø N "C 0 0 in V) Cl Lo Cn o Z cn L. 6 +: d; w N N Y u t 'o F- m a' N ø M c N i C31 H n n Y d Ns N ln Y s "0 c=i1 N s ei.- I ø : tn N +- _ Q - W J a1-0 _ cyl } n L L 01 m S d. Li- Q M.. Q ' c * 4 - :Z3...1 n m 0 a Ø C3 L N } L i- S N Cr cn.. L L Y.. 0(3 L Q N Ø G 4-4- G) C." L 4- f

19 . 0 r_, W d N N J N Y '' 01 \ } 4 - +_.- - Ø 0 t y. L Y C\ Y 7 L. Yj. > N C _! >. m 0 m Y S +- ta ti) N an a ø 7 _l D Z _i r_ 01-0 t - d in Ci. H z= p Z Z = S N C N Q a ø N Gi i- +- N 0 N Y. f - ' Ẇ - CY) -p > C31 vai Q C > N _.1 Y en LL > J d w.p N S 2 -C Y 01 p i-. - i.. }. 01 L xn N.L N L N d ' G Y J. d CJ F-.. N >. L Y N ;' Y ' > L > } C - xn C Y z m N 0 0 al rå) 01 l 0 r- ' 01 å1 N 01 å1 -p op -p -0 C31 d '- - d -Y o +- m } Ø C N CL. L. m m -J a. s Ø vi L Qi } m n > Y'+- > 3 4- Y Q n L o -0 L o o > W

20 d c oi C } cn v) C H L Q Z cp Z +_ N Z v1 Z N Q) N N m N j m fl +- G N } al in N N S CS L S Q t } N S Q} } } Y Y `F Ø 40 - vl Vl N 12 Ci Q Y 4- Q L Y p L 00 CL :3 Q N Q Q p w Q L L G L 1.. Q C +- -Sc m r- N 01 Y = Y [b 4-4- N Q L ' > N 01 Ci L 4-1& S L ' N - C1 Y pj Y N L N v Cs } S oxn } } C N L- N Q Ytl1 d N > a, C3 c 4- N p. r L Ø - Q 4- C VI } N N N c =i - m Y - Z p- N > N v1 Q i_ c W,M C3, d1 N S Y > m N 01 tn r N Q L y 'C3 S N L zi _ Y' N } N m _' L I- cn. a. d L > cn 4} V1 S l4 C3 a c N 01 L C Y 01 0 L } a, N } N N m. N Y Q in 01 Ql S Q Z. c d Ic " N Q Q, N.-. N fl- t L CS L F3 C Ql Vfå) 1 pi v C. N M W C1 4--

21 Saker til behandling

22 Saker til behandling

23 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/8 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Valg av leder og nestleder i AMU for 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/ Saksopplysninger Det skal velges leder og nestleder i AMU for Jf. Arbeidsmiljøloven 7-1. Leder og nestleder velges for 1 år. Arbeidstakersiden hadde leder og nestleder i Arbeidsgiversiden skal ha leder og nestleder i Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram for AMU til behandling. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe: 2008/102 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Årsrapport for 2010 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 3/ Vedlegg 1 Vedlegg årsrapport til AMU Kurs oversikt PL 3 møteoversikt PL Saksopplysninger Lovhenvisning: Arbeidsmiljøloven 7-2. Skriv av fra Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet har besluttet å oppheve skjemaet Årsrapport over verne- og miljøarbeidet nr. 503 og Særlig overvåkning av arbeidsmiljøet nr. 503b med virkning fra Plikten til å utarbeide årsrapport er ikke endret. Utvalgene har fortsatt plikt til å utarbeide en årsrapport over sin virksomhet, jf. Arbeidsmiljølovens 7-2, men beslutningen om å trekke skjemaet tilbake betyr at hvert enkelt arbeidsmiljøutvalg nå har større mulighet til å skreddersy årsrapporten til sin egen virksomhet. Rapporten må inneholde visse elementer: 1. Fakta omkring utvalget Datoen for opprettelsen av utvalget Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Hvorvidt personale som nevnt i arbeidsmiljølovens 3-3 er medlemmer av utvalget. Hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året. Hvor mange møter som har blitt holdt. 2. Hovedpunktene i utvalgets arbeid Hvis utvalget har utført arbeid og oppgaver som nevnt i 7-2, skal rapporten inneholde opplysninger om dette sammen med en kort beskrivelse. Rapporten skal inneholde opplysninger om virksomhetens handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet og om utvalgets deltakelse i dette arbeidet. Rapporten som utarbeides skal ikke sendes inn, men oppbevares i virksomheten, og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

25 Årsrapporten må også godkjennes av hovedverneombudet. Administrasjonens vurdering Det er valgt verneombud for perioden Verneombudet skal sammen med enhetsleder på den enkelte arbeidsplass gå årlige vernerunder. Bedriftshelsetjenesten deltar etter avtale i de verneområder som er tilsuttet bedriftshelsetjeneste. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapport for 2010 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/102 Elin Meleng Blomseth, tlf.: X Vedlegg årsrapport til AMU 2010 Arbeidsmiljøutvalget har plikt til å utarbeide årsrapport over sin virksomhet. Jf. Arbeidsmiljøloven Fakta omkring utvalget. AMU ble opprettet AMU består av 5 representanter for arbeidsgiversiden (formannskapet) og 5 representanter for arbeidstakersiden, herav er hovedverneombudet en representant. I tillegg kan Bedriftshelsetjenesten møte. Arbeidstakersiden hadde ledervervet i Det har vært holdt 3 møter i AMU i Hovedpunkter i utvalgets arbeid. Følgende saker har vært behandlet i AMU i 2010: Valg av leder og nestleder for Årsrapport for 2009 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Fordeling av AMU s kurspost for Sykefraværsstatistikken for Dyrøy kommune for 4. kvartal 2009, og for hele året 2009, 1. kvartal 2010, 2. og 3. kvartal Innmelding av lovpålagte arbeidstakere i bedriftshelsetjenesten. Forlengelse av måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke IA avtalen ut Godkjenning av samarbeidsplan BHT I tillegg kommer referatsaker: Årsrapport 2009 BHT. Fornying av samarbeidsplan med Bedriftshelse Nord. 3. Tiltak som er gjennomført i 2010: Dyrøy medlem i FYSAK. Personalmøter på alle arbeidsplasser. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: rg.nr.: E-post:

27 Medarbeidersamtaler. Gjennomføring av IA (inkluderende arbeidsliv): Møte med NAV arbeidslivssenter - IA v/lars Moen (virksomhetsteam), og Tilstede på møtene med IA er enhetsledere, HTV, verneombud, NAV. Tema som har vært tatt opp på møtene med IA: NY IA avtale. Hva skjer. Hva betyr det for oss. Sykefraværsstatistikk 2. kvartal. Informasjon om høstens kurstilbud fra IA. Erfaringsutveksling enhetene. Tips fra andre kommuner/nettsider. Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 09. Evaluering av tiltaks- og handlingsplanen for Måldokumentet resultatoppnåelse av delmålene. Presentasjon av ny IA avtale. Veien videre IA konferanse Det gode liv deltagere: enhetsleder personal, enhetsleder barnehage, enhetsleder kultur og enhetsleder PL. Drøfting av enkeltsaker. Enhetsledere tar opp konkrete saker med Lars Moen. Møte i virksomhetsteam (IA, NAV, rådmann, enhetsleder personal) hvor følgende tema ble diskutert: møtevirksomhet, veien videre, informasjon, rutiner, praksis, regelverk, nye virkemmidler, enkeltsaker. ppdatering av måldokument, handlingsplan, oppfølgingsrutiner syke. Mer aktiv rolle fra NAV Dyrøy med oppfølging av sykemeldte. Sykefraværsstatistikk 2010: 1. kvartal 9,4 %, 2. kvartal 7,8 %, 3. kvartal 7,2 %. 4. kvartal og totalt sykefravær for 2010 foreligger ikke pr. i dag, men vil bli kjørt ut av øk.avd. fra fraværssystemet så snart dette er klart i Vinlotteri på flere arbeidsplasser. verskudd går til felles turer/kosekvelder etc. Kommunehuset julelunsj, adventskveld og hemmelig julevenn før jul. Bursdagsfeiring med kaffe/kake, sang/gratulasjoner og evt. gave. Bruk av kantine på sykehjemmet. Datautstyr, oppgardering av skjermer/utstyr etter behov. Tilretteleggingsutstyr til PC. Databriller. Trimrom, solarium på sykehjemmet som kan benyttes av alle ansatte utenom arbeidstid. Variert opplæring/kursing eksternt og internt. Brannopplæring på kommunale bygg. Deltagelse i leder/fagnettverk i regionen. Gjennomførte tiltak i h.h.t. samarbeidsplan Bedriftshelsetjenesten: Vernerunde sykehjemmet, barnehagen, teknisk uteseksjon, hjemmetjenesten, kjøkkenet, brannstasjonen, skole, SF, kultur Deltatt på AMU møter. Helseundersøkelse ansatte i brannvesen og uteseksjon. Utarbeidet forslag til handlingsplan på brannstasjon sendt verneombud og brannsjef. Dyrøy kommune har deltatt på HMS-kurs for arbeidsgiver. Bistand til lukking av pålegg Dyrøy barnehage. Internundervisning i ergonomi for ledere, ansatte i teknisk, skole og verneombud. Bedriftsintern undervisning i risikovurdering, vernerunde og avviksbehandling for ledere og verneombud. Registrering av ansatte og kontaktpersoner. Utarbeidelse av samarbeidsplan. Side 2 av 2

28 Informasjonsmøte om Bedriftshelse Nord sine tjenester. Utstedelse av kontaktinformasjon og kurskatalog. Årsrapport. Arkiv flyttet midlertidig fra kjelleren på kommunehuset til Dyrøya skole, der arkivet skal behandles for soppskader. Når kjelleren er utbedret vil arkivet flyttes tilbake. Nedenfor følger i tillegg uttalelser fra enhetslederne PL, skole/sf, barnehagen, Nordavindshagen i regi av Dyrøyseminarsenteret, kommunehuset (vernerunde) og teknisk: PL: Har deltatt på møter med NAV arbeidslivssenter. Hentet inn vikarer gjennom kontakten med NAV Dyrøy. g gitt opplæring til flere nye vikarer. Enheten har søkt og fått 9 tilretteleggingstilskudd. Vi har hatt 2 personer i ulike ordninger gjennom NAV (arbeidslivstrenings situasjoner) Gjennomført kurs og opplæring for ansatte også eksternt via samarbeidet gjennom Løkta. Se vedlegg. I tilegg har vi gjennomført etikk prosjekt, det gjenstår en avslutning av det prosjektet økonomisk. En del oppsumerings/rapporteringsjobb gjenstår. Prosjektet hadde en dag med LØFT sent på høsten Men 2 eksterne forelesere. Det har vært gjennomført ukentlige sykepleiermøter, vi har hatt 4 allmøter. Fra høsten 2010 har vi gjennomført fast møteplan. Det er avviklet både personalmøter og rapportmøter på de ulike avdelingene. Ny møteplan for det nye vårhalvåret er laget og satt i verk. Se møteplanen for Vi har hatt 2 personalfester. Pluss det tradisjonelle julebordet for både personalet og beboerne. I 2010 gjennomførte vi en julefrokost, med utdeling av reven for lang og tro tjeneste til en ansatt. Sykepleierne har hatt sin årlige miljøtur og fagarbeiderne fikk også en tur.. Disse turene er en kombinasjon av fag og miljø. Tema for fagarbeidernes tur i år var rekruttering. Ukeslutt på kantina for hjemmetjenestens personale ca. hver fredag. Hjemmetjenestens personale har vært i Irland, for sine egne vinpenger. Den siste hendelsen i 2010 ble på lillejulaften, da de ansatte på Rosestua ble kåret til årets Dyrøyværing. rdfører bidro med å overrekke diplomet. Vi har gjennomført vernerunde på sykehjemmet og hjemmetjenesten inkl kjøkken. Av store investeringer som må til kan nevnes nye biler. Ellers er der bygningsmessige reparasjoner og fornyinger som trenges. Flere kontor trenger nye stoler og bord. Stue/kantine del er en arbeidsplass med for mye støy. Trapp til PU bolig er farlige når de er våte. Da vernerunden ble gjennomført var ventilasjon et tema. Enheten etterlyser informasjon/rutinene til skifting av filtrene. Nå er det slik at ventilasjonsanlegget er ute av drift. g reparasjon pågår. Det er sykefravær på enheten grunnet dårlig luft. Det er ikke rom for medarbeidersamtaler. I 2010 gjennomførte vi brannøvelser og har også gjennomført risikoanalyser. Kursoversikt og møteoversikt PL se vedlegg. Elvetun skole VERNE- G MILJØARBEID gjennomført i 2010 Trivselstiltak Lotteri enkelte fredager Bursdagsmarkering av runde dager markering m/kake, kaffe, blomster Adventskalender Sammenkomst m/felles måltid f.eks ved kursdager og ved avslutning av hele og halve skoleår - julebord siste dag før jul Side 3 av 3

29 Fysak personale og elever deltar ½ time hver dag - avslutta 1.okt Kompetanse: Fysisk: Bruk av felles bunden tilstedeværelsestid mandag og onsdag + 5 kurs/planleggingsdager styrking av faglig kompetanse/bevisstgjøring/kollektivt arbeid Satsingsområder Læringsmiljø, Leseopplæring, Vurdering. Videreføring av Zero-arbeidet forebygge mobbing Samarbeid/nettverk alle skolene i region Indre Midt-Troms, tema Elevvurdering to lærere + rektor deltar Budsjettvedtak for 2010 midler til gratis videreutdanning for en lærer Dagskurs Brannsyn gjennomført høsten 2010 To brannøvelser gjennomført Vernerunde gjennomført nov Noen av anmerkningene: * brannsikkerhet/varslingsanlegg/brannslanger mangelfullt i barneskolebygninga (varslingsanlegg gjelder hele skolen) * mangelfulle rutiner for søppelhandtering på bygget * noen nødlys, et par støvfilter må skiftes * HMS-datablad for vaktmester mangler * flere skap som ikke kan låses Barnehagen: hvilke tiltak sosiale og fysiske som er gjennomført på enheten i Sosiale tiltak: Sommerfest for personalet Julebord for personalet Advents kos for personalet Skritteller konkurranse for alle ansatte og vikarer Fysiske tiltak: Har kjøpt inn isbrodder til alle ansatte til bruk i utetida. Begynt restaurering og utbygging av Blåhuset. Vil gi bedre forhold for voksne og barn som er på den avdelingen. hovedpunktene fra vernerunde på enheten i Vi har enda ikke fått behandlet rapporten fra vernerunden da det ikke har vært rom for det pga stort sykefravær og jeg har måttet prioritere det lengre ned på lista.( Skal legge den fram i møte med organisasjonene) Har også flettet inn i vernerunden det som kom fram når vi jobbet med handlingsplan for forebygging av muskel- og skjelettlidelser. BHT deltok på vår vernerunde. Hovedpunktene som kom fram var: For liten plass til å lagre ting gjør at det oppbevares ting over alt. Dette vanskeliggjør reinhold og gir inntrykk av å være rotete. Må se på muligheten for å få mer lagerplass. Solavskjerming på Smitt og på kontoret. Ny datamaskin på kontoret. Skjerm og tastatur bør byttes ut. Dårlig belysning ute. Skuret ute må organiseres bedre. Vanskelig å få tak i ting slik det er nå. Vanskelige forhold for soving i vogn. Må bygges vognskur på Smørøyet slik at vi får vognene ut fra gangen. Vognskuret på Smule må utbedres med dør innenfra slik at en begrenser bæring og løfting. Mangler en del hjelpemidler som kan lette arbeidet og forebygge mot skader; påkledningsbenk, senger som kan justeres, stiger/trapper slik at ungene kan klatre opp selv. Side 4 av 4

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer