Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/11 AMU's oppgaver - Dyrøy kommune /39 RS 2/11 RS 3/11 Gjennomføring / oppfyllelse av pålegg - Dyrøy barnehage versikt over oppnevnte verneombud, hovedverneombud og vara for perioden / /370 RS 4/11 Årsrapport /39 Saker til behandling PS 2/11 Valg av leder og nestleder i AMU for /8 PS 3/11 PS 4/11 Årsrapport for 2010 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Sykefraværsstatistikk for 4. kvartal 2010 og hele året / /25 PS 5/11 Fordeling av AMU's kurspost for /27 Sigfrid Ystmark utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/11 Referatsaker

6 FINNSNES G MEGN BEDRIFTSHELSETJENESTE AMUs oppgaver, Dyrøy kommune Arbeidsmiljøloven sier (8 7-2 (1)) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsm$l som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. AMU er et besluttende og rådgivende organ Rådgiving Behandle helse- og velferdsmessige forhold til arbeidstidsordninger (overtid, turnus, skift tnv) 5kal gi rød hvordan ledelsen skal prioritere arbeidsmal jøsaker Personalsaker; Ø et overordnet og faglig nivå (ikke enkeltsaker) Besluttende Undersøkelser og målinger (eksterne) Konkrete tiltak for å verne ansatte fra en helsefarlig situasjon (kortsiktig fare eller for eksempel mange konflikter, nesten ulykker/avvik) Skal gjennomgå alle rapporter om sykdom, skader og tilløp til skader, finne årsak og forhindre gjentakelse (vedta konkrete tiltak dersom ikkearbeidsgiver gjør dette) pprette granskningsgrupper i forbindelse med skader og ulykker Boks 255, 9305 Finnsnes E- post: no rganisasjonsnummer : Tlf: Hjemmeside : no Besøks adresse: Rådhusveien 1, Finnsnes Faks:

7 "FINNSNES G MEGN` ' BEDRIFTSHELSETJENESTE Kontrbllere at det gjennomføres kartlegginger, utarbeides handlingsplaner; melding av avvik mv - er bedriftens måil'nådd? Byggesaker AMU skal delta i planleggingen, stille krav. AMUs uttalelse skal følge med søknaden. AMU skal holdes løpende orientert gjennom hele byggeprosessen og hvilke endringer som blir gjort. Ved innkjøp av utstyr, maskiner, redskaper osv Skal behandle saker som gjelder vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (samarbeidsplener, rapporter mv, eventuelt oppfølging av disse) Fastsette retningslinjer for nyansatte Vedlikehold av internkontrollsystemet; sykefravørsarbeid Underutvalg: AKAN utvalg Attføringsutvalg pplæring (samme som for verneombud) Arbeidsmiljøutvalget i det forebyggende HMS-arbeidet? Boks 255, 9305 Finnsnes E-post : rganisasjonsnummer : Tlf: Hjemmeside : Besøks adresse : Rndhusveien 1, Finnsnes Faks :

8 DERES DAT VAR SAKSBEHANDLER laug Iren Fossbakk tlf VAR REFERANSE' DERES REFERANSE Dyrøy kommune v/rådmann Dyrøytunet BRØSTADBTN GJENNMFØRING/PPFYLLELSE AV PÅLEGG DYRØY BARNEHAGE Vi viser til pålegg av Vi viser videre til tilbakemelding fra virksomheten av Tilbakemeldingen beskriver hvordan Dyrøy barnehage har arbeidet for å oppfylle påleggene. Den viser at barnehagen, sammen med bedriftshelsetjenesten, har gjort et grundig og solid arbeid. Vi anser således påleggene som oppfylt. Vi ønsker dere lykke til videre med HMS-arbeidet! Med hilsen Arbeidstilsynet Nord-Norge Angela Westphal ` tilsynsleder (sign.) laug Iren Fossbakk rådgiver (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Dyrøy barnehage v/styrer Dyrøy kommune v/verneombud Hovedverneombudet 9311 BRØSTADBTN 9311 BRØSTADBTN D FFd $C7'f KU'i! SakSn=.: Qok.nr.: ØPrr.: S.b 1f 0 7 JAN Ark, kode P: Ark lode 5: PSTADRESSE E-PST TELEFN Postboks 4720 Sluppen TRNDHEIM internett TELEFAKS Norge RGANISASJNSNR

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune enhetene, verneombudene, fagforeningene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/370 Elin Meleng Blomseth, tlf.: versikt over oppnevnte verneombud, hovedverneombud og vara for perioden versikt over valgte verneombud for perioden : Pleie- og omsorg (sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken): Emilia Agersborg Vara: Grete Moan Merkantilt personale (på enhetene, bibliotek): Aud Moan Kastnes Teknisk personale (uteseksjonen, renholdere): Leif Hermod Jenssen Pedagogisk personale (Elvetun skole, SF, musikkskolen): Tone Krogh Vara Geir Skoglund Barnehagepersonale: Åshild Chruickshank Vara Marit Espejord Deltidskorps brann: Per Inge Rask Krogh Hovedverneombud: Emilia Agersborg Vara hovedverneombud: Leif Hermod Jenssen Hovedverneombudet er også AKAN-kontakt, og medlem i AMU. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal og servicetorg Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: rg.nr.: E-post:

10 Intern kopi til: Øystein Rørslett, Geir Fjellberg, Eli K. Pedersen, Viktor K. lsen, Sissel Stokland Jørgensen, Gunn Tove lsen, Rosmari Forsberg, Lotte Ingvardsen, Håkon Einar Haug Fysisk kopi: Ragnvald Storvoll Side 2 av 2

11 ..; =IØY._.... _ Seksnr ' j -: ' pak.:nr.. --_ ,_ _. 0 7 JAN z011 '" Til medlemsbedrifter og kunder av Bedriftshelse Nord ÅRSRAPPRT 2010 Ark. kaie 3 Januar 2011 I denne årsrapporten vil du finne en oppsummering av de aktiviteter som Bedriftshelse Nord har bistått deres bedrift/avdeling med når det gjelder Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i versikten er inndelt slik: 1. Dette følgeskriv 2. Utskrift/kopi av samarbeidsplanen der alle aktivitetene som vi har utført er kvittert for, se kolonne for utført (ingen kvittering kan bety ingen behov denne periode) 3. versikt over alle kontakter som har funnet' sted i perioden (utskrift fra Profdoc Visjon med timeforbruk) 4. Utskrift`fra bedriftsjournalen til den respektive enhet/bedrift eller avdeling Hvert år har Bedriftshelse Nord hatt kontakt med alle våre kunder med ønske om `å utarbeide en samarbeidsplan. Samarbeidsplanen -skal fungere som dokumentasjon på bedriftens HMS-aktivitet opp mot lover og forskrifter (arbeidsgivers ansvar) og den bistand som bedriftshelsetjenesten yter. Rapporter på utført bistand/aktivitet som kortlegginger og `undersøkelser sendes alltid bedriften i egen forsendelse (utenom årsrapporten). Slike rapporter som alltid sendes virksomhetene vil også være bedriftens dokumentasjon opp mot lov eller forskrift og inneholder forslag til tiltak. Vi vil anbefale at denne årsrapporten gjøres kjent i bedriften, med kopi til verneombud,,arbeidsmiljøutvalg og andre berørte som kan ha interesse av rapporte om at også denne rapporten er bedriftens dokumentasjon opp mot internkontrollforskriften og forskrift 600 (ny forskrift fra ). Med hilsen Daglig leder Bedriftshelse Nord Postboks 255, 9305 Finnsnes Besøksadresser: Sentralbord (Finnsnes) Finnsnes : Rådhusveien 1 Telefon (Målselv, ) M&lselv: Andselv e-post: Ballangen: Kommunehuset

12 04/01/ Side 1 Totaloversikt kontaktregistrering pr. bedrift Bedrift : DYRØY KMMUNE m/underavdelinger Bransje : Alle Søkeord bedrift Alle søkeord på bedrift Tidsrom : 01/01/ /12/2010 Avdeling : Bedriftshelse Nord Klienttype Bedrifts ansatt- og pasientkontakter Bedrift Kontakt ntall imer in DYRØY KMMUNE DYRØY KMMUNE Bedriftkontakter Arbeidsplassbesøk/kartlegging Møtedeltakelse Vernerunde Samarbeidsplan Administrativt arbeid ppdatering personallister Arbeidsmiljøutvalg Årsrapporten Korrespondanse/e-post Bedriftsintern undervisning HMS-opplæring for arbeidsgiver HMS-rapport ' 5 _ 0 Sum: t 45 min Sum avdeling: t 45 min DYRØY KMMUNE/Barnehage Bedriftkontakter Arbeidsplassbesøk/kartlegging 6 _ 30 Sum: 1 6 t 30 min Sum avdeling: 6 t 30 min DYRØY KMMUNE/Brannvesenet Pasientkontakter Journalføring 0 20 Målrettet helseundersøkelse ikke møtt Audiometri og spirometri 6 _3-0 _ Sum: t 45 min Sum avdeling: t 45 min DYRØY KMMUNE/DYRØY MENIGHET Pasientkontakter' Målrettet helseundersøkelse 0 50 Audiometri og spirometri Ikke møtt l 0 30 Sum: 3 1 t 50 min Sum avdeling: 1 t 50 min DYRØY KMMUNE/DYRØY MENIGHET/Vaktmester Pasientkontakter Målrettet helseundersøkelse 0 45 Audiometri og spirometri Sum: 2 1 t 15 min Sum avdeling: 1 t 15 min DYRØY KMMUNE/PL Hjemmetjenesten Pasientkontakter Målrettet helseundersøkelse 0' 45 Audiometri og spirometri Sum: 2 1 t 15 min Sum avdeling: 1t 15min- DYRØY KMMUNE/Skole/SF Bedriftkontakter Telefon 0 15 Sum: 0 t 15 min

13 04/ Bedrift Kontakt Antall Timer Min Side 2 Sum avdeling: 1 0 t 15 min DYRØY KMMUNE/Teknisk Bedriftkontakter Korrespondanse/e-post Sum: 2-0 t 50 min Sum avdeling: 2 0 t 50 min DYRØY KMMUNE/Teknisk/UTESEKSJNEN Pasientkontakter Nyansatt-undersøkelse Vaksine Ikke møtt Målrettet helseundersøkelse Audiometri og spirometri Sum: 11 7 t 10 min Sum avdeling` 11 7 t 10 min Sum bedriften: t 35 min Totalsum: t 35 min

14 DYRØY KMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side l av 2 23/11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [ le/le] Notat: le/le Vernerunde gjennomført den ,Dyrøy sykehjem, deltagelse av stedlig verneombud og styrer. Fra bedriftshelse Nord, ergoterapeut. le/le Vernerunde Dyrøy barnehage, den Deltagelse stedlig verneombud, vaktmester og styrer. Fra Bedriftshelse Nord, ergoterapeut og verneingeniør. 22/11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartlegging/Vernerunde [sjo/sjo] Notat: jsjo/siol Deltatt på vernerunde ved teknisk uteseksjon'iht. samarbeidsplan /11/2010 Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: [sjo/sio] Deltatt på AMU iht. samarbeidsplan Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: [sio/sjql Deltatt på vernerunde i barnehagen i iht. samarbeidsplan Leder oversender handlingsplan til BI-IN /2010 Målrettet helseundersøkelse /HMS-rapport [RUZ/RUZ] Notat: [RUZ/RUZ] Det ble skrevet Rapport og sendt til bedriften med vannlig post (2 kopi, 1 til verneombud og 1 til ledelsen ). Fra til møte 13 ansatte her på Bedriftshelse Nord kontor til helseundersøkelse grunnet jobb i brannvesen og uteseksjon. 11/11/2010 Arbeidsplassbesøk /kartleggingnernerunde [sjo/sjo] Notat : sio/sio Utarbeidet og oversendt forslag til handlingsplan etter vernerunde på brannstasjon til verneombud og brannsjef. 10/11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [ le/le] Notat: le/le Arbeidsplassbesøk,vernerunde i hjemmetjenesten og `kjøkken på sykehjem. Gjennomført den /11/2010 Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat: 10/11/2010 jsjo/sjo] Deltatt på vernerunde på brannstasjon Dyrøy kommune iht. samarbeidsplan 'BI-IN oversender notat med punkter som bør følges opp til brannmester og verneombud Arbeidsplassbesøk/kartleggingNernerunde [sjo/sjo] Notat : 10/11/2010 [sjo/sjo] Deltatt på vernerunde for skole, sfo og kultur iht. samarbeidsplan / Kurs/HMS-opplæring for arbeidsgiver [sa/sa] Notat: [sa/sa] Dyrøy kommune haihatt en deltaker på"hms -kurs for arbeidsgiver. 18/10/2010 Arbeidsplassbesøk/kartlegging [ le/le] Notat: le/le Bistand til lukking av pålegg Dyrøy barnehage. Vært i barnehagen den den 11 og 12 ktober /2010 Bedriftsintern undervisning [sjo/sjo] Notat' s'ols'o versendt dokumentasjon vedrørende interundervisning ti1 Elin Meleng pr. epost. 06/ Administrativt arbeid [le/le] Notat: Lee] Forberedelser til undervisning. res://pvhtml.dll/htmljournal.htm

15 KMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side 2 av 2 06/ Bedriftsintern undervisning [lelle] Notat: "elle Internundervisning i ergonomi forfedre, ansatte i teknisk, barnehage,skole og verneombud 03/ ` Bedriftsintem undervisning [sjo/sjo] Notat: Gsjo/sjol Avholt bedriftsintern undervisning i risikovurdering, vernerunde og' aviksbehandling for ledere og verneombud i virksomhetene. I timeforbruk inngår forberedelser Administrativt arbeid/ppdatering personallister [khv/khv] Notat: khv/khv Registrert alle ansatte og kontaktpersoner Møtedeltakelse /Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat : s'o/s'o Utarbeidet og oversent samarbeidsplan i dag 19 april Administrativt arbeid/korrespondanse/e-post [sjo/sjo] Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sjo/sjo] Notat: isjo/sjo] Forberedelse, korrespondanse samt deltatt på møte 14 april der det ble utarbeidet et grunnlag til samarbeidsplan for Møtedeltakelse [sjo/sjo] Notat` s'o/s'ol Informasjonsmøte om Bedriftshelse Nord sine'tjenester.avklaring og planlegging av innhold til neste møte der grunnlag for samarbeidsplan skal utarbeides Møtedeltakelse [le/le] Notat: le/le Møtedeltagelse den , informasjon i forhold til planarbeid. 10/ Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [tvm/tvm] Notat: tvm/tvm Deltatt på møte i AMU den Administrativt arbeid/korrespondanse/e=post [sjo/sjo] Notat: [siols'o Utsendelse av kontaktinfo og kurskatalog Administrativt arbeid/årsrapporten [sjo/sjo] Administrativt arbeid/ppdatering personallister [khv/khv] Notat: khv/khv En person er meldt ut og en nyansatt er registrert. res://pvhtml.dll/htmljournal.htm

16 ... } L.... Ø 4- } C3.-4 L. 'p ti N r_ N. Z LC3 0 C a. S ~ N H N R4)..0 l, 01 A:ẕ xn - L ' L Y ' Y L d N " pj N m > N Y V1 d \ C3 NS N > d Y 0 N N '. 4- } d C L N d > L. S N 0 0 : 7 S -1 Q S m Z C3 d L Y Z d o - N : N o vai I 0 W L.} _ - M W vi d C3 \ 01 r d S Y L } `" '.;. i ' N Q1 Y Q L tn w "a -d dl m a cp C -0 L 0 d 0 > C3 01 N Y L tdil Z N C N +- "C Ø } ' 41 %n L ø d.0 rå) E. 01 C d 4dj z 4} C3 S C ' L d 01 N } L N '0 01 V1 ' "d 7 N m.-i t N M LL7 \ Y w, m ' d, cn L C3 Z- d Vl Vq L 8 ; C3 L v 0 Y } ti C > d L ua a Q' y ø N Q > d t3 Y d d ` C31 ' C3 in d } ` '0 Q II. d C Y C3 d N d a 0+-- p LL

17 . } LØ '_" f'7 d -o N N N N `a 'a -0 ' L L.. L. L- Q rl L fl. r_ c r_ c C3 Q C7 0 rl.a H H H H L f - Z. Z... }.,.., }.. r_ C cn w c i V1 =i C y N p C- -a 2 e- N Ns > E N + _ v-, sn E - Y } Y Y } N Y L } m =i Y tå) Vi L C3 L Q L 4- L- Ø Ci C3 m Y m > m Z 7 L cn w. N s a Q c a- > r- m Q -0 "Y 0 Y - Y } N fl Z an_ L. rå) L: > Y L > 01, ei ta N YY V1 Q 3 å p Y:6 L Ø c l s C3 Y tn l +_ L ø } ; 4- Q - N - G } N N N.c N L!F_ Y Q Q, Z} } dl Ln Ø 4- L ta Y }, C3 E L } 01 7 L Q _d t/1 L co L,f/f t " >. L 01!- N S CS w -p g- t y ca N d1 V1 } L C N - Q -0-0 N N d } L Q L L N ø C7 :3 L Z vi N in Q 4- C in xn.a d u N d." N Z a N 4- m Cf > Z F-,b m _x m..0 L r_ o Q) :- o Q +' L. L. 4- w Y 4-0 S Q, i +_ Cf l Q +- 2 i- N C > on i L y L } -p - Vi oq Ø o 01 0 Ø L d } o } v N > - x +w - N N C å n Q w }M -0 ]L åc Q F- s c } L N N M t å N L6 rn Q. a a L > /\ oi c c _ Q m,1 L Ln ln 01` > N y Z Ln o N N 1-, s ; V> 4 }- M -p pp m

18 . 0. : _ N CM D ra N d... N i N -p N C3 Cl H C3 JCL H Q fl F-1 L.L... L..;...L C n -o E- E V) Y N N Y N M y cn w :Y <M W i Y d > N 5 4- L fl. C Q fl i- m } J_ C7 co Z 7 d w i c} Q Q j 0 4 Y Y r_ t C31 N N 0 > 4- L C31 - : } = S1 w r_ Q) m +_ "a L Y V j L Y Y - c d _Y L. Y N å in Y in CA) L N V1 1 N -a C- ei }. 01 > C Ø N "C 0 0 in V) Cl Lo Cn o Z cn L. 6 +: d; w N N Y u t 'o F- m a' N ø M c N i C31 H n n Y d Ns N ln Y s "0 c=i1 N s ei.- I ø : tn N +- _ Q - W J a1-0 _ cyl } n L L 01 m S d. Li- Q M.. Q ' c * 4 - :Z3...1 n m 0 a Ø C3 L N } L i- S N Cr cn.. L L Y.. 0(3 L Q N Ø G 4-4- G) C." L 4- f

19 . 0 r_, W d N N J N Y '' 01 \ } 4 - +_.- - Ø 0 t y. L Y C\ Y 7 L. Yj. > N C _! >. m 0 m Y S +- ta ti) N an a ø 7 _l D Z _i r_ 01-0 t - d in Ci. H z= p Z Z = S N C N Q a ø N Gi i- +- N 0 N Y. f - ' Ẇ - CY) -p > C31 vai Q C > N _.1 Y en LL > J d w.p N S 2 -C Y 01 p i-. - i.. }. 01 L xn N.L N L N d ' G Y J. d CJ F-.. N >. L Y N ;' Y ' > L > } C - xn C Y z m N 0 0 al rå) 01 l 0 r- ' 01 å1 N 01 å1 -p op -p -0 C31 d '- - d -Y o +- m } Ø C N CL. L. m m -J a. s Ø vi L Qi } m n > Y'+- > 3 4- Y Q n L o -0 L o o > W

20 d c oi C } cn v) C H L Q Z cp Z +_ N Z v1 Z N Q) N N m N j m fl +- G N } al in N N S CS L S Q t } N S Q} } } Y Y `F Ø 40 - vl Vl N 12 Ci Q Y 4- Q L Y p L 00 CL :3 Q N Q Q p w Q L L G L 1.. Q C +- -Sc m r- N 01 Y = Y [b 4-4- N Q L ' > N 01 Ci L 4-1& S L ' N - C1 Y pj Y N L N v Cs } S oxn } } C N L- N Q Ytl1 d N > a, C3 c 4- N p. r L Ø - Q 4- C VI } N N N c =i - m Y - Z p- N > N v1 Q i_ c W,M C3, d1 N S Y > m N 01 tn r N Q L y 'C3 S N L zi _ Y' N } N m _' L I- cn. a. d L > cn 4} V1 S l4 C3 a c N 01 L C Y 01 0 L } a, N } N N m. N Y Q in 01 Ql S Q Z. c d Ic " N Q Q, N.-. N fl- t L CS L F3 C Ql Vfå) 1 pi v C. N M W C1 4--

21 Saker til behandling

22 Saker til behandling

23 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/8 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Valg av leder og nestleder i AMU for 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/ Saksopplysninger Det skal velges leder og nestleder i AMU for Jf. Arbeidsmiljøloven 7-1. Leder og nestleder velges for 1 år. Arbeidstakersiden hadde leder og nestleder i Arbeidsgiversiden skal ha leder og nestleder i Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram for AMU til behandling. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe: 2008/102 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Årsrapport for 2010 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 3/ Vedlegg 1 Vedlegg årsrapport til AMU Kurs oversikt PL 3 møteoversikt PL Saksopplysninger Lovhenvisning: Arbeidsmiljøloven 7-2. Skriv av fra Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet har besluttet å oppheve skjemaet Årsrapport over verne- og miljøarbeidet nr. 503 og Særlig overvåkning av arbeidsmiljøet nr. 503b med virkning fra Plikten til å utarbeide årsrapport er ikke endret. Utvalgene har fortsatt plikt til å utarbeide en årsrapport over sin virksomhet, jf. Arbeidsmiljølovens 7-2, men beslutningen om å trekke skjemaet tilbake betyr at hvert enkelt arbeidsmiljøutvalg nå har større mulighet til å skreddersy årsrapporten til sin egen virksomhet. Rapporten må inneholde visse elementer: 1. Fakta omkring utvalget Datoen for opprettelsen av utvalget Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Hvorvidt personale som nevnt i arbeidsmiljølovens 3-3 er medlemmer av utvalget. Hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året. Hvor mange møter som har blitt holdt. 2. Hovedpunktene i utvalgets arbeid Hvis utvalget har utført arbeid og oppgaver som nevnt i 7-2, skal rapporten inneholde opplysninger om dette sammen med en kort beskrivelse. Rapporten skal inneholde opplysninger om virksomhetens handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet og om utvalgets deltakelse i dette arbeidet. Rapporten som utarbeides skal ikke sendes inn, men oppbevares i virksomheten, og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

25 Årsrapporten må også godkjennes av hovedverneombudet. Administrasjonens vurdering Det er valgt verneombud for perioden Verneombudet skal sammen med enhetsleder på den enkelte arbeidsplass gå årlige vernerunder. Bedriftshelsetjenesten deltar etter avtale i de verneområder som er tilsuttet bedriftshelsetjeneste. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapport for 2010 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/102 Elin Meleng Blomseth, tlf.: X Vedlegg årsrapport til AMU 2010 Arbeidsmiljøutvalget har plikt til å utarbeide årsrapport over sin virksomhet. Jf. Arbeidsmiljøloven Fakta omkring utvalget. AMU ble opprettet AMU består av 5 representanter for arbeidsgiversiden (formannskapet) og 5 representanter for arbeidstakersiden, herav er hovedverneombudet en representant. I tillegg kan Bedriftshelsetjenesten møte. Arbeidstakersiden hadde ledervervet i Det har vært holdt 3 møter i AMU i Hovedpunkter i utvalgets arbeid. Følgende saker har vært behandlet i AMU i 2010: Valg av leder og nestleder for Årsrapport for 2009 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Fordeling av AMU s kurspost for Sykefraværsstatistikken for Dyrøy kommune for 4. kvartal 2009, og for hele året 2009, 1. kvartal 2010, 2. og 3. kvartal Innmelding av lovpålagte arbeidstakere i bedriftshelsetjenesten. Forlengelse av måldokument, handlingsplan og oppfølgingsrutiner syke IA avtalen ut Godkjenning av samarbeidsplan BHT I tillegg kommer referatsaker: Årsrapport 2009 BHT. Fornying av samarbeidsplan med Bedriftshelse Nord. 3. Tiltak som er gjennomført i 2010: Dyrøy medlem i FYSAK. Personalmøter på alle arbeidsplasser. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: rg.nr.: E-post:

27 Medarbeidersamtaler. Gjennomføring av IA (inkluderende arbeidsliv): Møte med NAV arbeidslivssenter - IA v/lars Moen (virksomhetsteam), og Tilstede på møtene med IA er enhetsledere, HTV, verneombud, NAV. Tema som har vært tatt opp på møtene med IA: NY IA avtale. Hva skjer. Hva betyr det for oss. Sykefraværsstatistikk 2. kvartal. Informasjon om høstens kurstilbud fra IA. Erfaringsutveksling enhetene. Tips fra andre kommuner/nettsider. Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 09. Evaluering av tiltaks- og handlingsplanen for Måldokumentet resultatoppnåelse av delmålene. Presentasjon av ny IA avtale. Veien videre IA konferanse Det gode liv deltagere: enhetsleder personal, enhetsleder barnehage, enhetsleder kultur og enhetsleder PL. Drøfting av enkeltsaker. Enhetsledere tar opp konkrete saker med Lars Moen. Møte i virksomhetsteam (IA, NAV, rådmann, enhetsleder personal) hvor følgende tema ble diskutert: møtevirksomhet, veien videre, informasjon, rutiner, praksis, regelverk, nye virkemmidler, enkeltsaker. ppdatering av måldokument, handlingsplan, oppfølgingsrutiner syke. Mer aktiv rolle fra NAV Dyrøy med oppfølging av sykemeldte. Sykefraværsstatistikk 2010: 1. kvartal 9,4 %, 2. kvartal 7,8 %, 3. kvartal 7,2 %. 4. kvartal og totalt sykefravær for 2010 foreligger ikke pr. i dag, men vil bli kjørt ut av øk.avd. fra fraværssystemet så snart dette er klart i Vinlotteri på flere arbeidsplasser. verskudd går til felles turer/kosekvelder etc. Kommunehuset julelunsj, adventskveld og hemmelig julevenn før jul. Bursdagsfeiring med kaffe/kake, sang/gratulasjoner og evt. gave. Bruk av kantine på sykehjemmet. Datautstyr, oppgardering av skjermer/utstyr etter behov. Tilretteleggingsutstyr til PC. Databriller. Trimrom, solarium på sykehjemmet som kan benyttes av alle ansatte utenom arbeidstid. Variert opplæring/kursing eksternt og internt. Brannopplæring på kommunale bygg. Deltagelse i leder/fagnettverk i regionen. Gjennomførte tiltak i h.h.t. samarbeidsplan Bedriftshelsetjenesten: Vernerunde sykehjemmet, barnehagen, teknisk uteseksjon, hjemmetjenesten, kjøkkenet, brannstasjonen, skole, SF, kultur Deltatt på AMU møter. Helseundersøkelse ansatte i brannvesen og uteseksjon. Utarbeidet forslag til handlingsplan på brannstasjon sendt verneombud og brannsjef. Dyrøy kommune har deltatt på HMS-kurs for arbeidsgiver. Bistand til lukking av pålegg Dyrøy barnehage. Internundervisning i ergonomi for ledere, ansatte i teknisk, skole og verneombud. Bedriftsintern undervisning i risikovurdering, vernerunde og avviksbehandling for ledere og verneombud. Registrering av ansatte og kontaktpersoner. Utarbeidelse av samarbeidsplan. Side 2 av 2

28 Informasjonsmøte om Bedriftshelse Nord sine tjenester. Utstedelse av kontaktinformasjon og kurskatalog. Årsrapport. Arkiv flyttet midlertidig fra kjelleren på kommunehuset til Dyrøya skole, der arkivet skal behandles for soppskader. Når kjelleren er utbedret vil arkivet flyttes tilbake. Nedenfor følger i tillegg uttalelser fra enhetslederne PL, skole/sf, barnehagen, Nordavindshagen i regi av Dyrøyseminarsenteret, kommunehuset (vernerunde) og teknisk: PL: Har deltatt på møter med NAV arbeidslivssenter. Hentet inn vikarer gjennom kontakten med NAV Dyrøy. g gitt opplæring til flere nye vikarer. Enheten har søkt og fått 9 tilretteleggingstilskudd. Vi har hatt 2 personer i ulike ordninger gjennom NAV (arbeidslivstrenings situasjoner) Gjennomført kurs og opplæring for ansatte også eksternt via samarbeidet gjennom Løkta. Se vedlegg. I tilegg har vi gjennomført etikk prosjekt, det gjenstår en avslutning av det prosjektet økonomisk. En del oppsumerings/rapporteringsjobb gjenstår. Prosjektet hadde en dag med LØFT sent på høsten Men 2 eksterne forelesere. Det har vært gjennomført ukentlige sykepleiermøter, vi har hatt 4 allmøter. Fra høsten 2010 har vi gjennomført fast møteplan. Det er avviklet både personalmøter og rapportmøter på de ulike avdelingene. Ny møteplan for det nye vårhalvåret er laget og satt i verk. Se møteplanen for Vi har hatt 2 personalfester. Pluss det tradisjonelle julebordet for både personalet og beboerne. I 2010 gjennomførte vi en julefrokost, med utdeling av reven for lang og tro tjeneste til en ansatt. Sykepleierne har hatt sin årlige miljøtur og fagarbeiderne fikk også en tur.. Disse turene er en kombinasjon av fag og miljø. Tema for fagarbeidernes tur i år var rekruttering. Ukeslutt på kantina for hjemmetjenestens personale ca. hver fredag. Hjemmetjenestens personale har vært i Irland, for sine egne vinpenger. Den siste hendelsen i 2010 ble på lillejulaften, da de ansatte på Rosestua ble kåret til årets Dyrøyværing. rdfører bidro med å overrekke diplomet. Vi har gjennomført vernerunde på sykehjemmet og hjemmetjenesten inkl kjøkken. Av store investeringer som må til kan nevnes nye biler. Ellers er der bygningsmessige reparasjoner og fornyinger som trenges. Flere kontor trenger nye stoler og bord. Stue/kantine del er en arbeidsplass med for mye støy. Trapp til PU bolig er farlige når de er våte. Da vernerunden ble gjennomført var ventilasjon et tema. Enheten etterlyser informasjon/rutinene til skifting av filtrene. Nå er det slik at ventilasjonsanlegget er ute av drift. g reparasjon pågår. Det er sykefravær på enheten grunnet dårlig luft. Det er ikke rom for medarbeidersamtaler. I 2010 gjennomførte vi brannøvelser og har også gjennomført risikoanalyser. Kursoversikt og møteoversikt PL se vedlegg. Elvetun skole VERNE- G MILJØARBEID gjennomført i 2010 Trivselstiltak Lotteri enkelte fredager Bursdagsmarkering av runde dager markering m/kake, kaffe, blomster Adventskalender Sammenkomst m/felles måltid f.eks ved kursdager og ved avslutning av hele og halve skoleår - julebord siste dag før jul Side 3 av 3

29 Fysak personale og elever deltar ½ time hver dag - avslutta 1.okt Kompetanse: Fysisk: Bruk av felles bunden tilstedeværelsestid mandag og onsdag + 5 kurs/planleggingsdager styrking av faglig kompetanse/bevisstgjøring/kollektivt arbeid Satsingsområder Læringsmiljø, Leseopplæring, Vurdering. Videreføring av Zero-arbeidet forebygge mobbing Samarbeid/nettverk alle skolene i region Indre Midt-Troms, tema Elevvurdering to lærere + rektor deltar Budsjettvedtak for 2010 midler til gratis videreutdanning for en lærer Dagskurs Brannsyn gjennomført høsten 2010 To brannøvelser gjennomført Vernerunde gjennomført nov Noen av anmerkningene: * brannsikkerhet/varslingsanlegg/brannslanger mangelfullt i barneskolebygninga (varslingsanlegg gjelder hele skolen) * mangelfulle rutiner for søppelhandtering på bygget * noen nødlys, et par støvfilter må skiftes * HMS-datablad for vaktmester mangler * flere skap som ikke kan låses Barnehagen: hvilke tiltak sosiale og fysiske som er gjennomført på enheten i Sosiale tiltak: Sommerfest for personalet Julebord for personalet Advents kos for personalet Skritteller konkurranse for alle ansatte og vikarer Fysiske tiltak: Har kjøpt inn isbrodder til alle ansatte til bruk i utetida. Begynt restaurering og utbygging av Blåhuset. Vil gi bedre forhold for voksne og barn som er på den avdelingen. hovedpunktene fra vernerunde på enheten i Vi har enda ikke fått behandlet rapporten fra vernerunden da det ikke har vært rom for det pga stort sykefravær og jeg har måttet prioritere det lengre ned på lista.( Skal legge den fram i møte med organisasjonene) Har også flettet inn i vernerunden det som kom fram når vi jobbet med handlingsplan for forebygging av muskel- og skjelettlidelser. BHT deltok på vår vernerunde. Hovedpunktene som kom fram var: For liten plass til å lagre ting gjør at det oppbevares ting over alt. Dette vanskeliggjør reinhold og gir inntrykk av å være rotete. Må se på muligheten for å få mer lagerplass. Solavskjerming på Smitt og på kontoret. Ny datamaskin på kontoret. Skjerm og tastatur bør byttes ut. Dårlig belysning ute. Skuret ute må organiseres bedre. Vanskelig å få tak i ting slik det er nå. Vanskelige forhold for soving i vogn. Må bygges vognskur på Smørøyet slik at vi får vognene ut fra gangen. Vognskuret på Smule må utbedres med dør innenfra slik at en begrenser bæring og løfting. Mangler en del hjelpemidler som kan lette arbeidet og forebygge mot skader; påkledningsbenk, senger som kan justeres, stiger/trapper slik at ungene kan klatre opp selv. Side 4 av 4

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Moan Wenche Markussen TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Rådmann Enhetsleder personal

Rådmann Enhetsleder personal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 0900 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals LEDER SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.02.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.02. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.02.2014 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dag Agnar Solbakk Per Gunnar Cruickshank SP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dag Agnar Solbakk Per Gunnar Cruickshank SP Dyrøy kommune Møteprotokoll Den lærende kommune Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.02.2007 Tidspunkt: 1400 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet yrøy kommune en lærende kommune Møteinnkalling tvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset ato: 30.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Merk tidspunktet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.04.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens møterom 10.02.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens 10.02.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 12.00 TIL SAKSNR: 5/09 TIL KL: 13.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer