Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!"

Transkript

1 Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1

2 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet av hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. MinID Nytt i årets opptak er at alle søkjarar med norsk personnummer må vere registrerte brukarar på minid.difi.no for å kunne søkje gjennom Samordna opptak. Les meir om MinID på side 4. Søkjarar utan norsk personnummer kan søkje utan å registrere seg på MinID. evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Når du loggar deg inn med MinID, får du tilgjenge til alle dei gyldige vitnemåla dine i NVB. Vitnemåla blir òg tilgjengelege for dei som skal saksbehandle søknaden din, så du ikkje treng å sende inn papirkopi. Sjå side 4 og samordnaopptak.no/info/vitnemaal SMS Ved hjelp av Samordna opptak si SMS-teneste kan søkjarar m.a. få varsling om fristar i opptaket. Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2010 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. Sjå samordnaopptak.no/info/sami Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway and holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. See samordnaopptak.no/info/english/ International students who want to study in Norway, can find information here: studyinnorway.no Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2010 Ver merksam på at studium kan bli trekt frå opptaket etter at Søkerhandboka 2010 er trykt. Det kan også skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. Sjå samordnaopptak.no/info/mer/endringer Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2010 inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar og på lærestadene sine nettsider kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Sjå samordnaopptak.no/info/mer/sms/ Samordna opptak 2010 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig Andvord Grafisk AS Opplag Redaktør Øyvind Gjengaar Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tek atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. SO administrerer søknadsregistreringa og sender ut omslagsark. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studieønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? MinID... 4 Søknadsfrister... 5 Nettsøknad... 6 Omslagsark... 7 Fullmakt... 7 Opptak Diverse frister... 8 Restetorget... 9 Reservering av studieplass til Studieløp og gradsstruktur Lærarutdanninga Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetanse Betinga opptak Dispensasjon Utenlandsk videregående utdanning Hvordan rangeres søkerne? Kvotar Poengutrekning Regelendringar frå 2011/ Annet Dokumentasjon Klage på saksbehandling Helsekrav til maritimt setrifikat Norskeksamen i lærarutdanninga Krav om politiattest Krav til medisinsk testing Opptak til ingeniørutdanning Kontaktopplysninger Stikkordliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø (HBO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HVE) Høgskolen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Alle må bruke MinID I årets opptak er det obligatorisk for alle søkere med norsk fødselsnummer å bruke elektronisk identitet fra MinID for å registrere søknad. Husk at du må skaffe deg PIN-koder fra MinID i god tid før søknadsfristens utløp! MinID er en offentlig løsning for å identifisere og autentisere personer som bruker offentlige nettjenester. Med MinID kan du få tilgang til mange ulike offentlige tjenester ved hjelp av samme PIN-koder og passord. Løsningen har samtidig høy sikkerhet. Du kan opprette MinID ved å besøke nettstedet minid.difi.no og følge instruksjonene der. Har du spørsmål som nettsiden ikke kan gi svar på, kan du kontakte MinID på , mandag-fredag kl Du kan ikke bestille MinID fra Samordna opptak. Det tar 1-5 dager fra du bestiller MinID til du får PIN-koder tilsendt til den adressen du er registrert med i folkeregisteret. Vær derfor ute i god tid før søknadsfristene i opptaket med å bestille MinID. Dersom du allerede har PIN-koder fra MinID, kan du bruke disse. Bruk av MinID er også obligatorisk dersom du senere skal søke om lån/stipend fra Lånekassen. Første gang du logger deg inn via MinID må du bruke en av PIN-kodene på PIN-kodekortet du har fått tilsendt i posten. Senere kan du eventuelt bruke passord du har opprettet hos MinID til å få PIN-kode tilsendt på SMS. Sjekk minid.difi.no for mer informasjon om dette. Dersom du glemmer eller mister passordet du har hos MinID, må du henvende deg til MinID for å få veiledning om hvordan du skal skaffe deg nytt. Elektroniske vitnemål Når du registrerer deg med søknad hos SO ved hjelp av MinID, kan du sjekke om du har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) under arkfanen Dokumentasjon på nettsøknaden din. Samordna opptak overfører dette til din saksbehandlende institusjon, som legger dette til grunn for poengberegning av søknaden din. Du slipper da å sende inn papirkopi av denne dokumentasjonen. Har du flere vitnemål, eller også velger å sende inn andre vitnemål som papirkopi, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Hvis nytt vitnemål kommer inn i NVB senere, men innen ettersendingsfristen 1. juli, sender vi deg en e-post om dette. Den nye dokumentasjonen blir lagt til grunn for behandlingen av søknaden din hvis det lønner seg. SO kan ikke garantere at nye vitnemål utstedt av din skole blir overført til NVB, derfor må du ha beredskap for å sende inn papirkopi innen de gjeldende fristene. Annen dokumentasjon Det er bare elektroniske vitnemål som overføres til saksbehandlende institusjon. Annen dokumentasjon (for videregående opplæring, folkehøgskole, militærtjeneste, høyere utdanning o.a.) må du sende inn som bekreftede papirkopier i omslagsarket til din saksbehandlende institusjon. Dette vil gå fram av brevsendingen du får av oss, se side 7. Det er ditt eget ansvar at du gjør all dokumentasjon tilgjengelig for saksbehandleren din. Omslagsark Hvis elektronisk vitnemål i NVB er den eneste dokumentasjonen du ønsker skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, behøver du ikke sende inn omslagsark. Søkere uten norsk fødselsnummer vil finne en link på nettsøknaden for å registrere søknad. Reservert studieplass fra i fjor Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte plassen så lenge du følger prosedyrene med å søke innen 15. april, sende inn omslagsark og svare innen fristen. Du skal ikke krysse av for tidlig opptak på søknaden. For den reserverte studieplassen er det nok at du i omslagsarket legger ved en kopi av brevet fra lærestedet der du fikk studieplassen reservert. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du i omslagsarket legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Har du reservert studieplass på allmennlærer, kan du selv velge hvilken grunnskolelærerutdanning ved samme lærested du ønsker tilbud på. Du kan da føre opp bare én grunnskolelærerutdanning ved dette lærestedet, men kan føre opp grunnskolelærerutdanninger ved andre læresteder som høyere prioriteter. Bekreftede kopier Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv). Attestering fra bank/postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Attestering fra butikker, privatpersoner o.l. godkjennes ikke. Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser 4 originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På sidene finner du en oversikt over godkjent dokumentasjon. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere omslagsarket. RETT KOPI: Lillevik videregående skole Ola Nordmann, Lillevik 10. januar 2010

5 Søknadsfrister 1. mars for søkere med 15. april dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering IB (International Baccalaureate) videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 84 realkompetanse, se side 83 søknad til Politihøgskolen alle andre søknad til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø søkere Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. På omslagsarket du får tilsendt vil det bare stå de studieønskene som er registrert før omslagsarket blir sendt ut. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, kan du søke tidlig opptak. For å søke om tidlig opptak må du være studiekvalifisert innen 1. mars. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederst i spalten). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området) Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 91. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med omslagsarket (se side 7). Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 20. mai, og du må svare innen 26. juli om du tar imot den tildelte plassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studieplassen blir din førsteprioritet. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du kan ikke krysse av for særskilt vurdering hvis du skal søke om dispensasjon (se side 83). Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du tilsendt ett gult omslagsark som skal til Samordna opptak, samt blå omslagsark som skal sendes til hvert enkelt lærested du har søkt, se side 7. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 84. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 83. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. 5

6 Nettsøknad Har du norsk fødselsnummer, må du gå til samordnaopptak.no for å logge deg inn med MinID, se side 4. Har du ikke norsk fødselsnummer, må du gå til samordnaopptak.no og nettsøknad. Der finner du en lenke for å registrere deg som søker uten MinID. 1. Registrering Legg inn person- og kontaktopplysninger. Det er viktig at du legger inn gyldig e-postadresse. Denne bruker SO til å sende deg en påminnelse hvis søknaden din ikke er riktig utfylt og til å sende deg kvittering når søknaden er registrert. Nye opptaksbrev blir også varslet på e-post. 2. Bakgrunn Her skal du legge inn opptaksgrunnlaget ditt. Har du elektronisk vitnemål eller kompetansebevis i den nasjonale vitnemålsdatabasen, vil dette være synlig her, og vil bli lagt til grunn for behandlingen av søknaden din. 3. Studieønsker Velg inntil 10 studieønsker. Når du klikker på aktuelle studiekoder i lærestedstabellene, legger studiet seg automatisk på din nettsøknad. Du kan også taste inn de sekssifrede studiekodene som du finner f.o.m. side Sluttkvittering En gul kvittering viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen kan også sendes til din e-postadresse etter at du har lagt inn søknaden. Kontroller at kvitteringen er riktig. Den kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du alltid ny kvittering på søknaden. Det er den nyeste kvitteringen som viser din gyldige søknad. 6

7 Omslagsark Omslagsarket er et brettet A3-ark som blir tilsendt alle søkere i posten. På første side finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Folkeregisteret eller namsmann om endringen. Har du feilstavet navnet ditt i registreringen, må du ta kontakt med Samordna opptak. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nettsøknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Ved innsending må postene på side 2, 3 og 4 fylles ut, og nødvendig dokumentasjon (vitnemål, attester o.a.) legges inni omslagsarket. Husk å signere på side 4. Du kan lese om dokumentasjonskravene på side Har du spørsmål om utfylling av omslagsarket, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2010 kan ettersendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, bør du ta vare på ettersendingsslippen. Slippen kan også skrives ut fra nettsøknaden din. Omslagsarkene sendes ut puljevis og baserer seg på studieønsker som er registrert når omslagsarket sendes ut. Din nyeste kvittering viser hvilke studier du har på søknaden din. Har du ikke mottatt omslagsark innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT må melde fra innen 19. mars. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt omslagsark. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn omslagsarket innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Omslagsarkene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult omslagsark: For ordinær søknadsbehandling. Blått omslagsark: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 5), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering (gjelder ikke medisinstudiet). I omslagsarkene skal du legge ved egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule omslagsarket. Fiolett omslagsark: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 83), vil du motta ett omslagsark for hvert lærested du har søkt, med unntak av Politihøgskolen og medisinstudiet. Grønt omslagsark: For Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller realkompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke motta blått eller lilla omslagsark. Informasjonskort Søkernummer: Nettadresse: samordnaopptak.no INFOKORT Med omslagsarket følger et lite informasjonskort som du må ta vare på. Kortet inneholder alle opplysninger du trenger for å sjekke status på søknaden, endre adresse og telefon, omprioritere og svare på evt. tilbud. Søkernummeret må oppgis ved alle henvendelser til Samordna opptak eller saksbehandlende institusjon. Fullmakt Har du ikke anledning til å undertegne og sende inn omslagsarket selv, kan du skrive et fullmaktsbrev til din saksbehandlende institusjon. Fullmakten må inneholde ditt eget navn og fødselsnummer, samt navnet fullmakten skal gjelde for. Fullmaktsbrevet må signeres og dateres, og sendes inn sammen med omslagsarket (ikke som telefaks eller vedlegg til e-post). 7

8 Frister 1. juli 15. juli Ettersending Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2010 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende vitnemålet. Til Politihøgskolen og til luftfartsstudiet ved UiT kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Adresseendring Hvis du har krysset av for å få resultatet av hovedopptaket i posten, må du sørge for at du har registrert riktig postadresse. Adresseendring må registreres på nettsøknaden din innen 15. juli. Vi registrerer ikke hybeladresser etter studiestart. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 20. juli 26. juli Hovedopptak 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Svarfrist 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato, uansett grunn. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Har du krysset av for at du ønsker papirsvar, får du også kopi av svaret i posten. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i suppleringsopptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar frem til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 8

9 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene. Fra 20. juli kan du få informasjon om disse studieplassene på SOs nettsider samordnaopptak.no. Studieplassene på Restetorget er åpne både for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene. Ønsker du studieplass, kan du fra og med 20. juli registrere inntil 10 nye studieønsker på nettsøknaden din. Her kan du også reaktivere studieønsker som har falt bort fordi du i hovedopptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Nye søkere kan opprette ny søknad fra samme dato. Merk at det bare er studier på Restetorget som kan søkes på denne måten. Når du har registrert studieønskene dine, vil nettsøknaden din bli oppdatert. Du vil få en e-post fra Samordna opptak der det framgår hvor du skal sende inn dokumentasjon for å bli kvalifisert og eventuelt få tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. For å få informasjon om studiets innhold, opptakskrav, forhold ved lærestedet m.m. må du kontakte det/de aktuelle lærestedet/-ene direkte, Samordna opptak gir ikke slik informasjon. Svarfristen i restetorgopptaket er kort. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. 29. juli 5. august Nasjonalt suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få elektronisk beskjed i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Evt. endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk den tidligere tildelte studieplassen. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Lokale etterfyllingsopptak Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. Disse opptakene skjer lokalt ved lærestedene, og svar skal registreres på nettsøknaden. På dette tidspunkt i opptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I lokale etterfyllingsopptak legges svar ut bare til søkere som får nytt tilbud. Du kan sjekke eventuelt ventelisteopprykk på nettsøknaden din. Reservering av studieplass til 2011 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget eller som betinget opptak, kan du ikke reservere den. 9

10 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innanfor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor-/ cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå informasjon om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innanfor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Grunnskolelærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innanfor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Lærarutdanninga Frå og med opptaket i 2010 er det ikkje lenger tilbod om allmennlærarutdanning, men ei grunnskolelærarutdanning som er delt i to retningar: Grunnskolelærar for trinn har obligatorisk 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, normalt fire undervisningsfag totalt, der eitt fag må vere på 60 studiepoeng. Grunnskolelærar for trinn har ingen obligatoriske undervisningsfag, men normalt tre undervisningsfag som alle må vere på 60 studiepoeng. Felles for begge retningane er 60 obligatoriske studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap. I lærestadtabellane vil du sjå at nokre lærestader har eigne studieønske for ulike faginnretningar, mens andre har grunnskolelærar 1-7 og 5-10 som einaste studieønske. Ved desse siste lærestadene vil studentane få tilbod om fag ved studiestart. Har du spørsmål om innhald og studieprogresjon i den nye lærarutdanninga, vil du finne informasjon på lærestadene sine nettsider eller ved å ta direkte kontakt med lærestadene du har tenkt å søkje til. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert lønsplassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3 Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium, Å=Årsstudium Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på påfølgjande side(r). Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På samordnaopptak.no/studier kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiO B 54 x215 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 48 x209 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 72 x184 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 72 x184 Arbeids- og velferdsforvaltning, UiA B 70 x201 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives, HBO B 43 x204 Bedriftsøkonomi, HSF Å 55 x216 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 62 x224 Bedriftsøkonomi, nett & samlinger, deltid, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 48 x209 Bedriftsøkonomi, årsstudium, HBO Å 43 x204 Eiendomsmegling, HBO B 43 x204 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 63 x225 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 63 x225 Havbruksdrift og ledelse, HBO B 43 x204 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 74 x185 Hotelledelse, UiS B 76 x217 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 x202 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 58 x220 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 x194 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 58 x220 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 63 x225 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 51 x211 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 57 x219 Jus, HiM Å 51 x211 Jus og administrasjon, HiM B 51 x211 Juss, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Krisehåndtering, deltid, Rena, HiHm Å 48 x209 Kulturprosjektledelse, HiL B 50 x210 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 50 x210 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 78 x186 Markedsføring og internasjonalisering, Rena, HiHm B 48 x209 Mediemanagement, HiG B 46 x207 Mediemanagement, årsstudium, HiG Å 46 x207 Music Management, Rena, HiHm B 48 x209 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 74 x185 Organisasjon og ledelse, HBO B 43 x204 Organisasjon og ledelse, HiL B 50 x210 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 48 x209 Planlegging og administrasjon, HVO B 61 x223 Politikk og forvaltning, HiO Å 54 x215 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 50 x210 Produsentstudiet, HiH Å 47 x208 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Reiseliv og opplevelsesproduksjon, HiH B 47 x208 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 50 x210 Reiselivsledelse, HiL B 50 x210 Reiselivsledelse, HSF B 55 x216 Reiselivsledelse, UiS B 76 x217 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 66 x194 Service Management, Rena, HiHm B 48 x209 Servicestudiet, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 48 x209 Shipping og logistikk, HiÅ B 63 x225 Shipping og økonomi, HiÅ Å 63 x225 Siviløkonom, HBO M 43 x204 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 51 x211 Siviløkonomutdanningen, NHH M 65 x191 Sosiologi, UiS B 76 x217 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 51 x211 Velferdsfag, HiO B 54 x215 Økonomi og administrasjon, HiB B 42 x203 Økonomi og administrasjon, HiL B 50 x210 Økonomi og administrasjon, HiM B 51 x211 Økonomi og administrasjon, HiN B 51 x212 Økonomi og administrasjon, HiST B 57 x219 Økonomi og administrasjon, HiÅ B 63 x225 Økonomi og administrasjon, HSF B 55 x216 Økonomi og administrasjon, HVE B 59 x222 Økonomi og administrasjon, UiS B 76 x217 Økonomi og administrasjon, UiT B 78 x186 Økonomi og administrasjon, UMB B 69 x192 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 70 x201 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 58 x220 Økonomi og administrasjon, Grimstad, UiA B 70 x201 Økonomi og administrasjon, Halden, HiØ B 62 x224 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSH B 56 x218 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 44 x205 11

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, Hønefoss., HiBu Å 44 x205 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu Å 44 x205 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, UiA B 70 x201 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm B 48 x209 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 50 x210 Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT K 58 x220 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 54 x215 Økonomi og ledelse, HBO B 43 x204 Økonomi og ledelse, HiG B 46 x207 Økonomi og ledelse, HiH B 47 x208 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 63 x225 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 44 x205 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 46 x207 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 54 x215 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 54 x215 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 66 x194 Emnestudier humaniora, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 74 x185 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm B 48 x209 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 x209 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 72 x184 Sosialantropologi, UiO B 74 x185 Sosialantropologi, UiT B 78 x186 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Arkeologi Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 74 x185 Arkeologi, NTNU B 66 x194 Arkeologi, UiB B 72 x184 Arkeologi, UiO B 74 x185 Arkeologi, UiT B 78 x186 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 x194 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 x189 Arkitekt, NTNU M 66 x194 By- og regionplanlegging, UMB M 69 x192 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 x192 Landskapsarkitektur, UMB M 69 x192 Landskapsingeniør, UMB B 69 x192 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 55 x216 Asiatiske språk/kunnskap Japansk med Japanstudier, UiO B 74 x185 Kinesisk med Kinastudier, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 74 x185 Midtøstenstudier med hebraisk, UiO B 74 x185 Sør-Asia områdestudier, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med hindi, UiO B 74 x185 Sør-Asiastudier med sanskrit, UiO B 74 x185 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 74 x185 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 57 x219 Audioteknologi Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 42 x203 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 55 x216 Ingeniør, elektro-automasjon, HVE B 59 x222 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 58 x220 2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ K 63 x225 Barnevernspedagog Barnevern, HBO B 43 x204 Barnevern, HiF B 45 x206 Barnevern, HiL B 50 x210 Barnevern, UiS B 76 x217 Barnevern, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT B 58 x220 Barnevern, samlinger, HiF B 45 x206 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 47 x208 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 54 x215 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 57 x219 Barnevernspedagogutdanning, HSF B 55 x216 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 61 x223 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 54 x215 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 54 x215 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 x215 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 78 x186 Biletkunst Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 62 x224 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 x218 Kunsthistorie, HiL Å 50 x210 Kunstvitenskap, UiT B 78 x186 Tegning - bilde, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ B 63 x225 Bioingeniør, UiA B 70 x201 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 x203 Bioingeniørutdanning, HiO B 54 x215 Bioingeniørutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniørutdanning, UiT B 78 x186 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Biologi Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 48 x209 Akvakultur, UMB B 69 x192 Animal Science, HBO B 43 x204 Bachelor of Arts; Nordic Perspectives, HBO B 43 x204 Biologi, HBO B 43 x204 Biologi, NTNU B 66 x194 Biologi, UiA B 70 x201 Biologi, UiB B 72 x184 Biologi, UiO B 74 x185 Biologi, UiT B 78 x186 Biologi, UMB B 69 x192 Biologi og kjemi, HBO Å 43 x204 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Biologi, årsstudium, UiA Å 70 x201 12

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Biomedisin, UiT B 78 x186 Bioteknologi, UMB B 69 x192 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 x209 Fiskehelse, UiT M 78 x186 Fiskerifag, UiT B 78 x186 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 58 x220 Havbruksbiologi, UiB B 72 x184 Hestefag, UMB B 69 x192 Husdyrvitenskap, UMB B 69 x192 Idrettsvitenskap, NIH B 65 x150 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Marine- og biologiske fag, HiÅ B 63 Medisinsk og marint årsstudium, HiÅ Å 63 x225 Medisinske fag, UiT Å 78 x186 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 74 x185 Naturfag, HSF Å 55 x216 Plantevitenskap, UMB B 69 x192 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 48 x209 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Økologi og naturforvaltning, UMB B 69 x192 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 58 x220 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS B 76 x217 Bioteknologi, UiT B 78 x186 Bioteknologi, UMB B 69 x192 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 48 x209 Bioteknologi, master, NTNU M 66 x194 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 66 x194 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 54 x215 Ingeniør, kjemi, HiST B 57 x219 Kjemi og bioteknologi, UMB M 69 x192 Marine- og biologiske fag, HiÅ B 63 Matvitenskap, UMB B 69 x192 Molekylær bioteknologi, UiT M 78 x186 Molekylærbiologi, UiB B 72 x184 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 74 x185 Nanoteknologi, UiB B 72 x184 Bygg Bygg, UiS B 76 x217 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 66 x194 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 x192 Ingeniør, Allmenn Bygg, HiN B 51 x212 Ingeniør, Allmenn Bygg, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, bygg, HiB B 42 x203 Ingeniør, bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, bygg, HiST B 57 x219 Ingeniør, bygg, HiT B 58 x220 Ingeniør, bygg, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 x212 2-årig ingeniør, bygg, HiÅ K 63 x225 Datateknikk Anvendt datateknologi, HiO B 54 x215 Data, UiS B 76 x217 Data/IT, HiN M 51 x212 Datasikkerhet, UiT B 78 x186 Datateknikk, NTNU M 66 x194 Datateknologi, UiB B 72 x184 Datavitenskap, UiB B 72 x184 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 x207 Elektronikk og datateknologi, UiO B 74 x185 Informasjonsbehandling, årsstudium, HBO Å 43 x204 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 x207 Informasjonsteknologi, HiB B 42 x203 Informasjonsteknologi, HiO B 54 x215 Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Informasjonsteknologi, Bachelor, Mo i Rana, HiNe B 52 x213 Informasjonsteknologi, Mo i Rana, HiNe Å 52 x213 Informatikk, HBO B 43 x204 Informatikk, UiT B 78 x186 Informatikk, UiT M 78 x186 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 x219 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 74 x185 Ingeniør, data, HiB B 42 x203 Ingeniør, data, HiG B 46 x207 Ingeniør, data, HiO B 54 x215 Ingeniør, data, HiST B 57 x219 Ingeniør, data, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 62 x224 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, datateknikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 x194 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 x205 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 66 x194 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieproduksjon, HiG B 46 x207 Medieteknologi, HiG B 46 x207 Programvareutvikling, HiG B 46 x207 Spillprogrammering, HiG B 46 x207 Design Animasjon, Hamar, HiHm B 48 x209 Bygg, UiS B 76 x217 Byutvikling og urban design, UiS M 76 x217 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 54 x215 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 58 x220 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Form og design, Notodden, HiT Å 58 x220 Industridesign, AHO M 39 x189 Industriell design, NTNU M 66 x194 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 74 x185 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, produktdesign, HVE B 59 x222 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 63 x225 Ingeniørdesign, HiN M 51 x212 Kunst og design, HiO B 54 x215 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 54 x215 13

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Kunst og design, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kunst og håndverk, HBO Å 43 x204 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 x201 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 x203 Landskapsarkitektur, UMB M 69 x192 Leire 1- Kunst og design, Notodden, HiT Å 58 x220 Media, IKT og design, HVO B 61 x223 Mediedesign, HiG B 46 x207 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 70 x201 Produktdesign, HiAk B 41 x202 Teknologidesign og -ledelse, HiG B 46 x207 Teknologidesign, årsstudium, HiG Å 46 x207 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 48 x209 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 44 x205 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 48 x209 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 58 x220 Drama/teater Drama, HiB Å 42 x203 Drama, HVO Å 61 x223 Drama, UiS Å 76 x217 Drama og teater, NTNU B 66 x194 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 54 x215 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 54 x215 Drama, årsstudium, UiA Å 70 x201 Drama/teater, HVO B 61 x223 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 x218 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 x201 Førskolelærer, estetisk linje, HVE B 59 x222 Litteratur, film og teater, UiA B 70 x201 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 x201 Teater for barn og unge, HVE Å 59 x222 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 68 x193 Elektro Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 78 x186 Elektro, UiS B 76 x217 Elektronikk, NTNU M 66 x194 Elektroteknikk, HiN M 51 x212 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 x203 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 78 x186 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, elektro, HiG B 46 x207 Ingeniør, elektro, HiO B 54 x215 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 55 x216 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 44 x205 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 57 x219 Ingeniør, elektro-automasjon, HVE B 59 x222 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, elektronikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, elektronikk Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, elkraft, HiT B 58 x220 Ingeniør, Elkraftteknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 x203 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 x203 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 70 x201 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig, UiA K 70 x201 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 51 x212 Ingeniør, første studieår, Elektro, nettbasert, HiN Å 51 x212 Ingeniør, Industriell elektronikk, HiN B 51 x212 Satelitteknologi, HiN M 51 x212 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 x202 2-årig ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ K 63 x225 Engelsk Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 76 x217 Engelsk, HBO Å 43 x204 Engelsk, HiF Å 45 x206 Engelsk, HSF Å 55 x216 Engelsk, HVE Å 59 x222 Engelsk, HVO Å 61 x223 Engelsk, NTNU B 66 x194 Engelsk, UiA B 70 x201 Engelsk, UiB B 72 x184 Engelsk, UiT Å 78 x186 Engelsk, deltid, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Halden, HiØ Å 62 x224 Engelsk, Hamar, HiHm Å 48 x209 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 x214 Engelsk samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Engelsk språk og litteratur, UiS B 76 x217 Engelsk, Stord, HSH Å 56 x218 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Engelsk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Engelsk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Engelsk, årsstudium, UiS Å 76 x217 Engelsk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 54 x215 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 62 x224 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 66 x194 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 70 x201 Språk, HBO B 43 x204 Språk- og kulturfag, Hamar, HiHm B 48 x209 USA-studier, UiB B 72 x184 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 42 x203 Ergoterapeututdanning, HiO B 54 x215 Ergoterapeututdanning, HiST B 57 x219 Ergoterapeututdanning, UiT B 78 x186 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS B 40 x251 Ernæring Ernæring, UiO B 74 x185 Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 x201 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Folkehelsearbeid, HiB B 42 x203 Folkehelsearbeid, UiA B 70 x201 Human ernæring, UiB B 72 x184 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk B 41 x202 Mat og helse, HiB Å 42 x203 Mat og helse, HVE Å 59 x222 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 x209 Matkultur og helse, HVO Å 61 x223 Matteknologi, HiST B 57 x219 Matvitenskap, UMB B 69 x192 Samfunnsernæring, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 x202 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Europeiske språk/kunnskap Engelsk, NTNU B 66 x194 Engelsk, UiB B 72 x184 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Europastudier, UiB B 72 x184 Europastudier (EU), UiO B 74 x185 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 66 x194 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 66 x194 Europeiske og amerikanske studier:språk, litt, omr, UiO B 74 x185 Fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, UiB B 72 x184 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Gresk, UiB B 72 x184 Italiensk, UiB B 72 x184 Russisk, UiB B 72 x184 Spansk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Tysk, UiB B 72 x184 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 72 x184 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 43 x204 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 x220 Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden, HiT Y 58 x220 Faglærerutd. for tospråklige lærere,nett&samlinger, HiHm B 48 x209 Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord, HSH Y 56 x218 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 54 x215 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 x209 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 x214 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 x201 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 56 x218 Faglærerutdanning, idrett, HiB B 42 x203 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Idrettsvitenskap, NIH B 65 x150 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 x214 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 72 x184 Lektorutdanning i realfag, UMB M 69 x192 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 66 x194 Farmasi Farmasi, UiB M 72 x184 Farmasi, UiO M 74 x185 Farmasi, UiT M 78 x186 Farmasiutdanning, HiO B 54 x215 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Film Animasjon, HVO B 61 x223 Dokumentarfilmproduksjon, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 50 x210 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 50 x210 Film- og tv-produksjon, UiB B 72 x184 Filmvitenskap, NTNU B 66 x194 Fjernsyns- og multimedieproduksjon, UiS B 76 x217 Flerkameraproduksjon, HiL B 50 x210 Litteratur, film og teater, UiA B 70 x201 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 x201 Medieproduksjon, NTNU B 66 x194 Medievitenskap, UiB B 72 x184 Filosofi Antikke studier, UiB B 72 x184 Filosofi, NTNU B 66 x194 Filosofi, UiT B 78 x186 Filosofi og idéhistorie, UiB B 72 x184 Filosofi og idéhistorie, UiO B 74 x185 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Filosofi, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Historie, HVO Å 61 x223 Historie, deltid, HVO Å 61 x223 Historiske fag, Bø, HiT B 58 x220 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 x184 Kristendom/RLE, MF Å 40 x190 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 78 x186 Fiskeri Akvakultur, UMB B 69 x192 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 x204 Fiskehelse, UiB M 72 x184 Fiskehelse, UiT M 78 x186 Fiskerifag, UiT B 78 x186 Havbruksbiologi, UiB B 72 x184 Havbruksdrift og ledelse, HBO B 43 x204 Veterinærstudiet, NVH M 68 x193 Flygerutdanning Luftfartsfag, UiT B 78 x186 Fotografi Fotojournalistikk, HiO B 54 x215 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, NTNU B 66 x194 Fransk, UiB B 72 x184 Fransk, Halden, HiØ Å 62 x224 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Fransk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Fransk, årsstudium, UiO Å 74 x185 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 66 x194 Friluftsliv Faglærerutdanning, idrett, HiB B 42 x203 Friluftsliv, HiF Å 45 x206 Friluftsliv, HSF B 55 x216 Friluftsliv, HVO Å 61 x223 Friluftsliv, NIH Å 65 x150 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 x209 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 58 x220 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 58 x220 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 x214 Friluftsliv og idrett, HiF B 45 x206 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 x201 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 x253 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 x218 Idrett, HSF Å 55 x216 Idrett, HVO Å 61 x223 Idrett, UiA B 70 x201 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 x209 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 54 x215 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 55 x216 Idrett og friluftsliv, HVO B 61 x223 Idrett og kroppsøving, HSF B 55 x216 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 x201 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 x209 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 x209 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 56 x218 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 48 x209 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 x214 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 62 x224 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Natur og friluftsliv, Bø, HiT B 58 x220 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Naturfag, HVE Å 59 x222 Fysikk Elektronikk og datateknologi, UiO B 74 x185 Energi- og miljøfysikk, UMB B 69 x192 Frie realfag, UMB Å 69 x192 Fysikk, NTNU B 66 x194 Fysikk, UiB B 72 x184 Fysikk, UiT B 78 x186 Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 74 x185 Fysikk og matematikk, NTNU M 66 x194 Fysikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 x184 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Matematikk og fysikk, UiA B 70 x201 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 69 x192 Nanoteknologi, UiB B 72 x184 Radiografutdanning, UiT B 78 x186 Romfysikk, UiT M 78 x186 Teknisk realfag, UiS B 76 x217 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, HiB B 42 x203 Fysioterapeututdanning, HiO B 54 x215 Fysioterapeututdanning, HiST B 57 x219 Fysioterapeututdanning, UiT B 78 x186 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 54 x215 Førskolelærar Førskolelærer, HiNe Y 52 x213 Førskolelærer, deltid, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, deltid, HVE B 59 x222 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 58 x220 Førskolelærer, deltid (Lofoten), HiNe B 52 x213 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, estetisk linje, HVE B 59 x222 Førskolelærer, generell, HVE B 59 x222 Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, kulturarv, barnekult, svensk/norsk, DMMH B 40 x253 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 x253 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 70 x201 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 70 x201 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 x203 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 56 x218 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSH B 56 x218 Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert, HBO B 43 x204 Førskolelærerutdanning, DMMH B 40 x253 Førskolelærerutdanning, HBO B 43 x204 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 x203 Førskolelærerutdanning, HiF B 45 x206 Førskolelærerutdanning, HiO B 54 x215 Førskolelærerutdanning, HSF B 55 x216 Førskolelærerutdanning, NLA B 65 x254 Førskolelærerutdanning, UiS B 76 x217 Førskolelærerutdanning, UiT B 78 x186 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 54 x215 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden, HiØ B 62 x224 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 52 x213 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, Halden, HiØ B 62 x224 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 48 x209 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 53 x214 Førskolelærerutdanning, nett- og samlingsbasert, HiHm B 48 x209 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 58 x220 Førskolelærerutdanning, samlinger, HiF B 45 x206 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT B 78 x186 Førskulelærarutdanning, HVO B 61 x223 Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 68 x231 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 74 x185 Geografi, NTNU B 66 x194 Geografi, UiB B 72 x184 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 x214 Geografi, årsstudium, UiB Å 72 x184 Geomatikk, HiG B 46 x207 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 69 x192 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 x192 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 66 x194 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 72 x184 Samfunnsfag, HVE Å 59 x222 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 x218 Samfunnsfag, årsstudium, UiA Å 70 x201 Samfunnsgeografi, UiO B 74 x185 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 61 x223 Utviklingsstudier, UiB B 72 x184 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 72 x184 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT B 58 x220 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 74 x185 Geologi, NTNU B 66 x194 Geologi, UiT B 78 x186 Geologi og geofare, HSF B 55 x216 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 x184 Geovitenskap, retning geologi, UiB B 72 x184 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Miljø og naturressurser, UMB B 69 x192 Naturfag, HSF Å 55 x216 Petroleumsfag, NTNU M 66 x194 Petroleumsgeologi, UiS B 76 x217 Tekniske geofag, NTNU M 66 x194 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 58 x220 Grunnskolelærar Drama, HiB Å 42 x203 Grunnskolelrutda trinn, språkf, Finns/Barduf, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn, HiNe Y 52 x213 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn, fleksibel, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, nett & samlinger, HiHm Y 48 x209 Grunnskolelærer trinn, nett Notodden, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, Notodden, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, Notodden, desentra., HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærer trinn, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn, HiNe Y 52 x213 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer 5-10 trinn, fleksibe, HBO Y 43 x204 Grunnskolelærer trinn med kunst/håndverk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med realfag, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, HiB Y 42 x203 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, Dr., HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn med språkfag, Drammen, HiBu Y 44 x205 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 57 x219 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 58 x220 Grunnskolelærerutd trinn, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiO Y 54 x215 Grunnskolelærerutdanning trinn trainee, HVE Y 59 x222 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HVE Y 59 x222 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 56 x218 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 76 x217 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiT M 78 x186 Grunnskolelærerutdanning trinn, Grimstad, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 62 x224 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kristiansand, UiA Y 70 x201 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 x214 Grunnskolelærerutdanning trinn, språkfag, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HVE Y 59 x222 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 45 x206 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 56 x218 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 76 x217 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiT M 78 x186 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 62 x224 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 x214 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Grunnskulelærarutdanning trinn, deltid, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 61 x223 Mat og helse, HiB Å 42 x203 Religion og etikk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Samisk grunnskolelærer 1-7, SA/SH Y 68 x231 Handel Eiendomsmegling, HBO B 43 x204 Eiendomsmegling, HSF B 55 x216 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 58 x220 Eksportmarkedsføring, HBO B 43 x204 Handel, service og logistikk, HiH B 47 x208 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 63 x225 Skipsfart og logistikk, HVE B 59 x222 Økonomi og administrasjon, HiN B 51 x212 Økonomi og ledelse, HBO B 43 x204 Handverk Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 58 x220 Kunst og handverk, HVO B 61 x223 Kunst og handverk, HVO Å 61 x223 Kunst og håndtverk, UiS Å 76 x217 Kunst og håndverk, HVE Å 59 x222 Kunst og håndverk, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 62 x224 Kunst og håndverk, samlingsbasert, HiNe Å 52 x213 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 56 x218 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 x201 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 x201 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 x202 Helse Audiografutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniør, UiA B 70 x201 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 x203 Bioingeniørutdanning, HiO B 54 x215 Bioingeniørutdanning, HiST B 57 x219 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ergoterapeututdanning, HiB B 42 x203 Ergoterapeututdanning, HiST B 57 x219 Farmasi, UiB M 72 x184 Farmasiutdanning, HiO B 54 x215 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 x209 Folkehelse og helsefremmende arbeid, UiB B 72 x184 Folkehelsearbeid, UiA B 70 x201 Fysioterapeututdanning, HiB B 42 x203 Fysioterapeututdanning, HiO B 54 x215 Fysioterapeututdanning, HiST B 57 x219 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 54 x215 Human ernæring, UiB B 72 x184 Idrett, HSF Å 55 x216 Idrett, HVE Å 59 x222 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 x209 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 55 x216 Idrett og friluftsliv, HVO B 61 x223 Idrett og kroppsøving, HSF B 55 x216 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 41 x202 Mat og helse, HVE Å 59 x222 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 x209 Matkultur og helse, HVO Å 61 x223 Medisin, NTNU 66 x194 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Medisin, UiB 72 x184 Medisin, UiT 78 x186 Medisin, start høst, UiO 74 x185 Medisin, start vår, UiO 74 x185 Medisinske fag, UiT Å 78 x186 Odontologi, UiB M 72 x184 Radiograf, Drammen, HiBu B 44 x205 Radiografutdanning, HiB B 42 x203 Radiografutdanning, HiG B 46 x207 Radiografutdanning, HiO B 54 x215 Radiografutdanning, HiST B 57 x219 Samfunnsernæring, HiAk B 41 x202 Sosialt arbeid, HiB B 42 x203 Sykepleier, Drammen, HiBu B 44 x205 Sykepleierutdanning, BDH B 39 x250 Sykepleierutdanning, HD B 63 x232 Sykepleierutdanning, HDH B 41 x252 Sykepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Sykepleierutdanning, HiB B 42 x203 Sykepleierutdanning, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, HiH B 47 x208 Sykepleierutdanning, HiM B 51 x211 Sykepleierutdanning, HiN B 51 x212 Sykepleierutdanning, HiST B 57 x219 Sykepleierutdanning, HiT B 58 x220 Sykepleierutdanning, HVE B 59 x222 Sykepleierutdanning, HiÅ B 63 x222 Sykepleierutdanning, UiS B 76 x217 Sykepleierutdanning, Bodø, HBO B 43 x204 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, HiH B 47 x208 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres, HiG B 46 x207 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT B 58 x220 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 48 x209 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF B 55 x216 Sykepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 x201 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSH B 56 x218 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 48 x209 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 70 x201 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, HBO B 43 x204 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Sykepleierutdanning, Oslo, DHS B 40 x251 Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 56 x218 Tannpleie, UiB B 72 x184 Tannpleie, Elverum, HiHm B 48 x209 Vernepleierutdanning, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, HiB B 42 x203 Vernepleierutdanning, HiH B 47 x208 Vernepleierutdanning, HiL B 50 x210 Vernepleierutdanning, HiM B 51 x211 Vernepleierutdanning, HiST B 57 x219 Vernepleierutdanning, HiT B 58 x220 Vernepleierutdanning, HSF B 55 x216 Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 41 x202 Vernepleierutdanning, deltid - Stokmarknes, HiH B 47 x208 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Vernepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 x201 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 x214 Veterinærstudiet, NVH M 68 x193 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 x202 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 66 x194 Historie Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 76 x217 Antikke studier, UiB B 72 x184 Antikkens kultur, UiT Å 78 x186 Arkeologi, NTNU B 66 x194 Arkeologi, UiB B 72 x184 Europastudier, UiB B 72 x184 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 x194 Filosofi, NTNU B 66 x194 Filosofi og idéhistorie, UiB B 72 x184 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Historie, HBO B 43 x204 Historie, HSF B 55 x216 Historie, HVE B 59 x222 Historie, HVO Å 61 x223 Historie, NTNU B 66 x194 Historie, UiA B 70 x201 Historie, UiB B 72 x184 Historie, UiO B 74 x185 Historie, UiS B 76 x217 Historie, UiT B 78 x186 Historie, deltid, HVO Å 61 x223 Historie, kultur og samfunn, HVO B 61 x223 Historie, årsenhet, UiO Å 74 x185 Historie, årsstudium, HBO Å 43 x204 Historie, årsstudium, HVE Å 59 x222 Historie, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Historie, årsstudium, UiA Å 70 x201 Historie, årsstudium, UiB Å 72 x184 Historie, årsstudium, UiS Å 76 x217 Historie, årsstudium, UiT Å 78 x186 Historie, årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Historiske fag, Bø, HiT B 58 x220 Internasjonale studier, HiL B 50 x210 Kjønnsstudier, UiB B 72 x184 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 x194 Kunsthistorie, HiL Å 50 x210 Kunsthistorie, UiB B 72 x184 Kunsthistorie, UiS Å 76 x217 Latin, NTNU Å 66 x194 Lektorutdanning i historie, NTNU M 66 x194 Midtøstenkunnskap, UiB B 72 x184 Religionsvitenskap, NTNU B 66 x194 Russlandsstudier, UiT B 78 x186 Samfunnsfag, HSF Å 55 x216 Samfunnsfag, HVE Å 59 x222 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 62 x224 Samfunnsfag, Hamar, HiHm Å 48 x209 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 56 x218 Samtidshistorie, HiL B 50 x210 Samtidshistorie og internasjonale studier, HiL Å 50 x210 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 61 x223 USA-studier, UiB B 72 x184 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Hotellfag Hotelladministrasjon, HiF B 45 x206 Hotelledelse, UiS B 76 x217 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 x202 Reiseliv, HSF Å 55 x216 Reiseliv, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 x201 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mat og helse, HiB Å 42 x203 Mat og helse, HVE Å 59 x222 Mat og helse, Elverum, HiHm Å 48 x209 Matkultur og helse, HVO Å 61 x223 Idehistorie Filosofi og idéhistorie, UiO B 74 x185 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 x201 Idrett Bevegelses- og idrettsvitenskap, NTNU B 66 x194 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, HBO B 43 x204 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 58 x220 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 48 x209 Faglærerutdanning, idrett, HiB B 42 x203 Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, Elverum, HiHm B 48 x209 Folkehelsearbeid, HiB B 42 x203 Folkehelsearbeid, UiA B 70 x201 Friluftsliv, HSF B 55 x216 Friluftsliv, HVO Å 61 x223 Friluftsliv, NIH Å 65 x150 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 48 x209 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 58 x220 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 x214 Friluftsliv og idrett, HiF B 45 x206 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 x201 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, deltid, HSF Y 55 x216 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 55 x216 Idrett, HBO B 43 x204 Idrett, HiL B 50 x210 Idrett, HiM Å 51 x211 Idrett, HSF Å 55 x216 Idrett, HVE Å 59 x222 Idrett, HVO Å 61 x223 Idrett, UiA B 70 x201 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 48 x209 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 54 x215 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 55 x216 Idrett, Levanger, HiNT Å 53 x214 Idrett og friluftsliv, HVO B 61 x223 Idrett og kroppsøving, HSF B 55 x216 Idrett og samfunn, NIH Å 65 x150 Idrett, årsstudium, HBO Å 43 x204 Idrett, årsstudium, HiF Å 45 x206 Idrett, årsstudium, HiL Å 50 x210 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 x201 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 48 x209 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 48 x209 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 56 x218 Idrett/kroppsøving, årsstudium, HiF Å 45 x206 Idrettsvitenskap, NIH B 65 x150 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 58 x220 Kristendom og idrett, NLA B 65 x254 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 x214 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 62 x224 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 54 x215 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 x214 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 58 x220 Kroppsøving/idrett, UiS B 76 x217 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 76 x217 Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 50 x210 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 51 x211 IKT/IT Business og IT, HBO B 43 x204 Datateknologi, UiB B 72 x184 Digital kompetanse, HVO Å 61 x223 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 x207 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Geomatikk, HiG B 46 x207 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 x192 IKT i læring, HVE Å 59 x222 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 x184 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjonsbehandling, HiM Å 51 x211 Informasjonsbehandling, årsstudium, HBO Å 43 x204 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 x207 Informasjonssystemer, HVE Å 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVE B 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 62 x224 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Informatikk, HBO B 43 x204 Informatikk, Bø, HiT B 58 x220 Informatikk, Halden, HiØ B 62 x224 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 x219 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 57 x219 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 74 x185 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 74 x185 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 62 x224 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 x220 Ingeniør, data, HiG B 46 x207 Ingeniør, data, HiST B 57 x219 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 x194 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 x201 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 x205 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 x201 IT og logistikk, HiM B 51 x211 IT-basert bedriftsutvikling, HiM B 51 x211 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 x184 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieproduksjon, HiG B 46 x207 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 46 x207 Medieteknologi, HiG B 46 x207 Programvareutvikling, HiG B 46 x207 Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer, HiNT B 53 x214 Spillprogrammering, HiG B 46 x207 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 48 x209 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 54 x215 Arkivkunnskap, årsenhet, UiO Å 74 x185 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 54 x215 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 54 x215 Digital medieproduksjon, Halden, HiØ B 62 x224 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 48 x209 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 78 x186 Informasjonssystemer, HVE Å 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVE B 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 62 x224 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 x184 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 74 x185 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 57 x219 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 x201 Journalistikk, HBO B 43 x204 Journalistikk, HiO B 54 x215 Kommunikasjon, UiA B 70 x201 Kommunikasjon og medier, MHG B 64 x257 Kommunikasjon, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mediedesign, HiG B 46 x207 Mediefag, Rena, HiHm Å 48 x209 Mediefag, årsstudium, UiA Å 70 x201 Mediekunnskap, HVO Å 61 x223 Medieproduksjon, NTNU B 66 x194 Medier og kommunikasjon, HiO B 54 x215 Medievitenskap, UiB B 72 x184 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 72 x184 Nye medier, UiB B 72 x184 PR, kommunikasjon og media, HVO B 61 x223 Språk og informasjon, UiB B 72 x184 Økonomi og administrasjon, HiN B 51 x212 Informatikk Anvendt datateknologi, HiO B 54 x215 Business og IT, HBO B 43 x204 Datasikkerhet, UiT B 78 x186 Datateknologi, UiB B 72 x184 Datavitenskap, UiB B 72 x184 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 74 x185 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 46 x207 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 44 x205 Elektronikk og datateknologi, UiO B 74 x185 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., UMB M 69 x192 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 x192 IKT i læring, HVE Å 59 x222 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 x184 Informasjonsbehandling, HiM Å 51 x211 Informasjonsbehandling, årsstudium, HBO Å 43 x204 Informasjonssikkerhet, HiG B 46 x207 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 58 x220 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HVE B 59 x222 Informasjonssystemer og IT-ledelse, Halden, HiØ B 62 x224 Informasjonsteknologi, HiB B 42 x203 Informasjonsteknologi, HiO B 54 x215 Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Informasjonsteknologi, Bachelor, Mo i Rana, HiNe B 52 x213 Informasjonsteknologi, Mo i Rana, HiNe Å 52 x213 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 x184 Informatikk, HBO B 43 x204 Informatikk, NTNU B 66 x194 Informatikk, UiT B 78 x186 Informatikk, UiT M 78 x186 Informatikk, Bø, HiT B 58 x220 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 74 x185 Informatikk, Halden, HiØ B 62 x224 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 57 x219 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 57 x219 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 74 x185 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 74 x185 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 74 x185 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anvend, UiO B 74 x185 Informatikk, årsstudium, NTNU Å 66 x194 Informatikk årsstudium, Bø, HiT Å 58 x220 Informatikk, årsstudium, Halden, HiØ Å 62 x224 Informatikk årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 58 x220 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 72 x184 Ingeniør, data, HiO B 54 x215 Ingeniør, data, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 62 x224 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 x212 Ingeniør, datateknikk, HVE B 59 x222 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 58 x220 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 x201 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu Å 44 x205 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 44 x205 IT og logistikk, HiM B 51 x211 IT-basert bedriftsutvikling, HiM B 51 x211 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 57 x219 Lektorprogrammet, realfag, UiO M 74 x185 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 x194 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 46 x207 Programvareutvikling, HiG B 46 x207 Realfag, årsenhet, UiO Å 74 x185 Ingeniør Bygg, UiS B 76 x217 Byutvikling og urban design, UiS M 76 x217 Data, UiS B 76 x217 Data/IT, HiN M 51 x212 Elektro, UiS B 76 x217 Elektroteknikk, HiN M 51 x212 Energiteknologi, HiF B 45 x206 Fornybar energi, HSF B 55 x216 Industriell teknologi, HiN M 51 x212 Industriell økonomi, UiS M 76 x217 Industriell økonomi og info.ledelse, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 x201 Informasjonsteknologi, UiS M 76 x217 Ingeniør, Allmenn Bygg, HiN B 51 x212 Ingeniør, Allmenn Bygg, nettbasert, HiN B 51 x212 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 x203 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 54 x215 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSH B 56 x218 Ingeniør, bygg, HiB B 42 x203 Ingeniør, bygg, HiO B 54 x215 Ingeniør, bygg, HiST B 57 x219 Ingeniør, bygg, HiT B 58 x220 Ingeniør, bygg, HiÅ B 63 x225 Ingeniør, bygg - konstruksjon, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - landmåling, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse, HiG B 46 x207 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 62 x224 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 x201 20

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2013 Avdeling for utdanning Arkivref.: /2651 Dato: 15.10. ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 24.10. Fra: Udir/Avdeling for utdanning Opptakstallene høsten Universitetsdirektøren gir to ganger

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer