BKK Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK Årsrapport 2011 1"

Transkript

1 BKK Årsrapport Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr Driftsresultat (EBIT) mill. kr Inntekt på investering i tilknyttet selskap mill. kr Netto finansposter mill. kr Resultat før skattekostnad mill. kr Konsernresultat mill. kr Resultat pr aksje (Earnings per share) kroner Justert for urealiserte verdiendringer: Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr Driftsresultat (EBIT) mill. kr Inntekt på investering i tilknyttet selskap mill. kr Netto finansposter mill. kr Resultat før skattekostnad mill. kr Konsernresultat mill. kr Resultat pr aksje (Earnings per share) kroner Fra oppstilling av finansiell stilling Eiendeler mill. kr Egenkapital mill. kr Netto rentebærende gjeld mill. kr Sysselsatt kapital mill. kr Anvendt kapital mill. kr Fra kontantstrøm Kontantstrøm fra årets virksomhet mill. kr Utbetalt utbytte mill. kr Utbytte pr aksje kroner Tilbakebetaling av egenkapital mill. kr Av-/nedskriving på varige driftsm./immat.eiendeler mill. kr Vedlikeholdsinvesteringer mill. kr Kjøp av varige driftsm. og immaterielle eiendeler mill. kr Likvide midler mill. kr Finansieringsstørrelser EBITDA interest coverage 4,8 4,2 4,5 EBIT interest coverage 3,9 2,8 3,0 FFO interest coverage 4,1 3,8 3,6 FFO/rentebærende gjeld prosent Netto rentebærende gjeldsgrad prosent Rentebærende gjeldsgrad prosent Egenkapitalandel prosent Årsrapport 2011 Et utdrag av nettversjonen

2 2 BKK Årsrapport 2011 Om årets rapport Også i år trykker vi kun årsberetningen, regnskapene og litt fakta om BKK-konsernet. All øvrig informasjon finner du på våre hjemmesider: I tillegg til årsrapporten finner du Samfunnsansvarsrapport, noen ekstra sider med reportasjestoff, smått og stort fra året som gikk og debattinnlegg som serverer smakebiter av virksomheten vår på en annen måte enn rapportene. Alt dette er samlet på nettsiden vi har kalt «Engasjement og verdiskaping 2011». Nettversjonen er tilrettelagt for de fleste typer mobile enheter. Send en SMS med kodeord årsrapport til , og få tilbake en melding med lenke til årets rapport.

3 Innhold - Lytt til klimavisjonærene side 4 Fordi håndteringen av klimautfordringene først og fremst handler om å bruke minst mulig penger, havner kraftbransjen uforskyldt midt oppi det. Les konsernsjefens kommentar Kort om oss side 7 Eierskap Konsernstyret Konsernledelsen Organisasjonskart Årsberetning side 11 Hovedpunkter Virksomheten Økonomiske resultater Strategi Forretningsområder Foretaksstyring i BKK Markedsutvikling Samfunnsansvar og miljø Organisasjon Utsikter fremover Regnskap, BKK-konsern side 33 Resultatregnskap Oppstilling av finansiell stilling Endringer i egenkapital Kontantstrømanalyse Noter Regnskap, BKK AS side 103 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Egenerklæring VPHL side 137 Revisjonsberetning side 138 Utgiver: BKK AS Foto: Helge Hansen Trykk: Bording BKK AS Kokstadvegen 37, Postboks 7050, 5020 Bergen Telefon

4 4 BKK Årsrapport Lytt til klimavisjonærene Økt utbygging av vann- og vindkraft har potensial til å bli en flau symbolpolitikk. For å gjøre suksess av symboler må klimavisjonærene få mer innflytelse. Det er liten tvil om at klimautfordringene skaper hodebry. Gang på gang utsettes klimameldingen, og mens vi venter, er Sigbjørn Johnsen sendt ut for å lodde stemningen for å gjøre minst mulig hjemme. Fordi håndteringen av klimautfordringene først og fremst handler om å bruke minst mulig penger, havner kraftbransjen uforskyldt midt oppi det. Vi skal produsere mye mer fornybar energi, bare fordi fornybar energi er bra men uten at vi har noen plan for å ta energien i bruk. Misforstå meg rett. Jeg er på ingen måte motstander av å produsere mer fornybar energi. Men jeg er først og fremst en tilhenger av å bruke mer fornybar energi. Og en tilhenger av å tenke nytt om hva og hvordan vi bruker vann- og vindkraft. Kraft og industri må komme til enighet En fjerdedel av all kraft som produseres i Norge, forbrukes av kraftkrevende industri. Kraftkrevende industri er en viktig forbruksgruppe, nettopp på grunn av dens jevnt høye og stabile forbruk. Om Norge kunne blitt et eldorado for nye kraftkrevende industriarbeidsplasser, så hadde ikke kraftbransjen hatt noe imot det. Men det er lite realistisk. I den harde globale konkurransen handler det først og fremst om å berge så mange arbeidsplasser som mulig. I 2011 gikk de fleste av industriens langsiktige kraftavtaler ut, og de er på leit etter nye. Jeg mener at kraftbransjen og industrien har et ansvar for å komme til enighet om langsiktige kraftkontrakter som begge bransjer er tjent med. Det vil sikre viktige arbeidsplasser i Norge og samtidig hindre at industri som i dag baserer produksjonen på fornybar energi i Norge, flagger

5 BKK Årsrapport ut til land som baserer sin produksjon på fossil energi. Bedre kraftflyt mellom nasjoner De fleste analyser peker mot at satsingen på ny kraftproduksjon i Norden i dag er så stor at produksjonen ligger an til å bli mye høyere enn forbruket selv om vi klarer å beholde industriarbeidsplassene. For å komme i balanse, må vi derfor bruke kraft på nye måter hjemme, og sørge for bedre kraftflyt mellom nasjoner. Nettmeldingen som ble presentert av Olje- og energidepartementet i mars i 2012 slo fast at samfunnsøkonomiske lønnsomme mellomlandsforbindelser skal bygges. Da er det ingen grunn til å nøle. Grundige analyser slår fast at det er god samfunnsøkonomi i å bygge flere forbindelser. Flere mellomlandsforbindelser vil sikre en bedre flyt av kraft mellom Norge og våre naboland i sør og vest. Det vil både bidra til økt forsyningssikkerhet når produksjonen i Norge er lav, og det vil gi oss et marked for kraft når overskuddet er stort. BKK ønsker å bidra til at en kabel mellom Vestlandet og Storbritannia kan etableres så raskt som mulig. gjøre elektrisitet mer anvendelig i transportsektoren bør derfor prioriteres. Å klare å kutte i klimagassutslippene her hjemme uten å bruke penger på det, er vanskelig, om ikke umulig. Hadde det vært enkelt, ville klimameldingen vært presentert for lengst. Kraftbransjen har alle muligheter til å bidra på en positiv måte, men vi er ikke interessert i å bli brukt i en symbolpolitikk som verken gir en klimagevinst eller bidrar til økt verdiskaping. Min oppfordring til politikerne er å slippe klimavisjonærene inn i politikken, og lage handlingsplaner basert på visjonen om et utslippsfritt Norge. Da blir det kanskje litt mer sus over det hele. Atle Neteland konsernsjef Elektrisitet på nye områder Elektrisitetsforbruket er allerede høyt i Norge og skal bruken øke så det monner, må vi først og fremst bruke mer elektrisitet i transportsektoren og eventuelt til drift av olje- og gassinstallasjoner om det er samfunnsøkonomisk rasjonelt og kan gi en global klimagevinst. Teknologiutvikling som kan

6 6 BKK Årsrapport 2011 Velkledde ledere forebygger skader - Respekt for instruks om bruk av personlig verneutstyr er viktig, sier Thor André Berg, konserndirektør Infrastruktur. Vi må også bli bedre på å si fra til gode kolleger dersom de skulle glemme personlig verneutstyr. Les mer i nettversjonen

7 BKK Årsrapport Kort om oss BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft. Antall fast ansatte Omsetning (mill. kr) Driftsresultat (mill. kr) BKK-konsernet, totalt BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Nett AS BKK Elsikkerhet AS ,3 BKK Fiber AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS * * BKK Energitjenester AS skiftet navn fra BKK Energimåling AS 8. juni 2011 Du kan lese flere detaljer om selskapenes regnskaper i konsernregnskapet, note 6. Våre økonomiske bidrag til samfunnet BKK tilfører staten og eierkommunene på Vestlandet store verdier. Gjennom utbyttet, kjøpt og salg av tjenester og overføringer til det offentlige i form av skatter og avgifter, er BKKs bidrag til fellesskapet betydelig. Utbyttet fordeles på BKKs 18 eiere ut fra eierandelen. Statkraft er største eier med 49,90 prosent, mens Bergen kommune har en eierandel på 37,75 prosent. For regnskapsåret 2011 foreslås det å avsette 800 millioner kroner til utbytte, hvor Statkraft og Bergen kommune for henholdsvis 398 og 302 millioner kroner. Tredje største eier er Askøy kommune. Med en eierandel på 2,48 prosent vil øykommunen få utbetalt 19,8 millioner kroner i utbytte, mens Granvin herad med en eierandel på 0,05 prosent får kroner i utbytte. I 2011 overførte BKK ca. 1,3 milliarder kroner til det offentlige i form av skatter og avgifter. Konsernet kjøpte varer og tjenester for 1,1 milliarder kroner. Se detaljert oversikt i nettversjonen.

8 8 BKK Årsrapport 2011 Eierskap BKKs eiere er Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK har aksjer i en rekke av de større kraftselskapene i landsdelen (Vestlandsalliansen) og eier 49 prosent i landets nest største strømleverandør, Fjordkraft. For oversikt over våre tilknyttede selskaper, se note 9 i konsernregnskapet. Statkraft Industrial Holding AS 49,90 % Bergen kommune 37,75 % Askøy kommune 2,48 % Lindås kommune 1,95 % Fjell kommune 1,89 % Sund kommune 1,02 % Kvam herad 0,90 % Meland kommune 0,76 % Radøy kommune 0,74 % Voss kommune 0,62 % Øygarden kommune 0,52 % Austrheim kommune 0,43 % Vaksdal kommune 0,37 % Gulen kommune 0,27 % Høyanger kommune 0,12 % Fedje kommune 0,12 % Masfjorden kommune 0,10 % Granvin herad 0,05 % Konsernstyret Fra venstre: Nestleder Steinar Bysveen (Statkraft), Morten Bildøy (arbeidstakerrepresentant), Per Erik Nordbø (arbeidstakerrepresentant), Trude Kremner (arbeidstakerrepresentant ), Tone Elisabeth Aastveit Skuterud (Statkraft), Svein Raa Davidsen (arbeidstakerrepresentant), Styreleder Martin Smith-Sivertsen (Bergen kommune), Henning Villanger (Statkraft ), Kathrine Duun Moen (Statkraft ), Torill Selsvold Nyborg (Hordaland fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BKK), Anne Gine Hestetun (Bergen kommune) og Hermann Saue (landkommunene).

9 BKK Årsrapport Konsernledelsen Fra venstre: Tonny Nundal (konserndirektør Kommunikasjon), Bjarne Skaar (konserndirektør, strategiske allianser), Lise Reinertsen (konserndirektør Forretningsutvikling og Strategi), Birthe Iren Grotle (konserndirektør Kunde), Atle Neteland ( konsernsjef), Birger C. Schønberg (konserndirektør Økonomi), Jostein Søfteland (konserndirektør Organisasjon), Thor André Berg (konserndirektør Infrastruktur) og Wenche Teigland (konserndirektør Energi) Organisasjonskart BKK AS Konsernsjef Forretningsutvikling og Strategi, Kommunikasjon, Økonomi, Organisasjon, Strategiske allianser Forretningsområde ENERGI BKK Produksjon AS Forretningsområde INFRASTRUKTUR BKK Nett AS Forretningsområde KUNDE BKK Marked AS BKK Varme AS BKK Elsikkerhet AS BKK Kundetjenester AS BKK Fiber AS BKK Energitjenester AS

10 Hvor pålitelig bør strømforsyningen være? NVE-direktør Per Sanderud stiller spørsmål om hvor pålitelig strømforsyngen må være. Les mer i nettversjonen

11 Årsberetning Hovedpunkter 12 Første halvår av 2011 var preget av høye kraftpriser og lav magasinfylling, mens det i andre halvår har vært lave kraftpriser på grunn av mye nedbør. Virksomheten 13 Kraftselskapet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. Økonomiske resultater 14 Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift Årsresultat Avkastning Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultatandeler tilknyttede selskaper Finansposter Skatter Kontantstrøm og kapitalforhold Utbytte og disponering av årets resultat Strategi 19 BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskapning for eierne. Forretningsområder 20 Forretningsområde Energi Forretningsområde infrastruktur Forretningsområde Kunde Foretaksstyring i BKK 24 Eierstyring og selskapsledelse Risikostyring og internkontroll Risiko i finansiell rapportering Markedsutvikling var et begivenhetsrikt år i kraftmarkedet med mange forhold som satte preg på utviklingen. Samfunnsansvar og miljø 27 BKK har som mål å bidra til en bærekraftig utvikling der verdiskaping og samfunnsansvar er i harmoni. Organisasjon 28 Attraktiv arbeidsgiver Likestilling og diskriminering Helse, miljø og sikkerhet Omdømme Styrets arbeid Utsikter fremover 31 Gitt normale tilsigsforhold, nåværende forventninger til utviklingen i kraftprisen fremover og sett bort fra urealiserte verdiendringer venter styret et resultat etter skatt for 2012 på nivå med 2011.

12 12 BKK Årsrapport 2011 Hovedpunkter Første halvår av 2011 var preget av høye kraftpriser og lav magasinfylling, mens det i andre halvår har vært lave kraftpriser på grunn av mye nedbør. Årets resultat er mill. kroner (596 mill. kroner), og bedringen i resultat fra året før skyldes i hovedsak økt produksjon og positive verdiendringer på kraftkontrakter. Vannkraftproduksjonen i 2011 var 6,5 TWh, en økning på 30 prosent fra Områdeprisen for Bergen i 2011 var 45,9 euro/mwh (51,8 euro/mwh). I forhold til 2010 er endringene som følger: Energiinntekter mill. kroner øker med 28 prosent Overføringsinntekter mill. kroner går ned med 4 prosent Telekominntekter 274 mill. kroner går ned med 11 prosent Andre inntekter 344 mill. kroner øker med 34 prosent Driftsresultat mill. kroner øker med 127 prosent Mye vann, lave priser Vannmagasinene i Norden er fullere enn på flere år, og det er i dag lite som tyder på høye kraftpriser i Les mer i nettversjonen

13 BKK Årsrapport Virksomheten Kraftselskapet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivingsog entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten bredbånd, boligalarm, varmepumper, fjernvarme og energimåling. Vår visjon er Vi gir morgendagen nye muligheter. BKK skal lede an i utviklingen av ny klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturselskap som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen i tiden som kommer. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. Hovedkontoret ligger i Bergen. Eierforhold BKKs eiere er Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK har aksjer i en rekke av de større kraftselskapene i landsdelen (Vestlandsalliansen) og eier 49 prosent i landets nest største strømleverandør, Fjordkraft.

14 14 BKK Årsrapport 2011 Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. BKK avlegger i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-9 årsregnskap for konsernet etter International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. Det har ikke vært endring i regnskapsprinsipper i Selskapsregnskapet til BKK AS og regnskap for datterselskaper utarbeides i henhold til NGAAP. Årsresultat Resultat før skatt er mill. kroner (1 258 mill. kroner). Hovedårsaken er økte energiinntekter og positiv verdiendring på inngåtte kraftkontrakter. Årets positive urealiserte verdiendring på kraft-, rente- og valutakontrakter for konsernet er 814 mill. kroner, og inkludert tilknyttede selskaper er positive verdiendringer på 881 mill. kroner (-433 mill. kroner). Skattekostnaden for 2011 er mill. kroner (662 mill. kroner). Resultat etter skatt er mill. kroner (596 mill. kroner). I 2011 er det positive IFRS-effekter på totalt 647 mill. kroner (-223 mill. kr). Bevegelsen i IFRS-effektene forklares i hovedsak ved verdiendringer på inngåtte kraftkontrakter og derivater, samt beregnet merinntekt i nettselskapet for 2011 på 72 mill. kroner mot en mindreinntekt på 81 mill. kroner i BKK sin andel av IFRS-effekter i tilknyttede selskaper er 111 mill. kroner, en økning på 122 mill. kroner i forhold til Resultat før skatt i mill. kroner Avkastning Tall i prosent Avkastning på anvendt kapital 12,2 5,7 10,5 Totalkapitalrentabilitet 8,4 4,9 7,8 Egenkapitalrentabilitet 19,2 8,8 15,3 Basert på regnskapsmessig resultat har konsernet i 2011 en avkastning på anvendt kapital på 12,2 prosent, og dette er nesten en dobling fra året før. Driftsinntekter BKK-konsernet hadde i 2011 en omsetning på mill. kroner (3 717 mill. kroner). Dette tilsvarer en økning i omsetning på 513 mill. kroner (14 prosent) i forhold til året før. Energiinntektene har økt med 519 mill. kroner, og dette skyldes i hovedsak økt produksjon og positive verdiendringer på kraftkontrakter. Produksjonsverdien var mill. kroner, noe som er tilnærmet likt året før. Områdepris i 2011 var 45,9 euro/mwh (51,8 euro/mwh), og vannkraftproduksjonen viser en økning på GWh i forhold til året før. Tap på sikringsportefølje for kraft- og valutakontrakter i 2011 var 4 mill. kroner (489 mill. kroner). Inntekter fra salg av fjernvarme er redusert med 31 mill. kroner i forhold til året før, og hovedårsaken er en mildere høst og vinter enn i Inntekter fra kraftoverføring er mill. kroner (1 314 mill. kroner). Nettselskapets inntekter er preget av et markert fallende rentenivå, som gir et lavere grunnlag for beregning av inntektsrammen. Kombinert med økte pensjonsforpliktelser fører dette til at driftsinntektene for nettselskapet er betydelig redusert sammenlignet med fjoråret. Telekominntekter er redusert med 36 mill. kroner i forhold til 2010, hovedsakelig på grunn av salg av kundeportefølje privatkunder til Ventelo AS. Andre driftsinntekter er 344 mill. kroner (257 mill. kroner), se omtale av segmentinntekter for hvert forretningsområde for mer informasjon.

15 BKK Årsrapport Brutto driftsinntekter i mill. kroner Energikjøp, overføringskostnader og varekjøp kom på til sammen -740 mill. kroner (914 mill. kroner). Netto driftsinntekter, inkludert positiv urealisert verdiendring på kraftkontrakter på 664 mill. kroner (-286 mill. kroner). Netto driftsinntekter ble totalt mill. kroner (2 517 mill. kroner). Driftsresultat Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er mill. kroner (1 622 mill. kroner). Årets driftsresultat er mill. kroner (1 082 mill. kroner). Forbedringen i driftsresultat på mill. kroner skyldes i hovedsak økte inntekter fra kraftproduksjon samt redusert tap på prissikring av kraftinntekter, da verdien av prissikringen øker når kraftprisene er lavere enn inngåtte kontraktspriser. For kraftproduksjonen er driftsresultatet (NGAAP) mill. kroner (1 068 mill. kroner). Nettvirksomheten har et driftsresultat (NGAAP) på 133 mill. kroner (457 mill. kroner). Driftsresultat for fjernvarme er redusert med 19 mill. kroner, og driftsresultat for bredbåndsvirksomheten er redusert med 12 mill. kroner i forhold til samme periode året før. Morselskapet BKK AS viser en bedring i driftsresultat (NGAAP) på 18 mill. kroner, blant annet på grunn av 12 mill. kroner i inntekt fra salg av eiendommer i Bergen og økt eksternt salg av IT-tjenester. Netto driftsinntekter i mill. kroner Driftsresultat (EBIT) i mill. kroner Driftskostnader BKK hadde driftskostnader på mill. kroner (1 435 mill. kroner). Av-/nedskrivninger har økt med 22 mill. kroner. Lønnskostnader har økt med 238 mill. kroner fra samme periode året før, og dette skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader som ble totalt 110 mill. kroner mot -84 mill. kroner året før. Endringen i pensjonskostnader på 193 mill. kroner skyldes i hovedsak forhold i 2010, da en regelendring i folketrygden førte til negative pensjonskostnader og den negative effekten av lavere rente i Driftsresultat (EBIT) eksklusive urealiserte verdiendringer i mill. kroner

16 16 BKK Årsrapport 2011 Resultatandeler tilknyttede selskaper Det er innarbeidet resultatandeler i tilknyttede selskaper der BKK eier mellom 20 og 50 prosent på til sammen 239 mill. kroner (228 mill. kroner). Det er da foretatt regnskapsmessige avskrivninger av merverdier med 66 mill. kroner. Positive urealiserte verdiendringer på kraft-, rente- og valutakontrakter er 60 mill. kroner (-7 mill. kroner). Av innarbeidede resultatandeler fra tilknyttede selskaper utgjør 12 mill. kroner (26 mill. kroner) korreksjon av innarbeidede resultatandeler basert på foreløpig regnskap for Kraftselskapene Tafjord Kraft AS, Sogn og Fjordane Energi AS, Sunnfjord Energi og Sognekraft AS har som følge av stormen Dagmar høye kostnader ved ikke levert energi. Finansposter BKK utsettes for valutarisiko fordi kraftprisen fastsettes i euro, og for å sikre framtidige kontantstrømmer benyttes valutasikringskontrakter hvor 50 prosent av forventet euroinntekt forhåndsselges. Dette demper resultateffekten av svingninger i eurokursen. Av de urealiserte verdiendringene for finansposter utgjorde valutasikringskontraktene og korte valutaposisjoner -24 mill. kroner (141 mill. kroner). Kontantstrøm og kapitalforhold Samlet netto kontantstrøm fra drift var på mill. kroner (1 271 mill. kroner), hvorav -605 mill. kroner (-685 mill. kroner) er betalt skatt i Endringen fra året før skyldes hovedsakelig økning i resultat før skatt. Konsernets investeringsaktiviteter var på -961 mill. kroner (248 mill. kroner). Finansieringseffekter ga en netto kontantstrøm på 787 mill. kroner (-335 mill. kroner), som tilsvarer netto av utbetaling av mill. kroner i utbytte og opptak av ny langsiktig gjeld i Netto økning av likviditetsbeholdning i 2011 er dermed mill. kroner. BKK-konsernet har bevisst bygget opp en betydelig kontantbeholdning som forsikring mot urolige finansmarkeder fremover. Kontantstrøm 2011 Netto resultat av finansposter er -541 mill. kroner (52 mill. kroner). Nedgangen i urealisert verdiendring på derivater (inkludert tilknyttede selskaper) i forhold til fjoråret er -69 mill. kroner. Andre netto finanskostnader er 512 mill. kroner (160 mill. kroner). Av økningen i finanskostnader skyldes 55 mill. kroner økt lånegjeld og høyere kredittmarginer på innlånsporteføljen. Hovedårsaken til økningen i finanskostnader er 194 mill. kroner i nedskrivninger og tap ved salg av aksjer. Salget av aksjene Ventelo AS til EQT Ventelo Invest AS øker finanskostnadene med totalt 175 mill. kroner, for ytterligere informasjon vises det til note 5 i årsregnskapet. Skatter Skattekostnaden i 2011 utgjorde mill. kroner (662 mill. kroner). Effektiv skattesats var 47 prosent (53 prosent). Årets grunnrenteskatt var på 418 mill. kroner (378 mill. kroner), en økning på 11 prosent i forhold til Grunnlaget for grunnrenteskatt er i hovedsak spotpriser, og resultat av sikringshandel blir ikke hensynstatt. Betalt skatt i 2011 var 605 mill. kroner (685 mill. kroner). Pr var konsernets totalkapital mill. kroner ( mill. kroner), og egenkapitalen var mill. kroner (6 301 mill. kroner). Dette gir en bokført egenkapitalandel på 29 prosent (35 prosent). Det er ført 405 mill. kroner (140 mill. kroner) i negativt estimatavvik på pensjoner mot egenkapitalen. Årsaken er at diskonteringsrenten for verdiberegning av fremtidige pensjonsforpliktelser ble fastsatt på et historisk lavt nivå ved utgangen av Markedsverdien av konsernets kraftverk er vesentlig høyere enn de bokførte verdiene. Netto rentebærende gjeld (fratrukket mest likvide omløpsmidler) var mill. kroner (7 005 mill. kroner). Kortsiktig

17 BKK Årsrapport ikke rentebærende gjeld var mill. kroner (2 082 mill. kroner), hvorav betalbar skatt utgjør 791 mill. kroner (518 mill. kroner). I 2011 har det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet vært BKK sin hovedfinansieringskilde. Det ble gjennom året tatt opp to nye obligasjonslån og seks nye sertifikatlån, samt et 5-årig lån fra Eksportfinans. På grunn av at BKK stiller priser i lånene sine, endrer forfallstrukturen på lånegjelden seg, selv om det ikke tas opp nye lån. Det har i 2011 vært god aktivitet i BKK-papirer. Likviditetsbeholdningen ved utgangen av 2011 består av bankinnskudd på ca mill. kroner, i tillegg kommer en trekkfasilitet i selskapets hovedbank på 500 mill. kroner. Av investeringsbeløpet omfatter 288 mill. kroner (276 mill. kroner) reinvesteringer, mens resten gjelder investeringer i økt kapasitet og/eller økt lønnsomhet. BKK har i 2011 investert 63 mill. kroner i Agua Imara AS, og etter dette har BKK en eierandel på 23,71 prosent i selskapet. Totalt sett har finansielle investeringer i kraftproduksjon økt med 119 mill. kroner i Utbytte og disponering av årets resultat Morselskapet BKK AS viser et resultat på 558 mill. kroner (725 mill. kroner). Selskapets frie egenkapital før avsetning til utbytte er 811 mill. kroner (1 778 mill. kroner). Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Disponering av årets resultat: Avsatt til utbytte 800 Overført fra fond for vurderingsforskjeller -223 Overført fra annen egenkapital -19 Årsresultat 558 Konsernets investeringer i varige driftsmidler m.v. i 2011 var (i mill. kroner): Kraftverksanlegg Nettanlegg Fjernvarmeanlegg Tele-/bredbåndsanlegg Andre investeringer Sum investeringer

18 18 BKK Årsrapport 2011 Ny logo for «det blå energiselskapet» I februar fikk vi ny logo, som en del av arbeidet med ny visuell identitet for BKK. I den nye logoen gjenkjenner vi mye av det solide og sterke fra «den gamle logoen», samtidig som den bedre signaliserer vårt ambisjonsnivå for fremtiden. Les mer i nettversjonen

19 BKK Årsrapport Strategi BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskapning for eierne. BKK er et ledende selskap på Vestlandet og i den norske kraftbransjen. Gjennom realisering av visjonen Vi gir morgendagen nye muligheter, vil vi vise at BKK er en ledende drivkraft. Vårt økonomiske hovedmål er å oppnå en avkastning over tid på 7 prosent basert på markedsverdien av selskapets egenkapital. BKKs konsernstrategi er vårt virkemiddel for å angi strategisk retning, samt bidra til å forvalte og utvikle konsernets verdier i tråd med våre vedtekter og økonomiske mål. De strategiske vekstmålene i BKK er knyttet til følgende hovedtema:»» mer miljøvennlig energi»» fremtidsrettet infrastruktur for strømnett og fiber»» konkurransedyktige kundeløsninger»» slagkraftig allianse mellom kraftselskapene i Vestlandsalliansen BKK skal i hovedsak oppnå vekst fremover gjennom betydelige investeringer innenfor våre kjerneområder, herunder vannkraft, både nasjonalt og internasjonalt, og videreutvikling av et fremtidsrettet strømnett i vår region. Fjernvarme er også et prioritert område for fremtidig vekst, og det kan være aktuelt med en begrenset satsing på lønnsomme investeringer i andre fornybare energiformer. Konsernets satsinger innenfor fiber og kundeløsninger opererer innenfor mer stabile rammevilkår. Her er fokuset i stor grad å opprettholde posisjonene og forbedre lønnsomheten. En videreutvikling av vår strategiske allianse på Vestlandet (Vestlandsalliansen) har høy prioritet og vil på sikt bidra til ytterligere vekstpotensial og samarbeidsgevinster. Utbyttet fra BKK tilfører eierne store verdier som kommer fellesskapet til gode. Samtidig har BKK planer om store investeringer i infrastruktur og ny fornybar energi som vil legge grunnlag for økt verdiskaping i regionen. BKK er opptatt av å ha en utbyttepolitikk som gir god avkastning, skaper forutsigbarhet for eierne og samtidig er forsvarlig i forhold til selskapets inntjeningsevne og en lønnsom utvikling fremover. Det er et mål at konsernets soliditet skal være på et nivå som sikrer at konsernet oppnår en konkurransedyktig kredittvurdering, anslagsvis A-/BBB+.

20 20 BKK Årsrapport 2011 Forretningsområder 7 BKK Forretningsområder er organisert konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i tre forretningsområder: Energi, Infrastruktur og Kunde. BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i tre forretningsområder: Energi, Infrastruktur og Kunde EBITDA per FO FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde Fordeling årsverk 13% Driftsinntekter pr. FO 9% 1% 57% 23% 32% 58% 7% Morselskap FO Kunde FO Energi FO Infrastruktur FO Energi FO Kunde FO Infrastruktur Øvrig virksomhet Forretningsområde Energi består av selskapene BKK Produksjon AS og BKK Varme AS, og ivaretar konsernets eierinteresser i Vestavind Kraft AS, Vestavind Offshore AS, Småkraft AS, Himal Power Ltd., Kjøsnesfjorden kraftverk AS, Agua Imara AS og annen kraftproduksjon. Vannkraftproduksjonen disponert av BKK i 2011 var 6,5 TWh, som er ca. 30 prosent høyere enn for Akkumulerte tilsig ved utgangen av året var 26 prosent mer enn normalen, og magasinbeholdningen var 1343 GWh høyere enn for året før. I 2011 er det omsatt 186 GWh fjernvarme og 5 GWh elektrisk kraft fra Fana kraftvarmeverk. Årsomsetning av fjernvarme er hele 38 GWh lavere enn omsetning for 2010 og 24 GWh lavere enn forventet. Reduksjonen er kommet selv om det i perioden er tilknyttet flere kunder. Hele 85 prosent av fjernvarmelevansen er styrt av utetemperatur og 2011 var et like varmt år som 2010 var kaldt i forhold til et normalår. Vi har dermed på to år fått utsving til to ytterpunkt på temperaturkurven. Kollsnes kogenereringsverk har produsert 58 GWh kraft, og dette er på nivå med i fjor. Det er per i dag ingen kunder til varmeproduksjonen.

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering BKK Årsrapport 2012 1 2012 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 240 4 230 3 717 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 2 325 3 015 1 622 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 1

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

årsberetning regnskap Årsresultat Resultat før skatt i mill. kr

årsberetning regnskap Årsresultat Resultat før skatt i mill. kr 74 regnskap årsberetning \\\ Årsberetning Hovedpunkter: Året 29 viser stabile resultater i konsernets underliggende drift. Som følge av store urealiserte verdiendringer ble resultat etter skatt vesentlig

Detaljer

Bygger for fremtiden

Bygger for fremtiden BKK Årsrapport 2014 1 Bygger for fremtiden BKK er inne i en investeringsbølge og de kommende årene vil vi ferdigstille store energi- og infrastrukturprosjekter som blir viktige for BKK, for Vestlandet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2015

Delårsrapport 4. kvartal 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 Delårsrapport pr. 4. kvartal 2015 for BKK-konsernet Hovedpunkter Resultatet for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. Inntekt fra investering

Detaljer

Regnskap for BKK-konsern og BKK AS

Regnskap for BKK-konsern og BKK AS Regnskap for BKK-konsern og BKK AS ÅRSRESULTAT KONSERN Klarte ikke å generere graf ÅRSRESULTAT BKK AS Klarte ikke å generere graf Konsernregnskap for 2010 er i samsvar med International Financial Reporting

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

- Nå er årets tallsjauing avsluttet. Over 90 prosent økning fra Styrets årsberetning for Hovedtall Regnskap for BKK-konsern

- Nå er årets tallsjauing avsluttet. Over 90 prosent økning fra Styrets årsberetning for Hovedtall Regnskap for BKK-konsern - Nå er årets tallsjauing avsluttet Les mer Over 90 prosent økning fra 2010 Den solide bedringen i resultatet skyldes i hovedsak økt produksjon og redusert tap på prissikring av kraftinntekter, sier Birger

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Årsrapport 2015. BKK sitt konsernresultat for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner.

Årsrapport 2015. BKK sitt konsernresultat for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. BKK sitt konsernresultat for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. Inntekt fra investering i tilknyttet selskap bidrar til å løfte resultatet, da konsernets eierandel

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 9 Overgang til IFRS side 12

Delårsrapport. 1. halvår Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 9 Overgang til IFRS side 12 Foto: Kjetil Espetvedt, Digitalsport.no Delårsrapport 1. halvår 2007 Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 9 Overgang til IFRS side 12 Hovedpunkter Første halvår 2007 ble en god

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. januar 2011 30. september 2011 (Tall for 2010 i parentes)

Detaljer

Energi Halvårsrapport Q2 2015

Energi Halvårsrapport Q2 2015 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner)

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2016

Energi Kvartalsrapport Q3 2016 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2006

Delårsrapport 1. halvår 2006 Delårsrapport 1. halvår 2006 Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 10 Hovedpunkter Første halvår 2006 ble en meget god periode for BKK med fremgang på alle virksomhetsområder. I

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Delårsrapport for BKK. pr. 4. kvartal bkk.no

Delårsrapport for BKK. pr. 4. kvartal bkk.no Delårsrapport for BKK pr. 4. kvartal 2008 bkk.no Hovedpunkter 2 Virksomheten 4 Økonomiske resultater 4 Forretningsområder 7 Kvartalsregnskap 9 BKK delårsrapport pr. 4. kvartal 2008 Energy Camp tema 1:

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Energi Halvårsrapport Q2 2016

Energi Halvårsrapport Q2 2016 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner)

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Energi Halvårsrapport 2014 Q2

Energi Halvårsrapport 2014 Q2 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner) Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer