Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP"

Transkript

1 Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

2 GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig rørsystem Alle arbeider på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert rørlegger. Alle arbeider på el. anlegg skal utføres av autorisert el. installatør. Bedriv ALDRI vedlikeholdsarbeid på pumpen FØR den er koblet fra el. nettet, og sørg for at ikke uvedkommende kan koble det til igjen mens vedlikeholdsarbeidet pågår! Kabler skal ikke skjøtes inne i pumpekummen, men i koblingsbokser utenfor stasjonen. Ved spyling/rengjøring av pumpekum, husk personlig verneutstyr hygiene/smittefare. Det kan dannes gasser i avløpskummer, for eksempel metan. Bruk derfor ALDRI åpen ild eller varme i nærheten av en pumpekum, av hensyn til eksplosjonsfare! Ved arbeid/vedlikehold i/ved avløpskummer hvor det er fare for gass,.. ARBEID ALDRI ALENE!! ITT Norge AS er IKKE ansvarlig for følgeskader i forbindelse med bruken av det leverte produkt. LEVERINGSOMFANG. 1 stk. Pumpekum i PE m. tilbakeslagsventil, koblingsfot, geiderør, geidefeste og trykkrør. 1 stk. Avløpspumpe. 1 stk. Pumpestyring/Automatikkskap til passet det aktuelle anlegg.

3 MONTASJEVEILEDNING: Pumpekummen plasseres på et plant gulv, der hvor det er mest praktisk med hensyn til plassforhold, el. tilførsel, tilløpsledning og pumpeledning. VIKTIG! Ferdigmontert vil pumpekummen være meget tett, hvis alle gjennomføringer er bra utført. Dette betyr at tilløpsledningen må være luftet over tak, eller at tilløpsledningen er forsynt med en vakumventil. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå undertrykk i pumpekummen under drift, som vil føre til at vannlåser i tilløpsledningen tømmes for vann. Hvis pumpekummen står i et trykkavløpssystem, må det monteres en utvendig avstengningskran for å unngå at kummen fylles med vann før den settes i drift, det kan lekke litt vann tilbake gjennom tilbakeslagsventilen før idriftsettelse. Hvis pumpenkummen graves ned, skal den ikke settes dypere enn at lokket på stasjonen er over terreng. Innerst mot stasjonsveggen brukes singel med kornfordeling opp til 20 mm eller knust masse med kornfordeling 2 til 16 mm. NB! ALL GARANTI BORTFALLER HVIS STASJONEN ER NEDGRAVD FOR DYPT, F.EKS. AT MAN SKJØTTER VIDERE OPP TIL TERRENG MED BETONGRINGER el. DETTE MÅ IKKE FOREKOMME! Montasje av pumpe og innløp: Pumpen fires ned på koblingsfot via geiderørene. Pass på at pumpen entrer skikkelig ned på koblingsfoten. Kabler fra pumpe og kabel/slange fra nivåbryter/luftklokke tres gjennom kabel-gjennomføringene i toppen av pumpekummen. Når alle kabler/slanger er trukket gjennom, tettes det rundt kablene med fugemasse/fugeskum.

4 Innløpsmuffen i pumpekummen har en dimensjon på Ø110 hvor innløpsrøret føres inn. NB! Innløpsrøret skal ikke stikke innenfor innvendig kumvegg. Tilkobling av pumpe og nivåutstyr: NB! Alle el. arbeider må utføres av autorisert installatør. Autoskapet monteres på passende sted så nær pumpekummen som praktisk mulig. Kabler fra pumpe og nivåbryter/luftslange tilkobles ihht. vedlagte koblingsskjema for det leverte pumpestyring/autoskap. El. tilførsel til autoskapet sikres med egen sikringskurs, denne er normalt ikke med i vår leveranse, og må settes opp av el. installtør. Hvis justering er nødvendig på FGC 211 pumpestyringen, se denne enhetens brukermanual. Nivågiver, montering og innjustering Gjelder FGC211 Pumpestyring med trykkgiverklokke. Slange festes til støpejernsklokke, PG-nippel tres på slangen og henges opp som vist på bildet til venstre. PG-nippel festes i brakett som vist på bildet. Slangen trekkes opp slik at luftklokken henger ca 2 cm over bunn stasjon, og PG-nippel trekkes til så slangen sitter fast i PG-nippel. Gjelder for pumpestyring med nivåvippe. Kabel til nivåvippe tres gjennom PVC varerøret. Varerør for vippekabel monteres i brakett som vist på bildet. Kabel trekkes opp slik at kabelllengden mellom nivåvippe og varerør er ca 10 cm, og sikres med en strips som vist på bildet.

5 Prøvekjøring/Oppstart: Når el. tilførsel til pumpen er koblet, samt innløpsrør og pumpeledning er tilkoblet, er stasjonen klar for idriftsettelse. Sjekk at pumpene går riktig vei, se pumpens instruksjonsbok som henger på pumpen, eller i pumpeembalasjen. Fyll kummen forsiktig opp med vann. Pumpen har stor kapasitet og vil tømme kummen ned til stoppnivået relativt rask, fra 0,5-5 min. OBS! Hvis pumpeledningen er tilkoblet soilrør fra ovenforliggende etasje, er det viktig at soilen har fall nok til å ta unna den vannmengden pumpen gir, hvis ikke kan det slå opp i nærliggende sluk på soilen. Tilløpsrør (soil) må være luftet over tak, eller utstyrt med vakumventil. Hvis prøvepumpingen gikk greit, og det ikke er noen lekkasjer på trykkledningen og tilløpsledningen, er stasjonen klar for bruk. De første ukene etter oppstart,... sjekk at det ikke er noen lekkasjer på pumpekum og rørledninger. VEDLIKEHOLD AV PUMPESTAJON TYPE PE 630 TOP: Kummen bør rengjøres (spyles) 2 ganger pr. år. Det er spesielt viktig at nivåbryter/ luftklokke holdes rene, så feilfunksjon unngås. Når det gjelder generelt vedlikehold av pumpen, er det lite som behøver å gjøres med denne utover renhold som beskrevet ovenfor. Se forøvrig pumpens instruksjonsbok. Se siste (bakerste side) hva som IKKE skal kastes i toalettet da dette kan tette både pumpen og pumpeledningen. Hvis pumpen ikke tømmer kummen (eller man får alarm på høyt nivå hvis montert), sjekk følgende: - Er sikringene på sikringskursen til pumpeanlegget hele? Hvis nei, skift/reset sikringer. - Er motorvern løst ut? Hvis ja, reset motorvern, hvis det umiddelbart løser ut igjen, kontakt vår nærmeste serviceavdeling. - Har nivåbryteren hengt seg opp så pumpen ikke starter? Hvis ja, SKRU UT SIKRINGER/SKRU AV AUTOMATSIKRINGER, på sikringskursen til pumpen(e), frigjør/rengjør vippe, koble inn sikringer, sjekk at pumpen(e) starter og stopper normalt. Hvis ingen av de ovenfornevnte punkter løser problemet, ta kontakt med vår serviceavdeling. NB! Skulle strømtilførselen til pumpen bli brutt, eller pumpena v andre årsaker stopper, må man IKKE b enytte de tilknyttede WC, dusj etc., dette for å hindre vannskader.

6 ALARMUTSTYR FOR HØYT NIVÅ. (Tilleggsutstyr): Hvis alarmutstyret er levert, består dette av en alarmunit ATU001 (se egen veiledning for denne) og en nivåbryter (Nivåvippe) type NF-5/ 5 m. med PVC varerør. Utstyret sammenkobles som vist i koblingsskjema til ATU001 alarmboksen. Kabel til nivåvippe tres gjennom PVC varerøret. Varerør for vippekabel monteres i brakett som vist på bildet. Kabel trekkes opp slik at kabelllengden mellom nivåvippe og varerør er ca 10 cm, og sikres med en strips som vist på bildet. Hvis pumpestasjonen leveres med 2 PVC rør: Monter alarmvippen i det korteste røret. Sjekk at alarm-vippen slutter kontakt før nivået er blitt for høyt i tanken! Pass samtidig på at vippen ikke henger for lavt, da vil man få alarmsignal før startnivået nåes! Alarmfunksjonen sjekkes samtidig med spyling/rengjøring av tanken. (2 ganger pr. år). Testes enklest ved å snu nivåvippen, slik at den peker rett oppover,... da skal alarmen utløses. Flygt ATU 001 Alarmenhet med lyd & lyssignal.

7 Monteringsveiledning Varmekabel for Flygt PE 630 TOP Tilkobling av kabelen til El nettet må utføres av autorisert Elektriker Varmekabelen er selvregulerende, og trenger kun å kobles til strøm nettet. Tre varmekabelen bak braketten på toppen, ned på høyre side og bak rør opplegget. Trekk varmekabelen rundt, til skjøten mellom varmekabelen og gummikabelen er rett over braketten La varmekabelen går rundt over utløpet, og ned igjen i en ny runde. Strips enden av varmekabelen sammen med begynnelsen av varmekabelen( rett etter kabel skjøten) i topp braketten. Tre gummikabelen ut igjennom kabelinnføringshullet i stasjonen. Koble til strøm nettet. Er du i tvil ta kontakt med ditt nærmeste Xylem Water Solution Norge kontor.

8 Viktig! Avløpsvannet fra hytta skal pumpes videre. For å unngå tilstopping må IKKE følgende kastes i toalettet: * Filler * Tekstiler * Sanitærartikler (bleier og bind) * Truseinnlegg * Q-tips * Våtservietter/Wipes * Prevensjonsartikler * Frityrolje og større mengder fett Vi anbefaler på det sterkeste å bruke bleket toalettpapir. Ubleket papir/miljøpapir løser seg dårlig opp og kan skape problemer, som tetting av kloakken mm. Følges disse enkle rådene vil man kunne ha en problemfri hyttetilværelse i mange år. Og husk; Unødvendige serivcekostnader unngås.

9 Veileder for hytte eiere med privat pumpestasjon: Åpning av hytta: 1. Kontroller at alle vannkraner er stengt. Åpne stoppekran for vannet. 2. Kontroller at pumpestasjonen fungerer som den skal. Dette gjør du enklest ved å bruke mye vann samtidig som du hører etter at pumpa starter og stopper. Stenging av hytta: 1. Sørg for at pumpestasjonen tømmes for fett og lignende. Dette gjør du best ved å la det renne varmt vann i springen og gjerne tilsette Zalo. 2. For å unngå fare for vannlekkasje er det en god vane å stenge stoppekranen for vannet når man ikke er på hytta. Vinterstenging av hytta: 1. Pumpestasjonen må frostsikres best mulig. Om mulig bør denne være plassert frostfritt. I tillegg kan man sikre røropplegg og pumpestasjon ved å helle miljøvennlig frostvæske i vasker, sluker og i toalettet. Hør etter at pumpa starter slik at du vet at det også er frostvæske i pumpestasjonen. 2. Steng stoppekranen for vannet. Om mulig åpne vannrør på det laveste punktet slik at du får tømt rørene mest mulig. Vær spesielt oppmerksom på blandebatteriene da disse lett går i stykker når det blir frost. NB! Både vannledning inn og avløpspumpeledning ut fra hytta kan fryse vinterstid. Det er derfor viktig at eventuelle varmekabler på vann- og avløpspumpeledning er påsatt i god tid før man drar på hytta, f.eks. med GSM fjernstyring. Pumpestasjonen for avløp må ikke settes i drift hvis man ikke er HELT sikker på at avløpspumpeledningen er helt opptint. Du er selv ansvarlig for service og vedlikehold på pumpestasjon og stikkledning. Det anbefales at du inngår en serviceavtale for pumpestasjonen. Det er i tillegg en del enkle ting du kan gjøre for at pumpestasjonen fungerer optimalt: Vær sjenerøs ved bruk av vann. Unngå bruk av resirkulert papir. Ved stenging av hytta for en periode anbefales det å skylle gjennom stystemet med varmt vann og Zalo. Dersom som du har problemer med pumpestasjonen kan du ta kontakt med oss. OSLO HAMAR KRISTIANSAND STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM Bodø TROMSØ Stålfjæra 14 Birkerbeinerveien 21 Skibåsen 42 C Jakob Askelandsvei 9 Hardangerveien 72 Myrabakken Fossegrenda 13B Pålsvei 1 Evjenveien Oslo 2316 Hamar 4636 Kristiansand 4314 Sandnes seksjon Ålesund 7038 Trondheim 8008 Bodø 9024 Tomasjord Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Nesttun Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Fax: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Fax:

10 3068 Installasjons-, driftsog vedlikeholdshåndbok

11

12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet...3 Introduksjon...3 Sikkerhet...3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Miljøsikkerhet...4 Brukersikkerhet...5 Ex-godkjente produkter...6 Produktgaranti...7 Transport og oppbevaring...9 Kontrollere leveransen...9 Kontroller leveransen...9 Kontrollere enheten...9 Retningslinjer om transport...9 Forholdsregler...9 Posisjon og feste...9 Løfting...9 Temperaturområdet ved transport, håndtering og lagring...10 Håndtere ved temperaturer under frysepunkt...10 Enhet i "som levert" tilstand...10 Løfte enheten ut av væsken...10 Retningslinjer om oppbevaring...10 Oppbevaringssted...10 Lengre oppbevaring...11 Produktbeskrivelse...12 Pumpedesign...12 Deler...13 Overvåkingsutstyr...14 Valgfrie sensorer...14 Dataskiltet...14 Godkjenninger...15 Produktgodkjenninger til farlige steder...15 EN-godkjenningsskilt...15 FM-godkjenningsplate...15 Produktspesifisering...16 Installasjon...17 Installere pumpen...17 Myndighetsregulering...17 Fester...17 Installer med P-installasjon...18 Installer med S-installasjon...19 Installer med F-installasjon...19 Monter med X-montering...20 Utfør de elektriske tilkoplingene...21 Generelle forholdsregler...21 Krav...21 Kabler...22 Jording (gods)...22 Kople motorkabelen til pumpen...22 Kople motorkabelen til startmotoren og overvåkingsutstyret Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 1

13 Innholdsfortegnelse Kabeloversikter...23 Kontrollere rotasjonen til løpehjulet...31 Drift...33 Forholdsregler...33 Avstand til våte områder...33 Støynivå...33 Starte pumpen...33 Vedlikehold...35 Forholdsregler...35 Retningslinjer for vedlikehold...35 Momentverdier...35 Skifte oljen...36 Tøm oljen...36 Fyll med olje...37 Service på pumpen...37 Kontroll...38 Hovedettersyn...39 Service ved alarm...39 Skift ut løpehjulet...40 Fjern løpehjulet...42 Installer løpehjulet...42 Skift ut M-løpehjulet...43 Feilsøking...46 Introduksjon...46 Pumpen starter ikke...46 Pumpen stopper ikke når nivåsensoren benyttes...47 Pumpen starter-stopper-starter i rask rekkefølge...47 Pumpen kjører, men motorvernet utløses...48 Pumpen leverer for lite vann eller ikke vann i det hele tatt...48 Teknisk referanse...50 Motordata...50 Bruksgrenser Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

14 Introduksjon og sikkerhet Introduksjon og sikkerhet Introduksjon Formålet med denne håndboken Formålet med denne håndboken er å gi nødvendig informasjon for: Installasjon Drift Vedlikehold FORSIKTIG: Les denne håndboken nøye før du installerer og bruker produktet. Uriktig bruk av produktet kan forårsake personskader og skader på eiendom, og kan oppheve garantien. MERK: Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse, og ha den lett tilgjengelig. Sikkerhet ADVARSEL: Operatøren må være kjent med sikkerhetstiltakene for å forhindre personskader. En trykksatt enhet kan eksplodere, sprekke eller slippe ut innholdet ved for stort trykk. Ta alle nødvendige tiltak for å unngå overtrykk. Hvis enheten kjøres, installeres eller vedlikeholdes på en måte som ikke dekkes i denne håndboken, kan det resultere i død, alvorlige personskader eller skader på utstyret Dette inkluderer modifisering av utstyr eller bruk av deler som ikke er levert av Xylem. Hvis du har spørsmål om den tilsiktede bruken av utstyret, må du kontakte en Xylemrepresentant før du fortsetter. Denne håndboken beskriver aksepterte metoder for demontering av enheter. Disse metodene må følges. Innestengt væske kan utvide seg raskt og føre til voldsom eksplosjon og skader. Du må aldri varme opp løpehjul, propellere eller festeinnretninger for å gjøre demontering lettere. Du må ikke endre serviceapplikasjonen uten godkjenning av en autorisert Xylemrepresentant. FORSIKTIG: Du må ta hensyn til instruksjonene i denne håndboken. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til personskader, ødeleggelser eller forsinkelser. Sikkerhetsterminologi og symboler Om sikkerhetsmeldinger Det er svært viktig at du leser, forstår og følger sikkerhetsmeldingene og -forskriftene nøye før du håndterer produktet. De er gitt slik at du kan unngå følgende farer: Personlige ulykker og helseproblemer Skader på produktet Funksjonssvikt 3068 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 3

15 Introduksjon og sikkerhet Farenivåer Farenivå Indikasjon FARE: En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlige personskader ADVARSEL: En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlige personskader FORSIKTIG: En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader MERK: En mulig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan gi uønskede resultater eller tilstander En praksis som ikke er relatert til personskader Farekategorier Farekategorier kan enten falle inn under farenivåer eller la bestemte symboler erstatte de vanlige farenivåsymbolene. Elektriske farer angis av følgende symbol: Elektrisk fare: Dette er eksempler på andre kategorier som kan forekomme. De faller inn under de vanlige farenivåene og kan bruke utfyllende symboler: Klemfare Kuttefare Fare for overslag Ex-symbolet Ex-symbolet angir sikkerhetsforskrifter for Ex-godkjente produkter når de brukes i potensielt eksplosive eller antennelige miljøer. Miljøsikkerhet Arbeidsområdet Hold alltid stasjonen ren for å unngå og/eller oppdage utslipp. Avfalls- og utslippsforskrifter Følg disse sikkerhetsforskriftene for avfall og utslipp: Sørg for riktig avhending av alt avfall. Den behandlede væsken må håndteres og fjernes i samsvar med gjeldende miljøforskrifter Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

16 Introduksjon og sikkerhet Alt søl må fjernes iht. sikkerhets- og miljøprosedyrer. Alle utslipp må rapporteres til de aktuelle myndigheter. ADVARSEL: IKKE send produktet til Xylem-produsenten dersom det er blitt kontaminert av radioaktiv stråling. Gi beskjed til Xylem slik at de riktige tiltakene kan gjennomføres. Elektrisk installasjon Retningslinjer for resirkulering Brukersikkerhet Generelle sikkerhetsregler Når det gjelder resirkuleringskrav for elektriske installasjoner, kan du kontakte din strømleverandør. Resirkulering må alltid utføres i henhold til disse retningslinjene: 1. Følg lokale lover og forskrifter for resirkulering hvis enheten eller deler skal håndteres av et autorisert resirkuleringsselskap. 2. Hvis dette ikke er tilfelle, må du returnere enheten eller delene til din nærmeste Xylem-representant. Disse sikkerhetsreglene gjelder: Hold alltid arbeidsområdet rent. Vær klar over faren som gasser og damper kan utgjøre i arbeidsområdet. Unngå alle elektriske farer. Vær klar over faren for elektriske støt eller overslag. Vær alltid klar over faren for drukning, ulykker i forbindelse med elektrisitet og brannskader. Sikkerhetsutstyr Bruk sikkerhetsutstyr iht. bedriftens forskrifter. Bruk dette sikkerhetsutstyret i arbeidsområdet: Vernehjelm Vernebriller, helst med sideskjerm Vernesko Vernehansker Gassmaske Hørselvern Førstehjelpsutstyr Sikkerhetsinnretninger Elektriske tilkoplinger MERK: Kjør aldri en enhet med mindre det er installert sikkerhetsinnretninger. Se også informasjon om sikkerhetsinnretninger i andre kapitler i denne håndboken. Elektriske tilkoplinger må utføres av autoriserte elektrikere i samsvar med internasjonale, nasjonale og lokale regler og forskrifter. Hvis du ønsker mer informasjon om krav, kan du se avsnittene som spesifikt omhandler elektriske tilkoplinger Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 5

17 Introduksjon og sikkerhet Farlige væsker Vask hud og øyne Produktet er konstruert for bruk i væsker som kan være helseskadelige. Ta hensyn til følgende regler når du arbeider med produktet: Forviss deg om at alle som arbeider med biologisk farlige væsker er vaksinert mot sykdommer de kan utsettes for. Sørg for god personlig renslighet. Følg disse prosedyrene for kjemikalier eller farlige væsker som har kommet i kontakt med øynene dine eller huden: Tilstand Kjemikalier eller farlige væsker i øynene Kjemikalier eller farlige væsker på huden Handling 1. Hold øyelokkene fra hverandre med fingrene. 2. Skyll øynene med øyerensevæske eller rennende vann i minst 15 minutter. 3. Oppsøk lege. 1. Fjern forurensede klær. 2. Vask huden med såpe og vann i minst ett minutt. 3. Oppsøk lege ved behov. Ex-godkjente produkter Følg disse spesielle håndteringsinstruksjonene hvis du har en Ex-godkjent enhet. Krav til personell Følgende krav stilles til personell som skal jobbe med Ex-godkjente produkter i eksplosjonsfarlige miljøer: Alt arbeid på produktet må utføres av autoriserte elektrikere og Xylem-autoriserte teknikere. Spesielle regler gjelder for installasjoner i eksplosjonsfarlige miljøer. Alle brukere må kjenne til farene med elektrisk strøm og de kjemiske og fysiske egenskapene til gass og/eller damp på stedet. Alt vedlikehold for Ex-godkjente produkter må skje i henhold til internasjonale og nasjonale standarder (for eksempel IEC/EN ). Xylem frasier seg ethvert ansvar for arbeid utført av ikke utdannet/autorisert personell. Krav til produkter og produkthåndtering Dette er kravene som stilles til produkter og produkthåndtering for Ex-godkjente produkter i eksplosjonsfarlige miljøer: Produktet må kun brukes iht. de godkjente motordataene. Det Ex-godkjente produktet må aldri tørrkjøres under normal drift. Tørrkjøring under service og inspeksjon er bare tillatt utenfor det klassifiserte området. Før du begynner å arbeide med produktet, må du forvisse deg om at produktet og kontrollpanelet er isolert fra strømforsyningen og kontrollkretsen slik at de ikke er strømførende. Du må ikke åpne produktet mens det er strømførende eller i et rom med eksplosjonsfarlig gass. Forviss deg om at termokontaktene er koplet til en vernekrets iht. produktgodkjenningene og at de er i bruk. Egensikre kretser kreves normalt for det automatiske nivåreguleringssystemet av nivåregulatorer hvis de er montert i sone 0. Flytegrensen for fester må være i overensstemmelse med den godkjente tegningen og produktspesifikasjonen Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

18 Retningslinjer for samsvar Minimum tillatt væskenivå Overvåkingsutstyr Produktgaranti Du må ikke modifisere utstyret uten godkjenning fra en autorisert Xylem-representant. Bruk bare deler som er levert av en autorisert Xylem-representant. Samsvar oppnås bare når enheten brukes på tiltenkt måte. Du må ikke endre servicevilkårene uten godkjenning fra en Xylem-representant. Når du installerer eller vedlikeholder eksplosjonssikre produkter, må du alltid opptre i samsvar med direktivet og gjeldende standarder (for eksempel IEC/EN ). Se måltegningene av produktet for minimum tillatt væskenivå i henhold til godkjenningen for eksplosjonssikre produkter. Hvis informasjonen mangler på måltegningen, må produktet senkes helt ned. Det må installeres nivåsensorutstyr hvis produktet kan brukes ved mindre enn den minste nedsenkingsdybden. For ytterligere sikkerhet bør du bruke tilstandsovervåkingsenheter. Tilstandsovervåkingsenheter inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: Nivåindikatorer Temperatursensorer Introduksjon og sikkerhet Dekning Begrensninger Garantikrav Xylem påtar seg å reparere feil i produkter fra Xylem iht. disse vilkårene: Feilene skyldes mangler i konstruksjon, materialer og utførelse. Feilene rapporteres til en Xylem-representant i løpet av garantiperioden. Produktet brukes bare iht. vilkårene som er beskrevet i denne håndboken. Overvåkingsutstyret i produktet er riktig tilkoplet og i bruk. Alt sevice- og reparasjonsarbeid utføres av Xylem-autorisert personell. Det brukes originale Xylem-deler. Det brukes bare Ex-godkjente reservedeler og tilbehør autorisert av Xylem i Exgodkjente produkter. Garantien dekker ikke feil som skyldes disse forholdene: Manglende vedlikehold Uriktig installasjon Modifiseringer eller endringer på produktet og installasjonen som er utført uten konsultasjon med Xylem Uriktig utført reparasjonsarbeid Normal slitasje Xylem påtar seg intet ansvar for følgende: Fysiske skader Materielle skader Økonomiske tap Xylems produkter er produkter av høy kvalitet og med forventet pålitelig drift og lang levetid Skulle det imidlertid oppstå behov for et garantikrav, kan du kontakte din Xylemrepresentant Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 7

19 Introduksjon og sikkerhet Reservedeler Xylem garanterer at de vil ha reservedeler på lager i 15 år etter at dette produktet er gått ut av produksjon Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

20 Transport og oppbevaring Transport og oppbevaring Kontrollere leveransen Kontroller leveransen Kontrollere enheten 1. Kontroller leveransen for ødelagte eller manglende deler ved mottak. 2. Merk av eventuelle ødelagte eller manglende deler på kvitteringen og fraktbrevet. 3. Send et krav til transportselskapet hvis noe er skadet. Hvis produktet er hentet hos distributøren, sender du et krav direkte til distributøren. 1. Fjern emballasjematerialene fra produktet. Kast all emballasje iht. lokale forskrifter. 2. Kontroller produktet for å fastsette om noen deler er skadet eller mangler. 3. Løsne produktet ved å fjerne alle skruer, bolter eller stropper. Vær forsiktig når du håndterer spiker og stropper. 4. Ta kontakt med salgsrepresentanten hvis noe ikke fungerer. Retningslinjer om transport Forholdsregler ADVARSEL: Ikke gå under gjenstander som er løftet opp. Ta hensyn til gjeldende ulykkes- og sikkerhetsforskrifter. Posisjon og feste Enheten kan transporteres enten horisontalt eller vertikalt. Forviss deg om at enheten er forsvarlig festet under transport slik at den ikke kan rulle eller velte. Løfting ADVARSEL: Knusingsfare. Enheten og komponentene kan være tunge. Bruk egnede løftemetoder, og bruk alltid vernesko med ståltupp. Løft og håndter produktet forsiktig ved hjelp av egnet løfteutstyr. Produktet må sikres med stropping for løfting og håndtering. Bruk øyebolter eller løfteører hvis slike er tilgjengelige. Løft alltid enheten etter løftehåndtaket. Enheten må aldri løftes etter motorkabelen eller slangen. Ikke fest løftestropper rundt akselendene. Løfteutstyr Det kreves alltid løfteutstyr når enheten skal håndteres. Det må oppfylle følgende krav: Minimumshøyden (kontakt Xylem for å få informasjon) mellom løftekroken og gulvet må være tilstrekkelig til å løfte enheten. Løfteutstyret må kunne heve enheten rett opp og ned, fortrinnsvis uten behov for å innstille løftekroken på nytt Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 9

21 Transport og oppbevaring Løfteutstyret må være godt festet og i god tilstand. Løfteutstyret må klare vekten av hele enheten og må kun brukes av autorisert personell. To løfteenheter må brukes til å løfte enheten opp for reparasjonsarbeid. Løfteutstyret må være dimensjonert til å løfte enheten med resterende pumpemedium i pumpen. Løfteutstyret må ikke være overdimensjonert. MERK: Overdimensjonert løfteutstyr kan forårsake skade hvis enheten setter seg fast når den skal løftes. Temperaturområdet ved transport, håndtering og lagring Håndtere ved temperaturer under frysepunkt Ved temperaturer under frysepunkt å alt installasjonsutstyr inkludert løfteutsty, håndteres med ekstrem forsiktighet. Sørg for at produktet er varmet opp til en temperatur over frysepunktet før oppstart. Unngå å rotere løpehjulet/propelleren for hånd ved temperaturer under frysepunkt. Den anbefalte metoden for å varme opp enheten er å senke den ned i væske som blir pumpet eller blandet. MERK: Bruk aldri åpen flamme til å tine enheten. Enhet i "som levert" tilstand Løfte enheten ut av væsken Hvis enheten fremdeles er i samme tilstand som da den ble sendt fra fabrikken - all emballasje urørt - er det akseptable temperaturområdet under transport, håndtering og lagring: 50 C til +60 C. Dersom enheten er blitt utsatt for å temperaturer under frysepunktet, skal den nå omgivelsestemperaturen til samlebrønnen før den brukes. Enheten er vanligvis beskyttet mot frost mens den kjøres eller er nedsenket i væske, men løpehjulet/propelleren og akseltetningen kan fryse hvis enheten heves i en temperatur under frysepunktet. Enheter utstyrt med et internt kjølesystemet, fylles med en blanding av vann og 30 % glykol. Denne blandingen er flytende ved en temperatur ned til 13 C (9 F). Under 13 C (9 F) øker viskositeten slik at glykolblandingen mister sine flyteegenskaper. Glykol/vannblandingen stivner ikke helt og kan derfor ikke skade produktet. Følg disse retningslinjene for å unngå frostskader: 1. Tøm all pumpet væske hvis aktuelt. 2. Sjekk alle væskene er blitt brukt til smøring eller kjøling, både olje- og vann/glykolblandinger for å se ette vann. Skift om nødvendig. Retningslinjer om oppbevaring Oppbevaringssted Pumpen må oppbevares på et tørt sted fritt for varme, skitt og vibrasjoner Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

22 Transport og oppbevaring MERK: Beskytt produktet mot fuktighet, varmekilder og mekanisk skade. Ikke plasser tunge vekter på det innpakkede produktet. Lengre oppbevaring Hvis enheten skal oppbevares i mer enn 6 måneder, gjelder følgende: Før du tar i bruk enheten etter oppbevaringen må du inspisere den, og da spesielt tetningene og kabelinnføringen. Løpehjulet/propelleren må roteres annenhver måned for å hindre at tetningene fester seg til hverandre Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 11

23 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Pumpedesign Pumpen er nedsenkbar og drives av en elektrisk motor. Tilsiktet bruk Produktet er tiltenkt avløpsvann i bevegelse, mudder, vann fra naturen og rent vann. Følg alltid begrensningene som er oppgitt i Bruksgrenser (side 50). Hvis du har spørsmål om den tilsiktede bruken av utstyret, må du kontakte en Xylem-representant før du fortsetter. ADVARSEL: I eksplosive eller brannfarlige miljøer må det bare brukes Ex- eller MSHA-godkjente pumper. MERK: Du må IKKE bruke pumpen i svært etsende væsker. Reservedeler Endringer på enheten eller installasjonen skal bare utføres etter kontakt med Xylem. Originale reservedeler og ekstrautstyr som er godkjent av Xylem, er nødvendig for samsvar. Bruk av andre deler kan gjøre garanti- eller erstatningskrav ugyldige. Kontakt Xylem-representanten for mer informasjon. Trykklasse LT MT HT Lavt hode Middels hode Høyt hode Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

24 Produktbeskrivelse Deler Plassering Del Beskrivelse 1 Aksel Akselen er laget i rustfritt stål, med integrert rotor. 2 Løpehjul Det finnes flere typer løpehjul. Hvis du ønsker informasjon om pumpeløpehjulene, kan du se delelisten. 3 Mekaniske tetninger En indre og en ytre tetning i kombinasjon av materialer: Aluminiumsoksid Al 2 O 3 Karbon CSb Silikonkarbid RSiC Korrosjonsresistent sementert karbid WCCR Hvis du ønsker informasjon om pumpens mekaniske tetninger, kan du se delelisten. 4 Oljehus Oljehuset inkluderer en kjølevæske som smører og kjøler tetningene, huset fungerer som buffer mellom den pumpede væsken og drivenheten. 5 Hovedlager , , , , : Lageret består av et kulelager med toradet vinkelkontakt , : Lageret består av et enkeltradet kulelager. 6 Motor Hvis du ønsker informasjon om motoren, kan du se Motordata (side 50) Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 13

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D)

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: -Pumpestasjonen skal behandles med forsiktighet på byggeplass etc. før den nedgraves,

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Installasjons-, driftsog. vedlikeholdshåndbok

Installasjons-, driftsog. vedlikeholdshåndbok 3045 Installasjons-, driftsog vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet...3 Introduksjon...3 Sikkerhet...3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Miljøsikkerhet...4

Detaljer

Installasjons-, driftsog. vedlikeholdshåndbok

Installasjons-, driftsog. vedlikeholdshåndbok 3068 Installasjons-, driftsog vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet...3 Introduksjon...3 Sikkerhet...3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Miljøsikkerhet...4

Detaljer

INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER TYPE PE850 enkel og dobbel

INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER TYPE PE850 enkel og dobbel INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER TYPE PE850 enkel og dobbel OBS! Tenk Sikkerhet! Alle arbeider på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert rørlegger.

Detaljer

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok ENM 10 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 2 Innledning... 2 Sikkerhet...2 Sikkerhetsterminologi og symboler...2 Brukersikkerhet

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning

Installasjon og brukerveiledning Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 1-fas Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe 4

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN INNHOLD Ansvarsforhold...3 TO DO OR NOT TO DO!...4 Vedlikehold av pumpestasjon...5 Åpning og stenging av hytta i sesongen...6

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Du må altså IKKE putte bleier, tørkepapir, filler, sanitærartikler, innleggsbind, OBer, Q-tips, prevensjonsartikler eller annet i doen!

Du må altså IKKE putte bleier, tørkepapir, filler, sanitærartikler, innleggsbind, OBer, Q-tips, prevensjonsartikler eller annet i doen! TO DO OR NOT TO DO! - instruks for bruk av toalettet Doen du sitter på er ikke som andre doer! Alt du putter i den samles i en tank under hytta før det kvernes og pumpes videre via tynne rør til en pumpestasjon.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ FARATANGEN

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ FARATANGEN Vedlegg nr. 2 til Driftsavtale BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ FARATANGEN Brukerinstruks- vedlegg nr 2 til driftsavtale revisjon datert 6.7.11 Side 1 av 7 INNHOLD 1. TO DO

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON

PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON TEKNISK INFORMASJON Puptek OGT består av en serie standardiserte avløpspumpestasjoner dimensjonert for 1-2 hus /hytter Pumpestasjonen graves ned i bakken utenfor huset

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR http://sites.google.com/site/granholmenhytte/ GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA Org.nr. 993 574 481 MVA

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

INSTALLASJONS-, IGANGSETTELSES-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. FOR WILO AVLØPSSTASJON

INSTALLASJONS-, IGANGSETTELSES-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. FOR WILO AVLØPSSTASJON INSTALLASJONS-, IGANGSETTELSES-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. FOR WILO AVLØPSSTASJON TYPE.: L6 Viktig! - Kontroller at leveransen er i henhold til bestillingen og til pakkseddel, og at varene er uskadd.

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer