jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge"

Transkript

1 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy juli LES MER SIDE Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om ungdommen som opplevde kallet like etter sin frelsesopplevelse. SE MER SIDE jxp Lederskolen for tenåringer Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. DFEFs Barne- og ungdomsråd vil trene og utruste unge ledere til tjeneste. LES MER SIDE Så la oss kjenne Herren, la oss med iver lære Ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden Hosea 6, 3

2 (illustrasjon) Jesus kommer snart igjen! Men Guds folk sover? Nå er det på tide igjen å satse på Guds rike! 2500 aktive medlemmer i DFEF i følge Dawn rapport. Samme rapport viser at 500 frikirkemenigheter står i fare for å bli lagt ned innen kort tid. Menigheter vil bli lagt ned? Hvem styrer menigheten? Det ble nok ganske tidlig klart at jeg var venstrehendt. Det hjalp lite å endre på det. Venstre var den hånda som fungerte til skriving. På tide å våkne opp? Tekst: Rose Høiland Illustrasjon: Shutterstock Dawn rapporten som nå foreligger, forteller om hele aktive kristne i Norge. Med aktiv menes de som går på møte eller gudstjeneste minst en gang i måneden. Omtrent halvparten av disse tilhører Den norske Kirke. Rapporten viser at omtrent 500 av frimenighetene har mindre enn 30 aktive, og viser at om utviklingen fortsetter vil vi i årene som kommer se mange menigheter bli lagt ned. Tallene på antall aktive kristne er allikevel ganske stabilt takket være innvandringen. I Oslo er det hele 90 immigrantmenigheter, og det er de som står for mer enn 80% av nyplantingen. Om DFEF står det at hele 4 av 10 menigheter har mindre enn 30 aktive medlemmer. Bjørn Olsen som selv sendte inn tall for bevegelsen kan fortelle at våre tall nok ikke er helt nøyaktige siden ikke vi har noen ordentlige tellinger. De tallene som er levert inn er tatt litt på skjønn, med fingeren i været. I praksis betyr disse tallene at rundt 25 av våre menigheter har under 30 aktive, og det er nok ikke så langt fra sannheten. Tradisjonelt sett tenker vi at bevegelsen har rundt 5000 tilhørige, men ikke mer enn rundt 2500 aktive. - Hvilke tanker gjør du deg om denne rapporten? - Det er ingen tvil om at mange menigheter sliter, og at vi bør gjøre noe. Men bildet er ikke bare negativt. Mange menigheter har oppsving særlig i ungdomsarbeidet. Vi har også menigheter med store innvandrermiljøer, og det kan være med å bygge for fremtiden, sier Bjørn S. Olsen i en kommentar til Det Gode Budskap. Og legger til: - Det er betenkelig at mange menigheter sliter, men også kanskje en konsekvens av at samfunnet har endret seg. Folk er mer mobile og flytter mer på seg. De velger ikke nødvendigvis den lokale menigheten siden de kan reise lenger for å finne en menighet som de kjenner seg mer hjemme i. Det er lite som vitner om nysatsing hos oss. De siste 20 årene har vi kun startet opp noe sånn som to ny menigheter og lagt ned enda flere. Hva tenker du om dette? - Vi bør selvfølgelig tenke nyplanting og tørre å starte opp på nye steder. Men det er ikke et ansvar som ligger sentralt. Ansvaret her ligger i den lokale menigheten og den enkelte, forklarer Bjørn og er ikke redd for å legge til at menigheter og enkeltpersoner bør oppfordres til å tenke nytt og satse. Bor man på et sted hvor behovet for menighet er til stede, er det ingenting i veien for å sette i gang med husgrupper eller barnearbeid. Det skulle vi absolutt sett mer av. - En løsning når menighetene blir for små er sammenslåing. Det kan være veien å gå for noen menigheter. Det kan selvfølgelig by på en del utfordringer og det betyr ikke alltid at 2+2 blir 4, men kanskje ikke noe vi bør utelukke helt. Dawn rapporten var også inne på det. Alt i alt er det viktig å ikke bare se på det negative men se på det positive som også skjer, og se på hva vi kan gjøre fremover. Tanker om menigheten Tekst: Rose E. Høiland KOMMENTAR: Å være venstrehendt handler om hvilke signaler hjernen sender ut, hvilken hjernehalvdel som er dominerende. Å bruke venstre hånd er for meg styrt direkte fra hjernen. Før fikk man ikke lov til å være venstrehendt. Det var keivt. Derfor ble barn tvunget til å overstyre signalene fra hjernen og skrive med høyre. Dette skapte imidlertid mange konsekvenser for disse barna. I noen tilfeller kunne det føre til blant annet stamming og andre nervøse utslag. Hvis korreksjonen gikk så langt at vedkommende glemte at han egentlig var venstrehendt, kunne det føre til at de ble syke. Hvorfor? Vår kropp er skapt med ulike funksjoner, men når vi kommer inn og begynner å overstyre og manipulere disse funksjonene ødelegger vi kroppens egen balanse. Dette har ikke bare betydning for oss som personer, men også for menigheten. Menigheten er Kristi Legeme og hvert lem har en funksjon. Funksjonene er det Gud som har satt der. Når jeg ser på dagens menighet må jeg innrømme at jeg gjør meg noen tanker. Igjennom en årrekke har vi rett og slett overstyrt og manipulert de signalene som hodet har gitt oss. Kan det være fordi vi ikke syntes det passet med det som var normen i samfunnet? Eller har vi ikke klart forstått hvem vi egentlig er? Har det gått så langt at vi har glemt den opprinnelige planen? Er det ikke slik at Kristus er hodet for legemet? Skulle ikke da også Han være den vi etterfølger? Gjorde vi det ville ikke da balansen opprettholdes og lemmene fungere slik som de skal? Hvem er vel vi som har tillatt oss å overstyre det som hele tiden har vært Hans fullkomne plan og vilje for menigheten? Kristus er hodet og vi er lemmene. Skal vi igjen komme i rett stand som Guds menighet må vi la han få styre og vi må underlegge oss Hans vilje i alle ting. 2 3 nr. 2 februar 2011

3 Lengsel etter Jesus? Historiske glimt Bildet Leder ved redaktør Leif Frode Svendsen Hele forsamlingen stod foran plattformen og ropte til Gud. Det var stor lengsel, en tørst etter å komme videre med Jesus. Det gjorde inntrykk! Jeg tror ikke vi kan bedømme hvor vellykket et møte er ut fra hvor mange som søker Gud i ettermøtet. Vi kan heller ikke bedømme en predikants dyktighet ut fra hvor mange han får fram til forbønn. Du kan nødvendigvis ikke måle lengselen i en forsamling etter antallet som ligger på kne på første benk. Hva som skjer i menneskers hjerte i møte med utfordrende forkynnelse trenger nødvendigvis ikke bli synliggjort gjennom at dette mennesket går fram i slutten av møtet. Som forkynner bruker jeg bevisst lite krefter på å måle suksessfaktoren i et møte ved antallet som kommer fram til første benk. Det som heller forteller meg om et møte har vært bra, er åndskampen i forkant og etterkant av møtet. Kommer det tanker om at jeg vil gjøre / gjorde en dårlig innsats, ikke fikk fram det jeg skulle si er det ofte et tegn på at Gud har fått gjøre sitt verk i møtet. Nå er det mitt ansvar å dele Ordet, så må Den Hellige Ånd ta over ettermøtet! Jeg talte i et stevne for mange år siden, sammen med en annen profilert forkynner. Han hadde et utrolig alvorlig budskap, men i ettermøtet var det ingen som søkte Gud. Mitt budskap gikk i tråd med det foregående og jeg utfordret folk til å ydmyke seg og søke Gud. Den eneste i bønnerommet var jeg og det ble veldig alvorlig for meg. Jeg ba faktisk: Gud, hvis ingen kommer inn i bønnerommet i dag og sier at budskapet var fra deg, vil jeg ikke forkynne mer. Heldigvis kom det etter noen lange minutter inn en person, som hvisket noen ord til meg før han stille gikk igjen: Leif Frode, budskapet i dag var fra Herren. Det var en god bekreftelse å få i en frustrerende situasjon. Jeg tror virkelig at Gud gjør et verk gjennom sitt Ord i våre møter. Og mye skjer som aldri blir synlig i blant oss. Vi må ikke undervurdere kraften i Ordet og Åndens tilstedeværelse. Guds ord vender ikke tomt tilbake, men skaper det som det nevner. Halleluja! På samme tid er det altfor liten bevegelse blant Guds folk i De Frie Evangeliske Forsamlinger. En eneste ting husker jeg fra min barndom og et flyktig møte med en menighet i DFEF. Hele forsamlingen stod foran plattformen og ropte til Gud. Det var stor lengsel, en tørst etter å komme videre med Jesus. Det gjorde inntrykk! Vi trenger i enda større grad å søke Herren i våre møter. Vi trenger å synliggjøre lengselen vår etter Jesus (kanskje akkurat det vi gjør...) vi trenger å ydmyke oss, for å skape et utgangspunkt for Gud til å prege oss enda mer. Ikke minst vil et søkende folk forløse Guds kraft! Mange klager over at det skjer lite i møtene: Men dette handler ikke om Herren og Hans vilje og kraft etter å gjøre noe. Det handler heller om at vi må søke Ham for å forløse Guds kraft til frelse, fornyelse og helbredelse. Her ser vi Owe Henrik Larsen (bak til venstre) sammen med flere ungdommer som ble døpt til Kristus med full neddykkelse på midten av nittitallet. En unik vekkelse besøkte da en periode Klippen Vedavågen, hvor spesielt mange ungdommer ble frelst. Larsen var på denne tiden pastor i menigheten. Hvor herlig, at have min egenvilje, at kunne synge med sannhet og fryd: Jeg vil ei andet enn Jesus, det mener langt mere enn før. Jeg vil ei andet enn Jesus, i alt jeg følger Ham tør. Hans liv og og herligheten ja, alt er evig mit. Jeg finder mit alt i Jesus, og derfor ånder jeg fritt. Erik Andersen Det Gode Budskap 15. februar 1905 Det Gode Budskap 10. februar 1972 Evangelist Øystein Østerhus kan fortelle fra sin reise i USA at Herren har åpnet veien forunderlig for ham. Han har nå sist vært i California, og fått være med i møtevirksomheten og arbeidet blant Jesusfolket. Øystein var så heldig å få kontakt med David Wilkerson. Vi regner med å høre mer fra ham i nær framtid slik at leserne kan få del i hans inntrykk av hva som skjer fra dag til dag. Streif Det Gode Budskap 1. februar 1988 Et Jehovas vitne omvendt For noen uker siden kom Yoshiyama til møtet i Misato. Der fortalte han sitt vitnesbyrd, hvordan han kom ut av Jehovas Vitner ved å lese en kristen bok. Boken omtaler feilene ved Jehovas Vitner. Yoshiyama er nå frelst og fri. Han planlegger å gå på bibelskole neste år. Han ønsker å være et vitne for Jesus, som er veien, sannheten og livet. La oss be om at mange flere må komme ut av denne villfarende sekten. H. R. (tidligere misjonær Hans Reite) 4 5 nr. 2 februar 2011

4 LYKKELIG FAMILIE: Med sin kjære Roshani ved sin side og tre kjekke barn har misjonstjenesten blitt rikere for Svend. (Foto: Privat) Fra enmannstjeneste til familietjeneste En stor lastebil kommer plutselig kjørende forbi oss i full fart på midtrabatten, etterfulgt av et par biler som ser sitt snitt til å komme raskere fram. Jeg sitter bare og stirrer på kjøringen og lurer på om dette går bra... Portrettet / Svend Svendsen Tekst: Kathrine Svendsen Foto: Daniel Kort Vi er på vei til Colombo, hovedstaden i Sri Lanka. Svend skal gjøre noen innkjøp til fabrikken så jeg ser min sjanse til en liten shoppingtur mens han ordner med sitt. Heldigvis er ikke dette min første tur på disse veiene for her er det ikke loven som teller, men hvem som er størst. Veien har 2 filer hver vei og en bred midtrabatt, men det er heller 3 biler i bredden med noen motorsykler og vanlige syklister innimellom. Opp i all denne galskapen prøver folk å krysse veien. Heldigvis er Svend en erfaren og dyktig sjåfør som jeg vet jeg kan stole på. Selv hadde jeg aldri turt å sette meg bak rattet. Ordtaket «tut og kjør» og «fått lappen i posten» får plutselig en helt annen mening. For om hornet ikke virker ligger man tynt an i trafikken her. Dette er hverdagen i Sri Lanka, og jeg skjønner plutselig hvorfor misjonærene ber hver gang de setter seg i bilen... Og ut å kjøre må han, for Svend reiser ofte til Colombo. Som innkjøpsansvarlig har jeg ansvar for at vi har nok av trykksverte, kjemikalier og andre råvarer, forteller Svend og legger til at han gjerne er ferdig i løpet av tre til fem timer. Han gjør det veldig klart for sine medpassasjerer at han vil hjem før rushet starter. Etter så mange år vet han når det gjelder å komme seg av gårde før man blir stående fast i trafikken. Travle dager Vel tilbake på kontoret er det mye som venter. Et par arbeidere har noen spørsmål angående bokpriser, selgere skal ringes, og noen trenger hjelp med data. Svend sitter sjelden stille foran sin egen datamaskin, og han tar ofte med papirarbeidet hjem. Arbeidsdagen starter kl og er som regel slutt rundt kl , da hentes han av Roshani og de kjører hjem sammen. De første årene kunne det ofte bli lange dager, minnes Svend. Det er alltid arbeid som skal gjøres og jeg jobbet ofte overtid. Nå som jeg har familie begrenser det seg naturlig med barn som skal ha hjelp til lekser og familie som må tas hånd om. SNAKKER FLYTENDE SINGALESISK: Svend i samtale med medarbeider Ajith Silva. Praktisk misjonstjeneste For mange betyr det å være misjonær at man driver med menighetsplanting, undervisning og evangelisering. Svend brenner for å få ut Guds Ord og ser trykking av bibler og annen kristen litteratur som en viktig del av dette. Hans arbeidsoppgaver er delt mellom data og ansvar for innkjøp av alt som trengs til trykking fra papir til kjemikalier. Da jeg kom i 2003 jobbet jeg mest med data. Hele dataparken har de siste årene gjennomgått en oppgradering, og det er veldig positivt, forteller han. I tillegg jobber han stadig med å forbedre kapasitet og kvalitet på nettverket. Strømmen går av og til og da er det viktig å være forberedt. Vi opplever ofte strømbrudd i april og mai, men heldigvis er serveren nå oppgradert og det gir oss 15 minutter til å lagre alt arbeid før vi mister det, forteller Svend og minner oss om at Sri Lanka fortsatt er et U-land hvor ikke alt alltid fungerer. De har også det siste året ansatt en mann på data som hjelper til med programmering og webdesign. Da Svend startet hadde han også ansvaret for lager, denne jobben har han gitt videre, men sitter som innkjøpsansvarlig. I tillegg har hele fabrikken gjennomgått en oppussing og fornying, og en lokal sjef ble ansatt for cirka ett år siden. Bredt engasjement Tjenesten til Svend omfatter mer enn bare fabrikken. Svend brenner for å få ut Guds Ord både i ord og handling. Dette deler han med kona Roshani. Helt fra han kom til Sri Lanka har han vært engasjert i Malberiwatte-prosjektet, et matprosjekt for barn som Torbjørn Hamre startet da han var misjonær. Svend og Torbjørn ønsket å videreutvikle dette prosjektet, og etter mye bønn har de nå begynt å støtte fattige pastorfamilier som ikke har råd til skolegang. De støtter i dag syv barn slik at de kan gå på skole og få utdannelse. Det finnes mye nød og fattigdom i Sri Lanka, og Svend er veldig klar på at utdannelse er en vei ut av dette. Han ønsker også å nå ut med tanken om at man ikke må være pastor for å kunne være i tjeneste for Herren. Lar seg ikke lure Singalesisk er veldig forskjellig fra norsk. For dem er bokstaver rundinger og snirkler som for de fleste av oss ikke gir noen mening. Svend begynte med språkstudier allerede i Volda med hjelp av en singalesisk dame. Dette la grunnlaget for videre studier. Som en av de få misjonærene på trykkeriet snakker og skriver Svend i dag språket flytende. For det første har jeg fått en helt annen kontakt med de lokale medarbeiderne enn de andre. Dessuten foregår produksjonsmøtene på singalesisk, og da kan jeg sitte bak å følge med på hva som blir sagt. Det kan være viktig av og til, forteller Svend. I tillegg kommer medarbeiderne og snakker med meg, og det er en tillitserklæring. 6 7 nr. 2 februar 2011

5 Snøfreser: Magnus Bjerkeng er med å rydde plass til at arbeidet med byggingen av nye Oven kan starte - igjen. Oven Leirsted Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Øivind Slangsvold Endelig! Nå er arbeidet med Oven Leirsted i full gang, og planene er å ha stedet klart til første juni Nye Oven tar form Oven Leirsted er forsinket, men 11. januar starter arbeidet opp igjen med forberedelse for montasje av vegg- og takelementer i tre som er ferdig produsert. Når dette leses er nok bygget tett, og innvendig komplettering, med elektroarbeid, ventilasjon, rør, maling, flislegging med mer kan settes i gang. Før arbeidet ble stoppet rakk en å gjøre ferdig underetasjen, inkludert betongdekke. Muren er isolert og drenert ferdig utvending og massene fylt tilbake. Alle rørarbeider under bygget er selvsagt ferdige, med blant annet 3000 meter med varmerør som skal tilknyttes varmepumper. - Det vil bli en laget en ny, revidert og detaljert fremdriftsplan som skal ende opp med ferdigattest senest første juni. Dette gjelder i forhold til rent praktisk arbeidskraft, innsamlingsaksjonen som Frank Søgaard står i spissen for og en bønnedugnad. I forhold til den praktiske dugnaden vil det bli laget detaljerte planer for dette, med ansvarlige arbeidslag og ledere fra de 13 deltakermenighetene, sier Øivind Slangsvold, byggeleder og medlem i Ovens arbeidsutvalg til Det Gode Budskap. Alle forsinkelsene har ført til ekstrakostnader, men Slangsvold håper noe av disse utgiftene blir dekket inn eksternt. - Utsettelsene, naboklager og så videre har ført til ekstrakostnader. Det er imidlertid litt tidlig å si eksakt hvor mye, og vi vil søke å få dekket inn en del av dette fra de forskjellige entrepenører og rådgivere som er delansvarlige for de feil som faktisk er begått. Kostnader knyttet til prosjektering, omgjøringer og forsinkeler som følge av naboprotester er det vanskelig å laste andre for og disse må vi nok stå for selv. Men vi har en god dialog med alle involverte parter i byggesaken og har håp om å komme frem til minnelige ordninger uten å lage noen juridisk konflikt av dette. Det er ikke tvil om at nye Oven Leirsted kommer til å bli et mektig redskap i Guds hånd i forhold til å nå nye generasjoner med evangeliet. Derfor vil det være og bli åndelig motstand. Det er utrolig viktig å være våken og be for de videre byggearbeidene med leirstedet. Husk på stedet og arbeiderne i dine bønner! INGEN KONTORROTTE: Svend Svendsen på kontoret for en gangs skyld. Hans arbeidsoppgaver gjør at han sjelden sitter stille. Stort underskudd for Det Gode Budskap Han har blitt en erfaren pruter og er ikke så lett å lure. Mange setter opp prisen når de ser en utlending, men Svend er lur og sender gjerne inn assistenten først for å få en mer riktig pris. Han elsker å prute og tar gjerne en diskusjon med selger. Familien har alltid hatt inntrykk av at han snakket språket flytende, men det var helt til i sommer da hans kone Roshani lattermildt begynte å fortelle historier om Svends språkfeil. Blant annet hadde han sagt noe uheldig om sin svigermor, men hun la fort til at Svends singalesisk er blitt mye bedre. Politisk interessert Sri Lanka er et land som har gått gjennom store politiske uroligheter. Har man vært i landet kan man merke store forskjeller etter at freden kom. Blant annet ser man ikke så mange væpnede soldater langs veiene lenger, og det er færre veikontroller når man er ute og kjører. Svend er både historisk og politisk interessert og fullt oppdatert i hva som skjer. Han merker store forskjeller etter freden. Før gikk folk og tenkte på når og hvor neste selvmordsbomber ville sprenge seg, nå har de tro på framtiden og ser fremover, forklarer Svend. Har du selv noen gang vært redd? Jeg har aldri vært direkte redd, selv om jeg har måtte snu på vei til Colombo etter et bombeattentat engang. Da de bombet flyplassen for et par år siden stod vi hjemme på verandaen og så kuleregnet lyse opp som et fyrverkeri, forteller han og legger til at de bodde ganske langt unna og i trygge omgivelser. Familien derimot har mer enn en gang lurt på om alt står bra til, men Svend har hele tiden vært klar på at han regner med Guds beskyttelse og ledelse. Han har en sterk tillit til Herren, og har flere ganger opplevd hans ledelse bort fra farer. Da tsunamien traff og Svend var i Hong Kong og langt fra alle farer er et eksempel på dette. Langtidstjeneste Når trykkeriet går inn i 2011 er det bare to misjonærer igjen; Daniel Kort med familie fra Tyskland og Svend fra Norge. Begge har planer om å bli værende, og Svend er veldig glad for at de er to familier. For han har den største forandringen i tjenesten vært å gå fra en enmannstjeneste til familietjeneste. Jeg ba Herren om en stadfestelse på om jeg skulle bli værende her ute. Det gjorde Han virkelig da jeg fikk Roshani og jentene, sier Svend. Han føler seg velsignet som kan stå sammen med familien i tjenesten. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2011 Årgang 107 Misjonær Turid Dahl Stokland skaper glede og håp hos de fattigste av de fattige. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen Romerne 12, 12 I Eiken var 800 samlet til en flott countrykonsert. En heldig vinner vant tur til Nashville, USA. LES MER SIDE 4 Kristi Menighet samler folk fra ni forskjellige nasjonaliteter til sine møter. SE MER SIDE Ungdommer fra Klippen brakte lys inn i mørket til 24 ukrainske barn og ungdommer. LES MER SIDE De fleste kristne tidsskrifter i Norge sliter med tildels sterk nedgang i abonnementstallene. Det Gode Budskap slipper ikke unna. Tekst: Leif Frode Svendsen Det foreløpige regnskapet for 2010 viser at Det Gode Budskap går imot et underskudd på nær kroner. Underskuddet skyldes ikke store kostnadsoverskridelser, disse er nemlig lavere enn budsjettert. Det er på inntektssiden bladet sliter, hvor det ble budsjettert med betydelig større annonseinntekter (budsjettert med kroner, hvor det kom inn kroner). Mange abonnementer har gjennom mange år gitt en ekstra gave til bladet. For 2010 var det stor reduksjon i disse gaveinntektene. Abonnementstallene går dessverre også nedover, noe som er en trend som dessverre kjennetegner alle kristne blader i Norge. DGB mistet 78 abonnementer i fjor, noe som skyldes naturlig avgang, men også at det er gjort en omfattende opprydning i abonnementslistene. Midt oppi dette er det positivt å melde om 20 nye abonnementer fra Sommerstevnet i Drammen. For 2011 er det tatt større grep, spesielt i forhold til kostnadssiden. En ny trykkeriavtale gjør at det spares inn cirka kroner, og lønnsutgiftene vil reduseres ved at redaktøren går ned i stilling fra høsten av. Forhåpentligvis vil ikke dette gå ut over kvaliteten på bladet. Nå ser DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg viktigheten av bladet, og gir verdifull økonomisk støtte. Men fellesarbeidet sliter med større underskudd, og det er bare snakk om hvor lenge en kan drive med røde tall i regnskapene. For å bedre egenkapitalen og økonomien til Det Gode Budskap er det sendt ut en forespørsel til menighetene om en engangsstøtte. Håpet er at denne støtten kan være med å gi overskudd for bladdriften i nr. 2 februar 2011

6 HOVEDTILLITSVALGT: Yngve Eriksen arbeider ved Hydro Aluminium - og er leder for hovedkomiteen for Sommerstevnet. Vinnere av julekryssord I Det Gode Budskaps julehefte var det et kryssord, hvor to heldige vinnere kunne vinne 250 kroner hver. Aslaug Hodne fra Kleppe og Wenche Tengelsen fra Arendal er heldige vinnere. Når dette leses har de høyst sannsynlig fått tilsendt gavekortene i posten. Tradisjonsrikt stevne på Karmøy DFEFs Sommerstevne Karmøyhallen juli 2011 Tekst og foto: Leif Frode Svendsen De Frie Evangeliske Forsamlingers menigheter på Karmøy står bak årets Sommerstevne. Sommerstevnet skulle være i gode hender på Karmøy. De fire menighetene har gode tradisjoner ved å arrangere storstevnet og er allerede godt i gang med forberedelsene. Yngve Eriksen, eldste på Saron gjennom 20 år, er leder for hovedkomiteen. Med seg har han Gunnar Bauge og Trond Langåker (Betania Kopervik), Heidi Wareberg og Arne Håkon Hansen (Ebeneser Skudeneshavn), Mangor Mannes (Saron Åkrehamn) og Kenneth Dahl og Cecilie Friestad Pedersen (Klippen Vedavågen). Dugnadsånden er fortsatt stor i menighetene og mange frivillige har allerede meldt seg. Karmøybuen kjører et tradisjonelt stevne, men ønsker å bygge videre på et vellykket trekk fra stevnet i Drammen. - Som i Drammen, ønsker vi på lørdagen å gå i samlet flokk til torget i Kopervik for et større torgmøte. Dette ønsker vi, som det ble i Drammen, skal bli en mektig markering i byen og på øya, sier Yngve Eriksen. De har valgt et enkelt motto for stevnet Hvem er Jesus?. - Jeg fortalte om stevnet til noen arbeidskollegaer, og lattermildt utfordret sikkerhetssjefen på Hydro meg: Du som har vært kristen i så mange år bør jo vite hvem Jesus er? Jeg tror teamaet kan berøre alle! Her en dag leste jeg om en undersøkelse som viste at kristne ungdommer i Norge har økt fra ni til 20 prosent. Klart mange er kristne, tror på Jesus og Bibelen, men du finner dem ikke i menighetssammenheng. På samme tid som vi ønsker å utfordre kristne til å bli mer kjent med Jesus, ønsker vi også å berøre folk som ikke er kristne, sier Eriksen. Han peker videre på hvor mange som er uvitende om kristen tro og Jesus i Norge. - Majoriteten av det norske folk aner ikke hvem Jesus er. De spør gjerne barn i barnhager hvorfor vi feirer jul. Da kommer julenissen? De aner rett og slett ikke hvorfor vi feirer jul, påske og pinse. Derfor hadde det vært flott hvis vi kunne klart å lokke møtefremmende til Karmøyhallen under stevnet. Mottoet: Hvem er Jesus gir utgangspunkt for mange vinklinger, noe vennene har valgt å gjøre gjennom bibeltimene. - Det er allerede klart at Gordon Tobiassen vil tale over: Hvem er Jesus i jødisk perspektiv. Birger Wroldsen vil tale om: Hvem er Jesus Frelseren? Reidar Gamst vil tale over: Hvem er Jesus disippelgjøreren? og Finn Arne Lauvås vil tale om: Hvem er Jesus i Det gamle testamente. I kveldsmøtene vil også flere talere delta, blant annet vil Egil Svartdal tale på fredagen. Evangelist Haakon Lennart Martinsen vil tale i kveldsmøtet på torsdagen. Eriksen og resten av hovedkomiteen har forventninger om et personlig stevne. - Vi har hatt noen samtaler i komiteen i forhold til forventninger. Håpet er at mange tilreisende vil komme. Karmøybuen er jo selv flink til å reise både til Sørlandet og Østlandet, og dette året forventer vi at flere østlendinger vil komme vestover. Vår bønn er at Karmøy skal bli berørt av Guds Ånd, nåde og at forkynnelsen skal skape noe i oss. Det er jo en drøm at mennesker skal møte Gud så kraftig at det får ringvirkninger i menigheten de vender tilbake til. Karmøy blir jo kalt den hellige øya med de forventningene det skaper. - Det er faktisk 50 bedehus og kirker på øya, og det er mange positive ting som skjer blant kristenlivet på Karmøy. Faren er nok at vi blir for innadvendte og ikke er ute blant alle de som ikke er kristne. Dessverre er nok ikke øya så hellig som den var tidligere, noe som bør være vår utfordring til å komme oss ut i lokalmiljøet som brennende og aktive kristne. Kompakt stevne Sommerstevnet juli blir arrangert i Karmøyhallen i Kopervik. Dette er den største idrettshallen på øya og har god plass. Barnemøtene blir arrangert på Utgarden Folkehøyskole, som ligger bare et steinkast fra hallen. - Innkvarteringen og bespisning vil også skje på folkehøyskolen. Dessuten satser vi på en flott camping kort avstand fra hallen hvor det vil være tilgang til strøm og vann. Dusjer og toaletter blir stilt til disposisjon i Betania Kopervik og i hallen. Det er 100 senger tilgjengelig på Utgarden og vi arbeider med å få til en god avtale med Henderson Airport Hotell, 10 minutters kjøring fra hallen, sier Yngve Eriksen. Predikanter og misjonærer vil tradisjonen tro få tilbud om gratis innkvartering. I neste nummer presenterer vi taleren i åpningsmøtet for stevnet, mens det i aprilnummeret blir en bredere presentasjon av program og påmeldingsinformasjon. Menighetene på Karmøy vil også i forbindelse med stevnet gi ut et informasjonshefte til alle innbyggerne på Karmøy i juni nr. 2 februar 2011

7 DÅP: Her ser vi Arne under en dåpshandling i Israel. Sangevangelist jubilerer - fortsatt aktiv for Jesus Sangevangelist Arne Gundersen 70 år Tekst: Asbjørn Froholt Foto: Fra arkivet Arne Gundersen opplevde kallet til tjeneste ikke lang tid etter at han ble en kristen. Arne Gundersen ble født på Morgedal ved Spangreid 26. februar Med sine 70 år har Arne hatt et rikt liv og et liv som er så innholdsrikt at det her bare blir et streif gjennom det viktigste. Litt historikk Mor til Arne døde da Arne var i begynnelsen av tenårene og han fikk da et medansvar for å drive gårdsbruket. Arne var 17 år da han ble en kristen og han ble med i ungdomsmiljøet på Spangereid. Arne begynte i kokkelære, men rakk aldri å ta seg jobb som betalt kokk etter utdannelsen. Men sin viten brukte han til stor velsignelse gjennom mange år på utallige leirer. En åndsfylt tid Disse årene på Spangereid og Svennevik var en åndsfylt tid og mange av ungdommene opplevde en fylde av DHÅ og fikk del i Åndens gaver. Også Arne fikk del i dette ganske tidlig og både Arne og de andre ungdommene opplevde Guds nærhet på en spesiell måte. Arne fikk kall til tjeneste nesten med det samme han ble en kristen. Egil Solheim, som han reiste med i cirka 50 år, virket i distriktet ved Lyngdal og Arne begynte å synge sammen med ham helt fra denne tiden. Kallet til tjeneste ble for sterkt for Arne og han begynte å reise sammen med Egil. En rik virksomhet Arne og Egil ble nesten uløselig knyttet til ungdomsleirene på Solstrand. Riktignok startet leirene på Randesund ved Kristiansand tidligere og de var med der i flere år, men i 1963 flyttet leiren til Solstrand ved Vigeland. Ikke minst i etterkant av de store vekkelsene de hadde, var leirene oppfylt av nyfrelste som fikk lære mye nytt og opplevde et åndens fellesskap med venner fra hele Sør-Norge. Mange minnes leiren i 1968 der Alf Kasborg var bibellærer med sterk undervisning under Åndens kraft. Også påskeleirene i Åseral og senere på Hovden, ble besøkt av folk fra vekkelsestidene rundt på Sørlandet. Mange fikk et åndelig gjennombrud på disse leirene. Plateartistene Arne begynte sin forkynnerkarriere som sanger både solosanger og duett sammen med Egil. Helt fra 1960 ble det utgitt plater, kassetter og CD-er med flere hundre evangeliske sanger, og mange er vunnet for Gud også gjennom sangen, men han var også en forkynner med tyngde i budskapet. For DFEF har de to vekkelsesevangelistene betydd utrolig mye og når de begynte å reise i slutten av 50-årene var bevegelsen i krise. I mange menigheter satt det venneflokker på igjen av de gamle. En del av årsaken var nok splittelsene i bevegelsen i årene da pinsebevegelsen gikk fram i landet. Mange frie menigheter satt da igjen nokså ribbet. Dette kan man lese i pinsebevegelsens egen historiebok. De som satt igjen ønsket å stå for det frie synet selv om de var få. Det var disse venneflokkene som fikk besøk av Arne og Egil og vekkelsene uteble ikke. Det er ikke noe mål å si hvor mange menigheter som opplevde fornyelse og vekkelse, men vi kan jo si det slik at det ikke var mange som ikke opplevde det. DFEF hadde virksomhet på ca 90 steder denne tiden, og Arne og Egil var på de fleste steder. Her tilførte de både nyfrelste og ikke minst ny inspirasjon. På mange steder hjalp de til med å pusse opp lokalitetene og medvirket til flere nye menigheter og flere nye lokaler. Mest kjent her er vel indre Agder og da særlig i Åseral, Eiken og Byremo, men også i hjembyen Kristiansand der de begge bodde. Fellesmøter De siste årene må vel sies å stå i fellesmøtenes tegn. De reiste fra fellesmøteserie til neste fellesmøteserie og mange ble vunnet for Gud. Mange vil sikkert huske fellesmøtene i Domkirken i Kristiansand i Kirken rommet over 2000 mennesker og den var full flere kvelder, skrev avisene. Mange ble frelst og mange opplevde en fornyelse i denne tiden. En av eldstebrødrene i Betania sa i begravelsen til Egil at Betania hadde nok sett annerledes ut uten Arne og Egils møter i byen. Det var også flere menigheter i byen som hadde utbytte av møtene deres. Teltvirksomhet Ellers vet vi at teltvirksomheten deres bar mye frukt. Gjennom årtider reiste Arne og Egil rundt med Evangelieteltet på store og små steder. Det var møter hver kveld, og på formiddag og ettermiddag var det møter på sykehjem og aldershjem og bedriftsandakter. De satt aldri og ventet på folk. Misjonsarbeid De senere årene var Arne og Egil knyttet til misjonsarbeid i Øst-Europa og i India. I Øst-Eropa ble det særlig de siste årene arbeidet i Romania. De deltok i byggingen av tre kirkehus og Arne støtter fremdeles arbeidet i menighetene rundt Arad. I India videreføres arbeidet til misjonærene Hildur og Arnfinn Andås. I Bangalore drives et bibeloversettelsesarbeid og i Varanasi drives menighetsarbeid. Hver måned sender NLLs styre ut kroner til dette arbeidet. Arne var tidligere i mange år leder av styret og sitter fremdeles i styret. Han har hovedansvaret for misjonsstevnet på Skeikampen i begynnelsen av juli hvert år der cirka 300 mennesker møtes til oppbyggelse og forkynnelse, og for å gi midler til dette arbeidet. Arne og tidligere Egil, gir årlig store summer til Bibler til Kina. KLIPPEN VEDAVÅGEN: Dette er ett av de første bildene av Arne fra DGBs arkiv. Tatt utenfor et privathjem på Vedavågen, fra deres første møteaksjon i bygda... Evangeliske sanger i Sør Blant de siste aktivitetene de har vært engasjert i er Evangeliske sanger i sør. Dette arrangementet er et felleskirkelig tiltak der Arne og Egil var sentrale i mange år og Arne er fremdeles med på stevnene. Sangstevnet på Kongeparken på Ålgård i 2001samlet 3700 tilhørere. Arne og Berit flyttet til Randesund for noen år siden og Arne reiser fremdeles så mye han kan ofte på mindre plasser og han forkynner det gode budskapet om Jesus som eneste vei til frelse. Vi gratulerer Arne med dagen og ønsker han skal få mange gode år både med familien sin og i sangens- og forkynnelsens tjeneste. For de som vil vite mer om alt arbeidet, kan dere skrive og bestille boken om Arne og Egil 50 år i vekkelsens tjeneste hos Asbjørn Froholt, Beiteveien 23, 1526 Moss. Tlf.: Nesten all info til dette portrettet er hentet fra DGB i tidligere årganger nr. 2 februar 2011

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli

Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli årgang 109 4 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge DGB besøker Betania, Grimstad: Menighetskrise ble til muligheter Planene klare for: Sommerstevne i Drammen 9. til 14. juli Salig er den som ikke

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Arrangerte høststevne i nystartet menighet

Arrangerte høststevne i nystartet menighet årgang 109 10 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge BUAK: Se stort på barneog ungdomsarbeid Arrangerte høststevne i nystartet menighet Merk deg hvordan sauene ser ut, ha omsorg for buskapen din!

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer