Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. www.buskerudbygningsvern.no"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Sammendrag årsrapport 2010 Buskerud bygningsvernsenter åpnet 26. mai Senteret er et treårig fylkeskommunalt prosjekt som har som hovedmålsetting å bidra til kompetanseheving innenfor restaureringshåndverk for håndverkere i Buskerud. I løpet det først prosjektåret er det utarbeidet et opplæringsprogram for håndverkere. Det er gjennomført fire samlinger i dette programmet der 10 håndverkere deltar på månedlige samlinger med praktiske øvelser i restaureringshåndverk i halvannet år. Det er i tillegg gjennomført to frittstående kurs et kurs i virkeskvalitet for museumshåndverkere og et kurs i vindusrestaurering. Deltakere i opplæringsprogram for håndverkere bearbeider laftestokk med tradisjonelt håndverktøy Bygningsvernsenteret har bruksrett til deler av soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Dette er høsten 2010 satt i stand - fra å være et enkelt museumsmagasin til bli et fullverdig kurssenter med kontor, forelesningssal og verksted. Senteret fikk også utarbeidet et nytt nettsted som ble lansert i februar Historikk Stortingsmelding 16 Leve med kulturminner ( ) skisserer ambisiøse målsettinger for arbeidet med fredete bygninger. Innen 2020 skal alle fredete bygninger ha et ordinært vedlikeholdsnivå. For å nå dette målet er det behov for penger men ikke minst håndverkere med riktig kompetanse. I Buskerud - som i resten av landet er det et merkbart behov for håndverkere som kan jobbe etter antikvariske retningslinjer. Det finnes i dag ingen utdanning eller etterutdanning innenfor restaureringsfag i utdanningssystemet. I 2008 bevilget derfor hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse tilskudd til en utredning om behovet for et kompetansesenter for bygningsvern. Utredningen ble utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det ble gjennomført studieturer til Oppland og Hordaland der også to museumshåndverkere deltok Tore Sønju fra Norsk Bergverksmuseum og Knut Rogstad fra Lågdalsmuseet. Utredningen ble sendt på høring og ferdigstilt i kulturminneåret 2009 I september 2009 bevilget hovedutvalg for kultur idrett og folkehelse midler til oppstart av et kompetansesenter for bygningsvern. Knut Rogstad, Steinar Moldal og Tore Sønju på studietur til bygningshistorisk par på Dovre i januar 2009 Tore Sønju ble ansatt i 100% stilling fra 1. januar 2010 som tømrermester/ restaureringshåndverker og Turid Kolstadløkken ble ansatt i 100% stilling som prosjektleder fra 1. april Det ble inngått avtale om bruksrett for soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Styringsgruppen for senteret ble konstituert 20. mai Side 2 av 14

3 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Åpningsarrangement 26. mai 2010 Buskerud bygningsvernsenter markerte åpningen av senteret med et arrangement med inviterte gjester. Åpningsarrangementet startet med demonstrasjon av trearbeider ved tømrermester Tore Sønju. Som den allsidige kulturarbeider Sønju er deltok han også i dagens kulturinnslag. Det bestod av vakkert hardingfelespill fra Steinar Strøm fra Sigdal og dans på vollen med Anne Tveito Olsen og Tore Sønju. Med solid tradisjonsmat på tallerkenen fikk inviterte gjester fra Riksantikvaren, kommuner, museer og håndverksmiljøer både en visuell, musikalsk og kulinarisk kulturopplevelse. Leder for hovedutvalg for kultur, Helge Stiksrud, foretar offisiell åpning av Buskerud bygningsvernsenter Åpningsarrangementet inneholdt et faglig seminar med fokus på etterutdanningstiltak innenfor restaureringshåndverk i Norge. Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter AS fortalte om Næmingordningen i Oppland en treårig videreutdanning av håndverkere etter svennebrev. Riksantikvarens Sjur Mehlum fortale om flere av Riksantikvarens istandsettingsprosjekter. Per Willy Færgestad fra Norsk Håndverksutvikling fortalte om prosjekt Riktig Restaurering i Drøbak hvor lokale håndverkere har deltatt på 12 faglige samlinger/kurs med fokus på restaurering av hus i Drøbak. Norsk Håndverksutvikling har et nasjonalt ansvar for håndverkskunnskap på forskjellige nivåer, og skal opprettholde og styrke fag som regnes som små og verneverdige. Det er opprettet en styringsgruppe for Buskerud bygningsvernsenter. Her sitter representanter for Riksantikvaren, Norsk Håndverksutvikling, Fortidsminneforeningen, Buskerud museumskrets, Byggenæringens landsforening og Buskerud fylkeskommunes utviklingsavdeling og utdanningsavdeling. Soldatbrakka på Lågdalsmuseet Side 3 av 14

4 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Opplæringsprogram for håndverkere Opplæringsprogrammet er hovedsatsingsområdet til Buskerud bygningsvernsenter. Ti håndverkere er plukket ut på bakgrunn av søknad og gjennomfører en kursrekke på 14 kurssamlinger innenfor ulike restaureringsfag. Alle kurssamlingene er basert på praktiske øvelser med håndverktøy og tradisjonelle teknikker. Så langt har de 10 deltakerne vært gjennom fire samlinger med fokus på steinmuring og lafting flere har også deltatt på frivillige samlinger utenom oppsatt program. Kursbygget skisse av Tore Sønju Fokus i 2010 har vært på nybygg. Dette har bakgrunn i at det er nødvendig med kunnskap om nybygg i tradisjonell teknikk for å kunne restaurere i samme teknikk. Kursprosjektet er et bygg i laft og stav satt på en tradisjonell tørrmurt gråsteinsmur. Deltakere i opplæringsprogram for håndverkere : Knut Erling Hagen, Kongsberg Tore Landsverk, Kongsberg Arne Kravik, Ringerike John Wennberg, Modum Knut Rogstad, Kongsberg Knut Nilsen, Modum Lars Erik Gjærevoll, Kongsberg Tore Vrenne, Nore og Uvdal Kjetil Hansen, Kongsberg Geir Bjurstrøm, Øvre Eiker Ni av deltakerne er tømrere og den tiende er blikkenslager. Opplæringsprogram samling september tørrmuring Tørrmuringskurset var det første håndverkskurset Buskerud bygningsvernsenter arrangerte i opplæringsprogram for håndverkere Målet med kurset var å gi deltakerne en grunnleggende innføring i prinsipper for tørrmuring. Praktiske øvelser var muring av en mur på ca 4m x 5m kistemur og bakkemur i kombinasjon. Kursdeltakerne murte opp det hele under veiledning fra kursleder Haakon Aase. Steinen ble bearbeidet med håndverktøy og lagt opp etter tradisjonelle prinsipper for tørrmuring. Side 4 av 14

5 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Deltaker i opplæringsprogram for håndverkere tømrer Knut Nilsen - murer med kalkmørtel Opplæringsprogram samling oktober kalkmuring Målet med kurset var å gi deltakerne en grunnleggende innføring i prinsipper for kalkmuring. I tillegg ble det gitt en innføring i lafting. Samlingen startet med en teoretisk gjennomgang av kalkens egenskaper og historiske bruksområder av Per Halvor Sælebakke fra Norsk Bergverksmuseum. Det ble blandet kalkmørtel og murt en brannmur med kalkmørtel og gammel teglstein inne i forelesningssalen i soldatbrakka. Murer Bjørn Myran fra Norsk Bergverksmuseum demonstrerte teknikk og alle deltakerne fikk prøvd seg på muring. Opplæringsprogram samling oktober virkeskvalitet og lafting Målet med kurset var å gi deltakerne en grunnleggende innføring i virkeskvalitet fra hogst til hus. I tillegg ble det gitt en innføring i lafting og gjennomført to dager med praktiske øvelser i lafting. Det ble laftet første omfar på kursbygget satt oppå muren som deltakerne murte i første samling. Torsdag 14. oktober var det fokus på virkeskvalitet. Det ble gitt en teoretisk gjennomgang av temaet ved Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter AS. Ved feltarbeid i skogen til Tore Sønju ble ulike sider ved tema virkeskvalitet belyst ved hogst og arbeid ved sag. Resten av samlingen ble brukt til lafting på kursbygget. Laftet gjøres med håndverktøy og deltakerne får kjennskap til bruk av forskjellig tradisjonelt håndverktøy i arbeidet med bygningen. Side 5 av 14

6 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Opplæringsprogram - samling november lafting Mål for kurset var å gi praktiske øvelser i lafting. Taktekking var også opprinnelig planlagt, men er utsatt til våren. I tillegg ble det gjennomført en teoridel med fokus på verneverdige og fredete hus og begrepsbruk innenfor kulturminneforvaltningen. Resterende tid ble brukt på praktiske øvelser i lafting og bruk av håndverktøy som bandkniv, okshøvel, meddrag mm Tømrermester John Wennberg og snekker Knut Rogstad lafter på kurbygget Opplæringsprogram tillleggssamlinger Det har blitt gjennomført 4 kveldssamlinger med lafting, en temakveld om verktøy og en helgesamling desember med oppsetting av verktøy og lafting. Dette var tilleggsamlinger med frivillig deltakelse men med godt oppmøte. I tillegg har en av deltakerne hatt anledning til å arbeide på dagtid og har laftet mye på egen hånd og under veiledning fra Tore Sønju. Vi har foretatt fortløpende evalueringer av kurssamlingene og deltakerne er godt fornøyd med opplegget Opplæringsprogrammet for håndverkere har blitt til som et resultat av inspirasjon fra andre aktører i kombinasjon med senterets egen fagkunnskap. Og et bevisst forhold til hva slags kompetansebehov vi har innenfor bygningsvernet i Buskerud. Deltakerne i programmet blir ikke fullt utlærte restaureringshåndverkere. De får en innføring i ulike fag og teknikker og de får med seg mye praktisk øving. Forhåpentligvis utvikler de gode holdninger til det å jobbe med gamle bygninger. De får grunnleggende kunnskap om det å jobbe etter antikvariske retningslinjer og et nettverk av likesinnede i de øvrige deltakerne i opplæringsprogrammet og kontakt med kursholdere og andre innenfor bygningsvernet. Summen av dette vil etter vårt skjønn gi oss et lag av håndverkere som er godt utrustet til å jobbe med fredete og verneverdige bygninger til tross for at de ikke er eksperter innenfor noe fagfelt. De blir allment kjent med mange sider ved antikvarisk riktig istandsetting. Dette er et fagfelt der man aldri blir utlært. Det er viktig å ha en viss grunnleggende kunnskap med seg når man begynner og ikke minst kunnskap om hvor man henvender seg dersom man finner noe interessant eller har behov for faglig veiledning. Side 6 av 14

7 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Kursbygget i januar 2011 dette er det synlige resultatet av innsatsen til deltakerne i opplæringsprogram for håndverkere i I løpet av våren 2011 blir bygningen ferdig med et tilbygg i stavbygg og åstak tekket med stikker og bord. Kurs for eiere av fredete og verneverdige bygninger I tillegg til opplæringsprogrammet for håndverkere, tilbyr senteret frittstående kurs og opplæringstiltak. Målgruppen er håndverkere og nevenyttige eiere av fredete og verneverdige bygninger. I 2010 ble det gjennomført to kurs ett for museumshåndverkere og ett for alle interesserte. Kurs i virkeskvalitet for museumshåndverkere 27. mai 2010 Museumshåndverkere i Buskerud ble invitert til å delta på bygningsvernsenterets første kurs. Tema var virkeskvalitet og kursholder var Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter. Steinar har jobbet lenge med fagfeltet i miljøet på Hjerleid og ved Senter for bygdekultur på Dovre og samarbeider tett med Jon B. Godal fra Husasnotra - Geitbåtmuseet. Disse er blant de mest kunnskapsrike fagfolkene innenfor områdene tradisjonsbygg og virkeskvalitet. Steinar Moldal forteller om ulike virkeskvaliteter til interesserte tilhørere Knut Rogstad fra Lågdalsmuseet, Bjørn Myran fra Norsk Bergverksmuseum og Thomas Nørstebø fra Hallingdal Museum samt Tore Sønju fra bygningsvernsenteret Side 7 av 14

8 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Kursprogrammet bestod blant annet av følgende: Innføring i virkeskvalitet teori Skogsvandring med utplukking og hogst Skurmønster med sortering og stabling. Tore Sønju stilte egen skog til disposisjon og det ble felt flere trær for å demonstrerer ulike materialkvaliteter Kurs i vindusrestaurering 30. november 2. desember Det ble gjennomført kveldskurs i vindusrestaurering i soldatbrakkas verksted. Seks deltakere fra Kongsberg, Øvre Eiker og Numedal deltok. Målet med kurset var å gi deltakerne en innføring i vindusrestaurering. Kurset inneholdt litt teori men var hovedsakelig basert på praktiske øvelser med gamle vinduer, tradisjonelt verktøy og materialer og personlig veiledning til deltakerne. Kurset gikk over tre ettermiddager a ca tre timer per dag. Kursholder var Knut Rogstad fra Rogstad snekkerverksted/lågdalsmuseet og Tore Sønju. Knut Rogstad instruerer kursdeltakere om fjerning av maling med varmepistol på kurs i vindusrestaurering Fagdag for videregående skole I samarbeid med Hønefoss videregående skole utarbeidet Buskerud bygningsvernsenter et undervisningsopplegg for videregående skole. Målet med kurset/fagdagen var å gi elevene en grunnleggende innføring i kulturminnevernets hovedprinsipper med fokus på fredete og verneverdige bygninger og antikvariske retningslinjer for istandsetting. Fagdagen ble gjennomført 9. november og startet med en teoretisk innføring i kulturminnevern generelt og antikvariske prinsipper for istandsetting spesielt. Det ble gjennomført en omvisning på museet med fokus på utførte istandsettingsarbeider. Hoveddelen av dagen gikk til praktiske øvelser der elevene fikk bruke tradisjonelt håndverktøy til bearbeiding av tre. Fra Hønefoss videregående deltok 30 elever fra vg2 byggteknikk. Elever fra Hønefoss videregående skole prøver seg med tradisjonelt håndverktøy Erfaringene herfra vil bli brukt til å videreutvikle et undervisningsopplegg som tilbys alle videregående skoler i Buskerud i Side 8 av 14

9 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Temakvelder Buskerud bygningsvernsenter gjennomførte to temakvelder for eiere av fredete og verneverdige bygninger. Tema for den første kvelden var Fattighuset i Holmestrand istandsetting av et fredet bygg ved entusiastiske eiere. Andre kvelden hadde tema fredete hus i Buskerud ved prosjektleder Turid Kolstadløkken. Begge kveldene var dårlig besøkt. Temakvelder i fremtiden vil bli gjennomført i samarbeid med Lågdalsmuseet eller andre samarbeidsparter. Det må gjøres en kost-nyttevurdering av tiltaket. Opplysningsarbeid er viktig, men det er også viktig å vurdere på hvilken måte og via hvilke kanaler man gjør dette. Media Buskerud bygningsvernsenter har fått god dekning i lokale medier. Både åpningsarrangement og kurs har fått omtale i Laagendalsposten, Eiker avis og NRK Buskerud. Byavisa Drammen har også gitt god omtale. Bygningsvernsenteret er dessuten omtalt i fagbladet Mesteren og i Fortidsvern. Side 9 av 14

10 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Nettverk / kontakt med andre fagmiljøer I Norge er fagmiljøet innenfor restaureringshåndverk forholdsvis lite. Det er viktig å kjenne til dem som tilbyr gode opplæringstiltak og å holde kontakt med andre fagmiljøer som også arbeider for å styrke opplæringen innenfor tradisjonshåndverk og restaureringsfag. Vi har god kontakt med Norsk Håndverksutvikling på Maihaugen. Vi har også kontakt med Rørosmuseet og bygningsvernsenteret her. På Dovre er det et særskilt aktivt miljø rundt håndverksskolen Hjerleid, Senter for bygdekultur og Dovre Handverksenter AS. Her finner vi Næmingene og bygningshistorisk park. Det arrangeres årlig et Nordisk Treseminar på Dovre i regi av Husfliden. Buskerud bygningsvernsenter deltok her i Buskerud bygningsvernsenter holdt også innlegg på Hjerleidseminaret høsten Kurs i stavbygg bygging av bukkehus på Nordisk treseminar 2010 I tillegg til disse er det miljøer i våre naboland som bør undersøkes nærmere. Både Danmark og Sverige har byggnadsvårdsentre som vi sikkert kan lære mye av. Det er også flere fylkeskommuner som jobber med ulike opplæringstiltak. Vi har hatt mest kontakt med Oppland og Hordaland. Buskerud bygningsvernsenter er på sin side kontaktet av blant annet Hedmark, Akershus og Agder-fylkene som ønsker å se på vår modell for kompetanseheving av håndverkere. Buskerud bygningsvernsenter holdt innlegg på miljødagen for landbruksforvaltningen i Buskerud i Hole 10. juni 2010 og for Ringerike kommune på seminar om bygningsvern i Hønefoss 2. mars 2010 Internett og sosiale medier Buskerud bygningsvernsenter har hatt en informasjonsside på fra senteret åpnet. Grafisk profil og ytt nettsted er utviklet sammen med en lokal leverandør av webdesign. Dette ble lansert i februar 2011 Senteret har hatt en Facebook-gruppe siden oppstarten og den har 63 medlemmer Det grafiske profileelementet er basert på et utsnitt av treskurden på døromrammingen på Mellom Kravik i Nore og Uvdal. Denne stua ble bygd ca 1250 og er trolig Norges eldste bebodde bolighus. Side 10 av 14

11 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Soldatbrakka samarbeid med Lågdalsmuseet Det ble inngått 3-årig avtale mellom Buskerud fylkeskommune og stiftelsen Lågdalsmuseet om bruksrett til tre rom i Lågdalsmuseets soldatbrakke. Soldatbrakka ble bygd i 1888 på Gråtenmoen i Skien. I 1910 ble brakka flyttet til Heistadmoen der den fungerte som soldatbrakke og lager før den ble flyttet til Lågdalsmuseet midt på 1980-tallet. Buskerud bygningsvernsenter har rett til bruk av disse rommene og et større avgrenset uteareal til bruk for kursaktiviteter. Soldatbrakka Buskerud bygningsvernsenter kan oppgradere lokalene til bruk som kontor, forelesningssal, verksted og wc. Alle istandsettingsarbeider utføres etter antikvariske retningslinjer. Kontor og forelesningssal er etterisolert med innblåst steinull. De opprinnelige gulvene er bevart, men det er lagt trinnlydplater, 5 cm isolasjon og nytt furugulv oppå de gamle gulvene. Det er satt opp en ny delevegg i kontoret for å lage wc. Det vil bli laget en ny døråpning fra forelesningssalen inn til wc som vil bli bygget etter retningslinjer for universell tilgjengelighet. Eksisterende åpning mellom forelesningssal og verksted er tettet igjen og det er satt inn en gammel dør i sveitserstil. Kontor og forelesningssal er malt i lys grånyanse. Samme farge er allerede brukt i øvrige deler av bygningen. Interiøret er malt på dugnad av ansatte i team kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. Gulvene er satt inn med grønnsåpe. Det er satt inn et lite tekjøkken i kontoret. Kontoret har doble vinduer. I forelesningsalen er det enkle og utette vinduer. Varevinduer er i bestilling. Verkstedet er uisolert. Vi har satt inn fem høvelbenker i dette lokalet, ellers er rommet uendret. Verkstedet før rydding / oppgradering. Team kulturminnevern på dugnad i soldatbrakka representert ved arkeologene Kjersti Tidemansen, Kjell Erik Sønsterud og Håvard Hoftun. Alt malingsarbeid er utført på dugnad. Verkstedet etter opprydding Side 11 av 14

12 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Forelesningssalen er et anvendelig rom og brukes til fordrag og som pauserom for kursdeltakere. Det er for øvrig strukket nytt ledningsopplegg for varmeovner. Det er gravd avløpsgrøft og lagt ned avløpsrør fra husvegg tilkoblet til kommunalt nett. Det er boret etter vann og alt er klart for tilkobling inne i bygningen. På grunn av svært lave temperaturer og mye snø uvanlig tidlig i november er deler av arbeidene med vann og avløp ikke ferdigstilt. Alle arbeidene vil imidlertid være ferdige i løpet av våren. Det er avsatt kr ,- fra fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse til istandsetting av soldatbrakka. Beløpet er i sin helhet benyttet til formålet Haakon Aase foredrar om historiske tørrmurer for deltakere i opplæringsprogram for håndverkere Side 12 av 14

13 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Regnskap for Buskerud bygningsvernsenter 2010 Driftskostnad Budsjett 2010 Regnskap 2010 Lønn og sosiale kostnader kr kr Drift - kontor kr kr Kurs, nettverk med mer kr kr Investeringer/istandsetting soldatbrakka kr kr SUM kr kr Driftsinntekt Budsjett 2010 Regnskap 2010 Tilskudd Buskerud fylkeskommune** kr kr Tilskudd fra andre offentlige aktører kr Egeninntekter håndverkertjenester kr kr Egeninntekter kurs (6 årlige kurs)* kr kr SUM kr kr * ikke ført i årets regnskap ** oversikt over tilskudd fra Buskerud fylkeskommune HUKIF 44/09 3. september oppstartstilskudd kr HUR 70/ desember kulturnæringsmidler kr HUKIF 40/10 2. juni kulturminnevernets driftsmidler plan og kultur kr HUKIF 70/ november HUKIF disposisjonspost - drift kr HUKIF 40/ november HUKIF disposisjonspost - investeringer soldatbrakka kr Overførte tilskuddsmidler fra sak HUKIF saker 38/08 og 04/09 - rest kulturminneårstiltak 2009 kr SUM kr Bygningsvernsenteret er finansiert av fylkeskommunale midler. Den 3. september 2009 vedtok hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse å bevilge kr ,- til oppstart av arbeidet med å etablere bygningsvernsenteret på Lågdalsmuseet. Kostnader her gikk på arbeid med å klargjøre lokaler, innkjøp av utstyr og planlegging av tiltak. I tillegg bidrar fylkeskommunen med driftstilskudd på til sammen kr ,- fordelt mellom kultur og regionalutvikling. En pott med restmidler fra Kulturminneåret ble benyttet til å delfinansiere internettsidene til bygningsvernsenteret Kostnadene til oppgradering av soldatbrakka ble anslått til ca ,- i opprinnelig budsjett. Det ble bevilget kr ,- av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i sak 40/10 til dette formål. Med egeninnsats og innretting mot en enkel standard ser det ut til at vi kommer langt med denne summen. Total kostnad for istandsettingsarbeidene vil trolig bli ca ,- Lønnsutgiftene er lavere enn budsjettert da prosjektleder ikke tiltrådte før april og i tillegg brukte av sin arbeidstid til å sluttføre arbeidsoppgaver for fylkeskommunen. Bygningsvernsenterets håndverker var ansatt i 100% stilling fra 1. januar til 31. desember. Ca 6 månedsverk prosjektledelse i 100% stilling ble utført. Side 13 av 14

14 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Opprinnelig budsjett skisserte egeninntekt på salg av håndverkertjenester på kr ,- Tanken var å tjene inn halvparten av håndverkerstillingen på bygningsvernsenteret ved salg av håndverkertjenester. Etter en samlet vurdering anså vi imidlertid at det var mer formålstjenlig at håndverkeren ble leid ut som prosjektleder i 50% stilling for istandsettingsprogrammet for fredete bygninger. Denne stillingen er finansiert av tilskuddsmidler fra Riksantikvaren som er overført til vårt prosjekt. Det var videre budsjettert med inntekter fra kurs på ,- og tilskudd fra andre aktører på kr ,- Dette budsjettet var satt opp med tanke på drift fra 1. januar Det ble i tilskuddssakene også antydet at det var noe ambisiøst å planlegge med så høye inntekter i første driftsår. Siden senteret åpnet 26. mai ble det ikke tid til å både utarbeide et konsept som det var mulig å søke om tilskudd til eller gjennomføre så mange kurs basert på egenbetaling i 2010 som opprinnelig planlagt. Senterets hovedfokus har vært på opplæringsprogram for håndverkere. Vi har ikke kursavgift på dette programmet, da håndverkerne bruker av egen arbeidstid for å delta på kurset. Vi har egeninntekt i form av kursavgifter for det ene åpne kurset vi gjennomførte. Dette blir imidlertid ført i regnskap for var et driftsår utenom det vanlige. I et oppstartår kommer naturlig nok en mengde engangsinvesteringer både til bygningsmessige utbedringer, etablering av kontor med inventar av ulikt slag og utvikling av nettsted for senteret. For årene som kommer vil kostnadene være mer stabile og knyttet til den ordinære driften av senteret og kursvirksomhet. Det er for øvrig søkt om prosjekttilskudd hos Riksantikvaren og hos Norsk Kulturråd for 2011 på til sammen kr ,- Regnskapet er ført av økonomiseksjonen i utviklingsavdelingen.. Side 14 av 14

Aktivitetsplan 2011 revidert 20. mai

Aktivitetsplan 2011 revidert 20. mai Aktivitetsplan 2011 revidert 20. mai www.buskerudbygningsvern.no Aktivitetsplan 2011 revidert mai 2011 Opplæringsprogram for håndverkere Opplæringsprogrammet er hovedsatsingsområdet til Buskerud. Ti håndverkere

Detaljer

Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring i samarbeid med DKS

Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring i samarbeid med DKS Arkivsak 13/3219 31 Fagdag i tradisjonshåndverk for elever i videregående opplæring i samarbeid med DKS Kursrapport Fredag 16. mai 2014 Arbeidsinstituttet Modum Tirsdag 20. mai 2014 Hønefoss v.g. skole

Detaljer

BUSKERUD BYGNINGSVERNSENTER IVARETAKELSE AV IMMATERIELL KULTURARV OG HANDLINGSBÅREN KUNNSKAP TEAMLEDER KULTURMINNEVERN TURID KOLSTADLØKKEN

BUSKERUD BYGNINGSVERNSENTER IVARETAKELSE AV IMMATERIELL KULTURARV OG HANDLINGSBÅREN KUNNSKAP TEAMLEDER KULTURMINNEVERN TURID KOLSTADLØKKEN BUSKERUD BYGNINGSVERNSENTER IVARETAKELSE AV IMMATERIELL KULTURARV OG HANDLINGSBÅREN KUNNSKAP TEAMLEDER KULTURMINNEVERN TURID KOLSTADLØKKEN Tilstandsregistrering fredete bygninger 2006-2007 - 191 fredete

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL DELVIS LØNNSKOMPENSASJON FOR HANDVEKARAR FRÅ HALLINGDAL, SOM DELTEK I OPPLÆRINGSPROGRAM I TRADISJONSHANDVERK 2012-2013

SØKNAD OM TILSKOT TIL DELVIS LØNNSKOMPENSASJON FOR HANDVEKARAR FRÅ HALLINGDAL, SOM DELTEK I OPPLÆRINGSPROGRAM I TRADISJONSHANDVERK 2012-2013 SAK 67/11 SØKNAD OM TILSKOT TIL DELVIS LØNNSKOMPENSASJON FOR HANDVEKARAR FRÅ HALLINGDAL, SOM DELTEK I OPPLÆRINGSPROGRAM I TRADISJONSHANDVERK 2012-2013 Saksopplysning I brev (vedlegg 1) dat. 6.11.2011 søkjer

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Ivar Jørstad - Kjone (korntørke) på Lier bygdetun

Årsrapport 2014. Foto: Ivar Jørstad - Kjone (korntørke) på Lier bygdetun Årsrapport 2014 Foto: Ivar Jørstad - Kjone (korntørke) på Lier bygdetun 1 Buskerud bygningsvernsenter ble etablert i 2010 og er en del av kulturminneforvaltningen i fylket. Bygningsvernsenteret var først

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Søknadsskjema: (se veiledning for hjelp til utfylling) 1. Søknaden gjelder: - Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet. - Søker skal

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Søknadsskjema: 1. Søknaden gjelder: - Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Fyll deretter ut opplysninger om beliggenhet. - Søker skal være den ansvarlige for prosjektet. Her

Detaljer

Adresse: Postnummer/sted: Fylke: Kommune: Gårdsnr/Bruksnr: Søkers navn: Søkers postadresse: e-post: Telefon: Bankkontonummer:

Adresse: Postnummer/sted: Fylke: Kommune: Gårdsnr/Bruksnr: Søkers navn: Søkers postadresse: e-post: Telefon: Bankkontonummer: Søknad Kulturminner for alle Fortidsminneforeningen har elektronisk levering av søknader om tilskudd fra Kulturminner for alle. Vennligst fyll ut og søk elektronisk på: www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Nyhetsbrev våren 2015 Kommende arrangement 2-5 februar: Høvelkurs på Setesdalsmuseet. Kurset er annonsert tidligere og er for deltagerne på Slengen og andre interesserte. Instruktør er Jarle Hugstmyr fra

Detaljer

Vår ref.: 200800037-86 Lillehammer, 27. juni 2011 Deres ref.: Søknad datert 24.6.11

Vår ref.: 200800037-86 Lillehammer, 27. juni 2011 Deres ref.: Søknad datert 24.6.11 Regionalenheten Senter for bygdekultur Hjerleid 2662 DOVRE Vår ref.: 200800037-86 Lillehammer, 27. juni 2011 Deres ref.: Søknad datert 24.6.11 Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 27.06.2011

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. AUGUST 2009 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. AUGUST 2009 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. AUGUST 2009 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2009 Håndverksdagene fyller i år 10-årsjubileum, og Rørosmuseet og Høgskolen i Sør- Trøndelag ønsker også i år velkommen til håndverksdager

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 25. august 29. august 2010 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 25. august 29. august 2010 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 25. august 29. august 2010 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2010 Håndverksdagene på Røros har blitt en tradisjon, og Rørosmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker også i år velkommen

Detaljer

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM FOR BYGG OG MILJØ BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN Oppstart høst samlingsbasert over 4 år med 75% studiebelastning.

Detaljer

Program for TREseminaret 2015

Program for TREseminaret 2015 Program for TREseminaret 2015 Mandag 20. april søndag 26.april 2015 TREseminaret 2015 på Dovre har fokus på tradisjon, teknikk og kunnskap innen tre og tradisjonshåndverk. Du får et omfattende tilbud om

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. AUGUST 2008 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. AUGUST 2008 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. AUGUST 2008 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2008 Rørosmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker også i år velkommen til håndverksdager på Røros. Håndverkskursene, som vil gå

Detaljer

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. august 2015 KURS PROGRAM

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. august 2015 KURS PROGRAM HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. august 2015 KURS PROGRAM HANDVERKSDAGER RØROS 2015 Rørosmuseet Bygningsvernsenteret ønsker for 16. gang velkommen til Handverksdager på Røros. Handverkskursene, som vil

Detaljer

Erfaringer med EVU-utdanningen i oppland, om verdien av sterke håndverksmiljø i bygging av bærekraftig utdanning Mulighetenes Oppland

Erfaringer med EVU-utdanningen i oppland, om verdien av sterke håndverksmiljø i bygging av bærekraftig utdanning Mulighetenes Oppland Erfaringer med EVU-utdanningen i oppland, om verdien av sterke håndverksmiljø i bygging av bærekraftig utdanning Norsk Folkemuseum 4.09. 2014 Tore Røbergshagen EVU-tilbudet i Oppland Samarbeid mellom HiST

Detaljer

2013/3219 24. Opplæringsprogram for håndverkere 2013/ 2014. Kursrapport

2013/3219 24. Opplæringsprogram for håndverkere 2013/ 2014. Kursrapport 2013/3219 24 Opplæringsprogram for håndverkere 2013/ 2014 Kursrapport Kurs i høvling og vindusrestaurering på Lier bygdetun 17. 22. februar 2014 1 Mål for kurset: Kurs 17. 19. februar 2014 Høvelkurs Kursholder:

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 24. august 28. august 2011 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 24. august 28. august 2011 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 24. august 28. august 2011 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2011 Rørosmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker også i år velkommen til Håndverksdager på Røros. Håndverkskursene, som

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

2013/3219 25. Rapport fra kurs i. høvelmaking

2013/3219 25. Rapport fra kurs i. høvelmaking 2013/3219 25 Rapport fra kurs i høvelmaking på Buskerud bygningsvernsenter 7. 9. mars 2014 Mål for kurset: Kurs 7. 9. mars 2014 Målet med kurset er å gi en forståelse av kvaliteten og egenskapene til en

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

Innledning - historikk

Innledning - historikk Innledning - historikk Nordisk Treseminar er et tiltak som Norges Husflidslag v / Fagutvalg i Tre har utviklet i samarbeid med Senter for bygdekultur AS på Hjerleid Dovre 2004-08. Fra høsten 2008 til dags

Detaljer

FRIP BEVARINGSPROGRAM FOR FREDETE HUS I PRIVAT EIE. Plan for perioden

FRIP BEVARINGSPROGRAM FOR FREDETE HUS I PRIVAT EIE. Plan for perioden FRIP BEVARINGSPROGRAM FOR FREDETE HUS I PRIVAT EIE Plan for perioden 2013-2020 1 16.09.2013 1. Rammer 1.1 Innledning Ved behandlingen av St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner, sluttet Stortinget

Detaljer

teknisk bygningsvern og restaurering 4 årig bachelorutdanning

teknisk bygningsvern og restaurering 4 årig bachelorutdanning teknisk bygningsvern og restaurering 4 årig bachelorutdanning Bygningsvern i praksis Videreutdanning i ditt håndverk Vi kan tilby: En utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå som gir den enkelte

Detaljer

Vi ønsker å utvikle kompetanse på tradisjonshåndverk og samtidig fokusere på nettverksbygging i Varangerområdet.

Vi ønsker å utvikle kompetanse på tradisjonshåndverk og samtidig fokusere på nettverksbygging i Varangerområdet. Varanger museum gjennom prosjektet Vardø Restored har gleden ved å inviterer til kurs i tradisjonshandverk, uttak av tømmer med fokus på materialkvalitet i Pasvik. Vi ønsker å utvikle kompetanse på tradisjonshåndverk

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola)

Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola) Undersøkelse knyttet til rehabilitering og enøk i hus/bygg fra 1950 og eldre Målgruppe: `HUSEIER` (Kari og Ola) gjennomført for BNL og Bygg og Bevar av Ipsos AS (tidl. MMI) des. 2016 - pr. nr. 16-088081-01

Detaljer

Restaurering av bakerovn Heibergveien 71 Hos Paul Andreas Aakerøy

Restaurering av bakerovn Heibergveien 71 Hos Paul Andreas Aakerøy RAPPORT 4:2015 Restaurering av bakerovn Heibergveien 71 Hos Paul Andreas Aakerøy Forfatter/kursansvarlig: Terje Granås Restaurering av bakerovn: Gammel ildfast stein Hvordan mure en bakerovn i tegl og

Detaljer

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg - 2015

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg - 2015 Saksnr.: 2010/355 Løpenr.: 3280/2015 Klassering: 243 Saksbehandler: Stefan Ädel Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 11.02.2015 Tilskudd til verneverdige

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Prosjekt: Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Opplæringsprogram for håndverkere 2012/ 2013

Opplæringsprogram for håndverkere 2012/ 2013 2008/1171 113 Opplæringsprogram for håndverkere 2012/ 2013 Kursrapport Kurs i tilstandsregistrering/dokumentasjon og lafting/restaurering på Hallingdal Museum 19. 24. mars 2012 www.buskerudbygningsvern.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Geir Aasgaard Seksjon Plan og analyse Bærum kommune ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Det er blitt avholdt 20 møter i 2002

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt

Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt Er alle gode råd dyre? Og hvordan kan bygningstiltakene finansieres? Valg av rådgiver avgjør prisen Kvaliteten til objektet Bytte eller reparere? Når er ting dårlige?

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 033 Saksbehandler:

Saknr. 11/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Saknr. 11/3340-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: FORBEREDT FORSLAG FRA REPRESENTANTEN GUNN MARIT NILSEN: HJELP MED Å SIKRE VIDEREFØRING AV TRADISJONER FOR SKOGFINSK KULTURARV NÅR DET GJELDER KUNNSKAPER, KOMPETANSE,

Detaljer

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 21. 25. august 2013 KURS

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 21. 25. august 2013 KURS HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 21. 25. august 2013 KURS HANDVERKSDAGER RØROS 2013 Rørosmuseet Bygningsvernsenteret og Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker også i år velkommen til Handverksdager på Røros. Handverkskursene,

Detaljer

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 24. 28. august 2016 KURS PROGRAM

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 24. 28. august 2016 KURS PROGRAM HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 24. 28. august 2016 KURS PROGRAM HANDVERKSDAGER RØROS 2016 Rørosmuseet Bygningsvernsenteret ønsker for 17. gang velkommen til Handverksdager på Røros. Handverkskursene, som vil

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE

FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 15/2378 Lnr.: 249/16 Ark.: C50 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold FORSLAG OM FREDNING AV RUDSÆTER (RUDSETRA) I LUNNER KOMMUNE Lovhjemmel: Kulturminneloven Rådmannens

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 22. august 26. august 2012 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 22. august 26. august 2012 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 22. august 26. august 2012 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2012 Rørosmuseet og Høgskolen i Sør-Trøndelag ønsker også i år velkommen til Håndverksdager på Røros. Håndverkskursene, som

Detaljer

Riktig bruk av rett materiale Handverkerkurs med Jon Godal 8-9/11 2013

Riktig bruk av rett materiale Handverkerkurs med Jon Godal 8-9/11 2013 RAPPORT 9:2013 Riktig bruk av rett materiale Handverkerkurs med Jon Godal 8-9/11 2013 Terje Granås- BVAA Foto 1: Jon Godal (foto BVAA- AGS) Innledning: Bygningsvernsenteret ble I april kontaktet av Historielaget

Detaljer

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. august 2014

HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. august 2014 HANDVERKSDAGER PÅ RØROS 20. 24. august 2014 KURS program HANDVERKSDAGER RØROS 2014 Rørosmuseet ønsker også i år velkommen til Handverksdager på Røros. Handverkskursene, som vil gå over fem dager, er særlig

Detaljer

Hvordan TRESEMINARET PÅ DOVRE (tidligere Nordisk Treseminar) ble til

Hvordan TRESEMINARET PÅ DOVRE (tidligere Nordisk Treseminar) ble til Innledning - historikk TRESEMINARET på DOVRE (tidligere Nordisk Treseminar) er et tiltak som Norges Husflidslag v / Fagutvalg i Tre har utviklet i samarbeid med Senter for bygdekultur AS på Hjerleid Dovre

Detaljer

Framtidsrettet Tradisjon

Framtidsrettet Tradisjon Prosjekt Framtidsrettet Tradisjon 17. november 2014 1 1. Kort om prosjektet (Org.nr. 979 585 985) sendte søknad for prosjektet Framtidsrettet Tradisjon til Innovasjon Norge 03.06.2013. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen, der Karl Johans gate starter, fremstår fullt rehabilitert som en hvitaktig, klassisk bygning. I den andre enden, før Slottsbakken, er Universitetet

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

GRUNNDOKUMENT FOR BYGNINGSVERNSENTERET VOSS/HARDANGER

GRUNNDOKUMENT FOR BYGNINGSVERNSENTERET VOSS/HARDANGER Vedlegg I GRUNNDOKUMENT FOR BYGNINGSVERNSENTERET VOSS/HARDANGER HOVEDKONSEPT Bygningsvernsenter Voss/Hardanger opererer ut fra følgende hovedkonsept: bygningsvern handler om å sette fredede og verneverdige

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 2021 Går til Styrets medlemmer Styremøte 18. oktober 2017 Saksbehandler Tore Martin Herland, Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring

6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring Kap 6 2 PROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 6.1 Søking og tildeling av støtte til opplæring BKA-programmet har økt i omfang hvert år siden programmet ble opprettet. I 2011 kom det inn totalt

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

Familienettverk Vest

Familienettverk Vest Familienettverk Vest Rehabilitering Familienettverk for synshemmede og seende foreldre og barn i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 2012/3/0263 Prosjektet er støttet av Extra-Stiftelsen helse og

Detaljer

Kurskatalog Bygningsvern i Valdres

Kurskatalog Bygningsvern i Valdres Kurskatalog 2017 Bygningsvern i Valdres Kurs 1 Smiing for ungdom Instruktør: Knut Olav Dokken Stad: Valdres Folkemuseum Tid: 1., 8, 15. og 25. mars (3 kveldar + 1 dag) Varigheit: 16 timar Pris: kr 2.000,-

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 1999 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Kirsten Hognestad Haugen -Levekår Olav Elvemo - Bistand og omsorg Bærum kommune Dette er en foreløpig årsrapport. RGB vil på førstkommende møte forhåpentligvis godkjenne lettlest-utgaven og da vil denne

Detaljer

HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag. Per Berntsen. Bygg og Miljø

HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag. Per Berntsen. Bygg og Miljø HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Per Berntsen Bygg og Miljø (Fra Innst.S.nr.227,2004-2005, Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Stortingsmelding 16 2004-2005) Komiteen viser til at kunnskap om kulturminner

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter Årsmelding 2016 Akershus bygningsvernsenter Fra kurset i høvelmaking i kursrekken for håndverkere. Foto: Edvard Undall Museene i Akershus Akershus bygningsversenter TILBAKEBLIKK- 2016 Årsmelding Akershus

Detaljer

SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H

SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H FORORD: Prosjektet Datakurs for foreldre, er et tiltak Dysleksiforeningen i Midt og Øst-Telemark har gjennomført for å øke kompetansen på

Detaljer

Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene» Grunnlag for utarbeiding av saksframlegg til kommunene og eierne av musea som driftes av Stiftelsen Hallingdal Museum Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Prosjektnummer: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET Kom ut, kom fram, kom i gang. Norges Blindeforbund Telemark INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 2 Sammendrag side 2 Kap

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Statlig politikk for bygningsvernet - to uttalelser fra Østfold fylkeskommune om nasjonale mål for bygningsvernet innen 2020

Statlig politikk for bygningsvernet - to uttalelser fra Østfold fylkeskommune om nasjonale mål for bygningsvernet innen 2020 [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Østfolåjylkeskommune jøverndepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Saknr c3ouog585dok.nr./ 0 7 JUL 2011 Arkivnr.^'5

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

«Kostnadsstyring» under restaurering av Bakkegata 1A Lars Ofstad O. Ofstad & Co AS

«Kostnadsstyring» under restaurering av Bakkegata 1A Lars Ofstad O. Ofstad & Co AS «Kostnadsstyring» under restaurering av Bakkegata 1A 2012-2015 Lars Ofstad O. Ofstad & Co AS Kort historikk Bygget i 1875 av Handelsmand Johannes Barstad, daværende adresse «Kirkesletten» For og bakgård

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger Lærerveiledning VG2 Byggteknikk Hvordan sikre: grunnlag for videre valg av utdanning og yrker O rganisasjonene i byggenæringen ønsker på denne måten å gjøre de videregående skolene bedre i stand til å

Detaljer