Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. www.buskerudbygningsvern.no"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Sammendrag årsrapport 2010 Buskerud bygningsvernsenter åpnet 26. mai Senteret er et treårig fylkeskommunalt prosjekt som har som hovedmålsetting å bidra til kompetanseheving innenfor restaureringshåndverk for håndverkere i Buskerud. I løpet det først prosjektåret er det utarbeidet et opplæringsprogram for håndverkere. Det er gjennomført fire samlinger i dette programmet der 10 håndverkere deltar på månedlige samlinger med praktiske øvelser i restaureringshåndverk i halvannet år. Det er i tillegg gjennomført to frittstående kurs et kurs i virkeskvalitet for museumshåndverkere og et kurs i vindusrestaurering. Deltakere i opplæringsprogram for håndverkere bearbeider laftestokk med tradisjonelt håndverktøy Bygningsvernsenteret har bruksrett til deler av soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Dette er høsten 2010 satt i stand - fra å være et enkelt museumsmagasin til bli et fullverdig kurssenter med kontor, forelesningssal og verksted. Senteret fikk også utarbeidet et nytt nettsted som ble lansert i februar Historikk Stortingsmelding 16 Leve med kulturminner ( ) skisserer ambisiøse målsettinger for arbeidet med fredete bygninger. Innen 2020 skal alle fredete bygninger ha et ordinært vedlikeholdsnivå. For å nå dette målet er det behov for penger men ikke minst håndverkere med riktig kompetanse. I Buskerud - som i resten av landet er det et merkbart behov for håndverkere som kan jobbe etter antikvariske retningslinjer. Det finnes i dag ingen utdanning eller etterutdanning innenfor restaureringsfag i utdanningssystemet. I 2008 bevilget derfor hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse tilskudd til en utredning om behovet for et kompetansesenter for bygningsvern. Utredningen ble utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det ble gjennomført studieturer til Oppland og Hordaland der også to museumshåndverkere deltok Tore Sønju fra Norsk Bergverksmuseum og Knut Rogstad fra Lågdalsmuseet. Utredningen ble sendt på høring og ferdigstilt i kulturminneåret 2009 I september 2009 bevilget hovedutvalg for kultur idrett og folkehelse midler til oppstart av et kompetansesenter for bygningsvern. Knut Rogstad, Steinar Moldal og Tore Sønju på studietur til bygningshistorisk par på Dovre i januar 2009 Tore Sønju ble ansatt i 100% stilling fra 1. januar 2010 som tømrermester/ restaureringshåndverker og Turid Kolstadløkken ble ansatt i 100% stilling som prosjektleder fra 1. april Det ble inngått avtale om bruksrett for soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Styringsgruppen for senteret ble konstituert 20. mai Side 2 av 14

3 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Åpningsarrangement 26. mai 2010 Buskerud bygningsvernsenter markerte åpningen av senteret med et arrangement med inviterte gjester. Åpningsarrangementet startet med demonstrasjon av trearbeider ved tømrermester Tore Sønju. Som den allsidige kulturarbeider Sønju er deltok han også i dagens kulturinnslag. Det bestod av vakkert hardingfelespill fra Steinar Strøm fra Sigdal og dans på vollen med Anne Tveito Olsen og Tore Sønju. Med solid tradisjonsmat på tallerkenen fikk inviterte gjester fra Riksantikvaren, kommuner, museer og håndverksmiljøer både en visuell, musikalsk og kulinarisk kulturopplevelse. Leder for hovedutvalg for kultur, Helge Stiksrud, foretar offisiell åpning av Buskerud bygningsvernsenter Åpningsarrangementet inneholdt et faglig seminar med fokus på etterutdanningstiltak innenfor restaureringshåndverk i Norge. Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter AS fortalte om Næmingordningen i Oppland en treårig videreutdanning av håndverkere etter svennebrev. Riksantikvarens Sjur Mehlum fortale om flere av Riksantikvarens istandsettingsprosjekter. Per Willy Færgestad fra Norsk Håndverksutvikling fortalte om prosjekt Riktig Restaurering i Drøbak hvor lokale håndverkere har deltatt på 12 faglige samlinger/kurs med fokus på restaurering av hus i Drøbak. Norsk Håndverksutvikling har et nasjonalt ansvar for håndverkskunnskap på forskjellige nivåer, og skal opprettholde og styrke fag som regnes som små og verneverdige. Det er opprettet en styringsgruppe for Buskerud bygningsvernsenter. Her sitter representanter for Riksantikvaren, Norsk Håndverksutvikling, Fortidsminneforeningen, Buskerud museumskrets, Byggenæringens landsforening og Buskerud fylkeskommunes utviklingsavdeling og utdanningsavdeling. Soldatbrakka på Lågdalsmuseet Side 3 av 14

4 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Opplæringsprogram for håndverkere Opplæringsprogrammet er hovedsatsingsområdet til Buskerud bygningsvernsenter. Ti håndverkere er plukket ut på bakgrunn av søknad og gjennomfører en kursrekke på 14 kurssamlinger innenfor ulike restaureringsfag. Alle kurssamlingene er basert på praktiske øvelser med håndverktøy og tradisjonelle teknikker. Så langt har de 10 deltakerne vært gjennom fire samlinger med fokus på steinmuring og lafting flere har også deltatt på frivillige samlinger utenom oppsatt program. Kursbygget skisse av Tore Sønju Fokus i 2010 har vært på nybygg. Dette har bakgrunn i at det er nødvendig med kunnskap om nybygg i tradisjonell teknikk for å kunne restaurere i samme teknikk. Kursprosjektet er et bygg i laft og stav satt på en tradisjonell tørrmurt gråsteinsmur. Deltakere i opplæringsprogram for håndverkere : Knut Erling Hagen, Kongsberg Tore Landsverk, Kongsberg Arne Kravik, Ringerike John Wennberg, Modum Knut Rogstad, Kongsberg Knut Nilsen, Modum Lars Erik Gjærevoll, Kongsberg Tore Vrenne, Nore og Uvdal Kjetil Hansen, Kongsberg Geir Bjurstrøm, Øvre Eiker Ni av deltakerne er tømrere og den tiende er blikkenslager. Opplæringsprogram samling september tørrmuring Tørrmuringskurset var det første håndverkskurset Buskerud bygningsvernsenter arrangerte i opplæringsprogram for håndverkere Målet med kurset var å gi deltakerne en grunnleggende innføring i prinsipper for tørrmuring. Praktiske øvelser var muring av en mur på ca 4m x 5m kistemur og bakkemur i kombinasjon. Kursdeltakerne murte opp det hele under veiledning fra kursleder Haakon Aase. Steinen ble bearbeidet med håndverktøy og lagt opp etter tradisjonelle prinsipper for tørrmuring. Side 4 av 14

5 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Deltaker i opplæringsprogram for håndverkere tømrer Knut Nilsen - murer med kalkmørtel Opplæringsprogram samling oktober kalkmuring Målet med kurset var å gi deltakerne en grunnleggende innføring i prinsipper for kalkmuring. I tillegg ble det gitt en innføring i lafting. Samlingen startet med en teoretisk gjennomgang av kalkens egenskaper og historiske bruksområder av Per Halvor Sælebakke fra Norsk Bergverksmuseum. Det ble blandet kalkmørtel og murt en brannmur med kalkmørtel og gammel teglstein inne i forelesningssalen i soldatbrakka. Murer Bjørn Myran fra Norsk Bergverksmuseum demonstrerte teknikk og alle deltakerne fikk prøvd seg på muring. Opplæringsprogram samling oktober virkeskvalitet og lafting Målet med kurset var å gi deltakerne en grunnleggende innføring i virkeskvalitet fra hogst til hus. I tillegg ble det gitt en innføring i lafting og gjennomført to dager med praktiske øvelser i lafting. Det ble laftet første omfar på kursbygget satt oppå muren som deltakerne murte i første samling. Torsdag 14. oktober var det fokus på virkeskvalitet. Det ble gitt en teoretisk gjennomgang av temaet ved Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter AS. Ved feltarbeid i skogen til Tore Sønju ble ulike sider ved tema virkeskvalitet belyst ved hogst og arbeid ved sag. Resten av samlingen ble brukt til lafting på kursbygget. Laftet gjøres med håndverktøy og deltakerne får kjennskap til bruk av forskjellig tradisjonelt håndverktøy i arbeidet med bygningen. Side 5 av 14

6 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Opplæringsprogram - samling november lafting Mål for kurset var å gi praktiske øvelser i lafting. Taktekking var også opprinnelig planlagt, men er utsatt til våren. I tillegg ble det gjennomført en teoridel med fokus på verneverdige og fredete hus og begrepsbruk innenfor kulturminneforvaltningen. Resterende tid ble brukt på praktiske øvelser i lafting og bruk av håndverktøy som bandkniv, okshøvel, meddrag mm Tømrermester John Wennberg og snekker Knut Rogstad lafter på kurbygget Opplæringsprogram tillleggssamlinger Det har blitt gjennomført 4 kveldssamlinger med lafting, en temakveld om verktøy og en helgesamling desember med oppsetting av verktøy og lafting. Dette var tilleggsamlinger med frivillig deltakelse men med godt oppmøte. I tillegg har en av deltakerne hatt anledning til å arbeide på dagtid og har laftet mye på egen hånd og under veiledning fra Tore Sønju. Vi har foretatt fortløpende evalueringer av kurssamlingene og deltakerne er godt fornøyd med opplegget Opplæringsprogrammet for håndverkere har blitt til som et resultat av inspirasjon fra andre aktører i kombinasjon med senterets egen fagkunnskap. Og et bevisst forhold til hva slags kompetansebehov vi har innenfor bygningsvernet i Buskerud. Deltakerne i programmet blir ikke fullt utlærte restaureringshåndverkere. De får en innføring i ulike fag og teknikker og de får med seg mye praktisk øving. Forhåpentligvis utvikler de gode holdninger til det å jobbe med gamle bygninger. De får grunnleggende kunnskap om det å jobbe etter antikvariske retningslinjer og et nettverk av likesinnede i de øvrige deltakerne i opplæringsprogrammet og kontakt med kursholdere og andre innenfor bygningsvernet. Summen av dette vil etter vårt skjønn gi oss et lag av håndverkere som er godt utrustet til å jobbe med fredete og verneverdige bygninger til tross for at de ikke er eksperter innenfor noe fagfelt. De blir allment kjent med mange sider ved antikvarisk riktig istandsetting. Dette er et fagfelt der man aldri blir utlært. Det er viktig å ha en viss grunnleggende kunnskap med seg når man begynner og ikke minst kunnskap om hvor man henvender seg dersom man finner noe interessant eller har behov for faglig veiledning. Side 6 av 14

7 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Kursbygget i januar 2011 dette er det synlige resultatet av innsatsen til deltakerne i opplæringsprogram for håndverkere i I løpet av våren 2011 blir bygningen ferdig med et tilbygg i stavbygg og åstak tekket med stikker og bord. Kurs for eiere av fredete og verneverdige bygninger I tillegg til opplæringsprogrammet for håndverkere, tilbyr senteret frittstående kurs og opplæringstiltak. Målgruppen er håndverkere og nevenyttige eiere av fredete og verneverdige bygninger. I 2010 ble det gjennomført to kurs ett for museumshåndverkere og ett for alle interesserte. Kurs i virkeskvalitet for museumshåndverkere 27. mai 2010 Museumshåndverkere i Buskerud ble invitert til å delta på bygningsvernsenterets første kurs. Tema var virkeskvalitet og kursholder var Steinar Moldal fra Dovre Handverksenter. Steinar har jobbet lenge med fagfeltet i miljøet på Hjerleid og ved Senter for bygdekultur på Dovre og samarbeider tett med Jon B. Godal fra Husasnotra - Geitbåtmuseet. Disse er blant de mest kunnskapsrike fagfolkene innenfor områdene tradisjonsbygg og virkeskvalitet. Steinar Moldal forteller om ulike virkeskvaliteter til interesserte tilhørere Knut Rogstad fra Lågdalsmuseet, Bjørn Myran fra Norsk Bergverksmuseum og Thomas Nørstebø fra Hallingdal Museum samt Tore Sønju fra bygningsvernsenteret Side 7 av 14

8 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Kursprogrammet bestod blant annet av følgende: Innføring i virkeskvalitet teori Skogsvandring med utplukking og hogst Skurmønster med sortering og stabling. Tore Sønju stilte egen skog til disposisjon og det ble felt flere trær for å demonstrerer ulike materialkvaliteter Kurs i vindusrestaurering 30. november 2. desember Det ble gjennomført kveldskurs i vindusrestaurering i soldatbrakkas verksted. Seks deltakere fra Kongsberg, Øvre Eiker og Numedal deltok. Målet med kurset var å gi deltakerne en innføring i vindusrestaurering. Kurset inneholdt litt teori men var hovedsakelig basert på praktiske øvelser med gamle vinduer, tradisjonelt verktøy og materialer og personlig veiledning til deltakerne. Kurset gikk over tre ettermiddager a ca tre timer per dag. Kursholder var Knut Rogstad fra Rogstad snekkerverksted/lågdalsmuseet og Tore Sønju. Knut Rogstad instruerer kursdeltakere om fjerning av maling med varmepistol på kurs i vindusrestaurering Fagdag for videregående skole I samarbeid med Hønefoss videregående skole utarbeidet Buskerud bygningsvernsenter et undervisningsopplegg for videregående skole. Målet med kurset/fagdagen var å gi elevene en grunnleggende innføring i kulturminnevernets hovedprinsipper med fokus på fredete og verneverdige bygninger og antikvariske retningslinjer for istandsetting. Fagdagen ble gjennomført 9. november og startet med en teoretisk innføring i kulturminnevern generelt og antikvariske prinsipper for istandsetting spesielt. Det ble gjennomført en omvisning på museet med fokus på utførte istandsettingsarbeider. Hoveddelen av dagen gikk til praktiske øvelser der elevene fikk bruke tradisjonelt håndverktøy til bearbeiding av tre. Fra Hønefoss videregående deltok 30 elever fra vg2 byggteknikk. Elever fra Hønefoss videregående skole prøver seg med tradisjonelt håndverktøy Erfaringene herfra vil bli brukt til å videreutvikle et undervisningsopplegg som tilbys alle videregående skoler i Buskerud i Side 8 av 14

9 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Temakvelder Buskerud bygningsvernsenter gjennomførte to temakvelder for eiere av fredete og verneverdige bygninger. Tema for den første kvelden var Fattighuset i Holmestrand istandsetting av et fredet bygg ved entusiastiske eiere. Andre kvelden hadde tema fredete hus i Buskerud ved prosjektleder Turid Kolstadløkken. Begge kveldene var dårlig besøkt. Temakvelder i fremtiden vil bli gjennomført i samarbeid med Lågdalsmuseet eller andre samarbeidsparter. Det må gjøres en kost-nyttevurdering av tiltaket. Opplysningsarbeid er viktig, men det er også viktig å vurdere på hvilken måte og via hvilke kanaler man gjør dette. Media Buskerud bygningsvernsenter har fått god dekning i lokale medier. Både åpningsarrangement og kurs har fått omtale i Laagendalsposten, Eiker avis og NRK Buskerud. Byavisa Drammen har også gitt god omtale. Bygningsvernsenteret er dessuten omtalt i fagbladet Mesteren og i Fortidsvern. Side 9 av 14

10 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Nettverk / kontakt med andre fagmiljøer I Norge er fagmiljøet innenfor restaureringshåndverk forholdsvis lite. Det er viktig å kjenne til dem som tilbyr gode opplæringstiltak og å holde kontakt med andre fagmiljøer som også arbeider for å styrke opplæringen innenfor tradisjonshåndverk og restaureringsfag. Vi har god kontakt med Norsk Håndverksutvikling på Maihaugen. Vi har også kontakt med Rørosmuseet og bygningsvernsenteret her. På Dovre er det et særskilt aktivt miljø rundt håndverksskolen Hjerleid, Senter for bygdekultur og Dovre Handverksenter AS. Her finner vi Næmingene og bygningshistorisk park. Det arrangeres årlig et Nordisk Treseminar på Dovre i regi av Husfliden. Buskerud bygningsvernsenter deltok her i Buskerud bygningsvernsenter holdt også innlegg på Hjerleidseminaret høsten Kurs i stavbygg bygging av bukkehus på Nordisk treseminar 2010 I tillegg til disse er det miljøer i våre naboland som bør undersøkes nærmere. Både Danmark og Sverige har byggnadsvårdsentre som vi sikkert kan lære mye av. Det er også flere fylkeskommuner som jobber med ulike opplæringstiltak. Vi har hatt mest kontakt med Oppland og Hordaland. Buskerud bygningsvernsenter er på sin side kontaktet av blant annet Hedmark, Akershus og Agder-fylkene som ønsker å se på vår modell for kompetanseheving av håndverkere. Buskerud bygningsvernsenter holdt innlegg på miljødagen for landbruksforvaltningen i Buskerud i Hole 10. juni 2010 og for Ringerike kommune på seminar om bygningsvern i Hønefoss 2. mars 2010 Internett og sosiale medier Buskerud bygningsvernsenter har hatt en informasjonsside på fra senteret åpnet. Grafisk profil og ytt nettsted er utviklet sammen med en lokal leverandør av webdesign. Dette ble lansert i februar 2011 Senteret har hatt en Facebook-gruppe siden oppstarten og den har 63 medlemmer Det grafiske profileelementet er basert på et utsnitt av treskurden på døromrammingen på Mellom Kravik i Nore og Uvdal. Denne stua ble bygd ca 1250 og er trolig Norges eldste bebodde bolighus. Side 10 av 14

11 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Soldatbrakka samarbeid med Lågdalsmuseet Det ble inngått 3-årig avtale mellom Buskerud fylkeskommune og stiftelsen Lågdalsmuseet om bruksrett til tre rom i Lågdalsmuseets soldatbrakke. Soldatbrakka ble bygd i 1888 på Gråtenmoen i Skien. I 1910 ble brakka flyttet til Heistadmoen der den fungerte som soldatbrakke og lager før den ble flyttet til Lågdalsmuseet midt på 1980-tallet. Buskerud bygningsvernsenter har rett til bruk av disse rommene og et større avgrenset uteareal til bruk for kursaktiviteter. Soldatbrakka Buskerud bygningsvernsenter kan oppgradere lokalene til bruk som kontor, forelesningssal, verksted og wc. Alle istandsettingsarbeider utføres etter antikvariske retningslinjer. Kontor og forelesningssal er etterisolert med innblåst steinull. De opprinnelige gulvene er bevart, men det er lagt trinnlydplater, 5 cm isolasjon og nytt furugulv oppå de gamle gulvene. Det er satt opp en ny delevegg i kontoret for å lage wc. Det vil bli laget en ny døråpning fra forelesningssalen inn til wc som vil bli bygget etter retningslinjer for universell tilgjengelighet. Eksisterende åpning mellom forelesningssal og verksted er tettet igjen og det er satt inn en gammel dør i sveitserstil. Kontor og forelesningssal er malt i lys grånyanse. Samme farge er allerede brukt i øvrige deler av bygningen. Interiøret er malt på dugnad av ansatte i team kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. Gulvene er satt inn med grønnsåpe. Det er satt inn et lite tekjøkken i kontoret. Kontoret har doble vinduer. I forelesningsalen er det enkle og utette vinduer. Varevinduer er i bestilling. Verkstedet er uisolert. Vi har satt inn fem høvelbenker i dette lokalet, ellers er rommet uendret. Verkstedet før rydding / oppgradering. Team kulturminnevern på dugnad i soldatbrakka representert ved arkeologene Kjersti Tidemansen, Kjell Erik Sønsterud og Håvard Hoftun. Alt malingsarbeid er utført på dugnad. Verkstedet etter opprydding Side 11 av 14

12 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Forelesningssalen er et anvendelig rom og brukes til fordrag og som pauserom for kursdeltakere. Det er for øvrig strukket nytt ledningsopplegg for varmeovner. Det er gravd avløpsgrøft og lagt ned avløpsrør fra husvegg tilkoblet til kommunalt nett. Det er boret etter vann og alt er klart for tilkobling inne i bygningen. På grunn av svært lave temperaturer og mye snø uvanlig tidlig i november er deler av arbeidene med vann og avløp ikke ferdigstilt. Alle arbeidene vil imidlertid være ferdige i løpet av våren. Det er avsatt kr ,- fra fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse til istandsetting av soldatbrakka. Beløpet er i sin helhet benyttet til formålet Haakon Aase foredrar om historiske tørrmurer for deltakere i opplæringsprogram for håndverkere Side 12 av 14

13 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Regnskap for Buskerud bygningsvernsenter 2010 Driftskostnad Budsjett 2010 Regnskap 2010 Lønn og sosiale kostnader kr kr Drift - kontor kr kr Kurs, nettverk med mer kr kr Investeringer/istandsetting soldatbrakka kr kr SUM kr kr Driftsinntekt Budsjett 2010 Regnskap 2010 Tilskudd Buskerud fylkeskommune** kr kr Tilskudd fra andre offentlige aktører kr Egeninntekter håndverkertjenester kr kr Egeninntekter kurs (6 årlige kurs)* kr kr SUM kr kr * ikke ført i årets regnskap ** oversikt over tilskudd fra Buskerud fylkeskommune HUKIF 44/09 3. september oppstartstilskudd kr HUR 70/ desember kulturnæringsmidler kr HUKIF 40/10 2. juni kulturminnevernets driftsmidler plan og kultur kr HUKIF 70/ november HUKIF disposisjonspost - drift kr HUKIF 40/ november HUKIF disposisjonspost - investeringer soldatbrakka kr Overførte tilskuddsmidler fra sak HUKIF saker 38/08 og 04/09 - rest kulturminneårstiltak 2009 kr SUM kr Bygningsvernsenteret er finansiert av fylkeskommunale midler. Den 3. september 2009 vedtok hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse å bevilge kr ,- til oppstart av arbeidet med å etablere bygningsvernsenteret på Lågdalsmuseet. Kostnader her gikk på arbeid med å klargjøre lokaler, innkjøp av utstyr og planlegging av tiltak. I tillegg bidrar fylkeskommunen med driftstilskudd på til sammen kr ,- fordelt mellom kultur og regionalutvikling. En pott med restmidler fra Kulturminneåret ble benyttet til å delfinansiere internettsidene til bygningsvernsenteret Kostnadene til oppgradering av soldatbrakka ble anslått til ca ,- i opprinnelig budsjett. Det ble bevilget kr ,- av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i sak 40/10 til dette formål. Med egeninnsats og innretting mot en enkel standard ser det ut til at vi kommer langt med denne summen. Total kostnad for istandsettingsarbeidene vil trolig bli ca ,- Lønnsutgiftene er lavere enn budsjettert da prosjektleder ikke tiltrådte før april og i tillegg brukte av sin arbeidstid til å sluttføre arbeidsoppgaver for fylkeskommunen. Bygningsvernsenterets håndverker var ansatt i 100% stilling fra 1. januar til 31. desember. Ca 6 månedsverk prosjektledelse i 100% stilling ble utført. Side 13 av 14

14 Buskerud bygningsvernsenter årsrapport 2010 Opprinnelig budsjett skisserte egeninntekt på salg av håndverkertjenester på kr ,- Tanken var å tjene inn halvparten av håndverkerstillingen på bygningsvernsenteret ved salg av håndverkertjenester. Etter en samlet vurdering anså vi imidlertid at det var mer formålstjenlig at håndverkeren ble leid ut som prosjektleder i 50% stilling for istandsettingsprogrammet for fredete bygninger. Denne stillingen er finansiert av tilskuddsmidler fra Riksantikvaren som er overført til vårt prosjekt. Det var videre budsjettert med inntekter fra kurs på ,- og tilskudd fra andre aktører på kr ,- Dette budsjettet var satt opp med tanke på drift fra 1. januar Det ble i tilskuddssakene også antydet at det var noe ambisiøst å planlegge med så høye inntekter i første driftsår. Siden senteret åpnet 26. mai ble det ikke tid til å både utarbeide et konsept som det var mulig å søke om tilskudd til eller gjennomføre så mange kurs basert på egenbetaling i 2010 som opprinnelig planlagt. Senterets hovedfokus har vært på opplæringsprogram for håndverkere. Vi har ikke kursavgift på dette programmet, da håndverkerne bruker av egen arbeidstid for å delta på kurset. Vi har egeninntekt i form av kursavgifter for det ene åpne kurset vi gjennomførte. Dette blir imidlertid ført i regnskap for var et driftsår utenom det vanlige. I et oppstartår kommer naturlig nok en mengde engangsinvesteringer både til bygningsmessige utbedringer, etablering av kontor med inventar av ulikt slag og utvikling av nettsted for senteret. For årene som kommer vil kostnadene være mer stabile og knyttet til den ordinære driften av senteret og kursvirksomhet. Det er for øvrig søkt om prosjekttilskudd hos Riksantikvaren og hos Norsk Kulturråd for 2011 på til sammen kr ,- Regnskapet er ført av økonomiseksjonen i utviklingsavdelingen.. Side 14 av 14

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg.

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg. Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12 Prosjektet Eldre landbruksbygninger har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Bidra til utvikling

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer