ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR MARS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR MARS 2014 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er å fremme det samiske folks rettigheter sosialt, kulturelt og økonomisk, samt arbeide aktivt for å sikre representanter til Sametinget. Vi arbeider for respekt og forståelse mellom ulike kulturer, og alle kan bli medlemmer hos oss! OSS har alltid vært en pådriver for arbeidet med å etablere et samisk hus i Oslo, som endelig ble en realitet i desember I 2012 flyttet Samisk Hus til nye lokaler i på Grünerløkka (Trondheimsveien 2), hvor OSS nå er lokalisert. Årsmøtet er OSS høyeste organ. Mellom disse er det medlemsmøtene som avgjør spørsmål. OSSstyret har ansvaret for den daglige driften, og i tillegg finnes det et kultur- og studieutvalg som står for et vidt spekter av kulturarrangementer, duodjikurs, samiskkurs og annen opplæring. OSS er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). OSS er et stort lokallag og sender mange representanter til NSR-landsmøtet, og har gjennom årene vært en pådriver i mange viktige saker. Mange kjente samer som f.eks. Ole Henrik Magga, Hans Ragnar Mathisen og Ragnhild Nystad er alle tidligere ledere av OSS. I 2013 ble alle NSRs tre første kandidater i valgkrets Sør-Norge valgt inn på Sametinget.

2 HOVEDSTYRET 2013 HAR BESTÅTT AV Økonomiansvarlig/ styremedlem Kajsa Sogn Balto Arve Nordland, økonomiansvarlig i 2012, har fungert som økonomiansvarlig også i 2013 grunnet nettbanktilgang Per Inge Østmoen Marit Danielsen Silje Solaas Stigo Holm Ikke deltatt 1. vara Ester Grossman 2. vara Ingrid Jåma 3. vara Arve Nordland KULTURUTVALGET 2013 HAR BESTÅTT AV Leder Kjersti Grut Lisbeth Somby Raisa Porsanger Per Inge Østmoen Siri Beate Persen Trakk seg fra vervet 1. vara Lars Petter Paulsen 2. vara Fred Rene Øvergård Buljo Trakk seg fra vervet 3. vara Tina Tinken Lines

3 STUDIEUTVALGET 2013 HAR BESTÅTT AV Rauni West Frode Tveterås Berit Kristine Guvsam 1. vara Henry Ulvenes 2. vara Hanne Biti VALGKOMITEEN 2013 HAR BESTÅTT AV Leder Dag Monsen Arve Nordland 1. vara Henry Ulvenes REVISORER Revisor Dag Monsen 2. Revisor Jonar Barrock

4 Styret ble gitt fullmakt til å finne medlemmer til kretsvalgstyret, representanter til styret for Samisk Hus samt representanter til 6. februar komiteen. Styret konstituerte følgende: KRETSTYRET 2013 Berit Kristine Guvsam Raisa Porsanger Silje Solaas REPRESENTANTER TIL STYRET I SAMISK HUS 2013 Styreleder Arve Nordland Per Inge Østmoen MEDLEMMER Til 6. FEBRUAR KOMITEEN 2013 Kajsa Sogn Balto Kjersti Grut Per Inge Østmoen

5 STYRETS BERETNING 2013 mer OSS hadde i medlemmer, mot 101 medlemmer i Styret har gjennomgått rutiner for innmelding av nye medlemmer, og fra og med 2014 vil alle nye innmeldinger gå via NSR sentralt (innmelding via eller pr post). Styrets arbeid OSS har i 2013 valgt et styre med 5 medlemmer uten en styreleder. Styret har gjennomført 10 styremøter på Samisk Hus, og styrearbeidet har fungert godt. Styret vil likevel anbefale at det som hovedregel bør konstitueres en styreleder, da lederfunksjonen er viktig både for styrearbeidet generelt og med tanke på det praktiske (fullmakter, signaturer etc). Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende og styret har ikke sett det som nødvendig å iverksette tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Styret består av 3 kvinner og 2 menn, og OSS er bevisste på at det skal være likestilling mellom kjønnene. OSS s virksomhet har ingen forurensende effekt på ytre miljø. Styrets hovedfokus har i 2013 vært på følgende områder: Samarbeid med Samisk Hus OSS har bidratt med utforming og gjennomføring av kulturarrangementer på Samisk Hus, i tillegg til deltagelse i 6. februar komiteen. OSS har hatt to representanter i Samisk Hus sitt styre (Arve Nordland, styreleder og Per Inge Østmoen, styremedlem). Sametingsvalget Oslo Sámiid Searvi har bidratt i valgkampen og profilerte NSR og særlig NRS kandidater i valgkrets Sør-Norge via sosiale medier og hjemmeside. OSS var også involvert i gjennomføringen av valgkampåpningen lørdag 15. juni og valgkampdebatten lørdag 31. august på Samisk Hus. Her stilte listetoppene fra de 8 partiene i valgkrets 7 (Samefolkets Parti, Norske Samers Riksforbund, Samisk Sosialdemokratisk Forening, Àrja, Samer Sørpå, Høyre, Nordkalottfolket og Fremskrittspartiet) til debatt. NSRs tre første kandidater i Sør-Norge ble alle valgt inn på Sametinget, og OSS er svært fornøyde med resultatet av valgkampen. Samisk språkopplæring SAAL 1 ble arrangert på Samisk Hus for første gang høsten 2013 som et samarbeid mellom Sámi Allaskuvla og Samisk Hus. Kurset ble gjennomført som seks helgesamlinger, og kursdeltagerne kunne ta 15 studiepoeng ved bestått eksamen. OSS bidro i gjennomføringen av prosjektet med Arve Nordland som prosjektansvarlig og Kajsa Balto og Per Inge Østmoen som prosjektmedarbeidere. Per Inge Østmoen var også kurskoordinator under hele kurset og sørget blant annet for at lokalene i Samisk Hus ble låst opp om morgenene de helgene da kurset pågikk. Frode Tveterås og Henry Ulvenes deltok som hjelpelærere på hver kurssamling, og var også delaktige i tilretteleggingen av ekskursjoner til blant annet Bogstad gård og havneområdet i Drøbak hvor studentene fikk anledning til å praktisere språket i naturtro situasjoner med varierte aktiviteter og gjøremål som er karakteristiske for samisk kultur. Både arbeid på gård og i fjøs og fiske i sjø var således temaer som ble gjennomgått. Deltakerne ble i tillegg plassert på grupper som fikk hvert sitt prosjektarbeide med et fordypningstema å forberede seg spesielt på. SAAL 1 er i stor grad muntlig lagt opp, og bruk av språket i realistiske situasjoner vektlegges. Det målbare resultatet av kurset var at i alt åtte kandidater gikk opp til eksamen etter endt kurs. Samtlige av disse åtte besto sin SAAL 1-eksamen den , og dette var både studentene selv, lærerkreftene og tilretteleggerne svært fornøyd med. OSS arrangererte også Davvin-kurs (nordsamisk) på Samisk Hus høsten 2013 fra og med uke 37. Planen var å starte med nivå 1 og 2 på onsdager og nivå 3 og 4 på torsdager. På grunn av manglende deltakere på nivå 3 og 4 i 2013, ble imidlertid bare nivå 1 og 2 satt i gang. Frode Tveterås og Henry Ulvenes ledet kursene. OSS arrangerer disse kursene i samarbeid med Samisk

6 Studieutvalg/Sámi oahppolávdegoddi SOL. Davvin-kursene har lang tradisjon i OSS, og har alltid vært et grunnelement i vår samiske språkopplæring. Davvin-kursene gir ingen formelle studiepoeng, men våre samiskkyndige lærerkrefter leder studentene på en god måte til ferdigheter i og beherskelse av samisk. Mange har gjennom årene hatt Davvin-kursene som sin vei inn til samisk språkkompetanse, og hvert av disse kursene har hvert semester typisk 5-8 deltakere som på grunn av små grupper og tett oppfølging fra lærerne får en solid innføring i samisk. I de små gruppene er det rom og tid for å ta opp og gå grundig inn i språklige og kulturelle detaljer i tilknytning til språket. Davvin-kursene bygger på lærebøker som inneholder mye grammatikk og setningsbygning, og kan sies å gi den motiverte student et meget bra utgangspunkt for å lære å forstå og bruke særlig skriftlig samisk. OSS v/ Tveterås og Ulvenes har også regelmessig gjennomført samiske språkbad i forbindelse med lørdagskafeen på Samisk Hus. Informasjonsarbeid Styret har prioritert å rydde opp i medlemsregisteret i samarbeid med NSRs sekretariat. Styret har sendt ut jevnlige nyhetsbrev pr epost og post til medlemmer gjennom året, i tillegg til å dele nyheter av samisk interesse via sosiale medier og hjemmesider. OSS sine følgere på facebook har økt fra 364 i 2012 til 459 i 2013, og det er styret som administrerer denne siden. I tillegg har OSS en intern facebookgruppe for våre tillitsvalgte, hvor vi deler informasjon av intern karakter. Styret vedtok å slette OSS sin Twitter-konto, da det var lite gunstig med en konto som sjelden var i bruk. Nye nettsider Det har i flere år vært et problem at OSS s hjemmeside ikke lar seg oppdatere (www.samer.no). En hjemmeside med gamle nyheter og utdatert design er lite interessefremmende, og styret vedtok derfor å utarbeide nye hjemmesider til OSS. 2rsvold Webdesign fikk oppdraget med å utarbeide nye hjemmesider i tråd med styrets ønsker om brukervennlighet og design, og styret kan nå selv oppdatere hjemmesiden og sørge for at den til en hver tid er aktuell. Økte driftsmidler Styret har arbeidet for å øke driftsmidlene til OSS ved å bl.a. rekruttere nye medlemmer, forsøke å ivareta eksisterende medlemmer, synliggjøre OSS som organisasjon og informere om grasrotandelen hvor det er mulig å gi sin grasrotandel til OSS. Tiltakene har vært vellykket. Ekstraordinære årsmøter 2013 OSS måtte avholde to ekstraordinære årsmøter i 2013: 1) 18. november: ekstraordinært årsmøte i OSS i forbindelse med organisering av Samisk Hus og valg av kandidater til deres nye styre. 2) 13. mars: ekstraordinært årsmøte i OSS i forbindelse med mulig listesamarbeid med Samefolkets Parti (Sámeálbmot bellodat) i tilknytning til Sametingsvalget. Årsmøtet bestemte at OSS skal gå inn for dette. Det ble også foretatt valg av nominasjonsdelegater ved Sametingsvalget. Videre måtte Oslo Sámiid Searvi som partner i Samisk Hus, ta stilling til hvorvidt OSS skal gå inn for at organisasjonsformen for Samisk Hus skal være et A/S, hvorav årsmøtet gikk inn for å støtte forslaget om omorganiseringen til et A/S. Omorganisering av Samisk Hus Samisk Hus i Oslo har i 2013 vært i en omorganiseringsprosess. Den gamle foreningen Samisk Hus i Oslo legges ned, mens det opprettes et nytt Samisk Hus A/S. I løpet av høsten ble avklart at Sametinget går inn som partner, i tillegg til OSS, Samefolkets Parti og Samisk Sosialdemokratisk Forum. OSS får ett styremedlem i det nye styret f.o.m. 2014, og Dag Monsen ble valgt som vår representant på stiftelsesmøtet i desember 2013.

7 Samarbeidspartnere 2013 Norske Samers Riksforbund Samisk Hus Samefolkets Parti Samisk Sosialdemokratisk Forum Riksscenen Frivillighet Norge Norsk Folkemusem Kvinnerettsjubileet 2013 Åarjelhsaemien Teatere AS Samisk myteknuser (Brukergruppa Samisk hus, Antirasistisk senter og Jurddabeassi) TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelse «Ingen tid å miste» Norsk filminstitutt (NFI) Mira-senteret Oslo, Kajsa Sogn Balto Per Inge Østmoen

8 KULTUR- OG STUDIEUTVALGETS BERETNING 2013 Kultur- og studieutvalgets arbeid Kultur- og studieutvalget slo seg sammen i april 2013 for å få en stor nok gruppe til å jobbe med aktiviteter. Møtefrekvensen er 1 gang i måneden, med unntak av sommerferien, og det er gjennomført 9 møter. Arbeidet har fungert godt ut fra at det er en kjerne på 3-6 personer som har deltatt i møter og aktiviteter. Omfanget av aktiviteter har allikevel begrenset seg noe på grunn av perioder med varierende deltakelse og at 3 personer trakk seg fra verv i disse to utvalgene. Leder i kulturutvalget har deltatt i OSS styremøter ved et par anledninger, og kulturutvalget vil anbefale at dette gjøres fast for å sikre koordinering av OSS sine egne aktiviteter og aktiviteter i samarbeid med Samisk hus AS. Kulturprogrammet til Samisk hus Det at deltakerne i kulturutvalget i hovedsak var nye, og at det derfor var svak kontinuitet fra tidligere utvalg, har preget utvalgets arbeid. Det har blitt utarbeidet et forslag til et tematisk orientert kulturprogram i 2013 for Samisk hus som var grunnlag for Samisk hus sine søknader til Sametinget og Oslo kommune. Det er lagt en del innsats inn i programmering og forespørsler til aktuelle artister, kunstnere og andre bidragsytere, og oppfølging av disse. Søknadene ble sendt i mai 2013 og Samisk hus mottok i september ,- kr fra Oslo kommune og i oktober ,- kr fra Sametinget. Støtten fra Sametinget har i sin helhet blitt overført til Samisk hus as for Det er også utarbeidet en oversikt over søknadsfrister fra aktuelle organisasjoner som kan gi tilskudd til våre aktiviteter. Informasjonsstrategi Kultur- og studieutvalget utarbeidet en informasjonsstrategi for å sikre god informasjon ut om aktivitetene våre. Hovedvekten er på sosiale medier, både OSS og Samisk hus sine facebook og hjemmesider samt OSS sitt nyhetsbrev. Ved større arrangementer har vi også har dekning på NRK sami radio og Ságat. Vi ser at stadig flere organisasjoner er interessert i tilgang på våre kanaler på facebook. Vi anbefaler derfor at det ferdigstilles en informasjonsstrategi, lages en forvaltningsplan av tilgangsrettighetene til de aktuelle sosiale mediene og at OSS budsjetterer med trykkeriutgifter til plakater og løpesedler. Kultur- og studieutvalget mottar og behandler e-poster fra adressene og som er oppgitt på vår hjemmeside Aktiviteter Gjennom hele 2013 har Ester Grossmann stått ansvarlig for å drive og rekruttere frivillige til å holde lørdagskafeen åpen på Samisk hus fra Det er til tider vanskelig å skaffe frivillige, og åpningstiden forkortes derfor i Kulturutvalget var representert i 6.2-februarkomiteen. Programmet for dagen var frokost på Rådhuset, fakkeltog til Samisk hus, barneaktiviteter inne og ut, åpning av Gjert Rognlis fotoutstilling, matservering og konserter med Irja Løset Keskitalo m.fl og Torgeir Vassvik på Samisk hus. MiRA dag på nasjonalmuseet «Vi smykker oss» den Lisbeth Somby stilte opp på for å vise samisk kofte og smykker til utstillingen. Norsk filminstitutt (NFI) på Filmens hus inviterte OSS til to filmvisninger på Eurodok-festivalen den , og vi deltok på Stein Bjørns «Biekka Fábmu» og Yvonne Thomassens «Familiebildet», sistnevnte vinner av publikumsprisen.

9 Samisk dag på Folkemuseet den ble gjennomført med et stemplingsverksted for barn og serverte kaffe i lavvuen. Samisk dag er en fast aktivitet i samarbeidet med Folkemuseet. Nettsiden Samisk myteknuser (www.samiskmyteknuser.no) ble lansert på Samisk hus den Initiativet kom fra brukergruppa til Samisk hus, Antirasistisk senter og Jurddabeassi ved Universitetet i Tromsø. Vi bidro med praktisk tilretteleggingen, sørget for deltakelse fra Kampen skole og ungdomsdeltakelse i paneldebatten og Kajsa Balto sang. Det var stor deltakelse og mange nye fjes på arrangementet. I mai hadde kulturutvalget og styreleder i Samisk hus et møte med Riksscenen om mulig samarbeid. På grunn av manglende økonomiske midler til å gjennomføre kulturprogrammet resulterte dette ikke i noen konserter i Vi anbefaler å vurdere samarbeidet på nytt i 2013 for arrangering av større konserter. Første quiz på Samisk hus ble arrangert av kultur- og studieutvalget i forbindelse med lørdagskafeen Det var god deltakelse og ønske om gjentakelse. Det ble ikke fulgt på grunn av manglende kapasitet i Sámi stoahkamat/ Samiske leker for ungdom i alderen ble arrangert i samarbeid med Samisk hus på Sognsvann Målet var å samle samisk ungdom og andre som interesserer seg for samisk kultur og språk. Lekene var arrangert som en stasjons-løype for lagkonkurranse med både fysiske og språklige aktiviteter som er dokumentert på Samisk hus sine facebooksider. Til tross for bred informasjon med plakater, epost til samisk-elever på Kampen skole, bruk av sosiale medier og forhåndsomtale i Ságat og NRK Sámi radio, uteble ungdommene. De 6 instruktørene testet ut opplegget sammen med familier som besøkte Sognsvann den dagen. Vi tror at den viktigste årsaken til det manglende oppmøtet var at dette er et nytt konsept og at målgruppen var for smal. Kultur- og studieutvalget vil anbefale å ta initiativ til denne aktiviteten igjen, men med en bredere målgruppe som inkluderer alle aldre. Vi vil også presisere at det er aktiviteter som passer for barn. For å tiltrekke oss ungdom er det dessuten viktig å ha med en fra målgruppen i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, f.eks. noen fra Oslo Noereh! Det kan også være aktuelt å samarbeide tettere med Kampen skole. Utstillingen «Oaivemozit/madness/galskap» av Máret Ánne Sara arrangert av Samisk hus og åpnet Vi deltok på åpningen. Valgdebatt og konsert med Mikkel Gaups band ble arrangert av Samisk hus den , og vi bidro til gjennomføringen. TV-aksjonen som i år gikk til Nasjonalforeningen for folkehelse «Ingen tid å miste» hadde et samarbeid med Samisk hus for rekruttering av bøssebærere Nasjonalforeningen holdt foredrag om demens, Ellen-Astri Lundbys film «Min mors hemmelighet» ble vist og Arnhild Haagensen utstilling «Mitt hjertes hjem en reise gjennom lys og mørke» ble åpnet. Vi bidro til gjennomføringen. Kvinnerettsjubileet 2013 ble feiret på Samisk hus Da Samisk kvinnegruppe så seg i stand til å gjennomføre arrangementet, tok kultur- og studieutvalget over samarbeidet rundt Åarjelhsaemien Teatere As forestillingen «Elsa Laula» på Riksscenen. Vi bidro til rigging av scenen, arrangerte foredrag av Ada Einmo Jürgensen om Elsa Laula Renberg i forkant av forestillingen og arrangerte en godt besøkt konsert med Marja Helena Fjellheim Mortensson på Samisk hus etter forestillingen. Høstfest ble arrangert av Samisk hus med en forestilling av og Sarakka Gaup og konsert med Niko Valkepää. Vi bidro til gjennomføringen.

10 Samisk bytte- og markedsdag ble arrangert av kultur- og studieutvalget på lørdagskafeen den Det var 3 stands og inntektene på 600,- kr gikk til Samisk hus. Selv om lørdagskafeen var godt besøkt ble det lite salg. Vi anbefaler å gjøre dette igjen, men være tydeligere på hva som kan byttes og selges. Foredrag v/ Leif Pareli: "Mange slags samer: om samisk identitet i storbyen" ble arrangert av oss på lørdagskafeen Foredraget var godt besøkt, og vi anbefaler å arrangere flere lørdagsforedrag. På julemarked på Folkemuseet de to første helgene i desember serverte vi kaffe i lavvuen og lærte bort lassokasting. Dette er også en fast aktivitet i samarbeidet med Folkemuseet. Kultur- og studieutvalget vil anbefale å bruke denne arenaen mer aktivt til å selge mat eller andre ting som er inntektsgivende. Kultur- og studieutvalget behandler løpende forespørsler som kommer til foreningen på epost. Det kan være forespørsler om å opptre på Samisk hus, behov for samiskspråklige personer til arrangementer eller annet. VENSTRE: Samisk myteknuser ; Kari Helene Partapouli (Antirasistisk senter), Vibeke Larsen (Ap), Mikkel Berg- Nordlie (Brukergruppa til Samisk hus), Dávvet Solbakk (Sametingets ungdomspolitiske utvalg - SUPU), Lena Haddal (Kampen skole). HØYRE: Sami stoakhamat ; Andreas Vangseng Becken (Brukergruppa til Samisk hus), Heike Ravna Finbog (SaB), Tina Tinken Lines,Henry Ulvenes (OSS). VENSTRE: Fra Samisk Bytte- og Markedsdag på Samisk Hus, 2. november HØYRE: Fra oppriggingen av Elsa Laula, Åarjelhsaemien Teatere, 12. oktober 2013 Oslo, Kjersti Grut Leder, Kulturutvalget

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er

Detaljer

Årsmelding 2015. Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR

Årsmelding 2015. Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR Årsmelding 2015 Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR Årsmelding Vedtatt av styret 23.02.2016, legges fram for årsmøtet 10.03.2016 Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR er et lokallag av

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 3/2015 Desember Årsmøte og kurs 2015 Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010.

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010. ÅRSMELDING 2009 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER ÅRSMELDING 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av:

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av: Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 9. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Oslo Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2011

ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2011 ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2011 Årsmeldingen omfatter perioden fra foreningens ordinære årsmøte 17. mars 2011 til ordinært årsmøte 15. mars 2012. TILLITSVERV Sameforeningen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Årsmelding Oikos Agder 2016 Lagt fram for årsmøtet 14. februar 2017

Årsmelding Oikos Agder 2016 Lagt fram for årsmøtet 14. februar 2017 Årsmelding Oikos Agder 2016 Lagt fram for årsmøtet 14. februar 2017 Årsmøtet i 2016 ble holdt på Grønt Senter, Odderøya 9. februar 2016 Da var det 47 til stede hvorav 30 var medlemmer. Det ble servert

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Muruvikposten. Det lykkelige valg. Februar 2014

Muruvikposten. Det lykkelige valg. Februar 2014 Muruvikposten Det lykkelige valg Februar 2014 Det stunder mot årsmøte i velforeningen og det er mange som skal velges for at velforeningen skal fungere på en best mulig måte. Valgkomiteen er i gang med

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tilstede: Parti

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no Iinná ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening v/ann-mari Thomassen Rensa 9445 Duviika/Tovik Mobilnr: 90057123 e-mail: amthomassen@gmail.com 8.august 2011 Kulturminister Anniken Huitfeldt

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 17.11.2009 Sted:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg:

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg: NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland Styret har følgende medlemmer ved avleggelse av rapporten : Inge Oliversen Leder Step Change Mgt Ragnar Evensen Kasserer Bring Logistics Odd Egil Larsen

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Årsmøte i Econa Nordland

Årsmøte i Econa Nordland Årsmøte i Econa Nordland Tid: Tirsdag 16. februar 2016 kl. 18:00-22:00 Sted: Oppmøte Scandic Havet og videre til Restaurant Bjørk, Storgata 8, 2.etg, 8005 Bodø 8006 Bodø MELD PÅ» Dagsorden 1. Konstituering

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer