Prosjektnotat nr Anita Borch. Kalendergaver 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012"

Transkript

1 Prosjektnotat nr Anita Borch

2 SIFO 2012 Prosjektnotat nr STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo Det må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporter lagt ut på Internett, er lagt ut kun for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO. Utnyttelse i strid med lov eller avtale, medfører erstatningsansvar.

3 Prosjektnotat nr Tittel Antall sider 21 Dato Title ISB ISS Forfatter(e) Anita Borch Prosjektnummer Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Sammendrag Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at de ga minst én julekalender i fjor. 47 % ga minst én kjøpekalender og 22% ga minst en julekalender med kalendergaver. I fjor bruket nordmenn vanligvis rundt 150 kr på kjøpekalender og 500 kr på kalendergaver. De fleste kjøpekalendre (40 %) og kalendergaver (55 %) ble gitt til egen barn som bor hjemme. Henholdsvis 22% og 13% ga kjøpekalendre og kalendergaver til partner. 29 % oppgir at de ga kjøpekalendre til seg selv. 7 oppgir at de ga mat, drikke og godteri i kalendergavene i fjor. Samme andel ga ting som mottaker ellers ville ha fått, slik som tannbørste. TS Gallup samlet inn dataene uke 2 og 3 i november 2012 blant 1000 personer fra 18 år. Summary Stikkord Julekalender, kalendergaver Keywords

4 2

5 av Anita Borch 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG postboks 4682 ydalen, 0405 Oslo

6 4

7 Forord Hensikten med denne del-rapporten er å presentere de viktigste funnene fra en undersøkelse om kalendergaver i orge anno Studien inngår i en større undersøkelse av julegavegiving der deler av materialet vil sammenlignes med en tilsvarende studie fra En varm takk til kollega Lisbet Berg for hjelp i utarbeidelsen av spørreskjema og i analysen av data. Oslo, desember 2012

8 6

9 Innhold Forord... 5 Innhold... 7 Sammendrag Innledning Resultater Hvem gir? Hvem får? Hva koster det? Hva gir man? Figur 2-1: Ga minst én kjøpekalender eller julekalender med kalendergave i fjor. Frekvensanalyse. Prosentvis andel. = Figur 2-2: Ulike mottakerkategorier av kjøpekalender og kalendergaver blant dem som oppgir at de hhv. ga minst én kjøpekalender (=407) og minst én julekalender med kalendergaver (=) i fjor. Frekvensanalyse. Prosentvis andel Figur 2-3: Innhold i kalendergavene blant personer som ga minst én julekalender med kalendergaver i fjor (=). Frekvensanalyse. Prosentvis andel Tabell 1-1: Bakgrunnsvariable. Prosentvis andel Tabell 2-1: Ga minst én kjøpekalender og minst én julekalender med kalendergaver i fjor fordelt på bakgrunnsvariable. Bivariate krysstabeller. Prosentvis andel Tabell 2-2: Kjøpekalender til egne barn som bor hjemme, partner og seg selv. Bivariate krysstabeller. Prosentvis andel Tabell 2-3: Ga julekalender med kalendergave til egne barn som bor hjemme og partner i fjor. Bivariate krysstabeller. Prosentvis andel Tabell 2-4: Totale kostnader brukt på kjøpekalendre og kalendergaver i fjor. Sentraltendenser og variasjon Tabell 2-5: Totale kostnader brukt på kjøpekalendre og kalendergaver i fjor, fordelt på bakgrunnsvariable. Gjennomsnitt og median Tabell 2-6: Innhold i kalendergaver fordelt på bakgrunnsvariable. Prosentvis andel. Bivariate krysstabeller

10 8

11 Sammendrag Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. oen av de viktigste spørsmålene som stilles i dette notatet er: Hvor utbredt er det å gi julekalendre? Hvor mye penger bruker man på dette? Hva inneholder kalendergavene? Hvordan fordeler disse praksisene seg på kjønn, alder, utdannelse, inntekt, type husstand og religiøs tilknytning? Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at de ga minst én julekalender i fjor. 47 % ga minst én kjøpekalender og 22 % ga minst en julekalender med kalendergaver. De fleste kjøpekalendre (40 %) og kalendergaver (55 %) ble gitt til egen barn som bor hjemme. Ikke overraskende er barnefamilier de ivrigste giverne. Hele 94 % av dem som har barn under 15 år i husstanden gir kalendergaver til barn som bor hjemme. Henholdsvis 22 % og 13 % ga kjøpekalendre og kalendergaver til partner. Dette er fortrinnsvis unge par. 29 % oppgir at de ga kjøpekalendre til seg selv. Dette er i hovedsak unge, enslige kvinner uten barn. I fjor bruket nordmenn vanligvis rundt 150 kr på kjøpekalender og 500 kr på kalendergaver. Kvinner med høy utdannelse er blant dem som brukte mest på kalendergaver. 70 % oppgir at de ga mat, drikke og godteri i kalendergavene i fjor. Samme andel ga ting som mottaker ellers ville ha fått, slik som tannbørste. 53 % ga ting som mottaker ellers ikke ville ha fått, 24 % ga kjøpte tjenester som kinobesøk og 11 % ga andre gjøremål som å lese en bok, gå på besøk og lignende. 3 % ga kjente sitater, sanger og lignende. Flere høyt enn lavt utdannede ga kjøpte tjenester og andre gjøremål. TS Gallup samlet inn dataene uke 2 og 3 i november 2012 blant 1000 personer fra 18 år. Utvalget ble rekruttert gjennom GallupPanelet. Denne undersøkelsen avgrenser seg imidlertid til 866 personer som oppgir at de har stilling som «husfar» eller «husmor» i husholdet. Døtre, sønner og andre personer i husholdet er altså ikke inkludert i analysen. Selv om spørsmålene i denne undersøkelsen rettet seg mot personen som besvarte spørreskjemaet, kan vi ikke utelukke at personen har svart på vegne av husholdet. Kjønnsforskjeller kan derfor være underrapportert i husstander bestående av par og i undersøkelsen som helhet.

12 10

13 1 Innledning Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold med godteri og annet, og selvlagde julekalendre med kalendergaver. oen av de viktigste spørsmålene som stilles i dette notatet er: Hvor utbredt er det å gi julekalendre? Hvor mye penger bruker man på dette? Hva inneholder kalendergavene? Hvordan fordeler disse praksisene seg på kjønn, alder, utdannelse, inntekt, type husstand og religiøs tilknytning. TS Gallup samlet inn dataene uke 2 og 3 i november 2012 blant 1000 personer fra 18 år. Utvalget ble rekruttert gjennom GallupPanelet. Analysen begrenser seg til 866 hushold hvor respondenten har stilling som «husmor» eller «husfar» i husholdet. Hushold hvor respondenten er datter, sønn eller annet er altså ekskludert fra analysen. Tabell 1-1 viser fordelingen av bakgrunnsvariablene som inngår i analysen. Tabell 1-1: Bakgrunnsvariable. Prosentvis andel. Kjønn: Mann Kvinne Alder: år år år år 67 år + Utdanning: Lav (grunnskole/vg. skole) Høy (universitet/høyskole) Husholdsinntekt: Mindre enn kr kr kr kr Fra kr Ønsker ikke å svare 2012 () 48 (425) 51 (441) 6% (52) 16% (142) 27% (235) 37% (317) 14% (120) 42 (457) 59 (509) 12% (91) 18% (139) 26% (206) 24% (194) 21% (163) 9% (74) Barn under 15 år som bor hjemme 26% (221) Beskrivelse av husstanden Enslig uten barn Enslig med barn/enslig med samværsrett/delt foreldreansvar Par uten barn Par med kun felles barn Par med dine/mine og/eller felles barn Annet Religiøs tilknytning Kristendom Andre religioner Er ikke religiøs, ateisme eller agnostisisme Ønsker ikke å svare/ubesvart % (106) 9% (76) 15% (131) 43% (388) 16% (139) 3% (27) 46% (398) 2% (14) 38% (333) 5% (47)

14 12 Selv om spørsmålene i denne undersøkelsen rettet seg mot personen som besvarte spørreskjemaet, kan vi ikke utelukke at personen har svar på vegne av husholdet. Kjønnsforskjeller kan derfor være underrapportert i husstander bestående av par og i undersøkelsen som helhet.

15 2 Resultater 2.1 Hvem gir? Spørreskjemaet ble innledet med følgende tekst: «Dette skjemaet handler om julegaver og andre gaver. Først noen spørsmål om julekalendre. Vi skiller mellom to typer julekalendre: kjøpte julekalendre (ferdig fylt med godteri o.a.) og selvlagde julekalendre med kalendergaver:» 57 % nordmenn oppgir at de ga enten kjøpekalender eller kalendergaver i fjor. Figur 2-1 viser prosentvis andel som oppgir at de ga minst én kjøpekalender og andel som oppgir at de gir minst én julekalender med kalendergaver i fjor Kjøpekalender Kalendergaver Figur 2-1: Ga minst én kjøpekalender eller julekalender med kalendergave i fjor. Frekvensanalyse. Prosentvis andel. = % (407) oppga at de kjøpte minst én julekalender i fjor. 22 % () ga minst én julekalender med kalendergaver. Tabell 2-2 viser hvordan andelen som ga minst én kjøpekalender og minst én julekalender med kalendergaver fordeler seg på bakgrunnsvariablene som inngår i analysen.

16 14 Tabell 2-1: Ga minst én kjøpekalender og minst én julekalender med kalendergaver i fjor fordelt på bakgrunnsvariable. Bivariate krysstabeller. Prosentvis andel. Kjønn: Mann Kvinne Alder: år år år år 67 år + Utdanning: Lav (grunnskole/vg. skole) Høy (universitet/høyskole) Husholdsinntekt: Opp til kr kr kr kr Fra kr Barn under 15 år som bor hjemme ei Ja Beskrivelse av husstanden Enslig uten barn Enslig med barn Par uten barn Par med kun felles barn Par med dine/mine og/eller felles barn Religiøs tilknytning Kristendom Andre religioner Er ikke religiøs, ateisme eller agnostisisme Kjøpekalender 46% 54% % 6 38% 35% % % 45% 45% 51% 55% % 45% 48% 48% 53% % 57% 46% Kalendergaver 17% 27% ** 21% 26% 33% 18% 6% % 24% % 17% 19% 29% 25% * % 25% 14% 26% 26% ** 21% 29% 23% Tabellen indikerer at andelen som gir minst én kjøpekalender er høyest blant barnefamilier og svekkes fra alderen 50 år. Andelen som gir minst én julekalender med kalendergaver er høyest blant kvinner og barnefamilier. Andelen øker fram til aldergruppen år, for så å reduseres. 2.2 Hvem får? Figur 2-2 viser svarfordelingen på spørsmålene: «Til hvem ga du kjøpekalender?» og «til hvem ga du julekalender med kalendergaver»?

17 Resultater 15 Figur 2-2: Ulike mottakerkategorier av kjøpekalender og kalendergaver blant dem som oppgir at de hhv. ga minst én kjøpekalender (=407) og minst én julekalender med kalendergaver (=) i fjor. Frekvensanalyse. Prosentvis andel. Blant dem som oppga at de ga minst én julekalender med kalendergaver i fjor, rapporterte 55 % at minst én av disse ble gikk til egne barn som bor hjemme. Blant dem som oppga at de ga minst én kjøpekalender, rapporterte 40 % at de minst én av disse ble gitt til egne barn som bor hjemme. Det er altså mer vanlig å gi kalendergaver enn kjøpekalendre til barn som bor hjemme.

18 16 Tabell 2-2 viser prosentvis andel som oppgir at de gir kjøpekalender til egne barn som bor hjemme, partner og seg selv. Tabell 2-2: Kjøpekalender til egne barn som bor hjemme, partner og seg selv. Bivariate krysstabeller. Prosentvis andel. Kjønn: Mann Kvinne Alder: år år år år 67 år + Utdanning: Lav (grunnskole/vg. skole) Høy (universitet/høyskole) Husholdsinntekt: Opp til kr kr kr kr Fra kr Barn under 15 år som bor hjemme ei Ja Beskrivelse av husstanden Enslig uten barn Enslig med barn Par uten barn Par med kun felles barn Par med dine/mine og/eller felles barn Religiøs tilknytning Kristendom Andre religioner Er ikke religiøs, ateisme eller agnostisisme Egne barn Partner Seg selv 44% 35% % 35% 75% % 44% % 22% 39% 46% 53% % 407 3% 5 57% 48% % 25% % 21% % 25% 18% 18% 17% ** 21% 22% % 19% 28% 17% 23% % 12% 406 5% 3% 52% 16% % 22% % % 37% 21% 27% 27% % 29% % 39% 27% 28% 21% % 14% % 33% 45% 19% 21% 395 Andelen som gir kjøpekalender til egne barn som bor hjemme er høyere i barnefamilier og øker fram til aldergruppen år, for så å svekkes. Andelen øker også med husholdsinntekt. Andelen som gir kjøpekalender til partner er høyest i aldergruppen år og blant par uten barn. Andelen er signifikant lavere blant husstander bestående av barn under 15 år. Andelen som gir kjøpekalender til seg selv er høyest blant kvinner, aldergruppen år og enslige uten barn. Andelen er signifikant lavere blant husstander bestående av barn under 15 år. 29% 38% 29%

19 Resultater 17 Tabell 2-3 viser prosentvis andel som gir julekalender med kalendergave til egne barn som bor hjemme og partner. Tabell 2-3: Ga julekalender med kalendergave til egne barn som bor hjemme og partner i fjor. Bivariate krysstabeller. Prosentvis andel. Kjønn: Mann Kvinne Alder: år år år år 67 år + Utdanning: Lav (grunnskole/vg. skole) Høy (universitet/høyskole) Husholdsinntekt: Mindre enn kr kr kr kr Mer enn kr Barn under 15 år som bor hjemme ei Ja Beskrivelse av husstanden Enslig uten barn Enslig med barn Par uten barn Par med kun felles barn Par med dine/mine og/eller felles barn Religiøs tilknytning Kristendom Andre religioner Er ikke religiøs, ateisme eller agnostisisme Egne barn 57% 53% % 43% 87% 27% % 59% % 33% 51% 56% 73% * 21% 94% 68% 71% 56% % 5 62% Partner 14% 12% % 26% 9% % 13% % 8% 18% 11% 5% * 17% 8%.085 7% 61% 1 6% % 14% Hele 94 % av dem som har barn under 15 år i husstanden gir kalendergaver til barn som bor hjemme. Andelen øker fram til alderen år for så å reduseres og er høyest blant enslige og par med barn. Andelen som gir kalendergaver til seg selv er høyest i aldergruppen år og blant par uten barn. Det er også en svak tendens til at andelen er høyere blant husstander med inntekt under kr. 2.3 Hva koster det? Personer som oppga at de hadde gitt minst én kjøpekalender og julekalender med kalendergaver fikk spørsmålet «omtrent hvor mye kostet dette til sammen?»

20 18 Tabell 2-4 viser totale kostnader brukt på kjøpekalendre og kalendergaver i fjor. Tabell 2-4: Totale kostnader brukt på kjøpekalendre og kalendergaver i fjor. Sentraltendenser og variasjon. Kjøpekalendre Kalendergaver Minimum 9 0 Maximum Gjennomsnitt Median Variasjon Tabellen indikerer at nordmenn vanligvis betalte om lag 150 kr for kjøpekalendrene 500 kr for kalendergavene i fjor. Gjennomsnittet lå på henholdsvis 328 kr og 753 kroner, men da dette er trukket opp av en liten andel husstander, gir medianen (som oppgir den vanligste kostnaden) et riktigere bilde. Variasjonen er fra 9 til 8000 kr på kjøpekalendre og 0 til 8000 kr på kalendergaver. Merk at bare 311 av 407 som oppgir at de ga minst én kjøpekalender og 154 av som oppga at de ga minst én julekalender med kalendergaver har besvart spørsmålet. oen reservasjoner med hensyn til tallenes validitet må derfor tas.

21 Resultater 19 Tabell 2-5 viser totale kostnader brukt på kjøpekalendre og kalendergaver i fjor fordelt på bakgrunnsvariable. Tabell 2-5: Totale kostnader brukt på kjøpekalendre og kalendergaver i fjor, fordelt på bakgrunnsvariable. Gjennomsnitt og median. Kjønn: Mann Kvinne Alder: år år år år 67 år + Utdanning: Lav (grunnskole/vg. skole) Høy (universitet/høyskole) Husholdsinntekt: Opp til kr kr kr kr Fra kr Barn under 15 år som bor hjemme ei Ja Beskrivelse av husstanden Enslig uten barn Enslig med barn Par uten barn Par med kun felles barn Par med dine/mine og/eller felles barn Religiøs tilknytning Kristendom Andre religioner (1 person) Er ikke religiøs, ateisme eller agnostisisme Kjøpekalender Kalendergaver Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median 380,- 291, ,- 186,- 317,- 413,- 322, ,- 260, ,- 279,- 444,- 263,- 346, ,- 282, ,- 188,- 147,- 333,- 551, ,- 638,- 254, ,- 150, ,- 100,- 200,- 150,- 100, ,- 150, ,- 142,- 150,- 200,- 150, ,- 200, ,- 117,- 50,- 200,- 200, ,- 194,- 150, ,- 877, ,- 771,- 829,- 760,- 648, ,- 864, ,- 532,- 681,- 854,- 734, ,- 815, ,- 670,- 419,- 790,- 1013, ,- 1000,- 687, , ,- 457,- 275, , ,- 480,- 501, ,- 355,- 213, ,- 146 Aldersgruppen år, høyt utdannede, hushold med inntekt mellom og kr, hushold med barn under 15 år og par med barn bruker vanligvis mest på kjøpekalendre. Kvinner, høyt utdannede, husholds med inntekt fra kr og par med barn bruker vanligvis mest på kalendergaver. 2.4 Hva gir man? Personer som oppga at de hadde gitt minst én kalendergave fikk spørsmålene: «Hva inneholdt kalendergavene?» Flere svar var mulig. Figur 2-3 viser andelen som oppgir at ulike former for innhold i kalendergavene, blant personer som ga minst én julekalender med kalendergaver i fjor.

22 20 Figur 2-3: Innhold i kalendergavene blant personer som ga minst én julekalender med kalendergaver i fjor (=). Frekvensanalyse. Prosentvis andel. 70 % oppgir at de ga mat, drikke og godteri i kalendergavene i fjor. Samme andel ga ting som mottaker ellers ville ha fått som tannbørste og annet. 24 % ga kjøpte tjenester som kinobilletter, og 11 % ga andre gjøremål som å lese en bok eller gå på besøk. 3 % ga kjente sitater, sanger, fortellinger eller annet.

23 Resultater 21 Tabell 2-6 viser innholdet i kalendergaver fordelt på bakgrunnsvariable. Tabell 2-6: Innhold i kalendergaver fordelt på bakgrunnsvariable. Prosentvis andel. Bivariate krysstabeller. Kjønn: Mann Kvinne Alder: år år år år 67 år + Utdanning: Lav (grunnskole/vg. skole) Høy (universitet/høyskole) Husholdsinntekt: Opp til kr kr kr kr Fra kr Barn under 15 år som bor hjemme ei Ja Beskrivelse av husstanden Enslig uten barn Enslig med barn Par uten barn Par med kun felles barn Par med dine/mine og/eller felles barn Religiøs tilknytning Kristendom Andre religioner Er ikke religiøs, ateisme eller agnostisisme Godteri 74% 68% % 73% 63% 71% % 72% % 75% 82% 63% 71% % 74% % 85% 94% 67% 69% * 75% 5 65% yttige ting 58% 71% % 63% 33% % 71% % 56% 73% 73% % 74%.023* 71% 68% 44% 71% 64% % 5 73% Unyttige ting 51% 54% % 58% 56% 46% % 54% % 58% 44% 48% 71% % 59% % 47% 33% 57% 53% % 5 54% Kommersielle tjenester 19% 27% % 8% 35% 19% 14%.016* 14% 29%.016* 6% 21% 31% 16% 32% % 24% % 32% 17% 22% 31% % 75% 28% * Andre gjøremål 7% 13% % 17% 7%.221 3% 15%.009** 7% 9% 15% 11% % 16%.039* 7% 5% 11% 15% 6% % 12% Der generelle bilde er at innholdet i kalendergaver i liten grad varierer mellom kjønn, alder, inntekt, type hushold og religiøs tilknytning. Et lite unntak er at høyt utdannede oftere enn lavt utdannede gir ikke-kommersielle gjøremål som å lese bok eller gå på besøk. Det er også en svak tendens til at høyt utdannede gir kinobesøk og andre tjenester i kalendergave.

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Julegaver 2012 Trender de siste 20 år

Julegaver 2012 Trender de siste 20 år Prosjektnotat nr. 18-2012 Anita Borch Trender de siste 20 år SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 18 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

I år som i fjor - en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001

I år som i fjor - en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001 I år som i fjor - en landsrepresentativ studie av antatte julegavekostnader 2001 av Anita Borch Forord Denne studien omhandler hvor mye penger nordmenn regner med å bruke på julegaver i 2002. Studien er

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame SIFO-survey hurtigstatistikk 2011

Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 Prosjektnotat nr. 6-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 6 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Julegavehandel 1998 - en landsomfattende undersøkelse av gaveinnhold og kostnader

Julegavehandel 1998 - en landsomfattende undersøkelse av gaveinnhold og kostnader Arbeidsnotat nr. 4, 998 Julegavehandel 998 en landsomfattende undersøkelse av gaveinnhold og kostnader Av Anita Borch Forord I samarbeid med Verdens Gang har SIFO undersøkt julegavehandelen 998 blant et

Detaljer

Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012

Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012 Prosjektnotat nr. 6-2012 Randi Lavik & Ragnhild Brusdal Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012 SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 6 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPanelet

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPanelet Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPanelet Notat fra Kunnskapssenteret Juli 2012 (fortsetter på baksiden) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning

Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge. Ellen K. Nyhus Agderforskning Noen resultater fra kartlegginger av finansiell kunnskap i Norge Ellen K. Nyhus Agderforskning Om studien Del av OECD sin internasjonale kartlegging av finansiell kompetanse Norsk del av prosjektet ledet

Detaljer

Vurdering av fire plagg etter vask

Vurdering av fire plagg etter vask Oppdragsrapport nr. 1-2010 Sara Almgren og Ingun Grimstad Klepp Vurdering av fire plagg etter vask SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 1 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Endringer i dagligvaremarkedet på 2000-tallet - Handlevaner og holdninger

Endringer i dagligvaremarkedet på 2000-tallet - Handlevaner og holdninger Oppdragsrapport nr. 2-2015 Randi Lavik og Eivind Jacobsen Endringer i dagligvaremarkedet på 2000-tallet - Handlevaner og holdninger SIFO 2015 Oppdragsrapport nr. 2 2015 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003

Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 Prosjektrapport nr. 8/2003 Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 May-Linda Magnussen og Trond Stalsberg Mydland Tittel Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 Forfattere May-Linda Magnussen og Trond

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder Oppdragsrapport nr. 14-2004 Arne Dulsrud, Randi Lavik og Anne Marie Øybø Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 14-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

DONORBARN I KLASSEN. Kunnskap og inspirasjon til lærere og andre ansatte på skolen. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I KLASSEN. Kunnskap og inspirasjon til lærere og andre ansatte på skolen. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I KLASSEN Kunnskap og inspirasjon til lærere og andre ansatte på skolen 1 KJÆRE LÆRER OG ANDRE PEDA- GOGISK ANSATTE PÅ 0. - 3. TRINN VÆR NYSGJERRIG OG AVKLAR FORVENTNINGENE I disse tider nærmer

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Sammenlignende test av 5 tekstilvaskemidler og vann ved 40 ºC

Sammenlignende test av 5 tekstilvaskemidler og vann ved 40 ºC Testrapport nr. 36-2008 Heidi Mollan Jensen & Selvi Srikanthan Sammenlignende test av 5 tekstilvaskemidler og vann ved 40 ºC SIFO 2008 Testrapport nr.36 2008 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn 2003/3 Notater 2003 ro o z +3 Berit Otnes IA Tidsbruk blant uførepensjonister med barn ofl? 1 ro s_ u c w; 33 ro *-> Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 00.02.20 Forord

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne Sammendrag: Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne TØI rapport 1465/2016 Forfattere: Susanne Nordbakke og Kåre Skollerud Oslo 2016 75 sider Basert på data

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS 11.2.2016 Jwn: 16100549 i forbindelse med kommunereformen i Sør-Fron kommune Innhold 1 Hovedfunn 3 2 Resultater 5 3 Metode 11 4 Utvalg 15 2 1 Hovedfunn Hovedfunn 68 % mener Sør-Fron burde slå seg sammen med en eller flere kommuner.

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte?

Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte? 1 Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte? Innholdsliste Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages

7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages 7 intervjuspørsmål fra NRKbeta 8 messages To: torvald.tangeland@sifo.no Mon, Oct 12, 2015 at 10:15 AM Hei Torvald. Ref samtale. Jeg skriver en sak om forskningsformidling for NRKbeta med utgangspunkt i

Detaljer

Vurdering av undertøy til brannvesen

Vurdering av undertøy til brannvesen Oppdragsrapport nr. 5-2004 Kirsi Laitala og Engebret Rødningen Vurdering av undertøy til brannvesen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 5-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Akademikere logger ikke av

Akademikere logger ikke av Akademikere logger ikke av De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VI: Alkohol og arbeidsliv Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvordan opplever vi drikkemønsteret ved sosiale tilstelninger på arbeidsplassen Hvor

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy

Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy Testrapport nr. 56-2011 Kjersti Eilertsen & Kari Vereide Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy SIFO 2011 Testrapport nr. 56 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Blod og bæsj, flekker på ull

Blod og bæsj, flekker på ull Testrapport nr. 3-2014 Kari Vereide og Ingun Grimstad Klepp Blod og bæsj, flekker på ull SIFO 2014 Testrapport nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682

Detaljer

Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app er til offentlig transport

Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app er til offentlig transport Prosjektnotat nr. 6-2014 Dag Slettemeås Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app er til offentlig transport SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 6 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Skolestart En empirisk undersøkelse av de forbruksmessige sider ved å begynne på skolen

Skolestart En empirisk undersøkelse av de forbruksmessige sider ved å begynne på skolen Prosjektnotat nr.8-2004 Ragnhild Brusdal Skolestart En empirisk undersøkelse av de forbruksmessige sider ved å begynne på skolen SIFO 2004 Prosjektnotat nr.8 2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015

Kari Saanum. Roman. Omnipax, Oslo 2015 Kari Saanum Gråt, baby Roman Omnipax, Oslo 2015 DREYERS FORLAG 2015 EPUB-PRODUKSJON: ROSENDAHLS BOOKPARTNERMEDIA ISBN 978-82-826-5041-4 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne bok i

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE

VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE Beregnet til Kunnskapsdepartementet og KS Dokument type Rapport Dato Mars 2014 VEILEDNINGSORDNING FOR NYTILSATTE NYUTDANNEDE LÆRERE OG BARNEHAGELÆRERE RESULTATER FRA KARTLEGGINGEN 2014 NYTILSATTE NYUTDANNEDE

Detaljer

Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdene helse- og miljøfarlige kjemikalier

Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdene helse- og miljøfarlige kjemikalier Oppdragsrapport nr. 3-2000 Anna Risnes, Per Arne Tufte og Randi Lavik Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdene helse- og miljøfarlige kjemikalier SIFO

Detaljer

Salg av tobakk 2008 til 2011

Salg av tobakk 2008 til 2011 Prosjektnotat nr. 3-2012 Randi Lavik Salg av tobakk 2008 til 2011 SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 3 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

Norske studenter bruker minst tid på studiene

Norske studenter bruker minst tid på studiene Norske studenter bruker minst tid på studiene Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid ukentlig. En internasjonal sammenligning viser at svenske

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer