Daglig leder har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder har ordet"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning på henholdsvis 280 % og 420 %, en økning i antall brukere av nettsiden på 60 % og en tredobling av abonnenter, er det meste sagt om hvorfor. Det som startet som et samarbeid og fortsatte med et oppkjøp av telemarketingselskapet Mahcon Media, er nok den aller største begivenheten det siste året. Et strategisk trekk som har gitt resultater langt utover forventningene. I begge selskap oppleves nå en revitalisering på alle områder og veksten i aksjen dokumenterer at deler av markedet også har fått med seg hva som skjer. Likevel tror vi dette bare er begynnelsen og at langt flere får øynene opp for Gul.no i fremtiden. Kompetansen på salg og markedsføring er styrket gjennom oppkjøpet av Mahcon Media. Når vi om kort tid har fått på plass den kapasiteten vi trenger på IT-siden vil vi være skodd for en vekst og produktutvikling som med stor mulighet vil gjøre 2007 til en ny milepæl. Selskapets nye styreleder Odd Harald Hauge, har med sin inntreden også bidratt til den optimisme som råder organisasjonen. Hauges bakgrunn tilfører oss soliditet, men også en personlighet som preger dem rundt seg på en spesielt positiv måte. Han er en travel mann som i utgangspunktet kun skulle være aktiv på styrearbeid. Hauge har imidlertid funnet et potensiale hos Gul.no som går et godt stykke utover det han først antok, og har derfor vært langt mer aktiv i driften enn planlagt. Det gir meg den gode følelsen og et klart signal til våre aksjonærer; Et meget godt år er tilbakelagt. Nå går vi et spennende år i møte! Even J. Jordal 2

3 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Regnskapet for 2006 viser driftsinntekter på kr , mot kr i fjor. En økning i omsetningen på 280 %. Driftsresultat er positivt med kr , mot kr i fjor. Selskapets årsresultat endte på kr , mot kr i fjor. En resultatforbedring på 420 %. Både utviklingen i driftsinntekter og resultat er svært tilfredsstillende og viser at de tiltak selskapet har foretatt på salgs- og innfordringssiden og i CRM-programmet gir meget gode resultater. Av driftsinntektene i år, stammer vel 5,5 mill. kroner fra passive porteføljeinntekter (tidligere kunder som er på løpende avtale, hvor det går ut automatisk faktura hvert år). I fjor lå dette på om lag 3,8 mill. Økningen i porteføljeinntektene var på omlag 45 %. Den andel som passiv porteføljeinntekt utgjør av de totale inntektene, vil med de forutsetninger som ligger til grunn fortsette å øke i årene som kommer. Selskapets resultatgrad for 2006 er på 15,67 %, mot 8,34 % i fjor. Resultatgraden forventes å øke betydelig i Det har i år vært ført en linje hvor kunders påstand om misforståelse ved inngåelse av avtale, i større grad har fått resultere i kansellering av avtalen. Praksisen - som for året utgjorde vel 1,7 mill. kroner har redusert det påregnelige fordringstapet betydelig. Det er likevel foretatt en ytterligere avsetning på 1,15 mill. kroner i årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet, annet enn kjøpet av telemarketingsselskapet Mahcon Media AS som fant sted 1. januar Mahcon Media er et heleid datterselskap, og Gul.no omdannes derfor med virkning fra 1. januar 2007 til et konsern. Oppkjøpet forventes å gi et betydelig positivt bidrag til selskapets resultat allerede i 2007 gjennom en høyere effektivitet og et mer strømlinjeformet konsern ved at Gul.no står for all administrasjon mens hele salgsvirksomheten foregår fra Mahcon Media Selskapets regnskap for 2006 er oppgjort med et overskudd på kr Styret foreslår disponering/ overføringer som følger av regnskapet. Styret foreslår at det ikke deles ut utbytte.

4 Årsresultat siste 7 år: Driftsinntekter siste 7 år:

5 Kapital Selskapets aksjekapital er i løpet av året utvidet fra kr til kr Kapitalutvidelsen kan dels henføres til konvertering av konvertibelt obligasjonslån på 3,1 mill. kroner og dels til erklæring av garantiopsjoner. I forbindelse med kapitalutvidelsen ble det innbetalt kr i overkurs som er tillagt selskapets overkursfond. Opsjoner Ved utgangen av 2006 var det til sammen utestående opsjoner. I løpet av året ble det erklært til sammen opsjoner. Opsjonene må erklæres før den 18. januar Lojalitetsprogram og utvanning Dersom alle abonnenter benytter sin rett til å motta aksjer i henhold til det etablerte lojalitetsprogrammet, vil dette per 22. januar 2007 beløpe seg til kr , hvilket gir en maksimal utvanning på 4,22 %. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger både betydelig tilførsel av kapital, et positivt resultat i 2006, positive resultatprognoser for 2007 og positive langsiktige prognoser. Økonomi Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Navneendring Selskapet har endret navn fra Lizweb AS til Gul.no AS med virkning fra og med 14. november Begrunnelsen for navneskiftet var hovedsakelig fundert på ønsket om å ha et navn som stod i tettere relasjon til selskapets hovedvirksomhet drift av katalogen Gul.no. Organisasjonen I august 2006 flyttet Gul.no s administrasjon og selgere fra 2.etg. til 4.etg. samme bygg, i Langgaten 87, Sandnes. Her i toppetasjen ligger alt til rette for en økt trivsel med store vindusflater, lyse lokaler, god plass og god standard. I januar 2007 ble det opprettet en ny salgsavdeling i Stavanger. Her vil etter hvert annonseselgerne flyttes over. De

6 fleste av selgerne som til nå har sittet i administrasjonslokalene til Gul.no er flyttet til avdelingen i Stavanger, mens noen flytter til avdelingen på Ålgård. I tillegg til salgsavdelingene i Stavanger og Ålgård, har Mahcon Media en avdeling på Kløfta. Administrasjonen er utvidet med økonomiansvarlig i Frode Ullenes, samt en innfordringsavdeling med 3 stillinger under ledelse av Hilde S. Nielsen. Tidligere daglig leder og forretningsutvikler i Mahcon Media, Jarl-Gunnar Lier og Lennart Ims, er nå engasjert som henholdsvis salgssjef og forretningsutvikler i vår administrasjon. Avdelingen for web-design er utvidet med én medarbeider, Erling Håmsø. Med bakgrunn i det voksende salget erkjennes samtidig behovet for en velfungerende kundeservice. En egen avdeling med to ansatte ble etablert 1. mars Tilførsel av nye og utvidede produkter vil gjøre krav på en større bistand til kundene i fremtiden og avdelingen vil derfor bli utvidet etter behov. Betydningen av en slik kundeservice vil etter styrets oppfatning gi betydelige økonomiske gevinster på mellomlang og lang sikt. Det er totalt 12 medarbeidere i administrasjonen. Produkter og prisnivå Selskapets inntekter har fra starten basert seg på salg av abonnementsoppføringer i bedriftskatalogen. I de siste årene har salget vært konsentrert om salg av den største oppføringen «Gul Ekstra» til en pris oppunder 2000 kroner. Det har vært to rimeligere oppføringsalternativer - «Gul Start» og «Gul Standard». I oppstarten av samarbeidet med Mahcon Media ble det besluttet å gjennomføre et eksperiment for å avdekke om salg etter volumprinsippet kunne være hensiktsmessig. Det er en kjensgjerning at det er lettere å selge mer til eksisterende kunder, enn å få et nytt salg hos en ny kunde. Planen bak eksperimentet var derfor å konsentrere seg om produkter (abonnementsoppføringer) til lav pris og derigjennom skaffe et større antall kunder på kort tid for på et senere tidspunkt å selge en mer verdifull oppføring til disse. For å forenkle salget ble de to minste produktene Start og Standard - slått sammen til ett produkt, under produktnavnet «Gul Standard». Vi hadde dermed kun ett produkt til høy pris og ett til lav pris. Suksessen var avhengig av at innsalget på lavpris fungerte og at volumet ble stort nok. Det skulle vise seg positivt og salgsavdelingene i Mahcon Media konsentrerte seg om salg av lavprisproduktet Gul Standard i hele I skrivende stund har vi gjennomført første oppsalgsrunde (Porteføljesalg) med suksess. De første analysene av porteføljesalget viser at 30 % av dem som kjøper et lavpris-produkt, vil takke ja til et høypris-produkt i løpet av det påfølgende året denne er abonnent. I oktober 2006 ble det gjennomført et testsalg av kundeannonser på Gul.no s egne sider. Annonsene er søkeordstyrte og treffer bare brukere som i øyeblikket søker etter tjenester, produkter eller merkevarer i et gitt geografisk område - det være seg i kommune, fylke, region, landsdel eller nasjonalt. 6

7 Prosjektet lyktes også her og ga en halv million i omsetning på drøye 2 måneder. I dag har vi 1,5 årsverk på 2 faste stillinger med planer om utvide avdelingen til årsverk i løpet av våren I tillegg til salg av oppføringer og annonser omfatter virksomheten webdesign, produksjon av hjemmesider, samt drift av webhotell. Disse produktene gir en liten økonomisk gevinst, men har en positiv innvirkning på kundenes lojalitet og tilbudet vil derfor opprettholdes. Abonnenter Ved utgangen av 2006 hadde Gul.no abonnenter med totalt oppføringer. Det er en økning på 200 % i forhold til Økningen kommer først og fremst som følge av tilført salgskapasitet gjennom Mahcon Media, men også ved at selgerne hos Gul.no har latt seg smitte av den positive tilveksten. Lojalitetsprogram Som et ledd i arbeidet med å øke kundelojaliteten, ble et spesielt bonusprogram innført høsten Dette CRM-tiltaket har resultert i en betydelig økning i antall lojale kunder. Bonusprogrammet går i korte trekk ut på å gjøre kundene til medeiere i selskapet, dersom de er kunder lenger enn 3 år. I tillegg tildeles bonuspoeng etter hvor lenge de har vært kunde bonuspoeng som kan konverteres til avslag på prisen hvor kunden kjøper andre produkter i Gul.no. De første aksjene ble tildelt lojale kunder i oktober Kundene må selv konvertere opptjent bonus til reelle aksjer ved å angi sin VPS-konto på sine servicesider. Økonomi Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Merkevaren Gul.no er en forholdsvis ukjent katalogtjeneste, i en bransje hvor mange sliter med troverdighet. Styret har derfor, besluttet å legge ned betydelige midler i å gjøre selskapet og produktet 100 % troverdig. Det skal først og fremst skje gjennom en strategisk markedsføring der vi kun gjør bruk av aktverdige medier og eksponeringer i samkjøring med større og velrenommerte merkenavn. Videre satses det på en tydeliggjøring av vårt kvalitative fokus. I den forbindelse er det nå lansert en ny grafisk profil hvor det er vektlagt at kunden skal oppleve produktet som solid, brukervennlig og gjennomført. Et tredje og like viktig fokus er produktutviklingen. Det gjelder naturligvis videreutvikling av eksisterende produkter, men også utvikling av helt nye, unike og trendsettende produkter. Ved å fokusere på å bli en banebrytende og moderne katalogtjeneste vil kunder, publikum, aksjonærer samt investors innse at vi mener alvor når vi bekjentgjør vårt mål; Gul.no skal bli et ledende merkenavn i bransjen. Selskapets kultur er preget av en mentalitet med klar parallell til Everest-Unarmed - ekspedisjonen som vi er 7

8 hovedsponsor for. Cato Zahl Pedersen skal bestige Mount Everest. Han er overbevist om at det er mulig å nå toppen, noe vi også tror også når det gjelder de veivalg og målsettinger vi har satt oss. Co-branding Selskapets betydelige kundemasse er en egenverdi som gjør Gul.no interessant som strategiske alliansepartner for andre selskaper i tilgrensende forretningsområder. Det har allerede vært innledende samtaler med slike selskap, hvor spesielt to av dem innehar betydelig tyngde i sitt marked og fagmiljø. De positive samtalene gir oss grunn til å tro at det vil skapes minst to betydelige allianser i løpet av første halvår Konkurransekraft Gul.no s fremste markedsfortrinn er lave priser, uten å fremstå som billige. Produktene vi leverer er fullt på høyde med de største i bransjen (hvor vi tar kr for en helsidesoppføring, tar Gulesider kr ). Gul.no har en kontaktpris (treff per krone) som er halvparten av det de nærmeste konkurrentene har. Det norske markedet for bedriftsopplysningstjenester på internett antas å være på omlag 2 milliarder kroner årlig. Det er om lag unike bedrifter i det vi regner som aktuelt marked (800-nummer, kjeder o.l. regnes ikke med her). I dag har vi en andel på 1 % av markedsomsetningen og 5 % av kundegrunnlaget. Ettersom det er lettere å selge mer til en eksisterende kunde enn å selge seg inn til en ny, befinner Gul.no seg dermed i en bedre posisjon enn sine konkurrenter fordi vi allerede har et stort kundegrunnlag som vi kan selge mer til, mens konkurrentene må selge seg inn til nye kunder. Fremtidig fortjeneste Katalogbransjen gir muligheter for svært høye fortjenestemarginer. Internasjonalt har de mest vellykkede katalogselskaper resultatmarginer opp mot 50 prosent. Salg til nye kunder medfører høye salgskostnader, mens fornyelse av årsavtaler fra eksisterende kunder har små eller ingen salgskostnader. I en periode med høy salgsvekst får man ikke et dekkende bilde av fortjenestepotensialet i selskapet, ettersom det store nysalget medfører høye kostnader. Dette gir imidlertid grunnlaget for en fremtidig svært høy fortjeneste. Forventninger salg Vi forventer å selge nye abonnementsavtaler (unike kunder), og selge det dyreste abonnementet til av de eksisterende kundene som i dag har det rimeligste abonnementet. Starten av 2007 viser at vi er i henhold til budsjett, og vi har nå passert unike kunder. Vi har også som mål å selge annonser til av våre kunder i 2007.

9 Økonomi Virksomheten Fremtidsutsikter Annet Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet oppfattes som svært godt. Vi har i selgerstaben et høyt sykefravær, men dette avviker allikevel ikke fra det som er vanlig i telemarketingsselskaper. Administrasjonen har lagt vekk på å tilrettelegge arbeidsforholdene best mulig for spesielt salgsstaben og har blant annet innført en rekke incentivordninger og avholdt kurs og seminar spesielt med henblikk på salgstrening og kundebehandling. Styret finner det ikke nødvendige med spesielle tiltak utover det administrasjonen har lagt opp til. Likestilling I selskapet råder det full likestilling mellom kvinner og menn og det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har søkt å oppmuntre alle aldersgrupper og begge kjønn til å søke stillinger. Av totalt antall ansatte ved årsskiftet, var kvinneandelen ca 65 %. Ytre miljø Selskapet virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Organisasjon Selskapet hadde pr medarbeidere ved hovedkontoret i Sandnes (inkl. telefonsalgssenteret) samt 2 distriktsrepresentanter som jobber på provisjonsbasis. Aksjonærer Aksjonæroversikt er inntatt i årsregnskapet i note 6. Styret Det er foretatt to endringer i styret. Odd Harald Hauge, Oslo, er gått inn som ny styreleder. Jarl-Gunnar Lier er valgt inn i styret som således er utvidet fra 4 til 6 personer. Sandnes, 16. mars 2006 Informasjon Inngående informasjon om selskapet, produktene, salgstall, nyheter mv. er å finne på Sidene oppdateres minst én gang i uken. Odd Harald Hauge (sign) Even J Jordal (sign) Jarl-Gunnar Lier (sign) styreleder Trond Lomsdalen (sign) Stein I Modahl (sign) Leif Bugge Aarøe (sign)

10 Årsregnskap 2006 Resultatregnskap Balanse pr Noter 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) (74 243) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER

11 Resultatregnskap Balanse pr Noter 2006 EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udisponert vinning eller udekket tap 6 ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Odd Harald Hauge (sign) Even J Jordal (sign) Jarl-Gunnar Lier (sign) styreleder Trond Lomsdalen (sign) Stein I Modahl (sign) Leif Bugge Aarøe (sign) 11

12 Resultatregnskap Balanse pr Noter 2006 Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skattekostnad og utsatt skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel. Selskapet har av forsiktighetshensyn valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel som eiendel i balansen. Driftsinntekter og kostnader Abonnementsinntekter inntektsføres i sin helhet etter hvert som de blir fakturert. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note 1 Lønnskostnad Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Gjennomsnittlig antall ansatte Det er utbetalt i honorar til aksjeselskap som daglig leder kontrollerer. Dette er ført under posten andre kostnader i regnskapet. Selskapet har tjenestepensjonsordning for ansatte som tilfredstiller kravene i loven. Revisor Honorar til revisor er kostnadsført med kr for revisjon og kr for annen bistand. 12

13 Note 2 Varige driftsmidler Driftsløsøre m.v. Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 3 Annen driftskostnad Andre driftskostnader består av følgende poster: Provisjon og honorar Mahcon salgskostnader Inventar og utstyr mv Tap på fordringer Andre kostnader Sum Når der gjelder tap på fordringer er dette prosentuelt mindre enn foregående år da selskapet i andre halvår 2006 har har innført en ordning med å kansellere fordringer på usikre salg underveis i året etter hvert som det har kommet innsigelser fra kunder. Det kansellerte salget utgjorde i overkant av 1,7 mill. kroner. Posten tap på fordringer inneholder I 2006 et positivt bidrag for innvunnet fra tidligere tapt med kr Note 4 Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller 0 + Endring i midlertidige forskjeller Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt 0 13

14 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 = Ordinær skattekostnad 0 Skattesats Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Selskapet har av forsiktighetshensyn valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel som eiendel i balansen. Note 5 Bankinnskudd, kontanter o.l. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 6 Selskapskapital Aksjekapitalen utgjør kr fordelt på aksjer á kr 0,10. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonærer er: Antall Eierandel Even J Jordal (daglig leder + styremedlem) ,1 % Ivar Tollefsen AS ,1 % West Shipping AS (kontrolleres av Even J Jordal) ,6 % Euroclear Bank SA ,4 % Erik Wahlstrøm ,0 % Clearstreaming Banking SA ,0 % Stein M Jåtten ,8 % Bugaro Holding AS (kontrolleres av Leif B Aarøe - styremedlem) ,5 % Tore Gudmestad Steen ,3 % Sirius AS ,2 % Nistad Gruppen AS ,1 % Inco AS (Kontrolleres av Stein I. Modahl - styremedlem) ,0 % Amcar Verksted AS ,0 % Gunnar K Hauge ,0 % Velcon AS ,0 % Buss Invest AS ,7 % Rige 3 Eiendom AS ,7 % Brantenborg AS ,6 % Visento AS ,6 % 14

15 Selskapets største aksjonærer er: Antall Eierandel Svein Erik Ødegård ,6 % Østre Aker Vei 68 AS ,6 % Andre ,9 % Sum ,0 % Endring i egenkapitalen Aksjekapital Annen EK Overkurs Sum Kapital Kapitalforhøyelse Overskudd Kapital Note 7 Konvertible obligasjonslån m.v. Lånene er i 2006 konvertert til aksjekapital iht. avtaler. Note Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger /- Endring i kundefordringer ( ) ( ) +/- Endring i leverandørgjeld (60 875) +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 (46 324) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter +/- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) /- Innbetalinger av egenkapital = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter mv ( ) Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning ( ) Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr = Beholdning av kontanter mv

16 Revisjonsberetning

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr:

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskapskontor AS Strandgata, 6250 STORDAL Tlf 70 27 94 00 Fax 70 27 94 01 email: post@drk.no Org

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer