English for International Business and Professional Purposes...27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "English for International Business and Professional Purposes...27"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6 GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring...8 IKT og musikk...9 IKT og skoleledelse...9 IKT i læring...10 IKT i barnehagen...11 Karriereveiledning...13 Kom la oss danse emne 1: Dans- et fag for alle...15 Kom la oss danse emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt...17 Master i Grunnskolens matematikkfag...18 MLS - matematikk for lærere i skolen - modul Musikkhistorie. Komponisten Olivier Messiaen ( ) og hans samtid...20 Naturfag...21 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn eller trinn...23 Psykisk helsepedagogikk videreutdanning - modul Teknologi og design...25 Videreutdanning for førskolelærere...26 SPRÅKFAG English for International Business and Professional Purposes...27 ORGANISASJON OG LEDELSESFAG Bedriftsøkonomi og regnskap en praktisk innføring...28 Global forståelse og interkulturelt samarbeid...30 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse...32 Kompetanseprogram i styrearbeid...33 Kurs i økonomi og regnskapsforståelse...35 Master i Serviceledelse (Master of Service Management)...36 HELSE OG SOSIALFAG Nasjonale sykepleiefag...38 Psykisk helsearbeid blant barn og unge - 3 emner...40 Utdanning for fosterforeldre 30 studiepoeng...41 ØVRIGE FAG Eiendomsrådgiverstudiet...42 Nasjonal guide- og reiselederutdanning...43 Enkeltemner...44 Visuell forståelse - sammenhengen mellom visuelle elementer og tekst...45 KURSDAGER Entreprenørskap og elevbedrift som ny læringsarena i skoleverket...46 Kursdag i Rammeplanen for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen

2 FORORD Du sitter nå med Universitetet i Stavangers kurskatalog 2008/2009 for ansatte i skoler, barnehager og andre interesserte. Her finner du mange kurstilbud spesielt tilrettelagt for deg som er i arbeid. Dette har vi kalt Kurs, etter- og videreutdanning på våre nettsider. Det er mange grunner til å ta etter - og videreutdanning. Vi er en del av et samfunn hvor en kontinuerlig må tilegne seg ny kompetanse. Kanskje har du behov for å fornye og oppdatere kunnskapene dine for å få en bredere kunnskapsplattform eller kanskje forbedre mulighetene dine i et samfunn hvor viten stadig blir viktigere. Vi er behjelpelige dersom du har behov for personlig veiledning med fokus på etter og videreutdanning, og kan bistå med å vurdere hvilke kurs som passer best for deg. Tilbudene kan inngå som kompetanseutvikling for skoleledere, lærere og kommuner i forhold til Kunnskapsløftet. Kompetanseutvikling er et viktig satsingsområde i de fleste virksomheter. Stadig flere bedrifter og organisasjoner finner det interessant å tilpasse hele eller deler av studier særskilt for egen virksomhet. FLEKS kan tilpasse undervisningspakker ut fra ulike målgrupper og behov. Graden av skreddersøm varierer ut fra virksomhetens behov. I samarbeid med vår vitenskapelige stab kan vi finne løsninger i forhold til den kompetanse som er mest hensiktsmessig og relevant for private bedrifter eller det offentlige. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til alle våre kurs og det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å sette i gang kursene i katalogen. Vi gjør oppmerksom på Universitetets Åpen fagdag for lærere og andre interesserte i regionen. Dagen planlegges onsdag 26. november Ta kontakt eller besøk oss på: Telefon: Faks: E-post: Internett: Besøksadresse: 3. etg i Kitty Kiellands hus, Universitetsområdet, Ullandhaug Det tas forbehold om eventuelle feil i den trykte brosjyren. 2

3 KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk 3 moduler á 5 studiepoeng Kurset er i hovedsak for lærere som ønsker å bruke digital videoproduksjon i undervisningen. Kurset er også åpent for andre som har interesse og behov for en innføring i dette temaet. Modul 1- planlagt høsten 2008 (5 studiepoeng) Mål: Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for hvordan et videokamera virker og kunne bruke non-lineært redigeringsverktøy. Innhold: Emnet er praktisk rettet, slik at studentene snarest mulig skal kunne gå ut for å gjøre opptak. I tillegg til en innføring i pedagogisk bruk av video i undervisningen, gis det en innføring i kameraets oppbygging, viktige kamerafunksjoner, enkel mikrofonteknikk og litt teknisk teori i forhold til digitale signaler. Arbeids- og undervisningsformer: Kurset er nettstøttet med to samlinger. Første samling blir en workshop der studentene får praktisk veiledning i forhold til kamerabruk og ideer til pedagogisk bruk av video i undervisningen. Andre samling er en workshop i redigering. Modul 2 - planlagt våren 2009 (5 studiepoeng) Mål: Målsettingen er at studentene skal oppnå en dypere forståelse for hvordan et videokamera virker, både teknisk og fortellermessig. I tillegg skal studenten bruke redigeringsteknikk og klippeteori til å lage visuelle historier. Innhold: Emnet er praktisk rettet med fokus på prosessorientert læring der kritikk av studentens praktiske arbeid blir grunnlag for diskusjon og teori. Her er hovedvekt lagt på det fortellermessige. En forutsetter at studenten behersker bruk av kamera og mikrofon slik at en kan vektlegge det fortellertekniske. Arbeids- og undervisningsformer: Kurset er nettstøttet med én samling. Modul 3 - planlagt høsten 2008, evt. våren 2009 (5 studiepoeng) Modul 3 vil bestå av en prosjektoppgave. Målet med denne prosjektoppgaven er å gi studenten trening i bruk av video i en undervisningssituasjon. Detaljert informasjon om modul 3 blir gjort tilgjengelig i løpet av vårsemesteret

4 Forelesere: Sigmund Trageton, Tlf: Tor Åge S. Risnes Administrativ ansvarlig: Karsten Tillerli Tlf: Pris på modul 1 og 2: Kr ,- per modul (inkl. redigeringsprogramvare) + semesteravgift. Pris på modul 3: Ennå ikke bestemt. Vil ligge i nærheten av pris på modul 1 og 2. Søknadsfrist: For høstsemesteret: 1. august, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. For vårsemesteret: 1. desember, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. 4

5 Filosofi 1 15 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere som ønsker å undervise i grunn- eller videregående skole og personer som ønsker en grad i filosofi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse Innhold: Filosofi 1 er et kurs som ønsker å imøtekomme behovet for kvalifisering i forhold til signaler om en sterkere vektlegging av filosofi i skolen. Rogaland fylke har formalisert planer om å begynne med filosofiundervisning i den videregående skole, og dette kurset vil gi en god mulighet til å kvalifisere seg i filosofi. Vi planlegger å tilby ytterligere 3 moduler i filosofi à 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Undervisningsformen er lagt opp som seminar med dialogen i sentrum. Vi deltar i dialogen for selv å lære og å vokse. Gjennom dialogen som undervisningsform vil vi lære oss å akseptere at de andres synspunkter er tilgjengelig for oss gjennom språket. Undervisningstidspunkt: 6 helgesamlinger i perioden september til desember: fredag kl , lørdag kl Datoene vil bli publisert på våre hjemmesider: Vurdering: Skriftlig oppgave med veiledning som avsluttes med muntlig høring i januar Pris: Kr ,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Bjørn Olav Roaldseth Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 5

6 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet 15 studiepoeng Mål: Målet for studiet er å gi studentene nødvendig kunnskap og ferdighet i arbeid med forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusproblemer, slik at de kan møte de problemer som oppstår i hverdagen i skolen og barnehagen med innsikt og handlingskompetanse, for eksempel på problemområdet barn i familier med psykiske problemer/rusproblemer. Målgruppe: Lærere/førskolelærere og andre som arbeider med barn. Kurset vil gi innføring i: grunnleggende forebyggingsteorier og begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid virksomme metoder og tiltak som øker sannsynligheten for vellykket forebygging av psyko-sosiale problemer alkohol- og annen rusmiddelbruk i familie og samfunnsliv - normalbruk/problematisk bruk sentrale dilemma som gjelder forebygging av psyko-sosiale problemer fenomenene holdningsdanning og atferd og sammenhenger mellom disse hva som kjennetegner barn som lever i et hjem med rusmiddelmisbruk barnets handlingskompetanse i vanskelige livssituasjoner og i sitt nærmiljø hvordan rusen innvirker på rusmiddelmisbrukeren, familien og spesielt barna Undervisningsmateriell: Pensum i form av bøker og tidsskriftartikler. Arbeidsform: Arbeidsformene vil være forelesninger, seminargruppevirksomhet, individuelle studier og praktisk utprøving av et opplegg i forbindelse med forebygging Nettstøtte: Alle forelesningsnotater, oppgaver og løsningsforslag blir lagt ut på nettet ved bruk av læringsplattformen It s:learning. Her blir det også mulig å etablere diskusjonsforum for kommunikasjon mellom kursdeltakerne og mellom fagansvarlig og kursdeltakerne. Undervisningsdager: Tre helgesamlinger fredag ettermiddag og lørdag: august 2008, slutten av september og slutten av oktober. Vurdering: Grunnlag for vurdering av gjennomføringen av studiet vil være: 1. Utarbeiding av et praktisk prosjektopplegg med beskrivelse av opplegget, gjennomføringen av prosjektet og evaluering av opplegget. 2. Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Karakterskala fra A-F benyttes. 6

7 Opptakskrav: Studiekompetanse Pris: Kr. 5000,- + semesteravgift og lærebøker. Studiet er støttet av midler fra Landslaget for rusfri oppvekst. Faglig ansvarlig: universitetslektor Hans Eirik Aarek Tlf Institutt for kultur- og språkvitenskap Administrativt ansvarlig: Tone Teppen Tlf Tonje I. Hansen Tlf Oppstart: august 2008 Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 7

8 GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Målgruppe: Førskolelærere, allmennlærere og faglærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på trinn i grunnskolen. Opptakskrav: Fullført førskolelærer-, allmennlærer- eller faglærerutdanning Innhold: Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring bygger på fullført førskolelærerutdanning. Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. I studiet vil studentene få styrket sitt faglige og didaktiske grunnlag for å kunne gjennomføre en god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring i trinn i grunnskolen. Arbeid med fagene norsk og matematikk bygger på førskolelærernes tidligere utdanning. I studiet vektlegges de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene få innsikt i ulike opplæringsprogrammer, arbeidsformer og læremidler, bl.a. i bruk av IKT i opplæringen. Arbeidet med studiet skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeid på klassetrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Kurset består av: 15 studiepoeng matematikk 10 studiepoeng norsk 5 studiepoeng pedagogikk Praksis: I løpet av studiet skal studentene ha tilsvarende 4 uker veiledet praksis. Arbeidsform: Forelesninger og nettstøttet undervisning. Undervisningstidspunkt: Ettermiddager i løpet av høsten 2008/våren 2009 Pris: Kr ,- + semesteravgift. Faglig kontakt: Laila Irene Lundervold Tlf: Administrativ kontakt: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 8

9 IKT og musikk 2 moduler á 5 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere som har interesse for eller underviser i musikk og har lyst til å ta IKT i bruk i musikkundervisningen. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og grunnleggende notekunnskaper Innhold modul 1 (høsten 2008): - Hvilke muligheter gir datamaskinen i musikkundervisningen? Fokus på gratisprogrammer du kan bruke i klasserommet. - Komponering og arrangering del1. Lær hvordan du kan komponere melodier med datamaskinen og hvordan du kan gjennomføre komponering med elevene dine. Innhold modul 2 (våren 2009): - Musikkdidaktikk og IKT - Komponering og arrangering del 2. Lær å notere besifring og akkorder og lage arrangementer for de instrumentene din skole besitter. I tillegg til å lære å bruke IKT-verktøy i musikkundervisningen blir det i studiet lagt vekt på den musikkfaglige siden ved komponering, det å skape musikk. Arbeids og undervisningsform: Undervisningen er nettbasert med 2 samlinger per modul. Vurdering: Individuell skriftlig hjemmeeksamen, obligatoriske komposisjonsoppgaver og praktiske undervisningsoppgaver med egne elever. Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse Se våre nettsider for oppdatert informasjon. Faglig ansvarlig: Trond Ole Paulsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 9

10 IKT og skoleledelse 1 modul á 10 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere og skoleledere (rektor og inspektør) som ønsker kunnskap om bruk av IKT som verktøy for informasjonsflyt og om utvikling av den digitale kompetansen på egen skole. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og grunnleggende datakunnskap. Frivillig forkurs: Innføring i grunnleggende datakunnskap og det å være nettstudent (1 samling). Innhold (høsten 2008): Digital skole gjennom Kunnskapsløftet Sentrale mål og lokalt arbeid Skoleleders rolle i utvikling og implementering av IKT LMS (ledelsen, personalet, elevene, foreldrene) Implementering av nye system (LMS) Kommunikasjon: Intern informasjon / Nye kommunikasjonskanaler / Skole hjem samarbeid Arbeids og undervisningsform: Undervisningen er nettbasert + 2 samlinger. Vurdering: Individuell skriftlig hjemmeeksamen og obligatoriske oppgaver Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse Se våre nettsider for oppdatert program Faglig ansvarlig: Jan Isaachsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 10

11 IKT i læring 4 moduler á 10 studiepoeng Målgruppe: Lærere i grunn- og videregående skole Opptakskrav: Generell studiekompetanse og grunnleggende datakunnskap. Frivillig forkurs: Innføring i grunnleggende datakunnskap og det å være nettstudent (1 samling). Innhold: Modul 1: IKT i forberedelse og undervisningen med lærer i fokus (10 studiepoeng) Modulen legger vekt på presentasjon og pedagogisk bruk av IKT i egen undervisningssituasjon. Mulighet for tilpassning til det trinnet man arbeider på. Modul 2: Utfordringer i skolen med eleven i fokus (10 studiepoeng) Elevens bruk av internett, kildekritikk, lovverk, etikk og jus er emner som vil bli gjennomgått i denne modulen. Modul 3: Om elevens læring med foresatte i fokus (10 studiepoeng) Denne modulen tar for seg bruk av IKT verktøy til å dokumentere elevens læring, samt verktøy for kommunikasjon og samarbeid skole/hjem. Modul 4: Fordypning (10 studiepoeng) I denne modulen vil studentene få velge fordypning i IKT og presentere dette elektronisk, i tillegg skal de arbeide med en større prosjektoppgave. Arbeids og undervisningsform: Undervisningen er nettbasert Oppstart: Modul 1 og 3 høsten 2008 Modul 2 og 4 våren 2009 Vurdering: Individuell skriftlig eksamen og obligatoriske oppgaver Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse. Se våre nettsider for oppdatert program Faglig ansvarlig: Jan Isaachsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 11

12 IKT i barnehagen 30 studiepoeng IKT kan være nyttig i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, gjennom å la barn få se at digitale medier kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I skolen vil barna møte den digitale hverdag allerede fra første trinn i form av at digital kompetanse er definert som den 5. basisferdighet, og det vil også være naturlig at barn blir kjent med digitale medier før de begynner på skolen. Vi vektlegger læring og kjennskap til varierte digitale verktøy og hvordan disse kan brukes pedagogisk i barnehagen. For å imøtekomme rammeplanens krav til dokumentasjon og barns medvirkning vil vi bruke digitale verktøy. Dette er et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen. Studiet startes høsten 2008, og vil går over tre semester, med følgende temaer: Modul 1: Dokumentasjon i barnehagen, 10 studiepoeng Modul 2: Bruke av digitale verktøy med barn, 10 studiepoeng Modul 3: Webdesign og bruk av læringsplattform (LMS) i barnehagen, 10 studiepoeng Sentrale temaer som berøres vil være: Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre? Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid? Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy? Etikk, sikkerhet og opphavsrett på internett. Faglig ansvarlig: Tor Åge Risnes Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse Se våre nettsider for oppdatert informasjon. Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 12

13 Karriereveiledning 30 studiepoeng Målgruppe: Rådgivere i ungdomsskole og videregående skole. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring. Innhold: Studiet har som mål å videreutvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å planlegge, begrunne og gjennomføre karriereveiledning for elever i grunnskole og videregående skole. Det vil bli lagt vekt på veiledning for brukere med minoritetsbakgrunn. Gjennom arbeidet med studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om relevante teoretiske retninger for forståelsen av valg av utdanning og yrke grunnleggende kommunikasjonsteori og metode for å anvende denne overfor spesifikke målgrupper samfunnsendringer nasjonalt og internasjonalt som har betydning for karrierevalg faglige aspekter knyttet til gjennomføring av veiledning individuelt og i grupper lovgivning og rettigheter som omhandler utdannings- og yrkesvalg tilrettelegging av utdannings- og opplæringsløp for aktuelle målgrupper utdanningstilbud ut over grunn- og videregående skole arbeidsliv og relevante samfunnsinstitusjoner testverktøy og verktøy for karriereplanlegging etiske sider ved veiledning nettverksbygging Det legges vekt på ferdigheter til å gjøre rede for og drøfte sentrale tema og problemstillinger. Kurset består av: Emne 1: 15 studiepoeng teoretisk innføring Emne 2: 15 studiepoeng metodisk tilnærming Arbeidsform: Forelesninger, nettstøttet undervisning og gruppearbeid. For å bli vurdert må studenten ha oppfylt definerte arbeidskrav i emnet (deltatt på 80 % av undervisningen, deltatt i gruppearbeid og levert individuelle oppgaver). Universitetet benytter it s learning som nettbasert kommunikasjons- og læringsplattform. Undervisningstidspunkt og eksamen: Emne 1 starter i september 2008 og avsluttes med individuell hjemmeeksamen i februar Undervisningen vil foregå på dagtid over seks dager fordelt over perioden. Emne 2 starter i april 2009 og avsluttes med gruppebasert hjemmeeksamen i november Undervisningen vil foregå på dagtid over seks dager fordelt over perioden. Pris: Kr ,- + semesteravgift 13

14 Faglig kontaktperson: Eilef J. Gard Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet Fagplan og ytterligere informasjon vil finnes på før søknadsfristen utløper. 14

15 Kom la oss danse 15 studiepoeng KOM LA OSS DANSE er et multimediebasert og fleksibelt nettstøttet studietilbud på til sammen 30 stp. (halvårsenhet) for lærere, etablert gjennom et nettpedagogisk utviklingssamarbeid mellom lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Studiet inneholder 2 emnemoduler på 15 stp., der hvert emne utgjør en selvstendig enhet som kan tas enkeltvis, uavhengig av rekkefølge. Hvert emne går normalt over ett eller to semester, og hele studiet vil samlet kunne gjennomføres over to fire semester. Studiet på til sammen 30 stp gjennomføres etter følgende modulplan: Emne 1: Dans - et fag for alle, 15 stp (fra høsten 2008) Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 stp (planlegges gjennomført fra høsten 2009) Emne 1: Dans et fag for alle, 15 studiepoeng (høsten 2008) Målgruppe: Musikk- og kroppsøvingslærere i grunnskolen og lærere i kulturskoler, i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og andre som arbeider med dans for aldersgruppen 6 15 år. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fullført, - eventuelt deler av, godkjent lærerutdanning Mål og innhold: Studiet skal gi den enkelte lærer et praktisk, teoretisk og pedagogisk grunnlag for dansearbeid med barn og unge, og samtidig bidra og inspirere til økt kompetanse i arbeidet med dans ved den enkelte skole og i den enkelte kommune. Studiet setter fokus på allmennfaget dans som et bredt sammensatt kunst og kulturfag med sikte på den enkeltes elevs grunnleggende behov for utvikling av egne uttrykksbehov og opplevelseslæring. Emne 1: Dans et fag for alle har følgende tema: Dans med de minste lek og læring Dansens grunnelementer, opplevelses - og læringsformer Allmennfaget dans i barn og unges utvikling og læring Dansens plass og funksjon i skole og frivillig opplæring Danserepertoar og lærestoff - del 1 Arbeidsmåter og metoder - del 1 Dansens kulturhistorie - del 1 Innholdet i studiet er bygd opp rundt fire arbeids- og læreformer: 1) skape og gjenskape dans 2) utøve og vise dans 3) betrakte og vurdere dans 4) fagteori og fagdidaktikk Teori og praksis er nær knyttet sammen i studiet. Arbeidsform: Kombinasjon av samlinger og nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, fagformidling og veiledning. 15

16 Studiet vil gjøre bruk av Internett som kilde til informasjon og til utvikling og multimedie-formidling av kunnskap om dans, både som et utøvende, teoretisk og pedagogisk fagområde. Ved hjelp av den studieadministrative læringsplattformen (LMS) it`s learning, vil store deler av lærestoffet formidles over Internett. Studieinformasjon, kommunikasjon og veiledning av studentene vil også foregå over nettet. Det samme gjelder samarbeid om oppgaveløsninger og utvikling av konkrete undervisningsopplegg og prosjektarbeid, både mellom enkeltstudenter og/eller studentgrupper. Undervisningstidspunkt: Emne 1 har tre weekend-samlinger (fredag søndag), oppstart ca 1. oktober Vurdering: Mappevurdering med prosjektrapport fra et prosjektarbeid i egen klasse/gruppe. Etter gjennomført 15 studiepoeng: Bestått/ikke bestått. Etter 30 studiepoeng: Sammenfattende gradert karakter. Pris: Totalpris for Emne 1: kr ,- pr deltaker + semesteravgift. Flere enkeltskoler/kommuner forutsetter kr 2 500,- i egenandel fra deltakerne og støtter sine lærere med kr ,- fra sentrale kompetanseutviklingsmidler (Kunnskapsløftet). Faglig ansvarlig: Åse Løvset Glad, HiB Tlf Prosjektansvarlig: Odd Leren, UiS Tlf Søknadsfrist: 15. april, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. 16

17 Kom la oss danse 15 studiepoeng Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 studiepoeng (start høsten 2009) Mål og innhold: Studiet skal gi den enkelte lærer et praktisk, teoretisk og pedagogisk grunnlag for dansearbeid med barn og unge, og samtidig bidra og inspirere til økt kompetanse i arbeidet med dans ved den enkelte skole og i den enkelte kommune. Studiet setter fokus på produksjonsarbeid med dans og omfatter bl.a. planlegging, gjennomføring og vurdering av en forestilling eller et temabasert prosjektarbeid med egne elever. Studietilbudet består av en kombinasjon av tre helgesamlinger og ellers nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, veiledning og multimediebasert fagteori formidlet over Internett. Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt har følgende tema: Lærerens ansvar for planlegging, organisering og veiledning. Lokaler, utstyr og læremidler for dans. Dansens formgivende virkemidler og byggemåter, komposisjon og koreografi. Musikk, lyd, rekvisitter, kostymer, sceneografi og lys Danserepertoar og lærestoff - del 2 Arbeidsmåter og metoder - del 2 Dansens kulturhistorie - del 2 Undervisningstidspunkt: Også Emne 2 har tre weekend-samlinger med oppstart ca 1. oktober Pris: Totalpris for Emne 2: kr ,- pr deltaker + semesteravgift. Flere enkeltskoler/kommuner forutsetter kr 2 500,- i egenandel fra deltakerne og støtter sine lærere med kr ,- fra sentrale kompetanseutviklingsmidler (Kunnskapsløftet). Faglig ansvarlig: Åse Løvset Glad, HiB Tlf Prosjektansvarlig: Odd Leren, UiS Tlf Planlagt oppstart høsten

18 Master i Grunnskolens matematikkfag 120 studiepoeng Mastergradsstudiet i Grunnskolens matematikkfag har som formål å utdanne lærere med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er toårig og bygger på allmennlærerutdanning, og betegnes som en profesjonsrettet mastergrad. Gjennom studiet skal kandidatene videreutvikle sine kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag. Gjennom å få innblikk i nyere forskning på området, skal studentene tilegne seg kjennskap til et bredt spekter av ulike teorier for hvordan barn lærer matematikk, og om hvordan de som lærere skal kunne legge til rette for elevers læring. Et overordnet siktemål er at studentene som framtidige lærere i grunnskolen skal kunne bli sentrale ressurspersoner i matematikkfaget. Den nye utdanningen er resultat av et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det teknisknaturvitenskapelige fakultet. Om studiet: Første studieår er bygget opp av fordypningsemner i matematikk (til sammen 30 sp) og matematikkdidaktikk (til sammen 30 sp). Studentene skal få en bred forståelse av faget som forskningsområde. Et feltarbeid gjennomføres. I andre studieår møter studentene emnene Vitenskapsteori, metodelære og statistikk (20 sp), og Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse (5 sp) før de starter på arbeidet med masteroppgaven. I noen av emnene som inngår vil forelesninger være dominerende. I andre vil det legges opp til stor grad av studentaktivitet, der det også stilles krav til studentene i form av egenaktivitet. Eksempler vil være samlinger der presentasjon av litteratur og drøfting av denne står sentralt. Varighet: To år, 120 studiepoeng Opptakskrav: Godkjent allmennlærerutdanning som inkluderer minst 90 studiepoeng i matematikk, eller fullført de tre første årene av fireårig allmennlærerutdanning der minst 90 studiepoeng i matematikk inngår. Søknad: Lokalt opptak på eget skjema, frist 15. april 2008 Mer informasjon: Arne Jakobsen Tlf: Elaine Munthe Tlf: Eller Se under Lærerutdanning og master 18

19 MLS - matematikk for lærere i skolen - modul 3 10 studiepoeng Målgruppe: Lærere i skolen som ønsker å utdype faglig og didaktisk kompetanse i matematikk og i egen matematikkundervisning. Kurset er en modulbasert versjon av det obligatoriske matematikkurset som er en del av lærerutdanningen, og er derfor for lærere uten matematikk fra sin lærerutdanning, eller lærere med 15 studiepoeng (5 vt) matematikk. Opptakskrav: Lærerutdanning (eller førskolelærerutdanning) og jobb i grunnskolen. Innhold: MLS har som mål å gjøre læreren i stand til å forbedre elevenes forståelse og holdning til både matematikk som en allmennmenneskelig aktivitet, og til matematikkens egenart som fag. Kurset vil utvikle forståelsen av matematikk på andre og annerledes måter enn tradisjonell skolematematikk. Kurset vil utvikle lærerens kunnskap om matematikkens rolle i kultur og samfunnsutvikling. Fokus vil ikke være rettet mot å bygge opp teknisk kompetanse i for eksempel oppgaveregning, men vil likevel tilby en nødvendig fordypning i matematikk rettet mot lærerens behov i undervisningssituasjonen og med utgangspunkt i deltagernes bakgrunn og erfaringer i matematikk og i matematikkundervisning. Kurset er modulbasert og vil ha varierte arbeids- og eksamensformer i de forskjellige modulene. Arbeidsform: 3 helgesamlinger pr modul og nettstøttet undervisningsform. Fredager kl og lørdager kl Datoene vil bli kunngjort på våre nettsider Undervisningstidspunkt: Modul 3 høsten 2008 Vurdering: Muntlig eksamen (basert på mappearbeider) og prosjekt, som hver teller 50% i karakteren. Pris: Kr 9 000,- pr modul + semesteravgift Faglig ansvarlig: Håkon Bernt Eilertsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 19

20 Musikkhistorie 10 studiepoeng Komponisten Olivier Messiaen ( ) og hans samtid Studiet er knyttet til festivalen Hommage à Olivier Messiaen ved UiS november I 2008 er det hundre år siden den franske komponisten Olivier Messiaen ble født. Messiaen er en av det 20. århundrets mest fargerike og viktigste komponister. Dette studietilbudet i musikkhistorie på 10 stp gir en innføring i Messiaens musikk. Utdannet i en klassisk europeisk musikktradisjon tok han inn elementer fra indisk og annen asiatisk musikk, samtidig som han lot seg påvirke av den gregorianske sangtradisjon. Som lidenskapelig hobbyornitolog la han ned et stort arbeid i å overføre fuglesang til noteskrift og deretter til klaveret. Både studieopplegget og festivalen vil ha hovedfokus på de banebrytende verkene Messiaen skrev under 2. verdenskrig. Målgruppe: Musikklærere i videregående skole og ved lærerinstitusjoner, religionslærere, fransklærere og andre kulturinteresserte. Undervisningsspråket er engelsk. Undervisningsform: Undervisningen er knyttet til deltakelse på festivalen Hommage à Olivier Messiaen november Prosjektleder for hele festivalen er 1.amanuensis Gisela Herb. Festivalen som går over 4 dager, består av symposium, mesterklasse og konserter om kvelden. Symposium: Symposium fra kl til kl tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i festivaluken over følgende tema: Tekst og tro, Tid og farger, Harmonikk og modi og Messiaen i det 21. århundre. Mesterklasser i sang og piano. Hver dag fra kl til kl Kveldskonserter kl i Stavanger Domkirke eller Universitetet i Stavanger, avdeling Bjergsted. Det blir lagt vekt på at alle deltakerne ved festivalen deltar både ved symposiet, mesterklassene og konsertene. Det er et overordnet mål å sammenstille ulike former for kunnskap og opplevelser av Messiaens musikk på tvers av profesjonsgrenser. Oppstartsamling Studietilbudet innledes med en oppstartsamling oktober 2008, fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Til samlingen vil det bli utarbeidet et studiekompendium. Faglærere Bidragsyterne på festivalen vil også være faglige bidragsytere. Sentralt blant disse står den internasjonalt anerkjente Messiaen-tolkeren Håkon Austbø som har startet sitt virke som klaverprofessor ved UiS og 1.amanuensis Per Dahl, Institutt for musikk og dans, UiS. Mer informasjon om festivalen kan du finne på Pris: kr 9000,- som omfatter festivalen med konsertbilletter, oppstartsamling og nødvendig studiemateriell. Faglig ansvarlig: Per Dahl Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Påmeldingsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. 20

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer