English for International Business and Professional Purposes...27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "English for International Business and Professional Purposes...27"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6 GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring...8 IKT og musikk...9 IKT og skoleledelse...9 IKT i læring...10 IKT i barnehagen...11 Karriereveiledning...13 Kom la oss danse emne 1: Dans- et fag for alle...15 Kom la oss danse emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt...17 Master i Grunnskolens matematikkfag...18 MLS - matematikk for lærere i skolen - modul Musikkhistorie. Komponisten Olivier Messiaen ( ) og hans samtid...20 Naturfag...21 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn eller trinn...23 Psykisk helsepedagogikk videreutdanning - modul Teknologi og design...25 Videreutdanning for førskolelærere...26 SPRÅKFAG English for International Business and Professional Purposes...27 ORGANISASJON OG LEDELSESFAG Bedriftsøkonomi og regnskap en praktisk innføring...28 Global forståelse og interkulturelt samarbeid...30 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse...32 Kompetanseprogram i styrearbeid...33 Kurs i økonomi og regnskapsforståelse...35 Master i Serviceledelse (Master of Service Management)...36 HELSE OG SOSIALFAG Nasjonale sykepleiefag...38 Psykisk helsearbeid blant barn og unge - 3 emner...40 Utdanning for fosterforeldre 30 studiepoeng...41 ØVRIGE FAG Eiendomsrådgiverstudiet...42 Nasjonal guide- og reiselederutdanning...43 Enkeltemner...44 Visuell forståelse - sammenhengen mellom visuelle elementer og tekst...45 KURSDAGER Entreprenørskap og elevbedrift som ny læringsarena i skoleverket...46 Kursdag i Rammeplanen for styrere og pedagogiske ledere i barnehagen

2 FORORD Du sitter nå med Universitetet i Stavangers kurskatalog 2008/2009 for ansatte i skoler, barnehager og andre interesserte. Her finner du mange kurstilbud spesielt tilrettelagt for deg som er i arbeid. Dette har vi kalt Kurs, etter- og videreutdanning på våre nettsider. Det er mange grunner til å ta etter - og videreutdanning. Vi er en del av et samfunn hvor en kontinuerlig må tilegne seg ny kompetanse. Kanskje har du behov for å fornye og oppdatere kunnskapene dine for å få en bredere kunnskapsplattform eller kanskje forbedre mulighetene dine i et samfunn hvor viten stadig blir viktigere. Vi er behjelpelige dersom du har behov for personlig veiledning med fokus på etter og videreutdanning, og kan bistå med å vurdere hvilke kurs som passer best for deg. Tilbudene kan inngå som kompetanseutvikling for skoleledere, lærere og kommuner i forhold til Kunnskapsløftet. Kompetanseutvikling er et viktig satsingsområde i de fleste virksomheter. Stadig flere bedrifter og organisasjoner finner det interessant å tilpasse hele eller deler av studier særskilt for egen virksomhet. FLEKS kan tilpasse undervisningspakker ut fra ulike målgrupper og behov. Graden av skreddersøm varierer ut fra virksomhetens behov. I samarbeid med vår vitenskapelige stab kan vi finne løsninger i forhold til den kompetanse som er mest hensiktsmessig og relevant for private bedrifter eller det offentlige. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til alle våre kurs og det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å sette i gang kursene i katalogen. Vi gjør oppmerksom på Universitetets Åpen fagdag for lærere og andre interesserte i regionen. Dagen planlegges onsdag 26. november Ta kontakt eller besøk oss på: Telefon: Faks: E-post: Internett: Besøksadresse: 3. etg i Kitty Kiellands hus, Universitetsområdet, Ullandhaug Det tas forbehold om eventuelle feil i den trykte brosjyren. 2

3 KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk 3 moduler á 5 studiepoeng Kurset er i hovedsak for lærere som ønsker å bruke digital videoproduksjon i undervisningen. Kurset er også åpent for andre som har interesse og behov for en innføring i dette temaet. Modul 1- planlagt høsten 2008 (5 studiepoeng) Mål: Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for hvordan et videokamera virker og kunne bruke non-lineært redigeringsverktøy. Innhold: Emnet er praktisk rettet, slik at studentene snarest mulig skal kunne gå ut for å gjøre opptak. I tillegg til en innføring i pedagogisk bruk av video i undervisningen, gis det en innføring i kameraets oppbygging, viktige kamerafunksjoner, enkel mikrofonteknikk og litt teknisk teori i forhold til digitale signaler. Arbeids- og undervisningsformer: Kurset er nettstøttet med to samlinger. Første samling blir en workshop der studentene får praktisk veiledning i forhold til kamerabruk og ideer til pedagogisk bruk av video i undervisningen. Andre samling er en workshop i redigering. Modul 2 - planlagt våren 2009 (5 studiepoeng) Mål: Målsettingen er at studentene skal oppnå en dypere forståelse for hvordan et videokamera virker, både teknisk og fortellermessig. I tillegg skal studenten bruke redigeringsteknikk og klippeteori til å lage visuelle historier. Innhold: Emnet er praktisk rettet med fokus på prosessorientert læring der kritikk av studentens praktiske arbeid blir grunnlag for diskusjon og teori. Her er hovedvekt lagt på det fortellermessige. En forutsetter at studenten behersker bruk av kamera og mikrofon slik at en kan vektlegge det fortellertekniske. Arbeids- og undervisningsformer: Kurset er nettstøttet med én samling. Modul 3 - planlagt høsten 2008, evt. våren 2009 (5 studiepoeng) Modul 3 vil bestå av en prosjektoppgave. Målet med denne prosjektoppgaven er å gi studenten trening i bruk av video i en undervisningssituasjon. Detaljert informasjon om modul 3 blir gjort tilgjengelig i løpet av vårsemesteret

4 Forelesere: Sigmund Trageton, Tlf: Tor Åge S. Risnes Administrativ ansvarlig: Karsten Tillerli Tlf: Pris på modul 1 og 2: Kr ,- per modul (inkl. redigeringsprogramvare) + semesteravgift. Pris på modul 3: Ennå ikke bestemt. Vil ligge i nærheten av pris på modul 1 og 2. Søknadsfrist: For høstsemesteret: 1. august, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. For vårsemesteret: 1. desember, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. 4

5 Filosofi 1 15 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere som ønsker å undervise i grunn- eller videregående skole og personer som ønsker en grad i filosofi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse Innhold: Filosofi 1 er et kurs som ønsker å imøtekomme behovet for kvalifisering i forhold til signaler om en sterkere vektlegging av filosofi i skolen. Rogaland fylke har formalisert planer om å begynne med filosofiundervisning i den videregående skole, og dette kurset vil gi en god mulighet til å kvalifisere seg i filosofi. Vi planlegger å tilby ytterligere 3 moduler i filosofi à 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Undervisningsformen er lagt opp som seminar med dialogen i sentrum. Vi deltar i dialogen for selv å lære og å vokse. Gjennom dialogen som undervisningsform vil vi lære oss å akseptere at de andres synspunkter er tilgjengelig for oss gjennom språket. Undervisningstidspunkt: 6 helgesamlinger i perioden september til desember: fredag kl , lørdag kl Datoene vil bli publisert på våre hjemmesider: Vurdering: Skriftlig oppgave med veiledning som avsluttes med muntlig høring i januar Pris: Kr ,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Bjørn Olav Roaldseth Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 5

6 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet 15 studiepoeng Mål: Målet for studiet er å gi studentene nødvendig kunnskap og ferdighet i arbeid med forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusproblemer, slik at de kan møte de problemer som oppstår i hverdagen i skolen og barnehagen med innsikt og handlingskompetanse, for eksempel på problemområdet barn i familier med psykiske problemer/rusproblemer. Målgruppe: Lærere/førskolelærere og andre som arbeider med barn. Kurset vil gi innføring i: grunnleggende forebyggingsteorier og begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid virksomme metoder og tiltak som øker sannsynligheten for vellykket forebygging av psyko-sosiale problemer alkohol- og annen rusmiddelbruk i familie og samfunnsliv - normalbruk/problematisk bruk sentrale dilemma som gjelder forebygging av psyko-sosiale problemer fenomenene holdningsdanning og atferd og sammenhenger mellom disse hva som kjennetegner barn som lever i et hjem med rusmiddelmisbruk barnets handlingskompetanse i vanskelige livssituasjoner og i sitt nærmiljø hvordan rusen innvirker på rusmiddelmisbrukeren, familien og spesielt barna Undervisningsmateriell: Pensum i form av bøker og tidsskriftartikler. Arbeidsform: Arbeidsformene vil være forelesninger, seminargruppevirksomhet, individuelle studier og praktisk utprøving av et opplegg i forbindelse med forebygging Nettstøtte: Alle forelesningsnotater, oppgaver og løsningsforslag blir lagt ut på nettet ved bruk av læringsplattformen It s:learning. Her blir det også mulig å etablere diskusjonsforum for kommunikasjon mellom kursdeltakerne og mellom fagansvarlig og kursdeltakerne. Undervisningsdager: Tre helgesamlinger fredag ettermiddag og lørdag: august 2008, slutten av september og slutten av oktober. Vurdering: Grunnlag for vurdering av gjennomføringen av studiet vil være: 1. Utarbeiding av et praktisk prosjektopplegg med beskrivelse av opplegget, gjennomføringen av prosjektet og evaluering av opplegget. 2. Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Karakterskala fra A-F benyttes. 6

7 Opptakskrav: Studiekompetanse Pris: Kr. 5000,- + semesteravgift og lærebøker. Studiet er støttet av midler fra Landslaget for rusfri oppvekst. Faglig ansvarlig: universitetslektor Hans Eirik Aarek Tlf Institutt for kultur- og språkvitenskap Administrativt ansvarlig: Tone Teppen Tlf Tonje I. Hansen Tlf Oppstart: august 2008 Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 7

8 GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Målgruppe: Førskolelærere, allmennlærere og faglærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på trinn i grunnskolen. Opptakskrav: Fullført førskolelærer-, allmennlærer- eller faglærerutdanning Innhold: Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring bygger på fullført førskolelærerutdanning. Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. I studiet vil studentene få styrket sitt faglige og didaktiske grunnlag for å kunne gjennomføre en god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring i trinn i grunnskolen. Arbeid med fagene norsk og matematikk bygger på førskolelærernes tidligere utdanning. I studiet vektlegges de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene få innsikt i ulike opplæringsprogrammer, arbeidsformer og læremidler, bl.a. i bruk av IKT i opplæringen. Arbeidet med studiet skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeid på klassetrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Kurset består av: 15 studiepoeng matematikk 10 studiepoeng norsk 5 studiepoeng pedagogikk Praksis: I løpet av studiet skal studentene ha tilsvarende 4 uker veiledet praksis. Arbeidsform: Forelesninger og nettstøttet undervisning. Undervisningstidspunkt: Ettermiddager i løpet av høsten 2008/våren 2009 Pris: Kr ,- + semesteravgift. Faglig kontakt: Laila Irene Lundervold Tlf: Administrativ kontakt: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 8

9 IKT og musikk 2 moduler á 5 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere som har interesse for eller underviser i musikk og har lyst til å ta IKT i bruk i musikkundervisningen. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og grunnleggende notekunnskaper Innhold modul 1 (høsten 2008): - Hvilke muligheter gir datamaskinen i musikkundervisningen? Fokus på gratisprogrammer du kan bruke i klasserommet. - Komponering og arrangering del1. Lær hvordan du kan komponere melodier med datamaskinen og hvordan du kan gjennomføre komponering med elevene dine. Innhold modul 2 (våren 2009): - Musikkdidaktikk og IKT - Komponering og arrangering del 2. Lær å notere besifring og akkorder og lage arrangementer for de instrumentene din skole besitter. I tillegg til å lære å bruke IKT-verktøy i musikkundervisningen blir det i studiet lagt vekt på den musikkfaglige siden ved komponering, det å skape musikk. Arbeids og undervisningsform: Undervisningen er nettbasert med 2 samlinger per modul. Vurdering: Individuell skriftlig hjemmeeksamen, obligatoriske komposisjonsoppgaver og praktiske undervisningsoppgaver med egne elever. Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse Se våre nettsider for oppdatert informasjon. Faglig ansvarlig: Trond Ole Paulsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 9

10 IKT og skoleledelse 1 modul á 10 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere og skoleledere (rektor og inspektør) som ønsker kunnskap om bruk av IKT som verktøy for informasjonsflyt og om utvikling av den digitale kompetansen på egen skole. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og grunnleggende datakunnskap. Frivillig forkurs: Innføring i grunnleggende datakunnskap og det å være nettstudent (1 samling). Innhold (høsten 2008): Digital skole gjennom Kunnskapsløftet Sentrale mål og lokalt arbeid Skoleleders rolle i utvikling og implementering av IKT LMS (ledelsen, personalet, elevene, foreldrene) Implementering av nye system (LMS) Kommunikasjon: Intern informasjon / Nye kommunikasjonskanaler / Skole hjem samarbeid Arbeids og undervisningsform: Undervisningen er nettbasert + 2 samlinger. Vurdering: Individuell skriftlig hjemmeeksamen og obligatoriske oppgaver Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse Se våre nettsider for oppdatert program Faglig ansvarlig: Jan Isaachsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 10

11 IKT i læring 4 moduler á 10 studiepoeng Målgruppe: Lærere i grunn- og videregående skole Opptakskrav: Generell studiekompetanse og grunnleggende datakunnskap. Frivillig forkurs: Innføring i grunnleggende datakunnskap og det å være nettstudent (1 samling). Innhold: Modul 1: IKT i forberedelse og undervisningen med lærer i fokus (10 studiepoeng) Modulen legger vekt på presentasjon og pedagogisk bruk av IKT i egen undervisningssituasjon. Mulighet for tilpassning til det trinnet man arbeider på. Modul 2: Utfordringer i skolen med eleven i fokus (10 studiepoeng) Elevens bruk av internett, kildekritikk, lovverk, etikk og jus er emner som vil bli gjennomgått i denne modulen. Modul 3: Om elevens læring med foresatte i fokus (10 studiepoeng) Denne modulen tar for seg bruk av IKT verktøy til å dokumentere elevens læring, samt verktøy for kommunikasjon og samarbeid skole/hjem. Modul 4: Fordypning (10 studiepoeng) I denne modulen vil studentene få velge fordypning i IKT og presentere dette elektronisk, i tillegg skal de arbeide med en større prosjektoppgave. Arbeids og undervisningsform: Undervisningen er nettbasert Oppstart: Modul 1 og 3 høsten 2008 Modul 2 og 4 våren 2009 Vurdering: Individuell skriftlig eksamen og obligatoriske oppgaver Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse. Se våre nettsider for oppdatert program Faglig ansvarlig: Jan Isaachsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 11

12 IKT i barnehagen 30 studiepoeng IKT kan være nyttig i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, gjennom å la barn få se at digitale medier kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I skolen vil barna møte den digitale hverdag allerede fra første trinn i form av at digital kompetanse er definert som den 5. basisferdighet, og det vil også være naturlig at barn blir kjent med digitale medier før de begynner på skolen. Vi vektlegger læring og kjennskap til varierte digitale verktøy og hvordan disse kan brukes pedagogisk i barnehagen. For å imøtekomme rammeplanens krav til dokumentasjon og barns medvirkning vil vi bruke digitale verktøy. Dette er et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen. Studiet startes høsten 2008, og vil går over tre semester, med følgende temaer: Modul 1: Dokumentasjon i barnehagen, 10 studiepoeng Modul 2: Bruke av digitale verktøy med barn, 10 studiepoeng Modul 3: Webdesign og bruk av læringsplattform (LMS) i barnehagen, 10 studiepoeng Sentrale temaer som berøres vil være: Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre? Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid? Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy? Etikk, sikkerhet og opphavsrett på internett. Faglig ansvarlig: Tor Åge Risnes Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Pris: Fastsettes senere. Fagplan: Under utarbeidelse Se våre nettsider for oppdatert informasjon. Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 12

13 Karriereveiledning 30 studiepoeng Målgruppe: Rådgivere i ungdomsskole og videregående skole. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og relevant arbeidserfaring. Innhold: Studiet har som mål å videreutvikle deltakernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å planlegge, begrunne og gjennomføre karriereveiledning for elever i grunnskole og videregående skole. Det vil bli lagt vekt på veiledning for brukere med minoritetsbakgrunn. Gjennom arbeidet med studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om relevante teoretiske retninger for forståelsen av valg av utdanning og yrke grunnleggende kommunikasjonsteori og metode for å anvende denne overfor spesifikke målgrupper samfunnsendringer nasjonalt og internasjonalt som har betydning for karrierevalg faglige aspekter knyttet til gjennomføring av veiledning individuelt og i grupper lovgivning og rettigheter som omhandler utdannings- og yrkesvalg tilrettelegging av utdannings- og opplæringsløp for aktuelle målgrupper utdanningstilbud ut over grunn- og videregående skole arbeidsliv og relevante samfunnsinstitusjoner testverktøy og verktøy for karriereplanlegging etiske sider ved veiledning nettverksbygging Det legges vekt på ferdigheter til å gjøre rede for og drøfte sentrale tema og problemstillinger. Kurset består av: Emne 1: 15 studiepoeng teoretisk innføring Emne 2: 15 studiepoeng metodisk tilnærming Arbeidsform: Forelesninger, nettstøttet undervisning og gruppearbeid. For å bli vurdert må studenten ha oppfylt definerte arbeidskrav i emnet (deltatt på 80 % av undervisningen, deltatt i gruppearbeid og levert individuelle oppgaver). Universitetet benytter it s learning som nettbasert kommunikasjons- og læringsplattform. Undervisningstidspunkt og eksamen: Emne 1 starter i september 2008 og avsluttes med individuell hjemmeeksamen i februar Undervisningen vil foregå på dagtid over seks dager fordelt over perioden. Emne 2 starter i april 2009 og avsluttes med gruppebasert hjemmeeksamen i november Undervisningen vil foregå på dagtid over seks dager fordelt over perioden. Pris: Kr ,- + semesteravgift 13

14 Faglig kontaktperson: Eilef J. Gard Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet Fagplan og ytterligere informasjon vil finnes på før søknadsfristen utløper. 14

15 Kom la oss danse 15 studiepoeng KOM LA OSS DANSE er et multimediebasert og fleksibelt nettstøttet studietilbud på til sammen 30 stp. (halvårsenhet) for lærere, etablert gjennom et nettpedagogisk utviklingssamarbeid mellom lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Studiet inneholder 2 emnemoduler på 15 stp., der hvert emne utgjør en selvstendig enhet som kan tas enkeltvis, uavhengig av rekkefølge. Hvert emne går normalt over ett eller to semester, og hele studiet vil samlet kunne gjennomføres over to fire semester. Studiet på til sammen 30 stp gjennomføres etter følgende modulplan: Emne 1: Dans - et fag for alle, 15 stp (fra høsten 2008) Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 stp (planlegges gjennomført fra høsten 2009) Emne 1: Dans et fag for alle, 15 studiepoeng (høsten 2008) Målgruppe: Musikk- og kroppsøvingslærere i grunnskolen og lærere i kulturskoler, i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og andre som arbeider med dans for aldersgruppen 6 15 år. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fullført, - eventuelt deler av, godkjent lærerutdanning Mål og innhold: Studiet skal gi den enkelte lærer et praktisk, teoretisk og pedagogisk grunnlag for dansearbeid med barn og unge, og samtidig bidra og inspirere til økt kompetanse i arbeidet med dans ved den enkelte skole og i den enkelte kommune. Studiet setter fokus på allmennfaget dans som et bredt sammensatt kunst og kulturfag med sikte på den enkeltes elevs grunnleggende behov for utvikling av egne uttrykksbehov og opplevelseslæring. Emne 1: Dans et fag for alle har følgende tema: Dans med de minste lek og læring Dansens grunnelementer, opplevelses - og læringsformer Allmennfaget dans i barn og unges utvikling og læring Dansens plass og funksjon i skole og frivillig opplæring Danserepertoar og lærestoff - del 1 Arbeidsmåter og metoder - del 1 Dansens kulturhistorie - del 1 Innholdet i studiet er bygd opp rundt fire arbeids- og læreformer: 1) skape og gjenskape dans 2) utøve og vise dans 3) betrakte og vurdere dans 4) fagteori og fagdidaktikk Teori og praksis er nær knyttet sammen i studiet. Arbeidsform: Kombinasjon av samlinger og nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, fagformidling og veiledning. 15

16 Studiet vil gjøre bruk av Internett som kilde til informasjon og til utvikling og multimedie-formidling av kunnskap om dans, både som et utøvende, teoretisk og pedagogisk fagområde. Ved hjelp av den studieadministrative læringsplattformen (LMS) it`s learning, vil store deler av lærestoffet formidles over Internett. Studieinformasjon, kommunikasjon og veiledning av studentene vil også foregå over nettet. Det samme gjelder samarbeid om oppgaveløsninger og utvikling av konkrete undervisningsopplegg og prosjektarbeid, både mellom enkeltstudenter og/eller studentgrupper. Undervisningstidspunkt: Emne 1 har tre weekend-samlinger (fredag søndag), oppstart ca 1. oktober Vurdering: Mappevurdering med prosjektrapport fra et prosjektarbeid i egen klasse/gruppe. Etter gjennomført 15 studiepoeng: Bestått/ikke bestått. Etter 30 studiepoeng: Sammenfattende gradert karakter. Pris: Totalpris for Emne 1: kr ,- pr deltaker + semesteravgift. Flere enkeltskoler/kommuner forutsetter kr 2 500,- i egenandel fra deltakerne og støtter sine lærere med kr ,- fra sentrale kompetanseutviklingsmidler (Kunnskapsløftet). Faglig ansvarlig: Åse Løvset Glad, HiB Tlf Prosjektansvarlig: Odd Leren, UiS Tlf Søknadsfrist: 15. april, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. 16

17 Kom la oss danse 15 studiepoeng Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 studiepoeng (start høsten 2009) Mål og innhold: Studiet skal gi den enkelte lærer et praktisk, teoretisk og pedagogisk grunnlag for dansearbeid med barn og unge, og samtidig bidra og inspirere til økt kompetanse i arbeidet med dans ved den enkelte skole og i den enkelte kommune. Studiet setter fokus på produksjonsarbeid med dans og omfatter bl.a. planlegging, gjennomføring og vurdering av en forestilling eller et temabasert prosjektarbeid med egne elever. Studietilbudet består av en kombinasjon av tre helgesamlinger og ellers nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, veiledning og multimediebasert fagteori formidlet over Internett. Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt har følgende tema: Lærerens ansvar for planlegging, organisering og veiledning. Lokaler, utstyr og læremidler for dans. Dansens formgivende virkemidler og byggemåter, komposisjon og koreografi. Musikk, lyd, rekvisitter, kostymer, sceneografi og lys Danserepertoar og lærestoff - del 2 Arbeidsmåter og metoder - del 2 Dansens kulturhistorie - del 2 Undervisningstidspunkt: Også Emne 2 har tre weekend-samlinger med oppstart ca 1. oktober Pris: Totalpris for Emne 2: kr ,- pr deltaker + semesteravgift. Flere enkeltskoler/kommuner forutsetter kr 2 500,- i egenandel fra deltakerne og støtter sine lærere med kr ,- fra sentrale kompetanseutviklingsmidler (Kunnskapsløftet). Faglig ansvarlig: Åse Løvset Glad, HiB Tlf Prosjektansvarlig: Odd Leren, UiS Tlf Planlagt oppstart høsten

18 Master i Grunnskolens matematikkfag 120 studiepoeng Mastergradsstudiet i Grunnskolens matematikkfag har som formål å utdanne lærere med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er toårig og bygger på allmennlærerutdanning, og betegnes som en profesjonsrettet mastergrad. Gjennom studiet skal kandidatene videreutvikle sine kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag. Gjennom å få innblikk i nyere forskning på området, skal studentene tilegne seg kjennskap til et bredt spekter av ulike teorier for hvordan barn lærer matematikk, og om hvordan de som lærere skal kunne legge til rette for elevers læring. Et overordnet siktemål er at studentene som framtidige lærere i grunnskolen skal kunne bli sentrale ressurspersoner i matematikkfaget. Den nye utdanningen er resultat av et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det teknisknaturvitenskapelige fakultet. Om studiet: Første studieår er bygget opp av fordypningsemner i matematikk (til sammen 30 sp) og matematikkdidaktikk (til sammen 30 sp). Studentene skal få en bred forståelse av faget som forskningsområde. Et feltarbeid gjennomføres. I andre studieår møter studentene emnene Vitenskapsteori, metodelære og statistikk (20 sp), og Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse (5 sp) før de starter på arbeidet med masteroppgaven. I noen av emnene som inngår vil forelesninger være dominerende. I andre vil det legges opp til stor grad av studentaktivitet, der det også stilles krav til studentene i form av egenaktivitet. Eksempler vil være samlinger der presentasjon av litteratur og drøfting av denne står sentralt. Varighet: To år, 120 studiepoeng Opptakskrav: Godkjent allmennlærerutdanning som inkluderer minst 90 studiepoeng i matematikk, eller fullført de tre første årene av fireårig allmennlærerutdanning der minst 90 studiepoeng i matematikk inngår. Søknad: Lokalt opptak på eget skjema, frist 15. april 2008 Mer informasjon: Arne Jakobsen Tlf: Elaine Munthe Tlf: Eller Se under Lærerutdanning og master 18

19 MLS - matematikk for lærere i skolen - modul 3 10 studiepoeng Målgruppe: Lærere i skolen som ønsker å utdype faglig og didaktisk kompetanse i matematikk og i egen matematikkundervisning. Kurset er en modulbasert versjon av det obligatoriske matematikkurset som er en del av lærerutdanningen, og er derfor for lærere uten matematikk fra sin lærerutdanning, eller lærere med 15 studiepoeng (5 vt) matematikk. Opptakskrav: Lærerutdanning (eller førskolelærerutdanning) og jobb i grunnskolen. Innhold: MLS har som mål å gjøre læreren i stand til å forbedre elevenes forståelse og holdning til både matematikk som en allmennmenneskelig aktivitet, og til matematikkens egenart som fag. Kurset vil utvikle forståelsen av matematikk på andre og annerledes måter enn tradisjonell skolematematikk. Kurset vil utvikle lærerens kunnskap om matematikkens rolle i kultur og samfunnsutvikling. Fokus vil ikke være rettet mot å bygge opp teknisk kompetanse i for eksempel oppgaveregning, men vil likevel tilby en nødvendig fordypning i matematikk rettet mot lærerens behov i undervisningssituasjonen og med utgangspunkt i deltagernes bakgrunn og erfaringer i matematikk og i matematikkundervisning. Kurset er modulbasert og vil ha varierte arbeids- og eksamensformer i de forskjellige modulene. Arbeidsform: 3 helgesamlinger pr modul og nettstøttet undervisningsform. Fredager kl og lørdager kl Datoene vil bli kunngjort på våre nettsider Undervisningstidspunkt: Modul 3 høsten 2008 Vurdering: Muntlig eksamen (basert på mappearbeider) og prosjekt, som hver teller 50% i karakteren. Pris: Kr 9 000,- pr modul + semesteravgift Faglig ansvarlig: Håkon Bernt Eilertsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Søknadsfrist: 15. april 2008 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 19

20 Musikkhistorie 10 studiepoeng Komponisten Olivier Messiaen ( ) og hans samtid Studiet er knyttet til festivalen Hommage à Olivier Messiaen ved UiS november I 2008 er det hundre år siden den franske komponisten Olivier Messiaen ble født. Messiaen er en av det 20. århundrets mest fargerike og viktigste komponister. Dette studietilbudet i musikkhistorie på 10 stp gir en innføring i Messiaens musikk. Utdannet i en klassisk europeisk musikktradisjon tok han inn elementer fra indisk og annen asiatisk musikk, samtidig som han lot seg påvirke av den gregorianske sangtradisjon. Som lidenskapelig hobbyornitolog la han ned et stort arbeid i å overføre fuglesang til noteskrift og deretter til klaveret. Både studieopplegget og festivalen vil ha hovedfokus på de banebrytende verkene Messiaen skrev under 2. verdenskrig. Målgruppe: Musikklærere i videregående skole og ved lærerinstitusjoner, religionslærere, fransklærere og andre kulturinteresserte. Undervisningsspråket er engelsk. Undervisningsform: Undervisningen er knyttet til deltakelse på festivalen Hommage à Olivier Messiaen november Prosjektleder for hele festivalen er 1.amanuensis Gisela Herb. Festivalen som går over 4 dager, består av symposium, mesterklasse og konserter om kvelden. Symposium: Symposium fra kl til kl tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i festivaluken over følgende tema: Tekst og tro, Tid og farger, Harmonikk og modi og Messiaen i det 21. århundre. Mesterklasser i sang og piano. Hver dag fra kl til kl Kveldskonserter kl i Stavanger Domkirke eller Universitetet i Stavanger, avdeling Bjergsted. Det blir lagt vekt på at alle deltakerne ved festivalen deltar både ved symposiet, mesterklassene og konsertene. Det er et overordnet mål å sammenstille ulike former for kunnskap og opplevelser av Messiaens musikk på tvers av profesjonsgrenser. Oppstartsamling Studietilbudet innledes med en oppstartsamling oktober 2008, fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Til samlingen vil det bli utarbeidet et studiekompendium. Faglærere Bidragsyterne på festivalen vil også være faglige bidragsytere. Sentralt blant disse står den internasjonalt anerkjente Messiaen-tolkeren Håkon Austbø som har startet sitt virke som klaverprofessor ved UiS og 1.amanuensis Per Dahl, Institutt for musikk og dans, UiS. Mer informasjon om festivalen kan du finne på Pris: kr 9000,- som omfatter festivalen med konsertbilletter, oppstartsamling og nødvendig studiemateriell. Faglig ansvarlig: Per Dahl Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Hempel Tlf: Påmeldingsfrist: 15. april 2008, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet. 20

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis. uis_kurskatalog_07 02-04-07 09:34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2010

Videreutdanning RFK Våren 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. I modulen

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer