NR ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20"

Transkript

1 Sjekk NR posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt hjemme: NVIO inn i bygn. 60 på Akershus festning...5 Aktuelt hjemme: ISAF en suksess? Aktuelt ute: Tilbake fra fortiden Aktuelt hjemme: Hjemkomstparade for styrken i Libya...13 Aktuelt hjemme: Forsvarets veterantjeneste formelt åpnet...16 Aktuelt hjemme: Bæreia for barn...17 Aktuelt hjemme: Forsvarsministeren besøkte Norway House Portrett: Memoarer fra tjeneste i Gaza Aktuelt hjemme: Minne over en stor mann...22 Aktuelt hjemme: Juleopphold ved Forsvarets veteransenter...23 GS har ordet:...25 Lokalforeningene SANDEFJORD: 10 års jubileum 21. augus...26 BERGEN: Sterkt foredrag for LEVE...27 Kashmir reunion på Rygge...28 HAVØYSUND: Jubileumsboka til Havøysund skole...29 MO I RANA: Medlemsverving på MoMartnan...29 Kontakt med leserne Et godt sted BN staben/norbatt i/unifil på seminar 33 år etter...32 Verdig avskjed for nor maint coy, libanon kont xix...33 Balkan i flammer...34 Minneord...34 SIDE 6IDE Nr ISSN: Utgiver: NVIO v/presidenten Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Neste nummer av Sjekkposten (nr ) kommer ut i desember med deadline 1. des. Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Mediainformasjon: Opplag: Lay Out: Høegh Ansvarlig for produksjon og annonser: Høegh Annonsesalg: Niels Høegh, tlf: , e-post: Trykk: Norby Grafisk as Redaktør 11- september d.a. var det 10 år siden det utenkelige terror angrepet på" tvillingtårnene", World Trade Centre, i New York. Et angrep som satte terrorismen på verdenskartet og endret vårt syn på sikkerhet. Den vestlige verden med USA i spissen rettet blikket mot Afghanistan, for å finne mannen bak - Osama Bin Laden og hans nettverk. I 10 år har styrken International Security Assistance Force (ISAF) operert i det ugjestmilde terrenget i Afghanistan, og forsøkt å støtte landet på veien til et bedre land å bo i. I dette nummerets hovedartikkel tar vi derfor et tilbakeblikk og forsøker å gjøre opp status, og se litt på konsekvensene av en uttrekking. Se s. 6 En som kjenner Afghanistan godt er Oberstløytnant Rune Solberg. I 2010 var han midlertidig oberst og ledet den norsk/ latviske stabiliseringsstyrken PRT Meymaneh gjennom et krevende halvår. Rune Solberg er profilert gjennom serien "Norge i krig - oppdrag Afghanistan", og han er ikke enig i beslutningsnivåene, hverken nasjonalt eller i Nato. Vi bringer et portrett med ham på s. 10. I dette nummeret har vi også et portrett av to stolte Gaza veteraner, og deres minner på godt og vondt fra sin utenlandsoperasjon. Se s. 20. Et sentralt tiltak i handlingsplanen "I tjeneste for Norge, som har som mål å sette ivaretakelse og anerkjennelse av personell fra internasjonale operasjoner i et helhetlig system, står styrkingen av Forsvarets veteranapparat. Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA) er nå erstattet av Forsvarets Veterantjeneste (FVT), en to-årig prosjektorganisasjon som ble formelt åpnet 24. august Se s.16. Til tross for en meget hektisk hverdag, tok en sporty statsråd utfordringen på strak arm da hun ble bedt til Norway House på motorsykkel. Forsvarsminister Grete Faremo uttalte at hun ikke hadde sittet bakpå en motorsykkel på 40 år før hun ble kjørt i eskorte av motorsyklistene i MC-gruppa til NVIO avdeling Oslo fra Akershus festning til Lommedalen torsdag 1. september. Se s. 18. Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

3 :aktuelt: hjemme Leder «Jeg våger den påstand at FVT er Forsvarets samvittighet som tydelig viser at de ønsker å ta veteranene på alvor!» NVIO inn i bygn. 60 på Akershus festning Som en følge av terrorbomben måtte NVIO flytte på nytt etter sommeren. Siden regjeringen flyttet inn i deler av Forsvarsdepartementet (FD), trengte FD våre tidligere lokaler i bygn. 37, og siden 9. august måtte sekretariatet vært stengt i påvente av nytt lokale. Forsvarets veterantjeneste (FVT ) ble formeldt åpnet av FMIN Grete Faremo i Oslo Militære Samfund den 24.august. I tillegg har Norge fått sin første Veteraninspektør, generalmajor Robert Mood. FVT skal ha en nasjonal oppgave med å ta vare på og betjene veteranene og består i dag av 15 ansatte med ulik militær og sivil bakgrunn, men med ETT fellestrekk - alle er selv veteraner. FVT er i dag ingen ferdig organisasjon, men en prosjektorganisasjon som skal tjene veteranene, evalueres og komme med anbefaling om den videre organisering av veterantjenesten i Norge. Anbefalingen skal være klar innen 1.august I tillegg har FVT fått ansvaret for å gjennomføre regjeringens handlingsplan for veteraner. Dette er ikke tilfeldig, men et utslag av at norske politikere lytter når veteranene standhaftig og tydelig, taler egen og andres sak. Jeg våger den påstand at FVT er Forsvarets samvittighet som tydelig viser at de ønsker å ta veteranene på alvor! Veteranene trenger ikke flere kontorer, men en veterantjeneste som intuitivt forstår hvilke utfordringer veteraner står ovenfor etter endt tjeneste. NVIO forventer at FVT med sin kompetanse kjenner landskapet, problemene og handler raskt og med besluttsomhet. NVIO har lang erfaringsbaserte kunnskap og er daglig i kontakt med veteraner og deres pårørende. Alt trenger ikke læres på nytt. Et av NVIO s hovedkrav er ETT kontaktpunkt hvor veteranene henvender seg hvis de trenger informasjon om behandlingstilbud, veteranrettigheter eller juridisk veiledning. EN DØR INN OG EN DØR UT! Denne inngangsportalen er et av de 126 tiltak i Regjeringens handlingsplan for veteraner og etter min mening et av de viktigste tiltakene i handlingsplanen. Jeg håper og tror at FVT vil forenkle hverdagen for veteraner som trenger hjelp. Jeg vil av hele mitt hjerte ønske generalmajor Robert Mood lykke til i jobben som leder av FVT sammen med sine dyktige og entusiastiske medarbeidere. NVIO fortsetter sitt veteranengasjement i troen på at FVT vil lykkes med å skape en faglig sterk og historisk brukervennlig modell for organiseringen av veterantjenesten i Norge! AV KRISTIN BJERKLI Onsdag 7. september kunne endelig deler av sekretariatet i NVIO flytte inn i 1. etasje i bygn. 60 på Akershus festning. Fremdeles krever disse lokalene en god del oppussing og tilrettelegging til kontorformål for resten av sekretariatet, som vi håper vil kunne være på plass i nær fremtid. De som nå har flyttet inn er: Generalsekretær Tom Chr. Blix, forbundssekretær Svein Bolstad, og organisasjonssekretær Vibeke Strand. I tillegg har NVIO en reserve kontorplass som benyttes av ny prosjektmedarbeider, Irene Ullstein Soleim. I påvente av at resten av lokalet i 1 etasje i bygn. 60 frigis for oppussing, og klargjøres til kontorformål for ytterligere fem faste plasser, må fremdeles store deler av sekretariatet forbli pakket ned i flyttecontainer, og vi ber om forståelse for at det inntil videre ikke kan være alt vi kan være behjelpelige med i perioden frem til sekretariatet igjen er fullt operative i nye lokaler, med alt materiell på plass. Den øvrige del av sekretariatet som ennå ikke har kunnet flytte inn, har rigget seg til slik at vi er i stand til å svare på e-poster, og nåes på våre mobilnumre. Se vår kontaktinformasjon bakerst i bladet. Ny i familiestøtteprosjektet i NVIO Irene Ulstein Soleim bor i Oslo og har to barn. Er gift med Bjørn, som er offiser i Forsvaret. Hun har jobbet innenfor databransjen i mange år, inntil hun endret kurs og utdannet seg innen webdesign, webutvikling, journalistikk, samt informasjon og samfunnskontakt (PR). Hun har jobbet som webjournalist i Befalets fellesorganisasjon (BFO), før hun i 2010 flyttet til Berlin for et år i forbindelse med sin manns stilling som liasonoffiser/assisterende forsvarsattachè. Boken Oppdrag hjemmefront som hun skrev i 2009, forteller historien om de som bærer den største byrden når Norge sender soldater til internasjonale operasjoner. Her forteller hun hvordan hun og mannen opplevde perioden da han tjenestegjorde i Mazar-e-Sharif, mens hun styrte skuta på hjemmebane. Forsvaret deler nå ut boken til soldater som reiser ut i internasjonale operasjoner. - Som leder av familiestøtteprosjektet i NVIO frem til jul, skal jeg bidra til å utvikle et godt tilbud til pårørende til veteraner fra utenlandsoperasjoner. Familiestøttegruppen er klar på at pårørende og soldaten/veteranen må sees på som en enhet/helhet, slik at aktiviteter og tilbud bør tilrettelegges og inkludere de pårørende. NVIO ønsker å inkludere pårørende i sitt arbeid både lokalt og sentralt, gjennom å tilrettelegge slik at veteraner og familier kan delta på en del aktiviteter sammen, også egne aktiviteter for pårørende og noe spesielt tilrettelagt for barn. Muligheten må legges til rette for å etablere lokale nettverk for pårørende/familier til soldater/veteraner. Innenfor nettverkene stiller en opp for hverandre, både i praktiske sammenhenger og sosialt. Erfaringer pårørende til veteraner har kan være til uvurderlig hjelp 4 5

4 ISAF EN SUKSESS? :aktuelt: ute Skytter Iveco. Foto Caroline Lunde Forsvaret I 10 år har vestlige styrker kjempet sine kriger i et ugjestmildt terreng og forsøkt å støtte Afghanistan på veien til et bedre land å bo i. Men har de lykkes med dette? Vi tar et tilbakeblikk og forsøker å gjøre opp status og se litt på konsekvensene av en uttrekking. TEKST: ROGER HELMERS Det hele startet med en manns angrep på Vesten en morgen i september Osama Bin Laden var mannen bak det utenkelige angrepet på World Trade Centre i New York. Han satte terrorismen på mange vis på verdenskartet, og angrepet var et vendepunkt i forhold til hvordan vi så på sikkerheten. Den vestlige verden med USA i spissen rettet blikket mot Afghanistan, i et forsøk på å finne Bin Laden, som etter sigende gjemte seg i det krevende fjellterrenget i et av verdens fattigste land. LANDET Det sies at landet er i den uheldige strategiske posisjonen som utgjør korsveiene mellom Sentral-Asia, det indiske subkontinentet og Midt-Østen. På tross av sitt ugjestmilde fjellandskap og sitt krigerske folk så har landet blitt invadert gang på gang gjennom historien. Den afghanske staten er, slik vi kjenner den i dag, fra Den oppstod under Durrani-dynastiet, men kontrollen ble gitt til Storbritannia helt frem til kong Amanullah i Det har vært turbulent siden århundreskiftet og frem til 2001, hvor ledere har blitt skiftet ut enten ved attentater eller ved at de regelrett har blitt fjernet. Motstanden mot regimet har siden 1978 vært betydelig og med innbyrdes konflikter. Da regjeringen stod i fare for å kollapse, intervenerte Sovjet den 24. desember Mujahedins motstand, støttet av USA, Pakistan og andre regjeringer, førte til at sovjetiske soldater mistet livet i kamphandlinger de neste ti årene. Landet er ekstremt fattig takket være ekstrem tørke i perioder, samt alle krigene og konfliktene. De er helt avhengig av dyrking og husdyrhold, og sliter med mangler på mat, klær, husly og helsetjenester. Bøndene har gått over til å dyrke opiumsvalmuer for eksport og bidrar dermed til kriminell virksomhet. Men alternativene til å tjene penger på andre måter er oftest få, om noen i det hele tatt. Landet er på mange vis definert til å være på middelaldernivå. I hvert fall i de rurale områdene, det vil si områdene utenfor byene. Ved siden av vold, krig og fattigdom sliter landet med krigsherrer som tar seg til rette, en svak infrastruktur, samt stor utbredelse av landminer. Landet er islamsk og består av en rekke etnisiteter. De viktigste av dem for de norske styrkene i dag er uzbekerne og pashtunerne som holder til i Faryab provins. OPPRØRERNE Taliban oppstod i dynamikken som ble skapt i konfliktene mellom krigsherrene etter at russerne trakk seg ut av landet i Støttet av Pakistan tok Taliban makten i 1996 og klarte å erobre 90% av landet, bortsett fra Nordalliansens festninger. Taliban innførte en streng sharialovgivining og ga muslimske terrorister støtte og trygge gjemmesteder. Den mest kjente av dem er Osama Bin Laden. Den amerikansk ledede alliansens militære intervensjon, som startet 7. oktober 2001, førte til at Taliban mistet maktgrepet. Angrepet var et svar på terroristangrepet på USA 11. september samme år. I dag defineres motstanderen som opprørere. Dette fordi bildet er sammensatt. Noen kjemper for sin ideologi og andre for sin religion. Utover det for økonomiske interesser eller vinning, da spesielt knyttet til narkotika og kriminalitet. STYRKENE Norge deployerte styrker i 2001 og sluttet seg til Operation Enduring Freedom med en rekke kapasiteter innenfor logistikk og sivilt-militært samarbeid. Styrken ble kalt International Security Assistance Force (ISAF) ISAF sitt opprinnelige mandat var å levere sikkerheten i og rundt Kabul. Norge stilte i utgangspunktet med ett kompani fra Telemark bataljon i 2003, som to år senere inngikk i det som ble kalt Battle Group 3 (BG 3) som Norge tok ledelsen for. BG 3 var en del av Kabul Multinational Brigade (KMNB). Spesialstyrkene har også vært i landet i perioder. Etter noen år ekspanderte ISAF til å dekke hele landet. De norske styrkene ble gruppert nord i landet, i Meymaneh og Mazar E Sharif (MeS). I 2005 ble også Camp Nidaros bygget i MeS. Leiren huser i dag nasjonal kontingentstab og nasjonalt støtteelement. Disse lå tidligere i Kabul. Av andre bidrag hadde Norge i en tremåneders periode fire F-16 fly på beredskap på Kabul internasjonale flyplass (KAIA) I 2005 sendte Norge 25 soldater til PRT Meymaneh, som den gangen var under britisk ledelse. Senere har den ekspandert og Norge tok over ansvaret fra PRT holdt til en stund i Camp Banken som ble angrepet av en rasende folkemengde året etter. Og ildstrid oppstod da nordmennene etter beste evne forsøkte å beskytte seg. Ingen ble drept men flere ble skadet i angrepet. OPERASJONSMØNSTERET Etter hvert har såkalt partnering og mentorering blitt en del av oppdraget, som en konsekvens av at ISAF sitt mandat har dreiet til å støtte afghanerne i et forsøk på å få kontrollen tilbake i sitt land. Da med fokus på trening og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker og afghansk politi. Dette fordi dette ser ut til å være det som virker. TAPET. Tap av soldatbrødre oppleves som svært tungt. Major Rune Wenneberg gir noen trøstens ord til sine soldater i etterkant av tapet av Claes Joachim Olsson. Foto: Forsvaret Men denne aktiviteten har Norge valgt å redusere, av ukjente årsaker. På 10 år har bidraget økt fra ca til rett i overkant av Norge har hatt et sted rundt soldater i denne perioden. KOMPLEKSITETEN Avdelingene som opererer i Afghanistan i dag er komplekse, hvor soldatene må kunne bruke avansert materiell i et krevende miljø. De må også ha kulturforståelse for å kunne håndtere befolkningen, enten for å kunne forstå fienden eller treningssituasjonene. Et feilskjær her kan lukke mulighetsrom for godt. For afghanerne kan ikke uten videre fornærmes. Dagens soldater er på mange vis spesialister, som Forsvaret har lagt mye ressurser i å trene opp. Det holder ikke at soldatene kan sin primærfunksjon. For å være autonome må de kunne bruke flere våpentyper eller kjøre flere typer kjøretøy. Denne investeringen i personellet er viktig, og man er helt avhengig av å rekruttere det FORTS NESTE SIDE 6 7

5 Forts. fra forrige side portrettt: Iveco i skuddveksling Foto: Caroline Lunde, Forsvaret Norge har måttet sende hjem 10 soldater i kister fra Afghanistan. 6 av dem har falt i forbindelse med enkelthendelser mens 4 ble rammet i ett angrep. Foto: Caroline Lunde, Forsvaret samme personellet ut flere ganger. I 2011 var 20% prosent av PRT Meymaneh og 50% av støttefunksjonene, vernepliktige, det vil si, ikke stadig tjenestegjørende i Forsvaret. SIKKERHET OG SIKRING Sikkerhet har vært et gjennomgående tema for norske soldater. Fra å ferdes relativt upansret krevde etter hvert situasjonen pansring både på kjøretøy og kropp. I tillegg fikk fienden bedre utstyr som gjorde at de kunne kjempe på større hold enn før. Å skaffe tilveie materiell tar tid og det å føle seg ubeskyttet var tidligere en av de største stressfaktorene for styrkene. Forsvarsminister Grete Faremo er sommeren 2011 oppriktig bekymret for sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Det har aldri vært farligere enn nå i følge norsk etterretningstjeneste. Noen mener imidlertid at trusselen er som før. Det er bare det at nå er det fem ganger så mange som kjenner på trusselen, og at den derfor har blitt forstørret. Treningen og mentoreringen av det afghanske sikkerhetsapparatet krever også egenbeskyttelse. Derfor er norske soldater jevnlig i kamp med opprørerne. De tar liv enten på avstand eller på nært hold, for eksempel under strid i tettbebyggelse. Belastningen på soldatene er til tider stor og slitasjen er etter alt å dømme deretter. SULTNE PÅ HEVN Det norske militære nærværet har også vært en belastning for kulturen i Forsvaret. Krigerkulturen har kommet til overflaten og vekker en del avsky i periferien hjemme. Etter tapet av den norske soldaten Claes Joachim Olsson i januar 2010 ble medsoldatene hans naturlig nok sultne på hevn. Dette avdekket bruk av dødningshoder ( punisher ) som minne for Olsson. Major Rune Wenneberg som har ledet avdelinger i flere perioder i Afghanistan, uttalte på NRK-programmet Skavlan at vi må lære oss å drepe. Han ble også portrettert med en vikingehjelm i mediene og brukte samtidig kampropet: Til Valhall!. Soldatene hans ble omtalt i mannebladet Alfa, og uttalelsen at krig var bedre enn sex fikk en del til å ramle av stolene hjemme. Men på langt nær alle. En hårete sjargong har vært gjennomgangstonen i Forsvaret siden tidenes morgen. Krigen har sin pris og slår ut på mange måter. Selv om vikingehjelmen til Wenneberg var en spøk og Valhall ikke hadde noen mytologiske undertoner, må han sies å ha rett i sine noe brutale påstander; at vi må lære å drepe. Spesielt når det å skape sikkerhet mot en aggressiv fiende er oppdraget. Den såkalte Alfasaken avstedkom en debatt rundt et tilsynelatende nytt fenomen, nemlig krigerkulturen. Men denne kulturen har i aller høyeste grad vært levende så lenge nasjoner har vært i krig. RETRETTEN QUO VADIS? I 2014 er det besluttet at de fleste nasjonene skal trekke seg ut. Jakten på Osama Bin Laden er over. De etterlater etter alt å dømme et vakuum som raskt øker sjansen for at landet er på vei tilbake til der de var for 10 år siden. Igjen står kanskje hjelpeorganisasjonene. Men hvor lenge blir det når de er uten sikkerhet? Igjen kommer krigsherrene til å dominere Her patruljerer norske soldater i upansrede kjøretøyer, noe situasjonen ikke lenger tillater. Foto: Forsvaret områdene og folket har intet annet valg enn å være lojale til dem. For alternativet til det finnes ikke. Igjen sitter etter alt å dømme et skuffet folk som hadde forventninger til det vestlige nærværet. For skuffelsen vokser allerede nå. Mennesker med alvorlige problemer. Anslagsvis 2/3 av folket skal ha psykiske problemer. I 2009 ble Kvinneloven innført i landet. Som påla kvinnen å spørre mannen om å forlate huset. Som ga han lovmessig rett til å ha seksuell omgang med henne hver fjerde dag. Et tilbakeslag for stimulering til likestilling. Og bhurkaene vil aldri forsvinne fra den afghanske netthinnen. For man kan vel slå fra seg at ISAF har lykkes med oppdraget. Selv om den enkelte soldat, dennes avdeling og dennes nasjon har lagt ned en formidabel innsats. Selv om vi har betalt den høyeste prisen. Det handler om mangt. Men tid er en av faktorene. Det tar lang tid å endre et folk som har levd slik som i Afghanistan. Selv Norge brukte lang tid på å bli et demokrati. Og det er ikke så lenge siden vi hadde mange parallelle trekk med dette landet. En annen faktor er tilnærming. Det er feilslått å forsøke å påføre afghanerne vår egen vilje. Farge den med vår måte å gjøre ting på. Hvis man tar utgangspunkt i at de er i en slags middelaldertilstand, så bør man starte der. Det vil være mange som mener at det ikke er riktig å trekke seg ut av Afghanistan i Ikke fra et sikkerhetsperspektiv. Det startet som jakten på en terrorist, og har endt i en militær hengemyr som ikke har hatt nok effekt til at landet klarer seg selv. Så hva blir ettervirkningene og ettermælet? Vil vi oppleve en rekke soldater med senskader etter ISAF? Vil vi evne å ta vare på dem? Har vi lært noe av dette? Om livet kanskje? Det vi ofte tar med oss er at vi ikke bare er født med ski på bena, men en stor sølvskje i munnen. For heldige er vi som kan velge et slikt liv bort. : f a k t a : Afghanistan: Afghanistan er fjellrikt, med sletter i nord og sørvest. Det høyeste punktet er Nowshak, 7485 m.o.h. Store deler av landet er tørt og ferskvannstilgangen er begrenset. Afghanistan har innlandsklima med varme somre og kalde vintre. Landet blir jevnlig rystet av jordskjelv. Landet ledes av Hamid Karzai (siden 2002) og regjeringen består av medlemmer fra Nordalliansen og en blanding av regionale og etniske grupper fra overgangsregjeringen som be dannet av Loya Jirga (generalforsamling) Innbyggere totalt: 32, 7 millioner (estimert) Hovedstad: Kabul (i underkant av 2 mill innbyggere) Areal: km (dobbelt så stort som Norge) Naboland: Kina, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, Turkmenistan 8 9

6 por- Han mener at store deler av Faryab provins fortsatt på mange områder befinner seg på samme nivå som vi nordmenn gjorde i middelalderen. Og at man må starte der. Alt ansvar for sikkerhet og utvikling må legges på afghanerne som har vært å betrakte som klienter altfor lenge. For det kan fort bli katastrofe når ISAF trekker seg ut i nærmeste fremtid. TEKST: ROGER HELMERS Tilbake fra fortiden Oberstløytnant Rune Solberg er mannen med et vanvittig spenn. I 2010 var han midlertidig oberst og ledet den norsk/ latviske stabiliseringsstyrken PRT Meymaneh gjennom et krevende halvår. Noen måneder etter at han kom hjem ser jeg i avisen at han engasjerer seg i det lokale vellaget i forbindelse med forberedelser av bål til den lokale St. Hans feiringen. Ingen ting virker for stort eller for smått for infanteristen, som opprinnelig er fra Heimdal i Sør- Trøndelag. TILBAKE I FREDEN Han har rukket mye annet siden han kom hjem til Bardufoss før jul i fjor. Løpt noen stafetter og gått noen skirenn. For Rune liker å holde seg i form og har et svært utviklet konkurranseinstinkt. Vel vitende om at det er viktig også for å holde seg oppegående som militær leder i utfordrende situasjoner. Jeg banker på kontoret hans i Hærstaben i Heggelia en ettermiddag i september Han ber meg sette meg og vente litt mens han lager ferdig en møteinnkalling på PC,en. Jeg sitter og tenker på at det må være et stort sprang fra det å reise rundt i Faryab provins med kroppspansring, i pansrede biler, med fokus på å støtte gjenoppbyggingen av landet de fleste forbinder med Osama Bin Laden. Etter noen minutter er han ferdig og snur seg: -Jeg driver med utvikling av Hærens mål-, resultat- og styringssystem. Det er ikke bare enkelt, sier han med et smil mens han lener seg tilbake og slår umiddelbart fast at det likevel er utrolig interessant. I det neste øyeblikket endrer blikket seg. Rune Solberg i samtalesirkel. Foto: PRT MEYMANEH Jeg ser at han fokuserer og samler alle de tankene han har rundt det vi skal snakke om. Afghanistan og tiden hans i Faryab provins. Om hans møte med folket. Han er ivrig etter å komme i gang: ANSVARLIGGJØRE AFGHANERNE Jeg spør ham om operasjonsmønsteret hans der nede: -Jeg er tilhenger av ISAF sin COIN (counter insurgency, slå ned opprøret mot oppbyggingen, journ.anm.) strategi, men å gjøre den befolkningssentrisk i Faryab var ikke det riktige fokuset. Man kan ikke bare adoptere en teori uten å analysere hva det innebærer å implementere en slik strategi i et område du skal operere. Utfordringene i Faryab var knyttet til de store forskjeller mellom den relativt sett velstående uzbekiske befolkningen og den svært fattige pashtunske befolkningen. Jeg spurte meg selv hvorfor det hadde blitt slik. Uzbekerne, som levde langs Ringveien i de befolkningsstette områdene, hadde sørget for stor tilstedeværelse av politi. Det gjorde at hjelpeorganisasjonene fant det trygt å operere der. De rikeste fikk dermed enda større velstand, mens de fattige ble relativt sett fattigere, og det la de fattige pashtunerne selvsagt merke til. Derfor åpnet de seg mot opprørergrupperingene (blant annet Taliban) som bidro med økt sikkerhet, håndheving av lov og orden og dømming i mange saker. Og det er ikke riktig å fokusere på de befolkningstette områdene. Av den grunn støttet vi den afghanske hæren og det afghanske politi i å etablere større sikkerhet i de pashtunske områdene hvor opprøret bredte seg. Sikkerhet er en av faktorene som skaper troverdighet, en troverdighet myndighetene er helt avhengig av for å bygge en stat. Vår oppgave ble derfor å støtte afghanske hærstyrker i vanlige militære operasjoner, som hadde flere målsettinger. Alt fra å etablere tilstedeværelse, til ren opprørsbekjempelse. Dette kalte vi partnering. Det er ikke vanskelig å få Rune Solberg i tale. Han er engasjert og har tilsynelatende lagt mye sjel i jobben han gjennomførte, blant de menneskene han både ledet og de han traff i landet. -Alle operasjonene som vi deltok i skulle være ledet av afghanerne. Jobben vår var å støtte den afghanske hæren til å produsere hærsoldater med høy kvalitet så raskt som mulig, slik at de selv kan ta over. Det samme gjelder jo for politiet, men vårt hovedfokus var mot Hæren. Vi var også med og holdt en meget god dialog med provinsledelsen og distriktsledelsen i en del utvalgte distrikter for å promotere gode ledere blant dem, samt marginalisere de dårlige påvirkerne. Vi sørget også for at utviklingen i Faryab ble koordinert internt i provinsen, at planen ble fulgt i forhold til prioritering og fordeling. Det skulle ligge en afghansk vilje bak, vi støttet bare med ressurser og identifiseringen av hva som skulle bygges hvor. Selve byggingen skulle være opp til afghanerne selv. MÅ STØTTE STATSBYGGING -Men det var utfordrninger i Faryab, spesielt i forhold til hvordan bistandsmidler fra det internasjonale samfunn ble brukt, fortsetter han og forteller at dette er den største kritikken han har kommet med. For Rune er kritisk til de som ikke understøtter det han oppfatter som suksesskriterier for utvikling og fremgang i dette krigsherjede landet. Noe han poengterte i en kronikk i Aftenposten i løpet av en av de siste dagene av tjenesten i Afghanistan. Rune fortsetter: -Det er jo mange meninger om hva som bør gjøres og jeg er ikke enige med alle her, verken i ISAF eller hos oss nasjonalt. Skal vi bruke utviklingsmidler fra norsk side så må de være med på å understøtte statsbyggingen på alle nivåer. Hvis afghanske myndigheter blir marginalisert gjennom måten disse midlene blir brukt på, så er det noe feil, sier han. Rune Solberg føler at ikke alle er enige med ham: -Det er nok noen som jobber med dette som mener at jeg ikke vet hva dette dreier seg om, sier han ettertenksomt og mener at den afghanske regjeringen heller ikke liker å bli påminnet om at de gjør en dårlig jobb på enkelte områder. En kan ane at Rune har tråkket en rekke folk på tærne, at det også er en masse forskjellige agendaer, ikke bare hos afghanerne men i det mylderet av vestlige aktører som har interesser i landet. HVEM ER FIENDEN? Rune trekker pusten før han redegjør for et fragmentert bilde av motstanderen: -Det er alle som med væpnet makt jobber imot regjeringen og dermed etableringen av en ny afghansk stat tuftet på de verdier den ønsker å stå frem med. Og det er ikke bare Taliban, men mange forskjellige grupperinger som vi samlet betegner som opprørere. Disse vil ikke være tjent med en ny stat med et sterkt politi og en fremragende hær, for det rokker ved deres egne interesser, enten de er økonomiske, kriminelle, ideologiske eller religiøse. For eksempel er det mange innen narkotikaproduksjon, som er en stor industri i landet, som med væpnede midler motsetter seg en sterk sentralmakt. Og så har vi Taliban som vil tilbake til et mye strengere regime og mye strengere tolkning av Koranen, det vil si sharialovgivning. Oppsummert er fienden de som motarbeider regjeringen med voldelige midler, ikke de som gjør det politisk, på en lovlig måte, presiserer han. : f a k t a : Rune Solberg: Oberstløytnant Rune Solberg (47), opprinnelig fra Heimdal i Sør- Trøndelag, jobber i Hærstaben på Bardufoss hvor han også har bosatt seg med Monica og sine 3 barn. Han er infanterist, har befals-, krigs- og stabsskole, samt variert tjeneste nasjonalt og internasjonalt. I var han sjef for Telemark Bataljon og han ledet den hurtige reaksjonsstyrken i PRT Meymaneh i I 2010 ledet han PRT 15 i 6 måneder. Han har gått ut offentlig og kritisert måten de vestlige organisasjonene tilnærmer seg et land som har samfunnsmessige store utfordringer. En rekke nasjoner trekker seg ut av operasjonene i løpet av de neste årene. Og Rune Solberg er bekymret. Hva blir utviklingen sett mot en uttrekning av vestlige styrker? -Det kan bli svært utfordrende for afghanerne å ta over i de forskjellige provinsene. Ledernasjonene (som for eksempel Norge med sin strategi) har gjerne sin egen strategi eller agenda i forhold til hvordan utviklingen skal gjøres i provinsen, hvordan rettssystemet skal bygges opp og fungere, hvordan fengselsvesenet skal fungere osv. Hvordan tror du det da blir for afghanerne å ta over?, sier han og er fast bestemt på at det er viktig å motivere afghanerne til å ta over ansvaret så raskt som mulig. For Rune innså med en gang han kom hit at dette var viktig: -Min stridsidé var å ansvarliggjøre afghanerne på så mange områder som praktisk mulig, spesielt innenfor sikkerhetssektoren og utviklingssektoren. For de har vært å betrakte som klienter i 10 år. Det internasjonale samfunn med USA i spissen, og ISAF har gjort dem til det. Afghanerne har kunnet sitte rolig og kun tatt imot i disse årene. Vi har bidratt med altfor mye penger som igjen har skapt FORTS NESTE SIDE 10 11

7 :portrett :aktuelt: hjemme korrupsjon. Forts. fra forrige side etniske utfordringer. Hvordan opplevde du møtene med det afghanske folk? Utrolig hyggelige, veldig omgjengelige, men pragmatiske mennesker. Vi ble godt mottatt av alle, også de som hadde en eller annen tilknytning til Taliban. Og det er klart at så lenge vi representerte maktfaktoren, sammen med den afghanske brigaden, så ble vi alltid godt mottatt. Det pragmatiske ligger i at når vi dro så ble de betraktet som fienden forteller han. I Faryab provins er det spent mellom etnisiteter. Kan du si noe om forholdet mellom pashtunere og usbekere slik du så det? -Pashtunere er minoriteten som kom til Faryab for 100 år siden. De ble tvangsflyttet av den pashtunske kongen som ville ha en oppdemming mot usbekerne i nordvest. De er derfor et fremmedelement. Det har alltid vært et anstrengt forhold mellom den usbekiske ledelsen og pashtunere. De sistnevnte kritiserer ikke usbekerne direkte, men den dårlige behandlingen de har fått av de som sitter i maktposisjoner i provinsen samt i en del distrikter. STARTE I MIDDELALDEREN? Hvor er Afghanistan i dag sånn utviklingsmessig? -Teknisk, mentalt og politisk så er det rurale Afghanistan på middelaldernivå. Og det å gjøre noe med det ganske raskt er utopi. En av mine kritikker er at vi tenderer å møte dette med vårt vestlige tankegods. Vi gikk inn her i 2001 og skulle slå Taliban. Naive og blåøyde hadde vi ikke forstått hvilke enorme utfordringer det var i dette landet. Kan Afghanistan allikevel fungere på middelaldernivå? -Ja, mener Rune. -Vi må i alle fall starte der og spørre afghanerne om hva det er de vil ha og så må vi akseptere de svarene vi får. Videre må vi hjelpe dem ut ifra det og ikke tro at vi skal bygge et velfungerende demokrati a la det vi har i Norge i dag. Selv om det er vårt ønske så viser det seg at det er en altfor bratt bakke å gå for det afghanske folk i dag. De må løse ting på sin måte, de forstår ikke hvordan vårt system er bygd opp og fungerer. Så vi må starte med deres utgangspunkt. Vi må altså forstå Afghanistan, hvilke utfordringer de har, og at utfordringene ikke løses med å pøse på med penger. Vesten har også kommet til landet deres, utfordret deres religiøse syn, blant annet om kvinner, ved å gi dem muligheter til å utdanne seg, da ved å bygge skoler for dem. Opprørerne har svart med å brenne ned skolene, og det har vært episoder hvor det har blitt kastet syre i ansiktet på jentene. Jeg opplevde at det er sterk motstand mot fremveksten av kvinnefrigjøring og likestilling. FOR RESTEN AV LIVET Rune føler at han har lagt mye av oppholdet i Afghanistan bak seg i løpet av den tiden han har vært hjemme. -Jeg har landet etter jobben som sjef PRT, men jeg blir engasjert når vi begynner å snakke om det. Jeg kommer aldri til å slippe Afghanistan. Og 4 av mine soldater ble drept på min vakt, noe jeg alltid kommer til å ha med meg gjennom livet. Rune svarer kontant ja når jeg spør om han vil tilbake, men ikke i hvilken som helst jobb. -Jeg kjempet jo lenge for å sitte et år som sjef for PRT fordi et halvt år er altfor kort. Men han kjempet fånyttes. Rune gleder seg også til høsten. Da kommer den afghanske brigadesjefen han samarbeidet med, på besøk til Norge. Det blir et hjertelig gjensyn mellom to sider av den afghanske gjenoppbyggingen. Gjennom et halvt år har journalister fra NRK fulgt Rune og hans soldater i Afghanistan, i Faryab provins. Resultatet ble TV serien Norge i krig oppdrag Afghanistan. I serien fremstår han som handlekraftig og med fokus. Jeg spør ham om hva han mente om denne: -Jeg synes den var veldig bra og NRK fikk formidlet en rekke viktige budskap, sier han fornøyd til slutt. : f a k t a : I år er det 10 år siden angrepene på World Trade Centre i New York. 11. september 2001 forandret verden. For med utgangspunkt i de afghanske fjell dukket mannen opp som proklamerte at han stod bak det hele: Osama Bin Laden. Jakten på ham startet umiddelbart og International Security Assistance Force (ISAF) ble etablert under Nato,s flagg. ISAF ISAF ble etablert i 2001 som et utfall av enighet mellom en rekke Natoland, under den såkalte Bonnprosessen og ble til en styrke med et FN mandat. Styrken skal bidra til sikkerhet i Afghanistan, samt assistere gjenoppbyggingen av den afghanske staten som i 2011 ledes av president Hamid Karzai. I dag bidrar 48 nasjoner med omlag soldater som inngår i små og store styrker, observatører og stabsoffiserer. Hovedstyrken består av 28 provinsielle rekonstruksjonsteam (PRT) ISAF prioriteringer i Afghanistan er: Beskytte den afghanske befolkningen Bygge kapasiteter av den afghanske sikkerhetsstyrken slik at de kan ta ansvar for egen sikkerhet i landet Drive antiterrorvirksomhet Støtte etableringen av sterkere styring og utvikling Styrken ledes av den amerikanske generalen John R Allen som nylig etterfulgte general David Petraeus. Norge har deltatt siden 2003 og har stilt til sammen fem hurtige reaksjonsstyrker nord i landet. Videre ledet og organisert en PRT i Faryab provins siden høsten 2005, i et samarbeid med Latvia. Vi har også stilt med treningspersonell til OMLT Kandak (tilsv bataljon), dette ble terminert i Norge har i 2011 omlag 428 soldater som utgjør PRT Meymaneh, OMLT Brigade(mentoringteam), samt nasjonal kontingentstab (NCC) og nasjonalt støtteelement (NSE) i Masar E Sharif. De siste til støtte for de første. Hjemkomstparade for styrken i Det norske F-16 bidraget til NATOs operasjoner Unified Protector og Odyssey Dawn hadde sin hjemkomstparade med medaljeseremoni under stekende sol, sommerens siste etterskinn, på Akershus festning fredag 9. september. AV KATRINE SVILAND Med så mange rakryggede soldater var det også tilsvarende stort publikum, og forsvarsminister Grete Faremo, forsvarssjef general Harald Sunde, generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad og nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), generalmajor Morten Haga Lunde deltok på seremonien. NVIO stilte med flere representanter fra sekretariatet. Forsvarsministeren berømmet soldatenes villighet til å ta tunge belastninger og tåle høy risiko for å beskytte sivilbefolkningen i Libya og støtte gjennomføringen av FNs resolusjoner, og uttalte at soldatene har både det norske folks og regjeringens støtte og dype anerkjennelse. -Dere har vært med å skrive historie i Libya. I perioden 21. mars til 1. august 2011 var styrken stasjonert på Souda Air Base på Kreta, og gjennomførte 583 tokt over Libya, flesteparten av disse bombetokt. Oppdraget har gått ut på å beskytte sivilbefolkningen i Libya ved å sette inn fly blant annet til å forhindre overgrep mot befolkningen. Det vil i praksis si at norske fly bruker presisjonsbomber mot stridsvogner, militære kommandoplasser, radarinstallasjoner og andre mål av lignende karakter En av de tilbakevendte flyverne, Per Morten, deltok i en annen internasjonal operasjon- Bosnia-konflikten i Det er en god stund siden og det var en ganske stor forskjell på operasjonens art, sier han til Sjekkposten. - I det forrige oppdraget hadde vi ikke så gode kapasiteter å stille til rådighet, men nå hadde vi en ganske avansert plattform - våpen som gir oss kapasitet til å fly både dag og natt. Men det har vi sett gjennom media, at det har vært en ganske offensiv operasjon med tanke på å ta bakkemål. Det har i hovedsak vært en luft/bakkeoperasjon for vår del. Så det er den største forskjellen mellom denne og den forrige operasjonen. Nå har det vært operasjoner i mellomtiden i Afghanistan som også har vært luft/bakke-relatert, men ikke i så stor skala som denne, sier han. FRYKTEN AVTAR Ifølge Per Morten har ikke hans deltagelse i denne operasjonen vært en stor belastning for familien. - Kona var veldig spent til å begynne med og det var vi også der nede. Jeg tror etter hvert som tiden går og man blir trygg på det man driver på med og de hjemme ser at det går bra, så avtar den frykten, om man skal kalle det det. Det er veldig individuelt hvordan folk reagerer, men mitt inntrykk er at de fleste har det sånn. Cafè-versjonen, sier han, er at tiden ute har vært verdifullt operativt og mentalt. - Det er det jeg sitter igjen med. KAMERATSKAPET BETYR ALT I følge Per Morten betyr fellesskapet nesten alt for å kunne gjennomføre en jobb i slike områder. - Det er alfa og omega de du er sammen med. For det første er det veldig viktig i de operasjonene vi driver med at man stoler hundre prosent på de man er sammen med. Men også på det mentale plan vil jeg si det; at du føler deg trygg og at du kan prate. I den kontingenten og i den gruppen jeg var sammen med pratet vi mye, sier han. FORTSATT UAVKLART Selv om kampene fortsatt raser i Libya, er regjeringen klar på at det er uaktuelt for Norge å stille med bakkestyrker i Libya, uansett om oppfordringen skulle komme fra FN eller NATO. - Det er viktig å utrede mulighetene og gjøre vurderinger. Men slik vi ser det nå, er det ikke aktuelt med ytterligere bidrag til en operasjon i Libya, har forsvarsministeren uttalt i senere tid. - Situasjonen i landet er fortsatt uavklart. Men alt tyder på at det ikke er noen vei tilbake. Regimet vil falle. Vi må håpe at dette vil bety slutten på lidelsene for sivilbefolkningen. Norge har som mange andre land anerkjent det nasjonale overgangsrådet (NTC) som Libyas legitime myndighet. Nå må vi arbeide for at veien videre blir preget av stabilisering, dialog, samarbeid og grunnleggende menneskerettigheter for det libyske folk, sa forsvarsministeren til soldatene

8 Bøker til glede og nytte Husk å benytte deg av våre medlemstilbud på flotte prydbøker, diktsamlinger og annen aktuell litteratur. Bruk kupongen i bladet eller gå inn på vår hjemmeside for å bestille i vår nettbutikk. Kampanjepris på flotte prydbøker: UNIFIL boka før kr. 298,- nå kr. 200,- UNEF før kr. 348,- nå kr. 250,- Observatørboka, redusert pris kr. 150,- :aktuelt: hjemme stk Petter Marki, UNEF-boken stk Petter Marki, Observatøroperasjoner stk UNIFIL boken, I kamp for fred stk Vidar Lehmann, Rapport frå ein Blå Bunker stk Vidar Lehman, Blå beret, raud jord stk Irene Ulstein Soleim, Oppdrag Hjemmefront stk Erlend Larsen, Libanon Navn:... Postadresse:... Sted:... Bestillingen sendes: NVIO, PB Vika, 0119 Oslo. Faks: Det kan også sendes e-post bestilling til KJØP ALLE 3 BETAL FOR 2 Blå beret, raud jord I denne boken skildrer en av våre mest erfarne veteraner livet i felten, fra Bagdad via Gaza og Libanon til Sarajevo. Vidar Lehmann har vært lege og offiser i fredsbevarende FNstyrker i flere perioder siden 1960-årene. Leseren får et levende innblikk i både hverdag og dramatiske hendelser. Lehmann forteller f.eks. om hvordan det var å debriefe de nederlamdske FN-soldatene som ikke klarte å stanse massakeren ved Srebrenica - og om hvordan det var å jakte på kjernevåpen i ørkenen i Irak. Boka har egne kapitler om traumer og senskader som har rammet mange veteraner. Her blir og Khiam-rapporten offentliggjort for første gang. Men først av alt er denne boken et sterkt forsvar for de opprinnelige ideene om hva FN skal være. Oppdrag hjemmefront Den første boken som forteller historien om de som bærer den største byrden når Norge sender soldater til internasjonale operasjoner ,- nordmenn har tjenestegjort i krigsområder. Konene deres - eller samboerne, mennene, barna, foreldrene - sitter igjen hjemme, uten mulighet til å ringe sine kjære og uten å vite hva de egentlig driver med. Her er fortellingen om frykten for at soldaten skal dø, om savnet, om å takle hverdagens små og store utfordringer på egen hånd, og å oppdage at utfordringene langt fra er over når soldaten vender hjem. Full tittel: Oppdrag hjemmefront - De norske soldatenes usynlige støtteapparat. Forfatter: Irene Ulstein Soleim. Kr 299,- Blå bunker Vidar Lehmann er veteran og tidl. overlege og professor ved Haukeland Universitetssykehus. Han har arbeidet i legetjenesten i 5 fredsbevarende operasjoner, som har etterlatt mange sterke inntrykk. Tankene og opplevelsene fra tjeneste i felt, men også en del andre flotte dikt, har han samlet i denne diktsamlingen. Diktsamling. Forfatter: Vidar Lehmann Kr 160,- INNTEKTEN FRA SALGET AV DENNE BOKA GÅR UAV- KORTET TIL STIFTELSEN VETERANHJELPEN. Libanon-boka Historie, religion, politikk, borgerkrig, FN-innsatsen - og ikke minst: turistlandet! Boken om Libanon gir en god oversikt over det sammensatte og kaotiske landet, på en lettlest måte. Forfatter: Erlend Larsen. Kr 200,- AV PRISEN GÅR KR 150,- TIL STIFTELSEN VETERANHJELP Stiftelsen Veteranhjelpen, er en stiftelse som gjør det mulig å gi øyeblikkelig hjelp til veteraner og nærmeste pårørende som er kommet i en akutt økonomisk krise, og som trenger økonomisk hjelp. Registrert i Enhetsregisteret og i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Stiftelsen er avhengig av nye bidrag for å hjelpe flere veteraner. Vi oppfordrer derfor til å støtte oss i hjelpen til våre veterankamerater og deres De forente nasjoners fredsbevarende observatøroperasjoner Praktbok. REDUSERT PRIS. Kr 150,- UNEF-boken Den komplette boken om den dansk-norske bataljonen (DANORBN) og det norske feltsykehuset. Boken tar for seg norges bidrag i samtlige 22 kontingenter, og bygger på både offisielle kilder, og deltakernes egne bilder og fortellinger, og inneholder mye unikt stoff. Prydbok. Forfatter: Petter Marki FØR KR 348,- Kr 250,- UNIFIL-boken Dette er historien om Norges deltakelse i UNIFIL, og om UNIFIL i Libanon - satt inn i det libanesiske konfliktbildet så vel som den regionale Midtøsten-konflikten. Boken forteller om innsettingen våren 1978, om operasjonen og dagliglivet gjennom 20 år, frem til avviklingen av Norges bidrag, høsten Prydbok. Forfattere: Wegger Strømmen og Dag Leraand. FØR KR 298,- Nå kr 200,

9 :aktuelt: hjemme Forsvarets veterantjeneste formelt åpnet Forsvarets veterantjeneste ble formelt åpnet i Oslo militære Samfund onsdag 24. august Den nye organisasjonen vil ha et nasjonalt ansvar for veteraner fra internasjonal tjeneste, og skal lede, evaluere og styrke anerkjennelsen og ivaretakelsen av veteranene i henhold til regjeringas handlingsplan I tjeneste for Norge som ble lansert i mai i år. AV KRISTIN BJERKLI I dag har vi nådd en milepæl i arbeidet med å øke støtten og anerkjennelsen til våre veteraner, sa forsvarsminister Grete Faremo i sin tale, der hun også omtalte FVT som "sitt eget barn" som hun vil følge videre med kjærlighet: - Det jeg kjenner nå, kan best sammenlignes med det mange av oss føler når vi ser på våre egne barn; glede, stolthet, og ikke minst høye forventninger og ambisjoner. Jeg kommer til å følge nøye med på hvordan det går, slik gode foreldre gjør. Er barnet på ville veier, kommer jeg til å si klart i fra. Jeg kommer til å stille krav, jeg kommer til å forvente åpenhet og jeg kommer til å følge tett opp. I sin åpningstale understreket hun også at opprettelsen av FVT er et av de viktigste tiltakene i regjeringens handlingsplan. I den forbindelse takket hun spesielt veteranorganisasjonene som har vært en formidabel ressurs i det arbeidet som har ført oss dit vi er i dag, og ser frem til et videre godt samarbeid. - Det er en nasjonal oppgave å sørge for at våre veteraner får den støtten og den anerkjennelsen de fortjener. De som har visst dette lenge er veteranorganisasjonene. NVIO på FVTs oppstartseminar. Uken før den offisielle åpningen av Forsvarets Veterantjeneste (FVT) var FVT samlet til Oppstartseminar på Kongsvinger, for at alle nye medarbeidere skulle bli bedre kjent med hverandre og hverandres arbeidsoppgaver, og legge planer for arbeidet fremover. I tillegg var alle samarbeidende organisasjoner invitert til å presentere seg og sitt arbeid. Leder Kameratstøtte i NVIO, Knut Østbøll, holdt der et innlegg om NVIO, og tok spesielt for seg våre samarbeidsområder; kameratstøttearbeid, familiestøttearbeid, omarrangeringen av gjensynstreff for veteraner, og Veterantreffene (pizzatreff) NVIO arrangerer for FVT over hele landet. Generelt var hovedbudskapet at NVIO forventer et like godt samarbeid med nye FVT som vi har hatt med forgjengeren Forsvarets zveteranadministrasjon (FVA). Der samfunnet har sviktet, har dere trådt til. Gjennom kameratstøtte, kurs, hjelp og omsorg har dere gjennom årene vært en formidabel ressurs. Dere har stått på barrikadene og snakket veteranenes sak. Dere har aldri gitt opp. Deres kunnskap, samarbeid og ukuelige engasjement har vært en forutsetning for at vi har kommet dit vi er i dag. Vi har et stykke igjen, og jeg ser fram til videre godt samarbeid, sa forsvarsministeren. FVT er en toårig prosjektorganisasjon som skal ledes av den nyutnevnte veteraninspektøren, generalmajor Robert Mood. Det er første gang Norge har en veteraninspektør. Han er opptatt av å synliggjøre den verdifulle kompetansen de fleste veteraner opparbeider seg gjennom deltagelse i utenlandsoperasjoner. - Veteranarbeidet handler om nasjonal selvrespekt, det handler om å anerkjenne innsats for fedrelandet, om å anerkjenne alle de som gjør en stor innsats for å ivareta Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske in- teresser og forpliktelser, sa Mood i sin tale. - Vi vet at veteranene kommer hjem med unik erfaring og kompetanse en verdifull samfunnsressurs. Veteraner har praktisk erfaring med å løse krevende og risikofylte situasjoner under tidspress, og i møte med krevende verdispørsmål. Erfaringer og kompetanse som brukes til å utdanne fremtidens ledere trygt forankret i våre kjerneverdier. FVT skal - i samarbeid med en rekke etater og organisasjoner både i og utenfor Forsvaret - evaluere eksisterende ordninger og tiltak samt foreslå forbedringer av tilbudet til veteraner og deres pårørende. Prosjektteamet skal også lede arbeidet med å utrede og vurdere hvordan ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner bør organiseres i fremtiden. Ved hjemkomsten har mange veteraner blitt møtt av et byråkrati og et system som ikke evner å ivareta dem for å gi dem den hjelpen de har behov for og krav på å få. Mood understreket i sin tale at ved Forsvarets veterantjeneste (FVT) blir det én dør inn. Her kan man få hjelp til det meste, og slippe å bli henvist videre til stadig nye kontorer. Veterantjenesten skal forenkle hverdagen for dem som trenger hjelp til å finne fram i jungelen av informasjon. Det skal også bli lettere å finne fram til helsehjelp og annen type hjelp, for dem som trenger det. På den formelle åpningen i Oslo Militære Samfund hadde mange representanter for både det frivillige og mer formelle veteranarbeidet møtt for å høre taler og lytte til vakre toner fra Ole Edvard Antonsen. FVT består av et tverrfaglig team på 15 personer med relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn både fra Forsvaret og det sivile. Halvparten er veteraner fra internasjonale operasjoner, og flere har vært ansatt i tidligere Forsvarets Veteranadministrasjon. FVT vil holde til på Akershus festning, i bygg 46 (tidl. Forsvarets veteranadministrasjon). Det er satt opp en kontakttelefon med nummer som er bemannet hverdager fra kl :aktuelt: hjemme Bæreia for barn! Befalets fellesorganisasjon (BFO) v/ Arild Helgesen har gitt kr ,- i gave til Forsvarets veteransenter (FVS) for å etalere et barnerom. Barnerommet benyttes flittig av våre gjesters barn for å ha et eget lite krypinn fylt med moderne leker, filmer, spillkonsoller, bøker med mer. Barnerommet har fått en flott atmosfære med utsikt ned mot Bæreiavannet. Her leker og spiller barna de mest moderne spill og har også tilgang til barnekanalene på TV. Gaven fra BFO var kjærkommen og barna storkoser seg i trygge omgivelser. FVS takker BFO hjerteligst for gaven

10 :aktuelt: hjemme :aktuelt: hjemme - Vi kunne tenke oss konseptet flyttet litt nærmere Oslo. Mange sier det er fornuftig, og jeg mener at ut i fra en kost-nytteverdi er det veldig fornuftig for da ville flere kunne benytte seg av tilbudet vårt, sa Werner. Forsvarsministeren besøkte Norway House Forsvarsministeren på sin side var imponert over både arrangementet i Lommedalen og veteranarbeidet generelt, men kunne imidlertid ikke komme med noen konkrete løfter om støtte til nye lokaler. Det får vi komme tilbake til, sa hun En sporty statsråd tok utfordringen på strak arm da hun ble bedt til Norway House på motorsykkel. Forsvarsminister Grete Faremo uttalte at hun ikke hadde sittet bakpå en motorsykkel på 40 år før hun ble kjørt i eskorte av motorsyklistene fra NORVETMC fra Akershus festning til Lommedalen torsdag 1. september. AV KATRINE SVILAND Det var NVIO avdeling Oslo og MCgruppa som stod for gjennomførelsen av arrangementet i Norway House. Tradisjonen tro var det grillkveld på en torsdag, men det ble også servert kake til ære for både statsråden, stortingsrepresentantene, representantene fra Forsvarets veterantjeneste- og alle de andre fremmøtte som fikk se lokalene i Lommedalen. - Det er viktig å vise resten av samfunnet kameratstøttearbeidet vi gjør, at veteraner hjelper veteraner, sa leder for Osloforeningen, Trond Werner. - Det er fint å være leder i NVIO avdeling Oslo. Styret er nemlig satt sammen slik at alle underavdelingene vi har, de har representanter i styret - dermed er alle til enhver tid orientert om hva som skjer i alle gruppen, sa han. KLAR OPPFORDRING. Som en oppfordring til Forsvarsdepartementet sa lokalforeningslederen, at selv om de er godt fornøyde med Norway House er det et ønske fra mange om støtte til lokaler mer sentralt i Oslo. PRIORITERER VETERANER. Forsvarsministeren forsikret likevel om at invitasjonen til Norway House sto høyt på prioriteringslisten etter en tung sommer. - Dette er en av de invitasjonene jeg har omsatt i praksis på aller raskeste vis som minister- og jeg må si jeg blir veldig kry når jeg ser meg rundt, sa hun. - Det å underbygge det arbeidet dere gjør ser jeg på som veldig viktig. Dere gjør et arbeid vi ikke kan gjøre på myndighetenes side

11 :portrett portrett: affa allo alle heime! e har vel hørt det som er hent her før de får brevet, en eg skriver for det. Annbjørn Gjedrem er død. Det ert en trist julehelsen å få heime pa Gjedreim. Han art skutt, av ein araber. Det hende i natt når alle lög g söv, den eine vakta var inne og vekte neste vakt. Han adde klept hull i gjere og vori inne og teke 2 pakkekker, 3 ryggsekker, gever og nokre småting. Da vakna Annbjørn og tok geveret og sprang ut etter han, da han var kommet helt innpå han, snudde araberen seg og skaut 3 skodd med revolver mot han, det ene traff han jenum bryste, han sprang inn i brakka og sa eg vart skutt så seg han sammen og var dø. Slik hørte eg det. Her nede heng det norske flagget på halv stang. I dag på oppstillingen var feltpresten på plass, og helt ein fin minnetale for han, og etterpå hadde vi et minutt stillhet for medlidelse av sorgen. Johan Bjerkreim deler bilder og minner fra Gaza Memoarer fra tjeneste i Gaza Raffa Hallo alle heime! De har vel hørt det som er hent her før de far brevet, men eg skriver for det. Annbjørn Gjedrem er død. Det vert en trist julehelsen å få heime pa Gjedreim. Han vart skutt, av ein araber. Det hende i natt når alle lög og söv, den eine vakta var inne og vekte neste vakt. Han hadde klept hull i gjere og vori inne og teke 2 pakksekker, 3 ryggsekker, gever og nokre småting. Da vakna Annbjørn og tok geveret og sprang ut etter han, da han var kommet helt innpå han, snudde araberen seg og skaut 3 skodd med revolver mot han, det ene traff han jenum bryste, han sprang inn i brakka og sa eg vart skutt så seg han sammen og var dø. Slik hørte eg det. Her nede heng det norske flagget på halv stang. I dag på oppstillingen var feltpresten på plass, og helt ein fin minnetale for han, og etterpå hadde vi et minutt stillhet for medlidelse av sorgen. Utdrag fra Johan Bjerkreims brev til foreldrene etter at hans beste venn ble drept i tjeneste. AV KATRINE SVILAND. UT I VERDEN. Det var tre gutter fra samme bygd som, drevet av eventyrlyst og trang til å se noe annet enn de vante omgivelsene i hjembygda på vestlandet, reiste ut i FN-tjeneste i Gaza i Det var Magne Vinningland, Johan Bjerkreim og Annbjørn Ingolf Gjedrem. For Magne og Johan ble det med den ene kontingenten i fredens tjeneste. Annbjørn, som reiste ut mest for å følge med sine to kamerater, mistet livet etter å tatt opp kampen med innbruddstyver i leiren. Han ble den første norske soldaten som omkom i FN-tjeneste. - Han var min aller beste venn, sier Johan. - Og han var den av oss som ikke egentlig hadde så lyst til å reise til Gaza. Du vet, det var jo ikke tvang, men de fleste fra vårt kompani reiste, og det ble bare sånn. Selv hadde jeg veldig lyst. Jeg tenker fortsatt mye på han selv etter alle disse årene. Jeg møter Johan og Magne på Vikeså i Bjerkreim kommune sør i Rogaland. Her ligger FN-parken med bautaen som ble reist til minne om Annbjørn Gjedrem. På hver side av den står det fire miniatyrbautaer, en for hver av rogalendingene som mistet livet i tjeneste etter Gjedrem. Både Johan og Magne er stolte av å kalle seg FN-veteraner, og har begge tatt med seg hver sin blå beret. Johan har tatt vare på alle artikler som dokumenterte tapet av bestevennen. - Det som er ille å tenke på er at om Annbjørn ikke hadde våknet under tyveriet, eller hadde bestemt seg for å ikke løpe etter innbruddstyvene, ville han blitt med oss hjem til Bjerkreim, sier han. I den første melding som ble sendt hjem til Norge straks etter at ulykken var skjedd, het det at Gjedrem omkom etter å ha blitt beskutt. Riktignok var det skuddveksling i forbindelse med episoden, men obduksjonen viser at Gjedrem ikke ble drept av skudd, men av et bajonettstikk.... -Det gjorde et dypt inntrykk på alle i FNstyrkene da det ble kjent at Annbjørn Gjedrem var drept, sier major Strøm Rasmussen. Gutten var usedvanlig godt likt av sine kamerater, og for offiserene sto han som en dyktig og pliktoppfyllende soldat, en av de aller beste. Utdrag fra artikkel i Stavanger aftenblad Selv om Johan var Annbjørns beste venn, fikk han ikke være med båren hjem til Rogaland og familien. Annbjørns familie kjente han godt, han hadde vokst opp rett i nærheten. - Det var tungt, men tjenesten fortsatte. Vi kunne ikke bare reise hjem. Jeg tenkte mye på reaksjonene der hjemme, sier han. -Da jeg fikk vite det følte jeg det som om at alt stoppet opp, jeg følte meg nesten syk. Men det var ikke bare å ringe hjem på den tiden. Jeg måtte på vakt den natten og natten etter, det føltes veldig tungt. FINE MINNER TROSS ALT. Selv om minnene fra tiden i Gaza er preget av sorgen over kameratens unødvendige død, kan Magne og Johan flere tiår senere tegne et positivt bilde av opplevelsene fra tiden ute. Johan har med album; smilende ansikter på unge soldater, eksotiske steder for gutter som ikke hadde vært utenfor landets grenser. - Jeg husker det var veldig varmt den dagen vi kom, nesten femti grader - ganske stort skille fra det vi var vant med. Alt var på en måte brunt og svidd. Men vi hadde veldig liten kontakt med de som bodde der. Vi ble godt mottatt av de vi møtte da vi reiste andre steder, jeg husker en gang vi ble bedt i bryllupet til noen vi ble kjent med der. Noen annen konflikt enn de tyveriene som noen ganger skjedde i leiren var det ikke. Arbeidet bestod for det meste i å holde vakt. Senere ble jeg også kokk, sier Johan. Noe av det han husker best fra tiden der nede var vennskapene. - Det var veldig tette bånd mellom oss, sier han. - Det ble sånn når vi var så mye sammen. Magne Vigland SPART FOR KRIG. -Jeg tror nok jeg ville tenkt annerledes på tiden der nede om jeg hadde følt det var krig. Men vi ble ikke skutt på. Det var forholdsvis rolig, sier Johan. -Jeg husker også at jeg grudde meg til å reise hjem, jeg visste det var vanskelig og tungt for de hjemme. Familien til Annbjørn hadde nok vanskelig for å akseptere hans død, sier Johan. - Egyptisk politi arresterte fem personer etter episoden, vi håpet bare at de hadde riktige personer, sier han. - Vi fikk det aldri bekreftet. FERDIG MED MILITæRET. - Jo, jeg følte meg ferdig med militæret da jeg kom hjem fra Gaza, sier Magne. Det var litt sånn at alle som var i kompaniet reiste, nesten alle sammen, sier han. - Jeg var på vakt den dagen Annbjørn døde. Vi passet på depoet, og det var 14 vaktposter. Leiren lå litt utenfor, men vi hørte bilen da den startet opp og dro. Det var jo et sjokk da vi hørte om det som hadde skjedd. Resten av tjenesten tenkte vi på han hele veien, men vi prøvde å holde det litt på avstand, sier han. Men heller ikke Magne angrer på at han reiste ut i FN-tjeneste. -Vi fikk jo oppleve så mye da vi var der. Dessuten slapp jeg vinteren her hjemme! Vi reiste til Kairo på permisjon, vi fikk venner for livet. Jeg holder kontakt med en del av de i Rogalandsområdet. Jobben var

12 :aktuelt: hjemme :aktuelt: hjemme Juleopphold ved Forsvarets veteransenter Minne over en stor mann Det er 50 år siden FNs generalsekretær, Dag Hammarskjølds fly styrtet, under mystiske omstendigheter, i Nord- Rhodesia (nå Zambia), og mannen som, ifølge Trygve Lie, overtok "verdens mest umulige jobb"- mistet livet. Mange FN-veteraner var tilstede da Hammarskjølds minnesmerke ble avduket i Bergen. AV KATRINE SVILAND FN-veteran Odd Egil Berntsen ble rørt da han sto med flagg foran monumentet på avdukningsdagen 18. september Jeg har mange kontingenter ute som FNsoldat, og mens jeg sto der tenkte jeg gjennom mange opplevelser jeg hadde ute. Det var mye som gikk gjennom hodet på kort tid, både på godt og vondt. Jeg kjente klumpen i halsen; det var veldig hyggelig å hilse på Kongo-veteranene som var tilstede, sier han. Vidar Lehmann, var initiativtaker til minnesmerket, og Bergen kommune har brukt vel ,- kroner på prosjektet. Foruten FN-veteraner var også statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på plass. - Hammarskjöld er en av Sveriges og Nordens største sønner, og han er en av FNs største generalsekretærer, sa han under avdukningen. Tilstede var også Eva Kristina Hammarskjöld, en slektning av den tidligere FNgeneralsekretæren, som uttalte til Bergens Tidende at arrangementet var rørende. - Dette skal jeg reise tilbake til slektsforeningen og fortelle om, sa hun. Komiteen som står bak prosjektet er satt sammen av personer fra Kulturrådet i Fyllingsdalen, og disse har brukt de siste seks månedene på å få monumentet og markeringen på plass. Minnelunden har nå en stensatt sitteplass og en minnesten med bronseplakett, ifølge Bergens Tidende. Forsvarets veteransenter (FVS) på Bæreia ved Kongsvinger har som en del av sitt tilbud juleopphold for veteraner. Juleoppholdet ved FVS gjennomføres med høy trivselsfaktor og mye juleglede med tradisjonell julemat og julegaver til alle gjester. Her samles veteraner i flere aldre og fra mange forskjellige misjoner til felles hyggelig julefeiring. PRAKTISKE OPPLYSNINGER Tilbudet er primært rettet mot enslige veteraner, men veteraner som ønsker å ta med familiemedlemmer kan også søke om opphold. Det kan søkes om inntil 2 ukers juleopphold i perioden 12 desember januar Juleoppholdet er gratis for alle som får innvilget opphold. Reise til og fra FVS betales normalt av den enkelte, men for de som har reelle behov kan FVS dekke reisen tur/ retur. FVS gjør oppmerksom på at oppgjør av reiseregninger vil kunne ta opptil 3 uker. Personer som er under behandling for fysiske- og/ eller mentale forhold evt for rus, må avklare søknad om juleopphold med egen fastlege som sender henvisning sammen med søknaden om opphold. SØKNAD OM OPPHOLD De som ønsker juleopphold hos Forsvarets veteransenter i julen 2011 kan sende søknad med følgende opplysninger: navn, fødselsnr, adresse, tlf/ mobil nr, samt intops- tjeneste (når og hvor) samt nødvendig helseopplysninger fra egen lege (er du frisk og ikke går på noen form for medikamenter trenger du ikke å sende helseopplysninger). Søknaden må være FVS i hende innen 1. november Søknad kan sendes som brev til: Forsvarets veteransenter Bæreiavegen Kongsvinger Søknad kan også sendes elektronisk til: Behandling av søknader gjøres i perioden 2-11 november og svar formidles så snart som mulig etter dette. Vi kan love alle våre julegjester en meget hyggelig julefeiring sammen med andre veteraner, de ansatte og en del av ledelsen ved senteret. Har du spørsmål om juleopphold ved Forsvarets veteransenter ber vi deg kontakte oss på tlf på hverdager mellom kl 09 og 14. Forsvarets veteransenter ønsker hjertelig velkommen til juleopphold på Bæreia! 22 23

13 G.S har ordet «Your mind is our playground, skryter PSYOPS-folk av og til når de vil imponere. Vi vet etter hvert mye om psykologiske operasjoner, og mye tyder på at virkningen av hearts and minds konsepter, slik de praktiseres i konfliktområder, er marginal.» Hearts and minds Fredag 9. september ble det arrangert en verdig og stolt hjemkomstparade for det norske Libya-bidraget. Solen strålte sjenerøst over Akershus festning og varmet både kropp og sjel hos 350 soldater, og kanskje like mange pårørende og gjester. Mens solen varmet kropp og sjel, varmet den flott gjennomførte paraden deltakere og tilskueres hearts and minds. Utdeling av medaljer, feiende hornmusikk, gratulasjoner og taler virker oppløftende og sterkt akkurat slik det er tenkt. Det skaper stolthet og en følelse av å ha gjort noe riktig og høyverdig. Your mind is our playground, skryter PSYOPS-folk av og til når de vil imponere. Vi vet etter hvert mye om psykologiske operasjoner, og mye tyder på at virkningen av hearts and minds konsepter, slik de praktiseres i konfliktområder, er marginal. Det er for så vidt synd, først og fremst fordi et hearts and minds prosjekt som hadde virket slik man ønsker, antakelig kunne redusert omfanget av den aktuelle konflikten. Dermed kunne menneskeliv vært spart. Men om vi vet mye om virkninger i konfliktområder hvor mye og hva vet vi om virkningen av hearts and minds effekter på det som kalles egne styrker, i dette tilfellet her hjemme på bjerget? Hva vet vi for eksempel om de latente virkningene av en storslått hjemkomstparade de virkningene som ikke så lett synes, men som preger sinnet like mye som de manifeste eller åpenbare? Er det grunn til å tro at slike markeringer, sammen med flotte taler om profesjonalitet, samtrening og soldatkultur, virker som en slags livsvarig vaksine mot mentale problemer senere? Mitt svar på dette spørsmålet vil være at det tror jeg ikke - det er ikke engang sannsynlig. Neste spørsmål som da tvinger seg på er om vi er på vei inn i en situasjon som vi kjenner fra eventyret om keiserens nye klær? Skapes det sannheter som vi av en eller annen grunn ikke tar frem og gransker, men bare nikker og er enig i? Virker denne nye vinen som heter medaljeparader, samtrening og profesjonalitet så berusende på våre hearts and minds at vi ikke klarer å se potensielle og langsiktige faresignaler i kjølvannet av det våre soldater utsettes for? Og hvis vi ikke ser faresignalene hvor sannsynlig er det da at vi vil forberede oss godt nok på det vi kan komme til å møte? Kan vi om noen år risikere at dagens unge Afghanistanveteraner havner i like vanskelige livssituasjoner som mange av gamlegutta fra Libanon rett og slett fordi vi alle er påvirket av mer eller mindre bevisste hearts and minds-effekter, og tror at dagens vin virker som en livsvarig vaksine mot problemer? Her er det mange spørsmål og få svar. Spørsmålene er viktige og må stilles igjen og igjen til vi med sikkerhet vet at vi har kommet fram til de gode svarene. De gode svarene som sikrer våre soldater et godt liv etter tjenesten et liv i trygghet, uten mareritt og angst. 25

14 :lokalforeningene :lokalforeningene Sandefjord: 10 års jubileum 21. august Sterkt foredrag for LEVE NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfold, feiret sitt 10 års jubileum søndag 21. august med en tur med M/S Viksfjord. AV ARILD KJÆRÅS - NVIO AVD. SANDEFJORD OG NORDRE VESTFOLD NVIOs nytilsatte Generalsekretær Tom Christan Blix, opprinnelig fra Sandefjord foretok kransenedleggelse ved Veteranmonumentet, i Kirkeparken samtidig som han og øvrige deltakere minnes de som har gjort tjeneste i utlandet i fredens navn med et minutt stillhet. Båtturen gikk fra havneområdet og hvor Sandfjords varaordfører Vidar Andersen med ledsager, var blant de 34 som deltok på turen. Grunnleggerne av lokalforeningen, hhv. Svein Erik Jacobsen, Helge Bertling- Hansen og Laurits Andersen Løvli var behørig til stede og hygget seg med øvrige gjester. Det var også inviterte gjester fra andre lokalforeninger, bl.a. var NVIO Avd. Vestfold og Telemark og NVIO Avd. Ringerike og Omegn, og Øvre Ringerike. Lotteforeningen i Sandefjord var også blant gjestene. NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfolds leder, ønsket velkommen og orientert om hva som skulle skje på turen. Varaordfører fortalte litt om Sandefjord og de praktfulle områdene vi passerte, i den lystige vinden og det lett over skyede været, som også etter hvert bød på regn og blåst på hjemturen. Turen gikk inn i Mefjordens smule farvann hvor det ble servert reker og gitt anledning til å kjøpe drikke til. Underveis ble det fra NVIO sentralt overrakt sjekk på kr , ledsaget av gratulasjoner fra Heidi J. Brudal som representerte Forbundsstyret. Det blei også overrakt bordflagg fra NVIO Avd. Vestfold og Telemark og fra NVIO Avd. Ringerike og Omegn. Jubileumsmåltidet ble avsluttet med flott jubileumskake med NVIOs emblem på og kaffe som var oppkvikkende i den fallende temperaturen. Alle kom vel hjem til Sandefjord havn med minner fra en trivelig sammenkomst. 10.september var Verdensdagen for selvmordsforebyggende arbeid. I år valgte Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, LEVE (Hordaland), å fokusere på veteranen og selvmordsforebygging. Lokalforeningslederen for NVIO i Bergen, Paul Smines, var spesielt invitert som foredragsholder. AV KATRINE SVILAND Overhyppighet for selvmord. Forsker Siri Thoresens studie om selvmord blant veteraner fra fredsbevarende styrker fikk mye medieoppmerksomhet da det var ferdigstilt i 2008.Thoresen la frem en lite oppløftende statistikk der et av funnene var en 40 prosents overhyppighet av selvmord blant denne gruppen enn av den mannlige befolkningen for øvrig. Hun konkluderte med at det er behov for økt satsning på selvmordsforebygging blant FNog Nato-veteraner. Professor i psykiatri og suicidologi ved nasjonalt senter for selvmordsforebyggende forskning, Lars Mehlum, støtter Thoresens konklusjon. - Det er viktig å drive selvmordsforebyggende arbeid blant veteraner fra internasjonale militære operasjoner. Her er både likemannsarbeid/kameratstøtte, helsetjenestetiltak og opplysningsarbeid viktig og det er viktig at helsepersonell har god nok kompetanse til å møte veteraners spesielle behov og risikofaktorer, sier han til Sjekkposten. Ifølge Mehlum er de regionale sentrene for selvmordsforebygging involvert i slike tiltak. ØNSKER SAMARBEID. - Det vi har sett er at det er forskjellige grupper selvmordsetterlatte, og vi vet jo det at i forhold til soldater som har vært på utenlandsoppdrag så er det en forholdsvis høy selvmordsrate, altså er det også etterlatte i den organisasjonen. Det er viktig for oss å knytte kontakter mot ulike samarbeidspartnere og NVIO er en av de organisasjonene vi ser vi kan ha et samarbeid med, sier fylkesleder i LEVE Hordaland, Linda Amundsen. Samlingen ble holdt på Nordsjøfartsmuseet der den faste utstillingen belyser Nordsjøfarten Museet har i tillegg skiftende utstillinger med fokus på menneskerettigheter og krig/fredproblematikk. Denne dagen var spesielle øyeblikk fra tjenesten i Afghanistan fanget på bilder og stilt ut på museet i Telavåg - stedet som en gang ble utslettet i en hevnaksjon fra tyske soldater. - På en måte var det litt tilfeldig at vi valgte dette temaet på denne samlingen, men bakgrunnen for det er at det har vært mye presse rundt mangel på hjelp til soldater som kommer hjem- og de konsekvensene det kan gi. Og dermed ønsket vi å rette søkelyset på denne gruppen. Når vi er så heldig å ha et museum som det vi er på i dag, følte vi at rammen rundt arrangementet var veldig god, sier Amundsen. VETERANENES UTFORDRINGER. Lokalforeningslederen fra Bergen brukte sin egen sterke historie for å illustrere de problemene veteraner med traumer og post-traumatisk stress har måttet takle i møtet med en vegg av byråkrati. Selv var han farlig nær å bli en del av statistikken fra Thoresens doktoravhandling. I dag står Paul Smines imidlertid som et veldig levende bevis på at det går an å bygge seg opp igjen. IMPONERT. Amundsen ble svært imponert over Pauls historie og hans utdypning av veteranenes kamp for anerkjennelse og tiltakene som finnes i dag. I tillegg informerte han om NVIOs kameratstøttearbeid. Smines startet i sin tid organisasjonen Skadde etter Internasjonale Operasjoner (SIOPS), og var styreleder der i fire år. Siden har han aktivt drevet arbeid med veteraners rettigheter. I dag har han sittet som leder i NVIO Bergen og Hordaland i snart to år. - Foredraget ble veldig godt mottatt. Det gjør stort inntrykk på oss å høre Pauls historie, og han bekrefter mye av det vi også opplever, for eksempel dette med mangel på kvalifisert hjelp når vi står i de livskrisene som vi gjør. Så selv om noe av bakteppet er forskjellig, så er det likevel noen møtepunkter. Jeg hører at noen av de deltakerne som har vært tilstede synes at dette er en veldig sterk dag, men utrolig lærerik også - flott foredrag var det, sier Amundsen

15 :aktuelt: hjemme Kashmir reunion på Rygge Hele 47 deltakere var samlet på et fem-dagers gjensynstreff for Nordic Blue Berets of Kashmir :lokalforeningene Jubileumsboka til Havøysund skole NVIO avd. Havøysund har besøkt Havøysund skole og overrakt NVIOs jubileumsbok til rektor Roy Møller, som kanskje kan være til nytte i skolebiblioteket. AV KATRINE SVILAND De tidligere observatørene i Kashmir gjennomførte sitt 26. treff, og har dermed klart å møtes hvert år siden Det flere dager lange treffet blir gjennomført på rotasjonsbasis mellom de fire nordiske landene. Veterantreffet denne gangen ble arrangert av Jan Erik Wilhelmsen, på Rygge Flystasjon 3-7. august. Selv har han over 16 års internasjonal erfaring og vært involvert i 14 operasjoner. - Men selv om jeg har vært ute i så mange år og i så mange operasjoner, er det ingen som har resultert i slike treff som dette. I slik sammenheng er det veldig unikt, sier han. - Vi var sammen mellom 1984 og 1986 som FN-observatører i Kashmir- og 60 prosent av styrken kom fra de nordiske land. På forhånd hadde vi gått kurs sammen i Finland, som var de med ansvaret for å utdanne observatørene. Så vi kjente hverandre allerede før vi reiste. I tillegg var dette en familiemisjon, slik at det var tillatt å ta med seg familie- og de fleste gjorde det, sier Wilhelmsen. Familiene bodde i nærheten av hovedkvarteret, som vekslet mellom å være i India og Pakistan, sommeren ble tilbrakt i India og vinteren i Pakistan; dette var klimaavhengig. - Familiene ble godt kjent med hverandre; det var mye sosialt, pikniker og ekskursjoner når vi hadde fri- og vi tok vare på hverandre. Dermed bygde vi et veldig seriøst vennskap, og da vi skulle dra hjem kom ideen om en reunion. Den første var i Sverige, deretter gikk stafettpinnen til Norge, så videre til de andre landene. Og sånn har det vært siden, sier han. På grunn av de årlige treffene har også barnebarna blitt gode venner. - Det er ingen av barnebarna som var der Tommy Nedermann med familie nede, de har jo kun vært med på reunion. Men de holder kontakten på Facebook, og det er jo veldig hyggelig, sier Wilhelmsen. FAGLIGE DISKUSJONER Det er ikke bare sosiale aktiviteter som står på programmet for de årlige gjensynstreffene; det blir også diskutert hvordan utviklingen har vært i Kashmir siden deltakelsen. Samtlige av FN-observatørene har, naturlig nok, fulgt utviklingen tett. Mange har også bidratt med sine erfaringer til andre fredsbevarende operasjoner. Et naturlig sted for den 25. reunion ville vært i Kashmir, men den negative utviklingen i området gjorde det vanskelig å gjennomføre. - Det var forholdsvis rolig der da vi var der nede, sier svenske Bo Karlsson. Like før vi gjorde oss klare til å forlate området, det var vel i I oktober 84` at oppbyggingen av konflikten begynte mellom India og Kina nord-øst i Pakistan, da begynte Line of Control. Men vårt opphold der var relativt rolig. MEDALJEUTDELING NBBK har også sin egen medalje The Nordic Blue Berets of Kashmir Medal of Honour", som ble utdelt for første i juli 2002 i forbindelse med en reunion i Linkøping i Sverige. Medaljen går til alle FN-observatører som deltok i operasjonen i det tidsrommet, samt ektefeller og familie som tilbrakte tid der. Også familie som ikke var i Kashmir kan gjøre seg fortjent til medaljen ved å delta på minst fem samlinger. Denne gangen fikk blant annet Tommy Nedermann sin velfortjente medalje. Han tilbrakte en kort del av barndommen sin i Kashmir. - Jeg var syv år da jeg dro til Kashmir, og var der i 10 måneder. Det er jo ikke så lang tid, men spesielt for mine foreldre har oppholdet betydd utrolig mye. Og vi snakket mye om det på familiemiddager. Jeg er glad for å kunne ta med min egen familie på disse samlingene, og synes relasjonene mellom landene er viktig. Det skaper en institusjon for åpenhet, sier han. Sjekkposten retter: I innlegget til Kontakt med leseren på s. 34 i Sjekkposten nr har vi oppdaget at innlegget ikke inneholder navn på damen som omtales. Damen er Audi Etter i Royal Garden Hotel i Beirut. AV GUNNAR JACOBSEN LEDER NVIO AVD. HAVØYSUND Etter besøket på skolen dro vi i flokk og følge til Måsøy Folkebibliotek, og der traff vi Bibliotekar Lillian Jacobsen og vikar Maiken Paulsen, og overrakte også dem et eksemplar av NVIOs jubileumsbok. Måsøy Folkebibliotek er en av landets best besøkte og med en utlånsrate på 14,7 bøker pr.år.pr. innbygger i kommunen. Så med dette er det godt håp om at mange Havøysundere vil lese og lære litt mer om NVIO og vårt arbeid i tiden fremover. " Som et apropos til medlemsverving, skal jeg gi et eksempel på betydningen av å være til stede der mange ferdes. Som mange andre steder arrangeres det også i Mo i Rana en egen "martna" på høsten. AV OLAV TOFTE LARSSEN NVIO AVD MO I RANA "MoMartnan" gikk av stabelen første helga i september og NVIO Rana ble tildeltet eget "felt" i byens gågate. Vi tok oppstilling i nyinnkjøpt partytelt og noen få timers tilstedeværelse fredag og lørdag resulterte i 15 nyinnmeldte medlemmer, samt et visst antall som fikk med seg innmeldings-skjema hjem. Teltet hadde en meget gunstig plassering og interessen fra publikum var stor. Det var svært mange til stede i Mo sentrum idet partiene også drev valgkamp. (Vi måtte flere ganger dementere at vi var et nytt lokalt politisk parti som kjempet om Fra venstre Svein Henry Isaksen, Maiken Paulsen, Lillian Jacobsen og Gunnar Jacobsen. Foto: Kjell V. Simonsen. Medlemsverving på MoMartnan plass i kommunestyret). I tillegg til overraskelsen over så mange nyinnmeldte, ble vi også overrasket av at så få egentlig visste hva NVIO sto for og hva organisasjonen i det hele tatt holdt på med. Flere av de nyinnmeldte var ukjente med at det eksisterte en lokal NVIO forening i Rana. Jeg regner med at vår lokalforening ikke har markedsført seg dårligere enn andre lokalforeninger. Dette viser at kampen om oppmerksomhet er svært viktig og at aktiv markedsføring er veien å gå for økt FLOTT INNSATS! NVIO sentralt har dessverre ikke midler til egenannonsering i stor skala. Derfor er det avgjørende at dere lokalforeninger markedsfører NVIO og egen lokalforenings eksistens lokalt, slik at vi når flere veteraner over hele landet og øker kunnskapen om NVIO. Til hjelp har Sekretariatet laget verveplakater som vi håper på å få sendt ut innen kort tid. Red

16 :kontakt: med leseren :kontakt: med leseren Norway House er godt besøkt av både veteraner og andre interesserte. Også utenriks- og forsvarskomiteen har vært på besøk. Foto: Per Christian Jacobsen Et godt sted Hva er det som gjør dette til et godt sted å være? Hvorfor trives både veteraner så vel som deres kjære på et sted hvor fokuset i stor grad er motorsykler? AV TONE KRISTIN SOLBERG MARKUSSEN PÅRØRENDE TIL EN VETERAN I Lommedalen i Bærum et stykke utenfor Oslo ligger det et veteransenter som kalles Norway House. Lokalene er en hvit betongbygning som for meg ser ut som et gammelt lager eller noe sånt. Ikke spesielt innbydende ved første øyekast. Jeg har vært der, hos motorsykkel- veteranene som jeg kaller dem, atter en gang. For femte gang om jeg husker rett, denne gangen på sommerfest med grilling. I et lokale som er innredet med gamle møbler, og vegger som er dekket av bilder og effekter fra ulike utenlandsmisjoner. Og en varm og innbydende atmosfære, som merkes så fort man kommer innenfor veggene. Også denne kvelden, som tidligere kvelder, ble meget hyggelig. Så jeg gikk inn i meg selv, og undret, hva er det med denne plassen som gjør at jeg trives så godt? Jeg som knapt nok har sittet på en motorsykkel, og som heller ikke har store planer om det, som en fremtidig geskjeft. Og ikke er jeg veteran heller. Bare pårørende til en veteran, som har kjøpt seg sykkel. At mannen min trives et sted hvor veteraner møtes, hvor noe av brorskapet og samholdet fra tiden ute kan gjenoppleves, er naturlig tenker jeg. Og ikke minst et sted hvor han igjen kan pleie sin interesse fra tidligere tider som motorsykkelentusiast. Som har resultert i at han på nytt er eier av en sånn stor doning. Derfor trives han i Norway House i Lommedalen, og er stolt over å være medlem av NorVetMc som klubben heter. Så det handler ikke om lokalene, motorsyklene eller den gode maten. Det handler om menneskene jeg møter her. Veteranene, motorsykkelentusiastene, enkeltmenneskene som til sammen skaper en utrolig god atmosfære som gjør at også en utenforstående som meg kjenner seg velkommen. En atmosfære som rommer fellesskap og samhold, gode samtaler, alvor, humor, latter og glede. Ja, livets mange fasetter! Et sted med takhøyde tenker jeg. Du er velkommen og kjenner deg velkommen akkurat som du er, enten som medlem, veteran, partner, barn, politiker eller om du har en eller annen interesse for veteraner og veteransaken. Jeg har møtt mange trivelige mennesker her, men må likevel trekke fram noen få. Og en av dem er Per Christian, eller Pekka som han kalles. Med snille blågrå øyne og et stort skjegg under et jovialt smil. En ildsjel og pådriver som få, og så vidt jeg vet, en Stemningen er god blant veteraner og pårørende i baren. Over hodet henger et minne om korsfarerborgen Chateau Beaufort som lå rett ved den norske bataljonen i Libanon sitt ansvarsområde (Foto: Roger Markussen) av dem som har hovedansvar for klubben. Skal jeg beskrive han med får ord velger jeg engasjert, entusiastisk, varm og omsorgsfull, og med et stort pågangsmot. Og etter min vurdering med en egen evne til å få hver enkelt til å føle seg betydningsfull og verdifull. Noe som er utrolig viktig i det jeg har forstått er hovedgrunn for klubbens eksistens, at veteran hjelper veteran. Robert må jeg også si noe om. En fyr med glimt i øyet. Som for det meste er å finne bak disken hvor han sørger for at den som ønsker det får noe vått i kroppen. Eller litt snacks. Og god og dårlig musikk. I tillegg strør han om seg med smil, latter og både gode og dårlige historier. En humørspreder som få. Og som jeg som er litt over gjennomsnittet interessert i helse og livsstil, kan diskutere dette med også. Artig. Så må jeg nevne Thomas, brunøyd og med det mørke håret samlet i en kort hestehale. Som ikke var her denne gangen, men som Over: Ine Marie Eriksen Søreide. Foto: Per Christian Jacobsen Oppe til høyre: Maten er legendarisk på Norway House. En av de som sørger for det er Per Christian Pekka Jacobsen. Foto: Per Christian Jacobsen jeg har truffet flere ganger tidligere. Og som jeg opplever som en sympatisk ung mann, med en væremåte som viser varme og omtanke for sine medmennesker, og ikke minst et stort engasjement for klubben og veteraner. Norway House er altså ikke bare et godt sted å være for veteraner. Men også for oss andre som av ulike grunner gjester huset. Til og med barna koser seg her, hvor de er minst like velkomne som oss voksne. Hvor de leker med hverandre og er en naturlig del av miljøet. Samlingene starter på et tidspunkt som gjør at barna fint kan være med noen timer, og maten er tilpasset både liten og stor. Bak disken hos Robert finnes det til og med snop som passende tilbehør for barn i alle aldre en lørdagskveld. Så takk til alle dere som bidrar til å gjøre Norway House til akkurat det det er, og for den viktige jobben dere gjør. Ved at veteran hjelper veteran. Og menneskene i veteranens nære omgivelser. Vi kommer tilbake! 30 31

17 :kontakt: med leseren :kontakt: med leseren BN staben/norbatt I/UNIFIL på seminar 33 år etter Bataljonsstaben i NORBATT I/ UNIFIL var fra 5 til 7 september, 33 år etter dimisjon, samlet på Bæreia til seminar om veteranarbeid. Verdig avskjed for NOR MAINT COY, libanon kont xix For siste gang var befalet fra dette Verkstedkompaniet fra Libanon 1987 samlet. Etter 24 år har dette personellet vært samlet hele 10 ganger. Seminaret, som var lagt opp i samarbeid mellom bataljonssjefen Vigar Aabrek og Knut Østbøll/NVIO, hadde som mål å gi bataljonsstaben NORBATT I/UNIFIL en innføring i Forsvarets og NVIOs arbeid for veteraner fra internasjonale operasjoner. Orienteringene ble gitt på høyeste nivå, og startet med at sjefen for Veteransenteret på Bæreia, oberstløytnant John Petter Bachke, ga en engasjert redegjørelse for aktiviteter og planer knyttet til veteranarbeidet på Bæreia. Deretter gjennomgikk sjefen for den nyetablerte Forsvarets veterantjeneste, generalmajor Robert Mood, Forsvarets vetereranpolitiske mål, midler og perspektiver. Det var en ny verden som åpnet seg for de tilstedeværende veteranene hvis eneste mottakskomité ved hjemkomsten til Norge var en avdeling tollere. Veteranenes eget arbeid for veteraner ble innledet med en grundig gjennomgang av NVIO ved presidenten, Odd Helge Olsen, etterfulgt av NVIOs visepresident, Svein Dyrvik (NORBATT I), som tok for seg personell fra NORBATTs arbeid i veteransammenheng. Steinar Nygaard og Tormod Haarberg (begge NORBATT I), analyserte kapitlene om soldatene fra NORBATT I i Per Jevnes (NORBATT I) bok Såret soldat. Dan-Viggo Bergtun (NORBATT I) orienterte om sanitetstroppens samhold gjennom de 33 årene som har gått, og Arve Nilsen, formann i NVIO avd. Glåmdal, fortalte om turene han arrangerte til Sør- Libanon og Ebl es Saqi. Seminardelen av samlingen ble avsluttet av Øyvind Dammen (NORBATT I), nettopp kommet hjem etter å ha avsluttet sin tjeneste som militær rådgiver ved vår FNdelegasjon, som foreleste om utviklingen av internasjonale operasjoner og orienterte om UNIFIL i dag. Under kransenedleggelsen på UNIFILmonumentet på Kongsvinger festning minnet bataljonssjefen i sin tale om at av de åtte minnesmerkene som er reist til minne om norsk innsats i internasjonale operasjoner, er monumentet i Kongsvinger spesielt på to måter Det er det eneste minnesmerke som eksklusivt er reist for norsk deltakelse i UNIFIL og i tillegg til å minnes ved navn de 21 nordmenn som mistet livet under tjenesten i Sør-Libanon, har monumentet også denne innskriften: Til minne om nordmenn som i perioden gjorde tjeneste i United Nations Interim Force in Lebanon Vi er alle inkludert i dette minnet. I tillegg til de 21 som er oppført på monumentet, ble 13 kollegaer fra bataljonsstaben som har falt fra i ettertid, nevnt med navn. Glomdølske Veterancompanie, veterankompaniet til NVIO avd. Glåmdal, stilte æresvakt og dannet en verdig ramme rundt seremonien. Som en del av det sosiale samværet ledet og guidet Knut Østbøll utflukter til Magnor Glassverk, Chalottenberg, Morokulien, Kongsvinger festning og Vardefortet. Høydepunktet var da oberstløytnant John Petter Bachke under festmiddagen tildelte veteranene Forsvarets veteransenters mynt for anerkjennelse og respekt. Hovedkonklusjonen på seminaret var at bataljonsstaben NORBATT I/UNIFIL vil engasjere seg i veteranarbeidet og arbeide for å arrangere en samling etter 35 år i 2013 av Norges 1. kontingent til UNIFIL. Dette kommer Sjekkposten tilbake til senere. AV KJELL EDVARD OLSEN Vi hadde også denne gang gleden av og ha med oss gjester fra Finnland og Sverige. Disse hadde en nær tilknyttning til det norske verkstedkompaniet i tjenesten i samme kontigenten. Våre gjensynstreff har vært arrangert over hele landet : 1988 Smedstadmoen 1992 Danskebåten 1995 Haltdalen HV.senter 1997 Melbu HV.senter 2000 Helgelandsmoen 2003 Trondheim 2006 Bergen Haakonsvern 2009 Umeåregimenet Umeå i Sverige Bodø Vi takker NVIO for all mulig støtte gjenom disse årene. Vi minner om vervekampanjen - og gratulerer Vi minner om NVIOs vervekampanje som pågår for fullt. Med kun noen måneder igjen av årets vervekampanje tar vi en oppsummering. AV KRISTIN BJERKLI NVIO har hittils i år fått 385 nye medlemmer kan organisasjonssekretær Vibeke Strand opplyse. Allerede kan vi gratulerer tre personer med 3. vervepremien; NVIOs tursekk og termokopp for å ha vervet 7 medlemmer eller mer. Disse tre er: Svein Belsvik 13 nye Svein Dyrvik 10 nye Roger Markussen 11 nye Vi gratulerer, premien blir oversendt dere i nær fremtid. Det er 4 personer som har vervet 4 medlemmer hver, og som ligger godt an til å klare å verve en til inne året er slutt og motta 2. vervepremie; NVIO drikkeflaske og microfiber håndkle for 5 vervinger. Vi heier på dere! Verver du 2 medlemmer mottar du NVIOs Gullnål. Og til alle dere andre der ute. Husk at for å vinne årets toppvervepremie - en båttur for 2 personer med Color Line, Oslo-Kiel - trenger du bare ha vervet 1 nytt medlem for å være med i konkurransen. Så stå på! 32 33

18 :kontakt: med leseren Balkan i flammer Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive noe mer om Balkan. Men det siste innlegget og spesielt redaksjonens "hale" til siste innlegg i "Sjekkposten nr 4", fortjener en kommentar fra min side. For det første så var det et godt innlegg, og for det annet er det helt riktig som det påpekes, at min beskrivelse av situasjonen på Balkan både er ufullstendig og at fremstillingen trenger et tillegg hvis man altså tar mål av seg til å skrive avdelings historie. Slik må det nødvendigvis bli når hensikten er, eller rettere var, å beskrive situasjonen i stort, - ikke å gi noen fullstendig beskrivelse av en enkelt avdelings innsats. Det er faktisk en helt annen sak, og jeg mente vel at det ville kreve mer plass enn tid og sted tillot Det er imidlertid et interessant tema som jeg gjerne vil få skrive litt om en annen gang. Når det er sagt, så syns jeg det er fortjenestefullt at avdelingene selv skriver sin avdelings historie. Det blir vanligvis best da, men det som da ofte vil være tilfellet er at den enkelte avdelings plass i det store bildet ikke blir like objektivt som hvis man har et noe mer helhetlig syn på innsatsen Jeg har, som mange vet, tidligere bl.a. skrevet historien om NORMEDCOY for FST og FMU, herunder gitt avdelingen full honnør for tjenesten både i UNIFIL, Libanon , i Gulf-krigen (Normedcoy SA) og senere på Balkan. Jeg har, som noen vet, selv vært på Balkan to ganger, " on the spot", hhv i Kroatia og i Albania, og arbeider p t i en arbeidsgruppe som ha tatt mål av seg til å beskrive hele spekteret ved norske utenlandsoperasjoner. Men om det blir den fullstendige og sanne historien, ja det gjenstår å se. Det er nå slik at noe av det vi opplevde, det skriver vi om, og noe tier vi om. Den nærmeste fullstendige og objektive beskrivelse av norske styrker på Balkan, slik jeg ser det, finner man i dag i bind 5 av bokverket "Norsk Forsvarshistorie- Allianseforsvar i endring" av Jacob Børresen, Gullow Gjeseth og Rolf Tamnes, sidene som er et sammendrag av historien om norske styrker i felt med vekten på Balkan. For den som vil lese videre kommer man så inn på det temaet som jeg behandlet i stort i min tidligere artikkel, - historien om hvilke skarpe oppdrag man deltok i den gang Balkan sto i flammer; anbefales! Helt til slutt har jeg et lite hjertesukk å komme med som faktisk gjelder all presse, også "Sjekkposten". Bladet står selvsagt i likhet med all annen presse fritt til å behandle innsendt stoff, herunder redigere, forkorte, klippe, lime og illustrere. Det forutsetter imidlertid ikke minst kunnskaper om hvem, hva, når og hvor, dvs avdeling, oppdrag, tid og sted som gjør at originalstoffet, når det presenteres, også henger sammen redaksjonelt og billedmessig. Lars Reiermark TERRORJEGERNE Av Tom Bakkeli Pris kr sider, innb Kagge Forlag, Oslo ISBN Tom Bakkeli har gjort det igjen. Fra tidligere er leserne kjent med hans suksessbøker Norges hemmelige krigere (2007)og Ett skudd,-en død (2008). Nå har forfatteren tatt et skritt videre, dette er hans første roman og det har blitt en topp underholdende og levende thriller fra et miljø som forfatteren kjenner både fra sin tid som krigsreporter og forfatter. Det lover både spennende og godt for fremtiden. Når det er sagt, og med fare for å gjenta meg selv, Bakkeli skriver som vanlig godt og tegner et bilde som både er lett gjenkjennelig og derfor også troverdig. Plottet er greit det, ikke helt usannsynlig, og personene er til å ta og føle på. Denne anmelder føler at forfatteren her har fått med det meste, også en smule humor når han skriver om betydningen av å kunne manipulere mediene, ikke minst hans bemerkning om at Journalister blir målt ene og alene på hvor mange meldinger de kan sende ut per dag, ikke på kvaliteten. Boken er aktuell, eller kanskje er det bedre å si det slik, at den lett kan bli det under litt spesielle omstendigheter. Våre Nordområder er kanskje ikke bare våre, noe som også forfatteren er inne på, og mye tyder på at et spill allerede er i gang, om ikke nødvendigvis slik som Bakkeli beskriver i denne romanen som altså er hans debutroman. En kvinnelig forsvarsminister hjelper å aktualisere plottet, og når forfatteren også har funnet plass for å kunne ta i bruk forsvarets nye kystkorvetter av Skjold-klassen, så viser det klart at han er på bittet. Men altså, det Bakkeli beskriver er en fiksjon, men slett ikke dårlig tenkt og hva selve boken angår, det er godt komponert, godt redigert og fremfor alt, godt skrevet! Anbefales. Takk til NVMC Jeg vil gjerne rette en stor takk til Norwegian Veterans Motorcycle Club for deres deltagelse ved NSE XIX sin hjemkomst den. 22 juli På morgen fredag den. 22 juli i lett regnvær ankommer gutta på hver sin sykkel vårt hotell på Gardermoen. De har bestemt seg for å vise oss sin anerkjennelse for vår tjeneste de siste 6 månedene i Afghanistan. Som veteraner selv har de tatt seg fri fra jobb, eller avbryt ferien sin for å kjøre eskorte for bussene som skal bringe oss fra hotellet og ned til Akershus Festning for medalje seremoni. Det å sitte på bussen og se motorsyklene på god manøver vis eskorterer bussene på motorveien og i Oslo sentrum ved å legge seg taktisk ut i rundkjøringene for å gi bussene fri ferdsel. Mine pårørende som ventet på Akershus Festning syntes også dette var et fint innslag til medaljemarkeringen som skulle skje på festningsplassen. Så til Norwegian Veterans Motorcycle Club: tusen takk for knallbra oppvarting. Jeg personlig setter utrolig stor pris på den markeringen dere gjennomførte. Veteran Småtty MINNEORD PEDER BIRGER PEDERSEN Det var med dyp sorg veteranene i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner mottok budskapet om at Peder Birger Pedersen er gått bort, selv om noen av oss var informert om at han led av en alvorlig sykdom. Peder Birger ble født i Kvalsund i 1935 hvor han var bosatt hele sitt voksne liv. Kun avbrutt av tre kontingenter i Gaza. Peder Birger og en liten krets av veteraner etablerte Kvalsund FN-Nato Veteranlag i 2004 og senere NVIO, Avdeling Kvalsund. Han ble fra dag EN den naturlige leder. En posisjon og post han holdt helt til sin død. Peder Birger var varamedlem til Forbundsstyret i en periode. Mitt første møte med Peder Birger var i 1983/84 på Porsangmoen i forbindelse med et operativt Heimevernsmøte. Jeg traff ham igjen i desember 2004 i forbindelse med valg av ny president til FN-veteranenes Landsforbund. Jeg husker som i dag hans innledning til samtalen: Mitt navn er Peder Birger Pedersen leder i Kvalsund FN-Nato Veteranlag! Jeg er kommet ens ærend fra Kvalsund for å snakke med deg før presidentvalget. Vi i Finmark er ganske lei av at dere søringer alltid har bekledd topptillitsvervet i FN- Veteranenes Landsforbund. Mange timers samtale senere skilte vi lag :kontakt: med leseren som svært gode venner. Et veteran-vennskap som har vart helt til hans død. Veteranmiljøet i NVIO vil alltid huske Peder Birger som en leder og veteran som var meget stolt av å være finnmarking, åpen, utadvent og full av handlekraft for det som opptok ham, spesielt Forsvaret og Veteransaken med vekt på kameratstøtte. Peder Birger var stolt av sine 3 kontingenter i Gaza som han følte svært givende og meningsfylte. Peder Birger var en sann FN-veteran! Peder Birger snakket ikke i utide, men når han tok ordet, lyttet vi alle til hans kloke og fengende innlegg. Alltid rett på sak og med forslag til gode løsninger. Peder Birger arbeidet iherdig for å bygge ut lokalforeninger og kameratstøttegrupper, ikke bare i Norge men også i hele Norden. Spesielt ivret han for kontakt med våre finske veteranbrødre, godt hjulpet av sin kone Leena. Dette arbeidet vil vi nå følge opp. Jeg vil også bruke denne anledning til å takke hans kone Leena og den nærmeste familie for at Peder Birger fikk bruke så mye av deres felles tid til veteranarbeid og veteranaktivitet helt til det siste. Leena, hans barn med familier har mistet sin kjære Peder Birger, og NVIO har mistet en hedersmann, kjær og dyktig leder, en god kamerat med Finmarkingens beste egenskaper. Peder Birger Pedersen vil bli savnet - men husket av oss alle. Odd Helge Olsen - President /NVIO Giverglede søkes til stiftelsen «Veteranhjelp» En av Forbundets oppgaver er å hjelpe veteraner og deres pårørende som sliter etter utenlandstjenesten. Enkelte ganger kan veteranene få akutte økonomiske problemer som må løses umiddelbart. For å kunne gi slik øyeblikkelig hjelp, har NVIO opprettet Stiftelsen Veteranhjelp. Pengene går utelukkende til å hjelpe veteraner og pårørende som trenger økonomisk støtte. Betaling skjer til kontonr

19 :medlemsservice :medlemsservice Medlemsfordeler Som medlem i NVIO kan du benytte deg av medlemsfordelene vi tilbyr. Vi har fått i stand gode avtaler på vegne av våre medlemmer. Det er viktig for oss å finne seriøse og landsdekkende samarbeidspartnere slik at alle medlemmer kan dra nytte av medlemskapet. Vi arbeider kontinuerlig med å få til gunstige avtaler for medlemmene i NVIO, og vil dermed gjerne vite hva medlemmene selv ønsker som medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt om dere har forslag. Full info om medlemsfordeler finner du på Brilleland Gjennom en samarbeidsavtale tilbyr vi NVIO sine medlemmer følgende: Komplett brille: 10%, Solbrille: 10% Produkter fra Aksess & Daylight NVIOs medlemmer får 25% rabatt i forhold til butikkpris på Craft klær hos Aksess & Daylight. Klærne kan bestilles via NVIOs nettbutikk. Justissektorens kursog øvingssenter Som medlem i NVIO får du medlemspriser på overnatting hos JKØ i Stavern. For bestilling/priser, se kontaktinformasjon på feriesenterets hjemmeside eller ring direkte til senteret for priser. Hurtigruten NVIO har inngått en avtale med Hurtigruten og medlemmene vil etter hvert få spennende tilbud på reiser i Bestilling til: BI Reiser v/bjørn Inge Nordland, tlf: Discover Travel Som medlem i NVIO får du og hele ditt reisefølge 1000,- i rabatt per person. Oppgi at du er medlem i NVIO når du skal bestille din drømmeferie. Se og tlf: Lilleput reiser Reiser til skjulte, greske perler! April t.o.m. 11/6 og 13/8 8/10 10 % rabatt. Øvrig sesong 5% rabatt. Bestillinger gjøres på telefon, og medlemsnummer må oppgis. Tlf , Siftelsen Arkivet Stiftelsen Arkivet gir alle NVIO`s medlemmer gratis omvisning (full pris kr. 60.-) i Gestapokjelleren samt tilgang til vårt bibliotek som har en av landets største samlinger av okkupasjonshistorie. Se stiftelsenarkivet.no Falstadsenteret. NVIO medlemmer får inngang til student/honnør pris. Nobels fredssenter NVIOs medlemmer får 25 % rabatt hos Nobels fredssenter. Barn under 16 år har gratis adgang. Husk å vise NVIOs medlemskort i billettluken! Sandefjord paintball NVIOs medlemmer får 15% rabatt mot fremlagt medlemsbevis hos Sandefjord Paintball. Artic glass Andøya Medlemmer av NVIO får 30 % på håndlagede glassprodukter fra Arctic glass Andøya. Seniortilbud SATS Som NVIO medlemmer over 60 år får en rekke fordeler dersom du ønsker å melde deg inn i SATS. Benytt deg av muligheten til å få en gratis prøvetime på ditt lokale SATS senter. Kupong for gratis prøvetime finner du nederst på siden. For mer informasjon om denne medlemsfordelen, priser, SATS sentere, hvordan melde deg inn, og info. til allerede SATS medlemmer - se Her er et utvalg lenker til nyttige nettsteder. For enda flere, se våre nettsider VETERANER Forsvarets Veterantjeneste/ Forsvarets Veteransenter Roger Helmers: myspace.com/rogerhelmers, reverbnation.com/rogerhelmers Kameratstøtte.no: Dovrefjell alliansen: World Veterans Federation: Courage to Care Campaign: usuhs.mil/psy/courage.html Veterans and Military Family Health: eplus/veteransandmilitaryfamil yhealth.html FORSVARET Forsvarsdepartementet: html?id=380 Forsvarsnett: Norges Offisersforbund: Forsvarsnett: Befalets Fellesorganisasjon: Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL): Norsk Tjenestemannslag NTL: Personellforbundet: Hjelpetelefoner Kameratstøttetelefonen: Mental Helses hjelpetelefon Kirkens SOS Krisetelefon, Forsvarets grønne linje: Hærens styrkers senter for Forsvarets Forum: FN-sambandet: Folk og Forsvar: Milforum Norske reserveoffiserers forbund PSYKISK HELSE- ORGANISASJONER Mental Helse Modum Bad Senter for Krisepsykologi: HELSE Doktor Online Norsk Pasientskadeerstatning Fritt sykehusvalg RUSTILTAK Anonyme Alkoholikere NaNorge ANDRE NYTTIGE NETTSIDER Advokaten: pårørende: Sjøforsvarets pårørendetelefon Luftforsvarets pårørendetelefon Røde Kors-telefonen for barn og unge: Bekymringstelefonen Voksne for barn: President Odd Helge Olsen Skarpelunden 12 A 4623 Kristiansand Mob: Tlf: Visepresident Svein Dyrvik 7105 Statsbygd Mob: Styremedlem Heidi J. Brudal Steinliveien 7, 3518 Hønefoss Mob: Styremedlem Anne-Kari Andreassen Niels Windsvei 35, 6009 Ålesund Mob: Tlf: Fax: Styremedlem Kjetil Valrygg Jerpeveien 2b 8665 Mosjøen Mob: Styremedlem Ola van der Eynden 9710 Indre Billefjord Tlf: Mobil: Kontor Banak Mil tlf: Forbundstyret i NVIO 2010/2012 Styremedlem Amund Flesvik Vestre Hurdalsvei Maura Mob: Varamedlem Kjell Brosten Øvre Stokkavei Stavanger Tlf: Mob: Varamedlem Frank Freding Langstranda Bodø Mob: Varamedlem Sigurd Jentoft Pedersen Aronnesvn Alta Mob: Varamedlem Per Morten Bjørnstad Korvaldveien Mjøndalen Tlf: Mobil Varamedlem Dag Handal Hammerslandsgr Søreidgrend Tlf: Mob: Geografiske ansvarsområder for styremedlemmene Region 1: Finnmark og Troms Ola van der Eynden, Sigurd Jentoft Pedersen Region 2: Nordland Kjetil Valrygg, Frank Freding Region 3: Trøndelag Svein Dyrvik Region 4: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Anne-Kari Andreassen Region 5: Hordaland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark Odd Helge Olsen, Kjell Brosten, Dag Handal Region 6: Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Oppland, Hedmark Heidi J. Brudal, Amund Flesvik, Per Morten Bjørnstad

20 :medlemsservice :medlemsservice Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO Lokalforeningsoversikt NVIO avd. Alta og omegn Leder: Sigurd Pedersen Aronnesvei 70, 9514 Alta Telefon: , Mobil: NVIO avd. Asker og Bærum Leder: Jan Kristian Næss Hønsveien 73, 1384 Asker Mobil Privat NVIO avd. Aust-Agder Leder: Roy Gjertsen Postboks 1401, 4856 Arendal Telefon: NVIO avd. Bergen og omland Leder: Paul Harald Smines Kronstad Hovedgård Kronstadveien Bergen Mobil: Tlf: NVIO avd. Bodø og omegn Leder: Audun Spjell Postboks 62, 8001 Bodø Mobil: , Telefon: NVIO avd. Drammen og omegn Leder: Per Morten Bjørnstad Korvaldveien 141, 3050 Mjøndalen Telefon: , Mobil: NVIO avd. Follo og Indre Østfold Leder: Ulf Magnussen Kvartsveien 29, 1820 Spydeberg Mobil: NVIO avd. Frøya og Hitra Leder: Jostein Roar Skarsvåg Kverka, 7266 Frøya Mobil: NVIO avd. Førde og omland Leder: Øyvind Hartveit Øvre Fossheim 9, 6800 Førde Tlf: NVIO avd. Gildeskål, Meløy, Rødøy Leder: Geir Haukland Postboks 90, 8151 Ørnes, Telefon: (p): , Mobil: Telefon: (a): NVIO avd. Gjøvik og Toten Leder: Roald Høgberget Rosethaugv. 14, 2830 Raufoss Tlf: , Mobil: NVIO avd. Glåmdal Leder: Arve Nilsen Postboks 138, 2201 Kongsvinger, Mobil: NVIO avd. Gudbrandsdalen Leder: Helge Norderhus Kjørrhovda 15, 2660 Dombås, Mobil: , Telefon: , Fax: udbrandsdalen.nvio.no NVIO avd. Hadeland Leder: Tor Kjølberg Munkelien Nedre Ulven veg 108, 2720 Grindvoll Tlf: , Mobil: NVIO avd. Hamar og omegn Leder: Knut Johannessen Retterstadveien 145, 2353 Stavsjø, Mobil: NVIO avd. Hammerfest Leder: Tom Jacobsen Fjordaveien 18, 9610 Rypefjord Tlf: NVIO avd. Harstad og omegn Leder: Knut Forn Postboks 615, 9486 Harstad Tlf: , Mobil: NVIO avd.haugaland Leder: Odd J. Bentsen Kvednahaugveien 19, 4260 Torvastad, Telefon: , Mobil: NVIO avd. Havøysund Leder: Gunnar Jacobsen Strandgate 294, 9690 Havøysund Mobil: NVIO avd. Hedmark Leder: Johs Skogsrud Håkon Håkonssonsvei 20 B 2618 Lillehammer Tlf: , M: NVIO avd. Kongsberg Leder: Henning Martiniussen Stollvn Kongsberg, Mobil: NVIO avd. Kristiansand og omegn Leder: Oddbjørn Wiggen Odderhei Terrasse 132, 4639 Kristiansand S. Tlf: Mobil: NVIO avd. Kvalsund Leder: Sandmovn. 15, 9620 Kvalsund, Telefon: , Mobil: NVIO avd. Mandal og Lister Leder: Thomas Fjell Heiveien 6, 4517 Mandal, Telefon: NVIO avd. Midt Finnmark Leder: Hans Atle Strømeng Brennelv, 9700 Lakselv Mobil: Kontor Banak: Mil tlf NVIO avd. Mosjøen og omegn Leder: Roy Brubakk Meyersgt 1 B, 8656 Mosjøen, Mobil: NVIO avd. Namdal Leder: Lars Petter Skaanes Fossbrennvn. 31A, 7800 Namsos, Mobil: , tlf: , NVIO avd. Nedre Romerike Leder: Geir Kenneth Bjerke Laboveien Skjetten Mob.tlf NVIO avd. Nordmøre Leder: Per Kvarsvik Portveien Averøy M: NVIO avd. Ofoten Leder: Hallgeir Ramstad Holmenveien 12, 8514 Narvik Mobil: Telefon: NVIO avd. Oppdal og omegn Leder: Rune Jullumstrø Vangstrø Fjellvang 7340 Oppdal, Telefon: NVIO avd. Oslo Leder: Trond Werner Postadr: Bygn. 55, Oslo mil/akershus, 0015 Oslo Telefon: , NVIO avd. Rana og omegn Leder: Arnljot Skogheim Postboks 1426, 8602 Mo i Rana Mobil: NVIO avd. Ringerike og omegn Leder: Eivind Hansen Pb 51, 3533 Tyristrand Mobil.: NVIO avd. Rogaland Leder: Jarl Pedersen Ormøyvn Hundvåg Mobiltelefon: NVIO avd. Romsdal Leder: Arne Vågseter Skåla, 6456 Skåla, Mobil: , Tlf: NVIO avd. Røros og Fjellregionen Leder: Jan Lars Haugom 7370 Brekkebygd Telefon: , Fax NVIO avd. Salten Leder: Torfinn Sollund Trostveien 4 C, 8200 Fauske Mobil: NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfold Leder: Anders Forreløkken Postboks 425, 3201 sandefjord Tlf: , Mobil: Fax: NVIO avd. Sunnmøre Leder: Harald Barstad Postboks 1114 Sentrum Ålesund Telefon: Mobil: NVIO avd. Svalbard Leder: Arild Lie PB. 0153, 9171 Longyearbyen Mobil: NVIO avd. Søre Sunnmøre Leder: Per Inge Øye 6170 Vartdal Telefon: NVIO avd. Sør - Varanger Leder: Jan Erik Meldgaard Nelly Lundsvei 24, 9912 Hesseng Telefon: , Mobil: NVIO avd. Tana og omegn Leder: Asbjørn Dalsbø Smalfjord, 9845 Tana, Telefon: Mobil: NVIO avd. Troms Leder: Einar Ulleberg Postmottak Kappelvn Bardufoss Mobil: NVIO avd. Tromsø Leder: Frank Stormo Langnesvn 51B 9016 Tromsø Mobil: NVIO avd. Trøndelag Leder: Svein Dyrvik 7105 Stadsbygd, Telefon: NVIO avd. Valdres Leder: Roger Markussen Postboks 5, 2901 Fagernes, Tlf: , Mobil: NVIO avd. Vestfold og Telemark Leder: Knut Erik Jørgensen Nesjarveien 29, 3268 Larvik, Mobil: NVIO avd. Vesterålen Leder: Rolf Harry Knudsen Martin Nilsensvei Myre Mobil: Telefon: NVIO avd. Voss og omland Leder: Bernt Ove Røthe Postboks 567, 5703 Voss, Tlf: , Mobil: NVIO avd. Sør-Helgeland Meyersgt 1 B, 8656 Mosjøen, Mobil: NVIO avd. Ytre-Helgeland Meyersgt 1 B, 8656 Mosjøen, Mobil: NVIO avd. Østfold Leder: Anne Mette Blix Idd, Skottene gård 1765 Halden Tlf: Mobil: NVIO avd. Øvre Romerike Leder: Brynjulf Jenssen Trondheimsveien Jessheim Telefon: Mobil: Sist oppdatert Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Bygg 60 Oslo Mil/Akershus 0015 Oslo Telefon Forbundets hjemmeside: Bankgiro Org.nr SEKRETARIATET: Besøksadresse: Bygn. 60, Akershus festning Generalsekretær: Tom Chr. Blix, Mobil: Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Mobil: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Mobil: e-post: Forbundskontor: Forbundssekterær: Svein Bolstad, mobil: , e-post: Organisasjonssekretær: Vibeke Strand, mobil: , e-post: Rådgivere: Bjørn Næss Mobil: e-post: Geir Stamnes Mobil: e-post: Irene Ulstein Soleim mobil: , Journalist/ Informasjonsmedarb. Katrine Sviland Mobil: Husk å melde adresseforandring til NVIO Bli fan av oss Facebook 38 39

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Foto: Per Arne Juvang/Forsvaret Foto : Kristin Enstad Bakgrunn: Norges engasjement i Afghanistan Hovedmålet for det

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Anne Thurmann-Nielsen, Dagbladet.no, 04.12.2007 RASENDE: Som 24-åring fikk Malalai Joya tre minutters

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Snakk om familieutfordringer

Snakk om familieutfordringer Snakk om familieutfordringer Vi er opptatt av at det skal være så enkelt som mulig å sy sammen veteranfamiliens liv etter et internasjonalt oppdrag. Stadig flere reiser ut, både fire og fem ganger. Det

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF 51 78 60 20 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 3. 5. FOTOGRAFEN KJEM 6. MILJØDAG 4. 7. 41 10. 11. 12. 13. Tur/dag 14. 42 43 17. 24. FN-DAG 18. Andre 5 år! 25. 19. 26. Fellessamling

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer