Ut i fra vårt mål og dine behov har vi delt opp Mitt Norge Bygges i tre hoveddeler: Anbud entreprenører. Hoved-/Generalentreprenør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ut i fra vårt mål og dine behov har vi delt opp Mitt Norge Bygges i tre hoveddeler: Anbud entreprenører. Hoved-/Generalentreprenør."

Transkript

1 Manual Velkommen som bruker! Basert på den informasjonen vi har fått fra deg, har vi opprettet personlige profiler slik at du skal få så riktig informasjon som mulig til riktig tid. Du kan ha flere forskjellige profiler f.eks. en for søk, en for prosjekthendelser og en for bedriftshendelser. Dersom du merker at du får irrelevant informasjon eller at du kanskje savner noe, kan det hende at profilen din må justeres. Ikke nøl med å ta kontakt med oss! Endringer innenfor rammene av avtalen din medfører ingen ekstra kostnader. Ut i fra vårt mål og dine behov har vi delt opp Mitt Norge Bygges i tre hoveddeler: MINE FORRETNINGSMULIGHETER Søk-, overvåknings- og hendelsestjenester med informasjon om bygg- og anleggsprosjekter som gir deg uvurderilige forretningsmuligheter. Finn nye oppdrag m.m. MIN BESLUTNINGSSTØTTE Statistikk-, analyse-, trend- og rangeringstjenester som gir deg et bedre beslutningsunderlag. MITT VAREMERKE Adresser- og DM-tjenester som bidrar til å markedsføre og styrke ditt varemerke. Informasjonen er hentet fra våre daglige markedsundersøkelser. Anbud konsulenter/rådgivende Anbud entreprenører Vi følger opp prosjektet frem til denne fasen fra idé til kontraherte underentreprenører er på plass Rolle Fase Tiltakshaver Prosjektleder Arkitektskisse Idé Planlegging Arkitekt Rådgivende Ingeniør Bygg (RIB) Rådgivende Ingeniør Elektro (RIE) Rådgivende Ingeniør Ventilasjon (RIV) Rådgivende Ingeniør Rør M fl. Kontrahering av konsulenter/ Rådgivende ingeniører Prosjektering Totalentreprenør Hoved-/Generalentreprenør Gravings /planeringsentreprenør Grunnentreprenør Byggentreprenør Elentreprenør Ventilasjonsentreprenør Rørentreprenør Malingsentreprenør M fl. Kontrahering av entreprenører Byggestart Produksjon Byggeprosess Innflytting Ved hjelp av daglige markedsundersøkelser følger vi hele byggeprosessen og finner ut hvem som bygger hva, hvor, når og hvordan. Som kunde hos oss kan du se forandringene i databasen online uten forsinkelser. Du får med andre ord en uvurderlig oversikt over prosjekter, bedrifter og anbud innen privat, såvel som offentlig bygg- og anleggsnæring. Side 1

2 Innholdsfortegnelse Side Mine forretningsmuligheter 3 Hurtigsøk 4 Prosjekt/Bedrift Avansert søk 5 Menysystemet 5 Prosjekthendelser Funksjoner i trefflisten 6 Kartet / Sortere / Se tidligere hendelser / Begrens Prosjekthendelser Funksjoner på prosjektkortet 7 Merk av prosjekte / Punktovervåkning Projekthendelser Felles funksjoner treffliste/prosjektkort 8 Lagre / Skriv ut / Uinteressante prosjekt / Rapport / Eksportere Prosjekthendelser Prosjektkortets informasjon 9 Redaktør / Hva skjer nå / Prosjektet er ferdig overvåket Prosjekthendelser Fanene på prosjektkortet 10 Bedrift / Beskrivelse / Detalj / Anbud / Notat /Påminnelses Bedriftshendelser Funksjoner i trefflisten 11 Rangering / Kartet / Sortere / tidligere hendelser / Begrens Bedriftshendelser Funksjoner på bedriftskortet 12 Merk av bedrifter / Punktovervåkning / Bedriftsanalyse Bedriftshendelser Fanene på bedriftskortet 13 Prosjekt / Person / Notat / Skal gjøres Bedriftshendelser Bedriftsanalyse 14 Relasjoner 14 Hvor / Hva / Størrelse /Prosjekttype/Når Overvåkninger 15 Prosjektfanen - Prosjektkurv, Innkurv, Punktovervåkning,Papirkurv, Påminnelser Bedriftsfanen - Bedriftskurv, Punktovervåkning, Papirkurv Tilleggstjeneste - Avansert prosjektkurv Min beslutningsstøtte 16 Byggerangering 16 Byggestarts- og prosjekteringsindeks 16 Tilleggstjeneste - Markedsanalyse 16 Mitt varemerke 17 Adresseforespørsler 17 Hjelp med forsendelse - DM-tjenester 17 Info 18 Innstillinger - Juster Mitt Norge Bygges 18 Det som er markert i grått er ikke noe du trenger for å bruke tjenesten, men det gir deg flere muligheter når du merker at du har behov for det...flere muligheter Det som er markert i grønt, viser brukervennlige tjenester som du kan kjøpe i tillegg. Ta kontakt med din kundekontakt for ytterligere informasjon og priser...tilleggstjenester Side 2

3 MINE FORRETNINGSMULIGHETER Felles for alle funksjonene på denne siden er at du ser navnet på den aktuelle profilen under navnet på tjenesten. Har du flere profiler, bytter du lett profil ved å klikke på «Bytt profil». Under «Innstillinger» kan du velge hvilken profil du vil ha som forhåndsvalg. (Se side 18.) Søk Søk raskt og enkelt ved hjelp av Hurtigsøk på ord som prosjektets eller bedriftens navn, geografi osv. Klikk på «Avansert søk» for en mer detaljert søketjeneste. (Se søketips på side 4.) Hendelser Prosjekthendelser - Her ser du et utvalg av de seneste oppdateringene på prosjektet innenfor ditt område. Den geografiske plasseringen av prosjektet er merket av på kartet i form av en veibokk. For å komme inn på tjenesten og se på flere prosjekter, klikker du på «Vis alle». Bedriftshendelser - Her ser du et utvalg bedrifter som i det siste har blitt innrapportert i forbindelse med prosjekter innenfor ditt område. En vernehjelm viser bedriftenes geografiske plassering på kartet. Du får tilgang til hele tjenesten ved å klikke på «Vis alle». Overvåkning Her finner du de prosjektene, bedriftene, eller personene som du har valgt å overvåke, lagre m.m. Side 3

4 Hurtigsøk Skriv inn ditt søkeord i hurtigsøk-feltet, og trykk Enter eller på knappen Søk. Du kan sette inn flere ord, men tenk på at hvert ord innebærer at du begrenser søket ditt ytterligere. Søketips! Prosjekt Dersom du søker etter et spesifikt prosjekt, skriv inn prosjektets navn, adresse osv., eller forsøk å søke på en bedrift som du vet er involvert i prosjektet (da vil du finne prosjektet under denne bedriften). Dersom du søker etter en viss type prosjekt, skriv inn ord som kategori, bygningstype, årstall, fylke osv. Søketips! Bedrift Dersom du søker etter en spesifikk bedrift, skriv inn navn og f.eks. by. Dersom du søker etter en spesifikk type av bedrift: Side 4

5 Avansert søk Klikk i eller bort markeringsrutene for å justere søket. Du kan også søke på byggestart, byggekostnader, deler av prosjektets navn, adressen m.m. En * foran et fylke, en kategori osv. betyr at du bare har deler av alternativet i profilen din. Ta kontakt med din kundekontakt dersom du ønsker å utvide innholdet. Når du har gjort ferdig utvalget ditt, klikker du på søk og jobber videre med trefflisten som beskrevet for prosjekt- eller bedriftshendelser. Se videre under de respektive kapitlene for dette. Ved hjelp av tasten oppe til venstre veksler du lett om til hurtigsøk. Menysystemet Du navigerer raskt og enkelt i Mitt Norge Bygges ved hjelp av den blå menyraden. Den lyseblå pilen lengst til høyre viser hvor du befinner deg akkurat nå. Ved å klikke på de små hvite pilene som peker nedover, ser du valgmulighetene dine. Eksempel Du har flere ulike profiler, men ønsker å se resultatet for en annen profil: Klikk på pilen som ligger ved det aktuelle profilnavnet Klikk på profilnavnet som du vil skifte til Du får resultatet direkte opp på skjermen. Side 5

6 Prosjekthendelser Funksjoner i trefflisten Her ser du de seneste forandringene som har blitt gjort i prosjekter ut i fra din profil. De som er sist oppdatert, ligger høyest opp på listen. Merk at det kan finnes flere sider klikk på «Neste side» under listen for å se flere prosjekter. Du kan velge å arbeide med prosjektene direkte fra trefflisten, eller du kan klikke på et prosjekt for å komme til prosjektkortet. Kartet (gjelder også for Søk) De prosjektene/bedriftene som inngår i listen, er oppført som prikker på kartet. Ved å klikke på kartet, holde venstre musetast nede og markere det området du vil zoome deg inn på, kan du se nærmere på den geografiske plasseringen. Er oppkoblingen din treg? Klikk på knappen «Skjul kartet» for å kunne jobbe raskere. Sortere (gjelder også for Søk) Ved å klikke på pilen ved «Sortering» finner du flere forskjellige sorteringsmuligheter. Du kan klikke på flere av symbolene for å få ytterligere informasjon. Se tidligere hendelser Har du ikke brukt tjenesten på en god stund? Klikk på pilen ved «F.o.m. uke» og «T.o.m. uke» og bytt til det tidsrommet du ønsker å se på. Nå har du kontroll! Begrens profilen og trefflisten din midlertidig Dersom du vil legge til forskjellige ting i profilen din eller justere den på permanent basis, må du kontakte din kundekontakt. Vil du derimot gjøre midlertidige justeringer, klikker du på «Min profil». Avmarker det du ikke vil ha med, og klikk på knappen «Utfør». Du kan se at justeringene er blitt iverksatt ved at bakgrunnen på «Min profil» blir grønn. For å gå tilbake til den opprinnelige profilen klikker du på «Min profil», «Gjenopprett» og «Avbryt». Side 6

7 Prosjekthendelser Funksjoner på prosjektkortet Merk av prosjekter Fra prosjektkortet kan du klikke deg gjennom prosjektlisten ved hjelp av knappene «Forrige» og «Neste». Du kan også markere prosjektene direkte i prosjektkortet for så å vende tilbake til trefflisten og arbeide videre med funksjoner som f.eks. «Skriv ut» eller «rapport». Punktovervåkning (gjelder også for Søk) Vil du ha informasjon med det samme det skjer noe med et spesifikt prosjekt eller en spesifikk bedrift? Klikk på «Punktovervåkning» når du står på et prosjekt- eller bedrifts kort. Vi sender en e-post til deg når noe hender med de prosjektene/bedriftene som du har valgt å punktovervåke. Du finner punktovervåkningene ved å klikke på start i den blå menyen og velge «Overvåkninger». Deretter velger du prosjekt- eller bedriftsfanen. Anteckningar Klikk på Opprett for å lage et nytt notat, skriv inn teksten, velg prioritet og klikk på OK. Side 7

8 Projekthendelser Felles funksjoner treffliste/prosjektkort (gjelder også for Søk) Lagre Klikk på de prosjektene du vil lagre i markeringruten, enten fra trefflisten eller fra prosjektkortet. Velg prioritet og ev. mappe, og klikk deretter på «Lagre». Du kan også opprette/endre mappene dine her. Fra prosjektkortet klikker du rett på «Lagre» for å lagre nettopp det prosjektet. Lagrede prosjekter legges inn i prosjektkurven din under «Overvåkninger». Fjern et lagret prosjekt ved å klikke på «Fjern fra kurven» fra prosjektkortet, eller håndter prosjekter og mapper fra «Overvåkninger». Skriv ut prosjekter eller bedrifter Klikk i rutene ved siden av de prosjektene du vil skrive ut, og klikk på knappen «Skriv ut». Foreta dine valg, og klikk deretter på «Forhåndsvisning» for å sjekke at alt er korrekt før du skriver ut. Uinteressante prosjekt Kommer du over prosjekter som du vet at du ikke kommer til å ha nytte av? Fra listen: Klikk i ruten ved siden av disse prosjektene, og klikk på knappen «uinteressant». Prosjektnavnene på disse vil nå bli gråfargede. For å skjule dem helt og holdent klikker du på knappen «Skjul uinteressante». For å gjenopprette et prosjekt som er merket av som uinteressant, klikker du først på knappen «Vis uinteressante» (dersom du tidligere har valgt å skjule uinteressante prosjekter). Klikk deretter i ruten ved siden av det aktuelle prosjektet, for så å klikke på knappen «Gjenopprett». Fra prosjektkortet: Klikk på knappen «Uinteressant», gjenopprett ved å klikke på «Gjenopprett». Finner du ikke knappen «Skjul uinteressante»? Gå inn i Innstillinger og legg den til. Lag en rapport i Excel-format Klikk i ruten ved siden av de prosjektene du vil ha med, og klikk på knappen «Rapport». For å opprette en rapport med alle prosjektene i listen, klikker du direkte på «Rapport». Velg om du vil lagre rapporten på harddisken din eller om du vil vise den direkte i webleseren din ved å velge «Åpne»...flere muligheter Eksportere Eksporter prosjekter til ditt CRM-/salgsstøttesystem. Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med integrering. Det finnes også funksjoner for direkteanrop som ikke krever eksportering, men som fungerer som lenker...tilleggstjenester Side 8

9 Prosjekthendelser Prosjektkortets informasjon (gjelder også for Søk) Redaktør Dersom du har spesifikke spørsmål om selve prosjektet eller utfyllende opplysninger, kan du henvende deg til en av våre redaktører. E-postadressen finner du ved å klikke på navnet. Har du derimot spørsmål om tjenesten eller utvalget ditt, kan du henvende deg til kundekontakten din. Du finner navnet på kundekontakten din i e-posten du får fra oss hver mandag. Hva skjer nå Her noteres viktig informasjon! Her finner du aktuell informasjon om prosjektet, anbudsfrister, hvilken fase prosjektet er i nå, type aktør som kontraheres akurat nå, osv. Prosjektet er ferdig overvåket Vi følger prosjektene til oppkjøpte entreprenører, og deretter kategoriseres prosjektet som ferdig overvåket. Prosjekter med totale byggekostnader på under 3 millioner kroner (5 millioner i Oslo) innrapporteres kun én gang. Side 9

10 Prosjekthendelser Fanene på prosjektkortet (gjelder også for Søk) Bedriftsfanen Her ser du hvilke bedrifter som er innrapportert på prosjektet, hvilken rolle de har og ev. kontaktpersoner. Du kan velge å se alle de kontraherte bedriftene eller kun de som stemmer overens med profilen din. Marker i feltet foran «Alle bedrifter» eller «Bedrifter lik profil» for å bytte. Blå tekst innebærer at du kan klikke videre for å få mer informasjon. Dersom du klikker på en bedrift, får du opp bedriftskortet med informasjon om bedriftens øvrige prosjekter, kontaktpersoner, kontaktinformasjon m.m. Les mer om bedriftskortet på side 12. Ved å klikke på en person får du opp et bedriftskort med prosjekter som akkurat denne personen er ansvarlig for. Beskrivelsesfanen Få svar på spørsmål som: Hvor stort blir byggeprosjektet i kvm? Hvor mange bygninger? Hvilken type bygningsstruktur benyttes? Hvor mange leiligheter består prosjektet av? Informasjon om alle de ulike bygningskategoriene som inngår Detaljfanen Dersom redaktøren vår har fått informasjon om detaljer vedrørende prosjektet, f.eks. hvilke materialer som kommer til å kjøpes inn, finner du det her. Detaljfanen vil da være merket med en «i». Anbudsfanen Anbudsfanen dukker bare opp når prosjektet er i en anbudsfase. Her finner du anskaffende bedrift med rett kontaktperson samt lenker til ev. Doffin. Påminnelsesfanen Opprett en påminnelse i Mitt Norge Bygges. Du kan også koble påminnelsen til din Outlook kalender. Her kan du også lett endre eller fjerne en påminnelse. Side 10

11 Bedriftshendelser Funksjoner i trefflisten Få oversikt over bedrifter som har blitt innrapportert i forbindelse med prosjekter hvor noe nylig har hendt, eksempelvis et nytt prosjekt, anbudsfrister, en ny entreprenør som er blitt kontrahert osv. alt ettersom hvordan din profil er lagt opp. Merk at det kan finnes flere sider klikk på «Neste side» under listen for å se mer. Jobb med bedriftene direkte fra listen, eller klikk på en bedrift for å komme til bedriftskortet. Aktiver rangering (gjelder også for Søk) Se hvilke bedrifter som er mest aktive og/eller er størst, en sorteringsfunksjon som bidrar til at du raskt kan sortere trefflister over bedrifter ut i fra prosjektverdien i mill. kr eller ut i fra antall prosjekter. Du kan velge mellom å generere et resultat ut i fra hele databasen vår eller kun ut i fra din aktuelle profil. Klikk på dine valg, og klikk deretter på knappen «Opprett rangering». Kartet (gjelder også for Søk) De prosjektene/bedriftene som inngår i listen, er oppført som prikker på kartet. Ved å klikke på kartet, holde venstre musetast nede og markere det området du vil zoome deg inn på, kan du se nærmere på den geografiske plasseringen. Er oppkoblingen din treg? Klikk på knappen «Skjul kartet» for å kunne jobbe raskere. Sortere (gjelder også for Søk) Ved å klikke på pilen ved siden av «Sortering», finner du flere ulike sorteringsmuligheter. Se tidligere hendelser Har du ikke kunnet bruke tjenesten på en stund? Klikk på pilen ved «F.o.m. uke» og «T.o.m. uke» og bytt til det tidsrommet du har gått glipp av. Nå får du raskt oversikten. Begrens profilen og trefflisten din midlertidig Dersom du vil legge til forskjellige ting i profilen din eller justere den permanent, må du kontakte din kundekontakt. Vil du derimot gjøre midlertidige justeringer, klikker du på «Min profil». Merk av det du ikke vil ha med, og klikk på knappen «Utfør». Du kan se at justeringene er blitt iverksatt ved at bakgrunnen på «Min profil» blir grønn. For å gå tilbake til den opprinnelige profilen klikker du på «Min profil», «Gjenopprett» og «Avbryt». Side 11

12 Bedriftshendelser Funksjoner på bedriftskortet (gjelder også for Søk) Merk av bedrifter Fra bedriftskortet kan du klikke deg gjennom trefflisten ved hjelp av knappene «Forrige» og «Neste». Du kan også merke av prosjekter direkte i prosjektkortet for så å gå tilbake til trefflisten og skrive ut. Punktovervåkning Ønsker du å få informasjon med en gang det skjer noe i forbindelse med et spesifikt prosjekt/bedrift? Klikk på «Punktovervåkning» når du står på et prosjekt- eller bedriftskort. Vi sender en e-post til deg når noe hender med de prosjektene/bedriftene som du har valgt å punktovervåke. Du finner punktovervåkningene ved å klikke på Start i den blå menyen og velge «Overvåkninger» nede på venstre side. Deretter velger du prosjekt- eller bedriftsfane. Bedriftsanalyse Bidrar til at du raskt får innsikt i interessante bedrifter. Les mer på side 14. Anteckningar Klikk på Opprett for å gjøre et nytt notat, skriv inn teksten og klikk på OK. Bedriftshendelser Felles funksjoner treffliste/bedriftskort (gjelder også for Søk) Klikk i markeringsruten på de bedriftene du vil lagre, enten fra trefflisten eller fra prosjektkortet, og klikk deretter på «Lagre». Fra prosjektkortet kan du klikke direkte på «Lagre» for å lagre akkurat det prosjektet. Bedriftene legges nå i bedriftskurven din under «Overvåkninger». Fjern et lagret prosjekt ved å klikke på «Fjern fra kurven» fra bedriftskortet. Skriv ut bedrifter Klikk i rutene ved siden av de bedriftene du vil skrive ut, og klikk på knappen «Skriv ut». Foreta dine valg, klikk på «Forhåndsvisning» for å sjekke at alt er riktig før du skriver ut. Side 12

13 Bedriftshendelser Fanene på bedriftskortet (gjelder også for Søk) Prosjektfanen Velg å se: Alle = Samtlige prosjekter tilknyttet bedriften som finnes i vår database Aktuell byggestart = Samtlige prosjekter med byggestart fra 6 måneder tilbake Senest registrert = De prosjektene som sist er blitt oppdatert Ut i fra søkekriterier = Prosjekter som ligger i trefflisten Ved å klikke på et prosjektnavn lenkes du videre til prosjektkortet. Personfanen Her kan du velge å se aktive personer (personer med aktuelle prosjekter i vår database) eller alle personer som noensinne har vært tilknyttet et prosjekt i databasen. Skal gjøres-fanen Opprett en ny post ved å klikke på Opprett ny, sett deretter inn oppgaven og lagre den ved å klikke på OK. Når du har utført oppgaven, klikker du på den og haker av i Ferdig. Side 13

14 Bedriftshendelser Bedriftsanalyse (gjelder også for Søk) Klikk på knappen «Bedriftsanalyse», en funksjon som bidrar til at du raskt får innsikt i de bedriftene som er interessante for deg. Analysene baseres på informasjonen i Norge Bygges database, både gjennomførte og planlagte prosjekter. Relasjoner Hvem arbeider med hvem? Få oversikt over alle bedrifter som noensinne har vært involvert i samme prosjekt som de bedriftene du er interessert i. Få oversikt over hvor stor andel av underleverandørenes totale arbeidsinnsats som den aktuelle bedriften står for. Filtrer på enkelt vis etter det du er interessert i: Bedriftstype (hvilken fase byggeprosessen befinner seg i, f.eks. idé-/planleggingsfasen = se relasjoner i forhold til byggherrer) Prosjekttype (industri, kontor, bosteder osv.) Fra år (hvor gamle skal prosjektene du baserer analysen på, være) Hvor -Kart som gir deg et tydelig bilde av hvor prosjektene til den aktuelle bedriften befinner seg. Hva - Se hva slags type prosjekt den aktuelle bedriften jobber med, sorter ut i fra antall prosjekter eller ut i fra byggekostnader. Størrelse - Hva er størrelsen på bedriftens tidligere prosjekter? Prosjekttype - Jobber bedriften mest med nybygging? Eller riving? Når - Hvordan fortoner utviklingen seg? Antall prosjekter/prosjektverdi per år. Side 14

15 Overvåkninger Prosjektfanen Prosjektkurv Her finner du prosjektene som du har lagret. Du kan jobbe videre med dem akkurat som med de øvrige trefflistene, og du kan også ta bort et prosjekt fra listen, endre prioritering og håndtere mapper. Innkurv Her finner du prosjekter og bedrifter som kollegaene dine har sendt deg. Punktovervåkning De prosjektene du har punktovervåket, finner du her. Du kan bruke tjenesten for å plukke bort alle prosjektene som er ferdig overvåket. Du kan også ta bort punktovervåkningen på prosjekter som ikke lenger er interessante. Papirkurv Her kan du lagre (flytte) tidligere, fjernede prosjekter på nytt. Du kan også tømme kurven hvis du vet at du ikke kommer til å trenge prosjektene fremover. Merk at prosjekter som fjernes kun forsvinner fra Overvåkning. Du kan fortsatt finne dem i databasen via tjenestene Hendelser og/eller Søk. Sendt Kun for deg som har tilleggstjenesten Avansert prosjektkurv. Påminnelser Viser de påminnelsene du har lagt inn. Ved å klikke på prosjektet kommer du raskt til prosjektkortet slik at du kan jobbe videre. Bedriftsfanen Bedriftskurv Her finner du bedriftene som du har lagret. Du ser også hva du har notert deg om disse. Punktovervåkning Du finner de punktovervåkede bedriftene dine her. Papirkurv Gjenopprett bedrifter som er blitt fjernet på feilaktig grunnlag, eller tøm kurven som inneholder tidligere, fjernede bedrifter. Å gjøre Få oversikt over opplysningene du har lagt inn på bedrifter. Klikk på datoen for å komme til bedriftskortet. Avansert prosjektkurv Se kollegaers notater Send og ta imot prosjekter Felles mappestruktur..tilleggstjenester Ta kontakt med kundekontakten din for mer informasjon. Side 15

16 MIN BESLUTNINGSSTØTTE For deg som på en rask og enkel måte trenger et beslutningsunderlag i forkant av viktige beslutninger. Byggrangering (Inngår i tjenesten Søk) Gir deg oversikt over de største / mest aktive aktørene ut i fra prosjektverdien eller antallet prosjekter. Ved hjelp av en guide kan du trinn for trinn hente frem rangeringslister på bedrifter som arbeider med en viss type prosjekter, innenfor et visst geografisk område, innenfor en spesifikk del av byggeprosessen osv. Gir deg et beslutningsunderlag dersom du tenker på å utvide virksomheten. Finner referansebedrifter eller gir deg en oversikt over markedet. Byggestarts- og prosjekteringsindeks Statistikk som viser trender innen Byggenorge. Du får oversikt over hvordan byggekostnadsvolumet har utviklet seg i løpet av den siste 12-månedersperioden sammenlignet med tidligere 12-månedersperioder. Markedsanalyse Ved å følge utviklingen i databasen fortløpende, er du bedre forberedt enn dine konkurrenter. Du kan på enkelt vis ta frem faktaunderlag vedrørende budsjetter, prognoser, planlegging, oppfølging osv. i forkant av viktige beslutninger. Til forskjell fra statistikken ovenfor, vil du med Markedsanalyse kunne fordype deg geografisk og få statistikk på individuelle bygningskategorier og bygningstyper f.eks. hente frem indekser på nye kontorbyggprosjekter i Akershus...tilleggstjenester Side 16

17 MITT VAREMERKE Ved hjelp av trykt markedsføring og unike, hendelsesstyrte adresser, hjelper vi deg med å markedsføre bedriften din og varemerket ditt direkte mot relevante beslutningstakere. Adresseforespørsler Unike, hendelsesstyrte adresser for forsendelser og DM-kampanjer. Du når raskt og enkelt riktig beslutningstaker ned på prosjektnivå. Ettersom vi følger hendelsesforløpet til hvert byggeprosjekt, vil du alltid få aktive bedrifter med byggeprosjekter innenfor din skreddersydde profil. Du får adresser til beslutningstakere som ofte ikke finnes i andre registre (prosjektansvarlige mellomledere, slik som prosjektledere, arbeidsledere, innkjøpsansvarlige m.m.). Dessuten får du dem alltid på RIKTIG tidspunkt når de er på sitt mest påvirkelige. Du kan lett opprette en ny adresseforespørsel ved å velge målgrupper, tidsrom, leveransemetoder (Excel/etiketter osv.) og utforming. Du får vite hva ditt adressevalg kommer til å koste med det samme, og du kan lett sende en forespørsel. Merk: En forespørsel er ikke bindende, vi kontakter deg alltid før leveransen. Hjelp med forsendelse Markedsfør din bedrift og ditt varemerke på en enkel og effektiv måte, synliggjør budskapet og varemerket ditt for riktig beslutningstaker tilknyttet riktig byggeprosjekt på riktig tidspunkt. Hver uke går vår database gjennom hvem du vil nå frem til, for så å automatisk sende ut et postkort med ditt budskap til riktig beslutningstaker. Få ytterligere informasjon i en egen pdf...tilleggstjenester Side 17

18 Info Etter å ha logget inn, havner du vanligvis på en av tjenestesidene dine. Men er du ny bruker, vil infosiden være den første du kommer til. Dersom det har skjedd noe nytt eller vi ønsker å gi deg en beskjed, vil du også sendes hit. Siste nytt finner du alltid her. Her deler vi alle våre beste tips og erfaringer for å hjelpe deg til å bli enda mer effektiv, og å finne riktig informasjon på en rask og enkel måte. Se hvilke tjenester du har hos oss i dag og hvilke som du kan komplettere med. Gjennom å klikke på respektive tjenester får du opp et kort informasjonsblad med beskrivelse av hvilken nytteverdi tjenesten kan ha for deg. Her legger vi ut informasjon om kommende opplæringskurs. Klikk på aktuell dato for ytterligere informasjon og påmelding. Viktig! I den øverste menyraden, ved siden av innloggingssymbolet, dukker det iblant opp symboler som vil gjøre deg oppmerksom på noe. Klikk på ikonene for å få vite hva. Du har fått en beskjed i innkurven din Du har et Skal gjøres-notat som må gjøres Du har fått en påminnelse Kun for deg som har Salgsbrevpakken. Viser at du har svar du må ta deg av. Juster Mitt Norge Bygges-innstillinger Klikk her for å gjøre dine egne innstillinger og for å påvirke hvordan tjenesten skal fungere for nettopp deg. Du kan f.eks. velge bort automatiske innloggingsmailer. Har du mange profiler, kan du også stille inn hvilken profil som skal vises i hvilken modul når du logger deg inn. Side 18

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Brukermanual Mynewsdesk

Brukermanual Mynewsdesk Brukermanual Mynewsdesk VELKOMMEN TIL MYNEWSDESK! Denne brukermanualen gir deg en gjennomgang i hvordan verktøyet fungerer og hvordan du raskt og enkelt kan komme i gang med å publisere ditt pressemateriale.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Innhold Velkommen til Byggeweb-manualen... 11 Innledning... 11 Byggewebs historie... 11 Prosjektweb som prinsipp... 12 Prosjektering... 12 Byggeweb Prosjekt

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer