APPENDIX A: Overview of Structural Topic Model (STM) runs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APPENDIX A: Overview of Structural Topic Model (STM) runs"

Transkript

1 (version v, printed 0-0-0) APPENDIX A: Overview of Structural Model (STM) runs This appendix provides an overview of the 0 different STM runs that were subject to human evaluation in the project, specifically four runs for each topic number (,,, ). Each run has one page. The document was used as a tool to assess and validate individual model runs. Below is an overview of the most important elements used when assessing and validating each run. In particular, the most important words (by FREX score) and most representative sentences, which are printed for each topic, provide substantive insight about what the topic is about.

2 00 Number of documents Raw texts Used in estimation Length of documents (Number of words) Used in Estimation: Words Raw: Words Raw: Bigrams Raw: Trigrams redus utslipp mer bruk kollektiv energi bil gjør mindr bør bedr transport land norg forbruk fornyb sats stor miljøvenn forsk mye tiltak klim trafikk elbil bygg gass regnskog mul avgift klimaendring alternativ størr olj verd andr teknologi fly folk løsning bidr forurens fler industri eks legg tog billiger miljø natur og på i å av det til som for er må ikke redusere vi med mer at de en bør utslipp kan mindre har fra bedre alle om få men ta gjøre ut så norge satse mye bruk jeg et store fornybar land være energi dette den man bruke for å det er til å fornybar energi redusere utslipp bruk av satse på vi må slik at som er at det i norge å redusere utslipp fra f eks på fornybar utslipp av bygge ut el biler mer på de store satsing på å få at vi fokus på avgifter på vi kan det må er det forskning på olje og der det som ikke vi har kollektiv transpor til rette co utslipp det bør gjøre det for at kan gjøre som kan vi bør å ta må ta rette for av klimagasser med å på å slutte å på fornybar energ til rette for for å redusere satse mer på redusere utslipp a legge til rette utslipp av klimagas i forhold til olje og gass redusere utslipp fr for å få at det er ta vare på når det gjelder satse på fornyba å redusere utslipp slik at det bruk og kast der det er redusere co utslip de store byene redusere bruk av det er mulig i stedet for redusere bruken a av fornybar energ at det blir mindre bruk av vi kan gjøre gå over til må ta ansvar ta i bruk kutte ned på til å redusere i større grad slik at man sørge for at 0 av olje og 0 jeg mener at 0 mer bruk av 0 mer på fornybar 0 spise mindre kjøt 0 til å ta av fossilt brensel det er viktig først og fremst hva som er om hva som utslipp av co utslipp fra industr count ngram count ngram count ngram count ngram Most used ngrams

3 redus utslipp mer bruk utslipp av og å fra på i for forbruk co til må bruk utslippene klimagasser som 0 redusere av og fra åi co på for mindre til som det klimagasser må er på og av til å for i satse det som fornybar må energi mindre vi med 0 av og redusere å mindre i på mer til som for må energi det ned vi 00 0 kollektiv energi bil gjør og bedre på mer i transport av for billigere ut satse til å bygge det trafikk på fornybar og av mer satse til i som alternative bruk for forskning fornybare å og på i redusere av å mindre for til mer som med el bedre er det 0 0 det å kan som og vi for noe må i med hva en bør de er 0 mindr bør bedr transport av og utslipp på mer forbruk å bruk spise bil i kjøtt for bedre til 0 0 det vi på og i alle mer norge til av for med å man ta være 0 0 og for til på i kollektivtilbud å av kollektiv mer som det kollektivtranspor utslipp billigere 0 0 og på av kollektiv mer bedre til for offentlig i redusere billigere fra må med 0 0 land norg forbruk fornyb i og som til de på andre med er for å må av ikke et alle 0 i er og kan bør ikke må på en har som til at av vi et redusere og av mindre i på åtil må ned som for det mer senke vårt 0 0 energi på og satse mer av til energikilder forskning i bruk som for satsing count word count word count word count word Most associated words for the most frequent words in the corpus (used for estimation, i.e. after processing). A word is counted if it is within words in the raw texts. å

4 topics topics topics topics Approximate Objective topics topics topics 0 topics topics topics Convergence (iterations) conv Converged topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics

5 topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics Gini (inequality) of topics within documents topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics

6 0 0 0 topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics Expected Document Length

7 0 0 0 topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics Expected Proportion

8 kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, tog, redus, energi, fornyb, forsk, gass, regnsko land, norg, tiltak, klimaendring, verd, andr utslipp, industri, minsk, redus, forbruk, be kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, fly, t energi, fornyb, forsk, olj, teknologi, kild, ut norg, klimaendring, verd, natur, tenk, men klimaendring, natur, mest, mennesk, endr kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, elbil, t tenk, ting, ansv, burd, vikt, enkelt, gjør, be energi, fornyb, forsk, alternativ, teknologi, land, norg, verd, bidr, hjelp, internasjonal, redus, utslipp, forbruk, gass, regnskog, ku tiltak, klimaendring, natur, mennesk, endr energi, fornyb, forsk, alternativ, kild, sat, u mye, jobb, bedrift, hjemm, bra, dag, kost, kollektiv, bil, mindr, transport, bygg, trafikk bør, industri, sett, ligg, tiltak, kutt, nasjona energi, fornyb, regnskog, kild, fossil, fossi løsning, økonomisk, internasjonal, grønn, transport, trafikk, fly, offent, dyrer, gratis, b billiger, mat, kjør, buss, kast, kollektivtilbu klimaendring, miljø, natur, tenk, mennesk norg, burd, kin, usa, prøv, monn, hjemm, bør, internasjonal, avtal, forplikt, vekst, en minsk, elbil, mer, strøm, forurens, spar, kj fly, billiger, tilbud, biltrafikk, kollektivtilbud, klimaendring, hjelp, mennesk, lit, endring forbruk, var, mat, kjøp, kast, produkt, prod energi, sats, fornyb, forsk, gass, regnskog reis, laver, sentrum, oslo, bygg, trikk, fler, løsning, peng, stimuler, etc, mul, skift, øko kollektiv, bil, transport, trafikk, tog, billiger klimaendring, natur, endring, tror, global, løsning, rett, velg, klimavenn, forbruk, avfa energi, fornyb, forsk, olj, kild, utvikl, fossil, folk, mat, produser, kjøtt, spis, senk, ønsk tiltak, alvor, små, gjennomfør, barn, vikt, h redus, utslipp, regnskog, industri, begrens land, norg, andr, hjelp, kin, virk, først, usa bør, størr, enkelt, langt, bidr, ligg, spørsmå slutt, kjøp, finn, peng, bør, hell, sted, feks, kollektiv, bedr, transport, elbil, trafikk, tog, miljø, tenk, enkelt, ansv, begynn, hvert, gj løsning, bærekraft, økonomisk, internasjo tiltak, globalt, internasjonalt, samarbeid, m redus, utslipp, forbruk, industri, begrens, kost, resirkulering, folk, ting, bytt, kjør, gam klimaendring, verd, hel, del, tror, men, jor mindr, gjenbruk, kildesortering, kjøtt, flyre energi, fornyb, forsk, regnskog, olj, alterna klim, skad, skap, bidr, gass, økonomi, res klimaendring, miljø, natur, mennesk, endr energi, fornyb, forsk, alternativ, kild, utvikl mul, størr, løsning, økonomisk, velg, beva mindr, avgift, øke, skatt, gjenbruk, bilkjørin folk, stat, kost, forurens, informasjon, bed slutt, mat, kjøp, ting, kast, produkt, peng, bygg, spesielt, forby, meir, kommunikasjo land, norg, tiltak, hjelp, lit, internasjonal, k kollektiv, bil, transport, trafikk, tog, billiger redus, utslipp, forbruk, industri, begrens, land, verd, andr, hjelp, ansv, global, forure størr, peng, søppel, mye, innfør, jobb, kos redus, utslipp, gass, industri, flytrafikk, bil natur, mest, alt, vikt, gjeld, godt, vårt, hve fly, forby, bensin, bilkjøring, diesel, mindr, energi, fornyb, forsk, regnskog, olj, kild, fo var, produkt, produser, norsk, lokalt, bevis forbruk, slutt, kast, ressurs, flest, folk, gje klimaendring, lit, tror, endr, tid, menneske miljøvenn, velg, klimavenn, spar, mer, løn burd, internasjonalt, fremtid, bidr, handl, e kollektiv, bedr, transport, trafikk, tog, billig land, norg, tiltak, klimaendring, verd, andr redus, mindr, forbruk, regnskog, fly, indus energi, transport, sats, fornyb, alternativ, kollektiv, bil, transport, elbil, trafikk, fly, tog løsning, bærekraft, økonomisk, måt, klima land, norg, klimaendring, verd, natur, hjel redus, energi, fornyb, gass, regnskog, kild rett, produkt, velg, forurens, løsning, bære kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, fly, t land, tiltak, bidr, hjelp, internasjonal, kin, g klimaendring, natur, tenk, mennesk, endr klimaendring, natur, mennesk, endring, e energi, fornyb, kild, fossil, fossilt, kull, bev produkt, klimavenn, produser, bærekraft, kollektiv, bil, trafikk, tog, billiger, byen, kjø land, fokus, europ, treng, størst, vest, stor ting, burd, kin, hjemm, rund, usa, lill, bør, forbruk, bedrift, kjøtt, krav, spis, generelt, energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, teknol redus, utslipp, gass, regnskog, internasjo folk, forurens, slutt, mat, kjøp, ting, kast, p tiltak, klimaendring, endring, tror, endr, tid land, norg, verd, hjelp, kin, usa, prøv, redd kollektiv, bedr, transport, bygg, elbil, trafik tiltak, størst, globalt, forurensing, vårt, me verd, kin, global, menneskeskapt, først, b natur, mennesk, endring, alt, men, klima, energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, teknol miljø, tenk, burd, andr, forplikt, land, sama kollektiv, bil, bedr, transport, trafikk, tog, b mindr, var, forby, gjenbruk, elbil, mer, kast redus, utslipp, forbruk, industri, flytrafikk, redus, utslipp, forurens, minsk, flytrafikk, s bruk, regnskog, bevar, vindkraft, skog, me rett, økonomisk, internasjonal, måt, avtal, fokus, bedrift, skatt, slutt, miljøvenn, krav, kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, tog, klimaendring, natur, mennesk, alt, hel, tro løsning, peng, forhold, samfunn, vekst, m land, andr, hjelp, ansv, kin, globalt, først, n energi, fornyb, olj, alternativ, kild, sat, grø kollektiv, transport, tog, billiger, offent, tilb energi, fornyb, forsk, kild, sat, fossil, fossi mindr, fly, mat, kjør, kast, gjenbruk, kildes begrens, internasjonal, avtal, forplikt, fatt, oslo, elbil, bytt, hus, fokus, fordel, laver, sk gass, bevar, regnskog, krev, fokuser, brem klimaendring, mennesk, tror, men, jord, ti økonomisk, enkelt, bedrift, tiltak, gjør, info redus, forbruk, reduksjon, krav, privat, lan bør, norg, usa, kin, størst, virk, forurensin miljø, ansv, burd, treng, begynn, barn, spa løsning, legg, stat, rett, velg, norsk, ligg, f redus, utslipp, forbruk, bevar, bilbruk, bev kollektiv, bedr, transport, trafikk, fly, øke, b folk, jobb, peng, sentrum, fremfor, flest, ko mul, sett, dag, finn, bedrift, fokuser, krav, energi, fornyb, forsk, olj, kild, internasjona mer, bygg, elbil, fler, buss, jernb, dyrer, bå verd, lit, kin, global, globalt, påvirk, før, lev klimaendring, endring, tror, endr, tid, men mindr, var, mat, kast, produser, gjenbruk, land, mest, globalt, internasjonalt, tiltak, v klimaendring, jord, menneskeskapt, først, stopp, stimuler, bruk, brensel, kullkraftver natur, men, litt, bør, hel, endring, gjeld, tid redus, utslipp, flytrafikk, reduksjon, fabrikk energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, kild, gr bil, kjør, buss, båt, bensin, sentrum, diese miljø, tenk, bedrift, kost, fokus, hverdag, m kollektiv, bedr, transport, trafikk, byen, bye slutt, burd, sted, forurens, kjøp, incentiv, n mindr, forbruk, mat, kast, gjenbruk, kjøtt, øke, regnskog, bevar, privat, privatbilism, kollektiv, bil, mindr, bedr, tog, billiger, mat land, norg, tiltak, klimaendring, verd, natu energi, fornyb, forsk, gass, regnskog, tekn energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, kild, ku redus, utslipp, regnskog, bevar, minsk, ind kollektiv, bil, bedr, transport, trafikk, tog, b norg, klimaendring, verd, natur, hjelp, ten land, mest, internasjonal, kin, global, avta redus, energi, fornyb, forsk, gass, kild, fos redus, utslipp, regnskog, industri, bevar, m redus, energi, fornyb, forsk, regnskog, kild klimaendring, natur, mennesk, endring, a kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, fly, t bedrift, sett, eks, løsning, fokus, person, b bil, mindr, bedr, tog, billiger, kjør, buss, ka andr, hjelp, tenk, enkelt, ansv, land, miljø, klimaendring, mennesk, endring, kin, glob løsning, økt, rett, miljøvenn, forbruk, skatt redus, regnskog, byer, biltrafikk, jernb, be energi, sats, fornyb, forsk, olj, kild, grønn, fler, tog, byen, buss, byer, båt, reis, sentru klimaendring, verd, miljø, natur, mennesk bør, land, andr, bidr, mest, hjelp, kin, avta mindr, bedr, transport, elbil, billiger, øke, o redus, utslipp, forbruk, regnskog, industri, energi, fornyb, forsk, alternativ, kild, sat, f økonomisk, bedrift, internasjonalt, krav, ve tiltak, kin, norg, usa, lit, effekt, gir, vikt, gje klimaendring, mennesk, endring, tror, jord internasjonal, enkelt, avtal, samfunn, sett mindr, var, mat, kjøp, kast, produkt, produ redus, utslipp, industri, begrens, flytrafikk kollektiv, transport, trafikk, tog, byen, buss drivstoff, folk, miljøvenn, strøm, velg, senk energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, teknol bør, jobb, mye, hjemm, kost, gjør, grad, al vekst, sett, minst, skog, valg, mul, priorite klimaendring, natur, mennesk, endring, tr mindr, mat, gjenbruk, kjøtt, mer, kast, spis kollektiv, bil, transport, trafikk, fly, tog, billi energi, fornyb, forsk, alternativ, kild, sat, u norg, lit, burd, kin, globalt, land, usa, vårt, fokus, forbruk, velg, resirkulering, var, lan redus, utslipp, forurens, industri, internasj bevar, transport, bilkjøring, brensel, regns land, norg, hjelp, ansv, kin, verd, usa, stor bærekraft, vekst, sørg, sær, økonomi, kut legg, fokus, rett, bedrift, internasjonalt, be klimaendring, natur, mennesk, endring, tr avgift, kjøp, forby, kjøtt, diesel, elbil, spis, energi, sats, fornyb, forsk, alternativ, kild, gjør, eksempel, lit, treng, hjemm, vikt, hel redus, utslipp, industri, flytrafikk, bilfri, bilb bil, tog, billiger, byen, kjør, buss, båt, grati størr, norsk, ressurs, bør, vekst, innfør, for avgift, økt, stimuler, skatt, meir, kjøretøy, v mye, ting, slutt, søppel, kast, peng, folk, s kollektiv, bil, transport, trafikk, fly, tog, billi natur, mennesk, endring, tror, endr, tid, m land, norg, verd, kin, problem, usa, sama løsning, legg, rett, velg, produser, fremfor redus, energi, fornyb, forsk, kild, fossil, fos globalt, avtal, forplikt, internasjonal, eksem bevar, vindkraft, vannkraft, vann, elbil, me stat, bedrift, miljøvenn, mul, feks, bevisst, løsning, internasjonal, avtal, forplikt, veks tiltak, nødvend, samfunn, barn, konsekve elbil, bygg, bil, kjør, bilpark, gratis, billiger, rett, enkelt, bør, sett, lag, jobb, miljø, hver avgift, diesel, forurens, byer, var, skip, ska mindr, mat, kast, reis, kjøtt, søppel, spis, b bidr, eks, slutt, hjelp, globalt, press, mye, klimaendring, verd, mennesk, endring, he energi, sats, fornyb, forsk, olj, alternativ, k redus, utslipp, bevar, regnskog, brensel, f land, kin, forurensing, internasjonalt, stor, transport, tog, båt, øke, fly, sykkel, jernb, redus, energi, fornyb, forsk, gass, regnsko kollektiv, bil, transport, elbil, trafikk, tog, b land, norg, klimaendring, verd, miljø, natu kollektiv, bil, transport, trafikk, tog, billiger energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, teknol redus, utslipp, forbruk, regnskog, industri, land, norg, klimaendring, verd, miljø, natu energi, fornyb, forsk, olj, kild, fossil, fossilt redus, utslipp, forbruk, industri, var, minsk klimaendring, verd, natur, mennesk, lit, en økonomisk, internasjonal, måt, avtal, inter kollektiv, bil, bedr, transport, trafikk, tog, b klimaendring, natur, mennesk, endring, a energi, sats, fornyb, forsk, olj, alternativ, t økonomisk, velg, internasjonalt, mul, eks, kollektiv, mindr, transport, trafikk, fly, tog, land, bidr, kin, størst, stor, usa, tiltak, and avgift, forurens, bensin, diesel, søppel, le redus, utslipp, forbruk, industri, begrens, land, hjelp, enkelt, ansv, kin, virk, usa, prø kollektiv, bedr, transport, trafikk, fly, tog, b mindr, mat, kjøp, kast, produser, gjenbruk energi, fornyb, forsk, olj, alternativ, kild, ut klimaendring, miljø, natur, mennesk, alt, h mest, økonomisk, skap, vekst, før, samtid menneskeskapt, vet, klimaendring, går, s kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, fly, t land, norg, klim, internasjonal, avtal, forpl tiltak, enkelt, gir, jobb, mennesk, endring, alt, befolkning, vis, styr, tilbak, forurensnin forbruk, krav, vann, vekst, støtt, produkt, b fornyb, fossil, fossilt, brennstoff, vannkraft olj, fokus, utvikling, alternativ, industri, ga klimaendring, natur, mennesk, endring, tr bil, trafikk, tog, billiger, byen, kjør, buss, til bygg, offent, jernb, mat, øke, flyreis, var, u slutt, fokus, stat, burd, jobb, forurens, sett energi, fornyb, forsk, alternativ, kild, fossil rett, måt, mul, minst, samfunn, mest, eks, tiltak, økonomisk, internasjonal, kin, avtal redus, utslipp, forbruk, gass, industri, beg bør, bidr, norg, kost, vikt, bra, tar, spar, an mye, all, jobb, folk, kjøp, peng, unødvend, elbil, øke, jernb, båt, kollektivtrafikk, kjøre miljø, natur, måt, forhold, helt, lev, hvert, m ansv, finn, bedrift, bør, person, tenk, kost, kollektiv, mindr, transport, billiger, kjør, bu tiltak, klimaendring, endring, tror, mennes redus, utslipp, gass, regnskog, industri, b forbruk, bærekraft, produksjon, vekst, øko energi, fornyb, forsk, teknologi, kild, sat, u land, norg, verd, andr, mest, hjelp, kin, stø miljøvenn, fokus, drivstoff, velg, prioriter, f energi, fornyb, forsk, olj, teknologi, kild, ut bedr, transport, bygg, offent, kollektivtilbu mul, gjør, bør, bedrift, stat, mynd, osv, pål klimaendring, tror, internasjonal, mennes bil, mindr, fly, kjør, buss, dyrer, gjenbruk, k regnskog, stopp, kast, bevar, elbil, skog, m land, norg, andr, hjelp, vårt, ansv, vår, nok miljø, jobb, mye, tenk, peng, går, barn, sp natur, mest, kin, endr, måt, først, påvirk, le redus, utslipp, industri, begrens, flytrafikk gass, regnskog, begrens, kull, bevar, olj, k bør, produkt, rett, ligg, langsikt, økonomis fokus, ressurs, størr, hav, informasjon, an løsning, økt, grønn, klimavenn, internasjo energi, fornyb, forsk, kild, fossil, fossilt, vin bil, elbil, fly, øke, forby, bensin, laver, dies land, norg, hjelp, lit, kin, global, avtal, virk enkelt, osv, lag, hjemm, begynn, gjør, myn kjøp, miljøvenn, folk, velg, ønsk, resirkuler klimaendring, natur, tenk, mennesk, endr kollektiv, transport, trafikk, tog, billiger, off redus, utslipp, mindr, minsk, gjenbruk, kjø topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics

9 0 0 0 mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b redus, utslipp, energi, bruk, forbruk, forny bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, klimaendr redus, utslipp, forbruk, regnskog, størr, fo mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b energi, bruk, fornyb, sats, mer, forsk, gass bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, klimaendr land, tiltak, stor, klimaendring, verd, natur mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b redus, utslipp, bruk, forbruk, gass, regnsk bør, gjør, norg, mye, andr, bidr, eks, miljø, energi, fornyb, forsk, sats, miljøvenn, olj, a land, norg, stor, verd, andr, bidr, mest, hje redus, utslipp, forbruk, gass, regnskog, in gjør, tiltak, klimaendring, bør, miljø, natur, bruk, energi, mer, sats, fornyb, miljøvenn, bør, mye, mul, folk, eks, sett, stat, kjøp, da utslipp, bør, land, tiltak, klim, størr, mul, an redus, energi, bruk, forbruk, sats, fornyb, løsning, miljøvenn, stat, utvikling, økonom kollektiv, bil, mindr, transport, bygg, elbil, mer, bedr, bruk, fler, tog, billiger, mat, folk klimaendring, miljø, natur, tenk, mennesk gjør, norg, stor, mye, verd, forurens, eks, bør, tiltak, slutt, sett, eks, internasjonal, en mer, bruk, elbil, forurens, gjør, stat, kutt, m redus, utslipp, kollektiv, bil, bedr, mindr, tr land, norg, gjør, stor, klimaendring, verd, forbruk, avgift, mye, folk, størr, var, mat, k energi, sats, fornyb, forsk, gass, regnskog miljøvenn, bygg, fler, legg, stor, fokus, bye mul, løsning, utvikling, nye, økonomisk, bu mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b klimaendring, natur, mest, mennesk, endr forbruk, miljøvenn, avgift, løsning, foruren energi, bruk, sats, fornyb, mer, forsk, olj, a elbil, mye, folk, bruk, slutt, mat, stat, kjøp, gjør, stor, tiltak, verd, alt, hel, ansv, vikt, g redus, utslipp, gass, regnskog, klim, indus land, norg, andr, miljø, hjelp, tenk, lit, kin, bør, mul, størr, bidr, klim, enkelt, grad, all, bør, bidr, slutt, kjøp, andr, finn, burd, treng kollektiv, mer, bedr, transport, bygg, elbil, gjør, mer, miljø, tenk, fokus, enkelt, ansv, løsning, mul, bærekraft, økonomisk, intern stor, tiltak, størr, sett, eks, global, stat, glo redus, utslipp, forbruk, gass, industri, klim bil, mye, miljøvenn, folk, kjør, ting, foruren land, norg, klimaendring, verd, mest, lit, m mindr, bruk, avgift, fly, legg, var, mat, kast energi, fornyb, sats, forsk, mer, regnskog, klim, gass, bidr, bærekraft, global, skad, n gjør, klimaendring, miljø, natur, tenk, men energi, sats, fornyb, forsk, mer, olj, alterna mul, regnskog, størr, løsning, økonomisk, mindr, avgift, øke, stopp, var, drivstoff, gje bør, mye, folk, forurens, god, sett, stat, job slutt, eks, mat, kjøp, ting, kast, produkt, p bruk, miljøvenn, bygg, legg, rett, jernb, sp land, norg, stor, tiltak, verd, andr, mest, h mer, kollektiv, bil, bedr, transport, trafikk, redus, utslipp, forbruk, industri, kutt, begr land, norg, verd, andr, hjelp, klim, hel, inte mye, størr, tenk, jobb, peng, finn, innfør, g redus, utslipp, gass, industri, klim, bærek natur, mest, mennesk, endring, alt, vikt, d bil, mindr, bygg, avgift, fly, øke, forurens, k energi, sats, fornyb, forsk, bruk, regnskog bør, tiltak, var, mat, kjøp, produkt, sted, pr bruk, forbruk, folk, legg, slutt, rett, økt, kas stor, klimaendring, lit, komm, miljø, tror, d mer, miljøvenn, løsning, fokus, velg, bedri gjør, mul, bidr, eks, stat, økonomisk, burd kollektiv, bedr, transport, elbil, trafikk, fler, bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, mye, klim redus, utslipp, mindr, bil, forbruk, gass, br mer, energi, kollektiv, bruk, bedr, transpor mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b tiltak, mul, størr, løsning, miljøvenn, bidr, e bør, gjør, land, norg, stor, klimaendring, m redus, utslipp, energi, bruk, fornyb, sats, f miljøvenn, størr, løsning, folk, forurens, av mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b redus, utslipp, energi, bruk, forbruk, sats, bør, land, norg, stor, tiltak, verd, klim, and gjør, mye, klimaendring, natur, tenk, menn klimaendring, tiltak, klim, bidr, natur, tenk, redus, bruk, energi, sats, fornyb, mer, fors utslipp, forbruk, miljøvenn, olj, løsning, tek mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b land, stor, størr, andr, fokus, sett, stat, god mer, mindr, forbruk, bidr, stat, bedrift, sen energi, bruk, sats, fornyb, forsk, miljøvenn redus, utslipp, gass, regnskog, klim, indus mye, folk, forurens, eks, slutt, bruk, fokus, gjør, tiltak, klimaendring, miljø, natur, tenk bør, land, norg, stor, verd, andr, mest, hje kollektiv, bil, bedr, transport, mer, bygg, e norg, tiltak, mul, mest, lit, god, ansv, størs stor, klimaendring, verd, hjelp, eks, komm bør, natur, klim, mennesk, endring, alt, tro energi, bruk, sats, fornyb, forsk, miljøvenn gjør, land, mye, andr, bidr, miljø, tenk, folk kollektiv, bil, bedr, transport, trafikk, bygg, mer, mindr, elbil, regnskog, forurens, var, redus, utslipp, forbruk, avgift, gass, indus redus, utslipp, avgift, elbil, forurens, gass, mer, bruk, regnskog, stopp, utvikl, nye, fo tiltak, legg, sett, folk, rett, økonomisk, inte miljøvenn, mul, størr, slutt, eks, fokus, sta kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, trafikk gjør, klimaendring, mye, verd, natur, tenk, forbruk, stor, løsning, mest, finn, treng, pe bør, land, norg, andr, bidr, miljø, hjelp, lit, energi, sats, fornyb, forsk, olj, alternativ, t mer, kollektiv, bedr, transport, bygg, trafik energi, sats, bruk, fornyb, forsk, alternativ bil, mindr, bruk, fly, slutt, var, mat, kjør, kjø utslipp, land, stor, forurens, bidr, begrens, elbil, størr, mul, fokus, byen, god, spesielt gass, klim, regnskog, andr, jobb, finn, bev klimaendring, verd, miljø, natur, mennesk gjør, tiltak, eks, folk, løsning, tenk, lit, sett, redus, forbruk, miljøvenn, industri, bærek bør, norg, mye, hel, kin, størst, peng, måt mye, eks, miljø, ansv, burd, treng, stopp, k miljøvenn, løsning, forurens, legg, stat, re redus, utslipp, forbruk, gass, regnskog, in kollektiv, bil, bedr, transport, trafikk, fly, øk bør, folk, ting, jobb, enkelt, peng, sted, for mul, mest, sett, dag, finn, bedrift, forurens energi, sats, fornyb, bruk, forsk, olj, altern mer, bygg, elbil, fler, tog, billiger, kjør, bus norg, stor, verd, bidr, natur, mennesk, lit, gjør, land, tiltak, klimaendring, andr, tenk, mindr, bruk, slutt, var, mat, kjøp, kast, pro land, norg, tiltak, verd, andr, mest, hjelp, l stor, klimaendring, alt, komm, klim, del, ki bruk, stopp, utvikling, utvikl, fossilt, etc, st bør, natur, mennesk, lit, endring, hel, tror, redus, utslipp, gass, industri, klim, begren energi, sats, fornyb, forsk, olj, alternativ, t bil, avgift, fler, tog, kjør, buss, mul, pris, go gjør, mye, størr, bidr, miljø, folk, tenk, foku kollektiv, bedr, transport, bygg, elbil, trafik miljøvenn, forurens, slutt, var, kjøp, økono mer, mindr, forbruk, fly, kutt, mat, kast, gje regnskog, øke, biltrafikk, produkt, jernb, b mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, klimaendr redus, utslipp, energi, bruk, forbruk, sats, energi, sats, fornyb, forsk, mer, gass, milj redus, utslipp, bruk, forbruk, regnskog, fo mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, mye, klim land, norg, stor, andr, mest, hjelp, lit, forur redus, utslipp, energi, bruk, forbruk, forny klimaendring, mye, verd, bidr, klim, miljø, mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b bør, gjør, tiltak, mul, størr, løsning, eks, fol mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b bør, gjør, land, norg, verd, andr, bidr, miljø tiltak, stor, klimaendring, natur, klim, men forbruk, miljøvenn, avgift, løsning, størr, m redus, utslipp, bygg, trafikk, regnskog, fly, trafikk, bygg, fly, fler, tog, mye, byen, bruk klimaendring, verd, stor, mye, miljø, natur bør, gjør, land, norg, andr, bidr, mul, mest mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, m redus, utslipp, forbruk, gass, regnskog, in energi, bruk, sats, fornyb, forsk, olj, altern tiltak, størr, løsning, fokus, sett, stat, økon bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, verd, mul, klimaendring, miljø, natur, hjelp, mye, men bidr, tenk, stopp, sett, internasjonal, jobb, mer, mindr, mye, fokus, var, mat, kjøp, kas redus, utslipp, forbruk, gass, industri, klim kollektiv, bil, bedr, transport, bygg, elbil, tr bruk, miljøvenn, regnskog, folk, forurens, energi, sats, fornyb, forsk, mer, olj, alterna bør, gjør, stor, mye, størr, tiltak, folk, eks, s klim, gass, mul, sett, finn, forhold, produk klimaendring, natur, miljø, mennesk, endr mer, bruk, mindr, miljøvenn, slutt, mat, ka kollektiv, bil, bedr, transport, bygg, elbil, tr energi, sats, fornyb, forsk, regnskog, olj, a land, norg, verd, andr, bidr, hjelp, tenk, lit, forbruk, løsning, fokus, var, kjøp, ting, sen redus, utslipp, forurens, industri, begrens, bruk, transport, regnskog, stopp, biltrafikk land, norg, stor, mye, verd, andr, eks, hjel forbruk, løsning, kutt, bærekraft, økonomi bør, mul, størr, bidr, legg, tenk, fokus, rett, tiltak, klimaendring, miljø, natur, mennesk elbil, avgift, slutt, mat, stat, kjøp, god, ting energi, sats, fornyb, mer, miljøvenn, forsk gjør, mest, lit, hel, folk, jobb, vikt, finn, tren redus, utslipp, gass, industri, klim, begren mer, bil, mindr, kollektiv, bedr, trafikk, byg bør, forbruk, størr, bærekraft, ansv, etc, st bruk, avgift, var, økt, drivstoff, god, støtt, k gjør, mye, folk, forurens, eks, slutt, dag, ti kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, trafikk klimaendring, bidr, miljø, natur, mennesk, land, norg, tiltak, verd, andr, mest, lit, del, løsning, legg, mat, rett, kjøp, økonomisk, redus, utslipp, energi, sats, fornyb, forsk, stor, klim, tenk, internasjonal, globalt, avta mer, bygg, elbil, regnskog, sat, nye, fokus miljøvenn, mul, stat, jobb, burd, bedrift, se forbruk, løsning, bærekraft, internasjonal, tiltak, størr, andr, mul, stat, finn, folk, god, mer, bil, bygg, elbil, trafikk, billiger, kjør, m bør, gjør, miljø, tenk, fokus, sett, rett, jobb avgift, forurens, industri, byen, var, byer, b mindr, bedr, mat, kast, kjøp, tilbud, folk, pr mye, bidr, eks, slutt, hjelp, kutt, global, glo klimaendring, verd, natur, mennesk, endr energi, sats, fornyb, forsk, miljøvenn, olj, a redus, utslipp, gass, regnskog, klim, begr land, norg, stor, mest, lit, ansv, kin, størst, bruk, kollektiv, transport, fly, fler, tog, øke, redus, utslipp, energi, bruk, forbruk, sats, mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, m bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, klimaendr mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b energi, fornyb, bruk, forsk, sats, miljøvenn redus, utslipp, forbruk, gass, regnskog, fo bør, gjør, land, norg, stor, tiltak, klimaendr bruk, energi, mer, fornyb, sats, forsk, miljø redus, utslipp, mindr, forbruk, avgift, forur gjør, land, norg, stor, klimaendring, mye, v bør, tiltak, løsning, mul, bidr, eks, fokus, s mer, kollektiv, bil, bedr, transport, bygg, tr gjør, klim, klimaendring, verd, miljø, natur, bruk, energi, sats, fornyb, miljøvenn, forsk bør, mul, folk, løsning, eks, mest, sett, øko redus, utslipp, kollektiv, bil, mindr, bedr, tr land, norg, stor, tiltak, utslipp, størr, andr, kollektiv, bil, mindr, mer, bedr, transport, b bør, gjør, norg, mye, verd, forurens, eks, m energi, bruk, sats, fornyb, mer, forsk, olj, a mer, elbil, avgift, regnskog, forurens, legg Highest Probablity redus, utslipp, forbruk, gass, forurens, ind gjør, land, norg, stor, tiltak, andr, størr, hje kollektiv, bil, bedr, transport, bygg, trafikk, mer, mindr, bruk, mye, slutt, var, mat, folk energi, sats, fornyb, bruk, forsk, miljøvenn bør, klimaendring, verd, miljø, natur, mye, løsning, mul, bidr, mest, stat, økonomisk, bør, stor, mye, klimaendring, forurens, mil mer, kollektiv, bil, mindr, bedr, transport, b land, norg, klim, utslipp, verd, andr, bidr, t gjør, tiltak, eks, natur, mennesk, endring, mul, mest, begrens, alt, hel, folk, del, dag forbruk, miljøvenn, størr, teknologi, legg, u redus, utslipp, bruk, energi, sats, fornyb, r forsk, gass, olj, alternativ, løsning, industr gjør, klimaendring, verd, natur, tenk, men kollektiv, bil, mindr, bedr, trafikk, fly, fler, to mer, bruk, transport, bygg, elbil, avgift, øk forurens, slutt, fokus, sett, stat, jobb, burd energi, sats, fornyb, forsk, miljøvenn, olj, a mul, eks, legg, mest, stopp, rett, enkelt, fi land, stor, tiltak, løsning, størr, økonomisk redus, utslipp, forbruk, gass, regnskog, in bør, norg, mye, andr, bidr, miljø, hjelp, ting mye, folk, mer, alt, kjøp, jobb, peng, dag, mer, bil, bruk, bygg, elbil, avgift, fly, trafikk mul, miljø, natur, klim, mennesk, ting, bur bør, gjør, størr, eks, tenk, sett, fokus, stat, kollektiv, mindr, bedr, transport, tog, billige tiltak, klimaendring, bidr, lit, stor, endring, redus, utslipp, gass, regnskog, industri, k forbruk, løsning, legg, rett, bærekraft, øko energi, sats, fornyb, miljøvenn, bruk, forsk land, norg, verd, andr, slutt, mest, stor, hj miljøvenn, løsning, utvikling, fokus, avgift, energi, forbruk, sats, fornyb, forsk, mer, o mer, kollektiv, bedr, transport, bygg, billige bør, gjør, tiltak, mul, stat, bedrift, forhold, o klimaendring, verd, mennesk, endring, de bil, mindr, trafikk, fly, tog, kjør, var, buss, b bruk, elbil, regnskog, fler, slutt, stopp, kjøp land, norg, andr, bidr, størr, hjelp, klim, alt mye, folk, eks, miljø, tenk, mer, dag, ting, stor, natur, mest, lit, hel, sett, finn, kin, vik redus, utslipp, gass, industri, begrens, klim gass, regnskog, olj, alternativ, forurens, s bør, mul, legg, rett, økonomisk, bærekraft størr, mest, fokus, var, internasjonal, ansv løsning, avgift, stat, økt, grønn, forhold, kl energi, mer, bruk, sats, fornyb, forsk, tekn bil, bruk, elbil, fly, fler, øke, mye, drivstoff, land, norg, stor, tiltak, andr, verd, bidr, hje gjør, ting, god, jobb, enkelt, burd, bedrift, miljøvenn, folk, eks, kjøp, sett, velg, privat klimaendring, mye, miljø, natur, tenk, men kollektiv, mer, bedr, transport, bygg, trafik redus, utslipp, mindr, forbruk, industri, kut topics topics topics topics topics topics topics 0 topics topics topics

10 N s: : 0 N s kollektiv, bil, mindr, transport, trafikk, tog, billiger, byen, mat, kjør, buss, offent, kast, T T T redus, energi, fornyb, forsk, gass, regnskog, olj, alternativ, teknologi, kild, utvikl, grø land, norg, tiltak, klimaendring, verd, andr, miljø, natur, hjelp, tenk, mennesk, lit, end Expected Proportion : kollektiv, bil, mindr : redus, energi, fornyb : land, norg, tiltak : Fjerne unødvendig plast emballasje på frukt butikkene, og gi forbrukerne muligheten til å antallet frukt/grønt man ønsker. Gjøre kollek transport billigere slik at d(...) : Flere fordeler for el bilene, så vil flere bruke Utbygging av kollektivtrafikken, også i utkant Dyrere drivstoff, aller helst dyrest i storbyer d har et reelt valg om å br(...) : Satse på mer miljøvennlige biler, ikke nødven biler, men gjøre det mulig for de med gamle stand til å få nyere, mer miljøvennlige biler. B buss og offentlig kommunika(...) : mer kollektivtransport, mer miljøvennlig trans kjøttforbruk, lengre levetid på ting, mer nøyso færre flyreiser (insentiv for å være borte fær men lengre hver ga(...) : Bedre og billigere kollektivtilbud Kildesorterin tomgang Mindre plastikk og emballasje Dyre Mer gjenbruk : Bedre utbygd kollektivtrafikk inkl. tog. Miljøve biler, busser. Gode muligheter for resirkulerin typer avfall. : Tilrettelegge for flere og bedre innfartsparker utenfor sentrum, og bedre kollektivtransport at flere skal slippe å kjøre inn og parkere i se : Bruke bil mindre, gå, sykle og bruke offentlig mer. Ha flere "elektroniske" møter, færre fysi Spise mer lokalprodusert mat. Bruke mer næ rekreasjon og feri(...) : Mindre varetransport med bil bruk tog der d Rimeligere kollektivtransport slik at det blir attraktivt å kjøre kollektivt. 0: Satse mer på kollektiv trafikk. Billigere å kjø kollektivt. Flere sykkelveier til sentrum der fo jobber og til både videregående skoler og ba : Gratis kollektiv trafikk mer sykkelstier mer tr med båt der det ermulig : Biltrafikk, varetransport med trailere, flere p per husstand, må bli lavere. Tog og bybaner opp. : Flere elbiler/hybrider. Senke prisene på kollektivtrafikken/bygge ut kollektivtrafikken. : Bruke mindre strøm, eks skru av lys I bygg mindre unyttig privatkjøring. Resirkulere søp : Mer kollektiv transport, mer kildesortering, m emballasje på ting : Solcellepanel på vanlige hus. Mer bruk av kollektivtrafikk/ gratis bruk av tog. Høyere vra : Satse på fornybar energi slik at skadelige klim fossil brensel utfases. Satse på solenergi og energiformer. Reduserer kjøttforbruket. Støtt av regnskog mm. : Bremse utvinning av gass og olje, premiere e generelt og energisparande teknologi spesie avgiftsbelegge utslepp (også i industri), kutte subsidiar til kraftkrevande in(...) : Skip over på gass Utfasing av kull og olje gass, vind, jordvarme, sjøvarme og enøk på Satse på solenergi og batteriteknologi. : Få redusert forurensende utslipp og forske på industrier som er sterkt forurensende. Forsk utvikle nye : Satsing på miljøvennlig Satsing til miljøvennlig energi. Skog/regnskog vern o beplantnig. : Reduksjon av utslipp i transportnæringen. Re : Redusere forurensing av svovelstoffer og kvik Redusere bruken av giftstoffer i matproduksj (sprøytemiddel etc). Redusere bruken av gif øvrig produksjon og særdeles inne(...) : Stoppe utvinninga av olje, investere i forsknin av miljøvennlig teknologi, gå over til fornybar energikilder, etc. : Reduksjon av oljeutvinning. Overgang til gjen energi. Utfasing av fossilt drivstoff. Omleggin landbruket. 0: Reduser bruk av motorer som forurenser. B brensel. Forsk på alternativ energi. : Gradvis erstatning av fossile energikilder til : Stimulere all utvikling av teknologi som redu av fossile energikilder og reduserer utslipp a drivhusgasser. : Økt forskning på fornybare ressurser. Kutt ti utvinning av fossile ressurser. : Bruke teknologi for å redusere karbonutslipp grønne energikilder men også karbonfangst utslippene fra fossile energier og industri. Ov fra kull til naturg(...) : redusere utslipp av CO.Redusere bruk av som bruker fossilt brennstoff : Stoppe ødeleggelse av regnskogene, redus av kull og fossilt brennstoff. Satse mer på for energikilder og Fase ut atomkraft. : Tja, ingen politikere synes å ta klima på alvor Klimaendringene går for langsomt for et men perspektiv og derfor er det lett Å skyve upop tiltak foran seg, samtidig som det (...) : Klimaendringer er en del av jordens naturlige har skjedd gjennom hele jordens historie. En tiltak i Norge er intet verd, og blir uansett kun symbolpolitikk. Skal mennesken(...) : Ingenting. Klimaendringene på jorda komme fortsette i all framtid, slik den alltid har gjordt.menneskeskapte klimaendringer er ku liten del av det totale bilde.av forske(...) : Klimaet har endret seg gjennom planetens hi vil det fortsette å gjøre uavhengi av klimapo Det er uklart om den observerte tendensen varmere klima siden den i(...) : Klimatiske endringer har skjedd på jordklode : Vet ikke synes det er vanskelig å orientere påstander. De viktigste tiltak bør skje på høy nivå i hvert land og med tiltak og bestemmel store økonomiske (...) : Arbeide iherdig for å få mennesker/stater/inst til å forstå at dette er globale problem som tr global vilje til løsninger og internasjonal myn til å gjennomføre tiltak(...) : Der bør vi sette oss tilbake og ta det helt med dommedag er nær har vi tapt allerede, det s skjer er at det kommer en ny istid, så finn fre vintertøyet, for snart b(...) : Jeg mener vi har tatt av når det gjelder klima naturlig at klimaet endrer(...) 0: Jeg mener at mennesker, som alle andre ar seg eventuelle endringer i sitt nærområde. H påståtte menneskeskapte co drevne klimae jeg man bør ta (...) : Dersom det er snakk om att forurensinga fø øydeleggandes klimaendringe, bør det tas ta har jo alltid våre klimaendringe so lenge jord eksistert. Trur vi kan ta de me(...) : Politikere må slutte å prate og begynne å ha på tide at alle tar ansvar og slutter å forskyve ansvaret over på andre. Bedriftene må også ansvaret og sin del(...)

11 N s: : 0 N s land, norg, tiltak, klimaendring, verd, andr, bidr, miljø, natur, mest, hjelp, tenk, menn T T T redus, mindr, forbruk, regnskog, fly, industri, var, kast, biltrafikk, bevar, produser, mi energi, transport, sats, fornyb, alternativ, tog, kild, sat, utvikl, offent, byer, tilbud, fos Expected Proportion : land, norg, tiltak : redus, mindr, forbruk : energi, transport, sats : Tja, ingen politikere synes å ta klima på alvor Klimaendringene går for langsomt for et men perspektiv og derfor er det lett Å skyve upop tiltak foran seg, samtidig som det (...) : Klimaendringer er en del av jordens naturlige har skjedd gjennom hele jordens historie. En tiltak i Norge er intet verd, og blir uansett kun symbolpolitikk. Skal mennesken(...) : Klimaet har endret seg gjennom planetens hi vil det fortsette å gjøre uavhengi av klimapo Det er uklart om den observerte tendensen varmere klima siden den i(...) : Ingenting. Klimaendringene på jorda komme fortsette i all framtid, slik den alltid har gjordt.menneskeskapte klimaendringer er ku liten del av det totale bilde.av forske(...) : Vet ikke synes det er vanskelig å orientere påstander. De viktigste tiltak bør skje på høy nivå i hvert land og med tiltak og bestemmel store økonomiske (...) : Der bør vi sette oss tilbake og ta det helt med dommedag er nær har vi tapt allerede, det s skjer er at det kommer en ny istid, så finn fre vintertøyet, for snart b(...) : USA, Kina og India bør være med på tiltaken lokalt bidrag til klimaendringer er minimalt. E måte Norge kan påvirke miljøendringer på e aktivt internasjonalt posisjo(...) : Jeg mener at mennesker, som alle andre arte seg eventuelle endringer i sitt nærområde. H påståtte menneskeskapte co drevne klimae jeg man bør ta e(...) : Jeg mener vi har tatt av når det gjelder klima naturlig at klimaet endrer(...) 0: Klimaendring må bli tatt på alvor, og seriøse bli satt i effekt omgåande. Rike land må gå f denne utviklinga og vise alvorleg vilje til end Økonomisk og materiel(...) : Norge er allerede et land som tar klima på a skal vi fortsette med, men vi bør hjelpe andr utgjør en større risiko for klimaet enn hva No : For aa väre ärlig er jeg ikke sikker paa hvor stole paa noen naar det gjelder dette. Eller h skulle stole paa, saa hvem. Det at det finnes klimaforandringer har alltid(...) : Klimatiske endringer har skjedd på jordklod : reduksjon av privatbiltrafikk. mindre forbruk gjenbruk. mindre kasting av mat. mindre spis kjøtt. : Mindre reising med bil, fly mm. Mindre kullfyr fra fabrikker OL bevisst forbruk, reiser osv : Minske Innføre høyere avgifter v utslip kollektivtrafikken. : Kjempe for å bevare regnskogen. Slutte å kjø utlandet med søppel som skal gjenvinnes. : Begrense utslipp av klimagasser fra transpor gjenbruk, kildesortering. : Reduksjon av utslipp i transportnæringen. Re : Begrense utslipp av miljøgifter og forurensen både i hav og luft. : Redusere skadelige utslipp generelt. Reduse skip, fly. : Ikke kaste mat. Gjenbruk. Kjøre mindre bil. 0: Redusere co utslipp i industri og privat,( fe bilbruk.) Fly mindre. : Fjerne kullkraftverk/fyring Mindre utslipp på Bevare regnskogen : Redusere utslipp av privatbilisme. Øke arbe redusere utslipp av klimagasser : Redusere CO utslipp Mindre plastembalas blir solgt Øke pant på flasker, bokser osv for at folk kaster det i naturen overalt : avgiftslegge bensin og diesel høyere. bomp generelt dyrere å bruke bensin og dieselbile type kjøring bedre kollektivtilbud : Redusere flytrafikken Øke gjenbruk Reduse : Mindre utslipp av giftige gasser Mindre sprø frukt,grønnsaker : Begrense utslipp fra biler og fabrikker. Beva regnskogen. : Mindre forurensing det må legges til rette og landbruket mht utslipp : ynskjer at flytrafikken skal reduserast og at og kjøp av bustader i utlandet skal begrensa 0: Begrense bilbruk. "Klimavennlig" kosthold (m : Redusere CO Redusere fossilt uts avskoging. Spise mer grønt og fisk. Reduser kjøttforbruket, da det krever større areal å dy til husdyr, som metter mindre e(...) : Redusere utslipp av klimagasser. F.eks redu : redusere co utslipp, stoppe utrydding av r bøtelegge de som forurenser mye, den som : Ikke flere biler. Mer tog. Billigere kollektivtrafi til strømleverandører om grønnere strøm. me fornybar energi. subvensjonere elbil.flere lad for elbil.mer f(...) : Mer forskning på "grønn" energi Mer/bedre o transport. Strengere utslippskrav til sjøtransp på gods på bane. : Kutte utslipp, ikke åpne for oljeutvinning i nye opprette statlig selskapfor fornybar energi, s på fornybare energikilder, trekke ut investerin fossile energikilder o(...) : Forbedre kollektivtransport, både lokalt og ov strekninger. Mer trikk, bane og buss i byene. mellom Oslo, Bergen og Trondheim. : Satse på grøn energi. Atomkraft/vind/vann. S avgifter på biler, som ikke foruenser. El/Hybrid/hydrogen. Opptimalisere veinettet, trafikken flyter fritt, (Bedre forbrenning(...) : Mer kollektivtrafikk Mer bruk av fornybar ener (bioenergi) Satsing på ny teknologi med sikt bruk nye energikilder : Dempe eksosutslipp, bygge ut kollektivtransp billigere billeter på kollektivtransport, satse p alternativ energi, støtte forskning på ny miljø teknologi : Mer utbygging av kollektivtrafikk, dobbeltspor linjer inn/ut av Oslo. Store innfartsparkeringe kombinert med buss like hyppige avganger Oslo : Nedtrapping av oljesektoren. Utvikling av me transportmuligheter, tog, buss og elbiler. Bel miljøvennlige valg, i private hjem og i bedrifte 0: Mere fornybar energi, bedre veier og kollekt Avgiftsfritak på grønn energi/teknologi : Kraftig oppgradering av jernbanen. Kystjern alle byer fra Oslo til Stavanger. Høyhastighe Oslo Bergen, Oslo Trondheim. Gratis parke innendørs parkeringshaller ved alle(...) : Stopp bruken av fossile energikilder snarest forskning på alternative : Bilfrie byer, billigere kollektivtrafikk og nedtra utvinningen av fossile energiformer. : Bygge ut kollektive løsninger for transport. F persontransport over på buss, trikk, tog og t godstransport over på vann og skinner. : Utbedre kollektivtrafikk og tilbud, spesielt i b ut og inn av byene, men også i mer landlige Benytte oss av bedre kraftutvinning, se på o

12 N s: : 0 N s kollektiv, bil, mindr, bedr, tog, billiger, mat, kjør, buss, kast, tilbud, kollektivtilbud, pris T T T land, norg, tiltak, klimaendring, verd, natur, mest, tenk, mennesk, lit, endring, hel, d energi, fornyb, forsk, gass, regnskog, teknologi, kild, utvikl, fossil, fossilt, kull, bevar Expected Proportion : kollektiv, bil, mindr : land, norg, tiltak : energi, fornyb, forsk : Fjerne unødvendig plast emballasje på frukt butikkene, og gi forbrukerne muligheten til å antallet frukt/grønt man ønsker. Gjøre kollek transport billigere slik at d(...) : Fjern avgifter og legg til rette for ting som er miljøvennlige. F.eks. nye miljøvennlige biler. Solcellepanel osv. Bygg ut og gjør offentlig kommunikasjon mye billigere/gratis slik at fo : Flere fordeler for el bilene, så vil flere bruke Utbygging av kollektivtrafikken, også i utkant Dyrere drivstoff, aller helst dyrest i storbyer d har et reelt valg om å br(...) : mer kollektivtransport, mer miljøvennlig trans kjøttforbruk, lengre levetid på ting, mer nøyso færre flyreiser (insentiv for å være borte fær men lengre hver ga(...) : Økt kollektivtransport; flere avganger og lave gjøre det mer tilgjengelig for folk flest Økt ka på gratis innfartsparkering : Bedre og billigere kollektivtilbud Kildesorterin tomgang Mindre plastikk og emballasje Dyre Mer gjenbruk : Bedre utbygd kollektivtrafikk inkl. tog. Miljøve biler, busser. Gode muligheter for resirkulerin typer avfall. : Tilrettelegge for flere og bedre innfartsparker utenfor sentrum, og bedre kollektivtransport at flere skal slippe å kjøre inn og parkere i se : Bruke bil mindre, gå, sykle og bruke offentlig mer. Ha flere "elektroniske" møter, færre fysi Spise mer lokalprodusert mat. Bruke mer næ rekreasjon og feri(...) 0: Bedre kollektiv tilbud Mindre forurensende motorer/maskiner av alle slag Bedre veier : Mindre varetransport med bil bruk tog der Rimeligere kollektivtransport slik at det blir attraktivt å kjøre kollektivt. : Gratis buss, dagens bilisme øker uansett be Billigere elbiler. Alle statlige/offentlige kjøretø over på elbil. Mere gods på tog/båt. Øke vra gammel bil ved kjøp av (...) : Mindre biltrafikk, køprising, høyere drivstoffp billige billetter på alle kollektivtilbud og et be kollektivtilbud, strømtilgang for skip som legg kai i byene, : Satse på mer miljøvennlige biler, ikke nødve biler, men gjøre det mulig for de med gamle stand til å få nyere, mer miljøvennlige biler. B : Klimaendringer er en del av jordens naturlige har skjedd gjennom hele jordens historie. En tiltak i Norge er intet verd, og blir uansett kun symbolpolitikk. Skal mennesken(...) : Tja, ingen politikere synes å ta klima på alvor Klimaendringene går for langsomt for et men perspektiv og derfor er det lett Å skyve upop tiltak foran seg, samtidig som det (...) : Ingenting. Klimaendringene på jorda komme fortsette i all framtid, slik den alltid har gjordt.menneskeskapte klimaendringer er ku liten del av det totale bilde.av forske(...) : Klimaet har endret seg gjennom planetens hi vil det fortsette å gjøre uavhengi av klimapo Det er uklart om den observerte tendensen varmere klima siden den i(...) : Klimatiske endringer har skjedd på jordklode : Vet ikke synes det er vanskelig å orientere påstander. De viktigste tiltak bør skje på høy nivå i hvert land og med tiltak og bestemmel store økonomiske (...) : Først og fremst må det foreligge gode veldok forskningsrapporter på årsakene til klimaend hvilke betydning endringene har for verdene nå og på sikt. Dersom(...) : Politikere må slutte å prate og begynne å han på tide at alle tar ansvar og slutter å forskyve ansvaret over på andre. Bedriftene må også ansvaret og sin del (...) : Der bør vi sette oss tilbake og ta det helt med dommedag er nær har vi tapt allerede, det s skjer er at det kommer en ny istid, så finn fre vintertøyet, for snart b(...) 0: Jeg mener vi har tatt av når det gjelder klim naturlig at klimaet endre(...) : Ser ikke på klimaendringene som ett typisk da lille norge er en dråpe i verdens sammen selvfølgelig skal vi være med på vår del når tas hensyn til klima,(...) : Jeg mener at mennesker, som alle andre ar seg eventuelle endringer i sitt nærområde. H påståtte menneskeskapte co drevne klimae jeg man bør ta (...) : Satse på fornybar energi slik at skadelige klim fossil brensel utfases. Satse på solenergi og energiformer. Reduserer kjøttforbruket. Støtt av regnskog mm. : Bremse utvinning av gass og olje, premiere e generelt og energisparande teknologi spesie avgiftsbelegge utslepp (også i industri), kutte subsidiar til kraftkrevande in(...) : Redusere CO utslipp gjennom; forskning av alternative energikilder avgiftsbelegge produkter/tjenester som medfører høye utslip produksjon eller bruk internas(...) : Reduksjon av utslipp i transportnæringen. Re : Redusere forurensing av svovelstoffer og kvik Redusere bruken av giftstoffer i matproduksj (sprøytemiddel etc). Redusere bruken av gif øvrig produksjon og særdeles inne(...) : Satsing på miljøvennlig Satsing til miljøvennlig energi. Skog/regnskog vern o beplantnig. : Gradvis erstatning av fossile energikilder til fo : Stimulere all utvikling av teknologi som redus av fossile energikilder og reduserer utslipp a drivhusgasser. : Stoppe utvinninga av olje, investere i forsknin av miljøvennlig teknologi, gå over til fornybar energikilder, etc. 0: Bruke teknologi for å redusere karbonutslipp grønne energikilder men også karbonfangst utslippene fra fossile energier og industri. Ov fra kull til naturg(...) : Stoppe ødeleggelse av regnskogene, redus av kull og fossilt brennstoff. Satse mer på for energikilder og Fase ut atomkraft. : redusere utslipp av CO.Redusere bruk av som bruker fossilt brennstoff : Redusere utslipp av klimagasser, dvs utvikle energikilder, mindre kull/ olje / gass. Bevare : Skip over på gass Utfasing av kull og ol gass, vind, jordvarme, sjøvarme og enøk på Satse på solenergi og batteriteknologi. : Redusere utslipp fra transportmidler utvik fornybar energi redusere forbruk : Redusere Begrense forbruket. Ta i b som minsker eller hindrer

BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA!

BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! B Y T T P O L I T I K K, I K K E K L I M A! 1 Innhold/forord INNHOLD FORORD Innhold/forord Bytt politikk! Slik skaper vi fremtiden - Olje og gass - Fornybar energi - Transport

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA!

BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! BYTT POLITIKK, IKKE KLIMA! 1 Innhold INNHOLD Bytt politikk! Slik skaper vi fremtida - Olje og gass - Fornybar energi - Transport - Landbruk Engasjer deg! 1 7 8 9 10 11 BYTT POLITIKK!

Detaljer

Befolkningen

Befolkningen 2019-05-03 Oppslutning om politiske mål og ambisjoner 2 Viktighet av mål om reduserte klimagassutslipp Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Hvor viktig eller

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

Bærekraftig reiseliv 2018

Bærekraftig reiseliv 2018 Bærekraftig reiseliv 2018 Redusere på ferie- og fritidsreiser lite aktuelt for nordmenn Å redusere flyreiser generelt og ferie- og fritidsreiser til utlandet og innad i Norge er ikke prioritert bidrag

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å

Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å redde miljøet? Nye resultat frå UiB sitt Medborgarpanel Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal, 25. april 2019 Innhold 1 2 3 4 Hvor viktig

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Bergen en klimasmart by

Bergen en klimasmart by Bergen en klimasmart by GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 1. Grønn strategi for Bergen Kommuneplanen legger føringer sterk forankring i samfunnsdelen der hovedmålet Grønn har

Detaljer

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene når vi flytter oss selv og våre varer? Innlegg til Klima 08, Vestfold Energiforum, 9. september 2008 Veitrafikken står for den største utslippsøkningen Statistisk

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi Figurer kapittel 12: Vårt sårbare naturmiljø Figur s. 398 Områder vernet etter naturmangfoldloven per 31. desember 2011 Ikke vernet 83,3 % Naturreservater 1,7 % Landskapsvernområder 5,4 % Nasjonalparker

Detaljer

Klima, miljø og livsstil

Klima, miljø og livsstil Klima, miljø og livsstil Fakta og handlingsalternativ Prosjekt Klima, miljø og livsstil Miljøutfordringene Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av biologisk mangfold Kampen mot miljøgifter

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

TRUEDE DYREARTER. -For de eldre! MILJØAGENTENES. 1. Hva spiser pandaer mest av? c) Bambus

TRUEDE DYREARTER. -For de eldre! MILJØAGENTENES. 1. Hva spiser pandaer mest av? c) Bambus TRUEDE DYREARTER 1. Hva spiser pandaer mest av a) Fisk b) Insekter c) Bambus 2. Hvilket dyr var det første som kom på listen over truede arter på grunn av global oppvarming a) Isbjørn b) Kjempeoter c)

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2019

Klimaundersøkelsen 2019 Klimaundersøkelsen Det regner ikke bare nedover i Bergen. Også bortover, oppover, hitover og ditover... Bilde: Endre Hovland Fra kommunens nettsider Holdninger til klimatiltak blant bergensere Spørreundersøkelse

Detaljer

Klimaundersøkelsen Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere og næringsliv

Klimaundersøkelsen Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere og næringsliv Klimaundersøkelsen 19 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere og næringsliv Klimaundersøkelsen 19 3 Oslos overordnede klimamål Det tredje året vi gjennomfører Klimaundersøkelsen CO 2 CH 4 N 2 O DIREKTE

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned?

Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Given title: Hvorfor må eventuelt kretsløpene kortes ned? Årsaker Fordeler - Ulemper 1 Enkelte kretsløp kan vi ikke gjøre så mye med 2 Det hydrologiske kretsløpet Den globale oppvarmingen gir: Kortere

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT

MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT Forum for Nordisk Jernbane Samarbeid Oslo 21. mai 2007 Jørgen Randers Handelshøyskolen BI ENDRING I TEMP OG HAVNIVÅ SIDEN 1850 Avvik fra 1961-1990

Detaljer

- Det er meningen at det skal være varmt i et drivhus. - Et drivhus mottar konstant like mye lys og varme som det slipper ut igjen.

- Det er meningen at det skal være varmt i et drivhus. - Et drivhus mottar konstant like mye lys og varme som det slipper ut igjen. "Hvem har rett?" - Klima i endring 1. Om drivhuseffekten - Det er meningen at det skal være varmt i et drivhus. - Et drivhus mottar konstant like mye lys og varme som det slipper ut igjen. - Drivhus har

Detaljer

GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN?

GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? GRØNN STRATEGI FOR BERGEN HVORDAN NÅ MÅLENE FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORTSEKTOREN? 13.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Grunnlag: Byrådsplattformen, Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Noen forventinger til NTP

Noen forventinger til NTP Utslipp fra vegsektoren øker og utslippet fra vegtrafikken utgjør ca 20 prosent av det totale klimagassutslippet i Norge. I Region øst er vegtrafikken en dominerende utslippskilde og står for ca 50 prosent

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Redd Jorda Politisk Program 2014-2016. Politisk Program 2014-2016

Redd Jorda Politisk Program 2014-2016. Politisk Program 2014-2016 Politisk Program 2014-2016 Innhold: Klima og Energi.1 Klimaforskning 1.1 Klimaendringer 1.2 Internasjonalt klimasamarbeid 1.3 Vindkraft 1.4 Vannkraft 1.5 Solenergi 1.6 Bioenergi 1.7 Andre små energiformer

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2019

Klimaundersøkelsen 2019 Klimaundersøkelsen 2019 Holdninger til klimatiltak blant bergensere Bergen skal være fossilfri i 2030. Det vil gjøre byen bedre å bo i, mener bergenserne. Grønn strategi, som er klima- og energihandlingsplanen

Detaljer

Hva trenger verden og Norge å gjøre for å løse klimaproblemet? Kan norske kommuner bidra?

Hva trenger verden og Norge å gjøre for å løse klimaproblemet? Kan norske kommuner bidra? Hva trenger verden og Norge å gjøre for å løse klimaproblemet? Kan norske kommuner bidra? Jørgen Randers Professor emeritus Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI J Randers 1 Det grønne skiftet KS

Detaljer

Klimaspelet: Utgangspunkt og resultat Presentasjon under 4 samling i Grønt skifte-prosjektet, Sogndal

Klimaspelet: Utgangspunkt og resultat Presentasjon under 4 samling i Grønt skifte-prosjektet, Sogndal Klimaspelet: Utgangspunkt og resultat Presentasjon under 4 samling i Grønt skifte-prosjektet, Sogndal 20.09.2018 Carlo Aall Ein standardfamilie og standardforbruk Familien Mat Bustad 2 vaksne og 2 tenåringsbarn

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Innspill til sektorvise klimahandlingsplaner

Innspill til sektorvise klimahandlingsplaner NOTAT Skrevet 22. 11.06 Innspill til sektorvise klimahandlingsplaner Natur og Ungdom mener det er positivt at regjeringen har startet arbeidet med sektorvise klimahandlingsplaner. Det kan være et viktig

Detaljer

Bilen og byen problemet eller løsningen?

Bilen og byen problemet eller løsningen? Bilen og byen problemet eller løsningen? Fra moralisering til faktisk transportadferd Arendalsuka 16. august 2016 Kjell Werner Johansen, TØI Vi reiser 80 milliarder kilometer i Norge, 65 av dem med bil

Detaljer

SV-argument om elbil. En effektiv transportpolitikk uten utslipp. Norske utslipp må kuttes kraftig. SVs elbilpolitikk. Publisert 1.

SV-argument om elbil. En effektiv transportpolitikk uten utslipp. Norske utslipp må kuttes kraftig. SVs elbilpolitikk. Publisert 1. SV-argument om elbil Publisert 1. mars 2017 SV er for et teknologiskifte i transportsektoren. Færre kommer til å trenge bil med SVs transportpolitikk, men elbilen skal utkonkurrere fossilbilen for de som

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Veien til et klimavennlig samfunn

Veien til et klimavennlig samfunn Veien til et klimavennlig samfunn Lavutslippskonferansen 9. oktober 2007 Finansminister Kristin Halvorsen 1 Klimautfordringen IPCCs 4. hovedrapport Temperaturen er økt 3/4 C siste 100 år. To neste tiår

Detaljer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Fokus: Reduserte CO2 -utslipp og klimakonsekvenser Klima: «Våtere villere varmere» (Strategiske forutsetninger) 1. Redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Slik? Slik? Vestlandsforsking Vestlandsforsking Slik? Slik? Vestlandsforsking Kraftnytt.no Eli Heiberg Nasjonal landskapskonferanse Bergen 24.-25.

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Miljø- og klimautfordringene kan løses! Karl Kristensen, Bellona Ung@miljø, 14. oktober 2015

Miljø- og klimautfordringene kan løses! Karl Kristensen, Bellona Ung@miljø, 14. oktober 2015 Miljø- og klimautfordringene kan løses! Karl Kristensen, Bellona Ung@miljø, 14. oktober 2015 Globale trender Source: «The Impact Potential of The Sahara Forest Project a scenario towards 2050» Mer farlig

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Om undersøkelsen Framtidens byer Om undersøkelsen Formål: Kartlegge (måle) hvordan innbyggerne i de 13 kommunene stiller seg til kommunens klimapolitikk

Detaljer

ØstSamUng, 14.03.2012. Miljøvennlig hverdag er det vanskelig?

ØstSamUng, 14.03.2012. Miljøvennlig hverdag er det vanskelig? ØstSamUng, 14.03.2012 Miljøvennlig hverdag er det vanskelig? Hva skjer med klimaet? 2010 var det varmeste året på jorda siden målingene startet Våronna i Norge har aldri startet tet så tidlig som den gjør

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Klima og energi i Trondheim kommune

Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 17. oktober 2017 Klima og energi i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, Klima og samfunn, Trondheim kommune Presentasjonsoversikt 1. Hvorfor har vi en

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn. Harm-Christian Tolden

Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn. Harm-Christian Tolden Grønn byutvikling i Bergen Elektrifisering av transport og lokale energisamfunn Harm-Christian Tolden KOMMUNALDIREKTØR Strategi Grønn strategi: Klima- og energihandlingsplan Vedtatt 21.9.2016 2020: 30%

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

DITT VALG GJØR EN FORSKJELL

DITT VALG GJØR EN FORSKJELL DITT VALG GJØR EN FORSKJELL Hva? Interreg-prosjektet Green Drive Region jobber for at du som bilist enkelt skal kunne bytte til en bil som går på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff så som biogass

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Nye tøffe klimamål, hva kan Lyse bidra med?

Nye tøffe klimamål, hva kan Lyse bidra med? Nye tøffe klimamål, hva kan Lyse bidra med? Og hva har infrastruktur, teknologi og kompetanse med dette å gjøre? Næringsforeningen 12. mars 2019 Audun Aspelund Lyse Neo MÅL GLOBALT Begrense den globale

Detaljer

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016 Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Mer bærekraftige og energieffektive

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Virkemiddelbruk i klimapolitikk: Tenke og handle globalt

Virkemiddelbruk i klimapolitikk: Tenke og handle globalt Virkemiddelbruk i klimapolitikk: Tenke og handle globalt Sigve Tjøtta Institutt for økonomi Universitet i Bergen RENERGI seminar om virkemiddel: Norge som lavutslippssamfunn i 2050: Teknologisk og økonomisk

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Vindkraft og energieffektivisering Trondheim Mads Løkeland

Vindkraft og energieffektivisering Trondheim Mads Løkeland Vindkraft og energieffektivisering Trondheim 15.03.2016 Mads Løkeland Skiftet i miljøpolitikken «Vi har gått frå energisparing og tiltak som fungerer til visjonar og stor tru på framtidas teknologi» «Innsatsen

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Fagdag i fornybar energi på UMB 2011-10-20 Studentsamfunnet, Campus Ås Petter Hieronymus Heyerdahl, UMB Bioenergi 15 % Annen fornybar energi 5 % Verdens energiforbruk

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Grønn Skipsfart. Marius Holm, ZERO

Grønn Skipsfart. Marius Holm, ZERO Grønn Skipsfart Marius Holm, ZERO Globale utslipp Olje 21 % Gass 19 % Kull 25 % Annet: (Landbruk, avskoging og prosessindus tri) 35 % CO 2 -reserver: 3000 gigatonn Budsjettet: 900 gigatonn CO 2 Begrensninger

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Energikort Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Mål Elevene skal fargelegge bilder av, lese om og klassifisere energikilder. Dere trenger Energikort og energifaktakort (se

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KEM-planen) TKF 31.5.18 Innhold/struktur 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Kunnskapsgrunnlag klima og energi Rammer og føringer Roller og virkemidler Status for

Detaljer

Det grønne skiftet. ØstSamUng 12/ Thomas Cottis

Det grønne skiftet. ØstSamUng 12/ Thomas Cottis Det grønne skiftet ØstSamUng 12/11 2016 Thomas Cottis Hovedkilde: Forklarer klimaforskning; Forutsetninger, usikkerhet og risiko. Sorterer sannsynlige konsekvenser etter 2, 3 og 4 graders global oppvarming.

Detaljer

Myter og fakta om biodrivstoff

Myter og fakta om biodrivstoff Myter og fakta om biodrivstoff Erfaringsseminar Klimasmart bruk av drivstoff i landbruket Kåre Gunnar Fløystad, Fagsjef i ZERO 11. august Bioenergi Hovedfordeler Reduksjon i klimagassutslipp Tilgang til

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Fremtidens Svalbard. Innholdsfortegnelse. Forord. 1 - Offentlige tjenester. 2 - Inkluderende samfunn. 3 - Boliger. 4 - Gruvedrift.

Fremtidens Svalbard. Innholdsfortegnelse. Forord. 1 - Offentlige tjenester. 2 - Inkluderende samfunn. 3 - Boliger. 4 - Gruvedrift. Fremtidens Svalbard Innholdsfortegnelse Forord 1 - Offentlige tjenester 2 - Inkluderende samfunn 3 - Boliger 4 - Gruvedrift 5 - Turisme 6 - Miljøtiltak 1 - Offentlige tjenester Longyearbyen har aldri vært

Detaljer