Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 13/ Karakterutskrift - Master Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Sunnaas sykehus HF - Innkalling til foretaksmøte Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Sekretariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende bruk av ny operasjonsmetode - transanal total mesorektal excisjon - tatme - ved kirurgisk behandling av pasienter med rectumcancer ved norske sykehus Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 13/ Foreløpig protokoll og saksframlegg med vedlegg til sak fra styremøte i Protokoll - styremøter i Sekretariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Side 1 av 14

2 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppnevningsbrev til fagråd for habilitering Regionale funksjoner - rehabilitering og fysikalsk medisin - regionale fagråd Enhet for kompetanse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 313 tgående internt produsert, 13/ Oversendelse av tjenestebevis Arbeidsbekreftelser, pensjonsforespørsler og tilbakebetalingsavtaler tidligere ansatte Offl 23 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 tgående internt produsert, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale - Avklaring av tittel og lønn Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om vikariat Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 2 av 14

3 tgående internt produsert, 14/ Signert avtale om undervisningstjenester / veiledningsoppdrag mellom OsloMet og SunHF Avtale om undervisningstjenester / veiledningsoppdrag - tdanning i fysioterapi - Høgskolen i Oslo og Akershus / OsloMet OsloMet - storbyuniversitetet Enhet for kompetanse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 553 tgående internt produsert, 15/ Gjennomgang av Rotasjonsrådsinnstillinger - nå også med signert bekreftelse på gjennomgått rotasjonsløp Spesialistutdanning for leger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 509 Inngående eksternt produsert, 15/ Private leverandører som har avtale med 2019 Avtaler har inngått med private leverandører Samhandling og internasjonal aktivitet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 309 Inngående eksternt produsert, 15/ Signert tilbakebetalingsavtale Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Implementering av nasjonal rammeavtale for levering av forbruksmateriell til sterilforsyning Nasjonale avtaler - Innkjøp - HSTAT Sykehuspartner Enhet for eiendom og intern service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 060 Side 3 av 14

4 Inngående eksternt produsert, 16/ Nasjonal avtale - Endring uke 6 Nasjonale avtaler - Innkjøp - HSTAT Sykehusinnkjøp Enhet for eiendom og intern service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 060 Inngående eksternt produsert, 16/ Signert arbeidsavtale for fast stilling - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ REK sør-øst 2016/1417 Fysisk funksjon blant de over 50 år med ryggmargsbrokk REK sør-øst 2016/ Fysisk funksjon blandt de over 50 med ryggmargsbrokk - Ingeborg Beate Lidal TRS kompetansesenter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 522 tgående internt produsert, 16/ Tilbud om forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 17/ Tilbud om vikariat ved Sunnaas sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 4 av 14

5 tgående internt produsert, 17/ tsendelse av opplysninger fra Sunnaas sykehus HF, i medhold av Lov om barneverntjenester 6-4 Pasientsak - Oslo kommune - Bydel Østensjø, Barneverntjenesten Klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Dokumentasjon til ansiennitetsberegning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 17/ Endring av ansiennitet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Varsel til fornærmede om hovedforhandling Politianmeldelse Innlandet politidistrikt Avdeling for kognitiv rehabilitering (KReSS) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229 Inngående eksternt produsert, 17/ Attester til ansiennitetsberegning Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 5 av 14

6 Inngående eksternt produsert, 18/ Attest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Ber om innspill - tvikling av Innsatsstyrt finansiering - ISF - for å understøtte nye og effektive måter å organisere tjenestetilbudet på - Brev fra Helsedirektoratet Videreutvikling av ISF-ordningen Økonomi og analyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 18/ Tilbud om endret vikariat Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Signert arbeidsavtale for fast stilling i 50% og vikariat i 50% - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Tilbud om forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 6 av 14

7 Inngående eksternt produsert, 18/ Signert aksept på forlengelse av midlertidig stilling - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Første utkast til bk-bestemmelser for helseforetak - tkast til revidert arkivnøkkel Revidert ny nasjonal arkivnøkkel for helseforetak 2018 Sekretariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041 tgående internt produsert, 18/ Orientering til Nesodden kommune om samarbeid med Stiftelsen Ronald Mc Donald - barnehus i tilknytning til Sunnaas sykehus HF Ronald McDonald Nesodden kommune Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 161 tgående internt produsert, 18/ tsendelse av journal - Pasientsak - Tryg Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Signert tjenesteavtale mellom SunHF og 4Service Eir Renhold AS om levering av renholdstjenester Levering og servering av mat og renholdstjenester 4Service Eir Renhold AS Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 7 av 14

8 Inngående eksternt produsert, 18/ Dokumentasjon til beregning av ansiennitet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Oversendelse av offentlig søkerliste Fysioterapeut 60-80% vikariat - st. ref Siri Skjeggenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 18/ Spørsmål ang Public 360 integrasjon - Anmodningsskjema - Digitalt innsyn i pasientjournal og logg i Helsenorge Digitalt innsyn i pasientjournal - Helsenorge Sykehuspartner Sekretariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 18/ Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avdeling for vurdering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 18/ Tilbud om fast stilling Fysioterapeut 100% fast stilling og 50% vikariat - st. ref Eli Kongshavn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Side 8 av 14

9 Inngående eksternt produsert, 18/ Ang tilbud om fast stilling Fysioterapeut 100% fast stilling og 50% vikariat - st. ref Eli Kongshavn Avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 19/ Åpen søknad Sommerjobb og generelle søknader 2019 Amar Jadhav Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 19/ Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Signert taushetserklæring - Felles p-mappe - Studenter 2019 Mathias Andresen Innovasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Erklæring for tuberkulose og MRSA - Felles p-mappe - Studenter 2019 Nadiya Karibayeva Innovasjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Søknad praksis uke 17 Turnustjeneste for fysioterapeutkandidater - Dialog med utdanningsinstitusjoner og fylkesmenn - Søknader om praksisplass 2019 Ida Eveline Føreland Journaldato: Tilg. kode: Enhet for kompetanse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 551 Side 9 av 14

10 Inngående eksternt produsert, 19/ Ang dekning av 100% av kostnader knyttet til innovasjonskontrakt (tidligere OF) mellom Sunnaas sykehus HF og Independence Gear Innovasjon - Søknad - Helse Sør Øst - Innovasjonskontrakt med Independence Gear AS Innovasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 Inngående eksternt produsert, 19/ Arbeidsbekreftelser til ansiennitetsberegning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 19/ Arbeidsavtale og ansiennitetsberegning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Videreføring av tidligere tildelinger for 2019 til SunHF Forskningsmidler for Helse Sør Øst Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 510 Inngående eksternt produsert, 19/ Signert arbeidsavtale for timelønnet arbeid - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 10 av 14

11 Inngående eksternt produsert, 19/ Henvendelse fra Nasjonale Varslergruppe Pasientsak - Nasjonale Varslergruppe Nasjonale Varslergruppe Journaldato: Tilg. kode: Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 tgående internt produsert, 19/ Tilbud om midlertidig stilling ved Sunnaas sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 19/ Vedlegg til tilbud om midlertidig stilling Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Signert arbeidsavtale for midlertidig stilling - Signert personvernerklæring - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Spørsmål om tema for Rehabiliteringskonferansen 2019 ReHabiliteringskonferansen 2019 Oslo universitetssykehus HF Regional kompetanseenhet rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 300 Side 11 av 14

12 Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel om journal - Pasientsak - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel om journal - Pasientsak - Tryg Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 19/ tsendelse av journal - Pasientsak - Tryg Forsikring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel om journal - Pasientsak - Storebrand Livsforsikring AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 19/ tsendelse av journal - Pasientsak - Storebrand Livsforsikring AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 12 av 14

13 Inngående eksternt produsert, 19/ Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2 Høring - Pakkeforløp hjerneslag fase 2 Helsedirektoratet Klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel - Polio - Datainnsamling Polio - Datainnsamling Frida Rasch Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 529 Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel om journal - Pasientsak - Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel om journal - Pasientsak - Ness Lundin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 19/ Forespørsel om journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Side 13 av 14

14 tgående internt produsert, 19/ Tilbud om turnusarbeid ved Sunnaas sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 14 av 14

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00053-16 Signert arbeidsavtale for midlertidig stilling - Dok. dato: 03.07.2019 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00096-18 Signert aksept på forlengelse

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00096-11 Signert aksept - P-mappe - Enhet for teknologi og e-helse Dok. dato: 04.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00204-22 2. gangs

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00209-16 Signert arbeidsavtale for fast stilling - P-mappe - Dok. dato: 17.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00265-103 Viktig melding til

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00024-35 Tilbud om midlertidig stilling - tgående internt produsert, 13/00126-33 Tilbud om midlertidig stilling - Inngående eksternt produsert, 13/00192-14 Søknad om gjenåpning

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00018-42 Sunnaas sykehus HF - Innkalling til foretaksmøte 190618 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Sekretariat Dok. dato: 15.06.2018

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00043-71 Tilbakemelding på identifisering av behandlingssteder i NPR-melding, augustrapporteringen 2018 - SNNAAS Norsk Pasientregister - NPR Helsedirektoratet Enhet for

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00013-32 Bekreftelse vedrørende spesialistgodkjenning 2018-2025 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00024-37 Korrigert forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00060-36 Tilbud om midlertidig stilling Dok. dato: 23.08.2019 Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 13/00264-111 Foreløpig protokoll fra styremøtet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00042-84 Spørsmål om fortsatt aktuelt - Ber om vedlegg - Sunnaas bygg I - 3-årsoppfølging Eiendom - Avtale - Nytt tverrbygg - tvikling av bygg- og eiendomsmassen - Totalentreprise

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00031-23 Informasjon om formidling av søkere til læreplass 2019 Sunnaas som lærebedrift Akershus fylkeskommune Enhet for kompetanse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 276 Inngående

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00121-44 Invitasjon til dialogmøte om iverksetting og oppfølging av Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00043-74 Oversendelse fra Helsedirektoratet - Innrapportering til Helfo - oppdatert beskrivelse av episodeid i NPR-behandlerkravmelding Norsk Pasientregister - NPR

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-33 Feil stillingsprosent P-mappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00031-22 Foreløpig tilskuddsberegning

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00018-40 Innkalling til foretaksmøte 070618 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Sekretariat Dok. dato: 31.05.2018 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00451-11 Innkalling til dialogmøte Dok. dato: 23.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00479-2 Vitnemål og attester Dok. dato: 25.08.2016

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00237-35 Bekreftelse på funksjon - Forskning Dok. dato: 12.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00264-96 Foreløpig protokoll fra styremøte

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00124-21 Vedtak om oppsigelse av arbeidsforhold Dok. dato: 19.02.2019 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00124-22 Vedlegg til vedtak om oppsigelse av arbeidsforhold

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00018-41 Sunnaas sykehus HF - Protokoll fra foretaksmøte 070618 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Sekretariat Dok. dato: 07.06.2018

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00043-85 Svarfrist i dag for å bekrefte at Sunnaas sykehus vil rapportere HF-org.nummer som institusjonid i NPR-meldingen ved 1. tertialrapporteringen i 2019 Norsk Pasientregister

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00013-31 Spesialistgodkjenning 2018-2025 Avdeling for traumatisk hjerneskade Dok. dato: 02.11.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00024-36 Tilbud

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00039-67 Nasjonal helseberedskapskonferanse - invitasjon og foreløpig program Regional beredskap - Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst Eiendom og intern service

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00126-25 Takker nei - Tilbud om midlertidig stilling ved Sunnaas sykehus HF P-mappe - Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/00150-11

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00021-16 Innvilget permisjon - P-mappe - Direktørens stab Dok. dato: 17.08.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00021-17 Søknad om permisjon

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00458-15 ndertegnet arbeidsavtale - Poliklinikk helse og arbeid Dok. dato: 03.04.2019 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00650-20 Ang yrkesskade -

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00011-23 Viktig påminnelse - Nytt skjema for fortsettelsesforsikring Forsikringsavtale - Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00191-36 ndersøkelse om Ledige stillinger (RA-0678) 1. kvartal 2018 SSB - ndersøkelse om ledige stillinger Statistisk sentralbyrå Dok. dato: 28.02.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00043-88 Tilsvar - Nasjonale kvalitetsindikatorer - Innkalling av grunnlagstall somatikk 1. tertial 2019 Norsk Pasientregister - NPR Kvalitetsindikatorer - Helsedirektoratet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00265-84 Sikkerhetsnotat vedrørende Flocare G-tube - Nutricia Norge Legemidler - Helsedirektoratet - Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00018-45 Sunnaas sykehus HF - Protokoll fra foretaksmøte 130219 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Sekretariat Dok. dato: 14.02.2019 Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00043-68 Tilbakemelding på identifisering av behandlingssteder rapportert i NPR-melding for mai 2018 - SNNAAS SYKEHS Norsk Pasientregister - NPR Helsedirektoratet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00811-9 Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger - NAV Nesodden Avdeling for oppfølging Dok. dato: 24.07.2018 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00018-31 MAL rapportering meldingsutveksling og samhandling til HOD 2017 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Enhet for e-helse Dok. dato: 20.04.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00043-59 Svar på rapportering - Nasjonale kvalitetsindikatorer Innkalling av grunnlagstall somatikk 3. tertial 2017 Norsk Pasientregister - NPR Kvalitetsindikatorer

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00915-10 Lønnskrav 071116 P-mappe - Dok. dato: 07.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/01030-14 Forlengelse av teamkoordinator-funksjon 010117-311217

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00124-5 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker NAV Nesodden Dok. dato: 10.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00204-17

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00011-17 Informasjon om premieberegningsrutiner - fakturering og forklaring til tabellene - Premieavregning for perioden 011016-311216 Forsikringsavtale - Oslo Pensjonsforsikring

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00166-74 Oversendelse av brev fra Helsedirektoratet av 260417 - Anmodning om innspill til sammensetting av arbeidsgruppe - Nasjonalt handlingsprogram nyrekreft Kreftbehandling

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00043-72 Angående styringsparametere på rapportering av behandlingssteder i NPRmeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet - status per 2. tertial 2018 Norsk Pasientregister

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00024-22 Signert avtale om fleksitid P-mappe - Dok. dato: 02.05.2017 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00146-6 Årsrapport for regionale kompetansetjenester

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00150-12 Signert arbeidsavtale for fast stilling som fagansvarlig fysioterapeut i 50% fra 010815 Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00004-31 Oversendelse av forslag om tildeling av Kongelig påskjønnelse Påskjønnelser personal Fylkesmannen i Oslo og Akershus Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00024-31 Forlengelse av midlertidig stilling - Dok. dato: 14.09.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00037-4 Ber om tjenestebevis Dok. dato:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00039-52 Oversendelse av etterspurte opplysninger CAP CAT Medical FOH Regional beredskap - Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst Forsvarets Operative Hovedkvarter

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00071-28 Ber om utfylling av skjema - Kontaktliste for helseforetakene jul 2016 Ferieavvikling i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok. dato:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00124-14 Innkalling til dialogmøte P-mappe - NAV Nesodden Avdeling for vurdering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00136-21 Signert

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00043-91 Ang - Kvalitetssikring av nasjonal oversikt over behandlingssteder i Reshregisteret som er relevante for rapportering til Norsk Pasientregister Norsk Pasientregister

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00031-20 Informasjon om søkere til læreplass 2018 Sunnaas som lærebedrift Akershus fylkeskommune Enhet for kompetanse Dok. dato: 16.03.2018 Arkivdel: Sakarkiv 276

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00265-92 Kartlegging av prinsipp for legemiddelleveransen i forbindelse med overgang fra lokale til regionale LIS-avtaler Legemidler - Helsedirektoratet - Helse Sør-Øst

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00024-13 Forlengelse av midlertidig stilling 20% 110516-280217 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00175-8 Frikjøp 30% i prosjekt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00039-64 Informasjon om virksomheter som pr 011218 er underlagt storulykkeforskriften og om offentlige myndigheters plikter knyttet til beredskap og arealplanlegging i

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00207-13 Påminnelse om E-kontroll - AE 30013 Kjøretøy / biler / buss - Periodiske kontroller - Vognkort - Forsikring m.m. Statens vegvesen Enhet for eiendom og intern

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00071-29 Påminnelse - Kontaktliste for helseforetakene jul Ferieavvikling i Helse Sør-Øst Direktørens stab 252 tgående internt produsert, 13/00568-27 Avtale

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00125-6 Kopi av brev - Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP Kommunal Landspensjonskasse KLP Dok. dato: 11.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00456-9 Bekreftelse på mottatt oppsigelse Dok. dato: 02.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00508-9 Vedtak om 50% AFP fra 010117 Dok.

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00043-79 Spørsmål vedrørende opplysninger meldt til Norsk pasientregister - NPR - Kontroller opplysninger jf vedlagte besøkshistorikk - send redegjørelse av resultatet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00031-19 Informasjon om søkere til læreplass 2018 Sunnaas som lærebedrift Akershus fylkeskommune Dok. dato: 16.01.2018 Arkivdel: Sakarkiv 276 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00166-73 Oppfølging vedrørende funksjonsfordeling av kreftkirurgien i Helse Sør-Øst Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Thomas Vestre

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00039-62 Invitasjon til Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018 Regional beredskap - Regionalt beredskapsutvalg i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Enhet for eiendom

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 13/00233-16 Bekreftelse på gjennomført medarbeidersamtale 2015 Dok. dato: 11.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 13/00482-4 Bekreftelse

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00023-14 Lønnsoppgjør 2016 Økonomi- og analyseenheten Dok. dato: 01.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00051-12 Bekreftelse på mottatt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00284-84 Tjenestebevis Arbeidsbekreftelser, pensjonsforespørsler og tilbakebetalingsavtaler tidligere ansatte Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 219 tgående internt

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00217-18 Tilsvar - Opplysninger om sengedøgn/døgnplasser i helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale Praksisplasser ved SunHF - Regional arbeidsgruppe

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00024-17 Tilbud om forlengelse av midlertidig stilling 80% 010317-300417 Dok. dato: 29.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00189-20 Organisatorisk

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00191-26 Besvart undersøkelse om ledige stillinger 1. kvartal 2017 SSB - ndersøkelse om ledige stillinger Statistisk sentralbyrå Dok. dato: 02.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00166-41 Pakkeforløp for hode-halskreft - rettelse av tekst Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok.

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00339-5 Ny mobilavtale Dok. dato: 13.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00344-6 Signert arbeidsavtale om timelønnet arbeid som

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00121-34 I trygge hender 24/7: Vi minner om invitasjon og søknad til deltakelse i læringsnettverk for Tidlig oppdagelse av forverret tilstand Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00150-9 Informasjonom retten til sykepenger OPF Sykehuspartner Inngående eksternt produsert, 13/00413-7 Informasjon om retten til sykepenger Sykehuspartner

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00071-33 Ber om utfylling av kontaktliste for helseforetakene/sykehusene julen 2017 Ferieavvikling i Helse Sør-Øst Direktørens stab Dok. dato: 23.11.2017 Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00013-16 Tilbud om vikariat Truls Sveløkken Johansen Dok. dato: 24.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 13/00013-17 Signert

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00760-9 Bekreftelse på godkjenning som psykologspesialist og endring av stillingstittel og lønn Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 13/00027-3 Tilsvar ang - Oppdatering av lisensavtaler registrert på sykehus - Ber om utfylling av skjema over lisensforhold innen 200319 Kringkastingsavgift for sykehus - NRK-lisens

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 13/00418-13 Notat om omgjøring av stilling fra midlertidig til fast P-mappe - Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 13/00624-7 Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00011-22 Ordinær årspremie og tilskudd til sikringsordning for 2018 Forsikringsavtale - Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00043-61 Tilbakemelding på identifisering av behandlingssteder rapportert i NPR-melding for mars 2018 - SNNAAS SYKEHS Norsk Pasientregister - NPR Helsedirektoratet

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 13/00019-9 Overrekkelse av oppmerksomhet - Dok. dato: 16.05.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00031-21 Foreløpig tilskuddsberegning 1. halvår

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00418-12 Tilbud om fast stilling ved Sunnaas sykehus HF Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00418-14 Signert arbeidsavtale

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00125-4 Ingen vedtak om uførepensjon P-mappe - Oppgjør Pensjonskasser Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00264-54

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00023-15 Oppsigelse av stilling Dok. dato: 27.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/00115-16 Tilbud om stilling som sykepleier ved Sunnaas

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/02162-6 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 22.01.2018 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02532-22 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 24.01.2018

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00018-29 Protokoll fra foretaksmøte 150217 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Direktørens stab 012 Inngående eksternt produsert, 13/00023-21 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01745-14 Tilbud om stilling ifb. med helserelatert omstilling Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00131-22 Tilbud om

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00246-12 Forlengelse av arbeidsavtale konstituert overlege frem til 310816 Kristine Marie M. Vege Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00281-10 IA-oppfølging - Avskjermet NAV Internasjonalt Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 30.03.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01578-3 Attester/Vitnemål/Autorisasjon

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00018-38 Sunnaas sykehus HF - Protokoll fra foretaksmøte 140218 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: Direktørens stab Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01293-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01445-12 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01847-13 Økning og forlengelse av vikariat Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01772-5 Tilbud om stilling - Journaldato:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 13/00097-7 Lønnskrav - P-mappe - Dok. dato: 03.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/00165-19 Invitasjon ledermobilisering 2017

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00061-17 Signert protokoll fra styremøte 120214 Styremøter i Sunnaas sykehus HF - Protokoller Direktørens stab Dok. dato: 12.02.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00870-14 Søknad - Line Linea Kaasa Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/00870-15 Tilbud om ansettelse - Journaldato:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00267-25 Tilsagn om tilskudd Funksjonsassistanse 011016-311216 NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00166-27 Informasjonsmøte - pakkeforløp for kreft - for Helse Sør-Øst 011214 Kreftbehandling i Helse Sør-Øst - Funksjonsfordeling m.m. Direktørens stab Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 13/00018-30 Oppdrag i protokoll fra foretaksmøte 2017 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Sekretariat 012 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 10.06.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 06 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01859-120 Oversendelse av krav om sletting i pasientjournal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Journaldato: Tilg. kode: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00041-4 Påminnelse - Ber om representanter til regional arbeidsgruppe - Strategisk kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013-2020 - Helse Sør-Øst

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00121-33 I trygge hender 24/7: Invitasjon og søknad til deltakelse i læringsnettverk for Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00377-16 Tilbud om vikariat Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 18.02.2019 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 12/00271-16 Forlengelse

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal tgående internt produsert, 09/01636-22 Spørsmål om journal Innsyn i pasientjournal Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 Fvl 13 Samhandling og brukermedvirkning Dok. dato: 07.09.2017 Arkivdel: Sakarkiv 046

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00061-44 Orientering om legestreiken Styret i Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Dok. dato: 13.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 010 tgående internt

Detaljer