Norske leger mot atomvåpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske leger mot atomvåpen"

Transkript

1 Medlemsblad for IPPNW Norge Nr Årgang 23 Norske leger mot atomvåpen Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i New York Åpning av Nobels Fredssenter Kurs i freds- og helsearbeid i Tromsø Norsk avdeling av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)

2 Leder Tilsynskonferansen om Ikkespredningsavtalen ga ikke de resultater vi håpet - hva nå? Tordis Sørensen Høifødt Leder Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen har pågått i New York i fire uker i mai og er akkurat avsluttet. Forut for konferansen var det mye usikkerhet og bekymring for at avtaleverket skulle smuldre hen, og at det videre skulle bli en mer ukontrollert spredning og utvikling av nye atomvåpen. Folk verden over har vært mobilisert gjennom kampanjen Ordførere for fred ledet av ordføreren i Hiroshima, Tadatoshi Akiva. 144 norske ordførere sluttet seg til kampanjen og var også representert i New York. En rekke NGOer har deltatt aktivt i New York, derav mange fra IPPNW grupper. NLA har vært representert ved Christin Mørup Ormhaug som i dette medlemsbladet forteller om sine inntrykk fra konferansen. Verdenssamfunnet klarte ikke å forenes om noe substansielt sluttdokument i forhold til videre nedrustning og ikkespredning av atomvåpen. Mye av tida ble brukt til drøfting av dagsorden og prosedyrestrid. Gjennom slike debatter kan man effektivt trenere diskusjon om hva dette egentlig dreier seg om. Flere land tok del i en slik taktikk, kanskje med ulike agendaer, men det er ingen tvil om at USA også denne gang spilte en aktiv rolle for å sabotere felles beslutninger om ikke-spredning og nedrustning. Mange delegasjoner dro hjem frustrerte og sinte og uttrykte også dette mot slutten av konferansen, for eksempel Canada. Norge hadde et aktivt forarbeid både med andre land og NGOer, men hva slags rolle hadde Norge egentlig under konferansen? Stine Rødmyr fra Nei til atomvåpen sier noe om dette i sitt innlegg. Hva nå? Diskusjonene er allerede i gang om hvilke strategier som vil være virksomme i det videre arbeidet for ikke-spredning og nedrustning av atomvåpen. Noen har tatt fram erfaringer fra arbeidet med forbud mot landminer. Den såkalte Ottawa-prosessen ble drevet fram av NGOer og en liten gruppe land på siden av FN-systemet og fikk i løpet av kort tid avgjørende innflytelse og gjennomslagskraft i verdenssamfunnet. Ca. 480 amerikanske atombomber for fly er fortsatt utplassert i Europa, noe mange tolker som et brudd på ikkespredningsavtalen. I forbindelse med tilsynskonferansen tok politiske røster i Tyskland og Belgia til orde for tilbaketrekning av disse våpnene slik også Stortingsrepresentant Lars Rise (Krf) gjorde under interpellasjonsdebatten om ikke-spredningsavtalen i Stortinget 26.april. Dette ville være et tillitskapende trekk som kunne bidra til nedrustning på russisk side. Det er viktig med ettertanke og refleksjon når veien videre skal stakes ut. Kofi Annan skrev i International Herald Tribune : La meg være tydelig: At tilsynskonferansen mislyktes i å oppnå enighet, bryter ikke ikkespredningsregimet. De fleste land som er en del av avtalen ser nødvendigheten av den. Men det er brudd i alle de tre pilarene i avtalen, ikke-spredning, nedrustning og fredelig bruk av nukleær teknologi, og alle disse trenger umiddelbar reparasjon. I våre strategidiskusjoner videre må vi være åpne, kreative og utholdende. Ha en god sommer! Flytteplaner? Dersom du i den nærmeste fremtid kommer til å endre adresse, vennligst gi beskjed til NLAsmedlemsarkiv v/ Cecilie Bredrup, Postboks 50 Kronstad, 5819 Bergen, eller via e-post: Navn: Nåværende adresse: Ny adresse: Fyll ut denne slippen og send den til medlemsarkivet. (Dersom du ikke ønsker å klippe i bladet er det selvsagt mulig å kopiere denne notisen.) 2

3 Redaksjonelt Medlemsbladet for Norske leger mot atomvåpen ISSN Redaksjonen: Trygve Berge og Torbjørn Hugo Adresse: Selvbyggerveien OSLO Tlf: / e-post: Layout: Guru Reklame NLAs sekretariat: Leder: Tordis Sørensen Høifødt Avd. for Psykiatrisk forskning og fagutvikling, UNN, 9291 Tromsø Tlf , fax Priv. Kveldstuav. 7, 9013 Tromsø Tlf (p), (mobil) e-post: IPPNW Central Office 727 Massachusetts Avenue MA , USA Tlf , fax Ex.dir. Michael Christ: NLAs hjemmeside: IPPNWs hjemmeside: Medlemskontingent, priser: Leger: 300,- Studenter: 100,- Postgirokonto: Er du ikke medlem? Ta kontakt med medlemsregisteransvarlig Cecilie Bredrup no eller redaksjonen Trykkes av Allkopi, C. Sundts gate 36, Bergen, i 1200 eksemplarer. Forsidebilde: IPPNW-medlemmer under demonstrasjon i New York 1. mai Tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen i New York side 4 Norges standpunkter side 6 Norge på Tilsynskonferansen - høy eller lav profil? side 8 NPT action alert 2005 side 9 Interpellasjonsdebatt om Ikke-spredningsavtalen foran Tilsynskonferansen 2005 side 10 Nobels Fredsenter åpnet 11. juni! side 12 Peace, Health and Medicalwork i Tromsø side 13 Partikulære effekter av utarmet uran side 14 IPPNW og veien videre side 16 From Russia with love side 17 Stadig nye omgivelser.. Innhold Redaksjonen har tatt turen til Mjøsas bredder for å redigere årets sommernummer i litt mer fredelige omgivelser enn hva storbyen kan by på. Redigering på nattestid har blitt avløst av seiltur på dagtid, uten at det ene har gått ut over det andre. Håper vi. Vi har klistret inn et lite minne fra en blikkstille mjøsbredde, og håper dere kan bli fristet til å ta turen oppover hedmarken i sommer. Og kanskje stikke innom både hedmarksmuseet og det berømte jernbanemuseet som den stolte mjøsbyen har å skilte med. Badevannet er fremdeles litt underkjølt, men på den positive siden så finnes her ingen brennmaneter! Vi forsøker vel egentlig bare å ønske dere alle en riktig god sommer. Nyt den godt, med alt hva den har å by på, og finn inspirasjon for nye spennende og nyttige artikler og reportasjer for vårt neste nummer. Bladet du nå holder i hånden, er i stor grad preget av reportasjer og analyser fra tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen (NPT) i New York i mai i år. En gruppe i NLA ser for tiden på dokumentasjon for skadevirkninger av utarmet uran, og en interessant artikkel om dette blir presentert. God lesning og god sommer! 3

4 NPT Tilsynskonferansen for ikke-spred Årets tilsynskonferanse (Review Conference) gikk av stabelen i New York fra 2. til 27. mai. Norske NGOer var representert med Stine Rødmyr fra Nei Til Atomvåpen, i tillegg til undertegnede som var der fra 5. til 11. mai. Christin Ormhaug Styremedlem, NLA Kort sagt var konferansen en fiasko. Delegatene kom ikke i gang med substansielle forhandlinger før midtveis i den andre av fire uker, og klarte såvidt å forhandle seg fram til et tannløst sluttdokument man kunne enes om. Det er absolutt ikke slik man kommer nærmere målet om full atomnedrustning. Bakgrunn for avtalen NPT-avtalen trådte i kraft i 1970 etter at den var ratifisert av et tilstrekkelig antall stater, og er i dag den viktigste internasjonale avtalen vi har om atomnedrustning. I avtalen forplikter ikke-atomvåpenstater seg til å fortsatt avstå fra å skaffe slike våpen, til gjengjeld skal de få hjelp til å benytte kjernekraft til fredelige formål, og atomvåpenstatene forplikter seg til å ruste ned. Hvert femte år har man en tilsynskonferanse slik man hadde i år, der avtalen åpnes for reforhandling. Innimellom disse møtene har man såkalte forberedelseskonferanser for å sette dagsorden og avklare posisjoner i noen av spørsmålene, slik at ikke alt skal diskuteres fra grunnen av hvert femte år. I 1995 valgte man å forlenge avtalen i ubegrenset framtid (indefinitely), og i 2000 ble det i sluttdokumentet for avtalen lagt fram 13 konkrete steg på veien mot full atomvåpennedrustning. Vi i NGOene som jobber for nedrustning var blant de som var veldig fornøyd med sluttdokumentet fra 2000, og vi har sett på det som svært viktig å beholde. Årets konferanse I år møttes statene uten å ha en klar dagsorden, siden man ikke hadde lyktes i å bestemme dette under fjorårets forberedende konferanse. Man måtte dermed starte forhandlingene uten et fastlagt program, og tautrekking om dette skulle vise seg å bli helt ødeleggende for diskusjonene. I tillegg hadde USA på forhånd gått klart ut og sagt fra at man mente sluttdokumentet fra 2000 bare var historisk, i betydningen ikke lenger relevant for dagens verdenssituasjon. Dette hadde de ikke minst bidratt til selv, ved å bryte noen av løftene fra 2000 (men det er også verdt å nevne at de andre atomvåpenstatene avtalen omfatter også slipper lett unna forpliktelsene sine, så lenge USA går åpent i mot videre nedrustning). USAs standpunkt er at ikke-spredning nå er viktigere enn videre nedrustning, mens vi i NGOene holder knallhardt på at disse to tingene henger nøye sammen. På forhånd var det ventet at statene ville diskutere blant annet oppfølging av nedrustningsforpliktelsene sine, ikkespredning (herunder Irans planer med atomteknologien de har), og hvordan utmelding av avtalen skal foregå (Nord-Korea har offisielt trukket seg fra avtalen, men dette er ikke helt godkjent av de andre NPT-medlemmene). Andre aktuelle temaer var negative sikkerhetsgarantier, transparens og rapportering, opprettelse av et permanent sekretariat for avtalen, og eventuelt en konvensjon mot atomvåpen. Veldig lite av dette ble under konferansen tatt opp på en måte som realistisk kunne lede til endringer og bindende avtaler. Norge hadde på forhånd varslet at man ville holde en høy profil under årets møte. For en vurdering av den norske innsatsen, se Stine Rødmyrs innlegg i dette bladet. Konferansen startet med tautrekking om programmet for komiteene delegatene deles inn i. Da det etterhvert ble enighet om dette, var det uenighet om hva presidenten skulle si som innledning til adopteringen av programmet. Egypt holdt lenge på at man måtte si at årets konferanse skulle ta i betraktning tidligere års utkomme. Dette er diplomatspråk for å si at sluttdokumentet fra 2000 fortsatt er viktig. Andre stater (med USA i spissen) mente det holdt å si at man skulle forhandle i lys av tildligere utkomme. Man fikk etterhvert den absurde situasjonen at mange stater egentlig var enige med Egypt, men ville at de skulle gi seg slik at man kunne komme igang med noen forhandlinger i det hele tatt. Den respekterte presidenten for årets konferanse, brasilianske Sergio Duarte, så mer og mer sliten ut ettersom alle hans forsøk på å komme til enighet strandet. Da Egypt så ga seg på dette punktet gikk de over til å kreve flere sesjoner i en underkomite for å behandle Midtøstenspørsmål, siden de er bekymret for Israels atomvåpen. Dette taktikkskiftet fikk dem til å virke temmelig useriøse. Da man etterhvert kom igang med forhandlinger var to og en halv av fire uker gått, og det var for kort tid igjen til å forhandle fram noe substansielt i noen av de tre komiteene. Alle lederne for underkomiteene måtte levere dokumenter som det ikke var enighet om. Det siste man slåss om å få til var et felles sluttdokument, og det gikk bare såvidt. Representanter fra Non-Aligned Movement holdt lenge på at en referanse til 2000-dokumentet måtte inn, men fikk ikke dette gjennom her heller. Egypt har sammen med USA og Iran blitt gitt mye av skylden for at det hele ble slik en fiasko, fordi de alle har stått sterkt på egne krav uten å tenke på helheten. Dermed fislet årets konferanse ut uten noe interessant resultat å vise til. NGOenes innlegg under konferansen I motsetning til den nesten tomme salen 4

5 NPT ningsavtalen i New York mens de offisielle delegasjonene holdt sine innlegg, ble det meldt om full sal og høy stemning da NGOene holdt sin presentasjon 11. mai. Organisasjonene hadde tre timer til disposisjon i det offisielle programmet, og brukte dem til å holde nøye gjennomarbeidete innlegg om blant annet NATOs atomvåpen, de medisinske og økologiske konsekvensene av atomvåpenmakt, transparens og manglende oppfølging av atomstatenes nedrustningsforpliktelser. Hibakushaer (overlevende fra angrepene på Japan i 1945), Mayors for Peace og ungdom holdt egne innlegg, og ulike urinnvåneres perspektiv ble også ivaretatt. Vår egen Xanthe Hall fra IPPNW Tyskland holdt åpningsinnlegget, med fokus på at full atomnedrustning er den eneste farbare vei framover. Andre NGO-aktiviteter Som vanlig var det fullt program med workshops og NGO-presentasjoner parallellt med møtene for de offisielle delegatene. I år hadde vi fått spesielt dårlige betingelser, med bare ett knøttlite møterom for de nesten 2000 påmeldte NGOene, med dårlig lufting på toppen av det hele. Likevel ble det holdt et variert program, med sjansen til å møte andre som er spesielt interessert i ungdoms engasjement, våpen i verdensrommet, utarmet uran, psykologiske aspekter ved atomvåpen og mye, mye mer. Vi fikk også uoffisielle briefinger om konferansens framdrift av diplomater fra blant annet Kina og Mexico. I tillegg var det årsmøte både for Abolition 2000 globalt og for den europeiske delen. På mange måter er det hyggelig å komme til NPT-konferansen som medlem av IPPNW. Vår organisasjon har en ganske høy profil internasjonalt, ikke minst på grunn av innsatsen til folk som John Loretz og Xanthe Hall. Det er som regel mange andre medlemmer Har du tenkt på hva som ville skje om en atombombe traff Manhattan? Medisinstudent Jenny Immerstrand fra Sverige på Times Square, som del av Target X-prosjektet. (Foto: John Loretz, IPPNW) som kommer, og i år var IPPNW godt synlig på mange av møtene, i tillegg til å holde en egen workshop om Nuclear Weapons Inheritance Program. Studenter fra forskjellige land hadde Target X-sesjoner på Times Square, der de stilte seg opp i hvite frakker og spurte forbipasserende om de hadde tenkte på konsekvensene hvis Manhattan skulle rammes av en atombombe. Avtalen videre Det er vanskelig å skulle si akkurat hvilke konsekvenser årets mangel på enighet vil ha videre. På lengre sikt er det imidlertid klart at NPT-konferansene vil miste noe av sin relevans hvis den ikke kan brukes som forum for å diskutere reelle endringer. Marerittet er at de ender opp som Conference of Disarmament i Geneve, som i mange år har vært blokkert av uenighet. Der møter diplomatene nå såvidt opp, fordi de vet at ingenting vil skje likevel. KofiAnnan har nettopp kommet med en utfordring til alle stater om å fortsette atomvåpenforhandlinger til høsten. Dette temaet er for viktig til at vi bare kan la det dø i stillhet. Anbefaler andre å reise På tross av det magre offisielle utbyttet av årets konferanse, vil jeg sterkt anbefale andre å dra neste gang. Det er veldig spennende å se hvordan disse møtene faktisk foregår, og man får et mye bedre innblikk i hvordan avtalen fungerer og hva som er dagsaktuelle temaer. Selv har jeg lært mye både om avtalens innhold og utforming. Man knytter verdifulle kontakter både med IPPNW internasjonalt og andre NGOer, og det kan være verdifullt å ha når man av og til føler at det bare er en liten håndfull som er opptatt av dette temaet. For mer informasjon: 5

6 NPT Norges standpunkter Til denne Tilsynskonferansen hadde norsk UD laget både en rapport og et posisjonspapir. I tillegg sto Norge, sammen med forskjellige grupper av andre land, som forslagsstillere for til sammen 11 arbeidspapirer. Stine Rødmyr nestleder Nei til Atomvåpen Slik alle land i utgangspunktet er forpliktet til, la Norge for det første fram en rapport om hvilke tiltak Norge har gjennomført for å oppfylle artikkel VI i Ikke-spredningsavtalen, med fokus på handlingsplanen med de 13 praktiske stegene for atomnedrustning som ble vedtatt på Tilsynskonferansen i For første gang omfatter Norges rapport alle de 13 punktene, også punktet om å redusere operasjonell status (alarmberedskapen) for atomvåpen (ofte kalt de-alert). Med dette viser norsk UD at man tar forpliktelsene på alvor og det sender et signal til de atomvåpenstatene som unnlater å rapportere på alle punkter. En justert versjon av fjorårets NATO3- papir (NPT/CONF.2005/WP.35) samlet i år støtte fra 7 NATO-land: Belgia, Litauen, Nederland, Norge, Spania, Polen og Tyrkia. Dere kan lese mer om dette arbeidspapiret i NTA-avis 3/2003 og 2/2004 (se avisene.htm). Det er lite nytt i dette dokumentet, men det er positivt at landene holder fast ved at en avtale om stans i produksjonen av spaltbart materiale må inneholde mekanismer for verifisering. USA presser på for å unngå slike mekanismer og dette er et av de punktene som kunne ha blitt svekket da NATO3 ble utvidet til NATO7. Her bør vi sørge for at de norske diplomatene fortsatt har solid støtte hjemmefra. Det eneste nye med hensyn til nedrustning er et punkt med støtte til styrkingen av atomvåpenfrie soner og utvidelse til andre regioner i verden. Slike soner er viktige skritt på veien mot en atomvåpenfri verden, men det er visst ennå langt fram før NATO-land tør å nevne atomvåpenfrie soner i Europa, om enn som et langsiktig mål. Norges eget posisjonspapir med tittelen NPT - a dynamic instrument and core pillar of international security (NPT/ CONF.2005/WP.23) ble lagt fram i generaldebatten 18. mai. Posisjonspapiret bruker mye av det samme språket som NATO7-papiret, men på en del punkter om ikke-spredning er posisjonspapiret tydeligere. Det foreslås blant annet: å gjøre IAEAs utvidede safeguardsavtale og tilleggsprotokoll obligatoriske; å finne pragmatiske måter å engasjere de tre utenforlandene (India, Israel og Pakistan) i ikke-spredningssamarbeid på, (samt oppfordre dem til å slutte seg til nedrustningsforpliktelsene); et moratorium for utvikling av nye brenselssyklus-systemer (nuclear fuel cycle systems) inntil man får til en avtale om dette; et moratorium for produksjon og bruk av høyanriket uran (HEU) i sivil sektor, med totalforbud som det langsiktige målet; å videreutvikle tiltak som gjør det ufordelaktig å trekke seg fra avtalen; å opprette et fast byrå til avtalen som arrangerer årlige, formelle møter for partene i avtalen; å åpne for at partene i avtalen kan behandle brudd på avtalen og at byrået kan innkalle til spesialmøter ved kriser; Da fire norske ordførere fra nettverket Ordførere for fred møtte statssekretær Odd Jostein Sæter 19. mai, nevnte han forslaget om redusert bruk av HEU som et av de nye norske initiativene i forbindelse med Tilsynskonferansen. Dette er et forslag som opprinnelig kom fra IAE- As generaldirektør ElBaradei. Norge la fram et papir om dette i hovedkomité III (NPT/CONF.2005/MC.III/WP.5) hvor Island, Litauen, Sverige og Østerrike tegnet seg som medforslagsstillere. Forslaget samlet en del støtte, også fra USA, men det provoserte nok land som allerede bruker HEU, for eksempel Russland. Dr. Helen Caldicott om medisinske effekter av atomenergi, under en NGO-presentasjon på tilsynskonferansen i New York. (foto: John Loretz, IPPNW) Norge var, som ved tidligere Tilsynskonferanser, med på forslagene fra G10 (Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Ungarn, Irland, Nederland, New Zealand, Norge og Sverige). G10 ble mer markert i år, antagelig fordi New Agenda Coalition slet med intern uenighet, men mesteparten av forslagene gikk på ikke-spredning og fredelig bruk av atomteknologi. Forslagene var ikke kontroversielle og hensikten var å foreslå tekst som kunne danne grunnlag 6

7 NPT for konsensus på konferansen. Det eneste forslaget fra G10 som omhandlet nedrustningstiltak var arbeidspapiret om Prøvestansavtalen (CTBT). Australia og resten av G10 fikk (som fortjent) mye ros, da de la fram dette forslaget. Men det er ikke noen stor belastning for USAs allierte å konfrontere supermakten på dette området. USA har godtatt at de står alene i sin motstand mot Prøvestansavtalen og de kan fint leve med at deres allierte er sterkt uenige. Da det var 7 dager igjen av konferansen dukket det opp et mystisk, anonymt papir med tittelen Utkast: Resultat av Tilsynskonferansen Det så ut som et utkast til et sluttdokument i form av en 10-punktsdeklarasjon og det var mye spekulasjon rundt hvor The Secret Paper kom fra, om det var lekket med vilje, og om det var et forsøk på å komme i forkjøpet av, bidra til, eller rett og slett trylle fram et konsensusprodukt for denne Tilsynskonferansen. Etter hvert har vi skjønt at det var IPPNW Co-President Ron McCoy taler til fredsaktivister i Central Park, New York 1. mai (Foto: Klas Lundius, SLMK) Norges hovedforhandler Kjetil Paulsen (viseformann i redaksjonskomiteen for sluttdokumentet) som distribuerte dette dokumentet. Det oppsummerer det som kom ut av Norges konsultasjoner i forkant av konferansen og kunne ha vært til nytte for redaksjonskomiteen. Problemet var imidlertid at konferansen ikke kom i nærheten av å forhandle om et sluttdokument. Papiret er svakere enn Norges offisielle posisjon og Norge kunne derfor ikke stå som forslagsstiller, men det viser hvor langt man kunne vært villig til å strekke seg for å få til konsensus. Her finner dere de offisielle dokumentene fra konferansen: events/npt2005/documents.html The Secret Paper finnes bare her: npt/revcon05/nonpapers Europeisk IPPNW-møte 2005 i Aubagne i Frankrike fredag 28. til søndag 30. oktober Bjørn Hilt Regional visepresident for Europa Årets europeiske IPPNW-møte arrangeres i Aubagne i nærheten av Marseille av en lokal komite ledet av kollega Yves Perrin-Toinen. Vi har sammen fått til et bra program med flere innlegg og workshops om bl.a. atomvåpenfrie soner, studentaktiviteter, Midt-Østen og mye annet. Rimeligvis blir også europeiske IPPNW spørsmål diskutert. For nærmere informasjon se vennligst hvor program og andre detaljer, samt påmeldingsskjema finnes under events. Interesserte kan også henvende seg til meg. Husk at frist for bestilling av rimelig hotell er 15. september og frist for ordinær påmelding er 20. september. Møtet er åpent for medlemmer av IPP- NW og ev ledsagere. Arrangørene håper at mange fra flest mulig land vil komme sammen i Aubagne en fin høsthelg for fred og nedrustning. 7

8 NPT Norge på Tilsynskonferansen - høy eller lav profil? Knapt en uke før Tilsynskonferansen var utenriksminister Jan Petersen (H) i Stortinget for å redegjøre for hva Regjeringen ville gjøre for å sikre et godt resultat av konferansen. Spørsmålet var stilt som en interpellasjon fra lederen i Utenrikskomiteen, Thorbjørn Jagland (Ap). Mange av tiltakene som er nødvendige for å redde Ikke-spredningsavtalen på lengre sikt har Regjeringens støtte. De norske diplomatene var ganske aktive både før og under konferansen med hensyn til å fremme forslag på vegne av Norge og sammen med andre. Men det er ikke det samme som å ha en høy profil slik Petersen kunngjorde i Stortinget. Stine Rødmyr nestleder Nei til Atomvåpen Etter vår mening må land som skal ha en høy profil ha minst én representant fra høyt politisk nivå i delegasjonen under mesteparten av konferansen. Petersen holdt Norges hovedinnlegg, men det mistet nok noe av sin betydning når det måtte utsettes en uke for å passe med Petersens program. Da var konferansen allerede inne i sin første krise og Petersen snakket til en nesten tom konferansesal. I tillegg var han bare i New York én dag, mens et land som New Zealand var representert med sin nedrustningsminister under hele konferansen. Selv om Petersen var forhindret fra å komme til åpningen og delta på hele konferansen, så kunne man ha sendt statssekretær Kim Traavik, en som er godt inne i dette saksfeltet. Det burde også vært stortingsrepresentanter i Norges delegasjon for å sikre kontakten med de folkevalgte. Mange håpet at Norge skulle være brobyggere på denne konferansen, men vi har ikke inntrykk av at Norges delegasjon drev noe aktivt diplomati overfor problemland som USA og Egypt. Det begrenset seg visst til en lunsj som delegasjonen arrangerte den ene dagen Petersen var til stede. Når det gjelder Vestgruppen, den ene av tre regional grupper som brukes for å avklare prosedyrespørsmål, var denne viktigere enn det som er normalt siden blant annet referanser til tidligere tilsynskonferanser var et hett stridstema. Møtene her er lukket for NGO-ere, men gruppens overordnete strategi var å stå samlet utad, samt å samarbeide med presidenten for konferansen. Etter vår erfaring, arbeidet Norge først og fremst for å bli oppfattet som konstruktive på møtene i Vestgruppen, og ikke bidra i konfrontasjonen mot spesielt USA, men også Frankrike og Storbritannia, for å få disse til å akseptere sterkere referanser til tidligere resultater.. Det var gledelig at 7 NATO-land, deriblant Norge, gikk sammen om å legge fram en justert versjon av fjorårets NATO3-papir. Men det er lite nytt i dokumentet og liten fremdrift med hensyn til nedrustning. Man kan spørre seg hvorfor Polen og Spania (som stemte mot Norge berører ikke NATOs atomvåpenstrategier eller utplasseringen av amerikanske atomvåpen i flere NATO-land, som av andre kritiseres som spredning av atomvåpen. NAC-resolusjonen i FN i høst) kan være med på dette papiret og hvorfor progressive land som Canada og Tyskland ikke ønsker å være med. Hvis Norge vil profilere seg som brobyggere burde første steg være å få med disse to landene. Med sine ramsalte standpunkter med hensyn til redusert bruk av høyanriket uran i sivil sektor og stans i utviklingen av brenselssyklus-systemer viser den norske regjeringen at de ønsker å satse på å få framdrift på ikke-spredningsområdet. Det er imidlertid tydelig at de ikke synes Norge har like stor handlefrihet på nedrustningsområdet, noe som gjør at det er et sprik mellom offisiell norsk politikk og det som det store flertallet av den norske befolkningen faktisk forventer at Norge skal gjøre. Det store trykket på nedrustningsområdet mangler; de alliansene Norge deltar i (NATO7 og G10) har ikke fått til nok der. Når det ble klart at New Agenda Coalition hadde interne problemer, burde Norge og deres likesinnede ha bidratt til en ny allianse som kunne fylle det mulige tomrommet. Tonen var imidlertid skjerpet da Norges hovedforhandler Kjetil Paulsen endelig fikk anledning til å legge fram Norges eget arbeidspapir i generaldebatten 18. mai. Presentasjonsinnlegget er tydeligere og mer direkte enn papiret, selv om man ikke heller her nevner noen land ved navn: Vi støtter ikke argumentet om at nye utfordringer mht spredning gjør våre nedrustningsforpliktelser mindre viktige, (et argument USA har brukt). Det er fortsatt ca atomvåpen i verden, (et tall USA ikke liker at man nevner). Nedrustning er mer enn bare en reduksjon i antallet atomvåpen. Vi må også hindre utviklingen av nye typer atomvåpen, (en utvikling hvor USA leder an). Det området der Norge fortsatt ligger pinlig lavt i terrenget, er NATO-relaterte spørsmål. Norge berører ikke NATOs atomvåpenstrategier eller utplasseringen av amerikanske atomvåpen i flere NATO-land, som av andre kritiseres som spredning av atomvåpen. Avslutningsvis var Norge særlig krass mot noen delegasjoner og gikk lengst i å plassere ansvaret for fiaskoen hos Egypt og muligens Iran. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at norsk UD er særlig kritisk til USA og deres fraværende rolle på konferansen. 8

9 NPT NPT action alert 2005 På oppfordring fra IPPNWs hovedkontor tok NLA, i samarbeid med NTA (Nei til Atomvåpen) og Pugwash, en rekke initiativ med tanke på tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen (NPT) i New York mai Kirsten Osen Styremedlem, NLA TV og presse, og han var hovedtaler på et møte i Nobel-salen sammen med statssekretær Kim Traavik, Utenriksdepartementet. Den 12. april arrangerte vi et åpent møte i Stortinget med Sverre Lodgaard, direktør på NUPI, som innleder og st. rep. Haakon Blankenborg som møteleder. Den 22. april hadde representanter for NLAs styre møte med førstesekretær Ned Nyman og annensekretær David nå medlem av rådet, var redaktør for en serie policy briefs om NPT-relaterte temaer som finnes på NUPIs webside PolicyBriefsApril2005.pdf NTA, med litt støtte av NLA, hadde rekruttert 144 norske ordførere til kampanjen Ordførere for fred. Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag, deltok på ordfører-arrangementene under tilsynskonferansen i New York. Statssekretær i UD Kim Traavik (til venstre), sammen med senator Douglas Rouche fra Canada, under Middle Power Initiative-møtet i Oslo. (Foto: Kirsten Osen) Arbeidet startet allerede høsten 2004 da vi hadde møter med lederne for utenriks- og forsvarskomiteene på Stortinget. Møtene ble holdt før avstemningen om NAC-resolusjonen i FN. Som kjent stemte Norge og 7 andre NATOland for resolusjonen. Ifølge utenriksminister Jan Petersen skapte den samlende teksten i resolusjonen et positivt forhandlingsklima forut for tilsynskonferansen, men det kunne dessverre ikke forhindre sammenbruddet som er beskrevet annet sted i dette nummer. Den 28. februar 2005 var vi vertskap for en delegasjon fra Middle Powers Initiativ under ledelse av senator Douglas Roche, Canada. Fokus var på Ikke-spredningsavtalen og tilsynskonferansen. Delegasjonen hadde møter med statsminister Kjell Magne Bondevik og leder for utenrikskomiteen Thorbjørn Jagland. Roche ble intervjuet av Richelsoph fra USAs ambassade. Den 26. april var det interpellasjonsdebatt i Stortinget om Ikke-spredningsavtalen og tilsynskonferansen. Interpellanten Thorbjørn Jagland stilte følgende spørsmål til utenriksminister Jan Petersen: Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at vi får til et best mulig resultat av Tilsynskonferansen, og slik at Ikkespredningsavtalen styrkes? (se referat annet sted i dette nummer). Morten Bremer Mærli, seniorforsker på NUPI, NLAs tidligere styremedlem, Fra samarbeidsgruppa deltok Stine Rødmyr, nestleder i NTA, og Christin Ormhaug, medlem av NLAs styre, den første uken. De sendte oppdateringer hjem til massemedia og politikere. Her hjemme sendte vi også pressemeldinger til media, ordførerne for fred, og partigruppene på Stortinget. Etter konferansen den 3. juni hadde Morten Bremer Mærli en kronikk Atomvåpenvalget i Dagbladet om det sørgelige resultatet av konferansen som er beskrevet annet sted i dette nummer. 9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9 NTAAVISA Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 Juni 2013 Flertall vil forby atomvåpen S. 89 NTAAvisa nr. 02/2013 Blåkopi av Bildt? Av Stine Rødmyr Innhold NTAAvisa s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 89 s. 1011 s.

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen Medlemsblad for IPPNW Norge Nr. 1-2009 - Årgang 27 Norske leger mot atomvåpen IPPNW European Student Conference Storeuropeisk IPPNW samling i Helsinki Revisjon av NATOs atomvåpenstrategi o en tryggere

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008, Norske leger mot atomvåpen (NLA)

ÅRSRAPPORT 2008, Norske leger mot atomvåpen (NLA) ÅRSRAPPORT 2008, Norske leger mot atomvåpen (NLA) 1) ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON Styret Tordis Sørensen Høifødt (leder, Tromsø), John Gunnar Mæland (nestleder, Bergen), Per Wium (kasserer, Oslo), Ellen

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Bakgrunn: Irans atomprogram

Bakgrunn: Irans atomprogram Bakgrunn: Irans atomprogram Irans atomprosjekt strekker seg flere tiår tilbake i tid, og involverer en lang rekke stater både direkte og indirekte. Her kan du lese en forenklet historisk oppsummering.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Har Thoriumkampanjen styrket kjernekraftens sak? Av Erik Martiniussen

Har Thoriumkampanjen styrket kjernekraftens sak? Av Erik Martiniussen Har Thoriumkampanjen styrket kjernekraftens sak? Av Erik Martiniussen ZEROs visjon: En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø Påstander om thorium i Norge «Norge har nok thorium til å tjene

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv,

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Statssekretær, Kjære alle sammen, Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Ingenting er enklere i disse tider enn å kritisere

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

«Fra ikkespredningsavtale til forbud mot atomvåpen»

«Fra ikkespredningsavtale til forbud mot atomvåpen» Atomnedrustning i 2010: «Fra ikkespredningsavtale til forbud mot atomvåpen» Skrevet av Alexander Harang Norges fredsråd, Juni 2010 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning! 3 Forkortelser! 4 Om ikkespredningsavtalen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002)

SLUTTDOKUMENT. (Brussel, 8. oktober 2002) SLUTTDOKUMENT FRA DIPLOMATKONFERANSEN OM PROTOKOLL OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE EUROCONTROL- KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Møte tirsdag den 11. april kl. 10. President: G u n n a r B r e i m o

Møte tirsdag den 11. april kl. 10. President: G u n n a r B r e i m o 2716 11. april Dagsorden 2000 Møte tirsdag den 11. april kl. 10 President: G u n n a r B r e i m o Dagsorden (nr. 68): 1. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om Regjeringens forberedelser til Tilsynskonferansen

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

REALFAGKRISE I NORGE?

REALFAGKRISE I NORGE? TEMA KUNNSKAP OG KOMPETANSE REALFAGKRISE I NORGE? Av professor Svein Sjøberg og forsker Camilla Schreiner, Universitetet i Oslo Fra mange hold, både fra næringsliv og utdanningssektoren, får man høre at

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen?

Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Sorggrupper i Norge - hva sier forskningen? Senter for Krisepsykologi Kari Dyregrov (prosjektleder) Iren Johnsen Atle Dyregrov Bakgrunn Studien besto av to delstudier: 1)Gruppelederstudien 2)Deltakerstudien

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

VITENSKAP OG TEKNOLOGI? (For data og dokumentasjon, se den omfattende Del 2 av rapporten)

VITENSKAP OG TEKNOLOGI? (For data og dokumentasjon, se den omfattende Del 2 av rapporten) JA, VI ELSKER VITENSKAP OG TEKNOLOGI! HVILKET FORHOLD HAR NORSKE KVINNER OG MENN TIL VITENSKAP OG TEKNOLOGI? EN SAMMENLIKNING MED 32 EUROPEISKE LAND EN RAPPORT TIL STIFTELSEN FRITT ORD BASERT PÅ SPECIAL

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Hva var oppdraget? Bidra til grunnlaget for Redd Barna Norges ernæringsstrategi

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer