The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1"

Transkript

1 The Museum of Modern Art, New York astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar

2 2 Vi har akkurat landet i New York. Det er den første dagen vår i storbyen og planen er å gå innom MoMA for å få et førsteinntrykk. Vi følger kartet oppover et par kvartaler før vi kommer til 53rd street. MoMA-skiltet lyser mot oss, men fasaden sklir sammen med resten av kvartalet. Inngangen er lett å fi nne, så vi går inn. Vi starter i første etasje, kjøper billetter og henger fra oss jakka. Fra lobbyen ser vi ut på skulpturhagen som er dekt av snø. Det er helligdag i USA og museet er fullt av folk. Til og med Harald Eia er her. Vi går opp trappa til den første etasjen med gallerier. Det første vi kommer til er et gigantisk rom. Performancen som skulle vært her i dag er avlyst. Det føles litt tomt. Vi noterer og fotografere. Vi er ikke sikker på hvor vi skal starte, men den store glassdøra inn til contemporary art føles naturlig. Vi går gjennom museet. Galleri etter galleri. Fotograferer og noterer fl ittig. Vi forsøker å refl ektere uten helt å vite hva vi refl ekterer rundt. Rommene er store. Vi tipper 6 meter under taket. Vi fokuserer på arkitekturen. Kunsten forsvinner nesten. Veggene svever. Vi har lest at målet til arkitekten var å få arkitekturen til å forsvinne. Har han klart det? Etter en stund kommer vi inn til et lavere rom. Etter all luften føles det nesten klaustrofobisk. Vi kommer ut i et trapperom og oppdager at vi er i en av de eldre bygningene. Kanskje den eldste, den fra Det er dagslys her, men ikke utsyn. Vi går videre inn til kjøkkenutstillingen og gjør oss ferdig med denne etasjen. Det slår oss at fordelen med fl ere etasjer er den deilige følelsen når du kan krysse av i boksen for en etasje. Check. Da er det bare fi re igjen. Det er stort her. Gigantisk. Og som i alle museer blir vi slitne. Kunsten er både interessant og vanskelig. Men vi tenker at vi liker det. Førsteinntrykket vårt sier at vi liker MoMA. - Astrid og Ida i New York

3 Museum of Modern Art hvorfor MoMA? dagens situasjon ideen om MoMA MoMAs historie det nye MoMA nøytralbygg versus signalbygg MoMA vokser charetten arkitektkonkurranse arkitektene designprosess urban tilpasning etasje for etasje fasade materialer snitt lys organisering og sirkulasjon arkitekturen og kunsten byggeprosess konstruksjon kritikk MoMAs fremtid etterord kilder

4 Museum of Modern Art: Vi vil i denne oppgaven ta for oss Museum of Modern Art, på norsk museum for moderne kunst, som ligger i New York. Museet har en meget sentral og unik plassering på Midtown Manhattan, seks kvartaler fra Central Park. Museet er omgitt av mange viktige trafi kkårer i byen; 57th Street i nord, 42nd i sør, 6th Avenue i vest og 5th i øst. Andre kjente attraksjoner med umiddelbar nærhet er Rockefeller og Theater District, kulturelle institusjoner i nærheten setter sitt preg på området. I følge boka Museer i det 21. århundre, er MoMA sett på som et av de mest innfl ytelsesrike museum i verden og har over 2,5 millioner besøkende i året. 1 Med en av verdens største samlinger av moderne kunst er museet en viktig attraksjon i New York og i USA. Kjente verker fra Picasso, Matisse, Warhol og store samtidskunstnere trekker daglig besøkende fra hele verden. I dag er også arkitekturen et viktig trekkplaster for museet. Den siste utvidelsen av museet stod ferdig i 2004, designet av den japanske arkitekten Yoshio Taniguchi. Prosessrelatert info: Byggets navn: The Museum of Modern Art Adresse: 11 West 53rd Street, New York, NY, USA Prosjektering: Byggeperiode: Ferdigstilt: 2006 Oppdragsgiver: The Museum of Modern Art Designansvarlig: Yoshio Taniguchi Arkitektteam: Kohn Pedersen Fox Totalkostnad: 858 millioner dollar Byggekostnad: 425 millioner dollar Dimensjoner: Areal tidligere museum: , 349 kvm Areal nytt museum: kvm Areal tidligere galleri: 7897 kvm Areal nytt galleri: kvm Areal ny lobby: 1152 kvm fasade mot 53rd street atriet 4 Hentet fra MoMAs offi sielle hjemmeside 2 fi rgure ground kart Manhattan

5 hvofor MoMA? I dette kurset ønsket vi å benytte muligheten til å reise bort og studere en situasjon ulik fra den vi er vant med fra studiehverdagen. Med dette i bakhodet falt valget på New York, en storby berømt for sin arkitektur og urbane situasjon, svært ulik det vi kan fi nne i Norge. Kriteriene vi satte opp for valg av bygning var fl ere. Vi ønsket å studere et forholdsvis nytt bygg, men samtidig at det hadde en viss betydning for befolkningen og gjerne et historisk aspekt. Vi så etter en bygning som var både offentlig tilgjengelig og et urbant element i byen. På bakgrunn av dette falt valget på Museum of Modern Art, kalt MoMA. Et bygningskompleks som både dekker punktene og er publisert fl ere bøker og artikler om. Vi så det som en fordel at ingen av oss hadde noe kunnskap om bygget på forhånd og satte derfor i gang med oppgaven med stor entusiasme. Grovt sett kan arbeidet med denne oppgaven deles inn i tre faser; en forberedende fase, en undersøkende fase og en produserende fase. I den forberedende fasen gjorde vi litteratursøk og forberedte oss til besøk på museet. Den undersøkende fasen besto av besøk på MoMA der vi ønsket å «forstå» bygningen samt danne oss et bilde av opplevelsen museet gav oss. Flere besøk ga oss muligheten til å fokusere på ulike aspekter under hvert besøk. I tillegg tilbrakte vi en del tid i MoMAs arkiv og det private museumsbiblioteket der vi fant ytterligere litteratur til oppgaven. Den produserende fasen har foregått parallelt med de to første, men i hovedsak etter at vi returnerte fra New York. Vi lyktes ikke å komme i kontakt med verken arkitekt eller entreprenør, og har derfor hovedvekt på utgitt litteratur i tillegg til våre egne opplevelser. auditorier, samt museumstårnet som ble oppført i Dette er deler som spiller en viktig rolle for driften av museet, men ikke direkte for de besøkende. Vi begynner med en kort introduksjon av museet og dagens situasjon. Dagens situasjon bærer tydelig spor av museets komplekse og innholdsrike historie og vi har derfor valgt å inkludere den i teksten. Her vil vi se på tankene, ambisjonene og ideologiene bak institusjonen og det stadige utvidelsesbehovet. I perioden ble den største utvidelsen av MoMA gjennomført. Vi har valgt å kalle denne delen det nye MoMA. Med MoMAs historiske aspekt i bakhodet vil vi i denne delen for oss arkitektkonkurransen, designprosessen, bygget etasje for etasje, konstruksjonen, den urbane situasjonen og kritikken museet har fått under byggeprosessen og i etterkant. Da MoMA er et stort og sammensatt bygg har vi valgt å avgrense oppgaven ved å konsentrere oss om bygget slik det fremstår i dag, og i hovedsak utstillings- og museumsdelen av bygget. Da den siste utvidelsen inkluderte en forening av de eksisterende byggene har vi valgt å betegne MoMA som én bygning i teksten. I introduksjonen av MoMA vil vi likevel forklare de ulike byggene hver for seg slik at det blir lettere for leseren å sette seg inn situasjonen. Videre i oppgaven ser vi bort fra forsknings- og utdanningsbygningen, kontortårnet og underetasjene med 5

6 dagens situasjon: oversiktsbilde fra 54th Street. Hentet fra Yoshio TaniguchiNine Museums situasjonsplan hentet fra Yoshio Taniguchi: Nine Museums, farge lagt til

7 MoMA fyller nesten et helt kvartal mellom Avenue of the Americas og Fifth Avenue. Bygget består av fem bygg oppført på ulik tid, men satt sammen og integrert til en helhet i den siste store renovasjonen og utvidelsen i I tillegg til de fem bygningene har museet også en skulpturhage som ofte betegnes som hjertet av museet David and Peggy Rockefeller Building: Bygningen er tegnet av Taniguchi og ferdigstilt i Bygningen består av åtte etasjer, hvorav de fem øverste rommer det meste av utstillingsarealet. Lobbyen i første etasje strekker seg gjennom hele bygget og binder sammen 53rd og 54th Street, med innganger i begge ender. De ulike galleriene er designet og tilpasset spesifi kt ut fra type og skala på kunsten som stilles ut, og gir en ideell forestilling for MoMAs enestående samling av moderne og samtidig kunst. 3 Over galleriene ligger et tårn, Museum Offi ce Tower, på syv etasjer som inneholder kontorer og konservasjonslaboratorium. 2. Cesar Pelli s Museum Tower: Museumstårnet med sine 56 etasjer ble tegnet av arkitekten Cesar Pelli og sto ferdig i Tårnet strekker seg i dag helt ned til skulpturhagen og har glassvegger som tilbyr en svak hinting til Mondrian. 3 De nederste etasjene er koblet sammen med galleriene, mens etasjene i selve tårnet er boliger. Innvendig er tårnet designet for å skli sammen med Taniguchis bidrag. Skatt fra beboerne er med på å fi nansiere driften av museet. 3. Ronald S. and Jo Carole Lauder Building: Bygningen består av to forskjellige bygninger bygd på ulike tider og tegnet av forskjellige arkitekter. Mot vest ligger museets eldste bygning, tegnet av arkitektene Philip L. Goodwin og Edward Durell Stone. Fasaden mot 53rd Street er renovert og satt tilbake til originalen fra 1939, innvendig er bygningen en del av galleriområdet i andre, tredje og fjerde etasje. I første etasje ligger den eksklusive museumsrestauranten, The Modern, med utsikt til hagen. Østfl øyen fra 1964 er tegnet av tidligere direktør for arkitekturavdelingen Philip Johnson og har også fasaden inntakt. Innvendig er bygningen smeltet sammen med Goodwin and Stonebygningen, men har en egen kafé i andre etasje. 4. Lewis B. and Dorothy Cullman Education and Research Building: Som navnet tilsier er bygningen dedikert til forskning og utdanning, som har fått fem ganger mer plass enn tidligere. Bygget består av klasserom, undervisningssaler, auditorium, bibliotek, arkiv og studentsenter. Fra de øverste etasjene har man utsikt over til David and Peggy Rockefeller Building, som sammen med utdanning- og forskningssenteret rammer inn skulpturhagen. På grunn av en utsettelse i forbindelse med 11. september ble ikke bygningen ferdig til 2004 som planlagt, men åpnet i november : Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden: Taniguchi reintroduserte skulpturhagen som hjertet av museet ved å tilbakeføre hagen til Philip Johnsons originale design fra Etter den siste utvidelsen ble hagen forstørret og sør-terrassen gjenopprettet, og fungerer nå som en elegant utendørs patio for museets nye restaurant. 2 Taniguchis vekt på skulpturhagen er også synlig inne fra museet gjennom fl ere utsiktspunkt direkte ut til skulpturhagen The Modern 2 kontortårnet 1 inngang fra 54th Street illustrasjon hentet fra MoMAs offi fi elle hjemmesider 7

8 ideen om MoMA: Ideen til museet oppstod i 1928 og ble hovedsaklig utviklet av en gruppe kunstentusiaster, fi lantroper og pedagoger. Kretsen ble ledet av Abby Aldrich Rockefeller og hennes to venninner Lillie P. Bliss og Mary Quinn Sullivan. Kvinnene forestilte seg en tomt av beskjeden størrelse i New York som kunne være et midlertidig stopp for noe av Europas fi neste moderne kunst. Deres visjon for museet var å oppmuntre og utvikle studiet av moderne kunst. 4 Museet ble grunnlagt for å utfordre de konservative tankene til tradisjonelle museer og etablere den første institusjonen viet til moderne kunst i USA. Ideen om et museum for moderne kunst ble i begynnelsen betraktet som et paradoks av kritikerne. Justin Wolf skriver at museets eksistens hvilte på spørsmålet Hvordan kan det være et museum (en permanent institusjon som huser arven fra den menneskelig sivilisasjon) for moderne kunst (som omfatter idealet om konstant forandring og bevegelse)? MoMA har omfavnet disse motsigelsene ved å appellere både til historien fra modernismen og til kunsten slik den fortsetter å utfolde seg i det 21.århundre. I boka The New Museum of Modern Art skriver museumsdirektør Glenn D. Lowry: Alle institusjoner, uansett hvor komplisert eller enkel, stor eller liten, er til slutt formet at noen få overordnede ideer som defi nerer dets oppdrag og mål [ ] for The Museum of Modern Art, er ønsket å sørge for en detaljert og forstålig historie om moderne kunst noe som styrer nesten alt det gjør. Likevel er museet bevisst på at dette målet aldri kan bli oppnådd på en tilfredsstillende måte fordi moderne kunst er under konstant utvikling. Ettersom museet utviklet seg ble ikke kunsten lenger omtalt som moderne kunst eller samtidskunst, men det oppsto en tanke om at samtidskunst var den nyeste formen for moderne kunst. 3 Siden begynnelsen har MoMA stadig omdefi nert ideen for å tilpasse seg samtiden. Grunnleggernes opprinnelige idé var museet som et sted hvor moderne kunst kunne komme og gå, i tråd med modernismens konstante endring. Stikk i strid med dette ble det i 1952 etablerte en permanent utstilling. Denne samlingen er allment betraktet som det mest imponerende og varierte utvalget av moderne kunst noensinne. 4 På samme tid har MoMA beholdt sin originale tanke, og er fortsatt et sted hvor nye kunststiler sirkulerer. 8

9 Eksempler på verker som er, eller har vært, utstilt på MoMA fra eldst til nyest: Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Mark Rothko, Abramovic, Tim Burton og Gary Hill. 9

10 MoMAs utvikling - kronologisk historie: MoMA har på grunn av sin plassering midt på Manhattan vært styrt av eiendomsforholdene og utvidelser av museet har skjedd steg for steg. Da MoMA ervervet seg tomta til Dorset Hotel i 1996 lå mulighetene til stede for et helt nytt kompleks der man inkluderer deler av det eksisterende museet, ikke bare legger til en ny fl øy. Betingelsene som har formet historien har vært viktig i utviklingen av MoMA, og i dag er museets historie synlig i fasaden langs 53rd street november 1929 åpnet museets dører for første gang. Adressen var 12. etasje av Heckscher Building på 730 Fifth Avenue, der de leide 427 kvm lokaler til utstilling, bibliotek og kontorer til fi re ansatte. Dette var verdens første museum for samtidskunst og var lenge også det eneste museet av denne typen. I utgangspunktet var det et galleri for samlingene av moderne kunst tilhørende «The Ladies», som Abby Rockefeller og venninne var kjent som. Moderne kunst ble på denne tiden betraktet som skandaløst og var ikke noe folk brydde seg noe særlig med, spesielt ikke kvinner med så høy sosial stilling I løpet av de ti neste årene fl yttet museet til tre midlertidige lokaler. I følge Imagening the future of the Museum of Modern Art doblet museet sitt utstillingsareal og antall ansatte når det i 1932 fl yttet til et femetasjers townhouse a i 11 West 53rd Street, leid ut av John D. Rockefeller Jr, Abby Rockefellers ektefelle. 5 Dette var et skritt nærmere MoMA som en etablert institusjon med en permanent offentlig tilstedeværelse og identitet. 6 I 1937 hadde MoMA midlertidige lokaler på Rockefeller Center i påvente av museets nye bygning. a: Vi har her valgt å bruke det engelske ordet townhouse i mangel på en god norsk oversettelse. I følge tritrans.net oversettes ordet til byrekkehus. bildet over er et eksempel på et townhouse. 10

11 Museets 10-års jubileum ble markert med åpningen av en ny hovedbygning i 11 West 53rd Street 10. mai Den eksisterende boligblokken museet hadde fl yttet inn i 1932 og tre andre tomter ble erstattet med en ny bygning i «internasjonal stil», museets første permanente hjem. Her fi kk galleriene mer plass enn tidligere, i tilegg til at museets unike karakter ble ivaretatt ved egne arealer til auditorium, fi lmsenter og skulpturhage. Bygget ble designet av arkitektene Goodwin og Stone. Dette var i følge Simon Glynn den første bygningen bygget i denne stilen i USA. 7 Den internasjonale stilen, selv i den fortynnende utgaven man fant i denne museumsbygningen, førte til nokså nøytrale rom inne og reduserte faren for uoverensstemmelser mellom kravene til arkitekturen og kravene til kunsten Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden åpner. Hagen er omdesignet av Johnson fra museumshage til skulpturhage I 1951 åpnet et syv etasjer høyt bygg inntil det allerede eksisterende hovedbygget. Dette ble revet i 1979 for å gi plass til den nye vestre fl øyen Nordfl øyen åpner, også designet av Johnson. 11

12 I 1984 åpnet en utvidelsen av museet tegnet av Cesar Pelli. Pelli gjennomførte den konseptuelle oppgaven det var å reorganisere alle museets indre rom. Utvidelsen inkluderte en seks etasjer høy vestfl øy, en utvidet hagefl øy og en fullstendig renovert skulpturhage. Det totale galleriarealet ble mer enn doblet i tilegg til at mer areal ble satt av til utdanning. Galleriene beholdt den eksisterende takhøyden på 3,7-4,3 meter, en lav takhøyde etter standarden for museer og offentlige bygninger. De har blitt karakterisert som intime, trange og kompliserte. Utvidelsen av hagefl øyen var egentlig det eneste som skilte seg fra det formspråket MoMA ble forbundet med. Garden Hall var et fi re etasjer høyt drivhusliknende volum der museets sirkulasjon og nye restauranter var plassert. Denne delen av museet fi nnes ikke lenger i dag, men herfra hadde de besøkende utsikt til hagen og husene omkring museet Østfl øyen fra nord. Hentet fra Imagening the future of modern art. Museet markerer sitt 35-års jubileum i 1964 med åpningen av Johnsons nyeste design. Designet inkluderer den nye østfl øyen, en hagefl øy, nye gallerier og en renovert lobby. 2 Det er denne østfl øyen som i dag er synlig i fasaden i 53rd Street ved siden av St. Thomas Church. Inkludert i Pellis design er også det nye museumstårnet, bestående av 56 etasjer, og utviklet av en privat eiendomsutvikler. Teknisk sett opptar ikke museet noe plass i selve tårnet og det er juridisk uavhengig av museet i de nedre etasjene. Likevel er tårnet en viktig inntektskilde for museet på grunn av skattefortjenester. Museet stod sterkere som institusjon enn på lenge Garden Hall. Hentet fra Imagening the future of modern art. 12

13 1996 Museet erverver seg Dorset Hotel og to tilliggende townhouse som skal brukes til fremtidig ekspansjon Yoshio Taniguchi blir av museet kåret som vinner av arkitektkonkurransen, med sitt design for renovasjonen og utvidelsen av museet Taniguchis skisser hentet fra The New Museum of Modern Art 2004 MoMAs mest ambisiøse byggeprosjekt åpnet dørene for offentligheten 20.november 2004, i tide til å markere museets 75-års jubileum. Bygningskomplekset var en betydelig utvidelse langs gata og en større transformasjon av de eksisterende bygningene med kvm nytt og redesignet areal. Arbeidet med byggingen av det nye museet starter og MoMA holder sine lokaler på Manhattan stengt fra mai 2002 til åpningen av det nye museet. Den midlertidige utstillingen, som fi kk navnet MoMA QNS, holdt til i en nedlagt stiftefabrikk i Queens. Stiftefabrikken ble kjøpt av museet allerede i 1999 og ble omdesignet for å huse utstillingen Museet avslører planer om videre utvidelse på nabotomten. 13

14 det nye 14

15 15

16 nøytralbygg versus signalbygg: Ut ifra MoMAs ønske om å fortelle en historie om moderne kunst som er i konstant endring, er ikke MoMA et museum i vanlig forstand. Tidligere museumsdirektør Alfred Barr Jr. erklærte allerede i 1939 at det var viktig å behandle galleriene som laboratorier og skape et museum som var i konstant endring, på samme måte som vår oppfatning av moderne kunst endres og utvikles. Museet skulle både være populært og popularistisk i ånd og i sin tolkning av et museum for moderne kunst gikk museet bort fra det tradisjonelle formspråket museer hadde på denne tiden og erstattet nyklassisismen med den internasjonale modernistiske stilen. I en tid hvor den nye museumstrenden er å skape signalbygg kan man si at MoMA er radikale ved å velge å gå mot strømmen. Museet var ikke ute etter et nytt «Guggenheim», og brukte tid på å analysere seg selv før arkitektkonkurransen. De spurte seg selv Hvem er vi? Hvor skal vi? Lowry har uttalt at et signalbygg ikke ville være vellykket på denne tomta. Kritikere som Joseph Giovanni mener museet begrenser seg til en konservativ type modernisme og med det et begrenset valg av arkitekter og forslag. Han går så langt som å hevde at museet har feilet i sin oppgave i å være tilstede i samtiden. 9 Kritikken kommer frem i en diskusjon mellom Joseph Giovanni og Terence Riley i Fisticuffs on 53rd street og er en av mange diskusjoner det nye MoMA har skapt. Med en stor utvidelse lå mulighetene til rette for å lage et såkalt signalbygg. Jim Frederick hevder at ved valg av arkitekt satte MoMA et radikalt standpunkt mot den økende maksimalistiske trenden innenfor museumsarkitektur. 10 En bevegelse eksemplifi sert gjennom Frank Gehrys Guggenheim i Bilbao, hvor bygningen får minst like mye oppmerksomhet som kunsten den huser. Taniguchi formet et forslag som tilbød både en utvidelse og en fortsettelse av museets identitet. Terence Riley, sjefskurator ved arkitektur og designavdelingen ved MoMA, forteller Dette var motsatt av det aksepterte i kunstverdenen, som sa at du enten hadde en bygning som var et kunstverk i seg selv eller du hadde et «ingenting», nøytral arkitektur. Jeg tror det Taniguchis bygg gjør er å sprenge det litt og si Sorry, de er ikke de eneste to alternativene. 3 Riley har også uttalt at det nye MoMA ikke ønsker å være spennende, men snarere hensiktsmessig. Museet er utenfor oppstartfasen og har allerede etablerte en klar identitet med byggingen fra Taniguchis design fi ntilpasser derfor museets funksjoner fremfor å lage en dristig skulpturell fremstilling. 11 MoMA tok altså et klart standpunkt mot signalbygg-trenden uten at vi kan fi nne tydelig argumentasjon på valgene de tar annet enn at «det ikke ville passe» eller at det ikke ville være synlig fra avenyene. Vi ser at Giovanni og Frederick har et poeng i at museet satte store begrensinger for seg selv på dette punktet. Samtidig kan man si at museet kom ned til «kjernen av problemet» ved å velge en strategi som gikk ut på å defi nere seg selv og studere andre museer, som grunnlag for det nye MoMA. Diskusjonen vi nå går inn på dreier seg om eksteriørarkitektur og med bakgrunn i det vil vi karakterisere arkitekturen på MoMA som «nøytral». Det er kun skiltene i 53rd Street som gjør forbipasserende oppmerksomme på museet, arkitekturen forsvinner i omgivelsene. MoMA argumenterer med at arkitekturen ikke skal ta oppmerksomheten fra kunsten. Her kan man spørre seg om ikke arkitektur også kan være kunst uten å ta oppmerksomheten, og er signalbyggarkitektur nødvendigvis mer kunst enn nøytralbyggarkitektur? Giovannis påstand fremstår som om signalbygg er eneste veien å gå for samtidsarkitektur. For Guggenheim var kanskje signalbygg det rette formsvaret, men er det nødvendigvis mer aktuelt og samtidig? 16

17 17

18 MoMA vokser: I følge Alexandra Lange var noe av det første Glenn Lowry gjorde etter å ha inntatt stillingen som direktør i 1995 å evaluere de mulighetene museet hadde. Behovet for mer plass vil alltid være tilstede i en institusjon som samler på verker. Lowry mente at det museet trengte var en grundig renovering da den historiske samlingen hadde blitt for statisk og gikk på bekostning av samtidskunsten. Mer areal var nødvendig for å tilrettelegge for de eksisterende funksjonene, i tilegg til behovet for nye og varierte arealer for å møte fremtidens utfordringer. 3 Fortsettelsen på renoveringstankene kom da Dorset Hotel med nabotomter kom på markedet et år senere. Disse tomtene gjorde det mulig å gå bort fra den langstrakte strukturen til det eksisterende museet. Da det var bestemt at MoMA skulle utvides skulle det skje under bestemte forhold og med strenge føringer fra byggherren. I The MOMA Expansion: A Conversation with Terence Riley kommer det frem at målene og forutsetningene for utvidelsen skulle bli defi nert under en rekke konferanser og diskusjoner i startfasen av prosjektet, både med fagfolk, offentligheten og eksperter. 12 Tod William og Billie Tsiens Det fantes også andre alternativer da museet skulle utvides. Museumsledelsen vurderte alternativer som å fl ytte hele museet til en ny tomt eller dele opp museet i ulike avdelinger. Museet endte opp med å kjøpe tomtene vest og nord for det eksisterende museet, et dyrt alternativ, men det som best ivaretok de ønskene museet hadde. Et nytt, utvidet og omdannet museum var i planleggingsfasen. Prosessen mot et nytt museum hadde fl ere trinn. Museet begynte med å undersøke ideer, deretter defi nere mål og ønsker. Hva slags museum ønsket MoMA å være og hvordan skulle det balansere kontakten med fortiden med ønsker for fremtiden? For å få et vellykket nytt museum må institusjonen vite hva den ønsker å være og må klare å uttrykke det klart. I tillegg må arkitekten forstå hva som blir kommunisert. [ ] Det må være dialoger og idèutvekslinger, dette er ikke vanlig i mange sammenhenger, uttalte Riley. 12 Rafael Vinoly Steven Holl Ønskene museet hadde før arkitektkonkurransen startet var at arkitekten skulle ta vare på den historiske dimensjonen til moderniteten og kravene til samtidskunst. I tillegg skulle tildelingen av plass for museets ulike funksjoner balanseres, bygningskomplekset skulle integrere den nye arkitekturen i den historiske situasjonen og mengden renovering kartlegges. 18

19 charretten: Det neste trinnet i prosessen var å velge ut arkitekter. Det ble etablert tre komiteer for å hjelpe til med valget. Arkitektene ble nøye vurdert etter kriterier og gjennomgikk en utvelgelsesprosess. Den foregikk i to trinn der viktige temaer var intimitet, sirkulasjon, urbanisme og intern konfi gurasjon. 13 Ti arkitekter med ulike tilnærmingsmåter, og unge så vel som etablerte, ble valgt ut til å være med i en charrette, på norsk kalt «plansmier». Charetten startet med et todagers besøk på museet der arkitektene gjorde seg kjent med den urbane, romlige og fysiske karakteristikken på tomta, i tillegg til å starte en dialog med museet. Fire og en halv uke senere ble arkitektenes forslag og ideer levert. Målet med designøvelsen var å utforske og generere mange løsninger på grunnleggende urbanistiske og konseptuelle problemer. Arkitektene ble derfor ikke bedt om å utvikle én løsning på det gitte problemet, det var deres metoder for å tilnærme seg tomta som skulle evalueres. Det vi gjorde i charetten var å spørre dem om å avsløre måten de tenke på, å tillate oss å kritisere de ikke avsluttede forslagene og refl eksjonen enhver arkitekt går gjennom på vei til en optimalisert konklusjon. Vi spurte de om å stoppe på et visst punkt for å tillate en dialog: hvor langt har du kommet, hva tenker du? 12 Charetten spilte en betydelig rolle i diskusjonene rundt museets behov og var viktig for utarbeidelse av behovsanalysen som igjen var med å forme designprogrammet som ble gitt til de utvalgte arkitektene. Wiel Arets Bernard Tschumi Dominique Perralt Herzog & de Meuron Rem Koolhaas Toyo Ito 19

20 arkitektkonkurransen: I april 1997 møttes komiteen for å bestemme hvilke arkitekter som skulle delta i arkitektkonkurransen. I utvelgelsen var resultatene fra charetten viktig og debatten foregikk over to dager. Det var hovedsakelig direktøren og sjefskuratorene som valgte deltakerne. Det var store diskusjoner. uttaler Riley. 12 Det ble til slutt enighet om tre fi nalister. Herzog og de Meuron ble valgt for sine omtenksomme og utfordrende ideer, samtidig som de var klar over den utviklende rollen museet hadde i verdsettelsen av kunst. Taniguchi ble valgt for sin eleganse og klarhet, i tillegg til hans sensitivitet for lys og rom. Til slutt ble Tschumi valgt for sin forståelse av bevaringsspørsmålene, museets mål og hans begrep av tomta. 5 Designet til alle de tre fi nalistene er i følge Deborah K. Dietsch kjent, praktisk og dempet. 14 Arkitektene skulle tenke spesielt på galleriene, de offentlige rommene og den nødvendige sirkulasjonen for det nye museet. Arkitektene hadde ikke tidligere i prosessen måtte forholde seg til et budsjett, men fi kk nå et på 150 millioner dollar. Det skulle være en god balanse mellom det nye bygget som skulle bygges på den nye tomta og renovasjonen av de eksisterende museumsbygningene. De ulike bygningene måtte veves sammen, og det var en utfordring å sette inn en stor galleriutvidelse på en trang, urban tomt. MoMA var på jakt etter en arkitekt som kunne gi svar på de konseptene kuratorene hadde i tankene. Gjennom konkurransen fi kk arkitektene god oppfølging og de tre endelige forslagene ble levert september Tre måneder senere, 8.desember 1997, ble det offentliggjort at Yoshio Taniguchi var vinneren av den prestisjefylte konkurransen. Med valget av både prosess og arkitekter tok MoMA en klar stilling til hva de ønsket. Gjennom en charette fi kk kanskje museet større innfl ytelse på arkitekten og den kreative prosessen, enn ved å hyre en arkitekt eller ha en tradisjonell arkitektkonkurranse. Museets mål og ønsker kom også til syne i valget av deltakere. De ulike prosessene fører til ulike resultat. Ved å ta det valget som MoMA gjorde beskyttet museet sine egne interesser. Dersom MoMA for Bernard Tschumi Alle bilder fra charetten og arkitektkonkurransen hentet fra Imagening the Future of Modern Art. Herzog & de Meuron eksempel hadde holdt en åpen arkitektkonkurranse ville nok resultatet blitt et helt annet, ikke så preget av museet og med større variasjon i resultatene. Etter å ha valgt deltakere «de likte» videreutviklet de programmet gjennom charetten på grunnlag av avgjørelser som allerede var tatt. Mange synes at MoMA tok litt for mye av kontrollen. 20

21 Han [Taniguchi] har skapt svært vakre bygninger, svært enkle modernistiske bygninger [...] Vi følte han forstod hva MoMA handlet om. Derfor følte vi, fi losofi sk sett, at han var en som ville jobbe med oss. - David Rockefeller. 3 21

22 arkitektene: Yoshio Taniguchi: Yoshio Taniguchi er klassisk modernist. 15 Han ble født i Japan i 1937, sønn av den kjente arkitekten Yoshiro Taniguchi ( ). Yoshio utdannet seg til mekanisk ingeniør fra Keio University, før han tok mastergrad i arkitektur fra Harvard. 16 Biografi en om Yoshio Taniguchi forteller oss at etter endt studie jobbet han først en kort periode hos arkitekten Walter Gropius, en av grunnleggerne av modernismen innenfor arkitekturfeltet. Senere tilbrakte han bortimot 10 år under den anerkjente arkitekten Kenzo Tange i Japan. I 1975 grunnla Taniguchi sitt eget arkitektkontor, Taniguchi and Associates, og begynte å ta designoppdrag for skoler, biblioteker og andre offentlige bygninger i Japan. 17 Taniguchi vokste frem til å bli en av Japans ledende museumsarkitekter på 80- og 90-tallet med museer som for eksempel Shiseido Museum of Art og Toyota Municipal Museum of Art. I tillegg har han undervist på Harvard, UCLA og Universitetet i Tokyo. Tross hans kontakter med vestlig modernisme synes tradisjoner fra japansk arkitektur å være like under overfl aten i hans arbeider. Han bruker primærelementer og har en sterk interesse for materialer og materialitet. 16 kpf: Kohn Pedersen Fox Associates, forkortet KPF ble grunnlagt i Firmaet er et av verdens mest fremragende arkitekturkontorer. De har prosjekter innenfor mange kategorier, som for eksempel kultur og underholdning, interiører, byplan, kontorbygg, infrastruktur og utdanning. Selskapet har seks globale kontorer, ledet av 20 hovedarkitekter og 14 direktører. Det har over 500 ansatte fra 43 land og har en fi losofi med sterke røtter i troen på at suksess er et resultat av samarbeid og dialog. 20 Yoshio Taniguchi Når Taniguchi ble spurt om å forklare arkitekturen ved det nye MoMA skal han ha svart: Arkitekturen skal snakke for seg selv, så jeg trenger ikke forklare noen ting

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

OM SELSKAPET. REKKVERK Innendørs rekkverk Utendørs rekkverk

OM SELSKAPET. REKKVERK Innendørs rekkverk Utendørs rekkverk INNHOLD OM SELSKAPET OM SELSKAPET TRAPP Trapp med et metall stringer Edgaras Jonas Lukas Nojus Zigmas Clip trapp Tretrapp Jazmina Karina Emilija Zoe Spiraltrapp Galaxy Georg Glasstrapp Metalltrapp 3 4

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Þjóðvangur. thomas skinnemoen og anders bjørneseth diplomoppgave. kritikk av konkurranseprogram

Þjóðvangur. thomas skinnemoen og anders bjørneseth diplomoppgave. kritikk av konkurranseprogram Þjóðvangur thomas skinnemoen og anders bjørneseth diplomoppgave kritikk av konkurranseprogram the competition project is like an offering to architecture Louis I. Kahn kritikk premisser Gjennom arbeidet

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1:

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Den følelsen når man ligger i en fremmed seng, i et fremmed hus, hos er fremmed familie, i en ny by og et veldig spesielt

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

arkitektur i Japan Japan er historisk Japan er moderne

arkitektur i Japan Japan er historisk Japan er moderne arkitektur i Japan Vi har lenge drømt om å reise til Japan, og da AFAG ville gi oss reisestipend, hev vi oss rundt og bestilte billetter til Tokyo to uker senere. Vi er nå i gang med masteroppgaven hvor

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 3. Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014

LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 3. Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014 LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 3 Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014 INNHOLD Innhold Innledning Typologiene 1 Studentkarréen 2 Tett lav 4 Nytt modulsystem 17 Utviklingen av det tredelte systemet 18 Detaljer

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass.

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass. I S V S H V Ø M I Å H U S P S I U J S P L :5 5. t nytt byrom for odø.. Formell hage knytter rådhuset og parken. 3. antine og terrasse med utsikt i alle retninger. 4. Forsterket forbindelse til byen. 5.

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 1. Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014

LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 1. Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014 LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 1 Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014 INNHOLD Innhold Innledning Hierarki 1 Fokusområder 2 Overordnet landsbyutforming 7 Premissene 8 Skisser 10 Inspirasjonsprosjekter 14 Modell

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler

.no. byenhavetlivet. Moderne kontorlokaler Dale+Bang FUNDAMENT Foto: Stian Herdal Flyfoto: Anders Martinsen Illustrasjon: Linda Blom/ Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb byenhavetlivet.no Alle opplysninger i dette prospekt er gitt med forbehold

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

LUKSURIØS. industrisjarm

LUKSURIØS. industrisjarm VAKRE kjøkken LUKSURIØS industrisjarm Robert falt for 1800-talls villaen ved første øyekast, selv om den trengte en gigantisk renovering. Og med havet som nabo er været i konstant endring, akkurat som

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Rapport: 2.oktober 2009

Rapport: 2.oktober 2009 Rapport: 2.oktober 2009 OBLIGATORISK OPPGAVE 2 3D film 09/10 Ellen Rye Johnsen Innledning: I denne oppgaven skulle vi lage en karakter. Vi skulle også sette denne karakteren inn i en situasjon. Det vil

Detaljer

STORMEN. konserthus og bibliotek, Bodø. DRDH Architects DRDH ARCHITECTS. Tekst: DRDH Architects Foto: David Grandorge

STORMEN. konserthus og bibliotek, Bodø. DRDH Architects DRDH ARCHITECTS. Tekst: DRDH Architects Foto: David Grandorge STORMEN konserthus og bibliotek, Bodø DRDH ARCHITECTS Tekst: DRDH Architects Foto: David Grandorge 12 DRDH Architects ble etablert i 2000 av Daniel Rosbottom og David Howarth. Nåværende prosjekter omfatter

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS prosess 1 Dette hefte handler om prosessen vår. Her har vi prøvd å koke den ned til de viktigste valgene vi har tatt, milepælene

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse.

PUSTEROM Store vinduer og utvidede døråpninger gir dette hjemmet masse luft og god romfølelse. INSPIRASJON HJEM da mette og niels pusset opp huset, fjernet de flere dører og utvidet åpningene, slik at romfølelsen ble luftigere. Møtet mellom gammelt og nytt er dessuten viktig for dem, noe som kommer

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten!

Har du konseptet? www. shopinbergen.com. - har vi beliggenheten! Har du konseptet? www. shopinbergen.com - har vi beliggenheten! I sentrum av sentrum! Kløverhuset Xhibition ...symbolet på byens sentrum Mer enn 90 prosent av all konfeksjon som handles i Bergen sentrum

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Arkitektonisk idé Transformasjon, vern og utvikling Et påbygg på Sentralbadet byr på utfordringer i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN

BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN BOSNYTT NORGES MEST PINLIG SNOBBETE INTERIØRMAGASIN Bosnytt er et friskt skudd på stammen av norske interiørmagasiner, og byr på avslørende reportasjer om hvordan mer eller mindre velbemidlede nordmenn

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

Kjempevesener. Fasade

Kjempevesener. Fasade Fasade Det nye museet i Kristiansand må oppleves som en ny attraksjon og et nytt trekkplaster til byen, samtidig som det anerkjenner den historiske sammenhengen. En av de første intensjonene bak prosjektet

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

L a k k e g a t a 5 5

L a k k e g a t a 5 5 L a k k e g a t a 5 5 V i s j o n Heimdalsgata Heimdalsgata Heimdalsgata Handel (trening) Lakkegata Lakkegata inngang kontor m/ kafé og lounge Lakkegata Handel inngang kontor Handel Vahls gate Vahls gate

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Nostalgisk kaffelidenskap

Nostalgisk kaffelidenskap signalprosjektercafé Frieles KaffeBergen Jernbanestasjon Sonja Solstrand, interiørarkitekt MNIL Sol Design Krediteringside 144 Nostalgisk kaffelidenskap Barbord med utsikt mot gaten, Kaffekopp Unika-utstilling

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

BERGEHUS FRØYAS GATE 15

BERGEHUS FRØYAS GATE 15 BERGEHUS FRØYAS GATE 15 579 m2 KONTORER 100 INNHOLD 1 4 VELKOMMEN 7 OMGIVELSER 9 BELIGGENHET 13 LOKALENE 15 AREAL 19 FASILITETER 21 KONTAKT 2 VELKOMMEN Bergehus er en perle der den ligger i grønne idylliske

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer