The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1"

Transkript

1 The Museum of Modern Art, New York astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar

2 2 Vi har akkurat landet i New York. Det er den første dagen vår i storbyen og planen er å gå innom MoMA for å få et førsteinntrykk. Vi følger kartet oppover et par kvartaler før vi kommer til 53rd street. MoMA-skiltet lyser mot oss, men fasaden sklir sammen med resten av kvartalet. Inngangen er lett å fi nne, så vi går inn. Vi starter i første etasje, kjøper billetter og henger fra oss jakka. Fra lobbyen ser vi ut på skulpturhagen som er dekt av snø. Det er helligdag i USA og museet er fullt av folk. Til og med Harald Eia er her. Vi går opp trappa til den første etasjen med gallerier. Det første vi kommer til er et gigantisk rom. Performancen som skulle vært her i dag er avlyst. Det føles litt tomt. Vi noterer og fotografere. Vi er ikke sikker på hvor vi skal starte, men den store glassdøra inn til contemporary art føles naturlig. Vi går gjennom museet. Galleri etter galleri. Fotograferer og noterer fl ittig. Vi forsøker å refl ektere uten helt å vite hva vi refl ekterer rundt. Rommene er store. Vi tipper 6 meter under taket. Vi fokuserer på arkitekturen. Kunsten forsvinner nesten. Veggene svever. Vi har lest at målet til arkitekten var å få arkitekturen til å forsvinne. Har han klart det? Etter en stund kommer vi inn til et lavere rom. Etter all luften føles det nesten klaustrofobisk. Vi kommer ut i et trapperom og oppdager at vi er i en av de eldre bygningene. Kanskje den eldste, den fra Det er dagslys her, men ikke utsyn. Vi går videre inn til kjøkkenutstillingen og gjør oss ferdig med denne etasjen. Det slår oss at fordelen med fl ere etasjer er den deilige følelsen når du kan krysse av i boksen for en etasje. Check. Da er det bare fi re igjen. Det er stort her. Gigantisk. Og som i alle museer blir vi slitne. Kunsten er både interessant og vanskelig. Men vi tenker at vi liker det. Førsteinntrykket vårt sier at vi liker MoMA. - Astrid og Ida i New York

3 Museum of Modern Art hvorfor MoMA? dagens situasjon ideen om MoMA MoMAs historie det nye MoMA nøytralbygg versus signalbygg MoMA vokser charetten arkitektkonkurranse arkitektene designprosess urban tilpasning etasje for etasje fasade materialer snitt lys organisering og sirkulasjon arkitekturen og kunsten byggeprosess konstruksjon kritikk MoMAs fremtid etterord kilder

4 Museum of Modern Art: Vi vil i denne oppgaven ta for oss Museum of Modern Art, på norsk museum for moderne kunst, som ligger i New York. Museet har en meget sentral og unik plassering på Midtown Manhattan, seks kvartaler fra Central Park. Museet er omgitt av mange viktige trafi kkårer i byen; 57th Street i nord, 42nd i sør, 6th Avenue i vest og 5th i øst. Andre kjente attraksjoner med umiddelbar nærhet er Rockefeller og Theater District, kulturelle institusjoner i nærheten setter sitt preg på området. I følge boka Museer i det 21. århundre, er MoMA sett på som et av de mest innfl ytelsesrike museum i verden og har over 2,5 millioner besøkende i året. 1 Med en av verdens største samlinger av moderne kunst er museet en viktig attraksjon i New York og i USA. Kjente verker fra Picasso, Matisse, Warhol og store samtidskunstnere trekker daglig besøkende fra hele verden. I dag er også arkitekturen et viktig trekkplaster for museet. Den siste utvidelsen av museet stod ferdig i 2004, designet av den japanske arkitekten Yoshio Taniguchi. Prosessrelatert info: Byggets navn: The Museum of Modern Art Adresse: 11 West 53rd Street, New York, NY, USA Prosjektering: Byggeperiode: Ferdigstilt: 2006 Oppdragsgiver: The Museum of Modern Art Designansvarlig: Yoshio Taniguchi Arkitektteam: Kohn Pedersen Fox Totalkostnad: 858 millioner dollar Byggekostnad: 425 millioner dollar Dimensjoner: Areal tidligere museum: , 349 kvm Areal nytt museum: kvm Areal tidligere galleri: 7897 kvm Areal nytt galleri: kvm Areal ny lobby: 1152 kvm fasade mot 53rd street atriet 4 Hentet fra MoMAs offi sielle hjemmeside 2 fi rgure ground kart Manhattan

5 hvofor MoMA? I dette kurset ønsket vi å benytte muligheten til å reise bort og studere en situasjon ulik fra den vi er vant med fra studiehverdagen. Med dette i bakhodet falt valget på New York, en storby berømt for sin arkitektur og urbane situasjon, svært ulik det vi kan fi nne i Norge. Kriteriene vi satte opp for valg av bygning var fl ere. Vi ønsket å studere et forholdsvis nytt bygg, men samtidig at det hadde en viss betydning for befolkningen og gjerne et historisk aspekt. Vi så etter en bygning som var både offentlig tilgjengelig og et urbant element i byen. På bakgrunn av dette falt valget på Museum of Modern Art, kalt MoMA. Et bygningskompleks som både dekker punktene og er publisert fl ere bøker og artikler om. Vi så det som en fordel at ingen av oss hadde noe kunnskap om bygget på forhånd og satte derfor i gang med oppgaven med stor entusiasme. Grovt sett kan arbeidet med denne oppgaven deles inn i tre faser; en forberedende fase, en undersøkende fase og en produserende fase. I den forberedende fasen gjorde vi litteratursøk og forberedte oss til besøk på museet. Den undersøkende fasen besto av besøk på MoMA der vi ønsket å «forstå» bygningen samt danne oss et bilde av opplevelsen museet gav oss. Flere besøk ga oss muligheten til å fokusere på ulike aspekter under hvert besøk. I tillegg tilbrakte vi en del tid i MoMAs arkiv og det private museumsbiblioteket der vi fant ytterligere litteratur til oppgaven. Den produserende fasen har foregått parallelt med de to første, men i hovedsak etter at vi returnerte fra New York. Vi lyktes ikke å komme i kontakt med verken arkitekt eller entreprenør, og har derfor hovedvekt på utgitt litteratur i tillegg til våre egne opplevelser. auditorier, samt museumstårnet som ble oppført i Dette er deler som spiller en viktig rolle for driften av museet, men ikke direkte for de besøkende. Vi begynner med en kort introduksjon av museet og dagens situasjon. Dagens situasjon bærer tydelig spor av museets komplekse og innholdsrike historie og vi har derfor valgt å inkludere den i teksten. Her vil vi se på tankene, ambisjonene og ideologiene bak institusjonen og det stadige utvidelsesbehovet. I perioden ble den største utvidelsen av MoMA gjennomført. Vi har valgt å kalle denne delen det nye MoMA. Med MoMAs historiske aspekt i bakhodet vil vi i denne delen for oss arkitektkonkurransen, designprosessen, bygget etasje for etasje, konstruksjonen, den urbane situasjonen og kritikken museet har fått under byggeprosessen og i etterkant. Da MoMA er et stort og sammensatt bygg har vi valgt å avgrense oppgaven ved å konsentrere oss om bygget slik det fremstår i dag, og i hovedsak utstillings- og museumsdelen av bygget. Da den siste utvidelsen inkluderte en forening av de eksisterende byggene har vi valgt å betegne MoMA som én bygning i teksten. I introduksjonen av MoMA vil vi likevel forklare de ulike byggene hver for seg slik at det blir lettere for leseren å sette seg inn situasjonen. Videre i oppgaven ser vi bort fra forsknings- og utdanningsbygningen, kontortårnet og underetasjene med 5

6 dagens situasjon: oversiktsbilde fra 54th Street. Hentet fra Yoshio TaniguchiNine Museums situasjonsplan hentet fra Yoshio Taniguchi: Nine Museums, farge lagt til

7 MoMA fyller nesten et helt kvartal mellom Avenue of the Americas og Fifth Avenue. Bygget består av fem bygg oppført på ulik tid, men satt sammen og integrert til en helhet i den siste store renovasjonen og utvidelsen i I tillegg til de fem bygningene har museet også en skulpturhage som ofte betegnes som hjertet av museet David and Peggy Rockefeller Building: Bygningen er tegnet av Taniguchi og ferdigstilt i Bygningen består av åtte etasjer, hvorav de fem øverste rommer det meste av utstillingsarealet. Lobbyen i første etasje strekker seg gjennom hele bygget og binder sammen 53rd og 54th Street, med innganger i begge ender. De ulike galleriene er designet og tilpasset spesifi kt ut fra type og skala på kunsten som stilles ut, og gir en ideell forestilling for MoMAs enestående samling av moderne og samtidig kunst. 3 Over galleriene ligger et tårn, Museum Offi ce Tower, på syv etasjer som inneholder kontorer og konservasjonslaboratorium. 2. Cesar Pelli s Museum Tower: Museumstårnet med sine 56 etasjer ble tegnet av arkitekten Cesar Pelli og sto ferdig i Tårnet strekker seg i dag helt ned til skulpturhagen og har glassvegger som tilbyr en svak hinting til Mondrian. 3 De nederste etasjene er koblet sammen med galleriene, mens etasjene i selve tårnet er boliger. Innvendig er tårnet designet for å skli sammen med Taniguchis bidrag. Skatt fra beboerne er med på å fi nansiere driften av museet. 3. Ronald S. and Jo Carole Lauder Building: Bygningen består av to forskjellige bygninger bygd på ulike tider og tegnet av forskjellige arkitekter. Mot vest ligger museets eldste bygning, tegnet av arkitektene Philip L. Goodwin og Edward Durell Stone. Fasaden mot 53rd Street er renovert og satt tilbake til originalen fra 1939, innvendig er bygningen en del av galleriområdet i andre, tredje og fjerde etasje. I første etasje ligger den eksklusive museumsrestauranten, The Modern, med utsikt til hagen. Østfl øyen fra 1964 er tegnet av tidligere direktør for arkitekturavdelingen Philip Johnson og har også fasaden inntakt. Innvendig er bygningen smeltet sammen med Goodwin and Stonebygningen, men har en egen kafé i andre etasje. 4. Lewis B. and Dorothy Cullman Education and Research Building: Som navnet tilsier er bygningen dedikert til forskning og utdanning, som har fått fem ganger mer plass enn tidligere. Bygget består av klasserom, undervisningssaler, auditorium, bibliotek, arkiv og studentsenter. Fra de øverste etasjene har man utsikt over til David and Peggy Rockefeller Building, som sammen med utdanning- og forskningssenteret rammer inn skulpturhagen. På grunn av en utsettelse i forbindelse med 11. september ble ikke bygningen ferdig til 2004 som planlagt, men åpnet i november : Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden: Taniguchi reintroduserte skulpturhagen som hjertet av museet ved å tilbakeføre hagen til Philip Johnsons originale design fra Etter den siste utvidelsen ble hagen forstørret og sør-terrassen gjenopprettet, og fungerer nå som en elegant utendørs patio for museets nye restaurant. 2 Taniguchis vekt på skulpturhagen er også synlig inne fra museet gjennom fl ere utsiktspunkt direkte ut til skulpturhagen The Modern 2 kontortårnet 1 inngang fra 54th Street illustrasjon hentet fra MoMAs offi fi elle hjemmesider 7

8 ideen om MoMA: Ideen til museet oppstod i 1928 og ble hovedsaklig utviklet av en gruppe kunstentusiaster, fi lantroper og pedagoger. Kretsen ble ledet av Abby Aldrich Rockefeller og hennes to venninner Lillie P. Bliss og Mary Quinn Sullivan. Kvinnene forestilte seg en tomt av beskjeden størrelse i New York som kunne være et midlertidig stopp for noe av Europas fi neste moderne kunst. Deres visjon for museet var å oppmuntre og utvikle studiet av moderne kunst. 4 Museet ble grunnlagt for å utfordre de konservative tankene til tradisjonelle museer og etablere den første institusjonen viet til moderne kunst i USA. Ideen om et museum for moderne kunst ble i begynnelsen betraktet som et paradoks av kritikerne. Justin Wolf skriver at museets eksistens hvilte på spørsmålet Hvordan kan det være et museum (en permanent institusjon som huser arven fra den menneskelig sivilisasjon) for moderne kunst (som omfatter idealet om konstant forandring og bevegelse)? MoMA har omfavnet disse motsigelsene ved å appellere både til historien fra modernismen og til kunsten slik den fortsetter å utfolde seg i det 21.århundre. I boka The New Museum of Modern Art skriver museumsdirektør Glenn D. Lowry: Alle institusjoner, uansett hvor komplisert eller enkel, stor eller liten, er til slutt formet at noen få overordnede ideer som defi nerer dets oppdrag og mål [ ] for The Museum of Modern Art, er ønsket å sørge for en detaljert og forstålig historie om moderne kunst noe som styrer nesten alt det gjør. Likevel er museet bevisst på at dette målet aldri kan bli oppnådd på en tilfredsstillende måte fordi moderne kunst er under konstant utvikling. Ettersom museet utviklet seg ble ikke kunsten lenger omtalt som moderne kunst eller samtidskunst, men det oppsto en tanke om at samtidskunst var den nyeste formen for moderne kunst. 3 Siden begynnelsen har MoMA stadig omdefi nert ideen for å tilpasse seg samtiden. Grunnleggernes opprinnelige idé var museet som et sted hvor moderne kunst kunne komme og gå, i tråd med modernismens konstante endring. Stikk i strid med dette ble det i 1952 etablerte en permanent utstilling. Denne samlingen er allment betraktet som det mest imponerende og varierte utvalget av moderne kunst noensinne. 4 På samme tid har MoMA beholdt sin originale tanke, og er fortsatt et sted hvor nye kunststiler sirkulerer. 8

9 Eksempler på verker som er, eller har vært, utstilt på MoMA fra eldst til nyest: Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Mark Rothko, Abramovic, Tim Burton og Gary Hill. 9

10 MoMAs utvikling - kronologisk historie: MoMA har på grunn av sin plassering midt på Manhattan vært styrt av eiendomsforholdene og utvidelser av museet har skjedd steg for steg. Da MoMA ervervet seg tomta til Dorset Hotel i 1996 lå mulighetene til stede for et helt nytt kompleks der man inkluderer deler av det eksisterende museet, ikke bare legger til en ny fl øy. Betingelsene som har formet historien har vært viktig i utviklingen av MoMA, og i dag er museets historie synlig i fasaden langs 53rd street november 1929 åpnet museets dører for første gang. Adressen var 12. etasje av Heckscher Building på 730 Fifth Avenue, der de leide 427 kvm lokaler til utstilling, bibliotek og kontorer til fi re ansatte. Dette var verdens første museum for samtidskunst og var lenge også det eneste museet av denne typen. I utgangspunktet var det et galleri for samlingene av moderne kunst tilhørende «The Ladies», som Abby Rockefeller og venninne var kjent som. Moderne kunst ble på denne tiden betraktet som skandaløst og var ikke noe folk brydde seg noe særlig med, spesielt ikke kvinner med så høy sosial stilling I løpet av de ti neste årene fl yttet museet til tre midlertidige lokaler. I følge Imagening the future of the Museum of Modern Art doblet museet sitt utstillingsareal og antall ansatte når det i 1932 fl yttet til et femetasjers townhouse a i 11 West 53rd Street, leid ut av John D. Rockefeller Jr, Abby Rockefellers ektefelle. 5 Dette var et skritt nærmere MoMA som en etablert institusjon med en permanent offentlig tilstedeværelse og identitet. 6 I 1937 hadde MoMA midlertidige lokaler på Rockefeller Center i påvente av museets nye bygning. a: Vi har her valgt å bruke det engelske ordet townhouse i mangel på en god norsk oversettelse. I følge tritrans.net oversettes ordet til byrekkehus. bildet over er et eksempel på et townhouse. 10

11 Museets 10-års jubileum ble markert med åpningen av en ny hovedbygning i 11 West 53rd Street 10. mai Den eksisterende boligblokken museet hadde fl yttet inn i 1932 og tre andre tomter ble erstattet med en ny bygning i «internasjonal stil», museets første permanente hjem. Her fi kk galleriene mer plass enn tidligere, i tilegg til at museets unike karakter ble ivaretatt ved egne arealer til auditorium, fi lmsenter og skulpturhage. Bygget ble designet av arkitektene Goodwin og Stone. Dette var i følge Simon Glynn den første bygningen bygget i denne stilen i USA. 7 Den internasjonale stilen, selv i den fortynnende utgaven man fant i denne museumsbygningen, førte til nokså nøytrale rom inne og reduserte faren for uoverensstemmelser mellom kravene til arkitekturen og kravene til kunsten Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden åpner. Hagen er omdesignet av Johnson fra museumshage til skulpturhage I 1951 åpnet et syv etasjer høyt bygg inntil det allerede eksisterende hovedbygget. Dette ble revet i 1979 for å gi plass til den nye vestre fl øyen Nordfl øyen åpner, også designet av Johnson. 11

12 I 1984 åpnet en utvidelsen av museet tegnet av Cesar Pelli. Pelli gjennomførte den konseptuelle oppgaven det var å reorganisere alle museets indre rom. Utvidelsen inkluderte en seks etasjer høy vestfl øy, en utvidet hagefl øy og en fullstendig renovert skulpturhage. Det totale galleriarealet ble mer enn doblet i tilegg til at mer areal ble satt av til utdanning. Galleriene beholdt den eksisterende takhøyden på 3,7-4,3 meter, en lav takhøyde etter standarden for museer og offentlige bygninger. De har blitt karakterisert som intime, trange og kompliserte. Utvidelsen av hagefl øyen var egentlig det eneste som skilte seg fra det formspråket MoMA ble forbundet med. Garden Hall var et fi re etasjer høyt drivhusliknende volum der museets sirkulasjon og nye restauranter var plassert. Denne delen av museet fi nnes ikke lenger i dag, men herfra hadde de besøkende utsikt til hagen og husene omkring museet Østfl øyen fra nord. Hentet fra Imagening the future of modern art. Museet markerer sitt 35-års jubileum i 1964 med åpningen av Johnsons nyeste design. Designet inkluderer den nye østfl øyen, en hagefl øy, nye gallerier og en renovert lobby. 2 Det er denne østfl øyen som i dag er synlig i fasaden i 53rd Street ved siden av St. Thomas Church. Inkludert i Pellis design er også det nye museumstårnet, bestående av 56 etasjer, og utviklet av en privat eiendomsutvikler. Teknisk sett opptar ikke museet noe plass i selve tårnet og det er juridisk uavhengig av museet i de nedre etasjene. Likevel er tårnet en viktig inntektskilde for museet på grunn av skattefortjenester. Museet stod sterkere som institusjon enn på lenge Garden Hall. Hentet fra Imagening the future of modern art. 12

13 1996 Museet erverver seg Dorset Hotel og to tilliggende townhouse som skal brukes til fremtidig ekspansjon Yoshio Taniguchi blir av museet kåret som vinner av arkitektkonkurransen, med sitt design for renovasjonen og utvidelsen av museet Taniguchis skisser hentet fra The New Museum of Modern Art 2004 MoMAs mest ambisiøse byggeprosjekt åpnet dørene for offentligheten 20.november 2004, i tide til å markere museets 75-års jubileum. Bygningskomplekset var en betydelig utvidelse langs gata og en større transformasjon av de eksisterende bygningene med kvm nytt og redesignet areal. Arbeidet med byggingen av det nye museet starter og MoMA holder sine lokaler på Manhattan stengt fra mai 2002 til åpningen av det nye museet. Den midlertidige utstillingen, som fi kk navnet MoMA QNS, holdt til i en nedlagt stiftefabrikk i Queens. Stiftefabrikken ble kjøpt av museet allerede i 1999 og ble omdesignet for å huse utstillingen Museet avslører planer om videre utvidelse på nabotomten. 13

14 det nye 14

15 15

16 nøytralbygg versus signalbygg: Ut ifra MoMAs ønske om å fortelle en historie om moderne kunst som er i konstant endring, er ikke MoMA et museum i vanlig forstand. Tidligere museumsdirektør Alfred Barr Jr. erklærte allerede i 1939 at det var viktig å behandle galleriene som laboratorier og skape et museum som var i konstant endring, på samme måte som vår oppfatning av moderne kunst endres og utvikles. Museet skulle både være populært og popularistisk i ånd og i sin tolkning av et museum for moderne kunst gikk museet bort fra det tradisjonelle formspråket museer hadde på denne tiden og erstattet nyklassisismen med den internasjonale modernistiske stilen. I en tid hvor den nye museumstrenden er å skape signalbygg kan man si at MoMA er radikale ved å velge å gå mot strømmen. Museet var ikke ute etter et nytt «Guggenheim», og brukte tid på å analysere seg selv før arkitektkonkurransen. De spurte seg selv Hvem er vi? Hvor skal vi? Lowry har uttalt at et signalbygg ikke ville være vellykket på denne tomta. Kritikere som Joseph Giovanni mener museet begrenser seg til en konservativ type modernisme og med det et begrenset valg av arkitekter og forslag. Han går så langt som å hevde at museet har feilet i sin oppgave i å være tilstede i samtiden. 9 Kritikken kommer frem i en diskusjon mellom Joseph Giovanni og Terence Riley i Fisticuffs on 53rd street og er en av mange diskusjoner det nye MoMA har skapt. Med en stor utvidelse lå mulighetene til rette for å lage et såkalt signalbygg. Jim Frederick hevder at ved valg av arkitekt satte MoMA et radikalt standpunkt mot den økende maksimalistiske trenden innenfor museumsarkitektur. 10 En bevegelse eksemplifi sert gjennom Frank Gehrys Guggenheim i Bilbao, hvor bygningen får minst like mye oppmerksomhet som kunsten den huser. Taniguchi formet et forslag som tilbød både en utvidelse og en fortsettelse av museets identitet. Terence Riley, sjefskurator ved arkitektur og designavdelingen ved MoMA, forteller Dette var motsatt av det aksepterte i kunstverdenen, som sa at du enten hadde en bygning som var et kunstverk i seg selv eller du hadde et «ingenting», nøytral arkitektur. Jeg tror det Taniguchis bygg gjør er å sprenge det litt og si Sorry, de er ikke de eneste to alternativene. 3 Riley har også uttalt at det nye MoMA ikke ønsker å være spennende, men snarere hensiktsmessig. Museet er utenfor oppstartfasen og har allerede etablerte en klar identitet med byggingen fra Taniguchis design fi ntilpasser derfor museets funksjoner fremfor å lage en dristig skulpturell fremstilling. 11 MoMA tok altså et klart standpunkt mot signalbygg-trenden uten at vi kan fi nne tydelig argumentasjon på valgene de tar annet enn at «det ikke ville passe» eller at det ikke ville være synlig fra avenyene. Vi ser at Giovanni og Frederick har et poeng i at museet satte store begrensinger for seg selv på dette punktet. Samtidig kan man si at museet kom ned til «kjernen av problemet» ved å velge en strategi som gikk ut på å defi nere seg selv og studere andre museer, som grunnlag for det nye MoMA. Diskusjonen vi nå går inn på dreier seg om eksteriørarkitektur og med bakgrunn i det vil vi karakterisere arkitekturen på MoMA som «nøytral». Det er kun skiltene i 53rd Street som gjør forbipasserende oppmerksomme på museet, arkitekturen forsvinner i omgivelsene. MoMA argumenterer med at arkitekturen ikke skal ta oppmerksomheten fra kunsten. Her kan man spørre seg om ikke arkitektur også kan være kunst uten å ta oppmerksomheten, og er signalbyggarkitektur nødvendigvis mer kunst enn nøytralbyggarkitektur? Giovannis påstand fremstår som om signalbygg er eneste veien å gå for samtidsarkitektur. For Guggenheim var kanskje signalbygg det rette formsvaret, men er det nødvendigvis mer aktuelt og samtidig? 16

17 17

18 MoMA vokser: I følge Alexandra Lange var noe av det første Glenn Lowry gjorde etter å ha inntatt stillingen som direktør i 1995 å evaluere de mulighetene museet hadde. Behovet for mer plass vil alltid være tilstede i en institusjon som samler på verker. Lowry mente at det museet trengte var en grundig renovering da den historiske samlingen hadde blitt for statisk og gikk på bekostning av samtidskunsten. Mer areal var nødvendig for å tilrettelegge for de eksisterende funksjonene, i tilegg til behovet for nye og varierte arealer for å møte fremtidens utfordringer. 3 Fortsettelsen på renoveringstankene kom da Dorset Hotel med nabotomter kom på markedet et år senere. Disse tomtene gjorde det mulig å gå bort fra den langstrakte strukturen til det eksisterende museet. Da det var bestemt at MoMA skulle utvides skulle det skje under bestemte forhold og med strenge føringer fra byggherren. I The MOMA Expansion: A Conversation with Terence Riley kommer det frem at målene og forutsetningene for utvidelsen skulle bli defi nert under en rekke konferanser og diskusjoner i startfasen av prosjektet, både med fagfolk, offentligheten og eksperter. 12 Tod William og Billie Tsiens Det fantes også andre alternativer da museet skulle utvides. Museumsledelsen vurderte alternativer som å fl ytte hele museet til en ny tomt eller dele opp museet i ulike avdelinger. Museet endte opp med å kjøpe tomtene vest og nord for det eksisterende museet, et dyrt alternativ, men det som best ivaretok de ønskene museet hadde. Et nytt, utvidet og omdannet museum var i planleggingsfasen. Prosessen mot et nytt museum hadde fl ere trinn. Museet begynte med å undersøke ideer, deretter defi nere mål og ønsker. Hva slags museum ønsket MoMA å være og hvordan skulle det balansere kontakten med fortiden med ønsker for fremtiden? For å få et vellykket nytt museum må institusjonen vite hva den ønsker å være og må klare å uttrykke det klart. I tillegg må arkitekten forstå hva som blir kommunisert. [ ] Det må være dialoger og idèutvekslinger, dette er ikke vanlig i mange sammenhenger, uttalte Riley. 12 Rafael Vinoly Steven Holl Ønskene museet hadde før arkitektkonkurransen startet var at arkitekten skulle ta vare på den historiske dimensjonen til moderniteten og kravene til samtidskunst. I tillegg skulle tildelingen av plass for museets ulike funksjoner balanseres, bygningskomplekset skulle integrere den nye arkitekturen i den historiske situasjonen og mengden renovering kartlegges. 18

19 charretten: Det neste trinnet i prosessen var å velge ut arkitekter. Det ble etablert tre komiteer for å hjelpe til med valget. Arkitektene ble nøye vurdert etter kriterier og gjennomgikk en utvelgelsesprosess. Den foregikk i to trinn der viktige temaer var intimitet, sirkulasjon, urbanisme og intern konfi gurasjon. 13 Ti arkitekter med ulike tilnærmingsmåter, og unge så vel som etablerte, ble valgt ut til å være med i en charrette, på norsk kalt «plansmier». Charetten startet med et todagers besøk på museet der arkitektene gjorde seg kjent med den urbane, romlige og fysiske karakteristikken på tomta, i tillegg til å starte en dialog med museet. Fire og en halv uke senere ble arkitektenes forslag og ideer levert. Målet med designøvelsen var å utforske og generere mange løsninger på grunnleggende urbanistiske og konseptuelle problemer. Arkitektene ble derfor ikke bedt om å utvikle én løsning på det gitte problemet, det var deres metoder for å tilnærme seg tomta som skulle evalueres. Det vi gjorde i charetten var å spørre dem om å avsløre måten de tenke på, å tillate oss å kritisere de ikke avsluttede forslagene og refl eksjonen enhver arkitekt går gjennom på vei til en optimalisert konklusjon. Vi spurte de om å stoppe på et visst punkt for å tillate en dialog: hvor langt har du kommet, hva tenker du? 12 Charetten spilte en betydelig rolle i diskusjonene rundt museets behov og var viktig for utarbeidelse av behovsanalysen som igjen var med å forme designprogrammet som ble gitt til de utvalgte arkitektene. Wiel Arets Bernard Tschumi Dominique Perralt Herzog & de Meuron Rem Koolhaas Toyo Ito 19

20 arkitektkonkurransen: I april 1997 møttes komiteen for å bestemme hvilke arkitekter som skulle delta i arkitektkonkurransen. I utvelgelsen var resultatene fra charetten viktig og debatten foregikk over to dager. Det var hovedsakelig direktøren og sjefskuratorene som valgte deltakerne. Det var store diskusjoner. uttaler Riley. 12 Det ble til slutt enighet om tre fi nalister. Herzog og de Meuron ble valgt for sine omtenksomme og utfordrende ideer, samtidig som de var klar over den utviklende rollen museet hadde i verdsettelsen av kunst. Taniguchi ble valgt for sin eleganse og klarhet, i tillegg til hans sensitivitet for lys og rom. Til slutt ble Tschumi valgt for sin forståelse av bevaringsspørsmålene, museets mål og hans begrep av tomta. 5 Designet til alle de tre fi nalistene er i følge Deborah K. Dietsch kjent, praktisk og dempet. 14 Arkitektene skulle tenke spesielt på galleriene, de offentlige rommene og den nødvendige sirkulasjonen for det nye museet. Arkitektene hadde ikke tidligere i prosessen måtte forholde seg til et budsjett, men fi kk nå et på 150 millioner dollar. Det skulle være en god balanse mellom det nye bygget som skulle bygges på den nye tomta og renovasjonen av de eksisterende museumsbygningene. De ulike bygningene måtte veves sammen, og det var en utfordring å sette inn en stor galleriutvidelse på en trang, urban tomt. MoMA var på jakt etter en arkitekt som kunne gi svar på de konseptene kuratorene hadde i tankene. Gjennom konkurransen fi kk arkitektene god oppfølging og de tre endelige forslagene ble levert september Tre måneder senere, 8.desember 1997, ble det offentliggjort at Yoshio Taniguchi var vinneren av den prestisjefylte konkurransen. Med valget av både prosess og arkitekter tok MoMA en klar stilling til hva de ønsket. Gjennom en charette fi kk kanskje museet større innfl ytelse på arkitekten og den kreative prosessen, enn ved å hyre en arkitekt eller ha en tradisjonell arkitektkonkurranse. Museets mål og ønsker kom også til syne i valget av deltakere. De ulike prosessene fører til ulike resultat. Ved å ta det valget som MoMA gjorde beskyttet museet sine egne interesser. Dersom MoMA for Bernard Tschumi Alle bilder fra charetten og arkitektkonkurransen hentet fra Imagening the Future of Modern Art. Herzog & de Meuron eksempel hadde holdt en åpen arkitektkonkurranse ville nok resultatet blitt et helt annet, ikke så preget av museet og med større variasjon i resultatene. Etter å ha valgt deltakere «de likte» videreutviklet de programmet gjennom charetten på grunnlag av avgjørelser som allerede var tatt. Mange synes at MoMA tok litt for mye av kontrollen. 20

21 Han [Taniguchi] har skapt svært vakre bygninger, svært enkle modernistiske bygninger [...] Vi følte han forstod hva MoMA handlet om. Derfor følte vi, fi losofi sk sett, at han var en som ville jobbe med oss. - David Rockefeller. 3 21

22 arkitektene: Yoshio Taniguchi: Yoshio Taniguchi er klassisk modernist. 15 Han ble født i Japan i 1937, sønn av den kjente arkitekten Yoshiro Taniguchi ( ). Yoshio utdannet seg til mekanisk ingeniør fra Keio University, før han tok mastergrad i arkitektur fra Harvard. 16 Biografi en om Yoshio Taniguchi forteller oss at etter endt studie jobbet han først en kort periode hos arkitekten Walter Gropius, en av grunnleggerne av modernismen innenfor arkitekturfeltet. Senere tilbrakte han bortimot 10 år under den anerkjente arkitekten Kenzo Tange i Japan. I 1975 grunnla Taniguchi sitt eget arkitektkontor, Taniguchi and Associates, og begynte å ta designoppdrag for skoler, biblioteker og andre offentlige bygninger i Japan. 17 Taniguchi vokste frem til å bli en av Japans ledende museumsarkitekter på 80- og 90-tallet med museer som for eksempel Shiseido Museum of Art og Toyota Municipal Museum of Art. I tillegg har han undervist på Harvard, UCLA og Universitetet i Tokyo. Tross hans kontakter med vestlig modernisme synes tradisjoner fra japansk arkitektur å være like under overfl aten i hans arbeider. Han bruker primærelementer og har en sterk interesse for materialer og materialitet. 16 kpf: Kohn Pedersen Fox Associates, forkortet KPF ble grunnlagt i Firmaet er et av verdens mest fremragende arkitekturkontorer. De har prosjekter innenfor mange kategorier, som for eksempel kultur og underholdning, interiører, byplan, kontorbygg, infrastruktur og utdanning. Selskapet har seks globale kontorer, ledet av 20 hovedarkitekter og 14 direktører. Det har over 500 ansatte fra 43 land og har en fi losofi med sterke røtter i troen på at suksess er et resultat av samarbeid og dialog. 20 Yoshio Taniguchi Når Taniguchi ble spurt om å forklare arkitekturen ved det nye MoMA skal han ha svart: Arkitekturen skal snakke for seg selv, så jeg trenger ikke forklare noen ting

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen Det gode liv Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn Gro Berntsen Mastergradsoppgave Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 Forord

Detaljer

2013 tema: LPO i New York

2013 tema: LPO i New York 2013 tema: LPO i New York Gjennom mengden av oppdrag vi gjør, dannes en holdning til vårt samfunn og våre omgivelser. Vi tror på mangfold og variasjon, - det er dét som er LPO! LPO desember 2013 JULEHILSEN

Detaljer

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser 1.0 Innledning - Min jobb er å få frem et klikk. Jeg skal ikke lure frem et klikk. Det er et prinsipp: Luring er ikke lov. Men pirring er veldig

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 1 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Enjoy Tromsø og pilotprosjektet Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 er et

Detaljer

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014 Anna Lindholm Vinter i Drammen - en studie av hvordan barns lek kan bidra til byliv om vinteren Trondheim 10. juni 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultetet for arkitektur og billedkunst

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Paal Christian Bjønnes

Paal Christian Bjønnes 24. april 2009 Bacheloroppgave «Hvordan kan digitale verktøy benyttes i uterommet med barn i barnehagen?» Paal Christian Bjønnes Dronning Mauds Minne Høgskole Innhold 1 Innledning...4 1.1 Problemstilling...4

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer