SJEKKPOSTEN. Landsmøtet april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»"

Transkript

1 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste prisen»

2 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 F R A R E D A K T Ø R E N : L E D E R : Forsidebilde: Stavangers kjente skulptur Sverd i stein. Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo President: Odd Helge Olsen Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Mob.: (p) Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: Mob.: e-post: Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: Mob.: e-post: Redaksjonskomite: Dan Viggo Bergtun Erling Hoém Odd Sverre Knutsen Øystein Frøiland Ekspedisjon: Jan Steen Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundssekretær: Berit Magnussen Tlf.: Mob.: e-post: Forbundets hjemmesider: Husk å melde adresseforandring til FNVLF, telefon eller faks Neste utgave av Sjekkposten kommer i mai Bidrag i form av tekst og bilder må være redaksjonen i hende senest 15. april. Trykk: Nr1Arktrykk as I ET MØTE i World Veterans Federation Special Committee on European Affairs i Lisboa nylig kom det frem av en rapport FNVLF har deltatt i, at det er ikke bare i Norge at veteranorganisasjonene har vanskeligheter med å få myndighetene til å forstå de reelle problemene som Posttraumatiske stresslidelser (PTSD) skaper for veteraner. Dette gjelder generelt. I MEDIA I DET siste har vi kunnet lese om flere veteraner (og medlemmer) som har vært modige nok til å ta den belastningen det er å stå frem med sine historier, for å sette søkelyset på de mange problemer veteraner sliter med etter endt tjeneste. PTSD, og de sosiale, praktiske og økonomiske problemene dette fører med seg. Problemer som er godt kjent for oss i FNVLF, men som nå burde være kjent for mange. Honnør til disse og Veteranforbundet SIOPS. FNVLF HAR I LENGRE tid vært bekymret for soldaten ute. Selv om soldatene er bedre forberedt og bedre utrustet nå enn før, gjør operasjonenes art og den svært korte perioden mellom oppdragene til å normalisere tilværelsen og fordøye inntrykkene, at Forbundet frykter det vil bli langt flere soldater med senskader i fremtiden. Feltprest Jan Inge Ringsby, som dere kan lese om i dette nummeret, er ikke i tvil. Han har sett krigen og elendigheten i hvitøyet, og vet at mange soldater strever etter at de kommer hjem. DERFOR ER DET gledelig når FNVLF har registret flere positive signaler fra Forsvaret i det siste, om at forståelsen for den belastningen deltakelse i internasjonale operasjoner medfører har blitt bedret. GENERALMAJOR Robert Mood, Generalinspektør for Hæren, har i media påpekt at Hæren er bekymret for den slitasjen de soldatene som nå er ute i internasjonale operasjoner blir påført, og ønsker å trappe ned Norges bidrag i Afghanistan på sikt, av hensyn til personellet og de ressursene man har å ta av. Likeså Forsvarets sterke skepsis til at Norge skal delta i flere lengre internasjonale operasjoner på grunn av kapasitetsmangel og belastningen det vil påføre de som sendes ut. Også fra Forsvarspolitisk ledelse har det vært positive signaler i det siste. Forsvarsministeren har lovet hjelp til Irakveteraner, og Forsvarsdepartementet arbeider med å innføre objektivt arbeidsgiveransvar for personell i internasjonale operasjoner i Forsvarspersonel-loven. Politisk rådgiver Ragnhild Mathisen har ved flere anledninger, og senest på Lands-møtet i Stavanger, understreket at Veteran-arbeidet prioriteres høyt i denne regjeringen, og at regjeringen ønsker å se på de hurtigst mulig virkende virkemidlene først for å tette hullene raskest mulig. Med hun understreket også at Regjeringens lovarbeid for å bedre rettighetene for veteraner ikke stenger for å utrede arbeidet med å se på krigspensjon, slik bl.a Forsvarssjefen har tatt til orde for. Det tas sikte på å legge frem lovforslag for å styrke veteraners rettigheter til høring før sommeren. FNVLF HÅPER det blir et lovforslag, uten for mange begrensninger, som virkelig vil gjøre det enklere for veteraner med fysiske og psykiske skader å få erstatning etter utenlandstjeneste. Takk for tilliten FNVLF s landsmøte er nå avviklet med meget god stemning, konstruktive debatter og stor deltakelse. Først vil jeg takke Rogaland FN/NATO VF som teknisk arrangør for et meget godt tilrettelagt landsmøte. Dernest vil jeg takke politisk rådgiver Ragnhild Mathisen, ekspedisjonssjef Elisabeth Bødtker Larsen og jurist Helge Jellestad Andersen som blant annet orienterte om veteransaker og viste stor interesse for det arbeid som FNVLF utfører for veteraner. Til slutt en takk til alle delegatene som var med å gjøre dette landsmøtet til en stor suksess. Dere dominerte landsmøtet på en helt annen og positiv måte enn det vi tidligere har vært vitne til. Dette landsmøtet viste også at vi er samstemte, og at styret har landsmøtets tillit, og dette er viktig for meg i det videre arbeidet. Forbundets navn har vært et stadig diskusjonsmøte på mange landsmøter uten at en er kommet noe særlig videre. Denne gang bestemte landsmøtet at vi skulle skifte navn, og at vi skulle bestemme oss for et nytt navn i løpet av tiden vi var sammen i Stavanger. Dette var kloke beslutninger, og et nesten enstemmig landsmøte bestemte at forbundets nye navn skal være Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Navnet skal iverksettes fra 1. januar Jeg håper nå at forbundet vil stå frem som ett forbund, og et forbund for alle veteraner for internasjonale operasjoner uansett alder. UNIFIL s 30 års jubileum står for døren med både lokale og regionale arrangementer. I tillegg kommer et arrangement i Libanon mai samt hovedarrangementet i Oslo fra mai. Jeg anmoder så sterkt jeg kan om at UNIFIL veteranene støtter opp om ovennevnte arrangementer. President Odd-Helge Olsen Kristiansand Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Tlf: Mob: Visepresident Jon Birger Berntsen Bygning 8 Oslo MIL 0015 Oslo Tlf Fax: Mob.: Styremedlem Svein Dyrvik Trønderlag 7105 Stadsbygd Tlf Styremedlem Anne Kari Andreassen, Sunnmøre Postboks 1114 Sentrum 6001 Ålesund Tlf P M Styremedlem Heidi J. Brudal Ringerike Steinliveien Hønefoss M.: Styremedlem Ola van der Eynden, Midt-Finnmark 9710 Indre Billefjord Tlf Mob.: Kontor Banak mil tlf Uten den store støtten fra Forsvarets Veteranadminstrasjon (FVA) hadde det ikke vært mulig å gjennomføre disse arrangementene. Takk til Forsvarssjefen og lederen av FVA. Til slutt vil jeg takke avgått visepresident Dan-Viggo Bergtun og avgått styre med vararepresentanter for vel utført jobb. Jeg ønsker ny visepresident Jon Birger Berntsen, styre og vararepresentanter velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid til beste for alle veteraner for internasjonale operasjoner. Odd Helge Olsen President F O R B U N D S S T Y R E T I F N V L F / Styremedlem Olav Tofte Larssen, Rana og omegn Olderveien 14, 8622 Mo i Rana Tlf: , Mobil: Varamedlem Johnny Brenna Vestfold og Telemark Gårdsbakken 39 F Tlf /m Fax Larvik Varamedlem Kjell Brosten Rogaland Øvre Stokkavei Stavanger Tlf / Varamedlem Frank Freding Bodø Langstranda Bodø Tlf: Mobil: Varamedlem Jon Hildrum Namdal Prestekrageveien Namsos Mobil: Varamedlem Odd J. Bentsen Haugaland Kvednahaugveien Torvastad Tlf.: M.:

3 «Og barnets navn skal være» FNVLFs landsmøte 2008 ble holdt i Stavanger April d.å. med Rogaland FN/NATO VF som arrangør. Landsmøtet 2008 bar preg av god stemning, konstruktive debatter, og bred og engasjert deltakelse. Det som sterkest preget årets landsmøte var viljen til, og debatten rundt nytt navn for Forbundet. Av Kristin Bjerkli Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, hilste FNVLFs Landsmøtet velkommen til Stavanger. Hun viste en film med Stavangers Kulturhovedstads søknad, og snakket om byens visjoner for, og mål med, kulturhovedstadsåret. Kulturåret vil ha tre fokusområder: fred, forsoning og tåleranse, barn og unge, og bærekraftig utvikling. Landsmøtet ble formelt åpnet av President Odd-Helge Olsen, som ønsket alle delegatene velkommen. Spesielt velkommen var Erik Myroldhaug fra Forsvarets Vetranadministrasjon (FVA). Presidenten takket FVA for god støtte og godt samarbeid i perioden som har vært. I sin oppsummering av siste Landsmøteperiode, pekte Odd-Helge Olsen bl.a. på arbeidet for å få Bæreia hjem som har lykkes, og adresserte i den forbindelse til FVA forbundets sterke ønske om å være med på å stake ut veien videre for stedet Kameratstøttearbeidet er noe av det viktigste vi holder på med. Presidenten takket Knut Østbøll for utrettelig pågangsmot i dette arbeidet, og lokallagene for å sende stødige og engasjerte personer på kameratstøtte kurs. Det skal bli spennende senere i år når websidene Kameratstøtte.no, lanseres i samarbeid med Mental Helse. Vi skal ha aktivitet ute, og jeg håper det er kursen landsmøtet vil gi Forbundsstyret. Lokalforeningene har aldri hatt så mye penger på bok som nå. Og min oppfordringen er:; kjør aktiviteter ikke vent på magre år. Gi våre veteraner et sted å være og aktiviteter bli levende lokallag! Oppfordret Presidenten. Landsmøtet april i Stavanger Presidenten kunne også fortelle at internasjonale veteranforeninger nå ber Norge/FNVLF om hjelp for å etablere sine egne kameratstøtteorganisasjoner under mottoet Veteraner hjelper veteraner. Mange ønsker den norske modellen, og World Veterans Federations (WVF) berømmer vårt pionerarbeid med å legge grunnen for kameratstøttearbeidet. Det har vært en god periode. På tidligere Landsmøter har det vært brukt for mye tid på fortid. Formaliteter er viktig, men det å stake ut kursen videre er viktigere. Vi må konsentrerer oss om å se fremover, og stake ut kursen for et nytt Forbundsstyre, gi Forbundsstyret den nødvendige støtten for å arbeide mot nye hovedmål for ny periode. Og med disse ord erklærte presidenten landsmøtet for åpnet. Foredrag. Landsmøteforedraget ble holdt av politisk rådgiver Ragnhild Mathisen fra Forsvarsdepartementet, som også hadde med seg ekspedisjonssjef Elisabeth Bøtker Larsen, og juridisk rådgiver Helge Jellestad Andersen. Ragnhild Mathisen åpnet med å fremheve at det er en god og konstruktiv dialog med FNVLF, og at interesseorganisasjonen er en viktig premisseleverandør i veteranspørsmål for Regjeringen/Forsvarsdepartementet i arbeidet med å bedre vilkårene for veteranene. Hun snakket først om Regjeringens langtidsplan for Forsvaret, og deretter om det arbeidet som gjøres i dag i regjeringen/forsvarsdepartementet (FD) vedrørende veteranrettigheter. Hun understreket bl.a: Veteranarbeidet prioriteres høyt av denne regjeringen. Den erkjenner behovet for å gjøre det bedre enn tidligere. Det pålegger Forsvaret et stort ansvar når vi sender soldater ut, både ved å forberede dem, ved å gi dem trygghet for at de blir ivaretatt mens de er ute, og når de kommer hjem nordmenn vært ute i vidt forskjellige oppdrag, med mange forskjellige erfaringer. Det er forskjell på garvede middelaldrende stabsoffiserer og unge soldater som har vært ute. De sammensatte gruppene av veteraner i forsvaret trenger et bredt spekter av virkemidler. Veteranpolitikk dreier seg om alt fra møteplasser, til rettigheter ved fysiske og psykiske skader % av veteranene oppgir å ha fått økt selvtillit og har hatt positive oplevelser av tjenesten. Mange har også hatt tøffe opplevelser. Dette øker i takt med antall operasjoner og grad av intensitet i tjenesten. Både Forsvarsministeren og jeg har fått høre mange historier fra de som sliter og disse historiene styrker troen på at arbeidet med veteranrettigheter er viktig. Mange opplever å bli kasteball i det erstatningssystemet vi har i dag, ved sykdom og belastningsskader, og slik kan vi ikke ha det. For første gang i historien har vi fått en grundig gjennomgang av veteraners situasjon gjennom 2to arbeidsgrupper nedsatt av Forsvarsministeren, der FNVLF har vært med i referansegruppene, og som er et godt grunnlag for videre arbeid. Hun avsluttet med å understreke at Regjeringens lovarbeid for å bedre rettighetene for veteraner, ikke stenger for å utrede arbeidet for å se på krigspensjon. Men regjeringen ønsker å se på de hurtigst mulig virkende virkemidlene først, for å tette hullene raskest mulig. Forhandlingene. President Odd-Helge Olsens ønsker om et Landsmøte med fokus på fremtiden ble hørt. Det var et samstemt Landsmøte der mange deltok i debatten viste det seg. Forhandlingene rundt vedtektsendringer, langsiktige mål, mål for virksomheten, og budsjett, bar mer preg av oppklaringer rundt poster, enn av uenighet rundt saker og forslag. Og slik vedtektene nå lyder etter justeringer, de vedtatte, nye langsiktige mål, og mål for virksomheten de neste to årene, fremgår det tydelig at vi skal arbeide for å ivareta interessene til alle veteraner fra internasjonale operasjoner. Og hva skal barnet hete? Forbundets navn har gjentatte ganger vært oppe til diskusjon på tidligere Landsmøter. Som ventet var det også i år forslaget om å endre navn som opptok Landsmøtet sterkest. Men i motsetning til tidligere Landsmøter, der usikkerhet rundt navneskifte har vært større enn viljen til å skifte, var det nå et nesten enstemmig landsmøte som stemte for at tiden er inne for navneskifte. Og ikke nok med det, landsmøtet besluttet at det skulle bestemme seg for ett nytt navn mens det var samlet. Med det internasjonale engasjementet Norge har i dag og har hatt de siste årene med hovedsakelig NATO styrker, har mange lokalforeninger tatt inn over seg at det navnet interesseorganisasjonen har i dag, kan føles ekskluderende for de unge fredssoldater som er i tjeneste nå. FNVLF har i løpet av de siste årene fått stadig flere tilbakemeldinger om at mange som tjenestegjør i internasjonale operasjoner i dag ikke føler noen tilhørighet til FN, selv om operasjonene i de fleste tilfeller er hjemlet i FN-vedtak. De oppfatter seg ikke som FN-veteraner, og følgelig sliter lokalforeningene og forbundet med å rekruttere nye, unge medlemmmer. Dette tilsier at Forbundets navn bør være nøytralt i forhold til operasjonenes organisasjonsmessige tilhørighet. Vi arbeider både for de som har vært i tjeneste tidligere, og for de soldatene som er ute i oppdrag nå, for å sikre bedre rettigheter og oppfølging, slik at disse soldatene ikke skal oppleve like store praktiske, fysiske og psykiske belastninger etter endt tjeneste, som flere veteraner har slitt med og fremdeles sliter med i dag. Generalinspektøren for Hæren, Robert Mood utfordret i vinter kadettene på Krigsskolen om å utarbeide et forslag basert på hva yngre offiserer synes er et passende navn på Forbundet. Kadettenes navneforslag var ett av flere navn som var oppe til diskusjon, og var det navnet som til slutt ble valgt. Med stort flertall ble det besluttet at Forbundet skifter navn til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, med virkning fra 1. januar Det bør være et navn alle kan identifisere seg med, som er nøytralt m.h.t organisasjonsmessig tilhørighet, og hvor det tydelig går frem hvem Forbundet henvender seg til. Gratulerer! Nytt forbundsstyre Odd Helge Olsen, Kristiansand og omegn, ble gjenvalgt ved akklamasjon. Han får følgende tillitsvalgte med seg i forbundsstyret: Visepresident: Jon Birger Berntsen, Oslo Styremedlemmer: Svein Dyrvik, Trøndelag Anne Kari Andreassen, Sunnmøre Heidi J. Brudal, Ringerike og omegn Olav Tofte Larsen, Rana og omegn Ola van der Eynden, Midt-Finnmark Vararepresentanter: Johnny Brenna, Vestfold og Telemark Kjell Brosten, Rogaland Frank Freding, Bodø og omegn John Hildrum, Namdal Odd J. Bentsen, Haugaland 4 5

4 - Soldater som gir sitt liv for fedrelandet betaler den høyeste prisen. Den nest høyeste betales av dem som reiser hjem med traumer og andre psykiske problemer. Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie Feltprest Jan Inge Ringsby (50) er ikke i tvil. Han har sett krigen og elendigheten i hvitøyet, og vet at mange soldater strever etter at de kommer hjem. - Full krig Som feltprest reiste han sammen med den første norske bataljonen til Tuzla i Bosnia. Avdelingen krysset stadig frontlinjene for å løse sitt oppdrag. De fredsbevarende styrkene skulle forsøke å bevare en fred som overhodet ikke eksisterte. Da hadde han allerede vært på et norsk krigsskip i Den persiske gulf i 1991, da internasjonale styrker forsøkte å kaste Irak ut av Kuwait. Etter den tid har han deltatt i operasjoner i krigsherjede land som Kosovo, Irak og Afghanistan. «Betaler den nest høyeste prisen» - Kirken skal være der folk er. Der det er soldater, skal det være en prest, mener feltprest Jan Inge Ringsby.. Her foran et av palass i Irak. Foto: Ringsby Sterke inntrykk Det er ingen tvil om at sterke bilder og inntrykk har brent seg fast på netthinnen hos feltpresten. Han har levd isolert med mannskapet på et krigsskip, med flammehemmende klær og med gassmaske under puten. Han har sittet i containeren mens gulvet ristet og vinduene klirret under granatnedslagene. Han har sett sårende soldater komme inn fra strid og sendt flere soldater hjem i kister. - Det er sterke opplevelser som man trenger å bearbeide, sier Ringsby. Presten anser det å være tilstede for samtaler som en av sine viktigste oppgaver i felten. For det er viktig å ha noen å snakke med når inntrykkene blir voldsomme og hjemlengselen stor. Soldatene trenger ikke å forklare så mye for feltpresten. - Jeg vet hvordan det kjennes. Vi har en felles erfaringsbakgrunn. - Er du aldri redd? - Dersom man ikke føler på angst er man dum og en dårlig soldat. Underordnet problematikk Det er likevel ikke trusselen man opplever i krigssonen som opptar soldatene mest. - Tankene dreier seg mest om dem hjemme, sier Ringsby. Bomber og granater blir underordnet problematikk. Soldatene er opptatt av parforhold som knirker, syke barn og praktiske problemer som familien hjemme har. - Det kan være tøft å ha slike ting i tankene når man vet at det er tre måneder til man sees neste gang. Hjemme i Kristiansand har Jan Inge Ringsby selv en tålmodig kone og to voksne barn. De har gjennom årene vært mye uten ham. Feltpresten mener hans egne erfaringer fra samlivet gjør det lettere å ha samtaler med medsoldater. - Nettopp fordi jeg selv har opplevd problemene på kroppen, kan jeg fremstå troverdig i det jeg formidler. Til tross for liten tid sammen med familien, føler Ringsby at det han gjør er svært meningsfylt. - Kirken skal være der folk er. Der det er soldater, skal det være en prest. Jeg trives og fungerer godt i den militære organisasjonen, og triv- sel er en forutsetning for å gjøre en god jobb! Folk gir uttrykk for at de får hjelp og støtte, og at presten betyr mye for dem. Sjelesorgutdannelse Ringsby har etter jul deltatt i Pastoralklinisk utdannelse (PKU) ved Modum Bad/Institutt for Sjelesorg. Hans mål var å utvikle seg selv som sjelesørger og samtalepartner. - Samtidig har jeg lært mye om meg selv og min måte å kommunisere med andre, sier Ringsby I sin praksis ved Modum Bad har han spesielt bedt om å få delta i behandlingstilbudet for PTSD (Posttraumatiske stresslidelser) ved Avdeling for angstlidelser. - Det er svært interessant og ikke minst relevant for meg i min jobb, sier Ringsby. Dobbelt press Det doble presset soldatene opplever, med krigstrusler rundt seg samt savn og bekymring for dem hjemme, blir for hard kost for mange. - Noen av mine medsoldater sliter i ettertid. Ofte blir de ikke forstått av det sivile helsevesen som mangler kunnskap om hvordan det er å leve i en krigstilstand. Selvmedisineringen blant veteraner kan være stor, med piller, alkohol og stoff. Mange blir uføre og går inn i tiår på tiår med indre smerte og ødelagt sosialt liv. Ringsby mener det norske samfunn har en stor utfordring med krigsveteranene. På Modum Bad ser han at noen av dem får hjelp. Der har han også fått invitasjon til å dele noe av sin kunnskap og erfaring med fagfolk. - En kompliment til Angstavdelingen som viser vilje til å sette seg inn i problematikken, sier han. - Et moralsk ansvar - Hvor mange krigsveteraner er det som sliter i etterkant? - Nylig ble det avslørt at Forsvaret ikke en gang har oversikt over de som er fysisk skadet. Det er derfor umulig å si. Det verste er kanskje ikke at vi som selv valgte å reise ut, lider, men det går utover så mange uskyldige: Ektefeller, barn og foreldre. Smerten rammer så mange flere enn bare den ene. Jeg synes det er rart at Norge ikke har lært etter andre verdenskrig. I det norske samfunnet bør det å ivareta krigsveteranene få større fokus. Det bør være et moralsk ansvar for enhver nasjon som sender folk ut i striden! - Her er feltpresten avbildet i leirens kirke sammen med en britisk prest. FOTO: Foto: Ringsby FAKTA : Posttraumatisk stresslidelse - PTSD - kjennetegnes av traumeminner som oppleves svært skremmende og levende, til tross for at minnet kan stamme fra en eller flere hendelser for lenge siden. Ved Angstavdelingen på Modum Bad er det opprettet et egen behandlingstilbud (egen gruppe) for PTSD-pasienter. FAKTA : Jan Inge Ringsby Feltprest i Forsvaret 50 år Gift, to barn Bakgrunn som menighetsprest/pastor i Frikirken Militære oppdrag: 1991: Den Persiske Gulf 1994/95: Bosnia 1999/00: Kosovo 2001/02: Kosovo 2003: Irak 2004: Afghanistan Pastoralklinisk utdannelse Deltar på Pastoralklinisk utdannelse (PKU) ved Modum Bad/Institutt for Sjelesorg. PKU er Presteforeningens videre- /etterutdanning i sjelesorg som tilbys prester, pastorer, misjonærer, diakoner og andre som har sjelesorg som en viktig del av sitt arbeid. Kursprogrammet tilsikter balanse mellom teoretisk, praktisk og prosessmessig læring, med klinisk praksis og veiledning, individuelt og i gruppe. PKU sikter mot å fremme personlig modenhet, pastoral identitet og faglig dyktighet i utøvelsen av sjelesorg. 6 7

5 Norske soldater voktet Karzai! PRESIDENTBESØK: Norske soldater samarbeidet tett med afghanske sikkerhetsstyrker under presidentbesøket i Mazar-e Sharif. Foto: Rune Thomas Ege, Forsvaret MAZAR-E SHARIF: Her holder soldatene fra Telemark bataljon vakt for den afghanske presidenten. Av Rune Thomas Ege, presse- og informasjonsoffiser for de norske styrkene i Afghanistan Da Hamid Karzai besøkte Nord- Afghanistans største by på mandag, var soldatene fra den norske utrykningsstyrken i Mazar-e Sharif Natos ryggrad i det strenge sikkerhetsopplegget rundt presidenten. Vellykket oppdrag - I utgangspunktet hadde vi ansvaret for sikkerheten på stedet der presidenten møtte provinsguvernøren, eldre og betydningsfulle personer og flere ministere. Vi samarbeidet tett med afghanske sikkerhetsstyrker, og skulle støtte dem hvis de trengte det. I tillegg skulle vi hjelpe til med å evakuere presidenten og de andre VIPene hvis det skulle bli nødvendig, sier major Jan Helge Dale, kompanisjef for den norske utrykningsstyrken. Uansett hvor den afghanske presidenten beveger seg, er han i livsfare. Flere opprørsgrupper har Karzai som et av sine heteste mål. - I vårt område er det flere trusler, med veibomber (IED-er) og selvmordsbombere som den største utfordringen. Vi var ute med hunder og snuste etter bomber og foretok en rekke andre tiltak. Alt gikk svært bra, ja bedre enn forventet, sier Dale til VG Nett. En fjær i hatten Under besøket i Mazar-e Sharif møtte Karzai blant annet guvernør PRESTISJEOPPDRAG: Major Jan Helge Dale, kompanisjef for den norske utrykningsstyrken i Nord- Afghanistan, deltok selv i oppdraget med å sikre den afghanske presidenten. Foto: Rune Thomas Ege, Forsvaret Mohammed Atta i Balkh-provinsen. Han hadde også kabinettmøter med flere fremtredende ministere i den afghanske regjeringen. - Besøket var viktig fordi dette er presidenten sin måte å føre makten ut i distriktene. Et kabinettmøte med så mange ministere er en viktig hendelse, sier Dale. - En skal ikke undervurdere at norske styrker blir så involvert i sikkerhetsopplegget rundt de som styrer Afghanistan. Det blir lagt merke til at det er den norske utrykningsstyrken som står som innerste Isaf-avdeling. At vi har fått et slikt ansvar, må vi ta som en fjær i hatten, legger Dale til. Før presidenten returnerte til Kabul, åpnet han også en vei i sentrum av Mazar-e Sharif, og besøkte Den blå moské, et av de helligste stedene i den islamske religion. - Besøket og jobben vår gikk veldig bra. Jeg fikk en tilbakemelding i kveld at andre som var involvert i sikkerhetsopplegget var veldig godt fornøyde med jobben vi gjorde, og imponert over den profesjonaliteten de norske soldatene viste, sier Dale. Norske styrker i Afghanistan Norge har i dag om lag 500 soldater i Nato-ledede International Security Assistance Force (Isaf). Styrken består av soldater fra 41 ulike land. Isaf er i Afghanistan etter et enstemmig vedtak i FNs sikkerhetsråd, og etter anmodning fra afghanske myndigheter. Hoveddelen av de norske styrkene befinner seg i Camp Nidaros i Mazar-e Sharif og PRT Meymaneh i Faryab-provinsen. Våren 2008 sender Norge et spesialstyrkebidrag på 150 personer til Kabul, og styrker PRT Meymaneh med tre helikoptre og en manøverstyrke på om lag 100 soldater. Les mer på UNTSO er 60 år Uten UNTSO kunne mye sett verre ut i Midt-Østen i dag. Her fra en UNTSO-post på Golan. FOTO: Forsvaret I 1947 godtok FN en plan med to stater i Palestina.Jerusalem skulle ha internasjonal status. Den 14. mai 1948 frasa Storbritannia seg mandatet over Palestina, og staten Israel ble proklamert. Dagen etter brøt fiendtlighetene løs mellom jøder og arabere. Liv Hegna, redaktør av Pro Patria/Vårt Vern Den 29. mai 1948 anmodet Sikkerhetsrådet om slutt på kampene (Resolusjon 50/1958), og besluttet våpenstillstand. Sikkerhetsrådet vedtok å opprette en organisasjon for å overvåke og kontrollere våpenhvilen som FNutsendingen, grev Folke Bernadotte, rakk å fremforhandle før han ble ryddet av veien av jødiske ekstremister. United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) har senere hatt stor betydning for FNs arbeid i Midt- Østen, og er fortsatt i virksomhet. Konflikten ni Midt-Østen har hatt stor betydning for utviklingen av tanken om FN-styrker i forskjellige tyer fredsbevarende operasjoner. Allerede våren 1948 arbeidet generalsekretær Trygve Lie for å skaffe Sikkerhetsrådet et håndfast redskap, eller som han selv betegnet det, væpnede styrker i en eller annen form. UNTSO ankom regionen i juni Fem land er fortsatt vertsland for UNTSO: Egypt, Israel, Jordan, Libanon og Syria. Hovedkvarteret ligger i Jerusalem. Nordmenn har tjenestegjort i UNTSO i mange omanger. Krigene i 1956, 1967 og 1973 bød på varierte oppdrag for UNTSO. UNTSOfolk er i dag knyttet til forskjellige FNoperasjoner i området: United Nation Disengagement Observer Force (UNDOF) på Golan, United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL) og FNs tilstedeværelse i Sinai i tillegg til UNTSO-kontorene i Beirut og Damaskus. 8 9

6 Observasjoner fra World Veterans Federations arbeid World Veterans Federations (VWF) komité for europeiske saker (Standing Committee on European Affairs, SCEA), som representerer ca. 15 millioner veteraner, behandlet på sitt møte i Lisboa i april i år to viktige saker hvor Norge var en vesentlig aktør. Av Vigar Aabrek Veteraners helse og velferd Firemanns-komiteen med representanter fra Israel, Nederland og Storbritannia, og hvor Norge var representert med tidligere forbundsstyremedlem i FNVLF Bjørn Bakke, la frem sin endelige rapport (blir nærmere presentert i et senere nummer av Sjekkposten. Red). Rapporten peker på fire områder av stor viktighet for veteraners arbeid overfor sine nasjonale myndigheter: Post-traumatiske stressforstyrrelser (PTSD): En mindre del av personell som kommer hjem fra krig eller internasjonale operasjoner vil utvikle psykiske problemer som i alvorlig grad vil påvirke deres livskvalitet. Medisinske uforklarlige fysiske symptomer (MUPS): Fysiske symptomer som ikke kan forklares medisinsk, biologisk eller psykisk. Disse er ofte sammenfattet som Gulfkrig syndrom. For tidlig aldring og sykelighet : Dette angår veteraner, tidligere krigsfanger, krigsinvalider og familiemedlemmer til disse gruppene. Kameratstøtte: Her henledes spesielt oppmerk Lisboa by, stedet hvor World Veterans Federation avholdt sitt møte. somheten på det arbeidet som er startet og utføres av FN-Veteranenes Landsforbund, og som også er fulgt opp av Danmark. Under behandlingen av rapporten kom det klart frem at det er ikke bare i Norge at veteranorganisasjonene har vanskeligheter med å få myndighetene til å forstå de reelle problemene som PTSD og MUPS skaper for veteraner. Dette gjelder generelt uten unntak. Men som nevnt innledningsvis; det står ca. 15 millioner veteraner bak denne rapporten. Kvinnelige veteraner WVFs arbeid for kvinnelige veteraner ledes av tidligere forbundsstyremedlem i FNVLF Marie Elisabeth Sveri i egenskap av Visepresident i WVF. Dette arbeidet kom først skikkelig i gang etter WVFs generalforsamling i 2006, og i tillegg til arbeidsgruppen for kvinner i Europa, er det startet en tilsvarende arbeidsgruppe for Stillehavsområdet. Sveri fremmet under Den europeiske arbeidsgruppen for kvinners presentasjon fire hovedområder som kunne skape problemer for kvinnelige veteraner; Mindre utdannelse Sosial status Stigmatisering Seksuell trakassering og ba som grunnlag for WVFs videre arbeid om skriftlig tilbakemelding fra Europas veteranorganisasjoner på hva den enkelte nasjon har gjort på disse feltene. Dette er med andre ord spørsmål som også FN-Veteranenes Landsforbund må ta stilling til. WVFs profil Lederen av WVFs arbeidsgruppe for studie av anerkjennelse, erindring og forsoning, D. P. Knobel fra Sør-Afrika, gjennomgikk rapporten om WVFs profil. Her fremgår det at WVF i dag består av 180 veteranorganisasjoner fordelt på 89 medlemsland som representerer ca. 30 millioner veteraner. Veteranene fordeler seg med 14,5-15 millioner i Europa, 5-6 i Afrika, 6-6,5 i Asia og 2-2,5 millioner i Amerika. 55% av medlemslandene har bare 1 veteranorganisasjon mens 6% av medlemslandene har 4 eller flere. Takk og farvel! Forsvarssjefen har i beslutningsnotat nr 4/2007 besluttet følgende, når det gjelder medaljer og båndstriper for ferdighetsmerker: I Forsvaret er det et stort antall dekorasjoner og ferdighetsmerker som er tillatt båret til militær uniform. Innføringen av flere nye medaljer i Forsvaret samt tildeling av utenlandske dekorasjoner med tilhørende bæretillatelse har aktualisert behovet for å redusere antall medaljer og ordensbånd på uniform. En reduksjon av antall dekorasjoner tillatt båret på uniform vil føre til nøkternhet i bruk av medaljer og båndstriper i tillegg til at dekorasjoner tildelt i forbindelse med aktiv tjeneste antallsmessig skal dominere på uniformen. Denne beslutning er i samme notat begrunnet med følgende: Samtidig ønsker Forsvarssjefen å regulere bruken av andre utmerkelser, mer spesifikt tildelingen av militære ferdighetsmerker i gull som medalje og båndstripe. Gitt antall ferdighetsmerker, åpner dagens system for at en person med et høyt antall ferdighetsmerker i gull, men liten eller ingen aktiv operativ tjeneste, kan fremstå som betydelig høyere dekorert enn en person med færre merker, men med mer operativ innsats. Dette er lite ønskelig, gitt behovet for å fremheve aktiv deltagelse i skarpe operasjoner som det mest fortjenstfulle Forsvarets personell kan foreta seg. I denne forbindelse er slike symboler vurdert til å være av stor betydning. For å redusere antall dekorasjoner på militær uniform besluttes følgende tiltak: Antall båndstriper tillatt båret på uniform reduseres til ett fellesbånd for skyting og et fellesbånd for feltsport. Personell må ha tilfredsstilt kravet til militært skarpskyttermerke og to av de øvrige godkjente militære og sivile skyttermerker i gull for å bære fellesbånd for skyting. For tildeling av fellesbånd for feltsport kreves det at man har tilfredsstilt kravene til idrettsmerket og fire andre godkjente ferdighetsmerker i gull. Kun ett bånd av hver type kan bæres uavhengig av antall ganger kravene er tilfredsstilt for ferdighetsmerker. De nye båndstriper ser ut som følger: For å oppnå båndstripe i feltsport kreves det at man oppnår gull i tre av følgende ferdighetsmerker, hvorav to skal være militære: Det militære marsjmerket Det militære skimerket Infanterimerket Feltidrettsmerket Det militære femkampmerket Norges Svømmeforbunds Den store havhesten Norges Idrettsforbunds idrettsmerke Norges Skiskytterforbunds skiskyttermerke For å oppnå båndstripe i skyting kreves det at man oppnår gull i to skytemerker, hvorav det ene skal være det militære skarpskyttermerket: Det Militære skarpskyttermerket Det Frivillige Skyttervesens dugleiksmerke Norges Skytterforbunds armegeværmedalje (NAIS medaljen) Oppnåelse av militære ferdighetsmerker: Bronse: tildeles etter første gangs godkjente prøve Sølv: tildeles etter andre gangs godkjente prøve Gull: tildeles etter femte gangs godkjente prøve Videre står det i beslutningsnotatet: 2.2 Bæring av medaljer og båndstriper for ferdighetsmerker Fra 1 januar 2008 vil det ikke lenger være tillatt å bære medaljer for ferdighetsmerker på uniform. Det vil fra samme dato kun være tillatt å bære Bilder av noen av de medaljer som det nå tas farvel med: båndstriper for ferdighetsmerker for de nye fellesbåndene feltsport og skyting. Det blir ikke utarbeidet nye medaljer basert på de nye fellesbåndene. Ferdighetsmerkene kan fortsatt bæres iht gjeldende bestemmelser. Personell som ikke er i daglig tjeneste og som har mottatt ferdighetsmedaljer og båndstriper før 1 januar 2008, har anledning til å bære merker, båndstriper og medaljer for ferdighetsmerker etter dagens ordning inntil 1 januar Hvis dette personellet blir kalt inn eller på annet vis blir aktive i tjeneste skal de følge de nye bestemmelsene. I samsvar med gjeldende bestemmelser bæres de nevnte fellesbånd bakerst i rekkefølgen av ordener og medaljer. Nijmegenmedaljen videreføres etter dagens regler. John Monn 10 11

7 Gatelangs i New York Det store eplet the big apple verdens hovedstad - byen som aldri sover kjært barn har mange navn som det heter. Slik også med New York, byen som huser FN sekretariatet, Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet og alle de andre FN organisasjonene. Hvordan er det å bo i denne smeltedigelen som nordmann? Av oberst Øyvind Dammen Mangfoldet i denne byen er fantastisk. Her treffer du mennesker fra alle verdenshjørner og kulturer. Det merkelige er at du også treffer naboer fra Norge om de skulle være i byen. Byens kvadratur og tross alt, sentralt plasserte severdigheter og at mann gjerne tar seg rundt til fots, på buss eller på T-banen gjør at en går på kjentfolk utrolig lett. Dette til tross for et innbyggertall som er to ganger Norges befolking. I disse dager med en dollarkurs ned mot og under fem kroner, er tilstrømningen av nordmenn økende. Et fast treffpunkt er gjerne Den Norske Sjømannskirken i New York som ligger på 52. gate mellom 1. og 2. avenue, ikke mange kvartalene unna FN komplekset. Sjømannskirken, eller Kjerka som vi sier her borte, er nesten som en norskklubb for oss som bor her og for tilreisene. Ikke langt unna ligger også Times Square med sitt teaterdistrikt og yrende kveldsliv. En spasertur der spesielt mellom klokken halv åtte og åtte om kvelden er en opplevelse, et mylder av mennesker, selgere, lukter og trafikk. De gule drosjene, et varemerke i New York, er som en gul armada langs Broadway med folk som skal på teater eller på vei hjem fra jobb. Skulle en ønske mer ro, er Central Park stedet å trekke seg tilbake en lørdag eller søndag formiddag. Ligge på plenene, slappe av eller ta en joggetur er som balsam for kropp og sjel, det å komme bort fra the sound of New York som er sirener fra alle type utrykningskjøretøyer, tuting fra drosjene og lastebilene. Helt fantastisk å kunne få bo 15 minutters gange fra disse opplevelsene, men gatelangs i New York er Fra Broadway, drømmenes gate. mye mer en de kjente stedene og alt stresset og maset som mange oppfatter. Bor man i New York, og da på Manhattan, bør en starte med å vandre gatelangs i sitt eget nærmiljø. At New York er upersonlig er en myte. De fleste områder har sin sjarm, sitt særpreg. Tar en bussen opp til Harlem og går av på 120. gate og begynner å gå sørover på 2. eller 3. avenue ser en at miljø og personer endrer seg. I begynnelsen er det nesten bare afroamerikanere med sine fargerike klær og ungdom i utpreget hip hop stil. Ikke mange gatene lenger nedover endrer bildet seg, menneskene blir mer blandet og sakte men sikkert er man midt i et område med mer latin utseende mennesker, men fortsatt er alle blide og hilser om du gir dem et smil. Dette med å gi et smil eller et kompliment er veldig New York for meg; hvor i Norge blir en stoppet på gata og blir tildelt gode ord for antrekk, hvordan du har det eller et spørsmål om å hjelpe? Som min kone stadig sier til meg; i dag ropte en bygningsarbeider how are you to day, madam? til meg. Et annet særpreg er at det vokser mye grønne planter i denne asfaltjungelen. Det fleste boligkvartaler har en mini hageflekk mellom huset og fortauet ellers så er det trær som trives og strekker seg mot himmelen som er langt er oppe over skyskraperne. På vinteren, og da særlig ved juletider, er de pyntet med lys og danner et flott bilde. Førjulstiden er også tiden for andre dufter i New York. På gatene selges juletrær, og ikke av plastikk, men grantrær. Disse danner en allé av lukt og julestemning. I butikkene er det mange spennende julekryderdufter som møter en og en kan lett si at på en førjulskveld ser New York ut som et winter wonderland. I Rockefeller Center er julegrana tent og folk går på skøyter til veldig amerikansk julemusikk. Julegrana er forresten av slaget norsk gran og må ikke forveksles med at treet er hentet fra Norge. Skal en tilpasse seg sitt eget nærmiljø, bør en finne sine stamsteder og det tar faktisk ikke lang tid før en er gjenkjent og på fornavn med både gjester og de som jobber der, det hele er helt opp til en selv. Som de sier i TV serien Cheers, everybody knows your name og det er faktisk sant. Et annet særtrekk med New York, er alle gatemarkedene i helgene. Da stenges store deler av gatene og salgs boder av alle slag dukker opp og gatene fylles av mennesker som handler, ser eller bare vandrer i folkelivet. Dette med å håndtere store folkemasser ser ut som en kunst politiet behersker meget godt. De mange paradene spesielt langt 5. avenue samler opp til flere hundre tusen mennesker. Blant de mest kjente er Irlands St. Patrick Day parade hvor en kan si at Manhattan er malt grønn. De konkurrerer med de latinske paradene om å være størst. Er New York bare idyll og lutter glede? Nei, selvfølgelig er det ikke det. Byen har mange utfordringer, ikke minst med uteliggere, infrastruktur, trafikk og slike ting som de fleste storbyer sliter med. Manhatten, som faktisk er en øy og en av fem bydeler, har store trafikkutfordringer og det er ikke mer plass å bygge på enn i høyden. Gatene er stadig under oppgraving og standarden på asfalten kan lett sammenlignes med veier i byer og landsbyer vi har hatt FN avdelinger, så kjører man egen bil her, bør en være forsiktig for å ikke ødelegge understell på bilen. Bruer og trafikkmaskiner ser flotte ut om kvelden i flombelysning, men på dagtid er de fleste ikke noe vakkert syn. Rust er et fremtredene fenomen på disse konstruksjonene selv om det er satt i gang en del restaurasjon. Dette var en liten stemningsrapport fra byen som aldri sover, en by som jeg til nå har bodd neste fire år til sammen i og som jeg er blitt veldig glad i. Midt blandt skyskraqperne ligger Cebntral Park, New Yorks grønne lunge. Som min kone og jeg sa da vi flyttet hit for andre gang, vi flytter hjem til New York. Oberst Øyvind Dammen har siden august i år vært tilknyttet den faste norske delegasjonen til FNs hovedkvarter i New York som militærrådgiver. Gjennom Sjekkposten vil Dammen gi leserne et innblikk i dette systemet som er så viktig for verdensfreden. FAKTA OM NEW YORK : Innbyggertall Bronx Brooklyn Manhattan Queens Staten Island New York offisielle internettside: Sjømannskirken: Central Park:

8 Rett rundt hjørnet UNIFIL-jubileet er i gang. De lokale arrangementene i lokalforeninger rundt i landet er i gang. Det nasjonale arrangementet i Oslo er rett rundt hjørnet. Tre sentrale steder skal brukes. Bestill UNIFILjubileets artikler Minnemedalje og diplom vil bli tildelt kostnadsfritt de av våre medlemmer som har deltatt i en UNIFIL-operasjon. Bestill hos om du ønsker det tilsendt eller overlevert ved en tilstelning. Er du ikke medlem, sender du kupongen nederst på siden først. Diplomene og medaljen tilsendes i mars Jubileums t-shirt kr. 120,- + porto kr 25,-. Tilsendes i mars Jubileumsjakke og caps kr kr 65,- porto. Utleveres fortløpende med ca fire ukers leveringstid. Jubileumsboken. Nyopptrykk av i kamp for fred med hilsen. Kr 298, ,- porto Leveres ca. april. Dette kan bestiles på husk å oppgi antall, størrelser og adresse. Thon Hotel Opera Thon Hotel Opera er som navnet sier nærmeste nabo til det nye operabygget og vi skulle tro at våre gjester vil krysse trafikkmaskinen og promenere på operataket. I hotellet vil det bli både konsert og festmiddag. Oslo Spektrum Bare noen kvartaler unna ligger Oslo Spektrum som er arena for et fantastisk program under Norsk Military Tattoo. Det er åttende gangen det arrangeres tattoo og de som forstår seg på det, sier at kvaliteten bare blir bedre og bedre. Denne gangen vil det være nærmere 800 medvirkende; ni nasjoner er representert med militærmusikk, drill, korsang, akrobatikk, dans, motorsykkelstunts og mye mer. En gigantisk teaterkulisse gjør Oslo Spektrum om til en kopi av Akershus Festning, Oslos eldste militære bygning. Der skal fra Norge bl.a. Garden med sitt drillkorps, krigsskolene, Forsvarets Stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps få lov til å boltre seg. Amerikanerne stiller sterkt med bl.a. New Guard America som for første gang opptrer på et tattoo i Europa med sekvenser med usedvanlig høy risiko og vanskelighetsgrad. Noe å se fram til. Dersom du ikke er offisiell deltager og ønsker å delta på Norsk Militær Tattoo 2007 fredag den 23. mai kl 20:00 eller andre forestillinger, skal du ringe Oslo Spektrums billettkontor på og oppgi kodeord "UNIFIL" så får du kjøpt billetter til spesialpris. Ingen flere nevnt, men på finner du mer omtale av deltakerne. Akershus Festning Det tredje stedet som vil huse jubileumsarrangementer er selvfølgelig Akershus Festning som ikke burde trenge noen nærmere presentasjon. Forsvarsmuseet er rammen rundt utstillingsvirksomheten og Slottskirken vil ha kirkeparaden. Mange av arrangementene er åpne for alle og det ville glede oss dersom oppslutningen om de åpne arrangementene ble stor. Ta på deg blåutstyr selv om du ikke var i UNIFIL, møt opp og sett en spiss på jubileet. Sjekk for siste utgave av programmet. Medlem fra før Ønsker å bli medlem Navn:... E-post...Tlf:... Fødselsdato:... Adresse:... Postnr./Sted:... Tjeneste:... Lokalforeningsønske:... Ønsker UNIFILs Jubileumsmedalje Tilsendt Overlevert ved tilstelning Medlemskap i FNVLF koster kr 200,00 pr år. FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo 14 15

9 Lesverdig bok om FN-tjenesten i Gaza Bokens handling starter på slutten av det første tiåret av Den kalde krigen. Det var da Vesten satset på økonomisk vekst og velferd i ly av tilnærmet atommonopol. I en del av kommunist-statene var det etter Stalins død (1953) tegn til oppmykning. Og i den islamske del av verden var det dengang ikke mye religiøs ekstremisme å spore. Bare litt gryende arabisk og jødisk nasjonalisme i Nord-Afrika og Midt-Østen forstyrret verdensfreden. Major(R) Stein L. Meyer Men så sklir fredsprosessen ut av kontroll i 1956, blant annet grunnet egyptisk (president Nassers) provoserende politikk og israelske gjengjeldelsesaksjoner. Og grunnet egenrådige franske og britiske, imperialistiske, måter å løse konflikter på. Stormaktene USA og Sovjet tvinger frem en våpenhvile, og FN tar oppdraget med å holde partene fra hverandre for å bevare freden. FN setter opp og leder UNEF (United Nations Emergency Force), som blir organisasjonens første egne væpnede styrke. Hoveddelen av boken handler om denne fredsbevarende operasjonen. Boken er ordnet på en grei, kronologisk måte. Hver av de 22 halvårlige kontingentene har fått sitt eget kapittel. Deltakere blant norske befal og menige får i stor grad slippe til med sine egne bilder og fortellinger, fra både tjeneste og fritid. Denne personlige, ærlige formen gir boken variasjon, og gjør den til en fin samling minner for veteranene, samt til en interessant samling kilder for ettertiden. Det er naturlig at første kontingent får mest plass. Da var det mest krigsliknende forhold og flest endringer i oppdragene. Senere ble det mer rutinepreget tjeneste med blant annet observasjon, vakt og patruljering, men fremdeles ikke uten risiko konflikten i Midt-Østen fikk stor politisk oppmerksomhet. Kanskje for stor, for den overskygget til tider oppstanden i Ungarn, en samtidig og større tragedie. (Sovjet hadde en åpenbar fordel av fokuset på Midt-Østen.) UNEF klarte å bevare den midlertidige freden i de 11 årene styrken var på plass i sitt operasjonsområde. FN og stormaktene klarte imidlertid ikke å bruke disse årene til å skape et grunnlag for varig fred i Midt-Østen. I boken kommer slutten på FN-oppdraget litt brått på. Forfatteren kunne gjerne brukt enda litt mer plass på det høye spillet president Nasser spilte våren 1967, da han beordret FN-styrkene vekk og stengte Akaba-bukten for israelsk skipsfart (i tillegg til Suez-kanalen. Ikke rart at det ble ny krig!). Her dokumenterer forfatteren imidlertid på en interessant måte (på engelsk) diplomatspråkets ofte overdrevent falske høflighet, der eksellensene strør om seg med gratitude og warm personal regards. Kan mye krefter være spilt på å dekode og kanskje misforstå hverandre? Men boken har dessverre flere mangler. Den har verken emne- eller person-register. Det ville også vært fint å ha en oversiktlig liste med forklaring på de anvendte forkortelsene. Helst også en kart-oversikt, samt en oversikt over fotografiene og deres rettighetshavere. Etter flere nyttige vedlegg med organisasjonstablåer og avdelingssjefer bak i boken, finner vi Vedlegg 8. Det skulle vel vært en detaljert tapsoversikt, men der fremgår det bare at Norge mistet i alt sju befal og menige i UNEF. Hvorfor kan en ikke etter 40 år oppgi hvem de var og hvordan de døde? (Den tilsvarende svenske UNEF-boken fra 1990 har slike opplysninger.) I sluttkapittelet på denne boken er vi bare kommet halvveis i Den kalde krigen, og det er over ti år før den væpnede FN-innsatsen med norsk deltakelse startes opp i Sør-Libanon (UNI- FIL). For dagens ungdom er alt dette en relativt fjern fortid. Men for de fleste av oss bør denne fortiden være både interessant og nyttig å vite mer om. Mange av Midt-Østens problemer er jo fortsatt uløste, og mange vil vel si at de er blitt verre (blant annet med nye jødiske bosettinger, gjerder og murer, med islamsk religiøs ektremisme, samt med palestinske raketter, selvmordsbombere og tallrike barnefødsler). Til tross for de påpekte manglene, virker boken både velskrevet og lettlest. Fotografiene er aktuelle og i skikkelig format. Kartskissene er gode og tydelige. Bok-opplaget på bare 2000 kan snart bli utsolgt! Petter Marki: UNEF. DANOR-bataljonen og det norske feltsykehuset. Suez, Sinai og Gazastripen , FN-Veteranenes Landsforbund med støtte fra Forsvaret sider, rikt illustrert, pris kr. 348,- + porto. ISBN: Boklansering i F12 På oppdrag av FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) har Oberstløytnant Petter Marki skrevet boken UNEF DANOR-bataljonen og det norske feltsykehuset. Suez, Sinai og Gazastripen Dette er den første boken som tar for seg Norges bidrag i samtlige 22 kontingenter i UNEF. Av: Kristin Bjerkli FNVLFs Informasjonssenter F12 dannet en fin ramme rundt boklanseringen 17. April d.a. der Politisk Rådgiver FD Ragnhild Mathisen, 2. Kompanisjef i UNEF Helge Gregusson, æredsgjester, UNEF vetraner og presse var tilstede. FNVLFs President Odd-Helge Olsen ønsket velkommen, og kunne fortelle at selv om det hadde vært ønskelig fra FNVLF å gi ut boken i forbindelse med UNEF jubileumsfeiringen i 2006, var det vel verdt å vente på boken når man i dag ser hvor komplett og bra boken er blitt. Politisk Rådgiver i FD, Ragnhild Mathisen, snakket litt om Norges bidrag i FNs fredsbevarende operasjoner i går, i dag og i morgen. I den forbindelse fremhevet hun: FN er den klart viktigste arenaen for internasjonalt samarbeid i vår tid. I et halvt århundre har FN jobbet for å fremme internasjonal fred og sikkerhet, i tillegg til det arbeidet organisasjonen gjør på en rekke andre sentrale områder. Deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner har for Norge vært en viktig del av vårt bidrag til FN, og således til internasjonal fred og sikkerhet, og Norge kan skilte med et betydelig bidrag til FN-operasjoner opp gjennom årene. Denne regjeringen er opptatt av å fremme en FN-ledet verdensorden, med vekt på folkeretten og universelle menneskerettigheter, som et uttrykk for internasjonal solidaritet og styrking av FN. Det er viktig at Norge bidrar og tar vår del av det internasjonale samfunnets ansvar for å sikre stabilitet og menneskerettigheter i konfliktrammede områder. Dette skal vi gjøre både gjennom FN og gjennom NATO. Avslutningsvis sa hun dette om boken: Dette er en viktig bok! Viktig for de som deltok, og for de som kjenner noen som gjorde det. Men også viktig for at det norske folk for ettertiden skal forstå noe av grunnen til dette brennende engasjementet, og ikke minst heltemodig innsats og tapperhet i tjensten. Som norske ambassadører i utenlandstjeneste levendegjør de for oss de utfordringene som denne type tjeneste var for de som gjorde tjeneste i en tid hvor dette ikke var så vanlig, og på steder som var temmelig ukjente for folk flest. Takk også til FNVLF for deres utrettelige arbeid for veteraner, og at dere har tatt initiativ til dette bokprosjektet. Det er viktig å ta vare på historien. Med denne boken samles en viktig del av norsk FN-historie, med enkeltpersoners egne beretninger og bilder, mellom to permer. Dere som deltok i UNEF-operasjonen, og i andre av de første FN-operasjonenen, har bragt med dere viktige erfaringer som i høyeste grad er nyttig også for FNs arbeid i dag. Denne operasjonen var jo med på å danne mønster for kapittel VI operasjonene i FN. En av æresgjestene var 2. Kompanisjef i UNEF Helge Gregusson. Han kunne fortelle at han bare var 24 år den gangen han ble spurt om han kunne ta over ansvaret som Kompanisjef for Stabskompaniet i 1 kontingent i UNEF. Han husker han svarte Sjefen for Brigade 7, Oberst Paal Frisvold: Vil de stole på meg her hjemme i papirkrigen, eller der nede i felt? Han fikk da jobben, ble forfremmet med en stjerne, og fikk 6 timers marsberedskap. Det var en fin tjeneste - i fredens tjeneste, erindret han. DANOR bød imidlertidig på språk og kulturutfordringer. De norske og danske kommandoer var ikke like og førte til språk forvirring med danskene. Avslutningsvis fortalte forfatteren, Oberstløytnant Petter Marki om tilblivelsen av boka. Han takket for alle bidrag og all støtte under tilblivelsen av boka - som har vært enorm. Marki fortalte at UNEF var den første virkelige FN ledede operasjonen vedtatt av FNs sikkerhetsråd. UNEF kunne fylt flere bind, men jeg har valgt å skrive en historisk bok fra A til Å, og som dekker alle 22 kontingenter, noe som ikke tidligere har vært gjort (tidligere bøker handler kun om 1 kontingent - red). Det sies at Norge ikke har hatt bedre soldater enn i dag jeg er ikke helt enig i det. Ja, utstyr og trening er bedre. Men tidligere soldater kunne gjøre den jobben de ble satt til, under svært vanskelige forhold, med timers vakttjeneste i uken, og allikevel utvise en usedvanlig utholdenhet og lojalitet. Med disse ord avsluttet Petter Marki, og henspeilet på de mange utrolige egne beretningene fra tidligere UNEF veteraner som finnes i boken

10 S I D E N S I S T : EN ORGANISASJON for alle veteraner fra internasjonale operasjoner FNVLF er en interesseorganisasjon for veteraner fra alle typer internasjonale operasjoner. I de senere år har det imidlertid blitt stadig tydeligere at mange av de som har kommet hjem fra blant annet Balkan og Afghanistan, ikke har funnet det naturlig å melde seg inn i forbundet, fordi de opplever at navnet sier at det er en organisasjon for FN-soldater, der mange ikke føler at de hører hjemme. På det meget vellykkede landsmøtet i Stavanger ble det både foretatt endringer i vedtektene, vedtatt nye langsiktige mål, og mål for virksomheten de neste to årene, som gjør det klart at vi skal arbeide for å ivareta interessene til alle veteraner fra internasjonale operasjoner. Fra 1 januar 2009 blir dette enda tydeligere når vi tar i bruk vårt nye navn: Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Det hjelper imidlertid ikke å endre på ordene, hvis vi ikke sørger for at de blir fulgt opp med praktiske tiltak, både i Forbundsstyret, Sekretariatet og viktigst av alt, i lokalforeningene. Det er tross alt der medlemmene møtes er preget av at det i år er 30 år siden de første, norske soldatene reiste til Libanon for å delta under opprettelsen av UNIFIL. Mer enn norske kvinner og menn tjenestegjorde i UNIFIL i de drøyt 20 årene Norge deltok med landstyrker, og mange var der i flere kontingenter på rad, eller reiste ut igjen etter en periode hjemme. Senere har Norge vært tilbake utenfor kysten med MTBer i UNIFIL 2. I løpet av disse årene ble det knyttet varige vennskaps- og familiebånd mellom Norge og Libanon, og det er mange UNI- FIL-veteraner som har vært tilbake i området en rekke ganger på ferie og for å besøke gamle venner. Dessverre er det også slik at noen av de som frivillig stilte opp for å gjøre en innsats for freden i Midt-Østen, fortsatt sliter med fysiske og psykiske problemer som følge av tjenesten. Vi minnes også de 21 som ga sitt liv for freden i Libanon Når så mange har deltatt over så lang tid, blir UNIFIL noe som angår en stor del av Norges befolkning. Svært mange av de som ikke deltok selv, er i slekt med eller kjenner noen som var der. UNIFIL-veteranene utgjør også en betydelig del av forbundets medlemsmasse. Når vi har valgt å markere 30-årsjubileet, angår det mange, og det er gledelig mange som har tatt kontakt med forbundet med spørsmål, kommentarer og ønsker. Selv om UNIFIL-jubileet får mye oppmerksomhet mens dette skrives, er det oppfølging av Landsmøtets vedtak som vil stå i sentrum for Sekretariatets arbeid i de kommende månedene. Noe av det viktigste i denne forbindelse blir å gjøre målene i virksomhetsplanen om til konkrete tiltak for å ivareta veteranenes interesser, videreutvikle kameratstøttearbeidet, utrede mulige nye organisasjonsstrukturer, styrke informasjons- og profileringsarbeidet, arbeide for å sikre forbundet en best mulig økonomi, og å sørge for at Sekretariatet er det serviceorganet for Forbundsstyret, lokalforeningene og medlemmene som vi skal være. 19

11 Meget vellykket påsketur! Årets påsketur, den 2. i rekken, gikk til Torsetlia på Dagalifjell i Uvdal kommune. Veterankompaniet inspiseres av Kommandanten Brigader Geir Holmenes, Kommandant Akershus Festning, inspiserte 2. april 2008 Veterankompaniet fra Oslo FN og NATO soldaters forening. Inspeksjonen foregikk på festningsplassen, med representanter fra Akershus Kommandanskap, Forsvarets Veteranadmi-nistarsjon, FNVLF og andre gjester tilstede. Kommandanten delte også ut tre vernedyktighetsmedaljer. Brigader Holmenes var svært fornøyd med kompaniet, og delte høytidelig ut vernedyktighetsmedaljer til, Johnny Grøthe, Håkon Olav Hofstad og Torstein Harbo. Det neste på kalenderen for kompaniet er Tattoo-parade fra Akershus festning og andre oppdrag i forbindelse med det nasjonale UNIFIL 30 jubileumet som FNVLF arrangerer mai d.a. Dessuten venter de på svar fra Kommandanten om oppdrag i forbindelse med statsbesøk i juni. Hytten var stor og flott med badstue og boblebad både ute og inne. Vi hadde barneskitrekk rett utenfor hytte døren og med kort vei til akebakker og Langedrag koste ungene seg stort. Tilbudet om påskeferie i fjellet for medlemmer med familier er ett kjempe bra tiltak fra forbundet. Utrolig nok var det ledige sengeplasser på grunn av få påmeldte! Kom igjen folkens - det er planer om ny tur neste år... Alle deltakerne fikk en uforglemmelig tur, med for det meste sol og fint vær og føre. Tusen takk for en flott og minnerik påske! MINNEORD Bjørn Egil Onsrud Døde 16. april 2008, knapt 68 år gammel etter å ha kjempet den siste tiden mot kreften. Sekretariatet i FNVLF har mistet en kjær venn og god medarbeider i en omfattende og krevende arbeidsprosess. Før Bjørn ble syk hadde vi stor glede av de daglige morgenmøtene våre. Hvor militærhistoriske og faglige temaer ble drøftet med relasjon til norsk utenrikspolitikk. Bjørns innlegg var alltid saklig og vel fundert. Han hadde ikke for vane å heve stemmen, men det ble lyttet når han snakket. Da Bjørn etter Fra Dagalifjell hvert ble dårligere, ble vi enige om å fortsette møtene så snart han ble bra. Slik gikk det dessverre ikke. Vi vil savne han som en god venn og kollega. Bjørn Egil Onsrud tilhørte det andre treårige krigsskolekull ( ). Han har blant annet tjenestegjort i Brig. N og hos Ingeniørinspektøren, men valgte etter noen år å ta avskjed for sivile stillinger. Han arbeidet i Saga da han ble pensjonist. Våre tanker og følelser går nå til hans kone Kari og de nærmeste som har mistet en kjær og snill ektemann, far, svigerfar og morfar. På vegne av arbeidskammeratene Lars Reiermark og Nils Kallar 20 21

12 FORNØYDE: Halvparten av Trentroppen i Stabskompaniet/Norbatt XVII samlet sammen til fotografering på Hafjell. God stemning preget guttene og jentene. Vellykket veterantreff på Hafjell! BILDE NEDERST TIL HØYRE: Det ble god stemning utover kvelden. BILDE NEDERST TIL HØYRE: Hyttene på Hafjell er mer som palass å regne. 1-3 februar 08 møttes halvparten av Trentroppen i Stabskompaniet/ Norbatt XVII og noen andre fra kompaniet til gjensynstreff i Hafjell i Øyer litt nord for Lillehammer. Totalt var det samlet 33 veteraner fra Alta i nord, Kristiansand i sør, Sotra i vest og Trysil i Øst. Veteranene ble innkvartert på noe som kalles hytte i det mest eksklusive området i Hafjell. Størrelsen på hytta er 520 kvadratmeter, og da er kanskje palass en mer dekkende betegnelse. Vi som arrangerte treffet var positivt overrasket over responsen når vi kontaktet våre gamle soldatkolleger, og så forventningsfullt fram mot treffet. Og vi ble ikke skuffet. Det var over 20 år siden mange av oss hadde sett hverandre, men frekvensen var der øyeblikkelig når folket traff hverandre. Flesteparten hadde forandret seg beundringsverdig lite på de mange årene, og de fleste kjente hverandre igjen umiddelbart. Helgen gikk med til spising, drikking og mimring. Forsvarets Veteranadministrasjon sponset treffet med pizza fredag kveld, og FNVLF dekket mesteparten av regningen for en bedre middag lørdag kveld. En takk til disse! Vi fikk også støtte fra Jørstadmoen i form av madrasser, dyner, puter, sengetøy og feltstoler. Det ble arrangert utlodning hvor tur til Libanon i mai var hovedgevinsten. Loddsalget tok helt av, og 33 veteraner kjøpte lodd for ca ,- kroner. Det ble derfor besluttet at det ble to hovedgevinster. De heldige vinnere ble vår gamle kompanisjef, major Erling Lorentsen fra Inderøya, og Jan- Erik Pedersen fra Trysil som var sjåfør på Transporten. I ettertid har flere andre som deltok på treffet meldt seg på turen som arrangeres av Glåmdal FN-veteranforening. Det tok lang tid fra vi dimmiterte til vi fikk samlet så mange igjen, men etter stemningen å dømme går det ikke like lang tid til neste gang! Personlig takker jeg dere som møtte for at dere i sterk grad bidro til et særdeles vellykket arrangement, og håper at ved neste korsvei kan noen av de som ikke fant anledning denne gang komme seg av gårde. Reidar Bjørn Melhuus Vpl. major/troppssjef «Det var over 20 år siden mange av oss hadde sett hverandre, men frekvensen var der øyeblikkelig når folket traff hverandre.» 22

13 Min lokalforening Namdal FN og Nato veteranforening på vår tur Min lokalforening Namdal FN og Nato veteran forening valgte også i vår og sette stas og fokus på familien. NYTT LOKAL- LAG: Fra venstre: Øystein Rossing, Jan Erik Kolstad, Ståle Jansen, Tom A Larsen og Ståle Pedersen Lokallag nr 50 stiftet! Gjøvik & Toten FN/Nato- Veteranforening Stiftet 5. mars Ideen om en lokal forening i Gjøvik og Toten distriktet kom i forbindelse med deltagelse ved årsmøte Hamar og omegn FN/Nato-Veteranforening i På dette møtet treftes Ståle Pedersen og Bjørn Næss som er gamle bekjente fra distriktet. Et uformelt møte ble holdt 21 august 2007, og de tilstedeværende mente det burde jobbes videre med denne ideen. Den 23. januar 2008 ble det satt sammen ei arbeidsgruppe på 5 personer. Disse jobbet for å få til en plass man kunne samle FN-Nato veteraner i distriktet. Og man var selvfølgelig veldig spent på hvor mange som var interessert. Det ble sendt ut innbydelser til veteraner og annonsert for et konstituerende møte 5.mars Møtet ble holdt på Folkets Hus på Raufoss, og det kom veteraner fra Biri i nord til Skreia i sør. Bjørn Næss ble valgt til kveldens møteleder, og guidet oss igjennom i velkjent frisk stil. Vi var så heldige å ha besøk av Knut Østbøll. som holdt et foredrag om Landsforeningen og kameratstøtteordningen. På møtet ble det valgt et styre som består av: Leder: Ståle Jansen, Tlf: Nestleder: Ståle Pedersen Tlf: Sekretær: Tom Anders Larsen. Tlf: Kasserer: Jan Erik Kolstad. Tlf: Styremedlem/kameratstøttekontakt Øystein Rossing Tlf: Varamedlemmer: Claus Nickelsen og Gunnar Liven. Du leser vel våre websider? Møtet ble avsluttet med servering og sosialt samvær. I disse dager har vi i fått på plass møte/kontorlokaler sentralt i Raufoss (vis a vis Baptistkirken). Vi tar sikte på å ha møtekveld torsdager kl 18:00 til kl 21:00. Det er i dag i overkant av 20 medl. Men det er et stort potensial for flere, og vi oppfordrer alle veteraner med tilknytning til distriktet om å komme til Raufoss for kaffe og litt fresk juging. Gjøvik & Toten FN/Nato- Veteranforening er lokallag nr. 50. Av Lars Petter Skaanes Vi i Namdal FN og Nato veteran forening mener at et vellykket veteran arbeid må nødvendigvis også inkludere familien. Familien til veteranen er kanskje det viktigste og det mest stabile ankerpunkete som han eller hun har i hverdagen Barna hadde hovedfokus i vår og derfor ble turen lagt til Namsskogan familiepark. Med et flott vær som ramme, og godt humør som utgangspunkt lå det an til et riktig fint og vellykket arrangement. Namsskogan Familiepark har ca 130 enkeltdyr og -fugler fordelt på over 35 arter. Dyr som kan nevnes er flere fugler arter som bla skogsfugl, struts, påfugl og fasan for å nevne noe. Gnagere som marsvin og chinchilla, en tam elg, skogssvin, bjørner var populært. I parken er det også andre opplevelser og aktiviteter. Det kan nevnes en traktorbane, med utstedelse av "førerkort" en alpinracer, og krasjbåter, som slo godt an. Det å diskutere og utveksle erfaringer på tvers av familiene i en slik uformell samling med små og store skaper muligheter for samtaler om emner som man kanskje lurer på, men lar være å ta opp i andre sammenhenger. Vi i Namdal FN og Nato veteran forening har bare positive erfaringer med å ta med hele familien inn i deler av veteran arbeidet. BÅTLIV: Det var også tid til litt risikosport. Her kappkjører store og små sammen. FAMILIESAMLING: Medlemmer, famillie og venner samlet rundt lunsjbordet

14 Min lokalforening FORNØYDE: Godt oppmøte på første årsmøte i Mosjøen og Omegn FN/NATO veteranforening. Her ser vi fornøyde UNEF 50- års jubilanter som har motatt medaljer Første årsmøte i Mosjøen 24 medlemmer møtte opp til det første årsmøtet i Mosjøen og omegn FN/NATO veteranforening. Foreningen ble stiftet i november i fjor og teller pr idag nær 70 medlemmer. Alle måtte gjennom en provisorisk CP for registrering før de kunne sette seg ned med kaffe og kake. Årsmøtet ble avholdt på ærverdige Fru Haugans Hotel, som Forsvaret tradisjonelt har hatt et godt samarbeid med. Etter at de vanlige postene på årsmøtet var unnagjort var det tid for to medaljeseremonier. Følgende ble tildelt UNEF 50-års jubileumsmedalje (på bildet fra venstre): Andreas Haugen, Richard W. Karstensen, Nils Pettersen, Hovar Halten, Knut Båtstrand, Yngve Bjørnsti og Jan Dalen. Følgende ble tildelt INTOPS-medaljen: Andreas Haugen, Richard W. Karstensen, Nils Pettersen, Hovar Halten, Jan Dalen, Yngve Bjørnsti, Inge Albert Martinsen, Eirik E. Eriksen og Trond Abelsen. Olav Tofte Larssen fra forbundsstyret overrakte medaljene med diplom. Trond Erik Vollen Mosjøen og Omegn FN/NATO veteranforening på web: Ringerike og Omegn FN/NATO Veteranforening Vi ønsker alle velkommen til en unik markering av UNIFIL 30 år på selveste HELGELANDSMO- EN lørdag 30. august 2008 fra kl Mange UNIFIL-veteraner, spesielt scorpioner, har gode minner fra Helgelandsmoen, nå blir det mulig å friske dem opp igjen sammen med gode veterankolleger. Helgelandsmoen utvikles til en spennende næringspark, med bl.a. åpent kunstgalleri (Klevjer Kunstdepot Klevjer er nylig tatt opp som elev hos Nerdrum). Moen fyller 140 år som garnison i år og dette vil bli markert. Vi vil også samarbeide med NAF, slik at barn/barnebarn kan få prøve seg i minibiler, Foreningen Norden vil holde en enkel utstilling, det blir salg av uniformseffekter og mer til. For den som ønsker å nyte noen flere dager på moen, kan det anbefales å ta kontakt med General Hotell for tilbud på overnatting. De har pusset opp bygg 31 og klargjort 21 twinrom, samt stue, bar og kjøkken (kr. 990,- med frokost pr. rom plass til barneseng). Meld deg på snarest, og innen 30. juni 2008, da blir du med på trekning om spennende gaver! Etternølere må vi vite om innen 31. juli Det blir gode muligheter til å rusle rundt på moen og la minnene strømme på. Helgelandsmoen feirer 140 år i år, noe som vil bli behørig markert. UNIFIL 30 Minnemedalje UNIFIL minnemedaljen, som utgis i forbindelse med UNIFIL 30 jubileumet, finnes bare i stor medalje. Medaljen foreligger ikke i miniatyr, og det er heller ikke laget båndstripe. Medaljen kan benyttes ved tilstelninger og arrangementer innen rammen av FNVLF. Da det er en uoffisiell medalje er den ikke tillatt benyttet til uniform. Det blir også en liten UNIFIL-mimreutstilling. Det er veldig hyggelig om dere tar med/på blå-utstyr (beret, skjerf og pen jakke/bukse). Vi må beklageligvis bregne oss en deltakeravgift på kr. 100,- pr. deltaker og kr. 200,- pr. ledsager. Foreløpig program: 12.00: åpning i Furuhall, med taler og kultur 13.00: servering (Ringeriks-canapeer og Mosell) i / ved verkstedhallen, med taffelmusikk, kultur og humor 14.00: Medaljeparade, taler og kultur 17.00: Beregnet avslutning av det offisielle programmet. For ytterligere kontakt med ROFNNVF: Knut Kirkaune, tlf.: , boks Hønefoss Velkommen til Eurotreff 2008 Nå er det kun 127 dager igjen til Eurotreff 2008 begynner! Formålet med Eurotreffet er å skape sosiale forbindelser, og at det være et samlingssted hvor alle FN og NATO veteraner fra internasjonale operasjoner kan møtes for pleie kameratskapet Eurotreffet arrangeres på Tromøy 5-7. september 2008 i samarbeidet mellom Aust-Agder FN Veteranforening og FN/NATO Veteranforening Vestfold og Telemark For mer informasjon og påmelding gå inn på våre hjemmesider Se ogsså Kameratbesøk Representanter fra Tana og omegn FN VF har vært på besøk hos Georg Andreassen (bildet til venstre). Han bor i Skiippagurra i Tana. 63 Andreassen tjenestegjorde i Coy iv/danor xiii 1962/63. I Tana drev han som gårdbruker og aktivitør for psykisk utviklingshemmede i kommunen. I 1999 satte sykdom en brå stopp for hans yrkesaktive liv. Siden da har han vært lenket til sykeseng og rullestol. Taleevnen har han mistet, men kommuniserer med hodebevegelser, mimikk og en bokstavtavle der han kan peke og lage ord. Hvis tidligere medsoldater vil sende ham en hilsen, er adressen Georg Andreassen Skiiippagurra 9845 TANA Asbjørn Dalsbø, Leder Tan og omegn FN VF 26

15 KONTAKT MED LESERNE [ Ønsker kontakt ] Til Kontakt med leserne: Eg leste nyleg ei bok som gjorde eit djupt inntrykk på meg, og som eg har lyst til å dele med andre veteranar: Boka Berlinmuren av Frederick Taylor er ei spennande framstilling av eit av dei sentrale symbola i europeisk etterkrigshistorie. Opprettinga av muren har sin bakgrunn i avslutninga av 2. verskrigen. I 1945 blei det halde ein konferanse på Jalta/Krim om korleis Europa skulle sjå ut etter krigen. Churchill, Roosevelt og Stalin tok der saman med sine rådgjevarar ei avgjerd som skulle bli bestemmande for heile etterkrigstida. På Jalta blei det blant anna bestemt at Tyskland skulle delast opp i fire soner. Sidan Berlin blei liggande i den sovjetiske sonen ville dei allierte også ha sin del hovudstaden, difor blei Berlin delt i fire delar. Femten år seinare, natta til 13. august 1961 blei det reist eit piggtrådgjerde gjennom Berlin. Gjerdet blei til Berlinmuren, eit symbol på den kalde krigens galskap. Denne hendinga utløyste ein konflikt mellom aust og «Berlinermuren» vest som kunne fått katastrofale fylgjer for Europa i mange tiår frametter. For fyrste gong stod ei heil verd overfor trusselen om ei kjernefysisk utsletting. Trykket letta fyrst då muren fall 9. november Boka omhandlar europeisk historie rett etter den 2. verdskrig og nesten fram til i dag, og ho set saman denne historia på ein lettforståeleg måte. Nye dokument som er oppdaga i austtyske og amerikanske arkiv er hovudkjelda til dei opplysningane Frederick Taylor bygger på i denne boka.vi får å lesa om fluktforsøka frå aust til vest, stadige forfølgingar frå Stasi si side og til slutt lengten etter fridom som voks fram blant folk. Frederick Taylor har lagt ned eit stort arbeid for å formidle denne samansette og viktige historia. Det er ei bok eg kan anbefale til alle, ein treng ikkje vera historiekjennar for å lesa detta verket. Gled dykk! Bjørn Øygarden, Seljord Boken er utgitt på Cappelen/Damm forlag og selges i alle bokhandlere (red). Hello. My name is Patrick C. Leigh. I am a member of the Irish UNIFIL Assoc. which is founded to foster Friendship between all UNIFIL Personel of all nations who served in the cause of Peace in Lebanon. At present we are hoping to make contact with as many National Vetrans Groups who have served in Lebanon. We are already well connected with the Dutch UNIFIL Assoc., and have travelled to their Veterans Days over the last few years. I myself have served in Lebanon in 1979/1980 and 1996/1997. We have also travelled back to Lebanon over the last 4 years. With Aid to Tibine Girls Orphange and Shaqra School and visited some old local and UNI- FIL friends (usual in March of each year). Over the years I have managed to put together collection of Military Insignia (All Ranks) og Nations that have served with UNIFIL to date. I would be grateful if you could put package together of your National Military Insignia to complete my collection of - Rank Markings/Berets/Pennants etc and any Unit Flashes which you UNIFIL Groups used while serving in Lebanon. Yours in Peace Patrick C. Leigh Irish UNIFIL Assoc. Adress: 18. Ard Donagh, Glann North, Ennistymon Co Clare Ireland [ Ønsker kontakt ] Hello, my name is Sjon Brands and I am a Dutch UNIFIL Veteran. I have served in 1980/81 in the Lebanon, and I would like to get in contact with other veterans from the Lebanon. Vets. greetz from Holland Sjon Brands [ Ønskes kjøpt ] Ønsker å kjøpe miltære avdelingsmerker, særlig uoffisielle og fra norske utenlandsoppdrag. Så er det noen medlemmer av Foreningen som har noe de kunne tenke seg å kvitte seg med, så kjøper jeg de. Ole Marius Evje E-post: Telefon: Utdeling av hederstegn på Hamar Hamar og omegn FN/NATO veteranforening har delt ut 50 års jubileumsmedalje for UNEF/Gaza og for Internasjonale operasjoner til: Finn Glorud, Trond Kjendlie, Arild Westby og Ottar Fredriksberg. Medaljene ble delt ut av Visepresident FNVLF Dan-Viggo Bergtun og Major Christian Sjølie. Norske Dragoner hedret Medalje til FN Veteran 91 år Fritjov Andersen UNSO observatør i Israel, Egypt, Jordan, Syria og Libanon i tiden Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble høytidelig tildelt Andersen ved Norske Dragoners formann Jan kristian Næss. Befalet i Verkstedkompaniet kontingent XIX i Libanon. Haugesund IOGT I Haugesund har vi en aktiv avdeling av IOGT. Losjen har møter hver annen uke. I tillegg har vi eget kor og "søsterforening", og har faste sendinger på radio 102. Laget driver sin virksomhet i et moderne lokale med god plass. Her driver vi vår egen IOGT Barnehage med 42 barn. I tillegg er vi tungt inne i driften av et dag- og aktivitetssenter for tunge rusmisbrukere. Vi arrangerer årlige "Rock mot rus" konserter og tilbyr oss å delta i konfirmantundervisningen i ulike sammenhenger. IOGT i Haugesund eier en hytte i byheiene, som Denne årlig har et besøk på mellom 20- og personer. Hytten drives i samarbeid Siden vi dimiterte i 1987 har vi hatt 7 samlinger fordelt over hele landet. Dette bildet er den 8 gangen, og er ett 20 års jubileum. Under tjenesten i Libanon knyttet vi sterke bånd til den Finske bataljonen, og det Svenske Sveed Logs verkstedtjeneste. Siden har begge verkstedsjefene, herrene Westerlund og Sandberg, vært våre gjester hele 5 ganger. De er begge tildelt medaljen "Vennskap over grensene" med talltegn 5. Sommeren 2009 skal det feires sommertreff ved Umeåregimentet, ett såkalt mininordisk treff. Kjell Edvard Olsen Hønefoss med "Kringsjås venner". Her holdes det villsau, som skal hjelpe til å holde tilgroingen av byheiene nede. Det er ansatt en daglig leder for dette. Han har også ansvar for skoleelever med alternativ undervisning i området. Kunne du tenke deg å bli aktivt medlem eller støttemedlem, eller ønsker mer informasjon om IOGT, ta kontakt med Odd Kjell Ingvaldsen på mailadr.: 28 29

16 L O K A L F O R E N I N G E R L O K A L F O R E N I N G E R Alta og omegn FN/NATO VF Per Martin Ovesen Postboks 2134, 9508 Alta Tlf Vakttelefon: /altaogomegnfnvlf Veteraner fra int. operasjoner avd. Asker og Bærum Knut Bjørnsen Teige Glassverkveien 21 B, 1363 Høvik Mob Aust Agder FNVF Roy Gjertsen Postboks Arendal Tlf Bergen og Hordaland FNVF Ulf Arnesen Postboks 941, Sentrum 5808 Bergen Mobil: Tlf Bodø og Omegn FNVF Audun Spjell Postboks 62, 8001 Bodø Mobil: Tlf Drammen & Omegn- Veteranforening. Per Morten Bjørnstad Gamborgsvei 2, 3032 Drammen tlf.: Tlf.: FN/NATO VF Anders Forreløkken Postboks 425, 3201 Sandefjord Mobil: Tlf.: Fax: Sandefjord og Vestfold FN/NATO VF Johnny Brenna Gårdsbakken 39 F, 3256 Larvik Tlf Mobil: Fax Vestfold og Telemark FNV Nordmøre Lorentz Boxaspen Postboks Kristiansund M.: Tlf. priv.: Veteraner fra int.operasjoner. Geir Haukland Postboks 90, 8151 Ørnes Tlf. (p): Mob.: Tlf. (a): Gildeskål, Meløy, Rødøy Førde og omland lag for FN og NATO Veteraner Leder: Øyvind Hartveit Øvre Fossheim 9,6900 Førde Tlf: Gjøvik og Toten FN-Veteranforening (GTF) Leder: Ståle Jansen Øverbyveien 158, 2830 Raufoss Tlf: Glåmdal FNVF Arve Nilsen Postboks 138, 2201 Kongsvinger Tlf Mob.: Gudbrandsdal FN/NATO VF Helge Nordenhus Kjørrhovda 15, 2660 Dombås Mobil: Fax: Tlf Hadeland FN/NATO VF Tor K. Munkelien Nedre Ulven veg Grindvoll M Hamar og omegn FN/NATO VF Knut Johannessen Retterstadveien 145, 2353 Stavsjø M.: Hammerfest FN-veteranforening Ove Mathisen Siriusveien 22, 9600 Hammerfest Tlf.: M Harstad og omg. FNVF Jostein Myrland Postboks 615, 9486 Harstad M.: Tlf Haugaland FNVF Odd J. Bentsen Kvednahaugveien Torvastad M.: Tlf.: FN-Veterangruppe Havøysund Gunnar Jacobsen Strandgate 294, 9690 Havøysund M.: Hedmark FNVF Bjørn Viktor Steen Postboks 188, 2402 Elverum Mobil: Tlf FN-veteranene Follo og Indre Østfold Jan Skarpodde Hellekroken 11, 1430 Ås Mobil: Kongsberg og omegn FN/NATO VF Stein Løvdok Postboks Kongsberg mobil: Tlf. priv: Kristiansand og omegn FN/NATO VF Ragnar Olsen Sogndalsveien Nodeland M.: Kvalsund FN-NATO Veteranlag Peder B Pedersen Sandmovn. 15, 9620 Kvalsund m Tlf.: Mandal og Lister Region FN/NATO VF Thomas Fjell Heiveien 6, 4517 Mandal Tlf Midt-Finnmark FNVF Ola van der Eynden 9710 Indre Billefjord Tlf Mob.: Kontor Banak mil tlf Mosjøen og omegn FN/NATO Veteranforening Roy Brubakk co/ Trond Erik Vollen Boks 14, 8651 Mosjøen Mob.: Namdal FN/NATO VF Lars Petter Skaanes Fossbrennveien 31A, 7800 Namsos Tlf.: Ofoten FN/NATO VF Hallgeir Ramstad Holmenveien 12, 8514 Narvik Mobil: Tlf Oppdal og omegn FN/NATO Veteran Forening Leder: Svein Inge Øiamo Postboks 149, 7340 Oppdal tlf: Oslo FN og NATO soldaters forening Jon Birger Berntsen Bygning 8 Oslo MIL Oslo Fax: Tlf Mob.: Rana og Omegn FNVF Arnljot Skogheim Postboks 1426, 8602 Mo i Rana M: Ringerike og omegn FN/NATO VF Heidi Heien Steinliveien 7, 3518 Hønefoss M.: Rogaland FNVF Kjell Brosten Øvre Stokkavei Stavanger Mobil Tlf Romsdal FN/NATO VF Arne Vågseter Skåla, 6456 Skåla Mob: Tlf: Røros og Fjellregionen FN og NATO VF Jan Lars Haugom, 7370 Brekkebygd Tlf Fax Svalbard FNVF Arne Elgaaen Postboks 713, 9170 Longyearbyen Sør Helgeland FNVF Jørn Johansen Blomstervikveien 8900 Brønnøysund Tlf Sør Varanger FNVF Arnt Nystad Postboks 70, 9916 Hesseng M.: Tlf Sunnmøre FN/NATO VF Anne-Kari Andreassen Postboks 1114 Sentrum 6001 Ålesund M Tlf P Søre Sunnmøre FNVF Per Inge Øye 6170 Vartdal Tlf Tana og omegn FN/NATO- Veteranforening Asbjørn Dalsbø Smalfjord, 9845 Tana M.: Tlf Troms FNVF Einar Ulleberg Postmottak Kappelvn Bardufoss Mob Tromsø FNVF Dag Rydmark Postboks 504, 9255 Tromsø M.: Trøndelag FNVF Svein Dyrvik 7105 Stadsbygd Tlf Valdres FN/NATO VF Roger Markussen Rute 548, 2930 Bagn M.: Tlf valdres-fnnato-veteranforening Vesterålen FN VF Per H. Lamark Postboks 239, 8469 Bø i Vesterålen M: Tlf. P / Voss og omland FN/NATO VF Tore Grevle Postboks 567, 5703 Voss M Tlf Østfold FNVF Frøyasvei 11, 1711 Sarpsborg M: Tlf Øvre Romerike FNVF Brynjulf Jenssen Trondheimsveien Jessheim Mob Tlf Sist oppdatert: For de som har tjenestegjort i UNEF fra : Her bestiller du minnemedaljen for UNEF 50 år Medaljen selges av FNveteranenes Landsforbund og kan kjøpes av alle som har tjenestegjort i UNEF/Gaza. Det medfølger diplom med medaljen, og prisen inkluderer frakt og porto. For de som er medlemmer av FNVLF er medalje og diplom gratis. Skulle du ikke være medlem i FNVLF men ønsker medlemskap, vil innmeldingsavgift også inkludere diplom og medalje. Den totale kostnad er uansett kr 200,- Jeg ønsker tilsendt minnemedaljen for UNEF 50 år. Kryss av for ønsket bestilling: Er medlem, kun medalje og diplom Ønsker medlemskap, medalje og diplom Ikke medlemskap, kun medalje og diplom Navn: Adresse: Postnr/Poststed: Tlf: Fødselsdato/år Tjeneste i UNEF/Gaza Signatur: Send kupongen til FNVLF, pb Vika, 0119 Oslo eller fax den til eller e-post til 30

17 Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund, Postboks 1635, Vika, 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. Åpningstider F-12: FNVLFs Informasjonssenter i Frydenlundsgata 12 på St. Hanshaugen i Oslo, holder åpent hver tirsdag fra kl til Her kan du slappe av med noe fra våre bokhyller, se på TV, prate med noen eller rett og slett bare slappe av. Ønsker du å ta med deg pizza, så gjør det. Vi serverer kaffe, mineralvann og litt å bite i. Hvordan komme seg dit: Buss nr. 33 Ellingsrudåsen, buss 37 Nydalen T, eller buss 46 Ullerntoppen fra stoppested Apotekergata (ved Regjeringskvartalet/Akersgata) til stoppested St. Hanshaugen (ved Markus kirke/ullevålsveien). Gangvei: Opp Akersgata, videre opp Ullevålsveien, til venstre ned Frydenlundgata. Det er også mulig å leie F-12 til enkle anledninger. Skulle du ønske å komme inn i F-12 på dagtid lar det seg også ordne. Ring Kjell Erik Kalbakk på tlf: Du leser vel våre websider?

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 Erfaringer fra skadde veteraner Som den eneste bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner og deres pårørende

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PTSD og VETERANER. Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb

PTSD og VETERANER. Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb PTSD og VETERANER Det finnes mange rapporter, undersøkelser og annet som bekrefter problemene våre veteraner har å stri med. Her er litt samlet fra Norge og fra Thailand. Mange ildsjeler prøver å bistå

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Stortinget v/forsvarskomiteen Vår ref: 242/2009/NVIO/VF Tidl ref: OT.prp. nr. 67 (2008-2009) OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Tilværelsens uutholdelige tretthet

Tilværelsens uutholdelige tretthet Tilværelsens uutholdelige tretthet Om ensomhet og stress i verdens beste land Svein Gran, Psykologspesialist Noe «mystisk» holder på å skje. Kilde : «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000-2011»

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav.

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. KVALITETSKRAV OG BEMANNING Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. Hvem er vi Berit Løvgren, mor til Tobias. Alice Lohne Mellegaard,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

DNT en partner i folkehelsearbeidet

DNT en partner i folkehelsearbeidet DNT en partner i folkehelsearbeidet Folkehelse - hva er det? Hvorfor er vi opptatt av folkehelse, både på individplan og for fellesskapet? Hvordan arbeider DNT i forhold til folkehelsen? Hvordan kan du

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer