Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie"

Transkript

1 Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie Master i klinisk sykepleie Høyskolen i Bergen Juni 2014 Presentasjon

2 Presentasjon: Bakgrunn - hvorfor er temaet interessant for helsesøster? - hva sier tidligere forskning? Hva ble undersøkt forskningsspørsmålet? Hvordan er studien utført? Resultater og konsekvenser Implikasjoner for praksis Veien videre på nett

3 Bakgrunn Skolehelsetjenestens ansvarsområde er også: - barn med særlige behov - samarbeid med spesialisthelsetjenesten Økt fokus på barn som pårørende Vel tilfeller av multippel sklerose (MS) i Norge og debutalder er år - mange barn og unge er pårørende Lite forskning ingen tidligere norske studier

4 Forskningsspørsmål Hvordan oppleves det av unge i alderen år å ha en mor eller far med multippel sklerose? Delspørsmål: - Hvilke erfaringer gir dette i deres livssituasjon? - Hvilken betydning har erfaringene for dem?

5 Design Induktivt design med kvalitativ metode - Grounded Theory Målet med GT: - fange/ forstå deltagernes hovedutfordring og hvordan de håndterer denne - presentere de sosiale prosessene som skjer i en teori

6 Deltagere i studien Strategisk utvalg variasjon i utvalget. Inklusjonskriterier: - mor eller far som har MS - norsktalende Rekruttering via MS-foreningen og Nasjonal Kompetansetjeneste for MS Tabell 1. Oversikt over deltagernes kjønn, alder og foreldres medlemskap i interesseforening. Kjønn Alder MS-forening Jenter: : 6 Ja: 12 Gutter: : 5 Nei: : 4 Antall deltagere: inntil metning.

7 Datainnsamling REK har godkjent studien Samtykkeskjema 15 individuelle intervjuer de fleste rundt 45 min. Intervjuguide semi-strukturert med åpne/ oppfølgende spørsmål Intervjusted Lydopptager

8 Forhold som påvirker behovsbalansering Åpenhet om MS innad i familien og ut mot nettverket Grad av funksjonshemming hos forelderen Funksjon i familien Eldst i søskenrekken medfører større ansvar

9 Resultater Deltagernes hovedutfordring (main concern): Hvordan bevare kontroll i en usikker hverdag Løsning (core category): Behovsbalansering

10 Resultater Figur 2 Behovsbalansering hos unge som har foreldre som har multippel sklerose

11 Resultater Reflekterer Observerer empatisk Bekymrer seg Føler savn Viser informasjonsbehov

12 Resultater Tilpasser seg Aksepterer situasjonen Føler skyld Nedprioriterer egne behov Lever med usikkerhet

13 Resultater Tar ansvar Utfører oppgaver Tar hensyn Viser selvstendighet Søker anerkjennelse

14 Resultater Søker pusterom Deler bekymring Fokuserer kontrollert Skaper avstand

15 Eksempel på åpen koding hentet fra datamaterialet (Hjälmhult & Lomborg, 2010) Indikatorer i data: Hendelser i data: Egenskaper til kategorien: Kategori som substantiv kode: Jeg deler tankene mine, jeg får snakket det fra meg så det blir vekke for meg Jeg prøver bare å fortrenge, glemme til neste gang det skjer, på en måte Deler tankene og snakker dem vekk Fortrenger og glemmer Deler bekymring Fortrenger problemer Søker pusterom Jeg håper hun blir frisk, sant. de holder jo på å forske på det Håper på forskningen Fokuserer positivt Å jobbe ble min frihet det var å slippe unna for meg. Å jobbe er å slippe unna Skaper avstand

16 Konsekvenser Negative: usikkerhet, sinne, skyld, tristhet og frykt Positive: ansvarlighet, selvstendighet, tålmodighet, evne til empati Lite åpenhet i familien og mot nettverket over tid forsterket de negative konsekvensene og kunne vise seg i et tøft ytre, angst eller depressive symptomer

17 Konklusjon MS hos foreldre kan medføre store utfordringer for ungdom og påvirke dem negativt og positivt Teorien om «behovsbalansering» viser hvordan de løser hovedutfordringen «hvordan bevare kontroll i en usikker hverdag» Åpenhet innen familien og ut mot nettverket er essensielt for den unges mestringsevne, og avhenger videre av familiefunksjon, kunnskap om MS og oppfølging fra helsepersonell.

18 Implikasjoner for praksis Økt kunnskap for helsesøster i skolehelsetjenesten Bedre grunnlag for å planlegge oppfølging og samarbeid til beste for den unge Mulig samarbeid med spesialisthelsetjenesten for utvikling av intervensjonsprogram

19 Veien videre

20 PROSJEKT Nett-tjeneste for barn og unge med foreldre som har MS

21 EN NETT-TJENESTE SOM GIR Informasjon om sykdommen MS i en form som er tilpasset målgruppene barn og ungdom Innspill fra andre i tilsvarende situasjon Råd om gode mestrings-strategier via selvhjelpsprogram Kontaktinformasjon: MS-sykepleier, skolehelsetjeneste, nettadresser Mulighet for monitorering av nettsiden og endring av driftsansvarlig Markeds-føring, brosjyre til barn/unge og foreldre

22 Referanser Artinian, B.M., Giske, T. & Cone, P.H. (2009) Glaserian Grounded Theory in Nursing Research, New York, Springer Publishing Company. Berg-Hansen, P., Moren, S. M., Harbo, H. F. & Celius, E. G. (2014) High prevalence and no latitude gradient of multiple sclerosis in Norway. Multiple Sclerosis Journal, 1-3, Bogosian, A., Moss-Morris, R., Bishop, F.L. & Hadwin, J. (2010) How do adolescents adjust to their parent s multiple sclerosis?: An interview study British Journal of Health Psychology, 16, s Glaser, B.G. (1978) Theoretical sensitivity, Mill Valley, CA, Sociology Press Glaser, B. G. (2010) Att gøra grundad teori problem, frågor och discussion. Mill Valley, CA, Sociology Press Hartman, Jan (2001) Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grunnlag. Lund, Studentlitteratur. Helsedirektoratet (2010). Barn som pårørende. Rundskriv 05/2010. Helse og omsorgsdepartementet (2009). Lov om helsepersonell (helsepersonelloven). Mauseth, T & Hjälmhult, E (2014) Adolescents experiences and coping on parental multiple sclerosis: An interview study. In press Journal of Clinical Nursing Myhr, K.M., Nyland, H. I. & Bø, L. (2010) Multippel sklerose. I: Gjerstad, L., Helseth E. & Rootwelt, T. red. Nevrologi og nevrokirurgi: Fra barn til voksen, undersøkelse-diagnosebehandling. Høvik, Forlaget Vett & Viten, s Pollit, D. F. & Beck, C. T. (2012) Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. utg. Philadelphia, Pa., Wolters Kluwer Health. Steck, B., Amsler, F., Schwald Dillier, A., Grether, A., Kappos, L. & Burgin, D. (2005) Indication for psychotherapy in offspring of a parent affected by a chronic somatic disease (e.g. multiple sclerosis). Psychopathology, 38 (1), s Turpin, M., Leech, C. & Hackenberg, L. (2008) Living with parental multiple sclerosis: children's experiences and clinical implications. Canadian Journal of Occupational Therapy, 75 (3), s

23 Takk for oppmerksomheten!

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Mer meg - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Renate Buhaug Sjaastad Masteroppgave 26. april 2013 Antall ord:

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Avdelningen för omvårdnad ! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1

Avdelningen för omvårdnad ! !# $ % & $ ' (!# ) *+ * & ,+ %-. /0.,123 1 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Avdelningen för omvårdnad! "!"# $ % & $ ' ("!"# ) *+ * &,+ %-. /0.,123 1 1 "/2 4 567%-..8! 4 2%9:! 2 4, 3 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Detaljer

Barn med funksjonsnedsettinger HVORDAN STØTTE FORELDRENE?

Barn med funksjonsnedsettinger HVORDAN STØTTE FORELDRENE? Barn med funksjonsnedsettinger HVORDAN STØTTE FORELDRENE? Karen Therese Sulheim Haugstvedt, PT, PhD FOR KONTAKT: angående Metodisk veiledningshefte (bilde 17), artikler (bilde 26) eller doktorgrad (bilde

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv.

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. En undersøkelse av foreldres forståelser og råd, slik det kommer til uttrykk på nettfora Stine Møthe Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer