Ascotel Office Terminals by ascom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office Terminals by ascom"

Transkript

1 Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren de_ba_b0

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer : KORTNUMMER 6: SERVICE CONFIG. 2: DESTINASJON 7: SAMTALE REGISTER 3: ABONNENT LISTE 8: HOTEL 4: ABONNENT KONFIG. 9: PASSORD 5: BUSY INDICATOR 0: OTHER CONFIG. VELG: ## MENY: SYSTEMASSISTENT ## Ok Tilbake < > Avslutte 2

3 Betjenings- og displayelementer 1 Display linje: Menyvalg 6. linje: Handlingsoppfordring 7. linje: Aktivert meny 8. linje: Funksjoner til revetasten 2 Revetast Tast med flere funksjoner: kort: tilordnet funksjon aktivere Viktig 3 Displaytaster Markere listeposteringer: 1x kort: venstre kolonne 2x kort: høyre kolonne 4 Rulletaster Skifte linje Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel Bruk av telefonen. 3

4 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Menytre Hva handler dette dokumentet om? Bruk av displayet og andre funksjoner Aktivere og forlate systemassistenten Menyveiledning Bearbeide instillingene Oppsett ved hjelp av systemassistent Kortnummer Destinasjoner Abonnentliste Abonnent oppsett Opptattfelt Vedlikehold innstillinger Forbindelse med Data overtakelse Hotel Passord Andre oppsett Indeks Referanse til andre dokumenter

5 Menytre Menytre Innholdet i menytre Menytreet viser strukturen i System assistenten, og gir deg en hurtig tilgang til menyen for oppsett. Fra hovedkatalogen vil System assistenten ta deg til de enkelte områdene. Fra der kan du endre de innstillingene du ønsker. For å nå de to første menynivåene kan du ganske enkelt trykke det angitte sifferet. Telefondisplayet vil deretter vise deg veien til det neste nivået. I tillegg er den beskrevet i denne veiledningen. Denne veiledningen bygger på samme strukturen som menytreet. 1: KORTNUMMER ABBR.DIAL.NO. 2: NAVN 3: TELEFONNUMMER 2: DESTINASJON 1: CALL.DISTR.CONF. 1: NAVN DDI NUMMER SWITCH POS. 1 SWITCH POS. 2 SWITCH POS. 3 2: ALARM-NUMMER 1: SWITCH POS. 1 2: SWITCH POS. 2 3: SWITCH POS. 3 3: KODET ANROP 1: KODET ANROP 1 2: KODET ANROP 2 3: KODET ANROP 3 4: KODET ANROP 4 5: KODET ANROP 5 4: IKKE FORSTYRR 1: CALL DIV. TO 5: STEDFORTREDER 1: FELLESKLOKKE 2: STEDFORTREDER 6: KONFERANSE 1: MEDLEM 1 2: MEDLEM 2 3: MEDLEM 3 4: MEDLEM 4 5: MEDLEM 5 7: HOTLINE 1: HOTLINE 1 2: HOTLINE 2 3: HOTLINE 3 4: HOTLINE 4 5: HOTLINE 5 8: DØRKLOKKE 1: SWITCH POS. 1 2: SWITCH POS. 2 3: SWITCH POS. 3 9: CAPOLINEA 3: ABONNENT LISTE 4: ABONNENT KONFIG. 1/3 1: NAVN 2: BUSY INDICATOR 3: HOTLINE 4: PREDEFINED DIV 2/3 1: 1 RING VED VK. 2: PREDEFINED DIV 3: FORW'D ON BUSY 4: PAGER SC-NO 3/3 1: KODET ANROP 2: AVDELING 3: SIFFER SPERRE 4: SPERR TELEFON 5: BESØKENDE TIL 4: ABONNENT KONFIG. (PISN) 1: NAVN 2: ROUTE 3: PISN-SC-NO 5

6 Menytre 4: CLIP VALG 5: BUSY INDICATOR VERSJON 1 VERSJON 2 VERSJON : SERVICE CONFIG. 1: SKRIV UT ALT 2: SKRIV UT KORTNR. 3: VEDLIKEHOLD 1: STATUS 2: SYSTEM FAILURES 3: STRØMBRUDD 4: EVENT MESSAGES 4: LISENSIERING 1/3 EID CID MAC 2/3 1: LIC 3/3 LICENCES 5: VIS 1: VIS 2: SYSTEM TIME 3: SYSTEM DATE 6: REMOTE CONTROL 1: ALLOW 2: PASSORD 7: FJERNPROG. 7: SAMTALE REGISTER 1: TELLER STATUS 1: ABONNENT 2: AVDELING 3: BYLINJE 4: BOKS/VÆRELSE 2: FORHOLD 1: ABONNENT 2: KOST SENTER 3: BYLINJE 4: BOKS/VÆRELSE 5: ALLE 8: HOTEL 1: ROOM CONFIGURATION 1/2 1: NUMMER 2: VÆRELSE STATUS 3: NAVN 4: ALARMANROP 5: TELLER STATUS 2/2 1: BY ADGANG 2: ROM TIL ROM 3: BELASTNING 4: HOTLINE 2: VÆRELSE STATUS 3: ALARMANROP 4: KONFIGURER 1: ROM TIL ROM 2: DELETE NAMES 3: FAKTURA 4: ALARMANROP 9: PASSORD 0: OTHER CONFIG. 1: LOG ON/OFF DECT HANDSET 1: LOG PÅ 2: LOG AV 3: ENDRE AKSESS KODE 2: MELDINGDEST. FOR DECT 3: LEAST COST RUTING 1: LCR PÅ/AV 2: SERVICE PROVIDER TABLE 4: BESKJEDER/KUNNGJ. 1: MESSAGE AND ANNOUNCEMENT GROUP 2: BESKJEDER 3: SLETT ALLE BESKJEDER 4: REDUSERE BESKJEDER 5: AKTIVER FORVALGTE TEKSTER 6

7 Hva handler dette dokumentet om? Hva handler dette dokumentet om? "System assistenten" Meningen med denne beskrivelsen er å vise deg hvordan du kan sette opp og bruke ditt telefonsystem. Hovedverktøyet ditt for å gjøre slike oppsett er "System assistent" menyen. Du bruker din 45 eller 45pro telefon for å gjøre endringer. Den grunnleggende bruken av 45 og 45pro telefonene er beskrevet i de tilsvarende brukerveiledningene. Siden du ofte kommer til å taste inn bokstaver er det en fordel å benytte et tastatur. Med et tastatur kan du raskt og enkelt skrive de dataene som du vanligvis måtte ha brukt telefonens tastatur til. Oversikt over innstillinger, tilgjengelig med "System assistenten" Opplistet nedenfor finner du er utvalg av de viktigste innstillingene som du kan utføre ved hjelp av "System assistenten": Endre tid og dato i systemet. Endre navn. Endre telefonnummer Endre Telefon og Siffersperringer. Spesifiser på hvilke telefonnumre nødsamtaler, viderekoblinger eller dørtelefoner skal dirigeres til. Endre kostsenter. Legge inn telefonnumre i opptattfeltet. Logge trådløse telefoner på og ut av systemet. Bruk av hotellfunksjoner slik som vekking og spesifiserte regninger. Legge inn lisenskoder for utvidelse av systemet ditt. Tillate fjernprogrammering. For en komplett oversikt over "System assistenten", vennligst se "menytre" i begynnelsen av brukermanualen. Innholdsfortegnelsen i slutten av denne brukerveiledningen gir deg alltid videre oversikt. "System assistenten" gir deg mulighet til å endre noen av systeminnstillingene. Innstillingene som er beskrevet her kan også utføres av administrator eller av installatør via ekstern aksess. Komplett konfigurasjon av systemet utføres av system administrator eller installatør ved bruk av AIMS. Du må tillate denne ekstern- aksessen. Komplett konfigurasjon av systemet utføres av system administrator eller installatør ved bruk av AIMS.. Dette innebærer for eksempel oppretting av innvalgsnummerplan, anropsfordelingselementer og definisjon av bylinje- grensesnitt. Data backup Alle endringer som du utfører ved hjelp av "System assistenten" lagres ikke og vil gå tapt ved en omstart av systemet. Dine endringer må derfor lagres av system administrator eller installatør ved bruk av AIMS. Dette kan også gjøres ved bruk av ekstern tilkobling. Ekstern aksess Det er tre typer for autorisasjon av ekstern aksess: Ingen aksess Bare en gang aksess Permanent aksess Tillatelse til fjernprogrammering tildeles i system- assistenten. Så lenge du befinner deg i menyen Systemassistent er fjernprogrammering sperret og bare du kan endre systemoppsettene. For å muliggjøre fjerntilgang må du gå ut fra menyen. 7

8 Hva handler dette dokumentet om? Passord For å få adgang til "System assistent" menyen trenger du et passord. Du får passordet fra systemadministratoren din. 8

9 Bruk av displayet og andre funksjoner Bruk av displayet og andre funksjoner Oppsettene i "Systemassistent" er generelt sett de samme som for 45 og 45pro telefoner. Utenom oppsettene på telefonen, gir "Systemassistent" ytterligere basisfunksjoner og noen oppsett er gjort annerledes. Disse funksjonene beskrives nedenfor. For å endre systemoppsettene må du være kjent med disse. Et antall fremgangsmåter er illustrert ved bruk av "Abonnent Oppsett" som et eksempel. Avsnittet "Oppsett med Systemassistent" går ut i fra at du kjenner til de vanligste bruksområdene og dermed beskriver den bare type endringer som er gjort. Så før du endrer oppsettene, sørg for at du har gått igjennom disse betjeningsmåtene minst en gang for telefonen din. Aktivere og forlate systemassistenten Start av "Systemassistent" For å starte "Systemassistent" oppsett av system, trenger du et passord. Du får passordet fra systemadministratoren din. MENU System Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Programmer". Trykk på "Programmer" Revetasten. MENU System Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "PBX". Trykk på "PBX" Revetasten. Tast inn passord. OK OK Trykk på "OK" Revetasten. Displayet viser "Systemassistent" menyen. Når det foreligger hendelser: Bekreft beskjedene ved å trykke revetast Displayet viser meny. 1: KORTNUMMER 6: SERVICE CONFIG. 2: DESTINASJON 7: SAMTALE REGISTER 3: ABONNENT LISTE 8: HOTEL 4: ABONNENT KONFIG. 9: PASSORD 5: BUSY INDICATOR 0: OTHER CONFIG. VELG: ## MENY : SYSTEMASSISTENT ## Ok Tilbake < > Avslutte "Systemassistent" Start Side 9

10 Bruk av displayet og andre funksjoner Gå ut av "Systemassistent" Enhver forandring som du har gjort aksepteres bare dersom du har bekreftet det som er lagt inn sist med "OK" Revetasten eller dersom du har endret en "JA/NEI" bryter. Du kan når som helst gå ut av "Systemassistent" menyen ved å trykke på "EXIT" Revetasten. Exit Trykk på "EXIT" Revetasten. Telefonen er i hvileposisjon. Bruk av Telefonen mens du er i "Systemassistenten" Du kan ikke bruke telefonen mens du er i "Systemassistenten". Dersom du tar av røret, avsluttes menyen automatisk. Menyveiledning Velg under- meny eller meny- valget med sifretast "Systemassistentens" startside viser 10 undermenyer, hvor hver enkelt har et tilhørende tall. Disse er igjen delt opp i under- menyer som kan nås ved å trykke tilsvarende sifferet. Menyoppbygging vises av menytreet i begynnelsen av disse Instruksjonene. Den siste undermenyen har minst 1punkt som du først må bestemme hvordan du vil behandle den. Displayet viser hvilke muligheter som er tilgjengelig. Viktig Eksempel GHI 4 Trykk på undermenyens talltast. Displayet viser valgt undermeny. Dersom menyen ikke har en undermeny, får du et menyoppsett. "Systemassistentens" startside viser de nummererte undermenyene. Du ønsker å gå til undermeny "4-ABONNENT OPPSETT". Trykk på talltast 4. Displayet viser deg hvilke valgmuligheter du har for å utføre oppsett. 1: VIS 2: ENDRE 3: SKRIV UT VALINTASI: ## MENY : ABONNENT KONFIG. ## Ok Tilbake < > Avslutte "Abonnent oppsett" Undermeny 10

11 Bruk av displayet og andre funksjoner Gå ut av ett Meny Nivå Når du trykker på "Tilbake" Revetasten kommer du opp ett meny nivå. Nå er du på et høyere nivå i menytreet. "Tilbake" Revetasten tar deg ikke tilbake utover startsiden slik at du kan ikke går ut av "Systemassistenten" uforutsett. Eksempel Tilbake Viktig Du er i "Abonnent Oppsett" undermeny og ønsker å gå tilbake til "Systemassistentens" startside. Trykk på "Tilbake" Revetasten. Nå er du på det nest høyeste meny nivået, "Systemassistent" startside. Dersom du har et Alfa tastatur, kan du bruke dets END tast istedenfor "Tilbake" Revetasten i "Systemassistenten". END tasten på 45/45pro telefonen har også denne funksjonen. Bearbeide instillingene På instillingene i menyene kan du som regel velge "VIS", "ENDRE" og "SKRIV UT", ofte er "SLETT" eller "SKRIV UT OG SLETT" mulig. Ved valg av funksjonen "SKRIV UT" sendes dataene til en grensesnitt. Som regel er dette en skriver som er koblet opp. En PC kan imidlertid også kobles til for å behandle de overførte dataene. Tilgjengelige funksjoner vises i displayet. Avhengig av hvilke mulighet du har valgt kan oppsettet vises, skrives ut eller slettes. Dersom du velger "UTSKRIFT OG SLETTE", slettes oppsettene automatisk etter at de har blitt skrevet ut. Oppsettet for låsing av telefonen i "Abonnent Oppsettet" blir brukt her for å illustrere et antall eksempler. Avsnittet "Oppsett med Systemassistent" går ut i fra at du kjenner til de vanligste bruksområdene og dermed beskriver den bare type endringer som er gjort. Visning Du ønsker at oppsettene skal vises. Eksempel Du vil vite om en abonnent har låst telefonen sin. Hent opp "Abonnent Oppsett" menyen. Displayet viser mulighetene "1: VIS", "2: ENDRE" og "3: SKRIV UT". 1 Trykk på talltast 1. Displayet ber deg om å taste inn abonnentens telefonnummer. Tast inn telefonnummeret til den abonnenten hvis oppsett du ønsker å se. 11

12 Bruk av displayet og andre funksjoner OK Viktig Trykk på "OK" Revetasten. Displayet viser oppsettene for valgt navn, opptattfelt, hotline, og forhånds definert viderekobling. For å se oppsettene i telefonboken, må du gå til en annen side (se "Bruk av Piltaster for Navigering gjennom Sider"). I tilfelle du disponerer et alfa- tastatur, kan du som regel bruke Enter- tasten i systemassistenten i stedet for "OK" revetast. Enter- tasten lar deg imidlertid bare gå forover. Bruk av Piltaster for å Navigere i Sider En undermeny eller et menypunkt kan inneholde en liste med mange innlegginger. Dersom alle dataoppføringene ikke kan vises samtidig, vises inntastingene på flere sider. Sidenummer og antall sider vises nederst i høyre hjørne av displayet, for eksempel, "1/3" for den første av tre sider. Du kan bruke "<--" og "-->" Revetastene til å gå fra en side til en annen side i en liste. Eksempel Du ønsker å vite om en abonnent har låst telefonen sin og du har hentet opp "Abonnement Oppsett" for telefonnummeret hans. Displayet viser ikke ønsket informasjon, men en "+" vises nederst i høyre hjørne. -> For å gå til neste side: Trykk på "-->" Revetasten. Displayet viser informasjon om 1.ring, viderekobling, forhåndsprogrammert viderekobling dersom telefonen er opptatt, abonnentens nummer for personsøker, og en pil nederst i høyre hjørne. -> For å gå til neste side: Trykk på "-->" Revetasten. Displayet viser oppsett for ringemønster, kostsenter, siffersperre og låsing av telefon. Dette forteller om telefonsperre er aktivert eller deaktivert. KODET ANROP : 2 AVDELING : _ SPERR TELEFON : SPERRE TAB I= 1 E= 1 SPERR TELEFON : AV MER RUFMUSTER MED, 1_ENDRE : 2 == KOSTENSTELLE VIS : TN 0.10_1 : _ NR. :25 3/3 Ok TELEFONSPERRE Tilbake <_ : _> WAHLKONTR. Avslutte I_ 1 E_ 1 TELEFONSPERRE : MER RUFMUSTER : 2 KOSTENSTELLE MED, 1_ENDRE == : _ TELEFONSPERRE VIS : TN 0.10_1 : WAHLKONTR. NR. :25 I_ 1 2/3 Ok E_ 1 TELEFONSPERRE Tilbake <_ : _> Avslutte MER MED, 1_ENDRE == VIS : TN 0.10_1 NR. :25 1/3 Ok Tilbake < > Avslutte Endre vist Side i "Abonnement Oppsett" Menyen 12

13 Bruk av displayet og andre funksjoner <- Du kan bruke "<--" Revetast for å gå tilbake til tidligere side. Viktig I tilfelle du disponerer et alfatastatur kan du i systemassistenten i stedet for revetastene "->" og "<-" som regel bruke piltastene og. Bruk av Rulle Tastene for å Navigere gjennom Oppføringer En dataoppføring inneholde en eller flere inntastinger. Dersom alle dataoppføringene ikke kan vises samtidig, vises inntastingene på flere sider. Ved å trykke rulletast " " eller " " skifter du mellom dataoppføringene. Dette gjør det mulig for deg å hoppe fra valgt datatype for et telefonnummer til den samme datatypen for et annet telefonnummer. Eksempel Du vil vite hvilke abonnenter som har låst telefonene sine. Tast inn abonnentens telefonnummer for å vise hans oppsett for låsning av telefonen. Se på eksemplet under "Vise". Viktig Rulletast " " eller " " trykke. Displayet viser neste eller tidligere oppføring. I tilfelle du disponerer et alfatastatur kan du i systemassistenten i stedet for rulletastene " " eller " " so regel bruke piltastene og. KODET ANROP : 2 AVDELING : _ SPERR TELEFON : SPERRE TAB I= 1 E= 1 SPERR TELEFON : AV MER RUFMUSTER MED, 1_ENDRE : 2 == KOSTENSTELLE VIS : TN 0.10_1 : _ NR. :25 3/3 Ok TELEFONSPERRE Tilbake <_ : WAHLKONTR. _> Avslutte I_ 1 E_ 1 TELEFONSPERRE : MER RUFMUSTER : 2 KOSTENSTELLE MED, 1_ENDRE == : _ TELEFONSPERRE VIS : TN 0.11_1 : WAHLKONTR. NR. :26 I_ 1 3/3 Ok E_ 1 TELEFONSPERRE Tilbake <_ : _> Avslutte MER MED, 1_ENDRE == VIS : TN 0.14_1 NR. :27 3/3 Ok Tilbake < > Avslutte Gå fra en dataoppføring i telefon-låsing "Abonnent Oppsett" til en annen. Viktig Hver gang du går fra en dataoppføring til en annen er du i "Abonnent Oppsett" siden som viser telefon-låsing oppsett. For å se abonnentens valgte oppsett for andre sider, bruk "-->" eller "<--" Revetaster. Selv om dette er en bekvemmelig egenskap kan dette resultere i at det gjøres oppsett for feil abonnent. Pass derfor på at du legger merke til informasjonen på viste dataoppføring. 13

14 Bruk av displayet og andre funksjoner Editer Du ønsker å editere bestemte oppsett. Oppsettene kan være navn, nummer eller knapper slik som "JA/ NEI" eller "PÅ/AV". Navn og nummer kan ganske enkelt overskrives. Når du er ferdig må du bekrefte endringene med "OK" Revetasten. For å slette eksisterende oppsett uten å erstatte dem med nye, må du skrive over dem med "-". Endringer på knapper er gyldig så snart som tilhørende posisjon hentes opp. Eksempel MNO 6 Du vil tillate eller sperre ekstern fjernbetjening. Trykk på talltast 6. Displayet viser "Vedlikehold". MNO 6 Trykk på talltast 6. Mulighetene: "1: TILLATT" eller "2: PASSORD". 1 Eksempel Trykk på talltast 1. Displayet bytter frem og tilbake mellom "PÅ" og "AV" hver gang det blir trykket på en tast. Du vil endre et navn på en abonnent. Hent opp "Abonnent Oppsett" menyen. Displayet viser mulighetene "1: VIS", "2: ENDRE" og "3: SKRIV UT". ABC 2 Trykk på talltast 2. Displayet ber deg om å taste inn abonnentens telefonnummer. Tast inn telefonnummeret på den abonnenten som du vil endre navnet på. OK 1 Trykk på "OK" Revetasten. Displayet viser tilhørende oppsett til det telefonnummeret inklusive "1: NAVN". Trykk på talltast 1. Displayet ber deg omå taste inn navn på personen. Tast inn det nye navnet. OK Viktig Dersom du ikke vil erstatte det gamle navnet med ett nytt navn, tast "-" for å slette navnet. Trykk på "OK" Revetasten. Oppsettet er lagret. 14

15 Bruk av displayet og andre funksjoner Legge inn Spesial Tegn Selv om du ikke har alfatastatur kan du taste inn spesialtegn "-", "." og ":" med *-Tast. Telefonen oversetter tegnet "*" til riktig tegn når nye innstillinger lagres. Eksempel du ønsker å legge inn en bindestrek. Trykk *- tast. Displayet viser "*". OK Gjør ferdig innstillingene og trykk revetast. displayet viser "-". Utskriftt Displayet viser "Utskrift". Du kan overføre dataene fra valgt menypunkt via en ekstern tilkobling slik som for eksempel en skriver. Du kan også overføre dataene til en datamaskin. Følgelig bruker disse Instruksjonene bare uttrykket "Utskrift" for data ut. Eksempel Du ønsker å skrive ut en abonnent oppsett. (Du bør ikke teste denne funksjonen da datamengden kan være veldig stor.) Hent opp "Abonnent Oppsett" menyen. Displayet viser mulighetene "1: VIS", "2: ENDRE" og "3: SKRIV UT". DEF 3 Trykk på talltast 3. Dataene skrives ut. For å avbryte utskriften: Trykk på END tasten. END 15

16 Oppsett ved hjelp av systemassistent Oppsett ved hjelp av systemassistent Beskrivelsen nedenfor viser generelt til prosedyren som trengs for å endre system innstillinger ved hjelp av systemassistenten. Valg for å endre innstillinger, slik som VIS, SKRIV UT og SLETT, er beskrevet under Meny guidet navigasjon. De vil bare bli henvist til her hvis det er behov for mer informasjon. Dette avsnittet henviser til strukturen i menyen. Undermenyen er strukturert som følgende: Indikasjon på hvilken tastekombinasjon som nødvendig for å komme til menyen. Fra menyen for "System assistenten" er alt du trenger å gjøre er å taste sifferkombinasjon, og deretter gjøre endringen. Alle inntastninger slik som telefonnummer som trengs i menyen må bekreftes med OK på revetasten. Komplett oversikt over menyoppbygning. Beskrivelse av mulige endringer Hvor nødvendig, en kort beskrivelse av innholdet i menyen og hva som kan angis. Kortnummer Å ringe ved hjelp av kortnummer gjør det enklere å ringe mye brukte nummer. Et internt eller eksternt nummer med navn kan lagres under hvert kortnummer. Så snart nummeret er lagret i systemet har alle brukere aksess til det. Sperringer av telefonene kan settes opp slik at kortnumrene fortsatt er tilgjengelig. Når du lagrer et eksternt nummer, må du også lagre bylinjeaksesskoden (normalt 0 ) Du kan legge inn en bindestrek mellom bylinjeaksesskoden og nummeret (0-..). Hvis du også lagrer et navn i kortnummerlisten, kan du ringe denne personen ved å bruke navnesøk. Du kan også i spesielle tilfeller bare angi deler av nummeret. Resten av nummeret må i dette tilfelle slås manuelt. Eksempel: Nummeret og navn "NY" (for New York) er lagret under kortnummer 7500 Alle bruker som ønsker å ringe til Manhattan, New York, ringer bare "NY" ved navnesøk, og legger deretter til det lokale nummeret. Endring av navn og nummer til et kortnummer: Menyvei: 1-Kortnummer. Kortnummer fra 7000 til 7999 er forhåndsdefinert i systemet. Disse numrene kan tildeles navn og telefon nummer. Displayet viser navnet som er tilordnet til kortnummeret. Hvis du ikke ønsker å overskrive et eksisterende kortnummer, men etablere et nytt ett, trykk enter i stedet for et navn. Du vil da få tilgang til det første ledige kortnummeret. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. 16

17 Destinasjoner Oppsett ved hjelp av systemassistent Lar deg bestemme hvor anropet skal rutes i bestemte situasjoner. Destinasjon kan være interne eller eksterne telefon nummer. Endre anropsfordeling: Menyvei: 2-Destinqasjon/1-ARF oppsett. Lar deg endre navn på en eksisterende anropsfordeling. DDI nummer og ruting vises. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. Navnet brukes for CNIP (Calling Name Identification Presentation). Navnet vil vises i displayet til de som bruker en systemtelefon eller en ISDN telefon Destinasjon kan angis under tre forskjellige switche posisjoner. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche posisjon som er aktiv. Destinasjon for nødanrop Menyvei: 2-Destinasjon/2-Nødnummer. Lar deg angi telefonnummeret som skal brukes som destinasjon for nødanrop under de tre switche possisjonene. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche possisjon som er aktiv. Nød-nummer er forhåndsdefinert som "12". Alle brukere som taster "12" vil bli koblet til nummeret som er definert som nød-telefon. Destinasjon er avhengig av swithe posisjon til switchegruppe 1. Destinasjon kan være både intern og ekstern. Tildeler ringemønster for fellesklokke Menyvei: 2-Destinasjon/3-Kodet ringing /2-Endre. Lar deg tildele et av 5 forskjellige ringemønster (ringe melodier eller varsel toner) til et internt telefonnummer. Fellesklokken er et eksternt tilleggsutstyr med akustisk og visuelt signal. Den kan brukes som en begrenset erstatning for et personsøkersystem. Opptil 5 forskjellige interne brukere kan søkes ved at hver av disse er tildelt et spesielt ringemønster. En bruker som gjenkjenner sitt ringemønster kan besvare samtalen fra hvilken som helst telefon. Ringemønstret består av et langt signal etterfulgt av 1 til 5 korte signaler. angir antall korte ring. Angir en viderekobling destinasjon for "Ikke forstyrr": Menyvei: 2-Destinasjon/4-Ikke forstyrr. Lar deg definere en felles viderekoblingsdestinasjon. Anrop til brukere som har aktivert Ikke forstyrr vil bli rutet til denne telefonen. Angir en destinasjon for stedfortreder: Menyvei: 2-Destinasjon/5-Stedfortreder. 17

18 Oppsett ved hjelp av systemassistent Lar deg viderekoble anrop som egentlig er til sentralbordet til en stedfortreder (annen telefon eller fellesklokke). Innstillingen påvirker automatisk alle andre sentralbord på samme systemet. De som ringer intern-nummeret til sentralbordet vil ikke bli viderekoblet Spesifisere brukere i konferansegrupper: Menyvei: 2-Destinasjon/6-Konferanse. Ler deg legge til eller endre telefonnumre i en forhåndsdefinert konferanse (allerede satt opp i systemet), med opptil 5 medlemmer. For å velge medlemmer, velg forestående nummer. For å fjerne medlemmer fra konferansen, trykk "-" i stedet for telefonnummeret. I forhold til en variabel konferanse hvor medlemmene ringes opp en etter en, vil medlemmene i en forhåndsdefinert konferanse ringes opp samtidig ved starten av samtalen. Kun en ekstern partner kan delta i konferansen. Angir destinasjon for hotline: Menyvei: 2-Destinasjon/7-Hotline. Lar deg angi destinasjon for en av fem mulige hotlliner. En slik hotline kan tildeles til en intern telefon. Når du løfter av håndsettet på en telefon som har hotline, vil den automatisk bli koblet til destinasjonen for hotlinen. Hotline- funksjonen kan for eksempel brukes til: En heistelefon som skal ringe direkte til en vaktsentral, eller en barn- nødoppringing til for eks. barnevakt. Destinasjon for hotline kan være både intern og ekstern. Angir destinasjon for dørklokke: Menyvei: 2-Destinasjon/8-Dørklokke. Lar deg angi destinasjon for dørintercom systemet.. Du kan velge mellom tre forskjellige switchepossisjoner. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche possisjon som er aktiv. Du kan bare sette opp interne destinasjoner. Hvis det interne nummeret er viderekoblet eksternt, vil det eksterne nummeret ringes opp. Capolinea Menyvei: 2-Destinasjon/9-Capolinea. Lar deg angi destinasjon for Capolinea funksjonen. Du kan velge mellom tre forskjellige switcheposisjoner for Capolina. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche possisjon som er aktiv. Capolinea funksjon er kun tilgjengelig i Italia. Capolinea sørger for at samtlige innkommende samtaler blir besvart. Samtaler som ikke blir besvart innen 15 sekunder kobles videre til Capolinea destinasjonen. Destinasjonen må alltid være et sentralbord. Dersom sentralbordet er viderekoblet (internt eller eksternt), blir også Capolinea viderekoblet. 18

19 Abonnentliste Oppsett ved hjelp av systemassistent Abonnentlisten viser på en linje: Telefonnummer, navn og port. Den er laget for å få en oversikt, i motsetning til abonnent oppsettet hvor en kan hente mer detaljert oversikt over hver abonnent. Endre abonnentsliste Menyvei: 3-Abonnentliste/2-Endre/Telefonnummer/Revetast"OK"/1. Lar deg endre navnet i abonnentlisten. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. Abonnent oppsett Lar deg endre følgende oppsett for et intern-nummer: Navn Opptatt felt Hotline tildeling Viderekobling Medflytt Personsøker nummer Ringemønster for fellesklokke Kostsenter Siffersperre Låsing av telefon Avhengig av type abonnent (ordinær telefon, DECT håndsett, personsøker, PISN), vil spesielle menyvalg være tilgjengelig. Hvi du for eksempel bruker et privat nettverk som bruker ISDN standard (PISN), kan du kun endre følgende: Navn Rute nummer PISN abonnent nummer Clip valg Telefonnummeret kan ikke endres i "System assistenten". Før du kan gjøre endringer i abonnentoppsettet, må du velge ENDRE i Abonnent oppsett menyen og deretter skrive inn det eksisterende telefonnummeret og bekrefte med OK revetasten. Endre navn til en abonnent Menyvei: 4 Abonnentoppsett/2-Endre/Telefonnummer/1-Navn. Lar deg endre navnet i abonnentlisten. Listen brukes for navnesøk internt. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. 19

20 Oppsett ved hjelp av systemassistent Endre opptatt felt Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/nummer/2-opptattfelt. Lar deg tildele forskjellige typer opptattfelt til 45/45pro telefonene. Dette menyvalget vises ikke for andre typer telefoner. Avhengig av systemet kan du velge mellom 4 eller 10 typer. Opptil 25 interne telefonnumre kan vises i hver type. Endre hotline Menyvei: 4-Abonnetoppsett/2-Endre /Telefonnummer/3-Hotline. Lar deg endre tildelingen av hotline. Dette betyr at du øyeblikkelig vil bli tilkoblet til hotlinen når du løfter av røret. Hotlinen er på forhånd definert hvor den skal gå. Du kan velge mellom 5 forskjellige hotliner. For å slette en eksisterende hotline trykk - i stedet for et siffer. Endre forhåndsdefinert viderekobling Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/4-forhåndsdefinert viderekobling.. Gir deg mulighet til å viderekoble alle anrop for en bestemt abonnent til en ny destinasjon for viderekoblingen. Hvis et ringe ved viderekobling er deaktivert, vil anropet alltid bli viderekoblet uavhengig om abonnenten er opptatt eller ikke. Hvis et ringe ved viderekobling er aktivert, vil telefonen ringe i fem sekunder før den viderekobles. Telefonen som er viderekoblet kan kun nås fra den telefonen som er satt opp som viderekoblingsnummer. Alle andre anrop viderekobles. Destinasjon kan være intern eller ekstern og må ikke være på mer enn 20 siffer Aktivering av et ring ved viderekobling Menyvei: 4-Abonnnetoppsett/2-Endre/Telefonnummer/Revetast "->"/ et ring ved viderkobling. Du aktiverer eller deaktiverer et ring ved viderekobling. Hvis et ring ved viderekobling er aktivert, viderekobles umiddelbart ved opptatt. Hvis telefonen ikke er opptatt så ringer den 1x mens viderekoblings- destinasjonen ringer fortløpende. Samtalen kan besvares direkte innen 5 sekunder. Ved å trykke siffer "1" endres displayet mellom "JA" og "NEI". Endringen lagres automatisk. Endre forhåndsdefinert medflytting Menyvei: 4-Abonnentoppset/2-Endre/Telefonnummer/Revetast "->"/ 2-Forhåndsdefinert medflytt. Lar deg tildele en destinasjon for medflytt til en abonnent, når denne er opptatt. Medfytten må aktivers Destinasjon kan være intern eller ekstern, og må ikke være på mer enn 20 siffer. Aktivere medflytt Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/revetast "->"/3-Medflytt ved opptatt. Lar deg aktivere eller deaktivere medflytt ved opptatt. 20

21 Oppsett ved hjelp av systemassistent Ved å trykke siffer "1" endres displayet mellom "JA" og "NEI". Endringen lagres automatisk. Endre personsøkernummer Menyvei: 4-Abonnetoppsett/2-Endre/Telefonnummer/Revetast "->"/ 4-Personsøker-abonnet-Nummer. Lar deg tildele et personsøkernummer til et internnummer. Anrop som gjøres til telefonen vil viderekobles til personsøkeren. Personsøkeren er en mobil enhet som sikrer deg at du kan nås hele tiden. Personsøkeren må være innenfor dekningsområde. Den viser nummeret som skal ringes tilbake. Det må tilkobles et personsøkersystem for at denne funksjon skal virke. Endre ringemønster for fellesklokke Menyvei: 4-Abonnentoppsett/2-Endre/Telefonnummer/2x revetast "->"/ 1-Ringemønster. Lar deg tilordne en av fem forskjellige ringemønster til en intern telefon. Fellesklokken er et eksternt tilleggsutstyr med akustisk og visuelt signal. Den kan brukes som en begrenset erstatning for et personsøkersystem. Opptil 5 forskjellige interne brukere kan søkes ved at hver av disse er tildelt et spesielt ringemønster. En bruker som gjenkjenner sitt ringemønster kan besvare samtalen fra hvilken som helst telefon. Ringemønstret består av et langt signal etterfulgt av 1 til 5 korte signaler. angir antall korte ring. Angir en viderekobling destinasjon for "Ikke forstyrr": Bemerk Ringemønsteret kan også endres i Destinasjons menyen.. Endre kostsenter Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/2x Revetast "->"/ 2-Kostsenter. Lar deg tilordne kostsenter i område 0 til 99. Kostsentret angir hvilken konto kostnadene skal tildeles. Kostsentrene indikerer under hvilken konto kostnaden for de enkelte samtaler vil bli lagret. Endre siffersperre Menyvei: 4-Abonnentoppsett/2-Endre/Telefonnummer/2x REVETAST "->"/3-siffersperre. Siffersperre fjerner muligheten til å ringe spesielle nummer. Forskjellige nummer eller serier av numre kan sperres. I hvert tilfelle kan du velge mellom 8 interne eller eksterne tabeller. Kortrnummer overstyrer siffersperren, såfremt ikke det er sperret for kortnummer i den interne siffersperren. Først får du aksess til den interne siffersperren (displayet viser I= og siffersperrenummer) og deretter den eksterne siffersperren (displayet viser E= og siffersperrenummer). Hvis du ikke ønsker å bruke siffersperren tast inn -. Oppheve telefonlåsing Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/2x Revetast "->"/ 4-Telefonlås. Gir deg mulighet til å overskrive passordet til en låst telefon. 21

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 ProffNett Sentralbord Pluss Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 KRAV TIL UTSTYR... 5 1.2 LITT TEKNISK:... 6 1.3 START AV

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer