Ascotel Office Terminals by ascom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office Terminals by ascom"

Transkript

1 Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren de_ba_b0

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer : KORTNUMMER 6: SERVICE CONFIG. 2: DESTINASJON 7: SAMTALE REGISTER 3: ABONNENT LISTE 8: HOTEL 4: ABONNENT KONFIG. 9: PASSORD 5: BUSY INDICATOR 0: OTHER CONFIG. VELG: ## MENY: SYSTEMASSISTENT ## Ok Tilbake < > Avslutte 2

3 Betjenings- og displayelementer 1 Display linje: Menyvalg 6. linje: Handlingsoppfordring 7. linje: Aktivert meny 8. linje: Funksjoner til revetasten 2 Revetast Tast med flere funksjoner: kort: tilordnet funksjon aktivere Viktig 3 Displaytaster Markere listeposteringer: 1x kort: venstre kolonne 2x kort: høyre kolonne 4 Rulletaster Skifte linje Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel Bruk av telefonen. 3

4 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Menytre Hva handler dette dokumentet om? Bruk av displayet og andre funksjoner Aktivere og forlate systemassistenten Menyveiledning Bearbeide instillingene Oppsett ved hjelp av systemassistent Kortnummer Destinasjoner Abonnentliste Abonnent oppsett Opptattfelt Vedlikehold innstillinger Forbindelse med Data overtakelse Hotel Passord Andre oppsett Indeks Referanse til andre dokumenter

5 Menytre Menytre Innholdet i menytre Menytreet viser strukturen i System assistenten, og gir deg en hurtig tilgang til menyen for oppsett. Fra hovedkatalogen vil System assistenten ta deg til de enkelte områdene. Fra der kan du endre de innstillingene du ønsker. For å nå de to første menynivåene kan du ganske enkelt trykke det angitte sifferet. Telefondisplayet vil deretter vise deg veien til det neste nivået. I tillegg er den beskrevet i denne veiledningen. Denne veiledningen bygger på samme strukturen som menytreet. 1: KORTNUMMER ABBR.DIAL.NO. 2: NAVN 3: TELEFONNUMMER 2: DESTINASJON 1: CALL.DISTR.CONF. 1: NAVN DDI NUMMER SWITCH POS. 1 SWITCH POS. 2 SWITCH POS. 3 2: ALARM-NUMMER 1: SWITCH POS. 1 2: SWITCH POS. 2 3: SWITCH POS. 3 3: KODET ANROP 1: KODET ANROP 1 2: KODET ANROP 2 3: KODET ANROP 3 4: KODET ANROP 4 5: KODET ANROP 5 4: IKKE FORSTYRR 1: CALL DIV. TO 5: STEDFORTREDER 1: FELLESKLOKKE 2: STEDFORTREDER 6: KONFERANSE 1: MEDLEM 1 2: MEDLEM 2 3: MEDLEM 3 4: MEDLEM 4 5: MEDLEM 5 7: HOTLINE 1: HOTLINE 1 2: HOTLINE 2 3: HOTLINE 3 4: HOTLINE 4 5: HOTLINE 5 8: DØRKLOKKE 1: SWITCH POS. 1 2: SWITCH POS. 2 3: SWITCH POS. 3 9: CAPOLINEA 3: ABONNENT LISTE 4: ABONNENT KONFIG. 1/3 1: NAVN 2: BUSY INDICATOR 3: HOTLINE 4: PREDEFINED DIV 2/3 1: 1 RING VED VK. 2: PREDEFINED DIV 3: FORW'D ON BUSY 4: PAGER SC-NO 3/3 1: KODET ANROP 2: AVDELING 3: SIFFER SPERRE 4: SPERR TELEFON 5: BESØKENDE TIL 4: ABONNENT KONFIG. (PISN) 1: NAVN 2: ROUTE 3: PISN-SC-NO 5

6 Menytre 4: CLIP VALG 5: BUSY INDICATOR VERSJON 1 VERSJON 2 VERSJON : SERVICE CONFIG. 1: SKRIV UT ALT 2: SKRIV UT KORTNR. 3: VEDLIKEHOLD 1: STATUS 2: SYSTEM FAILURES 3: STRØMBRUDD 4: EVENT MESSAGES 4: LISENSIERING 1/3 EID CID MAC 2/3 1: LIC 3/3 LICENCES 5: VIS 1: VIS 2: SYSTEM TIME 3: SYSTEM DATE 6: REMOTE CONTROL 1: ALLOW 2: PASSORD 7: FJERNPROG. 7: SAMTALE REGISTER 1: TELLER STATUS 1: ABONNENT 2: AVDELING 3: BYLINJE 4: BOKS/VÆRELSE 2: FORHOLD 1: ABONNENT 2: KOST SENTER 3: BYLINJE 4: BOKS/VÆRELSE 5: ALLE 8: HOTEL 1: ROOM CONFIGURATION 1/2 1: NUMMER 2: VÆRELSE STATUS 3: NAVN 4: ALARMANROP 5: TELLER STATUS 2/2 1: BY ADGANG 2: ROM TIL ROM 3: BELASTNING 4: HOTLINE 2: VÆRELSE STATUS 3: ALARMANROP 4: KONFIGURER 1: ROM TIL ROM 2: DELETE NAMES 3: FAKTURA 4: ALARMANROP 9: PASSORD 0: OTHER CONFIG. 1: LOG ON/OFF DECT HANDSET 1: LOG PÅ 2: LOG AV 3: ENDRE AKSESS KODE 2: MELDINGDEST. FOR DECT 3: LEAST COST RUTING 1: LCR PÅ/AV 2: SERVICE PROVIDER TABLE 4: BESKJEDER/KUNNGJ. 1: MESSAGE AND ANNOUNCEMENT GROUP 2: BESKJEDER 3: SLETT ALLE BESKJEDER 4: REDUSERE BESKJEDER 5: AKTIVER FORVALGTE TEKSTER 6

7 Hva handler dette dokumentet om? Hva handler dette dokumentet om? "System assistenten" Meningen med denne beskrivelsen er å vise deg hvordan du kan sette opp og bruke ditt telefonsystem. Hovedverktøyet ditt for å gjøre slike oppsett er "System assistent" menyen. Du bruker din 45 eller 45pro telefon for å gjøre endringer. Den grunnleggende bruken av 45 og 45pro telefonene er beskrevet i de tilsvarende brukerveiledningene. Siden du ofte kommer til å taste inn bokstaver er det en fordel å benytte et tastatur. Med et tastatur kan du raskt og enkelt skrive de dataene som du vanligvis måtte ha brukt telefonens tastatur til. Oversikt over innstillinger, tilgjengelig med "System assistenten" Opplistet nedenfor finner du er utvalg av de viktigste innstillingene som du kan utføre ved hjelp av "System assistenten": Endre tid og dato i systemet. Endre navn. Endre telefonnummer Endre Telefon og Siffersperringer. Spesifiser på hvilke telefonnumre nødsamtaler, viderekoblinger eller dørtelefoner skal dirigeres til. Endre kostsenter. Legge inn telefonnumre i opptattfeltet. Logge trådløse telefoner på og ut av systemet. Bruk av hotellfunksjoner slik som vekking og spesifiserte regninger. Legge inn lisenskoder for utvidelse av systemet ditt. Tillate fjernprogrammering. For en komplett oversikt over "System assistenten", vennligst se "menytre" i begynnelsen av brukermanualen. Innholdsfortegnelsen i slutten av denne brukerveiledningen gir deg alltid videre oversikt. "System assistenten" gir deg mulighet til å endre noen av systeminnstillingene. Innstillingene som er beskrevet her kan også utføres av administrator eller av installatør via ekstern aksess. Komplett konfigurasjon av systemet utføres av system administrator eller installatør ved bruk av AIMS. Du må tillate denne ekstern- aksessen. Komplett konfigurasjon av systemet utføres av system administrator eller installatør ved bruk av AIMS.. Dette innebærer for eksempel oppretting av innvalgsnummerplan, anropsfordelingselementer og definisjon av bylinje- grensesnitt. Data backup Alle endringer som du utfører ved hjelp av "System assistenten" lagres ikke og vil gå tapt ved en omstart av systemet. Dine endringer må derfor lagres av system administrator eller installatør ved bruk av AIMS. Dette kan også gjøres ved bruk av ekstern tilkobling. Ekstern aksess Det er tre typer for autorisasjon av ekstern aksess: Ingen aksess Bare en gang aksess Permanent aksess Tillatelse til fjernprogrammering tildeles i system- assistenten. Så lenge du befinner deg i menyen Systemassistent er fjernprogrammering sperret og bare du kan endre systemoppsettene. For å muliggjøre fjerntilgang må du gå ut fra menyen. 7

8 Hva handler dette dokumentet om? Passord For å få adgang til "System assistent" menyen trenger du et passord. Du får passordet fra systemadministratoren din. 8

9 Bruk av displayet og andre funksjoner Bruk av displayet og andre funksjoner Oppsettene i "Systemassistent" er generelt sett de samme som for 45 og 45pro telefoner. Utenom oppsettene på telefonen, gir "Systemassistent" ytterligere basisfunksjoner og noen oppsett er gjort annerledes. Disse funksjonene beskrives nedenfor. For å endre systemoppsettene må du være kjent med disse. Et antall fremgangsmåter er illustrert ved bruk av "Abonnent Oppsett" som et eksempel. Avsnittet "Oppsett med Systemassistent" går ut i fra at du kjenner til de vanligste bruksområdene og dermed beskriver den bare type endringer som er gjort. Så før du endrer oppsettene, sørg for at du har gått igjennom disse betjeningsmåtene minst en gang for telefonen din. Aktivere og forlate systemassistenten Start av "Systemassistent" For å starte "Systemassistent" oppsett av system, trenger du et passord. Du får passordet fra systemadministratoren din. MENU System Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Programmer". Trykk på "Programmer" Revetasten. MENU System Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "PBX". Trykk på "PBX" Revetasten. Tast inn passord. OK OK Trykk på "OK" Revetasten. Displayet viser "Systemassistent" menyen. Når det foreligger hendelser: Bekreft beskjedene ved å trykke revetast Displayet viser meny. 1: KORTNUMMER 6: SERVICE CONFIG. 2: DESTINASJON 7: SAMTALE REGISTER 3: ABONNENT LISTE 8: HOTEL 4: ABONNENT KONFIG. 9: PASSORD 5: BUSY INDICATOR 0: OTHER CONFIG. VELG: ## MENY : SYSTEMASSISTENT ## Ok Tilbake < > Avslutte "Systemassistent" Start Side 9

10 Bruk av displayet og andre funksjoner Gå ut av "Systemassistent" Enhver forandring som du har gjort aksepteres bare dersom du har bekreftet det som er lagt inn sist med "OK" Revetasten eller dersom du har endret en "JA/NEI" bryter. Du kan når som helst gå ut av "Systemassistent" menyen ved å trykke på "EXIT" Revetasten. Exit Trykk på "EXIT" Revetasten. Telefonen er i hvileposisjon. Bruk av Telefonen mens du er i "Systemassistenten" Du kan ikke bruke telefonen mens du er i "Systemassistenten". Dersom du tar av røret, avsluttes menyen automatisk. Menyveiledning Velg under- meny eller meny- valget med sifretast "Systemassistentens" startside viser 10 undermenyer, hvor hver enkelt har et tilhørende tall. Disse er igjen delt opp i under- menyer som kan nås ved å trykke tilsvarende sifferet. Menyoppbygging vises av menytreet i begynnelsen av disse Instruksjonene. Den siste undermenyen har minst 1punkt som du først må bestemme hvordan du vil behandle den. Displayet viser hvilke muligheter som er tilgjengelig. Viktig Eksempel GHI 4 Trykk på undermenyens talltast. Displayet viser valgt undermeny. Dersom menyen ikke har en undermeny, får du et menyoppsett. "Systemassistentens" startside viser de nummererte undermenyene. Du ønsker å gå til undermeny "4-ABONNENT OPPSETT". Trykk på talltast 4. Displayet viser deg hvilke valgmuligheter du har for å utføre oppsett. 1: VIS 2: ENDRE 3: SKRIV UT VALINTASI: ## MENY : ABONNENT KONFIG. ## Ok Tilbake < > Avslutte "Abonnent oppsett" Undermeny 10

11 Bruk av displayet og andre funksjoner Gå ut av ett Meny Nivå Når du trykker på "Tilbake" Revetasten kommer du opp ett meny nivå. Nå er du på et høyere nivå i menytreet. "Tilbake" Revetasten tar deg ikke tilbake utover startsiden slik at du kan ikke går ut av "Systemassistenten" uforutsett. Eksempel Tilbake Viktig Du er i "Abonnent Oppsett" undermeny og ønsker å gå tilbake til "Systemassistentens" startside. Trykk på "Tilbake" Revetasten. Nå er du på det nest høyeste meny nivået, "Systemassistent" startside. Dersom du har et Alfa tastatur, kan du bruke dets END tast istedenfor "Tilbake" Revetasten i "Systemassistenten". END tasten på 45/45pro telefonen har også denne funksjonen. Bearbeide instillingene På instillingene i menyene kan du som regel velge "VIS", "ENDRE" og "SKRIV UT", ofte er "SLETT" eller "SKRIV UT OG SLETT" mulig. Ved valg av funksjonen "SKRIV UT" sendes dataene til en grensesnitt. Som regel er dette en skriver som er koblet opp. En PC kan imidlertid også kobles til for å behandle de overførte dataene. Tilgjengelige funksjoner vises i displayet. Avhengig av hvilke mulighet du har valgt kan oppsettet vises, skrives ut eller slettes. Dersom du velger "UTSKRIFT OG SLETTE", slettes oppsettene automatisk etter at de har blitt skrevet ut. Oppsettet for låsing av telefonen i "Abonnent Oppsettet" blir brukt her for å illustrere et antall eksempler. Avsnittet "Oppsett med Systemassistent" går ut i fra at du kjenner til de vanligste bruksområdene og dermed beskriver den bare type endringer som er gjort. Visning Du ønsker at oppsettene skal vises. Eksempel Du vil vite om en abonnent har låst telefonen sin. Hent opp "Abonnent Oppsett" menyen. Displayet viser mulighetene "1: VIS", "2: ENDRE" og "3: SKRIV UT". 1 Trykk på talltast 1. Displayet ber deg om å taste inn abonnentens telefonnummer. Tast inn telefonnummeret til den abonnenten hvis oppsett du ønsker å se. 11

12 Bruk av displayet og andre funksjoner OK Viktig Trykk på "OK" Revetasten. Displayet viser oppsettene for valgt navn, opptattfelt, hotline, og forhånds definert viderekobling. For å se oppsettene i telefonboken, må du gå til en annen side (se "Bruk av Piltaster for Navigering gjennom Sider"). I tilfelle du disponerer et alfa- tastatur, kan du som regel bruke Enter- tasten i systemassistenten i stedet for "OK" revetast. Enter- tasten lar deg imidlertid bare gå forover. Bruk av Piltaster for å Navigere i Sider En undermeny eller et menypunkt kan inneholde en liste med mange innlegginger. Dersom alle dataoppføringene ikke kan vises samtidig, vises inntastingene på flere sider. Sidenummer og antall sider vises nederst i høyre hjørne av displayet, for eksempel, "1/3" for den første av tre sider. Du kan bruke "<--" og "-->" Revetastene til å gå fra en side til en annen side i en liste. Eksempel Du ønsker å vite om en abonnent har låst telefonen sin og du har hentet opp "Abonnement Oppsett" for telefonnummeret hans. Displayet viser ikke ønsket informasjon, men en "+" vises nederst i høyre hjørne. -> For å gå til neste side: Trykk på "-->" Revetasten. Displayet viser informasjon om 1.ring, viderekobling, forhåndsprogrammert viderekobling dersom telefonen er opptatt, abonnentens nummer for personsøker, og en pil nederst i høyre hjørne. -> For å gå til neste side: Trykk på "-->" Revetasten. Displayet viser oppsett for ringemønster, kostsenter, siffersperre og låsing av telefon. Dette forteller om telefonsperre er aktivert eller deaktivert. KODET ANROP : 2 AVDELING : _ SPERR TELEFON : SPERRE TAB I= 1 E= 1 SPERR TELEFON : AV MER RUFMUSTER MED, 1_ENDRE : 2 == KOSTENSTELLE VIS : TN 0.10_1 : _ NR. :25 3/3 Ok TELEFONSPERRE Tilbake <_ : _> WAHLKONTR. Avslutte I_ 1 E_ 1 TELEFONSPERRE : MER RUFMUSTER : 2 KOSTENSTELLE MED, 1_ENDRE == : _ TELEFONSPERRE VIS : TN 0.10_1 : WAHLKONTR. NR. :25 I_ 1 2/3 Ok E_ 1 TELEFONSPERRE Tilbake <_ : _> Avslutte MER MED, 1_ENDRE == VIS : TN 0.10_1 NR. :25 1/3 Ok Tilbake < > Avslutte Endre vist Side i "Abonnement Oppsett" Menyen 12

13 Bruk av displayet og andre funksjoner <- Du kan bruke "<--" Revetast for å gå tilbake til tidligere side. Viktig I tilfelle du disponerer et alfatastatur kan du i systemassistenten i stedet for revetastene "->" og "<-" som regel bruke piltastene og. Bruk av Rulle Tastene for å Navigere gjennom Oppføringer En dataoppføring inneholde en eller flere inntastinger. Dersom alle dataoppføringene ikke kan vises samtidig, vises inntastingene på flere sider. Ved å trykke rulletast " " eller " " skifter du mellom dataoppføringene. Dette gjør det mulig for deg å hoppe fra valgt datatype for et telefonnummer til den samme datatypen for et annet telefonnummer. Eksempel Du vil vite hvilke abonnenter som har låst telefonene sine. Tast inn abonnentens telefonnummer for å vise hans oppsett for låsning av telefonen. Se på eksemplet under "Vise". Viktig Rulletast " " eller " " trykke. Displayet viser neste eller tidligere oppføring. I tilfelle du disponerer et alfatastatur kan du i systemassistenten i stedet for rulletastene " " eller " " so regel bruke piltastene og. KODET ANROP : 2 AVDELING : _ SPERR TELEFON : SPERRE TAB I= 1 E= 1 SPERR TELEFON : AV MER RUFMUSTER MED, 1_ENDRE : 2 == KOSTENSTELLE VIS : TN 0.10_1 : _ NR. :25 3/3 Ok TELEFONSPERRE Tilbake <_ : WAHLKONTR. _> Avslutte I_ 1 E_ 1 TELEFONSPERRE : MER RUFMUSTER : 2 KOSTENSTELLE MED, 1_ENDRE == : _ TELEFONSPERRE VIS : TN 0.11_1 : WAHLKONTR. NR. :26 I_ 1 3/3 Ok E_ 1 TELEFONSPERRE Tilbake <_ : _> Avslutte MER MED, 1_ENDRE == VIS : TN 0.14_1 NR. :27 3/3 Ok Tilbake < > Avslutte Gå fra en dataoppføring i telefon-låsing "Abonnent Oppsett" til en annen. Viktig Hver gang du går fra en dataoppføring til en annen er du i "Abonnent Oppsett" siden som viser telefon-låsing oppsett. For å se abonnentens valgte oppsett for andre sider, bruk "-->" eller "<--" Revetaster. Selv om dette er en bekvemmelig egenskap kan dette resultere i at det gjøres oppsett for feil abonnent. Pass derfor på at du legger merke til informasjonen på viste dataoppføring. 13

14 Bruk av displayet og andre funksjoner Editer Du ønsker å editere bestemte oppsett. Oppsettene kan være navn, nummer eller knapper slik som "JA/ NEI" eller "PÅ/AV". Navn og nummer kan ganske enkelt overskrives. Når du er ferdig må du bekrefte endringene med "OK" Revetasten. For å slette eksisterende oppsett uten å erstatte dem med nye, må du skrive over dem med "-". Endringer på knapper er gyldig så snart som tilhørende posisjon hentes opp. Eksempel MNO 6 Du vil tillate eller sperre ekstern fjernbetjening. Trykk på talltast 6. Displayet viser "Vedlikehold". MNO 6 Trykk på talltast 6. Mulighetene: "1: TILLATT" eller "2: PASSORD". 1 Eksempel Trykk på talltast 1. Displayet bytter frem og tilbake mellom "PÅ" og "AV" hver gang det blir trykket på en tast. Du vil endre et navn på en abonnent. Hent opp "Abonnent Oppsett" menyen. Displayet viser mulighetene "1: VIS", "2: ENDRE" og "3: SKRIV UT". ABC 2 Trykk på talltast 2. Displayet ber deg om å taste inn abonnentens telefonnummer. Tast inn telefonnummeret på den abonnenten som du vil endre navnet på. OK 1 Trykk på "OK" Revetasten. Displayet viser tilhørende oppsett til det telefonnummeret inklusive "1: NAVN". Trykk på talltast 1. Displayet ber deg omå taste inn navn på personen. Tast inn det nye navnet. OK Viktig Dersom du ikke vil erstatte det gamle navnet med ett nytt navn, tast "-" for å slette navnet. Trykk på "OK" Revetasten. Oppsettet er lagret. 14

15 Bruk av displayet og andre funksjoner Legge inn Spesial Tegn Selv om du ikke har alfatastatur kan du taste inn spesialtegn "-", "." og ":" med *-Tast. Telefonen oversetter tegnet "*" til riktig tegn når nye innstillinger lagres. Eksempel du ønsker å legge inn en bindestrek. Trykk *- tast. Displayet viser "*". OK Gjør ferdig innstillingene og trykk revetast. displayet viser "-". Utskriftt Displayet viser "Utskrift". Du kan overføre dataene fra valgt menypunkt via en ekstern tilkobling slik som for eksempel en skriver. Du kan også overføre dataene til en datamaskin. Følgelig bruker disse Instruksjonene bare uttrykket "Utskrift" for data ut. Eksempel Du ønsker å skrive ut en abonnent oppsett. (Du bør ikke teste denne funksjonen da datamengden kan være veldig stor.) Hent opp "Abonnent Oppsett" menyen. Displayet viser mulighetene "1: VIS", "2: ENDRE" og "3: SKRIV UT". DEF 3 Trykk på talltast 3. Dataene skrives ut. For å avbryte utskriften: Trykk på END tasten. END 15

16 Oppsett ved hjelp av systemassistent Oppsett ved hjelp av systemassistent Beskrivelsen nedenfor viser generelt til prosedyren som trengs for å endre system innstillinger ved hjelp av systemassistenten. Valg for å endre innstillinger, slik som VIS, SKRIV UT og SLETT, er beskrevet under Meny guidet navigasjon. De vil bare bli henvist til her hvis det er behov for mer informasjon. Dette avsnittet henviser til strukturen i menyen. Undermenyen er strukturert som følgende: Indikasjon på hvilken tastekombinasjon som nødvendig for å komme til menyen. Fra menyen for "System assistenten" er alt du trenger å gjøre er å taste sifferkombinasjon, og deretter gjøre endringen. Alle inntastninger slik som telefonnummer som trengs i menyen må bekreftes med OK på revetasten. Komplett oversikt over menyoppbygning. Beskrivelse av mulige endringer Hvor nødvendig, en kort beskrivelse av innholdet i menyen og hva som kan angis. Kortnummer Å ringe ved hjelp av kortnummer gjør det enklere å ringe mye brukte nummer. Et internt eller eksternt nummer med navn kan lagres under hvert kortnummer. Så snart nummeret er lagret i systemet har alle brukere aksess til det. Sperringer av telefonene kan settes opp slik at kortnumrene fortsatt er tilgjengelig. Når du lagrer et eksternt nummer, må du også lagre bylinjeaksesskoden (normalt 0 ) Du kan legge inn en bindestrek mellom bylinjeaksesskoden og nummeret (0-..). Hvis du også lagrer et navn i kortnummerlisten, kan du ringe denne personen ved å bruke navnesøk. Du kan også i spesielle tilfeller bare angi deler av nummeret. Resten av nummeret må i dette tilfelle slås manuelt. Eksempel: Nummeret og navn "NY" (for New York) er lagret under kortnummer 7500 Alle bruker som ønsker å ringe til Manhattan, New York, ringer bare "NY" ved navnesøk, og legger deretter til det lokale nummeret. Endring av navn og nummer til et kortnummer: Menyvei: 1-Kortnummer. Kortnummer fra 7000 til 7999 er forhåndsdefinert i systemet. Disse numrene kan tildeles navn og telefon nummer. Displayet viser navnet som er tilordnet til kortnummeret. Hvis du ikke ønsker å overskrive et eksisterende kortnummer, men etablere et nytt ett, trykk enter i stedet for et navn. Du vil da få tilgang til det første ledige kortnummeret. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. 16

17 Destinasjoner Oppsett ved hjelp av systemassistent Lar deg bestemme hvor anropet skal rutes i bestemte situasjoner. Destinasjon kan være interne eller eksterne telefon nummer. Endre anropsfordeling: Menyvei: 2-Destinqasjon/1-ARF oppsett. Lar deg endre navn på en eksisterende anropsfordeling. DDI nummer og ruting vises. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. Navnet brukes for CNIP (Calling Name Identification Presentation). Navnet vil vises i displayet til de som bruker en systemtelefon eller en ISDN telefon Destinasjon kan angis under tre forskjellige switche posisjoner. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche posisjon som er aktiv. Destinasjon for nødanrop Menyvei: 2-Destinasjon/2-Nødnummer. Lar deg angi telefonnummeret som skal brukes som destinasjon for nødanrop under de tre switche possisjonene. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche possisjon som er aktiv. Nød-nummer er forhåndsdefinert som "12". Alle brukere som taster "12" vil bli koblet til nummeret som er definert som nød-telefon. Destinasjon er avhengig av swithe posisjon til switchegruppe 1. Destinasjon kan være både intern og ekstern. Tildeler ringemønster for fellesklokke Menyvei: 2-Destinasjon/3-Kodet ringing /2-Endre. Lar deg tildele et av 5 forskjellige ringemønster (ringe melodier eller varsel toner) til et internt telefonnummer. Fellesklokken er et eksternt tilleggsutstyr med akustisk og visuelt signal. Den kan brukes som en begrenset erstatning for et personsøkersystem. Opptil 5 forskjellige interne brukere kan søkes ved at hver av disse er tildelt et spesielt ringemønster. En bruker som gjenkjenner sitt ringemønster kan besvare samtalen fra hvilken som helst telefon. Ringemønstret består av et langt signal etterfulgt av 1 til 5 korte signaler. angir antall korte ring. Angir en viderekobling destinasjon for "Ikke forstyrr": Menyvei: 2-Destinasjon/4-Ikke forstyrr. Lar deg definere en felles viderekoblingsdestinasjon. Anrop til brukere som har aktivert Ikke forstyrr vil bli rutet til denne telefonen. Angir en destinasjon for stedfortreder: Menyvei: 2-Destinasjon/5-Stedfortreder. 17

18 Oppsett ved hjelp av systemassistent Lar deg viderekoble anrop som egentlig er til sentralbordet til en stedfortreder (annen telefon eller fellesklokke). Innstillingen påvirker automatisk alle andre sentralbord på samme systemet. De som ringer intern-nummeret til sentralbordet vil ikke bli viderekoblet Spesifisere brukere i konferansegrupper: Menyvei: 2-Destinasjon/6-Konferanse. Ler deg legge til eller endre telefonnumre i en forhåndsdefinert konferanse (allerede satt opp i systemet), med opptil 5 medlemmer. For å velge medlemmer, velg forestående nummer. For å fjerne medlemmer fra konferansen, trykk "-" i stedet for telefonnummeret. I forhold til en variabel konferanse hvor medlemmene ringes opp en etter en, vil medlemmene i en forhåndsdefinert konferanse ringes opp samtidig ved starten av samtalen. Kun en ekstern partner kan delta i konferansen. Angir destinasjon for hotline: Menyvei: 2-Destinasjon/7-Hotline. Lar deg angi destinasjon for en av fem mulige hotlliner. En slik hotline kan tildeles til en intern telefon. Når du løfter av håndsettet på en telefon som har hotline, vil den automatisk bli koblet til destinasjonen for hotlinen. Hotline- funksjonen kan for eksempel brukes til: En heistelefon som skal ringe direkte til en vaktsentral, eller en barn- nødoppringing til for eks. barnevakt. Destinasjon for hotline kan være både intern og ekstern. Angir destinasjon for dørklokke: Menyvei: 2-Destinasjon/8-Dørklokke. Lar deg angi destinasjon for dørintercom systemet.. Du kan velge mellom tre forskjellige switchepossisjoner. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche possisjon som er aktiv. Du kan bare sette opp interne destinasjoner. Hvis det interne nummeret er viderekoblet eksternt, vil det eksterne nummeret ringes opp. Capolinea Menyvei: 2-Destinasjon/9-Capolinea. Lar deg angi destinasjon for Capolinea funksjonen. Du kan velge mellom tre forskjellige switcheposisjoner for Capolina. Med */# prossedyrer på på 45/45pro kan du angi hvilken switche possisjon som er aktiv. Capolinea funksjon er kun tilgjengelig i Italia. Capolinea sørger for at samtlige innkommende samtaler blir besvart. Samtaler som ikke blir besvart innen 15 sekunder kobles videre til Capolinea destinasjonen. Destinasjonen må alltid være et sentralbord. Dersom sentralbordet er viderekoblet (internt eller eksternt), blir også Capolinea viderekoblet. 18

19 Abonnentliste Oppsett ved hjelp av systemassistent Abonnentlisten viser på en linje: Telefonnummer, navn og port. Den er laget for å få en oversikt, i motsetning til abonnent oppsettet hvor en kan hente mer detaljert oversikt over hver abonnent. Endre abonnentsliste Menyvei: 3-Abonnentliste/2-Endre/Telefonnummer/Revetast"OK"/1. Lar deg endre navnet i abonnentlisten. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. Abonnent oppsett Lar deg endre følgende oppsett for et intern-nummer: Navn Opptatt felt Hotline tildeling Viderekobling Medflytt Personsøker nummer Ringemønster for fellesklokke Kostsenter Siffersperre Låsing av telefon Avhengig av type abonnent (ordinær telefon, DECT håndsett, personsøker, PISN), vil spesielle menyvalg være tilgjengelig. Hvi du for eksempel bruker et privat nettverk som bruker ISDN standard (PISN), kan du kun endre følgende: Navn Rute nummer PISN abonnent nummer Clip valg Telefonnummeret kan ikke endres i "System assistenten". Før du kan gjøre endringer i abonnentoppsettet, må du velge ENDRE i Abonnent oppsett menyen og deretter skrive inn det eksisterende telefonnummeret og bekrefte med OK revetasten. Endre navn til en abonnent Menyvei: 4 Abonnentoppsett/2-Endre/Telefonnummer/1-Navn. Lar deg endre navnet i abonnentlisten. Listen brukes for navnesøk internt. Et navn kan bestå av opptil 17 tegn og må starte med en bokstav. 19

20 Oppsett ved hjelp av systemassistent Endre opptatt felt Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/nummer/2-opptattfelt. Lar deg tildele forskjellige typer opptattfelt til 45/45pro telefonene. Dette menyvalget vises ikke for andre typer telefoner. Avhengig av systemet kan du velge mellom 4 eller 10 typer. Opptil 25 interne telefonnumre kan vises i hver type. Endre hotline Menyvei: 4-Abonnetoppsett/2-Endre /Telefonnummer/3-Hotline. Lar deg endre tildelingen av hotline. Dette betyr at du øyeblikkelig vil bli tilkoblet til hotlinen når du løfter av røret. Hotlinen er på forhånd definert hvor den skal gå. Du kan velge mellom 5 forskjellige hotliner. For å slette en eksisterende hotline trykk - i stedet for et siffer. Endre forhåndsdefinert viderekobling Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/4-forhåndsdefinert viderekobling.. Gir deg mulighet til å viderekoble alle anrop for en bestemt abonnent til en ny destinasjon for viderekoblingen. Hvis et ringe ved viderekobling er deaktivert, vil anropet alltid bli viderekoblet uavhengig om abonnenten er opptatt eller ikke. Hvis et ringe ved viderekobling er aktivert, vil telefonen ringe i fem sekunder før den viderekobles. Telefonen som er viderekoblet kan kun nås fra den telefonen som er satt opp som viderekoblingsnummer. Alle andre anrop viderekobles. Destinasjon kan være intern eller ekstern og må ikke være på mer enn 20 siffer Aktivering av et ring ved viderekobling Menyvei: 4-Abonnnetoppsett/2-Endre/Telefonnummer/Revetast "->"/ et ring ved viderkobling. Du aktiverer eller deaktiverer et ring ved viderekobling. Hvis et ring ved viderekobling er aktivert, viderekobles umiddelbart ved opptatt. Hvis telefonen ikke er opptatt så ringer den 1x mens viderekoblings- destinasjonen ringer fortløpende. Samtalen kan besvares direkte innen 5 sekunder. Ved å trykke siffer "1" endres displayet mellom "JA" og "NEI". Endringen lagres automatisk. Endre forhåndsdefinert medflytting Menyvei: 4-Abonnentoppset/2-Endre/Telefonnummer/Revetast "->"/ 2-Forhåndsdefinert medflytt. Lar deg tildele en destinasjon for medflytt til en abonnent, når denne er opptatt. Medfytten må aktivers Destinasjon kan være intern eller ekstern, og må ikke være på mer enn 20 siffer. Aktivere medflytt Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/revetast "->"/3-Medflytt ved opptatt. Lar deg aktivere eller deaktivere medflytt ved opptatt. 20

21 Oppsett ved hjelp av systemassistent Ved å trykke siffer "1" endres displayet mellom "JA" og "NEI". Endringen lagres automatisk. Endre personsøkernummer Menyvei: 4-Abonnetoppsett/2-Endre/Telefonnummer/Revetast "->"/ 4-Personsøker-abonnet-Nummer. Lar deg tildele et personsøkernummer til et internnummer. Anrop som gjøres til telefonen vil viderekobles til personsøkeren. Personsøkeren er en mobil enhet som sikrer deg at du kan nås hele tiden. Personsøkeren må være innenfor dekningsområde. Den viser nummeret som skal ringes tilbake. Det må tilkobles et personsøkersystem for at denne funksjon skal virke. Endre ringemønster for fellesklokke Menyvei: 4-Abonnentoppsett/2-Endre/Telefonnummer/2x revetast "->"/ 1-Ringemønster. Lar deg tilordne en av fem forskjellige ringemønster til en intern telefon. Fellesklokken er et eksternt tilleggsutstyr med akustisk og visuelt signal. Den kan brukes som en begrenset erstatning for et personsøkersystem. Opptil 5 forskjellige interne brukere kan søkes ved at hver av disse er tildelt et spesielt ringemønster. En bruker som gjenkjenner sitt ringemønster kan besvare samtalen fra hvilken som helst telefon. Ringemønstret består av et langt signal etterfulgt av 1 til 5 korte signaler. angir antall korte ring. Angir en viderekobling destinasjon for "Ikke forstyrr": Bemerk Ringemønsteret kan også endres i Destinasjons menyen.. Endre kostsenter Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/2x Revetast "->"/ 2-Kostsenter. Lar deg tilordne kostsenter i område 0 til 99. Kostsentret angir hvilken konto kostnadene skal tildeles. Kostsentrene indikerer under hvilken konto kostnaden for de enkelte samtaler vil bli lagret. Endre siffersperre Menyvei: 4-Abonnentoppsett/2-Endre/Telefonnummer/2x REVETAST "->"/3-siffersperre. Siffersperre fjerner muligheten til å ringe spesielle nummer. Forskjellige nummer eller serier av numre kan sperres. I hvert tilfelle kan du velge mellom 8 interne eller eksterne tabeller. Kortrnummer overstyrer siffersperren, såfremt ikke det er sperret for kortnummer i den interne siffersperren. Først får du aksess til den interne siffersperren (displayet viser I= og siffersperrenummer) og deretter den eksterne siffersperren (displayet viser E= og siffersperrenummer). Hvis du ikke ønsker å bruke siffersperren tast inn -. Oppheve telefonlåsing Menyvei: 4-Abonnent oppsett/2-endre/telefonnummer/2x Revetast "->"/ 4-Telefonlås. Gir deg mulighet til å overskrive passordet til en låst telefon. 21

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Nye funksjoner på 5.5Gx

Nye funksjoner på 5.5Gx Nye funksjoner på 5.5Gx Opptil 8 siffer internnummer Se bilde nedenfor og velg 8 Digit Table Default kan man bruke 2 til 4 sifferet internnummer, med å bruke denne tabellen kan man få opptil 8 sifferet

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon

TDC Nordens ledende totalleverandør av tele- og datakommunikasjon Quick guide for Scale brukergrensesnitt I Scale har vi flere muligheter for deg som bruker. Du velger selv hvordan du styrer Scaleløsningen. Apps Hvis du har mobiltelefon med Android eller iphone, kan

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321659de_ba_b0 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 4 GHI 1 2

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Side 2 Sikkerhets informasjon... 3 Før du begynnre... 5 Tilpass telefonen etter dine behov... 12 Endre generelle innstillinger...

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

Bruk og display elementer

Bruk og display elementer Bruk og display elementer 1 Display Displayet består av 3 linjer med tekst, hver med 12 symboler/karakterer. Den første linjen består kun av symboler, de to andre består av informasjon eller meny valg.

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W OPPSTART AV GDK 16 / 20W Før vi setter strøm på sentralen er det viktig at alle brytere er satt riktig før vi starter på programmeringen, hvis ikke vil

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Avaya one-x Deskphone Edition for 9608/9611 IP-Telefon Brukermanual Rev.1

Avaya one-x Deskphone Edition for 9608/9611 IP-Telefon Brukermanual Rev.1 Avaya one-x Deskphone Edition for 9608/9611 IP-Telefon Brukermanual Rev.1 Introduksjon til 9608/11 IP Telefon Oversikt 2 Navn USB Port Beskjedindikator Ubesvarte samtaler indikator Nummerlinje Programknapper

Detaljer