Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:"

Transkript

1 ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015

2 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar til april! Fin tid det går mot lysere tider! Det er en del ting som skjer i disse ukene. Så følg godt med på informasjonen! Hvor skal vi begynne? Jo; alle klassene besøker Newtonrommet på Oljemuseet. 9b har allerede vært i aksjon. De andre klassene skal av sted i uke 9 og 11. Opplegget på Oljemuseet går over to hele dager. Les mer om Newtonrommet på denne adressen: Todagersopplegg er tydeligvis populært i denne perioden. I uke 10 skal nemlig alle elvene hospitere i videregående skole i to dager. Flesteparten er ute i hospitering mandag + tirsdag, mens resten hospiterer torsdag + fredag. Alle har fått sin egen innlogging / sin egen bruker på denne nettsida. Hvis noen skulle ha glemt brukernavn og passord, må du snarest ta kontakt med læreren din. På denne sida vil all informasjon om skolen og studieprogrammet du er tildelt legges ut. Du har selv ansvaret for å orientere deg om opplegget på de videregående skolene disse dagene. Hvordan du kommer deg til og fra skolen, er også ditt ansvar å undersøke. Edd Inge skal ta imot ei gruppe studenter fra lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Studentene går på fjerde året, og skal snart ut i skolen som yrkesaktive lærere. De skal være sammen med oss på niende trinn i uke 10 og 11. Vi skal ta dem vel imot! Og vi kan love dem en innholdsrik og travel praksisperiode VELKOMMEN! Ferdig nå!? Nei, ikke helt. Det kan være verdt å merke seg at utviklingssamtalene gjennomføres på tirsdag ettermiddag og kveld i uke 12 og 13. Nærmere påske vil også FAU kalle inn til foreldremøte på trinnet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om tema og tidspunkt. For de som liker å langtidsplanlegge og vi kjenner jo opptil flere i den kategorien vil vi nevne dette; heldagsprøvene i vår blir avviklet i mai, nærmere bestemt i perioden mellom 7. og 22. mai. Vi tenker at disse prøvene har høy prioritet. Elevene har kalender i klasserommet som forteller nøyaktig hvilke dager som er aktuelle. Unngå å legge tannlegebesøk, legebesøk og andre «besøk» til disse dagene. Og hvis noen foreldre ønsker å ta ungdommene med på ei langhelg i mai; her er hete tips til datoer (ønsker dere tips også om reisemål, ta gjerne kontakt ): Torsdag (kun niende har en fleksibel dag her) søndag , Torsdag søndag og Lørdag mandag Som alltid; Lev lurt gjør smarte valg

3 lurt å huske..! for eksempel prøver og andre aktiviteter 9 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

4 Norsk Tema: Vurdering: 1) Litteraturhistorie 9A 2) Nynorsk 9B 1) Skriveøkt i nynorsk 9 Opplysningstiden 9A Kap 2: 9B Kap 4: Lag et Å gjengi hovedtrekk ved opplysningstiden Opplysningstiden (1700-tallet) Nynorsk personkart om Ludvig Å lese tekster fra 1700-tallet og Litteratur skal underholde Arbeide med ulike tekstar og Holberg. Hvem var sammenligne dem med noen Vi arbeider med sidene oppgåver Side han og hva er han kjent samtidstekster for? (5-10 Å diskutere løgn og Grammatikk punkter) 10 sannhet med -substantiv Oppgave 14 utgangspunkt i -adjektiv a og b side litterære tekster -verb Gjenkjenne -pronomen Oppgave 16 sjangertrekk ved -preposisjonar a, b og c drama Side siden Romantikken 9A Kap 4: Uke 12: To timars Oppgave 2 a, Gjengi hovedtrekk ved romantikken Romantikken ( ) skriveøkt på skolen b og c side Å sammenligne temaet kjærlighet i tekster fra nåtid og fortid Drøm. Lengsel. Kjærlighet. Oppgave 3 e og 4 b og c side 137 NYNORSK (9 13) o Lese og lytte til ulike tekstar på nynorsk o Skrive enkle tekstar Følelser. Vi arbeider med sidene Høy: Middels: Grunnleggende: MÅLOPPNÅELSE Skriftlig: Har god flyt i språket, variert setningsoppbygging og rikt ordforråd. Har god tematisk sammenheng og originalt innhold i egne tekster. Formidler følelser og opplevelser i egne tekster. Mestrer rettskriving, grammatikk og tegnsetting. Muntlig: Reflekterer over temaet og begrunner argumenter. Er svært aktiv og lyttende. Viser modenhet i forhold til språkbruk, ordforråd og språktermer. Kan se saken fra flere sider. Skriftlig: Har flyt i språket, god setningsoppbygging og variert ordforråd. Har tematisk sammenheng i egne tekster. Kan formidle følelser og opplevelser i egne tekster. Mestrer rettskriving, grammatikk og tegnsetting Muntlig: Argumenterer for og begrunner egne meninger. Deltar aktivt. Varierer språkbruken Skriftlig: Har enkelt språk, forståelig setningsoppbygging og enkelt ordforråd. Har en viss sammenheng i egne tekster. Kan på en enkel måte uttrykke følelser og opplevelser i egne tekster. Har rettskriving og tegnsetting som gjør teksten forståelig. Muntlig: Oppfatter tema og deltar. Gjengir andres meninger

5 Engelsk Tema: Vurdering: CHAPTER 5 Is there anybody out there? CHAPTER 6 That`s entertainment Vurderer fortløpende oppgavene du gjør hjemme og lesing/samtale på skolen. Vær aktivt med i timene. 9 Uttrykke nysgjerrighet, undring og tvil. Gram: The presenr continious tense T.b: Text B s W.b: s (Gram oppg T.b: Les text B Gloser s 204, 20 første W.b: Oppg 19 og 20 s Stjernetegn/astrologi Gram:The past continous tense 11 Kommunisere med ord for ulike ting en kan se på himmelen. Utdrag fra «Hitchhikers guide to the Galaxy Gram. A/an T,b: Text C s W.b :s (Gram oppg T.b: Text D s W.b:s (Gram oppg 37-41) T.b Les text D Gloser s D, 20 første Oppg 36 i W.b s 128 Skriv minst 10 setninger som du kan lese for de andre i klassen. 12 Ord og uttrykk fra underholdningsverden Bestille billetter T.b s W.b s Oppg 2,3,5,(6),8,(10) og Gram: Modale hjelpeverb T.b s W.b s Oppg 16,17 og 18 Ekstra: Oppg 26 s 151 T.b:Les text A Gloser s206,15 første T.b: Les text B Del opp teksten hvis nødvendig: S og Gloser s 206,15 første GOD PÅSKE!! MÅLOPPNÅELSE Høy: Kunne uttrykke egne meninger og reflektere over tema. Bruke ord og uttrykk om emnet både skriftlig og muntlig. Lese med god flyt og uttale. Grundig og engasjert presentasjon av boka. Middels: Kunne samtale om emnet og kunne en del ord og uttrykk om temaet. Lese høyt og tydelig med brukbar uttale. Svare på spørsmål om teksten. Grei presentasjon av boka. Grunnleggende: Kunne enkle begrep om emnet, svare på spørsmål fra lesetekst og lese høyt. Enkel presentasjon av boka.

6 Matematikk Tema: kap.7 Tall og forhold mellom tall & kap.8 Geometri 2 Vurdering: Skriftlig og muntlig aktivitet i timene, lekser, kapittelprøve kap.4 & 7 i uke 10 (rett etter vinterferien) 9 Regne med brøk, utføre divisjon og multiplikasjon av brøk og forenkle brøkuttrykk Vi oppsummerer kapittel 7 og repeterer også fra kapittel 4 «Prøv deg selv» s.82 Regne med forhold mellom to tall (prosent) før prøven i neste uke Regne med proporsjoner Se på hvordan tall blir brukt i mange sammenhenger Forstå ulike tallmengder 10 Hospiteringsuke med kun matteprøve 11 Bruke formlikhet og Pytagoras setning i beregning av ukjente størrelser Utføre og grunngi Matteprøve kap.4 Prosent og kap.7 Tall og forhold mellom tall på onsdag 4.3 Vi starter opp med kapittel 8 s geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemiddel Vi jobber med sidene 94 til og med øverst på side Vi jobber med sidene 101 til og med side 109 Vi øver til prøven Velg ut minst 6 oppgaver fra ulike fargesider som passer til sidene som vi jobber med på skolen denne uka. Velg ut minst 6 oppgaver fra fargesider som passer til sidene vi jobber med på skolen denne uka Gjør «Prøv deg selv» s som hjemmelekse denne uka Høy: Middels: Grunnleggende: MÅLOPPNÅELSE Behersker brøk og kan bruke brøk i problemløsning. Kan utvide og forkorte brøker. Kan bruke de fire regneartene med brøk. Kan gjøre om fra blanda tall til uekte brøk, og omvendt. Behersker godt konstruksjon og avbildninger av mangekantede geometriske figurer og kan bruke dette i mer avanserte oppgaver. Behersker godt den pytagoreiske læresetning og kan anvende denne til beregninger i ulike sammensatte geometriske figurer. Kan utføre beregninger ved hjelp av formlikhet. Kan utvide og forkorte brøker. Kan bruke de fire regneartene med brøk. Kan gjøre om fra blanda tall til uekte brøk, og omvendt. Kan se sammenhengen mellom tall, desimaltall, brøk og prosent og kan gjøre bruk av dette. Kan konstruere og halvere vinkler. Kan konstruere trekanter og enkelte mangekantede geometriske figurer. Kan konstruere midtnormaler og parallelle linjer. Kan forklare den pytagoreiske læresetning og bruke denne i utregning av sider og areal i geometriske figurer. Kjenner til formlikhet. Kan addere og subtrahere hele tall, og brøker med like nevnere. Kan konstruere vinkler på 30, 60 og 90. Kan konstruere en enkel normal. Kan tegne og foreta enkle konstruksjoner av trekanter. Kjenner til den pytagoreiske læresetning. Kan navngi sidene i en rettvinklet trekant. Finner hypotenus i rettvinklet trekant ved regning når katetene kan måles eller er oppgitt.

7 Samfunnsfag Tema: Vurdering: Historie 2. verdenskrig Krigen som nådde alle Fordypningsoppgave muntlig presentasjon 9 Presentere andre verdenskrig som en sentral konflikt på 1900-tallet og formulere årsaker til og konsekvenser av denne konflikten Andre verdenskrig s Holocaust s Kunne beskrive hvordan viktige hendelser i andre verdenskrig henger sammen med hverandre Kunne reflektere over hvordan holocaust kunne skje Kunne redegjøre for hvordan okkupasjonen preget Norge Livet i det okkuperte Norge s Oppgjørets time s Oppstart fordypningsoppgave Oppdrag 13 s Tegne tidslinje Arbeide med fordypningsoppgaven 13 Arbeide med fordypningsoppgaven Arbeide med fordypningsoppgaven Fordypningsoppgaven 2. verdenskrig I undervisningen fram mot fordypningsoppgaven vil du få tips til mulige emner Du får et eget skriv med informasjon om fordypningsoppgaven og det vil bli gjennomgått på skolen Skrivet vil inneholde vurderingskriterier for oppgaven Det blir en muntlig framføring i valgt oppgave etter påske, til avtalt tid

8 Naturfag Tema: Vurdering: kap.6. Olje og gass Forsøk. Muntlig aktivitet. 9 og 10 Forklar hvordan naturgass og råolje har blitt til. Eleven skal kunne fortelle hva det brukes til og hvordan produksjonen foregår. Eleven skal kunne forklare hvordan vi kan bruke fossilt brensel til å produsere elektrisk energi. Fortelle hvordan vi kan framstille plaststoffer fra råolje. Repetisjon; Hva gjør vi med råoljen? Hvilke grunnstoffer finner vi i olje og gass? (molekyl byggesett) Olje og miljø: Miljøkatastrofer. Jobber med oppgaver Forsøk:1: Oljereservoar Forsøk 2: Olje-katastrofe 11 Oljekatastrofer/oljesøl? Hva gjøres da? Viktig produkt vi får av oljefraksjoner; PLAST Forklar hva som skjer i et destillasjonstårn? Les s Fokusspørsmål s. 180 og 184 Forklar karbonkretsløpet. Les s Forklar ordene, polyeten, monomer, polymer, syntetisk, kunstig, krystallinske, amorfe, termoplast og herdeplast. 12 Vi repeterer emnet. Jobber i grupper med etterarbeid fra dagene på Newtonrommet. 13 Vi har en quis om emnet på kahoot. Les kapittelet. Lag deg dine egne notater. Lever inn forsøk. PRØVE! Høy: Middels: Grunnleggende: MÅLOPPNÅELSE Eleven kan fortelle grundig hvordan råolje og naturgass er blitt til, og ser dette i sammenheng med teorier for hvordan jorda har forandret seg. Eleven kan forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes Eleven kan i noen grad forklare hva råolje og naturgass er, hva det blir brukt til.

9 Rle Tema: Kapittel 5 Vurdering: Aktiv innsats i timene, oppgaver gjort til rett tid og positiv holdning til faget. Test på It`s Learning fra kapittel 4. Kort presentasjon av selvvalgt oppgave 10 og 11 9 I dette kapittelet skal du lære om menneskets forhold til liv og død Vi jobber med sidene Vi jobber med sidene Ta testen på It`s Learning fra kapittel 4 Vurderes med godkjent/ikke godkjent Oppgave 1 3 s Vi jobber med sidene Oppgave 1 og 2 s Velg oppgave 4 eller 5 og s 143 eller kapitteloppgave 10 s. 145 og lag en kort presentasjon for klassen Høy: Middels: Grunnleggende: MÅLOPPNÅELSE Reflektere over og drøfte filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. Utveksle meninger om filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. Ha kjennskap til filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. Jeg lurer på hvor vi havner når vi dør? Bergen?

10

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Morsmål som ressurs i opplæringen

Morsmål som ressurs i opplæringen Foto: Audun Barstein Heidrunsson Morsmål som ressurs i opplæringen Vibece M. Selvik og Jon Olav Ringheim, Nygård skole, Bergen Morsmål som støtte i opplæringen Hvem var med i prosjektet? 2 spor 1-klasser

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer