Oslo - New York. Ingrid Lønningdal, 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo - New York. Ingrid Lønningdal, 2008 www.ingridlonningdal.net"

Transkript

1 Oslo - New York

2

3

4

5 Oslo - New York Ingrid Lønningdal, 2008

6

7

8

9 Samtale med far om konstruksjonsprinsipper - Da jeg var på studietur i New York snakket vi mye om hvordan byen og kunstscenen forandrer seg. Gallerier forflytter seg gjerne ut fra hvor det er billig å drive, men de siste årene har noen av galleriene tjent så godt at de velger å bygge nytt de trenger ikke lenger de gamle industrilokalene. Det var generelt mye byggevirksomhet, og jeg fikk inntrykk av at tempoet var høyere enn her hjemme etasjene skøyt i været fra en dag til den neste. Bygger de på en annen måte? - Jeg er ikke ekspert på dette, men jeg kan litt, og du er altså ute etter å finne ulike konstruksjonsprinsipper for større bygninger. Hvordan og hva man bygger i Norge kontra hvorfor det ser ut som de bygger kjappere der du har vært, i New York. - På dette bildet ser du at det har kommet et fancy hotell, som skiller seg ut fra den omliggende arkitekturen. Det er der for å skape ny kapital og få flere til å bruke området. Kunstnere er ofte først ute i denne gentrifiseringsprosessen, men arkitektur blir også brukt for å vise at et område har skifta funksjon. Det at man kan bygge hurtig påvirker hvordan byen endrer seg. SIKKERHET - Jeg kan lage en skisse. Som regel kan man se for seg grunnflaten i et bygg som et rutenett. Rasteret er ofte 7,20 x 7,20 m, som igjen går opp i en 60 x 60 cm modul. Disse dimensjonene er gode både på boligbygging, næringsvirksomhet og parkering altså at du kan begynne med en parkeringskjeller, fortsette med en næringsetasje og så ha boliger på toppen. Søylene står i samme posisjon i alle etasjene oppover, og du slipper mange sprang og utvekslinger. Man plasserer gjerne en stiv betongkjerne på bestemte steder i huset for å håndtere stabilitet og vindavstivning, slik at huset blir trygt og sikkert. I Norge bygger vi som oftest i betong, men man kan også bygge med søyler og dragere i stål. Da må du enten støpe eller mure stive skiver inni, mellom stålsøylene, eller lage vindkryss i stål. Det vil si at du setter stålbiter innimellom søylene igjen. - I en sikksakk? - Nesten. Du sveiser stålprofiler i et kryss mellom søylene. Med dette oppnår man stabilitet sideveis i huset. Dette er litt komplisert, for det handler om statikk hvordan ulike krefter virker på konstruksjonen, men kort fortalt tar vindkryssene både trykk- og strekkrefter. - Alt som er av stål må brannbeskyttes. Prinsippet er sånn at jo tjukkere stål du har, desto mindre brannbeskyttelse trenger du. Men hvis det er en bærende stålkonstruksjon skal du alltid ha noe brannmotstand, sånn at det tar lengre tid

10 før stålet oppnår for høy temperatur og brått mister bæreevnen. Det gjelder å opprettholde egenskapene i stålet så lenge som mulig. Med hensyn til brann er stål mye dårligere enn betong. - Er brannbeskyttelsen kostbar? - Ja, i Norge tror jeg stålkonstruksjonen ofte er valgt bort på grunn av kostnader i forbindelse med brannbeskyttelsen. Det lønner seg ofte å gå opp på godstykkelse i bærestålet, snarere enn å slanke ståldimensjonene for så og måtte ta det igjen enten i form av brannbeskyttende maling, påstøp/armert puss eller noen spesielle brannbeskyttende plater. Conlit er det noe som heter, det er steinull. Fra gammelt av brukte man gjerne asbest, og det finnes det i haugevis rundt omkring i verden. Asbesten har gjort god nytte for seg på det med brannbeskyttelse, også har den gjort mye skade på helsa til folk. Det kjenner vi til i form av svært mange krefttilfeller. - Tilbake til byggesystemet. Stålprofiler og godstykkelser varierer ut fra antall etasjer og hvor stor kapasitet de skal ha på vertikal og horisontal bæring. Hvis du ser for deg et plan skjært horisontalt gjennom et hus, så står søylene rett opp og ned med bjelker som kommer inn på søylene i flere retninger. Oppå bjelkene kan du for eksempel legge samvirkeplater, som danner dekkeforskaling og en viss bunnarmering, forut for dekkestøp. Kjenner du til dette? Forskaling er en konstruksjon som former den ferske betongen og holder den på plass til den har herda. Armering er stålstenger som støpes inn i betongkonstruksjonen for å forsterke denne. Dekkestøpen er etasjeskillet, altså gulvet, som virker avstivende og stabiliserende på råbygget, primærkonstruksjonen. Du skal ha avstivning både i horisontalt og vertikalt plan, i vertikalplanet er det sjaktene trapperom og ofte heissjakter som gjør denne nytta. - Det er gjerne i den indre strukturen? - Ja, stemmer, men du kan også legge avstivning i ytre struktur. Husk at dette er en rådgivende ingeniørjobb, hvor du har folk som kan mye om statikk og som prøver å bygge så teknisk, økonomisk og optimalt som mulig. Det gjelder å unngå å bruke flere kilo stål eller kubikkmeter betong enn det huset trenger for planlagt bruk. IDENTITET - Men går det an å si noe om forskjellen i tid på stål og betong? - Det raskeste er en rein stålkonstruksjon. Det nest kjappeste er en kombinasjon av plasstøpbetong og prefabrikkerte betongelementer. Det seineste, rimeligste og kanskje det beste hvis du har tida er å plasstøpe alt sammen, både søyler, dragere, dekker og veggskiver. Det vil si en monolittisk betongkonstruksjon. Dette har vært den mest brukte måten å bygge på her til lands de to siste generasjonene. - Går det bra hvis man skal bygge høyt?

11 - Nei, hvis du skal bygge skyskrapere, tror jeg du skal velge lettere materialer. Det har med fundamentering og hvor på bakken dette treffer å gjøre. Ved fundamentering på fjellgrunn, som det ofte er i Norge, så kan du jo bygge veldig høyt i betong. Hvis du er på Docklands eller andre gjørmete steder, blir saken en annen da må du fundamentere kraftig, og du skal ha huset så lett som mulig oppå. - Jeg skal vise deg et par bilder. Dette området, Chelsea, har vært preget av bilindustri, og det er for så vidt fortsatt bil som er greia der; reparasjonsfirmaer og arbeidermiljø. Også er det den andre biten med kjempestore gallerier. Området er delt mellom gallerivirksomhet og bilindustri, og nå prøver de å gjøre det mer kulturelt ved å sette opp signalbygg, som dette. Det er en veldig kjent arkitekt, Frank Gehry, som på en måte skal gi området kredibilitet. - Da ser du de brannisolerte dragerne i alle ytterkanter hvor dekkene går. - Det er glass. - Men like forbanna så er det brannbeskyttelse, sånn at ikke en brann her nede skal smitte forbi og oppover til neste etasje. - Dette fotoet er fra taket til et galleri, der en kunstner, John Bock, hadde gjort en installasjon. Man så rett over til Gehrys bygg. - Ja, taklandskapet i en by er ikke uvesentlig. Jeg stod på Empire State Building en gang der får du med deg mange tak utover. Noen var kjempefine og de hadde gjort parkmessige opparbeidelser, kjempeflott! Andre steder så det verre ut, med ventilasjonskanaler og masse rask oppå takene. Rotete og stygt. Det de ikke tenker på da, er at dette er utsikten for de som står på neste tak. Det kan være et tema det; Landskap i en by. Takene innebærer dessuten mye disponibelt areal, som kan være verdt mye penger. I New York er tomteprisene høye, så det gjelder å utnytte plassen. Det kan faktisk lønne seg å bygge kjapt i dyre materialer og få inntekter i form av leie så fort som mulig, fremfor å bygge billigst mulig og noe saktere, som man ofte gjør her hjemme. FORANDRING - Et eksempel du godt kan se på er inne bak operaen i Oslo, der støper de sjakter rett opp og ferdig i etasjer. Når heissjakta eller trapperommet er støpt opp, så går de ned igjen og hekter innpå bjelker og søyler hele veien rundt denne kjerna. Deretter bygger de seg oppover en og en etasje med søyler og bjelker i betong eller stål. På disse legger man dekker, enten ved å forskale, armere og støpe på stedet, altså plasstøp, eller ved å bruke prefabrikkerte betongelementer, som er støpt og herda på et annet sted enn bruksstedet. Samvirkeplater er også en form for plasstøp, men da erstatter platene forskalinga og noe av armeringa. - Men når du sier at det er så mange måter å bygge på stål, betong og forskjellige støpeteknikker er det noe av det som er mer brukt?

12 Union Square, New York.

13

14 - Nei, du kan kombinere stål og betong etter spesielle behov eller krav til, eller i, et bygg. Det som kan sies om plasstøpbetong er at det går med mye stål også i de husa, for betongen tar bare trykkrefter, strekkreftene i en konstruksjon er det stålet som skal ta. Huskonstruksjoner blir utsatt for både dynamiske og statiske krefter. Hvis du, som et eksempel, ser for deg et parkeringshus, så vil asfalten som ligger der være en statisk, konstant last. Når en bil kjører inn, får vi i tillegg en bevegelseslast en dynamisk last, som i likhet med vindkrefter opptrer sporadisk. - Barcode husa bak Operaen kommer jo opp i en viss fart. Det ser ut for at det er betong i alt sammen, så vidt jeg har sett i øyekroken når jeg kjører forbi. Men det er prefabrikkert betong; det er elementer som er ferdig herda og blir heist på plass, og da er det tilsvarende tempo som du kan ha på stålbygging. Der vinner du framdrift, og jeg tror vi skal klare å bygge like fort som disse amerikanerne om det er det om å gjøre. - De holdt på å bygge en vanlig boligblokk like ved der vi bodde, og da så det ut som de tok en etasje om dagen. - Det er ikke så hakkende imponerende med en etasje, litt avhengig av hvor stort det er i utstrekning. Hvor mange måneder sa du at bygget til Gehry kom opp på? - Jeg hørte to måneder, men det er sikkert overdrevet. Det gikk veldig fort i hvert fall. Da jeg bodde på Bislett og de holdt på å bygge et hus like utenfor soveromsvinduet mitt, syntes jeg de brukte en evighet! - Så du syntes det? Det du vinner på stålmontasje er at når du først har montert en etasje, så kan du fortsette å montere kontinuerlig videre. I betongstøp, som i blokka på Bislett, så må du faktisk ikke bygge fortere enn det betongen klarer å herde. Da er en etasje i uka mer riktig enn en etasje om dagen. Etter en uke har betongen fått omtrent 80% av endelig fasthet, dersom temperaturen er gunstig. Er det kaldt har en det mye verre, da må en dekke inn og fyre for å unngå frost og stans i herdingen. Men jeg vil si at en etasje i uka på plasstøpbetong, det er nok absolutt det forteste. - Er det derfor man pakker inn byggeplassen også? Jeg trodde det hadde med søl å gjøre. - Nei, det er for å skape gode herdebetingelser for betong, samt mur- og pussarbeider. Du skal ikke stå ute og mure i kaldere enn minus 5 grader. Vi dekker inn mot lave temperaturer og regn, det vil si nedskylling og utvasking ikke bare for at arbeidsfolket ikke skal bli våte. Det er like mye for materialet sin del. - Jeg har et bilde her, hvor det kanskje går an å se hvordan de bygger i høyden. Det er litt mørkt, men bygget er åpent så bjelkene synes godt. - Da veit jeg hvordan de bygger dette, for jeg har vært på en lignende byggeplass i London. De tjukke randdragerne i ytterkant av bygget det er stålbjelker som er kassa inn med en eller annen form for brannbeskyttelse. Armeringsnett støpt rundt kan være en måte. - Påstøp rundt bjelken?

15 - Ja, du kasser inn hele bjelken. Det er gjerne en myk steinullisolasjon eller støp. Aldri myk isolasjon på toppen, men sidene og undersida kan godt være myk. Oppå bjelkene ligger det ofte samvirkeplater, også stikker det opp bolter som er sveisa fast til drageren. Har du sett det noen gang? - Nei, jeg klarer ikke å se det for meg. Hva er spesielt med de platene? - Det er profilerte, galvaniserte stålplater med noen litt rare spor i. De ligner litt på takplater, og erstatter forskaling. Når du har bygget opp et aksesystem bestående av søyler og dragere, kan du legge platene med opplegg inn på toppen av bjelkene. Så brenner du boltene fast med sveiseapparat dybler kalles de. På dette underlaget kan du legge ut armering, og så støpe dekket gjennom å gå med en slange og pumpestøpe. Poenget er at du får bundet i hop samvirkeplatene, dekket og dragerne, altså et samvirke der dekkestøpen går kontinuerlig over toppen av alle dragere og søyletopper. Dette oppnår man ikke ved bruk av prefabrikkerte elementer, som gir skjøter mellom hvert element og ved hvert drageropplegg. Man kan riktignok legge inn noe skjøtearmering i fuger, men det blir ikke like sterkt. Denne måten å bygge på å bruke samvirkeplater har bare så vidt vært prøvd i Norge. Men om det er stålprisene som avgjør, eller om det er tilgangen på stålfolk som skal sveise og drive med husbygging med stålmaterialer i stedet for betong det er jeg ikke helt sikker på. DIMENSJONER - Det vi ikke har nevnt som alternativt bæresystem, men som du faktisk har vist meg noen bilder av, er høyblokker som er murt i tegl. Og det er faktisk også et tungt materiale, men det er nesten like stivt eller trykkfast som betongen. Da må du ha inn stål- eller betongdekker, mens alt annet søyler, veggskiver kan godt mures. - Jeg tror jeg så noen teglsteinsbygg i galleriområdene. Gagosian Gallery var et av dem, men det er ikke spesielt høyt, kanskje bare en etasje. Det er faktisk et av de største galleriene i Chelsea. Det er gigantisk. Rommene er så og si åpne, uten mange oppdelinger. Jeg synes det er vanskelig å se for meg hvordan det kvadratiske systemet passer inn her. Hvordan kan galleriene ha et bæresystem, som det du har tegna opp, når de har så sinnsykt store rom? - Nei, det er relativt korte avstander på 7,20 m, men det er ikke noe i veien for at du kan øke den til 14,40 m. Altså samme modul, men dobbel akseavstand. Da får du større, åpne rom uten søyleplasseringer. Det betyr bare at du må oppdimensjonere dragerne, ikke sant, for å spenne 14 m isteden for 7. På dette kveldsbildet ser du hvordan bygningsstrukturen ser ut før du får kledd den med yttervegger, hvordan bæringa fungerer. Det ser pip åpent ut alt sammen, men her er det ei sjakt trapperom eller heis enten bygget i betong eller bare i stål, og med vindkryss og avstivningsbjelker innimellom.

16 - Men det er kanskje tre av de modulene på 7,20. - Altså borti 20 m åpne områder? - Ja, jeg vil tro det. - Da må du over i helt andre konstruksjoner, det blir omtrent som å bygge haller og åpne arealer. Du må oppdimensjonere til kraftigere dragere, som du kan se i for eksempel brukonstruksjoner, eventuelt kan du sette sammen fagverksdragere. En annen måte er å bygge trebuer eller limtrekonstruksjoner, som også kan spenne veldig langt. Det finner du igjen både i bruer og hallkonstruksjoner. - Jeg klarer ikke helt å forestille meg at det er det heller. Hvor går grensa mellom de modulene man kan la stå åpne og når man må over i de store? - Tja, si det. Jeg tror du kan bygge i stål- eller betongdragere greit opptil 14 m, skal du lengre må du kanskje over i en fagverksløsning. Det er et bæresystem bestående av et rammeverk og staver som står på skrå mellom ramma. Du får studere Drammensbrua og den gamle jernbanebrua i Drammen når du kjører der neste gang. Der står det skråbjelker mellom jernbanesporet, som ligger nederst, og toppen av brua. Skråbånda og topp- og bunndrageren er i helheten en bjelke, som har fått et samvirke og kan ta store laster. Den kan gi deg lange spenn, hvor det som skaper bæring er høyden i bjelken. I dag sveiser de det sammen, før ble det bare borra opp og klinka sammen med nagler. - Så da kan man overføre og ha inni en vegg? - Jada, absolutt. Men nå har jeg tegna litt elementært noen prinsipper for hvordan du bygger med stål og betong som hovedmaterialer. Hva gjør vi videre? STABILITET - Det hadde vært bra å få en liten oppsummering. Jeg husker ikke de forskjellige navna. - Da skriver jeg. Støp. Da kan du ha en samvirkeplate, altså at du får stålplatene til å samvirke med armeringa og betongen. Vi vurderte å bygge på denne måten da vi gjorde politistasjonen på Majorstua. Eventuelt kan du støpe på stedet med forskaling og armering, eller bruke prefabrikkerte elementer. Og så er det stålbjelkene som må brannbeskyttes. Sjakter fungerer som horisontalavstivning, ikke sant? Når ting begynner å bevege på seg, da kan det bli problemer. - Det var da en brukte det sikksakkopplegget? - Mm... - Hva var det du kalte det? - Vindavstivning. Du kan ha betong i sjaktene. Plasstøpt eller prefab. Søyler og dragere kan du velge om skal kjøres i stål eller betong, og er det betong så er det plasstøp eller prefab. - Ja. - Først tar du altså sjaktene, søylene og dragerne. Og så kommer dekkene, altså

17 etasjeskiller eller gulv. - Men det må komme ganske mye an på hvor høyt en bygger også? Eller kanskje ikke? - Nei, det har ikke noe med det å gjøre. For hver gang du bestemmer at nå skal vi ha en ny etasje, så må du legge inn et dekke. Og da kan du for eksempel velge å bruke samvirkeplater. Da husker du at det er noen dybler og påstøp oppå dem, ikke sant? Det er det som er den utenlandske forskjellen, dette er veldig lite brukt i Norge. Jeg kjenner til at det er støpt på denne måten noen få steder her til lands, men det forundrer meg at det ikke blir brukt mye, mye mer. - Hva er det man bruker her da? - Nei, vi bruker hulldekkelementer eller legger forskaling med armering og støper. Og hulldekker, det heter de fordi i stedet for et tungt, massivt dekke, så er det spart ut med åpne, langsgående kanaler. - Så det er et slags rørsystem? - Ja, du reduserer mye vekt ved å ta opp de hullene. I hvert element ligger det armering nederst som tar strekk. Øverst er det en sone som tar trykkrefter, på samme måte som ellers i dragere og dekkekonstruksjoner. - Så når man har lagt ut bjelker, så legger man på et hulldekkelement, og det er prefabrikkert og kjapt å bygge med. - Stemmer. - Eventuelt kan man lage forskaling og plasstøpe alt fra bunnen av, mens på den tredje varianten, så er det en bjelke og så galvanisert plate og så... - Og for å ha noe å legge den bjelken på, så har du alltid en søyle eller vegg også. Det er legobygging, ta en bit av gangen og har du gjort det som unge, så kan du det som skyskraperbygger etterpå. - Men det er fint. - Prøve å ikke bygge korthus, sørge for at korta står stabilt og ikke blåser over ende. Dimensjoner på søyler, dragere, dekker og så videre er bestemt av RIB, rådgivende ingeniør bygg. På grunnlag av deres statiske beregninger og dimensjonering blir det tegna ut arbeidstegninger til håndverkerne. - Dette var en kort innføring i forskjellige byggeteknikker. - Ja, vi får si det sånn.

18

19

20

21

22 Chelsea, New York.

23

24 Brooklyn, New York.

25

26 Yttervegg råbygg startet, Brooklyn, New York.

27

28 Manhattan, New York.

29

30 Frank Gehry, Chelsea, New York.

31

32 SOHO, New York.

33

34 Brukonstruksjoner, Drammen.

35

36 Heissjakt/trapperom, Galgeberg, Oslo.

37

38 Delvis brannisolert råbygg, Skøyen, Oslo.

39

40 Operaen Bjørvika, og Barcode Oslo. i Bjørvika, Oslo.

41

42

43 Oslo - New York Ingrid Lønningdal 2008 Konsept, fotografier, tekst og design: Ingrid Lønningdal Takk til Tom B. Løvåsdal. Permafrost-Press ISBN

44

45

46

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter:

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter: Stereoskopi Jeg har i denne teksten tenkt til å gå nærmere inn på hva stereoskopi er, hvordan teknikken fungerer, og se litt på hvordan det har blitt brukt og hvordan det har utviklet seg gjennom historien.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Temahefte orientering

Temahefte orientering Temahefte orientering Utarbeidet av Norsk Folkehjelp Sanitetssekssjonen Godkjent av SSU 2012 Trykk: Land Trykkeri AS Papir: Innmat 130g Galerie art silk Omslag 200g Galerie art silk For bestilling av flere

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer