Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige modulene i løsningen slik at løsningen fremstår som enhetlig og sammenhengende.rammeverket skal omfatte følgende innholdskategorier:! Nettstedets logo, navn, etc., som skal vises på alle sider! Språkvalg! Faner e.l. som hjelper brukeren å navigere mellom datakatalogen, blogg, andre dokumenter og ressurser! Innlogging for brukere Løsningen skal kunne fremstå på flere språk, med mulighet for å gjøre innhold tilgjengelig på flere språk. Ja. Se også løsningsskisse. ez Publish har en språkhåndteringen som er meget godt ivaretatt ved at det opereres med oversettinger av innholdsobjekter. Det er enkelt å se hvilke språk et innhold er oversatt til, og systemet gir meget god støtte ved oversettelser til nytt språk. Ved en oversettelse tar man utgangspunkt i en allerede eksisterende språkversjonene og viser teksten som skal oversettes i samme mal. Noe som gjør oversettelsesarbeidet enkelt og oversiktelig for webredaktørene. Hvilken språkversjon som vises på det enkelte nettsted avgjøres av nettstedets språkvalg. Man kan velge å vise et default språk (f.eks engelsk) på de sidene/elementene som

2 1.1.3 Løsningen skal ha minst ett unikt navn, det vil si et navn som ikke er direkte knyttet til løsningen eller leverandøren av løsningen. For eksempel data.norge.no Løsningen skal aktivt hjelpe brukeren til å følge referansekatalogens krav til ITstandarder der det er relevant. (http://standard.difi.no/). Et konkret eksempel på dette er at løsningen skal sørge for at dokumenter blir publisert i rett format Løsningen skal utformes i tråd med statens IKTarkitekturprinsipper: tekturprinsipper Løsningen skal tilfredsstille kravene i W3C WAI WCAG 2.0 AA (alle kriterier merket A og AA i standarden - erview.php). Ved leveranse skal dette dokumenteres. ikke har alt innhold ferdig oversatt. ez Publish legger ingen føringer i valg av navn på løsningen. Både ez og Tarantell imøtekommer disse kravene. Detter er arkitekturprinsipper som vi følger i alle våre prosjekter, uavhengig av om det er knyttet til offentlig eller privat sektor. Tarantells sterke brukeropplevelsesfokus tilsier at vi alltid tilstreber å senke terskelen for å gi brukerne en positiv og vellykket interaksjon og opplevelse. I dette ligger også å lage løsninger som er tilgjengelige for så mange av målgruppen som mulig, uansett hva deres forutsetninger måtte være. Dette betyr at vi kjenner og bruker W3C Accessibility Guidelines 2.0 (de delene som er relevante for nettsideutvikling), samt kvalitetskriteriene for offentlige nettsteder på norge.no. Vi utvikler i utgangspunktet koden med separasjon av struktur og innhold, plattformuavhengighet og W3Cstandard kompatibilitet. Videre tilstreber vi "graceful degradation" og unngår å legge opp til grep som gir dårlig usability - som f.eks. cascading javascriptmenyer Løsningen skal benytte RDF/Linked Open Data- Dette dekkes som standard.

3 attributter til å annotere innhold på nettstedet Datakatalog-delen av løsningen bør bygge på Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) eller bedre. Beskriv hvordan dere ønsker å bruke CKAN. Dersom løsningen ikke bygger på CKAN, begrunn hvorfor og hva dere vil bruke istedet. 1.2 Administrasjon av nettstedet Løsningen skal kunne håndtere et større antall brukere med ulike roller og rettigheter. Det skal registreres kontaktinformasjon relatert til hver bruker. Løsningen vil inkluderer og samhandle med CKAN. CKAN har et programmeringsgrensesnitt basert på RESTful services for aksessering av data. En teknologi og arkitektur som støttes meget godt av ez Publish. Basert på REST vil samhandlingen mellom systemene enkelt implementeres. Sikkerhet, ansvarsforhold og eierskap til data vil bli ivaretatt fullt ut. Vi kan gjenbruke og utnytte CKAN funksjonalitet i de tilfeller det er hensiktsmessig. ez Publish har et enkelt og effektivt grensesnitt for administrasjon for oppsett av rettigheter og tilgangskontroll for grupper eller enkeltpersoner. Det ingen begrensing i antall brukere som kan administreres av ez Publish. Roller og rettigheter defineres av administrator og gir full frihet i definisjon av tilgangsnivåer til funksjonalitet og innhold. Kontaktinformasjon kan registreres som en del av brukerprofilene til brukeren Innholdet på nettstedet skal kunne administreres gjennom et webbasert grensesnitt kryptert med SSL. ez Publish har gode innebygde sikkerhetsmekanismer som tilfredsstiller de strengeste sikkerhetskrav. Som eksempel kan vi nevne at US Department of Defense har testet og akseptert ez Publish som plattform for sine egen nettsider.

4 Sikkerhetsmekanismer innebygd i ez Publish: Audit Trail Captcha Anti- Spam Content Approval Database Backup/Restore Pluggable Authentication Verification Error Reporting LDAP Authentication Login History NTLM Authentication Password Encryption Scheduled Backups Session Management SMB Authentication SSL Support Versioning Løsningen må legge til rette for en enkel autentisering av brukere. Det må være mulig å verifisere enkelte brukere som representanter for departement, etater og kommuner Det skal være støtte for å tildele rettigheter til brukere på en enkel måte. ez Publish har innebygd funksjon for brukerautentisering. Brukerne tildeles roller, rettigheter og organisatorisk tilhørighet i administrasjonsgrensesnittet til ez Publish. Gjøres via ez Publish sitt administrasjonsgrensesnitt. Alt administrasjon fra ett og samme grensesnitt Alt innhold skal eies av én eller flere brukere i systemet. Alt innhold blir lagret med informasjon om hvem som her opprettet og eierskap til innholdet. Det finnes mulighet for arbeidsflyt som kan definere ulike rettighetsnivåer på innholdsobjektene. Mange selskaper ønsker god kontroll å på hva som faktisk legges ut på nettsidene og det kan styres via en

5 1.2.6 Administrator skal kunne administrere alt innhold Løsningen skal kunne håndtere flere versjoner av metadata, der hver av versjonene korresponderer med ulike versjoner av datasettet metadataene beskriver. Det skal komme klart frem hvilke versjoner av det beskrevne datasettet som er tilgjengelige til enhver tid, og hvilke versjoner som er historiske Løsningen skal ha en rutine for håndtering av metadata for relaterte datasett. Det skal være mulig å se metadata for relaterte datasett i sammenheng Løsningen skal ha en rutine for utfasing av beskrivelser av spesifikke datasett Løsningen skal kunne håndtere import av metadata fra andre kilder. Slik import skal kunne automatiseres. godkjenningsfunksjon. En regels som styrer hvem som har ansvar for godkjenning før publisering. Hvis innholdselementer skal deles mellom flere brukere, blir dette styrt ut i fra rettighetene til den enkelte bruker. Standard oppsett av ez Publish tillater Administrator å administrere alt innhold og alle funksjoner i løsningen. Defineres ut fra roller og rettigheter. Alle innholdsobjekter, også metadata, har versjonskontroll. Når ny versjon av datasettet opprettes vil forrige versjon bli lagret og arkivert. ez Publish lagrer all historie og kan også vise forskjellen mellom to versjoner av datasettet. Alle innholdsobjekter kan relateres til andre objekter. Dette gjelder også innholdsobjektet Datasett. Når innholdsobjektet opprettes kan redaktør registrere relasjonene til andre datasett. Et datasett produseres og publiseres på samme måte som annet innhold. Hvis en utfasning av datasettet er bestemt kan man registrere en avpublisering i forkant av hendelsen. Datasettet vil da forsvinne fra alle lister på den data og det klokkeslett som er registrert. ez Publish har egen modul for import og eksport til/fra eksterne kilder. Settes opp som automatiserte jobber for å hente/sende på gitte tidspunkt (tidsbasert) eller å hente/sende ved forhåndsdefinerte hendeler(hendelsesbasert ). Forutsetningen er at det eksterne systemet kan motta og sende informasjon

6 Datakatalogen skal inneholde metadata som kreves for å kunne gjøre en tjeneste tilgjengelig, eksempelvis informasjon, relevante adresser, formater, dokumenter, standarder, lisenser og kontaktinformasjon for feilmeldinger meldt på nettstedet. Beskriv hvordan disse metadatadefinisjonene kan vedlikeholdes Alle innholdselement skal ha en unik permanent URI. URI-en må være lesbar ( human readable ), være hierarkisk oppbygget, og være utformet slik at man skal kunne tolke hva den representerer. Beskriv hvordan disse URI-ene kan vedlikeholdes Det skal være mulig å navigere i metadataene på flere måter, f.eks. etter eier, forvaltningsnivå, eiers geografiske plassering, på et strukturert og lesbart format, f.eks. XML. Informasjon om metadata vil bli importert fra eksterne kilder og er avhengig av kildens datakvalitet. Metadata vil presenteres i egen mal, der hvert enkelt felt er separert og presentert på en lesbar måte for redaktør. Hvis informasjonen fra eksterne kilde skal vedlikeholdes må man ha klare regler for ny versjoner av metadata som påvirker eksisterende. Det beste er å beholde informasjon fra eksterne kilde uendret, men heller bygge på med nye felter som kan endres av redaktør. ez Publish leverer alle URI som beskrevet i kravet. ez Publish vedlikeholder alle URI internt i rammeverket. Alle innholdsobjekter tildeles et internt referansenummer. Alle relasjoner mellom informasjonsobjekter benytter dette nummeret for å linke relatert innhold. Hvis et informasjonsobjekt flyttes i strukturen vil ikke det få konsekvenser for relasjonene til andre informasjonsobjekter. Alle relasjoner beholdes pga. at referansenummeret fortsatt er gyldig og kjenner den nye plasseringen til objektet. Dette gjelder også eksterne systemer som har en relasjon til informasjonsobjekter i ez Publish. Ingen brutte linker selv om objektet flyttes internt i strukturen. ez Publish legger ingen føringer i forhold til hvordan metadata kan navigeres.

7 type data og lisenstype Det skal være mulig å gi tilbakemelding på alle datasett som er beskrevet i datakatalogen. Beskriv hvordan dette løses og administreres Det skal være mulig å følge en RSS/Atom-feed med nyheter om hvert datasett som er beskrevet i datakatalogen. Disse nyhetene skal kunne lages direkte på nettstedet. Løsningen skal også kunne videreformidle nyheter fra dataeier. Søkelogikk og informasjonsarkitekturen i løsningen legger premissene for hvordan man kan/skal navigere i metadata. Løsningen støtter brukergenererte tilbakemeldinger på datasett. I tillegg finnes det en moderator funksjon der tilbakemeldingen kan kontrolleres og redigeres før publisering. Integrering av RSS/Atomfeeds leveres som standard funksjonalitet i ez Publish og vil være inkludert i leveransen Alt innhold skal være synlig datert. Inkluderes i presentasjonsmalene Hvert datasett som er beskrevet i datakatalogen skal presenteres med nøkkeltall relatert til visningen av datasettet. Et eksempel på nøkkeltall er antall visninger i en gitt periode. Det skal være mulig å navigere etter slike nøkkeltall Det skal være mulig å registrere informasjon om applikasjoner. Det skal være mulig å registrere metadata om applikasjonen, i tillegg til at det skal være mulig å knytte metadata om applikasjonen til metadata om de datasettene applikasjonen benytter. 1.3 Krav til nettstedet Nettstedet skal ha en innbydende utforming hvor alt innhold redigeres i samme grensesnitt som visningen Løsningen skal ha en søkemekanisme som lar bruker søke i fritekst på alt innhold i løsningen. ez Publish kan presentere datasett på bakgrunn av ulike nøkkeltall. De vanligste nøkkeltall er Mest leste og Sist publiserte som er standard funksjonalitet i ez Publish. Det kan lages visning av andre nøkkeltall hvis det er ønskelig. Tilrettelegges i en mal for publisering av data om applikasjoner. I tillegg kan applikasjonen relateres til andre applikasjoner eller til andre datasett. Støttes som standard i ez Publish. Støttes som standard i ez Publish Det skal være mulig å karakterisere noen av de beskrevne datasettene som populære eller hotte. Disse skal kunne profileres på Som nevnt i punkt kan datasett presenteres på forskjellige måter. Visning av de mest populære

8 fremsiden og/eller i sidekolonner. datasettene kan presenteres ut fra gitte regler, Mest leste eller Mest brukte. Denne type lister kan også produseres manuelt av webredaktør, noe som kan være hensiktsmessig i enkelte tilfeller for å markedsføre nyttige datasett. 1.4 Krav til bloggen Det skal være mulig å importere alt innhold fra den nåværende bloggen på data.norge.no inn i den nye bloggen. 1.5 Presentasjon av datasett Eier av datasett skal kunne laste opp ett eller flere eksempel på datasettet. Disse skal både kunne lastes ned og kunne visualiseres i nettleseren av besøkende. Minimum støtte er JSON og XML. 1.6 Tilgjengelighet av rådata Katalogen over offentlige datasett skal beskrives som et eget datasett i løsningen, og gjøres tilgjengelig i standardiserte, strukturerte, maskinlesbare formater. Katalogen skal som et minimum gjøres tilgjengelig på veldokumentert JSON- og XMLformat (Dette er det eneste datasettet som skal gjøres tilgjengelig på data.norge.no). Beskriv forslag til format og programmeringsgrensesnitt for dette datasettet. Forutsetter at dagens blogg kan eksportere data på et strukturert maskinlesbart format, som for eksempel XML. ez Publish støtter visning av JSON og XML format. ez Publish kan importere XML og JSON format direkte inn i egen objektstruktur på råformat. Hvis datasettene skal benyttes og vises på andre måter vil vi lage en modul for å transformere datasettet til et fullverdig ez Publish objekt. Objektet vil da inneha alle de samme egenskapene som øvrige innholdsobjekter i løsningen. I utgangspunktet ingen begrensinger i programmeringsgrensesnitt, men Web Services eller REST (http eller URL) er anbefalt.

9 Skisse til løsning Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 2.1 Leverandøren må gi en skisse til løsningsforslag. Løsningsforslaget skal minst omfatte:! En modell for løsningen som synliggjør hvilke funksjoner som inngår i løsningen! En spesifikasjon av hvilke programvarekomponenter nettsted og database baseres på Oppgi hvilke deler av løsningen som baserer seg på hyllevare, egenutviklete standardløsninger og skreddersøm, og hvilke lisenser som gjelder for hver komponent. 2.2 Dersom løsningen bygger på programvare som leverandøren ikke selv står ansvarlig for, bes det om opplysninger om forhold mellom leverandør og rettighetshaver, og om planer for videreutvikling av programvaren og løsningen. Se vår løsningsskisse og beskrivelse av Programvarekomponenter under. ez Publish leveres og utvikles av ez Systems. ez Publish. All sprogramvare fra ez Systems er 100% Open Source og underlagt GPL lisensen eller New BSD. ez Systems har eierskap til systemet, men kan fritt benyttes av andre i nesten alle sammenhenger. For å få en fullverdig garanti på programvaren må det tegnes en egen Supportavtale med ez Systems. De vil da garantere for basis programvaren. Se vedlegg Supportavtale ez Systems for mer informasjon. 2.3 Leverandøren bes beskrive ansvarsforhold, ressurser og rutiner for utvikling, feilretting, kvalitetskontroll og support for tilbudt tredjeparts programvare. Se forklaring under.

10 Utdypning av punkt 2.1 Vi ser for oss følgende løsning: Selve layout og menyvalg / plassering vil utvikles i samarbeid med dere. Dette er ment som et utgangspunkt for utvikling. Vi har søkt å ivareta alle komponentkrav som det etterspørres. Programvarekomponenter som inngår i løsningen Data.norge.no ønsker et et nytt løsning for innholdsproduksjon og innholdsforvaltning og vi har vurdert kravene opp mot flere alternative CMS løsninger. I tillegg til de kravene som er definert i forespørselen har vi lagt vekt på noen viktige utfordringer man ofte ønsker løst i nytt publiseringssystem:! Større fleksibilitet og enklere publisering! Et system som supporteres og som har kompetanse hos flere leverandører! Større mulighet data.norge.no til å gjøre endringer med egne ressurser.! Bedre funksjonalitet i løsningen, som for eksempel: o Brukerinteraksjon med Blogg, Forum og brukerkommentering. o Rapportering og statistikk o Forhåndsvisning av innhold

11 o Større innslag av standard funksjonalitet, som gir mange muligheter fremover På bakgrunn av en totalvurdering anbefaler vi ez Publish CMS som plattform for data.norge.no. Under utdyper vi hvorfor vi mener dette er det riktige valget. Generelt om ez Publish Utstrakt publiseringssystem ez Publish er et meget utstrakt brukt publiseringssystem rundt om i verden. Publiseringssystemet benyttes for flere tusen nettsteder på verdensbasis. Se for en oversikt over noen av disse. ez Systems ez Publish er utviklet av det norske selskapet ez Systems. ez Systems har hovedkontor i Norge, med kontorer i USA (dekker nord Amerika), Tyskland (dekker øst Europa), Danmark (dekker Skandinavia sammen med det norske kontoret), Frankrike og Belgia (dekker vest Europa), og Japan (dekker Østen). Fri programvare levert av et kommersielt selskap Bak ez Publish står et kommersielt selskap. ez Systems er en programvareleverandør som leverer sine produkter med fri og åpen kildekode. Dette gjør at ez Systems skiller seg ut både fra vanlige programvareleverandører, og fra prosjekter basert på fri programvare. ez Systems har ikke lisens på sine produkter, men har sin inntektskilde blant annet gjennom å tilby support- og vedlikeholdstjenester på produktene de produserer. Samtidig tar selskapet produktansvar. Strukturert utviklingsløp og organisk, community-basert utvikling For produkter med fri og åpen programvare kan alle som ønsker det utvikle tillegg til eller modifikasjoner for programvaren, dette gjelder også ez Systems' produkter. Men disse skiller seg fra annen fri programvare ved at alt som utvikles av ez Systems er definert i en roadmap basert på kundenes ønsker og behov. Denne utviklingen følger en fast rytme og et strukturert utviklingsregime. Miljøet rundt ez bidrar med både ideer og konkrete utvidelser i den organiske utviklingen som er typisk for miljøer rundt fri programvare, men all programvare som slippes fra ez Systems selv er gjennomgått av ez Systems egne teknikere og innebærer en garanti om at det fungerer sammen med annen programvare fra ez Systems. Fri programvare med garanti og support ez Systems garanterer gjennom sin support- og vedlikeholdsavtale at deres programvare virker. Dette innebærer at dersom kunden oppdager feil eller mangler i programvaren, rettes dette opp av leverandøren. Enkelt sagt betyr det at kunden har en leverandør å henvende seg til dersom feil eller mangler oppdages. Support I tillegg til det som måtte oppdages av feil og mangler tilbyr ez Systems support til kundene. Denne kan enten leveres direkte fra ez Systems, eller gjennom kundens leverandør, avhengig av hva kunden foretrekker. Det betyr at man kan få direkte eller indirekte support fra de som faktisk har utviklet programvaren. Frihet og trygghet i leverandørvalg En av fordelene med fri programvare er at man kan ta med seg løsningen sin og gå til en annen leverandør dersom man skulle ønske det. Som for alle produkter basert på fri programvare kan alle som ønsker det laste ned, videreutvikle og levere produktene fra ez Publish til sine kunder. Men ez Systems har i tillegg til alle sine «community-partnere» et formelt nettverk av profesjonelle forretningspartnere. Dette er partnere av ulik størrelse og med spesialkompetanse innen ulike felter. ez Publish er utviklet i php, som er et velkjent og velprøvd programmeringsspråk med meget stor utbredelse i hele verden. Partnerapparat Tarantell får jevnlig opplæring i ez Systems' produkter, blant annet får de innføring i ny funksjonalitet ved hver ny versjon av ez Publish, og har utviklere som er sertifisert på ez Publish. Vi er også støttet av ekspertkonsulenter fra ez Systems. Dermed har kundene stor frihet til å velge akkurat den leverandøren de ønsker, og stor trygghet dersom de velger en partner anbefalt av ez Systems ut fra deres behov. Beskrivelse av modulene og standard funksjonalitet i ez Publish ez Publish - Modulen for administrasjon av alt innhold, bilder, filer med mer. Komplett løsning for alle organisasjoner med behov for god innholdsforvaltning.

12 ez Newsletter en modul for nyhetsbrev som er perfekt for e-post markedsføring av tilbudet til organisasjonen eller for å informere kunder om aktiviteter fremover. ez Flow - Levende nettsider fokuserer ofte på innholdsflyt og tidsstyring av innhold. ez Flow gjør redaktører i stand til å bygge komplekse sideoppsett og forprogrammere publiseringen av innhold fremover i tid, innenfor forskjellige deler av sideoppsettet. ez Find ez Find er en enterprise søkeløsning for ez Publish. Basert på Lucene Java/ Solrsearch muliggjør ez Find bla. søk på flere ez Publish installasjoner samtidig. ez Find hjelper besøkende på nettsidene med raskt og enkelt finne informasjon ved hjelp av relevante søkeresultater. Stor skalerbarhet og høye ytelser. ez Component - ez Components er et bibliotek av komponenter som kan brukes samlet eller hver for seg når man skal utvikle PHP applikasjoner.

13 Utdypning av punkt 2.3 Systemutvikling rutiner Fagområdet programmering, systemutvikling og systemarkitektur i Tarantell Beskrivelse av vår tilnærming og definisjon av fagområdet Vår forståelse og tilnærming til fagområdet Systemutvikling avviker i teorien ikke stort fra andre i samme bransje. Vi bestreber å følge anerkjent retningslinjer og følger prinsippene om Best Practice i alle sammenhenger. Vi ønsker ikke å eksperimentere med nye og uprøvde teknikker i kundeprosjekter, som kan gå på bekostning av kvalitet og kundetilfredshet. Vår definisjon av Systemutvikling Systemutvikling er metodisk og målrettet arbeid med å utvikle nye datasystemer eller informasjonssystemer. Metodisk Prinsipielt skal en systemutviklingsmetode organisere alle aktivitetene i prosjektet. Systemutviklingsmetoden deler inn og beskriver hovedaktivitetene i detalj. Metoden kan også dele hovedaktivitetene inn i faser, oppgaver, steg osv. Videre er det viktig at metoden klargjør ulike roller og ansvarsområder mellom teammedlemmene. Den kan i tillegg angi hvilke dokumenter og andre produkter som skal leveres og hvilke teknikker og verktøy man skal benytte underveis. Vi mener løsninger ikke bør detaljeres og planlegges for mye i starten. Gode løsninger skapes ut fra en kreativ prosess og utvikles best basert på erfaringer. Systemutvikling har i mange år forsøk å levere i faser innenfor en bestemt rekkefølge. Alle fasene har hatt sin avslutning og sin isolerte leveranse. Det har gitt mindre rom for endringer og tilpasninger underveis, noe som har resultert i løsninger som ikke har oppnådde ønsket effekt eller tilfredstilt mål kunden definert i starten. De siste årene har bransjen tatt dette på alvor og har utviklet metoder som bedre skal kunne håndtere de kreative prosessene i systemutvikling. Smidige metoder med Scrum er en slik metode som vi har god erfaring med og har benyttet med meget gode resultater både for oss og for kunden. Målrettet Når vi sier at det ikke er hensiktsmessig å beskrive løsningen ned til minste detalj i tidlige faser, er det derimot helt avgjørende at det er klare målsetninger med løsningen. Målsetningene kan være mange og ulike, men vi vil alltid jobbe sammen med kunden for å forankre en klar og entydig målsetningen. Tarantell har kompetansen som sammen med kunden egen domenekunnskap kan definere, utdype og konkretisere målsetningene som skal ligge som grunnlag for utviklingen av en god løsningen. Aktiviteter Kort fortalt omfatter systemutvikling flere aktiviteter. Viktig å påpeke at listen under ikke sier noe om rekkefølgen på aktivitetene, men er ment som en forklaring og beskrivelse av de enkelte. Kravarbeid innebærer å fastlegge de overordnede kravene til det planlagte systemet og vurdere de opp mot målsetningen. Utforming går ut på å bestemme overordnet informasjonsarkitektur, interaksjonsarkitektur og systemarkitektur. Bestemme grafiske prinsipper, overordnede skisser og dele systemet inn i delsystemer og moduler. Implementasjon går ut på å realisere systemet med gitt teknologi og definert metode. Testing på alle nivåer er en del av denne aktiviteten. Kunden har mulighet til å teste underveis om ikke bare på slutten av prosjektperioden Akseptanseperiode. Kunden periode for full utprøving og testing av løsningen. Går ut på å sjekke at systemet oppfører seg i henhold til kravspesifikasjonen. Innføring av løsningen med kvalitetsgaranti. En smidig overgang fra det gamle til det nye systemet med en garanti for vederlagsfri feilretting og forvalting i en gitt periode. T Tarantell AS Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norge Tlf: Faks:

14 Forvaltning og Support av systemet over tid. Vi tar ansvar også utover prosjektets levetid med en egen forvaltingsorganisasjon der systemet kan videreutvikles og vokse sammen med kunden. Vår praktiske tilnærming til fagområdet Tarantell har lang erfaring og høy kompetanse innenfor fagområdet Systemutvikling. Siden starten i 2000 har vi jobbet målrettet for å bygge riktig kompetanse og har stort fokus på kontinuerlig kompetansebygging. Med kvartalsvis kompetansesamtaler og med levende faggrupper er vi sikre på at våre konsulenter har den kompetansen som våre kunder forventer. Tradisjonelt har vi benyttet internett-teknologi til utviklingen av forretningsapplikasjoner, og vi har derfor vår største styrke på dette domenet. Uansett type løsninger, enten det er webapplikasjoner eller mer tradisjonelle desktop applikasjoner, følger vi den samme metodikken og de samme kvalitetsstandardene for vår systemutvikling. Praktisk metodikk Vi vet av erfaring at både prosjektets mål, behov og forutsetninger kan endres kraftig underveis. Med fastsatte kravspesifikasjoner vil det ofte være en utfordring å fange opp og tilpasse seg slike ting under prosjektets forløp. Med en metodisk tilnærming vil vi evaluerer løsningen fortløpende; hva er de viktigste komponentene å få på plass? virker de i praksis slik de bør, eller bør de endres noe? hvilke tilleggsbehov oppstår underveis? hvilke behov avtar eller forsvinner? Tarantell ønsker primært å gjennomføre prosjekter basert på Smidig systemutviklingsmetodikk, der Scrum er vår preferert modell. Scrum tar hensyn til kundens modningsprosess og endringsønsker på en mye bedre måte enn tradisjonell fossefallsmetodikk (RUP). Hovedtanken bak Scrum er at komplekse prosesser, som utvikling av programvare er, best håndteres ved en empirisk tilnærming. Med empirisk tilnærming mener vi en tilnærming som bygger på erfaring og observasjon, noe som er viktig i alle sammenhenger. Den beste løsningen gjør vi i tett samarbeid med kunden og ikke basert på tidlige antagelser. T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 77 av 89

15 Generelt Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 3.1 Dokumentasjon Følgende dokumentasjon skal tilpasses oppdragsgiver og utarbeides:! Brukerdokumentasjon for innholdsleverandørene! Bruker/system-dokumentasjon for administrator! Driftsdokumentasjon for leverandør av tjenesten! Brukerveiledning for sluttbruker, tilgjengelig på nettstedet! Teknisk dokumentasjon (programvare, versjoner, plattform, osv.) Brukerdokumentasjon utarbeides spesielt for data.norge.no og inkluderer de tilpasninger som er gjort med rammeverket. Bruker/Systemdokumentasjon for administrator beskrives spesielt for denne løsningen. Driftsdokumentasjon for leverandør av tjenesten er standard dokumentasjon fra ez Systems Brukerveiledning for sluttbruker, på nett utarbeides spesielt for denne løsningen. Teknisk dokumentasjon er standard dokumentasjon fra ez Systems. Standard dokumentasjon fra ez Systems finnes her: Løsningen i seg selv skal være mest mulig selvforklarende, og alle moduler og funksjoner skal beskrives i dokumentasjonen. Inkluderes i dokumentasjonen beskrevet over. Vi vil i tillegg til dokumentasjon anbefale at alle interne brukere gjennomfører et brukerkurs. Tarantell kan ta ansvar for gjennomføring av kurset. T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 78 av 89

16 3.1.3 Alle skjema skal følge ELMER standarden. /anvendelsesomraade/naeringslivskjema-paaoffentlige-nettsider /standard/elmer/elmer-v All dokumentasjon som utarbeides for løsningen skal leveres i elektronisk form Driftsdokumentasjon skal være så presis og detaljert at personer som ikke har deltatt i utviklingen har mulighet til å drifte systemet. 3.2 Kildekode og rettigheter Kildekoden skal leveres med historikk i form av versjonskontroll, og det skal være mulig for tredjepart å bidra med nye funksjoner til kildekoden. Oppgi hvilket versjonskontrollsystem dere vil levere kildekoden i Spesialutviklet kildekode skal dokumenteres grundig. Det skal være mulig for andre å bruke kildekoden til å sette opp tilsvarende nettsteder. Dokumentasjonsspråket er engelsk. Ikke en del av tilbudet, men kan prises separat. Vi kjenner godt til ELMER standarden og har benyttet den helt eller delvis i andre prosjekter. ez Publish legger ingen begrensninger i forhold til utforming av skjema. ELMER standarden kan følges 100%. Dette dekkes som standard. Dette dekkes som standard Tarantell benytter SubVersion og vil levere kildekode fra dette systemet. Dette imøtekommes. T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 79 av 89

17 Test Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 4.1 Leverandøren skal lage en testplan for følgende tester: 1) funksjonstest 2) robusthetstest 3) integrasjonstest 4) volum-, kapasitets- og svartidstest 5) gjennomgang av all dokumentasjon 6) installasjonstest 7) test av driftsprosedyrer, herunder sikkerhetskopiering 8) nettlesertest 4.2 Leverandør må ha egnede prosedyrer for endringshåndtering. Hvem og hvordan besluttes endringer? Beskriv eventuelle prosesser og prosedyrer rundt dette. Prosjektet inkluderer en testplan for alle tester beskrevet i kravet. Vi har her beskrevet prinsippene for hvordan vi går frem for å kvalitetssikre og teste løsningen gjennom hele prosjektperioden. Se egen beskrivelse under. Tarantell benytter oss av et rapporteringssystem for endring- og feilretting som kalles Bug-Aware. Se beskrivelse under. Utdypning av punkt 4.1 Test Sentralt i Tarantells metodeverk er planlegging og gjennomføring av repeterende testing. Dette er viktig både for å sikre robusthet og kvalitet i leveransene, men også for å sikre at leveransene blir korrekte: Det at man tidlig vet hvilke tester og leveranseprøver en skal gjennom gir høy grad av sikkerhet på at leveransen kan testes og aksepteres ihht de definerte krav. Begreper og definisjoner Enhetstest: Separat test av løsningens enkeltkomponenter. Enhetstest gjøres ofte for å verifisere ferdigstillelsen og kvaliteten i en enkelt komponent, og kan gjennomføres uavhengig av systemets ferdigstillelsesgrad. Systemtest: Sentral test av systemet. Systemtest gjennomføres for å avdekke avvik eller uregelmessigheter i systemets prosesser og gjennomgripende funksjoner, og skal verifisere at systemet isolert sett fungerer etter spesifikasjonene. Integrasjonstest: Global testing av system i komplette og representative omgivelser. Under integrasjonstest skal alle grensesnitt mot andre, tilgrensende systemer være etablert, og det er en primær oppgave for integrasjonstesten å avdekke evt. avvik og uregelmessigheter i disse grensesnittene. Integrasjonstest gjennomføres etter at systemtest er godkjent. T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 80 av 89

18 Akseptansetest: Mottakerorganisasjonen test og verifisering av at leveransen er ihht spesifikasjonene. Dette er den endelige leveranseprøven, og representerer det juridiske tidspunktet for overtakelse av systemet. Akseptansetest gjennomføres etter at integrasjonstest er godkjent. Kjørebeskrivelse: For alle testgjennomføringer skal det eksistere kjørebeskrivelser som beskriver hvilke handlinger testeren skal utføre i systemet samt hvilket resultat testeren kan forvente å få. Avvikshåndteringssystem: Ved gjennomføring av test ihht kjørebeskrivelse skal avvik fra forventet resultat rapporteres i et avvikshåndteringssystem. Systemet holder logg over alle rapporterte avvik, og gir status på ferdigstillelse av rettelser. Iterasjon: Enhver test gjennomføres i et nødvendig antall gjentakelser til definerte avvik er rettet. For planlegging av testene settes det opp et antall gjentakelser eller iterasjoner, som vil være utgangspunkt for testgjennomføringen. Kategorisering av feil/avvik For kategorisering av feil/avvik benyttes følgende: A-feil: Kritiske feil (systemfeil) B-feil: Alvorlige feil (funksjonelle feil som hindrer testgjennomføringen) C-feil: Feil av mindre betydning (kosmetiske feil ) Stopp- og fortsettelseskriterier Gjennomføring av system-, integrasjon- eller akseptansetest stoppes hvis: det finnes feil som medfører at testen ikke kan gjennomføres det identifiseres et stort antall feil som skulle vært funnet i tidligere testfaser det identifiseres feil i en funksjon som påvirker test av andre funksjoner. Gjennomføring av system-, integrasjon- eller akseptansetest stoppes midlertidig hvis: forsinkelse i rettingen av feil, umuliggjør test av resterende funksjonalitet i syklusen/systemet. Testdatagrunnlaget viser seg å inneholde alvorlige mangler/feil Testen fortsettes enten fra avbruddstidspunkt eller fra begynnelsen av testsyklusen etter at avbruddet er analysert og rettet. Testen gjennopptas så snart stoppkriteriene er løst. Regresjonstest Alle testsykluser skal kjøres en gang uten feil av kategori A og kategori B. For akseptansetest (endelig leveranseprøve / SAT) henvises til kravspesifikasjonen. Iterasjoner og planlagte tester Alle tester gjennomføres etter noen grunnleggende prinsipper: Først testes installasjon og funksjoner i standard programvare. Deretter testes tilpasninger og parametersettinger som er spesielle for installasjonen (men fortsatt innenfor rammene av standard programvaren). Dernest funksjonstestes skreddersydde moduler og komponenter som ikke er en del av standard programvaren. Til slutt testes alle grensesnitt og datakvaliteten i integrasjonen med tilgrensende systemer. Alle disse nivåene av testing vil være tilstede i varierende grad i system-, integrasjon- og akseptansetest. Parallelt med funksjonell test kan det gjøres ytelsesanalyse og ytelsestest av systemet. Ytelsesanalyse vil gi indikasjon på eventuelle flaskehalser i systemet, og er vesentlig mye enklere å gjennomføre enn en fullskala ytelsestest. Tarantell har lagt opp til flere ytelsesanalyser av systemet underveis i utviklings- og testløpet. Som opsjon kan Tarantell også tilby analytisk brukertesting med videoopptak. Denne typen brukertesting T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 81 av 89

19 kan benyttes for å avdekke bruksmessige problemområder ved presentasjonen og brukergrensesnittet. Vi kan også tilby andre brukertester skulle det være behov for det. Illustrasjonen under viser sammenhengen i tid mellom de forskjellige testtypene: Stresstesting: Denne testen gjennomføres når løsningen er etablert på driftsplattform, og de øvrige tester er gjennomført. Testen skal kvalitetssikre at løsningen takler intensiv trafikk. Til denne testen benyttes anerkjente verktøy, og selve testen gjennomføres av systemansvarlig. Feilrapportering All feilrapportering skal registreres i Tarantells rapporteringssystem. Alle feil og nødvendige korreksjoner legges inn i en felles webbasert ToDO list rapporteringsverktøyet. Dette verktøyet vil bli benyttet i alle de ulike testfasene og Kundens navn vil få en egen gjennomgang. Når det gjelder dokumenter som skal benyttes ved Systemtestingen (pkt 4) er disse beskrevet under dette punktet. Utdypning av punkt 4.2 Endringshåndtering FEILRAPPORTERING OG OPPFØLGINGSSYSTEM / BUGAWARE Bugaware er et åpen og tilpassbar system for forvaltning og oppfølging av feil og endringsønsker. I tillegg kan Bugware brukes også som helpdesksystem. For en detaljert beskrivelse se: Fordeler med BugAware er: Ett web-sted å forholde deg til, slik at en slipper å lete gjennom mailer for å få oversikt over aktive saker. Saker blir ikke borte i mail. Aktive saker er tilgjengelig for alle som er definert som stakeholders eller har blitt tildelt tilgang. Ved sykdom, ferie, og lignende så kan andre følge opp saker som allerede er under arbeid, med en helhetlig sakshistorikk og bakgrunn. T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 82 av 89

20 Oppgaver kan vises som kun dine egne eller din gruppe, slik at man kan fokusere på det som skal følges opp, og/eller forbedre samarbeidet. Sakshistorikk på utførte oppgaver blir ivaretatt. Ved å ikke være bundet til enkeltes e-post kan saker tas over av andre for å holde tidsfrister, eller sikre fremdrift. T Tilbud: data.norge.no Tarantell AS Side 83 av 89

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Systemdiagram... 3 Use case definisjoner... 4 1. Funksjonelle krav til løsning... 5 2. Skisse til løsning... 11 3. Generelt... 13 4. Test... 15 5. Fremdriftsplan...

Detaljer

Retningslinjer for akseptansetest

Retningslinjer for akseptansetest Retningslinjer for akseptansetest 1 Akseptansetest i DGI Akseptansetest (AT) er kundens egen test for å verifisere at leveransen er i henhold til bestillingen. Ifølge V-modellen som knytter testnivå til

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

Retningslinjer for akseptansetest

Retningslinjer for akseptansetest Bilag 5 Kundens godkjenningsprøve Retningslinjer for akseptansetest 1 Akseptansetest i DGI Akseptansetest (AT) er kundens egen test for å verifisere at leveransen er i henhold til bestillingen. Ifølge

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konfigurasjonsstyring

Konfigurasjonsstyring INF1050: Systemutvikling 28. mars 2017 Konfigurasjonsstyring Yngve Lindsjørn ynglin@ifi.uio.no INF1050 Systemutvikling ->Konfigurasjonsstyring 1 Temaer i dagens forelesning Versjonshåndtering Systembygging

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 2 PROSESSMODELLER OG SMIDIG PROGRAMVAREUTVIKLIG INF1050 V16 HVA ER EN SYSTEMUTVIKLINGSPROSESS? De aktivitetene som utføres for å utvikle et IT-system Eksempler på aktiviteter:

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11 Konfigurasjonsstyring INF1050: Gjennomgang, uke 11 Kompetansemål Konfigurasjonsstyring Hva og hvorfor? I en smidig sammenheng Endringshåndtering Versjonhåndtering Systembygging Release -håndtering Del

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Automatisering av datasenteret

Automatisering av datasenteret Automatisering av datasenteret 2012-04-23 1 / 53 Automatisering av datasenteret Stig Sandbeck Mathisen Redpill Linpro 2012-04-23 Automatisering av datasenteret Introduksjon 2012-04-23 2 / 53 Stig Sandbeck

Detaljer

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble Oppsummering Thomas Lohne Aanes Thomas Amble 14.11.04 Kapittel 2: Data Modell Mål: Data som skal brukes av applikasjonen blir spesifisert på en formell og likevel intuitiv måte. Resultat: Vi får et konseptuelt

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr:

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr: sløsning Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Saksnr: 201000157 versjon 1.0 Utdypende spesifikasjon av ytelsen og tjenestenivå INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN...

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - TUL

AP226 Use Case Diagram - TUL AP226 Use Case Diagram - TUL Use Case Diagram Dette dokumentet inneholder det komplette use case-diagrammet for Tjenesteutviklingsløsningen. Figur 1 har en grafisk oversikt over alle aktører og use case.

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen

Hensikten med denne delen av kurset. Objektets egenskaper. Objektorientering hva er det? Best practises ved programvareutvikling. Kravspesifikasjonen Hensikten med denne delen av kurset Objektorientert systemutvikling Rational Unified Process (RUP) Gurholt og Hasle kap. 6 UML Distilled kap. 2 Å lære modellerings- og designprinsipper og øve opp teknikker

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon

VEDLEGG 1. Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt. Kravspesifikasjon VEDLEGG 1 Utvikling av nytt nettsted og videreutvikling av profil og visuell identitet for Norsk filminstitutt Kravspesifikasjon Innhold 1 Beskrivelse av leveransen... 3 1.1 Utvikle nytt nettsted for nfi.no

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Test i Praksis. NTNU Februar 2014. Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved.

Test i Praksis. NTNU Februar 2014. Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. Test i Praksis NTNU Februar 2014 Hvem er vi? Erik Gjerdrum Master i Kommunikasjonssystemer fra IFI UiO Jobbet med test i siden 2006 Markus Living Master i Industriell Økonomi fra Linköping, Sverige Jobbet

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

GDPR Automatiser prosessen med Sesam

GDPR Automatiser prosessen med Sesam GDPR Automatiser prosessen med Sesam Å etterleve den nye personvernsforordningen (GDPR) krever en innsats på tre hovedområder: mennesker, prosess og teknologi. Prosess og mennesker fordrer analyser, dokumentasjon

Detaljer

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII Daniel Scheidegger NAV Tilde EIII is co-funded under the European Union Seventh Framework Programme (Grant agreement no: 609667).

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Kundens krav til leveranser

Kundens krav til leveranser Kundens krav til leveranser HiB Felles plattform for Høgskolens nettsider Parafer / Side 1 av 6 Innhold 1 FORMÅL MED ANSKAFFELSEN... 3 2 ANSKAFFELSENS INNHOLD OG OMFANG... 3 3 KRAV TIL LEVERANSEN... 5

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Systemdiagram... 3 Use case definisjoner... 5 1. Funksjonelle krav til løsning... 6 2. Skisse til løsning... 14 3. Generelt... 16 4. Test... 19 5. Fremdriftsplan...

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift?

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? www.kompetanseoversikt.no Bruksområder Få oversikt over kritisk kjernekompetanse Definer bedriftens kompetanseområder og

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 7 Innhold Endringer Endringer i ITIL: Service Transition Endringer - en nødvendig onde? If it ain t broke don t fix it. De fleste supportsaker synes å skyldes endringer

Detaljer

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato:

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato: En vurdering og sammenligning av prosjektgjennomføringen i tilbud fra Logica og CSAM Health på Regional rammeavtale, anskaffelse av klinisk arbeidsflate for Helse Sør-Øst RHF Ragnvald Sannes Handelshøyskolen

Detaljer