PPS Praktisk ProsjektStyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPS Praktisk ProsjektStyring"

Transkript

1 Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1

2 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6 PPS OnLine 8 PPS Tjenester 10 PPS Workshops 11 PPS Opplæring 12 PPS Trinn 1 13 PPS Trinn 2 13 PPS Prosjektlederskap 14 PPS Styringsgruppe 14 PPS Porteføljestyring 15 PPS Programstyring 15 PPS Prosjektmedarbeider 15 2

3 Bli medlem i PPS-familien Sammen med våre kunder, går vi fra dagens situasjon til en fremtidig ønskesituasjon. En forutsetning for å nå dit er kontinuerlig utvikling. Et av PPS største fortrinn er at kundene kan påvirke utviklingen av modell, tjenester, opplæring og verktøy. Våre kunders idéer og krav sammen med PPS samlede kompetanse og erfaring utgjør plattformen for vår kontinuerlige utvikling. Dette har bidratt sterkt til at PPS er en av de mest brukte prosjektmodellene i Skandinavia. Vi utvikler langsiktige og holdbare løsninger med prosjektvirksomhetenes fremtidige behov som utgangspunkt. PPS er en komplett løsning som kombinerer kvalitet og effektivitet på en menneskelig og forståelig måte. Vi som jobber med PPS har lang erfaring i å skape vilkår som fungerer i hverdagen og som leder til suksess for mennesker, bedrifter og organisasjoner. Bli medlem av PPS-familien og dra nytte av vår samlede erfaring bidra med dine ideer og tanker oppnå ønskesituasjonen for prosjektvirksomheten din Velkommen til oss i PPS! 3

4 Komplett støtte for moderne organisasjoner Prosjekt har blitt den dominerende tilnærming organisasjoner benytter for å drive virksomheten og gjennomføre endringer. Derfor er det viktig å ha en felles arbeidsform, rett organisering og at organisasjonens strategier og mål går som en rød tråd gjennom alle prosjektene du velger å starte og gjennomføre. Har du noen gang opplevd problemer med: at prosjekter i din organisasjon går over budsjett og/eller blir forsinket? at prosjekter blir startet uten at det foreligger et tydelig og forankret prosjektdirektiv? at styringsgruppen ikke tar ansvar for prosjektet? å prioritere mellom samtidige prosjekter? ressursstyring? PPS kan levere en komplett portefølje av tjenester og produkter som kan hjelpe organisasjonen din til å ta kontroll over prosjektdriften. Prosjektvirksomhetens modenhet innen prosjektledelse vil øke når flere bruker samme praktiske tilnærming. Gevinsten for organisasjonen etter innføring av PPS er at hvert prosjekt blir enklere å gjennomføre og gir et større positivt bidrag til virksomheten enn før. Opplæring PPS Verktøy Tjenester 4

5 Gode grunner til å velge PPS Lave totalkostnader. Du slipper å ta belastningen ved utvikling og vedlikehold av maler og prosesser alene. Vi har allerede gjort det for deg, og da får du mer tid til kjernevirksomheten din. Internasjonal standard. PPS følger internasjonale prosjektstandarder som IPMA, PMI og PRINCE2 og gir et godt grunnlag for sertifisering. Anerkjent prosjektmodell. PPS benyttes i store deler av Skandinavisk næringsliv og offentlige virksomheter. Verktøy for hverdagen. Med PPS OnLine har du alltid tilgang til praktisk støtte i det daglige prosjektarbeidet, med trinnvise veiledninger, maler, sjekklister og eksempler. Kan tilpasses. PPS er uavhengig av virksomhet, bransje og størrelse på organisasjon. Du kan bruke modellen på enkle så vel som komplekse prosjekter. Tjenester og opplæring. Alle PPS-konsulenter har erfaring som prosjektledere og kan gi effektiv bistand ved opplæring og innføring av PPS. Felles arbeidsform. PPS øker forståelsen hos alle involverte for nytte og forpliktelser i prosjektet. 55

6 PPS-modellen, Praktisk ProsjektStyring PPS styringsmodell bidrar til flere vellykkede prosjekter. Med modellen kan du aktivt planlegge og drive enkeltprosjekter, programmer eller en hel prosjektportefølje. PPS kan brukes på store så vel som små prosjekter, og gir klar-til-bruk instruksjoner for ulike størrelser av prosjekter, programmer og porteføljer. Alt er basert på praktisk erfaring og eksisterende standarder innen området. En prosjektstyringsmodell skal være praktisk. Den skal være enkel, tydelig og intuitiv. Den skal lette kommunikasjonen mellom alle parter for å sikre at det daglige arbeidet går så smidig som mulig. PPSmodellen er brukervennlig, lett tilgjengelig og kan tilpasses dine behov. PPS gir deg en oversikt over de enkelte delene av prosjektet og forenkler styringen. Modellen belyser de kunnskapsområdene som kreves for hvert trinn, for eksempel planlegging, risikostyring og rapportering. Arbeidsprosessene flyter smidig takket være dokumentmaler som gir forklaringer og skrivestøtte, og gjør at du unngår tidkrevende misforståelser. PPS-modellen har fire grunnleggende tilnærminger: Ledelse, beslutninger, effektmål og felles forståelse. PPS er et felles språk som gir oss en prosjektkultur hvor folk blir motiverte og aktive. Med en felles prosjektkultur hvor den enkelte prosjektmedarbeider fungerer godt, utvikler seg og yter optimalt. På denne måten sikrer vi at prosjektene gir nytte og at vi når prosjekteiernes effektmål. De fire tilnærmingene preger måten vi forholder oss til andre og hvordan vi handler. Disse verdiene gir oss styrke og gjennomføringskraft med PPS som verktøy, modell og tankesett. Prosjektledelse Det er lett å forberede prosjekter ved hjelp av PPS. Modellen vil hjelpe deg å definere målene som skal nås, identifisere begrensninger og avgjøre hvordan du praktisk skal gå videre med prosjektet. Modellen viser hvordan det underveis i prosjektet skapes resultater som bidrar til at prosjektmålene nås. Strategiene som kreves for å oppnå målet kan variere, men PPS-modellen kan alltid brukes. Aktive tilbakemeldinger hjelper deg med tidlig å oppdage endringsbehov, og de vil da enkelt kunne innpasses takket være den ryddige prosessen for endringshåndtering. PPS beskriver også alle trinn i prosjektets avslutningsprosess, fra hvordan ressurser blir overlevert og til det skrives en sluttrapport. Prosjektdirektiv Prosjektplan Overlevering Leveranse Sluttrapport DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 Forberede Gjennomføre Avslutte Beskrive målet Planlegge, estimere Organisere, bemanne Beskrive arbeidsmetoder Kartlegge risiko Lage prosjektplan For hvert steg i prosessen er det beskrivende tekst og lenker til maler og kunnskapsområder. 6

7 Porteføljeledelse Prosjekter oppstår fra behovet for endring. Det stadig økende behovet for endring er typisk for de fleste virksomheter og innebærer at mange ulike prosjekter må kjøres samtidig. I virkeligheten er imidlertid ressursene ofte begrenset, og alle tiltak kan ikke gjennomføres samtidig. PPS fokuserer på forretningsidé og strategiske mål. De danner grunnlaget for prosjektet og programmet, og styrer den kontinuerlige oppfølgingen så de rette prioriteringene kan gjøres. Analysere Prioritere Evaluere Beslutte Implementere Programledelse Å lede et program er en omfattende oppgave som ofte går over flere år. PPS hjelper deg å koordinere, planlegge og følge opp prosjekter og endringsprosesser for at du skal kunne nå programmets mål. Målet kan f eks være å utvikle en eksisterende virksomhet eller å etablere en ny bedrift, tjeneste eller et produkt på et nytt marked. PROCESS - PROGRAMLEDNING D1 D2 D3 D4 D5 D6 Initiere Definere Implementere Avslutte Visjon og forretningsmål Identifisere viktigste interessenter Utarbeide en virksomhetsbeskrivelse Identifisere og estimere endringer Lage business case 7

8 Verktøy PPS OnLine lett tilgjengelig støtte for alle roller og prosjekttyper Prosjektverktøy er en forutsetning for effektive prosjekter. Med PPS OnLine får du rask og enkel tilgang til PPS-modellen med dokumentasjon, maler, ferdigheter, sjekklister, eksempler og arbeidsprosesser m.m. Basert på rollen du har - bestiller, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektmedlem, prosjektkontor, prosjektportefølje eller programleder, kan du velge et utgangspunkt i PPS Online. Sidene er opprettet så du enkelt får rett støtte når det er nødvendig, og du vil derfor raskt kunne navigere gjennom de emnene som er viktigst for deg. Eksempler på roller og den støtte du får i PPS: Oppdragsledelse: Å være en oppdragsleder innebærer en forpliktelse for en definert oppgave av et visst omfang som utføres for å produsere et avtalt resultat til et angitt tidspunkt og kostnad, men som er forskjellig fra et prosjekt. Bestiller: Gir støtte for å forberede og gjennomføre den endring som kreves i virksomheten for å nå effektmålet. Det gjelder fra tidlig initiativ, arbeidet under produksjon og til å vurdere effektmålet og prosjektets resultat. PPS OnLine kan tilpasses behov og standarder i din virksomhet. Maler, eksempler, dokumenter, informasjon, lenker endres da basert på dine preferanser. PPS kompletterer andre modeller med konkret og praktisk støtte med kryssreferanser for PMI, IPMA og PRINCE2. Kobling til produksjonsmodeller er beskrevet for RUP, DSDM og SCRUM. Vi tilbyr også verktøy for kunnskapstester, spørreskjemaer og undersøkelser for prosjektvirksomheter. For mer informasjon og en demoversjon av PPS Online, se /pps Vi har jobbet lenge med PPS, siden 90-tallet, og ser tydelig forretningsnytten. Med hjelp av PPS oppnår vi en normaltilstand i våre prosjekter som beskriver leveranser, hvordan vi organiserer oss, tar frem arbeidet og tar beslutninger. Dette skaper en tydelighet i organisasjonen. Siden kan vi diskutere eventuelle avvik om de kommer, men de blir alltid sammenlignet med normaltilstanden. Vi har som policy at alle som jobber med IT-rettede prosjekt skal kunne PPS. Jerzy Hopfinger, IT Control & Project Office Corporate IT, Scania 8

9 PPS OnLine startside og rollen bestiller. En lett tilgjengelig og oversiktlig støtte med de viktigste elementene for akkurat din rolle når du trenger det. 9

10 Tjenester PPS Tjenester Dra nytte av våre erfaringer! Vi tilbyr støtte i hele prosjektet eller programmets levetid, fra forberedelser til avslutning. Men fremfor alt er vi gode på å styrke prosjektvirksomheten innenfor en hel organisasjon. Vi har lang erfaring i å etablere prosjektkontorer, og vi vet hvordan arbeidsprosessene kan gjøres enhetlige og effektive. Våre tjenester kompletterer opplæring og verktøy og helheten skaper mer effektive prosjekter. Workshopene våre gir solid kompetanse og skaper ny forståelse i hele organisasjonen. PPS Innføring. For å etablere PPS-modellen i organisasjonen trengs en bevisst endringsprosess der både harde prosesser og myke mennesker skal med. Vi har lang erfaring med disse endringene og er gjerne med og hjelper deg. Bruk vår erfaring når dere skal innføre PPS som prosjektstyringsmodell. PPS Prosjektkontor. Prosjektkontor er et nyttig virkemiddel for å drive forbedringsprosesser i prosjektvirksomheter og for å gi den støtte til prosjekter som er ofte nødvendig. Begrepet prosjektkontor kan omfatte flere ulike typer av prosjektstøtte og du må starte med behovene når du definerer omfang og ansvar. Bruk våre konsulenter når dere skal bygge opp eller drive et prosjektkontor. PPS Coaching. Som prosjektleder kan man ofte føle seg alene og noen ganger kan det oppleves som om man er inne på et blindspor. Da er coaching en god hjelp. Coaching hjelper deg til å få en bedre struktur på arbeidssituasjonen din, med høyere personlig produktivitet, bedret evne til å lede medarbeidere og økt trygghet. La våre coacher med prosjektlederbakgrunn være din støtte og samtalepartner for en begrenset periode. PPS Mentorskap. Å lære av andre er stimulerende og gir rask utvikling. En mentor som vil dele sine erfaringer og råd eller gi nye innfallsvinkler, blir en drahjelp og bidrar til økt kunnskap og motivasjon. Vi tilbyr møter med en av våre mentorer som vil være en partner for dine prosjektledere, prosjektmedarbeidere og styringsgruppemedlemmer for en begrenset periode. PPS Prosjektanalyse. Prosjektanalyser hjelper deg å styrke prosjektet og øker sannsynligheten for at prosjektet når sitt mål. Analysestøtte og arbeid med revisjon av prosjektene krever betydelig erfaring og omsorg. La oss gi deg den analysestøtten du har behov for. Om du ønsker kan du delta i analyseteamet og derved få praktisk kunnskap om hvordan prosjektanalysen planlegges, gjennomføres og hvordan resultatene blir presentert for prosjektledelse og styringsgruppe. PPS Prosjektledere. Iblant strekker ikke de egne prosjektlederne til. Det kan være behov for flere av dem - eller prosjektledere med bedre metodekunnskaper. Bruk da våre prosjektledere med omfattende PPS-kunnskaper og erfaring fra ulike bransjer. De leder først og fremst prosjektet - men kan også gi dere en injeksjon med kunnskap og erfaring. For mer informasjon: tieto.no/pps Vi har hatt nytte av anbefalinger vi fikk i prosjektanalysen, de kjentes naturlige og belyste prosjektet bra fra ulike perspektiv. Det gjorde at vi kunne ta dem rett inn i prosjektet. Det var også positivt at enkelte anbefalinger hadde et bredere perspektiv og kunne tilpasses for å utvikle øvrig prosjektvirksomhet. Hans Wibeck, teknisk controller SMHI Tjeneste: PPS Prosjektanalyse. 10

11 PPS Workshops praktiske øvelser gir konkrete resultater PPS Forpliktelse. En god kultur bygget på forpliktelse med engasjement og tydelighet tilfører organisasjonen motivasjon og styrke. Forpliktelse er en av de grunnleggende verdiene i PPS, og kanskje den viktigste. På en tydelig måte lærer du deg viktigheten og nytten av en kultur bygget på forpliktelse og hvordan du følger opp avtaler. PPS Business case. Hvordan velger du ut de prosjektene som skal startes og gjennomføres? Det finnes metoder for å sikre at de prosjektene som tilfører virksomheten mest nytte blir prioritert. Dessuten er det viktig å kunne være sikker på at du får gjort nytte av effektene av prosjektene dine. I denne workshopen lærer du å identifisere og måle nytte ut fra effektmål. I tillegg til å sikre realiseringen av prosjektresultatet. PPS Grunnleggende verdier. PPS-modellen har fire grunnleggende tilnærminger: Ledelse av mennesker/team, beslutninger, effektmål og felles forståelse/språk. I denne workshopen jobber vi med tilnærminger for å vise hvordan de forholder seg til hverandre. Dette skaper en prosjektkultur hvor folk blir motiverte og aktive, en prosjektkultur hvor den enkelte trives og utvikler seg. På denne måten sikrer vi at prosjektene gir nytte og at vi når prosjekteiernes effektmål. De fire tilnærmingene preger måten vi forholder oss til andre og hvordan vi handler. Du lærer betydningen og nytten av de grunnleggende tilnærmingene, og hvordan du bruker dem i praksis. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 11

12 Opplæring PPS Opplæring læring som utvikler deg Som sjef, leder eller spesialist trenger du ulike former for støtte i din utvikling. Vår opplæring er derfor formet etter din rolle og dine forkunnskaper om PPS. PPS Opplæring dekker flere områder og varierer i lengde og intensitet, og viser seg i et bredt spekter av opplæringstilbud. Alt fra skreddersydde interne programmer til individuelle kurs. Den røde tråden i opplæringen er at alle kurs er basert på praktisk erfaring og konkrete eksempler for å sikre en reell effekt. Opplæringen gir deg en solid PPS-kunnskap, og vil gi deg en merkbar og umiddelbar nytte allerede i dine pågående prosjekter. Det fulle potensialet av kunnskapene blir tydelig når virksomheten også benytter PPS verktøy og tjenester. Alle kurs kan tilbys bedriftsinternt i Norge eller i andre land. Vårt arbeid med PPS har bare begynt. Vi holder på å implementere PPS i våre prosjekter og Tieto har vært her og lært opp flere grupper. Det er jo en pågående prosess, men det virker som vi allerede har fått bedre styring på prosjektene og mer engasjerte medarbeidere. Anakarin Nilsson Kvalitetsjef på Sjöfartsverket For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps 12

13 PPS Trinn 1 grunnleggende prosjektstyring PPS Trinn 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prosjektstyring. For å bli en vellykket prosjektleder er det viktig å skape et solid fundament gjennom god prosjektforberedelse. Like viktig er det å kunne forankre og formidle prosjektideer, mål og planer til alle berørte i og utenfor prosjektet. Du vil lære å planlegge, administrere og følge opp arbeidet på en dynamisk måte slik at prosjektet ditt følger planen. Du vil også lære å fange opp og håndtere alle endringsbehov som oppstår underveis. Etter kurset vil du ha tilgang til dokumenter, maler og sjekklister som har vært brukt. For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps PPS Trinn 2 prosjektstyring fordypning PPS Trinn 2 gir deg utvidete kunnskaper i prosjektstyring. Du lærer hvordan PPS styringsmodell virker sammen med både virksomhetens forretningsmodell og ulike typer av produksjonsmodeller. Det legges stor vekt på planlegging og estimering av prosjekter samt ulike former for samspill mellom prosjekt og linjeorganisasjon. Kurset bygger på PPS Trinn 1 og gir deltagerne ytterligere ferdigheter og dokumentmaler for mer avansert prosjektstyring. For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps 13

14 PPS Prosjektlederskap lederskapet i prosjektlederrollen PPS Prosjektlederskap gir deg de kunnskapene du trenger når du, i din rolle som prosjektleder skal lede en gruppe mennesker til å samarbeide. Du lærer hvordan du kan dra nytte av prosjektmedlemmenes samlede kapasitet og kompetanse for å nå prosjektets mål så effektivt som mulig. I løpet av kurset får du trene på ulike lederferdigheter som gir deg konkret nytte i prosjektlederrollen. Etter kurset vet du hvordan en nykomponert gruppe kan utvikles til et lag, og som du med ditt lederskap kan gjøre til et vinnerlag. Du lærer også hva effektiv kommunikasjon innebærer og hvordan du kan håndtere ulike konfliktsituasjoner. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Styringsgruppe styringsgruppens oppgaver i et prosjekt PPS Styringsgruppe gir deg den kunnskapen som kreves for å kunne fungere som styringsgruppemedlem. Kurset gjennomgår de krav styringsgruppen kan stille til prosjektledelsen, men også de forpliktelser styringsgruppen har overfor prosjekt og prosjektleder. Du får kunnskap om PPS-metodens modell for styringsgrupper, som blant annet omfatter hva som skal gjøres før et prosjekt kan startes opp, og hva styringsgruppen forventes å gjøre underveis i prosjektet og etter det er avsluttet. Kurset gir deg en forståelse av hvilket ansvar man har som styringsgruppemedlem, og hva det innebærer å arbeide i en styringsgruppe med ulike roller som bestiller, prosjekteier og ressurseier. Du får bedre forutsetninger for å lede prosjektet med fremgang og derved sikre størst mulig nytte for virksomheten. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 14

15 Nytt opplegg! To en-dagskurs PPS Porteføljestyring metodekurs for porteføljeledere PPS Porteføljestyring gir deg kunnskaper om PPS styringsmodell for porteføljer og lærer deg hvordan du skal styre, lede og administrere en virksomhets prosjektportefølje. Porteføljestyring bidrar til bedre prioritering av tiltak og ressurser og gir derved økt nytte for virksomheten. Du lærer å vurdere effekten av et prosjektforslag opp mot virksomhetens mål, for deretter å prioritere prosjektene og bygge opp en portefølje. Du får innsikt i hvordan du best kan organisere arbeidet avhengig av hvordan virksomheten er utformet. Kurset gir deg også tilgang til ferdighetsbeskrivelser og maler som du kan benytte i ditt daglige arbeid med prosjektporteføljer. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Programstyring metodekurs for programledere PPS Programstyring gir deg kunnskap i hvordan du kan styre, lede og administrere et prosjektprogram. Du lærer hvordan PPS-modellen definerer programmer som en utmerket arbeidsform for å koordinere prosjekt- og linjearbeid med det formålet å nå et effektmål. Kurset gjennomgår styringsmodellens roller for program og vi forklarer sammenhengen mellom program og virksomhetens mål. Etter kurset får du tilgang til ferdighetsbeskrivelser og maler som du kan benytte i ditt daglige arbeid med prosjektprogrammer. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Prosjektmedarbeider å jobbe i et PPS-prosjekt PPS Prosjektmedarbeider gir forståelse for hva det innebærer å være medarbeider i et prosjekt som drives etter PPS-metodikk. Kurset tar for seg de krav som stilles en prosjektmedarbeider samt hvilke krav denne kan stille til prosjektledelsen. Å være prosjektmedarbeider innebærer at du må kunne håndtere din egen del av arbeidsmengden. Da må du kunne lese og forstå prosjektplanen, planlegge ditt eget arbeid, være tilgjengelig for oppfølgning samt aktivt delta i og arrangere møter. Kurset vektlegger viktigheten av begrepene ansvar, myndighet og delegering samt personlig forpliktelse. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 15

16 For mer informasjon og bestilling: PPS-modellen i sin helhet, tjenester og opplæring Planlagte PPS-kurs. tieto.se/pps tieto.no/pps

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004

Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004 Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004 Author: Michal Svendsen 1 Introduction to Dyno Nobel Leading global supplier of commercial explosives Development, production and distribution

Detaljer

Kast Prosjekthåndboka!

Kast Prosjekthåndboka! Kast Prosjekthåndboka! FROKOSTSEMINAR 03.05.2017 Agenda 9:00 Velkommen - Elisabeth Wallem, CEO Intersoft 9:05 Hvorfor kaste prosjekthåndboka? 9:15 Prosjektets livssyklus fra initiativ til planlegging 9:50

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18¤torg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Registrerte varemerker tilhørende

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon Helgeland skal være et merkenavn for leveranser med svært høy leveringspresisjon Hovedvirkemiddel: Etablere en portefølje av prosjekt med kort og lang horisont både internt

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Arena Prosjektledersamling 9. mars 2015 Jointly owned by Workshop 13.03.2015 1 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter AGENDA 1. Hvorfor organisering og

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt

Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt Bevisstgjøring av prosjekteierrollen Resultater fra et forskningsprosjekt Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Utfordringen: Bedre prosjekteiere Vi har utdannet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst -

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

EVRY Project Excellence

EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence EVRY Project Excellence - styrket kvalitet bedre presisjon EVRY er Norges største IT-selskap og står bak noen av de største og mest komplekse IT-prosjektene i landet. Vi leverer

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

METIERUNDERSØKELSEN 2017

METIERUNDERSØKELSEN 2017 METIERUNDERSØKELSEN 2017 Hvordan står det til i Prosjekt-Norge? 11.05.2017 Ragnar Ek BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Norge har en enorm prosjektportefølje årlig og i år er den på i størrelsesorden 550 mrd.

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første 1. Introduksjon til prosjektledelse Innledning "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første repeatedly do. menneskene på jorden ønsket å gjøre en endring Excellence, then, i livene sine,

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt A- standard: The Statoil Way Vi setter standarden når vi er på vårt beste Sikker og effektiv drift Muligheter Vår atferd: A- standard Metoder: -Lederskap -Trening Etterlevelse i praksis Arbeidsprosesser

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

SAFe. - Ny styringsmodell for innovasjon, IT-utvikling og forvaltning

SAFe. - Ny styringsmodell for innovasjon, IT-utvikling og forvaltning SAFe - Ny styringsmodell for innovasjon, IT-utvikling og forvaltning Norsk Tipping AS 4.05.2017 1 Agenda 3 temaer Norsk Tipping AS Kort om selskapet SAFe (Scaled Agile Framework) Bakgrunn, tankesett og

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet

Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lokal tilpasning og hensiktsmessig bruk av Prosjektveiviseren i den enkelte virksomhet Lars Nokken Ragnhild Anker Ljosland 31. Oktober 2017 Plan for dagen 1. Oppstart 10 min 2. Hvordan balansere to behov?

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013

Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Gevinstrealisering Gardermoen april 2013 Så hva er nå dette med gevinster, gevinstrealisering, gevinstplan, gevinstrealiseringsplan??? Noen avklaringer Gevinst- Nyttevirkninger på grunn av prosjektet

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

NTE Prosjekt - utdanningsprogram. Prosjekt id: Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes

NTE Prosjekt - utdanningsprogram. Prosjekt id: Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes NTE Prosjekt - utdanningsprogram Prosjekt id: 2002285 Prosjekt navn: NTE Prosjekt Prosjekteier: Kenneth Brandsås Prosjektleder: Stein Ola Moksnes Prosesseier og leder i utdanningsprogrammets styringskomite

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester.

GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG. Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. GEVINSTREALISERING I HELSE OG OMSORG Ikomm - samarbeidspartneren innen teknologi-, rådgiving- og digitaliseringstjenester. Om Ikomm AS Lokalisert på Lillehammer og nå Hamar! 60 ansatte 12.000 brukere på

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Prosjekt- og porteføljestyring i

Prosjekt- og porteføljestyring i Prosjekt- og porteføljestyring i Asker kommune «Erfaringer fra gølvet» v/geir Graff Dreng Asker kommune Samfunnsoppdraget Mål og strategier Definisjoner av styringsnivåene > En portefølje representerer

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009. Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy

Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009. Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009 Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy 2009-05-20 Computas AS 2008 Computas-metodikk fra da til nå Computas

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Norsk senter for prosjektledelse. Forutsetninger for å lykkes med prosjektbasert ledelse. 20. februar 2003

Norsk senter for prosjektledelse. Forutsetninger for å lykkes med prosjektbasert ledelse. 20. februar 2003 Norsk senter for prosjektledelse Forutsetninger for å lykkes med prosjektbasert ledelse 20. februar 2003 Agenda Helhetlig styringsmodell (spm. A-G) Implementering Andre forhold (spm. h) Prosjektbasert

Detaljer

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008

PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID. Eidene april 2008 PROSJEKTARBEID PROSJEKTLEDELSE PROSJEKTTENKNING - ET HENSIKTMESSIG VERKTØY I LEIRARBEID Eidene april 2008 Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det når noen kommer på en idè, noen bestemmer at noe må gjøres

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv

Prosjekteierstyring. Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Prosjekteierrollen Historisk perspektiv styring Bedre prosjekter eller mer byråkrati? Svein A. Nordstrand Prosjektsjef Tidligfaseprosjekter Jernbaneverket Utbygging rollen Historisk perspektiv The price of greatness is responsibility Store prosjekter

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer