PPS Praktisk ProsjektStyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPS Praktisk ProsjektStyring"

Transkript

1 Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1

2 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6 PPS OnLine 8 PPS Tjenester 10 PPS Workshops 11 PPS Opplæring 12 PPS Trinn 1 13 PPS Trinn 2 13 PPS Prosjektlederskap 14 PPS Styringsgruppe 14 PPS Porteføljestyring 15 PPS Programstyring 15 PPS Prosjektmedarbeider 15 2

3 Bli medlem i PPS-familien Sammen med våre kunder, går vi fra dagens situasjon til en fremtidig ønskesituasjon. En forutsetning for å nå dit er kontinuerlig utvikling. Et av PPS største fortrinn er at kundene kan påvirke utviklingen av modell, tjenester, opplæring og verktøy. Våre kunders idéer og krav sammen med PPS samlede kompetanse og erfaring utgjør plattformen for vår kontinuerlige utvikling. Dette har bidratt sterkt til at PPS er en av de mest brukte prosjektmodellene i Skandinavia. Vi utvikler langsiktige og holdbare løsninger med prosjektvirksomhetenes fremtidige behov som utgangspunkt. PPS er en komplett løsning som kombinerer kvalitet og effektivitet på en menneskelig og forståelig måte. Vi som jobber med PPS har lang erfaring i å skape vilkår som fungerer i hverdagen og som leder til suksess for mennesker, bedrifter og organisasjoner. Bli medlem av PPS-familien og dra nytte av vår samlede erfaring bidra med dine ideer og tanker oppnå ønskesituasjonen for prosjektvirksomheten din Velkommen til oss i PPS! 3

4 Komplett støtte for moderne organisasjoner Prosjekt har blitt den dominerende tilnærming organisasjoner benytter for å drive virksomheten og gjennomføre endringer. Derfor er det viktig å ha en felles arbeidsform, rett organisering og at organisasjonens strategier og mål går som en rød tråd gjennom alle prosjektene du velger å starte og gjennomføre. Har du noen gang opplevd problemer med: at prosjekter i din organisasjon går over budsjett og/eller blir forsinket? at prosjekter blir startet uten at det foreligger et tydelig og forankret prosjektdirektiv? at styringsgruppen ikke tar ansvar for prosjektet? å prioritere mellom samtidige prosjekter? ressursstyring? PPS kan levere en komplett portefølje av tjenester og produkter som kan hjelpe organisasjonen din til å ta kontroll over prosjektdriften. Prosjektvirksomhetens modenhet innen prosjektledelse vil øke når flere bruker samme praktiske tilnærming. Gevinsten for organisasjonen etter innføring av PPS er at hvert prosjekt blir enklere å gjennomføre og gir et større positivt bidrag til virksomheten enn før. Opplæring PPS Verktøy Tjenester 4

5 Gode grunner til å velge PPS Lave totalkostnader. Du slipper å ta belastningen ved utvikling og vedlikehold av maler og prosesser alene. Vi har allerede gjort det for deg, og da får du mer tid til kjernevirksomheten din. Internasjonal standard. PPS følger internasjonale prosjektstandarder som IPMA, PMI og PRINCE2 og gir et godt grunnlag for sertifisering. Anerkjent prosjektmodell. PPS benyttes i store deler av Skandinavisk næringsliv og offentlige virksomheter. Verktøy for hverdagen. Med PPS OnLine har du alltid tilgang til praktisk støtte i det daglige prosjektarbeidet, med trinnvise veiledninger, maler, sjekklister og eksempler. Kan tilpasses. PPS er uavhengig av virksomhet, bransje og størrelse på organisasjon. Du kan bruke modellen på enkle så vel som komplekse prosjekter. Tjenester og opplæring. Alle PPS-konsulenter har erfaring som prosjektledere og kan gi effektiv bistand ved opplæring og innføring av PPS. Felles arbeidsform. PPS øker forståelsen hos alle involverte for nytte og forpliktelser i prosjektet. 55

6 PPS-modellen, Praktisk ProsjektStyring PPS styringsmodell bidrar til flere vellykkede prosjekter. Med modellen kan du aktivt planlegge og drive enkeltprosjekter, programmer eller en hel prosjektportefølje. PPS kan brukes på store så vel som små prosjekter, og gir klar-til-bruk instruksjoner for ulike størrelser av prosjekter, programmer og porteføljer. Alt er basert på praktisk erfaring og eksisterende standarder innen området. En prosjektstyringsmodell skal være praktisk. Den skal være enkel, tydelig og intuitiv. Den skal lette kommunikasjonen mellom alle parter for å sikre at det daglige arbeidet går så smidig som mulig. PPSmodellen er brukervennlig, lett tilgjengelig og kan tilpasses dine behov. PPS gir deg en oversikt over de enkelte delene av prosjektet og forenkler styringen. Modellen belyser de kunnskapsområdene som kreves for hvert trinn, for eksempel planlegging, risikostyring og rapportering. Arbeidsprosessene flyter smidig takket være dokumentmaler som gir forklaringer og skrivestøtte, og gjør at du unngår tidkrevende misforståelser. PPS-modellen har fire grunnleggende tilnærminger: Ledelse, beslutninger, effektmål og felles forståelse. PPS er et felles språk som gir oss en prosjektkultur hvor folk blir motiverte og aktive. Med en felles prosjektkultur hvor den enkelte prosjektmedarbeider fungerer godt, utvikler seg og yter optimalt. På denne måten sikrer vi at prosjektene gir nytte og at vi når prosjekteiernes effektmål. De fire tilnærmingene preger måten vi forholder oss til andre og hvordan vi handler. Disse verdiene gir oss styrke og gjennomføringskraft med PPS som verktøy, modell og tankesett. Prosjektledelse Det er lett å forberede prosjekter ved hjelp av PPS. Modellen vil hjelpe deg å definere målene som skal nås, identifisere begrensninger og avgjøre hvordan du praktisk skal gå videre med prosjektet. Modellen viser hvordan det underveis i prosjektet skapes resultater som bidrar til at prosjektmålene nås. Strategiene som kreves for å oppnå målet kan variere, men PPS-modellen kan alltid brukes. Aktive tilbakemeldinger hjelper deg med tidlig å oppdage endringsbehov, og de vil da enkelt kunne innpasses takket være den ryddige prosessen for endringshåndtering. PPS beskriver også alle trinn i prosjektets avslutningsprosess, fra hvordan ressurser blir overlevert og til det skrives en sluttrapport. Prosjektdirektiv Prosjektplan Overlevering Leveranse Sluttrapport DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 Forberede Gjennomføre Avslutte Beskrive målet Planlegge, estimere Organisere, bemanne Beskrive arbeidsmetoder Kartlegge risiko Lage prosjektplan For hvert steg i prosessen er det beskrivende tekst og lenker til maler og kunnskapsområder. 6

7 Porteføljeledelse Prosjekter oppstår fra behovet for endring. Det stadig økende behovet for endring er typisk for de fleste virksomheter og innebærer at mange ulike prosjekter må kjøres samtidig. I virkeligheten er imidlertid ressursene ofte begrenset, og alle tiltak kan ikke gjennomføres samtidig. PPS fokuserer på forretningsidé og strategiske mål. De danner grunnlaget for prosjektet og programmet, og styrer den kontinuerlige oppfølgingen så de rette prioriteringene kan gjøres. Analysere Prioritere Evaluere Beslutte Implementere Programledelse Å lede et program er en omfattende oppgave som ofte går over flere år. PPS hjelper deg å koordinere, planlegge og følge opp prosjekter og endringsprosesser for at du skal kunne nå programmets mål. Målet kan f eks være å utvikle en eksisterende virksomhet eller å etablere en ny bedrift, tjeneste eller et produkt på et nytt marked. PROCESS - PROGRAMLEDNING D1 D2 D3 D4 D5 D6 Initiere Definere Implementere Avslutte Visjon og forretningsmål Identifisere viktigste interessenter Utarbeide en virksomhetsbeskrivelse Identifisere og estimere endringer Lage business case 7

8 Verktøy PPS OnLine lett tilgjengelig støtte for alle roller og prosjekttyper Prosjektverktøy er en forutsetning for effektive prosjekter. Med PPS OnLine får du rask og enkel tilgang til PPS-modellen med dokumentasjon, maler, ferdigheter, sjekklister, eksempler og arbeidsprosesser m.m. Basert på rollen du har - bestiller, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektmedlem, prosjektkontor, prosjektportefølje eller programleder, kan du velge et utgangspunkt i PPS Online. Sidene er opprettet så du enkelt får rett støtte når det er nødvendig, og du vil derfor raskt kunne navigere gjennom de emnene som er viktigst for deg. Eksempler på roller og den støtte du får i PPS: Oppdragsledelse: Å være en oppdragsleder innebærer en forpliktelse for en definert oppgave av et visst omfang som utføres for å produsere et avtalt resultat til et angitt tidspunkt og kostnad, men som er forskjellig fra et prosjekt. Bestiller: Gir støtte for å forberede og gjennomføre den endring som kreves i virksomheten for å nå effektmålet. Det gjelder fra tidlig initiativ, arbeidet under produksjon og til å vurdere effektmålet og prosjektets resultat. PPS OnLine kan tilpasses behov og standarder i din virksomhet. Maler, eksempler, dokumenter, informasjon, lenker endres da basert på dine preferanser. PPS kompletterer andre modeller med konkret og praktisk støtte med kryssreferanser for PMI, IPMA og PRINCE2. Kobling til produksjonsmodeller er beskrevet for RUP, DSDM og SCRUM. Vi tilbyr også verktøy for kunnskapstester, spørreskjemaer og undersøkelser for prosjektvirksomheter. For mer informasjon og en demoversjon av PPS Online, se /pps Vi har jobbet lenge med PPS, siden 90-tallet, og ser tydelig forretningsnytten. Med hjelp av PPS oppnår vi en normaltilstand i våre prosjekter som beskriver leveranser, hvordan vi organiserer oss, tar frem arbeidet og tar beslutninger. Dette skaper en tydelighet i organisasjonen. Siden kan vi diskutere eventuelle avvik om de kommer, men de blir alltid sammenlignet med normaltilstanden. Vi har som policy at alle som jobber med IT-rettede prosjekt skal kunne PPS. Jerzy Hopfinger, IT Control & Project Office Corporate IT, Scania 8

9 PPS OnLine startside og rollen bestiller. En lett tilgjengelig og oversiktlig støtte med de viktigste elementene for akkurat din rolle når du trenger det. 9

10 Tjenester PPS Tjenester Dra nytte av våre erfaringer! Vi tilbyr støtte i hele prosjektet eller programmets levetid, fra forberedelser til avslutning. Men fremfor alt er vi gode på å styrke prosjektvirksomheten innenfor en hel organisasjon. Vi har lang erfaring i å etablere prosjektkontorer, og vi vet hvordan arbeidsprosessene kan gjøres enhetlige og effektive. Våre tjenester kompletterer opplæring og verktøy og helheten skaper mer effektive prosjekter. Workshopene våre gir solid kompetanse og skaper ny forståelse i hele organisasjonen. PPS Innføring. For å etablere PPS-modellen i organisasjonen trengs en bevisst endringsprosess der både harde prosesser og myke mennesker skal med. Vi har lang erfaring med disse endringene og er gjerne med og hjelper deg. Bruk vår erfaring når dere skal innføre PPS som prosjektstyringsmodell. PPS Prosjektkontor. Prosjektkontor er et nyttig virkemiddel for å drive forbedringsprosesser i prosjektvirksomheter og for å gi den støtte til prosjekter som er ofte nødvendig. Begrepet prosjektkontor kan omfatte flere ulike typer av prosjektstøtte og du må starte med behovene når du definerer omfang og ansvar. Bruk våre konsulenter når dere skal bygge opp eller drive et prosjektkontor. PPS Coaching. Som prosjektleder kan man ofte føle seg alene og noen ganger kan det oppleves som om man er inne på et blindspor. Da er coaching en god hjelp. Coaching hjelper deg til å få en bedre struktur på arbeidssituasjonen din, med høyere personlig produktivitet, bedret evne til å lede medarbeidere og økt trygghet. La våre coacher med prosjektlederbakgrunn være din støtte og samtalepartner for en begrenset periode. PPS Mentorskap. Å lære av andre er stimulerende og gir rask utvikling. En mentor som vil dele sine erfaringer og råd eller gi nye innfallsvinkler, blir en drahjelp og bidrar til økt kunnskap og motivasjon. Vi tilbyr møter med en av våre mentorer som vil være en partner for dine prosjektledere, prosjektmedarbeidere og styringsgruppemedlemmer for en begrenset periode. PPS Prosjektanalyse. Prosjektanalyser hjelper deg å styrke prosjektet og øker sannsynligheten for at prosjektet når sitt mål. Analysestøtte og arbeid med revisjon av prosjektene krever betydelig erfaring og omsorg. La oss gi deg den analysestøtten du har behov for. Om du ønsker kan du delta i analyseteamet og derved få praktisk kunnskap om hvordan prosjektanalysen planlegges, gjennomføres og hvordan resultatene blir presentert for prosjektledelse og styringsgruppe. PPS Prosjektledere. Iblant strekker ikke de egne prosjektlederne til. Det kan være behov for flere av dem - eller prosjektledere med bedre metodekunnskaper. Bruk da våre prosjektledere med omfattende PPS-kunnskaper og erfaring fra ulike bransjer. De leder først og fremst prosjektet - men kan også gi dere en injeksjon med kunnskap og erfaring. For mer informasjon: tieto.no/pps Vi har hatt nytte av anbefalinger vi fikk i prosjektanalysen, de kjentes naturlige og belyste prosjektet bra fra ulike perspektiv. Det gjorde at vi kunne ta dem rett inn i prosjektet. Det var også positivt at enkelte anbefalinger hadde et bredere perspektiv og kunne tilpasses for å utvikle øvrig prosjektvirksomhet. Hans Wibeck, teknisk controller SMHI Tjeneste: PPS Prosjektanalyse. 10

11 PPS Workshops praktiske øvelser gir konkrete resultater PPS Forpliktelse. En god kultur bygget på forpliktelse med engasjement og tydelighet tilfører organisasjonen motivasjon og styrke. Forpliktelse er en av de grunnleggende verdiene i PPS, og kanskje den viktigste. På en tydelig måte lærer du deg viktigheten og nytten av en kultur bygget på forpliktelse og hvordan du følger opp avtaler. PPS Business case. Hvordan velger du ut de prosjektene som skal startes og gjennomføres? Det finnes metoder for å sikre at de prosjektene som tilfører virksomheten mest nytte blir prioritert. Dessuten er det viktig å kunne være sikker på at du får gjort nytte av effektene av prosjektene dine. I denne workshopen lærer du å identifisere og måle nytte ut fra effektmål. I tillegg til å sikre realiseringen av prosjektresultatet. PPS Grunnleggende verdier. PPS-modellen har fire grunnleggende tilnærminger: Ledelse av mennesker/team, beslutninger, effektmål og felles forståelse/språk. I denne workshopen jobber vi med tilnærminger for å vise hvordan de forholder seg til hverandre. Dette skaper en prosjektkultur hvor folk blir motiverte og aktive, en prosjektkultur hvor den enkelte trives og utvikler seg. På denne måten sikrer vi at prosjektene gir nytte og at vi når prosjekteiernes effektmål. De fire tilnærmingene preger måten vi forholder oss til andre og hvordan vi handler. Du lærer betydningen og nytten av de grunnleggende tilnærmingene, og hvordan du bruker dem i praksis. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 11

12 Opplæring PPS Opplæring læring som utvikler deg Som sjef, leder eller spesialist trenger du ulike former for støtte i din utvikling. Vår opplæring er derfor formet etter din rolle og dine forkunnskaper om PPS. PPS Opplæring dekker flere områder og varierer i lengde og intensitet, og viser seg i et bredt spekter av opplæringstilbud. Alt fra skreddersydde interne programmer til individuelle kurs. Den røde tråden i opplæringen er at alle kurs er basert på praktisk erfaring og konkrete eksempler for å sikre en reell effekt. Opplæringen gir deg en solid PPS-kunnskap, og vil gi deg en merkbar og umiddelbar nytte allerede i dine pågående prosjekter. Det fulle potensialet av kunnskapene blir tydelig når virksomheten også benytter PPS verktøy og tjenester. Alle kurs kan tilbys bedriftsinternt i Norge eller i andre land. Vårt arbeid med PPS har bare begynt. Vi holder på å implementere PPS i våre prosjekter og Tieto har vært her og lært opp flere grupper. Det er jo en pågående prosess, men det virker som vi allerede har fått bedre styring på prosjektene og mer engasjerte medarbeidere. Anakarin Nilsson Kvalitetsjef på Sjöfartsverket For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps 12

13 PPS Trinn 1 grunnleggende prosjektstyring PPS Trinn 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prosjektstyring. For å bli en vellykket prosjektleder er det viktig å skape et solid fundament gjennom god prosjektforberedelse. Like viktig er det å kunne forankre og formidle prosjektideer, mål og planer til alle berørte i og utenfor prosjektet. Du vil lære å planlegge, administrere og følge opp arbeidet på en dynamisk måte slik at prosjektet ditt følger planen. Du vil også lære å fange opp og håndtere alle endringsbehov som oppstår underveis. Etter kurset vil du ha tilgang til dokumenter, maler og sjekklister som har vært brukt. For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps PPS Trinn 2 prosjektstyring fordypning PPS Trinn 2 gir deg utvidete kunnskaper i prosjektstyring. Du lærer hvordan PPS styringsmodell virker sammen med både virksomhetens forretningsmodell og ulike typer av produksjonsmodeller. Det legges stor vekt på planlegging og estimering av prosjekter samt ulike former for samspill mellom prosjekt og linjeorganisasjon. Kurset bygger på PPS Trinn 1 og gir deltagerne ytterligere ferdigheter og dokumentmaler for mer avansert prosjektstyring. For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps 13

14 PPS Prosjektlederskap lederskapet i prosjektlederrollen PPS Prosjektlederskap gir deg de kunnskapene du trenger når du, i din rolle som prosjektleder skal lede en gruppe mennesker til å samarbeide. Du lærer hvordan du kan dra nytte av prosjektmedlemmenes samlede kapasitet og kompetanse for å nå prosjektets mål så effektivt som mulig. I løpet av kurset får du trene på ulike lederferdigheter som gir deg konkret nytte i prosjektlederrollen. Etter kurset vet du hvordan en nykomponert gruppe kan utvikles til et lag, og som du med ditt lederskap kan gjøre til et vinnerlag. Du lærer også hva effektiv kommunikasjon innebærer og hvordan du kan håndtere ulike konfliktsituasjoner. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Styringsgruppe styringsgruppens oppgaver i et prosjekt PPS Styringsgruppe gir deg den kunnskapen som kreves for å kunne fungere som styringsgruppemedlem. Kurset gjennomgår de krav styringsgruppen kan stille til prosjektledelsen, men også de forpliktelser styringsgruppen har overfor prosjekt og prosjektleder. Du får kunnskap om PPS-metodens modell for styringsgrupper, som blant annet omfatter hva som skal gjøres før et prosjekt kan startes opp, og hva styringsgruppen forventes å gjøre underveis i prosjektet og etter det er avsluttet. Kurset gir deg en forståelse av hvilket ansvar man har som styringsgruppemedlem, og hva det innebærer å arbeide i en styringsgruppe med ulike roller som bestiller, prosjekteier og ressurseier. Du får bedre forutsetninger for å lede prosjektet med fremgang og derved sikre størst mulig nytte for virksomheten. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 14

15 Nytt opplegg! To en-dagskurs PPS Porteføljestyring metodekurs for porteføljeledere PPS Porteføljestyring gir deg kunnskaper om PPS styringsmodell for porteføljer og lærer deg hvordan du skal styre, lede og administrere en virksomhets prosjektportefølje. Porteføljestyring bidrar til bedre prioritering av tiltak og ressurser og gir derved økt nytte for virksomheten. Du lærer å vurdere effekten av et prosjektforslag opp mot virksomhetens mål, for deretter å prioritere prosjektene og bygge opp en portefølje. Du får innsikt i hvordan du best kan organisere arbeidet avhengig av hvordan virksomheten er utformet. Kurset gir deg også tilgang til ferdighetsbeskrivelser og maler som du kan benytte i ditt daglige arbeid med prosjektporteføljer. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Programstyring metodekurs for programledere PPS Programstyring gir deg kunnskap i hvordan du kan styre, lede og administrere et prosjektprogram. Du lærer hvordan PPS-modellen definerer programmer som en utmerket arbeidsform for å koordinere prosjekt- og linjearbeid med det formålet å nå et effektmål. Kurset gjennomgår styringsmodellens roller for program og vi forklarer sammenhengen mellom program og virksomhetens mål. Etter kurset får du tilgang til ferdighetsbeskrivelser og maler som du kan benytte i ditt daglige arbeid med prosjektprogrammer. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Prosjektmedarbeider å jobbe i et PPS-prosjekt PPS Prosjektmedarbeider gir forståelse for hva det innebærer å være medarbeider i et prosjekt som drives etter PPS-metodikk. Kurset tar for seg de krav som stilles en prosjektmedarbeider samt hvilke krav denne kan stille til prosjektledelsen. Å være prosjektmedarbeider innebærer at du må kunne håndtere din egen del av arbeidsmengden. Da må du kunne lese og forstå prosjektplanen, planlegge ditt eget arbeid, være tilgjengelig for oppfølgning samt aktivt delta i og arrangere møter. Kurset vektlegger viktigheten av begrepene ansvar, myndighet og delegering samt personlig forpliktelse. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 15

16 For mer informasjon og bestilling: PPS-modellen i sin helhet, tjenester og opplæring Planlagte PPS-kurs. tieto.se/pps tieto.no/pps

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet

Prosjekteierstyring. Meningsskaping i kompleksitet. Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Prosjekteierstyring Meningsskaping i kompleksitet - Case study av Forsvarets Investeringsvirksomhet Avsluttende masteroppgave MAN24361 Prosjektledelse Skrevet av: Magne Kristoffer Svenning Ut og innleveringsdato:

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer