PPS Praktisk ProsjektStyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPS Praktisk ProsjektStyring"

Transkript

1 Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1

2 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6 PPS OnLine 8 PPS Tjenester 10 PPS Workshops 11 PPS Opplæring 12 PPS Trinn 1 13 PPS Trinn 2 13 PPS Prosjektlederskap 14 PPS Styringsgruppe 14 PPS Porteføljestyring 15 PPS Programstyring 15 PPS Prosjektmedarbeider 15 2

3 Bli medlem i PPS-familien Sammen med våre kunder, går vi fra dagens situasjon til en fremtidig ønskesituasjon. En forutsetning for å nå dit er kontinuerlig utvikling. Et av PPS største fortrinn er at kundene kan påvirke utviklingen av modell, tjenester, opplæring og verktøy. Våre kunders idéer og krav sammen med PPS samlede kompetanse og erfaring utgjør plattformen for vår kontinuerlige utvikling. Dette har bidratt sterkt til at PPS er en av de mest brukte prosjektmodellene i Skandinavia. Vi utvikler langsiktige og holdbare løsninger med prosjektvirksomhetenes fremtidige behov som utgangspunkt. PPS er en komplett løsning som kombinerer kvalitet og effektivitet på en menneskelig og forståelig måte. Vi som jobber med PPS har lang erfaring i å skape vilkår som fungerer i hverdagen og som leder til suksess for mennesker, bedrifter og organisasjoner. Bli medlem av PPS-familien og dra nytte av vår samlede erfaring bidra med dine ideer og tanker oppnå ønskesituasjonen for prosjektvirksomheten din Velkommen til oss i PPS! 3

4 Komplett støtte for moderne organisasjoner Prosjekt har blitt den dominerende tilnærming organisasjoner benytter for å drive virksomheten og gjennomføre endringer. Derfor er det viktig å ha en felles arbeidsform, rett organisering og at organisasjonens strategier og mål går som en rød tråd gjennom alle prosjektene du velger å starte og gjennomføre. Har du noen gang opplevd problemer med: at prosjekter i din organisasjon går over budsjett og/eller blir forsinket? at prosjekter blir startet uten at det foreligger et tydelig og forankret prosjektdirektiv? at styringsgruppen ikke tar ansvar for prosjektet? å prioritere mellom samtidige prosjekter? ressursstyring? PPS kan levere en komplett portefølje av tjenester og produkter som kan hjelpe organisasjonen din til å ta kontroll over prosjektdriften. Prosjektvirksomhetens modenhet innen prosjektledelse vil øke når flere bruker samme praktiske tilnærming. Gevinsten for organisasjonen etter innføring av PPS er at hvert prosjekt blir enklere å gjennomføre og gir et større positivt bidrag til virksomheten enn før. Opplæring PPS Verktøy Tjenester 4

5 Gode grunner til å velge PPS Lave totalkostnader. Du slipper å ta belastningen ved utvikling og vedlikehold av maler og prosesser alene. Vi har allerede gjort det for deg, og da får du mer tid til kjernevirksomheten din. Internasjonal standard. PPS følger internasjonale prosjektstandarder som IPMA, PMI og PRINCE2 og gir et godt grunnlag for sertifisering. Anerkjent prosjektmodell. PPS benyttes i store deler av Skandinavisk næringsliv og offentlige virksomheter. Verktøy for hverdagen. Med PPS OnLine har du alltid tilgang til praktisk støtte i det daglige prosjektarbeidet, med trinnvise veiledninger, maler, sjekklister og eksempler. Kan tilpasses. PPS er uavhengig av virksomhet, bransje og størrelse på organisasjon. Du kan bruke modellen på enkle så vel som komplekse prosjekter. Tjenester og opplæring. Alle PPS-konsulenter har erfaring som prosjektledere og kan gi effektiv bistand ved opplæring og innføring av PPS. Felles arbeidsform. PPS øker forståelsen hos alle involverte for nytte og forpliktelser i prosjektet. 55

6 PPS-modellen, Praktisk ProsjektStyring PPS styringsmodell bidrar til flere vellykkede prosjekter. Med modellen kan du aktivt planlegge og drive enkeltprosjekter, programmer eller en hel prosjektportefølje. PPS kan brukes på store så vel som små prosjekter, og gir klar-til-bruk instruksjoner for ulike størrelser av prosjekter, programmer og porteføljer. Alt er basert på praktisk erfaring og eksisterende standarder innen området. En prosjektstyringsmodell skal være praktisk. Den skal være enkel, tydelig og intuitiv. Den skal lette kommunikasjonen mellom alle parter for å sikre at det daglige arbeidet går så smidig som mulig. PPSmodellen er brukervennlig, lett tilgjengelig og kan tilpasses dine behov. PPS gir deg en oversikt over de enkelte delene av prosjektet og forenkler styringen. Modellen belyser de kunnskapsområdene som kreves for hvert trinn, for eksempel planlegging, risikostyring og rapportering. Arbeidsprosessene flyter smidig takket være dokumentmaler som gir forklaringer og skrivestøtte, og gjør at du unngår tidkrevende misforståelser. PPS-modellen har fire grunnleggende tilnærminger: Ledelse, beslutninger, effektmål og felles forståelse. PPS er et felles språk som gir oss en prosjektkultur hvor folk blir motiverte og aktive. Med en felles prosjektkultur hvor den enkelte prosjektmedarbeider fungerer godt, utvikler seg og yter optimalt. På denne måten sikrer vi at prosjektene gir nytte og at vi når prosjekteiernes effektmål. De fire tilnærmingene preger måten vi forholder oss til andre og hvordan vi handler. Disse verdiene gir oss styrke og gjennomføringskraft med PPS som verktøy, modell og tankesett. Prosjektledelse Det er lett å forberede prosjekter ved hjelp av PPS. Modellen vil hjelpe deg å definere målene som skal nås, identifisere begrensninger og avgjøre hvordan du praktisk skal gå videre med prosjektet. Modellen viser hvordan det underveis i prosjektet skapes resultater som bidrar til at prosjektmålene nås. Strategiene som kreves for å oppnå målet kan variere, men PPS-modellen kan alltid brukes. Aktive tilbakemeldinger hjelper deg med tidlig å oppdage endringsbehov, og de vil da enkelt kunne innpasses takket være den ryddige prosessen for endringshåndtering. PPS beskriver også alle trinn i prosjektets avslutningsprosess, fra hvordan ressurser blir overlevert og til det skrives en sluttrapport. Prosjektdirektiv Prosjektplan Overlevering Leveranse Sluttrapport DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 Forberede Gjennomføre Avslutte Beskrive målet Planlegge, estimere Organisere, bemanne Beskrive arbeidsmetoder Kartlegge risiko Lage prosjektplan For hvert steg i prosessen er det beskrivende tekst og lenker til maler og kunnskapsområder. 6

7 Porteføljeledelse Prosjekter oppstår fra behovet for endring. Det stadig økende behovet for endring er typisk for de fleste virksomheter og innebærer at mange ulike prosjekter må kjøres samtidig. I virkeligheten er imidlertid ressursene ofte begrenset, og alle tiltak kan ikke gjennomføres samtidig. PPS fokuserer på forretningsidé og strategiske mål. De danner grunnlaget for prosjektet og programmet, og styrer den kontinuerlige oppfølgingen så de rette prioriteringene kan gjøres. Analysere Prioritere Evaluere Beslutte Implementere Programledelse Å lede et program er en omfattende oppgave som ofte går over flere år. PPS hjelper deg å koordinere, planlegge og følge opp prosjekter og endringsprosesser for at du skal kunne nå programmets mål. Målet kan f eks være å utvikle en eksisterende virksomhet eller å etablere en ny bedrift, tjeneste eller et produkt på et nytt marked. PROCESS - PROGRAMLEDNING D1 D2 D3 D4 D5 D6 Initiere Definere Implementere Avslutte Visjon og forretningsmål Identifisere viktigste interessenter Utarbeide en virksomhetsbeskrivelse Identifisere og estimere endringer Lage business case 7

8 Verktøy PPS OnLine lett tilgjengelig støtte for alle roller og prosjekttyper Prosjektverktøy er en forutsetning for effektive prosjekter. Med PPS OnLine får du rask og enkel tilgang til PPS-modellen med dokumentasjon, maler, ferdigheter, sjekklister, eksempler og arbeidsprosesser m.m. Basert på rollen du har - bestiller, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektmedlem, prosjektkontor, prosjektportefølje eller programleder, kan du velge et utgangspunkt i PPS Online. Sidene er opprettet så du enkelt får rett støtte når det er nødvendig, og du vil derfor raskt kunne navigere gjennom de emnene som er viktigst for deg. Eksempler på roller og den støtte du får i PPS: Oppdragsledelse: Å være en oppdragsleder innebærer en forpliktelse for en definert oppgave av et visst omfang som utføres for å produsere et avtalt resultat til et angitt tidspunkt og kostnad, men som er forskjellig fra et prosjekt. Bestiller: Gir støtte for å forberede og gjennomføre den endring som kreves i virksomheten for å nå effektmålet. Det gjelder fra tidlig initiativ, arbeidet under produksjon og til å vurdere effektmålet og prosjektets resultat. PPS OnLine kan tilpasses behov og standarder i din virksomhet. Maler, eksempler, dokumenter, informasjon, lenker endres da basert på dine preferanser. PPS kompletterer andre modeller med konkret og praktisk støtte med kryssreferanser for PMI, IPMA og PRINCE2. Kobling til produksjonsmodeller er beskrevet for RUP, DSDM og SCRUM. Vi tilbyr også verktøy for kunnskapstester, spørreskjemaer og undersøkelser for prosjektvirksomheter. For mer informasjon og en demoversjon av PPS Online, se /pps Vi har jobbet lenge med PPS, siden 90-tallet, og ser tydelig forretningsnytten. Med hjelp av PPS oppnår vi en normaltilstand i våre prosjekter som beskriver leveranser, hvordan vi organiserer oss, tar frem arbeidet og tar beslutninger. Dette skaper en tydelighet i organisasjonen. Siden kan vi diskutere eventuelle avvik om de kommer, men de blir alltid sammenlignet med normaltilstanden. Vi har som policy at alle som jobber med IT-rettede prosjekt skal kunne PPS. Jerzy Hopfinger, IT Control & Project Office Corporate IT, Scania 8

9 PPS OnLine startside og rollen bestiller. En lett tilgjengelig og oversiktlig støtte med de viktigste elementene for akkurat din rolle når du trenger det. 9

10 Tjenester PPS Tjenester Dra nytte av våre erfaringer! Vi tilbyr støtte i hele prosjektet eller programmets levetid, fra forberedelser til avslutning. Men fremfor alt er vi gode på å styrke prosjektvirksomheten innenfor en hel organisasjon. Vi har lang erfaring i å etablere prosjektkontorer, og vi vet hvordan arbeidsprosessene kan gjøres enhetlige og effektive. Våre tjenester kompletterer opplæring og verktøy og helheten skaper mer effektive prosjekter. Workshopene våre gir solid kompetanse og skaper ny forståelse i hele organisasjonen. PPS Innføring. For å etablere PPS-modellen i organisasjonen trengs en bevisst endringsprosess der både harde prosesser og myke mennesker skal med. Vi har lang erfaring med disse endringene og er gjerne med og hjelper deg. Bruk vår erfaring når dere skal innføre PPS som prosjektstyringsmodell. PPS Prosjektkontor. Prosjektkontor er et nyttig virkemiddel for å drive forbedringsprosesser i prosjektvirksomheter og for å gi den støtte til prosjekter som er ofte nødvendig. Begrepet prosjektkontor kan omfatte flere ulike typer av prosjektstøtte og du må starte med behovene når du definerer omfang og ansvar. Bruk våre konsulenter når dere skal bygge opp eller drive et prosjektkontor. PPS Coaching. Som prosjektleder kan man ofte føle seg alene og noen ganger kan det oppleves som om man er inne på et blindspor. Da er coaching en god hjelp. Coaching hjelper deg til å få en bedre struktur på arbeidssituasjonen din, med høyere personlig produktivitet, bedret evne til å lede medarbeidere og økt trygghet. La våre coacher med prosjektlederbakgrunn være din støtte og samtalepartner for en begrenset periode. PPS Mentorskap. Å lære av andre er stimulerende og gir rask utvikling. En mentor som vil dele sine erfaringer og råd eller gi nye innfallsvinkler, blir en drahjelp og bidrar til økt kunnskap og motivasjon. Vi tilbyr møter med en av våre mentorer som vil være en partner for dine prosjektledere, prosjektmedarbeidere og styringsgruppemedlemmer for en begrenset periode. PPS Prosjektanalyse. Prosjektanalyser hjelper deg å styrke prosjektet og øker sannsynligheten for at prosjektet når sitt mål. Analysestøtte og arbeid med revisjon av prosjektene krever betydelig erfaring og omsorg. La oss gi deg den analysestøtten du har behov for. Om du ønsker kan du delta i analyseteamet og derved få praktisk kunnskap om hvordan prosjektanalysen planlegges, gjennomføres og hvordan resultatene blir presentert for prosjektledelse og styringsgruppe. PPS Prosjektledere. Iblant strekker ikke de egne prosjektlederne til. Det kan være behov for flere av dem - eller prosjektledere med bedre metodekunnskaper. Bruk da våre prosjektledere med omfattende PPS-kunnskaper og erfaring fra ulike bransjer. De leder først og fremst prosjektet - men kan også gi dere en injeksjon med kunnskap og erfaring. For mer informasjon: tieto.no/pps Vi har hatt nytte av anbefalinger vi fikk i prosjektanalysen, de kjentes naturlige og belyste prosjektet bra fra ulike perspektiv. Det gjorde at vi kunne ta dem rett inn i prosjektet. Det var også positivt at enkelte anbefalinger hadde et bredere perspektiv og kunne tilpasses for å utvikle øvrig prosjektvirksomhet. Hans Wibeck, teknisk controller SMHI Tjeneste: PPS Prosjektanalyse. 10

11 PPS Workshops praktiske øvelser gir konkrete resultater PPS Forpliktelse. En god kultur bygget på forpliktelse med engasjement og tydelighet tilfører organisasjonen motivasjon og styrke. Forpliktelse er en av de grunnleggende verdiene i PPS, og kanskje den viktigste. På en tydelig måte lærer du deg viktigheten og nytten av en kultur bygget på forpliktelse og hvordan du følger opp avtaler. PPS Business case. Hvordan velger du ut de prosjektene som skal startes og gjennomføres? Det finnes metoder for å sikre at de prosjektene som tilfører virksomheten mest nytte blir prioritert. Dessuten er det viktig å kunne være sikker på at du får gjort nytte av effektene av prosjektene dine. I denne workshopen lærer du å identifisere og måle nytte ut fra effektmål. I tillegg til å sikre realiseringen av prosjektresultatet. PPS Grunnleggende verdier. PPS-modellen har fire grunnleggende tilnærminger: Ledelse av mennesker/team, beslutninger, effektmål og felles forståelse/språk. I denne workshopen jobber vi med tilnærminger for å vise hvordan de forholder seg til hverandre. Dette skaper en prosjektkultur hvor folk blir motiverte og aktive, en prosjektkultur hvor den enkelte trives og utvikler seg. På denne måten sikrer vi at prosjektene gir nytte og at vi når prosjekteiernes effektmål. De fire tilnærmingene preger måten vi forholder oss til andre og hvordan vi handler. Du lærer betydningen og nytten av de grunnleggende tilnærmingene, og hvordan du bruker dem i praksis. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 11

12 Opplæring PPS Opplæring læring som utvikler deg Som sjef, leder eller spesialist trenger du ulike former for støtte i din utvikling. Vår opplæring er derfor formet etter din rolle og dine forkunnskaper om PPS. PPS Opplæring dekker flere områder og varierer i lengde og intensitet, og viser seg i et bredt spekter av opplæringstilbud. Alt fra skreddersydde interne programmer til individuelle kurs. Den røde tråden i opplæringen er at alle kurs er basert på praktisk erfaring og konkrete eksempler for å sikre en reell effekt. Opplæringen gir deg en solid PPS-kunnskap, og vil gi deg en merkbar og umiddelbar nytte allerede i dine pågående prosjekter. Det fulle potensialet av kunnskapene blir tydelig når virksomheten også benytter PPS verktøy og tjenester. Alle kurs kan tilbys bedriftsinternt i Norge eller i andre land. Vårt arbeid med PPS har bare begynt. Vi holder på å implementere PPS i våre prosjekter og Tieto har vært her og lært opp flere grupper. Det er jo en pågående prosess, men det virker som vi allerede har fått bedre styring på prosjektene og mer engasjerte medarbeidere. Anakarin Nilsson Kvalitetsjef på Sjöfartsverket For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps 12

13 PPS Trinn 1 grunnleggende prosjektstyring PPS Trinn 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prosjektstyring. For å bli en vellykket prosjektleder er det viktig å skape et solid fundament gjennom god prosjektforberedelse. Like viktig er det å kunne forankre og formidle prosjektideer, mål og planer til alle berørte i og utenfor prosjektet. Du vil lære å planlegge, administrere og følge opp arbeidet på en dynamisk måte slik at prosjektet ditt følger planen. Du vil også lære å fange opp og håndtere alle endringsbehov som oppstår underveis. Etter kurset vil du ha tilgang til dokumenter, maler og sjekklister som har vært brukt. For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps PPS Trinn 2 prosjektstyring fordypning PPS Trinn 2 gir deg utvidete kunnskaper i prosjektstyring. Du lærer hvordan PPS styringsmodell virker sammen med både virksomhetens forretningsmodell og ulike typer av produksjonsmodeller. Det legges stor vekt på planlegging og estimering av prosjekter samt ulike former for samspill mellom prosjekt og linjeorganisasjon. Kurset bygger på PPS Trinn 1 og gir deltagerne ytterligere ferdigheter og dokumentmaler for mer avansert prosjektstyring. For mer informasjon og datoer: tieto.no/pps 13

14 PPS Prosjektlederskap lederskapet i prosjektlederrollen PPS Prosjektlederskap gir deg de kunnskapene du trenger når du, i din rolle som prosjektleder skal lede en gruppe mennesker til å samarbeide. Du lærer hvordan du kan dra nytte av prosjektmedlemmenes samlede kapasitet og kompetanse for å nå prosjektets mål så effektivt som mulig. I løpet av kurset får du trene på ulike lederferdigheter som gir deg konkret nytte i prosjektlederrollen. Etter kurset vet du hvordan en nykomponert gruppe kan utvikles til et lag, og som du med ditt lederskap kan gjøre til et vinnerlag. Du lærer også hva effektiv kommunikasjon innebærer og hvordan du kan håndtere ulike konfliktsituasjoner. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Styringsgruppe styringsgruppens oppgaver i et prosjekt PPS Styringsgruppe gir deg den kunnskapen som kreves for å kunne fungere som styringsgruppemedlem. Kurset gjennomgår de krav styringsgruppen kan stille til prosjektledelsen, men også de forpliktelser styringsgruppen har overfor prosjekt og prosjektleder. Du får kunnskap om PPS-metodens modell for styringsgrupper, som blant annet omfatter hva som skal gjøres før et prosjekt kan startes opp, og hva styringsgruppen forventes å gjøre underveis i prosjektet og etter det er avsluttet. Kurset gir deg en forståelse av hvilket ansvar man har som styringsgruppemedlem, og hva det innebærer å arbeide i en styringsgruppe med ulike roller som bestiller, prosjekteier og ressurseier. Du får bedre forutsetninger for å lede prosjektet med fremgang og derved sikre størst mulig nytte for virksomheten. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 14

15 Nytt opplegg! To en-dagskurs PPS Porteføljestyring metodekurs for porteføljeledere PPS Porteføljestyring gir deg kunnskaper om PPS styringsmodell for porteføljer og lærer deg hvordan du skal styre, lede og administrere en virksomhets prosjektportefølje. Porteføljestyring bidrar til bedre prioritering av tiltak og ressurser og gir derved økt nytte for virksomheten. Du lærer å vurdere effekten av et prosjektforslag opp mot virksomhetens mål, for deretter å prioritere prosjektene og bygge opp en portefølje. Du får innsikt i hvordan du best kan organisere arbeidet avhengig av hvordan virksomheten er utformet. Kurset gir deg også tilgang til ferdighetsbeskrivelser og maler som du kan benytte i ditt daglige arbeid med prosjektporteføljer. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Programstyring metodekurs for programledere PPS Programstyring gir deg kunnskap i hvordan du kan styre, lede og administrere et prosjektprogram. Du lærer hvordan PPS-modellen definerer programmer som en utmerket arbeidsform for å koordinere prosjekt- og linjearbeid med det formålet å nå et effektmål. Kurset gjennomgår styringsmodellens roller for program og vi forklarer sammenhengen mellom program og virksomhetens mål. Etter kurset får du tilgang til ferdighetsbeskrivelser og maler som du kan benytte i ditt daglige arbeid med prosjektprogrammer. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps PPS Prosjektmedarbeider å jobbe i et PPS-prosjekt PPS Prosjektmedarbeider gir forståelse for hva det innebærer å være medarbeider i et prosjekt som drives etter PPS-metodikk. Kurset tar for seg de krav som stilles en prosjektmedarbeider samt hvilke krav denne kan stille til prosjektledelsen. Å være prosjektmedarbeider innebærer at du må kunne håndtere din egen del av arbeidsmengden. Da må du kunne lese og forstå prosjektplanen, planlegge ditt eget arbeid, være tilgjengelig for oppfølgning samt aktivt delta i og arrangere møter. Kurset vektlegger viktigheten av begrepene ansvar, myndighet og delegering samt personlig forpliktelse. For mer informasjon og bestilling: tieto.no/pps 15

16 For mer informasjon og bestilling: PPS-modellen i sin helhet, tjenester og opplæring Planlagte PPS-kurs. tieto.se/pps tieto.no/pps

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18&currentorg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering?

Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Hvordan kan rammeverk for Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring (P3M) bidra til økt gevinstrealisering? Difi 18 desember 2013 Ingar Brauti, P3M Registered Consultant Med tilpasning og praktisering av

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP )

Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) Hvorfor porteføljestyring god praksis, Management of Portfolios (MoP ) DIFI Gevinstrealiseringsseminar 16/12-14 Ingar Brauti, Fornebu Consulting Geir Graff, Asker kommune Liv Dreierstad, Skatteetaten Grete

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter

Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Gevinstrealisering Frokostseminar 13. mai 2013 KS Agenda møtesenter Hvem er vi? Etablert 8. august 1995 Sagabygget, UMB Campus Ås Forretningsidé: sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Erfaring fra:

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor. PRINCE2 whitepaper PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. PRINCE2

Detaljer

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Arena Prosjektledersamling 9. mars 2015 Jointly owned by Workshop 13.03.2015 1 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter AGENDA 1. Hvorfor organisering og

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen.

Bedriftssupport Bergen Fokus på utvikling og muligheter. Medarbeidersamtalen. Gull verd både for leder og medarbeider. www.bsbergen. Medarbeidersamtalen Gull verd både for leder og medarbeider Bedriftssupport Bergen in a nutshell BEDRIFTSSUPPORT BERGEN Bedriftsutvikling Kvalitetsstyring HMS Organisasjonsutvikling Internanalyser Måling

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

Introduksjon BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Utvidet foilsett. Settet inneholder foiler som ikke ble benyttet på presentasjonen. Introduksjon NOKIOS 30.10.2012 PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office The Swirl logo is a trade mark

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009. Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy

Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009. Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy Erfaringer fra bruk av Scrum i PS2000-prosjekter NSP temadag Agile metoder i prosjekt 13.05.2009 Motivasjon av kunder og Nyttige verktøy 2009-05-20 Computas AS 2008 Computas-metodikk fra da til nå Computas

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Jan Gunnar Skogås, kull 16

Jan Gunnar Skogås, kull 16 Utviklingsprosjekt: Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning med utgangspunkt i medarbeiderne ved sykehuset? Jan Gunnar Skogås, kull 16 Røros, vår 2014 1 Bakgrunn

Detaljer

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt:

Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Formulering av mål og beskrivelse av prosjekt: Kort repetisjon om prosjekt som arbeidsform Prosjektarbeid og ledelse i kunnskapsorganisasjoner Organisering (prosjekt vs linje) Mål i prosjekt : formelle

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim Prosjekterfaringer Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer Erfaringsgrunnlag Mer enn 25 års erfaring med prosjekter og prosjektledelse Bransjereferanser: Forskning og teknologi

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

Organisatorisk læring. To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS

Organisatorisk læring. To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS Organisatorisk læring To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS Organisatorisk læring to case NCC Construction AS og Skanska Bolig AS har med støtte fra gjennomført hver

Detaljer

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur

Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Foredrag kurslederkurs Drammen 1.sept.2011 Praktisk innblikk i prosjektorganisering Etablering av samarbeidsgrupper Utvikling av god samhandling og god møtekultur Hva er et prosjekt? Prosjekt blir det

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Hvem er vi? Agenda. Avgrensning. Rammeverk for eierstyring i prosjekter

Hvem er vi? Agenda. Avgrensning. Rammeverk for eierstyring i prosjekter Hvem er vi? Eierstyring i prosjekter Problemer og utfordringer Helge Marheim, Telenor AS Senior prosjektleder Pt allokert til utviklingsoppgaver (PMO) Erfaring fra større produktutviklingsprosjekter Tønnes

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Resultater fra Prosjektbasert ledelse

Resultater fra Prosjektbasert ledelse Resultater fra Prosjektbasert ledelse Hovedoppgave Implementering av prosjektbasert ledelse i et stort konsern Erik Meyer Kristiansen Temadag NSP, Statoil Hamang 2. september 2003 Erik Meyer Kristiansen

Detaljer

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås

Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010. Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Prosjektledelse Om prosjektlederrollen og gruppeledelse Kull 9, 2010 Spesialrådgiver HR Helse Sør-Øst Irene Sørås Tema i opplæringen Hva er et prosjekt? Noen sentrale begreper i prosjektarbeid Prosjektgruppen

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre Fornye, forenkle og forbedre Standard norgen frokostmøte om prosjektledelse prosjektveiviseren.no 23.09.2014 Jens Nørve Takk Direktoratet for forvaltning og IKT HVA ER NYTT? "FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE"

Detaljer

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat

Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat Innovasjonnorge.no Fra idé til resultat PLP Prosjektlederprosessen PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Programleders vurdering 2013 har vært det første prøveåret for programområdet digitalt førstevalg. Det har vært givende samtidig som det har vært krevende. Alt i alt

Detaljer

Fra teori til praksis

Fra teori til praksis Fra teori til praksis Hvor modne er virksomhetene til å tenke helhetlig styring? Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Temamøte nr. 3 NFP 19.9.2014 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Torodd Ingar Jan

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje

Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje av Nils Faugli, Telenor Networks Tema: Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter Dato: 16. Mars 2005 Sted: Norsk Hydro, Vækerø Bakgrunn Praksis i

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer