Hamar kommune. Til: Fra: Thomas McQuillan. Arkiv. Vår dato februar 2011 TMQ/GS MOMENTER HØYBLOKKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar kommune. Til: Fra: Thomas McQuillan. Arkiv. Vår dato februar 2011 TMQ/GS MOMENTER HØYBLOKKET"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Hamar kommune Thomas McQuillan Kopi: CC Hamar stadion v/ Hans-Erik Stadshaug, Gudmund Stokke Arkiv Vår saksbehandler TMQ/GS Vår referanse Vår dato _HS_Off_Planmyndighet_Høy 00. februar 2011 blokk_tmq_ docx EMNE: HAMAR STADION DETALJERT REGULERINGSPLAN MOMENTER VED OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR HØYBLOKKET Side 1 av 6

2 BAKGRUNN Fylkesmannenn i Hedemark har i brev av presisert at det ved oppstart av reguleringsplanarbeid er hensiktsmessig at det fremlegges et mer omfattende informasjonsmateriale en det minimum som kreves i Plan- og bygningslovens paragraf I dette notatet gis en redegjørelse for planforslagets forhold til overordnede planer og andre relevante forhold. GRUNNLAGET FOR DETALJERTT REGULERINGSPLAN Reguleringsplan for Hamar stadion sier at for området B/K2 kan det vurderes å oppføre høyblokk. Dersom det ønskes å bygge høyere enn 6 etasjer på tomta (B/K2 og F/K3) ), skal det utarbeides ny reguleringsplan. For byggehøyde til og med 6 etasjer er det krav om bebyggelsesplan. Eventuelle planer for høyblokk over 8 etasjer skal vises i flere alternativer. Det er senere presisert av kommunen at bebyggelse på 12 etasje eller mindre kan håndteres gjennom reguleringsarbeid, og ikke berøre kommunens pågående høyhusdebatt. TILTAKSHAVERS VISJON OG MÅLSETTING Visjon En langsiktig berikelse for Hamar og innlandet Målsetting Å skape en bydel som er: Et unikt sted i Norge Kvalitet og mangfold Funksjonell og fleksibel Et godt sted å bo, arbeide og besøke Er lett tilgjengelig for alle grupper av befolkningen Arkitektonisk nyskapende Kostnadseffektivt med god langsiktig avkastning AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Den detaljerte reguleringsplanen omfatter andre utbyggingstrinn som utgjør et høyblokk på hjørne av Anne Disens veg og Vangsvegen. Den detaljerte reguleringsplanen vil dermed inkludere følgende områder fra gjeldende plan: BK2 F/K3 Torg2 Bolig/kontor Forretning/kontor Deler av Torg2 inngår i området Side 2 av 6

3 TIDSPLAN Tiltakshaver er godt i gang med å inngå avtaler med de viktigste aktørene i høyblokket og baserer seg på at det kan stå ferdig til utgang KONSEKVENSUTREDNINGEN I forbindelse med all reguleringsarbeid skal det vurderes behov for konsekvensutredning. Forskrift om konsekvensutredninger 3 andre ledd åpner for at dette kan utelates når reguleringsarbeid er i samsvar med gjeldende områdereguleringen og hvor virkningene er allerede tilfredsstillende beskrevet: krav gjelder ikke for detaljreguleringer som er i samsvar med områdereguleringer behandlet etter forskrift om konsekvensutredninger. Den gjeldende reguleringen for Hamar stadion var gjenstand for en komplett konsekvensutredning i 2007, og den varsledee detaljreguleringen er i all hovedsak identisk med denne. Vi viser derforr til Planbeskrivelse Med Konsekvensutredning for Hamar stadion, juli TIDLIGERE KONFLIKTPUNKTER Høyblokkområdet på B/K2 ble opprinnelig foreslått av forslagsstiller og kommunen til å være oppp til 14 etasjer. I forbindelse med behandling av gjeldende reguleringsplan kom Fylkeskommunen i sin Anmodning om planfaglig uttalelse ( ) med henvisning om å fjerne høyblokket fra planen. Dette ble begrunnet i en generell klage om at hele bebyggelse i reguleringsområde vil virke ruvende. Fylkesmannens behandling ( ) var ikke enig at det var et generelt behov for å edusere bygningshøyde men at dette kunne anbefales i områder som lå nær eksisterendee boligbebyggelse. BK2 ligger inntil Vangsvegen og er således ikke nær eksisterende boligbebyggelse, men under behandling av reguleringsplanen ble høyden redusert til 6 etasjer, med krav om ny reguleringsplan for bebyggelse høyere enn dette. Endringer i plansystemet med innføring av detaljreguleringsplan fremfor bebyggelsesplan gjør at det blir krav om reguleringsplan uansett. FORHOLD TIL TILLIGGENDE PLANER Både reguleringen av Vangsvegen og Fase 1 av Hamar stadion tar hensyn til forslag til høyblokk på B/ /K1. FORHOLD TIL OVERORDNET PLAN Detaljreguleringen introduserer endringer i arealformålets fotavtrykk, på grunn av hensyn til brukbarhet i de bebygde arealene. Reguleringsformålet B/K2 i reguleringsplanen viser et avstand mellom B/ /K2 og AKOMB, men det er beskrevet i bestemmelsene og i Illustrasjonsprosjektet en bred trapp som forbinder Torg2 nedre del på 133 med Gs1 på /www.sportsanlegg.no/images/vedlegg/planbeskrivelse_m_ku_hamar_endelig_72dpi.pdf Side 3 av 6

4 Utsnitt reguleringsplan B/K2 Utsnitt skisseprosjekt B/K2 På grunn av brukbarheten i B/K2 har forslagsstilleren nå endret fotavtrykket av høyblokket for å oppnå bedre lysforhold i de to første etasjene. Ved etablering av et lysgård / intimtorg langs høyblokkets vestre fasade kommer mer av de arealene til god utnyttelse til arbeidsplasser. Samtidig dannes det en overgang mellom to typer offentlig rom. Side 4 av 6

5 Denne endringen er i tråd med kommunens ønske om å kunne bedre løse høyblokkets grunnplan, og for å kunne gi bedre definisjon til plassen og Vangsvegen. I følge kommunen Fotavtrykket av bygninger kan endres dersom man oppnår bedre byrom og prinsippene i planen ikke endres. ( Dette åpner også for lettere å løse arealbehovet som hittil er foreslått som høyblokk). Kommunens forslag til endring av reguleringsplan, 2008 Det er nå utarbeidet et utkast til høyblokk som tar høyde for denne endring og som tar videre intensjonen i planen. Den opprinnelige fotavtrykket forlenges langs Vangsvegen og en mindre lenket plass etableres mellom høyblokket og kjøpesentere et. Mulig fotavtrykk for ny bebyggelse Side 5 av 6

6 Det er utarbeidet et revidert skisseprosjekt på høyblokket som viser både plan endringene og volumetrien. Huset er tegnet med 12 etasjer, med en øvre kotehøyde på 182,3. De tre første etasjene holder samme etasjehøyde som kjøpesenteret for øvrig, mens oppover blir det en etasjehøyde på 3,7m. Side 6 av 6

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer