Smidig utvikling med Balsamiq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smidig utvikling med Balsamiq"

Transkript

1 Smidig utvikling med Balsamiq «Smidig prototyping: Dialog mellom produkteier, utviklere og kunde» Nettverksmøte i Den Norske Dataforening 4. september 2013, Trondheim Velkommen til dette foredraget som skal handle om designverktøyet Balsamiq, og hvordan det kan brukes i en smidig utviklingsprosess

2 Anders E. Bråten Fagansvarlig for brukeropplevelse Itema Jobber til vanlig med interaksjons- og UX-design Dvs hvordan gjøre en skjermbasert opplevelse best mulig for brukeren

3 Hovedpunkter Hva er en brukeropplevelse Intro til Balsamiq Smidig utvikling Hva kjennetegner en smidig utviklingsprosess? Hva gjør Balsamiq til et smidig verktøy? Hvordan bruke Balsamiq effektivt i en utviklingsprosess Interaksjonsdesigneren i SCRUM Designtips Dette er hva jeg vil snakke om i dag..

4 Hva er en brukeropplevelse? Bruker UX Objekt Kontekst Brukeropplevelsen finner vi i skjæringspunktet mellom brukeren, objektet som blir brukt og konteksten objektet brukes i - Det er stor forskjell på å bruke en pc og en mobil. - Det er også stor forskjell på å bruke mobilen mens man slenger på sofaen eller springer for å rekke et tog.

5 Hvordan lager vi en god brukeropplevelse? Desirable) Usable) User experience Useful) Performance)secure) Deployable)(func5onally)ok)) Finn ut hvor høyt oppe du er ved å lete etter «Nei» -svar (Bank-ID) - Er den i drift? Er den tilgjengelig (på brukerens platform)? Kan jeg logge meg på? - Er den oppe? Kan jeg stole på at den lagrer data? Kræsjer den midt i oppgaven? - Kan den utføre de oppgavene jeg ønsker? Får jeg printet? Har den støtte for kommunikasjon med andre? - Er det enkelt å komme i gang? Er det lett å huske fremgangsmåte fra gang til gang. Lar den meg utføre oppgaver på en smidig og naturlig måte? - Er det pent? Liker jeg å bruke den? Blir andre misunnelige? (hvor mange husker da iphone kom?)

6 Hva er UX-design? Utforskning UX design er normalt innom 3 faser Det første er utforskning - Let etter nøkkelinformasjon (Hvem - Hva - Hvor - Når) - Utforsk designrommet - Lag konsensus (mot bruker / oppdragsgiver) om hva som skal lages

7 Hva er UX-design? Utforskning Strategi Deretter kommer strategi - Identifisere viktig funksjonalitet - Konseptuell design -> Validere konsept mot bruker / kunde - Ta ett skritt tilbake og se det store bildet

8 Hva er UX-design? Utforskning Strategi Design Til slutt har vi design (80 %) - Design, testing, evaluering, re-design - Designen kan testes vha prototyper - Prototyping = Skjermbilder + Interaksjon) - Kontinuerlig iterering

9 Prototyping Balsamiq Kommet til det første av kveldens hovedtema: Prototyping i Balsamiq Snakker om skisser, mockups, storyboards og prototyper - Skisser og mockups -> enkeltskisser - Storyboards -> Flere skisser sett i sammenheng (a la tegneserie) - Prototype -> skjermbilde med innlagt interaksjon. Dvs klikker du på noe så skjer det et eller annet

10 Dette sier Balsamiq om seg selv. Intro til Balsamiq

11 Balsamiq = ren idyll? Starter med ulempene... 1) Mangler støtte for html-konvertering

12 Balsamiq = ren idyll? 2) Blir fort veldig mange skisser = uoversiktlig Bortsett fra det -> Genialt

13 Intro til Balsamiq Balsamiq er et billig verktøy, med en enkel filosofi... Få features gir.. færre bugs mindre team lavere utgifter billigere løsning Balsamiq er billig <klikk> Få features = billig løsning (for konsument) $79 for enkel lisens $12 per måned for web app Finnes også som plugin til Google Drive, Jira, etc

14 Intro til Balsamiq Balsamiq produserer skjermbilder som ser håndtegnet ut Leverer skisselignende skjermbilder Detaljfokuset forsvinner Gjør det lettere å fokusere på de store linjene

15 Intro til Balsamiq Balsamiq brukes primært for å lage skisser storyboards enkle prototyper Kort sagt er Balsamiq et verktøy for å simulere skisseringsprosessen (som vanligvis gjøres på papir)

16 <VIS DEMO> Demo: En enkel app

17 Smidig utvikling Design develop Over til kveldens andre hovedtema Hvordan bruke Balsamiq smidig? Designprosessen ER iterativ. Vi kan si at den er iterativ innenfor planleggingsfasen til et agile utviklingsløp

18 Smidig utvikling - iterativ utvikling «Design and development are facets of an iterative process. Design leads development. Development informs design.» - Aral Balkan (Twitter) Flink mann

19 Smidig utvikling Hva kjennetegner en smidig utviklingsprosess? Litt repetisjon (for å vise hvordan skisser passer inn)

20 Smidig utvikling - enkel dokumentasjon Masse dokumentasjon + store prototyper = vanskeligere å endre løsningen må lage kompromisser gir en sub-optimal løsning Hvorfor enkel dokumentasjon er viktig ser vi enklest ved å se på det motsatte... Dokumentasjon (som ingen leser) Prototyper (som tar tid å lage) <klikk> = Veldig vanskelig å endre kurs underveis <klikk> Gir løsninger som bommer på målet -> Lav lønnsomhet / lite fornøyde brukere / etc

21 Smidig utvikling - få artefakter User stories & tasks Prototyper Testkriterier Vi vil heller ikke ha for mye dokumentasjon Akkurat nok er idealet Med testkriterier, så mener jeg her en tekstlig beskrivelse som kan bevises i kode. Lages av designer / PO

22 Smidig utvikling - få artefakter User stories & tasks Prototyper Testkriterier } Skisser / mock-ups Skisser kan håndtere to artefakter i samme dokument (hvis vi tenker på dokument som et papir)

23 Smidig utvikling - smidige grep Vi spesifiserer kun det som er nødvendig til enhver tid Vi prioriterer det viktigste først Vi har god kommunikasjon og delt kunnskap Vi har en høy grad av behovsforståelse Vi er fleksible og endringsvillige Så da sitter vi igjen med en liste av krav til smidig dokumentasjon - Kun nødvendig dokumentasjon - Prioritere det viktige - God kommunikasjon - God behovsforståelse - Fleksibilitet (hold på denne tanken i et par slides)

24 Smidig utvikling Hva gjør Balsamiq til et smidig verktøy? Så hva gjør Balsamiq til et smidig verktøy?

25 Smidig utvikling - krav til designverktøy Krav Skal være enkelt å spesifisere kun det som er nødvendig til enhver tid Skal forenkle prioritering Skal føre til god kommunikasjon og delt kunnskap Skal føre til god behovsforståelse Skal gi støtte for fleksibilitet /endringer Balsamiq Kan vise dette ved å vurdere om Balsamiq tilfredstiller kravlista vi satte opp i sted

26 Smidig utvikling Hvordan bruke Balsamiq effektivt i en utviklingsprosess Hittil har vi snakket om hvordan Balsamiq er et smidig verktøy Nå er vi (omsider) over på hvordan Balsamiq kan brukes smidig i utviklingsprosessen Snakker i hovedsak om tre enkle grep Alle omhandler synliggjøring av designet

27 Smidig utvikling - gjør designen tydelig for teamet Hekt skisser / storyboards på tavla På tavla: Bruk skisser til å illustrere hva som er hensikten med en user story, og hvordan den skal representeres i løsningen Bruk bare der det er hensiktsmessig

28 Smidig utvikling - gjør designen tydelig for teamet Legg med testbeskrivelser / testkriterier i skissene På tavla: Hver skisse kan kompletteres med en testbeskrivelse. Dette gjøres først når designen er så klar at man kan starte koding. Liker å «tvinge» utviklerne til å skrive det på nytt -> Må tenke selv!

29 Smidig utvikling - gjør designen tydelig for teamet Involver PO / interessenter Skisser kan settes sammen i Storyboards / enkle prototyper Klikkbare pdf'er fungerer utmerket som interaktive prototyper, noe som gir produkteier og stakeholdere en følelse av interaksjonen med løsningen på et svært tidlig stadium.

30 Interaksjonsdesigneren i SCRUM «No question: if you can afford to, hire someone like me.» - Steve Krug («Don t make me think») En ting er å ha tilgang til skisser. Men enda viktigere er det kanskje å ha designeren «i omløp» for å kunne diskutere (hensikten bak) skissene

31 Interaksjonsdesigneren i SCRUM Kan utviklere / PO være interaksjonsdesignere? Ja Alle som lager et design som inneholder interaksjon er per def en interaksjonsdesigner Men: Interaksjonsdesign er et eget fagfelt av en grunn.. Å lage en god UX opplevelse krever tid, kompetanse / innsikt, og ikke minst dedikasjon Veldig fristende å hoppe over design og starte rett på kode..

32 UX-designerens rolle i SCRUM Chicken vs Pig?Høna er involvert, mens grisen er dedikert.. - Har prøvd begge deler. - Chicken kan fungere, dersom man har tett kontakt med PO og et veldig bra team med mange undersøkende/spørrende utviklere. Krever mye tid, både fra UX-designer og team. Fordel: Kan spre UXkompetanse over flere team. - Pig er utvilsomt best. Må sitte sammen med teamet. Gir automatisk hurtig iterering. Må dedikere seg til et team

33 UX-designerens rolle i SCRUM Interaksjonsdesigner som Scrum master? Interaksjonsdesigner som PO? Interaksjonsdesigner som Team member? - Scrum Master -> Fungerer dårlig. Blir en konflikt mellom å få gjennom flest mulig User Stories, og det å raffinere designen - PO -> Fungerer ok, men gir UX-designer veldig mye makt. Må være flink til å lytte til teamet. Krever også at man har minst en annen person som er opptatt av UX, enten i teamet eller på forretningssiden. (Motstand) - Team member -> Veldig bra, men krever at det er en viss størrelse på prosjektet. Vanskelig å splitte seg mellom flere team som Team Member, og samtidig være dedikert.

34 Designtips På tampen har jeg noen enkle tips, dersom noen vil prøve seg i rollen som UX-designer

35 UX-designerens rolle i SCRUM «Parskissering» gjør at prosessen går mer enn dobbelt så raskt, Idégenerering «as you go» Gir hverandre motstand -> Dårlige ideer kan inneholde kimen til gode løsninger

36 Designtips En skisse bør reflektere hvor langt vi har kommet i designprosessen Idé Skisse Prototyp Ferdig løsning Poleringsgraden sier noe om hvor moden designen er. En grov skisse eller wire frame = umoden (åpen for ideer) bra for: å gi overblikk - å vise sammenhenger - å sette fokus på funksjonalitet og virkemåte Photoshop og html = moden (løsning spikret) bra for: å diskutere detaljer - å vise løsningens endelige form - å validere at designen fungerer

37 Designtips Besøk Veldig bra side for å forklare UX på en rask og enkel måte. Laget av folka bak Balsamiq (eller noen tett på dem)

38 Designtips Les «Don t make me think» av Steve Krug Hvis du ikke alt har gjort det. Les denne boka.

39 Oppsummering Brukeropplevelsen oppstår i møtet mellom bruker, objekt og kontekst Design av brukeropplevelse gjøres best med skisser - Brukeropplevelsen oppstår i møtet mellom bruker, objekt og kontekst - Design av brukeropplevelse gjøres best med skisser, ikke tekst eller modeller

40 Oppsummering Balsamiq er et billig og enkelt verktøy for å generere skisser, storyboards og prototyper Balsamiq fokuserer på å få frem funksjonaliteten og interaksjonen i en løsning ved å ta vekk fokus fra detaljer Balsamiq tilfredsstiller 5 krav til en smidig designprosess - Balsamiq er billig og brukes til utforsking og validering av design - Balsamiq fokuserer på funksjonalitet og interaksjon - Balsamiq er smidig i seg selv og gir «smidig» dokumentasjon

41 Oppsummering Det er viktig å synliggjøre designen for hele teamet Interaksjonsdesigner bør ideelt sett være dedikert og en del av teamet - Tydeliggjøring av design er viktig for å få til den gode dialogen i teamet - Nærhet til teamet er viktig

42 Spørsmål? Diskusjon? The End

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett.

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett. «Fra mistenkelig lave priser og salgspress, til nerdete teknikere og nær verdiløse nettsider, hvordan skal du noen gang klare å finne en kvalifisert, kompetent, profesjonell webdesigner?» Kjære bedriftsleder

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Time management Hvor ble friheten og tiden av?!

Time management Hvor ble friheten og tiden av?! Time management Uansett hvor du bor i verden og om du er kvinne eller mann, hva du har for religion og yrke alle har 24 timer i døgnet til å gjøre en forskjell i våre egne liv og i andre menneskers liv.

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer