Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin"

Transkript

1 Regional forskningskonferanse i medisin og helse mars 2009 Tromsø Abstrakter for foredragene under parallellsesjon 2 Helhetlig pasientforløp ved hjelp av telemedisin 25. mars kl i Auditorium 6, MH-bygget, UiT: www til helseformål suksesskriterier Foredragsholder: Silje Wangberg Internett kan brukes til å levere selvhjelpsintervensjoner for å støtte endringer i helseatferd. Hvilke spesielle fordeler kan Internett by på i forhold til slike intervensjoner, og hvordan kan vi måle disse prosessene? Vi vil oppsummere status innenfor henholdsvis Internett-basert støtte til røykeslutt, fysisk aktivitet og kosthold for å si noe om effekter, og peke på virksomme faktorer som er spesielle for mediet. I tillegg vil vi vise eksempler fra egen forskning på hvordan vi kan operasjonalisere helsepsykologisk teori for å utnytte og måle mediespesifikke fordeler. Vi fant en rekke studier som har tatt i bruk Internett for å levere intervensjoner for å støtte endringer i helseatferd. Disse er sett under ett lovende, men det er stor spredning når det gjelder innholdet i intervensjonene. Det virker som om god operasjonalisering av anerkjente helsepsykologiske modeller for atferdsendring er et hovedsuksesskriterium. Internett gir muligheter for å levere intervensjoner for å støtte helseatferd med høy effektivitet, som kan nå mange, og til lav kostnad. Disse er i varierende grad tatt i bruk, og det ser ut til at bruk av eksisterende kunnskap fra psykologi i kombinasjon med brukervennlig webutvikling er en nøkkel til suksess. Wangberg, S.C., Antypas, K., Johnsen, J-A. K. & Nilsen, O. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø, Norge

2 25. mars kl i Auditorium 6, MH-bygget, UiT: Selvhjelp på nett for ungdom med psykisk syke foreldre Foredragsholder: Marianne Trondsen Internettbaserte selvhjelpsgrupper øker mulighetene til å utveksle informasjon og støtte mellom mennesker med felles erfaringer som pårørende eller pasienter. Forskning har antydet at en anonym kommunikasjonsform kan fremme samtaler om tabubelagte og sensitive tema. Gjennom etablering av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre er formålet med denne doktorgradsstudien å få økt kunnskap om potensialet i slike tilbud i forebyggende helsearbeid. Barn og unge som har psykisk syke foreldre er en sårbar gruppe for å utvikle psykiske problemer. Det er behov for hjelp, oppfølging og forebyggende tiltak rettet mot denne målgruppen. Den nettbaserte selvhjelpsgruppen som studeres her, ble etablert i Studien er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Nasjonalt senter for telemedisin. Studien er en aksjonsforskningsstudie hvor det benyttes kvalitative metoder. 16 ungdommer (15-18 år) med psykisk syke foreldre deltok i studien. Data er samlet inn gjennom deltakende observasjon av aktiviteten i selvhjelpsgruppen gjennom 2 år og dybdeintervjuer med 13 av deltakerne. Deltakelsen i gruppen ble omtalt som betydningsfull av de aktive brukerne i forhold til håndtering av pårørende-rollen. Kommunikasjonen i gruppen var preget av gjenkjennelse, empati og støtte. Erfaringene fra driften av gruppen indikerte behov for mer aktiv ledelse av slike tilbud enn det var lagt opp til i denne studien. Analysearbeidet er ikke ferdigstilt, men funnene tyder på at nettbaserte selvhjelpsgrupper kan ha et potensial i forebyggende helsearbeid rettet mot ungdom med psykisk syke foreldre. Det er imidlertid behov for mer forskning knyttet til organisering av internettbaserte selvhjelpstilbud. Trondsen, M Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge 2 Institutt for sosiologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

3 25. mars kl i Auditorium 6, MH-bygget, UiT: Mobile pasientverktøy type 2 diabetes Foredragsholder: Eirik Årsand PhD-kandidat, Universitetssykehuset Nord-Norge/Universitetet i Tromsø Spørsmålsstillingen i doktorgradsarbeidet Mobile Self-Help Tool for People with Type 2 Diabetes har vært hvordan man kan lage et mobilt system som hjelper pasienter med Type 2 diabetes til å endre levevaner, og til å få bedre kontroll over sykdommen. Kravet til systemet er at det er basert på en enhet man alltid har tilgjengelig mobiltelefonen, og at det er enkelt å bruke. Det er lagt vekt på stor grad av brukermedvirkning gjennom alle fasene av prosjektet. Det er benyttet fokusgrupper, intervju, spørreskjemaer, papirprototyping, prototyping, hardware og software utvikling. Systemet er utviklet i samarbeid med 14 pasienter med Type 2 diabetes, og testet på 12 av disse i en sammenhengende periode på seks måneder. Gjennom samarbeid med pasienter er det laget en diabetesdagbok basert på en mobiltelefon, som kommuniserer trådløst og automatisk med en blodsukkermåler og en stegteller. I tillegg er det laget en modul for matvaneregistrering på telefonen, og en modul for generelle tips og råd i forbindelse med sykdommen. Det utviklede systemet hjelper brukerne med å holde oversikt over blodsukker, matvaner og fysisk aktivitet. De 12 som har prøvd ut systemet setter spesielt stor pris på at systemet er enkelt å bruke, og gir økt motivasjon til å endre levevaner. Blodsukkerdelen blir fremhevet som den mest nyttige funksjonen. Gjennom å kombinere informatikkfaget med sykdomseksemplet Type 2 diabetes, er det oppnådd flere originale konsepter innen ehelse/telemedisin, sensor-design, trådløs kommunikasjon og bruk av mobiltelefon til selvhjelp. Doktorgradsprosjektet har resultert i sju hovedartikler samt en rekke andre publikasjoner, mastergradsoppgaver og prosjekter. Årsand, E. Nasjonalt senter for telemedisin, UNN, Tromsø, Norge

4 25. mars kl i Auditorium 6, MH-bygget, UiT: Innovative løsninger for samhandling og kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell gjennom elektronisk pasientjournal (EPJ) Foredragsholder: Cornelia Ruland Professor, Rikshospitalet/Universitetet i Oslo Vi kan dessverre ikke tilby abstrakt for dette foredraget.

5 25. mars kl i Auditorium 6, MH-bygget, UiT: Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved bruk av telemedisinske løsninger, et RCT studie. Foredragsholder: Astrid Buvik Prosjektet har til hensikt å undersøke om desentralisering av ortopedisk virksomhet kan gi et bedre eller likeverdig helsetilbud til befolkningen i de fire kommunene bedømt ved de tre endepunktene faglig kvalitet, pasienttilfredshet og kostnader. Det er viktig å dokumentere effektene før en gjør en endring i utredning/kontroll-opplegg av pasienter og for å unngå feilaktige investeringer i utstyr og infrastruktur. Primært endepunkt er faglig kvalitet i pasientbehandling vurdert av spesialist ved hjelp av en samlescore. Sekundære endepunkt er pasienttilfredshet bedømt ved samlescore ut fra spørreskjema, og kostnadseffektivitet. Pasientpopulasjon er pasienter henvist til undersøkelse ved ortopedisk poliklinikk fra kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord som er vurdert aktuell for inklusjon. De som samtykker til inklusjon, randomiseres til konsultasjon ved UNN eller til telemedisinsk konsultasjon ved Sonjatun. Data innsamles ved spørreskjema til legen rett etter konsultasjonen, til pasienten rett etter konsultasjon, samt tilsendte spørreskjema 3 og 12 måneder etter avsluttende konsultasjon. I tillegg innhentes relatert informasjon om sykdommen/forløp evt. komplikasjoner ved gjennomgang av journal. Pilotprosjektet med 11 pasienter ble avsluttet i juni Første pasient til hovedstudiet ble inkludert i oktober Pr er 180 av 400 pasienter inkludert. 85 % av aktuelle pasienter samtykker i å delta i studiet. 75 % av de utsendte 3-månedskjemaene er besvart, og 70 % av 12-månedskjemaene. foreligger ennå ikke. så langt er at teleortopedistudiet pågår og inklusjonen vil sannsynligvis pågå ut En må avvente til alle er inkludert før data gjøres opp. Buvik, A.S. 1, Bugge, E. 2, Knutsen, G. 1, Olsen, J.A. 3, Småbrekke, A. 1,Wilsgaard, T. 3 1 Ortopedisk og plastikkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø, Norge, 2 Hjerteog lungeklinikken, UNN, Tromsø, Norge, 3 Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Norge

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø

Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Prosjektledermøte 7-8. april 2005 i Tromsø Oppsummering Hensikt med møtet Hensikten med møtet var å gi prosjektlederne mulighet til å diskutere problemstillinger i prosjektene og å sørge for at alle prosjektene

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer