Juli Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Brukerhåndbok"

Transkript

1 Juli 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI

2 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox and Design er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Phaser, CentreWare, WorkCentre, FreeFlow, SMARTsend, Scan to PC Desktop, MeterAssistant, SuppliesAssistant, Xerox Secure Access Unified ID System og Xerox Extensible Interface Platform er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. AirPrint og the AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc. PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller andre land. IBM og AIX er varemerker for International Business Machines Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Novell, NetWare, NDPS, NDS, IPX og Novell Distributed Print Services er varemerker for Novell, Inc. i USA og/eller andre land. Sun, Sun Microsystems og Solaris er varemerker eller registrerte varemerker for Oracle og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. UNIX er et varemerke i USA og andre land og er lisensiert utelukkende via X/ Open Company Limited. Linux er et registrert varemerke som tilhører Linus Torvalds. Red Hat er et registrert varemerke som tilhører Red Hat, Inc. Fedora er et varemerke som tilhører Red Hat, Inc. Ubuntu er et varemerke som tilhører Canonical Ltd. Debian er et varemerke som tilhører Software in the Public Interest, Inc.

3 Innhold 1 Komme i gang Maskinoversikt Sett forfra Sett bakfra Produktkonfigurasjoner Kontrollpanel Slå på maskinen Strømsparing Slå av maskinen Programvare Informasjonssider Konfigurasjonsrapport Xerox CentreWare Internet Services Mer informasjon Mer hjelp Xerox Kundesupport Dokumentasjon Installasjon og oppsett Trådløs tilkobling Skriv ut en konfigurasjonsrapport CentreWare Internet Services Administratorens brukernavn og passord Administratortilgang til CentreWare Internet Services Endre administratorpassordet Konfigurer trådløs tilkobling ved hjelp av CentreWare Internet Services (Phaser 3052NI, 3260DI og 3260DNI) Konfigurere Wi-Fi Direct ved hjelp av CentreWare Internet Services Angi Ethernet-hastighet ved hjelp av CentreWare Internet Services Høydejustering Nettverksinstallasjon: TCP/IP Nettverkinstallering: Unix HP-UX klient (Versjon 10.x) Solaris 9 og senere SCO Nettverkinstallering: Linux Linux CUPS: Statisk adressering Informasjonsjekkliste Linux LPR via PrintTool Linux LPRng iii

4 Innhold Skriverdrivere Oversikt Windows-drivere Installere Windows-drivere Program for trådløse innstillinger Avinstallere en Windows-driver Macintosh-drivere Avinstallere Macintosh-driver Linux-drivere Prosedyre for installasjon av enhetlig Linux-driver (Linux Unified Driver) Unix-drivere Prosedyre for installering av Unix driverpakke Konfigurere skriveren Avinstallere skriverdriverpakken Deling av maskinen din lokalt Windows Macintosh Utskrift i Windows LPR-utskrift IPP-port (Internet Printing Protocol) Ubehandlet TCP/IP-utskrift (port 9100) Konfigurere skriverdriveren for Windows AirPrint Google Cloud Print Papir og materialer Legge i papir Klargjøre papir for å legge i magasin Legge i magasin Bruke manuell mateåpning Angi papirstørrelse, -type og -kilde Papirspesifikasjoner Retningslinjer for papir Materialtyper Materialmottakere Bruke mottakeren Bruke bakdekselet iv

5 Innhold 4 Skriv ut Skrive ut med Windows Utskriftsprosedyre Favoritter-kategorien Skriverstatus Grunnleggende-kategorien Papir-kategorien Grafikk-kategorien Avansert-kategorien Earth Smart-kategorien Xerox-kategorien Xerox Easy Printer Manager (EPM) Skrive ut med Macintosh Skrive ut et dokument Endre utskriftsinnstillinger Skrive ut med AirPrint Skrive ut med Google Cloud Print Skrive ut med Linux Skrive ut fra programmer Skrive ut filer Konfigurere skriveregenskaper Skrive ut med Unix Skrive ut filer Konfigurere skriveregenskaper Sikkerhet Sikkerhet hos Xerox Sikkerhetsinnstillinger Administratorkontoer Funksjonsadministrasjon Start enheten på nytt Administrasjon av maskinens digitale sertifikat SNMP SNMPv IPsec IP-filtrering Oversikt Aktiver IP-filtrering x-autentisering Oversikt Informasjonssjekkliste v

6 Innhold 6 Vedlikehold Forbruksartikler Legge inn en ordre på Xerox-forbruksartikler: Kontrollere statusen til forbruksartiklene Oppbevaring og håndtering av forbruksartikler Generelt vedlikehold Fordele fargepulver Bytte fargepulverkassetten Bytte trommelkassettene Gjenvinning av forbruksartikler Rengjøre maskinen Flytte maskinen Programvareoppdatering Prosessen for oppgradering av programvare Fremgangsmåte Feilsøking Oversikt Maskinstatuslamper Unngå papirstopp Fjerne fastkjørt papir Vanlige problemer Problemer med mating av papir Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Vanlige problemer med PostScript Vanlige problemer med Windows Vanlige problemer med Macintosh Vanlige problemer med Linux Mer hjelp Finne serienummeret Skrive ut maskinrapporter Spesifikasjoner Maskinspesifikasjoner Maskinkonfigurasjoner Utskriftsspesifikasjoner Papirspesifikasjoner Nettverksmiljø Systemkrav Microsoft Windows Macintosh Linux Unix vi

7 Innhold Elektriske spesifikasjoner Miljøspesifikasjoner Sikkerhet Elektrisk sikkerhet Generelle retningslinjer Strømledning Nødavstenging Lasersikkerhet Driftssikkerhet Retningslinjer for drift Ozonutslipp Plassering av skriveren Forbruksartikler Vedlikeholdssikkerhet Skriversymboler Kontaktinformasjon for HMS Godkjenning og sertifisering Grunnleggende bestemmelser United States (FCC Regulations) Canada EU Miljøinformasjon om EU-avtale om bildebehandlingsutstyr (Lot 4) Tyskland Turkey RoHS-bestemmelse Informasjon om lovgivning for trådløs LAN-modul på 2,4 Ghz Sikkerhetsdatablader Resirkulering og avfallshåndtering Alle land Perklorater Nord-Amerika EU Husholdninger Bedrifter Innsamling og avfallshåndtering av utstyr og batterier Om batterisymbolet Fjerne batterier Andre land vii

8 Innhold viii

9 Komme i gang 1 Dette kapitlet inneholder følgende: Maskinoversikt Produktkonfigurasjoner Kontrollpanel Slå på maskinen Programvare Informasjonssider Mer informasjon Mer hjelp 1

10 Maskinoversikt Maskinoversikt Før du bruker maskinen bør du gjøre deg kjent med de forskjellige funksjonene og alternativene. Sett forfra 1 Mottaker 6 Manuell materåpning 2 Kontrollpanel 7 Papirbreddestøtter på manuell mater 3 Omslag foran 8 Mottaker 4 Papirnivåindikator 9 Fargepulverkassett 5 Papirmagasin 1 10 Trommelkassett 2

11 Maskinoversikt Sett bakfra 1 Nettverksport 2 USB-port 3 Strømuttak 4 Bakre deksel 3

12 Produktkonfigurasjoner Produktkonfigurasjoner Komponent Phaser 3052NI Phaser 3260DI Phaser 3260DNI Phaser 3260DN Papirmagasin 1 (250 ark) Standard Standard Standard Standard Mottaker (150 ark) Standard Standard Standard Standard Manuell materåpning (1 ark) Standard Standard Standard Standard AirPrint Standard Standard Standard Standard Google Cloud Print Standard Standard Standard Standard USB-enhet Standard Standard Standard Standard USB-vert Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nettverksutskrift Standard Ikke aktuelt Standard Standard Wi-Fi Standard Standard Standard Ikke aktuelt Wi-Fi Direct Standard Standard Standard Ikke aktuelt 4

13 Kontrollpanel Kontrollpanel Kontrollpanelet består av knapper som du trykker på for å kontrollere funksjonene som er tilgjengelige på skriveren.. Nummer Knapp Beskrivelse 1 Tonerlampe: Viser egenskapene til fargepulveret. Viser et blinkende lys når fargepulvernivået er lavt. Viser et fast lys når det er tomt for fargepulver. 2 eco: Går inn miljøsmart-modus for å redusere fargepulver- og papirforbruk. 3 WPS: Konfigurerer den trådløse nettverkstilkoblingen uten datamaskin. Trykk på denne knappen hver gang du legger et ark i magasinet hvis du valgte manuell mater som kilde i skriverdriveren. 5

14 Kontrollpanel Nummer Knapp Beskrivelse 4 StoppStopper en operasjon. Avbryter gjeldende jobb. Skriver ut en demoside: Trykk og hold inne denne knappen i ca. 2 sekunder inntil statuslampen blinker sakte. Informasjon om forbruksartikler og bruksteller: Trykk og hold inne denne knappen i ca. 6 sekunder. Konfigurasjonssider og nettverkskonfigurasjonsrapporter: Trykk og hold inne denne knappen i ca. 4 sekunder inntil statuslampen blinker sakte. 5 På/av: Slår av strømmen eller starter maskinen fra dvalemodus. 6 Status LED: Viser status for maskinen. 6

15 Slå på maskinen Slå på maskinen På/av-knappen er plassert på kontrollpanelet. Dupleksenheten er plassert på baksiden av maskinen. 1. Koble nettledningen til maskinen og et strømuttak. Strømledningen må være koblet til en jordet stikkontakt. 2. Trykk på på/av- knappen på kontrollpanelet. Strømsparing Maskinen har en avansert strømsparingsteknologi som reduserer strømforbruk når den ikke er i aktiv bruk. Når skriveren ikke mottar data i en utvidet tidsperiode, blir Strømsparing-modusen aktiv, og strømbruket reduseres automatisk. Slå av maskinen Trykk og hold inne På/av-knappen. 7

16 Programvare Programvare Når du har konfigurert maskinen og koblet den til datamaskinen, må du installere skriverprogramvaren. Programvaren som er nødvendig for Windows eller Macintosh leveres på CD-en som fulgte med maskinen din. Ekstra programvare kan lastes ned fra Følgende programvare er tilgjengelige: CD Operativsys tem Innhold Skriverprogra mvare Skriverprogra mvare Skriverprogra mvare Windows Skriverdriver: Bruk skriverdriveren til å benytte alle skriverens funksjoner. Du får PCL6-, Postscript- og XPS-drivere. Xerox Easy Print Manager (EPM): Xerox Easy Printer Manager (EPM) gir praktisk tilgang til enhetsinnstillinger, utskriftsmiljøer, innstillinger og handlinger, og åpner programmer som Xerox CentreWare Internet Services, alt på ett sted. Merk: Det kreves pålogging for å endre skriverinnstillinger. Program for trådløse innstillinger: Når du installerer skriveren, kan du bruke programmet for trådløse innstillinger som automatisk installeres med skriverdriveren, til å konfigurere de trådløse innstillingene. SetIP-program: Et hjelpeprogram der du kan velge et nettverksgrensesnitt og manuelt konfigurere adressene som skal brukes med TCP/IP-protokollen. Linux Skriverdriver: Bruk driveren til å benytte alle skriverens funksjoner. Merk: Linux-programvaren er tilgjengelig på Macintosh Skriverdriver: Bruk skriverdriveren til å benytte alle skriverens funksjoner. SetIP-program: Et hjelpeprogram der du kan velge et nettverksgrensesnitt og manuelt konfigurere adressene som skal brukes med TCP/IP-protokollen. Smartpanel: Dette verktøyet viser fargepulvernivå, skriverstatus og problemvarsler og gjør det mulig med ekstern administrasjon. 8

17 Informasjonssider Informasjonssider Brukeren kan bruke dette alternativet til å skrive ut følgende rapporter: Rapport Konfigurasjon Demoside Rekvisitainfo Nettverkskonfigurasjon Bruksteller Beskrivelse Denne rapporten gir informasjon om maskinkonfigurasjon, inkludert serienummer, IP-adresse, installerte alternativer og programvareversjon. Demosiden skrives ut for å sjekke utskriftskvaliteten. Skriv ut siden med informasjon om forbruksartikler. Denne listen viser informasjon om maskinens nettverksforbindelse og -konfigurasjon. Denne listen viser antall trykk som er utført med maskinen. Listen inneholder følgende: Totalt antall trykk Sort/hvite trykk Vedlikeholdstrykk Ark 2-sidige ark Konfigurasjonsrapport Konfigurasjonsrapporten inneholder informasjon om skriveren, som for eksempel standardinnstillinger, nettverksinnstillinger inkludert IP-adresse, og skrifttypeinnstillinger. Bruk informasjonen på denne konfigurasjonsrapporten til å konfigurere nettverksinnstillinger for skriveren, og for å finne ut hvor mange sider som er skrevet ut og hvilke systeminnstillinger som er valgt. Skrive ut en konfigurasjonsrapport: På skriverens kontrollpanel trykker du på Avbryt -knappen og holder inne i mer enn fire sekunder. IPv4- og IPv6-adresseinformasjon står under Nettverksoppsett i konfigurasjonsrapporten under TCP/IP. 9

18 Informasjonssider Xerox CentreWare Internet Services Xerox CentreWare Internet Services er programvaren for administrasjon og konfigurasjon som er installert på den innebygde webserveren i skriveren. Den lar deg konfigurere og administrere skriveren fra en nettleser. Xerox CentreWare Internet Services krever: En TCP/IP-tilkopling mellom skriveren og nettverket i Windows-, Macintosh- eller Linux-miljøer. TCP/IP og HTTP må være aktivert på skriveren. En nettverkstilkoplet datamaskin med en nettleser som støtter JavaScript. Tilgang til Xerox CentreWare Internet Services Åpne en nettleser på datamaskinen, skriv inn skriverens IP-adresse i adressefeltet, og trykk på Enter eller Retur. 10

19 Mer informasjon Mer informasjon Du kan få mer informasjon om skriveren fra disse kildene: Ressurs Annen skriverdokumentasjon Informasjon om teknisk støtte for skriveren. Omfatter teknisk støtte på Internett, og nedlasting av drivere. Demoside Informasjonssider Dokumentasjon til Xerox CentreWare Internet Services Bestille forbruksartikler for skriveren En ressurs med verktøy og informasjon, inkludert interaktiv opplæring, utskriftsmaler, nyttige tips og tilpassede funksjoner som dekker dine behov. Lokalt salgs- og supportsenter Skriverregistrering Nettbutikken Xerox Direct Management Information Base (MIB) Plassering Demosiden skrives ut for å sjekke utskriftskvaliteten. Utskrift fra kontrollpanelet eller fra Xerox CentreWare Internet Services, klikk Status > Skriv ut informasjon. I Xerox CentreWare Internet Services klikker du Hjelp En MIB er en database med objekter som kan nås av et nettverksadministrasjonssystem. Du finner offentlige Xerox MIB-er på: Kunder kan laste ned MIB-ene og bruke SNMP-verktøy for å hente den nødvendige informasjonen. Merk: All informasjon som vises på skjermen på det lokale brukergrensesnittet vises også i MIB og CentreWare Internett-tjenester. Dette omfatter telefonnummer og passord når de blir angitt. Hvis dette utgjør en sikkerhetsrisiko, anbefaler Xerox å aktivere SNMPv3 og IPfiltreringssikkerhetsfunksjonen for å kontrollere ekstern tilgang til enheten. 11

20 Mer hjelp Mer hjelp Hvis du trenger ytterligere hjelp, går du til vår kundesupport på Internett på eller kontakter Xerox Kundesupport og oppgir maskinens serienummer. Xerox Kundesupport Gå til feilsøkingskapitlet i denne håndboken hvis feilen ikke kan rettes ved å følge instruksjonene på skjermen. Kontakt Xerox Kundesupport hvis problemet vedvarer. Hvis du kontakter Xerox Kundesupport bør du være klar med informasjon om hva problemet dreier seg om, maskinens serienummer, eventuell feilkode samt bedriftens navn og adresse. Du finner maskinens serienummer på konfigurasjonsrapporten under Enhetsprofil. Det står også på dataplaten bak på maskinen. Dokumentasjon Denne brukerhåndboken inneholder svar på de fleste spørsmålene som kommer opp. Du kan også gå til hvor du finner ytterligere støtte samt tilgang til følgende dokumenter: Installasjonsveiledning inneholder informasjon om å installere maskinen. Hurtigreferanse gir grunnleggende informasjon om hvordan du betjener maskinen. 12

21 Installasjon og oppsett 2 Dette kapitlet identifiserer hovedinnstillingene du kan tilpasse til eget behov. Innstillingene er enkle å endre og vil sørge for mer effektiv bruk av maskinen. Merk: Det kan være at noen alternativer er utilgjengelige, avhengig av maskinkonfigurasjon. Dette kapitlet inneholder følgende: Trådløs tilkobling CentreWare Internet Services Nettverksinstallasjon: TCP/IP Nettverksinstallasjon: Unix Nettverksinstallasjon: Linux Skriverdrivere Windows-drivere Macintosh-drivere Linux-drivere Unix-drivere Dele maskinen lokalt Utskrift i Windows 13

22 Trådløs tilkobling Trådløs tilkobling Dette kapitlet identifiserer hovedinnstillingene du kan tilpasse til eget behov. Innstillingene er enkle å endre og vil sørge for mer effektiv bruk av maskinen. Merk: Det kan være at noen alternativer er utilgjengelige, avhengig av maskinkonfigurasjon. Phaser 3052NI, 3260DI og 3260DNI er kompatible med (Wi-Fi ) trådløse nettverk. Maskinens installeringssted må dekkes av et trådløst nettverk. Dette tilbys vanligvis av et trådløst tilgangspunkt eller en ruter i nærheten, og denne enheten er igjen koblet til en kablet Ethernettilkobling som betjener bygningen. Maskinen støtter tilkoblinger via kun trådløs tilkobling ved behov. Maskinen vil automatisk konfigurere trådløst nettverk når den er slått på. Merk: Maskinen vil ikke kobles til det trådløse nettverket mens nettverkskabelen er tilkoblet. Du kan konfigurere trådløst tilkobling på flere måter: Bruke CentreWare Internet Services. Hvis du vil ha instruksjoner, se Konfigurer trådløs tilkobling ved hjelp av CentreWare Internet Services (Phaser 3052NI, 3260DI og 3260DNI). Med Program for trådløse innstillinger. Se Program for trådløse innstillinger. Merk: Å utføre driverinstalleringen på dette tidspunktet kan forenkle det trådløse oppsettet. Se Skriverdrivere. Hvis du vil angi Ethernet-hastighet ved hjelp av CentreWare Internet Services, se Angi Ethernethastighet ved hjelp av CentreWare Internet Services. Skriv ut en konfigurasjonsrapport Konfigurasjonsrapporten viser informasjon om maskinens programvareversjoner og nettverksinnstillingene som er konfigurert for maskinen. Skriv ut en konfigurasjonsrapport på maskinen På skriverens kontrollpanel trykker du på Avbryt-knappen i mer enn 4 sekunder og slipper den. 14

23 CentreWare Internet Services CentreWare Internet Services CentreWare Internet Services (Internet Services) er den integrerte HTTP-serverapplikasjonen som er installert i maskinen. CentreWare Internet Services gir en administrator mulighet til å endre nettverksog systeminnstillinger på maskinen direkte fra sin egen arbeidsstasjon. Mange tilgjengelige funksjoner på maskinen må angis via maskinen og CentreWare Internet Services. Administratorens brukernavn og passord Mange av de tilgjengelige funksjonene i CentreWare Internet Services krever administratorens brukerrnavn og passord. Standard brukernavn er admin, og standardpassordet er Administratortilgang til CentreWare Internet Services Hvis du vil ha tilgang til egenskaper for CentreWare Internet Services og endre innstillinger, må du logge deg på som administrator. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. Hjemmesiden vises. Du har to måter få tilgang til CentreWare Internet Services på med administratorpålogging: Velg Pålogging øverst på skjermen eller Velg Egenskaper-ikonet. Du blir deretter bedt om å oppgi ID og passord. 3. Angi admin for ID og 1111 for Passord. 15

24 CentreWare Internet Services Endre administratorpassordet Det anbefales at du endrer standard administratorpassord til et sikrere passord. Det gjør denne Xeroxmaskinen mindre utsatt for angrep. Slik endrer du administratorpassordet: 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du admin for ID og 1111 for Passord og velger Pålogging. 5. Klikk på Egenskaper. 6. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Systemsikkerhet. 7. Velg Systemadministrator-koblingen. 8. I Tilgangskontroll-området: a. Kontroller at Aktiver tilgangskontroll for webgrensesnitt er avmerket. b. Skriv inn et nytt påloggingsnavn i feltet Påloggings-ID. c. Velg Endre passord-boksen for å endre passordet. Skriv inn et nytt numerisk passord i Passord-feltet. d. Skriv inn et passord igjen i feltet Bekreft passord. FORSIKTIG: Ikke glem passordet, ellers kan du bli låst helt ute av systemet. I så fall må du kontakte kundeservice. 9. Velg Bruk for å lagre endringene. 10. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 11. Velg Avansert-knappen. Skjermbildet Avansert tilgangskontroll vises. 12. Velg Beskytt pålogget IPv4-adresse for å aktivere denne funksjonen ved behov, og angi en IPv4-adresse i boksen. 13. Merk av ønsket alternativ for Policy ved påloggingsfeil, for bruker som unnlater å logge seg på flere ganger. Dette er alternativene: Av, 3 ganger eller 5 ganger. 14. Merk av ønsket alternativ for Automatisk utlogging. Alternativene er 5, 10, 15 eller 30 minutter. 15. Merk av for Tilbakestill sikkerhetsinnstillinger ved behov. 16. Velg Lagre for å lagre endringene. 16

25 CentreWare Internet Services Konfigurer trådløs tilkobling ved hjelp av CentreWare Internet Services (Phaser 3052NI, 3260DI og 3260DNI) Merk: Maskinen vil ikke kobles til det trådløse nettverket mens nettverkskabelen er tilkoblet. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du adminfor ID og 1111 for Passord og velger Pålogging. 5. Velg Egenskaper. 6. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du Wi-Fi-koblingen. Velg deretter Wi-Fi-koblingen under den. 7. Tilkoblingsstatus viser koblingsstatusen til den trådløse tilkoblingen. 8. I området Trådløse innstillinger finnes alternativer for å konfigurere trådløs tilkobling. Alternativene er Enkle trådløse innstillinger og Avanserte innstillinger. Begge er forklart nedenfor. Bruk veiviseren for enkle trådløse innstillinger 1. Velg knappen Veiviser for enkle trådløse innstillinger hvis du vil at maskinen skal finne WPSinnstillinger automatisk. SSID-skjermbildet vises med en liste over tilgjengelige trådløse nettverk. 2. Velg ønsket Nettverksnavn-SSID og klikk på Neste. 3. Hvis kryptering er påkrevd: a. Angi WPA-fellesnøkkelen. b. Angi Bekreft nettverksnøkkel og klikk på Neste. 4. Skjermbildet Bekreftelse av trådløst oppsett vises. Klikk på Bruk. Konfigurer avanserte trådløse innstillinger 1. Velg knappen Tilpass avansert innstillinger. Skjermbildet Avansert trådløst oppsett vises. 2. Hvis du vil aktivere Trådløs radio, velger du På fra menyen Trådløs radio. 3. Velg ønsket alternativ for SSID: Velg Søkeliste og velg ønsket nettverk fra rullegardinmenyen. Klikk på Oppdater-knappen for å oppdatere listen over tilgjengelige nettverk. Velg Sett inn ny SSID for å angi navnet på et nytt trådløst nettverk. 4. I Sikkerhetsoppsett-området: a. Velg ønsket metode for autentisering. b. Velg ønsket metode for kryptering. 5. Avhengig av valgene dine må du kanskje angi en del av eller all denne informasjonen for Oppsett av nettverksnøkkel. a. Velg ønsket alternativ for Bruker nøkkel. b. Alternativt Heksadesimal kan være aktivert. Klikk på Heksadesimal hvis du vil oppheve alternativet. c. Angi ønsket Nettverksnøkkel og Bekreft nettverksnøkkel. 6. Avhengig av valgene dine kan du bli nødt til å angi informasjon om oppsett av 802.1x-sikkerhet. 7. Velg Bruk for å lagre endringene. 17

26 CentreWare Internet Services Konfigurere Wi-Fi Direct ved hjelp av CentreWare Internet Services Wi-Fi Direct lar deg aktivere dine trådløse enheter, for eksempel notisbokmaskiner, mobiltelefoner og PC-er, for å etablere trådløs tilkobling uten behov for en trådløs ruter, et tilgangspunkt eller Wi-Fihotspots. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du admin for ID og 1111 for Passord og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du Wi-Fi-koblingen. Velg deretter Wi-Fi Direct -koblingen under det. 6. Velg På for Wi-Fi Direct. 7. Skriv inn følgende informasjon: Enhetsnavn IP-adresse Aktiver eller Deaktiver gruppeeieren Nettverksnøkkel 8. Velg Bruk og deretter OK. Angi Ethernet-hastighet ved hjelp av CentreWare Internet Services 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du Administrators brukernavn (admin) og Passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du Generelt-koblingen. 6. Velg en av følgende hastigheter fra rullegardinlisten Ethernet-hastighet: Automatisk 10 Mbps (halv dupleks) 10 Mbps (full dupleks) 100 Mbps (halv dupleks) 100 Mbps (full dupleks) 7. Velg Bruk for å lagre endringene. Endringen av Ethernet-hastighet vil tre i kraft etter at skjermbildet Start systemet på nytt vises. 8. Velg OK. 9. Når Bekreftelse-skjermbildet vises, velger du OK. 10. Start maskinen på nytt. 18

27 CentreWare Internet Services Høydejustering Utskriftskvaliteten påvirkes av det atmosfæriske trykket, som fastslås av maskinens plassering målt i høyde over havet. Følgende informasjon vil veilede deg om hvordan du setter opp maskinen for optimal utskriftskvalitet. Wi-Fi-innstillinger må konfigureres før du kan angi høyden. Se Enkelt trådløst oppsett. Før du angir høydeverdien, må du fastslå høyden over havet der du befinner deg. Høyde 0 til meter 0 til fot til meter til fot til meter til fot til meter til fot til meter til fot Verdi Normal Høy 1 Høy 2 Høy 3 Høy 4 1. Angi IP-adressen til skriveren i nettleseren. 2. Velg Pålogging og angi ID (admin) og Passord (1111). 3. Velg Egenskaper > System > Oppsett. 4. Velg en verdi for Høydejustering basert på høyden i tabellen nedenfor. 5. Velg Bruk. 19

28 Nettverksinstallasjon: TCP/IP Nettverksinstallasjon: TCP/IP Disse instruksjonene viser deg hvordan du konfigurerer følgende via CentreWare Internet Services: TCP/IP v4 og v6 Domenenavn DNS Konfigurasjonsfritt nettverk Maskinen støtter TCP/IP-versjon 4 og 6. IPv6 kan brukes i stedet for eller i tillegg til IPv4. IPv4- og IPv6-innstillinger kan konfigureres via en nettleser ved hjelp av CentreWare Internet Services. IPv4 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du TCP/IPv4 fra katalogtreet. TCP/IPv4-siden vises. 6. Fra menyen Tilordne IPv4-adresse velger du Automatisk eller Manuelt. 7. Hvis Manuelt er valgt, angir du maskindetaljene i følgende felt i området TCP/IP-innstillinger: a. IPv4-adresse b. Delnettverksmaske c. Gateway-adresse Hvis Automatisk er valgt, velger du BOOTP eller DHCP. Merk: Hvis BOOTP- eller DHCP-modus er valgt, kan du ikke endre IP-adresse, nettverksmaske eller ruter/gateway-adresse. Velg Auto IP hvis ønskelig. Nye innstillinger vil ikke tre i kraft før maskinen er startet på nytt. Endring av maskinens TCP/IP-innstilling kan føre til at du mister tilkoblingen til maskinen. 8. I Domenenavn-området: a. Skriv inn et domenenavn i Domenenavn-feltet. b. Angi en IP-adresse i feltene Primær DNS-server og Sekundær DNS-server. c. Merk av for Aktiver hvis du vil aktivere Dynamisk DNS-registrering. Merk: Hvis DNS-serveren ikke støtter dynamiske oppdateringer, er det ikke behov for å velge Aktivert. 9. I WINS-området merker du av for å aktivere WINS og angir detaljer i følgende felt: a. Primær WINS-server b. Sekundær WINS-server 10. Velg Bruk for å lagre endringene. 11. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 20

29 Nettverksinstallasjon: TCP/IP IPv6 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du TCP/IPv6 fra katalogtreet. 6. Merk av for Aktiver for å aktivere IPv6-protokollen, og velg OK. 7. Hvis du vil angi en manuell adresse, velger du Aktiver manuell tilgang og angir adressen og prefikset i Adresse/prefiks-området. Informasjon blir automatisk fylt ut i boksen Tilordnede IPv6-adresser. 8. Maskinen utfører automatisk adressering av DHCPv6-konfigurasjonen hver gang den starter opp. Dette brukes til nabooppdagelse og adresseløsning i det lokale IPv6-subnettet. Du kan imidlertid velge å bruke manuell konfigurasjon, automatisk konfigurasjon eller en kombinasjon av automatisk og manuell konfigurasjon. I området Dynamic Host Configuration Protocol versjon 6 (DHCPv6) velger du ett av følgende alternativer: Bruk DHCP som angitt av en ruter dette alternativet er helt automatisk. DHCPv6-adressen vil hentes og vises på skjermen. Aktiver alltid DHCP dette alternativet er helt automatisk. DHCPv6-adressen vil hentes og vises på skjermen. Bruk aldri DHCP når dette alternativet er valgt, må du konfigurere de manuelle adressealternativene og DNS separat. 9. I området DNS (Domain Name System) versjon 6 (DNSv6): a. Angi gyldige detaljer i feltet IPv6-domenenavn. b. Angi IP-adresser for Primær DNSv6-serveradresse og Sekundær DNSv6-serveradresse. c. Kryss av Dynamisk DNSv6 registrering for å aktivere dette alternativet. Merk: Hvis DNS-serveren ikke støtter dynamiske oppdateringer, er det ikke nødvendig aktivere DDNS. 10. Velg Bruk for å lagre endringene. 11. Velg OK når kvitteringsmeldingen blir vist. Merk: Aktivere eller deaktivere TCP/IPv6 protokollen vil ta effekt etter at systemet er omstartet. Aktivere eller deaktivere TCP/IPv6 vil påvirke andre protokoller, for eksempel LPR/LPD, SNMP, ubehandlet TCP/IP utskrift og DHCPv6 over TCP/IPv6. 21

30 Nettverksinstallasjon: TCP/IP Testtilgang 1. Åpne nettleseren fra arbeidsstasjonen, og skriv inn maskinens TCP/IP-adresse på adresselinjen. Trykk på Enter. Hvis du bruker domenenavnet for å spesifisere maskinen, bruk følgende format. Hvis du bruker IP-adressen for å spesifisere maskinen, bruk et av de følgende formatene, avhengig av hvordan maskinen din er konfigurert. En IPv6 adresse må lukkes inne i hakeparenteser. IPv4: IPv6: Merk: Hvis du har endret portnummeret fra standard portnummer 80, heng dette nummeret på internettadressen som følger. I de følgende eksemplene er portnummeret Domenenavn: IPv4: IPv6: 2. Verifiser at hjemmesiden for CentreWare Internet Services blir vist. Installasjonsprosessen for CentreWare Internet Services er ferdig. Merk: Når tilgangen din til CentreWare Internet Services er kryptert, skriv https:// fulgt av internettadressen, i stedet for 22

31 Nettverkinstallering: Unix Nettverkinstallering: Unix HP-UX klient (Versjon 10.x) HP-UX arbeidsstasjoner krever spesifikke installasjonstrinn for å kommunisere med maskinen. Maskinen er en BSD-type Unix skriver, mens HP-UX er et system V-type Unix VIKTIG: Alle Unix-kommandoer er skiftsensitive (ser forskjell på stor og liten bokstav), så skriv kommandoene akkurat som de er skrevet. Informasjonsjekkliste Før oppstart, sørg for at følgende enheter er tilgjengelige og/eller oppgavene har blitt utført: Eksiterende nettverk i drift med TCP/IP protokoll. Kontroller at skriveren er koplet til nettverket. Statisk IP-adresse for maskinen. Nettverksmaskeadresse for maskinen. Gateway adresse for maskinen. Vertsnavn for maskinen. Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer TCP/IP innstillinger med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Konfigurere klienten 1. Legg maskinens Vertsnavn til etc/hosts filen på HP-UX arbeidsstasjonen. 2. Kontroller at du kan pinge maskinen fra HP-UX arbeidsstasjonen. 3. Bruk enten GUI-metoden eller tty-metodene som vist nedenfor. GUI-metode 1. Åpne et kommandovindu fra skrivebordet. 2. Skriv su for å få tilgang til Superbrukermodus (SuperUser). 3. Skriv sam for å starte System Administrator Manager (SAM). 4. Velg ikonet Printers and Plotters (Skrivere og plottere). 5. Velg lp spooler. 6. Velg Printers and Plotters (Skrivere og plottere). 7. Velg Actions (handlinger) > Add Remote Printer/Plotter (Legg til fjern skriver/plotter). 23

32 Nettverkinstallering: Unix 8. Skriv følgende informasjon i skjemaet Add Remote Printer/Plotter (Legg til fjern skriver/plotter): a. Skrivernavn: Skrivernavn. Der skrivernavn er navnet på køen som opprettes. b. Navn på fjernsystem: hostname. Der hostname er maskinens vertsnavn fra /etc/hosts filen. c. Velg Remote Printer is on a BSD System (Fjern skriver er på et BSD-system). d. Velg OK for å fullføre skjemaet. 9. Velg Yes i underskjermbildet Configure HP UX Printers (konfigurer HP UX skrivere). Denne skjermen kan være dekket av skjemaet Add Remote Printer/Plotter (Legg til fjern skriver/plotter). 10. Velg File >Exit (Fil, avslutt). 11. Velg File >Exit Sam (Fil, avslutt SAM). 12. Skriv Exit for å avslutte superbrukermodus. 13. Test køen som er opprettet ved å skrive kommandoen: lp -d queuename /etc/hosts 14. Kontroller at jobben skrives ut på maskinen. tty-metode 1. Skriv su for å få tilgang til Superbrukermodus (SuperUser). 2. Skriv sh for å kjøre Bourne-skallet. 3. Skriv lpshut for å stoppe skrivertjenesten. 4. Opprett skriverkøen ved å skrive (på samme kommandolinje): lpadmin -pqueuename> -v/dev/null -mrmodel -ocmrcmodel -osmrsmodel -ob3 -orc -ormhostname -orplp der queuename er navnet på køen som opprettes og hostname er maskinens vertsnavn. 5. Skriv lpsched for å starte skrivertjenesten. 6. Skriv enable queuename for å aktivere køen som skriver til maskinen. 7. Skriv accept queuename til køen som aksepterer jobber fra HP-UX arbeidsstasjonen. 8. Skriv Exit for å avslutte Bourne-skallet. 9. Skriv Exit for å avslutte superbrukermodus. 10. Test køen som er opprettet ved å skrive kommandoen: lp -d queuename /etc/hosts 11. Kontroller at jobben skrives ut på maskinen. 24

33 Nettverkinstallering: Unix Solaris 9 og senere Informasjonsjekkliste Før oppstart, sørg for at følgende enheter er tilgjengelige og/eller oppgavene har blitt utført: Eksiterende nettverk i drift med TCP/IP protokoll. Kontroller at skriveren er koplet til nettverket. Statisk IP-adresse for maskinen. Nettverksmaskeadresse for maskinen. Gateway adresse for maskinen. Vertsnavn for maskinen. Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer statisk IPv4 adressering med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Konfigurere klienten 1. Legg skriverens Vertsnavn til etc/hosts filen. 2. Kontroller at du kan pinge maskinen. 3. Bruk enten GUI-metoden eller tty-metodene som vist nedenfor. GUI-metode 1. Åpne et kommandovindu fra skrivebordet. 2. Skriv su for å få tilgang til Superbrukermodus (SuperUser). 3. Skriv admintool for å kjøre systemadministratorverktøyet. 4. Velg Bla gjennom > skrivere. 5. Velg Edit > Add:Access to Printer. (Endre Legg til:tilgang til skriver) 6. Skriv følgende informasjon i skjemaet Access to Remote Printer (Tilgang til fjern skriver): a. Skrivernavn: queuename. Der queuename er navnet på køen som opprettes. b. Print Server: hostname (Skriverserver: vertsnavn). Der hostname er maskinens vertsnavn fra /etc/hosts filen. c. Velg OK for å fullføre skjemaet. 7. Skriv sh for å kjøre Bourne-skallet. 8. Skriv inn kommandoen: lpadmin -p queuename -s hostname!lp for å endre fjernt kønavn 9. Skriv Exit for å avslutte Bourne-skallet. 10. Skriv Exit for å avslutte superbrukermodus. 11. Test køen som er opprettet ved å skrive kommandoen: lp -d queuename /etc/hosts 12. Kontroller at jobben skrives ut på maskinen. 25

34 Nettverkinstallering: Unix tty-metode 1. Skriv su for å få tilgang til Superbrukermodus (SuperUser). 2. Skriv sh for å kjøre Bourne-skallet. 3. Definer maskinen som en BSD-type skriver ved å skrive inn kommandoen: lpsystem -t bsd hostname Der hostname er maskinens vertsnavn fra /etc/hosts filen. 4. Opprett køen ved å skrive kommandoen: lpadmin -p queuename -s hostname -T unknown -I any der queuename er navnet på køen som opprettes. 5. Skriv Exit for å avslutte Bourne-skallet. 6. Skriv Exit for å avslutte superbrukermodus. 7. Test køen som er opprettet ved å skrive kommandoen: lp -d queuename /etc/hosts 8. Kontroller at jobben skrives ut på maskinen. SCO SCO arbeidsstasjoner krever spesifikke installasjonstrinn for å kommunisere med maskinen. Maskinen er en BSD-type Unix skriver, mens SCO er et system V-type Unix. Informasjonsjekkliste Før oppstart, sørg for at følgende enheter er tilgjengelige og/eller oppgavene har blitt utført: Eksiterende nettverk i drift med TCP/IP protokoll. Kontroller at skriveren er koplet til nettverket. Statisk IP-adresse for maskinen. Nettverksmaskeadresse for maskinen. Gateway adresse for maskinen. Vertsnavn for maskinen. Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer statisk IPv4 adressering med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Konfigurere klienten 1. Legg skriverens Vertsnavn til etc/hosts filen på SCO arbeidsstasjonen. 2. Kontroller at du kan pinge maskinen fra SCO arbeidsstasjonen. Gjør følgende for å opprette en maskin skriverkø på en SCO Unix arbeidsstasjon med enten GUI- eller TTY-metoden. 26

35 Nettverkinstallering: Unix GUI-metode 1. Logg på som root. 2. Fra hovedskrivebord, velg ikonene System Administration: Printers: Printer Manager.(Systemadministrasjon: Skrivere : Skriverstyring 3. Velg Printer > Add Remote (Skriver : Legg til fjern). Unix. 4. Skriv følgende informasjon i skjemaet Add Remote Unix Printer (Legg til fjern Unix-skriver): a. Host: hostname (Vert: vertsnavn). Der hostname er maskinens vertsnavn fra /etc/hosts filen. b. Skriver: navnet på køen som opprettes. For eksempel: dc xxxq. c. Velg OK for å fullføre skjemaet. 5. Velg OK i meldingsvinduet. 6. Velg Host >Exit (Vert, avslutt). 7. Velg File >Close this directory (Fil, lukk denne katalogen). 8. Velg File >Close this directory (Fil, lukk denne katalogen). 9. Velg Save (Lagre) i vinduet Warning Confirmation (advarsel bekreftes). 10. Skriv Exit for å logge ut av rotkontoen. 11. Åpne opp et Unix vindu. tty-metode 1. Skriv su for å få tilgang til Superbrukermodus (SuperUser). 2. Skriv rlpconf for å opprette en skriver. 3. Skriv inn følgende informasjon: a. Skrivernavn: queuename b. Fjern skriver: r c. Hostname: hostname (Vertsnavn: hostname) d. Hvis informasjonen har blitt lagt inn på riktig måte, skriv y 4. Velg Enter for å akseptere standard for en ikke-sco fjernstyrt skriver. 5. Velg Enter for å akseptere standard for en ikke-standard skriver. 6. Velg Enter for å starte prosessen for å legge til en kø. 7. Skriv q for å avslutte rlconf programmet. 27

36 Nettverkinstallering: Linux Nettverkinstallering: Linux Linux CUPS: Statisk adressering Informasjonsjekkliste Før oppstart, sørg for at følgende enhet er tilgjengelig og/eller oppgaven har blitt utført: Linux operativsystem som støtter printtool. Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer TCP/IP innstillinger med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Opprette en utskriftskø 1. Kontroller at Common Unix Printing System (CUPS) er installert og startet på din klient. Siste versjon av CUPS er tilgjengelig på cups.org. 2. Åpne nettleseren fra arbeidsstasjonen. 3. For eksempel, skriv i adressefeltet. 4. Trykk på Enter. 5. Velg Legg til skriver. 6. Dialogboksen Authorization (autentisering) blir vist. 7. Skriv inn root og root passord. 8. I skjermbildet Legg til ny skriver, skriv et navn for skriveren. 9. Skriv inn lokasjon og beskrivelse for skriveren (tillegg). 10. Klikk på Fortsett. 11. I Machine menu (maskinmenyen), velg Internet Printing Protocol. 12. Klikk på Fortsett. 13. Enter ipp://hostname/ipp/printername Der hostname er hostname for Xerox maskinen og printername er skrivernavnet for Xeroxmaskinen. 14. Klikk på Fortsett. 15. Velg Xerox i menyen Make (lag). 16. Klikk på Fortsett. 17. Velg riktig driver i drivermenyen. 18. Klikk på Fortsett. 19. Beskjeden Printer Added Successfully (Vellykket installasjon av skriver) vises. 28

37 Nettverkinstallering: Linux Dynamisk adressering Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer TCP/IP innstillinger med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Viktig: Highlight BOOTP(Fremhev BOTP) i trinn 6. Opprette utskriftskø Følg trinnene i Create the Print Queue (opprett skriverkø). Linux LPR via PrintTool Static Addressing (statisk adressering) Informasjonsjekkliste Før oppstart, sørg for at følgende enheter er tilgjengelig og/eller oppgaven har blitt utført: Linux operativsystem som støtter PrintTool. Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer TCP/IP innstillinger med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Opprette en utskriftskø 1. Logg inn, på Linux klient, som root i en terminal. 2. Angi printtool. 3. Red Hat Linux Print System Manager vil starte 4. Velg Add (Legg til). 5. Vinduet Legg til en skriver blir vist. 6. Velg Remote Unix (lpd) Queue (Fjern lpd Unix-kø). 7. Velg OK. 8. Vinduet Edit Remote Unix (lpd) Queue Entry (Endre fjern Unix (lpd) køinnslag) blir vist. 9. Skriv inn navnet på din Skriverkø i feltet Mappenavn. 10. Spolekatalogen er katalogen der utskriftsjobber lagres og er en underkatalog av /var/spool/lpd. Legg til navnet på skriverkøen til slutten av underkatalogens sti. 11. Pass på at File Limit (filbegrensing) står på I området Remote Host (fjern vert), skriv inn IP-adressen på Xerox-maskinen. 13. I området Remote Queue (fjern kø), skriv inn Print Queue Name (skriverkøens navn) fra trinn Ikke velg alternativet Input Filter (inngangsfilter). 15. La standardvalget Suppress Headers (undertrykk filhoder) være valgt. 29

38 Nettverkinstallering: Linux 16. Velg OK. 17. Skriveren må nå være oppført i vinduet Red Hat Linux Print System Manager (Red Hat Linux skriversystemstyring). Velg lpd-menyen. 18. Velg Restart lpd (omstart lpd). 19. Velg PrintTool-menyen. 20. Velg Exit (avslutt) for å lukke programmet. 21. For gi tilgang til skriveren, endre /etc/hosts tabellen for å liste klientsystemet. 22. Endre og opprette /etc/hosts.lpd fil for å liste klientsystemet. Dynamisk adressering Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer TCP/IP innstillinger med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Viktig: Highlight BOOTP(Fremhev BOTP) i trinn 6. Opprette en utskriftskø Følg trinnene i Create the Print Queue (opprett skriverkø). Linux LPRng Static Addressing Informasjonsjekkliste Før oppstart, sørg for at følgende enhete er tilgjengelig og/eller oppgaven har blitt utført: Linux operativsystem som støtter PrintTool. Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer statisk IPv4 adressering med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Opprette en utskriftskø 1. Åpne LPRngTool fra Linux-klienten. 2. Velg Add (Legg til). 3. Skriv inn et navn for skriveren i feltet Navn. 4. Spolekatalogen er katalogen der utskriftsjobber lagres og er en underkatalog av /var/spool/lpd. Legg til navnet på skriverkøen til slutten av underkatalogens sti. 5. I området Remote Host (fjern vert), skriv inn IP-adressen på Xerox-maskinen. 6. Velg OK. 30

39 Nettverkinstallering: Linux 7. Velg Exit (avslutt) for å lukke programmet. 8. For gi tilgang til skriveren, endre /etc/hosts tabellen for å liste klientsystemet. 9. Endre og opprette /etc/hosts.lpd fil for å liste klientsystemet. Dynamisk adressering Prosedyre Følg trinnene i Konfigurer TCP/IP innstillinger med CentreWare CentreWare Internet Services, returner deretter til denne siden. Viktig: Highlight BOOTP (Fremhev BOTP) i trinn 6. Følg trinnene i Create the Print Queue (opprett skriverkø). 31

40 Skriverdrivere Skriverdrivere Xerox Phaser 3052/3260 gir utskrift av høy kvalitet fra de elektroniske dokumentene dine. Du kan bruke skriveren fra datamaskinen ved å installere den passende skriverdriveren. Du finner de mange skriverdriverne som kan brukes med maskinen på Driver-CDen, eller du kan laste ned de nyeste versjonene fra Xerox' webområde Du kan installere skriverprogramvaren for lokal utskrift og nettverksutskrift. Hvis du vil installere skriverprogramvaren på datamaskinen, må du utføre tilhørende installasjon for skriveren som brukes. Fremgangsmåten for å installere drivere kan variere etter hvilket operativsystem du bruker. Lukk alle programmer på datamaskinen før du begynner å installere. Denne seksjonen forklarer hvordan skriverdriverne skal installeres på datamaskinen din. Oversikt En CD med programvare og dokumentasjon leveres med din maskin. Maskinen støtter følgende operativsystemer: Windows Plattform Operativsystemer Windows 7 & 8 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 bit) Windows XP (32/64 bit) Windows 2003 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008R2 (64 bit) Macintosh Macintosh OS X Linux Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14, 15 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 opensuse 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 UNIX Oracle Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) 32

41 Windows-drivere Windows-drivere Installere Windows-drivere Nedenfor er en oversikt over utskriftsprosedyren og de tilgjengelige funksjonene når du skriver ut med Windows. Lokal skriver En lokal skriver er en skriver som er koplet direkte til datamaskinen med en skriverkabel, f.eks. en USB-kabel. Se Nettverksskriver om skriveren er koplet til et nettverk. Merk: Hvis vinduet «Veiviser for funnet maskinvare» vises under installeringsprosedyren, velg Lukk eller Avbryt. 1. Sørg for at skriveren er koplet til datamaskinen og slått på. 2. Sett inn den medfølgende CDen i CD-stasjonen. CD-en skal starte automatisk, og et installasjonsvindu åpnes. Hvis installasjonsvinduet ikke vises, velger du Start og deretter Kjør. Skriv inn X:\Setup.exe, bytt ut «X» med den aktuelle stasjonsbokstaven, og velg OK. Hvis du bruker Windows Vista, velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør og skriver inn X:\Setup.exe. Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, velger du Kjør Setup.exe i feltet Installer eller kjør program og klikker Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll. 3. Velg Installer programvare. Vinduet for skriverens Tilkoblingstype kommer opp. 4. Velg USB-tilkobling. Vinduet «Velg programvare» åpnes. 5. La standardvalgene stå og velg Neste. Vinduet «Installerer programvare» åpnes. 6. Etter at installasjonen er ferdig, vises vinduet «Fullført oppsett». 7. Velg Skriv ut en testside og velg Avslutt. Hvis skriveren er koplet til datamaskinen, skrives det ut en testutskrift. Hvis testutskriften skrives ut, se kapittelet Utskrift i dette dokumentet. Hvis utskriften er mislykket, se kapittelet Feilfinning i dette dokumentet. Nettverksskriver Når du kopler skriveren til et nettverk, må du først konfigurere TCP/IP-innstillingene for skriveren. Når du har tilordnet og kontrollert TCP/IP-innstillingene, kan du installere programvaren på alle datamaskinene i nettverket. 1. Kontroller at skriveren er koplet til nettverket og slått på. 2. Sett inn den medfølgende CDen i CD-stasjonen. CD-en skal starte automatisk, og et installasjonsvindu åpnes. Hvis installasjonsvinduet ikke vises, velger du Start og deretter Kjør. Skriv inn X:\Setup.exe, bytt ut «X» med den aktuelle stasjonsbokstaven, og velg OK. Hvis du bruker Windows Vista, velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør og skriver inn X:\Setup.exe. Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, velger du Kjør Setup.exe i feltet Installer eller kjør program og klikker Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll. 33

42 Windows-drivere 3. Velg Installer programvare. Vinduet for skriverens Tilkoblingstype kommer opp. 4. Velg Nettverkstilkobling. Vinduet «Velg programvare for installering» åpnes. 5. Etter at installasjonen er ferdig, vises vinduet «Fullført oppsett». 6. Etter at installasjonen er avsluttet, velg Skriv ut en testside og velg Avslutt. Merk: Du finner instruksjoner om tilpasset installasjon i Tilpasset installasjon. Hvis skriveren er koplet til datamaskinen, skrives det ut en testutskrift. Hvis testutskriften skrives ut, se kapittelet Utskrift i dette dokumentet. Hvis utskriften er mislykket, se kapittelet Feilfinning i dette dokumentet. Tilpasset installasjon Ved tilpasset installasjon kan du velge individuelle komponenter som skal installeres. 1. Sørg for at skriveren er koplet til datamaskinen og slått på. 2. Sett inn den medfølgende CDen i CD-stasjonen. CD-en skal starte automatisk, og et installasjonsvindu åpnes. Hvis installasjonsvinduet ikke vises, velger du Start og deretter Kjør. Skriv inn X:\Setup.exe, bytt ut «X» med den aktuelle stasjonsbokstaven, og velg OK. Hvis du bruker Windows Vista, velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør, og skriv inn X:\Setup.exe. Merk: Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, velger du Kjør Setup.exe i feltet Installer eller Kjør program feltet, og velger Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll. 3. Velg Installer programvare. Vinduet for skriverens Tilkoblingstype kommer opp. 4. Velg tilkoblingstype og så Neste. Vinduet «Velg programvare» åpnes. 5. Velg Tilpasset fra rullegardinmenyen Oppsettstype. 6. Velg komponentene som skal installeres, og velg deretter Neste. Merk: Når du velger et alternativ, vises en beskrivelse av dette alternativet nederst på skjermen. 7. Velg Avanserte alternativer hvis du ønsker å gjøre noe av det følgende: Endre skrivernavnet Endrre statndardskriver Dele skriveren med andre brukere på nettverket Endre mottakerbanen som skriverfiler og brukerhåndbøker vil bli kopiert til. Klikk på Bla gjennom for å endre mappen. 8. Klikk på OK for å fortsette, og så på Neste. Vinduet «Kopierer filer» vises fulgt av vinduet «Installerer programvare». 9. Etter at installasjonen er ferdig, vises vinduet «Fullført oppsett». 10. Velg Skriv ut en testside og velg Avslutt. Hvis skriveren er koplet til datamaskinen, skrives det ut en testutskrift. Hvis testutskriften skrives ut, se kapittelet Utskrift i dette dokumentet. Hvis utskriften er mislykket, se kapittelet Feilfinning i dette dokumentet. 34

43 Windows-drivere Trådløs skriver Når du kopler skriveren til et nettverk, må du først konfigurere TCP/IP-innstillingene for skriveren. Når du har tilordnet og kontrollert TCP/IP-innstillingene, kan du installere programvaren på alle datamaskinene i nettverket. 1. Sørg for at skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel og slått på. 2. Sett inn den medfølgende CDen i CD-stasjonen. CD-en skal starte automatisk, og et installasjonsvindu åpnes. Hvis installasjonsvinduet ikke vises, velger du Start og deretter Kjør. Skriv inn X:\Setup.exe, bytt ut «X» med den aktuelle stasjonsbokstaven, og velg OK. Hvis du bruker Windows Vista, velger du Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør og skriver inn X:\Setup.exe. Hvis Autokjør-vinduet vises i Windows Vista, velger du Kjør Setup.exe i feltet Installer eller kjør program og klikker Fortsett i vinduet Brukerkontokontroll. 3. Velg Installer programvare. Vinduet for skriverens Tilkoblingstype kommer opp. 4. Velg Trådløs nettverkstilkobling. 5. Når du blir spurt om du setter opp skriver for første gang, velg Ja, jeg vil sette opp skriverens trådløse nettverk og klikk Neste. 6. Velg ditt trådløse nettverk fra listen og klikk Neste. 7. Om nødvendig, klikk på Avanserte innstillinger for å sette følgende: 8. Klikk på Neste. Vinduet «Velg programvare» åpnes. 9. Etter at installasjonen er avsluttet, velg Skriv ut en testside og velg Avslutt. Hvis skriveren ikke allerede er koplet til datamaskinen ennå, skrives det ut en testutskrift. Hvis testutskriften skrives ut, se kapittelet Utskrift i dette dokumentet. Hvis utskriften er mislykket, se kapittelet Feilfinning i dette dokumentet. Program for trådløse innstillinger Når du installerer Phaser 3052NI, 3260DI, og 3260DNI, kan du bruke programmet Xerox Easy Wireless Setup som automatisk installeres med skriverdriveren, til å konfigurere de trådløse innstillingene. Slik åpner du programmet 1. Velg Start > programmer eller Alle programmer > Xerox skrivere > [Xerox Phaser 3052 eller 3260]> Xerox Easy Wireless Setup. 2. Koble maskinen til datamaskinen med USB-kabelen. Merk: I løpet av installasjonen må skriveren midlertidig tilkobles med USB-kabelen. Merk: Du kan ikke bruke skriveren på et kablet og trådløst nettverk samtidig. Hvis skriveren er nå koblet til nettverket med en ethernettkabel, plugg fra kabelen. 3. Velg Neste. 4. Når maskinen er koblet til datamaskinen via USB-kabelen, søker programmet etter WLAN-data. 5. Når søket er ferdig, vises vinduet «Velg trådløst nettverk». Velg nettverket ditt fra listen. 6. Klikk Avanserte innstilinger hvis du vil legge inn følgende informasjon: 35

44 Windows-drivere 7. Klikk på Neste. Skjermen for sikkerhet for trådløst nettverk vises. 8. Skriv inn Nettverkspassor og klikk Neste. 9. Klikk Avslutt når oppsettet er ferdig. Avinstallere en Windows-driver I Windows, følg trinnene nedenfor for å avinnstallere driveren. 1. Sørg for at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på. 2. Fra Start-menyen, velg Programmer eller Alle programmer > Xerox skrivere > Avinstaller Xerox skriverprogramvare. Vinduet «Avinstaller Xerox skriverprogramvare» åpnes. 3. Klikk på Neste. Vinduet «Velg programvare» åpnes. 4. Velg komponentene du vil fjerne og velg så Neste og deretter Ja for å bekrefte. 5. Når datamaskinen din ber deg om å bekrefte valget, trykker du på Ja. Vinduet «Avinstallasjon» åpnes. 6. Når programvaren er fjernet, velger du Fullfør. Hvis du vil reinstallere driveren over driveren som er installert i øyeblikket med din CD med programvare og dokumentasjon, sett inn CD-en; vinduet med en overskrivingsbekreftelse blir vist. Bare bekreft den for å fortsette til neste trinn. De neste trinnene er de samme som for den første installasjonen du utførte. En TWAIN driver er også inkludert for skanning på en Macintosh datamaskin. 36

45 Macintosh-drivere Macintosh-drivere CD med programvare og dokumentasjon som kom med maskinen, gir deg driverfiler som lar deg bruke en CUPS driver eller PostScript driver (kun tilgjengelig når du bruker en maskin som støtter en PostScript driver) for utskrift fra en Macintosh datamaskin. En TWAIN driver er også inkludert for skanning på en Macintosh datamaskin. Informasjonsjekkliste Før start, kontroller at følgende har blitt utført: Sørg for at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på. Prosedyre Disse trinnene ble utført med Macintosh versjon Instruksene kan variere avhengig av versjonen på operativsystemet. 1. Sett inn den medfølgende CD med programvare og dokumentasjon i CD-stasjonen. 2. Velg CD-ikonet som kommer fram på ditt Macintosh skrivebord. 3. Velg mappen MAC_Installer. 4. Velg ikonet Installer. 5. Vinduet Installer åpnes. Klikk på Fortsett. 6. Klikk på Installer. Standard installasjon er standard og anbefales for de fleste brukere. Alle komponenter som trengs for å bruke maskinen er installert. Hvis du velger Tilpass, kan du velge individuelle komponenter som skal installeres. 7. Skriv inn passordet ditt og velg Installer programvare. 8. Velg hvordan skriveren vil bli koblet til datamaskinen din. Alternativene er: USB-tilkoblet skriver Nettverkstilkoblet skriver Konfigurasjon av trådløst nettverk 9. Klikk på Fortsett. 10. Velg Legg til skriver og klikk Fortsett og følg instruksene fra installasjonsveiviseren. 11. Velg alternativene du vil legge til, slik som Faks. 12. Velg alternativet Legg Easy Printer Manager til dokken om nødvendig. 13. Etter at installasjonen er fullført, velg Lukk. 14. Velg Programmer > Systemvalg > Utskrift og skann. 15. Velg +-tegnet på skriverlisten og velg skriveren eller skriv inn IP-adressen for skriveren. 16. Velg Legg til. 37

46 Macintosh-drivere Avinstallere Macintosh-driver Hvis skriveren ikke virker som den skal, avinstaller driveren og installer den på nytt. Følg instruksjonene nedenfor for å avinstallere driveren for Macintosh. 1. Sørg for at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på. 2. Klipp på mappen Programmer. 3. Klipp på mappen Xerox. 4. Klikk på Avinstallasjon for skriverprogramvare. 5. Velg programmene som du vil avinstallere og trykk på Avinstaller. 6. Skriv inn passordet ditt. 7. Trykk på Lukk. 38

47 Linux-drivere Linux-drivere Du må laste ned programpakken for Linux fra Xerox nettsted for å installere skriverprogrammet. Prosedyre for installasjon av enhetlig Linux-driver (Linux Unified Driver) 1. Sørg for at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på. Du må logge deg på som en superbruker (rot) for å installere enhetsprogrammet. Hvis du ikke er en superbruker, spør din systemadministrator. 2. Når vinduet Administrator Login (administratorpålogging) vises, skriv root (rot) i feltet Login (pålogging) og skriv inn systempassordet. 3. Fra Xerox nettsted, last ned pakken Unified Linux Driver til datamaskinen din. 4. Velg pakken Unified Linux Driver og pakk den ut. 5. Velg cdroot > autorun. 6. Når skjermen Welcome (velkommen) blir vist, velg Next (neste). 7. Når installeringen er fullført, velger du Finish (fullfør). Installasjonsprogrammet har lagt til ikonet Unified Driver Configuration (konfigurasjon av enhetlig driver) på skirvebordet, og gruppen Unified Driver til systemmenyen. Hvis du har noen vansker, let i de skjermbaserte hjelpeprogrammene som nås via systemmenyen eller fra driverpakken, slik som Unified Driver Configurator (helhetlig driverkonfigurator) eller Image Manager (bildestyring). 39

48 Unix-drivere Unix-drivere Unix skriverdrivere ligger på CD-en med programvare og dokumentasjon som følger med maskinen. For å bruke Unix skriverdriveren, må du installere Unix skriverdriverpakken først, deretter sette opp skriveren. Installasjonsprosedyren er den samme for alle varianter av Unix OS som er nevnt. Prosedyre for installering av Unix driverpakke 1. Sørg for at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på. 2. Hent inn rotprivilegier. su - 3. Kopier riktig driverarkiv til Unix måldatamaskin. 4. Pakk opp Unix-skriver driverpakkenavn. For eksempel, på IBM AIX, bruk følgende kommando: gzip -d < package archive name tar xf - Mappen binaries består av binz, install, share filer og mapper 5. endre til driverens binaries katalog. For eksempel, på IBM AIX, cd aix_power/binaries 6. Kjør installeringsskriptet../install Install er installeringsskriptfilen som brukes til å installere eller avinstallere Unixskriverdriverpakken. Bruk kommandoen chmod 755 install til å gi tillatelsen til installeringsskriptet. 7. Kjør kommandoen./install-c for å bekrefte installeringen. 8. Kjør installprinter fra kommandolinjen. Dette fører til at veiviseren for skriverinstallasjon vises. Følg fremgangsmåtene i Konfigurere skriveren. Merk: På enkelte Unix-operativsystemer, for eksempel Solaris 10, kan det hende at nylig installerte skrivere ikke er aktivert, og/eller at de kanskje ikke godtar jobber. Hvis dette er tilfelle, kjører du disse to kommandoene på rotterminalen: accept <skrivernavn> enable <skrivernavn> 40

49 Unix-drivere Konfigurere skriveren Du legger til skriveren i Unix-systemet ved å kjøre installprinter fra kommandolinjen. Dette fører til at veiviseren for skriverinstallasjon vises. Konfigurer skriveren i dette vinduet i henhold til disse trinnene. 1. Skriv inn navnet på skriveren. 2. Velg skrivermodellen fra listen over skrivermodeller. 3. Skriv inn en beskrivelse i henhold til skrivertypen i Type-feltet. Dette er valgfritt. 4. Skriv inn en beskrivelse av skriveren i Description-feltet (Beskrivelse). Dette er valgfritt. 5. Angi plasseringen til skriveren i Location-feltet (Plassering). 6. Skriv inn IP-adressen eller DNS-navnet til skriveren i Device-tekstboksen (Maskin) for nettverkstilkoplede skrivere. På IBM AIX med køtypen jetdirect er det bare mulig å angi DNSnavnet. Det er ikke mulig å angi en numerisk IP-adresse. 7. Køtypen viser tilkoplingen som lpd eller jetdirect i den tilsvarende listen. I tillegg er USB tilgjengelig på Sun Solaris OS. 8. Velg Copies (Eksemplarer) for å angi hvor mange eksemplarer du ønsker. 9. Merk av for Collate (Sorter) hvis du vil at eksemplarene skal leveres sortert. 10. Merk av for Reverse Order (Omvendt rekkefølge) hvis du vil at eksemplarene skal leveres i omvendt rekkefølge. 11. Merk av for Make Default (Gjør til standard) hvis du vil angi denne skriveren som standardskriver. 12. Klikk på OK for å legge til skriveren. Avinstallere skriverdriverpakken Merk: Bruk verktøyet hvis du vil slette en skriverdriver som er installert på systemet. 1. Kjør kommandoen uninstallprinter fra terminalen. Veiviseren for avinstallering av skrivere åpnes, og de installerte skriverne vises i rullegardinlisten. 2. Velg skriveren du vil slette. 3. Klikk på Delete (Slett) for å slette skriveren fra systemet. 4. Kjør kommandoen./install-d hvis du vil avinstallere hele pakken. 5. Hvis du vil bekrefte at fjerningen var vellykket, kan du kjøre kommandoen./install-c. 6. Hvis du vil installere den på nytt, bruker du kommandoen./install for å installere binærfilene på nytt. 41

50 Deling av maskinen din lokalt Deling av maskinen din lokalt Hvis en vertsdatamaskin er direkte koplet til maskinen med en USB-kabel og også er koplet til et lokalt nettverksmiljø, kan klientdatamaskiner som er koplet til det lokale nettverket, bruke den delte maskinen for utskrift via vertsdatamaskinen. Følg trinnene nedenfor for å sette opp datamaskinene slik at de kan dele maskinen lokalt. Windows Oppsett av vertsdatamaskin 1. Installer skriverdriveren. Se Skriverdrivere. 2. Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, går du til Skrivere, Skrivere og telefakser eller Enheter og skrivere fra Start-menyen eller via kontrollpanelet i Windows: 3. Velg skriverikonet, og velg Skriveregenskaper. Merk: Hvis Skriveregenskaper har et?, kan du velge andre skriverdrivere som er koplet til den valgte skriveren. 4. Velg kategorien Deling. 5. Merk av for Endre delingsalternativer. 6. Merk av for Del denne skriveren. 7. Legg inn detaljene i feltet Navn på delt ressurs. 8. Velg OK eller Neste. Oppsett av klientdatamaskin 1. Installer skriverdriveren. Se Skriverdrivere. 2. Velg Alle programmer > Tilbehør > Windows Utforsker på Start-menyen i Windows. 3. Skriv inn IP-adressen til vertsdatamaskinen, og trykk på Enter. 4. Hvis vertsdatamaskinen krever et brukernavn og et passord, skriver du inn dette i feltene Bruker-ID og Passord for kontoen for vertsdatamaskinen. 5. Velg skriverikonet du vil dele, og trykk på Koble til. Hvis en melding om at installasjonen er fullført vises, velger du OK. 6. Åpne filen du vil skrive ut, og begynn utskriften. 42

51 Deling av maskinen din lokalt Macintosh Følgende trinn er for Macintosh OS X Se Hjelp for Macintosh for andre versjoner av operativsystemet. Oppsett av vertsdatamaskin 1. Installer skriverdriveren. Se Installere Macintosh-driveren. 2. Åpne Programmer-mappen, velg Systemvalg, og velg deretter Utskrift og faks eller Utskrift og skanning. 3. Velg skriveren som skal deles, fra Skrivere-listen. 4. Velg Del denne skriveren. Oppsett av klientdatamaskin 1. Installer skriverdriveren. Se Installere Macintosh-driveren. 2. Åpne Programmer-mappen, velg Systemvalg, og velg deretter Utskrift og faks eller Utskrift og skanning. 3. Velg Legg til eller +-symbolet. Et vindu viser navnet på den delte skriveren. 4. Velg din maskin, og trykk på Legg til. 43

52 Utskrift i Windows Utskrift i Windows LPR-utskrift Kontrollere at utskriftstjenester for Unix er aktivert Følg fremgangsmåten nedenfor som gjelder for operativsystemet du bruker: Windows Velg ikonet Mine nettverkssteder på skrivebordet, og velg deretter Egenskaper. 2. Velg Lokal tilkobling-ikonet, og velg deretter Egenskaper. 3. Kontroller at protokollen Internett-protokoll (TCP/IP) er lastet inn. Hvis denne programvaren ikke finnes, installerer du den ved å bruke dokumentasjonen til Microsoft. Gå tilbake til denne siden når du er ferdig. 4. Kontroller at utskriftstjenester for Unix er lastet inn: a. Velg Start, Innstillinger og deretter Kontrollpanel. b. Velg ikonet Legg til / fjern programmer. c. Velg Legg til / fjern Windows-komponenter i kolonnen helt til venstre. d. Velg Andre fil- og utskriftstjenester for nettverk. e. Velg Detaljer. f. Merk av for Utskriftstjenester for Unix. Hvis utskriftstjenester for Unix ikke er installert, ser du instruksjonene fra Microsoft for å installere denne tjenesten. Gå tilbake til denne siden når du er ferdig. 5. Velg OK. 6. Velg Neste. 7. Velg Fullfør. 8. Lukk vinduet Legg til / fjern programmer. Windows Vista 1. Velg Start > Kontrollpanel > Program og deretter Programmer og funksjoner. 2. Velg Slå Windows-funksjoner på eller av. 3. Utvid Utskriftstjenester-menyen i vinduet Windows-funksjoner. 4. Merk av for LPR-portovervåker for å aktivere tjenesten. 5. Velg OK. Det kan hende at datamaskinen må starte på nytt. Windows 7 1. Velg Start, og velg deretter Kontrollpanel. 2. Velg Maskinvare og lyd, og velg deretter Programmer. 3. Velg Programmer og funksjoner. 4. Velg Slå Windows-funksjoner på eller av på menyen til venstre. 44

53 Utskrift i Windows 5. Dialogboksen Windows-funksjoner vises. Velg +-tegnet for Utskrifts- og dokumenttjenester. 6. Merk av for LPR-portovervåker for å aktivere tjenesten. 7. Velg OK. Det kan hende at datamaskinen må starte på nytt. Windows Velg Start > Administrative verktøy. 2. Velg Utskriftsbehandling. 3. Velg +-tegnet for Utskriftsservere. Velg utskriftsserveren der du vil legge til skriveren, og velg deretter Legg til skriver. 4. Merk av for LPR-portovervåker for å aktivere tjenesten. 5. Velg OK. Det kan hende at datamaskinen må starte på nytt. Installere skriverdriveren 1. Naviger til Enheter og skrivere eller Skrivere fra Start-menyen i Windows. 2. Velg Legg til skriver. 3. Velg Lokal skriver. Velg Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk for å deaktivere alternativet hvis det allerede er valgt, avhengig av operativsystemet ditt. 4. Velg den lokale skriveren, og klikk på Neste. 5. Velg Opprett en ny port. 6. Velg LPR på rullegardinmenyen Porttype: 7. Velg Neste. 8. Skriv inn IP-adressen til skriveren. 9. Skriv inn et navn for skriveren. 10. Velg OK. 11. Du vil bli bedt om en skriverdriver. Velg Har diskett. 12. Velg Bla gjennom. 13. Velg ønsket skriverdriverfil av typen.inf. 14. Velg Åpne. 15. Velg OK. 16. Velg skrivermodellen fra listen 17. Velg Neste. 18. Vinduet Gi navn til skriveren vises. 19. Legg inn detaljene i Skrivernavn-feltet. 20. Velg Neste. Skriverdeling-vinduet vises. 21. Velg Ikke del eller Del, og skriv inn navnet, plasseringen og en kommentar om nødvendig. 22. Velg Neste. 23. Velg Angi som standardskriver om nødvendig. 24. Velg Skriv ut testside for å skrive ut en testside. 25. Velg Fullfør. Skriverdriveren installeres. 26. Kontroller at testsiden skrives ut på maskinen. 45

54 Utskrift i Windows IPP-port (Internet Printing Protocol) IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokoll for utskrift og behandling av utskriftsjobber, materialformat, oppløsning og så videre. IPP kan brukes lokalt eller over Internett og støtter i tillegg tilgangskontroll, godkjenning og kryptering, som gjør det til en bedre og sikrere utskriftsløsning enn eldre løsninger. Merk: IPP-utskrift er aktivert som standard. Slik aktiverer du IPP-porten 1. Åpne nettleseren fra arbeidsstasjonen, og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Velg Properties (Egenskaper). 3. Angi administratorbrukernavnet (admin) og -passordet(1111) hvis du blir bedt om det, og velg deretter Login (Logg på). Velg Properties (Egenskaper). 4. Velg Raw TCP/IP, LPR, IPP (Ubehandlet TCP/IP, LPR, IPP) i katalogtreet i Network Settingskoplingen (Nettverksinnstillinger). 5. Gjør følgende under Internet Printing Protocol (IPP): a. Velg Enable (Aktiver) på rullegardinmenyen for IPP Protocol (IPP-protokoll). til maskinen og ipp://-ip-adressen til maskinen vises under Printer URI (URI-adresse til skriver). Angi skrivernavnet under Printer Name (Skrivernavn). b. Velg Advanced (Avansert). Skriv inn nødvendig informasjon for IPP Attribute (IPP-attributt). Installere skriverdriveren 1. Følg fremgangsmåten nedenfor som gjelder for operativsystemet du bruker: Windows 2003 Gjør følgende fra arbeidsstasjonen: a. Velg ikonet Mine nettverkssteder. b. Velg Egenskaper. Windows 7 Gjør følgende fra arbeidsstasjonen: a. Velg Kontrollpanel. b. Velg Nettverk og Internett. c. Velg Nettverks- og delingssenter. d. Velg Endre innstillinger for nettverkskort. Windows 2008 Gjør følgende fra arbeidsstasjonen: a. Velg Start, og velg deretter Kontrollpanel. b. Velg Skrivere. c. Velg Fil, og velg deretter Kjør som administrator. Gå til trinn Velg ikonet Lokal tilkobling. 3. Velg Egenskaper. 4. Kontroller at protokollen Internett-protokoll (TCP/IP) er lastet inn, og at det er et merke i avmerkingsboksen. Velg OK. 46

55 Utskrift i Windows 5. For: Windows 2003: Velg Innstillinger > Skrivere. Windows Vista: Velg Legg til en lokal skriver. Windows 7: Velg Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere. 6. Velg Legg til skriver i kolonnen helt til venstre. For Windows 7 velger du Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver. 7. Vinduet Veiviser for skriver vises. Velg Neste. 8. Velg Skriveren jeg ønsker, er ikke oppført. 9. Velg en delt skriver etter navn. 10. Skriv inn og deretter skriverens fullstendige domenenavn eller IP-adresse i feltet for URLadresse. Skrivernavnet kan være enten vertsnavnet eller SMB-vertsnavnet som vist i konfigurasjonsrapporten for maskinen, avhengig av hvilken navneløsing som brukes av nettverket (WINS eller DNS). 11. Velg Neste. 12. Velg Har diskett, bla til plasseringen til skriverdriveren, og velg OK. 13. Velg skrivermodell, og velg deretter OK. 14. Velg Ja hvis du vil bruke denne skriveren som standardskriver. 15. Velg Neste. 16. Velg Fullfør. Ubehandlet TCP/IP-utskrift (port 9100) Ubehandlet TCP/IP er en utskriftsprotokoll som ligner på LPR-utskrift. Den henvises også til som en direkte TCP/IP-tilkopling eller et socketgrensesnitt og sender informasjon direkte til maskinen uten at det er nødvendig med en Line Printer Daemon (LPD). Fordelene er at tilkoplingene holdes åpne for flere utskriftsfiler, og at det ikke er nødvendig med en utskriftskø. Derfor er utskriften raskere og mer pålitelig enn LPD-utskrift. Ubehandlet TCP/IP-utskrift er innebygd i Windows og andre programmer og operativsystemer fra tredjeparter. Merk: Ubehandlet TCP/IP-utskrift er aktivert som standard for port Kontrolliste Se Kontrolliste i Konfigurere TCP/IP-innstillinger med CentreWare Internet Services. Slik konfigurerer du port Åpne nettleseren fra arbeidsstasjonen, og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Velg Egenskaper. 3. Angi administratorbrukernavnet (admin) og -passordet(1111) hvis du blir bedt om det, og velg deretter Login (Logg på). Velg Properties (Egenskaper). 4. Velg Raw TCP/IP, LPR, IPP (Ubehandlet TCP/IP, LPR, IPP) i katalogtreet i Network Settingskoplingen (Nettverksinnstillinger). 47

56 Utskrift i Windows 5. Gjør følgende under Raw TCP/IP Printing (Ubehandlet TCP/IP-utskrift): a. Velg Enable (Aktiver). b. Angi det nødvendige portnummeret ( ) under Port Number (Portnummer). 6. Velg Apply (Bruk) for å lagre endringene eller Undo (Angre) for å endre innstillingene tilbake til de gamle verdiene. Merk: Innstillingene trer ikke i kraft før du har startet maskinen på nytt. Installere skriverdriveren Se Skriverdrivere. Konfigurere skriverdriveren for Windows Manuell konfigurasjon av skriverdriver Slik konfigurerer du skriverdriveren uten å bruke toveiskommunikasjon: Følg trinnene nedenfor: 1. Velg Start-menyen i Windows. 2. Avhengig av operativsystemet, navigerer du til innstillingen Skrivere eller Enheter og skrivere. 3. Velg skriverikonet og velg deretter Skriveregenskaper. 4. Velg hver kategori og endre standardskriverinnstillingene etter behov. 5. Velg Bruk. 6. Velg OK. Toveiskommunikasjon Følg den fremgangsmåten nedenfor som gjelder for ditt operativsystem: 1. Velg Start-menyen i Windows. 2. Avhengig av operativsystemet, navigerer du til innstillingen Skrivere eller Enheter og skrivere. 3. Velg skriverikonet og velg deretter Skriveregenskaper. 4. Velg kategorien Ports (porter). 5. Merk av for Enable bidirectional support (aktiver toveiskommunikasjon). Toveiskommunikasjon oppdaterer automatisk skriverdriveren med skriverens installerte alternativer. Driverens utskriftsinnstillinger rapporterer informasjon om skriverens driftsstatus, aktive jobber, fullførte jobber og papirstatus. 6. Velg OK. 48

57 Utskrift i Windows AirPrint AirPrint er en programvarefunksjon som tillater driverløs utskrift fra Apple ios-basert mobilutstyr og Macintosh OS-basert utstyr. Skrivere med AirPrint lar deg skrive ut direkte fra en Macintosh, eller fra en iphone, ipad eller ipod touch. Merk: Ikke alle program støtter AirPrint. Trådløse enheter må være i samme trådløse nettverk som skriveren. Både IPP- og Bonjour (mdns)-protokollen på være aktivert for at AirPrint skal fungere. Enheten som sender AirPrint-jobben må være koplet til samme delnett som skriveren. Hvis du vil tillate at enheter fra andre delnett sender jobber, må du konfigurere nettverket til å sende multicast DNS-trafikk over flere delnett. Skrivere med AirPrint kan brukes med ipad (alle modeller), iphone (3GS eller senere) og ipod touch (tredje generasjon eller senere) som kjører nyeste versjon av ios. Macintosh OS-enheten må være Macintosh OS 10.7 eller senere. 1. Åpne nettleseren, skriv inn skriverens IP-adresse og trykk på Enter eller Retur. 2. Velg Login (pålogging) og angi ID (admin) og passord (1111). 3. Klikk Egenskaper > Nettverksinnstillinger > AirPrint. 4. Klikk på Aktivere for å aktivere AirPrint Merk: AirPrint er aktivert som standard når både IPP og Bonjour (mdns) er aktivert. Aktiver disse innstillingene ved å velge Egenskaper > Nettverksinnstillinger > Raw TCP / IP, LPR, IPP og Egenskaper>Nettverksinnstillinger>mDNS. 5. Hvis du vil endre skriverens navn, angir du et nytt navn i feltet Fullt navn. 6. Angi skriverens plassering i feltet Plassering. 7. Angi skriverens fysiske plassering eller adresse ved å skrive inn lengde- og breddegrad i desimalformat i feltet for geografisk beliggenhet. Bruk for eksempel koordinater som og for en plassering. 8. Klikk Bruk. 9. Start skriveren på nytt for å ta de nye innstillingene i bruk. 49

58 Utskrift i Windows Google Cloud Print Google Cloud Print er en tjeneste som lar brukeren skrive ut på en skriver ved hjelp av smarttelefonen, nettbrettet eller andre webtilkoblede enheter. Du trenger bare registrere din Google-konto for skriveren, så er du klar til å bruke tjenesten Google Cloud Print. Du kan skrive ut dokumenter eller e-poster med Chrome OS, Chrome-nettleseren eller et Gmail / Google Docs -program på din mobile enhet, slik at du ikke trenger å installere skriverdriveren på den mobile enheten. Se Googles webområde eller hvis du ønsker mer informasjon om Google Cloud Print. Merk: Kontroller at skriveren er slått på og koblet til et kablet eller trådløst nettverk som har tilgang til Internett. Avhengig av sikkerhetskonfigurasjonen, kan det hende at brannmuren ikke støtter Google Cloud Print. Opprett en Google e-postkonto. Konfigurer skriveren til å bruke IPv4. Konfigurer eventuelt innstillingene for proxy-server. 1. Åpne nettleseren, skriv inn skriverens IP-adresse i adressefeltet og trykk på Enter eller Retur. 2. Velg Login (pålogging) og angi ID (admin) og passord (1111). 3. Klikk Egenskaper > Nettverksinnstillinger > Google Cloud Print. 4. Hvis du vil endre skriverens navn, angir du et nytt navn i feltet for skrivernavn. 5. Hvis du må aktivere en proxy-server, velger du Proxy-innstillingerog skriver inn proxyinformasjonen. 6. Velg Test forbindelsenfor å kontrollere at tilkoblingen med skriveren er vellykket. 7. Klikk Registrer for å registrere denne enheten for Google Cloud Print. Merk: Dersom koblingen Claim Url (belegg URL) ikke vises når du klikker Registrer, oppdaterer du CentreWare Internet Services-siden og klikker Registrer. 8. Klikk Claim Url (belegg URL)-koblingen som vises. Dette åpner Google Cloud Print-webområdet, der du kan fullføre registreringen. 9. Klikk på Finish printer registration (fullfør skriverregistrering). 10. Nå er skriveren registrert for Google Cloud Print. Klikk på Administrer skriveren. Google Cloud Print-klare enheter vises på listen. 50

59 Papir og materialer 3 Dette kapitlet inneholder informasjon om de ulike materialene og materialstørrelsene som kan brukes i maskinen, tilgjengelige papirmagasiner og hvilke materialer/størrelser som støttes av de forskjellige magasinene. Dette kapitlet inneholder følgende: Legge i papir Angi papirstørrelse, -type og -kilde Papirspesifikasjoner Materialmottakere 51

60 Legge i papir Legge i papir Ett papirmagasin og én manuell mateåpning er standard på maskinen din. Skuffene har støtte for ulike typer materialer av ulike størrelser. Hvis du vil ha mer informasjon om materialer, kan du se Materialspesifikasjoner. Klargjøre papir for å legge i magasin Før du legger papir i papirmagasinet, må du lufte arkene ved å bøye dem frem og tilbake. Dermed skilles ark som kan være klebet sammen, og faren for papirstopp reduseres. Merk: Ikke ta papir ut av emballasjen før du skal bruke det. Da blir sjansen for papirstopp og feilmating mindre. Legge i magasin 1 Papirnivåindikatoren foran på magasin 1 viser hvor mye papir som er igjen i magasinet. Når magasinet er tomt, er indikatoren helt i bunnen slik det vises i illustrasjonen: 1 viser full, 2 viser tom. Følg instruksjonene nedenfor for å legge papir i maskinen. Magasin 1 har plass til opptil 250 ark med (80 g/m²) papir, kun A4 og Letter. Det rommer færre ark ved bruk av andre mediestørrelser. Hvis du vil ha mer informasjon om materialer, kan du se Materialspesifikasjoner. 1. Dra ut magasin 1 og legg papir i magasinet med utskriftssiden ned. Ikke fyll over maksimumsstreken som angis av symbolet. 52

61 Legge i papir 2. For å bruke lengre papir trykker du opp magasinforlengerspaken (1) og skyver den til ønsket posisjon. Skyv papirlengdestøtten (2) til den så vidt berører enden av papirbunken. 3. Flytt sidestøtten ved å klemme den sammen og skyve den mot papirbunken til den så vidt berører kanten av bunken. 4. Skyv papirmagasinet inn i maskinen. 5. Når du har lagt papir i den, må du velge Papir-kategorien i skriverdriveren for å angi riktig papirstørrelse og -type. Hvis du ikke bekrefter papirinformasjon, kan utskriften forsinkes. Bruke manuell mateåpning Den manuelle mateåpningen er plassert foran på maskinen. Det kan lukkes når det ikke er i bruk, slik at produktet blir mer kompakt. Bruk den manuelle mateåpningen til å skrive ut transparenter, etiketter, konvolutter eller postkort i tillegg til rask bruk av papirtyper eller -størrelser som ikke ligger i papirmagasinet. Når du bruker den manuelle mateåpningen til spesialmateriale, kan det være nødvendig å bruke bakdekslet som mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se materialmottakere. Godkjent materiale er vanlig papir på 3,0 x 5,0 tommer til 8,5 x 14 tommer, Legal (76 mm x 127 mm til 216 mm x 356 mm) med en tykkelse på mellom 60 g/m² og 220 g/m². Hvis du vil ha mer informasjon om materialer, kan du se Materialspesifikasjoner. 53

62 Legge i papir Legge materiale i manuell mateåpning 1. Trykk for å åpne for den manuelle mateåpningen, som befinner seg på forsiden av maskinen. Merk: Den manuelle mateåpningen rommer 1 ark av følgende materiale: 2080 g/m² vanlig papir, transparenter, etiketter, konvolutter eller kartong. 2. Legg i utskriftsmateriale mellom breddestøttene med utskriftssiden opp. Merk: Hold en transparent i kanten og unngå å berøre utskriftssiden. 3. Juster papirstøtten etter bredden på utskriftsmaterialet. Merk: Hvis materialet skrives ut med krøller, rynker, en brett eller tykke, svarte streker, åpner du bakdekselet og skriver ut på nytt. 4. Når du har lagt papir i den, må du velge Papir-kategorien i skriverdriveren for å angi riktig papirstørrelse og -type. Velg manuell mater for originalene. Hvis du ikke bekrefter papirinformasjon, kan utskriften forsinkes. Konvoluttmodus 1. Trykk for å åpne for den manuelle mateåpningen, som befinner seg på forsiden av maskinen. 2. Fjern alle skrukker på konvolutten før du legger den i den manuelle mateåpningen. Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om materialspesifikasjoner, kan du se Materialspesifikasjoner. 54

63 Legge i papir 3. Legg konvolutten med kortsiden inn og klaffen vendt ned som vist på illustrasjonen. 4. Juster papirstøtten etter bredden på utskriftsmaterialet. Merk: Hvis materialet skrives ut med krøller, rynker, en brett eller tykke, svarte streker, åpner du bakdekselet og skriver ut på nytt. 5. Når du har lagt papir i den manuelle mateåpningen, må du velge Papir-kategorien i skriverdriveren for å angi riktig papirstørrelse og -type. Velg manuell mater for originalene. Hvis du ikke bekrefter papirinformasjon, kan utskriften forsinkes. 6. Etter utskrift lukker du den manuelle mateåpningen. 55

64 Angi papirstørrelse, -type og -kilde Angi papirstørrelse, -type og -kilde Hvis du skal skrive ut fra datamaskinen, velger du papirstørrelse og -type i programmet du skriver ut fra. Alternativt kan du endre papirstørrelse og -type på datamaskinen ved å velge Xerox Easy Printer Manager > (Bytt til avansert modus) > Maskininnstillinger. 56

65 Papirspesifikasjoner Papirspesifikasjoner Retningslinjer for papir Følg disse retningslinjene ved valg av papir, konvolutter eller spesialpapir: Utskrift på fuktig, krøllet, brettet eller revet papir kan føre til papirstopp og dårlig kvalitet på utskriften. Bruk bare kopipapir av høy kvalitet. Unngå papir med preget skrift, perforeringer eller en struktur som er for grov eller for glatt. Lagre papiret i pakken til du skal bruke det. Lagre kartonger på paller eller hyller, ikke rett på gulvet. Ikke plasser tunge gjenstander på papiret enten det ligger innpakket eller ei. Hold papiret unna fuktighet og andre forhold som kan få det til å bli krøllet eller bøyd. Ved lagring bør du bruke vanntett emballasje (en plastboks eller -pose) for å unngå at papiret blir ødelagt av fuktighet og støv. Bruk alltid papir og annet materiale som oppfyller spesifikasjonene. Bruk bare konvolutter med skarpe, rene bretter: IKKE bruk konvolutter med hekter eller knapper. IKKE bruk konvolutter med vindu, bestrøket fôr, selvklebende forsegling eller andre syntetiske materialer. IKKE bruk konvolutter som er skadde eller av dårlig kvalitet. Bruk bare spesialmateriale som anbefales til bruk i laserskrivere. For å unngå at spesialmateriale, for eksempel transparenter og etikettark, kleber seg sammen, bør du ta dem ut av mottakeren så snart de er ferdige. Plasser transparenter på en jevn overflate når du tar dem ut av maskinen. Ikke la spesialmateriale ligge i den manuelle materåpningen i lange perioder av gangen. Støv og skitt kan samle seg og forårsake ujevn og dårlig utskrift. Unngå utgnidd trykk ved at du bare holder transparenter og bestrøket papir forsiktig i kantene. La ikke transparenter med trykk være utsatt for sollys over lang tid. Da kan trykket falme. Ubruk materiale lagres ved temperaturer mellom 15 C og 30 C. Den relative luftfuktigheten bør være på mellom 10 % og 70 %. Når du legger i papir, må du ikke fylle over maksimumsstreken som angis av symbolet. Kontroller at etikettenes lim tåler varmebehandling med en temperatur på 200 C i 0,1 sekund. Se til at det ikke er noe utildekket lim mellom etikettene. FORSIKTIG: Slike utildekkede områder kan føre til at etikettene blir dratt av når de skrives ut, noe som kan forårsake papirstopp. Utildekket lim kan også skade maskinens deler. Ikke mat et ark med etiketter gjennom maskinen flere ganger. Baksiden er bare utformet for én sirkulering gjennom maskinen. Ikke bruk etiketter som er skilt fra selve arket eller som er krøllet, har luftbobler eller er skadet på annen måte. 57

66 Papirspesifikasjoner Materialtyper Merk: Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig på din modell. Sjekk din maskintype i Komme i gang. Tabellen nedenfor viser materialtypene som støttes av de ulike papirmagasinene for utskrifter i følgende papirstørrelser: A4 8,27 x 11,69 tommer (210 x 297 mm) Letter 8,5 x 11,0 tommer (216 x 279 mm) Legal 8,5 x 14,0 tommer (216 x 355 mm) Oficio 8,5 x 13,5 tommer (216 x 343 mm) Folio 8,5 x 13,0 tommer (216 x 330 mm) Tastatur: O Støttes X Støttes ikke Typer Støttet tykkelse Skuff 1 Spesialmagasin Tosidigmodul Vanlig 70 til 90 g/m² O O O Tykt 91 til 105 g/m² O O O Tykkere 164 til 220 g/m² X O X Tynt 60 til 70 g/m² O O O Bomullspapir 75 til 90 g/m² X O X Farget 75 til 90 g/m² X O X Fortrykt 75 til 90 g/m² X O X Resirkulert 70 til 90 g/m² O O O Transparent (kun A4/Letter) 138 til 146 g/m² X O X Etiketter 120 til 150 g/m² X O X Kartong 121 til 163 g/m² O O X Standard 105 til 120 g/m² O O O Arkivering 105 til 120 g/m² Velg dette hvis utskriften må holde seg over lengre tid, for eksempel i arkiver O O X 58

67 Papirspesifikasjoner Tabellen nedenfor viser materialtypene som støttes av de ulike papirmagasinene for utskrifter i følgende papirstørrelser: JIS B5 7,17 x 10,12 tommer (182 x 257 mm) ISO B5 6,93 x 9,84 tommer (176 x 250 mm) Executive 7,25 x 10,50 tommer (184,2 x 266,7 mm) A5 5,85 x 8,27 tommer (148,5 x 210 mm) A6 4,13 x 5,85 tommer (105 x 148,5 mm) Postkort 4 x 6 tommer (101,6 x 152,4 mm) Monarch-konvolutter 3,88 x 7,5 tommer (98,4 x 190,5 mm) DL-konvolutter 4,33 x 8,66 tommer (110 x 220 mm) C5-konvolutter 6,38 x 9,02 tommer (162,0 x 229 mm) C6-konvolutter 4,49 x 6,38 tommer (114 x 162 mm) Nei. 10 konvolutter 4,12 x 9,5 tommer (105 x 241 mm) Tastatur: O Støttes X Støttes ikke Typer Støttet tykkelse Skuff 1 Spesialmagasin Dobbeltsidig Enhet Vanlig 70 til 90 g/m² O O X Tykt 91 til 105 g/m² O O X Tykkere 164 til 220 g/m² X O X Tynt 60 til 70 g/m² O O X Bomullspapir 75 til 90 g/m² X O X Farget 75 til 90 g/m² X O X Fortrykt 75 til 90 g/m² X O X Resirkulert 70 til 90 g/m² O O X Postkort 121 til 163 g/m² kartong X O X Konvolutter 75 til 90 g/m² X O X 59

68 Materialmottakere Materialmottakere Maskinen har to mottakere: Mottaker, forsiden ned, kan ta maksimum 150 ark originaler på 80 g/m², 10 transparenter og 10 ark med etiketter. Merk: Bare én transparent eller etikett kan mates samtidig. Bakre deksel, forsiden opp, ett ark om gangen. Maskinen sender utskrift til mottakeren som standard. Hvis spesialpapir som konvolutter skrives ut med rynker, krøller, bretter eller svarte linjer, bør du bruke bakdekslet til utskrift. Åpne bakdekslet og hold det åpent mens du skriver ut ett ark om gangen. Merk: Bakdekslet kan kun brukes til enkeltsidige jobber. Tosidig utskrift med åpent bakdeksel fører til papirstopp. Bruke mottakeren Mottakeren samler utskrifter med forsiden ned i samme rekkefølge som arkene ble skrevet ut. Mottakeren skal brukes til de fleste jobbene. Før du bruker mottakeren, må du sørge for at bakdekslet er lukket. Merk: Hvis det oppstår problemer med papir som kommer ut av mottakeren, for eksempel at det er svært krøllete, kan du prøve å skrive ut til bakdekslet. For å redusere papirstopp må du ikke åpne eller lukke bakdekslet når skriveren skriver ut. 60

69 Materialmottakere Bruke bakdekselet Merk: Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig på din modell. Sjekk din maskintype i Komme i gang. Når du bruker bakdekslet, kommer papiret ut av maskinen med forsiden opp. Utskriften fra spesialmagasinet til bakdekslet har rett papirbane, og kan forbedre utskriftskvaliteten når du skriver ut på spesialmaterialer. Når bakdekslet er åpent, sendes utskriften der. Merk: Bakdekslet kan kun brukes til enkeltsidige jobber. Tosidig utskrift med åpent bakdeksel fører til papirstopp. FORSIKTIG: Området rundt fikseringsenheten inni maskinens bakdeksel blir svært varmt når det er i bruk. Vær forsiktig når du åpner dette området. 61

70 Materialmottakere 62

71 Skriv ut 4 Dette produktet gir utskrift av høy kvalitet fra elektroniske dokumenter. Du kan bruke skriveren fra datamaskinen ved å installere den passende skriverdriveren. Du finner de mange skriverdriverne som kan brukes med maskinen på driver-cden, eller du kan laste ned de nyeste versjonene fra Xerox' nettsted Dette kapitlet inneholder følgende: Skrive ut med Windows Xerox Easy Printer Manager (EPM) Skrive ut med Macintosh Skrive ut med Linux Skrive ut med Unix 63

72 Skrive ut med Windows Skrive ut med Windows Nedenfor er en oversikt over utskriftsprosedyren og de tilgjengelige funksjonene når du skriver ut med Windows. Merk: Det kan være at noen alternativer er utilgjengelige, avhengig av skrivermodell og maskinkonfigurasjon. Bildene er veiledende. Utskriftsprosedyre Du kan skrive ut dokumenter fra datamaskinen med de medfølgende skriverdriverne. Skriverdriveren må være lastet på hver PC som skriver ut med maskinen. Merk: Når du velger et alternativ i utskriftsegenskaper eller innstillinger, vises i noen tilfeller varselmerket eller. Et -merke betyr at du kan velge dette alternativet, men at det ikke er anbefalt. Et -merke betyr at du ikke kan velge alternativet pga. maskininnstillingene eller miljøet. 1. Velg Skriv ut i programmet. 2. Velg maskinen fra rullegardinmenyen Skrivernavn. 3. Velg Egenskaper eller Innstillinger for å foreta utskriftsvalg i de forskjellige kategoriene. Se følgende hvis du vil ha mer informasjon: Favoritter-kategorien Grunnleggende-kategorien Papir-kategorien Grafikk-kategorien Avansert-kategorien Earth Smart-kategorien Xerox-kategorien 4. Velg OK for å bekrefte valgene. 5. Velg OK for å skrive ut dokumentet. Favoritter-kategorien Favoritter-kategorien viser standard- og brukerinnstilte favoritter. Alternativet Favoritter, som vises i hver kategori bortsett fra Xerox-kategorien, lar deg lagre gjeldende alternativer for fremtidig bruk. Følg disse trinnene for å lagre valgte alternativer i Favoritter: 1. Endre innstillingene etter behov i hver kategori. 2. Klikk på Lagre. 64

73 Skrive ut med Windows 3. Angi et navn og en beskrivelse, og velg ønsket ikon. 4. Klikk på OK. Når du lagrer Favoritter, lagrer du alle de valgte driver-alternativene. Velg en lagret innstilling ved å velge den i Favoritter-kategorien. Maskinen vil nå skrive ut med de innstillingene du har valgt. Slett en lagret innstilling ved å velge den i Favoritter-kategorien og klikke påslett. Merk: Du kan kun slette brukerinnstilte favoritter. Forhåndsvisning-kategorien Forhåndsvisning-kategorien i høyre panel vises kun i Favoritter-kategorien. Kategorien viser et grafisk sammendrag av de valgte alternativene. Detaljer-kategorien Detaljer-kategorien i høyre panel vises kun i Favoritter-kategorien. Kategorien viser et sammendrag av den valgte favoritten og fremhever inkompatible alternativer. Papir-kategorien Papir-kategorien i det høyre panelet vises i alle kategorier unntatt Favoritter og Xerox. Kategorien viser et grafisk sammendrag av de valgte alternativene. Enhets-kategorien Enhets-kategorien i det høyre panelet vises i alle kategorier unntatt Favoritter og Xerox. Den viser et sammendrag av enhetens innstillinger. Skriverstatus Merk: Skriverstatus-vinduet og innholdet i dette vinduet kan være forskjellig fra det som beskrives i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilken maskin eller hvilket operativsystem du bruker. Alternativet Skriverstatus, som vises i alle kategorier, overvåker og informerer om maskinstatusen. Dialogboksen Xerox skriverstatus viser følgende alternativer: Fargepulvernivå Du kan vise fargepulvernivået i hver tonerkassett. Maskinnavnet og antall tonerkassetter som vises i vinduet varierer etter hvilken maskin som brukes. Noen maskiner støtter ikke denne funksjonen. Alternativ Du kan velge varselinnstillinger for utskriftsjobber. 65

74 Skrive ut med Windows Bestille forbruksartikler Du kan bestille nye tonerkassetter på nett. Denne tasten åpner brukerhåndboken hvis det oppstår en feil. Du kan deretter gå til kapitlet om feilsøking i brukerhåndboken. Grunnleggende-kategorien I Grunnleggende-kategorien kan du velge utskriftsmodus og alternativer for å justere hvordan dokumentet vises på den utskrevne siden. Disse alternativene inkluderer innstillinger for papirretning, kvalitet, oppsett og dobbeltsidig utskrift. Merk: Det kan være at noen alternativer er utilgjengelige, avhengig av skrivermodell og maskinkonfigurasjon. Papirretning Papirretning gjør det mulig å velge hvordan trykket plasseres på siden. Stående: Skriver over bredden på siden, som et brev. Liggende: Skriver over lengden på siden, som et regneark. Roter 180 grader: Gjør det mulig å rotere siden 180 grader. Alternativer for oppsett Alternativer for oppsett brukes til å velge forskjellige oppsett for utskriften. Du kan velge antallet sider som skal skrives ut på et enkelt ark. Hvis du vil skrive ut mer enn én side per ark, reduseres sidene i størrelse og arrangeres i rekkefølgen som du angir. Én side per ark: Bruk dette alternativet hvis oppsettet ikke skal endres. Flere sider per ark: Bruk dette alternativet hvis du vil skrive ut flere sider på hver side. Du kan skrive ut opptil 16 bilder på ett ark. Velg ønsket antall bilder for hver side, siderekkefølge og om du vil ha kanter. Plakatutskrift: Bruk dette alternativet til å dele et dokument med én side inn i 4, 9 eller 16 segmenter. Hvert segment skrives ut på ett ark slik at de kan limes sammen til et dokument i plakatstørrelse. Velg Plakat 2x2 for fire sider, Plakat 3x3 for ni sider eller Plakat 4x4 for 16 sider. Velg deretter overlappingsbeløp i mm eller tommer. Skrive ut hefter: Brukes til å skrive ut dokumenter på begge sider av papiret, og arrangerer sidene slik at papiret kan brettes i to etter utskrift for å lage et hefte. Sidekant: Bruk dette alternativet for å velge fra et utvalg av sidekanter for utskriftene dine. 66

75 Skrive ut med Windows 1-sidig/2-sidig utskrift Du kan skrive ut på begge sider av arket. Før du skriver ut, må du bestemme dokumentets papirretning. Merk: Noen av alternativene kan være utilgjengelig på din modell. Standardinnstilling for skriver: Hvis du velger dette alternativet, bestemmes funksjonen av innstillingene som er foretatt på skriverens kontrollpanel. Ingen: Dokumentet skrives ut på en side. Langside: Dette er vanlig oppsett i bokbinding. Kortside: Denne typen brukes ofte i kalendre. Reverse Double-Sided Printing (Omvendt tosidig utskrift): Dokumentet skrives ut på begge sider, og trykket på baksiden roteres med 180 grader. Papir-kategorien Bruk alternativene i Papir-kategorien til å angi grunnleggende papirhåndteringsinnstillinger for skriveregenskapene. Eksemplarer Du kan velge hvor mange kopier som skal skrives ut. Velg mellom 1 til 999 kopier. Papiralternativer Opprinnelig str.: Angir størrelsen på originalene du bruker. Hvis den ønskede størrelsen ikke er oppgitt i størrelsesfeltet, kan du velge Rediger: Når vinduet for tilpasset papirformat kommer opp, angir du ønsket størrelse og velger OK. Innstillingen vises på listen slik at du kan velge den. Utskriftsstørrelse: Brukes til å angi størrelsen på utskriftspapiret. Prosent: Brukes til å endre innholdet på en side for å gjøre det større eller mindre på den utskrevne siden. Angi skaleringsforholdet i Prosent-boksen. Kilde: Bruk dette alternativet til å velge ønsket papirmagasin. Bruk Manuell mater når du skriver ut på spesialmaterialer, som konvolutter og transparenter. Hvis papirkilden er angitt til Automatisk valg, velger skriveren automatisk papirkilden basert på ønsket størrelse. Type: Angi en Type som tilsvarer papiret som ligger i det valgte magasinet. Det gir best utskriftskvalitet. Hvis du skriver ut på Konvolutter, må du sørge for at du har valgt Konvolutt. Avansert: De avanserte papiralternativene brukes til å velge en egen papirkilde for første side av dokumentet. Første side: Hvis du vil at den første siden skal skrives på en annen papirtype enn resten av dokumentet, velger du papirmagasinet som inneholder ønsket papir. Kilde: Bruk dette alternativet til å velge ønsket papirmagasin. Bruk Manuell mater når du skriver ut på spesialmaterialer, som konvolutter og transparenter. Hvis papirkilden er innstilt på Automatisk valg, velger skriveren automatisk papirkilden basert på ønsket størrelse. 67

76 Skrive ut med Windows Grafikk-kategorien Bruk følgende alternativer til å justere utskriftskvaliteten i henhold til dine utskriftsbehov. Kvalitet Dette alternativet lar deg velge Standard eller Høy oppløsning for grafikk. Skrift/tekst All tekst i svart: Merk av for dette alternativet hvis all teksten i dokumentet skal være helt svart, uansett hvilken farge som vises på skjermen. Avansert: Bruk dette alternativet til å angi skriftalternativer. True Type-skrift kan lastes ned som Kontur eller Punktgrafikk eller skrives ut som grafikk. Velg alternativet Bruk skriverskrifter hvis det ikke er nødvendig å laste ned skrifter og du vil bruke skriverskriftene. Graphic Controller (Grafikkontroller) Avansert: Bruke dette alternativet for å justere lysstyrke og kontrast. Fargepulversparing Velg På for å spare toner. Avansert-kategorien Du kan velge Avanserte utskriftsalternativer for dokumentet, for eksempel vannmerker eller overleggstekst. Vannmerke Dette alternativet brukes til å skrive tekst over et eksisterende dokument. Det er mange forhåndsdefinerte vannmerker i skriveren som kan endres, eller du kan legge til nye i listen. Bruke et eksisterende vannmerke Velg ønsket vannmerke fra rullegardinlisten Vannmerke. Du kan se det valgte vannmerket i forhåndsvisningsbildet. Lage et vannmerke 1. Velg Rediger fra rullegardinlisten Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerke vises. 2. Skriv inn en tekstmelding i meldingsboksen for vannmerke. Du kan skrive opptil 40 tegn. Meldingen vises i forhåndsvisningsvinduet. Når det er merket av for Bare første side, skrives vannmerket kun på første siden. 3. Velg alternativene for vannmerke. Du kan velge skriftnavn, stil, størrelse eller skygge fra Skriftattributter-delen og angi vinkelen på vannmerket fra Meldingsvinkel-delen. 4. Velg Legg til for å legge til det nye vannmerket i listen. 5. Velg OK når du er ferdig med redigeringen. 68

77 Skrive ut med Windows Redigere et vannmerke 1. Velg Rediger fra rullegardinlisten Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerke vises. 2. Velg vannmerket du vil redigere, fra listen over Aktuelle vannmerker, og endre alternativene for vannmerkemelding. 3. Velg Oppdater for å lagre endringene. 4. Velg OK når du er ferdig med redigeringen. Slette et vannmerke 1. Velg Rediger fra rullegardinlisten Vannmerke. Vinduet Rediger vannmerke vises. 2. Velg vannmerket du vil slette, fra Aktuelle vannmerker, og velg Slett. 3. Velg OK. Overlegg Et overlegg er tekst og/eller bilder som er lagret på harddisken som et spesialfilformat som skal skrives ut på alle dokumenter. Overlegg brukes ofte i stedet for forhåndstrykte skjemaer og brevhodepapir. Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig når du bruker PCL6-skriverdriveren. Opprette et nytt sideoverlegg Hvis du vil bruke et sideoverlegg, må du først lage et overlegg med logoen din eller et annet bilde. 1. Opprett eller åpne et dokument med teksten eller bildet som skal brukes i det nye sideoverlegget. Plasser elementene nøyaktig der du vil at de skal vises når de skrives ut som overlegg. 2. Velg Rediger fra rullegardinlisten Overlegg. Vinduet Rediger overlegg vises. 3. Velg Opprett og skriv inn et navn i Filnavn-boksen. Velg mottakerbane etter behov. 4. Velg Lagre. Navnet vises i boksen Overleggsliste. 5. Velg OK. Merk: Overleggsdokumentet må ha samme størrelse som dokumentene du skriver ut med overlegget. Ikke opprett et overlegg med et vannmerke. 6. Velg OK i kategorien Avansert. 7. Velg OK i hovedvinduet Skriv ut. 8. Meldingen Er du sikker? vises. Velg Ja for å bekrefte. Bruke et sideoverlegg 1. Velg ønsket overlegg fra rullegardinlisten Overlegg. Hvis ønsket overleggsfil ikke vises i overleggslisten, velger du Rediger-knappen og Load Overlay (Last overlegg), og velger Overleggsfil. Hvis ønsket overleggsfil er lagret i en ekstern kilde, kan du også laste filen når du åpner vinduet Load Overlay (Last overlegg). Når du har valgt filen, velger du Åpne. Filen vises i Overleggsliste-boksen og kan skrives ut. Velg overlegg fra Overleggsliste-boksen. 69

78 Skrive ut med Windows 2. Velg eventuelt Bekreft sideoverlegg ved utskrift. Hvis det er merket av for denne boksen, vises det en meldingsvindu hver gang du sender et dokument til utskrift, og du må bekrefte om du ønsker å skrive ut et overlegg på dokumentet. Hvis det ikke er merket av for denne boksen og det er valgt et overlegg, blir overlegget automatisk skrevet ut med dokumentet. 3. Velg OK. Slette et sideoverlegg 1. Velg Rediger fra rullegardinlisten Overlegg. Vinduet Rediger overlegg vises. 2. Velg overlegget du vil slette, fra Overleggsliste-boksen. 3. Velg Slett overlegg. Velg Ja når det vises et bekreftelsesvindu. 4. Velg OK. Leveringsvalg Velg ønsket utskriftsrekkefølge fra rullegardinlisten: Normal: Alle sider skrives ut. Omvendt rekkefølge: Skriveren skriver ut alle sidene fra siste til første side. Skriv ut oddetallssider: Skriveren skriver kun ut oddetallssider i dokumentet. Skriv ut partallssider: Skriveren skriver kun ut partallssider i dokumentet. Merk av for Hopp over tomme sider hvis du ikke vil skrive ut tomme sider. Merk av for Manuell marg for å legge til en innbindingsmarg, og velg Detaljer for å velge margens posisjon og bredde. Earth Smart-kategorien Earth Smart-kategorien har alternativer for å redusere strøm- og papirforbruk i utskriftsprosessen, og viser en visuell representasjon av besparelsene. Merk: Det kan være at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av maskinkonfigurasjon. Type Bruk rullegardinlisten Type til å velge de viktigste Earth Smart-alternativene for skriveren. Ingen: Det er ikke valgt noen alternativer for strøm- eller papirsparing. Miljøsmart utskrift: Når dette alternativet er valgt, kan du tilpasse 1-sidig/2-sidig utskrift, Oppsett, Hopp over tomme sider og Tonersparingsmodus i samsvar med dine krav. Skriverstandard:Dette alternativet velger automatisk skriverens standardinnstillinger. Resultatsimulator Dette området i Earth Smart-kategorien viser en visuell representasjon av beregnet strøm- og papirsparing basert på de valgte innstillingene. 70

79 Skrive ut med Windows Aktivere miljøsmarte innstillinger med Øko-knappen Øko-knappen på kontrollpanelet er tilordnet de miljøsmarte innstillingene i CentreWare Internetttjenester. Trykk på Øko-knappen for å aktivere eller deaktivere de miljøsmarte innstillingene. Standard utskriftsinnstillinger for PC-driver Følgende tabell viser standardinnstillingene for miljøsmarte innstillinger i CentreWare Internetttjenester: Skriver 2-sidig N-opp Hopp over blanke sider Tonersparing 3052NI Ikke tilgjengelig 2-opp På På 3260DN Langside 2-opp På På 3260DNI Langside 2-opp På På Xerox-kategorien Denne kategorien gir informasjon om versjon og opphavsrett samt koblinger til drivere og nedlastinger, bestilling av forbruksartikler og Xerox' webområde. 71

80 Xerox Easy Printer Manager (EPM) Xerox Easy Printer Manager (EPM) Xerox Easy Printer Manager er et Windows-basert program som kombinerer Xerox' maskininnstillinger på ett sted. Xerox Easy Printer Manager kombinerer enhetsinnstillinger samt utskrifts-/skannemiljøer, innstillinger/handlinger, Skann til PC og Faks til PC. Alle disse funksjonene gir en gateway som gjør det enkelt å bruke Xerox-enheter. Xerox Easy Printer Manager installeres automatisk under driverinstallasjonen. 72

81 Skrive ut med Macintosh Skrive ut med Macintosh Denne delen forklarer hvordan du skriver ut med en Macintosh. Du må angi utskriftsmiljøet før du skriver ut. Se Installasjon og oppsett. Skrive ut et dokument Når du skriver ut med en Macintosh, må du kontrollere skriverdriverinnstillingen i hvert program du bruker. Følg instruksjonene nedenfor for å skrive fra en Macintosh. 1. Åpne dokumentet du vil skrive ut. 2. Åpne Arkiv-menyen og velg Utskriftsformat (Document Setup (Dokumentformat) i noen programmer). 3. Velg papirstørrelse, papirretning, skaleringsforhold og andre alternativer. Kontroller at maskinen er valgt, og velg OK. 4. Åpne Arkiv-menyen og velg Skriv ut. 5. Velg hvor mange kopier du vil skrive ut, og angi hvilke sider du ønsker å skrive ut. 6. Velg Skriv ut. Endre utskriftsinnstillinger Du kan bruke maskinens avanserte utskriftsfunksjoner. Åpne et program og velg Skriv ut på Fil-menyen. Maskinnavnet som vises i vinduet for skriveregenskaper varierer etter hvilken maskin som brukes. Bortsett fra navnet er vinduet for skriveregenskaper satt sammen på en måte som tilsvarer følgende. Merk: Innstillingsalternativene kan variere etter skriver og Macintosh OS-versjon. TextEdit (Rediger tekst) Bruk dette alternativet til å skrive ut topp- og bunntekst. Utskriftsfunksjoner Angi en Papirtype som tilsvarer papiret som ligger i magasinet du vil skrive ut fra. Det gir best utskriftskvalitet. Hvis du legger i forskjellige typer utskriftsmateriale, velger du den tilsvarende papirtypen. 73

82 Skrive ut med Macintosh Oppsett I Oppsett-kategorien kan du justere hvordan dokumentet vises på den utskrevne siden. Du kan skrive ut flere sider på ett ark. Tosidig: Brukes til å skrive ut tosidige dokumenter. Reverse page orientation (Omvendt sideorientering): Brukes til å snu bildet på utskriften (rotere 180 grader). Hvis du for eksempel vil skrive ut toppen av et dokument langs venstre kant av papiret, velger du liggende retning og Reverse Page Orientation (Omvendt sideorientering). Papirhåndtering Dette alternativet brukes for å velge disse grunnleggende alternativene for papirhåndtering: Collate Pages (Sorter sider), Pages to Print (Antall sider som skal skrives ut), Page Order (Sidenes rekkefølge), Scale to fit paper size (Skaler til valgt papirstørrelse). Omslag Dette alternativet brukes for å skrive ut en omslagsside før eller etter dokumentet. Supply Levels (Nivå for forbruksartikler) Dette alternativet viser gjeldende tonernivå. Grafikk Du kan bruke dette alternativet til å velge utskriftsoppløsning. Jo høyere innstillingen, desto skarpere er trykte tegn og grafikk. Høy innstilling øker også tiden det tar å skrive ut et dokument. Skrive ut flere sider per ark Du kan skrive ut mer enn én side på ett ark. Denne funksjonen gir en kostnadseffektiv måte å skrive ut utkast. 1. Åpne et program og velg Skriv ut på Fil-menyen. 2. Velg Oppsett fra rullegardinlisten under Sider. I rullegardinlisten til Sider per ark velger du antallet sider som skal skrives ut på hvert ark. 3. Velg de andre alternativene du ønsker å bruke. 4. Velg Skriv ut. Maskinen skriver ut valgt antall sider som skal skrives ut på hvert ark. 74

83 Skrive ut med Macintosh Tosidig utskrift Du kan skrive ut på begge sider av arket. 1. I Macintosh-programmet velger du Skriv ut fra Arkiv-menyen. 2. Velg Layout fra rullegardinlisten under Retning. 3. Velg På for alternativet Tosidig utskrift. 4. Velg de andre alternativene du ønsker å bruke, og velg Skriv ut. Skrive ut med AirPrint AirPrint er en programvarefunksjon som tillater driverløs utskrift fra Apple ios-basert mobilutstyr og Mac OS-basert utstyr. Skrivere med AirPrint lar deg skrive ut direkte fra en Mac, eller fra en iphone, ipad eller ipod touch. Se under AirPrint i Installasjon og oppsett i denne håndboken for mer informasjon. Skrive ut med Google Cloud Print Google Cloud Print er en tjeneste som gjør det mulig å sende filer til en skriver fra en smarttelefon, et nettbrett eller en annen nettverkstilknyttet enhet. Se under Google Cloud Print i Installasjon og oppsett i denne håndboken for mer informasjon. 75

84 Skrive ut med Linux Skrive ut med Linux Skrive ut fra programmer Du kan skrive ut med Common Unix Printing System (CUPS) fra en rekke Linux-programmer. Du kan skrive ut på maskinen med et hvilket som helst slik program. 1. Åpne et program og velg Skriv ut på Fil-menyen. 2. Velg Skriv ut direkte med lpr. 3. Velg maskinen fra skriverlisten i LPR GUI-vinduet, og velger Egenskaper. 4. Endre utskriftsjobbegenskapene med følgende fire kategorier som vises øverst i vinduet. Generelt: Brukes til å endre papirstørrelse, papirtype og dokumentretning. Aktiverer tosidig utskrift, legger til start- og sluttbanner og endre antall sider per ark. Tekst: Brukes til å angi sidemarg og tekstalternativer, som mellomrom eller kolonner. Grafikk: Brukes til å angi bildealternativer som brukes når du skriver ut bildefiler, som fargealternativer, bildestørrelse eller bilderetning. Avansert: Brukes til å angi utskriftsoppløsning, papirkilde og mottaker. 5. Velg Bruk for å bruke endringene, og lukk Egenskaper-vinduet. 6. Velg OK i LPR GUI-vinduet for å begynne utskriften. Utskriftsvinduet vises, og her kan du kontrollere statusen til utskriftsjobben. Skrive ut filer Du kan skrive ut forskjellige filtyper på maskinen med standard CUPS-verktøy, direkte fra kommandolinjegrensesnittet. Driverpakken erstatter imidlertid det standard lpr-verktøyet med et mer brukervennlig LPR GUI-program. Slik skriver du ut dokumentfiler: 1. Skriv lpr <filnavn> fra Linux-kommandolinjen, og trykk på Enter. LPR GUI-vinduet vises. 2. Når du skriver only lpr og trykker på Enter, vises først vinduet Select file(s) to print (Velg fil(er) som skal skrives ut). Velg filene du ønsker å skrive ut, og velg Åpne. 3. Velg maskinen fra listen i LPR GUI-vinduet, og endre utskriftsjobbegenskaper. 4. Velg OK for å starte utskriften. 76

85 Skrive ut med Linux Konfigurere skriveregenskaper Du kan bruke Skriveregenskaper-vinduet i Skriverkonfigurasjonen til å endre egenskapene for maskinen som en skriver. 1. Åpne Unified Driver Configurator. Bytt eventuelt til skriverkonfigurasjon. 2. Velg maskinen på listen over tilgjengelige skrivere, og velg Egenskaper. 3. Vinduet Printer Properties (Skriveregenskaper) åpnes. Følgende fem kategorier vises øverst i vinduet: Generelt: Bruk dette alternativet til å endre skriverplassering og -navn. Navnet som angis i denne kategorien, vises i skriverlisten i skriverkonfigurasjonen. Connection (Tilkobling): Bruk dette alternativet til å vise eller velge en annen port. Hvis du endrer maskinporten fra USB til parallell eller omvendt mens den er i bruk, må du konfigurere maskinporten i kategorien på nytt. Driver: Bruk dette alternativet til å vise eller velge en annen maskindriver. Velg Options (Alternativer) for å angi standard enhetsinnstillinger. Jobs (Jobber): Dette alternativet viser listen over utskriftsjobber. Velg Cancel job (Avbryt jobb) for å avbryte den valgte jobben, og merk av for Show completed jobs (Vis fullførte jobber) for å se de forrige jobbene i jobblisten. Classes (Klasser): Dette alternativet viser hvilken klasse maskinen er i. Velg Add to Class (Legg til klasse) for å legge til maskinen i en bestemt klasse, eller velg Remove from Class (Fjern fra klasse) for å fjerne maskinen fra den valgte klassen. 4. Velg OK for å bruke endringene, og lukk skriveregenskaper-vinduet. 77

86 Skrive ut med Unix Skrive ut med Unix Skrive ut filer Når du har installert skriveren, velger du bilde, tekst eller PS-fil som skal skrives ut. 1. Bruk kommandoen «printui <filenavn_til_utskrift>». Hvis du for eksempel skal skrive ut «dokument1», bruker du kommandoen printui dokument1. Dette åpner Unix-skriverdriverens Print Job Manager (Utskriftsstyrer) der du kan velge forskjellige utskriftsalternativer. 2. Velg en skriver som allerede er lagt til. 3. Velg utskriftsalternativene fra vinduet, for eksempel Page Selection (Sidevalg). 4. Velg hvor ønsket antall kopier i Number of Copies (Antall kopier). 5. Trykk på OK for å skrive ut jobben. Konfigurere skriveregenskaper Unix-skriverdriverens Print Job Manager kan brukes til å konfigurere forskjellige utskriftsalternativer med alternativet Properties (Egenskaper). Følgende hurtigtaster kan også brukes: H for Hjelp, O for OK, A for Anvend og C for Avbryt. Generelt-kategorien Papirstørrelse: Angi papirstørrelsen til A4, Letter eller en annen papirstørrelse, avhengig av behov. Papirtype: Velg type papir. De tilgjengelige alternativene i listeboksen er skriverstandard, vanlig og tykt. Papirkilde: Brukes for å velge hvilket magasin som brukes. Automatisk valg er standard. Papirretning: Velg i hvilken retning informasjonen skal skrives på siden. Dobbeltsidig: Skriv ut på begge sider for å spare papir. Multiple pages (Flere sider): Skriv ut flere sider på en side av arket. Sidekant: Velg en av kantstilene (for eksempel enkeltlinje, dobbeltlinje) Bildekategorien I denne kategorien kan du endre lysstyrke, oppløsning eller bilderetning. Tekstkategorien Bruk denne kategorien til å angi tegnmarg, linjeavstand eller kolonnene i den faktiske utskriften. 78

87 Skrive ut med Unix Margkategorien Use Margins (Bruk marger): Angi marger for dokumentet. Marger er ikke aktivert som standard. Brukeren kan endre marginnstillingene ved å endre verdiene i de forskjellige feltene. Disse verdiene er angitt som standard, og varierer etter valgt sidestørrelse. Unit (Enhet): Endre enheter til punkter, tommer eller centimeter. Kategorien for skriverspesifikke innstillinger Velg forskjellige alternativer i JCL og General (Generelt) for å tilpasse forskjellige innstillinger. Disse alternativene er spesifikke for skriveren, og er avhengig av PPD-filen. 79

88 Skrive ut med Unix 80

89 Sikkerhet 5 Dette kapitlet beskriver hvordan du konfigurerer maskinens sikkerhetsfunksjoner. Følgende emner er nevnt i dette kapitlet: Sikkerhet hos Xerox Sikkerhetsinnstillinger Administrasjon av maskinens digitale sertifikat SNMP SNMPv3 IPsec IP-filtrering 802.1x-autentisering 81

90 Sikkerhet hos Xerox Sikkerhet hos Xerox Hvis du vil se den siste informasjonen om sikker installering, oppsett og drift av maskinen, se webområdet om Xerox-sikkerhetsinformasjon på Sikkerhetsinnstillinger Hvis du vil forhindre uautoriserte endringer av skriverinnstillingene, må du sikre at en påloggings-id og et passord er angitt i Systemadministrator-området. Administratorkontoer 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Systemsikkerhet-koblingen. 6. Velg Systemadministrator. 7. Angi eventuelt administratordetaljer for: Navn Telefonnummer Plassering E-postadresse 8. Alternativet WebUI-tilgangskontroll styrer tilgang til skjermbildet Internett-tjenester. Merk av for Aktiver ved behov. 9. Hvis du vil endre administratorpassord, merker du av for Endre passord og angir nødvendig Påloggings-D og Passord. Standardverdiene er henholdsvis admin og Velg Avansert-knappen for Avansert tilgangskontroll. 11. Merk eventuelt av for Beskytt pålogget IPv4-adresse og angi den påloggede IP-adressen du vil beskytte, i boksen IPv4-adresse. 12. Velg ønsket alternativ for Policy ved påloggingsfeil. Dette er alternativene: Av, 3 ganger og 5 ganger. 13. Velg ønsket antall minutter fra menyen Automatisk utlogging. 14. Velg Sikkerhet Tilbakestill innstillinger for å aktivere dette alternativet ved behov. 15. Velg Lagre. 16. Velg Bruk for å lagre endringene. 17. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 82

91 Sikkerhetsinnstillinger Funksjonsadministrasjon På skjermbildet Funksjonsadministrasjon kan du styre tjenester, fysiske porter, PC-skannesikkerhet og nettverksprotokoller som er tilgjengelige på maskinen. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Systemsikkerhet-koblingen. 6. Velg koblingen Funksjonsadministrasjon i katalogtreet. 7. Hvis du vil aktivere eller deaktivere en funksjon, velger du ønsket Aktiver-boks eller Deaktiverkobling. For LPR/LPD-protokoll angir du ønsket portnummer. (Standardverdien er 515.) For Rå TCP/IP-utskriftsprotokoll angir du ønsket portnummer (standardverdien er 9100). 8. Klikk på Bruk for å lagre endringene. 9. Velg OK. Start enheten på nytt På skjermbildet Start enheten på nytt kan du omstarte maskinen eksternt fra skrivebordet. Merk: Når maskinen er startet på nytt, vil nettverkskontrolleren bruke litt tid på omstarten. Nettverkstilkoblinger vil ikke være tilgjengelig i dette tidsrommet. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Velg Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Systemsikkerhet-koblingen. 6. Velg koblingen Start enhet på nytt i katalogtreet. 7. Hvis du vil starte maskinen på nytt, velger du ønsket knapp for Start på nytt nå. 8. Skjermbildet Vil du virkelig starte enheten på nytt vises. Klikk på Ja. Maskinen starter på nytt. CentreWare Internet Services kan være utilgjengelige i flere minutter mens maskinen starter på nytt. 83

92 Administrasjon av maskinens digitale sertifikat Administrasjon av maskinens digitale sertifikat Følgende emner er nevnt i dette avsnittet: Oversikt Informasjonssjekkliste Tilgang til skjermbildet Administrasjon av maskinens digitale sertifikat Opprett et selvsignert sertifikat Installer et CA-signert maskinsertifikat Aktiver sikkerhetstilkobling Oversikt Maskinen kan konfigureres for sikker tilgang med SSL- (Secure Socket Layer) protokollen via digitale sertifikater. SSL aktiverer sikker tilgang til maskinen. Hvis du vil aktivere SSL på en maskin, må den ha sitt eget digitale sertifikat. Når klienter gjør en anmodning til maskinen, eksporterer den sertifikatet for å tilby en kryptert kanal. Det finnes to alternativer for å innhente et serversertifikat for maskinen: Få maskinen til å opprette et selvsignert sertifikat Opprett en anmodning til en sertifikatmyndighet om å undertegne et sertifikat som kan lastes opp til maskinen. Et selvsignert sertifikat betyr at maskinen signerer sitt eget sertifikat som klarert og genererer den offentlige nøkkelen som skal brukes i SSL-krypteringen. Et sertifikat fra en sertifikatmyndighet eller en server som fungerer som sertifikatmyndighet (for eksempel når Windows 2000 kjører sertifikattjenester), kan lastes opp til maskinen. Merk: En separat anmodning er nødvendig for hver Xerox-maskin. Informasjonssjekkliste Kontroller at maskinen er konfigurert med følgende elementer: En IP-adresse eller et vertsnavn må konfigureres på maskinen. DNS må aktiveres og konfigureres på maskinen. Merk: Dette brukes til å angi startklokkeslettet for selvsignerte sertifikater. Tilgang til skjermbildet Administrasjon av maskinens digitale sertifikat 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Velg Egenskaper. 84

93 Administrasjon av maskinens digitale sertifikat 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Nettverkssikkerhet-koblingen. 6. Velg koblingen Digitalt sertifikat. Siden Administrasjon av sertifikat vises. 7. Velg Legg til. Velg et av følgende alternativer: Installer/opprett enhetssertifikat eller CSR. Følgende alternativer er tilgjengelige: Opprett et selvsignert sertifikat Installer CA-signert maskinsertifikat Opprett en anmodning om signering av sertifikat Installer rotsertifikat Opprett et selvsignert sertifikat 1. I området Installer/opprett nytt sertifikat velger du Opprett et selvsignert sertifikat. 2. Velg Neste. 3. I området Selvsignert sertifikat: a. Skriv inn et fullt navn. b. I feltet Landsnummer på 2 bokstaver angir du landskoden som representerer landet der maskinen befinner seg. Landskoden må angis som en tobokstavers ISO 3166-landskode. c. Ved behov angir du detaljer i følgende felt: Delstat/provins By/sted Organisasjon Organisasjonsenhet Angitt informasjon for disse alternativene bør beskrive maskinen ifølge X500-katalogopplegget, men kan være av hvilken som helst verdi som er meningsfull for kunden når maskinen skal identifiseres. Merk: Vanlig navn hentes fra maskinens IP-adresse/vertsnavn og domenenavn. d. I boksen Gyldighetsperiode angir du antall dager som sertifikatet skal være gyldig. Så snart den angitte tiden er nådd, vil sertifikatet utløpe. Startklokkeslettet er basert på gjeldende maskinsystemtid, så det er viktig at klokken stilles riktig på maskinen. e. Angi e-postadressen til administratoren som er ansvarlig for sikker administrasjon av maskinen. 4. Velg Neste-knappen. Det vises en melding om hvordan genereringen av sertifikatet forløp. 5. Klikk på Lukk-knappen. Sertifikatet vises i området Administrasjon av sertifikat. 6. Følg trinnene i Aktiver sikkerhetstilkobling. 85

94 Administrasjon av maskinens digitale sertifikat Opprett en anmodning om signering av sertifikat 1. I området Installer/opprett nytt sertifikat velger du Opprett en anmodning om signering av sertifikat. 2. Velg Neste. 3. I området Anmodning om signering av sertifikat (CSR): a. Skriv inn et fullt navn for å identifisere anmodningen. b. I feltet Landsnummer på 2 bokstaver angir du landskoden som representerer landet der maskinen befinner seg. Landskoden må angis som en tobokstavers ISO 3166-landskode. c. Ved behov angir du detaljer i følgende felt: Delstat/provins By/sted Organisasjon Organisasjonsenhet Angitt informasjon for disse alternativene bør beskrive maskinen ifølge X500-katalogopplegget, men kan være av hvilken som helst verdi som er meningsfull for kunden når maskinen skal identifiseres. Merk: Vanlig navn hentes fra maskinens IP-adresse/vertsnavn og domenenavn. d. Angi e-postadressen til administratoren som er ansvarlig for sikker administrasjon av maskinen. 4. Klikk på Neste. 5. Klikk på Last ned i området Anmodning om signering av sertifikat (CSR). 6. Send den nedlastede filen til din sertifikatmyndighet for digital signering. 7. Når du mottar det signerte sertifikatet tilbake fra sertifikatmyndigheten, følger du trinnene nedenfor for å installer et CA-signert maskinsertifikat. Installer CA-signert maskinsertifikat 1. I området Installer/opprett nytt sertifikat velger du Installer CA-signert maskinsertifikat. 2. Velg Neste. 3. I Sertifikatinformasjon-området: a. Skriv inn et vennlig navn for å identifisere sertifikatet b. Angi ønsket Privat passord og Bekreft passord. c. I området CA-signert sertifikat klikker du på Bla gjennom for å finne sertifikatfilen på datamaskinen. Velg filen. d. Klikk på Neste. 4. Velg Bruk-knappen for å godta endringene. Hvis du blir bedt om det, angir du administratoren brukernavn (admin) og passord (1111) og velger OK. 5. Hvis dette er vellykket, viser området Gjeldende status en bekreftelsesmelding. 6. Følg trinnene i Aktiver sikkerhetstilkobling. 86

95 Administrasjon av maskinens digitale sertifikat Installer rotsertifikat 1. I området Installer rotsertifikat velger du Installer nytt rotsertifikat. 2. Velg Neste. 3. I området Sertifikatinformasjon skriver du inn et vennlig navn for å identifisere sertifikatet. 4. I området Rotsertifikat klikker du på Bla gjennom for å finne sertifikatfilen på datamaskinen. Velg filen. 5. Klikk på Neste. 6. Velg Bruk-knappen for å godta endringene. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger tpålogging. 7. Hvis dette er vellykket, viser området Gjeldende status en bekreftelsesmelding. 8. Følg trinnene i Aktiver sikkerhetstilkobling. Aktiver sikkerhetstilkobling Så snart maskinen har et maskinserversertifikat, kan du aktivere sikkerhetstilkobling. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Velg Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Nettverkssikkerhet-koblingen. 6. Velg Sikkerhetstilkobling-koblingen. 7. Klikk på Velg sertifikat-knappen og velg ønsket sertifikat. Klikk på Velg. Sertifikatet vises i området Sertifikat for sikkerhetstilkobling. 8. I området Sikker HTTP velger du ønsket alternativ fra HTTPS-menyen. Velg Både HTTP og HTTPS for å aktivere sikker IPP, eller velg Bare HTTPSy. 9. Velg import- og eksportfunksjoner etter behov. 10. Hvis du valgte Både HTTP og HTTPS, velger du På fra IPPS-menyen ved behov. 11. Velg Bruk for å lagre endringene. 87

96 Administrasjon av maskinens digitale sertifikat Rediger eller slett et sertifikat 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Nettverkssikkerhet-koblingen. 6. Velg koblingen Digitalt sertifikat. Siden Sertifikatadministrasjon viser en liste over sertifikatene som er installert på denne maskinen. 7. Merk av ved siden av Fullt navn for sertifikatet du vil redigere eller slette. Velg Rediger-knappen for å redigere sertifikatet. Foreta nødvendige endringer og klikk på Bruk. Velg Slett-knappen for å slette sertifikatet, og klikk på Ja for å bekrefte. 88

97 SNMP SNMP Innstillingene fr SNMP (Simple Network Management Protocol) kan konfigureres via CentreWare Internet Services. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Velg Egenskaper. 5. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du SNMP-koblingen. 6. Velg SNMPv1/v2. a. Merk av for Aktiver for å aktivere SNMPv1/v2-protokollen. b. Velg ønsket Gruppennavn fra listen, eller klikk på Legg til for å legge til en ny SNMP-gruppe. Popup-menyen Legg til vises. Angi ønsket navn på SNMP-gruppen. Velg ønsket tilgangstillatelse. 7. Velg Bruk for å lagre endringene. 8. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. SNMP-feller Du kan angi adresser for IPv4-fellemål. 1. Fra SNMP-siden i området SNMP-feller velger du Legg til. 2. I området Adresse for fellemål angir du detaljene i feltene IPv4-adresse og Portnummer. 3. I Feller-området angir du navnet i feltet SNMP-gruppenavn. 4. Under Feller som kan mottas merker du av for aktuelle alternativer for følgende feller: Skriverfeller Kalde startfeller Varme startfeller 5. Velg Bruk når bekreftelsesmeldingen vises. 6. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. Slik redigerer du gruppenavn eller SNMP-feller 1. Fra SNMP-siden, i området Gruppenavn eller SNMP-feller, velger du navnet eller adressen du vil redigere. 2. Velg Rediger. 3. Endre aktuelle alternativer og velg Bruk for å lagre endringene. 4. Velg OK. 89

98 SNMP Slik sletter du gruppenavn eller SNMP-feller 1. Fra SNMP-siden, i området Gruppenavn eller SNMP-feller, velger du navnet eller adressen du vil slette. 2. Velg Slett. 3. Velg Ja. Merk: Endringer av GET- eller SET-gruppenavn for denne maskinen vil kreve tilsvarende endringer av GET- eller SET-gruppenavn for hver applikasjon som bruker SNMP-protokollen til å kommunisere med denne maskinen (f.eks. Xerox CentreWare Web, tredjepartsapplikasjoner for nettverksadministrasjon, osv.). 90

99 SNMPv3 SNMPv3 SNMPv3 kan aktiveres for å opprette en kryptert kanal for sikker behandling av maskinen. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra koblingen Nettverksinnstillinger velger du SNMP-koblingen. 6. Velg SNMPv3-koblingen. SNMPv3-siden vises. 7. I Oppsett-området: a. Merk av for Aktiver for å aktivere esnmpv3-protokollen. b. I Godkjenning-området angir du ønsket Brukernavn. c. Skriv inn et passord i feltet Godkjenningspassord. d. Skriv inn et passord igjen i feltet Bekreft passord. e. For Godkjenningsalgoritme velger du enten MD5 eller SHA. f. Skriv inn et passord i feltet Sikkerhetspassord. g. Skriv inn passordet igjen i feltet Bekreft passord. h. Personvernalgoritmen vises. 8. Velg Bruk for å lagre endringene. 9. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 91

100 IPsec IPsec IPsec (IP-sikkerhet) består av protokollene IP AH (Authentication Header) og IP ESP (Encapsulating Security Payload), som sikrer IP-kommunikasjonen i nettverkslaget til protokollstakken, ved hjelp av både godkjennings- og datakrypteringsteknikker. Muligheten til å sende IPsec-krypterte data til skriveren tilbys gjennom bruk av en offentlig kryptografisk nøkkel, som etterfølger en nettverksforhandlingsøkt mellom iverksetteren (klientarbeidsstasjonen) og respondenten (skriver eller server). For å sende krypterte data til skriveren må arbeidsstasjonen og skriveren etablere en sikkerhetstilordning med hverandre ved å verifisere et samsvarende passord (delt hemmelighet) overfor hverandre. Hvis denne godkjenningen er vellykket, vil en øktspesifikk offentlig nøkkel brukes til å sende IPsec-krypterte data over TCP/IP-nettverket til skriveren. SSL-protokollene (Secure Sockets Layer) tilbyr ekstra sikkerhet i forhandlingsprosessen og brukes til å sikre identitetene til de kommuniserende partene med digitale signaturer (individualiserte sjekksummer som verifiserer dataintegriteten). Dette bidrar til å forhindre at nettverkssniffere kan gjette passordet. Aktiver IPsec Denne prosedyren krever at du har en delt hemmelighet tilgjengelig. IPsec kan ikke aktiveres før en sikker tilkobling er aktivert på maskinen. Se Aktiver sikkerhetstilkobling hvis du vil ha instruksjoner. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Velg Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Nettverkssikkerhet-koblingen. 6. Velg IP-sikkerhet-koblingen. IP-sikkerhet-siden vises. 7. Klikk på Aktiver for å aktivere IPsec-protokollen. 8. Angi Delt hemmelighet og Bekreft delt hemmelighet. 9. Velg Bruk for å lagre innstillingene. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 10. Gjeldende status for IPsec bekrefter statusen til IPsec-protokollen. 11. Hvis du vil endre den delte hemmeligheten, klikker du på knappen Endre delt hemmelighet og angir informasjon om den nye, delte hemmeligheten. 12. Klikk på Bruk for å lagre endringene. 92

101 IP-filtrering IP-filtrering Oversikt IP-filtrering er en sikkerhetsfunksjon som lar deg styre tilgang til Internett-tjenester. Med IP-filtrering kan du forhindre uautorisert tilgang via IP (Internett-protokoll). IP-filtreringsfunksjonen tilbyr sikkerhet til maskinen ved å la deg registrere IP-adressene som har lov til å kommunisere med maskinen. Denne funksjonen brukes til å forhindre at Rå TCP/IP-utskrift, LPR/LPD, HTTP, Faks til PC, IPP, SNMP og Scan Manager for nettverk blir tilgjengelig for uautoriserte brukere Aktiver IP-filtrering 1. Åpne nettleseren fra arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Klikk på Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn administratorens bruker-id (admin) og passord (1111) og klikker på Pålogging. 5. Klikk på Sikkerhet-koblingen. 6. Klikk på Nettverkssikkerhet-koblingen. For IPv4-filtrering 1. Velg IPv4-filtrering. 2. Merk av for Aktiver IPv4-filtrering. 3. Angi IP-adressene for å tillate at IP-adresser får tilgang til enheten. 4. Angi IP-adressen eller et IP-adresseintervall ved å bruke en stjerne (*) som jokertegn. For eksempel følgende: * brukes til å referere til et subnett av vertsadresser * brukes til å referere til et bredere subnett av vertsadresser 192.* brukes til å referere til et bredest mulig subnett av vertsadresser 5. Muligheten til å filtrere på en eller flere porter støttes også. Angi portinformasjonen. 6. Klikk på Bruk for å godta endringene. 7. Klikk på OK. For IPv6-filtrering 1. Velg IPv6-filtrering. 2. Merk av for Aktiver IPv6-filtrering. 3. Angi IP-adressene for å tillate at IP-adresser får tilgang til enheten. 93

102 IP-filtrering 4. Angi IPv6-adressen i form av en CIDR-konvensjon. Prefikset angir antall bits det skal refereres til fra venstre. For eksempel følgende: 2001:DB8:1234:215:215:99FF:FE04:D345 / 128 brukes til å referere til en komplett adresse. 2001:DB8:1234:215:215:99FF:FE04:D345 / 64 brukes til å referere til prefiksadressen som bare består av de 64 bits lengst til venstre. 2001:DB8:1234:215:215:99FF: / 80 brukes til å referere til prefiksadressen som bare består av de 80 bits lengst til venstre. 5. Muligheten til å filtrere på en eller flere porter støttes også. Angi portinformasjonen. 6. Klikk på Bruk for å godta endringene. 7. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. Aktiver MAC-filtrering 1. Velg MAC-filtrering i katalogtreet. Siden MAC-filtrering vises. 2. Merk av for Aktiver MAC-filtrering. 3. I området MAC-adresse som skal filtreres ut velger du Legg til. 4. Angi MAC-adressen du vil filtrere ut. 5. Velg Bruk for å lagre endringene. 6. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 94

103 802.1x-autentisering 802.1x-autentisering Dette er en prosedyre du følger for å installere og sette opp 802.1X-autentisering: Oversikt Xerox-maskinen støtter IEEE 802.1X-autentisering via EAP (Extensible Authentication Protocol). IEEE 802.1X sikrer at alle maskiner i nettverket er autentisert og autorisert til å bruke nettverket X kan aktiveres for maskiner som er tilkoblet gjennom kablede Ethernet-nettverk. Administratoren kan konfigurere maskinen for bruk av én EAP-type. Maskinen støtter følgende EAP-typer: EAP-MD5 PEAP EAP-MSCHAPv2 EAP-TLS Informasjonssjekkliste Før start må du sikre at følgende elementer er tilgjengelige, og/eller at oppgavene er utført: 802.1X-autentisering må støttes i nettverket som maskinen er tilkoblet. Kontroller at 802.1X-autentiseringsserveren og autentiseringsswitchen er tilgjengelig på nettverket. Opprett et brukernavn og passord på autentiseringsserveren som skal brukes til å autentisere maskinen. Aktiver 802.1X ved hjelp av CentreWare Internet Services Autentisering via TLS krever at et maskinsertifikat skal konfigureres eller lastes opp til maskinen. Hvis du vil ha instruksjoner, se Tilgang til skjermbildet Administrasjon av maskinens digitale sertifikat. Autentisering via PEAP og TLS krever at et rotsertifikat lastes opp til maskinen. Hvis du vil ha instruksjoner, se Installer rotsertifikat. 1. Åpne nettleseren på arbeidsstasjonen og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Egenskaper-ikonet. 4. Hvis du blir bedt om det, angir du administratorens brukernavn (admin) og passord (1111) og velger Pålogging. Klikk på Egenskaper. 5. Fra Sikkerhet-koblingen på venstre side velger du Nettverkssikkerhet-koblingen. 95

104 802.1x-autentisering 6. Velg 802.1X i katalogtreet x-sikkerhet-siden vises. a. For 802.1x-sikkerhet merker du av for Aktiver for å aktivere. b. Fra området Godkjenningsmetoder velger du en av følgende metoder: EAP-MD5 EAP-MSCHAPv2 PEAP TLS 7. Hvis du velger EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2 eller PEAP, vises alternativet Påloggingsinformasjon. Skriv inn nødvendige detaljer i feltene Brukernavn og Passord. 8. Hvis du velger PEAP eller TLS, vises alternativet Servervalidering. Klikk på Velg sertifikat-knappen og velg ønsket rotsertifikat for å tilby servervalidering. 9. Hvis du velger TLS, vises alternativet Enhetsvalidering. Klikk på Velg sertifikat-knappen og velg ønsket sertifikat for å tilby enhetsvalidering. 10. Velg Bruk-knappen for å godta endringene. 11. Velg OK når bekreftelsesmeldingen vises. 96

105 Vedlikehold 6 Dette kapitlet inneholder følgende: Forbruksartikler Generelt vedlikehold Programvareoppdatering 97

106 Forbruksartikler Forbruksartikler Forbruksartikler som brukeren kan bytte selv, omfatter følgende for denne skriveren: Xerox Phaser 3052/3260 fargepulverkassett med standardkapasitet Xerox Phaser 3052/3260 fargepulverkassett med høy kapasitet Xerox Phaser 3052/3260 trommelkassett med standardkapasitet Legge inn en ordre på Xerox-forbruksartikler: Xerox-forbruksartikler til skriveren kan bestilles på flere måter: Kontakt din lokale Xerox-representant eller -forhandler. Oppgi firmanavn, produktnummer og maskinens serienummer. Merk: Maskinens serienummer finner du på maskinens dataplate på bakdekslet. Det er tilgjengelig fra Maskinstatus-knappen på Systemoppsett-menyen og kan også skrives ut på konfigureringsrapporten. Bestille forbruksartikler på nettet på Åpne Xerox' nettside via Easy Printer Manager: 1. Velg skriveren du ønsker å bestille forbruksartikler for. 2. Klikk på Order Supplies-knappen (Bestill forbruksartikler). 3. Når et annet vindu vises, velger du Order Supplies (Bestill forbruksartikler) Når Xerox' nettside for bestilling av forbruksartikler vises, legger du inn bestillingen. Åpne Xerox' nettside via CentreWare: Klikk kategorien Support (Støtte) på skriverens CWIS-side og deretter Support Links (Støttekoplinger) i venstre navigasjonspanel. Klikk deretter koplingen Order Supplies (Bestill forbruksartikler) nederst på siden for å gå til Xerox' nettsted og bestille på nettet. ADVARSEL: Det anbefales at du ikke bruker forbruksartikler fra andre enn Xerox. Hvis du bruker fargepulver- og trommelkassetter som ikke inneholder ekte Xerox-fargepulver, kan det påvirke utskriftskvaliteten og ytelsen til skriveren. Xerox-fargepulveret er det eneste fargepulveret som er utformet og produsert i henhold til strenge kvalitetskontroller av Xerox for bruk med denne skriveren. Xerox-garantien, serviceavtalen og Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) dekker ikke skader, feil eller redusert ytelse som skyldes bruk av forbruksartikler fra andre enn Xerox, eller bruk av forbruksartikler fra Xerox som ikke er beregnet for denne skriveren. Total Satisfaction Guarantee (Xerox Total Garanti) er tilgjengelig i USA og Canada. Garantidekningen kan variere utenfor disse områdene. Kontakt din Xerox-representant hvis du vil vite mer. 98

107 Forbruksartikler Kontrollere statusen til forbruksartiklene Du kan når som helst kontrollere statusen til forbruksartiklene i skriveren på flere måter. Fra skriveren Hvis du aktiverte indikatoren for lite fargepulver (som regel under installering), viser et oransje lysdiodesymbol på toppen av kontrollpanelet hvilket nivå av fargepulver du har i fargepulverkassetten. Når symbollyset er av (som vist), har fargepulverkassetten fremdeles normal kapasitet. Når symbolet blinker oransje, er det en liten mengde fargepulver igjen i kassetten. Kassetten er nær beregnet grense for bruk. Sørg for at en ny Xerox-fargepulverkassett er tilgjengelig, og bestill en ny hvis det ikke er tilfelle. Du kan øke utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele fargepulveret. Se Fordele fargepulver. Når fargepulversymbolet lyser oransje, er det på tide å bytte kassetten. Se Bytte fargepulverkassetten. Slik aktiverer du indikatoren for lite fargepulver: 1. Åpne Easy Printer Manager på Start-menyen (i Windows). 2. Velg skriveren. 3. Klikk på Properties (Egenskaper). CentreWare Internet Services-siden for skriveren vises. 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn ID (admin) og passord (1111). 5. Velg Properties (Egenskaper) > System > Setup (Oppsett). 6. Sett Low Toner Alert (Varsel om lite fargepulver) til On (På). 7. Angi en prosentverdi for Toner Low Alert Level (Nivå for varsel om lite fargepulver) fra 1%til50%. 8. Velg Apply (Bruk). Når det er lite eller ikke mer fargepulver i fargepulverkassetten, varsles brukerne av at det blinker/lyser oransje på kontrollpanelet. 9. Angi Low Image Unit Alert (Varsel om lavt nivå i bildeenhet) til On (På). 10. Velg ytterligere Alert-funksjoner (Varsel) som du ønsker å aktivere. Alert (E-postvarsel) sender deg en e-postmelding når skriveren har lite fargepulver eller trenger en ny fargepulverkassett. Du finner mer informasjon om varsler i Installasjon og oppsett. 11. Velg Apply (Bruk). Brukere vil nå få varsel på flere måter når skriveren trenger forbruksartikler. Kontrollere status for forbruksartikler fra datamaskinen Bruk Easy Printer Manager (EPM) til å vise en statusside for forbruksartikler: 1. Åpne Easy Printer Manager på Start-menyen (i Windows). 2. Velg skriveren. 3. På Basic mode-siden (Basismodus) (det minste vinduet) kan du se nivået på forbruksartikler i kategorien Supplies (Forbruksartikler). Hvis du åpner EPM i avansert modus (stort vindu), vil du se Supplies Information (Informasjon om forbruksartikler) like under bildet av maskinen. Merk: Bruk bryterikonet i EPM-toppteksten til å bytte mellom basismodus og avansert modus. 99

108 Forbruksartikler Bruk CentreWare Information Services (CWIS) til å kontrollere status for forbruksartikler. Merk: Skriveren må være koplet til nettverket for å ha tilgang til CWIS. Det er ikke tilgjengelig via en USB-tilkopling. 1. Skriv inn IP-adressen til skriveren i nettleseren. 2. Hvis du blir bedt om det fra CentreWare-siden, angir du ID (admin) og passord (1111). 3. Velg kategorien Status. 4. Klikk Supplies (Forbruksartikler) i den venstre navigasjonsruten for å se fargepulvernivåer og bildeenhetsnivåer i skriveren. Oppbevaring og håndtering av forbruksartikler Fargepulverkassetten og trommelkassetten inneholder deler som er følsomme overfor lys, temperatur og fuktighet. Følg anbefalingene for å sikre optimal ytelse, best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for den nye kassetten. Følg retningslinjene nedenfor for å lagre og håndtere forbruksvarer: Oppbevar alltid forbruksartikler i uåpnet tilstand inni originalemballasjen. Oppbevar rett side opp i horisontal posisjon (ikke stående på siden). Ikke oppbevar forbruksvarer i følgende forhold: Temperaturer på over 40 C. Luftfuktighet på mindre enn 20 % og ikke mer enn 80 %. Et miljø med ekstreme endringer i fuktighet eller temperatur. Direkte sollys eller romlys. Støvete steder. Et kjøretøy i lengre tid. Et miljø med korrosiv gass. Et miljø med salt luft. Ikke oppbevar forbruksvarer direkte på gulvet. Ikke ta på overflaten til den lysfølsomme trommelen i kassetten. Ikke utsett kassettene for unødvendig vibrasjon eller støt. Aldri roter trommelen i kassetten manuelt, spesielt i motsatt retning. Det kan føre til interne skader og fargepulversøl. 100

109 Generelt vedlikehold Generelt vedlikehold Fordele fargepulver Når fargepulverkassetten nærmer seg slutten av levetiden: Utskriften har hvite streker eller lyst trykk. Fargepulverlampen på kontrollpanelet blinker oransje hvis funksjonen for varsel om lite fargepulver er aktivert. Hvis noe av dette skjer, kan du forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å fordele det gjenværende fargepulveret i kassetten. Det kan hende at utskriften har hvite streker eller lyst trykk selv etter at du har fordelt toneren på nytt. Følg disse trinnene for å fordele fargepulveret i kassetten og forbedre utskriftskvaliteten midlertidig. 1. Åpne frontdekslet på skriveren. 2. Trekk ut kassetten ved å bruke håndtaket med den fargede etiketten. 3. Rist kassetten forsiktig fem eller seks ganger for å fordele toneren jevnt inni kassetten. Merk: Hvis du får toner på klærne, kan du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Varmt vann trekker toner inn i tøyet. 101

110 Generelt vedlikehold 4. Sett fargepulverkassetten sakte inn i skriveren. Skyv den inn til den låses på plass. 5. Lukk frontdekslet på skriveren. Maskinstatuslampen skal være grønn, som viser at maskinen er klar til utskrift. Bytte fargepulverkassetten Når fargepulverlampen på kontrollpanelet lyser oransje, er det på tide å bytte fargepulverkassetten. Når du skal skifte kassetten, følger du instruksjonene nedenfor eller instruksjonene som følger med forbruksartikkelen. ADVARSEL: Fjern IKKE deksler eller beskyttelsesanordninger som er festet med skruer, når du skifter forbruksvarer. Det er bare serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene. IKKE forsøk å utføre noe vedlikehold som IKKE er spesielt beskrevet i dokumentasjonen som følger med maskinen. 1. Åpne frontdekslet på skriveren. 2. Trekk ut fargepulverkassetten ved å bruke håndtaket. 3. Ta den nye fargepulverkassetten ut av emballasjen. Følg instruksjonene på pakken for å fjerne beskyttelsesmaterialet fra kassetten. 102

111 Generelt vedlikehold 4. Rist den nye kassetten forsiktig fem eller seks ganger for å fordele fargepulveret jevnt inni kassetten. Merk: Hvis du får toner på klærne, kan du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Varmt vann trekker toner inn i tøyet. 5. Hold fargepulverkassetten i håndtaket, og sett den forsiktig inn i åpningen på maskinen. Tapper på siden av kassetten og tilsvarende spor i maskinen fører kassetten inn i korrekt posisjon til den låses på plass. 6. Lukk dekslet foran. Maskinstatuslampen skal endres til grønn, som viser at maskinen er klar. Fargepulverlampen skal ikke lyse, som viser at det er nok fargepulver til å skrive ut. Bytte trommelkassettene Når trommelkassetten må byttes, blinker maskinstatuslampen på kontrollpanelet rødt. Når du skal skifte trommelkassetten, følger du instruksjonene nedenfor eller instruksjonene som følger med forbruksartikkelen. 1. Åpne frontdekslet. 2. Trekk ut fargepulverkassetten, og legg den på en ren, flat overflate. 103

112 Generelt vedlikehold 3. Trekk trommelkassetten sakte ut etter håndtaket. 4. Ta den nye trommelkassetten ut av emballasjen. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre sensitive deler som lett kan skades. FORSIKTIG: Ikke ta på den grønne undersiden til trommelkassetten. Bruk håndtaket på kassetten slik at du unngår å berøre dette området. 5. Hold den nye trommelkassetten i håndtaket, og sett den inn i maskinen til den låses på plass. 6. Sett fargepulverkassetten inn igjen. 7. Lukk frontdekslet på maskinen. Når maskinstatuslampen lyser grønt, er maskinen klar. Gjenvinning av forbruksartikler Hvis du vil ha informasjon om resirkulering av forbruksartikler fra Xerox, går du til 104

113 Generelt vedlikehold Rengjøre maskinen ADVARSEL: Når du rengjør maskinen, må du IKKE bruke organiske eller sterke kjemiske løsemidler eller aerosolholdige rengjøringsmidler. IKKE tøm væske direkte på noe område. Bruk forbruksvarer og rengjøringsmidler bare slik det er anvist i denne dokumentasjonen. Alle rengjøringsmidler må oppbevares utilgjengelig for barn. ADVARSEL: Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayboks på eller i utstyret. Noen spraybokser inneholder eksplosive blandinger og egner seg ikke til bruk på elektriske apparater. Bruk av slike rengjøringsmidler kan føre til brann og eksplosjon. Kontrollpanel, magasin og mottaker Hvis du rengjør skjermen, kontrollpanelet og andre utvendige maskindeler jevnlig, unngår du støv og smuss på disse områdene. 1. Bruk en myk, lofri klut som er lett fuktet med vann. 2. Tørk av hele kontrollpanelområdet. 3. Tørk av mottakeren og andre utvendige deler av maskinen. 4. Fjern eventuelle rester med et rent tøy- eller papirhåndkle. Innvendige deler I løpet av utskriftsprosessen, kan det samle seg papir, toner og støvpartikler inni maskinen. Dette kan forårsake problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker. Rengjør inni maskinen for å fjerne og redusere disse problemene. 1. Slå av maskinen og koble fra strømledningen. Vent til magasinet kjøles ned. 2. Åpne frontdekslet. 105

114 Generelt vedlikehold 3. Ta ut kassettene: 1: Trekk ut fargepulverkassetten, og legg den på en ren, flat overflate. 2: Ta ut trommelkassetten etter håndtaket, og legg den på en ren, flat overflate. FORSIKTIG: Ikke utsett trommelkassetten for lys i mer enn et par minutter for å forhindre skader. Dekk den eventuelt med et papirstykke. 4. Bruk en tørr, lofri klut til å tørke vekk eventuelt støv og fargepulver i området rundt kassetten. FORSIKTIG: Når du rengjør inni maskinen, må du passe på at du ikke skader innvendige deler. Ikke bruk rengjøringsmidler som benzen eller fortynningsmiddel. Det kan føre til problemer med utskriftskvaliteten skader på maskinen. 5. Sett inn igjen trommelkassetten. Sett deretter fargepulverkassetten inn igjen. Tapper på siden av kassettene og tilsvarende spor i maskinen fører kassettene inn i korrekt posisjon til de låses på plass. 6. Lukk dekslet foran. 106

115 Generelt vedlikehold 7. Sett i strømledningen og slå på maskinen. Når maskinstatuslampen lyser grønt, er skriveren klar til å skrive ut. Flytte maskinen Når du flytter maskinen, må du passe på at du ikke vipper den eller snur den opp-ned ettersom toner kan spres inni maskinen og skade den eller påvirke utskriftskvaliteten. Når du flytter maskinen, må du sørge for å holde maskinen godt fast i bunnen. 107

116 Programvareoppdatering Programvareoppdatering Xerox arbeider kontinuerlig med å forbedre sine produkter. En programvareversjon kan bli tilgjengelig for å forbedre funksjonaliteten til maskinen din. Programvareoppgraderingen gjør at kundene kan oppgradere maskinprogramvaren uten at en kundeservicerepresentant er til stede. Prosessen for oppgradering av programvare Programvaren kan oppgraderes via en nettverkstilkopling ved hjelp av CentreWare Internet Services. Alle jobber i køen må fullføres eller slettes før du starter en programvareoppgradering. Denne fremgangsmåten vil forhindre at flere jobber blir mottatt før oppgraderingen er fullført. Alle konfigurerte nettverksinnstillinger og installerte alternativer beholdes i maskinen etter programvareoppgraderingen. Prosessjekkliste Før du starter, skal du påse at følgende elementer er tilgjengelige, og/eller at disse oppgavene har blitt utført: Få tak i en ny oppgraderingsfil til maskinen fra nettsiden eller en representant for Xerox Kundesupport. Oppgraderingsfilen har filtypen.hd. Last ned oppgraderingsfilen til en lokal stasjon eller nettverksstasjon. Du kan slette filen etter oppgraderingen. Det er viktig å få riktig oppgraderingsfil for din bestemte modell av maskinen. Instruksjoner for å avgjøre hvilken maskinmodell du har, finner du i Installasjon og oppsett. TCP/IP- og HTTP-protokoller må være aktivert på maskinen, slik at maskinens nettleser kan nås. Fremgangsmåte Merk: Oppgraderingen skal ta mindre enn ti minutter med mindre det er nettverksproblemer. 1. Åpne nettleseren fra arbeidsstasjonen, og skriv inn maskinens IP-adresse på adresselinjen. 2. Trykk på Enter. 3. Velg Login (Logg på) øverst i vinduet. Skriv inn administratorbrukernavnet (admin) og passordet (1111), og velg Login (Logg på). 4. Velg Properties (Egenskaper). 5. Velg Security-koplingen (Sikkerhet) i System Security (Systemsikkerhet) på venstre side. 6. Velg Feature Management-koplingen (Funksjonsadministrasjon) i katalogtreet. 7. Merk av for Firmware Upgrade Enable (Aktiver fastvareoppgradering). 8. Klikk på Apply (Bruk) for å lagre endringene. 9. Velg kategorien Support (Støtte). 10. Velg Upgrade Wizard (Veiviser for oppgradering) i Firmware Upgrade-koplingen (Fastvareoppgradering). 108

117 Programvareoppdatering 11. Vinduet Firmware Upgrade Wizard (Veiviser for fastvareoppgradering) vises. Gjør følgende under Firmware File (Fastvarefil): a. Velg Browse (Bla gjennom). b. Finn og velg.hd-programvareoppgraderingsfilen du hentet tidligere. c. Velg Open (Åpne). 12. Velg Next (Neste). Fastvaren vil nå bli verifisert, og det vises informasjon om oppgraderingsfilen. 13. Velg Next (Neste) for å fortsette. Oppgraderingen skal ta mindre enn ti minutter med mindre det er nettverksproblemer. 14. Når maskinen har fullført oppgraderingen, vil den automatisk starte på nytt. Kontroller fastvareversjonen ved å åpne CWIS ved å skrive inn maskinens IP-adresse i nettleservinduet. Velg Machine Settings (Maskininnstillinger). Velg Firmware (Fastvare) og deretter Properties (Egenskaper) for å se om fastvaren er oppdatert til den nye versjonen. 109

118 Programvareoppdatering 110

119 Feilsøking 7 Dette kapitlet inneholder følgende: Oversikt Fjerne fastkjørt papir Vanlige problemer Mer hjelp 111

120 Oversikt Oversikt I denne delen finner du informasjon om hva du kan gjøre hvis det oppstår et problem med maskinen. Følg fremgangsmåten nedenfor: 1. Når statuslyset på maskinen endres eller det oppstår et problem, kan du løse problemet ved å følge fremgangsmåten i dette avsnittet. 2. Hvis det problemet ikke kan løses, slå maskinen av og på, og prøv å utføre jobben på nytt. 3. Be om service hvis problemet vedvarer. Maskinstatuslamper Fargen på statuslampene (LED) på kontrollpanelet viser maskinens status på flere driftsområder. Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike statuslampene skal tolkes. Status LED Farge Status Beskrivelse Maskinstatus Ingen Av Maskinen er frakoplet. Maskinen er i strømsparingsmodus. Grønn På Blinker Maskinen er tilkoplet og klar til å brukes. Blinker sakte: Maskinen mottar og skriver ut data. Blinker raskt: Maskinen skriver ut data. Rød Blinker En mindre feil har oppstått og maskinen har stoppet til problemet er løst. Maskinen startes igjen når problemet er løst. På Et deksel er åpent. Lukk dekslet. Magasinet er tomt for papir. Legg papir i magasinet. (Se Papir og materialer.) Maskinen har stoppet pga. en større feil. Slå strømmen av og på, og skriv ut jobben på nytt. Be om service hvis problemet vedvarer. Trommelkassetten nærmer seg slutten på levetiden. Det anbefales at du bytter trommelkassett nå. (Se Bytte trommelkassettene.) Oransje Blinker På Oppgraderer fastvare. Det har oppstått en papirstopp (se Avklare papirstopp.) 112

121 Oversikt Status LED Farge Status Beskrivelse Toner Oransje Blinker Det er bare en liten mengde toner i kassetten. Gjør klar en ny skriverkassett. Du kan øke utskriftskvaliteten midlertidig ved å fordele toneren på nytt (se Fordele toner.). På Av Tonerkassetten nærmer seg slutten på levetiden. Det anbefales at du bytter tonerkassett (se Bytte tonerkassett). Tonerkassetten har normal kapasitet. WPS Blå Blinker Maskinen kopler til et trådløst nettverk. På Av Maskinen er tilkoplet et trådløst nettverk. Maskinen er ikke tilkoplet et trådløst nettverk. Strøm Blå På Maskinen er i strømsparingsmodus. Av Maskinen er i klarmodus, eller maskinen er slått av. ØKO Grønn På Earth Smart-modus er aktivert. Av Earth Smart-modus er deaktivert. Unngå papirstopp De fleste typer papirstopp kan unngås ved at du følger disse retningslinjene. Kontroller at papirstøttene i magasinet er stilt riktig inn. Ikke legg for mye papir i skuffen. Sørg for at papirnivået er lavere enn papirkapasitetsmerket på innsiden av skuffen. Ikke ta ut papir fra magasinet mens maskinen skriver ut. Bøy, luft og rett kantene på papiret før det legges i. Ikke bruk brettet, fuktig eller svært krøllet papir. Ikke legge flere typer papir i samme magasin. Bruk bare anbefalt utskriftsmateriale. (Se Materialtyper.) Påse at den anbefalte utskriftssiden av utskriftsmaterialet vender ned i magasinet eller opp i spesialmagasinet, og at øverste kant vender forover. Ikke skriv ut tosidige dokumenter mens bakdekslet er åpent. 113

122 Oversikt Unngå papirkrøll 1. Åpne bakdekslet. 2. La bakdekslet stå åpent. Utskriftene leveres med forsiden opp. Merk: Bakdekslet kan kun brukes som mottaker til ensidige jobber og for ett ark om gangen. La ikke bakdekslet stå åpent for tosidige jobber. Merk: Brukes hvis utskriften har en krøll på mer enn 20 mm. Kan også brukes til å unngå krøll ved utskrift av konvolutter. 114

123 Fjerne fastkjørt papir Fjerne fastkjørt papir Ved papirstopp lyser maskinstatuslampen oransje. Se etter fastkjørt papir i papirbanen, og fjern det forsiktig. Følg disse instruksjonene for å avklare papirstopp i ulike områder av maskinen. Papirstopp i papirmagasin 1. Trekk ut papirmagasinet. 2. Fjern papiret som sitter fast, ved å trekke det forsiktig rett ut. 3. Trekk magasinet helt ut slik at du får tilgang til innsiden av maskinen. 4. Løsne de to grønne sperrene like over magasinet. En plate senkes ned slik at du får tilgang til papirbanen. 115

124 Fjerne fastkjørt papir 5. Fjern alt papir fra papirbanen. 6. Skyv platen tilbake til du hører at de to sperrene klikker på plass. 7. Kontroller at papiret er lagt i riktig. Skyv magasinet tilbake i maskinen til det smetter på plass. Utskriften fortsetter automatisk. 116

Juli 2014. Xerox Phaser 3020BI Brukerhåndbok

Juli 2014. Xerox Phaser 3020BI Brukerhåndbok Juli 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og Design er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.. Phaser, CentreWare, WorkCentre, FreeFlow, SMARTsend,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox Workcentre 3225DN/ 3225DNI Brukerhåndbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox Workcentre 3225DN/ 3225DNI Brukerhåndbok Juli 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox Workcentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og Design er registrerte varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Brukerhåndbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Brukerhåndbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox and Design er registrerte varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Phaser, CentreWare, WorkCentre,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

AC1750 Smart WiFi-ruter

AC1750 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8inches) 10 cm (4.0 inches) 45 cm (17.7 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita

Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren. LED-status. Slik kjøper du rekvisita Oppsettveiledning Sette opp maskinen 1 Installere programvaren 2 LED-status Slik kjøper du rekvisita 1 2 1. Sette opp maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20 cm (7.9 inches)

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5284-00 NO NPD 5284-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkolingsveiledning Installere skriveren lokalt (Windows) Merk: Hvis CDen Software and Doumentation ikke støtter operativsystemet du ruker, må du ruke veiviseren for skriverinstallering. Du

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO

Nettverkshåndbok NPD 5282-00 NO NPD 5282-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix

AirPrint veiledning. Informasjon om AirPrint. Fremgangsmåte for konfigurasjon. Utskrift. Appendix AirPrint veiledning Informasjon om AirPrint Fremgangsmåte for konfigurasjon Utskrift Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer