Ved Dag Arne Danielsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved Dag Arne Danielsen"

Transkript

1 Ved Dag Arne Danielsen

2 De ønsket dokumentasjon for ettertiden på en selvbygger virksomhet, som ikke vil komme tilbake i en slik form/omfang som vi drev med her oppe på 70-tallet.

3 Nå rette tidspunktet for å videreformidle Thorsenfeltets historie. Så all ros til styret i Velforeningen for dette initiativet! "Bare de som kjenner sin bakgrunn, har en fremtid." Wilhelm von Humboldt ( ) I mars 2015 er det 34 av de 56 opprinnelige selvbyggerne som fortsatt bor i feltet. Og tiden går..

4 Hovedfokus på Askøy Selvbyggerlags arbeid fra Akt 1 : Askøy Tomteselskap Akt 2: Askøy Selvbyggerlag Planlegging og prosjekteringsarbeider - fra november 1975 til juni 1977 Opparbeiding av feltet - fra juni 1977 til september 1979 Akt 3: Hver enkel selvbygger begynner på egen tomt i september 1979

5 Eiendommen hadde iflg. skyldskifte i 1963 blitt brukt til «hjemme utmark for beite til sau». Dette så vi ved at det knapt var en eneste busk på tomten i Florvåg 1932

6 Akt 1 : Askøy Tomteselskap: 1964: Kommunale Askøy Tomteselskap kjøpte tomten av Thorsenfamilien for kr : Tomteselskapet regulerte tomten, men fastslo at utbyggingskostnadene vil bli for høye til at de ville bygge ut feltet : Flere entreprenører takket nei til å overta feltet fra Tomteselskap. I årsmeldingen for Askøy Tomteselskap for 1973 heter det : «Det er foretatt flere vurderinger med sikte på utbygging av tomtefeltet, utredninger som alle ga til resultat at feltet ville bli meget kostbart å tilrettelegge. Fra kommunens side er det underhånden gitt uttrykk for at man gjerne så at det ble realisert en bebyggelse i Thorsenfeltet. Styret så imidlertid fortsatt engasjement fra selskapets side i en utbygging av feltet som en meget tvilsom sak rent økonomisk. Tomtefeltet ble derfor overdratt som råareal til Askøy Selvbyggerlag for selvkostpris. Kjøperne er gjort kjent med de problemer og betenkeligheter styret har hatt når det gjelder tilretteleggingsarbeidene i feltet.»

7 Akt 2: Askøy Selvbyggerlag : 1973 : A/L Askøy Selvbyggerlag (ASL) kjøper tomten av Tomteselskapet for kr : ASL utfører planlegging og prosjekteringsarbeider. Juni september 1979 : ASL utfører opparbeiding av hele feltet. Diff kr / = kr er for utarbeidelse av reguleringsplan og omkostninger. kr for 90 mål råareal med utkast til reguleringsplan.

8 Askøy Selvbyggerlag AL - utgått fra Høvig Selvbyggerorganisasjon. (Mer om Høvig senere.)

9 Thorsenfeltet 63 eneboligtomter for selvbyggere + 8 rekkehustomter solgte vi byggeklar til Hetland = 71 tomter totalt i Thorsenfeltet

10 A/L Askøy Selvbyggerlag (ASL) sitt arbeid fra , kan deles i to: 1. Planlegging og prosjekteringsarbeider - fra november 1975 til juni Opparbeiding av feltet - fra juni 1977 til september 1979.

11 7.november og 4.desember 1975 to viktige møter: a) 7.november 1975 møte med regulerings arkitekt b) 4.desember 1975 godkjente kommunen at ASL selv tar alt ansvar for hele utbyggingen 1975: En ansvarshavende 2015: Fem ansvarsområder En 26 år gammel jypling

12 1) Prosjekteringsarbeider fra november 1975 til byggestart i juni 1977 Kjøpe nødvendig tilleggsareal rundt feltet. Utarbeide detaljert prosjekteringsmateriale for utbyggingen. Lage organisasjonsplan for arbeid med et selvbyggerlag på over 60 mann. Få reguleringsplanen godkjent. Inngå utbyggingsavtale med kommunen. Innhente anbud på materialer (rør, sand, dynamitt, osv.).

13 Inngå avtaler for areal for vei opp til feltet og areal på østsiden.

14 Første veiutstikking lørdag den 24.januar 1976 Styret : Tor Sponga Oddvar Nes Erik Ellertsen Magne Fjærestad Flisegutter : Typograf Professor Kjemiingeniør Konditor

15 Noen eksempler på prosjekteringsmaterial vi laget

16 Blant annet laget vi 170 slike tverrprofiler

17 Vi laget organisasjonsplan og utbyggingsavtale med kommunen

18 Reguleringsplan godkjent Men endelig stadfestet i juni 1977.

19 I juni 1977 er vi klar for oppstart på feltet Kr for utstikking, prosjektering, o.a. fra 1975 til byggestart juni 1979 = kr. 350,- pr. tomt Kr for reguleringsplan og omkostninger ved Askøy Tomteselskap = kr pr. tomt

20 2) Selve anleggsarbeidene startet i juni 1977 a) Bygge meter vei. Mye dyp boring* og mange lange og høye forstøtningsmurer. b) Legge meter vann- og avløps ledninger. c) Bygge 2 store felles slamavskillere. d) Bygge et 250 m 3 høydebasseng, et pumpehus og en trykkforsterker. * Over 3 tonn dynamitt ble brukte bare de seks første månedene ved boring av m 3.

21 Første dag på anleggsarbeid

22

23 Anleggsarbeidene fra juni 1977 til september 1979, ble inndelt i tre etapper 1. etappe : Fra juni 1977 til 1. desember 1977.

24 2. arbeidsetappe fra 1. desember 1977 til 1. august 1978

25 3. arbeidsetappe fra 1. august 1978 til 1. september 1979 Bygge to store slamavskillere

26 For hver etappe fikk alle velge om de ville være betalende eller arbeidende medlem.

27 Masse- og kostnadsoppsett før hver arbeidsetappe startet Det meldte seg 7 betalende og 47 arbeidende medlemmer til 1. arbeidsetappe.

28 Sluttavregning etter hver arbeidsetappe

29 Medlemmenes erfaring med anleggsarbeid ble kartlagt Forskalingssnekker Jernbinder Elektriker Rørlegger Tømrer Maskinreparatør Brannfolk Postansatte Offiserer Politi Universitetsfolk Grafikere Og flere andre yrker Lik timebetaling for alle!

30 Inndeling i arbeidslag

31 Alle timer registrert ved stemplingsur Åpne timelister for hver måned

32 Alle regnskap godkjent av autorisert revisor

33 SMS anno 1977

34 Framdriftsplaner i arbeidsbrakken (Før Excel sin tid)

35 1978 Noen bilder fra anleggsperioden 2007

36

37 ASL sin første «maskinpark» med Brøyt, lastebil og buss/brakke

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Noen minner fra anleggsperioden er fortsatt synlig

50 Hva kostet en byggeklar tomt for selvbyggerne? Kontantutlegget varierte selvsagt etter grad av arbeidsinnsats. Utført arbeidsinnsats avhengig av: Når tid en kom med i laget Hvor mye en ønsket å jobbe på hver enkelt arbeidsetappe Gjennomsnitt: timer = 0,75 årsverk = 1,56 timer/dag over to år og tre måneder. De med flest timer: timer = 1,48 årsverk = 1,80 timer/dag i tre år og ni måneder.

51 En selvbyggertomt kostet ca. kr i verdi av arbeid + penger Snitt arbeid: Tre etapper med timer a 33,42kr/time * kr Snitt utlegg: Etter salg tomt kr Sum arbeid + utlegg : kr Verdi av 15 måls felles eid område på toppen av feltet. I 1978 var timelønn for en hjelpearbeidere i bygg- og anlegg på 35,60 kr/time *

52 Akt 3: Hver enkel begynner på egen tomt September 1979 : Byggestart på egen tomt av hver enkelt. Juni 1980 : Vi begynner vi å flytte inn i egne hus på Thorsenfeltet.

53 I september 1979 var det klart for byggestart på egen tomt for hver enkelt.

54 Vi innhentet rabatter fra 17 ferdighusleverandører

55

56 Leca-kurs på feltet

57 Vi begynner å flytte inn i egne hus fra juni 1980

58 På generalforsamling ble A/L Askøy Selvbyggerlag (ASL) avviklet Samme dag ble Thorsenfeltets Velforening opprettet Askøy kommune overtok i 1982 fellesanlegg til drift og vedlikehold

59 Hva skjedde med Høvig Selvbyggerorganisasjon etter 1980 Høvig fikk tilbud om å bygge ut flere selvbyggerfelt på Askøy.

60 Otto Høvig ( ) fikk Kongens fortjenestemedalje i 2003

61 Askøy Tomteselskap skrev i 1973 om Thorsenfeltet : «Kjøperne er gjort kjent med de problemer og betenkeligheter styret har hatt når det gjelder tilretteleggingsarbeidene i feltet.» Mars 2015 bor 34 av de 56 opprinnelige selvbyggerne fra 1980 på feltet. Når 60% av selvbyggerne fra 1980, fortsatt bor på feltet 35 år senere, tyder det på at de trives og at utbyggingen var vellykket! Så da var det vel verd en del problemer og betenkeligheter! Takk for meg!

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 11. november 2010 kl. 10.00. Til behandling: F-SAK 47/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Årsrapport. Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling

Årsrapport. Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling Årsrapport 2013 Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling Året 2013 Visjoner og drømmer Mye av vår livskraft kommer frem gjennom våre visjoner og drømmer. Visjoner driver oss fremover, nye tanker kommer

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer