ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING"

Transkript

1 ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19)

2 LEDER INNHOLD # ROT-FRADRAGET OG DE PARTIPOLITISKE PRINSIPPENE Øivind Utne, Adm dir OHIF Vår klare oppfatning er at tilsyn og kontroll med innmeldt ROT-fradrag, for å avdekke svindel, er enklere å gripe fatt i enn et udefinerbart svart marked. Øivind Utne, Administrerende direktør # Utgis av Oslo Håndverks- & Industriforening Rosenkrantz' gate Oslo Ansvarlig redaktør: Øivind Utne Redaksjon: SSD & Kristin Brandt Design: SSD Forsidefoto: Bernt Roald Nilsen For abonnement, kontakt OHIF Tlf: Neste utgivelse: September 2013 Opplag: 1700 stk Produksjon: SSD Trykk: X-idé media ISSN X ROT-fradraget, slik vi kjenner det i dag, ble innført i Sverige høsten 2008 som et strakstiltak for å opprettholde aktiviteten i byggemarkedet da finans krisen var et faktum. I ettertid har man registrert en bi-effekt som har vist seg å bli mye mer omfattende enn det som var den tilsiktede primære hensikten med ordningen. Saken er nemlig den at andelen av svart arbeid i det private markedet nærmest har blitt utradert i løpet av de snaue 5 årene som har gått siden ordningen ble innført. I Norge anslås ofte % som ulovlig økonomi. I kr regnet ut fra BNP utgjør dette opp mot 450 milliarder kroner. Dessverre ikke helt uventet, er byggebransjen er en av de verste i forhold til svart arbeid. (kilde: Jan Egil Kristiansen, Skattekrim Øst) Skal man komme dette samfunnsøkonomiske ondet til livs, må man iverksette tiltak som premierer ansvarlighet og bruk av hvit arbeidskraft, fremfor dem som ikke ser nødvendigheten av å be om kvittering og dokumentasjon for utførte tjenester. Vår klare oppfatning er at tilsyn og kontroll med innmeldt ROT-fradrag, for å avdekke svindel, er enklere å gripe fatt i enn et udefinerbart svart marked. I Sverige ser vi altså hvordan ROT-fradraget med skattefradrag på arbeidsandelen av håndverkertjenester i hjemmet har hatt en formidabel effekt på den svarte økono mien. Hvorfor er det da slik at man i det norske politiske landskapet toer sine hender og viser til at det er prinsippet med ROT-fradraget man ikke kan godta. Enten det er Arbeiderpartiets og SVs misforståtte oppfatning av at dette er en forfordeling av de velstående, eller det er Høyres kritiske holdning til alt som lukter av subsidiering. OHIF vil med dette oppfordre det politiske miljøet til å vende blikket mot Sverige og se hva man har oppnådd der, og samtidig rette en stor takk til Fremskrittspartiet som har fremmet forslag i Stortinget om innføring av ROT-fradrag i Norge hele 3 ganger og Senterpartiet som nylig har tatt det inn i sitt partiprogram. Les mer om ROT-fradrag på side 4 i bladet, og på våre hjemmesider INNHOLD Rotfestet engasjement...4 Våkne veteraner...6 Snakket opp håndverk...7 Håndverk i Håndverkeren...8 Ny og nyttig medarbeider...10 Valgkamp...11 Høytidelig utdeling i Rådhuset...14 Mann for sin medalje...15 Liker kortreist politikk...16 Vil heve status...17 Opptatt av praksis...18 Anders' hjørne...19 Står støtt...22 Det er viktig å overføre bruken av god kunnskap i praksis, og den eneste måten å gjøre det på er å la elevene få kjenne på faget, være i praksis Christina Espedal, Kjole- og draktsyermester i NRK Les saken Opptatt av praksis, på side 18 Isak Alnæs fikk svenneprøvemedalje og blomster av OHIFs styreleder under Fag- og svennebrevutdelingen i Rådhuset. Se side 15. To ivrige kokkelærlinger fra Hotell Bristol rett over gaten, legger siste hånd på verket på Håndverkerdagen i Håndverkeren. Side 8. Bjørn Winther-Larsen og Thore Schøyen er begge glassmestere. Begge har vært ledere i OHIF. Les mer på side 6. Malermester Jens Erik Solberg er opptatt av å få innført ROTfradraget. Les hvorfor dette engasjerer Jens Erik på side 4. 3

3 ROT-FESTET ENGASJEMENT ROT-FESTET ENGASJEMENT 4 Malermester Jens Erik Solberg har alltid hatt lærlinger. Han driver en opplæringsbedrift, og mener altfor få tar det ansvaret. 5 ROT-FESTET ENGASJEMENT Når malermester Jens Erik Solberg snakker om arbeidspenger, snakker han svart-hvitt. Det er mange gode grunner til at flere bør gjøre det. Den viktigste heter ROT. HVA OG HVORFOR ROT-FRADRAG? ROT står for Rehabilitering, ombygging og tilbygg og brukes om et skattefradrag som finnes i blant annet i Sverige. I den svenske fakturamodellen får skatteytere fratrekk direkte på fakturaen fra håndverkeren. Er man over 18 år, eier bolig eller fritidsbolig, er skattefradraget 50% av arbeidskostnadene. Beløpet er begrenset oppad til kr per år per eier. I Sverige har ROT-fradraget medført at etterspørsel etter svart arbeid nesten ikke eksisterer i byggebransjen. For våre små og mellomstore lærebedrifter har i noen fag hele det private markedet falt vekk. OHIF samarbeider blant annet med Bygningsgruppen i Bergen, Håndverkerforeningen i Trondheim og BNL i lobbyarbeidet for å innføre ROT-fradrag i Norge. Han driver en opplæringsbedrift, har alltid hatt lærlinger, på det meste tre. Er opptatt av å drive seriøs virksomhet. Men det er ikke så lett lenger. Det svarte markedet vokser og han er redd stadig flere seriøse vil rase over på gal side. Nå roper han et varsko. Han har hørt om svart timelønn på 15 kroner. Hvor lenge skal de seriøse klare å stå i mot? Det må skje noe, og sjefen i Maling & Dekor på Fetsund tror løsningen er ROT. FRADRAG PÅ SKATT ROT-fradraget er et skattefradrag som finnes i blant annet Sverige og Finland. Det gir alle skatteytere som eier bolig eller fritidsbolig et skattefradrag for en prosentvis del av arbeidskostnadene når du inngår avtale med en håndverker om Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg (ROT). Fradraget gjelder ikke materialer, og har en øvre grense på 50 prosent begrenset oppad til kroner per år. Hvis totalregningen er på kroner, jevnt fordelt mellom materialer og arbeid, vil kroner føres som fradrag på skatten, sier en engasjert malermester. VINN-VINN-VINN Ifølge Solberg vil innføring av ROTfradraget føre til at vi så å si blir kvitt svart arbeid, slik det har skjedd i Sverige. Useriøs virksomhet og svart arbeid gir store inntektstap for fellesskapet, og skaper urettferdige konkurranseforhold for de som prøver å drive seriøst. Ulovlig virksomhet skader både byggnæring, arbeidstakere og forbrukere. Innføring av ROT er en vinn-vinn-vinn-situasjon. SNAKKE OPP ROT Det holder ikke med kampanjer og trusler om straff. Vi trenger gulrøtter som bidrar til at folk kjøper håndverkertjenester hvitt, og ROT-fradraget er et tiltak som vil klare å snu den svarte strømmen av arbeid. OHIF har vært veldig flinke til å ta tak i dette, men det er ikke nok. Vi som ønsker å drive seriøst, må snakke opp ROT. I alle mulige kanaler. Til kollegaer og kunder. Det må rett og slett skje noe nå, sier Solberg. Det holder ikke med kampanjer og trusler om straff. Vi trenger gulrøtter som bidrar til at folk kjøper håndverkertjenester hvitt. Jens Erik Solberg, Malermester, Maling & Dekor. Sjefen i Maling & Dekor på Fetsund mener løsningen på å redusere det svarte markedet heter ROT. ROT EN STIMULANS Erfaringer fra Sverige viser altså at ROT fjerner det svarte markedet. Bransjen gjør flere ansettelser, og staten får inn skatter og avgifter på rett måte. Arbeidstakere kommer inn i ordnede forhold og får innfridd krav i forhold til pensjon og sykelønn. Det sikrer en bedre kvalitet på arbeidet, og gir kunden større trygghet. I dag er det også små og mellomstore bedrifter som står for mye av opplæringen av lærlinger. ROT er en stimulans for en bedre opplæring i og med at det synkende privatmarkedet vil komme tilbake og gi bedriftene et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å fortsette med lærlinger. LØNNSOM ORDNING I Sverige har de regnet ut at ROT koster 15 milliarder per år, men at ordningen også gir inntekter på 18 milliarder per år. Med andre ord en lønnsom ordning, rent økonomisk. Og så må vi ikke glemme det moralske aspektet: Håndverkere er ikke en gjeng banditter. Vi vil selvsagt drive lovlydig hvis det er mulig, og det må lønne seg å drive lovlig. Hvis ikke er hele den seriøse delen av byggebransjen i fare, sier Solberg.

4 6 VÅKNE VETERANER Når Bjørn Winther-Larsen og Thore Schøyen kommer på gli, er det lite som kan stoppe de to superveteranene. SNAKKET OPP HÅNDVERK SNAKKET OPP 7 VÅKNE VETERANER DEL 2 HÅNDVERK På vegne av en sprek og oppegående 175-åring ønsket styreleder Tor Petlund velkommen til Årskonferansen i Håndverkeren tirsdag 23. april. Begge har levd et langt liv med glass. Begge har vært leder i OHIF. Bjørn Winther-Larsen og Thore Schøyen (henholdsvis 93 og 83 år!) er to ytterst våkne veteraner! Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen kan stanse tiden, men vi gjør så godt vi kan, smiler Ingen Bjørn. Han har nettopp kjøpt seg ny el-bil. Han ble født i 1920, tok artium i 1940 og ble glassmester i 1946! Thore har nettopp fått nye hofter, ble født i 1929 og ble glassmester i Fortsatt tenker begge glassklart når vi snakker om tiden da de var aktive i foreningen. VERV I FLENG Bjørn var oldermann i Oslo Glassmesterlaug, leder i Håndverkergruppens Sentralstyre på 50-tallet og leder i OHIF på 60-tallet. Thore representerte OHIF i 23 år, var leder og , satt i Bystyret og var visepresident i Norges Håndverkerforbund. Ingen tvil om at dette er gutter med verv i fleng, ofte i de samme organisasjonene. De er stolte av den tiden de var ledere, men mener ikke dermed at alt var bedre før. TOMTESPØRSMÅL ETTER KRIGEN Det var en stor mangel på tomter for håndverks- og industribedrifter på 50-tallet, og kommunen ba oss å utarbeide prognoser for tomtebehov. Vi hadde et nært samarbeid med kommunen om regulering, på den tiden hadde foreningen langt flere industrimedlemmer, sier Bjørn. Håndverk og industri hadde lederen annenhver periode, men med etableringen av NHO i 1985 forsvant flere av de 115 industrimedlemmene. Da Bjørn var leder, hadde foreningen 2019 håndverksmedlemmer, 37 laug og 148 industri medlemmer. GLASS PÅ KJELKEN Samfunnet har forandret seg, er refrenget rundt bordet, og Bjørn illustrerer med historien om da han skulle levere en speilglassrute i Holmestrand i En vinterdag med minus 33, glasset på kjelken ned til Vestbanen, så uoppvarmet godsvogn til Holmestrand stasjon før de dro kjelken til butikken som skulle ha den. Eller da han begynte å jobbe for 50 øre i timen i 48 timers arbeidsuke. GRAND GALLA Å være formann på den tiden var en stor ære. Foreningsarbeid var fortsatt stas, vi hadde årsfester, nyttårsgilder, eget orkester og en aktiv dameforening, stiftet i 1928 og lagt ned i De var gode hjelpere, sier Thore, og trekker i samme slengen frem Håndverkernes Sparebank, der han var formann. Bjørn legger til at både konge og ordfører var I forrige nummer kunne du lese om OHIFs historie i saken Fra , OHIF feirer 175 år. til stede på årsmiddager, det var grand galla og en meget mektig forening. NÆRINGSPOLITIKK I FOKUS Thore forteller om en tid da foreningen medvirket til at det ble bygget lokaler for de små bedriftene, det næringspolitiske var i fokus, og det var samarbeid med politikerne på flere områder. Tomt til lærlinghjem var et av områdene, til slutt ble det vedtatt å bygge på den gamle Gassverktomta i Storgata 55. Der bor fortsatt lærlinger, i Anker Studenthotell. Han forteller om da foreningen anmeldte kommunen for å ville forhøye vannavgiften. Det var ikke snakk om å jatte med politikerne, ifølge Thore. PÅ GLI Og når de først er på gli, kommer den ene historien etter den andre. Jeg var formann i Sparebanken, det va kke du, sier Thore. Jeg var æresmedlem i Håndverkernes Sangkor, det va kke du, svarer Bjørn. En endeløs rekke verv diskuteres, og plutselig prater de om Julekrybben, og da de representerte byen på Verdenskongressen i Brüssel. Det er liksom ikke måte på når de først er i gang. Begge har selvsagt foreningens hederstegn, Bjørn fikk det i 1964, Thore en gang på 80-tallet. Årets tema var Den store sammenhengen, og først ut var Aksel Hagen fra SV, som var opptatt av at den nye stortingsmeldingen På rett vei vil gi yrkesfagene et løft. Blant de tiltakene han nevnte, var å flytte påbyggingsåret etter fagbrevet, å innføre forkurs mellom VG2 og VG3, å gjøre det mulig for deg med fagbrev å søke direkte til ingeniørutdanning, samt en bedre kvalitet på selve fagutdanningen. BEDRE RÅDGIVNING Svein Harberg (H) innledet med å si at partileder Erna Solberg er svært opptatt av dette temaet. Han var opptatt av at den yrkesfaglige rådgivingen i ungdomsskolen må bli bedre og ville ha tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og forskningsmiljø, og heve kompetansen i fagutdanningen. Han dro frem Vekslingsmodellen som et eksempel på en god historie, og mange flere lærebedrifter sto også høyt på ønskelisten hans. SYNLIGGJØRE YRKESFAG Avdelingsdirektør i Oslo kommune, Bente Fredheim, var naturlig nok opptatt av Oslo, og nevnte Kuben, en yrkesarena til 2 milliarder kroner, som et eksempel på hva vi må gjøre fremover. Hun var opptatt av å synliggjøre yrkesfagene, og snakket varmt om kampanjen Ta en til, som handler om å få bedriftene til å ta en lærling til. Samarbeid mellom skole og bransjene er alfa og omega for å få dette til, ifølge Fredheim, som nevnte Vardeprosjektet og Vekslingsmodellen som eksempler på at fremtiden er spennende. KONSTRUKTIV PANELDEBATT Øivind Utne fra OHIF innledet paneldebatten med å si at vi må snakke yrkesfagene opp, og se muligheter. Axel Fjeldavli fra elevorganisasjonene var opptatt av å få bedriftene til å ta imot flere lærlinger. AUF-leder Eskil Pedersen snakket varmt om flere læreplasser og å gjøre teorien mer fagorientert. Bente Fredheim poengterte samarbeidet mellom skole, bransje og politikere. Harberg ville øke lærlingtilskuddet, mens Utne mente det var helt essensielt å endre holdningene hos entreprenørene. Det må bli et konkurransefortrinn å ha lærlinger, og et krav fra byggherresiden. Og alle var enige med Utne i at yrkesfagene må snakkes opp fremover.

5 HÅNDVERK I HÅNDVERKEREN HÅNDVERK I HÅNDVERKEREN 8 9 Ingrid Rodvelt syr kostymer på Oslo Nye Teater. Driftsdirektør Arne Marius Berg på Bristol er stolt av lærlingene sine. Malermester Truls Bratfoss representerer et fargerikt fag. Blomsterdekoratørlærling Elin Susann Havreberg gjør seg klar til VM! 1. års elever på gullsmedlinja på Elvebakken vgs, Kristin Hansen og Kristina Gulbrandsen liker å pirke. Kokkelærlingene Helene Olsen Vandsemb og Marita Fjørtoft i full vigør. HÅNDVERK I HÅNDVERKEREN HVA ER HÅNDVERKERDAGEN? I år ble det gjort ekstra stas på OHIFs årlige årskonferanse i anledning foreningens 175 års jubileum. Under konferansen ble også en håndverkerdag arrangert for å fremme godt håndverk en mini karrieremesse for å promotere håndverksfag. Mange av OHIFs medlemsfag var representert. Helt genialt! Håndverkerdag i Håndverkeren! Å kunne treffe elever, lærlinger, svenner og unge mestere i mange forskjellige fag på ett og samme sted! Selvsagt skal det fortsatt utøves håndverk i Håndverkeren! Vi var mange som så den store sammenhengen da vi gikk rundt og lot oss imponere av gløden til unge mennesker, som har valgt et håndverk som sitt fag. STOLT VORSPIEL Dette var ment som vorspiel til Årskonferansen, og det sto ikke på bevertningen. Nydelig lunsj, lekre blinis og flamberte ananas, tilberedt og servert av kokke- og servitørlærlinger. Overalt glade håndverkere med genuin yrkesstolthet! Her kunne du spørre om alt, til og med få prøve deg i praksis. For eksempel brette blikk. MESTERBREV SENTRAL Mesterbrev hadde sin egen sentrale stand. Rundt 600 nye mestere ser dagens lys i løpet av året. Vi snakker om karriereveien etter svennebrev. Å bli leder i faget du elsker, å få både fagkunnskap og lederutdanning. Og det er mange muligheter. Mesterbrevutdanningen kan gjennomføres via Folkeuniversitetet. Faglærte som har gjennomført enkelte fagskoleutdanninger kan søke om mesterbrevet. Man kan få godskrevet utdanning/ deler av utdanning ved en realkompetansevurdering. ELSKER Å SY Ingrid Rodvelt fra Stavanger er andre års kostymesyerlærling. Hun syr alt mulig, men læretiden handler om teaterkostymer på Oslo Nye Teater. Det finnes ikke noe mer variert fag, Ingrid har aldri angret på at hun valgte tekstil på Design og Håndverk for to år siden. GULL VERDT Å pirke, lage noe unikt, sette sitt eget preg og å skape noe fra A til Å. Kristin Hansen og Kristina Gulbrandsen er første års elever på gullsmedlinja på på Elvebakken vgs. Begge elsker smykker. Og begge kan alt om forskjellen på ekte håndverk og maskinelle prosesser. Og jeg bare MÅ få med at de har verdens beste gullsmedlærer: Fred Andersson er gull verdt! SYKT KULT Helene Olsen Vandsemb og Marita Fjørtoft går i kokkelæra på Bristol. Det er sykt kult. De får utløp for kreativiteten, og blir aldri utlært. Begge ser for seg et yrkesliv ved grytene, og skulle ønske at flere jenter gjorde det samme. Liker du positivt stress, skal du velge kokkeyrket!

6 NY OG NYTTIG MEDARBEIDER VALGKAMP 10 Ny og nyttig medarbeider Jeg ble kjempeglad da beskjeden kom, om at stillingen var min! Hanne Ottesen, Nyansatt kontorleder i OHIF VALGKAMP 11 OHIF s nytilsatte kontorleder heter Hanne Ottesen og hun begynte hos oss 2. mai. I forkant av S tortingsvalget har OHIF bedt fire partiledere om svar på to spørsmål om lærlingetilskudd, og ett spørsmål om ROT-fradrag i Norge: Tekst: OHIF Foto: Partiene Tekst & foto: Kristin Brandt Hanne tjuvstartet hos OHIF, da hun deltok på årskonferansen og Generalforsmalingen 23. mai. Fra første stund så hun raskt hva som trengtes og bidro. Hanne Ottesen er 44 år og kommer fra Norsk Folkemuseum hvor hun har jobbet i seks år som administrasjonssekretær og bl.a. hadde ansvaret for Venneforeningen på drøyt 2000 medlemmer og Norsk Farmasihistorisk Museum med sine 280 medlemmer. Hun har også arbeidet i Regjeringskvartalet, Kripos, Skiforeningen og som advokatsekretær i et av Oslos advokatfirmaet, så hun har en allsidig og variert bakgrunn. Som nytilsatt kontorleder forteller hun oss at det er mye nytt å sette seg inn i, men hun gleder seg og ser frem til å ta fatt på de mange oppgavene som venter. Hun har også lang fartstid innen frivilligarbeid ved store idretts- og konsertarrangementer, både som ansvarlig for de frivillige og som frivillig selv. På spørsmål om eksempler på hvilke arrangementer hun er/har vært involvert i, nevner hun blant annet Norsk Militær Tattoo og Skifestivalen i Holmenkollen. Fag- og svennebrevutdelingen har vært lærerikt å arbeide med og jeg gleder meg til å delta i det videre arbeidet med planleggingen av Bygningsverndager på Vøienvolden, sier Hanne Ottesen. I skrivende stund er det noen timer til hun deltar på sin første fag- og svennebrevutdeling. Med sin varierte erfaring håper hun å kunne bidra i det flotte og spennende arbeidet OHIF gjør for håndverk- og industribedrifter i Oslo og Akershus. KONTAKT HANNE: Hanne Ottesen Kontorleder, OHIF Tlf: Mobil: ROT-FRADRAG I NORGE: Det finnes ingen pålitelig statistikk eller oversikt over svart økono mi. Den ulovlige økonomien, kalt "skyg ge økonomien" eller "mafiaøkonomien" er av enkelte anslått til hele % av verdensøkonomien. I Norge anslås ofte 14% som ulovlig økonomi. I kr regnet ut fra BNP utgjør dette ca 420 milliarder kroner. Byggebransjen er en av de verste bransjene i forhold til svart arbeid. (Kilde: Jan Egil Kristiansen, Skattekrim Øst) For å avdekke svindel er det enkle re å gripe fatt i tilsyn og kontroll av innmeldt ROT-fradrag, enn et udefinerbart svart marked. SPØRSMÅL 1 Næringslivet etterspør i stor grad voksenlærlinger fordi det er mangel på rekruttering av rettighetslærlinger. Oppfølgingen av disse to gruppene er like ressurskrevende for opplæringskontorene og lærebedriftene. Hva er begrunnelsen for at tilskuddene for disse to gruppene ikke er likestilt? SPØRSMÅL 2 Skoleplass og lærlingeplass er to sider av samme sak. Hvorfor er da lærlingtilskuddet (rettighetselev) vurdert lavere per år enn kostnaden på en skoleplass? SPØRSMÅL 3 Etter at ROT-fradraget ble innført i Sverige i 2008, er det svarte markedet nærmest utradert. Hvilke kommentarer har partiet til innføring av et ROT-fradrag i Norge? Audun Lysbakken, SV Helga Pedersen, Ap Se svarene fra politikerne på neste side. Erna Solberg, H Siv Jensen, FrP

7 VALGKAMP VALGKAMP Fra Audun Lysbakken SV: Fra nestleder Helga Pedersen, Ap: Fra Erna Solberg, H: Fra Siv Jensen, FrP: For SV er det viktig at alle som velger yrkesfag får mulighet til å være lærlinger. Bakgrunnen for at tilskuddene er ulike, er at vi har ønsket å stimulere bedrifter til å ta inn unge lærlinger med liten erfaring, en gruppe som kan være mindre attraktive for bedriftene enn voksne lærlinger med mer kunnskap og erfaring. Det kan bidra til at flere unge blir i yrkesfag, noe som vil være utrolig viktig for velferdsstaten i årene som kommer. 2 SV jobber for at alle elever i yrkesfaglig utdanning sikres en likeverdig opplæring. Flere undersøkelser, blant annet en kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen fra 2012 (NIFU og Fafo), viser at nivået på tilskuddet ikke er avgjørende for at bedrifter skal ta inn lærlinger, og de fleste bedrifter som har lærlinger uttrykker at økonomi ikke er et stort problem. 3 SV ønsker ikke å subsidiere oppussing av bolig. ROTfradraget er en dyr og lite treffsikker måte å bekjempe svart arbeid på. Slike unntak i skattereglene fører gjerne til at andre sektorer krever liknende unntak, noe som bidrar til å uthule finansieringen av velferdsstaten. SV ønsker ikke å subsidiere oppussing av bolig. ROT-fradraget er en dyr og lite treffsikker måte å bekjempe svart arbeid på Audun Lysbakken Bakgrunnen for at tilskuddene er ulike er at man har ønsket å stimulere bedrifter til å ta inn unge lærlinger med liten erfaring, en gruppe som kan være mindre attraktive for bedriftene enn voksne lærlinger med mer kunnskap og erfaring. I april 2012 inngikk regjeringen en ny samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet. Målet er å øke antallet godkjente læreplasser med 20 prosent innen Bare et halvt år etter at kontrakten var skrevet under, hadde flere læreplasser blitt etablert i Norge. 2 Lærlingtilskuddet er per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. 3 For Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt å bruke milliarder av skattebetalernes penger til å subsidiere oppussingsog husholdningstjenester for de som har råd til det. I Sverige anslår det svenske finansdepartementet skatteutgiften til ROT-tjenester til SEK 20 mrd. brutto (13 mrd. netto). En tilsvarende ordning i Norge vil også bli svært dyr. Vi har en større andel selveiere (som er en forutsetning for ROTfradraget i Sverige), og vi har langt lavere arbeidsledighet enn Sverige, noe som isolert sett tilsier lavere sysselsettingseffekt og dermed høyere netto skatteutgift av et slikt tiltak i Norge. Vi er nødt til å ha en gjennomgang av finansieringen av lærlingeordningen, som følge av endringene som foreslås i st.meld 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen. Vi vil se nærmere på hvordan tilskuddet skal beregnes. Høyre foreslo i vårt alternative statsbudsjett mill til å øke tilskuddet til bedrifter som tar inn nye lærlinger. 2 Vi ser et behov for å gå gjennom hele tilskuddsmodellen. Se svar over. 3 Høyre foreslo i vårt alternative statsbudsjett mill til å øke tilskuddet til bedrifter som tar inn nye lærlinger. Erna Solberg Det er fremmet forslag om et ROT-fradrag i Stortinget, og Høyre har ikke støttet forslaget. I Sverige er ROT-avdraget innført som et tiltak for bl.a. å øke sysselsettingen. Sverige har langt større utfordringer med arbeidsledighet enn Norge. Den verdiøkningen som oppussing og oppgradering av norske boliger gir, er i all hovedsak skattefri gevinst. Sammen med andre elementer i boligbeskatningen er investeringer i bolig allerede svært gunstig sammenlignet med andre investeringer. FrP går inn for å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, og tar også til orde for økte lærlingtilskudd. Dette gjør vi for begge lærlinggruppene. At de to lærlinggruppene ikke er likestilt understreker også hvor viktig det er å få til et bedre samarbeid mellom arbeidsliv og skole, og å få iverksatt en samordnet strategi for voksnes læring. 2 FrP mener det må mer nytenkning til innen yrkesutdanningen. Vi går inn for at bransjene skal være med å gjennomgå læreplaner og kompetansemål i fagutdanningen, siden mye av yrkesutdanningen på skolen ikke oppleves som relevant nok for bedriftene og elevene. FrP mener skoleverket i større grad bør spisse fagutdanningen tidligere og legge til rette for at elevene kommer ut i bedrift tidligere i utdanningsløpet. 3 Fremskrittspartiet har for tredje gang fremmet forslag i Stortinget om å innføre et ROS- og ROT fradrag. Avdraget gir muligheter til at flere virksomheter etableres og flere arbeidsplasser skapes. Det vil kunne gi større muligheter for både praksisplasser og lærlingplasser. Norge vil i fremtiden få et økende behov for blant annet fagarbeidere. Inntaket av lærlinger er svært konjunktursensitivt og næringslivet risikerer å støte på store utfordringer de kommende år. I tillegg er det med på å bekjempe svart arbeid, bekjempe skatteunndragelser, og bekjempe sosial dumping gjennom blant annet illegal arbeidskraft, og i stedet skape et hvitt arbeidsmarked med sunn og likestilt konkurranse.

8 HØYTIDELIG UTDELING I RÅDHUSET MANN FOR SIN MEDALJE Høytidelig utdeling i Rådhuset 14 Det lå høytidelige forventninger i luften da vårens Fagog svennebrevutdeling gikk av stabelen i Oslo Rådhus tirsdag 22. mai. 15 Jeg drømte om å bli bonde, men nå er drømmen å bli tømrermester med eget firma før fylte førti. Isak Alnæs, Medaljevinner og tømrer. S FAG & SVENNEBREVUTDELINGEN Fag- og svennebrevutdelingen er et samarbeid mellom OHIF og Utdanningsetaten i Oslo, og foregår to ganger i året i Rådhuset, i mai og november. Utdelingen er en svært høytidelig seremoni, som markerer at kandidatenes opplæring er fullført og bestått. I tillegg premieres kandidater som har utført en fag- eller svenneprøve ut over det vanlige med fag- og svenneprøvemedaljer. Fagopplæringspris til beste lærebedrift og Mesterbrev blir også utdelt under arrangementet. Den 22. mai i år fikk 221 nyutdannede fagarbeidere og svenner utdelt sitt fag-/svennebrev. Elektrikerfaget toppet statistikken med flest fagbrev, mens frisørfaget var størst blant svennefagene. om vanlig var både rådhus og besøkende stivpyntet da utdelingen fant sted. Rammene rundt arrangementet er tradisjonsrike med alle de fargerike fanene i trappen, ordføreren til stede, oldermenn med blinkende kjeder på første rad og gjester i finstas. BLOK hadde nok en gang sørget for å dekorere scenen med blomster, og elever fra Foss vgs sto for musikalsk a capella-underholdning i særklasse. BREV OG MEDALJER Så var det klart for selve utdelingen, og nok en gang var bunkene av fag- og svennebrev høye og antallet spente elever høyt. Hele 221 fagarbeidere og svenner fikk utdelt sitt fag-/svennebrev, og noen fag var litt bedre representert enn andre. Elektrikerfaget toppet med flest fagbrev, mens frisørfaget var størst blant svennefagene. Det ble bukket og neiet dypt da beviset på en fagutdanning ble overlevert. TA KONTROLL OVER LIVET! Ordfører Fabian Stang ønsket velkommen, og uttrykte stor respekt for de ulike fagene og hvor avhengige vi er av dem i hverdagen. Så var det AUF-leder Eskild Pedersens tur til å holde dagens tale, og han la vekt på mulighetene dagens ungdommer har, før han advarte ungdommene mot å bare bli en passiv passasjer i livet sitt. Løft armene, ta kontroll, grip livet og styr det dit du vil, var kjernen i budskapet hans. EKSTRA STAS FOR NOEN For noen ble det litt ekstra stas. Isak Alnæs var den eneste som fikk svenneprøvemedalje (gikk i tømrerlæra hos Axel Heyl og Karlsson & Svartedal), mens elektriker Siri Aspen og IKT-serviceutdannet Kristian Larsen fikk fagprøvemedaljen. De fikk medalje, diplom og stipend på kr ,-. Bente Fredheim, avd. dir. i Utdanningsetaten i Oslo kommune og adm. dir. i OHIF, Øivind Utne, avsluttet med å si noen ord om veien videre. På første rad blinkende kjeder, stolte oldermenn i mange ulike fag. Fag- og svennebrevutdelingen er fortsatt en høytidelig seremoni. Elektriker Siri Aspen slo alle gutta, og fikk fagprøvemedalje, blomster og diplom. Mann for sin medalje Jeg var usikker på om jeg ville stå, sier Isak Alnæs når vi treffer han under Fag- og svennebrevutdelingen. Han sto fjellstøtt, og fikk svenneprøvemedaljen! Isak Alnæs fikk svenneprøvemedaljen overrakt av styreleder i OHIF, Anders Larmerud. Tømrer Isak leverte til 20 i både stil og innhold. O slogutten Isak er 29 år, og jobber som tømrer i Aurland i Sogn & Fjordane. Kona går på jordbruksskole, han restaurerer gamle hus. Medaljen han har fått beviser at han kan faget, men han har ikke alltid vært like sikker på at det var tømrer han skulle bli. BROKETE VEI Jeg visste vel egentlig ikke hva en tømrer var, men fikk plass på Sogn i Jeg kom ut i læra, sluttet, og jobbet en stund som hjelpearbeider, før jeg begynte på Universitetet, der jeg leste psykologi og filosofi. Så ble det jordbruksskole i Aurland i 2007, der hadde jeg økologisk bygging som Isak var et eneste stort glis da han forsto hva han hadde utrettet. Han var den eneste som fikk svenneprøvemedaljen denne gang. valgfag. Og endelig i 2010 begynte jeg på ny i tømrerlæra, og har siden vært lærling hos Axel Heyl Entreprenør, og så Karlssson & Svartedal, sier Isak. BEGEISTRET NEMND Svennestykket var en bod for avfallshåndtering, og dommerne var over seg av begeistring da prøven var over. Da nemndas ord ble lest opp i Rådhuset, var det fullt mulig å rødme, men Isak bare gliste. Så stolt var han at han tok med seg datteren på to år opp på podiet. Han hadde levert til 20 i både stil og innhold, og vet endelig hva han er. En ekte tømrer! EN TØMRERDRØM Jeg kommer til å jobbe med restaurering av laftede hus i Aurland fremover, og det er en flott utfordring. Jeg jobber i et lite firma, og trives. Jeg drømte om å bli bonde, men nå er drømmen å bli tømrermester med eget firma før fylte førti, sier Isak som gjerne vil takke for den fine tiden som lærling hos Karlsson & Svartedal. Ikke minst Geir Hoelsæther gir han mye av æren for at han fikk medalje.

9 LIKER KORTREIST POLITIKK VIL HEVE STATUS Liker kortreist VIL HEVE STATUS Han er femte generasjons baker. Han elsker bakverk. Lukten av ekte håndverk. Per Christian Samson er produktsjef i W.B. Samson A/S, og nytt styremedlem i OHIF. politikk Kort vei fra håndverker til politiker er litt av årsaken til at hun gleder seg til å være styremedlem for OHIF. Møbelsnekker Anne Cathrine Hagen er klar til innsats! Teskt og foto: Bernt Roald Nilsen Ønsker vi at næringslivet skal ta på seg utdanningen av halvparten av elevene på videregående skole, må vi tenke litt større enn bare dagens lærlingsystem. Anne Cathrine Hagen Møbelsnekker Han er bare 29, selv om CV en kan tyde på noe annet. Han skulle egentlig gjøre noe helt annet, og tok en bachelor i økonomi og ledelse på BI. Da han skulle ta sats og starte på en master, ble jobb i familiebakeriet plutselig et spennende valg. Det endte med at han tok svennebrev og så mesterbrev, og siden 2008 har han jobbet i administrasjonen i Samson. Men hva fikk han til å gå inn i styret i OHIF? HEVE STATUS Jeg har alltid engasjert meg i yrkesopplæring, og har sett en fallende trend over tid, ikke minst i matfag generelt og bakerfaget spesielt. Jeg har sittet i Yrkesopplæringsnemnda og sett hva som har skjedd på nært hold. Målet mitt er å heve status for håndverksfag, og jeg tror de små håndverksfagene kan få til det samme som byggfagene er i ferd med å få til. Pendelen svinger, sier en optimistisk Per Christian. GENUIN INTERESSE Han er genuint opptatt av det ekte, historien, og rundt oss (vi sitter selvsagt på Samson på Egertorvet) henger bilder fra bakeriets 119 år gamle historie. Når jeg spør hva det er med håndverket baking, sier han bare at han har en genuin interesse for faget. Det er bra med fag der det maskinelle ikke har tatt over, og bak en glassvegg inne i selve bakeriet står en dame og elter deig med levende hender. KVALITET I HØYSETET Hjertesaken min er å øke attraktiviteten til håndverksfagene. Vi må vise frem kvalitet, konkurrere på kvalitet, ikke pris, sier han engasjert. Han gleder seg til å samarbeide med administrasjonen om den jobben som skal gjøres fremover, ikke minst for å heve status. Og heving, det kan selvsagt en ekte Samson ikke så rent lite om. Å jobbe direkte mot politikerne for en sak hun har levd for i snart førti år og tror på. Der har du hovedmotivet hennes, men Anne Cathrine har så mye, mye mer på lager! Helt fra hun utdannet seg på 70-tallet og frem til i dag har hun vært opptatt av fagutdanningen. Og hun tenker gjerne stort. TENKE STORT Jeg er inspirert av Øivind Utne, som tør å tenke store tanker om fremtiden. Ønsker vi at næringslivet skal ta på seg utdanningen av halvparten av elevene på videregående skole, må vi tenke litt større enn bare dagens lærlingsystem. Slik det er nå kan bedriftene velge og vrake. Vi må gjøre det mer attraktivt og opplagt for bedriftene å ta inn lærlinger. Det er ikke nok med en lærlingklausul som sliter med å fungere, sier Anne Cathrine. FØLGER MED Hun vet hva hun snakker om, hun har sittet i Ressursgruppe Utdanning i OHIF og i styret i NHO Håndverk i sju år. I NHO er hun også med i Utvalget for mindre bedrifter. Hun har fulgt OHIFs utvikling fra å være en søvnig og usynlig forening til en instans å ta på alvor. Og hun har ikke minst bygd opp sin egen bedrift siden hun sammen med tre andre kjøpte et verksted på Grünerløkka og startet Møbelverkstedet. GÅRDSDRIFT OHIF har utviklet seg voldsomt de siste årene, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som styremedlem. Jeg har også en del erfaring med drift av bygården jeg eier en del av, og har kanskje noe å bidra med i forhold til drift av Håndverkergården. Men viktigst er det å ivareta de gamle håndverkene, sier en topp motivert Anne Cathrine Hagen. På Egertorget har Samson vært siden Nå bakes det "live" inne i bakeriet, og Per Christian er som vanlig engasjert. Per Christian Samson er femte generasjons baker, opptatt av yrkesopplæring, og gleder seg til å bidra i styret til OHIF.

10 OPPTATT AV PRAKSIS ANDERS' HJØRNE 18 Kjole- og draktsyermester Christina Espedal vil ha mer praksis i opplæringen. "Ha alltid en lærling" er slagordet hennes. 19 Det er viktig å overføre bruken av god kunnskap i praksis, og den eneste måten å gjøre det på er å la elevene få kjenne på faget, være i praksis Christina Espedal, Kjole- og draktsyermester i NRK OPPTATT AV PRAKSIS Vi må få til modeller som gir mer praksis. Du må få kjenne og ta på faget for å bli en god håndverker. Du lærer ikke å sy av å lese. Du må bruke symaskinen. Kjole- og draktsyermester Christina Espedal i NRK oppfordrer alle lærere til å utfordre den modellen vi har i dag. Den har overhodet ikke nok praksis, de ansvarlige har glemt at det finnes mennesker med praktisk intelligens. Hun vet hva hun snakker om, hun har vært i kostymeavdelingen i NRK i 22 år, er utdannet som tilskjærer og kjole- og draktsyer, og i tillegg fagansvarlig for lærlinger på arbeidsplassen sin. ALLTID EN LÆRLING Vi har både kostymesyerlærlinger og kjole- og draktsyerlærlinger. Ikke samtidig, men alltid en lærling. Det er viktig å overføre bruken av god kunnskap i praksis, og den eneste måten å gjøre det på er å la elevene få kjenne på faget, være i praksis. For å få til det må vi forbedre samarbeid mellom skole og bedrift, og innføre en praksis som er forsvarlig i forhold til læreplaner. Mer praksis og kontakt skole-bedrift er alfa omega, sier Christina. EN REISENDE NEMND Hun har sittet i Kjole- og draktsyernemnda, men sitter nå i Kostymesyernemnda i Oslo, en av to i landet, den andre er i Trondheim. Det er hele seks personer i nemnda, og i løpet av året er én til fem personer oppe til prøven. Elevene får info om blant annet sjanger og materialbehov en uke før, og selve prøven varer i 75 timer fordelt på to uker. Det leveres inn en plan med blant annet skisser og materialberegning etter første dag, og elevene kan bruke godkjente hjelpemidler. Nemnda er til stede tre ganger i løpet av perioden, så det er en reisende nemnd. Christina Espedal jobber i NRK. Vi ble med henne inn i jungelen av spennende kostymer på NRKs fantastiske kostymelager. SER EN NEDGANG Jeg ser en nedgang på nivået til dem som går opp til prøven i kjoleog draktsyerfaget. Når det gjelder kostymesyerfaget, er situasjonen en annen. Her snakker vi om utdanning på arbeidsstedet, og kandidatene er veldig motiverte i forhold til det som de må gjennom. Ellers er det selvsagt viktig at man kan det grunnleggende i bruken av en symaskin når man kommer ut i praksis. Når det gjelder faget, tror jeg det alltid vil være der uansett hva slags læreplaner som legges. Det er rett og slett vår plikt å ta vare på det, sier Christina. TILPASSE KUNNSKAP Hun stortrives i NRK, og synes arbeidet i nemnda er viktig. Der sitter folk fra Operaen, ulike teatre og NRK, det er viktig med bredde og en viss størrelse så habiliteten ivaretas. I NRK får hun også brynt seg på en spesiell utfordring: Å tilpasse gammel kunnskap til et moderne medium. Det innebærer å bruke kunnskap annerledes, og for å kunne gjøre det trengs det en viss praktisk innsikt. Praksis er med andre ord også avgjørende for å tilpasse gamle tradisjoner til en ny og moderne verden. FRA MITT HJØRNE Først av alt vil jeg få takke for tilliten, som ble vist meg under Generalforsamlingen den 23. april. Det er med stor glede og med ydmykhet jeg nå tar over vervet som styreleder i OHIF, Norges eldste næringsorganisasjon. Styret i OHIF må til enhver tid ha formålet til foreningen som sitt viktigste styringsmål. Vedtektene gir klare retningslinjer i så måte. Som styreleder vil jeg påse at formålene videreføres, men det er viktig at medlemmene er aktive og gir oss signaler slik at vi til enhver tid kan fatte de vedtak som gir de beste resultatene. Laugene er bærebjelkene i dette arbeidet og jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med disse. OHIF er i sitt 175 år inne i en meget spennende tid, med mange oppgaver foran seg. Det er avholdt en rekke møter med lokale og sentrale politikere den senere tid og jeg har et positivt inntrykk av at de forstår de utfordringene våre medlemmer- og bedrifter, sliter med i det daglige. Det er satt et spesielt fokus på frafallet i den videregående skolen, samtidig som en rekke bedrifter har utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Her har vi alle et ansvar. Skolen må legge til rette for en god læringsarena og bedriftene må være sitt ansvar bevisst med å ta inn lærlinger. Vi må huske at de beste medarbeidere er de vi lærer opp i egen bedrift. Med ønske om en riktig God Sommer! Anders Larmerud Styreleder

11 PÅ MILLIMETEREN 20 PÅ MILLIMETEREN Jeg anbefaler virkelig ungdommer å søke faget. Henrik Persson, Lærling i blikkenslagerfaget PÅ MILLIMETEREN! Til høsten tar Henrik Persson fra Nittedal fatt på det fjerde året som lærling. Han skal være fire år i læra, og gleder seg til å bli en ekte blikkenslager. Henrik Persson, snart ekte blikkenslager, er superfornøyd med valg av yrke. Han liker å være mye ute, og har ikke angret en dag på valget sitt. Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen H an har valgt 4+0-løpet, og aldri angret. Først to år som lærling i en blikkenslagerbedrift i Nittedal, og så to år hos Sagen AS på Skedsmokorset. Etter det første året hos Sagen AS stortrives han. Her blir han tatt godt vare på, og utvikler seg faglig. Vi traff han i praksis på en staselig bygning rett bak Slottet i Oslo. dom skal velge å bli blikkenslager. Et av de få rene håndverk som fortsatt eksisterer, her er det ikke bare å montere. Alt lages fra bunn av, det måles, klippes og brekkes før det monteres, og jobben er variert. Han er mye ute, og det er deilig, han står heller ute i pissregn enn å sitte inne i solskinn, for å bruke hans egne ord. RETT I LÆRA Jeg var aldri noe skolelys, valgte å begynne rett i læra etter ungdomsskolen, og det har jeg aldri angret på. Jeg ville valgt det samme hvis jeg skulle valgt om igjen, sier Henrik. Fire dager i uka er han ute i praksis, den femte setter han seg på skolebenken. Da tar han realfag på Strømmen videregående skole i en egen klasse for lærlinger som mangler fag. Svenneprøven skal tas våren 2014, og så er han endelig en ekte blikkenslager. MÅ VÆRE NØYE Det gjelder å måle på millimeteren når du er ute hos kunden, for selve jobben med å klippe gjør vi som regel på verkstedet. En halv centimeter feil måling kan bli ganske dyrt, sier Henrik. En blikkenslager må med andre ord være nøye og god til å planlegge. Henrik har vært med på mange prosjekter på ulike arbeidsplasser, og er sammen med forskjellige fagfolk, og det skaper variasjon. Men aller viktigst er det at han kan se at han skaper noe med hendene. FRA BUNN AV Ikke noe skolelys, nei vel. Men Henrik har kloke tanker om hvorfor ung- BRA OPPLÆRINGSKONTOR Han har alltid vært glad i å forme ting, likt å holde på med det praktiske, skape noe på egen hånd, og som blikkenslagerlærling hos Sagen AS får han lov til akkurat det. Han er ansatt gjennom Opplæringskontoret for ventilasjon og blikkenslagere, og utplassert hos Sagen AS. Sven Erik Knutsen på Opplæringskontoret har vært god å ha hele veien, han kan Henrik spørre om alt mulig. EN HÅNDVERKSDRØM Jeg anbefaler virkelig ungdommer å søke faget. Det er ganske lett å få lærlingplass, og faget sliter ikke så mye på kroppen som andre håndverksfag gjør. Miljøet er kjempebra, så jeg håper å få jobbe hos Sagen AS når jeg er ferdig med militæret, sier Henrik, en ivrig kampsportutøver når han ikke bretter blikk. Drømmen? En eller annen gang i fremtiden å drive sitt eget blikkenslagerfirma 21

12 STÅR STØTT STÅR STØTT STÅR STØTT Nittiåra var tøffe, og vi har hatt etterdønninger etter finanskrisen, men står støtt. Nå er vi ni ansatte, og vi har alltid minst en lærling, sier Pål Sagen i Sagen & Co AS. De som virkelig vil bli blikkenslagere, har mer nytte av skolegangen hvis de får lov til å jobbe samtidig. Pål Sagen, Sagen & Co AS Pål Sagen i Sagen & Co AS etterlyser flere faglærte blikkenslagere. Det er synd, for yrket hans er ett av få rene håndverksyrker som nå er igjen. Han tok svennebrev i 1987, mesterbrev i 89, og startet eget firma i Først sammen med Per Sannes, og fra år 2000 alene. Skjønt alene har han aldri vært. Sagen & Co AS er en lærebedrift som tenker på fremtiden for våre blikkenslagere. Firmaet har alltid hatt 1-3 lærlinger, nå har de én og vurderer en til. KOBLING HODE/HENDER Det er for få faglærte blikkenslagere og for mange hjelpearbeidere, så vi er nødt til å trå til. Det er synd, for dette er ett av få rene håndverksyrker som er igjen. Nittini prosent av det vi monterer lager vi selv på verksted. Her er det ingen snarvei, du må ha god kobling mellom hodet og hendene. Først er det måling på millimeteren på arbeidsplassen, så er det inn på verkstedet og klippe til, og så er det ut til kunden og montere. Variert og fritt, du får virkelig følelsen av å gjøre en jobb fra A til Å, sier Pål Sagen. FOR MYE PAPIR Som bedriftsleder gjør han mer enn bare å måle og klippe blikk. Litt for mye papirarbeid, etter hans smak, det er for mange pålegg og for mye administrativt arbeid. Han har også stått til tjeneste for faget, i elleve år satt han i styret i Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug. Han har vært oldermann, sittet tolv år i svenneprøvenemnda, og er dommer i yrkes-nm. Og han er ikke i tvil om hva som er feil med opplæringen. SAVNER DE YNGRE De som virkelig vil bli blikkenslagere, har mer nytte av skolegangen hvis de får lov til å jobbe samtidig. Vi må få dem tidligere i praksis, 0+4- løpet er et bra løp for dem som er skoleleie. Noe må skje, blikkenslagere under tredve år er mangelvare, tre av mine ansatte er over femti! Noe som forresten er bra, er at jobben er blitt lettere å stå i lenger. Moderne utstyr har tatt over sjauinga, og på verkstedet har vi datastyrte maskiner, sier Sagen. GREIT NOK 90 prosent av det Sagen & Co AS gjør er tradisjonelt blikkenslagerarbeid på fasader og tak, resten er ventilasjon. Kundene er alt fra en enkeltmannsbedrift til store Veidekke, og det går greit nok, for å sitere Sa- gen. Det går stort sett i ombygging, rehabilitering, mindre nybygg og restaurering. Nybygg generelt overlater han til andre, og han tror det er et stort marked for inneklima og balansert ventilasjon. Og blikkenslagerfaget vil bestå, det er han sikker på, men det vil nok bli verre for små firmaer etter hvert, ifølge Pål Sagen. Pål Sagen har lost firmaet sitt trygt og godt gjennom både IT-krise og bank-krise. Et viktig grep er å alltid ha minst en lærling i firmaet.

13 Husk! Næringslivets Valgkampstart 13. august OHIF inviterer sine medlemmer til Næringslivet Valgkampstart i Gamle Logen 13. august kl Vi legger opp til dialog mellom næringslivet og politikere gjennom hele programmet og avslutter med spørretime for politikerne. Les mer på Meld deg på via nettet eller send e-post til: eventuelt kan du ringe PÅ VØIENVOLDEN I SEPTEMBER 15. september er det BYGNINGSVERNDAGEN kl på Vøienvolden. Den store dagen for alle som lever i, med og for gamle hus. Tunet fylles av håndverkere og folk som glødende opptatt av tradisjonshåndverk. Ikke bare bygghåndverket. Det blir kafé i Drengestua og musikk på tunet. Arrangementet er gratis og åpent for alle. 16. september er det DEN STORE REKRUTTERINGSDAGEN. OHIF inviterer elever fra ungdomsskoler i Oslo og opplæringskontorer og lærebedrifter stiller for å vise frem fagene og la de unge få prøve seg. Meld deg hvis du har lyst til å delta for å snakke opp håndverksfagene. Send epost til VIKTIGE HENDELSER I OHIF 14. og 15. juni Nordisk konferanse 13. august Næringslivets Valgkampstart 19. august Styremøte OHIF 15. september Bygningsverndagen på Vøienvolden 16. september Rekrutteringsdagen på Vøienvolden 8. oktober Myldringsmøte for styrene i laug og foreninger

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: 200806239 Oslo, 19. juni 2008 Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Vi viser til departementets

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Medlemsmøtet onsdag 2. september kl i Håndverker n.

Medlemsmøtet onsdag 2. september kl i Håndverker n. 59. årgang Nr. 3, 2015 Nyhetsbrev for Drammens Håndverk- & Industriforening Medlemsmøtet onsdag 2. september kl. 19.30 i Håndverker n. Endringstakten i samfunnet øker og for enkelte bransjer er tempoet

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vardeprosjekt/Kloke innkjøp

Vardeprosjekt/Kloke innkjøp Vardeprosjekt/Kloke innkjøp Byggmester Åsmund Østvold Rørleggermester Anders Larmerud Kommunikasjonssjef Kristin Brandt Vi kan godt håndverk! www.ohif.no Våre medlemmers oppsummering av yrkesfagenes utfordringer

Detaljer

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Andrea Westbye Asker, 20.2.2012 Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Mitt navn er Andrea Westbye, og jeg bor på Bleiker i Asker. Jeg søker om drømmestipend for å kunne videreutvikle

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp!

Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp! 1 Kjære alle sammen! Velkommen til årets Space-camp! Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp! Å få lov til å komme til Nord-Norge, til Andøya

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren

Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen - med fokus på fagarbeideren Ingvill Kvernmo, direktør i Entreprenørforeningen i Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim EBA EBA er en bransjeforening for

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Hvem Hva Hvor - Hvorfor Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Harald Hansen, styreleder Lærlingsenteret for Byggfag Historien Lærlingsenteret ble etablert i medhold av vedtak gjort i Bystyret i

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Vi gikk på Steinerskolen i Arendal

Vi gikk på Steinerskolen i Arendal Vi gikk på Steinerskolen i Arendal Læring Endre TIP Endre valgte Teknikk og industriell produksjon ved Sam Eyde videregående skole. Han trekker fram forholdet til læring. Jeg synes det var helt topp å

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer