ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING"

Transkript

1 ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #2 06/2013 ROT-festet engasjement (s 4) Våkne veteraner (s 6) Valgkamp (s 11) Opptatt av praksis (s 18) Anders' hjørne (s 19)

2 LEDER INNHOLD # ROT-FRADRAGET OG DE PARTIPOLITISKE PRINSIPPENE Øivind Utne, Adm dir OHIF Vår klare oppfatning er at tilsyn og kontroll med innmeldt ROT-fradrag, for å avdekke svindel, er enklere å gripe fatt i enn et udefinerbart svart marked. Øivind Utne, Administrerende direktør # Utgis av Oslo Håndverks- & Industriforening Rosenkrantz' gate Oslo Ansvarlig redaktør: Øivind Utne Redaksjon: SSD & Kristin Brandt Design: SSD Forsidefoto: Bernt Roald Nilsen For abonnement, kontakt OHIF Tlf: Neste utgivelse: September 2013 Opplag: 1700 stk Produksjon: SSD Trykk: X-idé media ISSN X ROT-fradraget, slik vi kjenner det i dag, ble innført i Sverige høsten 2008 som et strakstiltak for å opprettholde aktiviteten i byggemarkedet da finans krisen var et faktum. I ettertid har man registrert en bi-effekt som har vist seg å bli mye mer omfattende enn det som var den tilsiktede primære hensikten med ordningen. Saken er nemlig den at andelen av svart arbeid i det private markedet nærmest har blitt utradert i løpet av de snaue 5 årene som har gått siden ordningen ble innført. I Norge anslås ofte % som ulovlig økonomi. I kr regnet ut fra BNP utgjør dette opp mot 450 milliarder kroner. Dessverre ikke helt uventet, er byggebransjen er en av de verste i forhold til svart arbeid. (kilde: Jan Egil Kristiansen, Skattekrim Øst) Skal man komme dette samfunnsøkonomiske ondet til livs, må man iverksette tiltak som premierer ansvarlighet og bruk av hvit arbeidskraft, fremfor dem som ikke ser nødvendigheten av å be om kvittering og dokumentasjon for utførte tjenester. Vår klare oppfatning er at tilsyn og kontroll med innmeldt ROT-fradrag, for å avdekke svindel, er enklere å gripe fatt i enn et udefinerbart svart marked. I Sverige ser vi altså hvordan ROT-fradraget med skattefradrag på arbeidsandelen av håndverkertjenester i hjemmet har hatt en formidabel effekt på den svarte økono mien. Hvorfor er det da slik at man i det norske politiske landskapet toer sine hender og viser til at det er prinsippet med ROT-fradraget man ikke kan godta. Enten det er Arbeiderpartiets og SVs misforståtte oppfatning av at dette er en forfordeling av de velstående, eller det er Høyres kritiske holdning til alt som lukter av subsidiering. OHIF vil med dette oppfordre det politiske miljøet til å vende blikket mot Sverige og se hva man har oppnådd der, og samtidig rette en stor takk til Fremskrittspartiet som har fremmet forslag i Stortinget om innføring av ROT-fradrag i Norge hele 3 ganger og Senterpartiet som nylig har tatt det inn i sitt partiprogram. Les mer om ROT-fradrag på side 4 i bladet, og på våre hjemmesider INNHOLD Rotfestet engasjement...4 Våkne veteraner...6 Snakket opp håndverk...7 Håndverk i Håndverkeren...8 Ny og nyttig medarbeider...10 Valgkamp...11 Høytidelig utdeling i Rådhuset...14 Mann for sin medalje...15 Liker kortreist politikk...16 Vil heve status...17 Opptatt av praksis...18 Anders' hjørne...19 Står støtt...22 Det er viktig å overføre bruken av god kunnskap i praksis, og den eneste måten å gjøre det på er å la elevene få kjenne på faget, være i praksis Christina Espedal, Kjole- og draktsyermester i NRK Les saken Opptatt av praksis, på side 18 Isak Alnæs fikk svenneprøvemedalje og blomster av OHIFs styreleder under Fag- og svennebrevutdelingen i Rådhuset. Se side 15. To ivrige kokkelærlinger fra Hotell Bristol rett over gaten, legger siste hånd på verket på Håndverkerdagen i Håndverkeren. Side 8. Bjørn Winther-Larsen og Thore Schøyen er begge glassmestere. Begge har vært ledere i OHIF. Les mer på side 6. Malermester Jens Erik Solberg er opptatt av å få innført ROTfradraget. Les hvorfor dette engasjerer Jens Erik på side 4. 3

3 ROT-FESTET ENGASJEMENT ROT-FESTET ENGASJEMENT 4 Malermester Jens Erik Solberg har alltid hatt lærlinger. Han driver en opplæringsbedrift, og mener altfor få tar det ansvaret. 5 ROT-FESTET ENGASJEMENT Når malermester Jens Erik Solberg snakker om arbeidspenger, snakker han svart-hvitt. Det er mange gode grunner til at flere bør gjøre det. Den viktigste heter ROT. HVA OG HVORFOR ROT-FRADRAG? ROT står for Rehabilitering, ombygging og tilbygg og brukes om et skattefradrag som finnes i blant annet i Sverige. I den svenske fakturamodellen får skatteytere fratrekk direkte på fakturaen fra håndverkeren. Er man over 18 år, eier bolig eller fritidsbolig, er skattefradraget 50% av arbeidskostnadene. Beløpet er begrenset oppad til kr per år per eier. I Sverige har ROT-fradraget medført at etterspørsel etter svart arbeid nesten ikke eksisterer i byggebransjen. For våre små og mellomstore lærebedrifter har i noen fag hele det private markedet falt vekk. OHIF samarbeider blant annet med Bygningsgruppen i Bergen, Håndverkerforeningen i Trondheim og BNL i lobbyarbeidet for å innføre ROT-fradrag i Norge. Han driver en opplæringsbedrift, har alltid hatt lærlinger, på det meste tre. Er opptatt av å drive seriøs virksomhet. Men det er ikke så lett lenger. Det svarte markedet vokser og han er redd stadig flere seriøse vil rase over på gal side. Nå roper han et varsko. Han har hørt om svart timelønn på 15 kroner. Hvor lenge skal de seriøse klare å stå i mot? Det må skje noe, og sjefen i Maling & Dekor på Fetsund tror løsningen er ROT. FRADRAG PÅ SKATT ROT-fradraget er et skattefradrag som finnes i blant annet Sverige og Finland. Det gir alle skatteytere som eier bolig eller fritidsbolig et skattefradrag for en prosentvis del av arbeidskostnadene når du inngår avtale med en håndverker om Rehabilitering, Oppussing og Tilbygg (ROT). Fradraget gjelder ikke materialer, og har en øvre grense på 50 prosent begrenset oppad til kroner per år. Hvis totalregningen er på kroner, jevnt fordelt mellom materialer og arbeid, vil kroner føres som fradrag på skatten, sier en engasjert malermester. VINN-VINN-VINN Ifølge Solberg vil innføring av ROTfradraget føre til at vi så å si blir kvitt svart arbeid, slik det har skjedd i Sverige. Useriøs virksomhet og svart arbeid gir store inntektstap for fellesskapet, og skaper urettferdige konkurranseforhold for de som prøver å drive seriøst. Ulovlig virksomhet skader både byggnæring, arbeidstakere og forbrukere. Innføring av ROT er en vinn-vinn-vinn-situasjon. SNAKKE OPP ROT Det holder ikke med kampanjer og trusler om straff. Vi trenger gulrøtter som bidrar til at folk kjøper håndverkertjenester hvitt, og ROT-fradraget er et tiltak som vil klare å snu den svarte strømmen av arbeid. OHIF har vært veldig flinke til å ta tak i dette, men det er ikke nok. Vi som ønsker å drive seriøst, må snakke opp ROT. I alle mulige kanaler. Til kollegaer og kunder. Det må rett og slett skje noe nå, sier Solberg. Det holder ikke med kampanjer og trusler om straff. Vi trenger gulrøtter som bidrar til at folk kjøper håndverkertjenester hvitt. Jens Erik Solberg, Malermester, Maling & Dekor. Sjefen i Maling & Dekor på Fetsund mener løsningen på å redusere det svarte markedet heter ROT. ROT EN STIMULANS Erfaringer fra Sverige viser altså at ROT fjerner det svarte markedet. Bransjen gjør flere ansettelser, og staten får inn skatter og avgifter på rett måte. Arbeidstakere kommer inn i ordnede forhold og får innfridd krav i forhold til pensjon og sykelønn. Det sikrer en bedre kvalitet på arbeidet, og gir kunden større trygghet. I dag er det også små og mellomstore bedrifter som står for mye av opplæringen av lærlinger. ROT er en stimulans for en bedre opplæring i og med at det synkende privatmarkedet vil komme tilbake og gi bedriftene et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å fortsette med lærlinger. LØNNSOM ORDNING I Sverige har de regnet ut at ROT koster 15 milliarder per år, men at ordningen også gir inntekter på 18 milliarder per år. Med andre ord en lønnsom ordning, rent økonomisk. Og så må vi ikke glemme det moralske aspektet: Håndverkere er ikke en gjeng banditter. Vi vil selvsagt drive lovlydig hvis det er mulig, og det må lønne seg å drive lovlig. Hvis ikke er hele den seriøse delen av byggebransjen i fare, sier Solberg.

4 6 VÅKNE VETERANER Når Bjørn Winther-Larsen og Thore Schøyen kommer på gli, er det lite som kan stoppe de to superveteranene. SNAKKET OPP HÅNDVERK SNAKKET OPP 7 VÅKNE VETERANER DEL 2 HÅNDVERK På vegne av en sprek og oppegående 175-åring ønsket styreleder Tor Petlund velkommen til Årskonferansen i Håndverkeren tirsdag 23. april. Begge har levd et langt liv med glass. Begge har vært leder i OHIF. Bjørn Winther-Larsen og Thore Schøyen (henholdsvis 93 og 83 år!) er to ytterst våkne veteraner! Tekst og foto: Bernt Roald Nilsen kan stanse tiden, men vi gjør så godt vi kan, smiler Ingen Bjørn. Han har nettopp kjøpt seg ny el-bil. Han ble født i 1920, tok artium i 1940 og ble glassmester i 1946! Thore har nettopp fått nye hofter, ble født i 1929 og ble glassmester i Fortsatt tenker begge glassklart når vi snakker om tiden da de var aktive i foreningen. VERV I FLENG Bjørn var oldermann i Oslo Glassmesterlaug, leder i Håndverkergruppens Sentralstyre på 50-tallet og leder i OHIF på 60-tallet. Thore representerte OHIF i 23 år, var leder og , satt i Bystyret og var visepresident i Norges Håndverkerforbund. Ingen tvil om at dette er gutter med verv i fleng, ofte i de samme organisasjonene. De er stolte av den tiden de var ledere, men mener ikke dermed at alt var bedre før. TOMTESPØRSMÅL ETTER KRIGEN Det var en stor mangel på tomter for håndverks- og industribedrifter på 50-tallet, og kommunen ba oss å utarbeide prognoser for tomtebehov. Vi hadde et nært samarbeid med kommunen om regulering, på den tiden hadde foreningen langt flere industrimedlemmer, sier Bjørn. Håndverk og industri hadde lederen annenhver periode, men med etableringen av NHO i 1985 forsvant flere av de 115 industrimedlemmene. Da Bjørn var leder, hadde foreningen 2019 håndverksmedlemmer, 37 laug og 148 industri medlemmer. GLASS PÅ KJELKEN Samfunnet har forandret seg, er refrenget rundt bordet, og Bjørn illustrerer med historien om da han skulle levere en speilglassrute i Holmestrand i En vinterdag med minus 33, glasset på kjelken ned til Vestbanen, så uoppvarmet godsvogn til Holmestrand stasjon før de dro kjelken til butikken som skulle ha den. Eller da han begynte å jobbe for 50 øre i timen i 48 timers arbeidsuke. GRAND GALLA Å være formann på den tiden var en stor ære. Foreningsarbeid var fortsatt stas, vi hadde årsfester, nyttårsgilder, eget orkester og en aktiv dameforening, stiftet i 1928 og lagt ned i De var gode hjelpere, sier Thore, og trekker i samme slengen frem Håndverkernes Sparebank, der han var formann. Bjørn legger til at både konge og ordfører var I forrige nummer kunne du lese om OHIFs historie i saken Fra , OHIF feirer 175 år. til stede på årsmiddager, det var grand galla og en meget mektig forening. NÆRINGSPOLITIKK I FOKUS Thore forteller om en tid da foreningen medvirket til at det ble bygget lokaler for de små bedriftene, det næringspolitiske var i fokus, og det var samarbeid med politikerne på flere områder. Tomt til lærlinghjem var et av områdene, til slutt ble det vedtatt å bygge på den gamle Gassverktomta i Storgata 55. Der bor fortsatt lærlinger, i Anker Studenthotell. Han forteller om da foreningen anmeldte kommunen for å ville forhøye vannavgiften. Det var ikke snakk om å jatte med politikerne, ifølge Thore. PÅ GLI Og når de først er på gli, kommer den ene historien etter den andre. Jeg var formann i Sparebanken, det va kke du, sier Thore. Jeg var æresmedlem i Håndverkernes Sangkor, det va kke du, svarer Bjørn. En endeløs rekke verv diskuteres, og plutselig prater de om Julekrybben, og da de representerte byen på Verdenskongressen i Brüssel. Det er liksom ikke måte på når de først er i gang. Begge har selvsagt foreningens hederstegn, Bjørn fikk det i 1964, Thore en gang på 80-tallet. Årets tema var Den store sammenhengen, og først ut var Aksel Hagen fra SV, som var opptatt av at den nye stortingsmeldingen På rett vei vil gi yrkesfagene et løft. Blant de tiltakene han nevnte, var å flytte påbyggingsåret etter fagbrevet, å innføre forkurs mellom VG2 og VG3, å gjøre det mulig for deg med fagbrev å søke direkte til ingeniørutdanning, samt en bedre kvalitet på selve fagutdanningen. BEDRE RÅDGIVNING Svein Harberg (H) innledet med å si at partileder Erna Solberg er svært opptatt av dette temaet. Han var opptatt av at den yrkesfaglige rådgivingen i ungdomsskolen må bli bedre og ville ha tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og forskningsmiljø, og heve kompetansen i fagutdanningen. Han dro frem Vekslingsmodellen som et eksempel på en god historie, og mange flere lærebedrifter sto også høyt på ønskelisten hans. SYNLIGGJØRE YRKESFAG Avdelingsdirektør i Oslo kommune, Bente Fredheim, var naturlig nok opptatt av Oslo, og nevnte Kuben, en yrkesarena til 2 milliarder kroner, som et eksempel på hva vi må gjøre fremover. Hun var opptatt av å synliggjøre yrkesfagene, og snakket varmt om kampanjen Ta en til, som handler om å få bedriftene til å ta en lærling til. Samarbeid mellom skole og bransjene er alfa og omega for å få dette til, ifølge Fredheim, som nevnte Vardeprosjektet og Vekslingsmodellen som eksempler på at fremtiden er spennende. KONSTRUKTIV PANELDEBATT Øivind Utne fra OHIF innledet paneldebatten med å si at vi må snakke yrkesfagene opp, og se muligheter. Axel Fjeldavli fra elevorganisasjonene var opptatt av å få bedriftene til å ta imot flere lærlinger. AUF-leder Eskil Pedersen snakket varmt om flere læreplasser og å gjøre teorien mer fagorientert. Bente Fredheim poengterte samarbeidet mellom skole, bransje og politikere. Harberg ville øke lærlingtilskuddet, mens Utne mente det var helt essensielt å endre holdningene hos entreprenørene. Det må bli et konkurransefortrinn å ha lærlinger, og et krav fra byggherresiden. Og alle var enige med Utne i at yrkesfagene må snakkes opp fremover.

5 HÅNDVERK I HÅNDVERKEREN HÅNDVERK I HÅNDVERKEREN 8 9 Ingrid Rodvelt syr kostymer på Oslo Nye Teater. Driftsdirektør Arne Marius Berg på Bristol er stolt av lærlingene sine. Malermester Truls Bratfoss representerer et fargerikt fag. Blomsterdekoratørlærling Elin Susann Havreberg gjør seg klar til VM! 1. års elever på gullsmedlinja på Elvebakken vgs, Kristin Hansen og Kristina Gulbrandsen liker å pirke. Kokkelærlingene Helene Olsen Vandsemb og Marita Fjørtoft i full vigør. HÅNDVERK I HÅNDVERKEREN HVA ER HÅNDVERKERDAGEN? I år ble det gjort ekstra stas på OHIFs årlige årskonferanse i anledning foreningens 175 års jubileum. Under konferansen ble også en håndverkerdag arrangert for å fremme godt håndverk en mini karrieremesse for å promotere håndverksfag. Mange av OHIFs medlemsfag var representert. Helt genialt! Håndverkerdag i Håndverkeren! Å kunne treffe elever, lærlinger, svenner og unge mestere i mange forskjellige fag på ett og samme sted! Selvsagt skal det fortsatt utøves håndverk i Håndverkeren! Vi var mange som så den store sammenhengen da vi gikk rundt og lot oss imponere av gløden til unge mennesker, som har valgt et håndverk som sitt fag. STOLT VORSPIEL Dette var ment som vorspiel til Årskonferansen, og det sto ikke på bevertningen. Nydelig lunsj, lekre blinis og flamberte ananas, tilberedt og servert av kokke- og servitørlærlinger. Overalt glade håndverkere med genuin yrkesstolthet! Her kunne du spørre om alt, til og med få prøve deg i praksis. For eksempel brette blikk. MESTERBREV SENTRAL Mesterbrev hadde sin egen sentrale stand. Rundt 600 nye mestere ser dagens lys i løpet av året. Vi snakker om karriereveien etter svennebrev. Å bli leder i faget du elsker, å få både fagkunnskap og lederutdanning. Og det er mange muligheter. Mesterbrevutdanningen kan gjennomføres via Folkeuniversitetet. Faglærte som har gjennomført enkelte fagskoleutdanninger kan søke om mesterbrevet. Man kan få godskrevet utdanning/ deler av utdanning ved en realkompetansevurdering. ELSKER Å SY Ingrid Rodvelt fra Stavanger er andre års kostymesyerlærling. Hun syr alt mulig, men læretiden handler om teaterkostymer på Oslo Nye Teater. Det finnes ikke noe mer variert fag, Ingrid har aldri angret på at hun valgte tekstil på Design og Håndverk for to år siden. GULL VERDT Å pirke, lage noe unikt, sette sitt eget preg og å skape noe fra A til Å. Kristin Hansen og Kristina Gulbrandsen er første års elever på gullsmedlinja på på Elvebakken vgs. Begge elsker smykker. Og begge kan alt om forskjellen på ekte håndverk og maskinelle prosesser. Og jeg bare MÅ få med at de har verdens beste gullsmedlærer: Fred Andersson er gull verdt! SYKT KULT Helene Olsen Vandsemb og Marita Fjørtoft går i kokkelæra på Bristol. Det er sykt kult. De får utløp for kreativiteten, og blir aldri utlært. Begge ser for seg et yrkesliv ved grytene, og skulle ønske at flere jenter gjorde det samme. Liker du positivt stress, skal du velge kokkeyrket!

6 NY OG NYTTIG MEDARBEIDER VALGKAMP 10 Ny og nyttig medarbeider Jeg ble kjempeglad da beskjeden kom, om at stillingen var min! Hanne Ottesen, Nyansatt kontorleder i OHIF VALGKAMP 11 OHIF s nytilsatte kontorleder heter Hanne Ottesen og hun begynte hos oss 2. mai. I forkant av S tortingsvalget har OHIF bedt fire partiledere om svar på to spørsmål om lærlingetilskudd, og ett spørsmål om ROT-fradrag i Norge: Tekst: OHIF Foto: Partiene Tekst & foto: Kristin Brandt Hanne tjuvstartet hos OHIF, da hun deltok på årskonferansen og Generalforsmalingen 23. mai. Fra første stund så hun raskt hva som trengtes og bidro. Hanne Ottesen er 44 år og kommer fra Norsk Folkemuseum hvor hun har jobbet i seks år som administrasjonssekretær og bl.a. hadde ansvaret for Venneforeningen på drøyt 2000 medlemmer og Norsk Farmasihistorisk Museum med sine 280 medlemmer. Hun har også arbeidet i Regjeringskvartalet, Kripos, Skiforeningen og som advokatsekretær i et av Oslos advokatfirmaet, så hun har en allsidig og variert bakgrunn. Som nytilsatt kontorleder forteller hun oss at det er mye nytt å sette seg inn i, men hun gleder seg og ser frem til å ta fatt på de mange oppgavene som venter. Hun har også lang fartstid innen frivilligarbeid ved store idretts- og konsertarrangementer, både som ansvarlig for de frivillige og som frivillig selv. På spørsmål om eksempler på hvilke arrangementer hun er/har vært involvert i, nevner hun blant annet Norsk Militær Tattoo og Skifestivalen i Holmenkollen. Fag- og svennebrevutdelingen har vært lærerikt å arbeide med og jeg gleder meg til å delta i det videre arbeidet med planleggingen av Bygningsverndager på Vøienvolden, sier Hanne Ottesen. I skrivende stund er det noen timer til hun deltar på sin første fag- og svennebrevutdeling. Med sin varierte erfaring håper hun å kunne bidra i det flotte og spennende arbeidet OHIF gjør for håndverk- og industribedrifter i Oslo og Akershus. KONTAKT HANNE: Hanne Ottesen Kontorleder, OHIF Tlf: Mobil: ROT-FRADRAG I NORGE: Det finnes ingen pålitelig statistikk eller oversikt over svart økono mi. Den ulovlige økonomien, kalt "skyg ge økonomien" eller "mafiaøkonomien" er av enkelte anslått til hele % av verdensøkonomien. I Norge anslås ofte 14% som ulovlig økonomi. I kr regnet ut fra BNP utgjør dette ca 420 milliarder kroner. Byggebransjen er en av de verste bransjene i forhold til svart arbeid. (Kilde: Jan Egil Kristiansen, Skattekrim Øst) For å avdekke svindel er det enkle re å gripe fatt i tilsyn og kontroll av innmeldt ROT-fradrag, enn et udefinerbart svart marked. SPØRSMÅL 1 Næringslivet etterspør i stor grad voksenlærlinger fordi det er mangel på rekruttering av rettighetslærlinger. Oppfølgingen av disse to gruppene er like ressurskrevende for opplæringskontorene og lærebedriftene. Hva er begrunnelsen for at tilskuddene for disse to gruppene ikke er likestilt? SPØRSMÅL 2 Skoleplass og lærlingeplass er to sider av samme sak. Hvorfor er da lærlingtilskuddet (rettighetselev) vurdert lavere per år enn kostnaden på en skoleplass? SPØRSMÅL 3 Etter at ROT-fradraget ble innført i Sverige i 2008, er det svarte markedet nærmest utradert. Hvilke kommentarer har partiet til innføring av et ROT-fradrag i Norge? Audun Lysbakken, SV Helga Pedersen, Ap Se svarene fra politikerne på neste side. Erna Solberg, H Siv Jensen, FrP

7 VALGKAMP VALGKAMP Fra Audun Lysbakken SV: Fra nestleder Helga Pedersen, Ap: Fra Erna Solberg, H: Fra Siv Jensen, FrP: For SV er det viktig at alle som velger yrkesfag får mulighet til å være lærlinger. Bakgrunnen for at tilskuddene er ulike, er at vi har ønsket å stimulere bedrifter til å ta inn unge lærlinger med liten erfaring, en gruppe som kan være mindre attraktive for bedriftene enn voksne lærlinger med mer kunnskap og erfaring. Det kan bidra til at flere unge blir i yrkesfag, noe som vil være utrolig viktig for velferdsstaten i årene som kommer. 2 SV jobber for at alle elever i yrkesfaglig utdanning sikres en likeverdig opplæring. Flere undersøkelser, blant annet en kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen fra 2012 (NIFU og Fafo), viser at nivået på tilskuddet ikke er avgjørende for at bedrifter skal ta inn lærlinger, og de fleste bedrifter som har lærlinger uttrykker at økonomi ikke er et stort problem. 3 SV ønsker ikke å subsidiere oppussing av bolig. ROTfradraget er en dyr og lite treffsikker måte å bekjempe svart arbeid på. Slike unntak i skattereglene fører gjerne til at andre sektorer krever liknende unntak, noe som bidrar til å uthule finansieringen av velferdsstaten. SV ønsker ikke å subsidiere oppussing av bolig. ROT-fradraget er en dyr og lite treffsikker måte å bekjempe svart arbeid på Audun Lysbakken Bakgrunnen for at tilskuddene er ulike er at man har ønsket å stimulere bedrifter til å ta inn unge lærlinger med liten erfaring, en gruppe som kan være mindre attraktive for bedriftene enn voksne lærlinger med mer kunnskap og erfaring. I april 2012 inngikk regjeringen en ny samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet. Målet er å øke antallet godkjente læreplasser med 20 prosent innen Bare et halvt år etter at kontrakten var skrevet under, hadde flere læreplasser blitt etablert i Norge. 2 Lærlingtilskuddet er per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. 3 For Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt å bruke milliarder av skattebetalernes penger til å subsidiere oppussingsog husholdningstjenester for de som har råd til det. I Sverige anslår det svenske finansdepartementet skatteutgiften til ROT-tjenester til SEK 20 mrd. brutto (13 mrd. netto). En tilsvarende ordning i Norge vil også bli svært dyr. Vi har en større andel selveiere (som er en forutsetning for ROTfradraget i Sverige), og vi har langt lavere arbeidsledighet enn Sverige, noe som isolert sett tilsier lavere sysselsettingseffekt og dermed høyere netto skatteutgift av et slikt tiltak i Norge. Vi er nødt til å ha en gjennomgang av finansieringen av lærlingeordningen, som følge av endringene som foreslås i st.meld 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen. Vi vil se nærmere på hvordan tilskuddet skal beregnes. Høyre foreslo i vårt alternative statsbudsjett mill til å øke tilskuddet til bedrifter som tar inn nye lærlinger. 2 Vi ser et behov for å gå gjennom hele tilskuddsmodellen. Se svar over. 3 Høyre foreslo i vårt alternative statsbudsjett mill til å øke tilskuddet til bedrifter som tar inn nye lærlinger. Erna Solberg Det er fremmet forslag om et ROT-fradrag i Stortinget, og Høyre har ikke støttet forslaget. I Sverige er ROT-avdraget innført som et tiltak for bl.a. å øke sysselsettingen. Sverige har langt større utfordringer med arbeidsledighet enn Norge. Den verdiøkningen som oppussing og oppgradering av norske boliger gir, er i all hovedsak skattefri gevinst. Sammen med andre elementer i boligbeskatningen er investeringer i bolig allerede svært gunstig sammenlignet med andre investeringer. FrP går inn for å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, og tar også til orde for økte lærlingtilskudd. Dette gjør vi for begge lærlinggruppene. At de to lærlinggruppene ikke er likestilt understreker også hvor viktig det er å få til et bedre samarbeid mellom arbeidsliv og skole, og å få iverksatt en samordnet strategi for voksnes læring. 2 FrP mener det må mer nytenkning til innen yrkesutdanningen. Vi går inn for at bransjene skal være med å gjennomgå læreplaner og kompetansemål i fagutdanningen, siden mye av yrkesutdanningen på skolen ikke oppleves som relevant nok for bedriftene og elevene. FrP mener skoleverket i større grad bør spisse fagutdanningen tidligere og legge til rette for at elevene kommer ut i bedrift tidligere i utdanningsløpet. 3 Fremskrittspartiet har for tredje gang fremmet forslag i Stortinget om å innføre et ROS- og ROT fradrag. Avdraget gir muligheter til at flere virksomheter etableres og flere arbeidsplasser skapes. Det vil kunne gi større muligheter for både praksisplasser og lærlingplasser. Norge vil i fremtiden få et økende behov for blant annet fagarbeidere. Inntaket av lærlinger er svært konjunktursensitivt og næringslivet risikerer å støte på store utfordringer de kommende år. I tillegg er det med på å bekjempe svart arbeid, bekjempe skatteunndragelser, og bekjempe sosial dumping gjennom blant annet illegal arbeidskraft, og i stedet skape et hvitt arbeidsmarked med sunn og likestilt konkurranse.

8 HØYTIDELIG UTDELING I RÅDHUSET MANN FOR SIN MEDALJE Høytidelig utdeling i Rådhuset 14 Det lå høytidelige forventninger i luften da vårens Fagog svennebrevutdeling gikk av stabelen i Oslo Rådhus tirsdag 22. mai. 15 Jeg drømte om å bli bonde, men nå er drømmen å bli tømrermester med eget firma før fylte førti. Isak Alnæs, Medaljevinner og tømrer. S FAG & SVENNEBREVUTDELINGEN Fag- og svennebrevutdelingen er et samarbeid mellom OHIF og Utdanningsetaten i Oslo, og foregår to ganger i året i Rådhuset, i mai og november. Utdelingen er en svært høytidelig seremoni, som markerer at kandidatenes opplæring er fullført og bestått. I tillegg premieres kandidater som har utført en fag- eller svenneprøve ut over det vanlige med fag- og svenneprøvemedaljer. Fagopplæringspris til beste lærebedrift og Mesterbrev blir også utdelt under arrangementet. Den 22. mai i år fikk 221 nyutdannede fagarbeidere og svenner utdelt sitt fag-/svennebrev. Elektrikerfaget toppet statistikken med flest fagbrev, mens frisørfaget var størst blant svennefagene. om vanlig var både rådhus og besøkende stivpyntet da utdelingen fant sted. Rammene rundt arrangementet er tradisjonsrike med alle de fargerike fanene i trappen, ordføreren til stede, oldermenn med blinkende kjeder på første rad og gjester i finstas. BLOK hadde nok en gang sørget for å dekorere scenen med blomster, og elever fra Foss vgs sto for musikalsk a capella-underholdning i særklasse. BREV OG MEDALJER Så var det klart for selve utdelingen, og nok en gang var bunkene av fag- og svennebrev høye og antallet spente elever høyt. Hele 221 fagarbeidere og svenner fikk utdelt sitt fag-/svennebrev, og noen fag var litt bedre representert enn andre. Elektrikerfaget toppet med flest fagbrev, mens frisørfaget var størst blant svennefagene. Det ble bukket og neiet dypt da beviset på en fagutdanning ble overlevert. TA KONTROLL OVER LIVET! Ordfører Fabian Stang ønsket velkommen, og uttrykte stor respekt for de ulike fagene og hvor avhengige vi er av dem i hverdagen. Så var det AUF-leder Eskild Pedersens tur til å holde dagens tale, og han la vekt på mulighetene dagens ungdommer har, før han advarte ungdommene mot å bare bli en passiv passasjer i livet sitt. Løft armene, ta kontroll, grip livet og styr det dit du vil, var kjernen i budskapet hans. EKSTRA STAS FOR NOEN For noen ble det litt ekstra stas. Isak Alnæs var den eneste som fikk svenneprøvemedalje (gikk i tømrerlæra hos Axel Heyl og Karlsson & Svartedal), mens elektriker Siri Aspen og IKT-serviceutdannet Kristian Larsen fikk fagprøvemedaljen. De fikk medalje, diplom og stipend på kr ,-. Bente Fredheim, avd. dir. i Utdanningsetaten i Oslo kommune og adm. dir. i OHIF, Øivind Utne, avsluttet med å si noen ord om veien videre. På første rad blinkende kjeder, stolte oldermenn i mange ulike fag. Fag- og svennebrevutdelingen er fortsatt en høytidelig seremoni. Elektriker Siri Aspen slo alle gutta, og fikk fagprøvemedalje, blomster og diplom. Mann for sin medalje Jeg var usikker på om jeg ville stå, sier Isak Alnæs når vi treffer han under Fag- og svennebrevutdelingen. Han sto fjellstøtt, og fikk svenneprøvemedaljen! Isak Alnæs fikk svenneprøvemedaljen overrakt av styreleder i OHIF, Anders Larmerud. Tømrer Isak leverte til 20 i både stil og innhold. O slogutten Isak er 29 år, og jobber som tømrer i Aurland i Sogn & Fjordane. Kona går på jordbruksskole, han restaurerer gamle hus. Medaljen han har fått beviser at han kan faget, men han har ikke alltid vært like sikker på at det var tømrer han skulle bli. BROKETE VEI Jeg visste vel egentlig ikke hva en tømrer var, men fikk plass på Sogn i Jeg kom ut i læra, sluttet, og jobbet en stund som hjelpearbeider, før jeg begynte på Universitetet, der jeg leste psykologi og filosofi. Så ble det jordbruksskole i Aurland i 2007, der hadde jeg økologisk bygging som Isak var et eneste stort glis da han forsto hva han hadde utrettet. Han var den eneste som fikk svenneprøvemedaljen denne gang. valgfag. Og endelig i 2010 begynte jeg på ny i tømrerlæra, og har siden vært lærling hos Axel Heyl Entreprenør, og så Karlssson & Svartedal, sier Isak. BEGEISTRET NEMND Svennestykket var en bod for avfallshåndtering, og dommerne var over seg av begeistring da prøven var over. Da nemndas ord ble lest opp i Rådhuset, var det fullt mulig å rødme, men Isak bare gliste. Så stolt var han at han tok med seg datteren på to år opp på podiet. Han hadde levert til 20 i både stil og innhold, og vet endelig hva han er. En ekte tømrer! EN TØMRERDRØM Jeg kommer til å jobbe med restaurering av laftede hus i Aurland fremover, og det er en flott utfordring. Jeg jobber i et lite firma, og trives. Jeg drømte om å bli bonde, men nå er drømmen å bli tømrermester med eget firma før fylte førti, sier Isak som gjerne vil takke for den fine tiden som lærling hos Karlsson & Svartedal. Ikke minst Geir Hoelsæther gir han mye av æren for at han fikk medalje.

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 04/2013 OHIF feirer 175 år! En høyst levende jubilant (s 12) OHIF fra 1838 til 2013 (s 10) Årskonferanse & Håndverker dag (s 42) OHIFs nyeste

Detaljer

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING

ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING ipraksis ET MAGASIN AV OSLO HÅNDVERKS- & INDUSTRIFORENING #1 09/2012 MER OM. OHIFs svenneprøvemedalje (30) Nordisk broderskap (9) OHIF lager film (10) Foreningens nye drakt (23) Leder 2 ET NYTT ANSIKT.

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden.

Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden. NHO11 NHO-magasiNet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2011 tema Velferdsfellen stadig flere står utenfor arbeidslivet. hvem skal finansiere velferden i fremtiden? PLUss! norges nest beste rørlegger

Detaljer

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 2 - juni 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 innhold Leder: Om rekruttering... 3 Valle: En skole

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Nytt blikkfang for VBL

Nytt blikkfang for VBL Nr. 12-2009 u tgit t av ve n t il a sjon s- o g b li k k e n s l ag e r b e drif te nes l a ndsforbu nd Nytt blikkfang for VBL Arkitekter Tradisjonsrik på seminar i lysfest i Stavanger København side 6

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer