ROSENBERG VERFTS KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2006

2 2

3 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 Forsidebilde: Rosenberg høsten Hævene Brim på siten i kjent Bergesen grønnfarge, i bakgrunnen ser vi den nye rørhallen i ferd med å bygges. 1

4 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte: Sverre Hæstad Danker Jacobsen John Reidar Johnsen Bodil Gerd Jondal Helge Kvelland Finn Larsen Kjell Johan Larsen Georg Strand Vi minnes disse våre arbeidskamerater og lyser fred over Deres minne. 2

5 ÅRSMØTE I SPISESALEN I ROSENBERGHALLEN MANDAG 5. MARS KL TIRSDAG 6. MARS KL ONSDAG 7. MARS KL TORSDAG 8. MARS KL Dagsorden: 1.Beretninger 2.Regnskaper 3.Innkomne forslag 4.Honorarer 5.Valg For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 3

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 - Beretning 2006 side 1. Faglig politiske og økonomiske forhold 5 2. Rosenberg - Klubbåret Avtaler og lønnsforhandlinger Velferds- og sosialsaker Klubbens organisasjon Vernearbeidet Årsrapport for lærlinger og studiearbeidet Andre aktiviteter 28 Dagsorden punkt 2 - Regnskaper 32 Dagsorden punkt 3 - Innkomne forslag 36 4

7 KAPITTEL 1 Fagpolitiske og økonomiske forhold 2006 var året da alt gikk så meget bedre. Arbeidsledigheten sank, ved årets utgang var den rekordlav var registrert helt ledige, det laveste siden Den norske økonomien gikk på høygir, inntektene rant inn til stat og kommune. Rådmann i Stavanger, Ole Hetland, kunne melde om 18,7 % økning i skatteinngangen fra desember 2005 til desember Det private forbruket økte også som en følge av høg sysselsetting og gode lønnsoppgjør. Byggenæringa har hatt rekordår. I desember kunne vi lese om en bedrift som måtte permittere folk fordi den manglet sement. Sementfabrikkene gikk på høygir og klarte ikke å levere råstoff til alle som hadde bestilt. Altså: Permittert på grunn av for mye å gjøre!! Boligprisene nådde igjen nye høyder. I Stavanger har boligprisene doblet seg fra 2000 til Prisene ellers har i samme periode steget med ca 15 %. Prisen for en standard bolig er i ferd med å gå av hengslene. Eller sagt med andre ord. Gjeldsbyrden for førstegangs boligkjøpere har økt dramatisk. Dette har gått bra siden vi samtidig har hatt et rekordlavt rentenivå, høg sysselsetting og økning av realinntekt. Mange økonomer advarer mot økt gjeldsbyrde, og med stigende renter er det all grunn til å følge utviklingen med spenning. Tjenestedirektivet Den høge aktiviteten i norsk økonomi har også gitt arbeid til tusenvis av øst- europeere, spesielt arbeidsfolk fra Polen. Mange av disse har fått dårlig behandling og opplevd uverdige forhold. Lav betaling, elendige boforhold, manglende sikkerhet, flere har blitt sparket og truet med bøter fordi de har sagt fra og kontaktet fagforeninger. Dette gjelder også områder der LO har allmenngjort tariffavtaler - eks. bygning i Oslo. Blant verftene på vestlandet er det flere grove eksempler på utnytting av arbeidere fra baltiske land og Polen. I LO går debatten om godkjenning av EUs tjenestedirektiv eller om LO skal kreve at Norge reserverer seg mot dette direktivet. Formålet med tjenestedirektivet er å øke konkurransen i tjenestesektoren som utgjør 70% av økonomien i EU. Fra bl.a. fagbevegelsen i EU var det hard kritikk mot den første utgaven av direktivet. Tjenestedirektivet er nå endret: offentlig sektor skjermes, og dersom arbeidstakere fra eks. Polen skal jobbe i Norge, er det vårt lovverk som gjelder. Opprinnelig åpnet tjenestedirektivet et polsk firma i Norge kunne arbeide etter polske regler og lover. Men den siste utgaven av direktivet tillater likevel polsk lønnsnivå for polske arbeidstakere som jobber i et annet EU land. Svensk fagbevegelse har nå en sak for EU domstolen, Växholmsaken, der tvisten går på dette. Et latvisk firma fikk et anbud i Sverige med latvisk lønn. Svensk bygning protesterte, og krevde at svenske kollektivavtaler skulle gjelde. Det ville bety høgere lønn for arbeiderne i det latviske firmaet, men også at konkurransen ikke gikk på arbeidernes lønninger. Svensk bygning har fått støtte for sitt syn både fra den sosialdemokratiske regjeringen og den borgerlige. Motsatt hevder Latvia retten til å ta anbud i Sverige med latvisk lønnsnivå. Saken skal avgjøres av rettssystemet i EU. Dersom Latvia vinner fram med sitt syn, er det all grunn til å frykte konkurranse på lønn og dårligere arbeidsvilkår fra øst europeiske firma i Norge. Det er allerede tendenser til dette i Oslo, der mindre byggefirmaer er i ferd med å bli utkonkurrert av billige, polske firma. I så fall kan vi fort ende opp i en negativ spiral med lavere lønninger og dårligere arbeidsvilkår som resultat for arbeidslivet i Norge. Det er derfor all grunn til for norsk fagbevegelse til å være mot et direktiv som i verste fall kan rive ned mange års arbeid for faglige og sosial rettigheter. Energipolitikk Fjoråret var på mange måter svenneprøven for den rødgrønne regjeringa. Det skjedde ikke uten tabber: Forslaget om Oddfjell som styreformann i Statoil skapte sjølsagt rabalder, det samme gjorde den klønete håndteringa av sykelønn i forbindelse med Inkluderende Arbeidsliv. Regjeringa har skapt store forventninger til ny giv i Nord Norge. Bransjen vår er avhengig av nye letearealer for oljeog gass, og det som regjeringa la fram var et venta kompromiss. Barentshavet er åpna, mens havområdene rundt Lofoten foreløpig ikke åpnes for leting. For offshoreindustrien her sør er det viktig med økt aktivitet i nord, det ser vi ikke minst med erfaringene fra Snøhvit utbyggingen. Gassen fra Troll feltet skal eksporteres fra Aukra i Romsdal. Et særdeles viktig tilskudd til et energi hungrende Europa. Det fantastiske er at anlegget vil bruke så mye energi at det kan bli strømkrise i Møre og Romsdal. Den mest nærliggende løsning hadde sjølsagt vært å bygge et gasskraftverk i forbindelse med Ormen Lange anlegget, men det går ikke i Norge. Alt egen bruk av fossil energi er miljøsynd og kan ikke tillates. Istedenfor importerer vi strøm fra utlandet, produsert av eks. sterkt forurensende kullkraftverk. For å hindre kraftkrise i midt Norge skal Statnett kjøpe inn mobile gasskraftverk, den verst tenkelige løsningen for miljøet. Miljøbevegelsen og deler av norsk venstreside må her ta et ansvar for konsekvensen av å avvise all bruk av gass i Norge til å produsere energi. For øvrig er det bra at det nå skal satses på CO2 rensing i forbindelse med bygging av gasskraftverk på Mongstad. Her må de rød grønne ikke gjøre samme generaltabben som ved kjøpet av fregatter. Sats på norsk industri og forskning, slik at vi her på berget får en mulighet til å ligge langt framme ved utvikling av miljøvennlig teknologi. 5

8 Melkøya har vært et særdeles viktig oppdrag for Rosenberg. Her fra servicebrakkene på anlegget. På tempen av året kom nyheten om at Statoil og Hydros oljedel skulle fusjonere. Plutselig var dette en svært god ide, sjøl om alle var imot sist gang de samme selskapene forsøkte seg. For leverandørindustrien er en slikt kjempeselskap ikke nødvendigvis en god nyhet. To selskaper som har konkurrert om ulike utbyggingsløsninger skal nå bli ett miljø. Det kan gi færre oppdrag til norsk leverandørindustri, og ikke minst mye makt samlet i ett norsk oljeselskap. Det eneste åpenbare fordelen med en slik fusjon er for øvrig at selskapet blir norskeid og med staten som hovedaksjonær. Hydro er i praksis kjøpt opp av Statoil. Hydro var det eneste større oljeselskap som hadde hovedkontor i Oslo. Et godt argument for ikke å flytte hovedkontorfunksjoner fra Stavanger. Olje og gass er stadig viktigere. Land som Kina og India har et økende behov for olje og gass, og Kina byr store summer for å kjøpe seg inn oljeselskap. Russland er på ny blitt en stormakt, denne gang som energieksportør. USA hadde neppe rotet seg inn i Irak dersom det ikke hadde vært olje der. Heller hadde ikke NATO landet Norge vært i Afghanistan. Som kjent står NATO for den Nord Atlantiske forsvarspakt, lengre vekke fra Norge og Nord Atlanteren enn Afghanistan er det vanskelig å komme. Men alt dette henger sammen med kontrollen av olje og gassressurser. Sånt sett er vi i den heldige situasjon at vi nyter godt av høge olje- og gassinntekter samtidig som vi kan kjøpe billige produkter fra Asia. Historisk har vi aldri hatt en slik velstand som den vi opplever nå. 6

9 KAPITTEL 2 Rosenberg i var det første normale driftsåret siden Normalt på den måten at alle var i arbeid, prosjektene vi hadde gikk bra, avtalen med konkurransebegrensninger vi hadde med oss i salget fra Aker Kværner ble kuttet før tida og vi tok inn nye folk. Det mest unormale var en svært gledelig sak: Klubbens 100 års jubileum! Vår bransje hadde fullt å gjøre i Store utbygginger som Snøhvit og Ormen Lange i tillegg til en rekke andre oppgaver skapte stort press i arbeidsmarkedet. Det er kamp om fagfolk på alle nivå - fra operatør til sivilingeniør. De lokale lønnsoppgjørene ble svært gode, for offshoreverftene lå tilleggene på i overkant av 6 %. Det er lenge siden vi kan vise til tilsvarende gode tillegg. Til tross for det - i Stavanger er det stor rift om folk, og vi ser at vi mister gode fagfolk til andre bransjer med bedre betalingsevne enn vår. Oppdragssituasjonen Fjoråret var en bekreftelse for Rosenberg på at tålmodig satsning og utholdenhet gir resultater. Vi er nå inne på modifikasjonsmarkedet med tre jobber: Gyda i samarbeid med Sørco og på Gullfaks og Statfjord i egen regi for Statoil. Vi fikk to moduler for BP, moduler til Ula og Tambar som skal leveres i august Rosenberg fikk også modifikasjon av Hævene Brim i fjor høst. Det viktigste der var reparasjon av svivelen. Bluewater,som eier Hævene Brim, var svært godt fornøyd med vår innsats. De viktigste oppdragene for produksjonen var Snøhvit på Melkøya, Alvheim moduler, prefabrikasjon for AKOP til Statfjord senfase, Langeled,Gyda offshore, Hævene Brim, Gullfaks offshore, Tampen subsea og moduler til Ula og Tambar. I tillegg kommer mindre jobber samt modifikasjonsarbeid med brann og gassystem for Statoil på Statfjord og Snorre. I heile 2006 gikk Snøhvit med topp bemanning. Prosjektet har kjørt med charterfly fra Atlantic Airways siden sommeren 2004 for å klare å frakte nødvendig personell. I oktober kjørte et av flyene utfor rullebanen på Stord, og 4 personer mistet livet. Den tragiske ulykka gjorde et sterkt inntrykk på alle, og spesielt i bedriftene som har fraktet sine folk med Atlantic Airways. I forbindelse med feiringa av 100 års jubileet, hadde klubben et minutts stillhet i Stavanger konserthus til minne over de omkomne. Saken ble fulgt av Snøhvit prosjektet gjennom en egen undersøkelse og sjølsagt gjennom en undersøkelse av Klubbmøte på Melkøya. Karl Henning setter Arne på plass. 7

10 Politiet og Statens Flyhavarikommisjon. Så langt man har funnet ut til nå, er årsaken feil ved spoilerne som skal bremse ned flyets fart ved landing. Terje Nustad, lederen av SAFE som organiserer folk i oljebransjen i YS, slo fort fast at ulykka skyldes dårlig sikkerhet fordi Atlantic Airways var et lavprisselskap der sikkerheten ikke ble tatt på alvor. Dette vakte sterke reaksjoner blant alle tillitsvalgte som var i hovedbedriftene i Snøhvitprosjektet. Her uttalte Nustad seg om noe han ikke hadde greie på. Ulykka var tung nok som den var, og spekulativ synsing fra SAFE hjelper ingen. Det er klart at det var en omfattende prosedyre og prosess som gjorde at Atlantic Airways ble valgt, og ikke minst var sikkerheten grundig vurdert. Ulykker kan skje, og noe reelt alternativ til å frakte folk med charter finnes ikke verken for Snøhvit eller Ormen Lange. På samme måte som frakt av folk til og fra plattformer på norsk sokkel er avhengig av helikoptertransport, er disse anleggene avhengig av flytransport. I desember ble Snøhvit anlegget varmt og tok imot sitt første LNG skip. Skipet kom med flytende gass som skal brukes til å kjøle ned laste og lagringssystemene før de tas i bruk. Selve oppstarten med produksjon og eksport av flytende gass skjer til høsten Rosenberg hadde ca 100 av sine ansatte i sving på Melkøya i fjor - og etter hvert kom noen av våre folk tilbake til verkstedet. I løpet av 2007 regner vi med at oppdraget er avsluttet for vår del. Oppdraget har vart lengre enn planlagt slik at de fleste som er igjen, vil få ei fartstid i nord på over 3 år. For Rosenberg har Snøhvit vært en svært viktig jobb med gode overskudd og sysselsetting i en vanskelig periode. Det har også vært gode tilbakemeldinger på våre folk. Likevel ser vi nå fram til at jobben nærmer seg slutten. På verkstedet har den viktigste jobben vært Alvheim moduler. Til tross for en del problemer med material- og tegningsleveranser, ble modulene levert 100% ferdige til Vetco i slutten av august. Rosenberg og prosjektet fikk mange gode ord fra Vetco og Marathon for arbeid, innsats og svært god sikkerhet. Alvheim jobben beviste for de som måtte tvile at vi fortsatt er å regne med. På Gyda hadde vi startproblemer offshore, bl.a som en følge av at grunnlaget for jobben ikke var godt. Det førte til mye rot med varsling av folk, med beskjed og kontra beskjeder om mobilisering. I tillegg viste det at alle parter på bedriften trengte en skikkelig gjennomgang av avtaleverket for arbeid offshore. Arbeidet med Gullfaks startet så vidt opp i fjor, og prosjektet startet med team bygging for alle som skulle være med. Dette en type jobber vi ønsker å ha flere av. Modifikasjon og vedlikeholdsmarkedet kommer til å vokse i framtida, og vi ser at slikt arbeid er attraktivt også for klubbens medlemmer. Det forutsetter selvsagt at vi unngår støy og irritasjon i forbindelse med bruken av offshore avtalen. Rosenberg og Aker Kværner Rosenberg ble solgt av Aker Kværner i desember 2003 etter at konsernet hadde strippet bedriften for folk og eiendom. Med på salget fikk vi en medeierdel av Snøhvit utbyggingen på Melkøya, og en avtale som begrenset våre muligheter for å konkurrere fritt om alle typer offshore oppdrag.. Oppdraget på Melkøya har vært av stor betydning for inntjening og sysselsetting etter salget. Konkurransebegrensningene har hatt negativ betydning fordi vi ikke har kunne by på egen hånd på jobber som kom i konflikt med avtalen. I fjor sommer ble det enighet mellom Rosenberg og Aker Kværner at avtalen om konkurransebegrensninger skulle opphøre. En del av våre eiere hadde også en diskusjon med Aker Kværner om salg og overføring av aksjer. Der ble det oppnådd enighet om at Aker Kværner solgte seg ned fra 23 til 18%. Disse aksjene ble kjøpt av de eierne som i sin tid kjøpte Rosenberg ut av Aker Kværner. Klubben vil se det som en fordel at Aker Kværner selger seg helt ut av Rosenberg. Dette fordi vi nå er i konkurranse om noen oppdrag, og det er ugreit at en konkurrent da sitter som passiv eier i Rosenberg. Ellers har vi et greit forhold til vårt gamle konsern med samarbeid både på Snøhvit og i forbindelse med Statfjord senfase. Som det heter på forretningsspråket - begge parter er profesjonelle og opptrer kommersielt. IKM - Verkstedet på Hinna. Rosenberg kjøpte i fjor verkstedet til IKM på Hinna. Det betyr at rundt ca 60 av IKM sine folk fra og med mars 2007 blir overført til Rosenberg. Først og fremst styrker det operatørsida, men det betyr også at det blir en konkurrent mindre på noen oppdrag. Ståle Kyllingstad er eier av IKM, men også den største eieren i Rosenberg. Det er derfor logisk å samle ressursene. Både klubb og bedrift har hatt flere møter med de ansatte ute på Hinna for å informere om våre forhold og avtaler. Det har vært godt mottatt, og vi ser fram til at vi får nye medlemmer og nye folk til Rosenberg. Totalt sett betyr en slik sammenslåing at vi styrker våre muligheter til å få arbeid, og sånt trygger framtida for alle ansatte uansett om de kommer fra Rosenberg eller IKM. Kjøpet er en virksomhetsoverdragelse, og det betyr at de ansatte fra IKM får med seg ansiennitet ved overføring til Rosenberg. Lønn og andre avtaler er jevnt over bedre på Rosenberg enn hos IKM, så sånt sett blir dette et pluss når de overføres. Verkstedet på Hinna vil Rosenberg drive inntil videre dersom ordresituasjonen tilsier det. Får vi Valhall, kan det bety drift på Hinna i lang tid framover pga vi trenger mer hall kapasitet enn det vi har på eget område. Ny rørhall I fjor høst flyttet vi i ny rørhall med maskinverksted inkludert i hallen. Dermed var alle våre folk innafor gjerdet, og den gamle rørhallen er nå tatt i bruk som lagringsplass for fritidsbåter. Rørhallen ble dyrere enn budsjettert, ikke rart i et opphetet byggmarked. Selve flyttingen gikk greit, men det gjenstår tiltak i forbindelse med støydemping. Hallen er nå i ferd med å kjøres inn, og om den fullt ut tilsvarer forventningene får vi et svar på når den har vært i bruk ei stund i GMC GMC flyttet sin reparasjonsavdeling inn på Rosenberg i De disponerer området og hallene rundt gamle dokken. Den gamle dokken var stort sett belagt med båter i fjor, noe som ga tilleggsarbeider til Rosenberg eks. i form av kranutleie. 8

11 Samboerskapet med GMC er bra for Rosenbergtomta som industriareal. Industritomer med god infrastruktur og kai er mangelvare i vårt distrikt, og at det er flere brukere på Buøy sikrer oss mot omregulering til boligtomter. Klubben 100 år!! Det hører til sjeldenhetene at en lokal bedriftsklubb fyller 100 år. Oljå ga mulighet for omstilling for en del store skipsverft som ellers nok ville ha vært nedlagt. Så og for Rosenberg, som har levd med oljevirksomhet som kjernevirksomhet siden Klubben har vært en viktig del av bedriften og bedriftskulturen i 100 av bedriftens 110 år. Klubbens 100 års feiring ble en svært god markering både av klubb og bedrift. Lenge strevde ulike klubbstyrer med å finne et stiftelsesår for Rosenberg Verfts Klubb. Siden ingen klarte å finne fram til noe, ble det heller ikke feiret noe jubileum, sjøl om man var klar at klubben for lengst eksempelvis hadde passert 50 år. Bedriften hadde derimot en stiftelsesdato, og skulle feire 100 år i I den forbindelse ble det engasjert profesjonelle folk til å skrive bedriftens historie, og de fant en dato for klubbens stiftelse, nemlig Dermed kunne klubben for første gang feire et jubileum - noe utradisjonelt ble 90 års dagen markert. 10 år seinere - etter to kraftige nedtrappinger og salg - var det dags for 100 års feiring. Det starta med at klubbens årsmøte vedtok å bevilge 1 million kroner til en skikkelig feiring. Av markeringstiltak ble nevnt feiring av selve dagen , festforestilling for klubbens medlemmer med inviterte gjester, arrangementer som kunne bidra til å belyse industriens framtid og Rosenbergs plass her. Seinere fikk vi også ordnet med lokale i Hall Toll for å fortsette med sosial sammenkomst etter klubbens jubileumsforestilling fredag 20.oktober. Selve dagen 17.oktober skulle markeres med kaker i kantina i middagen og festfyrverkeri fra Rosenberg om kvelden. Alle klubbens medlemmer med formenn skulle få anledning å delta i til team bygging. Opplegget vi ble enige om var at bedriften holdt et kurs i hjertestarer/hjerteoppliving i forkant og at folkene etterpå gikk ut og fikk mat og drikke og sosialt samvær. Opplegget ble informert om og godtatt i klubbmøter. Klubbstyret og forhandlingsutvalget gikk deretter i gang med det praktiske arbeidet for å få dette i boks. Allværsjakken Klubbsekretær Ove Iversen og klubbens altmuligmann og hjelper, Islam Krves, fant fram til en god jakke som ble bestilt inn i ulike størrelser. Den var klar til utdeling før ferien, og ble en populær start på jubileumsmarkeringen. Klubbstyret samlet seg etter hvert om følgende saker: Arne Samuelsen poserer i klubbens jubileumsjakke og med moteriktige briller fra Snøhvitanlegget. Jubileumskrift Per Ove Håland med film (DVD) fra Rosenberg laga til klubbens jubileum. Det ble kjøpt en god allværsjakke med klubbens logo til alle medlemmene. I samarbeid med bedriften ble Kjell Gjerseth hyret til å lage et jubileumshefte. Via klubbens gamle medlem Geir Nordmark fikk vi kontakt med Steinar Lyse og Gunnar Roalkvam og ble enige om at de skulle skrive og arrangere en jubileumsforestiling for klubben. Konserthuset ble bestilt for 3 dager: 19. til 21. oktober. Klubben tok opp med bedriften støtte til å lage et jubileumshefte. Meningen var å lage et lettlest hefte som skulle ta sikte på å henvende seg til ungdom. Det fikk vi støtte til, og klubbleder tok kontakt med Kjell Gjerseth, kjent skribent og journalist, og fikk overtalt han til å skrive. Det ble skrevet kontrakt med Kjell, og i april tok han fatt på oppgaven. Han regnet med å bruke en 3 måneders tid på selve skrivingen. Det han ikke visste da, var at det var utrolig mye materiale om Rosenberg. Hyllemeter på hyllemeter sto i historiske arkiver, Stavanger Aftenblad hadde utallige artikler, på klubben var det sjølsagt mye stoff : referater for klubbmøter, årsberetninger og bilder. Folk skulle intervjues, og Kjell skulle ta pulsen på dagliglivet ved turer rundt i verkstedet med røyk og prat. Dermed sprakk den opprinnelige tidsplanen så det suste. Klubbleder og Kjell Gjerseth var på besøk på Melkøya for 9

12 å få et inntrykk av arbeidet, folkene og anlegget. I tillegg hadde de mange diskusjoner om opplegg og stoff underveis, hva som skulle være og hvordan stoffet skulle redigeres. Etter en heftig innspurt på trykkeriet, ble boka klar selve jubileumsdagen Rykende fersk ble den presentert og delt ut i spisesalen, som for anledningen var stapp full av klubbens medlemmer og andre av bedriftens ansatte. Med stort oppbud av media fikk Kjell Gjerseth blomster og honnør for et flott jubileumshefte. Heftet ble vi svært godt fornøyd med. Ikke bare vi, det ble godt mottatt av alle de mange som etter hvert fikk det av oss. En takk til Kjell Gjerseth for godt utført arbeid - levert med rett kvalitet og just in time som det heter i vår bransje Selve bursdagen ble feiret med kaker, jubileumshefte og media i middagspausen. Stort oppbud av folk og media, gratulasjoner fra bedrift, avdeling 25 og pensjonistforeningen gjorde at dagen ble markert på en hyggelig og verdig måte. 100 år er en sjelden alder for en bedriftsklubb, men det var en sprek, oppegående 100 åring som både hadde sans for historien og evne til å se framover som feira 17.oktober. Jubileumsforestilling I mai skrev vi kontrakt med Steinar Lyse og Gunnar Roalkvam. De påtok seg å skrive, regissere og sette opp en forestilling til vårt jubileum. Opprinnelig var planen at vi skulle ha en, eventuelt to forestillinger i konserthuset. Det viste seg at huset var ledig fra torsdag 19 tom. lørdag , og vi ble enige med Steinar og Gunnar at vi leide konserthuset for alle 3 dagene. Dermed kunne vi invitere pensjonistforeningen til forestilling torsdag 19., ha en forestilling fredag 20. for alle medlemmer med følge, andre ansatte og spesielt inviterte gjester. Billetter som var til overs på torsdag og hele lørdagen ble solgt til andre interesserte. Steinar og Gunnar fikk av oss frie hender til å fabulere rundt byen og Rosenberg. Forestillingen vakte interesse langt utover Rosenbergs og klubbens folk med omtale i media, og med smakebiter i NRK lokalen. Til å medvirke i forestillingen hadde Steinar Lyse fått med seg multikunstneren Svein Tang Wa - med erfaring fra slipegjengen på Rosenberg, platearbeider og sanger Hans Petter Hansen, og ikke minst vår alles Sally Nilsen. I tillegg et solid lag med musikere leda av Johan Edgetveit. Det var en spent sal som møtte til premieren torsdag 19. oktober. Vi fikk en strålende forestilling med tekster og musikk der temaet var byen, havet og havnen. Og Rosenberg er sentralt Kjell Gjerseth i full sving med jubileumshefte. plassert i Stavangers havnebilde. Rosenberg og livet glei naturlig inn i forestillingens historier om livet i Stavanger fram til oljå kom i Stor applaus og 5 på terningen i byens aviser dagen etterpå. Fredag 20. kjørte vi forestillingen for våre egne og inviterte gjester. Gjestene var i tillegg invitert ut på Rosenberg på ettermiddagen, for å se på dagens bedrift og for å få en orientering om hva vi holdt på med og hvilke muligheter vi så. Mange benyttet seg av invitasjonen, og det var ekstra hyggelig at tidligere klubbledere og de fleste av våre tidligere direktører kom. Ettermiddagen ble et kjekt gjensyn for gamle kjente, folk som var og er levende interessert i en bedrift som har betydd mye for distriktet og mye personlig for mange. Om kvelden var det festforestilling for klubbens medlemmer, bedriftens ansatte og inviterte gjester. Som seg hør og bør var det et minutts stillhet til minne om de som omkom i flyulykka på Stord, ei ulykke som berørte oss direkte ved det gjaldt charterflyet til Melkøya. Klubbleder Einar Risa hilste så forsamlingen med følgende ord: Det eneste sikre vi vet om framtida er at den er usikker. På en slik dag da vi skal feire 100 år, har vi fra klubbens side behov for å si noen ord. Vi er en bedriftsklubb, og som klubb kan vi bare eksistere dersom bedriften går rundt. Vårt virke er tett sammenvevd med bedriftens. Så: Først en takk til de som var før oss. De som byge oljetankere, og som var med da Bergesen solgte til Kværner i Et eierskifte som førte til at Rosenberg måtte omstille seg fra bygging av oljetankere til gasstankere. Eierskifte var positiv på flere måter, bl.a fikk klubben endelig gjennomslag for et mangeårig krav om å gå vekk fra akkordlønn og over på fastlønn. En milepel i klubbens historie. I 1978 fikk vi oppdraget med å bygge Statfjord C. Ny omstilling - og fra da av har vi vært i oljå. I 1996 kjøpte Kværner Trafalgarsystemet i Storbritannia. Styret i Kværner stemte for oppkjøpet; en mann stemte mot. Han var sjølsagt fra klubben på Rosenberg. Oppkjøpet av Trafalgar førte Kværner inn i et økonomisk uføre som kom samtidig med fallende oljepris og bråstopp for utbyggingsoppdrag offshore. Sommeren 2001 kjøpte Kjell Inge Røkke seg opp i Kværner og lanserte ideen om å slå sammen Aker og Kværner til et stort konsern. En ide som vi var sterkt imot og som førte til en heftig eierstrid. Røkke vant og har siden bevist at han og hans folk hadde en god industriell ide som har ført til imponerende resultater. Men Rosenberg kom nokså fort i vansker. Markedet var labert, vi fikk tildelt Snøhvitlekteren, som vi tapte til Dragados i Spania. Da fryktet vi det verste - kroken på døra. Vi ga ikke opp, jobbet for salg sammen med andre gode krefter. Vi takker de som jobba med oss og fikk vedtak om salg. En spesiell takk til alle ansatte - både klubbmedlemmer og andre som var med Rosenberg i hele den tøffe salgsprosessen og de to første vanskelige åra etterpå. En takk også til de som kjøpte og tok et ansvar for å bringe Rosenberg og 400 ansatte videre i et marked som til å begynne med ikke var all verden, og med klare begrensninger for hva vi kunne gjøre i salgsavtalen med Aker Kværner. En takk også til våre folkevalgte. Både de på Stortinget og ikke minst de her lokalt. Dere har alltid stilt opp for oss, 10

13 dørene har vært åpne og dere har kjempet for at Rosenberg skulle drives videre. Det er naturlig og en ære for meg på vegne av klubben og for den saks skyld alle på Rosenberg å gi ordet til byens ordfører, Leif Johan Sevland for en hilsen på100 års dagen. Ordfører Sevland åpna med : Kjære kamerater, når Rosenberg-klubben fyller 100 år kan selv en Høyre ordfører si kamerater. Han slo fast at Stavanger by og Rosenbrgklubben alltid har vært gode venner, og berømma klubbens innsats for å beholde arbeidsplassene på Buøy. På vegne av kommunen overrakte han en gavesjekk på kr I forkant av feiringa hadde vi diskutert et høvelig formål for eventuelle gaver. Vi hadde da landa på at vi skulle opprette et fond der formålet skulle være å bedre kontakten mellom skole og industri. En kontakt som er nødvendig dersom vi bl.a. skal sikre oss tilgang på lærlinger i åra som kommer. Etter nok en forestilling til terningkast 5 busset vi folk ned til Hall Toll, der vi fikk enkel mat med drikke til våre 600 gjester. Her var det anledning til å hilse klubben og overrekke gaver. Vi fikk gaver fra fagforeninger, Fellesforbundet, LO, Industri og Energi, fra SR-bank, som sagt fra Stavanger kommune og ikke minst kr fra bedriften. Til sammen fikk vi ca kroner til det vi kan kalle klubbens utdanningsfond. Det er tatt kontakt med Rogaland Fylkeskommune og de er interessert i diskutere hvordan vi skal utvikle et nærmere samarbeid industri/videregående skole. Alt i alt en særdeles vellykka feiring med brei omtale i Rogalands avis lørdagen etterpå. Noen sitater til slutt fra våre gjester: Ingebrigt Moum, tidligere leder i KOGAS: Helga og jeg vil gjerne takke for at vi fikk være med på klubbens jubileum. Omvisning, festforestilling og fest på Hall Toll var alt sammen en stor opplevelse, ikke minst ved at dere hadde trommet sammen det som var av folk med historisk tilhørighet til gamle Rosenberg og Kværner. Per Gunnar Andersen, tidl. Direktør på Rosenberg: Tusen takk for en hyggelig ettermiddag, kveld og natt i godt lag og mange hyggelige mennesker. Jeg er imponert over omfanget av arrangementet dere har gjennomført og det lover godt både for Rosenberg og klubben de neste 100 år. Arbeidet med jubileet har vært kjekt, men omfattende. På klubben har vi hatt god hjelp av Islam Krves, noe som også Gunnar Roalkvam har lagt merke til: Jern og Metall og Vafler (fra et besøk på Rosenberg Verfts Klubb) Me vett at de sterke Og at de kan slå i bordet, ennå i dag, itte hundre år og møje slit og mange slag for arbeid og rettferdighet Me vett de e tøffe og at de ikkje e redde for å ta ansvar for sine egne, for bedriften og for å ta skikkelig i for norsk industri Me vett de har muskler og barske replikkar, de bane veg, ordne opp og trekke andre med. Alt dette visste me, og alt dette vett me, Men når han Islam Koke kaffi og steike vafler På klubbkontoret, og me får jordbærsyltetøy te, forstår me at de store,sterke menn har hjerter og tankar som romme møje mer enn me kan se. Så nå vett med det. Gunnar Roalkvam Bjørg Tørresdal og Inge Ryan, Stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkepart og Sosialistisk Venstrepart: Tusen takk for en flott forestilling. Vi koste oss i konserthuset fredag! Norvald Mo, Fellesforbundet: Eg må få takka for at vi vart invitert til 100-års jubileet. Det var ei oppleving som seint vil bli gløymd. Det var eit fantastisk opplegg de hadde laga. Det er ikkje minst slikt som får ein til å tru at det framleis er liv laga for eit verft i storbyen Stavanger. Fra forestillingen i konserthuset. 11

14 KAPITTEL 3 Avtaler og lønnsforhold Det sentrale tariffoppgjøret Etter et vanskelig oppgjør, ble det en anbefalt løsning 7 timer på overtid. Oppgjøret ga 1 krone pr. time i tillegg, rett til innsyn og medvirkning ved innleie av arbeidskraft i bedriftene, og et brev fra Soltenberg som bekrefta at regjeringa ville gå inn for AFP også etter Dette med AFP var det mest omdiskuterte med hele oppgjøret. Regjeringa lovte å videreføre en AFP i tråd med nytt folketrygd som det er planer om å innføre fra og med Mange mener at dette betyr en langt dårligere AFP enn det vi har i dag, og av den grunn var de i mot det anbefalte forslaget. Avstemmingen på landsbasis ga et klart ja- flertall: ca 75% ja og 25% nei. På Rosenberg var det 59% ja stemmer og 41% nei. Det lokale lønnsoppgjøret Forventningen var i svært høge da diskusjonen om krav til det lokale lønnsoppgjøret starta. Ikke bare på Rosenberg, men i de fleste bedrifter som hadde lokale lønnsforhandlinger. Bakgrunnen var sjølsagt de gode tidene og høge lønninger i andre bransjer. Rosenberg klubb har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med andre klubber i bransjen, spesielt offshore verftene og reisebedriftene i bransjen. Klubbstyret så for seg et vanskelig oppgjør, og det var enighet om at vi hadde tett kontakt med de andre klubbene under oppgjøret. Krava i bransjen varierte fra 12 til 15 kroner i timelønns økning. På Rosenberg ble følgende krav prioritert: Økt timelønn, økt skift tillegg og økt offshorelønn. Forhandlingsutvalget fikk mandat til å forhandle med dette som utgangspunkt. Kronekravet ble ikke spesifisert, men gruppene hadde diskutert krav fra 10 til 20 kroner. Utgangspunktet for lokale forhandlinger er punktene i Kap i Verkstedoverenskomsten (VO) : i kampen om nye jobber - må vi ha flere medarbeidere og lønninger og betingelser som er attraktive. Det ble mange møter, både for oss på Rosenberg og for de andre klubbene før det ble resultat av forhandlingene. Mer enn en lokal forhandling, var dette en bransje forhandling. Både bedrifter og klubber hadde tett kontakt underveis, lønn er sjølsagt viktig i den harde konkurransen om oppdrag. Ingen klarte å bli enige innen oktober, og på Rosenberg skrev vi for sikkerhets skyld protokoll på at vi fortsatte forhandlingene utover 1.10 med åpning for i måneds frist for oppsigelse av avtalen. 18.oktober hadde vei så siste møte. Forhandlingsutvalget kom til klubbstyret følgende forslag: Tillegg kr. 7,50 på fagarbeiderskalaen, samme økning av reisesatsen mens offshore satsen økte med kr. 8,50. Ny skiftordning med oppstart dag kl.0700 istedenfor kl. 0630, og med avslutning på kvelden kl, 2345 istedenfor kl Forskjøvet betaling ved oppstart skift ble tatt vekk. Istedenfor ble dette lagt inn som en gjennomsnittsberegning anslått til kr. 5 pr. time, og sammen med en økning på kr. 3 ble dermed tillegg pr. kveldstime økt fra kr. 20 til kr. 28. TIG sveis ble anerkjent som to faglig og betalt med tillegg som to fag. Videre at seniorer som står utover 62 år får pr. år i særskilt kompensasjon og helt til slutt: dersom vi fikk Valhall, 1. krone i tillegg fra under forutsetning av at vi holdt produktivitet som forutsatt i prosjektet. Klubbstyret var delt på midten i synet på forslaget. Medlemmene derimot var ikke delt i synet på tilbudet, men stemte det ned med et overveiende flertall av nei stemmer. Dermed var på an med nye møter. Avtalen ble sagt opp som en konsekvens av det klare nei flertallet, og dermed hadde vi en måned til å få fram et nytt forslag. I en slik situasjon Bedriftens økonomi Produktivitet Fremtidsutsikter Konkurranseevne Den aktuelle arbeidskraftsituasjonen De to første møtene avklarte av vi i hovedsak var enige om disse punktene. Slik enighet er en klar forutsetning for å forhandle fram et anbefalt forslag. Partene lokalt var enige om at økonomien i bedriften var god, at produktiviteten var bra men at måtte jobbes fram sikrere tall for å finne ut hvor gode vi egentlig er. Videre at framtidsutsiktene var gode med mange jobber som skulle gjøres. Likevel - Rosenberg må bekrefte sitt gamle ry som en solid leverandør fordi vi starta nærmest på nytt etter salget i Klubben la vekt på at det er har konkurranse om folk, og at skal vi nå fram Terje Iversen gir sin stemme til første forslag i lokalt lønnsoppgjør 12

15 er det klart at man kan endre noe på tilbudet, men ikke vesentlig. Dette ble også sagt i fra om på medlemsmøte. Forhandlingene startet på ny - litt ampert til å begynne med. Ny enighet ga noen endringer som var viktige for medlemmene. Det var spesielt to saker: Ingen endring av skiftet angående start og slutt tider. Det som ble avtalt der var mulighet for en prøveperiode med de nye tidene. Etter en slik periode så er det opptil klubbens medlemmer å bestemme om de vil beholde gammel ordning, eller gå over på en ny. Det generelle tillegget for fagarbeider ble økt med 1 krone fra 1.10, slik at timelønna for topp fagarbeider dermed ble kr. 160,00 - på mange måter et psykologisk mål som mange hadde hatt i sikte før forhandlingene startet. Skift tillegget sank som en følge av det siste fra kr. 28 til kr. 27, reiselønn land økte med 1 krone pluss 20% - ellers var tilbudet det samme. Denne gang ble forslaget anbefalt av i klubbstyret, og etterpå det vedtatt med klart flertall av medlemmene i skriftlig avstemming. Protokoll mellom Rosenberg Verft AS og Rosenberg Verfts klubb Lønnsoppgjøret 2006 I forbindelse med årets lønnsforhandlinger er det oppnådd enighet mellom bedrift og klubb om følgende: A. Justering av lønn 1. Grunnlønn verksted Med virkning fra økes lønn for fagarbeider med topp ansiennitet med kr. 8,50 fra kr. 151,50 pr time, til kr 160,00 per time. Tillegget innbefatter en kompensasjon på kr 1,00 ved at spisesal og garderober ikke holdes er åpent ifm frokosten. 2. Oppdrag utenfor bedriften som medfører overnatting Med virkning fra justeres reisesatsen med kr. 8,50 fra kr146,00 per time, til kr.154,50 per time. 3. Offshore lønn Med virkning fra økes offshoresatsen med kr 8,50 fra kr. 143,00 per time til kr.151,50 per time. Ny offshorelønn, inklusive offshoretillegg og arbeidstidsforkortelse øker da fra kr. 209,46 per time til kr. 218,95 per time. Partene er innforstått med at den type offshore oppdrag som bedriften deltar i, kan medføre at lengden av offshore oppholdsperiode kan variere, og at varsling av endring kan skje på kort varsel. Bedriften arbeider aktivt for å bedre på forutsigbarheten i planene. 4. TIG-sveis TIG-sveisere med minimum fem sveisesertifikater lønnes som tofaglige. TIG sveisere vil i tillegg få betalt et sveisetillegg på 2,50 per time. 13

16 B. Oppdatert lønnstabell Det er oppnådd enighet om å justere lønnstabellene, slik at det blir et mer naturlig skille mellom de ulike ansiennitetsnivåene i skalaen. Ny lønnstabell blir som følger: Gjeldende lønnskala fra Fagarbeider Timefortj. Ulempetillegg for Instrument rørleggere Trinn sveisere/malere 5 (2 fagbrev) 165,00 2,50 4, ,00 2,50 4, ,00 2,50 4, ,00 2,50 4, ,00 2,50 4,00 Trinn Spesialarbeider Hjeplearbeider Timefortj. Timefortj ,00 144, ,00 142, ,00 140, ,00 136,00 Lønnsskala lærlinger i % av fagarbeider 1. Overtid beregnes på trinn 1 av spesial arbeider Lærling før reform 94 Lærling etter reform halvår 90% / 80% 137,70 122,40 7. halvår 80% / 50% 122,40 76,50 6. halvår 70% / 40% 107,10 61,20 5. halvår 61% / 30% 93,33 45,90 C. Betaling av skift 1. Kveldsskift Det betales et skift tillegg på alle ordinære timer på 2.skiftet på kr 27,00. Dette skifttillegget inkluderer en kompensasjon for at første uke skift utgår. Det betales ikke skift tillegg på overtidstimer. 14

17 C. Betaling av skift 1. Kveldsskift Det betales et skift tillegg på alle ordinære timer på 2.skiftet på kr 27,00. Dette skifttillegget inkluderer en kompensasjon for at første uke skift utgår. Det betales ikke skift tillegg på overtidstimer. Ved arbeid på fredag i 2.skifts uken, betales det som for overtid bestemt, dvs. 50% kl. 07:00 21:00, og 100% deretter. Tillegget betales ikke ved permisjoner og helligdager. E. Senior politikk Bedrift og klubb er enige i at eldre arbeidstakere skal motiveres til å stå i arbeid utover 62 år. Bedriften vil derfor kompensere arbeidstakere som står i arbeid minimum ett år utover fylte 62 år, med kroner per år. Alternativt kan annen kompensasjon, som ferie, avtales. Denne ordningen forutsetter at dagens AFP-ordning beholdes uforandret. F. Produktivitet Det lokale tillegget per er gitt på grunnlag av at Rosenberg Verft s Klubb har sagt seg villig til å utarbeide en produktivitets kampanje sammen med bedriftsledelsen. Produktivitets kampanjen skal gjelde for et større prosjekt våren 2007, og kan gjelde for prosjekt som Ula/Tambar, Valhall dekk, eller et tilsvarende stort prosjekt. Kampanjen skal iverksettes per , og skal ha som mål å oppnå en produktivitet på minst 0,9 for stål prefab, og 0,95 for øvrige disipliner, basert på dagen estimeringsmanual (kontraktsmanual). Dersom forventet produktivitet ikke oppnås, skal dette tillegget tas hensyn til i de lokale forhandlingen per , og per G. Utarbeiding av ny skiftordning Det er enighet om at det skal kjøres en prøveordning i tråd med tidligere forslag for skiftordning. Denne ordning skal evalueres etter prøveperiodens slutt. Stavanger 14. november 2006 Agnar Gravdal Rolf Norås Pettersen Bernhard Nesvik for Rosenberg Verft AS Einar Risa Ove Iversen Geir Kåre Havn for Rosenberg Verfts Klubb 15

18 KAPITTEL 4 Velferds- og sosiale saker Møter klubb - bedrift Det har vært en både protokollmøter og andre møter der temaet har vært arbeidssituasjonen, arbeid offshore - spesielt Gyda, betalingssaker Melkøya, flytting av rør og maskinverkstedet, Møtevirksomhet i forbindelse med kjøp av IKM, og saker angående enkelpersoner. To store saker som vil gå inn i 2007, er innleie og oppdatering av det lokale avtaleverket. Salg Klubben har solgt billetter til Kongeparken. I tillegg har det vært noe salg av gensere. Internett Klubben har internettside i tilknytning til avd. 25. Der legges det ut aktuelle nyheter. Dette gjelder både interne saker eks. nye kontrakter og meldinger fra klubben, og saker av faglig-politisk interesse. Vår internett adresse er: I tillegg har klubben en meldetjeneste som går via SMS. For de som er interessert i denne tjenesten og ikke er koplet på, er det bare å gi klubbsekretæren mobilnummeret. Banksaker Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1 SR-bank. Våre kontaktpersoner der er Kåre Gundersen på forsikring og Tore Lie som er ansvarlig for Hundvågfilialen. I fjor hadde vi besøk etter avtale, og vi formidlet også avtaler for enkeltpersoner. Klubbstyret hadde kurs i desember der Kåre Gundersen orienterte om LOs forsikringsordninger. Det ble også arrangert et orienteringsmøte for lærlinger med Tore Lie og Kåre Gundersen ang. forsikringer og råd om personlig økonomi. Kåre Gundersen orienterte også klubbmøte rett etterpå om LOs forsikringsordninger. Trygdesaker I fjor ble trygd og A-etat samordnet i NAV. Hensikten er å samle viktige tjenester og å samordne ressurser til brukernes beste. Det viktigste organ som behandler saker for våre medlemmer, er IA utvalget. Der er NAV representert, og har vært det siden vi ble IA bedrift. Samarbeidet har nå gått seg til og det har ført til at klubben i fjor ikke trengte å bruke advokat for å nå fram i systemet - nå NAV. Det vi erfarer, er at det tar lang tid å behandle enkeltpersoner. Dersom du sliter med helseproblemer, og trenger omplassering så er gangen følgende: Saken tas opp i vårt IA utvalg. Det diskuteres med den enkelte om det er behov for midlertidig eller varig omplassering. Deretter sees det på muligheter for plassering internt i bedriften. Det kan da gis støtte til den enkelte og til bedriften for opplæring i en slik omplassering. Andre tiltak som for eksempel hjelpemidler som letter arbeidet er det også mulighet å søke støtte til. Det er viktig å understreke at bedriften har en plikt til en grundig vurdering av sine muligheter for omplassering. Dersom en ikke lykkes å finne en løsning internt, så er den enkelte forpliktet til å prøve tiltak i offentlig regi. Dette kan være utdanning, som det ytes støtte til. Vi har flere av våre medlemmer som for eksempel har tatt Teknisk fagskole og kommet tilbake til bedriften som tekniker. Dersom utdanning ikke er aktuelt, kan andre rehabiliteringstiltak prøves. Det igjen kan bety at man prøver om man har helse til å arbeide i andre yrker. Dersom ikke det er tilfellet, så går det som oftest mot uføretrygd. Fra man starter en slik prosess til man får innvilget uføretrygd, kan det ofte ta flere år. I forbindelse med Rosenberg omstilling våren 2003, så kom flere av våre medlemmer på offentlig attføring. 3 av disse fikk i fjor innvilget uføretrygd, med andre ord en tidkrevende og vanskelig prosess. Det finnes to typer uføretrygd - varig og midlertidig. Det siste er en stor belastning for de som får dette, man havner nærmest i limboland. Hjelp via klubben Klubben har avtale med advokat Odd Netteland som kan ta vanskelige saker angående angående økonomi, forsikring og hjelp i trygdesystemet. Dersom du har spørsmål om denne ordningen, kontakt klubbkontoret. Forsikringer Flere har nå begynt å bruke Sparebank 1 sitt nummer ( tlf: 02300) for å melde skader og lignende, men fortsatt er det mange som har en del spørsmål rundt forsikring. Skader kan også meldes via internett for de som har nettbank i SR-bank. Vi bringer her en oversikt over de forsikringene medlemmene i klubben har i Spare Bank 1 SR - Bank. Forklaringer på forsikringsuttrykk. Medisinsk Invalid: Er hvis du ikke kan utføre jobben grunnet f.eks. sykdom. Uføreforsikringen kommer til utbetaling ved 50% ufør eller mer. Det er viktig å legge merke til at ingen blir ervervsmessig ufør under 50%. Ervervsmessig ufør: Er hvis du ikke kan utføre jobben grunnet f.eks. sykdom. Uføreforsikringen kommer til utbetaling ved 50% ufør eller mer. Det er viktig å legge merke til at ingen blir ervervsmessig ufør under 50%. 1G = 1G = Grunnbeløpet i folketrygden som blir regulert årlig i mai/juni. Gjeldende G = kr Begunstigelse = Du begunstiger en person el. flere eller institusjon erstatningsbeløpet hvis du faller fra. Begunstigelse gjelder både klubbens og bedriftens forsikringer ved død. Før du gjør dette er det viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet eller klubb, bedrift. Husk å gjøre 16

19 Veteraner på Melkøya, transportarbeidere med godt humør: Odd Bergraf og Alf Stokdal. det på begge forsikringene. Forsikringene gjelder for eksempel ikke for samboere før en har hatt samme adresse i to år. Da har man mulighet å begunstige samboer slik at forsikringen også gjelder for samboer. Hvilke type begunstigelse. Gjenkallelig begunstigelse vil si at kun forsikringstaker skriver under. Gjenkallelig begunstigelse kan oppheves av forsikringstaker. Denne form for begunstigelse er den mest vanlige. Ugjenkallelig begunstigelse. To stykker skriver under og begge må skrive under for å fjerne begunstigelsen. Spare Bank 1 SR - Bank Gjeldende forsikringer som du har ved medlemskapet i forbundet: Kollektiv hjem, Grunnforsikring liv og LO`s ulykke/fritidsforsikring Kollektiv hjemforsikring (Gjelder i Norden). Din Kollektive hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene er verd ved f.eks brann. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer eller takstpapirer. Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr og mynt/ frimerkesamling etc. med inntil kr pr.samling. Egenandelen er kr Er det to personer som er medlemmer i et LO forbund bortfaller egenandelen. Bortsett fra ved rettshjelp, naturskade og avskrivninger. Toppforsikringen (tabbeforsikringen) Gjelder i Norden - går inn som en del av LOs forsikringer fra I 2006 hadde vi den som en del av vår særavtale med Sparebank 1 ang. forsikringer. Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter og lignende. Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat. Skade på eget inventar og løsøre under transport. Tyveri av gjenstander fra balkong, terasse og klesnor. Matvarer som blir ødelagt i fryser på grunn av strømbrudd eller feil på fryseren. 1: Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for alle som tilhører medlemmets faste husstand. Forsikringsdekningen gjelder for medlemmets ektefelle / samboer registrert partner ved samlivsbrudd. Medlemmets forsikring gjelder for den andre parten inntil denne har ordnet seg med ny forsikring, men ikke lenger en 2 måneder etter at partene har flyttet fra hverandre. Hvis medlemskapet i forbundet opphører, gjelder forsikringene inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger en 2 måneder etter at medlemskapet opphørte. Ved dødsfall gjelder imidlertid andre regler. 4: Hvilke skader som erstattes. Det nevnes positivt at utilsiktet utstrømning av brannslukningsutstyr (pulverapparat) dekkes. Forsikringen dekker tyveri fra (låst) låsbar oppbevaringsenhet på siktedes arbeidsplass (f eks garderobeskap) med inntil kr 5.000,-. I vilkårene er det unntatt for tyveri i enkelte angitte virksomheter, bl.a. hoteller, og fra steder det hvor det er alminnelig adgang. I noen grad har det likevel vært dekning på noen typer arbeidsplasser. Etter de nye vilkårene vil alle som har sitt arbeid på sted som ellers er unntatt fra tyveridekningen være dekket med inntil kr ved tyveri. Det gjøres oppmerksom på sikkerhetsforskriftenes krav til låsing. Dekning for tap ved napping av veske (veskenapping) omfatter også tyveri fra veske. Dekning med inntil kr ,- for skade om bord på fartøy eller installasjon til havs ved forlis, havari eller tyveri. Dekningen gjelder bare for sikrede som har fartøyet eller 17

20 installasjon som arbeidsplass, og det gjøres fradrag for det beløp som sikrede har krav på fra arbeidsgiver i følge lov eller overenskomst. 5: Skadeoppgjør Det fratrekkes ikke lenger aldersfradrag ved sykkeltyveri. Egenandelen ved skade er kr 3.000,-Er sykkelen registrert i Falken sykkelregister reduseres egenandelen til kr 1000,-. Er det flere i samme husstand som betaler for kollektiv hjem, fratrekkes ingen egenandel. Ved skade på innbo og løsøre i leiet bolig og skade på bygning ved samme tilfellet, fratrekkes ikke egenandel i erstatningen for innbo og løsøre hvis sikrede belastes for egenandel i bygningserstatningen. Grunnforsikring liv Grunnforsikring liv er ment å være økonomisk førstehjelp. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Premien betales via fagforeningskontigent. Fra 67 år og livet ut kr 3.300,- Barn medl. med Medlem med ektef./saboer ektef./samboer og enslige medl. Alder og enslige med Ektefelle/ med barn under t.o.m. barn under 21 år samboer Enslig 21 år , , , ,- pr barn , , under 21 år , , ,- Grunnforsikring liv synker for hvert år fra 50 år og til 67 år. Skalaen med de eksakte beløp finnes under forsikringer på LO`s fritidsforsikring Dekker ulykker i fritiden på medlem. Ved død dekkes det kr ,- for enslige og kr ,- for forsørgere. Ved invaliditet dekkes der kr ,-. for alle NB!!! Gjelder kun medlem og ved ulykke i fritiden. Forsikringer gjennom egen klubbavtale: Gruppeliv ved uførhet LO favør ulykkesforsikring Toppforsikringens dekning står omtalt i forbindelse med kollektiv hjem. Gruppeliv gjelder ervervsmessig uførhet som er varig over 50%. Det utbetales 3 G ved 100% uførhet inntil 60 år. Er uførheten mindre enn 100%, betales i forhold til dette. Eks. gir 50% uførhet 50% utbetaling. Dersom uførheten øker før fylte 60 år, betales i forhold til det. Denne forsikringen er den eneste vi har som dekker ervervsmessig uførhet. Flere av våre medlemmer har i de siste åra fått utbetaling på denne delen av forsikringene våre. Medlem i klubb, har 2 ganger - LO favør ulykke, -yrkesskadeforsikring fra 1% - 14,99% og -toppforsikring i tilknytning til kollektiv hjem. Denne dekker uhell. Disse forsikringer gjelder for dem som ikke har reservert seg tidligere. LO favør ulykkesforsikring. Forsikringen dekker både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år og partnerskapsavtale. Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkeskade, med inntil 5% av forsikringssummen. Død som inntreffer inntil ett år etter skadetidspunktet. Gjelder frem til fylte 67 år. Pkt 6 i avtalen. Forsikr.beløp Forsikr.beløp Ved Dødsfall. ved 100% varig medisinsk invaliditet Medlem med ektefelle/ Samboer og barn Medlem Ektefelle / samboer Pr. Barn Medlem med ektefelle/ Samboer Medlem Ektefelle/ samboer C. Medlem med barn Medlem Pr. Barn D. Enslig medlem Forsikrings beløpene utbetales i henhold til familiens sammensetning på skadedagen etter nedenstående oppstilling. Dødsfall sum Forsikringssummen utbetales ved dødsfall som følge av ulykke, i fritiden. Invaliditetssum Forsikringssummen utbetales ved 100% livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykkeskade i fritiden, forholdsmessig redusert ved lavere invaliditetsgrad. Med medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av forsikredes arbeidsevne. Invaliditeten fastset- 18

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2011 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2011 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Lars Erik Clausen Magne

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012

ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012 2 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 Medlemmer som har gått bort siden

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene

SAFE MAGASINET 02. Solidaritet i praksis! Nå gjelder det lønns- og arbeidsforhold i ISO-fagene SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2007 Solidaritet

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Forsvar arbeidslivets Grunnlov. Aktivitetsuke oljeutvalget. Havnearbeiderne tapte Samleskinnen Nr. 3/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Forsvar arbeidslivets Grunnlov Aktivitetsuke oljeutvalget Havnearbeiderne tapte Pensjonsreformen Forslag til Landsmøte Fremtidens

Detaljer

NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG

NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG NR. 8 NOVEMBER 2005 20. ÅRGANG 100 må gå i Kitron: Elektronikk- industrien snart en saga blott? Side 12 NR. 8 OKT./NOV. 2006 21. ÅRGANG s a k e r Det fins ingen snarvei 3 Sett fra en IA-benk 5 Viktig å

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Risikoen må reduseres. Vi skal ikke trenes til å leve med risikoen.

SAFE MAGASINET 02. Risikoen må reduseres. Vi skal ikke trenes til å leve med risikoen. SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2006 Risikoen må

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Illusjonen om områdeberedskap

Illusjonen om områdeberedskap Nr. 1 2004 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Illusjonen om områdeberedskap Bemanningen i byssa De skjulte tragediene LOSS OF LICENSE hva er det? Hos oss kan du gå på kurs hele året

Detaljer