ROSENBERG VERFTS KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2006

2 2

3 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 Forsidebilde: Rosenberg høsten Hævene Brim på siten i kjent Bergesen grønnfarge, i bakgrunnen ser vi den nye rørhallen i ferd med å bygges. 1

4 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte: Sverre Hæstad Danker Jacobsen John Reidar Johnsen Bodil Gerd Jondal Helge Kvelland Finn Larsen Kjell Johan Larsen Georg Strand Vi minnes disse våre arbeidskamerater og lyser fred over Deres minne. 2

5 ÅRSMØTE I SPISESALEN I ROSENBERGHALLEN MANDAG 5. MARS KL TIRSDAG 6. MARS KL ONSDAG 7. MARS KL TORSDAG 8. MARS KL Dagsorden: 1.Beretninger 2.Regnskaper 3.Innkomne forslag 4.Honorarer 5.Valg For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 3

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 - Beretning 2006 side 1. Faglig politiske og økonomiske forhold 5 2. Rosenberg - Klubbåret Avtaler og lønnsforhandlinger Velferds- og sosialsaker Klubbens organisasjon Vernearbeidet Årsrapport for lærlinger og studiearbeidet Andre aktiviteter 28 Dagsorden punkt 2 - Regnskaper 32 Dagsorden punkt 3 - Innkomne forslag 36 4

7 KAPITTEL 1 Fagpolitiske og økonomiske forhold 2006 var året da alt gikk så meget bedre. Arbeidsledigheten sank, ved årets utgang var den rekordlav var registrert helt ledige, det laveste siden Den norske økonomien gikk på høygir, inntektene rant inn til stat og kommune. Rådmann i Stavanger, Ole Hetland, kunne melde om 18,7 % økning i skatteinngangen fra desember 2005 til desember Det private forbruket økte også som en følge av høg sysselsetting og gode lønnsoppgjør. Byggenæringa har hatt rekordår. I desember kunne vi lese om en bedrift som måtte permittere folk fordi den manglet sement. Sementfabrikkene gikk på høygir og klarte ikke å levere råstoff til alle som hadde bestilt. Altså: Permittert på grunn av for mye å gjøre!! Boligprisene nådde igjen nye høyder. I Stavanger har boligprisene doblet seg fra 2000 til Prisene ellers har i samme periode steget med ca 15 %. Prisen for en standard bolig er i ferd med å gå av hengslene. Eller sagt med andre ord. Gjeldsbyrden for førstegangs boligkjøpere har økt dramatisk. Dette har gått bra siden vi samtidig har hatt et rekordlavt rentenivå, høg sysselsetting og økning av realinntekt. Mange økonomer advarer mot økt gjeldsbyrde, og med stigende renter er det all grunn til å følge utviklingen med spenning. Tjenestedirektivet Den høge aktiviteten i norsk økonomi har også gitt arbeid til tusenvis av øst- europeere, spesielt arbeidsfolk fra Polen. Mange av disse har fått dårlig behandling og opplevd uverdige forhold. Lav betaling, elendige boforhold, manglende sikkerhet, flere har blitt sparket og truet med bøter fordi de har sagt fra og kontaktet fagforeninger. Dette gjelder også områder der LO har allmenngjort tariffavtaler - eks. bygning i Oslo. Blant verftene på vestlandet er det flere grove eksempler på utnytting av arbeidere fra baltiske land og Polen. I LO går debatten om godkjenning av EUs tjenestedirektiv eller om LO skal kreve at Norge reserverer seg mot dette direktivet. Formålet med tjenestedirektivet er å øke konkurransen i tjenestesektoren som utgjør 70% av økonomien i EU. Fra bl.a. fagbevegelsen i EU var det hard kritikk mot den første utgaven av direktivet. Tjenestedirektivet er nå endret: offentlig sektor skjermes, og dersom arbeidstakere fra eks. Polen skal jobbe i Norge, er det vårt lovverk som gjelder. Opprinnelig åpnet tjenestedirektivet et polsk firma i Norge kunne arbeide etter polske regler og lover. Men den siste utgaven av direktivet tillater likevel polsk lønnsnivå for polske arbeidstakere som jobber i et annet EU land. Svensk fagbevegelse har nå en sak for EU domstolen, Växholmsaken, der tvisten går på dette. Et latvisk firma fikk et anbud i Sverige med latvisk lønn. Svensk bygning protesterte, og krevde at svenske kollektivavtaler skulle gjelde. Det ville bety høgere lønn for arbeiderne i det latviske firmaet, men også at konkurransen ikke gikk på arbeidernes lønninger. Svensk bygning har fått støtte for sitt syn både fra den sosialdemokratiske regjeringen og den borgerlige. Motsatt hevder Latvia retten til å ta anbud i Sverige med latvisk lønnsnivå. Saken skal avgjøres av rettssystemet i EU. Dersom Latvia vinner fram med sitt syn, er det all grunn til å frykte konkurranse på lønn og dårligere arbeidsvilkår fra øst europeiske firma i Norge. Det er allerede tendenser til dette i Oslo, der mindre byggefirmaer er i ferd med å bli utkonkurrert av billige, polske firma. I så fall kan vi fort ende opp i en negativ spiral med lavere lønninger og dårligere arbeidsvilkår som resultat for arbeidslivet i Norge. Det er derfor all grunn til for norsk fagbevegelse til å være mot et direktiv som i verste fall kan rive ned mange års arbeid for faglige og sosial rettigheter. Energipolitikk Fjoråret var på mange måter svenneprøven for den rødgrønne regjeringa. Det skjedde ikke uten tabber: Forslaget om Oddfjell som styreformann i Statoil skapte sjølsagt rabalder, det samme gjorde den klønete håndteringa av sykelønn i forbindelse med Inkluderende Arbeidsliv. Regjeringa har skapt store forventninger til ny giv i Nord Norge. Bransjen vår er avhengig av nye letearealer for oljeog gass, og det som regjeringa la fram var et venta kompromiss. Barentshavet er åpna, mens havområdene rundt Lofoten foreløpig ikke åpnes for leting. For offshoreindustrien her sør er det viktig med økt aktivitet i nord, det ser vi ikke minst med erfaringene fra Snøhvit utbyggingen. Gassen fra Troll feltet skal eksporteres fra Aukra i Romsdal. Et særdeles viktig tilskudd til et energi hungrende Europa. Det fantastiske er at anlegget vil bruke så mye energi at det kan bli strømkrise i Møre og Romsdal. Den mest nærliggende løsning hadde sjølsagt vært å bygge et gasskraftverk i forbindelse med Ormen Lange anlegget, men det går ikke i Norge. Alt egen bruk av fossil energi er miljøsynd og kan ikke tillates. Istedenfor importerer vi strøm fra utlandet, produsert av eks. sterkt forurensende kullkraftverk. For å hindre kraftkrise i midt Norge skal Statnett kjøpe inn mobile gasskraftverk, den verst tenkelige løsningen for miljøet. Miljøbevegelsen og deler av norsk venstreside må her ta et ansvar for konsekvensen av å avvise all bruk av gass i Norge til å produsere energi. For øvrig er det bra at det nå skal satses på CO2 rensing i forbindelse med bygging av gasskraftverk på Mongstad. Her må de rød grønne ikke gjøre samme generaltabben som ved kjøpet av fregatter. Sats på norsk industri og forskning, slik at vi her på berget får en mulighet til å ligge langt framme ved utvikling av miljøvennlig teknologi. 5

8 Melkøya har vært et særdeles viktig oppdrag for Rosenberg. Her fra servicebrakkene på anlegget. På tempen av året kom nyheten om at Statoil og Hydros oljedel skulle fusjonere. Plutselig var dette en svært god ide, sjøl om alle var imot sist gang de samme selskapene forsøkte seg. For leverandørindustrien er en slikt kjempeselskap ikke nødvendigvis en god nyhet. To selskaper som har konkurrert om ulike utbyggingsløsninger skal nå bli ett miljø. Det kan gi færre oppdrag til norsk leverandørindustri, og ikke minst mye makt samlet i ett norsk oljeselskap. Det eneste åpenbare fordelen med en slik fusjon er for øvrig at selskapet blir norskeid og med staten som hovedaksjonær. Hydro er i praksis kjøpt opp av Statoil. Hydro var det eneste større oljeselskap som hadde hovedkontor i Oslo. Et godt argument for ikke å flytte hovedkontorfunksjoner fra Stavanger. Olje og gass er stadig viktigere. Land som Kina og India har et økende behov for olje og gass, og Kina byr store summer for å kjøpe seg inn oljeselskap. Russland er på ny blitt en stormakt, denne gang som energieksportør. USA hadde neppe rotet seg inn i Irak dersom det ikke hadde vært olje der. Heller hadde ikke NATO landet Norge vært i Afghanistan. Som kjent står NATO for den Nord Atlantiske forsvarspakt, lengre vekke fra Norge og Nord Atlanteren enn Afghanistan er det vanskelig å komme. Men alt dette henger sammen med kontrollen av olje og gassressurser. Sånt sett er vi i den heldige situasjon at vi nyter godt av høge olje- og gassinntekter samtidig som vi kan kjøpe billige produkter fra Asia. Historisk har vi aldri hatt en slik velstand som den vi opplever nå. 6

9 KAPITTEL 2 Rosenberg i var det første normale driftsåret siden Normalt på den måten at alle var i arbeid, prosjektene vi hadde gikk bra, avtalen med konkurransebegrensninger vi hadde med oss i salget fra Aker Kværner ble kuttet før tida og vi tok inn nye folk. Det mest unormale var en svært gledelig sak: Klubbens 100 års jubileum! Vår bransje hadde fullt å gjøre i Store utbygginger som Snøhvit og Ormen Lange i tillegg til en rekke andre oppgaver skapte stort press i arbeidsmarkedet. Det er kamp om fagfolk på alle nivå - fra operatør til sivilingeniør. De lokale lønnsoppgjørene ble svært gode, for offshoreverftene lå tilleggene på i overkant av 6 %. Det er lenge siden vi kan vise til tilsvarende gode tillegg. Til tross for det - i Stavanger er det stor rift om folk, og vi ser at vi mister gode fagfolk til andre bransjer med bedre betalingsevne enn vår. Oppdragssituasjonen Fjoråret var en bekreftelse for Rosenberg på at tålmodig satsning og utholdenhet gir resultater. Vi er nå inne på modifikasjonsmarkedet med tre jobber: Gyda i samarbeid med Sørco og på Gullfaks og Statfjord i egen regi for Statoil. Vi fikk to moduler for BP, moduler til Ula og Tambar som skal leveres i august Rosenberg fikk også modifikasjon av Hævene Brim i fjor høst. Det viktigste der var reparasjon av svivelen. Bluewater,som eier Hævene Brim, var svært godt fornøyd med vår innsats. De viktigste oppdragene for produksjonen var Snøhvit på Melkøya, Alvheim moduler, prefabrikasjon for AKOP til Statfjord senfase, Langeled,Gyda offshore, Hævene Brim, Gullfaks offshore, Tampen subsea og moduler til Ula og Tambar. I tillegg kommer mindre jobber samt modifikasjonsarbeid med brann og gassystem for Statoil på Statfjord og Snorre. I heile 2006 gikk Snøhvit med topp bemanning. Prosjektet har kjørt med charterfly fra Atlantic Airways siden sommeren 2004 for å klare å frakte nødvendig personell. I oktober kjørte et av flyene utfor rullebanen på Stord, og 4 personer mistet livet. Den tragiske ulykka gjorde et sterkt inntrykk på alle, og spesielt i bedriftene som har fraktet sine folk med Atlantic Airways. I forbindelse med feiringa av 100 års jubileet, hadde klubben et minutts stillhet i Stavanger konserthus til minne over de omkomne. Saken ble fulgt av Snøhvit prosjektet gjennom en egen undersøkelse og sjølsagt gjennom en undersøkelse av Klubbmøte på Melkøya. Karl Henning setter Arne på plass. 7

10 Politiet og Statens Flyhavarikommisjon. Så langt man har funnet ut til nå, er årsaken feil ved spoilerne som skal bremse ned flyets fart ved landing. Terje Nustad, lederen av SAFE som organiserer folk i oljebransjen i YS, slo fort fast at ulykka skyldes dårlig sikkerhet fordi Atlantic Airways var et lavprisselskap der sikkerheten ikke ble tatt på alvor. Dette vakte sterke reaksjoner blant alle tillitsvalgte som var i hovedbedriftene i Snøhvitprosjektet. Her uttalte Nustad seg om noe han ikke hadde greie på. Ulykka var tung nok som den var, og spekulativ synsing fra SAFE hjelper ingen. Det er klart at det var en omfattende prosedyre og prosess som gjorde at Atlantic Airways ble valgt, og ikke minst var sikkerheten grundig vurdert. Ulykker kan skje, og noe reelt alternativ til å frakte folk med charter finnes ikke verken for Snøhvit eller Ormen Lange. På samme måte som frakt av folk til og fra plattformer på norsk sokkel er avhengig av helikoptertransport, er disse anleggene avhengig av flytransport. I desember ble Snøhvit anlegget varmt og tok imot sitt første LNG skip. Skipet kom med flytende gass som skal brukes til å kjøle ned laste og lagringssystemene før de tas i bruk. Selve oppstarten med produksjon og eksport av flytende gass skjer til høsten Rosenberg hadde ca 100 av sine ansatte i sving på Melkøya i fjor - og etter hvert kom noen av våre folk tilbake til verkstedet. I løpet av 2007 regner vi med at oppdraget er avsluttet for vår del. Oppdraget har vart lengre enn planlagt slik at de fleste som er igjen, vil få ei fartstid i nord på over 3 år. For Rosenberg har Snøhvit vært en svært viktig jobb med gode overskudd og sysselsetting i en vanskelig periode. Det har også vært gode tilbakemeldinger på våre folk. Likevel ser vi nå fram til at jobben nærmer seg slutten. På verkstedet har den viktigste jobben vært Alvheim moduler. Til tross for en del problemer med material- og tegningsleveranser, ble modulene levert 100% ferdige til Vetco i slutten av august. Rosenberg og prosjektet fikk mange gode ord fra Vetco og Marathon for arbeid, innsats og svært god sikkerhet. Alvheim jobben beviste for de som måtte tvile at vi fortsatt er å regne med. På Gyda hadde vi startproblemer offshore, bl.a som en følge av at grunnlaget for jobben ikke var godt. Det førte til mye rot med varsling av folk, med beskjed og kontra beskjeder om mobilisering. I tillegg viste det at alle parter på bedriften trengte en skikkelig gjennomgang av avtaleverket for arbeid offshore. Arbeidet med Gullfaks startet så vidt opp i fjor, og prosjektet startet med team bygging for alle som skulle være med. Dette en type jobber vi ønsker å ha flere av. Modifikasjon og vedlikeholdsmarkedet kommer til å vokse i framtida, og vi ser at slikt arbeid er attraktivt også for klubbens medlemmer. Det forutsetter selvsagt at vi unngår støy og irritasjon i forbindelse med bruken av offshore avtalen. Rosenberg og Aker Kværner Rosenberg ble solgt av Aker Kværner i desember 2003 etter at konsernet hadde strippet bedriften for folk og eiendom. Med på salget fikk vi en medeierdel av Snøhvit utbyggingen på Melkøya, og en avtale som begrenset våre muligheter for å konkurrere fritt om alle typer offshore oppdrag.. Oppdraget på Melkøya har vært av stor betydning for inntjening og sysselsetting etter salget. Konkurransebegrensningene har hatt negativ betydning fordi vi ikke har kunne by på egen hånd på jobber som kom i konflikt med avtalen. I fjor sommer ble det enighet mellom Rosenberg og Aker Kværner at avtalen om konkurransebegrensninger skulle opphøre. En del av våre eiere hadde også en diskusjon med Aker Kværner om salg og overføring av aksjer. Der ble det oppnådd enighet om at Aker Kværner solgte seg ned fra 23 til 18%. Disse aksjene ble kjøpt av de eierne som i sin tid kjøpte Rosenberg ut av Aker Kværner. Klubben vil se det som en fordel at Aker Kværner selger seg helt ut av Rosenberg. Dette fordi vi nå er i konkurranse om noen oppdrag, og det er ugreit at en konkurrent da sitter som passiv eier i Rosenberg. Ellers har vi et greit forhold til vårt gamle konsern med samarbeid både på Snøhvit og i forbindelse med Statfjord senfase. Som det heter på forretningsspråket - begge parter er profesjonelle og opptrer kommersielt. IKM - Verkstedet på Hinna. Rosenberg kjøpte i fjor verkstedet til IKM på Hinna. Det betyr at rundt ca 60 av IKM sine folk fra og med mars 2007 blir overført til Rosenberg. Først og fremst styrker det operatørsida, men det betyr også at det blir en konkurrent mindre på noen oppdrag. Ståle Kyllingstad er eier av IKM, men også den største eieren i Rosenberg. Det er derfor logisk å samle ressursene. Både klubb og bedrift har hatt flere møter med de ansatte ute på Hinna for å informere om våre forhold og avtaler. Det har vært godt mottatt, og vi ser fram til at vi får nye medlemmer og nye folk til Rosenberg. Totalt sett betyr en slik sammenslåing at vi styrker våre muligheter til å få arbeid, og sånt trygger framtida for alle ansatte uansett om de kommer fra Rosenberg eller IKM. Kjøpet er en virksomhetsoverdragelse, og det betyr at de ansatte fra IKM får med seg ansiennitet ved overføring til Rosenberg. Lønn og andre avtaler er jevnt over bedre på Rosenberg enn hos IKM, så sånt sett blir dette et pluss når de overføres. Verkstedet på Hinna vil Rosenberg drive inntil videre dersom ordresituasjonen tilsier det. Får vi Valhall, kan det bety drift på Hinna i lang tid framover pga vi trenger mer hall kapasitet enn det vi har på eget område. Ny rørhall I fjor høst flyttet vi i ny rørhall med maskinverksted inkludert i hallen. Dermed var alle våre folk innafor gjerdet, og den gamle rørhallen er nå tatt i bruk som lagringsplass for fritidsbåter. Rørhallen ble dyrere enn budsjettert, ikke rart i et opphetet byggmarked. Selve flyttingen gikk greit, men det gjenstår tiltak i forbindelse med støydemping. Hallen er nå i ferd med å kjøres inn, og om den fullt ut tilsvarer forventningene får vi et svar på når den har vært i bruk ei stund i GMC GMC flyttet sin reparasjonsavdeling inn på Rosenberg i De disponerer området og hallene rundt gamle dokken. Den gamle dokken var stort sett belagt med båter i fjor, noe som ga tilleggsarbeider til Rosenberg eks. i form av kranutleie. 8

11 Samboerskapet med GMC er bra for Rosenbergtomta som industriareal. Industritomer med god infrastruktur og kai er mangelvare i vårt distrikt, og at det er flere brukere på Buøy sikrer oss mot omregulering til boligtomter. Klubben 100 år!! Det hører til sjeldenhetene at en lokal bedriftsklubb fyller 100 år. Oljå ga mulighet for omstilling for en del store skipsverft som ellers nok ville ha vært nedlagt. Så og for Rosenberg, som har levd med oljevirksomhet som kjernevirksomhet siden Klubben har vært en viktig del av bedriften og bedriftskulturen i 100 av bedriftens 110 år. Klubbens 100 års feiring ble en svært god markering både av klubb og bedrift. Lenge strevde ulike klubbstyrer med å finne et stiftelsesår for Rosenberg Verfts Klubb. Siden ingen klarte å finne fram til noe, ble det heller ikke feiret noe jubileum, sjøl om man var klar at klubben for lengst eksempelvis hadde passert 50 år. Bedriften hadde derimot en stiftelsesdato, og skulle feire 100 år i I den forbindelse ble det engasjert profesjonelle folk til å skrive bedriftens historie, og de fant en dato for klubbens stiftelse, nemlig Dermed kunne klubben for første gang feire et jubileum - noe utradisjonelt ble 90 års dagen markert. 10 år seinere - etter to kraftige nedtrappinger og salg - var det dags for 100 års feiring. Det starta med at klubbens årsmøte vedtok å bevilge 1 million kroner til en skikkelig feiring. Av markeringstiltak ble nevnt feiring av selve dagen , festforestilling for klubbens medlemmer med inviterte gjester, arrangementer som kunne bidra til å belyse industriens framtid og Rosenbergs plass her. Seinere fikk vi også ordnet med lokale i Hall Toll for å fortsette med sosial sammenkomst etter klubbens jubileumsforestilling fredag 20.oktober. Selve dagen 17.oktober skulle markeres med kaker i kantina i middagen og festfyrverkeri fra Rosenberg om kvelden. Alle klubbens medlemmer med formenn skulle få anledning å delta i til team bygging. Opplegget vi ble enige om var at bedriften holdt et kurs i hjertestarer/hjerteoppliving i forkant og at folkene etterpå gikk ut og fikk mat og drikke og sosialt samvær. Opplegget ble informert om og godtatt i klubbmøter. Klubbstyret og forhandlingsutvalget gikk deretter i gang med det praktiske arbeidet for å få dette i boks. Allværsjakken Klubbsekretær Ove Iversen og klubbens altmuligmann og hjelper, Islam Krves, fant fram til en god jakke som ble bestilt inn i ulike størrelser. Den var klar til utdeling før ferien, og ble en populær start på jubileumsmarkeringen. Klubbstyret samlet seg etter hvert om følgende saker: Arne Samuelsen poserer i klubbens jubileumsjakke og med moteriktige briller fra Snøhvitanlegget. Jubileumskrift Per Ove Håland med film (DVD) fra Rosenberg laga til klubbens jubileum. Det ble kjøpt en god allværsjakke med klubbens logo til alle medlemmene. I samarbeid med bedriften ble Kjell Gjerseth hyret til å lage et jubileumshefte. Via klubbens gamle medlem Geir Nordmark fikk vi kontakt med Steinar Lyse og Gunnar Roalkvam og ble enige om at de skulle skrive og arrangere en jubileumsforestiling for klubben. Konserthuset ble bestilt for 3 dager: 19. til 21. oktober. Klubben tok opp med bedriften støtte til å lage et jubileumshefte. Meningen var å lage et lettlest hefte som skulle ta sikte på å henvende seg til ungdom. Det fikk vi støtte til, og klubbleder tok kontakt med Kjell Gjerseth, kjent skribent og journalist, og fikk overtalt han til å skrive. Det ble skrevet kontrakt med Kjell, og i april tok han fatt på oppgaven. Han regnet med å bruke en 3 måneders tid på selve skrivingen. Det han ikke visste da, var at det var utrolig mye materiale om Rosenberg. Hyllemeter på hyllemeter sto i historiske arkiver, Stavanger Aftenblad hadde utallige artikler, på klubben var det sjølsagt mye stoff : referater for klubbmøter, årsberetninger og bilder. Folk skulle intervjues, og Kjell skulle ta pulsen på dagliglivet ved turer rundt i verkstedet med røyk og prat. Dermed sprakk den opprinnelige tidsplanen så det suste. Klubbleder og Kjell Gjerseth var på besøk på Melkøya for 9

12 å få et inntrykk av arbeidet, folkene og anlegget. I tillegg hadde de mange diskusjoner om opplegg og stoff underveis, hva som skulle være og hvordan stoffet skulle redigeres. Etter en heftig innspurt på trykkeriet, ble boka klar selve jubileumsdagen Rykende fersk ble den presentert og delt ut i spisesalen, som for anledningen var stapp full av klubbens medlemmer og andre av bedriftens ansatte. Med stort oppbud av media fikk Kjell Gjerseth blomster og honnør for et flott jubileumshefte. Heftet ble vi svært godt fornøyd med. Ikke bare vi, det ble godt mottatt av alle de mange som etter hvert fikk det av oss. En takk til Kjell Gjerseth for godt utført arbeid - levert med rett kvalitet og just in time som det heter i vår bransje Selve bursdagen ble feiret med kaker, jubileumshefte og media i middagspausen. Stort oppbud av folk og media, gratulasjoner fra bedrift, avdeling 25 og pensjonistforeningen gjorde at dagen ble markert på en hyggelig og verdig måte. 100 år er en sjelden alder for en bedriftsklubb, men det var en sprek, oppegående 100 åring som både hadde sans for historien og evne til å se framover som feira 17.oktober. Jubileumsforestilling I mai skrev vi kontrakt med Steinar Lyse og Gunnar Roalkvam. De påtok seg å skrive, regissere og sette opp en forestilling til vårt jubileum. Opprinnelig var planen at vi skulle ha en, eventuelt to forestillinger i konserthuset. Det viste seg at huset var ledig fra torsdag 19 tom. lørdag , og vi ble enige med Steinar og Gunnar at vi leide konserthuset for alle 3 dagene. Dermed kunne vi invitere pensjonistforeningen til forestilling torsdag 19., ha en forestilling fredag 20. for alle medlemmer med følge, andre ansatte og spesielt inviterte gjester. Billetter som var til overs på torsdag og hele lørdagen ble solgt til andre interesserte. Steinar og Gunnar fikk av oss frie hender til å fabulere rundt byen og Rosenberg. Forestillingen vakte interesse langt utover Rosenbergs og klubbens folk med omtale i media, og med smakebiter i NRK lokalen. Til å medvirke i forestillingen hadde Steinar Lyse fått med seg multikunstneren Svein Tang Wa - med erfaring fra slipegjengen på Rosenberg, platearbeider og sanger Hans Petter Hansen, og ikke minst vår alles Sally Nilsen. I tillegg et solid lag med musikere leda av Johan Edgetveit. Det var en spent sal som møtte til premieren torsdag 19. oktober. Vi fikk en strålende forestilling med tekster og musikk der temaet var byen, havet og havnen. Og Rosenberg er sentralt Kjell Gjerseth i full sving med jubileumshefte. plassert i Stavangers havnebilde. Rosenberg og livet glei naturlig inn i forestillingens historier om livet i Stavanger fram til oljå kom i Stor applaus og 5 på terningen i byens aviser dagen etterpå. Fredag 20. kjørte vi forestillingen for våre egne og inviterte gjester. Gjestene var i tillegg invitert ut på Rosenberg på ettermiddagen, for å se på dagens bedrift og for å få en orientering om hva vi holdt på med og hvilke muligheter vi så. Mange benyttet seg av invitasjonen, og det var ekstra hyggelig at tidligere klubbledere og de fleste av våre tidligere direktører kom. Ettermiddagen ble et kjekt gjensyn for gamle kjente, folk som var og er levende interessert i en bedrift som har betydd mye for distriktet og mye personlig for mange. Om kvelden var det festforestilling for klubbens medlemmer, bedriftens ansatte og inviterte gjester. Som seg hør og bør var det et minutts stillhet til minne om de som omkom i flyulykka på Stord, ei ulykke som berørte oss direkte ved det gjaldt charterflyet til Melkøya. Klubbleder Einar Risa hilste så forsamlingen med følgende ord: Det eneste sikre vi vet om framtida er at den er usikker. På en slik dag da vi skal feire 100 år, har vi fra klubbens side behov for å si noen ord. Vi er en bedriftsklubb, og som klubb kan vi bare eksistere dersom bedriften går rundt. Vårt virke er tett sammenvevd med bedriftens. Så: Først en takk til de som var før oss. De som byge oljetankere, og som var med da Bergesen solgte til Kværner i Et eierskifte som førte til at Rosenberg måtte omstille seg fra bygging av oljetankere til gasstankere. Eierskifte var positiv på flere måter, bl.a fikk klubben endelig gjennomslag for et mangeårig krav om å gå vekk fra akkordlønn og over på fastlønn. En milepel i klubbens historie. I 1978 fikk vi oppdraget med å bygge Statfjord C. Ny omstilling - og fra da av har vi vært i oljå. I 1996 kjøpte Kværner Trafalgarsystemet i Storbritannia. Styret i Kværner stemte for oppkjøpet; en mann stemte mot. Han var sjølsagt fra klubben på Rosenberg. Oppkjøpet av Trafalgar førte Kværner inn i et økonomisk uføre som kom samtidig med fallende oljepris og bråstopp for utbyggingsoppdrag offshore. Sommeren 2001 kjøpte Kjell Inge Røkke seg opp i Kværner og lanserte ideen om å slå sammen Aker og Kværner til et stort konsern. En ide som vi var sterkt imot og som førte til en heftig eierstrid. Røkke vant og har siden bevist at han og hans folk hadde en god industriell ide som har ført til imponerende resultater. Men Rosenberg kom nokså fort i vansker. Markedet var labert, vi fikk tildelt Snøhvitlekteren, som vi tapte til Dragados i Spania. Da fryktet vi det verste - kroken på døra. Vi ga ikke opp, jobbet for salg sammen med andre gode krefter. Vi takker de som jobba med oss og fikk vedtak om salg. En spesiell takk til alle ansatte - både klubbmedlemmer og andre som var med Rosenberg i hele den tøffe salgsprosessen og de to første vanskelige åra etterpå. En takk også til de som kjøpte og tok et ansvar for å bringe Rosenberg og 400 ansatte videre i et marked som til å begynne med ikke var all verden, og med klare begrensninger for hva vi kunne gjøre i salgsavtalen med Aker Kværner. En takk også til våre folkevalgte. Både de på Stortinget og ikke minst de her lokalt. Dere har alltid stilt opp for oss, 10

13 dørene har vært åpne og dere har kjempet for at Rosenberg skulle drives videre. Det er naturlig og en ære for meg på vegne av klubben og for den saks skyld alle på Rosenberg å gi ordet til byens ordfører, Leif Johan Sevland for en hilsen på100 års dagen. Ordfører Sevland åpna med : Kjære kamerater, når Rosenberg-klubben fyller 100 år kan selv en Høyre ordfører si kamerater. Han slo fast at Stavanger by og Rosenbrgklubben alltid har vært gode venner, og berømma klubbens innsats for å beholde arbeidsplassene på Buøy. På vegne av kommunen overrakte han en gavesjekk på kr I forkant av feiringa hadde vi diskutert et høvelig formål for eventuelle gaver. Vi hadde da landa på at vi skulle opprette et fond der formålet skulle være å bedre kontakten mellom skole og industri. En kontakt som er nødvendig dersom vi bl.a. skal sikre oss tilgang på lærlinger i åra som kommer. Etter nok en forestilling til terningkast 5 busset vi folk ned til Hall Toll, der vi fikk enkel mat med drikke til våre 600 gjester. Her var det anledning til å hilse klubben og overrekke gaver. Vi fikk gaver fra fagforeninger, Fellesforbundet, LO, Industri og Energi, fra SR-bank, som sagt fra Stavanger kommune og ikke minst kr fra bedriften. Til sammen fikk vi ca kroner til det vi kan kalle klubbens utdanningsfond. Det er tatt kontakt med Rogaland Fylkeskommune og de er interessert i diskutere hvordan vi skal utvikle et nærmere samarbeid industri/videregående skole. Alt i alt en særdeles vellykka feiring med brei omtale i Rogalands avis lørdagen etterpå. Noen sitater til slutt fra våre gjester: Ingebrigt Moum, tidligere leder i KOGAS: Helga og jeg vil gjerne takke for at vi fikk være med på klubbens jubileum. Omvisning, festforestilling og fest på Hall Toll var alt sammen en stor opplevelse, ikke minst ved at dere hadde trommet sammen det som var av folk med historisk tilhørighet til gamle Rosenberg og Kværner. Per Gunnar Andersen, tidl. Direktør på Rosenberg: Tusen takk for en hyggelig ettermiddag, kveld og natt i godt lag og mange hyggelige mennesker. Jeg er imponert over omfanget av arrangementet dere har gjennomført og det lover godt både for Rosenberg og klubben de neste 100 år. Arbeidet med jubileet har vært kjekt, men omfattende. På klubben har vi hatt god hjelp av Islam Krves, noe som også Gunnar Roalkvam har lagt merke til: Jern og Metall og Vafler (fra et besøk på Rosenberg Verfts Klubb) Me vett at de sterke Og at de kan slå i bordet, ennå i dag, itte hundre år og møje slit og mange slag for arbeid og rettferdighet Me vett de e tøffe og at de ikkje e redde for å ta ansvar for sine egne, for bedriften og for å ta skikkelig i for norsk industri Me vett de har muskler og barske replikkar, de bane veg, ordne opp og trekke andre med. Alt dette visste me, og alt dette vett me, Men når han Islam Koke kaffi og steike vafler På klubbkontoret, og me får jordbærsyltetøy te, forstår me at de store,sterke menn har hjerter og tankar som romme møje mer enn me kan se. Så nå vett med det. Gunnar Roalkvam Bjørg Tørresdal og Inge Ryan, Stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkepart og Sosialistisk Venstrepart: Tusen takk for en flott forestilling. Vi koste oss i konserthuset fredag! Norvald Mo, Fellesforbundet: Eg må få takka for at vi vart invitert til 100-års jubileet. Det var ei oppleving som seint vil bli gløymd. Det var eit fantastisk opplegg de hadde laga. Det er ikkje minst slikt som får ein til å tru at det framleis er liv laga for eit verft i storbyen Stavanger. Fra forestillingen i konserthuset. 11

14 KAPITTEL 3 Avtaler og lønnsforhold Det sentrale tariffoppgjøret Etter et vanskelig oppgjør, ble det en anbefalt løsning 7 timer på overtid. Oppgjøret ga 1 krone pr. time i tillegg, rett til innsyn og medvirkning ved innleie av arbeidskraft i bedriftene, og et brev fra Soltenberg som bekrefta at regjeringa ville gå inn for AFP også etter Dette med AFP var det mest omdiskuterte med hele oppgjøret. Regjeringa lovte å videreføre en AFP i tråd med nytt folketrygd som det er planer om å innføre fra og med Mange mener at dette betyr en langt dårligere AFP enn det vi har i dag, og av den grunn var de i mot det anbefalte forslaget. Avstemmingen på landsbasis ga et klart ja- flertall: ca 75% ja og 25% nei. På Rosenberg var det 59% ja stemmer og 41% nei. Det lokale lønnsoppgjøret Forventningen var i svært høge da diskusjonen om krav til det lokale lønnsoppgjøret starta. Ikke bare på Rosenberg, men i de fleste bedrifter som hadde lokale lønnsforhandlinger. Bakgrunnen var sjølsagt de gode tidene og høge lønninger i andre bransjer. Rosenberg klubb har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med andre klubber i bransjen, spesielt offshore verftene og reisebedriftene i bransjen. Klubbstyret så for seg et vanskelig oppgjør, og det var enighet om at vi hadde tett kontakt med de andre klubbene under oppgjøret. Krava i bransjen varierte fra 12 til 15 kroner i timelønns økning. På Rosenberg ble følgende krav prioritert: Økt timelønn, økt skift tillegg og økt offshorelønn. Forhandlingsutvalget fikk mandat til å forhandle med dette som utgangspunkt. Kronekravet ble ikke spesifisert, men gruppene hadde diskutert krav fra 10 til 20 kroner. Utgangspunktet for lokale forhandlinger er punktene i Kap i Verkstedoverenskomsten (VO) : i kampen om nye jobber - må vi ha flere medarbeidere og lønninger og betingelser som er attraktive. Det ble mange møter, både for oss på Rosenberg og for de andre klubbene før det ble resultat av forhandlingene. Mer enn en lokal forhandling, var dette en bransje forhandling. Både bedrifter og klubber hadde tett kontakt underveis, lønn er sjølsagt viktig i den harde konkurransen om oppdrag. Ingen klarte å bli enige innen oktober, og på Rosenberg skrev vi for sikkerhets skyld protokoll på at vi fortsatte forhandlingene utover 1.10 med åpning for i måneds frist for oppsigelse av avtalen. 18.oktober hadde vei så siste møte. Forhandlingsutvalget kom til klubbstyret følgende forslag: Tillegg kr. 7,50 på fagarbeiderskalaen, samme økning av reisesatsen mens offshore satsen økte med kr. 8,50. Ny skiftordning med oppstart dag kl.0700 istedenfor kl. 0630, og med avslutning på kvelden kl, 2345 istedenfor kl Forskjøvet betaling ved oppstart skift ble tatt vekk. Istedenfor ble dette lagt inn som en gjennomsnittsberegning anslått til kr. 5 pr. time, og sammen med en økning på kr. 3 ble dermed tillegg pr. kveldstime økt fra kr. 20 til kr. 28. TIG sveis ble anerkjent som to faglig og betalt med tillegg som to fag. Videre at seniorer som står utover 62 år får pr. år i særskilt kompensasjon og helt til slutt: dersom vi fikk Valhall, 1. krone i tillegg fra under forutsetning av at vi holdt produktivitet som forutsatt i prosjektet. Klubbstyret var delt på midten i synet på forslaget. Medlemmene derimot var ikke delt i synet på tilbudet, men stemte det ned med et overveiende flertall av nei stemmer. Dermed var på an med nye møter. Avtalen ble sagt opp som en konsekvens av det klare nei flertallet, og dermed hadde vi en måned til å få fram et nytt forslag. I en slik situasjon Bedriftens økonomi Produktivitet Fremtidsutsikter Konkurranseevne Den aktuelle arbeidskraftsituasjonen De to første møtene avklarte av vi i hovedsak var enige om disse punktene. Slik enighet er en klar forutsetning for å forhandle fram et anbefalt forslag. Partene lokalt var enige om at økonomien i bedriften var god, at produktiviteten var bra men at måtte jobbes fram sikrere tall for å finne ut hvor gode vi egentlig er. Videre at framtidsutsiktene var gode med mange jobber som skulle gjøres. Likevel - Rosenberg må bekrefte sitt gamle ry som en solid leverandør fordi vi starta nærmest på nytt etter salget i Klubben la vekt på at det er har konkurranse om folk, og at skal vi nå fram Terje Iversen gir sin stemme til første forslag i lokalt lønnsoppgjør 12

15 er det klart at man kan endre noe på tilbudet, men ikke vesentlig. Dette ble også sagt i fra om på medlemsmøte. Forhandlingene startet på ny - litt ampert til å begynne med. Ny enighet ga noen endringer som var viktige for medlemmene. Det var spesielt to saker: Ingen endring av skiftet angående start og slutt tider. Det som ble avtalt der var mulighet for en prøveperiode med de nye tidene. Etter en slik periode så er det opptil klubbens medlemmer å bestemme om de vil beholde gammel ordning, eller gå over på en ny. Det generelle tillegget for fagarbeider ble økt med 1 krone fra 1.10, slik at timelønna for topp fagarbeider dermed ble kr. 160,00 - på mange måter et psykologisk mål som mange hadde hatt i sikte før forhandlingene startet. Skift tillegget sank som en følge av det siste fra kr. 28 til kr. 27, reiselønn land økte med 1 krone pluss 20% - ellers var tilbudet det samme. Denne gang ble forslaget anbefalt av i klubbstyret, og etterpå det vedtatt med klart flertall av medlemmene i skriftlig avstemming. Protokoll mellom Rosenberg Verft AS og Rosenberg Verfts klubb Lønnsoppgjøret 2006 I forbindelse med årets lønnsforhandlinger er det oppnådd enighet mellom bedrift og klubb om følgende: A. Justering av lønn 1. Grunnlønn verksted Med virkning fra økes lønn for fagarbeider med topp ansiennitet med kr. 8,50 fra kr. 151,50 pr time, til kr 160,00 per time. Tillegget innbefatter en kompensasjon på kr 1,00 ved at spisesal og garderober ikke holdes er åpent ifm frokosten. 2. Oppdrag utenfor bedriften som medfører overnatting Med virkning fra justeres reisesatsen med kr. 8,50 fra kr146,00 per time, til kr.154,50 per time. 3. Offshore lønn Med virkning fra økes offshoresatsen med kr 8,50 fra kr. 143,00 per time til kr.151,50 per time. Ny offshorelønn, inklusive offshoretillegg og arbeidstidsforkortelse øker da fra kr. 209,46 per time til kr. 218,95 per time. Partene er innforstått med at den type offshore oppdrag som bedriften deltar i, kan medføre at lengden av offshore oppholdsperiode kan variere, og at varsling av endring kan skje på kort varsel. Bedriften arbeider aktivt for å bedre på forutsigbarheten i planene. 4. TIG-sveis TIG-sveisere med minimum fem sveisesertifikater lønnes som tofaglige. TIG sveisere vil i tillegg få betalt et sveisetillegg på 2,50 per time. 13

16 B. Oppdatert lønnstabell Det er oppnådd enighet om å justere lønnstabellene, slik at det blir et mer naturlig skille mellom de ulike ansiennitetsnivåene i skalaen. Ny lønnstabell blir som følger: Gjeldende lønnskala fra Fagarbeider Timefortj. Ulempetillegg for Instrument rørleggere Trinn sveisere/malere 5 (2 fagbrev) 165,00 2,50 4, ,00 2,50 4, ,00 2,50 4, ,00 2,50 4, ,00 2,50 4,00 Trinn Spesialarbeider Hjeplearbeider Timefortj. Timefortj ,00 144, ,00 142, ,00 140, ,00 136,00 Lønnsskala lærlinger i % av fagarbeider 1. Overtid beregnes på trinn 1 av spesial arbeider Lærling før reform 94 Lærling etter reform halvår 90% / 80% 137,70 122,40 7. halvår 80% / 50% 122,40 76,50 6. halvår 70% / 40% 107,10 61,20 5. halvår 61% / 30% 93,33 45,90 C. Betaling av skift 1. Kveldsskift Det betales et skift tillegg på alle ordinære timer på 2.skiftet på kr 27,00. Dette skifttillegget inkluderer en kompensasjon for at første uke skift utgår. Det betales ikke skift tillegg på overtidstimer. 14

17 C. Betaling av skift 1. Kveldsskift Det betales et skift tillegg på alle ordinære timer på 2.skiftet på kr 27,00. Dette skifttillegget inkluderer en kompensasjon for at første uke skift utgår. Det betales ikke skift tillegg på overtidstimer. Ved arbeid på fredag i 2.skifts uken, betales det som for overtid bestemt, dvs. 50% kl. 07:00 21:00, og 100% deretter. Tillegget betales ikke ved permisjoner og helligdager. E. Senior politikk Bedrift og klubb er enige i at eldre arbeidstakere skal motiveres til å stå i arbeid utover 62 år. Bedriften vil derfor kompensere arbeidstakere som står i arbeid minimum ett år utover fylte 62 år, med kroner per år. Alternativt kan annen kompensasjon, som ferie, avtales. Denne ordningen forutsetter at dagens AFP-ordning beholdes uforandret. F. Produktivitet Det lokale tillegget per er gitt på grunnlag av at Rosenberg Verft s Klubb har sagt seg villig til å utarbeide en produktivitets kampanje sammen med bedriftsledelsen. Produktivitets kampanjen skal gjelde for et større prosjekt våren 2007, og kan gjelde for prosjekt som Ula/Tambar, Valhall dekk, eller et tilsvarende stort prosjekt. Kampanjen skal iverksettes per , og skal ha som mål å oppnå en produktivitet på minst 0,9 for stål prefab, og 0,95 for øvrige disipliner, basert på dagen estimeringsmanual (kontraktsmanual). Dersom forventet produktivitet ikke oppnås, skal dette tillegget tas hensyn til i de lokale forhandlingen per , og per G. Utarbeiding av ny skiftordning Det er enighet om at det skal kjøres en prøveordning i tråd med tidligere forslag for skiftordning. Denne ordning skal evalueres etter prøveperiodens slutt. Stavanger 14. november 2006 Agnar Gravdal Rolf Norås Pettersen Bernhard Nesvik for Rosenberg Verft AS Einar Risa Ove Iversen Geir Kåre Havn for Rosenberg Verfts Klubb 15

18 KAPITTEL 4 Velferds- og sosiale saker Møter klubb - bedrift Det har vært en både protokollmøter og andre møter der temaet har vært arbeidssituasjonen, arbeid offshore - spesielt Gyda, betalingssaker Melkøya, flytting av rør og maskinverkstedet, Møtevirksomhet i forbindelse med kjøp av IKM, og saker angående enkelpersoner. To store saker som vil gå inn i 2007, er innleie og oppdatering av det lokale avtaleverket. Salg Klubben har solgt billetter til Kongeparken. I tillegg har det vært noe salg av gensere. Internett Klubben har internettside i tilknytning til avd. 25. Der legges det ut aktuelle nyheter. Dette gjelder både interne saker eks. nye kontrakter og meldinger fra klubben, og saker av faglig-politisk interesse. Vår internett adresse er: I tillegg har klubben en meldetjeneste som går via SMS. For de som er interessert i denne tjenesten og ikke er koplet på, er det bare å gi klubbsekretæren mobilnummeret. Banksaker Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1 SR-bank. Våre kontaktpersoner der er Kåre Gundersen på forsikring og Tore Lie som er ansvarlig for Hundvågfilialen. I fjor hadde vi besøk etter avtale, og vi formidlet også avtaler for enkeltpersoner. Klubbstyret hadde kurs i desember der Kåre Gundersen orienterte om LOs forsikringsordninger. Det ble også arrangert et orienteringsmøte for lærlinger med Tore Lie og Kåre Gundersen ang. forsikringer og råd om personlig økonomi. Kåre Gundersen orienterte også klubbmøte rett etterpå om LOs forsikringsordninger. Trygdesaker I fjor ble trygd og A-etat samordnet i NAV. Hensikten er å samle viktige tjenester og å samordne ressurser til brukernes beste. Det viktigste organ som behandler saker for våre medlemmer, er IA utvalget. Der er NAV representert, og har vært det siden vi ble IA bedrift. Samarbeidet har nå gått seg til og det har ført til at klubben i fjor ikke trengte å bruke advokat for å nå fram i systemet - nå NAV. Det vi erfarer, er at det tar lang tid å behandle enkeltpersoner. Dersom du sliter med helseproblemer, og trenger omplassering så er gangen følgende: Saken tas opp i vårt IA utvalg. Det diskuteres med den enkelte om det er behov for midlertidig eller varig omplassering. Deretter sees det på muligheter for plassering internt i bedriften. Det kan da gis støtte til den enkelte og til bedriften for opplæring i en slik omplassering. Andre tiltak som for eksempel hjelpemidler som letter arbeidet er det også mulighet å søke støtte til. Det er viktig å understreke at bedriften har en plikt til en grundig vurdering av sine muligheter for omplassering. Dersom en ikke lykkes å finne en løsning internt, så er den enkelte forpliktet til å prøve tiltak i offentlig regi. Dette kan være utdanning, som det ytes støtte til. Vi har flere av våre medlemmer som for eksempel har tatt Teknisk fagskole og kommet tilbake til bedriften som tekniker. Dersom utdanning ikke er aktuelt, kan andre rehabiliteringstiltak prøves. Det igjen kan bety at man prøver om man har helse til å arbeide i andre yrker. Dersom ikke det er tilfellet, så går det som oftest mot uføretrygd. Fra man starter en slik prosess til man får innvilget uføretrygd, kan det ofte ta flere år. I forbindelse med Rosenberg omstilling våren 2003, så kom flere av våre medlemmer på offentlig attføring. 3 av disse fikk i fjor innvilget uføretrygd, med andre ord en tidkrevende og vanskelig prosess. Det finnes to typer uføretrygd - varig og midlertidig. Det siste er en stor belastning for de som får dette, man havner nærmest i limboland. Hjelp via klubben Klubben har avtale med advokat Odd Netteland som kan ta vanskelige saker angående angående økonomi, forsikring og hjelp i trygdesystemet. Dersom du har spørsmål om denne ordningen, kontakt klubbkontoret. Forsikringer Flere har nå begynt å bruke Sparebank 1 sitt nummer ( tlf: 02300) for å melde skader og lignende, men fortsatt er det mange som har en del spørsmål rundt forsikring. Skader kan også meldes via internett for de som har nettbank i SR-bank. Vi bringer her en oversikt over de forsikringene medlemmene i klubben har i Spare Bank 1 SR - Bank. Forklaringer på forsikringsuttrykk. Medisinsk Invalid: Er hvis du ikke kan utføre jobben grunnet f.eks. sykdom. Uføreforsikringen kommer til utbetaling ved 50% ufør eller mer. Det er viktig å legge merke til at ingen blir ervervsmessig ufør under 50%. Ervervsmessig ufør: Er hvis du ikke kan utføre jobben grunnet f.eks. sykdom. Uføreforsikringen kommer til utbetaling ved 50% ufør eller mer. Det er viktig å legge merke til at ingen blir ervervsmessig ufør under 50%. 1G = 1G = Grunnbeløpet i folketrygden som blir regulert årlig i mai/juni. Gjeldende G = kr Begunstigelse = Du begunstiger en person el. flere eller institusjon erstatningsbeløpet hvis du faller fra. Begunstigelse gjelder både klubbens og bedriftens forsikringer ved død. Før du gjør dette er det viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet eller klubb, bedrift. Husk å gjøre 16

19 Veteraner på Melkøya, transportarbeidere med godt humør: Odd Bergraf og Alf Stokdal. det på begge forsikringene. Forsikringene gjelder for eksempel ikke for samboere før en har hatt samme adresse i to år. Da har man mulighet å begunstige samboer slik at forsikringen også gjelder for samboer. Hvilke type begunstigelse. Gjenkallelig begunstigelse vil si at kun forsikringstaker skriver under. Gjenkallelig begunstigelse kan oppheves av forsikringstaker. Denne form for begunstigelse er den mest vanlige. Ugjenkallelig begunstigelse. To stykker skriver under og begge må skrive under for å fjerne begunstigelsen. Spare Bank 1 SR - Bank Gjeldende forsikringer som du har ved medlemskapet i forbundet: Kollektiv hjem, Grunnforsikring liv og LO`s ulykke/fritidsforsikring Kollektiv hjemforsikring (Gjelder i Norden). Din Kollektive hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene er verd ved f.eks brann. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer eller takstpapirer. Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr og mynt/ frimerkesamling etc. med inntil kr pr.samling. Egenandelen er kr Er det to personer som er medlemmer i et LO forbund bortfaller egenandelen. Bortsett fra ved rettshjelp, naturskade og avskrivninger. Toppforsikringen (tabbeforsikringen) Gjelder i Norden - går inn som en del av LOs forsikringer fra I 2006 hadde vi den som en del av vår særavtale med Sparebank 1 ang. forsikringer. Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter og lignende. Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat. Skade på eget inventar og løsøre under transport. Tyveri av gjenstander fra balkong, terasse og klesnor. Matvarer som blir ødelagt i fryser på grunn av strømbrudd eller feil på fryseren. 1: Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for alle som tilhører medlemmets faste husstand. Forsikringsdekningen gjelder for medlemmets ektefelle / samboer registrert partner ved samlivsbrudd. Medlemmets forsikring gjelder for den andre parten inntil denne har ordnet seg med ny forsikring, men ikke lenger en 2 måneder etter at partene har flyttet fra hverandre. Hvis medlemskapet i forbundet opphører, gjelder forsikringene inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger en 2 måneder etter at medlemskapet opphørte. Ved dødsfall gjelder imidlertid andre regler. 4: Hvilke skader som erstattes. Det nevnes positivt at utilsiktet utstrømning av brannslukningsutstyr (pulverapparat) dekkes. Forsikringen dekker tyveri fra (låst) låsbar oppbevaringsenhet på siktedes arbeidsplass (f eks garderobeskap) med inntil kr 5.000,-. I vilkårene er det unntatt for tyveri i enkelte angitte virksomheter, bl.a. hoteller, og fra steder det hvor det er alminnelig adgang. I noen grad har det likevel vært dekning på noen typer arbeidsplasser. Etter de nye vilkårene vil alle som har sitt arbeid på sted som ellers er unntatt fra tyveridekningen være dekket med inntil kr ved tyveri. Det gjøres oppmerksom på sikkerhetsforskriftenes krav til låsing. Dekning for tap ved napping av veske (veskenapping) omfatter også tyveri fra veske. Dekning med inntil kr ,- for skade om bord på fartøy eller installasjon til havs ved forlis, havari eller tyveri. Dekningen gjelder bare for sikrede som har fartøyet eller 17

20 installasjon som arbeidsplass, og det gjøres fradrag for det beløp som sikrede har krav på fra arbeidsgiver i følge lov eller overenskomst. 5: Skadeoppgjør Det fratrekkes ikke lenger aldersfradrag ved sykkeltyveri. Egenandelen ved skade er kr 3.000,-Er sykkelen registrert i Falken sykkelregister reduseres egenandelen til kr 1000,-. Er det flere i samme husstand som betaler for kollektiv hjem, fratrekkes ingen egenandel. Ved skade på innbo og løsøre i leiet bolig og skade på bygning ved samme tilfellet, fratrekkes ikke egenandel i erstatningen for innbo og løsøre hvis sikrede belastes for egenandel i bygningserstatningen. Grunnforsikring liv Grunnforsikring liv er ment å være økonomisk førstehjelp. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Premien betales via fagforeningskontigent. Fra 67 år og livet ut kr 3.300,- Barn medl. med Medlem med ektef./saboer ektef./samboer og enslige medl. Alder og enslige med Ektefelle/ med barn under t.o.m. barn under 21 år samboer Enslig 21 år , , , ,- pr barn , , under 21 år , , ,- Grunnforsikring liv synker for hvert år fra 50 år og til 67 år. Skalaen med de eksakte beløp finnes under forsikringer på LO`s fritidsforsikring Dekker ulykker i fritiden på medlem. Ved død dekkes det kr ,- for enslige og kr ,- for forsørgere. Ved invaliditet dekkes der kr ,-. for alle NB!!! Gjelder kun medlem og ved ulykke i fritiden. Forsikringer gjennom egen klubbavtale: Gruppeliv ved uførhet LO favør ulykkesforsikring Toppforsikringens dekning står omtalt i forbindelse med kollektiv hjem. Gruppeliv gjelder ervervsmessig uførhet som er varig over 50%. Det utbetales 3 G ved 100% uførhet inntil 60 år. Er uførheten mindre enn 100%, betales i forhold til dette. Eks. gir 50% uførhet 50% utbetaling. Dersom uførheten øker før fylte 60 år, betales i forhold til det. Denne forsikringen er den eneste vi har som dekker ervervsmessig uførhet. Flere av våre medlemmer har i de siste åra fått utbetaling på denne delen av forsikringene våre. Medlem i klubb, har 2 ganger - LO favør ulykke, -yrkesskadeforsikring fra 1% - 14,99% og -toppforsikring i tilknytning til kollektiv hjem. Denne dekker uhell. Disse forsikringer gjelder for dem som ikke har reservert seg tidligere. LO favør ulykkesforsikring. Forsikringen dekker både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år og partnerskapsavtale. Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkeskade, med inntil 5% av forsikringssummen. Død som inntreffer inntil ett år etter skadetidspunktet. Gjelder frem til fylte 67 år. Pkt 6 i avtalen. Forsikr.beløp Forsikr.beløp Ved Dødsfall. ved 100% varig medisinsk invaliditet Medlem med ektefelle/ Samboer og barn Medlem Ektefelle / samboer Pr. Barn Medlem med ektefelle/ Samboer Medlem Ektefelle/ samboer C. Medlem med barn Medlem Pr. Barn D. Enslig medlem Forsikrings beløpene utbetales i henhold til familiens sammensetning på skadedagen etter nedenstående oppstilling. Dødsfall sum Forsikringssummen utbetales ved dødsfall som følge av ulykke, i fritiden. Invaliditetssum Forsikringssummen utbetales ved 100% livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykkeskade i fritiden, forholdsmessig redusert ved lavere invaliditetsgrad. Med medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av forsikredes arbeidsevne. Invaliditeten fastset- 18

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen Fagforbundet Grong vgs Christoffer Kolås Petersen 25.09.2013 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringen består av Uføreforsikring, som utbetales: Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør Utbetaling fra 13.

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer