Info skoleåret 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info skoleåret 2013 / 2014"

Transkript

1 Info skoleåret 2013 / 2014 der du vokser som menneske

2 Layout og trykk: 07 Sør AS Foto: Marit Kvaale

3 Innhold Rektors hilsen Tilbudsstruktur Viktige tjenester ved KKG... 6 Skolens ledelse Kontoret IT-tjenesten Rådgivere Helsetjenesten Team for tilpasset opplæring / TO-team Bibliotek Kantina Kurssenteret på KKG Karrieresenteret i Kristiansand 3. Praktisk informasjon om skolehverdagen Skolerute Foreldresamarbeid Viktige frister Informasjonskanaler 4. Vurdering Orden Atferd 5. Karakterer Ordensreglement IT-reglement for KKG Branninnstruks Annet ID kort og skolefotografering Bok- og PC-skap kan lånes Kopiering Wenneslandsamlingen Boksamlingen Idun teater Jammen Politisk kvarter Skoleavis 3

4 Kjære elever Velkommen til KKG. Det er med forventning og glede vi møter nye og tidligere elever til skoleåret 2013/2014. På KKG vil vi ha et trygt, utfordrende og inkluderende læringsmiljø. Elever og ansatte skal vise omtanke og respekt for hverandre i læringssituasjoner og i fellesarealene på skolen. Lærerne ønsker å gjennomgå lærestoffet slik at dere forstår det, og de ønsker å gi dere motivasjon og tro på egne muligheter til faglig og sosial utvikling. De vil også oppmuntre til at dere elever hjelper hverandre i læringsarbeidet. Les dette heftet grundig og benytt dere av de mange mulighetene dere har på KKG! Vi ønsker dere et godt, trivelig og lærerikt år. Lykke til med skoleåret 2013/2014. Eva Bergh rektor Skolens formålsparagraf, 1-1 i Opplæringsloven, fastsatt av Stortinget: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, neste-kjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordingar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 4

5 1. TILBUDSSTRUKTUR 2013/2014 Vg1 Studiespesialisering: Studiespesialisering 10 klasser En av klassene er forberedende til IB-linje (Pre Diploma programme) En klasse er for elever med kort botid i Norge Vg2 Studiespesialisering: 8 klasser Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi IB (International Baccalaureate Diploma Programme) 1 klasse Vg3 Studiespesialisering: 10 klasser Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi IB (International Baccalaureate Diploma Programme) 1 klasse Idrettsfag: 3 klasser Helse- og sosialfag: 4 klasser Service og samferdsel: 4 klasser Idrettsfag: 3 klasser Barne- og ungdomsarbeiderfag: 4 klasser Salg, service og sikkerhet: 3 klasser Idrettsfag: 3 klasser 2 års opplæring i bedrift eller påbygging til generell studiekompetanse 2 års opplæring i bedrift eller påbygging til generell studiekompetanse Hverdagslivstrening (HT): 1 klasse Arbeidstrening (AT): 1 klasse Hverdagslivstrening: 1 klasse Arbeidstrening: 1 klasse Kurssenteret fleksibel yrkesopplæring for voksne m.m. Karrieresenter Veiledning for utdanningssøkende Hverdagslivstrening: 1 klasse Arbeidstrening: 1 klasse International Baccalaureate Diploma Programme Kristiansand katedralskole Gimle gives you the opportunity to achieve an International Baccalaureate exam, a prestigious and highly recognized international certificate of education. There are more than 3600 schools world wide offering this program, with more than 1 million students, sharing a common philosophy a commitment to high quality, challenging education. Daily you will be exposed to an international language and climate. You will learn how the understanding and acceptance of people from different backgrounds is necessary, whether you decide to continue your further education in Norway or abroad. For further information about the IBO and it programmes visit For more information about the programme at KKG visit IB/or contact Vibeke Lauritsen, 5

6 2. Viktige tjenester ved KKG Skolens ledelse Rektor Eva Bergh Assisterende rektor / Leder for arbeidstreningsklassene / Hverdagslivstrening / Studiespesialiserende for voksne Gunnar Bech Avd. leder for språkfag Morten Morell Avd. leder for norsk Ellen B. Steinsland Avd. leder for samfunnsfag Kari Nyutstumo Avd. leder for økonomifag/ service- og samferdsel Ann Cathrine Andersen Avd. leder for realfag Andreas Skjelbred-Knudsen Avd. leder for idrettsfag Vegard Witzøe Avdelingsleder for helse- og sosialfag / rådgivningstjenesten Bodil Dale Stormyr Avd. leder plan Gerd Ragnhild Haugaa-Hageland Avd. leder drift og økonomi Irene Friestad Avd. leder Karriere Kristiansand Gro Bråten Kontoret Apningstid: kl kl Kontorpersonalet er: Turid Skoland Randi Urdal Egeland Wenche Bjørkås Merethe Solheim Audny Kristin Arnesen Lisbeth Øvland Telefon kontor E-post: Hjemmeside: Kontakt med skolens ledelse og lærere adresser / tlf.: Se skolens hjemmeside. IT-tjenesten IT-ansvarlig: IT-konsulent: IT-medarbeider: IT-lærlinger: Ådne Slettebo Mats Lunde Anette Seland Fredrik Kabdebo Nordhammner, Kim André Øverland, Håkon Petter Elstad Strøm og Kirsten Marie Polenz IT-kontor: Bygg 3, rom 3119 og 3120 Kontakt: / , 6

7 Rådgivere Skolen har 5 rådgivere, Lillian Aase, Frank Humlekjær, Hilde Stray Jensen, Siren Wullf og Kathrine Lindekleiv. Rådgiverne har kontor i bygg 3, 1. etasje rom 3140, 3141, 3142, 3143 og 3144 (se oppslagstavla utenfor rådgivernes kontorer) der blir det gitt informasjon om den enkelte rådgivers kontortid samt hvilke grupper de har ansvar for. Rådgiverne er behjelpelig med råd om - valg av fag og fagkombinasjoner - videre studier - valg av yrke - utveksling - individuell veiledning Rådgiverne besøker klassen i løpet av første skoleuke. Ta kontakt med rådgiverne med dine spørsmål. Det understrekes at rådgiverne har taushetsplikt. Les mer på It s learning under rådgiverinformasjon. Helsetjenesten 2013 / 2014 Helsesøster: Imri Leer-Salvesen, Grethe Seland Aasen og Julie Gabrielsen Skolehelsetjenesten har kontorer i bygg 3 andre etasje rom 3223 og rom Åpningstider: Se info på It`s learning Helsesøster vil besøke alle Vg1 klassene ved starten av skoleåret. Du er velkommen med det du er opptatt av, og husk vi har taushetsplikt. Team for tilpasset opplæring TO-team Leder: Medl.: Avd. leder Bodil Dale Stormyr Rådgiverne, helsesøster og PPT, (Ped. psyk. tjeneste) TO-team arbeider for å tilrettelegge opplæringen best mulig for elever som har behov for ekstra oppfølging. Ønsker du kontakt med PPT, snakk med rådgiver på skolen. 7

8 8

9 Bibliotek Velkommen til vårt flotte skolebibliotek! Åpningstider: mandag - torsdag fredag Her finner du: Faglitteratur Skjønnlitteratur DVD filmer Tegneserier Lydbøker Vi tilbyr faglig veiledning og hjelp til informasjonssøk og oppgaveskriving. Vi har også mange gode tips til bra filmer og bøker. Spør oss! Line Berg og Linn Alexandersen Låneregler for lærebøker ved KKG Hver elev får utdelt et sett med lærebøker ved begynnelsen av skoleåret. Du er selv ansvarlig for de lærebøkene du har lånt, og må erstatte disse hvis de blir mistet, stjålet eller ødelagt i løpet av skoleåret. Skriv navnet ditt i boken for å unngå at du bytter bøkene med andre. Leverer du inn et eksemplar som ikke er registrert på deg, regnes dette som en innlevering på den som boken står registrert på, ikke på deg. Alle lærebøker og kalkulator skal leveres inn ved slutten av skoleåret. Hvis du ikke har levert alt du har lånt innen utgangen av juni må du erstatte dem. Dette gjelder selv om du skal ha boken igjen til neste år. Hvis du har mistet en bok må den erstattes før du får en ny. Du kan få tilsendt regning, kjøpe ny bok eller betale kontant på biblioteket. Hvis du finner boken igjen kan du få tilbake pengene mot fremvisning av kvittering. Hvis du har glemt en bok har biblioteket et par eksemplarer av hver lærebok tilgjengelig for dagslån. Kantina Velkommen til vår gode kantine i bygg 1. Her får du kjøpt nysmurte brødskiver og rundstykker, salater, frukt, rundstykker, melkeprodukter, kaffe og te. Vi tilbyr også en varmrett daglig. Åpningstider: mandag, tirsdag og torsdag: kl onsdag og fredag: kl Velkommen til oss! Hilsen Marit, Kjersti, Inger Helene og Helga 9

10 Kurssenteret på KKG I høst starter følgende kurs for voksne: Generell studiekompetanse kveldsskole Fleksibel yrkesopplæring for voksne innen helsefagarbeider, barne -ungdomsarbeider og service og samferdsel Fellesfag Vg2 for yrkesfaglig utdanning en dag i uka Barne-ungdomsarbeider vg2 for NAV Intro KARRIERESENTERET I KRISTIANSAND Senteret som har lokaler på KKG, tilbyr karriereveiledning til voksne/ungdom som ikke befinner seg i utdanningssystemet. Vår region favner kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I tillegg til veiledning og informasjon kan senteret også bidra med vurdering av rett til opplæring for voksne, kartlegging/dokumentasjon av realkompetanse og hjelp med søknader. For mer informasjon, kontakt Gro Bråten (rom 3106), Tlf: eller sjekk ut vår hjemmeside: karrierekristiansand.no E-post: 10

11 3. Praktisk informasjon om skolehverdagen Skoleåret Høsten 2013 Måned Dager Kommentar August 12 Skolestart torsdag September 20 Oktober 17 Høstferie uke 40, fom. mandag fredag Planleggingsdag, torsdag og fredag, 17. og November 21 Desember 15 Siste skoledag før jul fredag Våren 2014 Måned Dager Kommentar Januar 22 Skolestart torsdag Februar 20 Mars 16 Vinterferie uke 10, man fre April 15 Påskeferie mandag tirsdag Mai 19 Fri torsdag 1.05., fredag 2.05., torsdag Juni 13 Fri mandag Siste skoledag Sum 190 Foreldresamarbeid I uke 37 vil det bli avholdt foreldremøter for Vg1. I uke 39 vil det bli avholdt foreldremøter for Vg2. I uke , vil foresatte på Vg1 inviteres til foreldrekonferanser. I uke 5, vil foresatte på Vg2 inviteres til foreldrekonferanser. Invitasjon til møtene vil bli sendt ut på forhånd. 11

12 Viktige frister 22. august Søknad om fri skoleskyss. Brosjyre deles ut av kontaktlærer. Inntaksbrevet, SMS, og/eller skolekortet fra i fjor kan benyttes som reisebevis til og med september Kroppsøving - legeattest fra de som vet de har plager som medfører stort fravær eller særskilt tilrettelegging. Meldingen leveres kontaktlærer. 15. september Oppmelding til særskilt, ny og utsatt eksamen. Utfylt skjema leveres kontoret i tidsrommet september september Privatister melder seg opp via web: (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget) 18. oktober Søknad om fritak for føring av fravær for elever med kronisk sykdom Jfr. forskrift til Opplæringsloven november Søknad om særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen. Skjema leveres kontaktlærer. 15. november Søknad lånekassa Ved innlogging bruk MinID. 1. februar Privatister melder seg opp via web: (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget) 31. januar Søknad ønske om avslutning av fag. 25. januar Innleveringsfrist for valg av programfag Vg2 klassene 1. februar Innleveringsfrist for valg av programfag Vg1 og valgfrie programfag idrett 1. mars Søknadsfrist videregående opplæring 15. mars Søknadsfrist Lånekassen 15. april Søknadsfrist høyere utdanning. 1. juli Samordna opptak, frist for ettersending av vitnemål 12

13 Informasjonskanaler Informasjonsskjermer. Disse er montert på strategiske steder i skolebygget. Hold deg orientert om meldinger på disse skjermene. It s learning. Elevene må daglig sjekke It s learning. Skolens hjemmeside. Dette er en informasjonskanal som dekker skolens daglige drift, nyheter og hendelser. Informasjonstavler. I 1. etasje i bygg 2 og bygg 3 er det tavler der timeplaner, skriv om eksamen, meldinger fra Lånekassen m.m. henges opp. Alle plakater skal godkjennes og stemples av kontoret før de kan henges på elevtavla! 4. VURDERING Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsatt i læreplanverket, jf. 1-1 eller 1-3 Opplæringsloven. Grunnlaget for vurdering i fag er ikke lærebok eller fagtradisjon, men læreplanens kompetansemål. Det innebærer at læreplanen må være kjent for elevene og brukes aktivt i opplæringen. Det er elevenes måloppnåelse i forhold til kompetansemålene som skal vurderes. Elevens innsats og aktivitet i timene bidrar til læring og økt måloppnåelse, men skal ikke i seg selv telle med i vurderingen. Læreren har ansvar for å skaffe et vurderingsgrunnlag som samlet sett omfatter alle kompetansemålene i læreplanen. Prøver alene vil som regel ikke være tilstrekkelig. Læreren må i tillegg jevnlig legge til rette for vurderingssituasjoner der eleven kan få vist sin kompetanse. Eleven har også et selvstendig ansvar for å gi læreren et vurderingsgrunnlag. Bestemmelsene i den reviderte forskriften er enda tydeligere enn før på elevens plikt til å møte opp og delta i opplæringen. Dette innebærer blant annet at eleven skal møte til alle timer og gjøre seg kjent med og forholde seg til kompetansemålene i læreplanene. 13

14 Orden Nedsatt ordenskarakter kan gis på følgende grunnlag: Ugyldig fravær. Ikke-dokumentert og ikke akseptabel fraværsgrunn ut fra ordensreglement. Gjentatt forsentkomming til undervisning Dårlig arbeidsinnsats For sen levering/ikke innlevert arbeid Dårlig orden i skriftlig arbeid/arbeidsbøker Uforsvarlig bruk og stell av maskiner og utstyr Ikke bruk av godkjent arbeidstøy, personlig verneutstyr, treningsklær o.l. Dårlig orden på arbeidsplass og i undervisningsrom Skolebøker mangler, glemt utstyr Atferd Nedsatt karakter i atferd kan settes på grunnlag av: Uro i timene og mangel på respekt ved tilsnakk. Grov språkbruk mot medelever eller personale. Mobbing eller dårlig oppførsel overfor andre. Dårlig atferd på skolevei eller på aktiviteter i skolens regi. Røyking, snusing og bruk av andre rusmidler på skolens område. Juks på prøver og annet arbeid som skal vurderes/karaktersettes. PC-bruk som ikke er i tråd med lærers anvisning. Bruk av oversettelsesprogram i fremmedspråk og norsk sidemål under prøver og eksamen er ikke tillatt Andre brudd på skolereglementet. 5. karakterer Det vises til forskrift til opplæringsloven, kap 3 Vurdering/ Karakterskalaen i videregående opplæring går fra 1-6, hvor karakteren 2 eller bedre er bestått. I vurdering i orden og atferd brukes god - nokså god og lite god. Varsling Eleven og foresatte (om eleven er under 18 år) skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, IV (Ikke vurdert). På samme måte skal det varsles om det er fare for nedsatt karakter i orden eller atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden eller atferd. Etter at eleven har fylt 18 år, skal foresatte ikke varsles. 14

15 15

16 6. ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder 1 Formål Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Dette gjelder på skolens område, skoleveien og i digitale medier. Reglementet skal fremme god orden og atferd og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal gi bestemmelser om: Elevenes rettigheter og plikter ut over det som omfattes av opplæringsloven med forskrift og forvaltningsloven. Bestemmelser om orden og atferd. Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker. 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved skolen og, så langt det passer, også for elever i voksenopplæringen, kurselever og andre deltakere i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud. 3 Elevens plikter a. Elevene plikter å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. b. Elevene skal møte forberedt til opplæringen og ha med det utstyret opplæringen krever. c. Elevene skal delta aktivt i opplæringen. d. Elevene skal holde seg med lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder. e. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet. Tyveri, hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven, og evt. politianmeldes. f. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt. 4 Arbeids- og læringsmiljø a. Alle har ansvar for å medvirke til et godt skolemiljø. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme. b. Elever som er vitne til plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal snarest melde dette til en ansatt ved skolen. c. Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. d. Det er ikke tillatt å forstyrre opplæringen slik at medelevers læringsutbytte reduseres. e. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tobakk/snus i skolens bygninger, lokaler skolen leier og uteområder skoler eier eller disponerer. 16

17 f. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skoletiden, også ved ekskursjoner. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler. g. Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner, dersom dette ikke brukes i undervisningen. h. Alle skal opptre slik at krav til helse og hygiene ivaretas. i. Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. j. Det er ikke tillatt å bruke skolen til å fremme kommersielle interesser overfor medelever uten etter spesiell avtale med rektor. 5 Oppmøte og fravær a. Elevene skal møte presis til opplæringen. b. Dersom en elev blir syk eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller avdelingsleder. c. Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte fram til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag. d. Fravær skal kunne dokumenteres. 6 Fusk eller forsøk på fusk a. Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller eksamenslignende prøveformer skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig, og behandles etter reglene i lokalt/sentralgitt forskrift/eksamensreglement. b. Det er ikke tillatt å presentere/innlevere tekster, oppgaveløsninger o.l. som er produsert av andre, som elevens eget produkt. 7 Elevenes rettigheter a. Elevene bør, og har rett til, å ta opp med skolen (evt. gjennom elevtillitsvalgte eller elevombudet) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Saken tas opp med kontaktlærer, som evt. bringer den videre til rektor/avdelingsleder. Eksempel på slike saker kan være: at læreplanene ikke følges at eleven ikke får den hjelp han/hun har krav på mangler ved det utstyr som brukes i undervisningen dårlig fysisk eller psykisk læringsmiljø eller klassemiljø andre brudd på lov og/eller forskrift. b. Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt, og rektor har overordnet ansvar for at oppslagstavlene ikke benyttes i strid med lover og regler. Alle oppslag skal være stemplet. Utdeling av brosjyrer og annet materiell skal være godkjent av rektor eller avdelingsleder. c. Elevorganisasjonen (EO), og enkeltelever kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. 17

18 8 Kontakt skole-hjem Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem. Skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som ikke er myndig gjennom hele opplæringsåret. Elev og foreldre/ foresatte til umyndig elev har rett til følgende (forskr. 20-4): varsel om elevens fravær varsel ved fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, orden eller atferd, og ved fare for nedsatt karakter i orden eller atferd informasjon om elevens og foresattes rettigheter etter opplæringsloven og forskrift annen viktig informasjon om eleven. Det forutsettes at elevene selv videreformidler annen aktuell informasjon til foreldre/foresatte. 9 IKT-reglement Bestemmelser som gjelder bruk av IKT-utstyr, og refsingstiltak ved brudd på bestemmelsene, er nedfelt i fylkeskommunens IKT-reglement. 10 Konsekvenser for elever som bryter bestemmelsene Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak, og betraktes som del av vurderingsgrunnlaget ved fastsetting av halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd, jf. forsk Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven møter forberedt til opplæringen, og til elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer bl.a. om eleven viser hensyn og respekt for andre. Bruk av refsingstiltak skal nedtegnes. Tap av elevrettigheter påvirker ikke oppfølgingstjenestens ansvar for eleven. Generelle refsingstiltak: a. Påtale fra tilsatte ved skolen. b. Utelukking fra opplæringen for resten av arbeidsøkta etter avgjørelse av faglærer. c. Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor/avdelingsleder. Refsingstiltak etter oppl. 3-8: Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak kan rektor gi bortvisning i inntil fem dager. Ved særlig alvorlige og gjentatte overtredelsen kan utdanningssjefen bortvise eleven for resten av skoleåret. Ved brudd på ordensreglementets 4a om mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen, i tillegg til refsingstiltak iverksette forebyggende sanksjoner. 18

19 I tillegg til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter, refsingstiltak eller tiltak etter oppl. 3-8 kan følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter. Ved skade og lignende på skolens eiendom, kan eleven bli pålagt å rengjøre/istandsette, evt. å betale erstatning (jf. skadeserstatningsloven). 11 Saksbehandling ved bruk av refsingstiltak Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha anledning til muntlig å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal vurdere mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt. Rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg i forbindelse med refsingstiltak etter oppl Refsingstiltak etter oppl. 3-8 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og elever har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage, og kan kontakte elevombudet i denne forbindelsen. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannens utdanningskontor. For øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. 19

20 7. IT- REGLEMENT FOR KKG Alle elever og ansatte får tildelt brukerkonto på KKGs nettverk. Kontoen er personlig og skal ikke lånes ut til andre. Hvis brukeren vet, eller får mistanke om, at passordet likevel er blitt kjent for uvedkommende, plikter brukeren umiddelbart å endre passordet. 1. Hvis hærverk spores til en bestemt brukerkonto, kan vedkommende som eier brukerkontoen bli holdt ansvarlig for hærverket, uavhengig av hvem som har brukt den. 2. PC-ene skal logges ut når man er ferdig med å bruke dem. 3. Alle får tildelt egen e-postadresse på vaf.no / elev.vaf.no og konto i It s learning. Det forventes at e-posten og it s learning sjekkes alle skoledager for meldinger og oppslag. Det er link til dette fra kkg.vgs.no. 4. Pr. nå er lagringsgrenser for elever: Hjemmeområdet (H:); 500 MB, profilen; 30 MB, e-postboks; 20 MB. 5. Det skal hovedsakelig lagres på hjemmeområdet (H:) og på aktuelle nettverkssteder. Lagring utenfor hjemmeområdet blir det ikke tatt sikkerhetskopi av. 6. Feil på utstyr (datamaskiner, skrivere, og lignende), programvare og nettverk meldes så fort som mulig via feilrapportskjemaene hos IT. 7. Brukere skal ikke benytte IT-anlegget til å foreta handling som er i strid med norsk lov. Eksempler på dette kan være: Ærekrenkelser, diskriminerende uttalelser, krenke privatlivets fred, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger. Usømmelig eller ulovlig virksomhet medfører utestengning. 8. Ved brudd på IT-reglementet vil brukerkontoen stenges umiddelbart, og det vil være konsekvenser for å få åpnet kontoen igjen. Brudd på IT-reglementet kan også påvirke atferdskarakteren. 9. Ved ulovlig programvareinstallasjon, hærverk på maskinvare eller andre grove brudd kan det komme et erstatningskrav. 10. Bruker forplikter seg til å holde seg orientert om, og følge det til enhver tid gjeldende IT-reglement. 11. Brudd på reglene vil føre til reaksjoner og kan føre til at tilgjengeligheten og muligheten til å bruke datautstyret og nettverket blir redusert for hele grupper. 12. For bærbare elev-pc-er gjelder i tillegg Bærbar elev-pc-tillegg til IT-reglement for KKG. 20

21 BRANNINSTRUKS Dersom du oppdager brann: Varsle andre (trykk inn en manuell brannmelder og bruk stemmen) Evakuer bygget. Dersom brannalarmen går: Lukk vinduer. Evakuer bygget umiddelbart i samlet klasse sammen med lærer. Sistemann lukker døra. Er det for mye røyk i rømningsveien, bli i klasserommet og vent på hjelp. Bruk korteste vei ut. Heis må ikke benyttes. Gå klassevis til samlingsplass på plenen, vist som grønn sone nedenfor. Gi plass for utrykningskjøretøy ved alle innganger. Stå klassevis sammen med din lærer. 21

22 8. annet ID kort og skolefotografering. Skolen vil arrangere fotografering i uke 34. Det blir tatt klassebilder og portrettfoto. Alle elevene må ha nytt ID-kort skoleåret 2013/14. Bok- og PC-skap kan lånes. Henv. servicetorget For PC-skap betales depositum kr 100,- ved utlevering av nøkkel. Skolen kan dessverre ikke ta ansvar ved tyveri. Skapene må tømmes ved skoleåret slutt. Kopiering. Kopimaskin står ved IT-avdelingen og ved biblioteket. Wenneslandsamlingen. Mange av bildene du kan se i skolebygget er hentet fra denne samlingen, gitt til Katedralskolen av tidligere elev Reidar Wennesland. Du kan lese mer om samlingen på skolens hjemmeside. Boksamlingen. Ta turen til underetasjen i bygg 3, og se den unike boksamlingen. Samlingen som er på bind, representerer femhundre års bokhistorie. Den eldste boka i samlingen er Lucans «Pharsalia» trykt i Venezia i 1492 en skildring på latin av borgerkrigen mellom Caesar og Pompeius. Idun teater. Elevene styrer flere aktiviteter selv: Idun, Idun teater og skolelaget. Som elev ved KKG er du hjertelig velkommen til å bli medlem av Idun. Møt opp på Jammen. «Jammen». Er du interessert i å synge, spille eller bare lytte møt frem på jammen, onsdag i midttimen på dramarommet i underetasjen i bygg 2. Politisk kvarter. Elevene presenterer selv aktuelle samfunnsfaglige tema i auditoriet på torsdager. Vil du holde innlegg, kontakt samfunnsfaglæreren din eller fagutvikler Linn Bay Gundersen. Skoleavis. Elevene kan ta initiativ til å lage egen skoleavis. Kontakt rektor. For videre informasjon om dette og andre interessante prosjekter se skolens hjemmeside og It s learning. 22

23

24 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE Postboks 1010 Lundsiden 4687 KRISTIANSAND Besøksadresse: Jegersbergveien 1 E-post: Hjemmeside:

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer