Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke"

Transkript

1 Distrikt 18 Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars kl. 19:00 i distrikt VESTFOLD Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av 2 personer som tellekorps c. Opptelling av antall stemmeberettigede d. Valg av referent e. Valg av 2 personer for undertegning av protokoll 3. Årsberetning for 4. Regnskap 5. Handlingsplan og budsjett 6. Innkomne forslag 7. Valg 8. Petter Schjørns Minnefond Husk at medlemskontingent for må være betalt for at man skal ha møte- og stemmerett på årsmøtet.

2 ÅRSBERETNING for Styret har hatt følgende sammensetning: Formann/Styreleder Ottar Steinstø Nestleder Brita Bergan Lønn Kasserer Anne B. Nicolaysen Sekretær Jan Marthinsen Styremedlem Henning Hansen Styremedlem Helene Johansen Varamedlem Trine Hoem Varamedlem Erik Askerød Andre verv: Inger Faugstad Gro Røse Baklie Terje Johansen Vidar Haarberg Esa Viitala Arve Holm Kjell-Erik Fogstad Revisor Revisor Instruktør og dommer, sommer og vinter, instr. ruin. Instruktør og dommer, sommer Instruktør og dommer, sommer Distriktsinstruktør Beredskapsansvarlig og materialforvalter Det er i perioden avholdt 7 styremøter. Medlemmer: NRH Vestfold har 81 medlemmer pr Dette er 14 flere enn ved forrige årsskifte. Følgende har innsatsnål: Vidar Haarberg Knut Bever Freng Hans Rolf Frøyd Æresmedlem: Terje Johansen ble i 2006 utnevnt som æresmedlem av NRH Aktiviteter i Vestfold i : Orienteringsprøve Fysisk test A- og B-prøver Weekendsamling hos Terje Østlie. 2 medlemsmøter. Vestfoldsamling. Jevnlige A og B treninger.

3 Godkjente ekvipasjer: Distriktet har 4 aktive A-godkjente ekvipasjer pr : Brita Bergan Lønn med labrador Happy Silje Eftang med schäfer Fanta Silje Steinstø med flatcoated retreiver Effi Henning Hansen med malinois Ståle Det ble ingen nye godkjente A-ekvipasjer i. Ved årsskiftet har distriktet 7 B godkjente ekvipasjer: Trine Hoem med storpuddel Kito Erik Askerød med rottweiler Rally Gro Røse Baklie med tervouren Mossa Kjell-Erik Fogstad med schäfer Fanta Clary Carlsen med riesenschnauser Exy Rita Hessen med border collie Ozzy Benth Zärnblom med groenendael Chac Økonomi og drift: Som Regnskapet viser, har det vært et overskudd i på mot et godkjent budsjettunderskudd på Den store differansen på mellom budsjett og resultat skyldes i hovedsak 2 forhold: 1. Vi hadde budsjettert med mange ny A-godkjenninger som ville ført til store kostnader, f.eks. innkjøp av hundeførersekker og annet utstyr. 2. Vi mottok, ganske uventet og ubudsjettert, gaver på til sammen Gavene kom dels fra at de pårørende til en som ble funnet omkommet anmodet om at beløp som ville bli brukt i forbindelse med begravelsen, i stedet ble gitt som gaver til oss. Dette utgjorde til sammen Vi fikk også en gave fra NNN-klubben Nortura Tønsberg på kr , uten noen spesiell begrunnelse. Vi vil spesielt fremheve en person som har gitt oss en stor personlig gave. Dette gjelder Sonja Bjørg Engstrøm fra Svarstad. Hun ga oss først , og senere På forespørsel oppgir hun som grunn «at hun gleder seg over å se glade, arbeidende hunder». Vi har ikke hatt spesielt stort hell med oss i å søke støtte fra fond og stiftelser, selv om vi har hatt et stort antall søknader inne.

4 Årsrapport fra treningslag midt-fylket Treningsgruppen har trent på onsdager og søndager gjennom hele året, med noe mindre aktivitet på onsdager høst/vinterhalvåret, men allikevel med 3-6 faste deltakere. Nivået på deltakerne har variert fra nybegynner til A-hundeførere. Det har også kommet til flere nye i løpet av året. Treningene foregår uten fast instruktør, men A-Godkjente hundeførere fordeler ansvar seg imellom for treningene. Treningene har vært veldig varierte, med rundering, spor, innendørssøk, under/i snø, vann og praktiske oppgaver. Noen i gruppen har også deltatt på A/B treninger en helg i mnd., med utfordrende spor, rundering, søk i urbane strøk, søk i snø, søk i bygg, praktiske oppgaver og døgngamle oppgaver, samt helikoptertrening med Sea King på Rygge. For teningslag midt Brita Bergan Lønn

5 Årsrapport fra treningslag nord Treningslaget i nord har hatt jevnlige treninger hele året på søndagene. Vi er en fast gjeng på 5-7 deltagere og trener på forskjellige steder i Hortensområdet hver søndag. Det sendes ut invitasjon på mail i tillegg til treningslista, og folk melder om de kommer eller ikke. Vi har en instruktør, Terje Johansen, som stort sett kommer hver helg. For treninglag nord Henning Hansen

6 Årsberetning fra Beredskapsansvarlig i NRH Vestfold Totalt bistod vi ved 59 aksjoner i, hvorav 26 i Vestfold. Når det gjelder aksjoner i eget distrikt var det en oppgang fra i fjor, hvor vi hadde 17 aksjoner. Så året har fulgt trenden fra tidligere, med økende antall aksjoner på årsbasis. På slutten av året har Vestfold 7 B-godkjente ekvipasjer, hvorav 3 kan gå opp til A- godkjenning i. Alle våre 4 A-ekvipasjer har bidratt på flere aksjoner både i eget distrikt og i nabodistrikter. Distriktet har på alle sine aksjoner bidratt med operativ leder i tillegg til hundeekvipasjer. Vi har også bidratt med operativ leder på leteaksjoner utenfor eget distrikt. Det ble avholdt flere A/B-treninger med noe varierende oppmøte. Kjell-Erik Fogstad Beredskapsansvarlig Dio 18 Vestfold

7 ÅRSBERETNING DISTRIKTSINSTRUKTØR NRH VESTFOLD Det faglige nivået blant NRH Vestfolds godkjente ekvipasjer holder et høyt nivå. Det gjøres også en god jobb for å utdanne flere godkjente redningshunder og hundeførere. I løpet av året er det gjennomført flere samlinger med ulike tema for A og B hundeførere med det for øyet at de skal være bedre forberedt ved utrykning til redningsaksjoner. 1 hundefører har gjennomført kursopplegg i samarbeid med SWDI med fokus på søk med hund etter mennesker under vann. NRH Vestfold har behov for flere instruktører. Av den grunn ble aktuelle kandidater spurt om de kunne tenke seg dette ved neste utdanningstilbud, antakeligvis i Flere har meldt sin interesse og det er svært positivt. Samarbeidet med styret og Beredskapsansvarlig er meget godt. Oslo 8. februar Arve Holm Distriktsinstruktør NRH Vestfold (til )

8 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Balanse Eiendeler Bokført Bokført 2013 Kundefordringer 0 0 Bank Brukskonto Bank Sparekonto Egenkapital og gjeld Bokført Bokført 2013 Annen egenkapital Pr Udisponert resultat Overskudd 0 Udekket tap Leverandørgjeld Faktura fra NRH Buskerud, betalt Side 1 av 1

9 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Driftsregnskap Inntekter Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført Deltakeravgift, inntekter Budsjetterte med flere eksterne deltakere på Vestfoldsamlinga Grasrotandelen Sponsorinntekter Tilskud fra NRH for støttemedlemmer Ikke budsjetterbart, fra NRH sentralt Kompensasjon for bortfall automatinntekter Kompensasjon MVA Avhengig av myndighetenes vedtak og vårt forbruk Andre driftsrelaterte inntekter Uventet tilskudd fra Natur og ungdom for del av B-ukas arbeid Ikke øremerkede bidrag, gaver Uventede gaver 0 Driftsinntekter Høyere inntekter enn budsjettert Kontonr. Kontonr. Utgifter Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført Inventar, utgiftsført Datautstyr, hardware, utgiftsført GPS-utstyr, utgiftsført Hundeførerutstyr, utgiftsført Budsjettert med flere nye hundeførere Kontorrekvisita Trykksaker Ikke kjøpt inn i Medlemsmøter, leie lokaler Budsjettert med flere medlemsmøter Medlemsmøter, bevertning Budsjettert med flere medlemsmøter Medlemsmøter, honorar foredragsholder Ikke benyttet i Treningslagsutgifter, diverse Ikke benyttet i Treningslagsutgifter, leie lokaler Apellgruppe - ikke budsjettert med utgifter til lokale Treningslagsutgifter, bevertning Kun brukt til sommeravslutning Treningslagsutgifter, gaver Telefon Ikke benyttet i Mobiltelefon Internett/bredbånd Sambandsutstyr, lisens Webside_adresse Ikke budsjettert med utgifter til domene-leie Porto Brukt til brev til gave-givere. 0 Side 1 av 2

10 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Driftsregnskap Utgifter Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kursutgifter budsjettert her. Delt opp ved bokføring Kursutgifter, leie lokale Ikke avholdt flere kurs som trengte lokaler Kursutgifter, bevertning Se konto Kursutgifter, honorar instruktør/trener Se konto Kursutgifter, gaver Se konto Kursutgifter, overnatting deltakere/instsruktører Se konto Diverse gaver Støtte til kursdeltakelse Se konto Styremøter, refusjon av utgifter Årsmøteutgiter, diverse Årsmøteutgifter, leie lokaler Årsmøteutgifter, bevertning Ikke benyttet i Årsmøteutgifter, gaver Offentlige avgifter Bank og kortgebyrer Driftsutgifter Brukt mindre enn budsjettert Kontonr. Kontonr Bokført Budsjett Bokført Finansinntekter Avvik til avvik 8050 Renteinntekt Ikke budsjettert. For det meste renteinntekter på sparekonto Finansinntekter Høyere enn budsjettert 6825 Driftsresultat Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført 2013 Driftsinntekter Flere inntekter enn budsjettert Minus Driftsutgifter Brukt mindre enn budsjettert Sum Pluss Finansinntekter Flere inntekter enn budsjettert Resultat Stort avvik mot budsjett pga. uventede inntekter og brukt mindre enn budsjett Side 2 av 2

11 Vi har gitt gjennom bilagene for 20L4 mot regnskapet og funnet det i orden. Regnskapet er ryddig fon ogstemmer mot bank. Regnskapet tor 2OL4 anbefales godkjent av irsmotet. Larvik 31. januar,?'nfofuhll Gro Rose Baklie /,r"%qh/ Inger Faugstad

12 Utstyrsbeholdning pr Navn Antall Beskrivelse Silva hodelykt 1 stk Til sekker Silva batteri 2 stk Til sekker Jervenduk Orange 0 stk Til sekker Sekketrekk NRH 2 stk Til sekker Kartmappe 3 stk Til sekker Vannfast blokk 1 stk Til sekker Vannfast penn 1 stk Til sekker Kompass 3 stk Til sekker Termos 0 stk Til sekker GPS-antenne 1 stk Bilantenne til 62 s Telefon 1 stk Nokia OL-telefon OL-vest 1 stk xs Radioer 22 stk Ørepropper 5 stk Antenne 1 stk Radio lang Telt 1 stk Lavo 6-8 Sekk 1 stk NRH kopper 9 stk Blå bøker 5 stk Blå bøker innhold 9 stk GPS 21 stk Sorte bager 6 stk Til hundeførere

13 Hundeførersekker 3 stk Innhold i HF-sekken (er tatt med i hovedoversikten) Sekk Silva hodelykt 1 ekstra batteri Kartmappe Kompass Sekketrekk Termos Jervenduk orange Dekken til hund Vannfast Blokk Vannfast penn Redningsvest Hundefører Redningsvest hund Hjelm Kasteline Ispigger til sko 6 Stk 5 Stk 6 Stk 6 Stk 6 Stk OL-Pc Skriver Lammineringsmaskin 5 Stk 1 Stk 1 Stk

14 AKTIVITETSPLAN NRH VESTFOLD (Foreløpig, slik den foreligger på Årsmøtet) Årsmøte Medlemsmøte Vestfoldsamlingen O-prøve,F-test Samlingshelg A prøver Grunnkurs 11-12/4 og 18-19/4- Oppfriskning Førstehj. Februar, dato ikke fastlagt Elveredning A/B treninger Dato ikke fastlagt En gang pr. måned Trening med Sea King Dato ikke fastlagt

15 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Budsjettforslag Fordelt pr. "aktivitet" Konto BA/Operativ leder Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Mobiltelefon Ingen utg. til fasttelefon i, bare mobiltlf Internett/bredbånd Har ikke bredbånd lenger Kursutgifter, diverse BA/OL-kurs, 3 personer. Regnet reisekostnader tur-retur Sandefjord-Gardermoen for 3 personer. 0 Mulig NRH sentralt tar kostnaden, men det vet vi ikke ennå. Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Distriktsinstruktør Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Reisekostnader diverse Lar budsjettpost stå som budsjettert for, selv om utg. i var mindre. Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Drift NRH Vestfold Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Tilskudd fra NRH for støttemedlemmer Avgjøres av NRH sentralt. Usikker på om vi får noe i Kompensasjon for bortfall automatinntekter Samme beløp som i Kompensasjon MVA Usikker på prosentsats på kompensasjonen. Avgjøres av NRH sentralt. Beholdt samme beløp som 0 budsjettert for Annen renteinntekt Finansinntekt: Renter av bankinnskudd Webside_adresse Utgifter til domene-leie (web-side) 6940 Porto Portoutgifter i forbindelse med innkomne gaver Reisekostnader diverse Det er ikke noe REP-møte i Diverse gaver Styremøter, refusjon av utgifter Kompensasjon for styremedlemmers utgifter i forbindelse med vervene Offentlige avgifter Frivillighetsregisteret - årsavgift 7770 Bank og kortgebyrer Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Grasrotandelen Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Grasrotandelen Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Side 1av 3

16 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Budsjettforslag Fordelt pr. "aktivitet" Konto Grunnkurs Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Kursutgifter, diverse Kursutgifter, leie lokale Har fått tilgang til gratis lokale Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Kursutgifter, gaver Kursutgifter, overnatting deltakere/instruktører Sum Maksgrense 5000, satt på styremøte 6.1., holdt ikke Grunnkurs i. Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Hundeførere Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Andre driftsrelaterte inntekter Studieforbundet natur og miljø (for B-ukas arbeid) GPS-utstyr, utgiftsført Trenger oppdatert utstyr + utstyr til mulige nye hundeførere. NY Sambandsutstyr nødnettradio Reservebatteri, 230V-lader og øreplugger til 7 nødnettradioer Hundeførerutstyr, utgiftsført Ingen nye hundeførere i, ikke brukt budsjettet - overføres. Regner med 2 nye hundeførere i Treningslagsutgifter, bevertning Sambandsutstyr, lisens Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kurs: Hode over vann (selvredning). Kun for A+B Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Støtte til kursdeltakelse Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Instruktører Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Reisekostnader diverse Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Medlemsmøter Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Medlemsmøter, leie lokaler Medlemsmøter, bevertning Medlemsmøter, honorar foredragsholder Sum Totalsum bestemt på styremøtet Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Side 2av 3

17 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Budsjettforslag Fordelt pr. "aktivitet" Konto Treningshelg Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kursutgifter, leie lokale Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Kursutgifter, gaver Kursutgifter, overnatting deltakere/instruktører Sum Totalsum bestemt på styremøtet Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Vestfoldsamlinga Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Deltakeravgift, inntekter Forutsetning for budsjettallet: 50% deltakere fra Vestfold. Deltakeravgift eksterne: 2900, interne: Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kursutgifter, leie lokale Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Kursutgifter, gaver Kursutgifter, overnatting deltakere/instruktører Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Årsmøte Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Årsmøte, leie lokaler Årsmøte, bevertning Årsmøteutgifter, gaver Sum Totalsum bestemt på styremøtet Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg. Apellgruppe Utgår i Innkomne gaver Kan ikke budsjettere på denne posten. Østlieweekend Ikke bestilt denne aktiviteten for. Totalsum Totalt budsjettresultat Side 3av 3

18 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har hatt en krevende oppgave med å finne kandidater til styrevervene. Dette er dels på grunn av at svært mange verv skulle besettes, noe som i to tilfeller skyldes at medlemmene har bedt om å bli fritatt, og dels fordi det er svært få som er villige til å stille til valg. I NRHs vedtekter 13 D og E som omhandler valg i distriktsorganisasjoner står følgende: I 13 D: «Årsmøtet velger følgende tillitsmenn til distriktsorganisasjonens styre: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst ett styremedlem. Leder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, sekretær det annet. Alle velges for to år. For ett år velges; To varamedlemmer til styret, samt valgkomité på tre personer og to revisorer. Alle funksjoner velges særskilt.» I 13 E: «Årsmøtet kan vedta å utvide distriktsorganisasjonens styre med ett medlem og ett varamedlem.» På grunn av reservasjoner fra de forespurte er det ikke mulig å tilfredsstille disse kravene fullt ut. Disse styrevervene er på valg: 1. Formann/Styreleder, kasserer, et styremedlem og to varamedlemmer. 2. I tillegg skal det velges to revisorer og det skal oppnevnes ny valgkomite. Følgende er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervene. Leder: Silje Merete Steinstø 2 år Nestleder: Brita Bergan Lønn Ikke på valg Kasserer: Else Turid Pedersen 2 år Sekretær: Jan Marthinsen Ikke på valg Styremedlem: Henning Hansen 2 år, (gjenvalg) Styremedlem: Varamedlem: Erik Askerød 1 år (gjenvalg) Varamedlem: Trine Hoem 1 år (gjenvalg) Revisor: Gro Røse Baklie 1 år (gjenvalg) Revisor: Inger Faugstad 1 år (gjenvalg) Ikke på valg, men Helene Johansson har meddelt at hun ikke ønsker å fortsette i Styret i I tillegg har Erik Askerød og Silje Eftang sagt seg villig til å påta seg verv som styremedlem dersom noen faller fra. Anne B. Nicolaysen har sagt seg villig til å assistere kasserer samt å stille som backup dersom detskulle bli behov for det.

19 Helene Johansson har meddelt Styret at hun ikke ønsker å fortsette som styremedlem av personlige årsaker. Siden det, etter vedtektene, bare er krav om et styremedlem i tillegg til sekretær og kasserer, må Årsmøtet ta stilling til om vi skal velge et styre med 5 medlemmer og to varamedlemmer ut perioden, eller om vervet skal besettes. Clary Carlsen er forespurt og har sagt seg villig til å fungere som valgkomite. Da instruksen foreskriver 3 personer i vagkomiteen, må det innen Årsmøtet finnes 2 til som vil delta i Valgkomiteen. For valgkomiteen Imran Mughal

20 Charlie og Jeg Petter Schjørns Minnefond Statutter 1. Minnfondet er opprettet i fellesskap av Sandefjord Hundeklubb og Norske Redningshunder Distrikt Telemark/Vestfold av midler kommet inn ved Petter Schjørns bortgang. Samt donasjoner fra organisasjoner og enkeltpersoner. 2. Fondstyret er Norske Redningshunder Distrikt Vestfold. 3. Kapitalen settes inn på høyrentekonto, men anledening til uttak av renter en gang pr år. 4. Rentene av fondet skal benyttes til utdannelse av redningsekvipasjer i distrikt Telemark og distrikt Vestfold, i form av støtte til ekvipasje som uansett disiplin, oppnår regodkjenning/godkjenning. 5. Dersom det i et kalenderår ikke foreligger regodkjenninger/godkjenninger, skal rentene tillegges fondet. 6. Middlene fordeles likt mellom aktuelle ekvipasjer og nøkkel for utdeling er renteår =godkjenningsår. 7. Utdelling skal skje på de respektive distrikters årsmøter. Sandefjord Hundeklubb skal underettes om mottagers navn og status. 8. Dersom distiktene ved ved eventuell organisasjonsendring går inn i en større enhet skal fondes statutter forvaltes av Norske Redningshunder ved Hovedstyret. Forslag til revidering av Petter minnfond fra Kommiteen som har bestått av :Bjørn Arnulf,Astrid Hauge, Knut B Freng og Vidar Haarberg

21 Distrikt 18 Vestfold Sandefjord Petter Schjørns Minnefond Som Fondsstyre har Styret i Distrikt 18 Vestfold behandlet utdeling av renter fra fondet. I henhold til statuttene for fondet skal rentene fra fondet fordeles likt mellom de ekvipasjer som har oppnådd godkjenning/regodkjenning i det aktuelle kalenderår. For gjaldt dette 6 ekvipasjer fra Telemark og ingen fra Vestfold. Nye A-godkjenninger i Telemark: Janne Larsen med Atla Emil Fillingsnes med Molly Re-godkjenninger i Telemark: Sissel Langjordet med Leifie Kristin Larsen med Cirka Erik Bjålid med Dixie Vidar Bråten med Zakk Rentene fra fondet utgjør kr i. Fondsstyrets vedtak er at hver av nevnte ekvipasjer tildeles kr. 430,- For Fondsstyret for Petter Schiørns Minnefond, Jan Marthinsen, Sekretær NRH Vestfold

22 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Petter Schjørns Minnefond Kontonr Petters Minnefond Regnskap for Petter Schjørns Minnefond Kontoeier Norske Redningshunder Distrikt Vestfold Dato Forklaring Rentedato Ut av konto Inn på konto Inngående saldo FØR renter Renter fra 2013 for fordeling mellom ekvipasjer i Telemark og Vestfold. Styret tildeler kr 256 til hver ekvipasje Saldo Utbetaling til DIO Telemark: Bente Lien, Monica Hagerup og Inger Bråten 4 stk Nye A med to forskjellige hunder godkjenninger Utbetaling til Iain Christie Re-godkjenning Utbetaling til Henning Hansen Ny A-godkjenning Utbetaling til Silje Gunhild Eftang Ny A-godkjenning Utbetaling til Silje Steinstø Ny A-godkjenning Utbetaling til Brita Bergan Lønn Re-godkjenning Utbetaling til Kjell Erik Fogstad Re-godkjenning 256 Sum Saldo FØR renter Renter til fordeling i Saldo ETTER renter Side 1 av 1

23 Regnskapet for Petter SchjOrns Minnefond for 2Ot4 er gjennomgstt og funnet i orden. Vi anbefaler dette godkjent. Larvik. 31. januar ^/1 i.4) r.' q44nwltufrlu Gro ROse Baklie r/,wrf*q/"1 lnger Faugstad

Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 9. mars 2016 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 2. etg., Stokke

Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 9. mars 2016 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 2. etg., Stokke Distrikt 18 Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 9. mars kl. 19:00 i distrikt VESTFOLD Sted: Skjeestua 2. etg., Stokke DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering a. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005

ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005 ÅRSBERETNING Distrikt 18 Vestfold 2005 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Terje Johansen Nestleder Svein Frantzen Sekretær: Inger Faugstad Kasserer: Christian Sørhaug Styremedlem: Normann Hansen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE Gruppe Sør Rogaland Har innkalt Til ÅRSMØTE Søndag 10.01.2016 Kl 18:00 Sted: Gimra - treningslokale Innsending av saker til saksliste - > sendes til solfrid.otteraas@gmail.com innen 28.12.15. Saksliste

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

http://bryne.ntkd.no Medlem av Norges Idrettsforbund Å r s m e l d i n g http://bryne.ntkd.no Bryne Taekwon-Do Klubb Organisasjonsnr.

http://bryne.ntkd.no Medlem av Norges Idrettsforbund Å r s m e l d i n g http://bryne.ntkd.no Bryne Taekwon-Do Klubb Organisasjonsnr. Å r s m e l d i n g 2 0 1 4 Innkallelse til Årsmøte 2014. Dato: 26.februar 2014 Tid: kl: 18:00 Sted: Kantinen på Bryne Ungdomsskole. Styret i ønsker med dette og innkalle alle medlemmer til årsmøte 2014.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer.

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Ro og Kajakklubb 2017 Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, Lillehammer. Tilstede: Det var 26 fremmøtte inkludert avtroppende og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Søndag den 12. mars 2017 kl 13.00 på lokalet Åshall i Larvik Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer