MONO. Best i Nord-Norge Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13. Side 14-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONO. Best i Nord-Norge Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13. Side 14-15"

Transkript

1 MONO EN kanal for næringslivet 1/2014 Best i Nord-Norge Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13 Konkurransefortrinn Nye pensjonsregler gir arbeidsgiver mulighet til å mer enn doble den ansattes årlige pensjonsinnskudd. Side Regional rolle Med riktig satsing på samferdsel kan Helgeland befeste sin stilling som sterkeste vekstregion i nord. Mer om regional utvikling finner du på Side 7 13 Et medlemsmagasin fra:

2 LEDER SYNLIGGJØRING OG SAMARBEID Næringslivet på Helgeland har vært tilpasningsdyktig, og det er et stort potensial for ny miljøvennlig industri. Men fremdeles er det slik at Helgeland er mindre attraktiv enn sammenlignbare regioner. Blant annet har utviklingen i antall arbeidsplasser vært lavere enn snittet i landet. Næringslivet tenker nye produkter og tjenester, og nye markeder, men må trolig jobbe enda tettere på politikere og myndigheter for å synliggjøre potensialet og hevde sin rett når det gjelder forutsigbare rammevilkår og konkurransedyktig infrastruktur. Helgeland bidrar til viktig verdiskaping, men trenger mer forutsigbare rammevilkår og effektiv samferdsel, blant annet. Skal vi befeste vår posisjon handler det også om å intensivere det regionale samarbeidet. Samfunns- og næringsmessige trender gjør næringslivet mer regionalt orientert og mer gjensidig avhengig. Byene er naturlige handelsmotorer, mens naturressursene finnes spredt utover. Når vi trekker i samme retning er sjansen større for at vi vinner flere anbud, tiltrekker oss dyktige folk og skaper flere arbeidsplasser. Helgeland er en mangfoldig region med utviklingsvilje og samhandling. Med vennlig hilsen Rana Næringsforening Utgiver: Ranaregionen Næringsforening (RNF) Ansvarlig redaktør: Trine Rimer Opplag: 1200 Redaksjon: Mye i media AS; Elin Rønning Eldbjørg Fagerjord Geir Vea Øyvind Gregersen Grafisk produksjon: Mye i media MYME0335 Foto: Rami Abood Skonseng Geir Vea Øyvind Gregersen Neste utgave: April 2014 Distribusjon: Alle medlemsbedrifter i RNF, politikere og Mo i Rana Lufthavn MONO et magasin for næringslivet i Rana-regionen Annonsepriser: 1/1 side ,- 1/2 side 8 800,- Bakside ,- Kvartside 5 850,- Annonsereportasjer ,- Annonsekontakt Marianne Jensen, tlf Pris for medlemskap i RNF finner du på Ranaregionen Næringsforening Campus Helgeland, Torggata 1B, 8622 Mo i Rana Telefon: Postadresse: Postboks Mo i Rana e-post: Tips oss! Har du en sak du mener vi bør skrive om? Tips oss gjerne! Ta kontakt med: Mye i media på telefon eller på e-post eller kontakt RNF.

3 innhold Side 4-5: Litt om mye Side 6 : Nytt navn Side 7-12: Regional utvikling Side 13: Nord-Norges beste næringsby Side : Pensjon som konkurransefortrinn Side 16-17: Gallaria Side 18: Nytt om navn Kombinasjonen fag og fest slo ikke feil i år heller. Side 19: Ny i RNF Som medlem i RNF får du: Kontakt med det største forumet for bedrifter i Rana. Bidra sammen med andre til næringsutvikling i Rana og omegn. Delta på de viktigste møteplassene for bedrifter i regionen. Tilgang til viktig og nyttig informasjon om det som skjer i næringslivet. Næringslivets viktigste møteplass Hvis du jobber i næringslivet i Rana og omegn, kan RNF være et viktig nettverk for å treffe de mest toneangivende næringsaktørene i regionen og knytte kontakt med samarbeidspartnere og kunder. Foreningen tilbyr faglig inspirasjon og sosiale møteplasser, og har for tiden rundt 430 medlemmer. Vår viktigste oppgave er å fremme medlemmenes interesser og konkurransekraft. Vil du bli medlem eller vite mer om oss, kan du klikke deg inn på foreningens hjemmeside

4 Sentrumsavgrensing på høring Forslag til ny kommunedelplan for Mo og omegn er ute på høring fram til 14. februar. Planen tar for seg arealplanen for tettbebyggelsen i Mo og bydelene rundt. Her kommer det fram at Rana kommune ønsker å legge til rette for utvikling og næringsaktivitet som gjør at folk ønsker å bo og vil flytte til Rana. Dette gir næringsforeningen forventninger om en betydelig satsing på tiltak som vil fremme næringsutvikling, handel, uteliv, boligbygging og parkering, der varehandelen har stor betydning for å videreutvikle et attraktivt sentrum, sier daglig leder Trine Rimer. I sitt planforslag anbefaler administrasjonen i kommunen at sentrumsgrensene beholdes slik de er. Dette temaet skaper stort engasjement både blant politikere og folk flest. Byporten, som ligger få meter fra dagens sentrumsgrense, mener det er potensial til å øke handelen og at de er en naturlig del av sentrum. Amfi og dagens sentrumsbutikker på sin side forfekter at det er nok arealer å utvikle i bykjernen og at sentrumsgrensene ikke bør endres. De ulike handelsanalyser og synspunkter må evalueres grundig, slik at beslutningene tas på et så bredt og godt faktagrunnlag som mulig, sier Rimer. Aasta Hansteen-seminar Statoil og Rana Utviklingsselskap inviterer til miniseminar 13. februar i Mo Industripark i forbindelse med oppstart av Aasta Hansteen-prosjektet. E N K A N AL FO R N Æ R I N G S L I VE T 1 / MONO På programmet står Status for Drift Nord og Aasta Hansteen-prosjektet ved Statoil, Subsea installasjon Aasta Hansteen og konstruksjon av sugeankre til Aasta Hansteen i Mo i Rana ved Subsea 7 og Momek, og Status for oppbygging av Coatingfabrikk og rørbase i Mo i Rana ved Wasco Energy. Forventer sterk vekst Regional rolle Med riktig satsing på samferdsel kan Helgeland befeste sin stilling som sterkeste vekstregion i nord. Mer om regional utvikling finner du på Side 7 13 BEST I NORD-NORGE Rana kommer høyt i Kapitals årlige kåring, Årets Næringsby. Side 13 KONKURRANSEFORTRINN Nye pensjonsregler gir arbeidsgiver mulighet til å mer enn doble den ansattes årlige pensjonsinnskudd. Side Et medlemsmagasin fra: Mono, det ferske magasinet du holder i hånda, er næringslivets eneste felles kanal i distriktet derav navnet Mono. Her får Rana Nærings forenings medlemmer komme til orde og du kan lese om stoffområder som er aktuelle for næringslivet i Rana og omegn. Medlemsbedriftene i Olje- og gassnettverk Helgeland forventer sterk vekst de neste fem årene. Olje- og gassnettverk Helgeland består av 52 medlemsbedrifter, alle lokalisert på Helgeland. Kunnskapsparken Helgeland har i 2013 gjennomført en kartlegging av nettverkets samlede kapasitet, kompetanse, utviklingsplaner og forventninger frem mot Leverandørbedriftene i nettverket hadde i 2013 i overkant av 6,2 milliarder kroner i omsetning, og sysselsetter om lag 1900 personer. Petroleumsrelatert omsetning er 960 millioner kroner. Fram mot 2017 forventer bedriftene å øke den totale omsetningen med over 3,0 milliarder kroner, mens den petroleumsrelaterte omsetningen forventes å øke med 1,3 milliarder kroner. I dag sysselsetter bedriftene i nettverket rundt 1900 personer og forventer en økning på i overkant av 700 personer de neste fem årene, der 250 er knyttet opp mot økning i petroleumsrelaterte leveranser. Rød snø Kulturproduksjon og Haaland, Eidsvåg & Strøm står bak vinterfestivalen Rød Snø 7. og 8. mars. Ylvis, Ida Maria, Lissie, Maria Mena og Donkeyboy er blant de som skal stå på scenen i teltet på toppen av parkeringshuset ved Amfi Meyer. Her er det fullt mulig med gruppebookinger for bedrifter som vil ta med de ansatte på distriktets nyeste musikkfestival, sier festivalsjef Christian Lorentsen.

5 Lippestad til Samspill skaper vekst Konferansen «Samspill skaper vekst» arrangeres i 2014 for 12. gang i Mo i Rana 20. mars, med blant andre Geir Lippestad på plakaten. Målet med konferansen er å gi nye impulser, faglig påfyll og inspirere deltakerne til å strekke seg mot nye mål. VIVILHEIM i Trondheim Vivilheim sto på stand 4. og 6. februar på NTNU i Trondheim sammen med Alcoa, Polarsirkelen og Mosjøen videregående. 4. februar arrangerte de Helgelandstreff på kveldstid i Trondheim, der studentene ble invitert på mat, drikke og informasjon om karrieremuligheter på Helgeland, og nettverksbygging. Fokuserer på opplevelsesturismen Den årlige Reiselivskonferansen på Helgeland går av stabelen i Mo i Rana, nærmere bestemt på Nordland Teater og på Meyergården, mars. Da samles mellom 110 og 120 deltakere fra reiselivsnæringa, kommunene og andre ressursmiljø på Helgeland. Konferansen rullerer mellom byene på Helgeland, og det er fire år siden sist denne konferansen ble arrangert på Mo. I år skal vi ha fokus på opplevelsesdelen av reiselivet. Utviklinga av dette skal belyses, og vi kommer inn på tema som arrangementsturisme. Det er ikke alle som tenker på turismen som kommer i kjølvannet av for eksempel festivaler, sier reiselivssjef Torbjørn Tråslett i Visit Helgeland. Mineral-møte Den tredje Geo Nor-konferansen ble arrangert i Mo i Rana i slutten av januar. Rammebetingelser for verdiskapning i mineralnæringen, mineralpotensialet, framtidsutsikter for mineralnæringen i Norge og utfordringer var blant temaene som ble tatt opp. Deltakerne kom fra hele Norge og Sverige. Nord i sør Næringsarena Nord, en sammenslutning av de største næringsforeningene i Nord-Norge, møttes i januar for å diskutere saker som er viktige for hele Nord-Norge; industri, arbeidsgiveravgift, flyplass og samferdsel, blant annet. I april skal vi møtes igjen og skrive uttalelser. Dette er en veldig fin møteplass å få markedsført regionen vår, samtidig som vi lærer av andre, sier daglig leder Trine Rimer i RNF. Deltakerne fikk også med seg NHO reiselivskonferanse. Studie i service På grunn av stor etterspørsel fra arbeidslivet på Helgeland jobber Høgskolen i Nesna nå med å få startet opp et nytt studie til høsten med fokus på kommunikasjon, service og veiledning. Kommunikasjon og veiledning i serviceyrker er et studium for tilsatte i private og offentlige bedrifter og andre som ønsker å bli bedre til å kommunisere og veilede brukere og kunder. Studiested er Campus Helgeland. Rå på strømsparing Brønnøy kommune har i løpet av to år klart å spare over 1 million kwh på de kommunale byggene. Flere kan gjøre dette. Vi har tatt ned energiforbruket med 12 prosent på to år og fått til kroner i reduserte utgifter, sier eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre. Størst innsparing er det gjort på Brønnøy sykehjem. Varmepumpesystemet og effektiv drift sørger for besparelser på kwh. Vi har valgt å sette ENØK som en av våre hovedoppgaver. Dette blant annet for å vise hvordan profesjonell, faglig og effektiv forvaltning er lønnsomt for Brønnøy kommune, sier Sæthre. Han mener at både private og offentlige bedrifter har potensial for besparelser i ENØK-sammenheng. Det første som bør gjøres er en kartlegging av det arbeidet som gjøres i dag med kritisk blikk. Deretter er det viktig å sette seg målsettinger og forsøke å gjøre de tiltak som iverksettes målbare. Målbare resultat gir konkret tilbakemelding på om satsingen er riktig, og ikke minst gir dette økt motivasjon for å fortsette arbeidet, sier Sæthre.

6 RNF justerer navnet Rana Næringsforening heter nå Ranaregionen Næringsforening. NYTT OM NAVN Det at vi endrer navnet, betyr ikke at vi endrer kurs. Vi har jobbet i Rana og kommunene rundt i mange år, men ser at en mer regional tankegang blir stadig viktigere for å oppnå ønsket utvikling. Hele regionen har felles utfordringer som vi lettere kan løse sammen enn hver for oss. Samtidig skal vi selvfølgelig fortsette jobben med å ta vare på lokale interesser, sier daglig leder Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening. Ved å fortsatt ha Rana i begynnelsen av navnet, kan forkortelsen RNF benyttes. Den samme webadressen og e-postadressene. - Kun logoen blir forandret og symboliserer at vi favner bredere, sier Rimer. På tvers I strategien for 2014 ligger en videreføring av det som har vært gjort tidligere. Ranaregionen Næringsforening skal være den største interesseorganisasjon for næringslivet i regionen gjennom å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår, samarbeidsevne og synlighet. Vi skal være aktivt med på å utvikle næringslivet og framtiden på tvers av kommunegrenser og bransjer, sier Rimer. Bredt samarbeid Om vi evner å samarbeide godt kan vi heie fram både by og omland og bidra til et bedre indre samhold. I Hemnes kommune er det dannet en egen ressursgruppe. Vi håper også på mer samarbeid mot kysten og har samarbeidspartnere i Sverige. Samtidig har vi medlemmer som har kunder her, men ikke nødvendigvis er lokalisert her, sier Rimer. I 2014 skal Ranaregionen Næringsforening ha spesiell fokus på: Regionalt handelssenter Samferdsel Tilflytting Synliggjøring av regionen Sentrumsutvikling Næringspolitiske rammebetingelser

7 Regional utvikling på agendaen 7 RNF jobber for og med næringslivet i regionen, og bytter derfor navn til Ranaregionens Næringsforening. Viktige faktorer i den regionale utviklinga på Helgeland leser du mer om her: Samferdsel Side 8-9 Unike muligheter for å utvikle Rana til et regionalt logistikksenter. Oljeindustrien Side 9 Festtaler om olje i nord har skapt store forventninger, men det må hardt arbeid til for å komme inn i bransjen. Havbruk Side Næringa som er i sterkest vekst i Nordland. Bygdemobilisering Side 11 Bygdemobilisering er satsingsområde hos Fylkesmannen i Nordland. Kompetanse Side 12 Mange bedrifter satser på å høyne sin kompetanse som et ledd i å skape bedre arbeidsplasser og bedre lønnsomhet. Næringsutvikling Side 13 Mo i Rana er en viktig næringsby i Nord-Norge og viktig drivkraft for regional utvikling. >>>

8 Regional rolle på Helgeland Det er unike muligheter for å utvikle Rana til et regionalt logistikksenter. Mo i Rana har i dag fly, bane, vegtransport og en stor skipstrafikk. regional utvikling Etter at E12 over Kvarken nå er inne som del av Trans-European transport network (TEN-t), som eneste mellomriksvei inn mot Nordland, åpner det for økt interesse fra svensk og finsk side. Når det nå investeres stort i transportsystem mellom Umeå og Vasa, så er også det med bakgrunn i TEN-t og framtidige grønne korridorer mot Atlanterhavet. Nærheten til Sverige og det aktive næringslivet gir store muligheter for å bli et transportsenter regionalt, også for virksomhetene på andre siden av grensen. Vi må huske at Mo i Rana Havn har en svært sentral beliggenhet med utgangspunkt i det meste av Nord-Sverige, sier Arne Langset i Indre Helgeland regionråd. Transportknutepunkt Rana vil uansett ha en sentral funksjon som transportknutepunkt for Nord-Helgeland. Her er det et godt samarbeid med kommunene rundt, men fortsatt kan mye forbedres. Hele Ranfjorden og Sjona fungerer på mange vis som et havneområde med fasiliteter og funksjoner som utfyller hverandre. Nesna som ytre havn for persontransport og ventehavn for skipstrafikk inn Ranfjorden. Stokkvågen som knutepunkt for fergetrafikk og veigående transport fra et aktivt næringsliv i Lurøy og Træna. Sjona og Trænfjorden med godt egnede seilingsforhold for aktivitet ut mot oljeinstallasjonene i Norskehavet. Arne Langset, Indre Helgeland Regionråd Ideelt burde Rana og Sjona kunne samordnes og styres som et felles havneområde, sier Langset. Havn+fly=vekst En stor flyplass i Rana vil få betydning for hele regionen. En ny stor flyplass på Hauan i Mo i Rana vil være et enormt framskritt for hele Helgelandsregionen. Kombinert med en målrettet satsing på de mulighetene som ligger i havna og omlasting til båt og jernbane vil Helgeland befeste sin stilling som sterkeste vekstregion i nord, sier Langset. Om vi skal klare å hente ut de store mulighetene som ligger framfor oss er det avgjørende å få til enighet om opprustning av vei og jernbane slik at en større region kan gjøre seg nytte av investeringene som gjøres, fortsetter han. Må levere fra øverste hylle Det har vært holdt mange festtaler om olje i nord og det har skapt store forventninger. Men de som tror det ligger direkte føringer og sterk forankring i petroleumsnæringen til en nord-norsk dreining må tro om igjen. Dette sier administrerende direktør Merete Karlsen i Helgeland Offshore. Det er mange om beinet i offshorerelaterte virksomheter på Helgeland. En av dem er Helgeland Offshore. Vi møter en bransje med strenge kvalitetskrav og lange beslutningsveier som gjør at vi i nord-norsk næringsliv må frambringe gode forretningsideer for å bygge opp levedyktig industri. Resultatene må vi skape selv. Her får man ingenting gratis, framholder Karlsen. Det har vært mye arbeid rettet mot arbeid innen olje- og gassbransjen. Bedrifter som vil oppnå noe må bruke mye tid og ha en solid økonomisk ryggrad for å klare kravene. Det hjelper å skille seg ut i markedet og skape oppmerksomhet rundt sine produkter. Det er her muligheten for Helgeland Offshore ligger. Vi har klart å skille oss ut i mengden og fått stor oppmerksomhet. Vi leverer et nisjeprodukt og unngår derfor en tung kontraktstruktur. Vi konkurrerer i et internasjonalt marked og markedet er Norge, sier Karlsen.

9 Tunell i Bustneslia Fv12 over Bustneslia er i dag den veistrekningen mellom kyst og innland på Helgeland med de klart største trafikktall. Både gods og pendlertrafikk mot Lurøy/Rødøy og over Sjonfjellet mot Nesna er sterkt økende. Denne veistrekningen vil ikke bli mindre viktig i årene framover. Regionrådet har, sammen med Kystinkubatoren på Lovund, tatt initiativ til et arbeid for å utrede tunell for å unngå den verste stigningen på Fv12. Investeringer her vil åpenbart knytte regionen sterkere sammen til fordel både for Rana og for kystkommunene. E6 er hovedtransportvegen nord-sør i Norge. Den er utdatert og det foreligger planer for større utbedringer og nybygg. Dette arbeidet må forseres. Fra regionrådet har vi vært tydelige på at utbyggingen må gjennomføres som en samlet satsing for hele veistrekningen fra Trøndelag til Saltfjellet. 9 Jernbanen Nordlandsbanen frakter i dag gods og passasjerer på strekninga Bodø-Trondheim. Banen kan ikke frakte stort mer gods enn den gjør uten større investeringer. Indre Helgeland Regionråd har derfor vektlagt både bygging av flere og lengre krysningsspor, samt å bedre bæreevnen på Nordlandsbanen. I tillegg har kommunene i regionen gitt enstemmig støtte til at banen mellom Ørtfjellet og Mo opprustes i tråd med Rana Gruber sitt behov for effektiv malmtransport til utskipningshavna. Også dette er tiltak som vil styrke Helgeland som region, sier Langset. Nærheten til Sverige og det aktive næringslivet gir store muligheter for å bli et transportsenter regionalt, også for virksomhetene på andre siden av grensen. Miras på nye veger Miras Industries er et industrikonsern i endring. De satser nå på å øke sin kompetanse og løfte seg i verdikjeden. Spesialisering og økt kompetanse på Subsea (undervannsinstallasjoner) er blant et satsingsområdene. Et annet viktig satsningsområde er vedlikehold og modifikasjon, hvor ledelse, system, prosesser og effektivisering er viktig. Målet er å bli spesialistleverandør på de områdene vi nå satser på. Selskapet har vært i en omstilling og organisasjonen «trekkes» sammen for å styrke vår slagkraft i konkurransen om jobbene, sier konsernsjef Kurt Kristoffersen. Økt konkurranse fra en sterk globalisering gjør det nødvendig å profesjonalisere og effektivisere egen drift. Samtidig er det viktig at vi styrker våre satsningsområder, sier han. Konsernsjef Kurt Kristoffersen i Miras.

10 regional utvikling Havbruk for framtida Havbruk er næringa som er i sterkest vekst i Nordland. Det er ingen tvil om at oljenæringen på Helgeland er i kraftig vekst. Selv om inntektene øker årlig står fremdeles havbruk for mye større omsetning i regionen enn den nye næringen. På fylkesbasis har omsetningen i næringen økt 2,74 ganger de siste ti årene, og er den næringen som er i sterkest vekst. Stor omstilling Havbruk har vært i kraftig endring de siste årene. Antallet aktører har blitt kraftig redusert, samtidig har det vært stor vekst i produksjonen og omsetningen blant de aktørene som har mestret omstillingen. At det er omsetning for store verdier i denne sektoren innenfor primærnæringen er selskapet Nova Sea et godt eksempel på. Selskapet hadde i 2013 et overskudd på over 400 millioner kroner. Også mindre oppdretts-selskaper på Helgeland melder om gode resultater for Kvaliteten på produktene er i verdensklasse og de har et stadig voksende marked internasjonalt. Kystinkubatoren med base på Lovund er et innovasjonsselskap rettet mot havnæringen, med målsetning å være en ressurs for bedrifter eller nye virksomheter i regionen. I fjor støttet de 40 nærings- og samfunnsrelaterte prosjekter. Selskapet drives etter SIVA modellen, er 50% privateid og består av 2,5 årsverk. Eventyret fortsetter Et prakteksempel på innovasjon innenfor havbruk er Nordland Leppefisk AS. Et resultat av oppdrettsnæringens ønske på å bekjempe lakselus, på en bærekraftig måte. Nyregistrert i 2010 hadde selskapet sitt første overskudd på nesten en million kroner i Målet er å produsere to millioner Rognkjeks i løpet av VINNER BESTE ANNONSE: FJÄLLFORSENS CAMPING VINNER BESTE PUBLIKASJON: SMELTEDIGELEN

11 11 i Nordland sitt program for Satser på bygdemobilisering Bygdemobilisering er et sentralt område i Fylkesmannen Trond Hopstad (23) i Konsvik har gjort sitt for bygdemobilisering i heimbygda si, og investert 12 millioner i ny grisefjøs. Bakgrunnen for prosjektet er å øke kompetansen og engasjementet omkring bygdemobilisering i det lokale landbruket. Tilnærming til tematikken er bred, men sentralt står lokale utfordringer som nyrekruttering, kompetanse, areal, generasjonsskifte, produksjon og økonomi. Fylkesmannens rolle vil være følgende: Et annet prosjekt utviklet i samarbeid med Kystinkubatoren er Kamskjell på Helgeland som finansieres av Nordland Fylkeskommune. Prosjektet drives av Nord Reker AS og har som mål å se om det finnes et grunnlag for etablering av oppdrett av kamskjell i regionen, og hvordan dette best kan organiseres med hensyn til fangst og distribusjon. I 2014 går prosjektet inn i sitt tredje driftsår har vært et eventyr for enkelte bedrifter i havbruksnæringen. Med prisene som analytikerne antyder for 2014 ser det ut til at også det kommende året vil fortsette i samme gate. Slike resultater bidrar til skape bærekraftige lokalsamfunn langs hele Helgelandskysten. Kilde: Indeks Nordland 2014 Å bidra med samfinansiering av gode prosjekt. Å bidra med kompetanse på prosesser knyttet til mobiliseringsarbeid. Å bidra med regionale og nasjonale nettverk og oversikt over gode eksempler som kan være nyttige lokalt. Å være en støttespiller og diskusjon spartner i en tidlig fase og underveis. Vi utfordrer spesielt Rana til å engasjere seg og komme opp med gode prosjekter når det gjelder bygdemobilisering. Det er lite aktivitet i Rana kommune. Hemnes derimot, er aktive på denne fronten, sa Alf Thynes og Toril Austvik fra Fylkesmannen i Nordlands Landbruksavdeling under Næringslivslunsj med Bygdemobilisering som tema. Gallaria 2014 Seks av 12 nominasjoner var våre kunder. Vi gratulerer Havbruk på Kvarøy. FJÄLLFORSENS CAMPING med BESTE ANNONSE og SMELTEDIGELEN med BESTE PUBLIKASJON. tlf

12 Enhetsleder i personalisering, Ruth Hessner, og Jan Reinholdtsen i EVRY Card Services. regional utvikling Fornøyde kunder, engasjert personale og redusert sykefravær. Dette oppnår EVRY Card Services med kompetanseheving av sine ansatte. Kunnskap er en viktig ressurs i forhold til regional utvikling. Konkurransekraft med kompetanse EVRY Card Services har i dag tre virksomhetsområder med 170 ansatte på Mo. Den internasjonale bedriften satser mye på å øke sine ansattes kompetanse. Det fører til at det dukker opp innovative ideer med nye produkter. Det gir også økt lønnsomhet og god bedriftskultur. Det er bare de tamme fuglene som sitter igjen på marken. De ville flyr, slår Ruth Hessner, enhetsleder for personalisering ved EVRYs avdeling på Mo fast. Lytter til ansatte EVRYs avdeling i Rana personaliserte 13 millioner kort i De fleste av disse for bank og finans. Vi har kartlagt våre prosesser og funnet hvor forbedringspotensialet ligger. Vi har lyttet til de ansatte for å utvikle oss i positiv retning, og har funnet utdannelser som utvikler personalet og samtidig gir bedriften nytte, sier Hessner. Kursene er svært varierende fra lederkurs til engelsk i arbeidslivet og et tyvetalls andre kurs tilpasset den enkelte ansatte. Vi har blant annet et par ansatte som tar master i business administrasjon. Kunnskap viktig ressurs Næringslivet på Helgeland består i stor grad av små og mellomstore bedrifter. For disse bedriftene er kunnskap den viktigste ressursen i forhold til regional utvikling. Kunnskapsparken Helgeland har utviklet en modell der bransjegrupper møtes 3-4 ganger i året. I disse møtene diskuteres behov de forskjellige bransjene har for kompetansebygging. Ut fra de innmeldte behov megler vi fram gode tilbud til kompetansebringende tiltak som kurs, konferanser og så videre, sier daglig leder Bjørn Audun Risøy. Behovet for kompetanseøkning er stort. Ikke minst i den delen av næringslivet som er olje og gassrettet. Vi ser at mange bedrifter nå satser på å kurse sine ansatte og høyne sin kompetanse som et ledd i å skape bedre arbeidsplasser og bedre lønnsomhet. Vi jobber videre med å fylle de behov som bedriftene melder inn. Gjennom godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene skal vi klare å fylle de fleste behov for kompetansebygging, sier Risøy.

13 Mo i Rana er Nord- Norges beste næringsby 13 Mo i Rana er den beste næringsbyen i Nord-Norge og den 10. beste i landet, i følge magasinet Kapitals årlige kåring Årets Næringsby. Høy produktivitet og vekst i produktiviteten er av faktorene som bidrar til den høye rangeringen. Målingen av produktivitet er utført ved omsetning per ansatt og ut fra data innhentet fra SSB, samt regnskapstall fra Brønnøysundregisteret. Effektivt næringsliv Næringsutvikling er en av de viktigste drivkrefter for regional utvikling, så dette er hyggelig lesing. Vi kommer langt bedre ut i Kapital sin kåring enn i NHOs måling av næringsutviklingen, der vi i fjor havnet på en 41. plass av 83 kommuner. Det skyldes at de bruker ulike parameter for målingene. I Kapital sin rangering av de beste næringsbyene i Norge legges det blant annet vekt på resultat per ansatte og da skårer Rana høyt fordi vi har store industriaktører. Også i 2009 ble Mo i Rana kåret til beste næringsby i Nord- Norge av Kapital og da havnet vi på en 8. plass på landsbasis. Det bekrefter at vi har et omstillingsdyktig og effektivt næringsliv. Mo i Rana er et godt sted for næringslivet. Men det må likevel gjøres mer for å skape flere arbeidsplasser, sier daglig leder Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening. Fortsatt god utvikling Mo i Rana har ambisjoner om, og tradisjon for, å være en by og kommune som legger til rette for utvikling og vekst for næringslivet. Det er derfor gledelig når dette også vises i rangeringer. Mo i Rana vil gjennom det videre arbeidet med Strategisk næringsplan for Rana kommune helt sikkert vise seg som enda mer offensiv når det gjelder næringsutvikling. Det er også nødvendig som viktig region for videre befolkningsvekst på Helgeland, sier Henrik Johansen, administrerende direktør for Rana Utviklingsselskap. Årets næringsby er en rangering som siden 2008 utføres årlig av finansmagasinet Kapital og analyseselskapet AAA Soliditet. Næringslivet i 92 norske byer måles ut i fra følgende 6 kriterier: 1. Skaper nye arbeidsplasser 2. Sysselsetting i næringslivet 3. Mange nyetableringer 4. Høy produktivitet 5. Høy lønnsomhet 6. Høy egenkapital Den statistiske modellen rangerer hvordan norske byer lykkes med næringsutvikling og verdiskapning. De tre første kriteriene indikerer næringslivets kapasitet til opprettholde eksisterende arbeidsplasser samt skape nye. De tre siste gir innsikt i den økonomiske tilstanden i det lokale næringslivet.

14 pensjon Med pensjon som konkurransefortrinn Endringer fra 1. januar gir arbeidsgivere rom for å tilby sine ansatte en bedre pensjonsordning enn hva som har vært mulig tidligere. For de yngste arbeidstakerne er det snakk om at bedriftens valg av pensjonsordning kan utgjøre en forskjell på titusenvis av kroner når den unge arbeidstakeren når sin pensjonsalder. Vi ser at det er stor interesse blant bedrifter for å tilegne seg større innsikt i de nye pensjonsreglene, sier Rolf-Arne Solli, finansrådgiver ved Helgeland Sparebank. Ved maksimalt utbytte av de nye reglene har arbeidsgiver mulighet til å mer enn doble den ansattes årlige pensjonsinnskudd. Stiller større krav Med den historisk høye kjøpekraften som dagens lønnstakere innehar er det svært sannsynlig at arbeidstakere vil stille større krav til arbeidsgivers innskuddsordning for å opprettholde høy kjøpekraft også etter endt tjeneste, sier Solli. Tilpasning til de nye reglene er frivillig fra arbeidsgivers side, og det er ingen selvfølge at bedrifter tilbyr økte innskudd for sine ansatte. Diskusjonstema For en ansatt med en årslønn på kr ville en arbeidsgiver tidligere kunne tilby et årlig pensjonsinnskudd på maks kr Med de nye reglene kan samme arbeidstak-

15 15 Innskuddspensjon Regler fra Regler fra Fra 1 til 6 G ( kr): Inntil 5 prosent av lønnen Fra 6 G til 12 G ( kr): Inntil 8 prosent av lønnen Maks årlig opptjening: kr. Fra 0 til 7,1 G ( kr): inntil 7 prosent av lønnen Fra 7,1-12 G ( kr kr): inntil 25,1 prosent av lønnen Maks årlig opptjening: kr. Rolf-Arne Solli er spare opptil kr pr år. Etter 30 års karriere utgjør differansen i årlig utbetaling rundt kr , forutsatt 2,5 prosent inflasjon, 3 prosent lønnsøkning og 4 prosent avkastning. Dette er et aktuelt tema som sannsynligvis vil bli gjenstand for diskusjon under fremtidige lønnsforhandlinger, sier Solli. Konkurransefortrinn Den nye modellen vil gi arbeidsgiver mulighet til å tilby sine ansatte en årlig pensjonssparing som kan være opptil titusenvis av kroner høyere enn hos konkurrerende bedrifter som ikke velger å benytte seg av de nye reglene. Sett gjennom arbeidstakerens øyne kan et slikt fortrinn, på lik linje med lønn, være en avgjørende faktor for hvorvidt nåværende arbeidsgiver er like attraktiv som en tilsvarende stilling hos en konkurrerende bedrift, sier Solli. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra pålegger arbeidsgiver en minimum avsetning på 2 prosent opptil 12G årlig. All pensjonsavsetning og kostnader dekkes av arbeidsgiver, ikke som trekk gjennom den ansattes lønnsutbetaling.

16 gallaria Våg å investere i immaterielle verdier. De er like viktige som bygg og maskiner, sier administrerende direktør Sigvald Rist ved Lofotprodukt AS under fagdagen på Gallaria Om det ikke ringer en bjelle når du hører navnet Lofotprodukter, så gjør det det helt sikkert når noen sier Hold torsken. Profil økte salget Rist deler historien om bedriftens utvikling fra liten lokal fiskematbedrift til landsdekkende leverandør. Lofoten er en perfekt arena for merkevarebygging. Da vi nærmet oss årtusenskiftet skjønte vi at vi måtte gjøre noe med utseendet, for å konkurrere både mot fisk, kylling og kjøtt. Det var bare plass til noen få leverandører, vi ønsket å være på topp og tok grep. Et år og 1,2 millioner senere var vi klar med ny profil. I løpet av tre måneder økte salget med 50 prosent. Selv på Leknes, 50 meter fra fabrikken, økte salget med 50 prosent, forteller Rist. Ferskvare Rist understreker at design er dynamisk og må oppgraderes. Det er det samme med design som med moter. Den blir gammeldags. Etter ti år opplevde vi at alle de andre konkurrentene kom etter, og vi måtte skifte gir i markedsføringen. Hvordan skulle vi gjøre et nytt rykk? Vi måtte på TV. Kampanjen som ble utviklet spiller på humor, ekthet og ærlighet med glade amatører som skuespillere. Resultatet ble reklamefilmene med Hold torsken. Dette har vært ei investering på ti millioner kroner. Merkevaremålinger viser at vi har gått fra sju prosent til 24. Vi har aldri solgt så mye som i fjor høst, da reklamen kom på lufta. Vi har også fått god oppmerksomhet på sosiale medier, Hold torsken lever sitt eget liv, sier Rist. Merkevarebygging er komplekst. Alt må virke for at maskinen skal gå som planlagt, og The devil is in the details, fortsetter han og gir følgende råd: Rett folk må være på rett plass til rett tid. Jobb med de beste. Ha det gøy! Våg å tenk annerledes, det kan booste særlig tradisjonelle bedrifter, sier Rist. Ingen enkel oppskrift Reklame som blir berømt, som får ekstra oppmerksomhet utenom tida reklamen

17 17 Sterkt mannskap inntok Kinoteatret under Gallarias faglige del, f.v. Sigvald Rist, administrerende direktør i Lofotprodukt AS, Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening, Stein Simonsen, seniorkreatør i McCann og juryleder under Gallaria, konferaniser Klaus Sonstad og Nina Kramer Fromreide, universitetslektor ved Universitetet i Nordland. En faglig fest Vinnere Gallaria 2014 Årets nyskaper HTF Rabothytta vises, gir best avkastning, sier Stein Simonsen, seniorkreatør i Mc- Cann og juryleder under Gallaria. Finn ut hvor skoen trykker, og sett inn reklametrykket der. Men reklame kan ikke gjøre alt for alle. Skal en gjøre noe med det må man ha en spesifikk problemstilling å jobbe med, sier han. Å lage en aktivitet er også en takknemlig måte å lage god reklame på. Hvis aktiviteten er god nok sprer den seg. Dette gir bølger av oppmerksomhet. Markedsføring er fortsatt vanskelig, selv med alle de nye verktøyene vi har fått. En kombinasjon av nye og gamle verktøy er nødvendig, avhengig av oppdraget. Det finnes ikke en enkel oppskrift for alle, framholder Simonsen. Store endringer Markedsføringsmønsteret har endret seg stort de siste tjue årene fra enveiskommunikasjon til sosiale medier gjorde sitt inntog for fullt. Har deres virksomhet en digital strategi? Det blir skrevet mye på sosiale medier, og det er bedre å bli enige om hva som er greit å skrive på Facebook først som sist, sier universitetslektor Nina Kramer Fromreide ved Universitet i Nordland. Årets bedrift MOMEK Group Årets ranaambassadør Per Waage publikasjon Smeltedigelen beste annonse Fjällforsens camping Beste logo Kraft dansekompani Beste web Arctic Circle Classic Årets servicepris Café Byporten Det blir dessuten viktigere og viktigere at kunden liker. Det emosjonelle blir stadig viktigere liker du kunderådgiveren i banken din? Det spiller etter hvert større rolle enn det faglige. Dette viser at produktene må tilpasses kundene, sier Fromreide.

18 nytt om navn NY JOBB? Den populære spalten Nytt om Navn er et perfekt sted å informere om forandringer i bedriften. Skriv noen ord om den nyansattes utdanning, erfaringer og tidligere jobber. Legg gjerne ved et portrettbilde av god kvalitet og med høy oppløsning. Helst over 1. mb. Send dette på mail til innen 16. september. Børge Pettersen ble fast ansatt på Opplæringskontoret Nord-Helgeland 6. januar Børge kommer fra Brødrene Dahl, der han jobbet som rørlegger. Han har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger. Børge er svært allsidig, og har derfor ansvaret for både bygg- og bilfagene hos ONH. Lill-Iren Hilstad Johansen (24 år) begynner hos Chili frisør 10. februar. Hun har bodd i Trondheim siden 2009, og tok læretiden på O.K. Frisører. Etter at hun tok fagbrev i 2011, begynte hun hos H2. Begge salongene har godt renommé og meget dyktige frisører. Odd Sigurd Sagdal har begynt som markedsutvikler ved Molab AS. Sagdal skal bidra til å utvikle eksisterende og nye markeder spesielt innenfor materialtesting, men også generelt innen satsningsområdene olje og gass, mineral og miljø. Han har bakgrunn som maskintekniker og har bachelor i markedsføring fra BI. Han kommer fra Cerum, der han jobbet som Product Manager for produktet Cerum Industry. Arve Ulriksen er ansatt som ny administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han tiltrer 31. mars og etterfølger Terje Lillebjerka som har vært konstituert i stillingen. Arve Ulriksen er 51 år gammel. Han er utdannet sivilingeniør og har i tillegg gjennomført omfattende topplederprogrammer i Elkem- og Orklasystemet. Arve Ulriksen er opprinnelig fra Mo og bosatt i Utskarpen. Sven-Gøran Gullholm er ansatt som rådgiver for personkunder i Helgeland Sparebanks kontor på Mo. Gullholm er 26 år, kommer fra Mo, og ble våren 2013 ferdig med sin bachelor- utdanning innenfor økonomi og ledelse ved Universitetet i Nordland. Veronica Ugedal har fra årsskiftet tiltrådt stillingen som daglig leder i KVIKK. Hun er tredje generasjon i bedriften, og har ansvaret for rundt 150 ansatte i sju forskjellige selskaper. KVIKK kan i dag tilby innbyggerne på Helgeland det meste innen vaskeritjenester, renholdstjenester, skadesanering, eiendoms-service og renholdsartikler. Yvonne Reiding Haugmo er ansatt som daglig leder i nyetablerte Økonor Rana, et datterselskap av Økonor i Sandnessjøen. Haugmo kommer fra stillingen som avdelingsleder i Visma Services Norge på Mo. Hun har jobbet 13 år i Visma og er nå klar for nye utfordringer med et spennende samarbeid i Økonor på Helgeland. Torger Lofthus er ansatt som daglig leder i Arctic Resource AS. Torger begynte i stillingen 1. januar. Torger Lofthus har bakgrunn fra teknologi og prosessindustri med hovedvekt på forretningsutvikling og kommer fra stillingen som daglig leder i Lofthus AS, et selskap innen bedriftsrådgivning.

19 19 En lys framtid En lys Rana framtid i Rana Markedsansvarlig Daniel Aune (f.v.), produktutvikler Michael Skaug og daglig leder Audun Bjørkmo i Getel AS. ny i rnf Getel AS består av tre ansatte på Mo og seks i Kina. Forkortelsen Getel står for «Gem of the electronics», som illustrerer bedriftens visjon om å levere høykvalitets LED-produkter. Selskapet ble etablert av daglig leder Audun Bjørkmo i Siden oppstart har bedriften brukt mye tid og ressurser på å kvalitetssikre sine produkter og tilpasse dem til det norske markedet før lansering. De har solgt over av sine LED downlights gjennom grossister i Norge. I Rana skal nå Rema 1000 i Ranenget bytte ut belysningen i hele butikken med Getels høykvalitets LED-lysrør. LED-teknologien gir en besparing på 70 prosent av energiforbruket i forhold til tradisjonelle armaturer, har lengre levetid og produktene er helt fri for miljøgifter. I tillegg er Getels produkter spesielt tilpasset til å tåle de hyppige variasjonene i strømspenningen som ofte forekommer i det norske strømnettet, sier Bjørkmo. Bedriftens unike produkter er primært rettet mot bedriftsmarkedet. I tillegg til daglig leder Audun Bjørkmo, består avdelingen på Mo av produktutvikler Michael Skaug og markedsansvarlig Daniel Aune. Hvorfor meldte dere bedriften inn i Rana Næringsforening? Getel har et stort ønske om å kunne være en ressurs for det lokale næringslivet, vår ekspertise er helt unik og vi ønsker å bidra med vår kompetanse til det fellesskapet som vi gjennom Rana Næringsforening kan ta del i. Hva ønsker du at RNF skal arbeide med? Vi ønsker at næringsforeninga skal jobbe med relasjonsbygging mellom medlemmene, noe som kan bidra til større utveksling av faglig kompetanse og samarbeid på tvers av de ulike bedriftene. Endringsledelse Norge Coatch Kjersti Kvalvik har kontor i Mosjøen, men reiser rundt og holder kurs, blant annet for bedrifter, der hun ved hjelp av mentale treningsteknikker lærer medarbeidere å coache seg selv til å ta ut sine ekstra tiendeler i hverdagen på arbeidsplassen og i privatliv. Kvalvik er coach i Lightning Process, NLP-coach, bedrifts- og livscoach og mental trener. Det gylne kunstneriet Kunstneriet er en kombinert kunstbutikk, gavebutikk og galleri, og ønsker også å være en leverandør av billedkunst til bedrifter og nybygg i Rana. Innehavere er Vivi Røreng og Herdis Selnes. De har som mål at cirka 70 prosent av det de tar inn i løpet av et år skal være knyttet til Helgeland på en eller annen måte. Kunstneriet ligger i de gamle lokalene til fotograf Rogne. Havna Tannhelsesenter Startet opp i 2011, og har fire ansatte; en tannlege, to tannpleiere og en sekretær. Klinikken holder til på Havnesenteret på Toraneskaia, inngang ved siden av Stamina. Havna Tannhelsesenter tilbyr nytt og moderne utsyr, og de ansatte har god erfaring med å behandle pasienter med tannlegeskrekk. Økonor Rana Nyoppstartet regnskapskontor i Midtre gate i Mo i Rana. Yvonne Reiding Haugmo er daglig leder og har i eier- og forretningssamarbeid med øvrige Økonor-selskap på Helgeland. 1. april kommer Maria Rødsand inn, også som autorisert regnskapsfører, og målet er enda flere ansatte etterhvert. Totalt er det rundt 430 medlemmer i RNF.

20 Tekstannonse Gjør deg til spesialist Yvonne Reiding Haugmo, daglig leder i ØKONOR Rana, er en del av et sprekt Økonor-nettverk på Helgeland - og i hele landet. Økonor er tilbake i Rana, i et sterkt nettverk med de andre Økonor-kontorene på Helgeland. Yvonne Reiding Haugmo, daglig leder og autorisert regnskapsfører, har i eier- og forretningssamarbeid med øvrige Økonorselskap på Helgeland startet opp regnskapsbyrå i Mo i Rana. Frisk og full av pågangsmot tar hun i mot nye kunder. Sparer kostnaden inn Vi jobber aktivt med alle våre kunder og ønsker å forbedre virksomhetene sine resultater og innfri mål. Vi tilbyr selvfølgelig regnskapstjenester, men bistår også med lønnsomhetsrådgivning, sier Haugmo. Det lønner seg at du gjør det du kan best. Mange bedriftsledere opplever at den egentlige jobben alt for ofte må skyves til side fordi det er tall og papirarbeid som bare må gjøres. Dersom du overlater jobben til Økonors medarbeidere sparer du kostnaden fort inn. Med oss som samarbeidspartner lar du fagfolk med bred og mangfoldig kompetanse ta seg av økonomistyringen, slik at du kan ha fokus på kjernevirksomhet, salg og videreutvikling av bedriften, sier Haugmo. I tillegg får du innsyn og tilgang til styringsverktøyer og rapporter som du trenger for å gi din bedrift økt konkurransekraft. Blir større Haugmo, er tilflytter og trives veldig godt i Rana. Hun er opprinnelig fra Alta, og har jobbet på Visma sitt kontor i Mo i Rana siden Hun betegner seg selv som et ekte «Økonor-barn», og tar nå fatt på arbeidet som større eier i eget Økonorselskap. Faren min drev Økonor i Alta i mange år. Så jobbet jeg i Økonor i Tromsø før jeg kom hit, forteller hun. Hun har ikke tenkt å være alene på Ranakontoret i Midtre gate lenge. 1. april får hun selskap av Marita Rødsand, tilflyttet til Mo fra Lurøy. Hun er nettopp ferdig utdannet siviløkonom fra Universitetet i Nordland og har erfaring fra regnskapsbyrå. Vi har verdifull kunnskap og metodikk som kan gjøre din bedrift mer lønnsom. Velg mellom delvis outsourcing eller full outsourcing, der vi tar regnskap, rapportering, lønn, HR-tjenester og alt annet som ellers inngår i en intern økonomiavdeling. Uansett hva du velger, får du tilgang til markedets mest moderne og effektive verktøy. Løsningene gir deg oppdaterte og relevante regnskapsog økonomidata der du er, når du ønsker det, sier Haugmo. ØKONOR AS Midtre Gate 12, 8624 Mo i Rana Telefon:

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

MONO. Får aldri nok gründere. Denne gjengen på Etablerersenteret i Blåbærveien har gjort sine ideer til levebrød. Det burde flere gjøre.

MONO. Får aldri nok gründere. Denne gjengen på Etablerersenteret i Blåbærveien har gjort sine ideer til levebrød. Det burde flere gjøre. MONO EN kanal for næringslivet 2/2013 Får aldri nok gründere Denne gjengen på Etablerersenteret i Blåbærveien har gjort sine ideer til levebrød. Det burde flere gjøre. Side 6-9 Valla hopper i det Møt Rana

Detaljer

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11

MONO. Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 MONO EN kanal for næringslivet 1/2012 Pilotkommune Rana kommune er pilotkommune for arbeidsinnvandring. Side 10-11 For trangt? Helgeland trenger arbeidstakere med høy kompetanse. Likevel sliter nyutdannede

Detaljer

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014 VINTERLYSBYEN Mo i Rana Kommunen legger til rette for næringslivet i sentrum og Ranaregionen Næringsforening tar nye grep for å skape liv og lyst i Vinterlysbyen. Side

Detaljer

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring.

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring. MONO EN kanal for næringslivet 3/2012 Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland er i forkant av regjeringas nye reiselivsstrategi. Side 12 Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring

Detaljer

MONO. Kraftig. Snart Gallaria Sett av 18. januar, da er det klart for Gallaria! Side 13

MONO. Kraftig. Snart Gallaria Sett av 18. januar, da er det klart for Gallaria! Side 13 MONO EN kanal for næringslivet 6/2012 Kraftig SAtsning Selv om det er kraftoverskudd i Nordland, ligger søknader om småkraftutbygging i kø hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nettopp denne

Detaljer

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen.

MONO. Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. MONO EN kanal for næringslivet 4/2012 Trenger uredde entreprenører Bygdesamfunn kan ikke lenger stole på dugnadsånden, men trenger flere som eventbonden Roy Eilertsen. Side 6-10? Hjelp å få Som gründer

Detaljer

MONO. Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet.

MONO. Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet. MONO EN kanal for næringslivet 5/2012 Næringsforeninga jubilerer For ti år siden ble Rana Handelsstandsforening til Rana Næringsforening, og et lite eventyr startet. Side 12-13 Ungdommer søker bedrifter

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

MONO. Spiller kortene riktig. Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7

MONO. Spiller kortene riktig. Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7 MONO EN kanal for næringslivet 2/2012 Klart språk Det er lov å ha en høflig og vennlig tone, slår SI fast i sin nye språkprofil. Side 6-7 Harry? Norske hytteeiere over grensen oppfører seg så annerledes

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

MONO. Stein Simonsen. Vegg Info Bokser Notater Rock. Troner på norgestoppen næringslivet i rana gjør det godt i nasjonale kåringer.

MONO. Stein Simonsen. Vegg Info Bokser Notater Rock. Troner på norgestoppen næringslivet i rana gjør det godt i nasjonale kåringer. MONO E N K A N A L F O R N Æ R I N G S L I VE T 1 / 2 0 1 0 Stein Simonsen Vegg Info Bokser Notater Rock Stein Simonsen Sjekk den nye kampanjen til Staples. Responsen har vært helt formidabel, med over

Detaljer

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet

MONO. Spisskompetanse NR 2-2015. En felles kanal for næringslivet MONO Spisskompetanse NR 2-2015 En felles kanal for næringslivet Ranaregionen har unik kunnskap som ligger på topp både nasjonalt og internasjonalt. Administrerende direktør Bjørn-Einar Nesengmo ved Helgeland

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

MONO SUKSESS. Kort vei til

MONO SUKSESS. Kort vei til MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 9 Utvider og utvikler Hemavan Flygplats bygger flystripe for større fly. Samtidig gleder de seg til at storflyplassen i Rana er på plass. Side

Detaljer

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral

MONO. Drømmer om ny flyplass. Side 8-12. En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 1 / 2 0 0 7 En arbeidsplass, ti nasjonaliteter Ved Statens Innkrevingssentral behandles alle arbeidstakere likt, uansett nasjonalitet.. Side 20 Drømmer

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13

MONO. Industrien lokker til Rana. Side 12-13 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 2 / 2 0 0 7 Miljø mulighetenes marked Flere bedrifter i Rana produserer eller tar i bruk produkter som sparer miljøet. Side 6-11 Stig i Straumen Bli med

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

MONO. Bygger mer. Side 12. Ønsker mer samarbeid over grensen

MONO. Bygger mer. Side 12. Ønsker mer samarbeid over grensen MONO EN kanal for næringslivet 1/2009 Bygger mer Halvar Henning Olsen (HHO-Holding), Rolf Jenssen (MIP-Eiendom) og Terje Ditlefsen (ROI Eiendom) er eiendomsaktører med mange nye planer for Rana. Side 12

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer