Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3526593"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SMEG CX60EMS5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SMEG CX60EMS5 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual SMEG CX60EMS5 Bruksanvisning SMEG CX60EMS5 Brukerhåndbok SMEG CX60EMS5 Brukerveiledning SMEG CX60EMS5 Instruksjon SMEG CX60EMS5 Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5

2 Manuell abstrakt: GJØR DEG KJENT MED KOMFYREN FØR FØRSTEGANGS BRUK FRONTKONTROLLPANEL BRUK AV PLATETOPPEN...

3 Tenne platebrennere Praktiske råd ved bruk av platebrennere Diameteren til beholderne som skal brukes på hver brenner

4 BRUK AV OVNEN Advarsler og generelle råd Kjølesystem..

5 Bruk av den elektriske grillen Hvordan bruke grillen..

6 ADVARSE TILBEHØR RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...

7 Rengjøring av rustfritt stål Daglig rengjøring Matflekker eller rester

8 Rengjøring av platetoppens komponenter Rengjøring av ovnen Dørglass.

9 EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD Smøring av kranene...

10 Utskifting av lyspæren Fjerne døren Gummilisten på ovnsdøren.

11 INSTALLASJON AV APPARATET Elektrisk tilkobling Ventilasjonskrav

12 Utslipp av forbrenningsproduktene Gasstilkobling...

13 Koble til nature- og LPG-gass (flytgass) (Se koblingsskjemaet) TILPASSE TIL FORSKJELLIGE TYPER GASS Skifte brennerspisser på platetoppen Tabell for brenner- og brennerspissegenskaper..

14 Plassering av brennere på platetoppen SLUTTOPERASJONER Regulere platebrennerens minimumsnivå for naturgass Regulere platebrennerens minimumsnivå for flytende gass.

15 Montere øvre list på baksiden (der det er aktuelt) DISSE INSTRUKSJONENE GJELDER KUN SLUTTBRUKERLAND IDENTIFIKASJONSSYMBOLER VISES PÅ FORSIDEN AV DENNE MANUALEN. HVIS INSTRUKSJONER TIL BRUKEREN: Disse inneholder råd til brukeren, beskrivelse av bryterne og riktig prosedyre for rengjøring og vedlikehold av apparatet. INSTRUKSJONER TIL INSTALLATØREN: Disse instruksjonene er beregnet på den kvalifiserte teknikeren som må installere apparatet, få det til å fungere og utføre en inspeksjonstest. 19 Instruksjoner for riktig bruk 1. INSTRUKSJONER FOR RIKTIG BRUK DENNE MANUALEN HØRER MED APPARATET OG MÅ DERFOR OPPBEVARES I SIN HELHET LETT TILGJENGELIG GJENNOM HELE KOMFYRENS LEVETID. VI ANBEFALER AT DU LESER DENNE MANUALEN OG ALLE INSTRUKSJONENE SOM STÅR HER FØR KOMFYREN TAS I BRUK. TA OGSÅ VARE PÅ BRENNERSPISSENE SOM FØLGER MED. INSTALLASJON MÅ UTFØRES AV KVALIFISERTE TEKNIKERE I SAMSVAR MED GJELDENDE FORSKRIFTER. DETTE APPARATET ER BEREGNET PÅ BRUK I HJEMMET OG OVERHOLDER GJELDENDE FORSKRIFTER. APPARATET ER BEREGNET PÅ Å UTFØRE FØLGENDE FUNKSJONER: KOKE/STEKE OG VARME OPP MATVARER. ALL ANNEN BRUK ER Å ANSE SOM FEILAKTIG. PRODUSENTEN FRASIER SEG ALT ANSVAR FOR FEILAKTIG BRUK. BRUK ALDRI APPARATET TIL OPPVARMING AV ROM. LA IKKE EMBALLASJEN BLI LIGGENDE I HJEMMET. SORTER DE FORSKJELLIGE AVFALLSMATERIALENE OG FRAKT DEM TIL NÆRMESTE DEPONI FOR SPESIALAVFALL. DETTE APPARATET ER KLASSIFISERT I HENHOLD TIL DET EUROPEISKE DIREKTIVET 2002/96/ EF OM AVHENDING AV ELEKTRISK- OG ELEKTRONISK UTSTYR (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WEEE). DIREKTIVET ANGIR RAMMENE FOR INNLEVERING OG GJENVINNING AV INNBYTTEPRODUKTER. PASS PÅ AT IKKE VENTILASJONSÅPNINGER OG SPREKKER SOM SKAL SPRE VARMEN ER DEKKET TIL. MERKEPLATEN MED TEKNISKE DATA, SERIENUMMER OG MERKENAVN ER PLASSERT SYNLIG PÅ APPARATETS BAKRE BESKYTTELSESDEKSEL. PLATEN MÅ ALDRI FJERNES. BRUK IKKE METALLSVAMPER ELLER SKARPE SKRAPER, DA DE VIL SKADE OVERFLATEN. BRUK VANLIGE, IKKE-SLIPENDE PRODUKTER TIL STÅL OG ET TRE- ELLER PLASTREDSKAP OM NØDVENDIG. SKYLL GODT OG TØRK AV MED EN MYK KLUT ELLER SEMSKET SKINN. LA IKKE RESTER AV SUKKERHOLDIGE MATVARER (F.EKS. SYLTETØY) SETTE SEG I OVNEN. HVIS DET FÅR SETTE SEG OVER FOR LANG TID, KAN DET SKADE EMALJEBELEGGET. Produsenten frasier seg alt ansvar for skade påført personer eller gjenstander som følge av at ovennevnte forskrifter ikke er overholdt, eller på grunn av tukling med deler av apparatet, eller bruken av ikke-originale reservedeler. 2. INSTRUKSJONER FOR AVHENDING - VÅR MILJØPOLITIKK I emballasjen for våre produkter blir det kun brukt materialer som ikke forurenser, og som er miljøvennlige og resirkulerbare. Vi oppfordrer deg til å kaste emballasjen på korrekt måte. Ta kontakt med din lokale forhandler eller de relevante lokale myndigheter for å få adressen til nærmeste gjenbruksstasjon eller avfallsdeponi. La aldri emballasjen eller deler av denne bli liggende rundt omkring. Emballasjedeler, og særlig plastposer, kan medføre kvelningsfare for barn. Det gamle apparatet ditt må også kastes på korrekt måte. Viktig: Lever apparatet til nærmeste gjenbruksstasjon eller godkjente avfallsdeponi. Korrekt avhending muliggjør en intelligent gjenvinning av verdifulle materialer. Kjøleutstyr inneholder gasser som kan skade miljøet. Det er viktig å sikre at rørene i kjølekretsen ikke skades før de leveres til gjenbruksstasjonen eller avfallsdeponiet. Før utstyret kastes er det viktig å fjerne dører og la hyllene bli sittende på plass, for å sikre at barn ikke kan bli sittende fast på innsiden under lek. Kutt også av strømkabelen, og fjern denne og pluggen. 20 Sikkerhetsanvisninger 3. SIKKERHETSFORHOLDSREGEL ELEKTRISK TILKOBLING: SE INSTALLASJONSVEILEDNINGEN FOR SIKKERHETSREGLER VEDRØRENDE GASS OG ELEKTRISITET, OG KRAV TIL VENTILASJON. I DIN EGEN OG SIKKERHETENS INTERESSE, ER DET PÅBUDT VED LOV AT INSTALLASJON OG SERVICE AV GASSAPPARATER UTFØRES AV KVALIFISERTE TEKNIKERE, SOM FØLGER GJELDENDE STANDARDER OG REGELVERK. BRUK EN GODKJENT INSTALLATØR FOR Å FÅ ARBEIDET UTFØRT PÅ EN SIKKER OG TILFREDSSTILLENDE MÅTE. FRAKOBLING AV GASS- OG ELEKTRISKE APPARATER SKAL ALLTID UTFØRES AV KVALIFISERTE TEKNIKERE. STØPSELET SOM SKAL KOBLES TIL STRØMKABELEN OG STIKKONTAKTEN MÅ VÆRE AV SAMME TYPE OG MÅ OVERHOLDE GJELDENDE LOVVERK. STIKKONTAKTEN MÅ VÆRE TILGJENGELIG ETTER AT APPARATET ER BYGGET INN. TREKK ALDRI UT STØPSELET VED Å DRA I STRØMKABELEN. INSTALLER IKKE DETTE APPARATET PÅ EN SOKKEL. DET ER OBLIGATORISK AT APPARATET MÅ JORDES I HENHOLD TIL

16 METODENE SOM SIKKERHETSFORSKRIFTENE KREVER. GJENNOMFØR EN KORT INSPEKSJONSTEST AV APPARATET STRAKS ETTER INSTALLASJON VED Å FØLGE INSTRUKSJONENE NEDENFOR. HVIS APPARATET IKKE VIRKER, TREKK UT STØPSELET OG RING TIL NÆRMESTE TEKNISKE SERVICESENTER. FORSØK ALDRI Å REPARERE APPARATET SELV. SETT IKKE GRYTER PÅ PLAT pannestativ C som skal plasseres under panner med en diameter på mer enn 26 cm. Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5

17 Reduksjonsstøtten C som følger med brukes også til små panner. Tegningen ved siden av hver bryter viser tilsvarende brenner. Komfyren har elektronisk belysning. Trykk bare på bryteren og drei den mot klokken til minimumsflammen til flammen er tent. Hold bryteren nede i noen sekunder for at termoelementene skal bli varme. Brenneren kan slukkes når bryteren slippes: Dette er fordi termoelementet ikke har rukket å bli varmt nok. Gjenta operasjonen ved å holde bryteren ned litt lenger. Denne operasjonen er ikke nødvendig i forbindelse med brennere uten termoelementer. Hvis brenneren skulle komme til å slukke uten at det er med hensikt når det gjelder modeller med termoelementer, blir en sikkerhetsanordning aktivert som stopper gasstilførselen selv om kranen skulle være åpen. 8.2 Praktiske råd ved bruk av platebrennere For å oppnå mer effektiv bruk av brennerne og senke gassforbruket, bruk tildekkede beholdere som er tilnærmet lik brennerne i størrelse for å forhindre at flammen slikker oppover sidene (se avsnittet "8.3 Diameteren til beholderne som skal brukes på hver brenner"). Når vannet når kokepunktet, senkes flammen slik at vannet ikke koker over. For å unngå forbrenning eller at platetoppen tar skade, må alle beholdere eller takker plasseres innenfor kokeplatens utvendige diameter. Alle beholdere må ha flat og glatt bunn. Ved bruk av fett eller olje, vær ekstremt forsiktig så det ikke overopphetes og tar fyr. Hvis flammen slukkes av seg selv, slå av kontrollbryteren og vent i minst 1 minutt før du prøver å tenne brenneren på nytt. 8.3 Diameteren til beholderne som skal brukes på hver brenner BRENNERE MIN.- OG MAKS. cm) i 4-5 sekunder, deretter åpnes døren helt. ovnen varmes opp i fem minutter før maten settes inn. bør brukes et ildfast fat for å samle fett. elektriske grillen og gassovnen kan ikke brukes samtidig. godt og tørk av med en myk klut eller semsket skinn Matflekker eller rester Bruk ikke metallsvamper eller skarpe skraper, da de vil skade overflaten. Bruk vanlige, ikke-slipende produkter til stål og et tre- eller plastredskap om nødvendig. Skyll godt og tørk av med en myk klut eller semsket skinn. La ikke rester av sukkerholdige matvarer (f.eks. syltetøy) sette seg i ovnen. Hvis det får sette seg over for lang tid, kan det skade emaljebelegget Rengjøring av platetoppens komponenter Gitrene Fjern gitrene og rengjør dem i varmt vann med et ikke-slipende vaskemiddel. Pass på at eventuelle avleiringer fjernes. Sett dem tilbake på platetoppen. Kontinuerlig kontakt mellom gitrene og flammen kan føre til at emaljen ved varme steder endres. Dette er helt naturlig og påvirker ikke komponentens funksjonsevne Brennerdekslene og flammesprederkronene Dekslene og flammesprederkronene kan trekkes ut for å gjøre det enkelt å holde rent. Vask dem i varmt vann med ikke-slipende vaskemiddel og vær nøye med å fjerne eventuelle avleiringer. Vent til de er helt tørre. ADVARSEL: Vask ikke disse komponentene i oppvaskmaskin. Brennerne kan legges i bløt i varmt vann og vaskemiddel. Sett flammesprederkronene på plass. Pass på at de sitter i husene sine med de respektive dekslene og at flammesprederhullene A tilsvarer tennpluggene og termoelementene Tennpluggene og termoelementene For at tennpluggene og termoelementene skal fungere riktig, må de alltid være rene (gjelder modeller som er utstyrt med disse). Sjekk dem regelmessig og rengjør med en fuktig klut hvis det er nødvendig. Eventuelle tørre restkonsentrasjoner kan fjernes med en tannpirker eller en nål. 27 Instruksjoner til brukeren Rengjøring av ovnen For å oppnå best vedlikehold av ovnen, må den rengjøres regelmessig etter avkjøling. Ta ut alle uttakbare deler. Rengjør ovnsristen med varmt vann og ikke-slipende rengjøringsmiddel. Skyll og tørk av Dørglass Dørglasset bør alltid holdes rent. Bruk absorberende kjøkkenpapir til å gjøre rent. Ved vanskelige flekker brukes en fuktig svamp med vanlig rengjøringsmiddel til å gjøre rent. Ved rengjøringen må apparatet tørkes skikkelig, fordi rengjøringsmiddel og vanndråper kan skade apparatets funksjon og utseende. 28 Instruksjoner til brukeren 12. EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD Ovnen kan kreve ekstraordinært vedlikehold eller utskifting av deler utsatt for slitasje, f.eks. tetninger, lyspærer, osv. Instruksjonene nedenfor beskriver hvordan disse mindre vedlikeholdsoppgavene skal gjennomføres. Før eventuelt vedlikeholdsarbeid utføres må apparatet kobles fra strømmen Smøring av kranene Over tid kan kranene være vanskelige å dreie eller de kan være blokkert. Rengjør disse innvendig og ha på smørefett. Denne operasjonen bør utføres av en kvalifisert tekniker Utskifting av lyspæren Fjern dekslet A ved å vri mot klokken, skift lyspæren B med en annen lignende lyspære (25 W). Sett dekslet A på plass igjen. Bruk kun lyspærer beregnet på ovner (T 300 C) Fjerne døren Hold i døren med begge hendene ved hengslene A på begge sider og løft spakene B. Løft opp døren i ca. 45 vinkel og ta av. For å sette på plass igjen, skyv hengslene A inn i sporene, slipp døren og slipp spakene B Gummilisten på ovnsdøren Gummilisten kan fjernes når det skal utføres grundig rengjøring av ovnen. Ta av døren før listen fjernes, som beskrevet overfor. Når døren er tatt av, løftes klaffene i hjørnene som vist i figuren. 29 Instruksjoner til installatøren 13.INSTALLASJON AV APPARATET Det er lovbestemt at alle gassovner skal installeres av kompetente personer. Ovnen kan plasseres mot vegger høyere enn platen, i en avstand på minst 50 mm fra siden av ovnen,som vist i tegningene A og B som gjelder installasjonsklassene. Det må være en avstand på minst750 mm til vegger eller ventilatorviftehetter som er montert over platene Elektrisk tilkobling Sjekk at spenningen og ledningens størrelse tilsvarer karakteristikkene vist på platen som er festet på apparatets bakre beskyttelsesdeksel. Denne platen må aldri fjernes. Hvis apparatet er koblet til strømforsyningen ved hjelp av en fast strømforbindelse, installeres en flerpolet bryter på ledningen med en kontaktåpning som er lik eller større enn 3 mm i nærheten av apparatet, og lett tilgjengelig. Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5

18 Kobling til strøm kan være fast eller med støpsel og kontakt. I sistnevnte tilfelle må støpsel og kontakt være egnet for ledningen som brukes og i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Uansett hvilken type kobling som brukes, er det absolutt obligatorisk at komfyren jordes. Før det kobles til strøm, pass på at ledningen er godt jordet. Unngå bruken av reduktorer, adaptere eller shunter. For drift med 220/240V~: Bruk en H05RR-F type trekjernekabel med et tverrsnitt på 3 x 1,5 mm2. Enden av kabelen som skal kobles til apparatet må utstyres med en jordledning (gulgrønn) som er minst 20 mm lenger. Produsenten frasier seg alt ansvar for skade påført personer eller gjenstander som følge av at ovennevnte forskrifter ikke er overholdt Ventilasjonskrav Apparatet kan kun installeres i rom med konstant lufting, som foreskrevet av gjeldende standarder. I rommet hvor apparatet installeres må det være en tilstrømning av luft som er tilstrekkelig for gassforbrenningen og for luftingen av rommet. Lufteåpningene, beskyttet med gitter, må være dimensjonerte i samsvar med gjeldende standarder, og plasserte slik at de ikke kan tildekkes, selv ikke delvis Utslipp av forbrenningsproduktene Utslippet av forbrenningsproduktene må være garantert med ventilatorer koblet til et røkrør med naturlig og sikkert avtrekk, eller med tvungen utsuging. Et effektiv utsugingssystem krever en nøyaktig prosjektering og utføring av en erfaren spesialist i samsvar med posisjonene og avstandene oppgitt av standardene. Etter utført installasjon må installatøren utstede en samsvarserklæring. 30 Instruksjoner til installatøren 13.4 Gasstilkobling Tilkoblingen med gummislange som er i samsvar med gjeldende standarder må utføres slik at slangens lengde ikke overstiger 1,5 m. Pass på at slangen ikke kommer i kontakt med bevegelige deler eller klemmes. Slangen må ha en innvendig diameter på 8 mm for FLYTENDE GASS, og 13 mm for METANGASS og BYGASS. Kontroller at alle kravene overholdes: Slangen må være festet til slangeholderen med sikkerhetsklemmer. Slangen må ikke i noen punkt komme i kontakt med varme vegger (maks. 50 C). Slangen må ikke utsettes for strekk eller spenning, og må ikke bøyes eller innsnevres. Slangen må ikke komme i kontakt med skarpe ting eller kanter. Hvis slangen ikke er helt tett og forårsaker gasslekkasjer i rommet, må du ikke prøve å reparere den: Den må byttes ut med en ny. Kontroller at slangen ikke er gått ut på dato. Utløpsdatoen er merket av på slangen. det brukes LPG-gass, må bajonettslangen være merket med røderinger Tilkobling for flytende gass Bruk en trykkregulator som er i samsvar med gjeldende standard, og utfør tilkoblingen til gassflasken ihenhold til forskriftene oppgitt i gjeldende standard. Forsikre deg om at matetrykket overholder verdiene oppgitt i tabellen i avsnitt " 14.2 Tabeller overbrennernes og brennerspissenes karakteristikker". Stram den lille slangeholderen F til den store slangeholderen A. Koble det hele til gasskoblingen B og sett pakningen C innimellom. Fest endene på gummislangen H til slangeholderen A+F og til utløpskoblingen på flaskens trykkreduksjonsventil. Fest enden av slangen H til slangeholderen A+F med klemmen I som er i samsvar med gjeldende standard. 31 Instruksjoner til installatøren 14. TILPASSE TIL FORSKJELLIGE TYPER GASS Før det utføres rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid må apparatet kobles fra strømmen. Komfyren er forhåndsinnstilt for bygass G110 (III1a2H3B/P) med et trykk på 8 mbar. Hvis komfyren skal brukes med andre typer gass, må brennerspissene skiftes ut og minimumsflammen justeres på gasskranene. For å skifte brennerspisser, følg instruksjonene nedenfor: 14.1 Skifte brennerspisser på platetoppen 1 Trekk ut gitrene og fjern alle deksler og flammesprederkronene. 2 Løsne på brennerspissene med en 7 mm pipenøkkel. 3 Skift ut brennerspissene i henhold til typen gass som skal brukes og beskrivelsen i avsnittet "14.2 Tabell for brenner- og brennerspissegenskaper". 4 Sett brennerne på plass i riktig posisjon. 32 Instruksjoner til installatøren Tabell for brenner- og brennerspissegenskaper Brenner Merket varmeeffekt (kw) Brennerspissdiameter 1/100 mm Ekstra Halvrask Trippelkrone Brenner 1,0 1, Merket varmeeffekt (kw) FLYTENDE GASS - G30/G31 28/37 mbar Omføring 1/100 mm Redusert strømningshastighet (W) Strømningshastighet g/h G Strømningshastighet g/h G BYGASS - G110 8 mbar Brennerspissdiameter 1/100 mm Redusert strømningshastighet (W) Ekstra Halvrask Trippelkrone Brenner 1,0 1, Merket varmeeffekt (kw) NATURGASS - G20 20 mbar Brennerspissdiameter 1/100 mm BRENNERE Redusert strømningshastighet (W) Min.- og maks. diameter (i cm) Ekstra Halvrask Trippelkrone 1,0 1, Plassering av brennere på platetoppen 1. Ekstra 2. Halvrask 3. Trippelkrone 33 Instruksjoner til installatøren 15. SLUTTOPERASJONER Når spissene er skiftet ut, settes flammesprederkronene, brennerdekslene og gitrene tilbake på plass. Etter å ha justert i forhold til en annen type gass enn den som er forhåndsinnstilt, skiftes gassjusteringsetiketten som er festet til apparatet med en etikett som stemmer med den nye gassen. Denne etiketten følger med i pakken sammen med brennerspissene Regulere platebrennerens minimumsnivå for naturgass Tenn brenneren og slå den over på minimumsposisjonen. Trekk ut gasskranbryteren og drei justeringsskruen på siden av kranstangen til riktig minimumsflammer er oppnådd. Skift ut bryteren og sjekk brennerflammestabilitet: Når bryteren dreies raskt fra maksimums- til minimumsposisjonen, skal ikke flammen slukkes. Gjenta operasjonen på alle gasskranene. Når det gjelder modeller med ventiler, hold bryteren på minimumsnivå i ca. 1 minutt for å holde flammen tent og for å aktivere sikkerhetsanordningen Regulere platebrennerens minimumsnivå for flytende gass For å kunne regulere minimumsnivået i forhold til flytende gass, må skruen på siden av kranstangen dreies med klokken hele veien rundt. Omføringsdiametrene for hver enkelt brenner vises i avsnittet "14.2 Tabell for brenner- og brennerspissegenskaper". Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5

19 Powered by TCPDF ( Når justeringen er fullført, gjenopprett forseglingen på omføringene ved hjelp av maling eller lignende materialer Montere øvre list på baksiden (der det er aktuelt) Løsne skruene A som sitter under listen. Løsne på mutterne B. Plasser listen over toppkanten og pass på at stiftene C rettes inn med hullene D. Fest listen til toppkanten ved å stramme skruene E. 34. Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5

Din bruksanvisning SMEG CX66EMS5

Din bruksanvisning SMEG CX66EMS5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SMEG CX66EMS5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SMEG CX66EMS5 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Din bruksanvisning SMEG MC30RA http://no.yourpdfguides.com/dref/3528212

Din bruksanvisning SMEG MC30RA http://no.yourpdfguides.com/dref/3528212 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SMEG MC30RA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SMEG MC30RA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

DISSE INSTRUKSJONENE ER KUN GYLDIGE I DESTINASJONSLANDENE HVIS IDENTIFIKASJONSSYMBOL ER Å FINNE PÅ FORSIDEN AV DENNE BRUKSANVISNINGEN.

DISSE INSTRUKSJONENE ER KUN GYLDIGE I DESTINASJONSLANDENE HVIS IDENTIFIKASJONSSYMBOL ER Å FINNE PÅ FORSIDEN AV DENNE BRUKSANVISNINGEN. Innholdsfortegnelse 1. SIKKERHETS- OG BRUKSADVARSEL 20 2. PLASSERING AV PLATETOPPEN 22 3. TILPASNING TIL FORSKJELLIGE GASSTYPER 28 4. AVSLUTTENDE OPERASJONER 30 5. BRUK AV PLATETOPPEN 31 6. RENGJØRING

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FARE: ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER DIN OG ANDRES SIKKERHET ER VELDIG VIKTIG. I bruksanvisningen og på apparatet finnes det viktige sikkerhetsmeldinger som må leses og følges. Dette er et varselsymbol for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. INSTRUKSJONER FOR BRUKEREN: Angir bruksråd, beskrivelse av betjeningene og korrekt rengjøring og vedlikehold av produktet.

Innholdsfortegnelse. INSTRUKSJONER FOR BRUKEREN: Angir bruksråd, beskrivelse av betjeningene og korrekt rengjøring og vedlikehold av produktet. Innholdsfortegnelse. BRUKERINFORMASJON... 20 2. SIKKERHETSREGLER... 2. BESKYTTELSE AV MILJØET... 2 4. BRUK AV PLATETOPPEN... 24 5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 26 6. PLASSERING AV PLATETOPPEN... 27 7.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. INSTRUKSJONER FOR BRUKEREN: Angir bruksråd, beskrivelse av betjeningene og korrekt rengjøring og vedlikehold av produktet.

Innholdsfortegnelse. INSTRUKSJONER FOR BRUKEREN: Angir bruksråd, beskrivelse av betjeningene og korrekt rengjøring og vedlikehold av produktet. Innholdsfortegnelse 1. BRUKERINFORMASJON... 22 2. SIKKERHETSREGLER... 24 3. BESKYTTELSE AV MILJØET... 26 4. BRUK AV PLATETOPPEN... 27 5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 29 6. PLASSERING AV PLATETOPPEN...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Innholdsfortegnelse DISSE INSTRUKSJONENE ER GYLDIGE BARE FOR BESTEMMELSESLAND SOM ER OPPFØRT PÅ HÅNDBOKENS OMSLAGSSIDE.

Innholdsfortegnelse DISSE INSTRUKSJONENE ER GYLDIGE BARE FOR BESTEMMELSESLAND SOM ER OPPFØRT PÅ HÅNDBOKENS OMSLAGSSIDE. Innholdsfortegnelse 1. REGLER FOR SIKKERHET OG BRUK 20 2. POSISJONERING I BENKEPLATEN 22 3. TILPASNING TIL ANDRE GASSTYPER 28 4. AVSLUTTENDE ARBEIDSOPERASJONER 30 5. BRUK AV PLATETOPPEN 31 6. RENGJØRING

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Innholdsfortegnelse DISSE ANVISNINGENE ER GYLDIGE BARE FOR DE BESTEMMELSESLAND SOM ER ANGITTE PÅ OMSLAGSSIDEN TIL DENNE HÅNDBOKEN.

Innholdsfortegnelse DISSE ANVISNINGENE ER GYLDIGE BARE FOR DE BESTEMMELSESLAND SOM ER ANGITTE PÅ OMSLAGSSIDEN TIL DENNE HÅNDBOKEN. Innholdsfortegnelse 1. SIKKERHETSREGLER OG REGLER FOR BRUK 22 2. PLASSERING I BENKEPLATEN 24 3. ELEKTRISK TILKOPLING 26 4. GASSTILKOBLING 27 5. TILPASNING TIL FORSKJELLIGE GASSTYPER 29 6. AVSLUTTENDE ARBEIDSOPERASJONER

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. INSTRUKSJONER FOR BRUKEREN: Angir bruksråd, beskrivelse av betjeningene og korrekt rengjøring og vedlikehold av produktet.

Innholdsfortegnelse. INSTRUKSJONER FOR BRUKEREN: Angir bruksråd, beskrivelse av betjeningene og korrekt rengjøring og vedlikehold av produktet. Innholdsfortegnelse 1. BRUKERINFORMASJON... 26 2. SIKKERHETSREGLER... 28 3. BESKYTTELSE AV MILJØET... 30 4. BRUK AV PLATETOPPEN... 31 5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD... 33 6. PLASSERING AV PLATETOPPEN...

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

INSTRUKSJONER OG RÅD FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD AV GASS- ELLER BLANDETE PLATETOPPER TIL INNBYGGING I GLASS

INSTRUKSJONER OG RÅD FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD AV GASS- ELLER BLANDETE PLATETOPPER TIL INNBYGGING I GLASS INSTRUKSJONER OG RÅD FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD AV GASS- ELLER BLANDETE PLATETOPPER TIL INNBYGGING I GLASS Kjære kunde, takk skal du ha for at du valgte et av våre produkter. Vi er overbevist

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer