3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN"

Transkript

1 Designhåndbok for NRK Sist endret: KOMMUNIKASJONSDESIGN 3.1 Innledning side Kontordokumenter og administrasjonsobjekter side Brev side Elektronisk brev side Telefaks side Kortbrev side Notater side E-post side Korrespondansekort side Konvolutter side Visittkort side Blanketter side Stillings- og kunngjøringsannonser side Stillingsannonser side Presentasjonsverktøy side Presentasjoner i PowerPoint side Brosjyrer og andre publikasjoner side Overordnet side Logo og signaturer side Skrift og typografi side Format og «grid» side Farger og grafiske sekundærelementer side Illustrasjoner og grafiske fremstillinger side 49

2 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 2 Sist endret: Innledning 3.1 INNLEDNING Med kounikasjonsdesign menes her utforming av budskap om bedriften og dens produkter. Begrepet omfatter også interninformasjon og administrativ kounikasjon i form av brev og notater. Hensikten med å ha regler på dette området er at NRK skal fremstå som en samordnet, profesjonell mediebedrift som er gjenkjennelig i sin mangfoldighet. Målet med en samordnet visuell profil for NRK er å: styrke NRKs omdøe og konkurranseevne gjennom styrking av NRKs profil og merkevareverdi styrke internt samhold gjennom styrking av NRKs identitet oppnå besparelser gjennom rasjonalisering av utformings- og produksjonsprosesser «Kontordokumenter og administrasjonsobjekter» er første kapittel i denne delen. Her gis det veiledning i hvordan brev, telefaks, notater m.m. skal settes opp visuelt ved hjelp av ferdige maler som finnes på NRKs servere. Det vises hvordan visittkort ser ut og hvordan de bestilles. Ut fra behov vil det bli laget maler for veiledninger, håndbøker, blanketter, merking av kassetter osv. De fleste av disse objektene har fått en felles basisutforming for hele bedriften, både for å kounisere ett NRK og for å rasjonalisere. Samtidig er det mulighet for å individualisere ved bruk av signaturer. Se del 2.0 av håndboken. «Stillings- og kunngjøringsannonser» viser forskjellige maltyper for ulike behov. «Presentasjonsverktøy» vil gi råd om utforming av transparenter og powerpoint-presentasjoner. Som del av designhåndboken vil det ligge forskjellige maler medarbeiderne selv kan bygge videre på. I kapitlet som heter «Informasjon og markedsføring i trykte medier», vil det bli gitt råd og raer for utforming av trykksaker og annonser. Kapitlet «Informasjon og markedsføring gjennom andre medier» vil blant annet omhandle utstillinger og stands. Promo på egne fjernsyns-, radioog internettkanaler behandles i egne kapitler i håndboken. Ansvarlig for designprograet tar gjerne imot ønsker om andre områder/problemstillinger håndboken skal omhandle.

3 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 3 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter 3.2 KONTORDOKUMENTER OG ADMINISTRASJONSOBJEKTER Brev Illustrasjonen under viser et ferdig brev fra NRK. På de neste sidene blir det vist hvordan man går frem for å sette opp et slikt brev. Designavdelingen Kostymedesign Bamer Fashion Att. Arne Bamer dy Pb. 392 Økern 0513 OSLO Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl. 1 Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Dato: 6. april 2000 Bestilling av metervare Returnerer herved stoffprøver lånt fra deres showroom den Vi har valgt den trykkede fløyelen artikkelnr , i farvenr. 35 og 21. Bredden på stoffet er ikke oppgitt på prøven, men de øvrige kvalitetene i sae serie er oppgitt til 150 og jeg har derfor lagt det til grunn for bestillingen. Hvis leverandøren ikke har denne kvaliteten tilgjengelig på lager, ber jeg om rask tilbakemelding med en oversikt over alternativer. Bestiller herved 7.5 meter av nr. 35 og 4 meter av nr. 21. Leveransen kan merkes FUHA 2500/00. Med vennlig hilsen Arild Gundhus Fagleder

4 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 4 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Elektronisk brevmal For å finne brevmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK brev». Da koer menyen som vist til venstre. Velg hvilket språk brevet skal være på. Fyll inn feltene. Dersom det ikke skrives noe i feltene «Deres ref.» eller «Vår ref.», vil heller ikke disse ledetekstene koe frem på brevet. Første side av brevet skal skrives ut på fortrykket ark. De øvrige sider på hvitt. Pass på at skriveren henter ark fra de riktige skuffene. Første gang det skal skrives brev eller telefaks med elektronisk mal, må menyen «Brukerinformasjon» fylles ut. Menyen er vist til venstre. Om det skal benyttes bare NRK-logo eller en signatur (f.eks. NRK Produksjon), er avhengig av hvor brevskriveren arbeider (se rullgardinmeny nederst til venstre). Det kan settes inn navn på inntil to øvrige organisasjonsnivåer under «Org. enhet». De riktige betegnelsene finnes på Torget. Menyen skiller mellom «Besøksadresse» og «Postadresse». Den første er gateadressen, den andre er en eventuell postboksadresse, med postnr. og -sted. E-postadressen som skal brukes på brevark, er den som tilhører organisasjonsenheten. Om det ikke finnes en slik, eller annen grunn tilsier det, kan brevskriverens e-postadresse benyttes.

5 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 5 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Fortrykte brevark Fortrykte ark er felles for hele NRK. De bestilles på sentrallageret på Marienlyst. Første side av brevet skrives på disse. Side to og utover skrives på hvitt ark. Pagina benyttes f.o.m. side to: «2» står nederst til høyre på arket. Fortrykket brevark Skrift og oppsett Avsenderinformasjon skrives ut i News Gothic MT 8p. normal, med fet for første organisasjonsenhetsbetegnelse. Brevtekst er Times New Roman 12p. normal, med fet i brevtittel. Andre skrifter eller grader er ikke tillatt i vanlig brevtekst. Faste elementer i den elektroniske malen: NRK-logo eller -signatur som grafikkfil (wmf-format). Signatur er 91% mindre enn NRK-logo; organisasjonsenhetsbetegnelse i to nivåer. Det benyttes ett eller to nivåer etter hvor i organisasjonen brevet skrives; post- og besøksadresser; telefon(er) og telefaks; e-postadresse. Her benyttes organisasjonsenhetens e-postadresse. Om det ikke finnes en e-postadresse for enheten, eller annen grunn tilsier det, brukes brevskriverens e-postadresse; foretaksnuer; webadresse. Her kan organisasjonsenhetens webadresse føyes til ledetekst: «Deres ref./dato», «Vår ref.», «Dato». Dette blir bare skrevet ut om det er fylt inn tekst i disse feltene. Brevskriverens funksjonstittel blir automatisk skrevet under personnavn på slutten av brevet. Det skal ikke påføres andre avsenderopplysninger. Brevmal finnes på norsk, samisk og engelsk. Eksempel på brev finnes på de neste sidene.

6 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 6 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Brevmal All farge på arket er fortrykket. Alt som er svart, påføres av brevskriverens skriver. Angivelsene i rød skrift viser marger og plassering av logo/signatur, brettemerke og skrift, målt i millimeter fra papirkant. Disse margene ligger i den elektroniske malen , Personal- og organisasjonsstab Personal- og organisasjonsdirektøren Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl Datatilsynet Postb Dep 0034 OSLO Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA 87 Vår ref.: Dato: EL/bl J.nr april 2000 Søknad om konsesjon for elektronisk registrering av ansattes tidsforbruk, jf personregisterloven 9 første ledd 1. Innledning Norsk rikskringkasting AS (heretter benevnt NRK) søker med dette konsesjon for elektronisk registrering av alle ansattes tidsforbruk, jf personregisterloven 9 første ledd. Vi har tidligere tatt opp spørsmålet om innføring av et såkalt timeregistreringssystem i vårt brev datert 8. januar og i møte med Deres representanter den 1. juli d.å. 2. Bakgrunn for søknaden NRK er inne i en omstillingsprosess som er nødvendiggjort av økt konkurranse, en rivende teknologisk utvikling og en raskere vekst i kostnadene enn i våre inntekter. For å oppnå en tilfredsstillende kostnadsoversikt er det nødvendig å registrere de totale kostnader som medgår til våre produksjoner. Vi har derfor fra og med 1999 innført et timeregistreringssystem som muliggjør en slik oversikt i deler av organisasjonen. Hittil er systemet basert på at registreringen som kan relateres til individnivå, kun skjer på papir og utføres av den enkelte medarbeider selv. 20 Pr er hensikten å gjennomføre timeregistreringssystemet for resten av NRKs organisasjon. For å oppnå et funksjonelt og hensiktsmessig registreringssystem er det svært ønskelig at den enkelte medarbeider selv registrerer sine data direkte inn i systemet ved hjelp av sin PC. Gjennom tidligere dialog med Datatilsynet har vi forstått at tilsynet anser et slikt elektronisk tidsregistreringssystem som et personregister som ikke omfattes av konsesjonsfritaket for personalregistre, gitt i forskrift av 21. desember , og at det følgelig kreves konsesjon for etablering og drift av registeret. 25

7 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 7 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Pagina, som settes i nedre høyre hjørne, starter f.o.m. side to. Venstre-, høyre- og bunnmarg er de sae som på side en NRK har også forstått det slik at Datatilsynet primært ønsker at det for etablering av slike elektroniske registre, inngås avtale mellom bedriften og de ansattes organisasjoner. NRK har over lenger tid ført forhandlinger med bedriftens fagorganisasjoner. Vi har ennå ikke lykkes i å få slike avtaler i havn, men forhandlingene er nå tatt opp igjen etter at detaljene i systemet, slik det er utformet for hele bedriften, nå er klare. Årsaken til dette, skal vi koe tilbake til avslutningsvis. 3. Nærmere om registreringssystemet som skal innføres i hele NRK NRKs produksjoner er ressurskrevende også med hensyn til personytelser. For å kunne fastsette komplette kalkyler for kostnadene ved våre produksjoner samt foreta regnskapsmessig oppfølgning, er det derfor tvingende nødvendig å kunne allokere arbeidsinnsatsen til de enkelte produksjoner. NRKs styre har derfor besluttet å videreutvikle bedriftens økonomistyringssystem til også å omfatte timekostnadene for de medarbeidere som er involvert i produksjonene. Dette er besluttet gjennomført i saenheng med innføring av et såkalt internhandelssystem, der selskapets interne tjenester verdsettes og internfaktureres. Eksempelvis vil NRK Fjernsynet "kjøpe" kameratjenester fra en adskilt Ressursdivisjon. Timeprisene fremkoer ved at man dividerer de totale personalkostnader samt overheadkostnadene på det totale antall produksjonstimer (alt i kalkulatoriske tall). På denne måte vil de totale kostnadene ved en produksjon synliggjøres og bedre beslutningsgrunnlaget for våre prioriteringer, samt at det etableres erfaringsdata for videreutvikling av økonomistyringen og planleggingen av nye prograer. Timeregistreringen skjer enten gjennom det system vi i lengre tid har hatt for turnusplanlegging - kalt X98 - eller via en egen modul i et nyinnkjøpt system, Maconomy time/sak. (Grunnlaget for utbetaling av korrekt variabel lønn til den enkelte arbeidstaker som arbeider i turnus, skjer også i dag basert på X98.) Maconomy time/sak er et system på linje med tilsvarende systemer som også leveres av andre leverandører (f.eks Agresso) og som brukes i de fleste prosjektbaserte bedrifter i Norge i dag. Vi finner eksempelvis tilsvarende, eller mer avanserte, systemer innen engineering, oppdragsforskning, konsulentvirksomhet, etc. 20 Med vennlig hilsen Einar Li Personal- og organisasjonsdirektør 2. vedlegg Kopi: TF, KL, NRKj, Norsk Musikerforbund, Norske Sivilingeniørers Forening ved NRK

8 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 8 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Eksempler på brev med samlesignatur, distriktssignatur og brev fra Sami Rádio. Når det benyttes bare én organisasjonsenhetsbetegnelse, vil denne starte på linje to (ref. NRK Sámi Radio og NRK Møre og Romsdal). Produksjonsavdelingen Marked og plan Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl. 1 Fjernsynskanalen as Postboks TVBYEN Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Dato: 6. april 2000 Tilbud om leie av stort fjernsynsstudio Distriktsredaktøren Postadresse: 6025 Ålesund Besøksadresse: Parkgt. 6 Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Dato: 6. april 2000

9 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 9 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Elektronisk brev Det kan genereres elektronisk brev med bakgrunn som ordinært brevark for bruk til e-postvedlegg. Dette brevet har ikke underskrift. Fargeutskrift av elektronisk brev skal ikke benyttes som erstatning for ordinært brevark. For å finne mal for elektronisk brev; gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny».

10 Bodø Glimt - SV Werder Bremen Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 0 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Telefaks Det finnes to fakstyper. Disse er utformet likt: for utskrift og mating i telefaksapparat for direkte sending fra PC Under mottakerens telefaksnr kan det skrives en henvisning om å returnere telefaksen dersom den er feilsendt. Dersom man ønsker å skrive en faks for hånd, kan det skrives ut et blankt telefaksark med avsenderangivelser. Illustrasjonen under viser en ferdig telefaks fra NRK på engelsk. På de neste sidene blir det vist hvordan man går frem for å sette opp en slik faks. Production department Market and planning ARD Att. Ingrid Allershausen Telefax no Postal address: N-0340 Oslo Visiting address: Bj. Bjørnsons pl. 1 Switchboard: Telefax: Tel. direct: Mobile: Telefax Norwegian Broadcasting Corporation Org.no.: NO MVA Number of pages: Date: 1 April Dear Ingrid Thank you for your fax I received yesterday. Our latest offer that you should have received yesterday, includes all the items you have listed in your fax, except for the items: Podium 4 x 4 m and 1 camera tower - height 5 m. These will be delivered from a company in Trondheim. These items are ordered and will be build on wednesday. At the moment I have not got any price for those. By the way, could you please inform your booking-office to fax me all the lines, telephones satelite and transponder detailes that you have booked. The booking office have promised to fax me that, but I have not received anything yet. I have to get it today, because I leave for Trondheim early tomorrow morning. Yours sincerely Erik Frafjord Consultant

11 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 1 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Elektronisk telefaksmal For å finne telefaksmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK telefaks». Da koer menyen som vist til venstre. Velg hvilket språk faksen skal være på. Fyll inn feltene. Dersom det ikke skrives noe i feltene «Deres ref.» eller «Vår ref.», vil heller ikke disse ledetekstene koe frem på faksen. Telefaksen skrives ut på hvitt ark. Første gang det skal skrives telefaks eller brev med elektronisk mal, må menyen «Brukerinformasjon» fylles ut. Se kapittel Skrift og oppsett Avsenderinformasjon skrives ut i News Gothic MT 9p. normal, med fet for første organisasjonsenhetsbetegnelse. Telefakstekst er Times New Roman 12p. Faste elementer i den elektroniske malen: grafikkfil med sekundærelementer (wmf-format); NRK-logo eller -signatur som grafikkfil (wmf-format); organisajonsenhetsbetegnelse i to nivåer. Det benyttes ett eller to nivåer etter hvor i organisasjonen telefaksen skrives; post- og besøksadresser; telefon(er) og telefaks; e-postadresse. Her benyttes organisasjonsenhetens e-postadresse. Om det ikke finnes en e-postadresse for enheten, eller annen grunn tilsier det, brukes telefaksavsenderens e-postadresse; foretaksnuer; webadresse. Her kan organisasjonsenhetens webadresse føyes til beskrivelse: «Telefaks» i News Gothic MT 14p. fet; ledetekst: «Antall sider», «Deres ref./dato», «Vår ref.», «Dato». Blir bare skrevet ut om det er fylt inn tekst i disse feltene. Telefaksavsenderens funksjonstittel blir automatisk skrevet under personnavn på slutten av telefaksen. Det skal ikke påføres andre avsenderopplysninger. Telefaksmal finnes på norsk, samisk og engelsk. Eksempel på telefaksmal finnes på neste side.

12 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 2 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Telefaksmal Angivelsene i rød skrift viser marger og plassering av logo/signatur og skrift, målt i millimeter fra papirkant. Disse margene ligger i den elektroniske malen ,2 10,2 67 Personal- og organisasjonsstab Subtopia as Att. Stein Øvre Telefaks Telefaks Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl. 1 Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Antall sider: Dato: 1 7. april 2000 Designhåndbok for NRK Viser til møte tirsdag og bekrefter at NRKs designhåndbok skal produseres i filformatet PDF og legges inn i NRKs internettserver. I en start- og innkjøringsfase vil tilgangen være åpen for alle, men etter hvert vil vi vurdere å passordbeskytte området. Alle NRKmedarbeidere vil alltid ha direkte adgang via intranettet «Torget». Det vil bli produsert allmenn informasjon om designprograet på vanlige internettsider i tillegg. Med vennlig hilsen 20 Petter T Moshus Designsjef 25

13 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 3 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Kortbrev Det er et behov i organisasjonen for en type kortbrev der det kan krysses av for alternativer og/eller skrives en kort beskjed for hånd som vist nedenfor. På slike blanketter er det også behov for avsenderangivelser. Slike blanketter skal ikke lenger fortrykkes på trykkeri, men kan produseres av den enkelte medarbeider selv på en enkel måte. Illustrasjonen under viser eksempel på kortbrev , Personal- og organisasjonsstab Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Kortbrev Dato: Haster... Ifølge avtale... Til orientering, kan beholdes... Vennligst ring... Til orientering, bes returnert... Takk for lånet... Til godkjenning... Ber om koentar innen... Tabulator: Med vennlig hilsen Petter T Moshus Designsjef 25

14 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 4 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Man kan enten velge en ferdig kortbrevmal eller lage egen mal med andre avkrysningsalternativer. Når man har valgt type kortbrev, skrives det ut et tilstrekkelig antall på det fortrykte arket som brukes til brevark. For å finne den ferdige kortbrevmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK kortbrev». Malen henter avsenderopplysninger fra det brukeroppsettet som er laget for brev og telefaks. Hvis det ønskes andre avkrysningsalternativer eller språkvarianter enn på ferdig mal, kan man lage sin egen variant. Start malen som vanlig. Gjør de endringene du ønsker. Når du skal lagre din nye mal gjør du slik: Velg Fil/Lagre i menyen. Fyll ut nytt filnavn. Under «Filtype», velg «Dokumentmal», og klikk OK. Lagre kortbrevet som et vanlig dokument, på ditt eget område. Skrift og oppsett Avsenderinformasjon skrives ut i News Gothic MT 8p. normal, med fet for første organisasjonsenhetsbetegnelse. Kortbrevtekst er News Gothic MT 11p. normal. Faste elementer i den elektroniske malen: NRK-logo eller -signatur som grafikkfil (wmf-format); organisajonsenhetsbetegnelse i to nivåer. Det benyttes ett eller to nivåer etter hvor i organisasjonen kortbrevet skrives; post- og besøksadresser; telefon(er) og telefaks; e-postadresse. Her benyttes organisasjonsenhetens e-postadresse. Om det ikke finnes en e-postadresse for enheten, eller annen grunn tilsier det, brukes brevskriverens e-postadresse; foretaksnuer; webadresse. Her kan organisasjonsenhetens webadresse føyes til beskrivelse: «Kortbrev» i News Gothic MT 14p. fet. Brevskriverens funksjonstittel blir automatisk skrevet under personnavn på slutten av kortbrevet. Det skal ikke påføres andre avsenderopplysninger.

15 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 5 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Notater Illustrasjonen under viser eksempel på et ferdig notat. Notatet skrives i en elektronisk mal og skrives ut i svart på hvitt papir. For å finne notatmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK notat». Angivelsene i rød skrift viser marger og plassering av grafikk og skrift, målt i millimeter fra papirkant, samt antall linjemellomrom i innledende tekst. Disse margene ligger i malen. 7,2 20 Evt. med signatur 30 Notat To linjer mellomrom Til: PDIR Einar Li Kopi: PFF En linje mellomrom Fra: En linje mellomrom Dato: To linjer Prosjekt samordnet visuell profil/ Petter T Moshus mellomrom Sak: Ny standard for stillingsannonser i hht designprograet I forbindelse med utarbeidelse av designhåndbok for NRK er det utarbeidet ny standard for stillingsannonser med størrelse som de tidligere. Annonsen er nå laget i to versjoner (se vedlegg): med bare NRK-logo med distriktssignatur (NRK-logo pluss DK-navn) Utfra designprograets intensjon kunne en også ha annonsevarianter med samlesignaturene i stedet for bare NRK-logo. Samlesignaturer er nå: og vil bli: NRK Fjernsynet, NRK Radio, NRK Produksjon, NRK Nyheter NRK Kringkasting, NRK Program Oslo, NRK Program Trondheim, NRK Nyheter, NRK Produksjon, NRK Futurum Jeg ber om snarlige synspunkter på dette. 20 Min anbefaling er at vi primært bruker NRK-logoen, at distriktskontorene kan velge å benytte sin signatur i toppen av annonsen eller bare NRK-logo og at det geografiske arbeidssted flettes inn i tittelen på annonseteksten som Bilmekaniker, Tyholt. Én tabulator 25

16 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 6 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Skrift og oppsett Teksten i notatet skrives med News Gothic MT 11p. Andre skrifter eller grader skal ikke brukes i vanlig tekst. Faste elementer i den elektroniske malen: NRK-logo som grafikkfil (wmf-format) tittel: «Notat» satt i News Gothic MT 14p. fet «Til:» «Kopi:» «Fra:» «Dato:» «Sak:» Tekst settes i News Gothic MT 11p. fet. I utgangspunktet er alle notater interne. Dersom innholdet i et notat er av en fortrolig karakter skal notatet merkes «FORTROLIG».Dette skrives på høyre side av arket på sae linje, og med sae skrift, som ordet Notat.

17 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 7 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter E-post For å styrke NRKs visuell profil også gjennom objekter som ikke benytter grafiske elementer som logo, er det vesentlig at NRKs hovedskrift News Gothic MT benyttes gjennomgående. For enklere å ta i bruk denne skriften er det riktig å ha den liggende som førstevalg både i Word, Exel, Powerpoint, i e-postleseren og andre program. Nedenfor beskrives hvordan det gjøres i e-postleseren Outlook. Gå inn i MS Outlook og klikk på «Verktøy» på verktøylinjen. Et sted på den lange rullgardinen finner og velger du «Alternativer». Du får da opp en skjereny og klikker på skillekortet «e-postformat». På midten av denne står overskriften «Meldingsbakgrunn og skrifter». Du velger skrifter. På siden du da får opp, taster du først på «Velg skrift» ved «Når en ny melding skrives». På menyen du da får opp, ruller du deg frem til «News Gothic MT» og velger denne, «Regular» og «10p». Bekreft og gå tilbake til siden før og gjør det sae for valget «Ved svar og videresending». Som ledd i en samordnet visuell profil bør alle NRK-medarbeidere ha et felles oppsett for avsenderangivelse nederst på e-post. Gå til skillekortet «e-postformat» som beskrevet ovenfor. Velg «signatur» nederst på siden. Du velger enten å redigere den du har eller opprette en ny. Signaturen skal være i News Gothic MT, 8p, settes inntil venstre marg og se ut som eksemplet under. Riktige org.enhetsbetegnelser finner du på Torget. NRK Fjernsynet Designavdelingen Kostymedesign Arild Gundhus, fagleder Tel. direkte: Mob.: Post: 0340 Oslo Dersom man ikke tilhører noen «NRK-signatur» og bare har én organisasjonsenhetsbetegnelse, gjøres det slik: NRK Personal- og organisasjonsstab Petter T Moshus, designsjef Tel. direkte: Mob.: Post: 0340 Oslo

18 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 8 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Korrespondansekort Dette kortet har en mer eksklusiv karakter enn de andre kontordokumentene. Det benyttes ved høytidelige/formelle anledninger. Kortet er 210 bredt og 99 høyt. Korrespondansekort bestilles på sentrallageret på Marienlyst. Egen konvolutt følger med kortet. Norsk rikskringkasting as Norwegian Broadcasting Corporation N-0340 Oslo Korrespondansekort (øverst) med tilhørende konvolutt

19 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 9 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Konvolutter Konvolutter med NRK-påtrykk finnes i følgende standardstørrelser: E6/5, C5, C4 og B4. Det benyttes NRK-logo, datterselskapssignatur eller distriktssignatur på konvoluttene. Signaturene og all tekst trykkes i NRKblå, mens de grafiske sekundærelementene trykkes i farge nr. 8b i NRKhvits supplerende skala (Pantone Warm Gray 2 se for øvrig kapittel 2.5 Farger). Unntaket er brune konvolutter, som kun har svart trykk. Her trykkes sekundærelementene i 10% svart. Frankeringsmerke trykkes på konvolutter fra de avsenderne som har slik avtale med Posten. Konvolutter bestilles på NRKs sentrallager på Marienlyst. Illustrasjonen under viser eksempler på konvoluttstørrelser. NRK-logo alene er større enn datterselskaps- og distriktssignatur. Derfor blir det på de neste sidene vist to sett med maler (med mål) på alle konvoluttstørrelsene, både for konvolutter med NRK-logo, og konvolutter med signaturer. Angivelsene i rød skrift på eksemplene på de følgende sidene viser plassering av logo/signatur og skrift, målt i millimeter fra konvoluttkant. E6/ Oslo Postboks 614 Madla 4040 Hafrsfjord Krognesvn Tromsø B4 Ruseløkkveien Oslo C4 C5

20 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 2 0 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Konvolutter E6/5 Adresse settes i News Gothic MT 8p. normal. 10, Oslo 15 7, NRK-logoens pil-element besteer avstanden mellom NRK-logo/signatur og adressetekst (toppen av tekstens x-høyde). Se for øvrig kapittel for nærmere beskrivelse Postboks Porsgrunn 220 Konvolutter C5 pose 10, NRK-logo/signatur, sekundærelementene og adressen settes i sae størrelse som på E6/5. Dette er plassert på sae sted i forhold til øvre venstre hjørne Oslo 15 7, Ruseløkkveien Oslo

21 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 2 1 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Konvolutter C4 pose NRK-logo/signatur, sekundærelementene og adressen settes større enn på E6/5 og C5. Adressen settes i News Gothic MT 11p. normal. 14, Oslo Krognesvn Tromsø

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Exempel på hvordan brev skal skrives

Exempel på hvordan brev skal skrives Brevpapir / side 1 S/H version Hvis det ikke benyttes fargetrykk, gjengis logoen i øverste høyre hjørne i 100% sort. Firma Att.: Adresse By Land Dato Exempel på hvordan brev skal skrives Brødteksten skal

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

Profilhåndbok. logobruk fonter fargevalg slagord/elementer brevark visittkort konvolutter minibrev powerpoint-mal

Profilhåndbok. logobruk fonter fargevalg slagord/elementer brevark visittkort konvolutter minibrev powerpoint-mal Logo Logoen består av en tegning av en sau og geit som er satt sammen med bokstavene NSG. Tegningen er en videreføring av logoen som har eksistert siden 1948. Norsk Sau og Geit står som undertekst for

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Profilhåndbok

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Profilhåndbok Profilhåndbok Logo og farger Spesialfarger, CMYK og RGB PANTONE 287 C100 M69 Y0 K11 RGB 12-45-130 HEX#0C2D82 PANTONE 284 C56 M18 Y0 K0 RGB 139-174-220 HEX#8BAEDC Én spesialfarge PANTONE 287 PANTONE 287

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 26.11.2010 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kom i gang med PowerPoint

Kom i gang med PowerPoint Kom i gang med PowerPoint Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innhold Kom i gang med PowerPoint... 1 Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek... 1 Formål med PowerPoint... 2 Starte, lukke og kjøre en

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

Grafiske retningslinjer. Sig.Halvorsen konsernet

Grafiske retningslinjer. Sig.Halvorsen konsernet Grafiske retningslinjer Sig.Halvorsen konsernet 1. Logobruk 2. Filtype.png Logo for Microsoft sine programmer (word, powerpoint, excel). Denne filtypen kommer uten bakgrunn. Kan brukes til å legge oppå

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

DESIGNHÅNDBOK FOR. Håndbok FIF. www.fagerstrand.no

DESIGNHÅNDBOK FOR. Håndbok FIF. www.fagerstrand.no DESIGNHÅNDBOK FOR Håndbok www.fagerstrand.no Profilhåndbok Fif - Innholdsfortegnelse Logoen 1 Logoens farger 2 Logoen i bruk - brevark 3 - konvolutt 4 - visittkort 5 - faxpapir 6 - vimpel 7 - caps 8 -

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Stillingsannonser. Formater og design. NRK Stillingsannonser Sist endret: 12.09.13

Stillingsannonser. Formater og design. NRK Stillingsannonser Sist endret: 12.09.13 1 Stillingsannonser Formater og design Innhold: Innledning Generellt om stillingsannonser Vanlige annonsemoduler Eksempler Når man lager et nytt format 3 4 5 6 16 Innledning 3 Dette er en innføring i produksjon

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene).

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene). Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok VISUELL KOMMUNIKASJON Designhåndbok INNHOLD Kommunens visuelle profil Logo Farger Skriftsnitt Maler Powerpoint Brev Planer Visittkort Annonse rubrikk 2-spalte Elementer Topp- og bunnstripe Skjeggklokke

Detaljer

Designhåndbok for NRK 10.0 PRODUKTDESIGN, INNKJØPTE BRUKSPRODUKTER / Side 1

Designhåndbok for NRK 10.0 PRODUKTDESIGN, INNKJØPTE BRUKSPRODUKTER / Side 1 Designhåndbok for NRK 10.0 PRODUKTDESIGN, INNKJØPTE BRUKSPRODUKTER / Side 1 Sist oppdatert 20.03.03 10.5 MERKING AV KJØRETØY NRKs kjøretøy blir merket med grafiske elementer, logo og signaturer for å markere

Detaljer

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo PROFILMANUAL Om profilmanualen Denne profilmanualen er laget i forbindelse med Vegetable Films og SSG Studio s lansering av en helt ny filmatisering av H.C. Andersens eventyr Prinsessen på erten. Dette

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer. 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark

1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer. 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark Profilmanual 1.Innledning Innhold: 2.Logo 3.Designelementer 1. Logo 4.Fonter 2. Fargepalett 5.Fargepalett 6.Trykksaker 3. Fonter Trykte medier Brevark 4. Trykksaker Visittkort Brevark Foldere Visittkort

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

P r o f i l h å n d b o k

P r o f i l h å n d b o k Profilhåndbok INNHOLD Innhold forord Symbol og signatur Farger Fonter Designelementer Powerpoint www.spesialenheten.no Visittkort og tjenestebevis Kontortrykksaker Eksponeringsvegger Bildebruk Illustrasjoner

Detaljer