i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20"

Transkript

1 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr Vår i Lillestrøm Foto: Svein O. Eikrem Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus 1

2 Lederen Gunnar Kongsrud Leder LHL Akershus LEDEREN Så sitter jeg igjen som leder av LHL Akershus. Overaskende både på meg selv og andre kanskje. Jeg satt som vara i valgkomiteen fram til årsmøte. Vi hadde som oppgave å komme med forslag på kandidater til styre og utvalg. Dette viste seg å bli en stor utfordring. Forslag på kandidater ble mottatt fra kun to lag. Timer før årsmøte sto vi fortsatt uten forslag på leder og nestleder. I siste time ble det altså slik at Inger Lise Bråthen sa ja til å bli nestleder i tillegg til likemannskoordinator, og da sa jeg ja til et år som leder. Det er ikke lenger slik at medlemmer kjemper for plass i styrer og verv, og det er en trend som må snus var jo et krevende og spennende år. Da var det sykehussaken som var i fokus. I LHL Akershus var det stor motstand mot sykehusplanene, og bakgrunnen for det handler om økonomi. Vi som har vært med noen år har vært med på både opp og nedturer, og det er ikke mange år siden økonomien i LHL var så svak at kraftige nedskjæringer måtte gjennomføres. Nå sies det at dette har endret seg slik at økonomien i dag er god. Vedtaket ble JA til planene med stort flertall på ekstraordinært landsmøte, og da får vi alle forholde oss til det og bidra slik at vi til slutt får et tilbud som er minst like bra som de vi i dag har i Feiringklinikken og Glittreklinikken. I år har vi fått en ny utfordring. Det ble i fjor sendt ut et studiehefte med tema «LHL-en organisasjon i endring». Dette var en høringsrunde med svarfrist 1. juni Et av de sentrale spørsmål lokallagene skulle ta stilling til var, valget mellom fylke eller region. Et overveldende flertall valgte å beholde fylkeslag med fylkesstyre, og legge ned regionstyret. I tillegg skulle det tas stilling til landsmøtehyppighet, -landsstyre eller ikke etc. Forbauset ble mange av oss, da det for kort tid siden kom et nytt studiehefte. Denne gang på sentralstyrets forslag til organisasjonsmodell «LHL- en organisasjon i endring». Veldig mange av de samme spørsmålene, men med annen vinkling. Sentralstyre foreslår å legge ned region, men velger nå også å legge ned fylkeslag med fylkesstyre og opprette et fylkesutvalg på 3-5 personer tilsluttet LHL sentralt. Slik mange av oss ser dette, er det å redusere makt og innflytelse lokallagene i dag har til et minimum. Lokallagene er selve «grasrota» i organisasjonen, og det er faktisk slik at et fylkeslag er lokallagene i fylket som har inngått samarbeid med eget styre. Fylkeslagene skal blant annet påvirke politiske beslutninger i fylke og denne modellen binder lokallagene sammen. Høringsfristen var 25. april. Forslaget har skapt frustrasjon i mange lokal og fylkeslag og som førte til at representanter fra LHL Akershus, LHL Opland, LHL Hedmark og LHL Østfold hadde felles seminar på Øyer. LHL Oslo hadde ikke anledning til å delta, men de representerte med et skriv de hadde forfattet. Konklusjonen ble at et overveldende flertall gikk inn for å beholde fylkeslag slik vi er organisert i dag. Avgjørelsen faller på landsmøte i slutten av oktober. Jeg vil ønske alle lesere av bladet vårt en praktfull vår. Det er så godt å vite at vår og sommer ligger foran oss, for vi gleder oss alle til å gå varmere og lysere dager i møte. Utgiver: LHL Akershus Årgang 21 Nr Ansvarlig annonser: Faktureringsservice AS Sats: Ola Tom Evje Trykk: Oslo Fokustrykk AS Distribusjon: Posten AS LHL Akershus Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog Kontortid: Tirsdag-onsdag-torsdag: Tlf. Torunn: Redaksjonskomité: Gunnar Kongsrud, Torunn Figenschou og Hans Elstad Bladet utgis 2 ganger årlig. 2 i Akershus

3 Ann.OKSYGEN (90x130)_trykk.indd :10 Redaktøren har ordet En periode tok vi en grov analyse av annonsemarkedet for å se muligheten til å ta denne jobben selv, men flere faktorer vanskeliggjør et slikt oppdrag i en frivillig organisasjon som vår. Det var derfor med stor lettelse å bli tipset av LHL Buskerud om en mulig samarbeidspartner innen annonsesalg. Tilbudet om et fortsatt samarbeid med vår grafiker i AMN, ga oss mulighet til å komme raskt i gang igjen og her er vi, også takket være innleggene fra dere i lagene. Ved enhver tid å kjenne til de mest sentrale medlemmene i lagene, prøver vi å ajourføre styrenes sammensetning etter lagenes årsmøter på vinteren. På lagenes årsmøter fremlegges også aktivitetsplanen for kommende sesong. Det er mange fine tilbud om aktiviteter og turer arrangert av lagene i fylket som vårt blad kan formidle ut informasjon om til alle medlemmers postkasser. Og da er det ikke bare de som har anledning til å delta på lagsmøtene som blir orientert. Så håper vi alle LHL medlemmer har en fin og hendelsesrik sesong foran seg, og vi i redaksjonen ønsker dere en riktig god sommer. i Akershus Hvor ble det av Bladet vårt? Lagene ga oss stoff til en utgave i fjor høst, men dessverre ble det ikke økonomi til aktivitetene som ville gi et blad i medlemmenes postkasser før jul. Våre gode samarbeidspartnere måtte dessverre legge inn årene i fjor sommer og meget skyldtes en svikt i annonsesalget som er hovedkilden til en utgivelse av bladet. Kostnadsfri ordning for oksygenbrukere OKSYGEN på utenlandsreise UTLÅN AV oksygenutstyr HJELP MED søknader REISEERFARINGER: Dere har gjort det mye lettere for meg å reise. Flott gjort. Det var ingen problemer i Tyrkia! Takknemlig hilsen oksygenbruker. RING OSS for en uforpliktende samtale. Vi svarer på alle spørsmål! Tlf:

4 -klinikkenes hjerte- og lungepoliklinikk Hjerte- og lungepoliklinikken er et nytt pasienttilbud fra LHL-klinikkene som ble åpnet høsten Her tilbys poliklinisk utredning og behandling av søvnapné, lungesykdommer og hjertesykdommer. Av Inger Schedell Flattum, Foto: Christopher Olssøn Klinikken er et tett samarbeid mellom de to spesialitetene hjertemedisin og lungemedisin hvor pasientene vil oppleve kort ventetid til første konsultasjon, rask utredning og behandling. På poliklinikken jobber det erfarne spesialister innen hjerte- og lungemedisin. Pasienter kan selv uavhengig av bosted, bestille time uten henvisning fra fastlege, men man må være oppmerksom på at man ikke har noen refusjonsavtale med det offentlig. Vi gir nå et poliklinisk tilbud til både hjerte- og lungepasienter i et sterkt og velrenommert faglig miljø, sier administrerende direktør i LHL-klinikkene, Olav Ulleren. Sykdommene behandles samlet Vi har lenge ønsket oss et pasienttilbud hvor hjerte- og lungepasienter kan få poliklinisk behandling på samme sted, sier Olav Kåre Refvem, som er spesialist på lungesykdommer. Han var prosjektleder for oppstart av klinikken. Særlig ved kronisk lungesykdom forekommer også andre samtidige sykdommer, og ikke sjelden hjertesykdom. Derfor kombineres de to spesialitetene slik at det blir mulig med et nært faglig samspill og samlet sett et unikt tilbud til pasientene. Morten Melsom er klinikksjef for poliklinikken. Han har vært seksjonsoverlege på LHL-klinikkene Glittre siden 2012 og tidligere overlege på lungeavdelingen på Akershus universitetssykehus og Aker sykehus. Jeg ønsker å bidra til at pasienter skal få et bedre og raskere tilbud, sier Melsom (bilde). Det er et stort, udekket behov for en lunge- og hjertepoliklinikk i Stor- Oslo, hvor det er lange ventelister til offentlige poliklinikker. Hjerte- og lungepoliklinikken er nå lokalisert til LHL-klinikkene Glittre i Hakadal. Ta kontakt på tlf (kl ) Årsmøtet for LHL Akershus valgte ny leder og styre for 2014 Fylkesleder: Gunnar Kongsrud LHL Nes Nestleder og Likemannskoordinator: Inger Lise Bråthen LHL Rælingen Styremedlem og redaktør: Hans Elstad LHL Skedsmo Styremedlem og Interessepolitisk utvalg: Ole Bele LHL Rælingen Styremedlem og studieleder: Per Martinsen LHL Skedsmo Styremedlem: Elisabeth Granberg LHL Lørenskog Styremedlem: Arne Larsen LHL Bærum Varamedlem: Johan Skandsen LHL Oppegård Redaktør for bladet LHL i Akershus Hans Elstad Redaksjonskomite: Torunn Figenschou, Gunnar Kongsrud 4 i Akershus

5 LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal gi pasientene et enda bedre tilbud. Derfor samlokaliseres Feiringklinikken og Glittreklinikken i et nytt, moderne sykehus på Jessheim Nord fra Tekst: H. Elstad Et nasjonalt kraftsenter Da Feiringklinikken kom i drift for mer enn 25 år siden, så vel initiativtagerne knapt 25 år fram i tiden. Og det gjør vel heller ikke Olav Ulleren og Frode Jahren nå heller. Men dette må sees på som; dyktige lederes evne til å planlegge for framtiden og alltid ligge et hestehode foran. Det offentlige helsevesen har de siste 25 år med små skritt utviklet seg i LHL s retning og puster oss nå i nakken, og godt er det. Vår organisasjon som det nasjonale kraftsenter vi vil stå fram som, ser n å n y e u t f o r d r i n g e r d a sykdomsbilde stadig er i forandring også i vårt land. Dette vil kreve en mer fleksibel pasientbehandling tilpasset fremtidens krav, og en samordning av driften kan også gi store økonomisk og administrative besparelser. fra en av Norges mest trafikkerte motorveier og stor flyaktivitet som forurenser lufta noen kilometer borte. Innenfor fire vegger er det ingen problemer å holde både luften ren og et tilfredsstillende støynivå. Lufta utom hus må vi bare håpe at ikke endrer seg til det verre i framtida. Den skal i følge dagens målinger være tilfredsstillende, og vi må stole på de innleide fagfolk som er meget godt kvalifisert for slike oppdrag. Ser vi på alle Aspelin-Ramm s vellykkede byutviklingsprosjek- Men dette må sees på som; dyktige lederes evne til å planlegge for framtiden og alltid ligge et hestehode foran. ter fram til nå, bør fremdriften av bygningsarbeidet i dette sykehusprosjektet ende med et godt resultat. Og da kan vi bare se fram til å flytte inn i et fantastisk flott sykehus på Jessheim Nord en gang i Mange LHL-medlemmer i vårt fylke har stilt seg skeptiske til dette prosjektet, og det har mest vært fokus på den økonomiske modellen og den valgte lokaliseringen for sykehuset på Jessheim Nord. Hundre meter i Akershus Eiere, brødrene Furuseth og leier Frode Jahren &co. 5

6 Lørenskog Tekst og foto: Styret v/kari Andresen og Bhutta m. Faroog På årsmøtet 27. februar valgte medlemmene følgende styre og utvalg: Leder: Kari Andresen tlf , Nestleder: Karin Øyen tlf Sekretær: Elisabeth Granberg, tlf , Kasserer: Jan-Tore Myhrer, tlf , Styremedlem: Farooq Bhutta, tlf , Varamedlem: Svein Erik Gjersøe, tlf Turansvarlig: Anne Grethe Myhrer tlf Likemannskontakt: Elisabeth Granberg og Kari Andresen Studiekontakt: Jan-Tore Myhrer og Elisabeth Granberg Info-ansvarlig: Kari Andresen Det skjedde et og annet i laget i fjor sommer, også: LHL Rælingen og Enebakk og LHL Lørenskog på besøk på Soli Brug og i Fredrikstad Fredag 24. mai deltok 27 fra LHL Lørenskog og 5 fra LHL Rælingen og Enebakk, på vårens busstur. Første stopp var Soli Brug som lå vakkert til ved Ågårdselva, ikke langt fra E 18 i Vestby. Vi ble tatt i mot av keramiker Eva Dørje-Berg, som bor på gården. Mens vi inntok rundstykker og kaffe, fortalte Eva en kort historie om Bruket. Allerede på 1600-talet ble det skåret tømmer på Soli Brug. I perioden var bruket Nord-Europas største med 22 oppgangsager og ca. 600 arbeidere. I 1925 ble driften nedlagt. Familien Dørje-Berg har siden 1975 overtatt og restaurert de gjenværende bygningene, som i dag brukes til kunstutstillinger, verksted for keramikeren, et atelier og bolig for 2 familier. Et meget vakkert sted. Turen gikk videre til Fredrikstad, hvor vi fikk en bra guidet tur i gamlebyen, som er verdt et besøk. På hjemveien stoppet vi på Balke Gård ved Råde, hvor vi fikk en god middag, dessert og kaffe, før turen gikk hjemover. En hyggelig tur, og «sola» var faktisk med oss på hele turen. Juletur med LHL Lørenskog LHL Lørenskog hadde busstur til Charlottenberg 21. nov. med Finn Carlsen. Første stopp var Slobrua, hvor det ble servert risengrynsgrøt 6 i Akershus

7 med mandel. Gevinsten var en tur for 2 med Finn Carlsen til Sandefjord og Strømstad. Etter handling i Charlottenberg reiste vi tilbake til Slobrua, hvor det ble servert julemiddag som smakte veldig godt. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur. LHL Lørenskog s julemesse på Metro-senteret 22. og 23. nov. Det var mange besøkende, og da vinteren og julen var nær, var håndarbeider i ull svært populært. Loddsalget gikk også strykende for Karin. Førstehjelpskurs for medlemmene I regi av Norsk Folkehjelp har laget arrangert kurs i livredding som var meget lærerikt for deltagerne. Kurset gikk over to kvelder med tre timers varighet hver kveld. LHL Lørenskog overrakte instruktøren etter endt kurs en sjekk pålydende kr ,-. Et lite bidrag til Norsk Folkehjelp for innkjøp av ny ambulanse. På bildet overrekker kasserer Karin Øyen gaven til instruktør Tom Hetty Olsen i Norsk Folkehjelp i Akershus Frode på besøk i LHL Lørenskog På Lagsmøtet torsdag 29. august hadde LHL Lørenskog besøk av generalsekretær i LHL, Frode Jahren som orienterte om det nye sykehusprosjektet på Jessheim Nord. Vårt faste program for sommeren: Stavgang: ons. kl Bensinstasjon ved Triaden Lungetrim: tirs. kl Volt, Lørenskog Hus Aktiviteter: tirs. kl Volt, Lørenskog Hus Vanngym.: tirs. kl og Rolvsrudhjemmet Hjertetrim: man. kl til Kjenn skole Bowling: 1. og 3. onsdag kl Metro Bowling Søndagsturer: kl Fremmøte ved Bunnpris,Skårersletta Kontaktperson: Karin Øyen Minneord Bjørn Simen Hagen Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår kjære kollega i styret i LHL Vestby plutselig og uventet gikk bort 24. april. Bjørn var født den 18. juli Han var en ekte Vestbygutt som tilbrakte hele livet sitt i bygda. Han hadde en stor bekjentskapskrets og etterlater seg et stort savn. Etter at han i forholdsvis ung alder fikk hjerteproblemer ble han et aktivt og engasjert medlem i LHL. I 1998 var han med på stiftelsen av LHL Søndre Follo. Sammen med Helge Falang og Dag Sørum var han en sentral rådgiver i forbindelse med stiftelsen av LHL Oppegård i I 2006 ble LHL Søndre Follo delt i LHL Vestby og LHL Drøbak/ Frogn. Bjørn ble fra første dag et sentralt styremedlem i det nye laget. Regnskapet og kassereroppgavene ble hans arbeidsområde som han skjøttet med stor iver og nøyaktighet. Han var svært opptatt av at laget skulle ha en solid økonomi slik at en kunne ha gode tilbud til medlemmene. Bjørn var «limet» i laget. Uten hans innsats ville ikke LHL Vestby vært det store og aktive laget det er i dag. Vi er 420 medlemmer og LHL Vestby er det 12. største av ca. 270 LHL-lag i Norge. Han var positiv, engasjert og løsningsorientert. Når noe var vanskelig, sa han alltid «dette får vi til». Vi takker Bjørn for hans store og viktige innsats for saken han glødet for et bedre liv for mennesker med hjerteproblemer. LHL Vestby har mistet et sentralt medlem. Vi lyser fred over Bjørns minne. Styret i LHL Vestby 7

8 Aurskog-Høland Tekst: Tore Norderud LHL Aurskog-Hølands første æresmedlemmer. På LHL Aurskog-Hølands juleavslutning den 6. desember, ble Ruth og Gunnar Dahlby utnevnt til lagets første æresmedlemmer. De fikk denne utmerkelsen først og fremst for sitt utrettelige arbeid for LHL Senteret, som de har ledet på en utmerket måte siden Det er ikke bare Senteret og dets brukere som har nytt godt av deres energi og arbeidslyst, de har også hatt verv i lagets styre og stiller opp uten spørsmål på det meste som foregår i LHL Aurskog- Høland. En kan kanskje si at de har gjort LHL arbeid til en livsstil. Med loddbøker ved julemesser og påskelotteri har de tilbrakt utallige timer i forskjellige butikker og kjøpesentre i kommunen og på denne måten vært en stor del av lagets ansikt utad. Noe som har vært med på å gi LHL den statusen vi har i kommunen. De er et synlig bevis på at dugnadsånden ennå lever i beste velgående. Årsmøte 2014 Tirsdag 28. januar hadde LHL Aurskog-Høland årsmøte i LHL senteret på Bjørkelangen. Leder Tore Norderud kunne ønske velkommen til vel 40 medlemmer og fylkesstyret representert ved Inger Lise Bråthen og Per Martinsen. Årsmeldingene fra henholdsvis hovedlaget og Senteret viste bra aktivitet i Laget har hatt 8 lagsmøter og julebord, de var også vært til stede på Bjørkemarten. Helgturen gikk 2013 til Fefor Høifjellshotell. Årsmøtet bevilget en gave til Bjørkelangen Sykehjem avd. 2 på kr ,- som tilskudd til utemøbler, og Eldredagen fikk kr ,-. Senteret har hatt 35 møtedager og er veldig godt besøkt. Påskelotteri og julemesse er de store arrangementene og disse er ganske arbeidskrevende. Så godt som alle gevinstene blir laget på senteret og inntektene fra disse lotteriene kommer godt med til driften av senteret. Regnskapet viste positive tall både for laget og senteret. Konklusjonen er at laget har en god økonomi. Nytt æresmedlem Etter det offisielle årsmøtet tok leder ordet og ba Jacob Sandrup Knutsen komme fram. Tore beklaget at Jacob ikke hadde blitt utnevnt til æresmedlem samtidig med Ruth og Gunnar. Men nå var tiden kommet til Jacob. Han fikk diplom og blomster for sitt arbeid for LHL Aurskog-Høland. Derpå hilste Inger Lise Bråthen fra fylkeslaget og overrakte lederen en gave til laget. LHL Aurskog og Høland har sammenkomst for medlemmene i LHL Senteret hver torsdag fra kl til fram til ut juni og i høstsesongen fra august til midten av desember. Et forum for gode samtaler, sosiale aktiviteter og det serveres middag. Her annonseres det også turer og planlegges aktiviteter i regi av laget. I Hølandshallen er det Hjerte-og lungetrim tirsdager og torsdager kl til Styret ønsker alle LHL medlemmer en fin sommertid. Årets valg Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid og alle kandidatene ble klappet inn. I styret ble: Leder: Tore Norderud, tlf Nestleder: Inger Heggen Olsen Sekretær: Solveig Engh Kasserer: Jacob Sandrup Knutsen Styremedlemmer: Ruth Dahlby og Per Roar Gulbrandsen Studieleder: Aud Sand Senterledere: Ruth og Gunnar Dahlby 8 i Akershus

9 Drøbak/Frogn Tekst: Ragnhild Braaten Aktiviteter og møter 2014 Vedlikeholdstrening: Heer skoles gymnastikksal, tirsdag og torsdag kl Kontaktpersoner: Ragnhild Braaten og Britt Eva Vik Årsmøtet 2014 valgte følgende Styre: Leder: Jørn Pettersen Mob: Kasserer: Ragnhild Braaten Mob: Styremedl.: Ellen Braaten Mob: Styremedl.: Britt Eva Vik Mob: Styremedl.: Kjell Evensen Mob: Lagsmøter vår- og høstsesongen: Alle møtene begynner kl og avholdes på Drøbak hospital. Mai: Mandag 5. Med foredrag om Drøbak Juni: Mandag 2. Sommeravslutning: Vi samles på Sjøstjernen Restaurant i gjestebåthavna og spiser ett godt måltid. (deilig fiskesuppe). Tid: Pris: Gratis mat. Hver enkelt dekker drikke selv. Påmelding innen12. mai. Nes Oktober: Mandag 6. Med foredrag om ornotologi November: Mandag 3. Informasjon om resultater etter landsmøtet i LHL organisasjonen. Juleavslutning mandag1. desember på Drøbak hospital Tid: G r a t i s m a t. Påmelding skjer senere. Aktiviteter og turer 2014 Høsttur: Tirsdag 9. september. Vi reiser med buss fra Drøbak til Rustad Fjellstue på Sjusjøen for å nyte frisk fjelluft og andre avslappende aktiviteter. Påmeldingsfrist 30. juni 2014 Tid: 9.til12. september Pris: For medlemmer kr 1.500,- For ikke medlemmer kr 4.000,- Påmelding innen 30. juni 2014 Ønsker du å støtte laget vårt, kan du gjøre det ved å benytte Grasrotandelen. Oppgi org.nr: til din tippekommisjonær. Årsmøtet i LHL Nes valgte følgende styre for neste periode: Leder Gunnar Kongsrud Nestleder: Arne Stenerud Kasserer: Solveig Damvin Sekretær: Lillian Bjørningstad 1. Vara Sigmund Kvåle 2. vara Lise Brit (Bitten) Nordlie Bladet Raumnes ga lørdag 14. september 2013 en fin reportasje om dette tiltaket med innledende tekst: Hjerte- og lungesyke har før hatt fellestilbud i Akershus i Nes. Nå deles gruppa og det tilbys egen trening for lungesyke. Laget har fått et sårt tiltrengt opplegg for de aller svakeste med KOLS og andre pusteproblemer. Dette er et opplegg hvor fysioterapeut Linda Spigseth står for. Lagets trimaktiviteter: Hjertetrim torsdager kl på Årnes Barneskole og Lungetrim kl til på samme sted. Hjertetrimmen er meget populær med aktive deltager. Også her er Linda en fantastisk pådriver for alle. Når det gjelder temaer på medlemsmøtene, ønsker vi tilbakemelding fra dere medlemmer. Vi har kjørt på de samme temaene i flere år, så tenk nytt. Henvendelser til laget: tlf.: (leder) 9

10 Nannestad og Gjerdrum Tekst: Hans Elstad Ekstraordinært årsmøte i LHL Nannestad og Gjerdrum 4. mars kl Moreppen Grendehus i Nannestad Følgende medlemmer ble enstemmig valgt til styret kommende år: Leder: Ivar Bogetvedt Nestleder: John Bringsli Sekretær: Magne Vaskinn Kasserer/regnskap: Magnar Bjørnstad Styremedlem / Studieleder: Mona M. Engell Styremedlem: Kjell Olstad Varamedlem: Berit Langørgen Org. Rådgiver Birgit Stræde, besøkte årsmøtet og orienterte om LHL s strategi for fremtidig drift av organisasjonen. Lagets faste aktiviteter for sesongen: Lagsmøter: første tirsdag i måneden kl i Moreppen Grendehus eller Misjonshuset, Gjerdrum Hjertetrim med fysioterapeut: mandag og torsdag kl i Gjerdrum Idrettshall Hjertetrimgruppa: Onsdager kl på Preståsen skole Vanntrim: Mandager kl på Preståsen skole Golf Grønn Glede Golf som mosjonsidrett Kontaktperson: Ivar Bogetvedt Formålet er å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet blir ivaretatt. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Golfforbund, forsikringsselskapet IF, Kreftforeningen, Mental Helse Norge, Diabetesforbundet og LHL. LHL Gjerdrum og Nannestad har hatt stor suksess med dette mosjonstiltaket, og flere lag vil nå ta opp tråden for GGG som aktivitet i sine lag. På Gjerdrums golfklubbs bane er aktiviteten i gang så snart telen er ute av marka om våren. Hver mandag og torsdag i sesongen møtes de på banen kl i Akershus

11 Eidsvoll Tekst: Karl Gulbrandsen Årsmøtet i LHL Eidsvoll har for 2014 sesongen valgt følgende styre: Leder: Karl Gulbrandsen Kasserer: Tor Sandviken Sekretær: Steinar Haugseth Styremedlem: Per Bekkevold Varamedlem: Bjørg Berg Varamedlem: Joar Wenger Lagets kontaktadresse: Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Mobil: , e-post: Årsmøtet vedtok å ha julelotteri også i år, men understreket samtidig at flere må stille opp ved bl.a. loddsalget for å fordele oppgavene på flere medlemmer. LHL Eidsvoll gir en gave til hver av kirkene i grunnlovsbygda. Drømmen er selvsagt at det aldri blir bruk for den hjertevarme gaven. -Det er en stor og sjenerøs gave. Det er en betryggelse å vite at det er en hjertestarter i kirkene, men vi håper selvsagt at det aldri blir bruk for dem, sier fellesrådsleder Ivar Nakken til Romerikes Blad. Med gaven følger det også opplæring. Statistikken for 2013 viser at det i gjennomsnitt var 197 deltagere på hver gudstjeneste i Eidsvoll, i tillegg til alle de som deltar i begravelser. Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, leder i LHL Eidsvoll Karl Gulbrandsen, fellesrådleder Ivar Nakken og LHL-kasserer Tor Sandviken deltok under overrekkelsen som fant stedved et av fellesrådets møter. Tall viser at plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus rammer personer i Norge årlig. Sjanse for å overleve uten hjertestarter reduseres kraftig. Hjernen dør etter cirka fire minutter uten tilførsel av oksygen. Det samme skjer med cellene i hjertet. For hvert minutt som går reduseres sjansen til å overleve med cirka ti prosent. -Dette var en kjempeflott gave, sier kirkeverge Arnhild Ingeborgrud til Romerikes Blad. De fire hjertestarterne blir framover å finne i Eidsvollkirkene. Følg oss på LHL sine nettsider: der kan du lese mer om fylkeslagets aktiviteter og finne tidligere utgaver av LHL i Akershus i Akershus 11

12 Sørum Tekst: Ove Engerdahl Aktivitetsplan for LHL Sørum Ukentlig treff på våre sentere i Sørumsand og på Frogner (annonseres). Panterdagen på Ekebergsletta 24. mai, kl Handletur til Sverige 19. nov. Julebord i Bjerkesalen 12. des. Årsmøte kl på Frogner Informasjon om oppførte turer, julebord o.s.v. vil bli gitt på våre lagsmøter og muntlig på våre sentre. Årsmøtet i LHL Sørum valgte følgende styre for kommende år: Leder Jan Gunnar Engebretsen, tlf e-post Nestleder Grete Nordli Kasserer Grethe Bredesen Sekretær Aud Mary Lund Styremedlem Olvar Gussiås 1.Varamedlem Ann-Karin Skadsdammen 2.Varamedlem Ove Engerdahl Representanter i stiftelsen LHL Aktivitetssenter Frogner. Representant Tove Kalvik Vara Astrid Maurnes Panterdagen 2014 er et trivselsarrangement på Ekeberg i Oslo. Det blir satt opp buss fra Sørumsand kl som går til Frogner senter og videre til Oslo. Deltagelsen koster kr. 200,-. Påmeldingsfrist 28. april til sentrene på Sørumsand og Frogner. Folkens! Les dette, og del videre: Tekst: Arne Sveipe Knutsen På en grillfest snubler og faller en kvinne. Noen tilbyr seg å ringe en ambulanse, men hun overbeviser alle om at alt er ok med henne, og at hun bare snublet på grunn av nye sko. Hun er litt blek, så mannen hennes hjelper henne opp, børster av klærne hennes, og gir henne en ny tallerken mat. Hun festet sammen med de andre, resten av kvelden. Kvinnens mann ringte senere og fortalte at konen var blitt kjørt til sykehuset senere på kvelden, og hun døde ved 23-tiden! Hun hadde fått et slag! En nevrolog sier at hvis en pasient får et slag, og når lege innen 3 timer, har det stort potensial for å redde personen. Det handler om at vi alle trenger å lære å se tegn på et slag, og å kunne ringe en ambulanse og overføre denne informasjonen, slik at pasienten raskt kan få riktig behandling. En rask test består av fire trinn: 1. Be personen til å smile (kan ikke). 2. Få personen til å si en fullstendig setning. 3. Be personen strekke begge armene (det fungerer ikke helt). 4. Be personen å strekke ut tungen (den vil rulle eller vri seg i munnen. Kardiolog har sagt at hvis man sprer denne kunnskapen, til så mange som du kan, så kan vi være helt sikker på, at vi bidrar til å redde liv, kanskje til og med vårt eget.. Vi poster daglig, massevis av uviktige ting, så nå kan vi også dele noe svært viktig. Hvis du tenker det samme, bare kopier denne teksten på siden din og bidra til å redde liv. 12 i Akershus

13 Nannestad kommune Kommunehuset 2030 NANNESTAD Tlf Fet Regnskapskontor 1901 FETSUND Tlf Skårersletta LØRENSKOG Tlf Bilform AS Bråteveien SKJETTEN Tlf Vålaugsvegen MAURA Tlf Byggmester Knut Bjørge Berglia ALGARHEIM Tlf Mobil Ole M. Almeli AS Vognveien - Ørn 2072 DAL Tlf Nittedal Vask og Vedlikehold Bjønndalsveien HAGAN Tlf Bergmann Diagnostika AS Jogstadv KJELLER Tlf Casper Hjell AS Skotbuåsen 27 C 1409 SKOTBU Tlf ALFA Trafikkskole AS Pakkhusgata 1 C 2150 ÅRNES Tlf Elstad Oljesenter as Dyrskuevegen KLØFTA Tlf Brødrene Søgård AS Siloveien ÅRNES Tlf Berghagan Bil AS Håndverksv LANGHUS Tlf Eidsvoll Auto Mekonomen Bilverksted Løkenvangen 2072 DAL Tlf Meny Åneby 1484 HAKADAL Tlf avd Asker/Bærum Industriveien SANDVIKA Tlf Romerike AS 2069 JESSHEIM Tlf Coop Mega - Hagan Hellinga 8 B 1481 Hagan) Tlf Bilia Haslum Nesv HASLUM Tlf Hovin Trevare Krokfossvegen JESSHEIM Tlf Røed Fjellboring AS Linåkerveien AURSKOG Tlf Årnes Sport AS Jernbanegata ÅRNES Tlf ANONYM STØTTE Bretteville Taljer & Maskiner AS Griniveien EIKSMARKA Tlf Johansen Lakk & Karosseri AS Industriv SKEDSMOKORSET Tlf Nannestad Rørleggerbedrift Hagavegen 8, Tråkka 2072 DAL Tlf Alt i rørleggerarbeid Areol Innredninger AS Gamle Dalsveg MAURA Tlf Lastebiltransport O. Westad & Sønner AS Langbakken ÅS Tlf Årnes Blomster AS Silovegen ÅRNES Tlf Agathon Borgen AS 2040 KLØFTA Tlf Drammensveien 106, 0273 OSLO Tlf Raumnes AS Skolegata 15 A 2150 ÅRNES Tlf Gudmundsen Regneskapsbyrå AS Åsvegen ÅSGREINA Tlf Ing. H. Asmyhr A.S Hvamsvingen SKJETTEN Tlf SpareBank 1 Østfold Akershus lokalbank Drøbak Storgata 18, 1440 DRØBAK Tlf MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf Mobil Tomterv 41, 1408 KROKSTAD Tlf Salg og utleie av: Søppelcontainere, lagercontainere. Regnbuens gjenvinningsanlegg på Langhus. Mottak av: Papp, papir, glass, trevirke og jern. i Akershus 13

14 Skedsmo Tekst: Hans Elstad Årsmøtet i LHL Skedsmo 3. februar valgte følgende medlemmer til å lede laget i kommende sesong Leder: Per Martinsen Nestleder, styremedlem: Eli Hofseth Pettersen kasserer: Hans Elstad Sekretær: Svein Olav Eikrem Studieleder: Per Martinsen Styremedlem: Haldor Osnes Varamedlem: Ann-Britt Martinsen Årsmøtet ble ledet av avtroppende leder Astrid S. Røvik LHL Skedsmo er største laget i fylket med 464 medlemmer. Medlemstallet er økende og laget inviterer hver uke til flere faste meget populære aktiviteter s o m V a r m t v a n n s b a d, Strikkekaffe m/ Jatzy, Senter treff m/ lungetrim, Bowling, Hjertetrim og lett Yoga. I sommerhalvåret møtes vi også til Stavgang og O-trim. Flere av lagets medlemmer bidrar også meget aktivt i styre og stell på fylkesplan. Styret minner medlemmene om at de kan yte sitt bidrag til laget ved slutte seg til Grasrotandelen fra Norsk Tipping når de spiller Lotto. LHL Senter Skedsmo Tekst og foto: S. O. Eikrem Flittige damer møtes hver tirsdag på Velferden i Lillestrøm, hvor de utfører handarbeid og refererer bygdas ukentlige hendelser. En halv times lett lungetrim med etterfølgende kaffe og smørebrød hører også til tirsdagens program. Ved juletider reiste også i år LHL damer fra LHL Senter Skedsmo til fødeavdelingen på AHUS med årets produksjon av ulltøy til nyfødte; luer, votter og sokker. Dette var femte året damene tok denne turen til AHUS og som alltid ble de mottatt med åpne armer av personalet ved barselavdelingen ved sykehuset. Lagets Aktivitetsfolder Også denne våren har alle medlemmene i LHL Skedsmo fått aktivitetsfolder i postkassa som forteller medlemmene om lagets tilrettelagte aktiviteter 2014 og kontaktpersoner i laget. LHL på stand i Lillestrøm LHL Skedsmo og nabolaget i fra Rælingen stod på stand ved Apotek 1 på Helsesenteret i Lillestrøm. Kvalifisert personell tilbød publikum gratis måling av blodtrykk, blodsukker - og kolestrolnivå. Mer enn 60 mennesker mottok denne testen gratis fra Apotek 1. Inger Lise Bråthen og Svein Eikrem delte ut brosjyrer og ga forbipasserende god informasjon om LHL. En bedre helse med Yoga-trening fortsetter side i Akershus

15 På lagsmøtet i februar hadde LHL Skedsmo besøk av Hilde Tanderød som demostrerte en ny form for trim for hjerte og lungepasienter. Denne presentasjonen ble så godt mottatt at Per Martinsen leide et trimrom i Skedsmohallen for oppstarting av denne trimaktiviteten. Follo Tekst: Glenn Arne Alvad Siden starten i mars har stadig flere hengt seg på, og alle føler at denne treningsformen vil hjelpe dem til å senke skuldrene, gi en bedre pusteteknikk, avslappet innsovning når en har lagt seg for kvelden og en fin måte å lære sin kropp bedre å kjenne. Ideen til denne aktiviteten i laget hadde Terje H. Sandaker, og han og Per Martinsen er kontaktpersonene hvis flere vil forsøke denne trimformen. Hver onsdag kl starter ukens økt som varer en time. Årsmøtet tirsdag 11. februar 2014 valgte nytt styre med følgende sammensetning: Leder: Glen Arne Alvad Mobil: Nestleder og sekretær: John Johansen Mobil: Kasserer: Sigmund Tygesen Vi er inne i et generasjonsskifte og trenger nye ideer og engasjement fra yngre medlemmer, som vil være med å forme fremtiden i LHL Follo. Har du en aktivitet du har lyst til å starte? Ta kontakt med John Johansen. Våre faste aktiviteter Bowling i Ski på onsdager fra kl Kontaktperson er Lars Moen Mobil: LHL-Follo betaler dette. Vanntrim på Dagbo Torsdager klokken til Vi trenger hjelp til å fortsette driften, kontaktperson er Harry Sæther på telefon Kan du livredning eller ønsker gratis kurs? Vi trenger deg. i Akershus Golf: Ta kontakt med John på telefon: for informasjon. Bli med på bowling, vanntrim og golf! Vi har en facebook side: lhlfollo Gå inn å bli venn med oss! Har du e-post? Send oss din e- mail adresse til Da får du mulighet til raskere oppdatering av LHL saker. LHL Drøbak / Frogn har invitert oss til å bli med til Rustad Hotell og Fjellstue på Sjusjøen tirsdag 9.9 til Pris: Helpensjon 3 døgn, eks. drikke kr. 2000,-. LHL Follo sponser kr. 2000,- pr. deltager (ordinær pris kr.4000,-). Støtt LHL Follo fra Grasrotandelen! Grasrotandelen er en måte Norsk Tipping støtter frivilligheten i Norge. Det innebærer at LHL Follo får 5 % av din innsats når du spiller på Lotto, Tipping, Oddsen, Joker og KENO. NB: Pengene betales ikke av deg, men av Norsk Tipping! Si i fra til kommisjonæren, som da legger oss inn på data n. Reg.nr LHL Follo, Ski Alle er velkommen til våre møter og ta gjerne med en venn. Første møte etter ferien er tirsdag 11. september. God sommer til alle LHL medlemmer. 15

16 Nittedal og Hakadal Faste aktiviteter i LHL Nittedal og Hakadal Svømming mandager på Glittre kl og Vanntrim mandager på Glittre kl til Lungetrim onsdager på Glittre kl til Hjertetrim torsdager på Glittre kl til Årsmøtet i LHL Nittedal og Hakadal valgte følgende styret for kommende sesong: Leder: Tormod Qualben Sekretær: Ingrid Juell Kasserer: Gitte Christine Korvann Styremedl.: Magne Blomberg Varamedl.: Johannes Viken Leders adresse: Tøyenhøgda 26, 1487 Hakadal Mobil: , E-post: Reisebrev fra LHL Nittedal og Hakadal. Rundtur til Røros, Trondheim og Lillehammer Tekst og bilder: Gitte Korvann LHL Nittedal/ Hakadal tok i september en historisk rundtur i Norge. Vi startet fra Hakadal med buss tidlig om morgen og plukket opp 20 forventningsfulle deltagere gjennom dalen, for deretter å kjøre turen nordover mot Østerdalen. Vår fantastiske bussjåfør, fra Nettbuss og Peer Gynt reiser, kjørte oss trygt oppover og reiseleder fikk prøvd ut «flyvertinnegenet» med servering av kaffe undervegs på bussturen. Da vi nærmet oss Elverum, var vi ute i så god at vi like godt tok en ekstra tur innom Norsk skogsmuseum på Elverum. Et fantastisk museum som favner både gamle skogbrukstradisjoner, men også en reise gjennom vår norske fauna med dyreliv og livet i vassdragene. Flere av gutta kjente godt igjen til gammeldags skogshogst og et av bildene på museet er av en «blinker» fra Hakadal. Det var til og med et par av damene som fant seg en gammel tømmerhugger men dessverre for dem var denne staute karen kun på utstilling. Denne gang ble det kun en smakebit fra Norsk skogmuseum men vel verdt et gjensyn. Ikke langt fra Nittedal så en dagstur hit bør de fleste unne seg. Deretter gitt turen oppover Østerdalen hvor vi fulgte Glomma oppover mot Rena. Google er et flott oppslagsverk og på hele turen holdt vi oss godt informert om områdene vi reiste gjennom. På den måten klarte vi å benytte vår nye lærdom gjennom hele turen. 16 i Akershus

17 Deilige elgkarbonader passet godt til lunsj som vi spiste på Koppang. Nydelig solskinn og godt varmt vær gjorde det mulig å nyte kaffen ute før vi fortsatte reisen mot Røros. Høstfargene hadde kommet på fjellet og sammen med hvit fjellmose og krullmose var det et fantastisk skue. Etter orienteringen inne på Smeltehytta gikk vi bort til Røros kirke. Dagens kirke ble bygd på samme plass som den tidligere kirken før lå. Kirken har betydd mye for bergverksindustrien det var Røros bergverk som bekostet kirken som ble innviet i Inne i kirken som er i 8 kantet grunnplan er bergverkets merke satt på alle sider av tårnveggen. Kirken har også sin egen kongelosje, men den er aldri vært benyttet. Litt spesielt er det inne i kirken med malerier på veggene av tidligere verkseiere og prester. Man kan godt si at de geistlige hadde mye makt på Røros. Ekstra flott med lokal guide med mye på hjerte. Alltid spennende og flott når vi får så god orientering! Så ble vi innkvartert på Røros hotell hvor vi spiste en nydelig middag og samlet oss til musikk og dans utover kvelden. I flott vær reiste vi dagen etter videre mot Trondheim. På turen nedover langs Gaula så vi flere smelteovner som tydelig bar preg av den gamle gruvedriften på Røros. Gaula er jo også kjent som en fantastisk lakseelv. Nidarosdomen ble vårt første møte med Trondheim. Der fikk vi en flott omvisning inne i selve katedralen. Nidarosdomen ble i Akershus bygd mellom 1070 og Det har vært noen store branner som har resultert i noen store endringer. Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke. Innerst i katedralen har vi oktogonen, det 8 kantete koret som sannsynligvis er en etterligning av Jesu grav. Spennende var det at vi hadde sett det samme i Røros kirke. Mange reiser til Nidaros som pilegrimer og vi skulle på vår tur ta den omvendte vei tilbake til Nittedal langs Pilegrimsleden. Vi fikk også se utstillingen av regentregaliene og besøkte Erkebispegården. Nidarosdomen var tidligere vår signingskirke. Kongesigning er en tusenårig tradisjon i Norge. Seremonien er en høytidelig, kirkelig velsignelse av Kongen og senere også Dronningen til kongegjerningen. Det siste kongeparet som ble kronet i Nidaros var Kong Haakon VII og Dronning Maud. Men på grunn av endring av Norges lover ble det ikke noe kroning, men det ble i stedet erstattet med en signingsseremoni når Kong Olav V i 1958 ble vår nye konge. Vi hadde planlagt et besøk på Stiftsgaarden, hvor de kongelige bor når de er i Trondheim. Det er en flott bygning fra 1774 oppført i trepalé. Men tilfeldigvis var det kongebesøk i Trondheim når vi var der og vi fikk dessverre ikke audiens denne gangen. Lunsjen tok vi oppe på toppen av Tyholt tårnet. Der er det nå restaurant og selv om noen av deltagerne var litt plaget av høydeskrekk ble alle med opp. Der er det en fantastisk utsikt utover Trondheim og vi kunne se ut til Munkholmen hvor vi skulle tilbringe ettermiddagen. Til Munkholmen kom vi med båt fra Ravnkloa. Sesongen var over men vi hadde ordnet med en guide som ble med ut og fortalte om Munkholmens historie. «Nidarholmen» var i utgangspunktet et rettersted, men så ble det på 1100 tallet bygd et kloster der og munker bodde der frem fortsetter side 18 17

18 fortsettelse fra side 17 til 1537 derav dagens navn Munkholmen. Så ble det benyttet som festning og deretter som statsfengsel. Skal si det var kummerlige forhold der ute og få fanger kom levende fra et opphold på Munkholmen. Deretter ble det igjen benyttet som sjøfort til 1893 da det ble nedlagt. Under den andre verdenskrig ble Munkholmen benyttet som forsvarsanlegg for tyskerne. De gjorde store endringer på bygningene og hadde artilleri der ute. I dag har Trondheim kommune restaurert de gamle bygningene slik at det er mulig å ta en titt på Munkholmens historie. Sommerstid er kafeen åpen, det holdes konserter der og er et flott utfartssted for Trondheims beboere. Ølet Munkholm, er oppkalt etter stedet og det sies at dette ølet er laget på samme resept som munkene en gang lagde det. Det stemmer nok ikke da ølet til munkene selvfølgelig inneholdt alkohol. 18 i Akershus

19 Etter den flotte turen på Munkholmen kjørte vi til Rica Nidelven hotell. Og for et hotell! Dette hotellet må oppleves om dere reiser til Trondheim. Beliggenheten langs Nidelven er fantastisk og vi ble servert en deilig middag. Vi gledet oss til frokosten dagen etter og den kan nesten ikke beskrives - den må oppleves. Så startet vi turen oppover mot Oppdal langs Pilgrimsleden motsatt vei. På vei oppover der hvor Gaula deler seg ligger Støren. Selvfølgelig ble det innkjøpt wienerbrød fra Størens bakeri til kaffen som vi inntok på Oppdal. Fra Oppdal gikk turen oppover Drivdalen. Flere steder på veien er det skiltet til Pilgrimsleden. Det er også her en vil kunne se Moskus. Dessverre hadde de gått lenger inn på Dovrefjell denne gang. Lunsjen inntok vi på Dovregubbens hall. Det var deilig rømmegrøttallerken. På turen over Dovre fikk vi en titt på Eysteinkyrkja som ligger langs Pilgrimsleden over Dovre og er oppført til minne om Kong Eystein eller Øystein Magnusson som han også het. Så gikk turen videre nedover Gudbrandsdalen med retning Lillehammer. For første gang på turen var det litt grått, kaldt og greit med busstur. På turen så vi ødeleggelsene av flommen i våres. Spesielt for oss å merke oss kjørte vi forbi og fikk et glimt av Sør Fron kirke som også er i Akershus bygget i åttekantet stil. Historien gjentar seg altså. Første stopp i Gudbrandsdalen var ved Ringebu stavkirke, som er den største stavkirken i Norge. Der fikk vi en flott omvisning i kirken av den lokale guiden og også litt historikk rundt vikingkongene som hadde reist gjennom dalen og satt sitt preg på området. På ettermiddagen nådde vi Lillehammer for innkvartering og middag. Søndag morgen etter frokost tok vi turen opp på Maihaugen. Grunnleggeren for Maihaugen og de Sandvigske samlinger var tannlege Anders Sandvig. Han fikk interesse for gammel norsk tradisjon og gamle bygninger og begynte å samle på dette. Eiendommen hans ble snart for liten og han fikk godkjenning av Lillehammer kommune om å flytte samlingen sin opp på Maihaugen hvor den etter hvert ble solgt til Selskapet for Lillehammer bys vel. Ved Garmo stavkirke fra 1200 tallet ligger også hans gravplass. Kirken er i bruk den dag i dag. Utenom de flotte bygningene helt fra 1400 taller er det på Maihaugen også andre utstillinger, blant annet tannlege Sandvigs eget gamle kontor, gamle gjenstander fra bondekulturen, folkekunst og håndverkeres verktøy. I tillegg er det en f l o t t u t s t i l l i n g g j e n n o m Norgeshistorien. Den bør besøkes av alle for med både lyd, bilder og utstilling få en god innføring av Norges historie helt fra istiden og frem til i dag. Lunsj ble det undervegs på turen videre til Gjøvik, Toten og Hadeland før vi ankom Hakadal og Nittedal på ettermiddagen. Vi hadde lovet en historisk reise gjennom Norge og det ble det. Som reiseleder for turen takker jeg dere alle for en flott tur og for et fantastisk reisefølge! 19

20 B RETURADR: LHL Akershus Solheimsvn. 62 B 1473 Lørenskog LHL AKERSHUS LEDERE AV LOKALLAGENE 2014 LHL AKERSHUS Fylkesleder: Gunnar Kongsrud Hagaskogveien 1C, 2150 Årnes Mobil: E-post: LHL ASKER Postboks 51, 1371 ASKER Kjell Ellingsen Valbråten 99, 1392 Vetre Mobil: E-post: LHL AURSKOG-HØLAND Tore Norderud Haukevn. 7, 1930 Aurskog Postboks 12, 1941 Bjørkelangen Tlf Mob: E-post: LHL BÆRUM Arne Larsen Godthåphaven 14, 1356 Bekkestua Mobil LHL EIDSVOLL Karl Gulbrandsen Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Tlf Mob: E-post: LHL FOLLO Postboks 495, 1401 Ski Glenn Arne Alvad, Steinspranget 11, 1156 Oslo Mobil E-post: LHL SKEDSMO Per Martinsen Holmsensvei 77C, 2010 Strømmen Mobil: E-post: Postboks 106, 2027 Kjeller LHL NANNESTAD OG GJERDRUM Ivar Bogetvedt Rognvegen 1, 2022 Gjerdrum Mobil: E-post: LHL NES Gunnar Kongsrud Hagaskogveien 1C, 2150 Årnes Mobil: E-post: LHL LØRENSKOG Kari Andresen Margarethas vei Lørenskog Mobil: E-post: Postboks 228, 1471 Skårer LHL SØRUM Jan Engebretsen Industrivegen Sørumsand Mobil: LHL ULLENSAKER Bjørn Skjærli Bjørmofaret 17, 2052 Jessheim Mobil E-post: LHL NITTEDAL/HAKADAL Tormod Qualben Tøyenhøgda 26, 1487 Hakadal Tlf Mob: E-post: LHL RÆLINGEN OG ENEBAKK Ole Bele Ekornveien 36, 2014 Blystadlia Mobil: E-post: LHL VESTBY Karen Halvorsen Tlf Mob: Stabelsvei 15, 1540 Vestby E-post: LHL DRØBAK/FROGN: Jørn Pettersen Fjøser Søndre, 1449 Drøbak Mobil: E-post: LHL OPPEGÅRD Johan Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf Mob: E-post: 20 i Akershus

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp?

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-9. årgang 2010 a-ha Magne Furuholmen: - Vil gi min støtte til trafikkofrene side 4-5 Tilltsvalgte møttes i Alta LTN deltar i høringer Full rulle

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-12. årgang 2013 Overskudd av livet s. 4 Høringer i Stortinget s. 8 Regionskonferanse og brobygging s. 10 Personskade Advokatfirmaet

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

LTN leverte gruppesøksmål: Staten må stoppe forskjellsbehandlingen

LTN leverte gruppesøksmål: Staten må stoppe forskjellsbehandlingen magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-9. årgang 2010 LTN leverte gruppesøksmål: Staten må stoppe forskjellsbehandlingen side 4 5 Søkelys på rettsåret 2009 s. 6-8 s. 9 Fornøyd med

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Barna på nissefesten følger spent på julefortellingen!, se side 7

Barna på nissefesten følger spent på julefortellingen!, se side 7 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 3 2009 46.årgang Skolepolitikk? Side 5 Å forstå ungdom bedre Side 6 Turen til Vågå Side 15 Barna på nissefesten følger spent på julefortellingen!, se side 7 SENIORTREFF

Detaljer

- LTN reddet ferien vår side 4-5. magasin. Støtte fra Lånekassen s. 10. Forslag til landsstyre s. 11-13. Fra retten s. 8-9

- LTN reddet ferien vår side 4-5. magasin. Støtte fra Lånekassen s. 10. Forslag til landsstyre s. 11-13. Fra retten s. 8-9 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 7-10. årgang 2011 - LTN reddet ferien vår side 4-5 Fra retten s. 8-9 Støtte fra Lånekassen s. 10 Forslag til landsstyre s. 11-13 Kjør forsiktig

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer