i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20"

Transkript

1 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr Vår i Lillestrøm Foto: Svein O. Eikrem Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus 1

2 Lederen Gunnar Kongsrud Leder LHL Akershus LEDEREN Så sitter jeg igjen som leder av LHL Akershus. Overaskende både på meg selv og andre kanskje. Jeg satt som vara i valgkomiteen fram til årsmøte. Vi hadde som oppgave å komme med forslag på kandidater til styre og utvalg. Dette viste seg å bli en stor utfordring. Forslag på kandidater ble mottatt fra kun to lag. Timer før årsmøte sto vi fortsatt uten forslag på leder og nestleder. I siste time ble det altså slik at Inger Lise Bråthen sa ja til å bli nestleder i tillegg til likemannskoordinator, og da sa jeg ja til et år som leder. Det er ikke lenger slik at medlemmer kjemper for plass i styrer og verv, og det er en trend som må snus var jo et krevende og spennende år. Da var det sykehussaken som var i fokus. I LHL Akershus var det stor motstand mot sykehusplanene, og bakgrunnen for det handler om økonomi. Vi som har vært med noen år har vært med på både opp og nedturer, og det er ikke mange år siden økonomien i LHL var så svak at kraftige nedskjæringer måtte gjennomføres. Nå sies det at dette har endret seg slik at økonomien i dag er god. Vedtaket ble JA til planene med stort flertall på ekstraordinært landsmøte, og da får vi alle forholde oss til det og bidra slik at vi til slutt får et tilbud som er minst like bra som de vi i dag har i Feiringklinikken og Glittreklinikken. I år har vi fått en ny utfordring. Det ble i fjor sendt ut et studiehefte med tema «LHL-en organisasjon i endring». Dette var en høringsrunde med svarfrist 1. juni Et av de sentrale spørsmål lokallagene skulle ta stilling til var, valget mellom fylke eller region. Et overveldende flertall valgte å beholde fylkeslag med fylkesstyre, og legge ned regionstyret. I tillegg skulle det tas stilling til landsmøtehyppighet, -landsstyre eller ikke etc. Forbauset ble mange av oss, da det for kort tid siden kom et nytt studiehefte. Denne gang på sentralstyrets forslag til organisasjonsmodell «LHL- en organisasjon i endring». Veldig mange av de samme spørsmålene, men med annen vinkling. Sentralstyre foreslår å legge ned region, men velger nå også å legge ned fylkeslag med fylkesstyre og opprette et fylkesutvalg på 3-5 personer tilsluttet LHL sentralt. Slik mange av oss ser dette, er det å redusere makt og innflytelse lokallagene i dag har til et minimum. Lokallagene er selve «grasrota» i organisasjonen, og det er faktisk slik at et fylkeslag er lokallagene i fylket som har inngått samarbeid med eget styre. Fylkeslagene skal blant annet påvirke politiske beslutninger i fylke og denne modellen binder lokallagene sammen. Høringsfristen var 25. april. Forslaget har skapt frustrasjon i mange lokal og fylkeslag og som førte til at representanter fra LHL Akershus, LHL Opland, LHL Hedmark og LHL Østfold hadde felles seminar på Øyer. LHL Oslo hadde ikke anledning til å delta, men de representerte med et skriv de hadde forfattet. Konklusjonen ble at et overveldende flertall gikk inn for å beholde fylkeslag slik vi er organisert i dag. Avgjørelsen faller på landsmøte i slutten av oktober. Jeg vil ønske alle lesere av bladet vårt en praktfull vår. Det er så godt å vite at vår og sommer ligger foran oss, for vi gleder oss alle til å gå varmere og lysere dager i møte. Utgiver: LHL Akershus Årgang 21 Nr Ansvarlig annonser: Faktureringsservice AS Sats: Ola Tom Evje Trykk: Oslo Fokustrykk AS Distribusjon: Posten AS LHL Akershus Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog Kontortid: Tirsdag-onsdag-torsdag: Tlf. Torunn: Redaksjonskomité: Gunnar Kongsrud, Torunn Figenschou og Hans Elstad Bladet utgis 2 ganger årlig. 2 i Akershus

3 Ann.OKSYGEN (90x130)_trykk.indd :10 Redaktøren har ordet En periode tok vi en grov analyse av annonsemarkedet for å se muligheten til å ta denne jobben selv, men flere faktorer vanskeliggjør et slikt oppdrag i en frivillig organisasjon som vår. Det var derfor med stor lettelse å bli tipset av LHL Buskerud om en mulig samarbeidspartner innen annonsesalg. Tilbudet om et fortsatt samarbeid med vår grafiker i AMN, ga oss mulighet til å komme raskt i gang igjen og her er vi, også takket være innleggene fra dere i lagene. Ved enhver tid å kjenne til de mest sentrale medlemmene i lagene, prøver vi å ajourføre styrenes sammensetning etter lagenes årsmøter på vinteren. På lagenes årsmøter fremlegges også aktivitetsplanen for kommende sesong. Det er mange fine tilbud om aktiviteter og turer arrangert av lagene i fylket som vårt blad kan formidle ut informasjon om til alle medlemmers postkasser. Og da er det ikke bare de som har anledning til å delta på lagsmøtene som blir orientert. Så håper vi alle LHL medlemmer har en fin og hendelsesrik sesong foran seg, og vi i redaksjonen ønsker dere en riktig god sommer. i Akershus Hvor ble det av Bladet vårt? Lagene ga oss stoff til en utgave i fjor høst, men dessverre ble det ikke økonomi til aktivitetene som ville gi et blad i medlemmenes postkasser før jul. Våre gode samarbeidspartnere måtte dessverre legge inn årene i fjor sommer og meget skyldtes en svikt i annonsesalget som er hovedkilden til en utgivelse av bladet. Kostnadsfri ordning for oksygenbrukere OKSYGEN på utenlandsreise UTLÅN AV oksygenutstyr HJELP MED søknader REISEERFARINGER: Dere har gjort det mye lettere for meg å reise. Flott gjort. Det var ingen problemer i Tyrkia! Takknemlig hilsen oksygenbruker. RING OSS for en uforpliktende samtale. Vi svarer på alle spørsmål! Tlf:

4 -klinikkenes hjerte- og lungepoliklinikk Hjerte- og lungepoliklinikken er et nytt pasienttilbud fra LHL-klinikkene som ble åpnet høsten Her tilbys poliklinisk utredning og behandling av søvnapné, lungesykdommer og hjertesykdommer. Av Inger Schedell Flattum, Foto: Christopher Olssøn Klinikken er et tett samarbeid mellom de to spesialitetene hjertemedisin og lungemedisin hvor pasientene vil oppleve kort ventetid til første konsultasjon, rask utredning og behandling. På poliklinikken jobber det erfarne spesialister innen hjerte- og lungemedisin. Pasienter kan selv uavhengig av bosted, bestille time uten henvisning fra fastlege, men man må være oppmerksom på at man ikke har noen refusjonsavtale med det offentlig. Vi gir nå et poliklinisk tilbud til både hjerte- og lungepasienter i et sterkt og velrenommert faglig miljø, sier administrerende direktør i LHL-klinikkene, Olav Ulleren. Sykdommene behandles samlet Vi har lenge ønsket oss et pasienttilbud hvor hjerte- og lungepasienter kan få poliklinisk behandling på samme sted, sier Olav Kåre Refvem, som er spesialist på lungesykdommer. Han var prosjektleder for oppstart av klinikken. Særlig ved kronisk lungesykdom forekommer også andre samtidige sykdommer, og ikke sjelden hjertesykdom. Derfor kombineres de to spesialitetene slik at det blir mulig med et nært faglig samspill og samlet sett et unikt tilbud til pasientene. Morten Melsom er klinikksjef for poliklinikken. Han har vært seksjonsoverlege på LHL-klinikkene Glittre siden 2012 og tidligere overlege på lungeavdelingen på Akershus universitetssykehus og Aker sykehus. Jeg ønsker å bidra til at pasienter skal få et bedre og raskere tilbud, sier Melsom (bilde). Det er et stort, udekket behov for en lunge- og hjertepoliklinikk i Stor- Oslo, hvor det er lange ventelister til offentlige poliklinikker. Hjerte- og lungepoliklinikken er nå lokalisert til LHL-klinikkene Glittre i Hakadal. Ta kontakt på tlf (kl ) Årsmøtet for LHL Akershus valgte ny leder og styre for 2014 Fylkesleder: Gunnar Kongsrud LHL Nes Nestleder og Likemannskoordinator: Inger Lise Bråthen LHL Rælingen Styremedlem og redaktør: Hans Elstad LHL Skedsmo Styremedlem og Interessepolitisk utvalg: Ole Bele LHL Rælingen Styremedlem og studieleder: Per Martinsen LHL Skedsmo Styremedlem: Elisabeth Granberg LHL Lørenskog Styremedlem: Arne Larsen LHL Bærum Varamedlem: Johan Skandsen LHL Oppegård Redaktør for bladet LHL i Akershus Hans Elstad Redaksjonskomite: Torunn Figenschou, Gunnar Kongsrud 4 i Akershus

5 LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal gi pasientene et enda bedre tilbud. Derfor samlokaliseres Feiringklinikken og Glittreklinikken i et nytt, moderne sykehus på Jessheim Nord fra Tekst: H. Elstad Et nasjonalt kraftsenter Da Feiringklinikken kom i drift for mer enn 25 år siden, så vel initiativtagerne knapt 25 år fram i tiden. Og det gjør vel heller ikke Olav Ulleren og Frode Jahren nå heller. Men dette må sees på som; dyktige lederes evne til å planlegge for framtiden og alltid ligge et hestehode foran. Det offentlige helsevesen har de siste 25 år med små skritt utviklet seg i LHL s retning og puster oss nå i nakken, og godt er det. Vår organisasjon som det nasjonale kraftsenter vi vil stå fram som, ser n å n y e u t f o r d r i n g e r d a sykdomsbilde stadig er i forandring også i vårt land. Dette vil kreve en mer fleksibel pasientbehandling tilpasset fremtidens krav, og en samordning av driften kan også gi store økonomisk og administrative besparelser. fra en av Norges mest trafikkerte motorveier og stor flyaktivitet som forurenser lufta noen kilometer borte. Innenfor fire vegger er det ingen problemer å holde både luften ren og et tilfredsstillende støynivå. Lufta utom hus må vi bare håpe at ikke endrer seg til det verre i framtida. Den skal i følge dagens målinger være tilfredsstillende, og vi må stole på de innleide fagfolk som er meget godt kvalifisert for slike oppdrag. Ser vi på alle Aspelin-Ramm s vellykkede byutviklingsprosjek- Men dette må sees på som; dyktige lederes evne til å planlegge for framtiden og alltid ligge et hestehode foran. ter fram til nå, bør fremdriften av bygningsarbeidet i dette sykehusprosjektet ende med et godt resultat. Og da kan vi bare se fram til å flytte inn i et fantastisk flott sykehus på Jessheim Nord en gang i Mange LHL-medlemmer i vårt fylke har stilt seg skeptiske til dette prosjektet, og det har mest vært fokus på den økonomiske modellen og den valgte lokaliseringen for sykehuset på Jessheim Nord. Hundre meter i Akershus Eiere, brødrene Furuseth og leier Frode Jahren &co. 5

6 Lørenskog Tekst og foto: Styret v/kari Andresen og Bhutta m. Faroog På årsmøtet 27. februar valgte medlemmene følgende styre og utvalg: Leder: Kari Andresen tlf , Nestleder: Karin Øyen tlf Sekretær: Elisabeth Granberg, tlf , Kasserer: Jan-Tore Myhrer, tlf , Styremedlem: Farooq Bhutta, tlf , Varamedlem: Svein Erik Gjersøe, tlf Turansvarlig: Anne Grethe Myhrer tlf Likemannskontakt: Elisabeth Granberg og Kari Andresen Studiekontakt: Jan-Tore Myhrer og Elisabeth Granberg Info-ansvarlig: Kari Andresen Det skjedde et og annet i laget i fjor sommer, også: LHL Rælingen og Enebakk og LHL Lørenskog på besøk på Soli Brug og i Fredrikstad Fredag 24. mai deltok 27 fra LHL Lørenskog og 5 fra LHL Rælingen og Enebakk, på vårens busstur. Første stopp var Soli Brug som lå vakkert til ved Ågårdselva, ikke langt fra E 18 i Vestby. Vi ble tatt i mot av keramiker Eva Dørje-Berg, som bor på gården. Mens vi inntok rundstykker og kaffe, fortalte Eva en kort historie om Bruket. Allerede på 1600-talet ble det skåret tømmer på Soli Brug. I perioden var bruket Nord-Europas største med 22 oppgangsager og ca. 600 arbeidere. I 1925 ble driften nedlagt. Familien Dørje-Berg har siden 1975 overtatt og restaurert de gjenværende bygningene, som i dag brukes til kunstutstillinger, verksted for keramikeren, et atelier og bolig for 2 familier. Et meget vakkert sted. Turen gikk videre til Fredrikstad, hvor vi fikk en bra guidet tur i gamlebyen, som er verdt et besøk. På hjemveien stoppet vi på Balke Gård ved Råde, hvor vi fikk en god middag, dessert og kaffe, før turen gikk hjemover. En hyggelig tur, og «sola» var faktisk med oss på hele turen. Juletur med LHL Lørenskog LHL Lørenskog hadde busstur til Charlottenberg 21. nov. med Finn Carlsen. Første stopp var Slobrua, hvor det ble servert risengrynsgrøt 6 i Akershus

7 med mandel. Gevinsten var en tur for 2 med Finn Carlsen til Sandefjord og Strømstad. Etter handling i Charlottenberg reiste vi tilbake til Slobrua, hvor det ble servert julemiddag som smakte veldig godt. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur. LHL Lørenskog s julemesse på Metro-senteret 22. og 23. nov. Det var mange besøkende, og da vinteren og julen var nær, var håndarbeider i ull svært populært. Loddsalget gikk også strykende for Karin. Førstehjelpskurs for medlemmene I regi av Norsk Folkehjelp har laget arrangert kurs i livredding som var meget lærerikt for deltagerne. Kurset gikk over to kvelder med tre timers varighet hver kveld. LHL Lørenskog overrakte instruktøren etter endt kurs en sjekk pålydende kr ,-. Et lite bidrag til Norsk Folkehjelp for innkjøp av ny ambulanse. På bildet overrekker kasserer Karin Øyen gaven til instruktør Tom Hetty Olsen i Norsk Folkehjelp i Akershus Frode på besøk i LHL Lørenskog På Lagsmøtet torsdag 29. august hadde LHL Lørenskog besøk av generalsekretær i LHL, Frode Jahren som orienterte om det nye sykehusprosjektet på Jessheim Nord. Vårt faste program for sommeren: Stavgang: ons. kl Bensinstasjon ved Triaden Lungetrim: tirs. kl Volt, Lørenskog Hus Aktiviteter: tirs. kl Volt, Lørenskog Hus Vanngym.: tirs. kl og Rolvsrudhjemmet Hjertetrim: man. kl til Kjenn skole Bowling: 1. og 3. onsdag kl Metro Bowling Søndagsturer: kl Fremmøte ved Bunnpris,Skårersletta Kontaktperson: Karin Øyen Minneord Bjørn Simen Hagen Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår kjære kollega i styret i LHL Vestby plutselig og uventet gikk bort 24. april. Bjørn var født den 18. juli Han var en ekte Vestbygutt som tilbrakte hele livet sitt i bygda. Han hadde en stor bekjentskapskrets og etterlater seg et stort savn. Etter at han i forholdsvis ung alder fikk hjerteproblemer ble han et aktivt og engasjert medlem i LHL. I 1998 var han med på stiftelsen av LHL Søndre Follo. Sammen med Helge Falang og Dag Sørum var han en sentral rådgiver i forbindelse med stiftelsen av LHL Oppegård i I 2006 ble LHL Søndre Follo delt i LHL Vestby og LHL Drøbak/ Frogn. Bjørn ble fra første dag et sentralt styremedlem i det nye laget. Regnskapet og kassereroppgavene ble hans arbeidsområde som han skjøttet med stor iver og nøyaktighet. Han var svært opptatt av at laget skulle ha en solid økonomi slik at en kunne ha gode tilbud til medlemmene. Bjørn var «limet» i laget. Uten hans innsats ville ikke LHL Vestby vært det store og aktive laget det er i dag. Vi er 420 medlemmer og LHL Vestby er det 12. største av ca. 270 LHL-lag i Norge. Han var positiv, engasjert og løsningsorientert. Når noe var vanskelig, sa han alltid «dette får vi til». Vi takker Bjørn for hans store og viktige innsats for saken han glødet for et bedre liv for mennesker med hjerteproblemer. LHL Vestby har mistet et sentralt medlem. Vi lyser fred over Bjørns minne. Styret i LHL Vestby 7

8 Aurskog-Høland Tekst: Tore Norderud LHL Aurskog-Hølands første æresmedlemmer. På LHL Aurskog-Hølands juleavslutning den 6. desember, ble Ruth og Gunnar Dahlby utnevnt til lagets første æresmedlemmer. De fikk denne utmerkelsen først og fremst for sitt utrettelige arbeid for LHL Senteret, som de har ledet på en utmerket måte siden Det er ikke bare Senteret og dets brukere som har nytt godt av deres energi og arbeidslyst, de har også hatt verv i lagets styre og stiller opp uten spørsmål på det meste som foregår i LHL Aurskog- Høland. En kan kanskje si at de har gjort LHL arbeid til en livsstil. Med loddbøker ved julemesser og påskelotteri har de tilbrakt utallige timer i forskjellige butikker og kjøpesentre i kommunen og på denne måten vært en stor del av lagets ansikt utad. Noe som har vært med på å gi LHL den statusen vi har i kommunen. De er et synlig bevis på at dugnadsånden ennå lever i beste velgående. Årsmøte 2014 Tirsdag 28. januar hadde LHL Aurskog-Høland årsmøte i LHL senteret på Bjørkelangen. Leder Tore Norderud kunne ønske velkommen til vel 40 medlemmer og fylkesstyret representert ved Inger Lise Bråthen og Per Martinsen. Årsmeldingene fra henholdsvis hovedlaget og Senteret viste bra aktivitet i Laget har hatt 8 lagsmøter og julebord, de var også vært til stede på Bjørkemarten. Helgturen gikk 2013 til Fefor Høifjellshotell. Årsmøtet bevilget en gave til Bjørkelangen Sykehjem avd. 2 på kr ,- som tilskudd til utemøbler, og Eldredagen fikk kr ,-. Senteret har hatt 35 møtedager og er veldig godt besøkt. Påskelotteri og julemesse er de store arrangementene og disse er ganske arbeidskrevende. Så godt som alle gevinstene blir laget på senteret og inntektene fra disse lotteriene kommer godt med til driften av senteret. Regnskapet viste positive tall både for laget og senteret. Konklusjonen er at laget har en god økonomi. Nytt æresmedlem Etter det offisielle årsmøtet tok leder ordet og ba Jacob Sandrup Knutsen komme fram. Tore beklaget at Jacob ikke hadde blitt utnevnt til æresmedlem samtidig med Ruth og Gunnar. Men nå var tiden kommet til Jacob. Han fikk diplom og blomster for sitt arbeid for LHL Aurskog-Høland. Derpå hilste Inger Lise Bråthen fra fylkeslaget og overrakte lederen en gave til laget. LHL Aurskog og Høland har sammenkomst for medlemmene i LHL Senteret hver torsdag fra kl til fram til ut juni og i høstsesongen fra august til midten av desember. Et forum for gode samtaler, sosiale aktiviteter og det serveres middag. Her annonseres det også turer og planlegges aktiviteter i regi av laget. I Hølandshallen er det Hjerte-og lungetrim tirsdager og torsdager kl til Styret ønsker alle LHL medlemmer en fin sommertid. Årets valg Valgkomiteen hadde gjort et godt arbeid og alle kandidatene ble klappet inn. I styret ble: Leder: Tore Norderud, tlf Nestleder: Inger Heggen Olsen Sekretær: Solveig Engh Kasserer: Jacob Sandrup Knutsen Styremedlemmer: Ruth Dahlby og Per Roar Gulbrandsen Studieleder: Aud Sand Senterledere: Ruth og Gunnar Dahlby 8 i Akershus

9 Drøbak/Frogn Tekst: Ragnhild Braaten Aktiviteter og møter 2014 Vedlikeholdstrening: Heer skoles gymnastikksal, tirsdag og torsdag kl Kontaktpersoner: Ragnhild Braaten og Britt Eva Vik Årsmøtet 2014 valgte følgende Styre: Leder: Jørn Pettersen Mob: Kasserer: Ragnhild Braaten Mob: Styremedl.: Ellen Braaten Mob: Styremedl.: Britt Eva Vik Mob: Styremedl.: Kjell Evensen Mob: Lagsmøter vår- og høstsesongen: Alle møtene begynner kl og avholdes på Drøbak hospital. Mai: Mandag 5. Med foredrag om Drøbak Juni: Mandag 2. Sommeravslutning: Vi samles på Sjøstjernen Restaurant i gjestebåthavna og spiser ett godt måltid. (deilig fiskesuppe). Tid: Pris: Gratis mat. Hver enkelt dekker drikke selv. Påmelding innen12. mai. Nes Oktober: Mandag 6. Med foredrag om ornotologi November: Mandag 3. Informasjon om resultater etter landsmøtet i LHL organisasjonen. Juleavslutning mandag1. desember på Drøbak hospital Tid: G r a t i s m a t. Påmelding skjer senere. Aktiviteter og turer 2014 Høsttur: Tirsdag 9. september. Vi reiser med buss fra Drøbak til Rustad Fjellstue på Sjusjøen for å nyte frisk fjelluft og andre avslappende aktiviteter. Påmeldingsfrist 30. juni 2014 Tid: 9.til12. september Pris: For medlemmer kr 1.500,- For ikke medlemmer kr 4.000,- Påmelding innen 30. juni 2014 Ønsker du å støtte laget vårt, kan du gjøre det ved å benytte Grasrotandelen. Oppgi org.nr: til din tippekommisjonær. Årsmøtet i LHL Nes valgte følgende styre for neste periode: Leder Gunnar Kongsrud Nestleder: Arne Stenerud Kasserer: Solveig Damvin Sekretær: Lillian Bjørningstad 1. Vara Sigmund Kvåle 2. vara Lise Brit (Bitten) Nordlie Bladet Raumnes ga lørdag 14. september 2013 en fin reportasje om dette tiltaket med innledende tekst: Hjerte- og lungesyke har før hatt fellestilbud i Akershus i Nes. Nå deles gruppa og det tilbys egen trening for lungesyke. Laget har fått et sårt tiltrengt opplegg for de aller svakeste med KOLS og andre pusteproblemer. Dette er et opplegg hvor fysioterapeut Linda Spigseth står for. Lagets trimaktiviteter: Hjertetrim torsdager kl på Årnes Barneskole og Lungetrim kl til på samme sted. Hjertetrimmen er meget populær med aktive deltager. Også her er Linda en fantastisk pådriver for alle. Når det gjelder temaer på medlemsmøtene, ønsker vi tilbakemelding fra dere medlemmer. Vi har kjørt på de samme temaene i flere år, så tenk nytt. Henvendelser til laget: tlf.: (leder) 9

10 Nannestad og Gjerdrum Tekst: Hans Elstad Ekstraordinært årsmøte i LHL Nannestad og Gjerdrum 4. mars kl Moreppen Grendehus i Nannestad Følgende medlemmer ble enstemmig valgt til styret kommende år: Leder: Ivar Bogetvedt Nestleder: John Bringsli Sekretær: Magne Vaskinn Kasserer/regnskap: Magnar Bjørnstad Styremedlem / Studieleder: Mona M. Engell Styremedlem: Kjell Olstad Varamedlem: Berit Langørgen Org. Rådgiver Birgit Stræde, besøkte årsmøtet og orienterte om LHL s strategi for fremtidig drift av organisasjonen. Lagets faste aktiviteter for sesongen: Lagsmøter: første tirsdag i måneden kl i Moreppen Grendehus eller Misjonshuset, Gjerdrum Hjertetrim med fysioterapeut: mandag og torsdag kl i Gjerdrum Idrettshall Hjertetrimgruppa: Onsdager kl på Preståsen skole Vanntrim: Mandager kl på Preståsen skole Golf Grønn Glede Golf som mosjonsidrett Kontaktperson: Ivar Bogetvedt Formålet er å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet blir ivaretatt. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Golfforbund, forsikringsselskapet IF, Kreftforeningen, Mental Helse Norge, Diabetesforbundet og LHL. LHL Gjerdrum og Nannestad har hatt stor suksess med dette mosjonstiltaket, og flere lag vil nå ta opp tråden for GGG som aktivitet i sine lag. På Gjerdrums golfklubbs bane er aktiviteten i gang så snart telen er ute av marka om våren. Hver mandag og torsdag i sesongen møtes de på banen kl i Akershus

11 Eidsvoll Tekst: Karl Gulbrandsen Årsmøtet i LHL Eidsvoll har for 2014 sesongen valgt følgende styre: Leder: Karl Gulbrandsen Kasserer: Tor Sandviken Sekretær: Steinar Haugseth Styremedlem: Per Bekkevold Varamedlem: Bjørg Berg Varamedlem: Joar Wenger Lagets kontaktadresse: Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Mobil: , e-post: Årsmøtet vedtok å ha julelotteri også i år, men understreket samtidig at flere må stille opp ved bl.a. loddsalget for å fordele oppgavene på flere medlemmer. LHL Eidsvoll gir en gave til hver av kirkene i grunnlovsbygda. Drømmen er selvsagt at det aldri blir bruk for den hjertevarme gaven. -Det er en stor og sjenerøs gave. Det er en betryggelse å vite at det er en hjertestarter i kirkene, men vi håper selvsagt at det aldri blir bruk for dem, sier fellesrådsleder Ivar Nakken til Romerikes Blad. Med gaven følger det også opplæring. Statistikken for 2013 viser at det i gjennomsnitt var 197 deltagere på hver gudstjeneste i Eidsvoll, i tillegg til alle de som deltar i begravelser. Kirkeverge Arnhild Ingeborgrud, leder i LHL Eidsvoll Karl Gulbrandsen, fellesrådleder Ivar Nakken og LHL-kasserer Tor Sandviken deltok under overrekkelsen som fant stedved et av fellesrådets møter. Tall viser at plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus rammer personer i Norge årlig. Sjanse for å overleve uten hjertestarter reduseres kraftig. Hjernen dør etter cirka fire minutter uten tilførsel av oksygen. Det samme skjer med cellene i hjertet. For hvert minutt som går reduseres sjansen til å overleve med cirka ti prosent. -Dette var en kjempeflott gave, sier kirkeverge Arnhild Ingeborgrud til Romerikes Blad. De fire hjertestarterne blir framover å finne i Eidsvollkirkene. Følg oss på LHL sine nettsider: der kan du lese mer om fylkeslagets aktiviteter og finne tidligere utgaver av LHL i Akershus i Akershus 11

12 Sørum Tekst: Ove Engerdahl Aktivitetsplan for LHL Sørum Ukentlig treff på våre sentere i Sørumsand og på Frogner (annonseres). Panterdagen på Ekebergsletta 24. mai, kl Handletur til Sverige 19. nov. Julebord i Bjerkesalen 12. des. Årsmøte kl på Frogner Informasjon om oppførte turer, julebord o.s.v. vil bli gitt på våre lagsmøter og muntlig på våre sentre. Årsmøtet i LHL Sørum valgte følgende styre for kommende år: Leder Jan Gunnar Engebretsen, tlf e-post Nestleder Grete Nordli Kasserer Grethe Bredesen Sekretær Aud Mary Lund Styremedlem Olvar Gussiås 1.Varamedlem Ann-Karin Skadsdammen 2.Varamedlem Ove Engerdahl Representanter i stiftelsen LHL Aktivitetssenter Frogner. Representant Tove Kalvik Vara Astrid Maurnes Panterdagen 2014 er et trivselsarrangement på Ekeberg i Oslo. Det blir satt opp buss fra Sørumsand kl som går til Frogner senter og videre til Oslo. Deltagelsen koster kr. 200,-. Påmeldingsfrist 28. april til sentrene på Sørumsand og Frogner. Folkens! Les dette, og del videre: Tekst: Arne Sveipe Knutsen På en grillfest snubler og faller en kvinne. Noen tilbyr seg å ringe en ambulanse, men hun overbeviser alle om at alt er ok med henne, og at hun bare snublet på grunn av nye sko. Hun er litt blek, så mannen hennes hjelper henne opp, børster av klærne hennes, og gir henne en ny tallerken mat. Hun festet sammen med de andre, resten av kvelden. Kvinnens mann ringte senere og fortalte at konen var blitt kjørt til sykehuset senere på kvelden, og hun døde ved 23-tiden! Hun hadde fått et slag! En nevrolog sier at hvis en pasient får et slag, og når lege innen 3 timer, har det stort potensial for å redde personen. Det handler om at vi alle trenger å lære å se tegn på et slag, og å kunne ringe en ambulanse og overføre denne informasjonen, slik at pasienten raskt kan få riktig behandling. En rask test består av fire trinn: 1. Be personen til å smile (kan ikke). 2. Få personen til å si en fullstendig setning. 3. Be personen strekke begge armene (det fungerer ikke helt). 4. Be personen å strekke ut tungen (den vil rulle eller vri seg i munnen. Kardiolog har sagt at hvis man sprer denne kunnskapen, til så mange som du kan, så kan vi være helt sikker på, at vi bidrar til å redde liv, kanskje til og med vårt eget.. Vi poster daglig, massevis av uviktige ting, så nå kan vi også dele noe svært viktig. Hvis du tenker det samme, bare kopier denne teksten på siden din og bidra til å redde liv. 12 i Akershus

13 Nannestad kommune Kommunehuset 2030 NANNESTAD Tlf Fet Regnskapskontor 1901 FETSUND Tlf Skårersletta LØRENSKOG Tlf Bilform AS Bråteveien SKJETTEN Tlf Vålaugsvegen MAURA Tlf Byggmester Knut Bjørge Berglia ALGARHEIM Tlf Mobil Ole M. Almeli AS Vognveien - Ørn 2072 DAL Tlf Nittedal Vask og Vedlikehold Bjønndalsveien HAGAN Tlf Bergmann Diagnostika AS Jogstadv KJELLER Tlf Casper Hjell AS Skotbuåsen 27 C 1409 SKOTBU Tlf ALFA Trafikkskole AS Pakkhusgata 1 C 2150 ÅRNES Tlf Elstad Oljesenter as Dyrskuevegen KLØFTA Tlf Brødrene Søgård AS Siloveien ÅRNES Tlf Berghagan Bil AS Håndverksv LANGHUS Tlf Eidsvoll Auto Mekonomen Bilverksted Løkenvangen 2072 DAL Tlf Meny Åneby 1484 HAKADAL Tlf avd Asker/Bærum Industriveien SANDVIKA Tlf Romerike AS 2069 JESSHEIM Tlf Coop Mega - Hagan Hellinga 8 B 1481 Hagan) Tlf Bilia Haslum Nesv HASLUM Tlf Hovin Trevare Krokfossvegen JESSHEIM Tlf Røed Fjellboring AS Linåkerveien AURSKOG Tlf Årnes Sport AS Jernbanegata ÅRNES Tlf ANONYM STØTTE Bretteville Taljer & Maskiner AS Griniveien EIKSMARKA Tlf Johansen Lakk & Karosseri AS Industriv SKEDSMOKORSET Tlf Nannestad Rørleggerbedrift Hagavegen 8, Tråkka 2072 DAL Tlf Alt i rørleggerarbeid Areol Innredninger AS Gamle Dalsveg MAURA Tlf Lastebiltransport O. Westad & Sønner AS Langbakken ÅS Tlf Årnes Blomster AS Silovegen ÅRNES Tlf Agathon Borgen AS 2040 KLØFTA Tlf Drammensveien 106, 0273 OSLO Tlf Raumnes AS Skolegata 15 A 2150 ÅRNES Tlf Gudmundsen Regneskapsbyrå AS Åsvegen ÅSGREINA Tlf Ing. H. Asmyhr A.S Hvamsvingen SKJETTEN Tlf SpareBank 1 Østfold Akershus lokalbank Drøbak Storgata 18, 1440 DRØBAK Tlf MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf Mobil Tomterv 41, 1408 KROKSTAD Tlf Salg og utleie av: Søppelcontainere, lagercontainere. Regnbuens gjenvinningsanlegg på Langhus. Mottak av: Papp, papir, glass, trevirke og jern. i Akershus 13

14 Skedsmo Tekst: Hans Elstad Årsmøtet i LHL Skedsmo 3. februar valgte følgende medlemmer til å lede laget i kommende sesong Leder: Per Martinsen Nestleder, styremedlem: Eli Hofseth Pettersen kasserer: Hans Elstad Sekretær: Svein Olav Eikrem Studieleder: Per Martinsen Styremedlem: Haldor Osnes Varamedlem: Ann-Britt Martinsen Årsmøtet ble ledet av avtroppende leder Astrid S. Røvik LHL Skedsmo er største laget i fylket med 464 medlemmer. Medlemstallet er økende og laget inviterer hver uke til flere faste meget populære aktiviteter s o m V a r m t v a n n s b a d, Strikkekaffe m/ Jatzy, Senter treff m/ lungetrim, Bowling, Hjertetrim og lett Yoga. I sommerhalvåret møtes vi også til Stavgang og O-trim. Flere av lagets medlemmer bidrar også meget aktivt i styre og stell på fylkesplan. Styret minner medlemmene om at de kan yte sitt bidrag til laget ved slutte seg til Grasrotandelen fra Norsk Tipping når de spiller Lotto. LHL Senter Skedsmo Tekst og foto: S. O. Eikrem Flittige damer møtes hver tirsdag på Velferden i Lillestrøm, hvor de utfører handarbeid og refererer bygdas ukentlige hendelser. En halv times lett lungetrim med etterfølgende kaffe og smørebrød hører også til tirsdagens program. Ved juletider reiste også i år LHL damer fra LHL Senter Skedsmo til fødeavdelingen på AHUS med årets produksjon av ulltøy til nyfødte; luer, votter og sokker. Dette var femte året damene tok denne turen til AHUS og som alltid ble de mottatt med åpne armer av personalet ved barselavdelingen ved sykehuset. Lagets Aktivitetsfolder Også denne våren har alle medlemmene i LHL Skedsmo fått aktivitetsfolder i postkassa som forteller medlemmene om lagets tilrettelagte aktiviteter 2014 og kontaktpersoner i laget. LHL på stand i Lillestrøm LHL Skedsmo og nabolaget i fra Rælingen stod på stand ved Apotek 1 på Helsesenteret i Lillestrøm. Kvalifisert personell tilbød publikum gratis måling av blodtrykk, blodsukker - og kolestrolnivå. Mer enn 60 mennesker mottok denne testen gratis fra Apotek 1. Inger Lise Bråthen og Svein Eikrem delte ut brosjyrer og ga forbipasserende god informasjon om LHL. En bedre helse med Yoga-trening fortsetter side i Akershus

15 På lagsmøtet i februar hadde LHL Skedsmo besøk av Hilde Tanderød som demostrerte en ny form for trim for hjerte og lungepasienter. Denne presentasjonen ble så godt mottatt at Per Martinsen leide et trimrom i Skedsmohallen for oppstarting av denne trimaktiviteten. Follo Tekst: Glenn Arne Alvad Siden starten i mars har stadig flere hengt seg på, og alle føler at denne treningsformen vil hjelpe dem til å senke skuldrene, gi en bedre pusteteknikk, avslappet innsovning når en har lagt seg for kvelden og en fin måte å lære sin kropp bedre å kjenne. Ideen til denne aktiviteten i laget hadde Terje H. Sandaker, og han og Per Martinsen er kontaktpersonene hvis flere vil forsøke denne trimformen. Hver onsdag kl starter ukens økt som varer en time. Årsmøtet tirsdag 11. februar 2014 valgte nytt styre med følgende sammensetning: Leder: Glen Arne Alvad Mobil: Nestleder og sekretær: John Johansen Mobil: Kasserer: Sigmund Tygesen Vi er inne i et generasjonsskifte og trenger nye ideer og engasjement fra yngre medlemmer, som vil være med å forme fremtiden i LHL Follo. Har du en aktivitet du har lyst til å starte? Ta kontakt med John Johansen. Våre faste aktiviteter Bowling i Ski på onsdager fra kl Kontaktperson er Lars Moen Mobil: LHL-Follo betaler dette. Vanntrim på Dagbo Torsdager klokken til Vi trenger hjelp til å fortsette driften, kontaktperson er Harry Sæther på telefon Kan du livredning eller ønsker gratis kurs? Vi trenger deg. i Akershus Golf: Ta kontakt med John på telefon: for informasjon. Bli med på bowling, vanntrim og golf! Vi har en facebook side: lhlfollo Gå inn å bli venn med oss! Har du e-post? Send oss din e- mail adresse til Da får du mulighet til raskere oppdatering av LHL saker. LHL Drøbak / Frogn har invitert oss til å bli med til Rustad Hotell og Fjellstue på Sjusjøen tirsdag 9.9 til Pris: Helpensjon 3 døgn, eks. drikke kr. 2000,-. LHL Follo sponser kr. 2000,- pr. deltager (ordinær pris kr.4000,-). Støtt LHL Follo fra Grasrotandelen! Grasrotandelen er en måte Norsk Tipping støtter frivilligheten i Norge. Det innebærer at LHL Follo får 5 % av din innsats når du spiller på Lotto, Tipping, Oddsen, Joker og KENO. NB: Pengene betales ikke av deg, men av Norsk Tipping! Si i fra til kommisjonæren, som da legger oss inn på data n. Reg.nr LHL Follo, Ski Alle er velkommen til våre møter og ta gjerne med en venn. Første møte etter ferien er tirsdag 11. september. God sommer til alle LHL medlemmer. 15

16 Nittedal og Hakadal Faste aktiviteter i LHL Nittedal og Hakadal Svømming mandager på Glittre kl og Vanntrim mandager på Glittre kl til Lungetrim onsdager på Glittre kl til Hjertetrim torsdager på Glittre kl til Årsmøtet i LHL Nittedal og Hakadal valgte følgende styret for kommende sesong: Leder: Tormod Qualben Sekretær: Ingrid Juell Kasserer: Gitte Christine Korvann Styremedl.: Magne Blomberg Varamedl.: Johannes Viken Leders adresse: Tøyenhøgda 26, 1487 Hakadal Mobil: , E-post: Reisebrev fra LHL Nittedal og Hakadal. Rundtur til Røros, Trondheim og Lillehammer Tekst og bilder: Gitte Korvann LHL Nittedal/ Hakadal tok i september en historisk rundtur i Norge. Vi startet fra Hakadal med buss tidlig om morgen og plukket opp 20 forventningsfulle deltagere gjennom dalen, for deretter å kjøre turen nordover mot Østerdalen. Vår fantastiske bussjåfør, fra Nettbuss og Peer Gynt reiser, kjørte oss trygt oppover og reiseleder fikk prøvd ut «flyvertinnegenet» med servering av kaffe undervegs på bussturen. Da vi nærmet oss Elverum, var vi ute i så god at vi like godt tok en ekstra tur innom Norsk skogsmuseum på Elverum. Et fantastisk museum som favner både gamle skogbrukstradisjoner, men også en reise gjennom vår norske fauna med dyreliv og livet i vassdragene. Flere av gutta kjente godt igjen til gammeldags skogshogst og et av bildene på museet er av en «blinker» fra Hakadal. Det var til og med et par av damene som fant seg en gammel tømmerhugger men dessverre for dem var denne staute karen kun på utstilling. Denne gang ble det kun en smakebit fra Norsk skogmuseum men vel verdt et gjensyn. Ikke langt fra Nittedal så en dagstur hit bør de fleste unne seg. Deretter gitt turen oppover Østerdalen hvor vi fulgte Glomma oppover mot Rena. Google er et flott oppslagsverk og på hele turen holdt vi oss godt informert om områdene vi reiste gjennom. På den måten klarte vi å benytte vår nye lærdom gjennom hele turen. 16 i Akershus

17 Deilige elgkarbonader passet godt til lunsj som vi spiste på Koppang. Nydelig solskinn og godt varmt vær gjorde det mulig å nyte kaffen ute før vi fortsatte reisen mot Røros. Høstfargene hadde kommet på fjellet og sammen med hvit fjellmose og krullmose var det et fantastisk skue. Etter orienteringen inne på Smeltehytta gikk vi bort til Røros kirke. Dagens kirke ble bygd på samme plass som den tidligere kirken før lå. Kirken har betydd mye for bergverksindustrien det var Røros bergverk som bekostet kirken som ble innviet i Inne i kirken som er i 8 kantet grunnplan er bergverkets merke satt på alle sider av tårnveggen. Kirken har også sin egen kongelosje, men den er aldri vært benyttet. Litt spesielt er det inne i kirken med malerier på veggene av tidligere verkseiere og prester. Man kan godt si at de geistlige hadde mye makt på Røros. Ekstra flott med lokal guide med mye på hjerte. Alltid spennende og flott når vi får så god orientering! Så ble vi innkvartert på Røros hotell hvor vi spiste en nydelig middag og samlet oss til musikk og dans utover kvelden. I flott vær reiste vi dagen etter videre mot Trondheim. På turen nedover langs Gaula så vi flere smelteovner som tydelig bar preg av den gamle gruvedriften på Røros. Gaula er jo også kjent som en fantastisk lakseelv. Nidarosdomen ble vårt første møte med Trondheim. Der fikk vi en flott omvisning inne i selve katedralen. Nidarosdomen ble i Akershus bygd mellom 1070 og Det har vært noen store branner som har resultert i noen store endringer. Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke. Innerst i katedralen har vi oktogonen, det 8 kantete koret som sannsynligvis er en etterligning av Jesu grav. Spennende var det at vi hadde sett det samme i Røros kirke. Mange reiser til Nidaros som pilegrimer og vi skulle på vår tur ta den omvendte vei tilbake til Nittedal langs Pilegrimsleden. Vi fikk også se utstillingen av regentregaliene og besøkte Erkebispegården. Nidarosdomen var tidligere vår signingskirke. Kongesigning er en tusenårig tradisjon i Norge. Seremonien er en høytidelig, kirkelig velsignelse av Kongen og senere også Dronningen til kongegjerningen. Det siste kongeparet som ble kronet i Nidaros var Kong Haakon VII og Dronning Maud. Men på grunn av endring av Norges lover ble det ikke noe kroning, men det ble i stedet erstattet med en signingsseremoni når Kong Olav V i 1958 ble vår nye konge. Vi hadde planlagt et besøk på Stiftsgaarden, hvor de kongelige bor når de er i Trondheim. Det er en flott bygning fra 1774 oppført i trepalé. Men tilfeldigvis var det kongebesøk i Trondheim når vi var der og vi fikk dessverre ikke audiens denne gangen. Lunsjen tok vi oppe på toppen av Tyholt tårnet. Der er det nå restaurant og selv om noen av deltagerne var litt plaget av høydeskrekk ble alle med opp. Der er det en fantastisk utsikt utover Trondheim og vi kunne se ut til Munkholmen hvor vi skulle tilbringe ettermiddagen. Til Munkholmen kom vi med båt fra Ravnkloa. Sesongen var over men vi hadde ordnet med en guide som ble med ut og fortalte om Munkholmens historie. «Nidarholmen» var i utgangspunktet et rettersted, men så ble det på 1100 tallet bygd et kloster der og munker bodde der frem fortsetter side 18 17

18 fortsettelse fra side 17 til 1537 derav dagens navn Munkholmen. Så ble det benyttet som festning og deretter som statsfengsel. Skal si det var kummerlige forhold der ute og få fanger kom levende fra et opphold på Munkholmen. Deretter ble det igjen benyttet som sjøfort til 1893 da det ble nedlagt. Under den andre verdenskrig ble Munkholmen benyttet som forsvarsanlegg for tyskerne. De gjorde store endringer på bygningene og hadde artilleri der ute. I dag har Trondheim kommune restaurert de gamle bygningene slik at det er mulig å ta en titt på Munkholmens historie. Sommerstid er kafeen åpen, det holdes konserter der og er et flott utfartssted for Trondheims beboere. Ølet Munkholm, er oppkalt etter stedet og det sies at dette ølet er laget på samme resept som munkene en gang lagde det. Det stemmer nok ikke da ølet til munkene selvfølgelig inneholdt alkohol. 18 i Akershus

19 Etter den flotte turen på Munkholmen kjørte vi til Rica Nidelven hotell. Og for et hotell! Dette hotellet må oppleves om dere reiser til Trondheim. Beliggenheten langs Nidelven er fantastisk og vi ble servert en deilig middag. Vi gledet oss til frokosten dagen etter og den kan nesten ikke beskrives - den må oppleves. Så startet vi turen oppover mot Oppdal langs Pilgrimsleden motsatt vei. På vei oppover der hvor Gaula deler seg ligger Støren. Selvfølgelig ble det innkjøpt wienerbrød fra Størens bakeri til kaffen som vi inntok på Oppdal. Fra Oppdal gikk turen oppover Drivdalen. Flere steder på veien er det skiltet til Pilgrimsleden. Det er også her en vil kunne se Moskus. Dessverre hadde de gått lenger inn på Dovrefjell denne gang. Lunsjen inntok vi på Dovregubbens hall. Det var deilig rømmegrøttallerken. På turen over Dovre fikk vi en titt på Eysteinkyrkja som ligger langs Pilgrimsleden over Dovre og er oppført til minne om Kong Eystein eller Øystein Magnusson som han også het. Så gikk turen videre nedover Gudbrandsdalen med retning Lillehammer. For første gang på turen var det litt grått, kaldt og greit med busstur. På turen så vi ødeleggelsene av flommen i våres. Spesielt for oss å merke oss kjørte vi forbi og fikk et glimt av Sør Fron kirke som også er i Akershus bygget i åttekantet stil. Historien gjentar seg altså. Første stopp i Gudbrandsdalen var ved Ringebu stavkirke, som er den største stavkirken i Norge. Der fikk vi en flott omvisning i kirken av den lokale guiden og også litt historikk rundt vikingkongene som hadde reist gjennom dalen og satt sitt preg på området. På ettermiddagen nådde vi Lillehammer for innkvartering og middag. Søndag morgen etter frokost tok vi turen opp på Maihaugen. Grunnleggeren for Maihaugen og de Sandvigske samlinger var tannlege Anders Sandvig. Han fikk interesse for gammel norsk tradisjon og gamle bygninger og begynte å samle på dette. Eiendommen hans ble snart for liten og han fikk godkjenning av Lillehammer kommune om å flytte samlingen sin opp på Maihaugen hvor den etter hvert ble solgt til Selskapet for Lillehammer bys vel. Ved Garmo stavkirke fra 1200 tallet ligger også hans gravplass. Kirken er i bruk den dag i dag. Utenom de flotte bygningene helt fra 1400 taller er det på Maihaugen også andre utstillinger, blant annet tannlege Sandvigs eget gamle kontor, gamle gjenstander fra bondekulturen, folkekunst og håndverkeres verktøy. I tillegg er det en f l o t t u t s t i l l i n g g j e n n o m Norgeshistorien. Den bør besøkes av alle for med både lyd, bilder og utstilling få en god innføring av Norges historie helt fra istiden og frem til i dag. Lunsj ble det undervegs på turen videre til Gjøvik, Toten og Hadeland før vi ankom Hakadal og Nittedal på ettermiddagen. Vi hadde lovet en historisk reise gjennom Norge og det ble det. Som reiseleder for turen takker jeg dere alle for en flott tur og for et fantastisk reisefølge! 19

20 B RETURADR: LHL Akershus Solheimsvn. 62 B 1473 Lørenskog LHL AKERSHUS LEDERE AV LOKALLAGENE 2014 LHL AKERSHUS Fylkesleder: Gunnar Kongsrud Hagaskogveien 1C, 2150 Årnes Mobil: E-post: LHL ASKER Postboks 51, 1371 ASKER Kjell Ellingsen Valbråten 99, 1392 Vetre Mobil: E-post: LHL AURSKOG-HØLAND Tore Norderud Haukevn. 7, 1930 Aurskog Postboks 12, 1941 Bjørkelangen Tlf Mob: E-post: LHL BÆRUM Arne Larsen Godthåphaven 14, 1356 Bekkestua Mobil LHL EIDSVOLL Karl Gulbrandsen Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Tlf Mob: E-post: LHL FOLLO Postboks 495, 1401 Ski Glenn Arne Alvad, Steinspranget 11, 1156 Oslo Mobil E-post: LHL SKEDSMO Per Martinsen Holmsensvei 77C, 2010 Strømmen Mobil: E-post: Postboks 106, 2027 Kjeller LHL NANNESTAD OG GJERDRUM Ivar Bogetvedt Rognvegen 1, 2022 Gjerdrum Mobil: E-post: LHL NES Gunnar Kongsrud Hagaskogveien 1C, 2150 Årnes Mobil: E-post: LHL LØRENSKOG Kari Andresen Margarethas vei Lørenskog Mobil: E-post: Postboks 228, 1471 Skårer LHL SØRUM Jan Engebretsen Industrivegen Sørumsand Mobil: LHL ULLENSAKER Bjørn Skjærli Bjørmofaret 17, 2052 Jessheim Mobil E-post: LHL NITTEDAL/HAKADAL Tormod Qualben Tøyenhøgda 26, 1487 Hakadal Tlf Mob: E-post: LHL RÆLINGEN OG ENEBAKK Ole Bele Ekornveien 36, 2014 Blystadlia Mobil: E-post: LHL VESTBY Karen Halvorsen Tlf Mob: Stabelsvei 15, 1540 Vestby E-post: LHL DRØBAK/FROGN: Jørn Pettersen Fjøser Søndre, 1449 Drøbak Mobil: E-post: LHL OPPEGÅRD Johan Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf Mob: E-post: 20 i Akershus

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side 12-15

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side 12-15 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 2-2014 Milleniumplassen i Budapest Foto: Gitte Korvann Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER

TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 7-9 desember 2012 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012 Kurs i data på lett norsk Leder side 2 Tror på Ahus-ja side 5 Lokallagsstoff side 6-16 Lokallagsoversikt side 18 Nytt fra studieutvalget side 19 1 Lederen Tom

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb inviterer til TTU graderings- og treningshelg TTU Vinterleier arrangeres for 17. gang Ski Taekwondo Klubb inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 4-6. desember 2015 Sted: Follo TRYKK Arena Langhus/Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2 Nr. 1 Februar 2015 19. årgang NERO-NYTT Informasjonsblad for Nedre Romerike Handicapidrettslag INNHOLD: Hilsen fra leder side 2 Vi gratulerer side 2 Nye medlemmer side 2 Båttur til København 27. 29. mai

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008

LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008 LEVEnytt Sogn og Fjordane nr 1-2008 Innlegg, kommentarer spørsmål, dikt, erfaringer og annet kan sendes til: LEVE Sogn og Fjordane Fylkeslag, v/ Eva Pleym Lund, Refvik 6710 Raudeberg. Tlf 95708318, e-post:

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35.

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. Vikingtur 2014 Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover!

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover! Korpsinfo mars 2009 Fødselsdager i mars Warid 9 år 3. mars Thea 10 år 11. mars Helene 9 år 12. mars Erlend13 år 13. mars Eva 11 år 18. mars Jenny 11 år 23. mars Trude 10 år 31. mars Fellesaktiviteter musikanter

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

ÅRSMELDING Bakgrunn. Interimstyret. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011 til mars 2012.

ÅRSMELDING Bakgrunn. Interimstyret. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011 til mars 2012. Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no ÅRSMELDING 2011 Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer